ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Φύση, μεθοδολογία και τυπολογία της μουσικής ανάλυσης. H αναλυτική σκέψη στο β μισό του 20 ου αιώνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Φύση, μεθοδολογία και τυπολογία της μουσικής ανάλυσης. H αναλυτική σκέψη στο β μισό του 20 ου αιώνα."

Transcript

1 1 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Φύση, μεθοδολογία και τυπολογία της μουσικής ανάλυσης. H αναλυτική σκέψη στο β μισό του 20 ου αιώνα. Ι. Ορισμός και φύση της μουσικής ανάλυσης. Η ανάλυση της μουσικής ως σκέψη και πρακτική διαδικασία προηγείται χρονικά της οριοθέτησής της ως επιστημονικού τομέα της σύγχρονης μουσικολογίας, προκύπτοντας ως ανάγκη απαντήσεων επάνω σε ερωτήματα λειτουργίας επιμέρους στοιχείων και παραμέτρων της μουσικής ως φύσης και ως έργου. Ήδη από τα μέσα του 16 ου αιώνα και διαμέσου της μουσικής ρητορικής εισάγεται η έννοια της μορφής μέσα στη μουσική θεωρία. 1 Από τα μέσα του 19 ου αι. οπότε και συγκροτήθηκε η μουσικολογία ως ακαδημαϊκή επιστήμη, η ανάλυση θεωρήθηκε ως ένας από τους βασικούς της κλάδους γνωρίζοντας αλματώδη ανάπτυξη στον τομέα της μεθοδολογίας. Ο Guido Adler ήταν ο πρώτος μουσικολόγος που αφιέρωσε σημαντικό μέρος του έργου του σε προβλήματα μεθοδολογίας και συστηματικής συγκρότησης της μουσικολογίας ως επιστήμης. Η δημοσίευση που πραγματοποίησε για τη συνοπτική κατάταξη (συστηματοποίηση) της μουσικολογίας και των κλάδων της στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft (1885) και αργότερα με ελαφρές τροποποιήσεις στο έργο του Methode der Musikgeschichte (1919) εμπεριέχει σαφή αναφορά στη μουσική ανάλυση, ως τον πρώτο από τους τέσσερις κλάδους της συστηματικής μουσικολογίας. Η διατύπωση έχει ως εξής: «ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Διερεύνηση των νόμων κάθε κλάδου της μουσικής, οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη σημασία). Α. Έρευνα και θεμελίωση στην / στον: 1. Αρμονία (από πλευράς φθόγγων τονικότητας), 2. Ρυθμό (από πλευράς χρόνου), 3. Μελωδία (συσχετισμός φθόγγων και χρόνου)». 2 Οι άλλοι τρεις κλάδοι του συστηματικού μέρους, διαμορφώνονται ως: Β. Αισθητική και Ψυχολογία της μουσικής, Γ. Μουσική Παιδαγωγική και Διδακτική και Δ. Εθνομουσικολογία.

2 2 Μουσική ανάλυση 3 θεωρείται η ερμηνεία των μουσικών δομών παράλληλα με το διαχωρισμό τους σε παραμέτρους και η διερεύνηση των συσχετισμών λειτουργίας μεταξύ των παραμέτρων. Σε μια τέτοια διαδικασία, ως μουσική δομή θεωρούμε ένα μέρος ενός μουσικού έργου, ένα έργο συνολικά, μια ομάδα έργων ή ένα μουσικό είδος που συνιστά κατηγορία έργων, καταγραμμένα ή μεταφερόμενα μέσω προφορικής παράδοσης. Η μουσική ανάλυση σκοπεύει στην αποκάλυψη και περιγραφή νοηματοφόρων καταστάσεων μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι, μεταξύ περισσότερων έργων (του ίδιου ή διαφορετικών συνθετών), στα πλαίσια ενός μουσικού είδους, ενός ύφους, μιας εποχής ή πέρα από είδη, ύφη και εποχές. 4 Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω δομών και παραμέτρων φανερώνει μια σειρά από εμπειρικές, γενετικές και επιστημονικά θεμελιωμένες αντιλήψεις για τη μουσική. Οι αντιλήψεις αυτές καθορίζουν με διαφορετικό τρόπο τα όρια της ανάλυσης, δημιουργώντας συχνά διαφωνίες μεταξύ των υποστηρικτών διαφορετικών μεθόδων. Σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό η αλληλεπίδραση και συχνά η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει η ανάλυση με αντίστοιχες άλλων κλάδων της ιστορικής ή συστηματικής μουσικολογίας. Ανεξάρτητα από την εκάστοτε ακολουθούμενη μεθοδολογία, η μουσική ανάλυση έχει πρώτιστα εμπειρικό χαρακτήρα: συμφύεται με το ίδιο το μουσικό φαινόμενο και αναδεικνύει την προβληματική του. Οι εξωτερικοί παράγοντες που συνήθως συντελούν στη διαμόρφωση ενός μουσικού φαινομένου (π.χ. βιογραφικοί παράγοντες, κοινωνικές συνθήκες, εκπαίδευση) είναι δευτερογενείς για την ανάλυση. Όσον αφορά στο τι ακριβώς αποτελεί αντικείμενο της μουσικής ανάλυσης, οπωσδήποτε το καταγραμμένο σε παρτιτούρα μουσικό έργο αποτελεί το κατά βάση μουσικό φαινόμενο, το σημείο αναφοράς. Εκεί άλλωστε έχει βασιστεί, στο μεγαλύτερο μέρος της, η ανάπτυξη της αναλυτικής μεθοδολογίας και η διδασκαλία της. Απ την άλλη πλευρά πολλοί θεωρητικοί της ανάλυσης έχουν ασχοληθεί με διαφορετικές πλευρές ενός μουσικού έργου όπως την παρτιτούρα ως ηχητική αναπαράσταση, το ηχητικό μοντέλο του έργου στο μυαλό του συνθέτη κατά τη διαδικασία της γραφής, τη μουσική εκτέλεση και τη διάσταση της επιτόπου ακροαματικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Σημαντικό κομμάτι της αναλυτικής διαδικασίας αποτελεί η σύγκριση. Μέσω αυτής καθορίζονται τα δομικά χαρακτηριστικά ενός έργου και διαφωτίζεται η λειτουργία τους μέσα σε αυτό. Η σύγκριση μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ δύο τμημάτων ενός έργου, μεταξύ δύο διαφορετικών έργων, μιας ομάδας έργων ή ακόμη

3 3 μεταξύ ενός έργου και ενός ιδεατού μορφολογικού μοντέλου (φόρμα σονάτας ή άλλης αρχετυπικής μορφής) και είναι παρούσα στις περισσότερες εφαρμογές αναλυτικής μεθοδολογίας (ανάλυση χαρακτηριστικών, μορφολογική, λειτουργική, σενκεριανή, στυλιστική, θεωρία των pc sets, κλπ). Απ την άλλη πλευρά όμως πρέπει να επισημανθεί ότι η δημιουργία ιδεατών μορφολογικών μοντέλων πάνω στα οποία το κάθε μουσικό έργο «κρίνεται», συνδέεται και με την επικρατούσα αντίληψη του 19 ου αι. περί «ιδιοφυΐας» και «αριστουργήματος» η οποία άσκησε επιρροή και σε αναλυτικές μεθόδους του 20 ου αι. Ωστόσο, αυτό που χαρακτηρίζει τον 20 ο αιώνα στο πεδίο της ανάλυσης είναι ο πλουραλισμός των αντιλήψεων για τη θεώρηση του μουσικού έργου, ο συνδυασμός της μεθοδολογίας με άλλες πλευρές της μουσικής επιστήμης (διδασκαλία της σύνθεσης, ερμηνεία του μουσικού έργου και εκτελεστική πρακτική, αισθητική της μουσικής, κριτική και ιστορία της μουσικής) και στο β μισό του 20 ου αι. κυρίως η άντληση ερεθισμάτων και γνώσεων από εξωμουσικές πλευρές της ανθρώπινης διανόησης και επιστήμης και η αξιοποίησή τους επάνω στο μουσικό υλικό: γλωσσολογία και φωνολογία, σημειολογία, μαθηματικά και πληροφορική είναι μόνο μερικές από αυτές. Μεθοδολογία και τυπολογία: Από πολλούς μουσικολόγους και αναλυτές έχει γίνει προσπάθεια να συστηματοποιηθεί η μουσική ανάλυση σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο θεώρησης του μουσικού υλικού και τις αντίστοιχες μεθόδους που ακολουθούνται. Μια τέτοια διαδικασία έχει οπωσδήποτε δυσκολίες καθώς η μεγάλη ανάπτυξη της μεθοδολογίας, η πληθώρα των απόψεων και οι αναπόφευκτες διαφωνίες και αλληλεπικαλύψεις καθιστούν αδύνατη, ακόμη και σήμερα, την επικράτηση μιας οριστικής και απόλυτης άποψης για το ρόλο και τη χρήση της ανάλυσης επάνω στο μουσικό έργο. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα κατηγοριοποιήσεων: ο Η. Erpf πραγματοποιεί μια τρισδιάστατη κατηγοριοποίηση της ανάλυσης ως: «δομική ανάλυση ψυχολογική ανάλυση ανάλυση της έκφρασης» (λήμμα «Analyse», στο Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel/Basel 1949). Η ταξινόμηση του Erpf εμφανίζει σαφώς συγγένεια με τη μεταγενέστερη του L. Β. Meyer στην οποία ο διαχωρισμός είναι και πάλι τριμερής: «μορφολογική ανάλυση κινητική / συντακτική ανάλυση αναφορική ανάλυση». 5 Ο C. Dahlhaus προχωρεί σε ταξινόμηση τεσσάρων κατηγοριών: «μορφολογική ανάλυση ενεργητική ερμηνεία

4 4 ολιστική ανάλυση ερμηνευτική ανάλυση» με την πρώτη και την τέταρτη κατηγορία να συσχετίζονται με αυτές των Erpf και Meyer (λήμμα «Analyse» στο Riemann, H., Music-Lexicon, Λειψία 1967). Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί ο H. Riemann. Αν και θεωρείται κατεξοχήν εκπρόσωπος της δομικής και μορφολογικής ανάλυσης, η σκέψη του βασίζεται στη θεμελιώδη ιδέα του μοτίβου (Motiv) ως μονάδας ζωντανής ενέργειας (Lebenskraft) η οποία περνάει διαδοχικά τις φάσεις της ανάπτυξης, της κορύφωσης και της φθοράς και πραγματοποιείται μέσα σε περιγράμματα φράσεων, διαβαθμίσεις δυναμικής και αγωγική ένταση. 6 Στη βάση της θεωρίας του Riemann βρίσκεται η αρχή ότι το δυαδικό σχήμα ασθενές ισχυρό αποτελεί τη βάση όλης της μουσικής δομής κάτι που φανερώνει μια «κινητική» αντίληψη της μουσικής, όπως τη συναντούμε πολύ αργότερα στον Meyer. Μια άλλη αντίληψη για τη μεθοδολογία της ανάλυσης αφορά την παράθεση του συνόλου των μεθόδων που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο, ιδωμένη από ιστορική και κριτική σκοπιά. Παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει η γνωστή ως «σενκεριανή» μεθοδολογία, η οποία ως θεωρία βασίστηκε στις αρχές και τα κείμενα του αυστριακού Η. Schenker ( ), εξελίχθηκε όμως και αναπτύχθηκε από μεγάλο αριθμό κατοπινών θεωρητικών της ανάλυσης, με εφαρμογές σε διαφορετικό μουσικό ρεπερτόριο από αυτό για το οποίο πρωτοδημιουργήθηκε, σε διαφορετικό χώρο (αμερικάνικη ακαδημαϊκή εκπαίδευση) και σε διαφορετικό χρόνο (μεταπολεμικά και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1970). Μεγάλο αριθμό μεθόδων εμφανίζουν επίσης η μοτιβική, η αρμονική και η μορφολογική ανάλυση, 7 συχνά με δυσκολίές στη διάκρισή τους. Ένα τυπολογικό διάγραμμα των ζητούμενων της μουσικής ανάλυσης διακρίνει την έρευνα και τη μεθοδολογία σε επίπεδα: Τυπολογία της μουσικής ανάλυσης Φύση και λειτουργία της μουσικής Πραγματική ουσία της μουσικής Χειρισμός του μουσικού υλικού Μέσα παρουσίασης συμπερασμάτων της αναλυτικής έρευνας

5 5 Ι) Ένα παράδειγμα, για τον τρόπο που η αντίληψη για τη φύση και τη λειτουργία της μουσικής διαμορφώνει τη μεθοδολογία, αποτελεί η θεμελιώδης ιδέα των θεωρητικών της μορφολογικής ανάλυσης του 19 ου αιώνα για την ύπαρξη και λειτουργία σταθερών δομικών μοντέλων στο μουσικό έργο και η εξέλιξη αυτής της μεθοδολογίας έως και τις αρχές του 20 ου, υπό ιστορική σκοπιά. Τα δύο αρχικά δομικά μοντέλα ΑΒ και ΑΒΑ που στη συνέχεια ονομάστηκαν «διμερής» και «τριμερής» μ 1 ορφή Lied 8 έχουν την ιστορική τους βάση στους οργανικούς χορούς του 17 ου / 18 ου αι. και αναπτύχθηκαν μέσω της ισομετρικής και ιεραρχικής φραστικής δομής (μοτίβο φράση περίοδος, κλπ) και των τριών βασικών διαδικασιών δομικής μορφοποίησης: της επανάληψης (ΑΑ), της αντίθεσης (ΑΒ) και της παραλλαγής (ΑΑ ). Οι διαδικασίες αυτές που σταδιακά εξελίχθηκαν στις έννοιες της διαδοχής ενοτήτων και της ανάπτυξης έδωσαν τη δυνατότητα στους θεωρητικούς να διατυπώσουν ευρύτερα δομικά μοντέλα όπως η φόρμα - σονάτα (ως εξέλιξη της διμερούς μορφής lied), η φόρμα του rondo (ως εξέλιξη της τριμερούς μορφής lied) και την κυκλική μορφή ως ενότητα που προκύπτει από συνδυασμό των δύο προηγούμενων, δημιουργώντας είδη μουσικής σύνθεσης όπως η σονάτα και η σουίτα. ΙΙ) Η πραγματική ουσία της μουσικής αφορά στη θεώρηση ενός μουσικού έργου ως μια «ολιστική» δομική ενότητα, ένα κλειστό δίκτυο σχέσεων που είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών του, μια αλληλουχία δομικών ενοτήτων, ένα πεδίο πληροφοριών όπου διακρίνονται πρότυπα, μια γραμμική διαδικασία ή ακόμη μια σειρά συμβολισμών ή συναισθηματικών αξιών. ΙΙΙ) Η ερευνητική μέθοδος χειρισμού και επέμβασης επάνω στο μουσικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες όπως: (i) τεχνική της αναγωγής, (ii) σύγκριση και αναγνώριση ταυτότητας, ομοιοτήτων και κοινών χαρακτηριστικών, (iii) τμηματοποίηση σε δομικές ενότητες, (iv) αναζήτηση συντακτικών κανόνων, (v) απαρίθμηση χαρακτηριστικών, (vi) αναγνώριση και ερμηνεία εκφραστικών στοιχείων, εικονοπλασίας και συμβολισμών. ΙV) Μέσα παρουσίασης συμπερασμάτων της έρευνας μπορεί να αποτελούν, μεταξύ άλλων: - σχολιασμένη έκδοση της παρτιτούρας ή παρτιτούρα με τεχνική αναγωγής (σε επίπεδα) ή παρουσίαση παρτιτούρας ως συνεχής γραμμή

6 6 - «αποσυνθετημένη», αποδομημένη παρτιτούρα στην οποία εμφανίζονται μαζί τα σχετιζόμενα στοιχεία - κατάλογος ή λεξικό των μουσικών ενοτήτων συνοδευόμενο από ένα είδος «συντακτικού» το οποίο να επεξηγεί την κατάταξή τους - γράφημα αναγωγικής τεχνικής, όπου εμφανίζονται οι κρυμμένοι δομικοί συσχετισμοί - λεκτική περιγραφή, άλλοτε με χρήση αυστηρής μορφολογικής ορολογίας και άλλοτε με χρήση φανταστικών και ποιητικών μεταφορών, υποδηλωμένου προγράμματος ή ερμηνείας με συμβολισμούς - τυπολογικός επαναπροσδιορισμός της δομής με χρήση γραμματικών και αριθμητικών συμβόλων - γραφική παράσταση: περιγράμματα, διαγράμματα, γραφήματα και οπτικά σύμβολα για συγκεκριμένα μουσικά στοιχεία - στατιστικοί πίνακες ή στατιστικά γραφήματα - ηχητικό ντοκουμέντο της παρτιτούρας σε συμπαγή δίσκο, δίσκο βινυλίου, κασέτα, αρχείο ήχου σε υπολογιστή (midi), ή ζωντανή εκτέλεση. Δεν αποκλείεται φυσικά ο συνδυασμός δύο ή και περισσότερων από τα παραπάνω μέσα καθώς και η πιθανή αλληλοκάλυψή τους, εάν αυτή διαπιστωθεί μέσω της αναλυτικής έρευνας. Συνοπτική ιστορική αναδρομή στις μεθόδους μουσικής ανάλυσης κατά το β μισό του 20 ου αιώνα. Από το 1945 και έπειτα, η εισαγωγή επιστημών όπως η γλωσσολογία, 9 η φωνολογία, 10 η σημειολογία, 11 η πληροφοριακή θεωρία, 12 τα μαθηματικά και οι πρώτες απόπειρες της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στο πεδίο της μουσικής ανάλυσης, επηρεάζουν και εν μέρει διαμορφώνουν το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της. Η σχέση φωνολογίας και μουσικής διερευνήθηκε αρχικά από τον μουσικολόγο, εθνομουσικολόγο και εκπρόσωπο της στυλιστικής ανάλυσης G. Becking, 13 ο οποίος μελετώντας το σερβοκροάτικο λαϊκό τραγούδι και διαπιστώνοντας τα διαφορετικά νοήματα που έδιναν σε ένα σταθερό μουσικό ήχο άνθρωποι που προέρχονταν από διαφορετικούς πολιτισμούς, προσπάθησε να δημιουργήσει μια τυπολογία μουσικών συστημάτων (μονοδιάστατα έως τεσσάρων διαστάσεων). Ο Μ. Weingart 14 διερεύνησε αναλογίες μεταξύ μουσικής και γλωσσικής φραστικής δομής με πεδίο έρευνας την τσέχικη γλώσσα. Ο N. Ruwet 15

7 7 προσπάθησε να διατυπώσει τα ακουστικά προβλήματα της ακρόασης ολοκληρωτικά σειραϊκής μουσικής με αναφορές και στη φωνολογία. Ο G. P. Springer 16 παρουσίασε διαδικασίες γλωσσολογικής ανάλυσης στη μουσική, συγκρίνοντας την επανάληψη και τη διαφοροποίηση ως μια διμερή αντίθεση (binary opposition) και πως αυτή τροποποιείται μέσω της παραλλαγής. Οι E. Coons και D. Kraehenbuehl 17 προσέγγισαν την πληροφοριακή θεωρία θεωρώντας την ποσότητα πληροφοριών που υπάρχει σε ένα μουσικό έργο μετρήσιμη μέσω δύο δεικτών: ο δείκτης ευκρίνειας μετρά το βαθμό «ενότητας» και «ποικιλίας» μέσα σε ένα έργο και ελέγχει το επίπεδο ενδιαφέροντος και ο δείκτης ιεραρχίας μετρά πόσο επιτυχημένα έχει διαμορφωθεί μια «ποικιλία γεγονότων» έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση «ενότητας». Η πληροφοριακή θεωρία συναντάται και στο έργο του L. B. Meyer 18. Ξεκινώντας από την ψυχολογία της μορφής (Gestalt), o Meyer διατύπωσε την αρχή του «νοήματος» στη μουσική, ορίζοντας τρία επίπεδα για αυτό που αποκαλούσε «ενσωματωμένο νόημα» (embodied meaning): το υποθετικό (hypothetical) το οποίο προηγείται του ακουστικού ερεθίσματος, το προφανές (evident) που αξιολογεί το ακουστικό ερέθισμα μέσω του ακροαματικού συστήματος ελέγχου και το οριστικό (determinate) το οποίο αναδύεται μέσω της συνολικής εμπειρίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 εμφανίζονται οι πρώτες δημοσιεύσεις που συνδέουν μουσική και σημειολογία. Είναι και πάλι ο N. Ruwet, 19 ο οποίος διατυπώνει τις αρχές της κατανεμητικής ανάλυσης (distributional analysis), θεωρώντας τη μουσική ως μία ροή ηχητικών στοιχείων τα οποία ορίζονται από τους νόμους της «κατανομής» (distribution). Τα στοιχεία αυτά συνεργάζονται, αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοεξαιρούνται δημιουργώντας ενότητες (unities), στη λεπτομερέστερη δυνατή σύστασή τους (έτσι ώστε να μην υποδιαιρούνται περισσότερο), οι οποίες εξετάζονται συγκριτικά. Από το σύνολο της κατανομής και την εξέταση των συσχετισμών (ισότητες, ομοιότητες, διαφορές) μεταξύ όλων των ενοτήτων, ο Ruwet επαναπροσδιόρισε αναλυτικά την αρχική ροή των ηχητικών στοιχείων (και πρακτικά τη μελωδική γραμμή) με τη μορφή ενός μουσικού συντακτικού. Σχετικές δημοσιεύσεις συνεχίστηκαν να εμφανίζονται και στη δεκαετία του 1970 τόσο από τον Ruwet όσο και από τον J. J. Nattiez. Η χρήση των μαθηματικών στη μουσική αποτελεί εφαρμογή των συνθετικών μεθόδων του Ιάννη Ξενάκη (νόμοι πιθανοτήτων, στοχαστικές μέθοδοι, αλυσίδα του Markov, θεωρία των παιχνιδιών, κλπ.) η οποία παρουσιάζεται στη σχετική μελέτη που ο ίδιος εκπόνησε 20. Ο συνθέτης αποκαλύπτει τη μουσική ως ένα σύμπαν που

8 8 καθορίζεται από χαρακτηριστικά ταξινόμησης όπως η πυκνότητα, η ιεραρχία και ο βαθμός αλλαγής απορρίπτοντας παράλληλα τη γραμμική της θεώρηση καθώς και τη χρήση της γλωσσολογίας στη μουσική ανάλυση. Η διατριβή του P. Schaeffer, 21 η οποία αφορά την παρουσίαση μιας τυπολογίας του ηχογόνου (sonorous) υλικού το οποίο απαρτίζει τη μουσική, διαμορφώνεται επίσης με κριτήρια όπως μάζα, δυναμική, αρμονική χροιά, μελωδικό προφίλ, προφίλ μάζας, υφή και κυματομορφή. Οι πρώτες προσπάθειες χρήσης των Η/Υ υπολογιστών στη μουσική ανάλυση αφορούν τη δημιουργία στατιστικών πινάκων και ποσοτική μέτρηση μουσικών παραμέτρων ενός έργου όπως μελωδική έκταση, μέτρο, τροπικότητα, φραστική δομή και πτωτικά σχήματα. Ο Β. Bronson 22 εφάρμοσε πρώτος υπολογιστικές μεθόδους στη μελέτη του παραδοσιακού τραγουδιού το Η ταχύτητα, ακρίβεια και το εύρος μνήμης των Η/Υ αποτέλεσαν άμεσα πλεονεκτήματα, τα οποία διευρύνθηκαν με την ανάπτυξη λογισμικού σχετικού με τη μουσική έρευνα στις αρχές της δεκαετίας του H συνέχιση και εξέλιξη παλαιότερων μεθόδων ανάλυσης από νεότερους θεωρητικούς, αποτέλεσε ένα ακόμη χαρακτηριστικό της περιόδου που εξετάζεται. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο αναβίωσε το ενδιαφέρον για το έργο του H. Schenker, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. όπου είχαν ήδη εγκατασταθεί παλαιοί μαθητές του. Οι πρώτες σημαντικές δημοσιεύσεις έγιναν από τους A. Katz 23 και F. Salzer. 24 Πέρα από τη διατήρηση και εξάπλωση της αναλυτικής διδασκαλίας του Schenker, εμφανίστηκαν και οι πρώτες προσπάθειες επέκτασης της μεθοδολογίας του σε μουσικές παραδόσεις για τις οποίες δεν προορίζονταν αρχικά, όπως στη μουσική του Μεσαίωνα ή του 20 ου αι. από τον Salzer. Ο ίδιος, μαζί με τον W. J. Mitchell, ίδρυσαν στα 1967 το περιοδικό Music Forum, στο οποίο φιλοξενήθηκε, μεταξύ άλλων, μεγάλος αριθμός σχετικών δημοσιεύσεων. Κατά τη δεκαετία του 1970 στις Η.Π.Α. η «σενκεριανή» μεθοδολογία αποτελούσε πια ένα σημείο αναφοράς: ως επέκταση σε διάφορα μουσικά είδη, ως επιρροή σε άλλες αναλυτικές μεθόδους και ως διδασκαλία (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω). Ας σημειωθεί επίσης ότι ο όρος «σενκεριανή» μεθοδολογία αφορά κυρίως την εξέλιξη των αρχών του Schenker από τους κατοπινούς του μελετητές και όχι την ίδια τη θεωρία. Μια νέα προσέγγιση στην οργανική μοτιβική ανάλυση επιχειρήθηκε από τους R. Réti και H. Keller. Ο Réti 25 ξεκίνησε από τη δισδιάστατη θεώρηση της μορφολογικής κατασκευής: μοτιβική επέκταση και διαίρεση οριοθέτηση. Προχώρησε σε αναγωγή του θεματικού υλικού ενός έργου κατανέμοντας το σε

9 9 θεμελιώδη μελωδικά σχήματα των δύο ή τριών διαστημάτων, αφαιρώντας και τις ρυθμικές αξίες. Αυτά τα μουσικά κύτταρα (cells) μπορούσαν να εμφανιστούν σε μεταφορά ή αναστροφή και κατά τη διαδοχή τους να αποτελέσουν ένα θεματικό πρότυπο (thematic pattern) σε κάθε τμήμα (movement) ενός μεγάλου έργου, έτσι ώστε να είναι αντιληπτή η ενότητα ή η συμμετρία στο έργο συνολικά, πράγμα που ο Réti θεωρούσε ως συνειδητή πρόθεση του συνθέτη. Το πλήθος των μουσικών παραδειγμάτων και η ενασχόληση με παραμέτρους όπως οι τονικές σχέσεις, η συνεχής μετάλλαξη των μουσικών μοτίβων (με μεταφορά, αναστροφή, παράφραση, παραλλαγή) και η προσπάθεια απόδειξης της ισχύος των παραπάνω παραμέτρων σε εκτεταμένη χρονική περίοδο, δίνουν στο έργο του Réti το χαρακτήρα και μιας ιστορικής επισκόπησης της θεματικής επεξεργασίας. Ο Η. Keller θεμελίωσε τις αρχές της «λειτουργικής ανάλυσης» (functional analysis), σε μία σειρά σύντομων δημοσιεύσεων, διατυπώνοντας ότι: «η λειτουργική ανάλυση δέχεται ως αξίωμα ότι οι αντιθέσεις στη μουσική δεν είναι παρά διαφορετικές πλευρές μια βασικής ιδέας, μιας θεμελιώδους ενότητας». 26 Κατά τον Keller, μέσω της βασικής ιδέας εισάγεται το στοιχείο της προβολής (projection) μέσα στη συνθετική διαδικασία. Η μουσική σκέψη έχει δύο διαστάσεις: (α) το «προσκήνιο» (foreground) που διαμορφώνεται στο χρόνο με το νόμο της αντίθεσης πάνω στη βασική ιδέα και απευθύνεται στον ακροατή και (β) το «παρασκήνιο» (backround) που διαμορφώνεται με το νόμο της ταυτότητας και είναι σημαντικό για τον αναλυτή. Ο αναλυτής οφείλει να ανακαλύψει ποια είναι η «βασική ιδέα» στο «παρασκήνιο», στη συνέχεια - μέσω αναγωγής του κύριου θεματικού υλικού - να την απομονώσει σε μια κυτταρική μορφή (germ cell) και στη συνέχεια να επισημάνει τις μεταλλαγές της (μεταφορά, αναστροφή, κλπ.) στο «προσκήνιο», σε συγκεκριμένα σημεία και μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Έτσι οι λειτουργίες ενός μουσικού κομματιού εξηγούνται σαν να επρόκειτο για ένα ζωντανό οργανισμό. Ο Keller αναγνώριζε την ύπαρξη ρυθμικών προτύπων καθώς και τις διαδικασίες ρυθμικής μεγέθυνσης και σμίκρυνσης (σε αντίθεση με τον Réti ο οποίος δέχτηκε έντονη κριτική γι αυτήν του την άποψη). Επίσης, όπως και ο Schenker, εγκατέλειψε σιγά σιγά το γλωσσικό σχολιασμό στις αναλύσεις κρατώντας μόνο τα μουσικά παραδείγματα και μάλιστα προχώρησε ένα ακόμη βήμα παραπέρα: στο τέλος εγκατέλειψε και τα αναγνώσιμα μουσικά παραδείγματα, προετοιμάζοντας «αναλυτικές παρτιτούρες» (analytical scores) προς άμεση μουσική εκτέλεση. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 υπήρξε αναβίωση του ενδιαφέροντος και για τη στυλιστική ανάλυση 27 μέσα από το έργο των R. L. Crocker, 28 A. Lomax, 29

10 10 Jan LaRue 30. Oι μελέτες των δύο τελευταίων αποτελούν δείγματα «ανάλυσης κατά κατηγορίες» (category analysis) μιας μεθόδου που αποδέχεται ότι η μουσική είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ως φαινόμενο και γι αυτό πρέπει να κατηγοριοποιηθεί το υλικό της σε χαρακτηριστικά όχι τόσο το υλικό με «προσωρινό» χαρακτήρα όπως φράσεις, μοτίβα κλπ. τα οποία αλλάζουν, όσο το υλικό που είναι μόνιμα παρόν και παίρνει το χαρακτήρα μουσικής παραμέτρου: τεχνικές ενορχήστρωσης, φωνητική γραφή, χρήση συμφωνίας και διαφωνίας, μέτρου και ρυθμού, υφής. Οι συγκεκριμένες παράμετροι χαρακτηρίζουν ένα μουσικό στυλ ή ρεπερτόριο και δεν περιορίζονται σε μια εποχή ο LaRue συνέταξε το σύστημά του για το οργανικό ρεπερτόριο του 18 ου αι. και ο Lomax για το τραγουδιστικό ύφος στην παραδοσιακή μουσική των λαών με διαφορετική γλώσσα. Πρακτικά, η ανάλυση κατά κατηγορίες εισάγει ένα δισδιάστατο «πλέγμα» (matrix), όπου η μία διάσταση παρουσιάζει τις κατηγορίες των παραμέτρων και η άλλη το βαθμό μέτρησης. Το «πλέγμα» του Lomax περιλαμβάνει 37 κατηγορίες και 13 βαθμούς μέτρησης. Το σύστημα του LaRue περιλαμβάνει μόνο πέντε κατηγορίες και τρεις βαθμούς μέτρησης (κατά τον αριστοτέλειο «νόμο των τριών»: δύο ακραίους και έναν μέσο). Ωστόσο εμπεριέχει ιεραρχικούς κανόνες και γι αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκο απ ότι αρχικά φαίνεται. Οι πέντε κατηγορίες είναι: Ήχος, Αρμονία, Μελωδία, Ρυθμός και Ανάπτυξη. Ο Ήχος διαιρείται σε υποκατηγορίες όπως «Ηχόχρωμα», «Δυναμική», «Υφή και Υλικό», η Αρμονία διαιρείται σε «Χρώμα» και «Ένταση», η Μελωδία σε «Έκταση», «Κινητικότητα», «Πρότυπα», κ.ο.κ. Κάθε υποκατηγορία έχει το δικό της σύνολο μονάδων μέτρησης: π.χ. τα μελωδικά «Πρότυπα» μετρώνται ως «Ανοδικά», «Καθοδικά», «Στατικά», «Κυματομορφής», κλπ. Επίσης ο LaRue δίνει σε κάθε κατηγορία τρία επίπεδα διαστάσεων: Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό. Το τελικό αναλυτικό πλέγμα είναι επίσης τρισδιάστατο με τις κατηγορίες και υποκατηγορίες να αποτελούν την πρώτη διάσταση, τα τρία δομικά επίπεδα τη δεύτερη και οι ποικίλες διαβαθμίσεις μέτρησης την τρίτη. Η ολοκληρωμένη ανάλυση παρουσιάζεται σε μορφή πίνακα με τις κατηγορίες σε γραμμές και τις διαστάσεις σε στήλες. Ο γλωσσικός σχολιασμός υπεισέρχεται στα κελιά του πίνακα για να επισημάνει, πέραν των ποσοτικών χαρακτηριστικών, στοιχεία περιεχομένου και λειτουργίας της μουσικής. Ο LaRue θεώρησε τη μέθοδό του κατάλληλη για ανάδειξη σημαντικού αριθμού στυλιστικών συμπερασμάτων μεταξύ των διαφορετικών έργων ενός ρεπερτορίου συνολικά. Κατά τον ίδιο, οι αναγκαίες και σχετικές πληροφορίες των διαφορετικών έργων μπορούν να αναδυθούν μέσω των κατηγοριοποιήσεων έτσι ώστε

11 11 στη συνέχεια να προχωρήσει η συγκριτική ανάλυση (μια αντίληψη «επαγωγικού» χαρακτήρα, η οποία σαφώς προέρχεται από τον G. Adler). Η «ανάλυση χαρακτηριστικών», αν και σχετίζεται με την «ανάλυση κατά κατηγορίες», ωστόσο διαφέρει στο ότι τα μεγέθη των παραμέτρων είναι αμετάβλητα (συγκεκριμένες συγχορδίες, μελωδικά ή ρυθμικά σχήματα, διαστήματα, κλπ.) στα οποία μετράται η συχνότητα εμφάνισής τους, κατά μόνας ή σε συνδυασμό. Πρόκειται για μεθοδολογία στατιστικού τύπου, επίσης χρήσιμη σε συγκριτικές αντιπαραβολές μουσικών έργων 31. Κατά τη δεκαετία του 1970, η δημιουργία και ανάπτυξη ενός σημαντικού αριθμού διαφορετικών προσεγγίσεων και μεθόδων μουσικής ανάλυσης, φέρει το συγκεκριμένο κλάδο να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των θεωρητικών μουσικών σπουδών, κυρίως στην αμερικάνικη πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η θέση της ανάλυσης ενισχύεται επίσης μέσω της ίδρυσης συλλόγων που ασχολούνται με τα θεωρητικά της μουσικής (societies of music theory), οι οποίοι υποστηρίζουν την έκδοση σχετικών μουσικών περιοδικών. Η εκτενής αρθρογραφία επάνω σε ζητήματα ανάλυσης, η οποία φιλοξενείται στα περιοδικά, αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, ενώ ο χώρος τους αποτελεί συχνά πεδίο αντιπαραθέσεων μεταξύ των υποστηρικτών διαφορετικών μεθόδων. Αναφέρονται οι σημαντικότεροι τίτλοι: Theory and Practice (Ν. Υόρκη, πρώτο έτος κυκλοφορίας 1975), In Τheory Only (Michigan, 1978), Indiana Theory Review (1978), Music Theory Spectrum (1979), Music Analysis (Λονδίνο, 1982), Contemporary Music Review (Nottingham, 1984), Studies in Musical Genesis and Structure (κυρίως μονογραφίες, 1985), Musiktheorie (Γερμανία, 1986). Από τη δεκαετία του 1970 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, οι δύο μεθοδολογίες που κυριαρχούν στην ανάλυση τονικής και ατονικής μουσικής αντίστοιχα, είναι: (1) οι κωδικοποιημένες τεχνικές σενκεριανής ανάλυσης και (2) οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τη θεωρία των συνόλων τάξεων τονικού ύψους ( pitch class set theory, για συντομία από εδώ και πέρα: θεωρία των pc sets). Η κωδικοποίηση της θεωρίας του Schenker, από τους επιγόνους του, κατανέμεται σε τρία ερευνητικά πεδία. Το πρώτο από αυτά αφορά στην τάση που ήδη παρατηρήθηκε μεταπολεμικά μέχρι και τη δεκαετία του 70: την επέκταση της μεθοδολογίας σε μουσικό ρεπερτόριο που ο ίδιος ο Schenker δεν συμπεριέλαβε στις αναλύσεις του, όπως έργα των αρχών του 20 ου αι., έργα παλιάς μουσικής (Μεσαίωνας Αναγέννηση), μη έντεχνη και μη δυτική μουσική. Το δεύτερο πεδίο αφορά μια ομάδα

12 12 θεωρητικών οι οποίοι βλέποντας την ανάλυση ως πρακτική εφαρμογή της μουσικής θεωρίας προσπάθησαν να εκλογικεύσουν και να παρουσιάσουν τις αρχές του Schenker ως ένα αυστηρό, άκαμπτο συνδυασμό θεωρίας και μεθοδολογίας υπό φορμαλιστικό πρίσμα. Ένα τρίτο ερευνητικό πεδίο εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια ενός νέου κριτικού πνεύματος απέναντι στην ιστορία της μεθοδολογίας της ανάλυσης. Το έργο του Schenker θεωρήθηκε και ως ένα δείγμα κριτικής γραφής, ενταγμένης στο πολιτιστικό και φιλοσοφικό πλαίσιο της εποχής της και εξετάζεται η επανερμηνεία της γλώσσας και των ιδεών που αντιπροσωπεύει για τις δεκαετίες που ακολούθησαν το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ κρίνεται σκόπιμη μια παρένθεση: μια σύντομη παρουσίαση των βασικών αρχών της θεωρίας του Schenker όπως διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον αυστριακό θεωρητικό η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των επεκτάσεων της μεθοδολογίας από τους επιγόνους του, όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Ο Schenker δημιούργησε μια αναγωγική μεθοδολογία μουσικής ανάλυσης με παιδαγωγικό χαρακτήρα, στοχεύοντας τόσο στον ερμηνευτή όσο και στον ακροατή. Η θεωρία του αποτέλεσε μια ολόκληρη φιλοσοφία πάνω στις δυνατότητες ακρόασης και ανάγνωσης της μουσικής, τόσο μέσω της μακροσκοπικής αντίληψης για την ακρόαση όσο και μέσω της κατανόησης ενός μουσικού κειμένου ως μια ολιστική οργανική ενότητα με τη χρήση πολύπλοκων γραφικών αναλύσεων. Η δε διαπραγμάτευσή της αποτυπώθηκε σε μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων, 32 οι οποίες κάλυψαν μια περίοδο περίπου τριάντα ετών ( ). Σύμφωνα με τη βασική αντίληψη του Schenker επάνω στη μουσική σύνθεση, η επιφάνεια, η ορατή αντίληψη της μουσικής (ως ακρόαση αλλά και ως μουσικό κείμενο) δεν φανερώνει την πραγματική της δομή, η οποία βρίσκεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Κατά τον ίδιο, τα μεγάλα έργα της τονικής μουσικής αποτελούν «προβολές» στο χρόνο ενός και μόνου στοιχείου: της συγχορδίας της τονικής. Η «προβολή» της συγχορδίας της τονικής περιλαμβάνει δύο διαδικασίες: τη μετατροπή της σε μία διμερή «θεμελιώδη δομή» που ονομάζεται Ursatz και την επεξεργασία αυτής (composing out, Auskomponierung) μέσω μίας ή περισσοτέρων τεχνικών «επιμήκυνσης» (prolongation, Αusdehnung). Το Ursatz αποτελείται από τη «θεμελιώδη γραμμή» (Urlinie), δηλ. τη γραμμική κάθοδο προς τη θεμέλιο της συγχορδίας της τονικής η οποία συνοδεύεται από αρπισμό του μπάσου (Bassbrechung) από τη βαθμίδα της τονικής προς τη δεσπόζουσα και επιστροφή στην τονική (I V I). Η γραμμική κάθοδος έχει ως αφετηρία την 3 η της συγχορδίας της

13 13 τονικής (άρα η κάθοδος ακολουθεί τη σειρά ˆ3 - ˆ2 - ˆ1), την 5 η (ˆ5 ˆ1) και σπανιότερα την 8 η (ˆ8 ˆ1), καθορίζοντας έτσι το εύρος της εκάστοτε μουσικής δομής. Έτσι προκύπτει ότι, η βασική δομή οποιουδήποτε τονικού έργου είναι διατονική και οι μετατροπίες αποτελούν στην ουσία «επιμηκύνσεις» διατονικών αρμονικών βαθμίδων (steps, Stufen). Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ο διαχωρισμός του Schenker επάνω στις έννοιες «συγχορδία» και «βαθμίδα»: η «βαθμίδα» αποτελεί μια ευρύτερη έννοια, μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύνολο συγχορδιών, καθορίζοντας στην ουσία μια τονική περιοχή ενώ οι συνδέσεις μεταξύ των βαθμίδων αποτελούν μακροσκοπικές τονικές έλξεις μέσα στο χρόνο. Ο ακροατής, σύμφωνα με τον Schenker, αξιολογεί τις συγχορδίες και το πέρασμα μέσα στις διαφορετικές τονικές περιοχές, ερμηνεύοντάς αυτές είτε ως βασικές βαθμίδες (Stufen), είτε ως επιμηκύνσεις αυτών των βαθμίδων μέσα στο χρόνο, μέσω της επεξεργασίας (Auskomponierung) που επιδέχονται. Η αναλυτική τεχνική μέσω των «στρωμάτων» ή «επιπέδων» (layers, Schichten) αποτέλεσε μια αποτελεσματική διαδικασία για να φτάσει ο Schenker από την επιφάνεια του μουσικού έργου προς τη βαθύτερη δομή. Στην ανάπτυξη αυτής της τεχνικής συνέβαλε και το μεγάλο του ενδιαφέρον για την αυθεντικότητα των εκδόσεων και της ερμηνείας σε έργα, μεταξύ άλλων, των J. S. Bach, C. P. E. Bach, D. Scarlatti (δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των ποικιλμάτων), Haydn, Mozart και Beethoven. Συνέλαβε, λοιπόν, ένα βασικό αντιστικτικό σχέδιο για την παρουσίαση της μουσικής δομής, όπου μέσω του διανθισμού (diminuition) θα αποκάλυπτε, σε διαδοχικά στάδια, τη διαδικασία δημιουργίας του μουσικού κειμένου μέσα από τις βασικές δομικές μελωδικές γραμμές. Στην πιο εξελιγμένη τους μορφή τα επίπεδα (Schichten) χαρακτηρίζονται ως: υψηλό (foreground, Vortergrund) που περιλαμβάνει τα στοιχεία του μουσικού κειμένου που γίνονται αμέσως αντιληπτά (πλην επαναλήψεων φθόγγων και ποικιλμάτων), μέσο (middleground, Mittelgrund) στο οποίο αφαιρούνται τα στοιχεία της μουσικής επιφάνειας ώστε να διαφαίνονται μακροσκοπικές δομικές ενότητες (το οποίο μπορούσε να αποτελείται και από περισσότερα από ένα στρώματα) και βαθύ (backround, Hintergrund) όπου πια η αναγωγή φτάνει στο σημείο να παρουσιάζονται ενότητες του έργου από μια νότα ή συγχορδία. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι το Ursatz, το οποίο στην τελική του μορφή είναι η δίφωνη αντιστικτική υφή η οποία προβάλλει, κατά τον Schenker, τη συγχορδία της τονικής μέσα στη διάσταση του χρόνου. Η παρουσίαση της αναγωγικής διαδικασίας του Schenker μέσω εκτεταμένης χρήσης γραφικών παραστάσεων, έφτασε σε τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης ώστε ο ίδιος

14 14 να υποστηρίξει, στην εισαγωγή του συγγράμματος Fünf Urlinie Tafeln (1932), ότι ο γλωσσικός σχολιασμός δεν ήταν πια απαραίτητος για όποιον ήξερε να διαβάσει τη γραφική παράσταση. Η χρήση γνωστών μουσικών συμβόλων με διαφορετική όμως σημασία, όπως μικρές και μεγάλες νότες, λατινικοί αριθμοί για συγχορδιακές βαθμίδες, αραβικοί αριθμοί για μελωδικές βαθμίδες μαζί με συζεύξεις (κανονικές και διακεκομμένες), παρενθέσεις και άγκιστρα, έχει ως σκοπό την ερμηνεία στοιχείων του μουσικού έργου όπως η ποικιλματικότητα, οι υπαινισσόμενοι φθόγγοι, οι αρμονικές συνδέσεις, η μακροδομικότητα των βαθμίδων, κλπ. Η θεωρία του Schenker αποτέλεσε αντικείμενο επιρροής μεταπολεμικά, απέκτησε οπαδούς αλλά και πολέμιους, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικά και γνώρισε έναν τεράστιο αριθμό δημοσιεύσεων σε συγγράμματα και περιοδικές εκδόσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Στην Ελλάδα, η θεωρία εκπροσωπείται κυρίως από τον Γ. Φιτσιώρη 33 σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής αλλά και δημοσιεύσεων, ενώ υπάρχουν αναφορές σε μελέτες, εκπαιδευτικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις των Χ. Ξανθουδάκη, 34 Δ. Συκιά, 35 Ν. Μαλιάρα 36 και Δ. Αθανασιάδη 37. Οι επίγονοι της θεωρίας του Schenker προσπάθησαν να εντάξουν τις αρχές της σε έργα των Stravinsky, Schoenberg και Bartók (R. Travis), 38 και Wagner (W. Mitchell). 39 Οι R. Morgan 40 και J. Baker 41 προσπάθησαν να εξελίξουν τη μεθοδολογία έτσι ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στην αρμονία και τη δομή σε έργα συνθετών από το μέσον του 19 ου αι. μέχρι και το πέρασμα στον 20 ο, ενώ θεωρητικοί όπως οι C. Ayrey, 42 Α. Pople 43 και J. Straus 44 έθεσαν το ζήτημα της εφαρμογής των τεχνικών συγχορδιακής «επιμήκυνσης» (prolongation) του Schenker, σε μουσική που αιωρείται μεταξύ τονικότητας και ατονικότητας ή σε καθαρά ατονική μουσική. Οι A. Forte 45 και J. Schmalfeldt 46 επιχείρησαν την παράλληλη εφαρμογή σενκεριανής μεθοδολογίας και ανάλυσης κατά pc sets στα ίδια μουσικά παραδείγματα, προσπαθώντας να αποδείξουν τη συνύπαρξη τονικών και ατονικών μουσικών χαρακτηριστικών στο ίδιο μουσικό έργο. Στα πλαίσια της έρευνας και του συνεχούς πειραματισμού εντοπίζεται η εφαρμογή σενκεριανών τεχνικών ανάλυσης σε μουσική του Mεσαίωνα και της Αναγέννησης. Παραδείγματα αποτελούν οι μελέτες του W. Mitchell για τον Orlando di Lasso, 47 του S. Novack για τον Issac 48 και του F. Salzer για τον Monteverdi 49. Σε άλλες μελέτες τα σενκεριανά αρχέτυπα δεν τίθενται με τόση αυστηρότητα αλλά αντιπαραβάλλονται με τεχνικά θέματα γνωστά από τη θεωρία της μουσικής και τη σύνθεση, όπως η δημιουργία πτωτικών σχημάτων, η τροπικότητα, η συνθετική

15 15 διαδικασία και η δομή του κειμένου, όπως τα συναντούμε στα κείμενα των D. Leech Wilkinson και S. Fuller για τον Machaut 50 και της C. C. Judd για τον Josquin des Prez. 51 Στη δεκαετία του 1990 το ενδιαφέρον των θεωρητικών στρέφεται στην εφαρμογή σενκεριανών μεθόδων σε μουσικά είδη όπως η τζαζ, η ποπ και η μουσική για τον κινηματογράφο. Εμφανίζονται μελέτες όπως των S. Gilbert και A. Maisel 52 για τον Gerswin, των W. Everett και A. Moore 53 για τραγούδια των Beatles και του A. Forte 54 για τις λαϊκές αμερικάνικες μπαλάντες. Στις αναλύσεις τους συνδυάζονται τα σενκεριανά διαγράμματα, τα οποία αφορούν την τονική και μελωδική κατασκευή, με σχολιασμό για τα ηχοχρωματικά στοιχεία της ηχογράφησης, ρυθμικές και αγωγικές σχέσεις και την αλληλεπίδραση μεταξύ μουσικής και κειμένου. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η κωδικοποίηση και ευρύτατη διάδοση του έργου και της θεωρίας του Schenker στις αγγλόφωνες χώρες και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. οφείλεται τόσο στη μετάφραση των κυριότερων συγγραμμάτων του αλλά και σε μια σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων για τη διδασκαλία της θεωρίας (textbooks). O μαθητής του Schenker, Ε. Oster, μετέφρασε το Der Freie Satz (ως Free Composition, 1979) και εν συνεχεία τα Kontrapunkt (1987) και Das Meisterwerk in der Musik (1994), ενώ τα εκπαιδευτικά συγγράματα για τη διδασκαλία της σενκεριανής θεωρίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες των Forte Gilbert 55 και D. Neumeyer - S. Tepping. 56 Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια σειρά δημοσιεύσεων από θεωρητικούς οι οποίοι επιχείρησαν να επανερμηνεύσουν τις σενκεριανές αρχές με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια δημιουργώντας ένα σαφές και καθορισμένο πλαίσιο θεωρητικών κατασκευών και αναλυτικής πρακτικής. Παραδείγματα αποτελούν οι εργασίες των G. Proctor H. L. Riggins, 57 R. Littlefield D. Neumeyer, 58 ενώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναφερθούν και ο παλαιότερος χρονικά - επαναπροσδιορισμός των σενκεριανών αρχών και διαδικασιών ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ από τους Μ. Kassler 59 και S. Smoliar. 60 Τέλος, ας μην παραληφθεί και η κριτική που ασκήθηκε από συγκεκριμένους θεωρητικούς, όχι τόσο ως προς τις αρχές του ίδιου του Schenker, αλλά κυρίως στους μετέπειτα ερμηνευτές των ιδεών του, παλαιότερους και νεότερους, συχνά με την κατηγορία της διαστρέβλωσης των ιδεών του αυστριακού δασκάλου. Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής κριτικής υπήρξαν οι W. Rothstein 61 και R. Snarrenberg. 62 Η θεωρία των pc sets προέκυψε από την ανάγκη συνθετών και θεωρητικών να ερμηνεύσουν οποιαδήποτε διάταξη ή συνδυασμό τονικών υψών χωρίς να χρειαστεί να επικαλεστούν στοιχεία ορολογίας και αρμονικών κυρίως - έλξεων της τονικής μουσικής, προσβλέποντας σαφώς στην ανάλυση έργων ατονικής μουσικής.

16 16 Bασίστηκε στη μαθηματική θεωρία των συνόλων (γνωστή ως set theory, από τα κείμενα του G. Cantor, μεταξύ των ετών ). Η θεωρία αφορά ένα σύνολο αντικειμένων (elements) που ομαδοποιούνται σε ένα σύνολο (set), το οποίο μπορεί να περιέχει υποσύνολα (subsets). Η ύπαρξη ενός αριθμού συνόλων καθορίζει μεταξύ τους σχέσεις ισότητας (equivalence), διασταύρωσης (intersection), συμπληρωματικότητας (complementation), κλπ. Στη μουσική η θεωρία των συνόλων βρήκε αρχικά εφαρμογή στη διδασκαλία της σύνθεσης και τα πρώτα της δείγματα διαφαίνονται στη θεωρία των τρόπων του J. M. Hauer, 63 καθώς σε κείμενα των R. Leibowitz, J. Rufer, G. Perle, G. Rochberg και P. Boulez. 64 Μια πρώτη διαμόρφωση της θεωρίας των συνόλων για τη μουσική έγινε από τον Μ. Babbitt, 65 στα πλαίσια και πάλι της σύνθεσης και όχι της ανάλυσης. Ο Babbitt εφάρμοσε, μέσα στο δωδεκάφθογγο σύστημα, στοιχεία από την άλγεβρα και την αριθμητική θεωρία στις αρμονικές δομές και τις λειτουργίες της μελωδικής και ρυθμικής διαμόρφωσης. H σημαντικότερη όμως συμβολή, σε επίπεδο αναλυτικής μεθοδολογίας, έγινε από τον Α. Forte 66 ο οποίος, επηρεασμένος από τον Babbitt, δημιούργησε ένα σύστημα αριθμητικής σημειογραφίας για όλα τα τονικά ύψη που δημιουργούνται μέσα στη διάταξη των 12 χρωματικών φθόγγων, αγνοώντας το διπλασιασμό τους στην οκτάβα και θεωρώντας ως όμοια τα ύψη τα οποία ταυτίζονται εναρμόνια. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα ντο, όλα τα σι# και όλα τα ρεbb ανήκουν στην τάξη τονικού ύψους 0 (pitch class ή pc 0), όλα τα ντο# και ρεb στο pc 1 και ούτω καθεξής μέχρι και το pc 11. Η ομαδοποίηση των διαφορετικών τάξεων τονικού ύψους (pitch classes) είναι εφικτή εάν μέσω μεταφοράς ή αναστροφής μπορούν, τα διαφορετικά ύψη, να ανήκουν σε μια πρωταρχική μορφή (prime form). Έτσι ο Forte κατόρθωσε να θεωρήσει ταυτόσημα όλα τα pc sets που μπορούσαν να αναχθούν σε αυτή την πρωταρχική μορφή. Κάθε πρωταρχική μορφή (και κάθε pc set που προέρχεται από την επέκτασή της) μπορεί να πάρει μια ονομασία. Αυτή βασίστηκε στη χρήση του ζεύγους αριθμών από τους οποίους ο πρώτος (cardinal number) αφορά τον αριθμό των pitch classes μέσα σε κάθε σύνολο και ο δεύτερος (ordinal number) τη θέση του συνόλου στη λίστα των 206 πρωταρχικών μορφών 67 (prime forms) που συνολικά δημοσίευσε ο Forte. Για παράδειγμα η αρχική μορφή 4-27 περιλαμβάνει 4 τονικά ύψη [0,2,5,8] δηλ. ντο, ρε, φα, σολ# και είναι η 27 η στη σειρά των αρχικών μορφών που περιλαμβάνουν 4 τονικά ύψη (από τις 29 συνολικά στον πίνακα του Forte). Επίσης αν παρατηρήσουμε τα διαστήματα της συνήχησης ντο, ρε, φα, σολ# παρατηρούμε ότι περιέχει μία 2 η Μ, δύο 3 ες μ, μια 4 η Κ, μια 4 η Α, μια 5 η Α και κανένα ημιτόνιο. Εάν διατάξουμε μια σειρά αριθμών από το ημιτόνιο ως την 5 η Α για

17 17 τη συχνότητα εμφάνισης των διαστημάτων παίρνουμε το διανυσματικό διάνυσμα [012111]. Κάθε πρωταρχική μορφή συνοδεύεται από ένα τέτοιο διάνυσμα από το οποίο απορρέουν σχέσεις μεταξύ των ατονικών συνηχητικών δομών. Η εφαρμογή της ανάλυσης με τη θεωρία των pc sets γίνεται μέσω παράθεσης ομαδοποιημένων συνηχητικών και γραμμικών τμημάτων του μουσικού έργου (δηλαδή κάθετα και οριζόντια) και ο Forte την πραγματοποίησε κατά κύριο λόγο σε έργα των Schoenberg, Berg, Webern και Stravinsky. Η ομαδοποίηση συγκεκριμένων τονικών υψών εμφανίζεται ως σημαντική για την ανάλυση μουσικής του 20 ου αιώνα από διάφορους θεωρητικούς. Η «οκτατονική» ομαδοποίηση ( octatonic collection) αποτελούμενη από τα ύψη Ντο Ρεb Mιb Μι Φα# - Σολ Λα Σιb, χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τον Pierre van de Toorn 68 σε ανάλυση μουσικής του Stravinsky και μάλιστα από περιόδους δημιουργίας του συνθέτη που αναγνωρίζονται ως υφολογικά διαφορετικές. H «οκτατονική» ομαδοποίηση είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα από τους G. Perle 69 και A. Berger 70 για την ανάλυση μουσικής των Skryabin και Stravinsky. Η εργασία του van de Toorn εμφανίζει αντιστοιχία, ως προς τη διαμόρφωση αναλυτικής μεθόδου αποκλειστικά για το έργο ενός συνθέτη, με αυτή του Ε. Lendvai 71 για το έργο του Β. Bartók. Η θεωρία της «τονικότητας κατά άξονα» (axis tonality) αφορούσε τη διερεύνηση του ώριμου ύφους του συνθέτη, υπό το πρίσμα της επιρροής του Riemann. Συγκεκριμένα ο Lendvai μέσω των συμπληρωματικών λειτουργικών σχέσεων των τριών κύριων αρμονικών βαθμίδων (τονική, δεσπόζουσα και υποδεσπόζουσα) δημιούργησε τρεις αντίστοιχους τονικούς άξονες μέσω των οποίων ταυτοποίησε λειτουργικά και τα 12 χρωματικά τονικά ύψη της οκτάβας. Επίσης ασχολήθηκε με τη μορφολογική δομή των έργων του Bartók σε συσχετισμό με την εμφάνιση της χρυσής τομής 72 καθώς και με χαρακτηριστικά αρμονικά και μελωδικά διαστήματα της μουσικής του σε σχέση με τις σειρές Fibonacci 73. Οι παρατηρήσεις του Lendvai έχουν, πέρα από το αναλυτικό τους ενδιαφέρον, την πρόθεση να εντάξουν στις συνθετικές προθέσεις του Bartók στοιχεία που ο ίδιος δεν αναφέρει στα προσωπικά γραπτά του κείμενα. Η ανανέωση του ενδιαφέροντος για τη σύνδεση της ανάλυσης με τη συνθετική τεχνική έφερε στην επιφάνεια κείμενα των ίδιων των συνθετών (κυρίως του 20ου αι.) στα οποία, πέρα από την όποια βιογραφική τους αξία, παρέχονται σαφείς ενδείξεις για το μουσικό ύφος και τις εφαρμογές του στο έργο του καθενός.

18 18 Τέτοια κείμενα άφησαν, μεταξύ άλλων, οι Schoenberg, Berg, Webern, Hindemith, Messiaen και Boulez και η χρήση σε αναλύσεις έργων τους από διάφορους θεωρητικούς κρίνεται ότι παρέχει ένα μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας. Παραδείγματα αποτελούν οι μονογραφίες των D. Headlam για τον Berg, 74 E. Antokoletz για τον Bartók, 75 D. Neumeyer για τον Hindemith 76 και J. Bernard για τον Varèse 77 (η τελευταία μάλιστα με χρήση λογισμικού MIDI). Η επίδραση της επιστήμης της γλωσσολογίας στη μουσική ανάλυση, κυρίως μέσα από το έργο του Ν. Chomsky, σε συνδυασμό με στοιχεία της σενκεριανής θεωρίας οδήγησε στη δημιουργία της Γενετικής Θεωρίας της Τονικής Μουσικής 78 του μουσικοθεωρητικού και συνθέτη F. Lerdahl και του γλωσσολόγου R. Jackendoff. H διατύπωση της Γενετικής Μετασχηματιστικής Γραμματικής (Generative Transformational Grammar) από τον Chomsky υποστηρίζει την έμφυτη ικανότητα κατανόησης των θεμελιωδών συντακτικών κανόνων από όλους τους ανθρώπους. Οι κανόνες αυτοί είναι καθολικοί (universal), ισχύουν δηλαδή για όλες τις γλώσσες. Έτσι, ο Chomsky δημιούργησε μια γενετική γραμματική, ένα σύστημα στο οποίο ένα πεπερασμένο σύμβολο συμβόλων και κανόνων μπορεί να αναπαράγει ένα απεριόριστο αριθμό σωστών, γραμματικά, προτάσεων μιας φυσικής γλώσσας. Η γραμματική είναι μετασχηματιστικού τύπου, δηλ. θεωρεί την ύπαρξη μιας βαθιάς δομής (deep structure), στην οποία ανάγονται εκφράσεις που διαφέρουν στην επιφανειακή τους δομή (surface structure). Από τη θεωρία αυτή προέρχεται η Γενετική θεωρία της Τονικής Μουσικής (GΤΤΜ) των Lerdahl και Jackendoff, η οποία είχε ως σκοπό να διαφωτίσει την πνευματική οργάνωση του ακροατή, απέναντι στα φυσικά ηχητικά σήματα της τονικής μουσικής. Χρησιμοποιώντας, κυρίως, μουσική των Bach, Haydn, Mozart και Beethoven ως «ιδίωμα», οι δύο ερευνητές συνέταξαν μια γραμματική η οποία παρουσιάζει τη σύνδεση του ακροατή με τη μουσική επιφάνεια ενός κομματιού και τη βαθύτερη δομή που συνεισφέρει σε αυτό. Η γραμματική αυτή συνιστά ένα σύστημα κανόνων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση μουσικών έργων. Η θεωρία έχει τέσσερις ιεραρχικές διαστάσεις μουσικής δομής: την ομαδοποιητική δομή (grouping structure), τη μετρική δομή (metrical structure), την αναγωγή ως προς χρονικά διαστήματα (time span reduction) και την προεκτασιακή αναγωγή (prolongational reduction). Κάθε κατηγορία καθορίζεται από δύο τύπους κανόνων: τους κανόνες καλού σχηματισμού (well-formedness rules) και τους κανόνες προτίμησης (preference rules). Οι παρακάτω γραφικοί σχηματισμοί υιοθετήθηκαν για την απόδοση των κανόνων: οριζόντια άγκιστρα για την ομαδοποιητική δομή, κάθετες

19 19 διακεκομμένες γραμμές με τελείες για τη μετρική δομή (και τα δύο γραφήματα κάτω από το πεντάγραμμο) και δενδροειδή σημειογραφία (tree notation) για την αναγωγή ως προς χρονικά διαστήματα και την προεκτασιακή αναγωγή, με την εναλλακτική δυνατότητα, για την τελευταία, να περιγραφθεί με τη χρήση συμπαγών και διακεκομμένων γραμμών σύνδεσης (δανεισμένες από την ανάλυση κατά Schenker). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η θεωρία είναι ανεξάρτητη μουσικού ιδιώματος, καθώς ένα μέρος των κανόνων της αντιστοιχεί σε καθολικές σταθερές (universals) της μουσικής αντίληψης και αναπαριστά έμφυτα χαρακτηριστικά της μουσικής αντίληψης (music perception). Στα χρόνια που ακολούθησαν παρουσιάστηκαν εφαρμογές και σε άλλα πεδία της μουσικής. Ο ίδιος ο Lerdahl επέκτεινε τη θεωρία, μεταξύ άλλων, σε τομείς ανάλυσης χρωματικής και ατονικής μουσικής 79 και στη σχέση μουσικής και ποίησης, ο Τ. Auvinen συνδύασε τη GTTM με τη μεθοδολογία της σημειωτικής ανάλυσης, 80 ενώ ο Κ. Τσούγκρας, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, επέκτεινε τη θεωρία στην τροπική μουσική, 81 χρησιμοποιώντας σαν μουσικό υλικό τα 44 Παιδικά κομμάτια πάνω σε λαϊκούς ελληνικούς σκοπούς για πιάνο, του Γ. Κωνσταντινίδη. Από τη δεκαετία του 1970 παρατηρείται μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη μουσικής ανάλυσης και τις γνωστικές επιστήμες, η οποία εκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο ενδιαφέροντος και έρευνας. Ομάδα ερευνητών από τους δύο κλάδους πραγματοποίησαν έρευνα στα τέλη της δεκαετίας του 70 στο IRCAM 82 υπό τον P. Boulez, πάνω στο κατά πόσο στοιχεία των πεδίων της ακουστικής και της ψυχοακουστικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύνθεση. Στο πλαίσιο της ανάλυσης η έρευνα επικεντρώθηκε σε ανεπεξέργαστο μουσικό υλικό παρά σε συγκεκριμένα έργα. Σε επίπεδο συμβολής των γνωστικών επιστημών στη μουσική θεωρία, σημαντική θεωρείται η μελέτη του Ε. Narmour 83 για την αντίληψη, από τον ακροατή, της μελωδικής υφής ανεξάρτητα από το μουσικό ιδίωμα. H συγκριτική μελέτη της μουσικής εκτέλεσης συνδύασε την παραμετρική ανάλυση στοιχείων ενός έργου (χρονική διάρκεια, αγωγική, άρθρωση) από διαφορετικούς ερμηνευτές με τη χρήση Η/Υ (D. Epstein, 84 J. Rink 85 ) ενώ ο συνδυασμός μουσικής ανάλυσης, γνωστικής ψυχολογίας και τεχνητής νοημοσύνης με χρήση Η/Υ αντικατοπτρίζεται στη Γενική Υπολογιστική Θεωρία της Μουσικής Δομής (GCTMS) του Α. Καμπουρόπουλου 86. Η σχέση μουσικής ανάλυσης και σημειωτικής έχει τις αρχές της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με τη διατύπωση των αρχών της «κατανεμητικής ανάλυσης» (distributional analysis) από τον Ν. Ruwet, στην οποία έχει ήδη γίνει αναφορά. O

20 20 Ruwet συνεχίζοντας στα πλαίσια της κατάτμησης της μελωδικής γραμμής και της μονοφωνικής μουσικής εν γένει, ερευνά τη σχέση μεταξύ γλώσσας, ποίησης και μουσικής. 87 Ο J. J. Nattiez πρότεινε μια υποδιαίρεση του σημειολογικού χώρου σε τρία επίπεδα: το ποιητικό (pοietic) το οποίο αφορά τις σχέσεις μεταξύ του έργου και του δημιουργού του, το αισθητικό (esthesic) το οποίο αφορά τις σχέσεις μεταξύ του έργου και των ερμηνευτών του και ενδιάμεσα το ουδέτερο (niveau neutre) ως ένα φαινομενικά ανεξήγητο στάδιο στο οποίο πρέπει να λάβει χώρα η κατανεμητική ανάλυση 88. Η οριζόντια διάσταση του έργου υπογραμμίζει τη συνέχεια της μουσικής ροής (the syntagmatic plane) και η κάθετη διάσταση την ταυτότητα και τις σχέσεις ισότητας των μουσικών σημείων (the paradigmatic plane). Ο Nattiez ξεκινά τις αναλύσεις του από τις μικρότατες ρυθμομελωδικές ενότητες προς τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ως μέσα παρουσίασης χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, το δενδροϊδές διάγραμμα, λεξικό γλωσσολογικών όρων και πίνακα κατανομής, τα οποία εφαρμόζει σε ευρεία κλίμακα μουσικών έργων. Η σημειωτική ανάλυση γνώρισε, στη συνέχεια, ευρύ πεδίο εφαρμογών και δημοσιεύσεων [βλ. χαρακτηριστικά Κ. Agawu, 89 R. Samuels 90 (και οι δύο με παράλληλη χρήση σενκεριανών αρχών στη σημειωτική μεθοδολογία) και E. Tarasti 91 ]. Η αντίδραση στην αυστηρή μεθοδολογία κατά τη δεκαετία το 1980 έρχεται από τον J. Kerman 92 ο οποίος υποστήριζε ότι η ανάλυση εστιάζει την προσοχή της στα «αριστουργήματα» της μουσικής (masterworks) και θεωρεί την αισθητική αξία των έργων που εξετάζει ως δεδομένη, θυμίζοντας απόψεις του G. Adler και του D. Tovey. Οι κριτικές δημοσιεύσεις του αφορούσαν την ευρύτερη μεθοδολογία στη μουσικολογική έρευνα. Μία από τις πιο πρόσφατες τάσεις της ανάλυσης προέρχεται από τη σύνδεση μουσικής και αφηγηματολογίας 93 (narratology). Ο A. Newcomb 94 ανέλυσε έργα των Schumann και Mahler χαρτογραφώντας αφηγηματικά χαρακτηριστικά μέσα στις μουσικές δομές, μια πρακτική που θεωρήθηκε περισσότερο ως ανάλυση με στρουκτουραλιστική 95 μεθοδολογία. O L. Kramer, 96 εργαζόμενος κυρίως με μελοποιημένο κείμενο συνδυάζει τη στρουκτουραλιστική ανάλυση με τη λογοτεχνική κριτική (ως αντικείμενο της αφηγηματολογίας) μέσα από μια ερμηνευτική σκοπιά (hermeneutics), ξεπερνώντας τις καθαρά μουσικές διαστάσεις της ανάλυσης και εντάσσοντάς την σε ένα ευρύτερο κοινωνιολογικό και ιδεολογικό πλαίσιο, π.χ. την διάκριση φύλου (gender studies). Στον ελληνικό χώρο, ο Γ. Φιτσιώρης 97 έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σχετικές με τη μουσική αφηγηματολογία.

21 21 Η σύνδεση της φαινομενολογίας 98 με την ανάλυση αποτελεί ένα ακόμη ενδιαφέρον δείγμα των νέων τάσεων για την ερμηνεία των μουσικών έργων. Ο διευθυντής ορχήστρας και μαθηματικός Ε. Αnsermet 99 δημοσίευσε μια δίτομη μελέτη στην οποία, συνδυάζοντας τα μαθηματικά, την ακουστική και τη φιλοσοφία, δίνει την εικόνα της μουσικής δομής στηριζόμενη στο «μελωδικό πέρασμα» (chemin melodique). Ταξινομώντας τα διαστήματα ως ενεργητικά εξωστρεφή / εσωστρεφή (energetc extrovert / introvert) και παθητικά εξωστρεφή / εσωστρεφή (passive extrovert / introvert) επιχειρεί να αξιολογήσει το βαθμό έντασης μιας μελωδικής γραμμής. O T. Clifton 100 προσπάθησε να προσδιορίσει, μέσω της ανάλυσης, την παρουσία του χώρου και του χρόνου σε κάθε μουσικό έργο, θεωρώντας τις δύο αυτές διαστάσεις ως βασικές της ανθρώπινης εμπειρίας. Η έρευνα για το άμεσο της μουσικής αντίληψης (musical perception) οδήγησε στη μελέτη φαινομένων ηχοχρώματος, μελωδικών σχημάτων, ρυθμού και μέτρου. Οι R. Cogan και P. Εscot 101 υιοθέτησαν το γλωσσολογικό μοντέλο της φωνολογικής ανάλυσης για να ερευνήσουν το «ηχητικό σχέδιο» (sonic design) σε ένα έργο, δηλ. τους τρόπους με τους οποίους τα «ηχητικά φάσματα» (sound spectra) μορφοποιούνται μέσα στο μουσικό χώρο. Η γραφική παρουσίαση των αναλύσεών τους είχε ως προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος για την ανάλυση ηχητικού φάσματος (δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη γνωστή εταιρία ΙΒΜ). Τέλος, η θεωρία του D. Lewin 102 περί «γενικευμένων μουσικών διαστημάτων και των μετασχηματισμών τους» ( generalized musical intervals and transformations ) αποτελεί μια εξέλιξη της θεωρίας των συνόλων και ως μεθοδολογία μουσικής ανάλυσης διαθέτει μια ισχυρή μαθηματική βάση, προσβλέποντας ταυτόχρονα να απαντήσει σε φαινομενολογικά ζητήματα. Η θεωρία έχει δύο διαστάσεις: α) η έννοια του «διαστήματος» δεν αφορά μόνο το τονικό ύψος αλλά ενυπάρχει και σε άλλες παραμέτρους του μουσικού υλικού (π.χ. στο ρυθμό, στο χρόνο κλπ.) είναι δε μετρήσιμη βάσει απλών μαθηματικών υπολογισμών, β) επιτρέπει στην ανθρώπινη μουσική αντίληψη η οποία δέχεται φαινόμενα όπως η τονική μεταφορά ή η παραλλαγή ενός θέματος ως μετασχηματισμούς (transformations), τη δυνατότητα μιας άλλης θεώρησης: τα φαινόμενα μετασχηματισμού, δια του εγκιβωτισμού τους στην ίδια μαθηματική δομή, μπορούν να εξηγηθούν ως συσχετισμός δύο μουσικών στοιχείων (π.χ. το διάστημα του χρόνου μεταξύ δύο διαδοχικών παρουσιάσεων του θέματος μιας φούγκας). Η θεωρία του Lewin αποτελεί συνέχεια της μαθηματικής θεωρίας των συνόλων (set theory), ιδιαίτερα όσον αφορά στο πλαίσιο των ειδικών λειτουργιών που επιτελούνται στα

Το ύφος στην κρητική μουσική: οι Μάνος Πυροβολάκης, Ζαχάρης Σπυριδάκης και Μιχάλης Τζουγανάκης μιλούν γι. αυτό

Το ύφος στην κρητική μουσική: οι Μάνος Πυροβολάκης, Ζαχάρης Σπυριδάκης και Μιχάλης Τζουγανάκης μιλούν γι. αυτό ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Σοφία Μουλακάκη Το ύφος στην κρητική μουσική: οι Μάνος Πυροβολάκης, Ζαχάρης Σπυριδάκης και Μιχάλης Τζουγανάκης μιλούν γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΑΜ: 742 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ PHENOMENOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø

ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø ÂÍÂÚÂ ÓËÛË ÙˆÓ ª ıëì ÙÈÎÒÓ ÛÙ ÌÔÓÔð ÙÈ ÙË ÓˆÛÙÈÎ ðèûù ÌË ΜΑΡΤΖΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ν. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ƒπ Ã ª 11.. Εισαγωγή 2.. Τι είναι γνωστική προσέγγιση στα Μαθηματικά; ÛÂÏ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Μουσικών Δεδομένων» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : Καλταβερίδης Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η χρήση μοντέλων από την Ιστορία της Επιστήμης για την ανίχνευση και το μετασχηματισμό βιωματικών νοητικών παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 Διδακτορική διατριβή Ιουλίας Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου Μ έ ρ ο ς Ι Κ ε φ ά λ α ι ο 4 σ. 8 5-158 Τ ε τ ρ ά χ ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης»

«Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης» Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή εργασία «Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης» Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Κετσιτζή Νικολέττα Α.Μ.12295

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μεταπτυχιακή εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μεταπτυχιακή εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή εργασία Ανθή Ν. Κουκουράκη Τα Αγγεία ως Χρηστικά Αντικείμενα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμοί και ρυθμανάλυση:

ρυθμοί και ρυθμανάλυση: ρυθμοί και ρυθμανάλυση: ένα εργαλείο κατανόησης του αστικού χώρου και χρόνου γεωργία - σοφία μουστάκα επιβλέπων : σταύρος σταυρίδης τετάρτη 03/02/2010_12.30 μ.μ._σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών ε.μ.π. ρυθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάζουσα: Ψαρά Ιωάννα Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

γ. Emile Jacques- Dalcroze...20

γ. Emile Jacques- Dalcroze...20 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας 8 Γιώργος Καχριμάνης, Βασίλης Κόμης και Νίκος Αβούρης Πανεπιστήμιο Πατρών Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της συνεργασίας σε δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Επιστημονικές Θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα για τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 0 ως 5 ετών» Σοφία Παπουτσάκη Α.Μ. 33/09 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Καθολικές σταθερές και πολιτιστικές μεταβλητές

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Καθολικές σταθερές και πολιτιστικές μεταβλητές ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Καθολικές σταθερές και πολιτιστικές μεταβλητές Ν ΕΦΕΛΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ Μιχάλης Γρηγορίου, Μουσική αντίληψη και δημιουργία. Καθολικές σταθερές και πολιτιστικές μεταβλητές Στο βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου:

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου: -1- Προτού κανείς επιχειρήσει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του Αριστόξενου, είτε ως προς τη ζωή του, είτε ως προς το έργο του, θα ήταν χρήσιμο να προσέξει ιδιαίτερα και να συγκρατήσει καλά στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα