Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»"

Transcript

1 ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή μονάδας αεριοποίησης Κωνσταντίνος Βεργανελάκης Mech-Eng, MSc WATT A.E.

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Περιγραφή έργου ENERGY WASTE Ανάλυση κατασκευής και ανέγερσης αεριοποιητή Σχεδιασμός διεργασίας Κατασκευή εξοπλισμού Εγκατάσταση και συναρμολόγηση Ανάλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων Μετρητικά όργανα Δοκιμές Συμπεράσματα

3 Εισαγωγικά Στόχοι Χαρακτηρισμός παραγόμενου Στερεού Ανακτηθέντος Καυσίμου (RDF) σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα Σχεδιασμός και ανέγερση πιλοτικής μονάδας αεριοποίησης RDF Ανάλυση διεργασίας και αξιολόγηση απόδοσης Διάχυση αποτελεσμάτων Εταίροι Έργου Τεμαχισμένο RDF

4 Πακέτα εργασιών Π.Ε. 1 Ανάλυση τεχνολογιών αιχμής Εταίροι: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ΠΚΜ Π.Ε. 2 Δράσεις δικτύωσης Εταίροι: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ΠΚΜ EREF Π.Ε. 3 Παραγωγή και ανάλυση καυσίμου Εταίροι: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ WATT Π.Ε. 4 Κατασκευή και ανέγερση αεριοποιητή ρευστοποιημένης κλίνης Εταίροι: WATT EKETA/ΙΔΕΠ Π.Ε. 5 Πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση απόδοσης Εταίροι: WATT ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Π.Ε. 6 Ανάλυση κύκλου ζωής Εταίροι: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Π.Ε. 7 Διάχυση αποτελεσμάτων Εταίροι: ΠΚΜ EREF WATT ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

5 Κατασκευή και ανέγερση αεριοποιητή Γενικά χαρακτηριστικά Βήματα υλοποίησης Θερμοδυναμική ανάλυση διεργασίας Εργαστηριακές αναλύσεις με θερμοζυγό (TG) Ισοζύγιο μάζας και ενέργειας Διαστασιολόγηση Χαρακτηριστικά Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης σε ρευστοποιημένη κλίνη με ανακυκλοφορία για παραγωγή αερίου σύνθεσης Αξιοποίηση στερεού ανακτηθέντος καυσίμου από το ΚΔΑΥ Κρωπίας της WATT Εισερχόμενη θερμική ισχύς (~100kW) Κατανάλωση καυσίμου (max: 30 kg/h) Διεργασία αεριοποίησης με αέρα υπό ατμοσφαιρική πίεση

6 carbon conversion (%) Heat (%LHV) % molar (wet basis) LHV (kj/nm 3 ) % molar (dry basis) Θερμοδυναμική ανάλυση διεργασίας Θερμοδυναμική ανάλυση στις παρακάτω παραμέτρους Θερμοκρασία Λόγος αέρα/καυσίμου λ Εύρεση αυτόθερμου σημείου Ποιότητα καυσίμου H 2 CO LHV N CO H 2 O CH Equivalence Ratio, λ CO Equivalence Ratio, λ H 2 CH CO Temperature ( o C) T_air=25oC T_air=100oC T_air=150oC -10 Equivalence Ratio, λ

7 Σχεδιασμός διεργασίας Αντιδραστήρας αεριοποίησης Καύση αερίου Σύστημα τροφοδοσίας Εναλλάκτης ψύξης αερίου

8 Διάγραμμα ελέγχου διεργασίας

9 Κατασκευή κοχλία εκφόρτησης Τροφοδοσία με κοχλίες συνδεδεμένους σε inverters για έλεγχο στροφών και ακριβή τροφοδοσία καυσίμου

10 Κατασκευή εναλλάκτη θερμότητας για ψύξη αερίου Σχεδιασμός και κατασκευή εναλλάκτη για την ψύξη του αερίου σύνθεσης σε σημείο ανώτερο της συμπύκνωσης των πισσών Ταυτόχρονη θέρμανση αέρα που αξιοποιείται για την ξήρανση του RDF και την διεργασία

11 Συναρμολόγηση και ανέγερση εξαρτημάτων και ικριώματος Διαστάσεις ικριώματος Μήκος x Πλάτος x Ύψος ~ 4m / 2,4m / 6,4m

12 Κατασκευή εξοπλισμού σύστημα τροφοδοσίας 4 ζώνες ρύθμισης εισερχόμενης ποσότητας εισερχόμενου καυσίμου 2 κοχλίες μεταφοράς 2 ροταρικές βαλβίδες

13 Κατασκευή εξοπλισμού αντιδραστήρας με ανακυκλοφορία Κατασκευή ανακυκλοφορίας και σύνδεση riser και downcomer

14 Εγκατάσταση εξοπλισμού Ηλεκτρολογικός Πίνακας Έλεγχος κατανάλωσης ρεύματος Ελεγκτές αντιστάσεων (solid state) Ρυθμιστές στροφών Τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος

15 Κατασκευή και εγκατάσταση θαλάμου καύσης αερίου σύνθεσης Θάλαμος καύσης αερίου σύνθεσης υποβοηθούμενο από καυστήρα υγραερίου Καυστήρας

16 Εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιστάσεων Τύπος ηλεκτρικής αντίστασης Ποσότητα A x245mm V400 W B x190mm V400 W C x70mm V230 W D x300mm V400 W E. 219x300mm V400 W4500 1

17 Εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρικές αντιστάσεις E. Ring Ring Α. D. Ring C. Β.

18 Αρχικές δοκιμές και εύρεση τροποποιήσεων Μεθοδολογία Δοκιμές ψυχρής και θερμής ροής Αντιμετώπιση προβλημάτων Αρχικές δοκιμές Πρωτόκολλο ψυχρής λειτουργίας Έλεγχος τμημάτων εξοπλισμού για λειτουργία Έλεγχος αυτοματισμών και ελέγχου Έλεγχος οργάνων Έλεγχος παραμέτρων διεργασίας (ρευστοποίηση, ανακυκλοφορία, πτώση πίεσης κλπ) Αντιμετώπιση προβλημάτων

19 Κατασκευή εξοπλισμού έλεγχος ποιότητας για αστοχίες

20 Αλλαγές που προέκυψαν κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων (1/2) Μεγέθυνση διαμέτρου downcomer για καλύτερη ανακυκλοφορία Αλλαγή συγκεκριμένων σημείων στήριξης της μονάδας για την απορρόφηση των τάσεων και των επιμηκύνσεων

21 Αλλαγές που προέκυψαν κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων (2/2) Προσθήκη συστήματος ψύξης κοχλία τροφοδοσίας Προσθήκη συστήματος ευκολότερης εισαγωγής RDF προς τροφοδοσία

22 Δοκιμές ψυχρής λειτουργίας Δόκιμή λειτουργίας συστήματος τροφοδοσίας Πτώση πίεσης καθ ύψος της μονάδας

23 Ανάλυση προβλημάτων της ολοκληρωμένης μονάδας και θέση σε λειτουργία Βήματα Σύνταξη πρωτόκολλου ανάλυσης προβλημάτων Διορθωτικές αλλαγές για την αντιμετώπιση προβλημάτων Ολοκλήρωση και συστήματος καταγραφής δεδομένων και απομακρυσμένου ελέγχου Βαθμονόμηση οργάνων Ψυχρή λειτουργία για την διακρίβωση της λειτουργίας ολόκληρης της μονάδας

24 Αντιμετώπιση προβλημάτων και έναρξη της εγκατάστασης Βήματα Πολλαπλές δοκιμές διαρροών για την εύρεση ανοιγμάτων στο κέλυφος του αντιδραστήρα και των υπόλοιπων μερών Δοκιμή διαρροών μετά την 1 η λειτουργία των ηλεκτρικών αντιστάσεων Εγκατάσταση και έλεγχος των μετρητών πίεσης Εγκατάσταση και έλεγχος των θερμοστοιχείων Εγκατάσταση θερμομόνωσης Ολοκλήρωση καλωδιώσεων σύμφωνα με τις μετατροπές που υποδείχθηκαν κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων Ολοκλήρωση και σύνδεση του καταγραφικού συστήματος με έλεγχο και βαθμονόμηση των οργάνων Έναρξη εγκατάστασης

25 Δοκιμές διαρροών Τυπικά σημεία διαρροής Σημεία συγκόλλησης και ένωσης τμημάτων του αντιδραστήρα

26 Πρώτη λειτουργία αντιστάσεων Δοκιμή Χρόνος θέρμανσης (min) Θερμοκρασία ( C) Επιμήκυνση (cm) Απόσταση από το έδαφος (cm) Έναρξη ,6 Μέτρηση ,6 18,0 Μέτρηση Μέτρηση ,1 15,0 Μέτρηση ,8 14,8 Μέτρηση ,2 13,4 Μέτρηση Λήξη ,1 12,5 Επιπλέον Μέτρηση +10 5,1 15,5 Επιπλέον Μέτρηση ,6

27 Εγκατάσταση θερμοστοιχείων και μετρητών πίεσης Ring 12 μετρητές πίεσης - 8 στον αεριοποιητή - 2 στον εναλλάκτη θερμότητας - 2 στη γραμμή μέχρι τον θάλαμο καύσης Ring Η πίεση είναι το μάτι της ρευστοποίησης και δίνει δεδομένα για τη φάση της ρευστοποίησης και πιθανούς φραγμούς Ring 18 Θερμοστοιχεία - 7 στον αεριοποιητή - 6 στον εναλλάκτη θερμότητας - 5 στις αντιστάσεις Θερμοστοιχείο Fitting Σωλήνας Παρουσιάζουν δεδομένα για τη διεργασία και παρουσιάζουν πιθανές προβληματικές περιοχές

28 Εγκατάσταση παροχόμετρων N 2 Αέρας Αέρας

29 Εγκατάσταση μονώσεων και ολοκλήρωση καταγραφικού συστήματος Ολοκλήρωση συστήματος καταγραφής Μονώσεις

30 Καταγραφικό σύστημα

31 Ολοκληρωμένη μονάδα

32 Πρόγραμμα πειραμάτων και δοκιμές Μήτρα πειραμάτων Μεταβολή στην ποιότητα του RDF (moisture: 15% - 30%) Μεταβολές στον λόγο αέρα/καυσίμου λ (0,2 0,4) Θερμοκρασιακό εύρος ( ) Αποτελέσματα Μέτρηση σύστασης αερίου σύνθεσης Ανάλυση σύστασης τέφρας Ανάλυση λειτουργίας και απόδοσης διεργασίας

33 Πειραματικές δοκιμές / αξιολόγηση Δοκιμή με πελλέτες ξύλου Παρόμοιες συνθήκες με RDF Θερμοκρασία Λόγος καυσίμου/αέρα Ανάλυση ταχύτητας σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων αδρανούς υλικού για επίτευξη αναβράζουσας κλίνης Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης αναλύθηκε για την συγκέντρωσή του στα παρακάτω αέρια CH 4 CO CO 2 H 2 Αξιολόγηση απόδοσης αεριοποιητή Αναλυτικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας Ηλεκτρική και θερμική απόδοση Περιβαλλοντική απόδοση Οικονομική βιωσιμότητα

34 Mass fraction [%] Mass fraction [%] Χαρακτηρισμός αδρανούς υλικού fr. Olivine (before atr. Test) fr. Olivine (after atr. Test) Particle size [μm] Ανάλυση XRD στα δείγματα αδρανούς υλικού ολιβίνη πριν τις δοκιμές αεριοποίησης cal. Olivine (before atr. test) cal. Olivine (after atr. test) Particle size [μm] Ανάλυση κατανομής σωματιδίων του αδρανούς υλικού πριν και μετά τις δοκιμές εκτριβής

35 Συμπεράσματα Επιτυχής ολοκλήρωση μονάδας Απαραίτητο το πρωτόκολλο ψυχρής λειτουργίας το οποίο ανέδειξε τα προβλήματα και τις αλλαγές τις οποίες πρέπει να γίνουν στη μονάδα Συνεχείς δοκιμές για επίτευξη κανονικής λειτουργίας Ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα Μελλοντικές διερευνήσεις με ποιότητες καυσίμου και σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας

36 (www.energywaste.gr) Ιστοσελίδα έργου

37 Ευχαριστώ

«PRORAES : Προώθηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων γεωργικών ενεργειακών πηγών»

«PRORAES : Προώθηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων γεωργικών ενεργειακών πηγών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ομάδα Βιομάζας & Aπορριμμάτων Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναστασία Ζαμπανιώτου, Επικ. Καθ. Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Αγροτικών Καλλιεργειών για την παραγωγή ενέργειας

Μέθοδοι Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Αγροτικών Καλλιεργειών για την παραγωγή ενέργειας Eναλλακτικές Μέθοδοι Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Αγροτικών Καλλιεργειών για την παραγωγή ενέργειας Αναστασία Ζαμπανιώτου Τμήμα Χημικών Μηχανικών Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών ιεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Διευθυντής: Καθ. Ζήσης Σαμαράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP20 +" (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet ΕΡΑΤΩ GP20 + (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ εγκατάστασης και χρήσης του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP20 +" (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ. 1/54 http://www.erato.bg Κατασκευή ΕΡΑΤΩ Product LTD Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEM, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 kw ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επίκουρος Καθ. Γ. Μαρνέλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ "ΕΡΑΤΩ GP 45" εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet. σελ. 1/51

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΑΤΩ GP 45 εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet. σελ. 1/51 ΟΔΗΓΙΕΣ εγκατάστασης και χρήσης του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP 45" σελ. 1/51 http://www.erato.bg Κατασκευή ΕΡΑΤΩ Product LTD Διεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ. Σαεδινένιε 67 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...3 2.1. Γενικά...3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής...4 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα 2 η Ημερίδα με Θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» 21-11-2014 Σ. Καρέλλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα Κοζάνη, 02 Ιουλίου 2012 1 Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ II ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.. Ι"'\Η~ΟΛΟ'Γι~

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.. Ι'\Η~ΟΛΟ'Γι~ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Ι"'\Η~ΟΛΟ'Γι~ ~lhx Πτυχιακή Εργ ασία Ιωάννης Δ. Σωτηρίου 61-;f-- ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) είναι παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων βιοµηχανίας τροφίµων:αεριοποίηση Ελληνικού ελαιοπυρήνα

Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων βιοµηχανίας τροφίµων:αεριοποίηση Ελληνικού ελαιοπυρήνα Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων βιοµηχανίας τροφίµων:αεριοποίηση Ελληνικού ελαιοπυρήνα Γ. Ταραλάς, Μ. Γ. Κοντοµηνάς Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Βιοµηχανικής Χηµείας και Χηµείας Τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα