5 th National Conference on NDT of the Hellenic Society of NDT (HSNT)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 th National Conference on NDT of the Hellenic Society of NDT (HSNT)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT ιαπιστευµένος Φορέας κατά ΕΛΟΤ -ΕΝ- ISO / IEC 17024, ΕΣΥ 198 HELLENIC SOCIETY OF NON DESTRUCTIVE TESTING National Society, Member of EFNDT and ICNDT Accredited according to ELOT -EN -ISO / IEC 17024, ESYD th National Conference on NDT of the Hellenic Society of NDT (HSNT) Non-Destructive Testing: Certification Applications New Developments November 2005, NTUA, Athens, Greece PROGRAMME Chairman of the Conference: Dr. Ioannis N. Prassianakis, President of HSNT Conference Secretariat: E. Prassianaki, MSc of Management Address: HSNT, PO Box: 64066, Zografou, , Athens Greece, Tel.: , Web Site: Athens

2 FRIDAY - 18 NOVEMBER :30-09:00 Registration 09:00 09:30 WELCOME & OPENING ADDRESS Chairmen: I. Prassianakis, M. Sfantzikopoulos, P. Ranos 09:00-09:10 Opening: Dr. I. N. Prassianakis, President of HSNT, NTUA, Athens, Greece: Η Συµβολή της Ελληνικής Εταιρείας ΜΚΕ στην Προώθηση, την Ανάπτυξη και τη ιάδοση των ΜΚΕ στην Ελλάδα. 09:10-09:30 Opening Addresses: Εκπρόσωποι ΕΜΠ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΤΕΕ, ΕΣΥ, ΕΗ, Ο.Α. και άλλων φορέων Award of the Accreditation Certificate by ESYD SESSION 1 CERTIFICATION ACCREDITATION - 1 Chairmen: M. Kotouzas, A. Youtsos, C. Spyropoulos 09:30-09:50 Μ. Κ. Κωτούζας, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλεκ/γος, MSc Quality Management, Βόλος, Ελλάδα: Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ κατά ΕΝ 473, η Περίπτωση της ΕΛΕΜΚΕ. 09:50-10:10 A. G. Youtsos, High Flux Reactor Unit, Institute for Energy of the Joint Research Centre of the European Commission, Westerduinweg 3, NL 1755 LE Petten, The Netherlands: International Technical Specification for Non Destructive Testing- Standards Test Method for Determining Residual Stresses by Neutron Diffraction-pr CEN ISO TS :10-10:30 I. N. Prassianakis (1) and Ar. Vamvakoussis (2), (1) Dr. President of HSNT, NTUA, (2) Dr. K ΕΠ- ΕΗ Greece: Η Ελληνική Εταιρεία ΜΚΕ (ΕΛΕΜΚΕ) Ένας ιαπιστευµένος Φορέας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC για την Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ και η Εκπαίδευση στους ΜΚΕ ιεθνώς και στην Ελλάδα. 10:30-11:00 Coffee Break POSTER SESSION EXHIBITION OPENING Chairmen: V. Troitsky, G. Petridis, A. Giokas 2

3 P A. L. Shekero and V. A. Troitsky, E.O.Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine: Improvement in Objectivity of Results of Certification of NDT Specialists by Computerizing the Examining Procedure P V. A. Troitsky and I. Ya. Shevchenko, The E.O.Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine: Peculiarities of Ultrasonic Testing of Welded Joints in Pipes of Gas and Oil Pipelines During their Production. P V. A. Troitsky, The E.O.Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine: Prospects of Application of Computerized Ultrasonic Flaw Detectors. P A. N. Kozin, E. A. Davydov and V. A. Troitsky, The E.O.Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine: Testing of Welds of Main Pipelines with an Identification of Type, Location and Size of Defects. P V. I. Zagrebelnyy and V. A. Troitsky, E.O.Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine: Application of Heat and Ultrasonic Methods in Control of Protective and Strengthening Coating Lamination. SESSION 2 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF NDT METHODS - 1 Chairmen: B. Papazoglou, Ar. Vamvakoussis, A. Anastasopoulos 11:00-11:20 T. Wichman, Sales Manager X - ray Systems, G. E Inspection Technologies Ahrensburg GmbH & Co. KG, Ahrensburg, Germany: Light Portable X-ray Solutions. Eresco MF 3 Line of Portable X-ray Units and new ISOVOLT TITAN Series. 11:20-11:35 D. Tsakatikas, K. Karamanos and M. Sfantzikopoulos, NTUA, School of Mechanical Engineering, Mechanical Design and Control Systems Dpt, Athens Greece: Infrared Thermography as NDT in Predictive Maintenance. 11:35-11:50 Γ. Ι. Τσαµασφύρος, Γ. Καντεράκης,, Χ. Βρεττός και Κ. Καλκάνης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα: ιερεύνηση Βέλτιστης Τοποθέτησης Οπτικών Αισθητήρων Bragg Grating για την Καταγραφή της οµικής Ακεραιότητας Επισκευών Μεταλλικών οµών µε Σύνθετα Υλικά µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων. 11:50-12:15 A. Ζησιµάτου, E. Μπαδογιάννης, B. Παπάζογλου, Ε.Μ.Π, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας, Αθήνα, Ελλάδα: Πρακτική Ελέγχου Σύνθετων Υλικών µε τη Μέθοδο των Υπέρηχων 12:15-12:30 S. Kouridakis, Dr Electrical Engineer, Microwave and Fiber Optics Laboratory, National Technical University of Athens, Greece: Structure and Energy Flow Management of a Hybrid Electric Energy System Using the Solar and Wind Energy Renewable Power Sources. 12:30-12:45 Κ. Χαριτίδης, Μηχ/γος Μηχ/κός Πραγµατογνώµων, Τεχνικός Υπεύθυνος, WPK Hellas Ges.mbH (WPK Ελλάς ΕΠΕ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: Εφαρµογή των ΜΚΕ σε Κατασκευές Εξοπλισµών Πίεσης και Κατασκευών Βυτίων ADR Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών στην Ελλάδα. 12:45-13:00 Mir. Papadopoulos (1) and N. Tzortzatos (2), (1) Dipl. Elect P.P.C._S.A.. Engineer, (2) Dipl. Naval Mech. Engineer P.P.C.-S.A., Αθήνα, Ελλάδα: Damage of Bearing of Power Electrical Machines. 13:00-13:15 Γ. Χριστοδούλου (1), Α. Βαµβακούσης (2), και Ι. Πρασιανάκης (3), (1) Μηχανολόγος Μηχανικός B.Sc., M.Sc., Level II ASNT, (2) Κ ΕΠ- ΕΗ, (3) ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ, Αθήνα, 3

4 Ελλάδα: Προστασία της Υγιεινής και της Ασφάλειας του Προσωπικού και του Πληθυσµού κατά την Πραγµατοποίηση Εργασιών Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου µε τη Χρήση Ιοντίζουσων Ακτινοβολιών σε Κατοικηµένες Περιοχές. 13:15-14:15 Lunch SESSION 3 STRUCTURAL HEALTH MONITORING Chairmen: G. Tsamasphyros, A. Vakakis, N. Orfanoudakis 14:15-14:35 Γ. Τσαµασφύρος 1, Η. Κουλάλης 1, Γ. Καντεράκης 1, Ν. Φουρναράκης 1, Ε. Αστρεινίδης 1 και Π. Βουθούνης 2, 1 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, ΣΕΜΦΕ, Τοµέας Μηχανικής, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 2 ΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής, Αιγάλεω Αθήνα, Ελλάδα: ιερεύνηση Συµπεριφοράς Σιδηροδροµικής Γέφυρας σε Μεταβαλλόµενα Φορτία µε τη Χρήση Οπτικών Αισθητήρων Σύγκριση µε Αριθµητικό Μοντέλο 14:35-14:55 Α. Βακάκης, Ι. Γεωργίου και Ι. Ρίζου, ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Α New Failure Diagnosis Method Based on Proper Orthogonal Decomposition Method and Wavelets Transform 14:55-15:15 G. J. Tsamasphyros, N. K. Fournarakis and G. N. Kanderakis, National Technical University of Athens, Dept of Applied Mathematics and Physical Sciences, Section of Mechanics, Athens, Greece: Non Destructive Health Monitoring of Composite Patch Repairs Using Embedded Fiber Bragg Grating Sensors and Neural Networks 15:15-15:35 Γ. Ι. Τσαµασφύρος*, Ν. Κ. Φουρναράκης*, Γ. Ν. Καντεράκης*, Α. Βενέτης*,. Κεκές** και Κ. Μ. Καραµποίκη**, *Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφ. Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής, **TEI Πειραιά, Τµήµα Μηχανολογίας, Τοµέας Κατασκευαστικός, Αθήνα, Ελλάδα: Αριθµητικά Μοντέλα Επισκευασµένων οµών µε Σύνθετα Επιθέµατα και Προσοµοίωση Πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων σε αυτά. 15:35-15:55 D. Kouzoudis and Dion. E. Mouzakis, Department of Engineering Science, University of Patras, Greece: Strain Detection of an Oscillating Slab in 3PB Using Metglas 15:55-16:15 Ν. Ορφανουδάκης (1) και Κ. Κράλλης (2), (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Χαλκίδας, Εύβοια, Ελλάδα: (2) Ήρων Σύµβουλοι Μηχανικοί, Αθήνα, Ελλάδα: η Εφαρµογή ΜΚΕ για τον Περιοδικό Έλεγχο Εξοπλισµών υπό Πίεση. 16:15-16:45 Coffee Break SESSION 4 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF NDT METHODS-2 Chairmen: S. Fassois, T. Fausten, S. Kouridakis 16:45-17:05 T. Fausten, Dipl.-Ing., Technical Support Manager, GE Inspection Technologies Systems GmbH, Robert - Bosch Huerth, Germany: Industrial Solutions with Ultrasonic and Portable Hardness Testing. 4

5 17:05-17:20 Α. Τσιµόγιαννης, Σ. Ε. Καττής και Α. Αναστασόπουλος, ENVIROCOUSTICS A.B.E.E., Αθήνα, Ελλάδα: Νέες Τεχνικές στη Σύνθεση, Απεικόνιση και Επεξεργασία Σαρώσεων Υπερήχων. 17:20-17:35 Α. Βαµβακούσης (1), Γ. Χριστοδούλου (2), και Ι. Πρασιανάκης (3), (1) Κ ΕΠ - ΕΗ, (2) Μηχανολόγος Μηχανικός B.Sc., M.Sc., Level II ASNT, (3) ΣΕΜΦΕ - ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Η Μέθοδος Μη Καταστροφικών Ελέγχων µε Ρέπλικες Εφαρµογή της Μεθόδου στην Προληπτική Συντήρηση Ηλεκροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 17:35-17:50 Κ. Μπόλλας,. Κουρούσης, Γ. Χρυσός και Α. Αναστασόπουλος, ENVIROCOUSTICS A.B.E.E., Αθήνα, Ελλάδα: Ανίχνευση ιαστροµατικών Αποκολλήσεων σε µη Μεταλλικά Υλικά µε Καθοδηγούµενους Ακουστο-υπερήχους. 17:50-18:05 S. Kouridakis, Dr Electrical Engineer, Microwave and Fiber Optics Laboratory, National Technical University of Athens, Greece: Magnetic Resonance Imaging - Fundamentals of Operation and Applications in the Medical Diagnosis. 18:05-18:20 S. D. Fassois and D. G. Dimogianopoulos, Stochastic Mechanical Systems and Automation (SMSA) Group, Dept of Mechanical & Aeronautical Engineering, University of Patras, Greece: Fault Detection and Isolation in Stochastic Mechanical Systems 20:30-24:00 Gala Dinner ZORBAS 18 November 2005, Friday 20:30, Syggrou Avenue 230 & Ifigenias 3-5 Tel.: SATURDAY - 19 NOVEMBER 2005 SESSION 5 NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STRUCTURE MATERIALS AND MONUMENTS Chairmen: A. Moropoulou, I. Papayianni, D. Triantis 08:30-08:50 N. P. Avdelidis, E. T. Delegou and A. Moropoulou (1), (1) NTUA, Materials Science & Engineering Laboratory, Athens, Greece: A Surface Roughness Investigation of Pentelic Marble using Qualification Approaches. 08:50-09:10 C. Anastasiadis, D. Triantis and I. Stavrakas, Dept. of Electronics, Technological Educational Institution of Athens, Greece: Investigation of Stress Induced Damage Using Isothermal Depolarization Current (IDC) Measurements on Marble Samples 09:10-09:30 Α. Αναστασόπουλος (1), Α. Τσιµόγιαννης (1), Τ. Τουτουντζάκης (1), Αικ. Παπανικολάου (2), και Α. Τριανταφύλλου (2), (1) Envirocoustics A.B.E.E., Αθήνα, (2) Παν/µιο Πατρών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, Πάτρα, Ελλάδα: Μη Καταστροφικός Έλεγχος Ενισχυµένων οκών Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τη Μέθοδο της Ακουστικής Εκποµπής. 09:30-09:50 I. Παπαγιάννη (1), Ε. Αναστασίου (2) και Β. Πάχτα (3), (1) Καθηγήτρια Α.Π.Θ., (2) Πολ. Μηχανικός MSc, Υποψήφιος ιδάκτωρ, (3) Αρχιτέκτων Μηχανικός-Συντηρήτρια, 5

6 Υποψήφια ιδάκτωρ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Τµήµα Πολ. Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: Ανίχνευση Οπλισµού και ιερεύνηση Στρωµατογραφίας Υποστρώµατος των Εντοίχιων Ψηφιδωτών του Καθολικού της Νέας Μονής Χίου µε τη Μέθοδο του Ηλεκτρονικού Παχυµέτρου (profometer). 09:50-10:10 A. Kyriazopoulos (1), D. Triantis (2), C. Anastasiadis (2), and I. Stavrakas (2), (1) Dept. of Civil Engineering, Technological Educational Institution of Athens, (2) Dept. of Electronics, Technological Educational Institution of Athens, Greece: Comments on the Variation of PSC Recordings in Cement Mortars Under Mechanical Stress. 10:10-10:30 G. Gregoriadis, Honorary President of HSNT, Athens, Greece: Non Destructive Testing Save Life and Money 10:30-11:00 Coffee Break SESSION 6 ADVANCED APPLICATIONS OF NDT METHODS Chairmen: G. Papanicolaou, X. Maldague, G. Papadopoulos 11:00-11:20 X. Maldague, Electrical and Computing Engineering Department, Université Laval, Quebec, Canada: Infrared Thermography for NonDestructive Evaluation and Beyond: Fundamentals, Principles and Examples. 11:20-11:40 G. C. Papanicolaou, N. K. Anifantis, L. K. Keppas and Th. V. Kosmidou, Composite Materials Group, Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Patras, Greece: Iinterfacial Stress Distribution in Short Fiber FRP s by Means of the Hybrid Interphase Model and Comparison with Raman Spectroscopy Results. 11:40-12:00 N. P. Avdelidis 1, A. Moropoulou 2, Z. P. Marioli-Riga 1 and D. P. Almond 3, (1) Hellenic Aerospace Industry, Department of Research & Product Design, Greece, (2) NTUA, Materials Science & Engineering Laboratory, NTUA, Zografou, Athens, Greece: (3) University of Bath, Materials Research Centre, Bath BA2 7AY, United Kingdom: Transient Thermal NDT for Defect Detection and Assessment. 12:00-12:20 N. Πουλάκης (1), Θ. Θεοδουλίδης (2) και Ε. Λιαροκάπης (3), (1) Τµ. Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας, Κοζάνη, (2) Τµ. Ενεργειακών Πόρων, Παν. υτ. Μακεδονίας, Κοζάνη, (3) ΣΕΜΦΕ - ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Xρήση Υπερευαίσθητου Μαγνητοµέτρου SQUID Υψηλών Θερµοκρασιών σε Εφαρµογές Μη-Καταστροφικού Ελέγχου µε τη Μέθοδο των ινορρευµάτων. 6

7 12:20-12:40 V. Kappatos and E. Dermatas, Department of Electrical & Computer Engineering, University of Patras, Rio, 26500, Patra, Greece: Classification of Acoustic Emission and Drop Signals Using SVM, MLP and RBF Networks. 12:40-13:00 N. Tsopelas, N. Tsakalakis and N. J. Siakavellas, Department of Mechanical Engineering & AeronauticsUniversity of Patras, Greece: Magneto-Thermal NDT in Conducting Plates: a Numerical Investigation. 13:00-14:00 Lunch SESSION 7 CERTIFICATION ACCREDITATION - 2 Chairmen: I. Matsas, T. Kauppinen, R. Marini 14:00-14:20 I. C. Matsas, CEO ESYD S.A., Athens, Greece: Τhe Added Value of Accreditation in the Field of Non-Destructive Testing. 14:20-14:35 T. Kauppinen (1), S. Paloniitty (2) and J. Krankka (3), (1) VTT Building and Transport, Oulu, Finland, (2) Häme Polytechnic, Visamäentie, Hämeenlinna, Finland, (3) Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Helsinki, Finland: Certification Procedure of Building Thermographers 14:35-14:50 R. Marini (1) and P. Ranos (2), (1) Metallurgical Engineer, ph.d, Engineering, Research & Technology GD, (2) NDI Level II, NDI Shop Supervisor, Engines Q.C.Dept., Hellenic Aerospace Industry S.Α., Μember of NANDTB, Athens, Greece: Current Issues in Qualification and Certification of Non-Destructive Testing Personnel in the AerospaceIndustry. 14:50-15:05 C. Yiakopoulos and I. Antoniadis, NTUA, School of Mechanical Engineering, Mechanical Design and Control Systems Dpt, Athens, Greece: ISO Standards for Condition Monitoring of Machines. 15:05-15:20 Α. Βαµβακούσης (1), Ι. Πρασιανάκης (2), και Μ. Σφαντζικόπουλος (3) Κ ΕΠ - ΕΗ, (2) ΣΕΜΦΕ - ΕΜΠ, (3) ΣΜ&ΝΜ ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Συµµετοχή της ΕΛΕΜΚΕ στο Ερευνητικό Έργο IP FilmFree του 6 ου Προγράµµατος Πλαισίου Ε&Α ( ) της Ε.Κ. 15:20-15:50 Coffee Break SESSION 8 THEORETICAL APPROACHES OF NDT PROBLEMS AND OTHERS Chairmen: D. Panayiotounakos, D. Salonikios, Aim. Sideridis 15:50-16:10. Ε. Παναγιωτουνάκος (1) και Ν. Β. Σωτηρόπουλος, (1) Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή ΕΜΦΕ, Τοµέας Μηχανικής, Ζωγράφου, Αθήνα, 7

8 Ελλάδα: Μια Νεα Τεχνική για την Κατασκευή Αναλυτικών Λύσεων Εξισώσεων της µη Γραµµικής Μηχανικής 16:10-16:25 D. I. Bardzokas (1), G. I. Sfyris (2) and D. I. Sfyris (3), (1) Professor, (2) PhD Candidate, National Technical University of Athens, Department of Mechanis, (3) PhD Candidate, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Civil Engineering, Greece: Antiplane Mixed Boundary Value Problem of Electroelastic Media, for a Piezoelectric Medium with Defects in the Form of Holes. 16:25-16:40 Θ. Σαλονικιός, Χ. Καρακώστας, Β. Λεκίδης, Ι, Σους και Τ. Μακάριος, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Γεωργικής Σχολής, Φοίνικας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: ιερεύνηση υναµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών µε Ειδικά ίκτυα Ενοργάνωσης 16:40-16:55 Γ. Α. Παπαδόπουλος (1) και Β. Βαδαλούκα (2), (1) Αν. Καθηγητής, (2) Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή ΕΜΦΕ, Τοµέας Μηχανικής, Αθήνα, Ελλάδα: Επίλυση Προβληµάτων Επαφών µε την Μέθοδο των Καυστικών. 16:55-17:10 C. P. Spyropoulos and C. A. Georgiopoulou, Department of Mechanics, NTUA, Athens, Greece: The Exact Form of the Initial Curve of Caustics for Mode-I Crack Loading. 17:10-17:25 Γ. Μπούρκας, Αιµ. Σιδερίδης, Β. Κυτόπουλος και Ι. Πρασιανάκης, Τοµέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ - ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Συσχέτιση Θεωρητικών Μοντέλων, µε Καταστροφικές και Μη Καταστροφικές Πειραµατικές Μετρήσεις για τον Υπολογισµό του Μέτρου Ελαστικότητας σε Κοκκώδη Σύνθετα Υλικά. 17:25-17:40 Γ. Μπούρκας, Αιµ. Σιδερίδης, Β. Κυτόπουλος και Ι. Πρασιανάκης, ΣΕΜΦΕ - ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Προσοµοίωση µε Βάση το Μοντέλο Counto για τον Υπολογισµό του Μέτρου Ελαστικότητας Κοκκωδών Συνθέτων Υλικών. Προσθήκη SESSION 3 STRUCTURAL HEALTH MONITORING Chairmen: G. Tsamasphyros, A. Vakakis, N. Orfanoudakis Γ. Τσαµασφύρος*, Ν. Φουρναράκης και Γ. Καντεράκης, *Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφ. Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής, Αθήνα, Ελλάδα: Εισαγωγή στην Παρακολούθηση της οµικής Ακεραιότητας Κατασκευών, (Structural Health Monitoring). 17:40-18:00 CLOSING CEREMONY CONCLUTIONS Chairmen: I. Prassianakis, M. Sfantzikopoulos, K. Xaritidis 8

9 Committees Chairman of the Conference: Dr. Ioannis N. Prassianakis, President of HSNT Organizing Committee Avdelidis Nicholaos: Dr. Eng. NTUA, Volos. Giokas Athanasios: Managing Director - NDT Technology, Athens. Gregoriadis, George: retired NDT inspector O.A. Hon. President of HSNT, Athens. Petridis, George: NDT Inspector Hellenic Weapons Industry, Athens. Prassianakis, Ioannis: Assoc. Professor NTUA, Athens. Ranos, Paris: NDT Inspector Hellenic Aerospace Industry, Athens. Sideridis, Aimilios: Dr. Collaborator NTUA, Athens. Vahaviolos, Athanasia - Tia: Managing Director - Envirocoustics SA, Athens Scientific Committee Christidis, Chryssanthos: Director Center for R.D.& S. of P.P.C., Athens. Fytos, Minas: Manager Olympic Airways, Athens. Gdoutos, Emmanuel : Professor - University of Thrace, Xanthi. Haritidis, Konstantine: Managing Director - WPK Hellas Ltd, Thessaloniki. Kotouzas, Mihalis: Mng. Director T. & Q. Control Center, Volos. Marioli-Riga, Zaira: Professor, RPD-DM Hellenic Aerospace, Athens. Moropoulou, Antonia: Professor NTUA, Athens. Panayiotounakos, Dimitrios: Professor - NTUA, Athens. Papanikolaou, George : Professor University of Patras, Patra. Prassianakis, Ioannis: Assoc. Professor - NTUA, Athens. Sfantzikopoulos, Mihalis: Professor - NTUA, Athens. Sioris, Elias: Proffessor, University of Bolton, UK. Tsamasphyros, George: Professor - NTUA, Athens. Vahaviolos, Sotirios: Dr., President & CEO Mistras Holdings Co., USA. Vakakis, Alexander: Professor NTUA, Athens. Vamvakoussis, Artemis: Dr., Manager Public Power Corporation, Athens. Vardoulakis, Ioannis: Professor NTUA, Athens. Vlamis, Odeseus: Director Olympic Airways, Athens. 9

10 ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ / SPONSORS EXHIBITORS MAIN SPONSOR 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ SPECIAL SPONSOR 1. ACUTECH Ε.Π.Ε. SPONSORS 1. Τοµέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ -ΕΜΠ 2. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - ΤΕΕ 3. ENVIROCOUSTICS ABEE Non Destructive Testing 4. Κ ΕΠ ΕΗ 5. Ερευνητικό Έργο IP FilmFree ΕΛΕΜΚΕ, 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Ε&Α ( ) της Ε.E. 6. GATS LTD ΓΕΤΕ ΕΠΕ EXHIBITORS 1. Κέντρο Τεχνολογίας & Ποιοτικού Ελέγχου, Μ. Κ. Κωτούζας και ΣΙΑ 2. Just Clean Ltd - Sherwin Babbco 3. AG - NDT TECHNOLOGY Consultancy and NDT Services 4. WPK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - WPK Hellas Ges.mbH 5. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΕΛ. ΙΨΑΚΗΣ ΑNT. Ο.Ε 6. EUCAT SA (Ευρωπαϊκό Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.) 7. SPECTRUM LABS 8. ENAVSIS 9. GIANNATOS.COM, Internet Solutions CONFERENCE VENUE National Technical University of Athens, Zografou, Athens, Greece 10

7 th National Conference on NDT of the Hellenic Society of NDT (HSNT)

7 th National Conference on NDT of the Hellenic Society of NDT (HSNT) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT Διαπιστευμένος Φορέας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024, ΕΣΥΔ 198-2 HELLENIC SOCIETY OF NON DESTRUCTIVE TESTING National

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -NTUA 2. Τοµέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 3. ACUTECH Ε.Π.Ε. 4. Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 5. ENVIROCOUSTICS ABEE Non Destructive Testing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ BIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ίπλωµα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ιούλιος 1975. ΜΑSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY S.M. in Naval Architecture

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Κων/νου Προβιδάκη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης : 12 Απριλίου 1960, Χανιά, Κρήτη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Κων/νου Προβιδάκη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης : 12 Απριλίου 1960, Χανιά, Κρήτη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Κων/νου Προβιδάκη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης : 12 Απριλίου 1960, Χανιά, Κρήτη. Διεύθυνση Εργασίας : Δρ. Κων/νος Π. Προβιδάκης, Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 09/2015 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Οικογενειακή κατάσταση Διεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαμος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Παπαδόπουλος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνείου

Γεώργιος Α. Παπαδόπουλος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνείου 1 Γεώργιος Α. Παπαδόπουλος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνείου 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Γεώργιος Επώνυμο Παπαδόπουλος Όνομα Πατρός Αριστείδης Ημερ. γεννήσεως 20-10-1945 Τόπος γεννήσεως Αβαμιού - Μεσσηνίας Στρατολογική

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

τηλ. 2410-684550, e-mail: loutridi@teilar.gr

τηλ. 2410-684550, e-mail: loutridi@teilar.gr Ι. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνολογίας Μετρήσεων Τµήµα Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας τηλ. 2410-684550, e-mail: loutridi@teilar.gr 3/2004

Διαβάστε περισσότερα

τηλ. 2410-684550, e-mail: loutridi@teilar.gr

τηλ. 2410-684550, e-mail: loutridi@teilar.gr Ι. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπυρίδων Ι. Λουτρίδης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνολογίας Μετρήσεων Τµήµα Ηλεκ/γων Μηχ/κων ΤΕ, Τ.Ε.Ι. Λάρισας τηλ. 2410-684550, e-mail: loutridi@teilar.gr 3/2004

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.energycon.org ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, 152 36 Παλαιά Πεντέλη Τηλ: 210 8109122, Φαξ: 210 8103236 www.meteo.noa.gr ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Ορφανουδάκης Νικόλαος

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Ορφανουδάκης Νικόλαος Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ορφανουδάκης Νικόλαος Ο Ορφανουδάκης Νικόλαος γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1962 και απέκτησε Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. το 1986 με διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Δρ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Δρ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗΣ -Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα -Ανάλυση Επιστημονικού Έργου & Υπόμνημα Ερευνητικών Εργασιών 1 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Section of Mechanics

Section of Mechanics Section of Mechanics Γεώργιος Παπακαλιατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του.π.θ. Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπακαλιατάκης Γεώργιος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 7-3-1952

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Παρασκευάς Παπανίκος Αναπληρωτής Καθηγητής (Τεχνική Μηχανική) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τηλ.: 22810-97122, Fax: 22810-97009, Email: ppap(at)aegean.gr ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολογίας Τ.Κ. 41110, Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ EΠΩNYMO: ONOMA : ΠATPΩNYMO: MHTPΩNYMO: YΠHKOOTHTA : EΠAΓΓEΛMA : ΣTAYPAKAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΣΠYPIΔΩN MAPIA EΛΛHNIKH Kαθηγητής Tομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

SHORT CURRICULUM VITAE

SHORT CURRICULUM VITAE SHORT CURRICULUM VITAE Heraklion November 2010 Name: Dimitris G. Christakis Birth Date: July 17, 1956 Birth Place: Heraklion, Crete Nationality: Hellenic Marital Status: Married to Eri Tzanakis, and father

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Βιοϊατρικής Επιστήμης και Πληροφορικής Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Βιοϊατρικής Επιστήμης και Πληροφορικής Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Νίνος Ιδιότητα: Σχολή: Τμήματα: Τομείς: Εργαστήρια: E-mail: Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Όνομα Επαγγελματική Θέση Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Βλαχάκης Νικόλαος, γενηθείς την 22/10/1950 στα Ιωάννινα Τακτ. Καθηγητής Μηχανολογίας ΤΕΙ-Χαλκίδας Τομέας Ενασχόλησης Εργαστήριο Ρευστοδυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Dr Dionysios E. Mouzakis. Detailed Curriculum Vitae

Dr Dionysios E. Mouzakis. Detailed Curriculum Vitae Dr Dionysios E. Mouzakis Detailed Curriculum Vitae 1 Personal Data Birth Date: September 13th 1971 Place of Birth: Patras, Greece Marrital Status: Married Children: 2 Military Service: 23 Months Compulsory

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων ιδρύθηκε το 1980. Υπάγεται µ στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤEI Χαλκίδας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας Ψαχνά, Εύβοια, 34400

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤEI Χαλκίδας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας Ψαχνά, Εύβοια, 34400 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Μπαργιώτας Όνομα : Δημήτριος Όνομα πατρός : Θεόδωρος Ημερομηνία γεννήσεως : Ιανουάριος 1958 Τόπος γεννήσεως : Λάρισα Οικογενειακή κατάσταση : Παντρεμένος,

Διαβάστε περισσότερα