Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης Ενότητα Α: Συνθήκες διάνοιξης Νικόλαος Ζ. Μπούσουλας Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός MSc Προϊστάμενος Τμήματος Γεωτεχνικών Μελετών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Τα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ - Η Κατασκευή των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

2 Συνθήκες διάνοιξης σηράγγων ΓΕΝΙΚΑ Α1 ΜΕΤΡΟ Αθήνας Α2 ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΓΕΝΙΚΑ Τύποι μηχανών διάνοιξης σηράγγων κατά DAUB (ITA-AITES) [1] Μηχανές διάτρησης σηράγγων (ΤΒΜ) Ανοικτού τύπου μηχανές διάτρησης σηράγγων Μηχανές διάτρησης σηράγγων (Gripper TBM) (ETBM) Ανοικτού τύπου μηχανές διάτρησης σηράγγων με ασπίδα (TBM-S) Μηχανές διπλής ασπίδας (DSM) Μέτωπο χωρίς στήριξη SM-V1 Μέτωπο με μηχανική υποστήριξη SM-V2 Μηχανές σηράγγων Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) Μηχανές ολομέτωπης κοπής (SM-V) Μέτωπο με την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα Μέτωπο με την εφαρμογή αιωρήματος Μέτωπο με εξισορρόπηση της εδαφικής πίεσης SM-V3 SM-V4 SM-V5 Μηχανές με ασπίδα Schildmaschinen (SM) Χωρίς στήριξη μετώπου SM-T1 Μηχανές μερικής μετωπικής κοπής (SM-T) Με μερική υποστήριξη Μέτωπο με πεπιεσμένο αέρα SM-T2 SM-T3 Μικτού τύπου μηχανές με ασπίδα (KSM) Μέτωπο υποστήριξης με αιώρημα SM-T4 [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SM-V4 [1] Γεωτεχνικές παράμετροι Ποσοστό λεπτοκόκκων (< 0.06mm) Μηχανή με ασπίδα ολομέτωπης κοπής με εφαρμογή αιωρήματος (SM-V4) ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ < 5 % 5 15 % % > 40 % ο Διαπερατότητα k (m/s) Δείκτης συνεκτικότητας (I c ) Πυκνότητα Πίεση μετώπου (bar) Συμπεριφορά σε διόγκωση Δείκτης πρόκλησης φθοράς λόγω τριβής LCPC- Index ABR (g/t) Δείκτης ευθρυπτότητας ή ψαθυρότητας LCPC- Index BR (%) Πολύ υψηλή διαπερατότητα >10-2 Αρκετά διαπερατό Διαπερατό Ελαφρά διαπερατό < ο + ο - Μαλακό Στιφρό Ημιστερεό Σκληρό ο ο ο ο ο Πυκνό Σχετικά πυκνό Χαλαρό + + ο ο Καμία Μικρή Μέτρια Υψηλή + + o - Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o ο Πολύ χαμηλή 0-25 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή >100 ο ο - Εφαρμογή κρίσιμη o Εφαρμογή δυνατή + Κύριο πεδίο εφαρμογής [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

5 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SM-V5 [1] Γεωτεχνικές παράμετροι Ποσοστό λεπτοκόκκων (< 0.06mm) Διαπερατότητα k (m/s) Δείκτης συνεκτικότητας (I c ) Πυκνότητα Πίεση μετώπου (bar) Συμπεριφορά σε διόγκωση Δείκτης πρόκλησης φθοράς λόγω τριβής LCPC- Index ABR (g/t) Μηχανή με ασπίδα ολομέτωπης κοπής με εξισορρόπηση εδαφικής πίεσης (SM-V5) ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ < 5 % 5 15 % % > 40 % - ο ο + + Πολύ υψηλή διαπερατότητα >10-2 Αρκετά διαπερατό Διαπερατό Ελαφρά διαπερατό < ο + Μαλακό Στιφρό Ημιστερεό Σκληρό ο + + ο ο Πυκνό Σχετικά πυκνό Χαλαρό o - Καμία Μικρή Μέτρια Υψηλή + + o - Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o o - Δείκτης ευθρυπτότητας ή ψαθυρότητας LCPC- Index BR (%) Πολύ χαμηλή 0-25 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o o - - Εφαρμογή κρίσιμη o Εφαρμογή δυνατή + Κύριο πεδίο εφαρμογής [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

6 Αρχές σχεδιασμού των SM-V4 & SM-V5 [2] Υποστήριξη με αιώρημα Εξισορρόπηση εδαφικής πίεσης [2] Witke, W., et al: Statik und Konstruktion maschineller Tunnelvortriebe. Geotechnik in Forschung und Praxis, WBI-PRINT 6, VGE-Verlag, Essen 2006

7 Καμπύλη επιφανειακών εδαφικών καθιζήσεων λόγω διάνοιξης σήραγγας

8 Τυπική διατομή σήραγγας Z 0 A t V S :απώλεια εδαφικού υλικού (ground loss) Είναι: i = Kz 0, όπου Z 0 είναι το βάθος της σήραγγας (στον άξονα της) και K ένας συντελεστής που εξαρτάται απο τις εδαφικές συνθήκες και γενικά λαμβάνει τιμές απο για κοκκώδη υλικά, για στιφρές αργίλους και για μαλακές ιλυώδεις αργίλους.

9 Ορισμένες εμπειρικές συσχετίσεις απώλειας όγκου VL S για μαλακά εδάφη [4] Μηχανές ολομέτωπης κοπής με ασπίδα με εφαρμογή αιωρήματος ή εξισορροπητικής πίεσης SM-V5 VL S ή V S :απώλεια εδαφικού υλικού, A t z 0 : εμβαδόν σήραγγας, : βάθος άξονα σήραγγας απο την επιφάνεια του εδάφους VL S,50% 0,003 A z t 0 0,82 VL S,90% 0,006 A z t 0 0,72 VL S,99% 0,009 A z t 0 0,70 [4] Vogt, N., et al: Prognose und Wertung von Setzungen bei Lockergesteinsvortrieben, Zentrum Geotechnik, TU München, Tunnelbau 2010

10 Κατανομή επιφανειακών καθιζήσεων στον άξονα της σήραγγας [4] Περιοχή Μπροστά και πάνω απο το μέτωπο Ποσοστό επί της συνολικής καθίζησης [%] Μηχανή ολομέτωπης κοπής με την εφαρμογή αιωρήματος (SM-V4) 0 έως 62 ΜΤ: 18 Πάνω απο την ασπίδα 3 έως 74 ΜΤ: 34 Πίσω απο την ασπίδα 0 έως 95 ΜΤ: 48 ΜΤ: Μέση τιμή Μηχανή ολομέτωπης κοπής με την εφαρμογή εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (SM-V5) 38 έως 67 ΜΤ: έως 44 ΜΤ: 33 4 έως 28 MT 12 [4] Vogt, N., et al: Prognose und Wertung von Setzungen bei Lockergesteinsvortrieben, Zentrum Geotechnik, TU München, Tunnelbau 2010

11 Εκτίμηση επιπτώσεων σε κτήρια απο την διάνοιξη σηράγγων [5] [5] Burland, Standing, Jardine (2001) Building response to tunnelling

12 A1 ΜΕΤΡΟ Αθήνας 1. Βασικό έργο: Γραμμές 2&3, μηχανές σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα (ΤΒΜ) 2. Γραμμή 2 - Τμήμα: Σεπόλια Αγ. Αντώνιος, μηχανή σηράγγων σημειακής κοπής (OFS) 3. Γραμμή 3 - Τμήμα: Εθνική Άμυνα Σταυρός, μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 4. Γραμμή 2 - Τμήμα: Αγ. Δημήτριος - Ελληνικό, μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 5. Γραμμή 3 - Τμήμα: Χαιδάρι - Πειραιάς, (νέο έργο) 1 μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5

13 Διάνοιξη σηράγγων με μηχανή ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 Α1.1 Γραμμή 3 - Τμήμα: Εθνική Άμυνα -Σταυρός (Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ, ΑΚΤΩΡ, SELI, J&P, ΑΒΑΞ) Α1.2 Γραμμή 2 - Τμήμα: Αγ. Δημήτριος -Ελληνικό (Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ, SIEMENS, VINCI) Α1.3 Γραμμή 3 Τμήμα Χαιδάρι Πειραιάς (Νέο έργο) (Ανάδοχος: Κ/Ξ J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA S.p.A,- ALSTOM TRANSPORT S.A.)

14 ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Γραμμή 3, Τμήμα Εθνική Άμυνα Σταυρός Γραμμή 3, Τμήμα Χαιδάρι - Πειραιάς Γραμμή 2, Τμήμα Αγ. Δημήτριος- Ελληνικό

15 Α1.1 Γραμμή 3 - Τμήμα: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ -ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α1.1.1 Εισαγωγή Α1.1.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή Α1.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Α1.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα Α1.1.6 Φωτογραφίες του Έργου Α1.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με ΕΡΒ

16 Α1.1.1 Εισαγωγή Η επέκταση Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο αποτελεί τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας (σε μήκος 5,9χλμ.) είναι υπόγειο. Η έγκαιρη διάνοιξη της σήραγγας, για την σύνδεση της Αθήνας με το Διεθνές αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος με γραμμή ΜΕΤΡΟ, ήταν επιβεβλημένη λόγω των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας του 2004 Χάρτης Επέκτασης της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας

17 A1.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Τεχνητές επιχώσεις Κατηγορίες βασικών γεωυλικών Αθηναϊκός Σχιστόλιθος (Μεταψαμμίτης μεταϊλυόλιθος, με ποικίλο βαθμό αποσάθρωσης και διάβρωσης) Κροκαλοπαγή (με μεταβλητό βαθμό σιμέντωσης και χαλαρότητας) Στιφρές έως σκληρές άργιλοι-ιλύες με μεταβλητό ποσοστό άμμου και χαλίκων, κατά περιοχές ιλυώδης/αργιλώδης άμμος (τοπικά σιμεντωμένη) Υδρογεωλογικές συνθήκες Οι συνθήκες του υπογείου ύδατος κατά μήκος ολοκλήρου του έργου χαρακτηρίζονται από έναν συνεχόμενο υδροφόρο ορίζοντα. Το υπόβαθρο του «Αθηναϊκού Σχιστόλιθου» χαρακτηρίζεται ως «πολύ χαμηλής διαπερατότητας», με τιμές συντελεστή k<10-6 m/s. Πιθανόν να υπάρχουν και στρώματα με υψηλότερες περατότητες.

18 A1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας ΜΕΤΡΟ Αθηνών (1/2) Μήκος: 3,374 km Ελάχιστη ακτίνα ευθυγράμμισης: 300μ οριζόντια και 2,500μ κατακόρυφα Ελάχιστη ακτίνα εκσκαφής σήραγγας: 250μ Μέγιστο όριο κλίσης: ±4% Εξωτερική διάμετρος εκσκαφής: 9.490μ Εσωτερική διάμετρος επένδυσης: 8.480μ Υπερκείμενο της ασπίδας: 9μ-17μ Πάχος επένδυσης: 0.35μ Μήκος προκ. δακτ. επένδυσης: 1.50μ

19 A1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή ΜΕΤΡΟ Αθηνών (2/2)

20 A1.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης διάνοιξης με ασπίδα εξισορρόπησης πίεσης του εδάφους EPB 02/10/2001

21 Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΡΒ Μέγιστη πίεση εκσκαφής: 3.0bar Εξ. διάμετρος ασπίδας: 9,440mm Ολικό μήκος ΕΡΒ: 90m Μέγιστη ταχύτητα διάνοιξης: 60mm/min Ολικό μήκος ασπίδας: 9,040mm Βάρος ασπίδας: 625 ton Βάρος κεφαλής κοπής: 115 ton Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 3,580 kw Σύστημα περιστροφής: 6x400=2,400 kw, Ταχύτητα περιστροφής: 0-3,0rpm, Μέγιστη ροπή 20,236kNm Κοχλίας απόληψης και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 400 kw, Ταχύτητα περιστροφής: 0-22rpm Σπαστήρας: 220 kw Κοπτικά εργαλεία:δίσκοι κοπής, Ξύστρες Αριθμός κυλίνδρων: 2x14 Συνολική δύναμη ώθησης: 70,900kN Σύστημα εισπίεσης πρόσμικτων (αφρός, νερό και μπεντονίτης)

22 A1.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου Νοέμβριος 2001 Ιανουάριος 2002 Απρίλιος 2002 Μάιος 2002 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Χαλάνδρι Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από τον Σταθμό Χαλάνδρι προς τον Σταθμό Εθνική Άμυνα Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Κέας Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Αγ. Παρασκευής Σεπτέμβριος 2002 Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Νομισματοκοπείου Φεβρουάριος 2003 Ολοκλήρωση διάνοιξης σήραγγας ΤΒΜ από τον Σταθμό Χαλάνδρι μέχρι το Φρέαρ Ξάνθου μήκους 3,5km

23 A1.1.6 Φωτογραφίες Σταθμός Χαλάνδρι Γενική άποψη του συστήματος υποστήριξης του EPB 15/01/2002

24 Φρέαρ Κέας Άποψη της σήραγγας 15/05/2002

25 Μέση ημερήσια προχώρηση ανά γεωλογικό σχηματισμό Σχηματισμός Μήκος (m) Ταχύτητα εκσκαφής (m/ημερολ. ημέρα) Παρατηρήσεις Αθηναϊκός σχιστόλιθος 1, Τεταρτογενή υλικά Περιλαμβάνει και την διέλευση μέσω της άνω ημιδιατομής του υπογείου ανοίγματος του σταθμού Χολαργός Περιλαμβάνει την περίοδο εκμάθησης και την διέλευση μέσω δύο φρεάτων με εκσκαφή σε ημιδιατομή Τεταρτογενή υλικά & Αθηναϊκός σχιστόλιθος 1, Περιλαμβάνει και την διέλευση μέσω του ορύγματος του σταθμού Νομισματοκοπείο με εκσκαφή σε ημιδιατομή

26 12,900 Διάγραμμα προχώρησης του EPB 13,400 13, Οκτ Νοε-02 14,400 Χ.Θ. 14,900 15, Μαϊ Ιουν-02 15,900 16,400 16,900 15/1/ /1/ /2/2002 1/3/ /3/ /3/ /4/ /4/ /5/ /5/ /6/ /6/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /1/ /1/2003 9/2/ /2/2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

27 Δύναμη και ρυθμός προχώρησης του ΕΡΒ σε Αθηναϊκό σχιστόλιθο (μεταψαμμίτες μέσης έως υψηλής αποσάθρωσης) 30,0 Δύναμη προώθησης (MN) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Γεωτεχνικές παράμετροι Τιμές γ (kn/m 3 ) 24 c (kpa) Χ.Θ. φ ( 0 ) 24 Ρυθμός προχώρησης (mm/rpm) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, c u (kpa) E (MPa) k (m/s) Bieniawski classification III Χ.Θ.

28 Πίεση μετώπου του ΕΡΒ σε Αθηναϊκό σχιστόλιθο (μεταψαμμίτες μέσης έως υψηλής αποσάθρωσης) 2,5 Πίεση μετώπου (bar) 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Χ.Θ. Συμπέρασμα Ο μέσος ρυθμός προχώρησης του ΤΒΜ ήταν περίπου 10m/ημέρα. Η διάνοιξη των σηράγγων με το ΤΒΜ υλοποιήθηκε έγκαιρα, οι μετρηθείσες καθιζήσεις δεν ξεπέρασαν τα όρια της Σύμβασης (30mm).

29 A1.2 Γραμμή 2 - Τμήμα: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ [5] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A1.2.1 Εισαγωγή A1.2.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου A1.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή A1.2.4 Ημερομηνίες ορόσημα A1.2.5 Φωτογραφίες του Έργου [5] AKTOR SIEMENS - VINCI Consortium, Tunnel Construction Implementation Plan Doc, 2TS0CW396M001C, Extension of Line 2 of the Athens Metro Ag. Dimitrios Elliniko, Parts A, B and C, Athens, Feb 2007

30 A1.2.1 Εισαγωγή Γραμμή 2, Τμήμα Αγ. Δημήτριος Ελληνικό

31 Σχηματισμοί A1.2.2 Γεωλογικές συνθήκες - σχηματισμοί Σχ. 1. Τεχνητές επιχώσεις Σχ. 2. Αδρομερή υλικά ρέματος Σχ. 3. Λεπτόκοκκα υλικά ρέματος Σχ. 4. Σιμεντοποιημένα υλικά ρέματος Σχ. 5. Κορηματικά υλικά Σχ. 6. Νεογενείς σχηματισμοί Σχ. 7. Νεογενείς σχηματισμοί Ελληνικού Σχ. 8. Κλαστικός σχηματισμός Σχ. 9. Σχιστολιθική ψαμμιτική σειρά Σχ. 10. Αθηναϊκός σχιστόλιθος (υπόβαθρο) Υδρογεωλογικές συνθήκες Από υδρογεωλογικής πλευράς, το υπόβαθρο των Αθηναϊκών σχιστόλιθων είναι πρακτικά αδιαπέρατο. Η στάθμη ΥΥΟ κυμάνθηκε σε βάθος περίπου 10 m από την επιφάνεια του εδάφους.

32 Απόσπασμα γεωτεχνικής μηκοτομής

33 Πίνακας γεωτεχνικών παραμέτρων

34 A1.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή

35 A1.2.4 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου Δεκέμβριος 2006 Μάρτιος 2007 Έναρξη συναρμολόγησης ανακατασκευασμένου ΤΒΜ στο φρέαρ Σούρμενα Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ Σούρμενα Ιούνιος 2007 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Ελληνικού Οκτώβριος 2007 Μάιος 2008 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Αργυρούπολης Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Άλιμος Οκτώβριος 2008 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Ηλιούπολη Δεκέμβριος 2008 Ολοκλήρωση διάνοιξης σήραγγας ΤΒΜ από το φρέαρ Σούρμενα μέχρι το τερματικό φρέαρ Αγ. Βασιλείου, μήκους 4,65km, με μέση ταχύτητα προόδου περί τα 10m/εργάσιμη ημέρα

36 A1.2.5 Φωτογραφίες Έναρξη εργασιών ΤΒΜ στο όρυγμα του φρέατος Σούρμενα Μάρτιος 2007 Ιούνιος 2007 το ΤΒΜ στο όρυγμα του σταθμού Ελληνικό

37 Ξετρύπημα στο όρυγμα του σταθμού Αργυρούπολη Συμπέρασμα Ξετρύπημα όρυγμα του σταθμού Ηλιούπολη Οκτώβριος 2008 Ο μέσος ρυθμός προχώρησης του ΤΒΜ ήταν 10m/ημέρα και η μέγιστη μετρούμενη καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους λόγω της διάνοιξης των σηράγγων ήταν 17mm < 30mm. Κατά μήκος του 80% της συνολικής της χάραξης, οι μετρηθείσες καθιζήσεις δεν ξεπέρασαν τα 5mm.

38 Α1.3 Γραμμή 3 - Τμήμα: ΧΑΙΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α1.3.1 Εισαγωγή Α1.3.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α1.3.3 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Σημείωση: Νέο έργο, Σύμβαση CON-12/001 από

39 Γραμμή 3, Τμήμα Χαιδάρι - Πειραιάς Α1.3.1 Εισαγωγή

40 Α1.3.2 Γεωλογικές συνθήκες σχηματισμοί (κατά την δημοπράτηση του έργου) [6] [6] Marinos P.G.: Expert s Final Report Evaluation of the geological, hydrogeological and engineering geological conditions. Western extension of Line 3 of the Athens Metro Haidari Piraeus, TSA 325/06, 2006

41 Α1.3.3 Προταθέν μηχάνημα ολομέτωπης διάνοιξης με ασπίδα εξισορρόπησης πίεσης του εδάφους EPB [7] (φωτ. πριν την ανακατασκευή) [7] J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA S.p.A,- ALSTOM TRANSPORT S.A. Consortium, General TBM Tunneling Plan Doc. 3TW0CW208M901C, Extension of Line 3 Section Haidari-Pireaus, Athens, Nov. 2012

42 Α2 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διάνοιξη σηράγγων με μηχανή ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 Α2.1 Τμήμα: Ν.Σ.Σ Νέα Ελβετία (Ανάδοχος: Κ/Ξ AEGEK IMPREGILLO ANSALDO SELI - ANSALDOBREDA) Α2.2 Επέκταση Καλαμαριάς (υπό δημοπράτηση)

43 Α2.1 ΤΜΗΜΑ: ΝΣΣ-ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α2.1.1 Εισαγωγή Α2.1.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή Α2.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα Α2.1.6 Φωτογραφίες του Έργου Α2.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με ΕΡΒ

44 Α2.1.1 Εισαγωγή

45 Α2.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Κατηγορίες βασικών γεωυλικών Σειρά Ερυθρών Αργίλων (RC) Καστανέρυθρες, ερυθρές και τοπικά πολύχρωμες, πολύ στιφρές έως σκληρές, ΑΡΓΙΛΟΙ με άμμο, πάχους που υπερβαίνει τα 48 m. Ψαμμιτομαργαϊκή Σειρά (Sd-M) Μπεζ συνήθως, καστανοκίτρινες και υπόλευκες στιφρές έως σκληρές, ασβεστιτικές αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ και ΙΛΥΕΣ, πάχους που υπερβαίνει τα 37 m. Ερυθρές Άργιλοι (Q2) Καστανές έως καστανέρυθρες, σταθερές έως στιφρές, αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ κατά τόπους με ασβεστιτικά συγκρίματα, χαμηλής πλαστικότητας, πάχους που υπερβαίνει τα 14 m. Σύγχρονες Αλλουβιακές Αποθέσεις και Υλικά Χειμάρριων Αποθέσεων (Q1) Καστανές έως καστανοπράσινες, μαλακές έως σταθερές και τοπικά στιφρές αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ, χαμηλής έως μέσης πλαστικότητας και χαλαρές έως μέτρια πυκνές ιλυώδεις ΑΜΜΟΙ με χάλικες, πάχους που υπερβαίνει τα 38μ Τεχνητές Επιχωματώσεις Αρχαιολογικό Στρώμα (F) Πρόσφατα υλικά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως πλίνθοι, τμήματα τοίχων, αγγεία, οστά, υλικά της πυρίκαυστης ζώνης, ξύλα κ.λπ., μέσα σε ιλυώδεις - χαλικώδεις - αργιλώδεις άμμους και προϊόντα αποσάθρωσης, πάχους που φθάνει μέχρι και τα 12.5 m.

46 Α2.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες ανά περιοχή Φρέαρ ΤΒΜ μέχρι τη Διακλάδωση Δημοκρατίας:Τεταρτογενείς αποθέσεις Διακλάδωση Δημοκρατίας μέχρι το Σταθμό Αγίας Σοφίας: στη σήραγγα συναντώνται σχηματισμοί της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων ενώ στη ζώνη υπερκειμένων απαντώνται και Τεταρτογενείς αποθέσεις. Σταθμός Αγίας Σοφίας μέχρι το Σταθμό Πανεπιστήμιο:σχηματισμοί της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων. Σταθμός Πανεπιστήμιο μέχρι το Σταθμό Παπάφη:σχηματισμοί των Τεταρτογενών αποθέσεων, της Ψαμμιτομαργαϊκής Σειράς και της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων. Σταθμός Παπάφη μέχρι τη Διασταύρωση Αναλήψεως: Τεταρτογενείς αποθέσεις και η υποκείμενη Ψαμμιτομαργαϊκή Σειρά. Διασταύρωση Αναλήψεως μέχρι το Σταθμό Βούλγαρη:σχηματισμοί του Τεταρτογενούς. Σταθμός Βούλγαρη μέχρι τη Διασταύρωση Νέας Ελβετίας:σχηματισμοί της Ψαμμιτομαργαϊκής Σειράς.

47 Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας (1/2) Μήκος: 7,700 km Δύο σήραγγες μονής τροχιάς σε απόσταση εν γένει >=3μ Ελάχιστη ακτίνα ευθυγράμμισης: 200μ οριζόντια και 1,250μ κατακόρυφα Ελάχιστη ακτίνα εκσκαφής σήραγγας: 250μ Μέγιστο όριο κλίσης: ±4% Εξωτερική διάμετρος εκσκαφής: 6.19μ Εσωτερική διάμετρος επένδυσης: 5.30μ Υπερκείμενο της ασπίδας: 10μ-27μ Αριθμός τεμαχίων επένδυσης: 5+1 Πάχος επένδυσης: 0.30μ Μήκος προκ. δακτ. επένδυσης: 1.50μ Σκυρόδεμα: C40/50

48 Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας (2/2)

49 Α2.1.4 Μηχανή ΕΡΒ ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης [8] [8] AEGEK IMPREGILLO ANSALDO SELI - ANSALDOBREDA Consortium, Implementation Plan for Tunnel Construction Doc. 1T00CW396M901C, Thessaloniki Metro, Jun. 2008

50 Βασικά χαρακτηριστικά των δύο ΕΡΒ Οι μηχανές EPB που χρησιμοποιούνται στo ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν στη Γερμανία το Μέγιστη πίεση εκσκαφής: 5.00bar Εξ. διάμετρος ασπίδας: 6.19mm Ολικό μήκος ΕΡΒ: 90m Μέγιστη ταχύτητα διάνοιξης: 130mm/min Ολικό μήκος ασπίδας: 6,500mm Βάρος ασπίδας: 100 ton Βάρος κεφαλής κοπής: 42.5 ton Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 2,500 kw Λόγος ανοίγματος: 42% Σύστημα περιστροφής: 3x400=1,200 kw Ταχύτητα περιστροφής: 0-3,0rpm Μέγιστη ροπή: 5,460kNm Κοχλίας απόληψης και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 250 kw Ταχύτητα περιστροφής: 0-22rpm Κοπτικά εργαλεία Δίσκοι κοπής, Αναμοχλευτές, Αποξέστες, Φρέζες αντιγραφής Αριθμός κυλίνδρων: 2x16 Συνολική δύναμη ώθησης: 42,575kN Σύστημα εισπίεσης πρόσμικτων (αφρός, νερό και μπεντονίτης)

51 Θέσεις αισθητήρων μέτρησης πίεσης μετώπου στο EPB Αισθητήρας P1

52 Επένδυση προκατασκευασμέων στοιχείων σήραγγας ΤΒΜ (τύπος δακτυλίου: universal)

53 Διαμήκης αρμός δακτυλίων επένδυσης σήραγγας ΤΒΜ

54 Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου (1/2) Δεκέμβριος 2008 Μάρτιος 2009 Απρίλιος 2009 Μάρτιος 2009 Νοέμβριος 2009 Νοέμβριος 2009 Αύγουστος 2010 Απρίλιος 2009 Ιανουάριος 2010 Ιανουάριος 2010 Σεπτέμβριος 2010 Αύγουστος 2010 Αύγουστος 2010 Μάρτιος 2011 Σεπτέμβριος 2010 Έναρξη συναρμολόγησης ΤΒΜ1 στο φρέαρ ΝΣΣ Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ ΝΣΣ με το ΤΒΜ1 Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ ΝΣΣ με το ΤΒΜ2 Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ1 από τη Διασταύρωση Δημοκρατίας και Σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας και Σιντριβάνι (μέσω άσκαφτων Σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι (ανοικτό σκάμμα) Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ2 από τη Διασταύρωση Δημοκρατίας και Σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας και Σιντριβάνι (μέσω άσκαφτων Σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ2 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι (ανοικτό σκάμμα) Έναρξη διάνοιξης ΤΒΜ1 από τη Διασταύρωση Σιντριβάνι Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ1 από Σταθμό Πανεπιστήμιο, Παπάφη (μέσω άσκαφτων σταθμών) Έναρξη διάνοιξης ΤΒΜ2 από τη Διασταύρωση Σιντριβάνι

55 Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου (2/2) Σεπτέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ιούνιος 2011 Απρίλιος 2011 Σεπτέμβριος 2011 Ιούνιος 2011 Ιούλιος 2011 Ιούλιος 2011 Νοέμβριος 2011 Νοέμβριος 2011 Φεβρουάριος 2012 Φεβρουάριος 2012 Σεπτέμβριος 2011 Οκτώβριος 2011 Οκτώβριος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιανουάριος 2012 Μάρτιος 2012 Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ2 από Σταθμό Πανεπιστήμιο, Παπάφη (μέσω άσκαφτων σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ1 στο Σταθμό Ευκλείδη (ανοικτό σκάμμα) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ2 στο Σταθμό Ευκλείδη (ανοικτό σκάμμα) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από Σταθμό Ευκλείδη έως Σταθμό Φλέμινγκ Άφιξη, διέλευση και παραμονή στο Σταθμό Φλέμινγκ του ΤΒΜ1 (τμήμα του Σταθμού κατασκευασμένο, εκσκαφή στο επίπεδο του ΤΒΜ) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από Σταθμό Φλέμινγκ στο Σταθμό Ανάληψη Άφιξη ΤΒΜ1 στο Βόρειο Φρέαρ του Σταθμού Ανάληψη Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από Σταθμό Ευκλείδη έως Σταθμό Φλέμινγκ Άφιξη, διέλευση και παραμονή στο Σταθμό Φλέμινγκ (τμήμα του Σταθμού κατασκευασμένο, εκσκαφή στο επίπεδο του ΤΒΜ) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από Σταθμό Φλέμινγκ στο Σταθμό Ανάληψη και άφιξη στο Β. Φρέαρ του Σταθμού Ανάληψη Συνολικό μήκος κατασκευασθείσας σήραγγας μονής τροχιάς / ΤΒΜ περί τα 5,5km (03/2012)

56 Ξετρύπημα του ΤΒΜ 1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι Α2.1.6 Φωτογραφίες

57 Το ΤΒΜ 1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι

58 Α2.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με τα ΕΡΒ Απόσπασμα γεωτεχνικής μηκοτομής Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2β (αργιλώδεις/ιλυώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ με άμμο 300<q u <600kPa Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία-Συντριβάνι Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2γ ΙΛΥΟΛΙΘΟΣ, q u >600kPa

59 Υπολογισμός αναγκαίας πίεσης μετώπου κατά την μελέτη [9] [9] Anagnostou G., Kovari K. (1994) Face stability conditions with Earth-Pressure-Balanced Shields, Tunnelling and Underground Space Technology, 11, No. 2,

60 Ενεργή τάση στήριξης μετώπου [9] s =F 0 γ D-F 1 c+f 2 γ Δh-F 3 cδh/d s : ενεργός τάση στήριξης του μετώπου, F 0,F 1,F 2,F 3 αδιάστατοι παράμετροι από σχετικά νομογραφήματα, c: συνοχή, φ: γωνία τριβής, Δh: η διαφορά πιεζομετρικού ύψους, μεταξύ υδροφόρου ορίζοντα και θαλάμου εκσκαφής, D: διάμετρος εκσκαφής σήραγγας, Η: ύψος υπερκειμένων, γ : ειδικό βάρος υπό άνωση Μηχανισμός ολίσθησης πρίσματος μετώπου κατά Horn (1961) [9] Anagnostou G., Kovari K. (1994) Face stability conditions with Earth-Pressure-Balanced Shields, Tunnelling and Underground Space Technology, 11, No. 2,

61 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Πρόσθετες αναλύσεις ευστάθειας μετώπου - δεδομένα [10] Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2β (αργιλώδεις / ιλυώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ με άμμο 300<q u <600kPa Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2γ ΙΛΥΟΛΙΘΟΣ, q u >600kPa [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

62 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες με και δίχως ροή Προσομοίωση [10] [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

63 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες Αποτελέσματα [10] [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

64 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Παρατηρήσεις 1. Η πίεση μετώπου ενός μηχανήματος ΕΡΒ οφείλει να διασφαλίσει τη σταθερότητα του μετώπου και να αποτρέψει μεγάλες εισροές νερού εντός του θαλάμου. Μια ελάχιστη τιμή της πίεσης λειτουργεί ως μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί η πληρότητα του θαλάμου κατά τη διάρκεια της διάνοιξης. 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές παραμέτρους διατμητικής αντοχής της ερυθράς αργίλου, οι γεωτεχνικοί υπολογισμοί με συντελεστή ασφαλείας FS=2 έχουν δώσει τα παρακάτω αποτελέσματα Οι αστράγγιστες συνθήκες δεν απαιτούν ενεργή υποστήριξη μετώπου, Στραγγισμένες συνθήκες με ατμοσφαιρική πίεση εντός θαλάμου (μέγιστη επίδραση των δυσμενών δυνάμεων ροής) απαιτούν μια ενεργή πίεση μετώπου 0,1 bar Εν όψει της πιθανής παρουσίας ενστρώσεων υλικών με μικρή συνοχή και υψηλότερη διαπερατότητα που ήταν να συναντηθούν, αρχικά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή με μια ελάχιστη συνολική πίεση μετώπου 1,0 bar. Λόγω πτώσης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα όπως έδειξαν ορισμένα,τα πιεζόμετρα, αποφασίστηκε αργότερα (από τη Χ.Θ ) να αυξηθεί η πίεση μετώπου στο 1,7 bar, τιμή που θα παρείχε μεγαλύτερη εξασφάλιση για έναν συνεχώς πλήρη θάλαμο.

65 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Ορισμένα συμπεράσματα Η απουσία περιστατικών στην επιφάνεια του εδάφους και στο μηχάνημα όπως επίσης και οι πολύ ήπιες καθιζήσεις στην επιφάνεια του εδάφους (<5mm) με συμβατικό όριο τα 25mm που προκλήθηκαν από την διάνοιξη της σήραγγας με ΤΒΜ τύπου ΕΡΒ στην υπόψη περιοχή, είναι ενδεικτικές του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του έργου. Ουσιαστικά, οι γεωτεχνικές συνθήκες με τις προβλεπόμενες αποκλίσεις από το μέσο όρο, ανταποκρίθηκαν καλά στις προβλέψεις. Το επιλεγμένο βάθος της σήραγγας με υπερκείμενα >=2D όπως και η μέθοδος εκσκαφής με ΤΒΜ τύπου ΕΡΒ, κρίνονται ικανοποιητικά.

66 Αριθμός δακτυλίων Μεσοδιάστημα Βενιζέλου Αγία Σοφία Ημερήσια παραγωγή δακτυλίων ΕΡΒ ανά εργάσιμη ημέρα Ημερομηνία

67 Μεσοδιάστημα Βενιζέλου - Αγία Σοφία Όγκος ενεμάτωσης (lit/m)

68 Τιμές σχεδιασμού και καταγραφείσες τιμές πίεσης μετώπου EPB (bars) Μεσοδιάστημα Βενιζέλου - Αγία Σοφία Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία - Συντριβάνι

69 Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία-Συντριβάνι, διατομές και τάφρος καθιζήσεων

70 Μεσοδιάστημα Πανεπιστήμιο - Πάπαφη Τιμές σχεδιασμού και καταγραφείσες τιμές της πίεσης μετώπου του ΕΡΒ (bars)

71 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διάνοιξη σηράγγων με TBM-EPB (SM-V5) σε κατάλληλα συνεκτικά γεωυλικά μπορεί να μειώσει τις καθιζήσεις τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και βαθύτερα απο αυτή. Οι καθιζήσεις μπορούν να ελεγχθούν με το κατάλληλο εύρος πιέσεων στο μέτωπο απο το ΕΡΒ, που επιτυγχάνεται κυρίως με το βέλτιστο λόγο προχώρησης ως προς την ταχύτητα περιστροφής του κοχλία αποκομιδής και τα κατάλληλα πρόσμικτα. Οι απαιτούμενες τιμές των πιέσεων στο μέτωπο του EPB για μια ασφαλή διάνοιξη της σήραγγας, μπορούν να υπολογισθούν με την χρήση εμπειρικών, αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων για τα διάφορα γεωυλικά με βάσει τις συνθήκες κατά την διάνοιξη (αστράγγιστες, στραγγισμένες). Η ανάλυση, παρουσίαση, συσχέτιση και αξιολόγηση των δεδομένων του ΕΡΒ με τα αποτελέσματα της γεωμηχανικής παρακολούθησης και την γεωλογική-γεωτεχνική μηκοτομή πρόβλεψης του έργου σε κατάλληλα γραφήματα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατασκευής των σηράγγων. Προοπτικές εφαρμογής ΤΒΜ με ασπίδα ολομέτωπης κοπής EPB (SM-V5) Στην υπό δημοπράτηση Επέκταση προς Καλαμαριά του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και στην υπό μελέτη νέα ΓΡΑΜΜΗ 4 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας

72 Τέλος Ενότητας Α Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Τα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ - Η Κατασκευή των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

D7.1.23 Περιγραφή Γεωκινδύνων για την Αθήνα

D7.1.23 Περιγραφή Γεωκινδύνων για την Αθήνα EUROPEAN COMMISSION Research Executive Agency Seventh Framework Programme Cooperation: Space Call 3 FP7-SPACE-2010-1 Grant Agreement: 262371 Enabling Access to Geological Information in Support of GMES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 12 Σήραγγες 02 Χωµατουργικά Σηράγγων 01 ιάνοιξη Σηράγγων 02 ιάνοιξη Σηράγγων µε Μηχανικά Μέσα Ολοµέτωπης ή Σηµειακής

Διαβάστε περισσότερα

λόφoυς και απoτελoύvται από αργίλoυς, ιλύες και άµµoυς σε εvαλλαγές µε λατυπoπαγή χαλαρά συγκoλληµέvα.

λόφoυς και απoτελoύvται από αργίλoυς, ιλύες και άµµoυς σε εvαλλαγές µε λατυπoπαγή χαλαρά συγκoλληµέvα. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Οι γεωλoγικές και γεωτεχvικές συvθήκες κατά µήκoς της χάραξης τωv πρώτων 18 χιλιoµέτρωv του βασικού έργου τoυ Μετρό της Αθήvας είχαν διερευvηθεί σε βάθος και είχαν αvαλυθεί και αξιoλoγηθεί. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 150kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013

Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 150kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 15kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αθήνα, Σεπτέμβριος 213 ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Γραφεία: Γούναρη 62, Αγ. Παρασκευή 153 43, Τηλ.: 21 64741,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-04-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 04 Εγκατάσταση Υπογείων ικτύων χωρίς Ανοικτή Εκσκαφή 02 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Το Δελτίο των Σηράγγων Δ/νση Δελτίου: Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Ε.Μ.Π., e-mail : antipaxos@metal.ntua.gr Νοέμβριος 2008 Δραστηριότητες της ΕΕΣΥΕ Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Ομιλίες με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Εκτέλεση κεκλιμένης δειγματοληπτικής γεώτρησης κατά την έρευνα της θεμελίωσης του αντερείσματο της κρεμαστής γέφυρας Clifton (Brunel, 1864), Bristol, UK 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στοχαστική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΜΜ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧ. ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του πρανούς και κάλυψης του αγωγού μέσης πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους»

«Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα