Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης Ενότητα Α: Συνθήκες διάνοιξης Νικόλαος Ζ. Μπούσουλας Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός MSc Προϊστάμενος Τμήματος Γεωτεχνικών Μελετών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Τα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ - Η Κατασκευή των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

2 Συνθήκες διάνοιξης σηράγγων ΓΕΝΙΚΑ Α1 ΜΕΤΡΟ Αθήνας Α2 ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΓΕΝΙΚΑ Τύποι μηχανών διάνοιξης σηράγγων κατά DAUB (ITA-AITES) [1] Μηχανές διάτρησης σηράγγων (ΤΒΜ) Ανοικτού τύπου μηχανές διάτρησης σηράγγων Μηχανές διάτρησης σηράγγων (Gripper TBM) (ETBM) Ανοικτού τύπου μηχανές διάτρησης σηράγγων με ασπίδα (TBM-S) Μηχανές διπλής ασπίδας (DSM) Μέτωπο χωρίς στήριξη SM-V1 Μέτωπο με μηχανική υποστήριξη SM-V2 Μηχανές σηράγγων Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) Μηχανές ολομέτωπης κοπής (SM-V) Μέτωπο με την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα Μέτωπο με την εφαρμογή αιωρήματος Μέτωπο με εξισορρόπηση της εδαφικής πίεσης SM-V3 SM-V4 SM-V5 Μηχανές με ασπίδα Schildmaschinen (SM) Χωρίς στήριξη μετώπου SM-T1 Μηχανές μερικής μετωπικής κοπής (SM-T) Με μερική υποστήριξη Μέτωπο με πεπιεσμένο αέρα SM-T2 SM-T3 Μικτού τύπου μηχανές με ασπίδα (KSM) Μέτωπο υποστήριξης με αιώρημα SM-T4 [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SM-V4 [1] Γεωτεχνικές παράμετροι Ποσοστό λεπτοκόκκων (< 0.06mm) Μηχανή με ασπίδα ολομέτωπης κοπής με εφαρμογή αιωρήματος (SM-V4) ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ < 5 % 5 15 % % > 40 % ο Διαπερατότητα k (m/s) Δείκτης συνεκτικότητας (I c ) Πυκνότητα Πίεση μετώπου (bar) Συμπεριφορά σε διόγκωση Δείκτης πρόκλησης φθοράς λόγω τριβής LCPC- Index ABR (g/t) Δείκτης ευθρυπτότητας ή ψαθυρότητας LCPC- Index BR (%) Πολύ υψηλή διαπερατότητα >10-2 Αρκετά διαπερατό Διαπερατό Ελαφρά διαπερατό < ο + ο - Μαλακό Στιφρό Ημιστερεό Σκληρό ο ο ο ο ο Πυκνό Σχετικά πυκνό Χαλαρό + + ο ο Καμία Μικρή Μέτρια Υψηλή + + o - Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o ο Πολύ χαμηλή 0-25 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή >100 ο ο - Εφαρμογή κρίσιμη o Εφαρμογή δυνατή + Κύριο πεδίο εφαρμογής [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

5 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SM-V5 [1] Γεωτεχνικές παράμετροι Ποσοστό λεπτοκόκκων (< 0.06mm) Διαπερατότητα k (m/s) Δείκτης συνεκτικότητας (I c ) Πυκνότητα Πίεση μετώπου (bar) Συμπεριφορά σε διόγκωση Δείκτης πρόκλησης φθοράς λόγω τριβής LCPC- Index ABR (g/t) Μηχανή με ασπίδα ολομέτωπης κοπής με εξισορρόπηση εδαφικής πίεσης (SM-V5) ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ < 5 % 5 15 % % > 40 % - ο ο + + Πολύ υψηλή διαπερατότητα >10-2 Αρκετά διαπερατό Διαπερατό Ελαφρά διαπερατό < ο + Μαλακό Στιφρό Ημιστερεό Σκληρό ο + + ο ο Πυκνό Σχετικά πυκνό Χαλαρό o - Καμία Μικρή Μέτρια Υψηλή + + o - Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o o - Δείκτης ευθρυπτότητας ή ψαθυρότητας LCPC- Index BR (%) Πολύ χαμηλή 0-25 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o o - - Εφαρμογή κρίσιμη o Εφαρμογή δυνατή + Κύριο πεδίο εφαρμογής [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

6 Αρχές σχεδιασμού των SM-V4 & SM-V5 [2] Υποστήριξη με αιώρημα Εξισορρόπηση εδαφικής πίεσης [2] Witke, W., et al: Statik und Konstruktion maschineller Tunnelvortriebe. Geotechnik in Forschung und Praxis, WBI-PRINT 6, VGE-Verlag, Essen 2006

7 Καμπύλη επιφανειακών εδαφικών καθιζήσεων λόγω διάνοιξης σήραγγας

8 Τυπική διατομή σήραγγας Z 0 A t V S :απώλεια εδαφικού υλικού (ground loss) Είναι: i = Kz 0, όπου Z 0 είναι το βάθος της σήραγγας (στον άξονα της) και K ένας συντελεστής που εξαρτάται απο τις εδαφικές συνθήκες και γενικά λαμβάνει τιμές απο για κοκκώδη υλικά, για στιφρές αργίλους και για μαλακές ιλυώδεις αργίλους.

9 Ορισμένες εμπειρικές συσχετίσεις απώλειας όγκου VL S για μαλακά εδάφη [4] Μηχανές ολομέτωπης κοπής με ασπίδα με εφαρμογή αιωρήματος ή εξισορροπητικής πίεσης SM-V5 VL S ή V S :απώλεια εδαφικού υλικού, A t z 0 : εμβαδόν σήραγγας, : βάθος άξονα σήραγγας απο την επιφάνεια του εδάφους VL S,50% 0,003 A z t 0 0,82 VL S,90% 0,006 A z t 0 0,72 VL S,99% 0,009 A z t 0 0,70 [4] Vogt, N., et al: Prognose und Wertung von Setzungen bei Lockergesteinsvortrieben, Zentrum Geotechnik, TU München, Tunnelbau 2010

10 Κατανομή επιφανειακών καθιζήσεων στον άξονα της σήραγγας [4] Περιοχή Μπροστά και πάνω απο το μέτωπο Ποσοστό επί της συνολικής καθίζησης [%] Μηχανή ολομέτωπης κοπής με την εφαρμογή αιωρήματος (SM-V4) 0 έως 62 ΜΤ: 18 Πάνω απο την ασπίδα 3 έως 74 ΜΤ: 34 Πίσω απο την ασπίδα 0 έως 95 ΜΤ: 48 ΜΤ: Μέση τιμή Μηχανή ολομέτωπης κοπής με την εφαρμογή εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (SM-V5) 38 έως 67 ΜΤ: έως 44 ΜΤ: 33 4 έως 28 MT 12 [4] Vogt, N., et al: Prognose und Wertung von Setzungen bei Lockergesteinsvortrieben, Zentrum Geotechnik, TU München, Tunnelbau 2010

11 Εκτίμηση επιπτώσεων σε κτήρια απο την διάνοιξη σηράγγων [5] [5] Burland, Standing, Jardine (2001) Building response to tunnelling

12 A1 ΜΕΤΡΟ Αθήνας 1. Βασικό έργο: Γραμμές 2&3, μηχανές σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα (ΤΒΜ) 2. Γραμμή 2 - Τμήμα: Σεπόλια Αγ. Αντώνιος, μηχανή σηράγγων σημειακής κοπής (OFS) 3. Γραμμή 3 - Τμήμα: Εθνική Άμυνα Σταυρός, μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 4. Γραμμή 2 - Τμήμα: Αγ. Δημήτριος - Ελληνικό, μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 5. Γραμμή 3 - Τμήμα: Χαιδάρι - Πειραιάς, (νέο έργο) 1 μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5

13 Διάνοιξη σηράγγων με μηχανή ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 Α1.1 Γραμμή 3 - Τμήμα: Εθνική Άμυνα -Σταυρός (Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ, ΑΚΤΩΡ, SELI, J&P, ΑΒΑΞ) Α1.2 Γραμμή 2 - Τμήμα: Αγ. Δημήτριος -Ελληνικό (Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ, SIEMENS, VINCI) Α1.3 Γραμμή 3 Τμήμα Χαιδάρι Πειραιάς (Νέο έργο) (Ανάδοχος: Κ/Ξ J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA S.p.A,- ALSTOM TRANSPORT S.A.)

14 ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Γραμμή 3, Τμήμα Εθνική Άμυνα Σταυρός Γραμμή 3, Τμήμα Χαιδάρι - Πειραιάς Γραμμή 2, Τμήμα Αγ. Δημήτριος- Ελληνικό

15 Α1.1 Γραμμή 3 - Τμήμα: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ -ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α1.1.1 Εισαγωγή Α1.1.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή Α1.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Α1.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα Α1.1.6 Φωτογραφίες του Έργου Α1.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με ΕΡΒ

16 Α1.1.1 Εισαγωγή Η επέκταση Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο αποτελεί τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας (σε μήκος 5,9χλμ.) είναι υπόγειο. Η έγκαιρη διάνοιξη της σήραγγας, για την σύνδεση της Αθήνας με το Διεθνές αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος με γραμμή ΜΕΤΡΟ, ήταν επιβεβλημένη λόγω των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας του 2004 Χάρτης Επέκτασης της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας

17 A1.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Τεχνητές επιχώσεις Κατηγορίες βασικών γεωυλικών Αθηναϊκός Σχιστόλιθος (Μεταψαμμίτης μεταϊλυόλιθος, με ποικίλο βαθμό αποσάθρωσης και διάβρωσης) Κροκαλοπαγή (με μεταβλητό βαθμό σιμέντωσης και χαλαρότητας) Στιφρές έως σκληρές άργιλοι-ιλύες με μεταβλητό ποσοστό άμμου και χαλίκων, κατά περιοχές ιλυώδης/αργιλώδης άμμος (τοπικά σιμεντωμένη) Υδρογεωλογικές συνθήκες Οι συνθήκες του υπογείου ύδατος κατά μήκος ολοκλήρου του έργου χαρακτηρίζονται από έναν συνεχόμενο υδροφόρο ορίζοντα. Το υπόβαθρο του «Αθηναϊκού Σχιστόλιθου» χαρακτηρίζεται ως «πολύ χαμηλής διαπερατότητας», με τιμές συντελεστή k<10-6 m/s. Πιθανόν να υπάρχουν και στρώματα με υψηλότερες περατότητες.

18 A1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας ΜΕΤΡΟ Αθηνών (1/2) Μήκος: 3,374 km Ελάχιστη ακτίνα ευθυγράμμισης: 300μ οριζόντια και 2,500μ κατακόρυφα Ελάχιστη ακτίνα εκσκαφής σήραγγας: 250μ Μέγιστο όριο κλίσης: ±4% Εξωτερική διάμετρος εκσκαφής: 9.490μ Εσωτερική διάμετρος επένδυσης: 8.480μ Υπερκείμενο της ασπίδας: 9μ-17μ Πάχος επένδυσης: 0.35μ Μήκος προκ. δακτ. επένδυσης: 1.50μ

19 A1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή ΜΕΤΡΟ Αθηνών (2/2)

20 A1.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης διάνοιξης με ασπίδα εξισορρόπησης πίεσης του εδάφους EPB 02/10/2001

21 Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΡΒ Μέγιστη πίεση εκσκαφής: 3.0bar Εξ. διάμετρος ασπίδας: 9,440mm Ολικό μήκος ΕΡΒ: 90m Μέγιστη ταχύτητα διάνοιξης: 60mm/min Ολικό μήκος ασπίδας: 9,040mm Βάρος ασπίδας: 625 ton Βάρος κεφαλής κοπής: 115 ton Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 3,580 kw Σύστημα περιστροφής: 6x400=2,400 kw, Ταχύτητα περιστροφής: 0-3,0rpm, Μέγιστη ροπή 20,236kNm Κοχλίας απόληψης και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 400 kw, Ταχύτητα περιστροφής: 0-22rpm Σπαστήρας: 220 kw Κοπτικά εργαλεία:δίσκοι κοπής, Ξύστρες Αριθμός κυλίνδρων: 2x14 Συνολική δύναμη ώθησης: 70,900kN Σύστημα εισπίεσης πρόσμικτων (αφρός, νερό και μπεντονίτης)

22 A1.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου Νοέμβριος 2001 Ιανουάριος 2002 Απρίλιος 2002 Μάιος 2002 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Χαλάνδρι Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από τον Σταθμό Χαλάνδρι προς τον Σταθμό Εθνική Άμυνα Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Κέας Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Αγ. Παρασκευής Σεπτέμβριος 2002 Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Νομισματοκοπείου Φεβρουάριος 2003 Ολοκλήρωση διάνοιξης σήραγγας ΤΒΜ από τον Σταθμό Χαλάνδρι μέχρι το Φρέαρ Ξάνθου μήκους 3,5km

23 A1.1.6 Φωτογραφίες Σταθμός Χαλάνδρι Γενική άποψη του συστήματος υποστήριξης του EPB 15/01/2002

24 Φρέαρ Κέας Άποψη της σήραγγας 15/05/2002

25 Μέση ημερήσια προχώρηση ανά γεωλογικό σχηματισμό Σχηματισμός Μήκος (m) Ταχύτητα εκσκαφής (m/ημερολ. ημέρα) Παρατηρήσεις Αθηναϊκός σχιστόλιθος 1, Τεταρτογενή υλικά Περιλαμβάνει και την διέλευση μέσω της άνω ημιδιατομής του υπογείου ανοίγματος του σταθμού Χολαργός Περιλαμβάνει την περίοδο εκμάθησης και την διέλευση μέσω δύο φρεάτων με εκσκαφή σε ημιδιατομή Τεταρτογενή υλικά & Αθηναϊκός σχιστόλιθος 1, Περιλαμβάνει και την διέλευση μέσω του ορύγματος του σταθμού Νομισματοκοπείο με εκσκαφή σε ημιδιατομή

26 12,900 Διάγραμμα προχώρησης του EPB 13,400 13, Οκτ Νοε-02 14,400 Χ.Θ. 14,900 15, Μαϊ Ιουν-02 15,900 16,400 16,900 15/1/ /1/ /2/2002 1/3/ /3/ /3/ /4/ /4/ /5/ /5/ /6/ /6/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /1/ /1/2003 9/2/ /2/2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

27 Δύναμη και ρυθμός προχώρησης του ΕΡΒ σε Αθηναϊκό σχιστόλιθο (μεταψαμμίτες μέσης έως υψηλής αποσάθρωσης) 30,0 Δύναμη προώθησης (MN) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Γεωτεχνικές παράμετροι Τιμές γ (kn/m 3 ) 24 c (kpa) Χ.Θ. φ ( 0 ) 24 Ρυθμός προχώρησης (mm/rpm) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, c u (kpa) E (MPa) k (m/s) Bieniawski classification III Χ.Θ.

28 Πίεση μετώπου του ΕΡΒ σε Αθηναϊκό σχιστόλιθο (μεταψαμμίτες μέσης έως υψηλής αποσάθρωσης) 2,5 Πίεση μετώπου (bar) 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Χ.Θ. Συμπέρασμα Ο μέσος ρυθμός προχώρησης του ΤΒΜ ήταν περίπου 10m/ημέρα. Η διάνοιξη των σηράγγων με το ΤΒΜ υλοποιήθηκε έγκαιρα, οι μετρηθείσες καθιζήσεις δεν ξεπέρασαν τα όρια της Σύμβασης (30mm).

29 A1.2 Γραμμή 2 - Τμήμα: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ [5] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A1.2.1 Εισαγωγή A1.2.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου A1.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή A1.2.4 Ημερομηνίες ορόσημα A1.2.5 Φωτογραφίες του Έργου [5] AKTOR SIEMENS - VINCI Consortium, Tunnel Construction Implementation Plan Doc, 2TS0CW396M001C, Extension of Line 2 of the Athens Metro Ag. Dimitrios Elliniko, Parts A, B and C, Athens, Feb 2007

30 A1.2.1 Εισαγωγή Γραμμή 2, Τμήμα Αγ. Δημήτριος Ελληνικό

31 Σχηματισμοί A1.2.2 Γεωλογικές συνθήκες - σχηματισμοί Σχ. 1. Τεχνητές επιχώσεις Σχ. 2. Αδρομερή υλικά ρέματος Σχ. 3. Λεπτόκοκκα υλικά ρέματος Σχ. 4. Σιμεντοποιημένα υλικά ρέματος Σχ. 5. Κορηματικά υλικά Σχ. 6. Νεογενείς σχηματισμοί Σχ. 7. Νεογενείς σχηματισμοί Ελληνικού Σχ. 8. Κλαστικός σχηματισμός Σχ. 9. Σχιστολιθική ψαμμιτική σειρά Σχ. 10. Αθηναϊκός σχιστόλιθος (υπόβαθρο) Υδρογεωλογικές συνθήκες Από υδρογεωλογικής πλευράς, το υπόβαθρο των Αθηναϊκών σχιστόλιθων είναι πρακτικά αδιαπέρατο. Η στάθμη ΥΥΟ κυμάνθηκε σε βάθος περίπου 10 m από την επιφάνεια του εδάφους.

32 Απόσπασμα γεωτεχνικής μηκοτομής

33 Πίνακας γεωτεχνικών παραμέτρων

34 A1.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή

35 A1.2.4 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου Δεκέμβριος 2006 Μάρτιος 2007 Έναρξη συναρμολόγησης ανακατασκευασμένου ΤΒΜ στο φρέαρ Σούρμενα Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ Σούρμενα Ιούνιος 2007 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Ελληνικού Οκτώβριος 2007 Μάιος 2008 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Αργυρούπολης Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Άλιμος Οκτώβριος 2008 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Ηλιούπολη Δεκέμβριος 2008 Ολοκλήρωση διάνοιξης σήραγγας ΤΒΜ από το φρέαρ Σούρμενα μέχρι το τερματικό φρέαρ Αγ. Βασιλείου, μήκους 4,65km, με μέση ταχύτητα προόδου περί τα 10m/εργάσιμη ημέρα

36 A1.2.5 Φωτογραφίες Έναρξη εργασιών ΤΒΜ στο όρυγμα του φρέατος Σούρμενα Μάρτιος 2007 Ιούνιος 2007 το ΤΒΜ στο όρυγμα του σταθμού Ελληνικό

37 Ξετρύπημα στο όρυγμα του σταθμού Αργυρούπολη Συμπέρασμα Ξετρύπημα όρυγμα του σταθμού Ηλιούπολη Οκτώβριος 2008 Ο μέσος ρυθμός προχώρησης του ΤΒΜ ήταν 10m/ημέρα και η μέγιστη μετρούμενη καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους λόγω της διάνοιξης των σηράγγων ήταν 17mm < 30mm. Κατά μήκος του 80% της συνολικής της χάραξης, οι μετρηθείσες καθιζήσεις δεν ξεπέρασαν τα 5mm.

38 Α1.3 Γραμμή 3 - Τμήμα: ΧΑΙΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α1.3.1 Εισαγωγή Α1.3.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α1.3.3 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Σημείωση: Νέο έργο, Σύμβαση CON-12/001 από

39 Γραμμή 3, Τμήμα Χαιδάρι - Πειραιάς Α1.3.1 Εισαγωγή

40 Α1.3.2 Γεωλογικές συνθήκες σχηματισμοί (κατά την δημοπράτηση του έργου) [6] [6] Marinos P.G.: Expert s Final Report Evaluation of the geological, hydrogeological and engineering geological conditions. Western extension of Line 3 of the Athens Metro Haidari Piraeus, TSA 325/06, 2006

41 Α1.3.3 Προταθέν μηχάνημα ολομέτωπης διάνοιξης με ασπίδα εξισορρόπησης πίεσης του εδάφους EPB [7] (φωτ. πριν την ανακατασκευή) [7] J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA S.p.A,- ALSTOM TRANSPORT S.A. Consortium, General TBM Tunneling Plan Doc. 3TW0CW208M901C, Extension of Line 3 Section Haidari-Pireaus, Athens, Nov. 2012

42 Α2 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διάνοιξη σηράγγων με μηχανή ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 Α2.1 Τμήμα: Ν.Σ.Σ Νέα Ελβετία (Ανάδοχος: Κ/Ξ AEGEK IMPREGILLO ANSALDO SELI - ANSALDOBREDA) Α2.2 Επέκταση Καλαμαριάς (υπό δημοπράτηση)

43 Α2.1 ΤΜΗΜΑ: ΝΣΣ-ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α2.1.1 Εισαγωγή Α2.1.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή Α2.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα Α2.1.6 Φωτογραφίες του Έργου Α2.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με ΕΡΒ

44 Α2.1.1 Εισαγωγή

45 Α2.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Κατηγορίες βασικών γεωυλικών Σειρά Ερυθρών Αργίλων (RC) Καστανέρυθρες, ερυθρές και τοπικά πολύχρωμες, πολύ στιφρές έως σκληρές, ΑΡΓΙΛΟΙ με άμμο, πάχους που υπερβαίνει τα 48 m. Ψαμμιτομαργαϊκή Σειρά (Sd-M) Μπεζ συνήθως, καστανοκίτρινες και υπόλευκες στιφρές έως σκληρές, ασβεστιτικές αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ και ΙΛΥΕΣ, πάχους που υπερβαίνει τα 37 m. Ερυθρές Άργιλοι (Q2) Καστανές έως καστανέρυθρες, σταθερές έως στιφρές, αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ κατά τόπους με ασβεστιτικά συγκρίματα, χαμηλής πλαστικότητας, πάχους που υπερβαίνει τα 14 m. Σύγχρονες Αλλουβιακές Αποθέσεις και Υλικά Χειμάρριων Αποθέσεων (Q1) Καστανές έως καστανοπράσινες, μαλακές έως σταθερές και τοπικά στιφρές αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ, χαμηλής έως μέσης πλαστικότητας και χαλαρές έως μέτρια πυκνές ιλυώδεις ΑΜΜΟΙ με χάλικες, πάχους που υπερβαίνει τα 38μ Τεχνητές Επιχωματώσεις Αρχαιολογικό Στρώμα (F) Πρόσφατα υλικά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως πλίνθοι, τμήματα τοίχων, αγγεία, οστά, υλικά της πυρίκαυστης ζώνης, ξύλα κ.λπ., μέσα σε ιλυώδεις - χαλικώδεις - αργιλώδεις άμμους και προϊόντα αποσάθρωσης, πάχους που φθάνει μέχρι και τα 12.5 m.

46 Α2.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες ανά περιοχή Φρέαρ ΤΒΜ μέχρι τη Διακλάδωση Δημοκρατίας:Τεταρτογενείς αποθέσεις Διακλάδωση Δημοκρατίας μέχρι το Σταθμό Αγίας Σοφίας: στη σήραγγα συναντώνται σχηματισμοί της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων ενώ στη ζώνη υπερκειμένων απαντώνται και Τεταρτογενείς αποθέσεις. Σταθμός Αγίας Σοφίας μέχρι το Σταθμό Πανεπιστήμιο:σχηματισμοί της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων. Σταθμός Πανεπιστήμιο μέχρι το Σταθμό Παπάφη:σχηματισμοί των Τεταρτογενών αποθέσεων, της Ψαμμιτομαργαϊκής Σειράς και της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων. Σταθμός Παπάφη μέχρι τη Διασταύρωση Αναλήψεως: Τεταρτογενείς αποθέσεις και η υποκείμενη Ψαμμιτομαργαϊκή Σειρά. Διασταύρωση Αναλήψεως μέχρι το Σταθμό Βούλγαρη:σχηματισμοί του Τεταρτογενούς. Σταθμός Βούλγαρη μέχρι τη Διασταύρωση Νέας Ελβετίας:σχηματισμοί της Ψαμμιτομαργαϊκής Σειράς.

47 Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας (1/2) Μήκος: 7,700 km Δύο σήραγγες μονής τροχιάς σε απόσταση εν γένει >=3μ Ελάχιστη ακτίνα ευθυγράμμισης: 200μ οριζόντια και 1,250μ κατακόρυφα Ελάχιστη ακτίνα εκσκαφής σήραγγας: 250μ Μέγιστο όριο κλίσης: ±4% Εξωτερική διάμετρος εκσκαφής: 6.19μ Εσωτερική διάμετρος επένδυσης: 5.30μ Υπερκείμενο της ασπίδας: 10μ-27μ Αριθμός τεμαχίων επένδυσης: 5+1 Πάχος επένδυσης: 0.30μ Μήκος προκ. δακτ. επένδυσης: 1.50μ Σκυρόδεμα: C40/50

48 Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας (2/2)

49 Α2.1.4 Μηχανή ΕΡΒ ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης [8] [8] AEGEK IMPREGILLO ANSALDO SELI - ANSALDOBREDA Consortium, Implementation Plan for Tunnel Construction Doc. 1T00CW396M901C, Thessaloniki Metro, Jun. 2008

50 Βασικά χαρακτηριστικά των δύο ΕΡΒ Οι μηχανές EPB που χρησιμοποιούνται στo ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν στη Γερμανία το Μέγιστη πίεση εκσκαφής: 5.00bar Εξ. διάμετρος ασπίδας: 6.19mm Ολικό μήκος ΕΡΒ: 90m Μέγιστη ταχύτητα διάνοιξης: 130mm/min Ολικό μήκος ασπίδας: 6,500mm Βάρος ασπίδας: 100 ton Βάρος κεφαλής κοπής: 42.5 ton Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 2,500 kw Λόγος ανοίγματος: 42% Σύστημα περιστροφής: 3x400=1,200 kw Ταχύτητα περιστροφής: 0-3,0rpm Μέγιστη ροπή: 5,460kNm Κοχλίας απόληψης και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 250 kw Ταχύτητα περιστροφής: 0-22rpm Κοπτικά εργαλεία Δίσκοι κοπής, Αναμοχλευτές, Αποξέστες, Φρέζες αντιγραφής Αριθμός κυλίνδρων: 2x16 Συνολική δύναμη ώθησης: 42,575kN Σύστημα εισπίεσης πρόσμικτων (αφρός, νερό και μπεντονίτης)

51 Θέσεις αισθητήρων μέτρησης πίεσης μετώπου στο EPB Αισθητήρας P1

52 Επένδυση προκατασκευασμέων στοιχείων σήραγγας ΤΒΜ (τύπος δακτυλίου: universal)

53 Διαμήκης αρμός δακτυλίων επένδυσης σήραγγας ΤΒΜ

54 Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου (1/2) Δεκέμβριος 2008 Μάρτιος 2009 Απρίλιος 2009 Μάρτιος 2009 Νοέμβριος 2009 Νοέμβριος 2009 Αύγουστος 2010 Απρίλιος 2009 Ιανουάριος 2010 Ιανουάριος 2010 Σεπτέμβριος 2010 Αύγουστος 2010 Αύγουστος 2010 Μάρτιος 2011 Σεπτέμβριος 2010 Έναρξη συναρμολόγησης ΤΒΜ1 στο φρέαρ ΝΣΣ Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ ΝΣΣ με το ΤΒΜ1 Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ ΝΣΣ με το ΤΒΜ2 Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ1 από τη Διασταύρωση Δημοκρατίας και Σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας και Σιντριβάνι (μέσω άσκαφτων Σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι (ανοικτό σκάμμα) Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ2 από τη Διασταύρωση Δημοκρατίας και Σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας και Σιντριβάνι (μέσω άσκαφτων Σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ2 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι (ανοικτό σκάμμα) Έναρξη διάνοιξης ΤΒΜ1 από τη Διασταύρωση Σιντριβάνι Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ1 από Σταθμό Πανεπιστήμιο, Παπάφη (μέσω άσκαφτων σταθμών) Έναρξη διάνοιξης ΤΒΜ2 από τη Διασταύρωση Σιντριβάνι

55 Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου (2/2) Σεπτέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ιούνιος 2011 Απρίλιος 2011 Σεπτέμβριος 2011 Ιούνιος 2011 Ιούλιος 2011 Ιούλιος 2011 Νοέμβριος 2011 Νοέμβριος 2011 Φεβρουάριος 2012 Φεβρουάριος 2012 Σεπτέμβριος 2011 Οκτώβριος 2011 Οκτώβριος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιανουάριος 2012 Μάρτιος 2012 Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ2 από Σταθμό Πανεπιστήμιο, Παπάφη (μέσω άσκαφτων σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ1 στο Σταθμό Ευκλείδη (ανοικτό σκάμμα) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ2 στο Σταθμό Ευκλείδη (ανοικτό σκάμμα) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από Σταθμό Ευκλείδη έως Σταθμό Φλέμινγκ Άφιξη, διέλευση και παραμονή στο Σταθμό Φλέμινγκ του ΤΒΜ1 (τμήμα του Σταθμού κατασκευασμένο, εκσκαφή στο επίπεδο του ΤΒΜ) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από Σταθμό Φλέμινγκ στο Σταθμό Ανάληψη Άφιξη ΤΒΜ1 στο Βόρειο Φρέαρ του Σταθμού Ανάληψη Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από Σταθμό Ευκλείδη έως Σταθμό Φλέμινγκ Άφιξη, διέλευση και παραμονή στο Σταθμό Φλέμινγκ (τμήμα του Σταθμού κατασκευασμένο, εκσκαφή στο επίπεδο του ΤΒΜ) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από Σταθμό Φλέμινγκ στο Σταθμό Ανάληψη και άφιξη στο Β. Φρέαρ του Σταθμού Ανάληψη Συνολικό μήκος κατασκευασθείσας σήραγγας μονής τροχιάς / ΤΒΜ περί τα 5,5km (03/2012)

56 Ξετρύπημα του ΤΒΜ 1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι Α2.1.6 Φωτογραφίες

57 Το ΤΒΜ 1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι

58 Α2.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με τα ΕΡΒ Απόσπασμα γεωτεχνικής μηκοτομής Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2β (αργιλώδεις/ιλυώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ με άμμο 300<q u <600kPa Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία-Συντριβάνι Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2γ ΙΛΥΟΛΙΘΟΣ, q u >600kPa

59 Υπολογισμός αναγκαίας πίεσης μετώπου κατά την μελέτη [9] [9] Anagnostou G., Kovari K. (1994) Face stability conditions with Earth-Pressure-Balanced Shields, Tunnelling and Underground Space Technology, 11, No. 2,

60 Ενεργή τάση στήριξης μετώπου [9] s =F 0 γ D-F 1 c+f 2 γ Δh-F 3 cδh/d s : ενεργός τάση στήριξης του μετώπου, F 0,F 1,F 2,F 3 αδιάστατοι παράμετροι από σχετικά νομογραφήματα, c: συνοχή, φ: γωνία τριβής, Δh: η διαφορά πιεζομετρικού ύψους, μεταξύ υδροφόρου ορίζοντα και θαλάμου εκσκαφής, D: διάμετρος εκσκαφής σήραγγας, Η: ύψος υπερκειμένων, γ : ειδικό βάρος υπό άνωση Μηχανισμός ολίσθησης πρίσματος μετώπου κατά Horn (1961) [9] Anagnostou G., Kovari K. (1994) Face stability conditions with Earth-Pressure-Balanced Shields, Tunnelling and Underground Space Technology, 11, No. 2,

61 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Πρόσθετες αναλύσεις ευστάθειας μετώπου - δεδομένα [10] Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2β (αργιλώδεις / ιλυώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ με άμμο 300<q u <600kPa Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2γ ΙΛΥΟΛΙΘΟΣ, q u >600kPa [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

62 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες με και δίχως ροή Προσομοίωση [10] [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

63 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες Αποτελέσματα [10] [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

64 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Παρατηρήσεις 1. Η πίεση μετώπου ενός μηχανήματος ΕΡΒ οφείλει να διασφαλίσει τη σταθερότητα του μετώπου και να αποτρέψει μεγάλες εισροές νερού εντός του θαλάμου. Μια ελάχιστη τιμή της πίεσης λειτουργεί ως μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί η πληρότητα του θαλάμου κατά τη διάρκεια της διάνοιξης. 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές παραμέτρους διατμητικής αντοχής της ερυθράς αργίλου, οι γεωτεχνικοί υπολογισμοί με συντελεστή ασφαλείας FS=2 έχουν δώσει τα παρακάτω αποτελέσματα Οι αστράγγιστες συνθήκες δεν απαιτούν ενεργή υποστήριξη μετώπου, Στραγγισμένες συνθήκες με ατμοσφαιρική πίεση εντός θαλάμου (μέγιστη επίδραση των δυσμενών δυνάμεων ροής) απαιτούν μια ενεργή πίεση μετώπου 0,1 bar Εν όψει της πιθανής παρουσίας ενστρώσεων υλικών με μικρή συνοχή και υψηλότερη διαπερατότητα που ήταν να συναντηθούν, αρχικά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή με μια ελάχιστη συνολική πίεση μετώπου 1,0 bar. Λόγω πτώσης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα όπως έδειξαν ορισμένα,τα πιεζόμετρα, αποφασίστηκε αργότερα (από τη Χ.Θ ) να αυξηθεί η πίεση μετώπου στο 1,7 bar, τιμή που θα παρείχε μεγαλύτερη εξασφάλιση για έναν συνεχώς πλήρη θάλαμο.

65 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Ορισμένα συμπεράσματα Η απουσία περιστατικών στην επιφάνεια του εδάφους και στο μηχάνημα όπως επίσης και οι πολύ ήπιες καθιζήσεις στην επιφάνεια του εδάφους (<5mm) με συμβατικό όριο τα 25mm που προκλήθηκαν από την διάνοιξη της σήραγγας με ΤΒΜ τύπου ΕΡΒ στην υπόψη περιοχή, είναι ενδεικτικές του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του έργου. Ουσιαστικά, οι γεωτεχνικές συνθήκες με τις προβλεπόμενες αποκλίσεις από το μέσο όρο, ανταποκρίθηκαν καλά στις προβλέψεις. Το επιλεγμένο βάθος της σήραγγας με υπερκείμενα >=2D όπως και η μέθοδος εκσκαφής με ΤΒΜ τύπου ΕΡΒ, κρίνονται ικανοποιητικά.

66 Αριθμός δακτυλίων Μεσοδιάστημα Βενιζέλου Αγία Σοφία Ημερήσια παραγωγή δακτυλίων ΕΡΒ ανά εργάσιμη ημέρα Ημερομηνία

67 Μεσοδιάστημα Βενιζέλου - Αγία Σοφία Όγκος ενεμάτωσης (lit/m)

68 Τιμές σχεδιασμού και καταγραφείσες τιμές πίεσης μετώπου EPB (bars) Μεσοδιάστημα Βενιζέλου - Αγία Σοφία Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία - Συντριβάνι

69 Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία-Συντριβάνι, διατομές και τάφρος καθιζήσεων

70 Μεσοδιάστημα Πανεπιστήμιο - Πάπαφη Τιμές σχεδιασμού και καταγραφείσες τιμές της πίεσης μετώπου του ΕΡΒ (bars)

71 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διάνοιξη σηράγγων με TBM-EPB (SM-V5) σε κατάλληλα συνεκτικά γεωυλικά μπορεί να μειώσει τις καθιζήσεις τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και βαθύτερα απο αυτή. Οι καθιζήσεις μπορούν να ελεγχθούν με το κατάλληλο εύρος πιέσεων στο μέτωπο απο το ΕΡΒ, που επιτυγχάνεται κυρίως με το βέλτιστο λόγο προχώρησης ως προς την ταχύτητα περιστροφής του κοχλία αποκομιδής και τα κατάλληλα πρόσμικτα. Οι απαιτούμενες τιμές των πιέσεων στο μέτωπο του EPB για μια ασφαλή διάνοιξη της σήραγγας, μπορούν να υπολογισθούν με την χρήση εμπειρικών, αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων για τα διάφορα γεωυλικά με βάσει τις συνθήκες κατά την διάνοιξη (αστράγγιστες, στραγγισμένες). Η ανάλυση, παρουσίαση, συσχέτιση και αξιολόγηση των δεδομένων του ΕΡΒ με τα αποτελέσματα της γεωμηχανικής παρακολούθησης και την γεωλογική-γεωτεχνική μηκοτομή πρόβλεψης του έργου σε κατάλληλα γραφήματα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατασκευής των σηράγγων. Προοπτικές εφαρμογής ΤΒΜ με ασπίδα ολομέτωπης κοπής EPB (SM-V5) Στην υπό δημοπράτηση Επέκταση προς Καλαμαριά του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και στην υπό μελέτη νέα ΓΡΑΜΜΗ 4 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας

72 Τέλος Ενότητας Α Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Τα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ - Η Κατασκευή των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δεκέμβριος 2012

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δεκέμβριος 2012 Δεκέμβριος 2012 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Στοιχεία του έργου Σύστημα Δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή Προϋπολογισμός: Συμβατικό Τίμημα: 1.067.111.522 (χωρίς ΦΠΑ) 945.706.776 (χωρίς ΦΠΑ) Αρχική Σύμβαση 41.800.000 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Π.Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Π.Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2005 Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2005 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ίδρυση της ΑΜ ως ΝΠΙ το 1991 και έναρξη κατασκευής του Βασικού Έργου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013 Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου 29 Αυγούστου 2013 ιαθεσιµότητα χώρων Εκκρεµότητες στη κτίση χώρων: Βενιζέλου & Αγ. Σοφία (νότιο τµήµα): Αρχαιολογία Βούλγαρη & σήραγγα c&c (τµήµα ~300m) : Απαλλοτρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στη Βάρη με τη Μέθοδο της Προώθησης Σωλήνων. Construction in Vari of an underground sewer by Pipe Jacking

Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στη Βάρη με τη Μέθοδο της Προώθησης Σωλήνων. Construction in Vari of an underground sewer by Pipe Jacking Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στη Βάρη με τη Μέθοδο της Προώθησης Σωλήνων Construction in Vari of an underground sewer by Pipe Jacking ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Γ. ΛΟΥΚΑΣ, Π.Γ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Α.Ι. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 7: Φυγοκέντριση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διάνοιξης περιφερειακής γραµµής του Μετρό διερχόµενης από την Πολυτεχνειούπολη. -

Πρόταση διάνοιξης περιφερειακής γραµµής του Μετρό διερχόµενης από την Πολυτεχνειούπολη. - Πρόταση διάνοιξης περιφερειακής γραµµής του Μετρό διερχόµενης από την Πολυτεχνειούπολη. Proposal for tunnelling a circle line through Polytechneioupoli. ΑΡΑΠΙ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΜΑΡΙΑ. Μηχανικός ΜεταλλείωνΜεταλλουργός,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις διαδικασίες διάνοιξης υπογείων έργων και πιο συγκεκριμένα στη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μ. 1, ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β. 2, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3, ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. 4, ΚΙΛΙΑΣ ΑΔ. 5, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Β. 6 Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.498.000, 00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. 4/8/2011 έως 20/8/2011 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.498.000, 00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. 4/8/2011 έως 20/8/2011 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / 4 Ο ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.iqsoft.gr

http://www.iqsoft.gr http://www.iqsft.gr H εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού ειδικών εργασιών στα υπόγεια έργα. Terramve Βάση δεδομένων γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης Terramn Αυτοματοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό Τα Γεωτεχνικά όργανα Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου και της ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό επηρεάζει, όπως

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ Σιδηροδρομική σήραγγα Ορφανών, διπλής γραμμής, διαμέτρου D=10m, και μήκους L=1000m. Στάδια : προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. R p 1982-1983 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Δ.Ο.Μ.Π. 620.000(*) Σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Ευρείας Παράκαµψης της πόλης των Πατρών. Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες και σχεδιασµός των υπόγειων έργων

Έργο Ευρείας Παράκαµψης της πόλης των Πατρών. Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες και σχεδιασµός των υπόγειων έργων Έργο Ευρείας Παράκαµψης της πόλης των Πατρών. Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες και σχεδιασµός των υπόγειων έργων Patras Ring Road project. Engineering geological geotechnical conditions and design

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO Υπογραφή Σύμβασης GEN-033/12 με την εταιρεία SIEMENS A.G. Signing of Contract GEN-033/12

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου Αύγουστος 2007 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 12 Ι ΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜ 14 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 17 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα