Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης Ενότητα Α: Συνθήκες διάνοιξης Νικόλαος Ζ. Μπούσουλας Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός MSc Προϊστάμενος Τμήματος Γεωτεχνικών Μελετών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Τα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ - Η Κατασκευή των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

2 Συνθήκες διάνοιξης σηράγγων ΓΕΝΙΚΑ Α1 ΜΕΤΡΟ Αθήνας Α2 ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΓΕΝΙΚΑ Τύποι μηχανών διάνοιξης σηράγγων κατά DAUB (ITA-AITES) [1] Μηχανές διάτρησης σηράγγων (ΤΒΜ) Ανοικτού τύπου μηχανές διάτρησης σηράγγων Μηχανές διάτρησης σηράγγων (Gripper TBM) (ETBM) Ανοικτού τύπου μηχανές διάτρησης σηράγγων με ασπίδα (TBM-S) Μηχανές διπλής ασπίδας (DSM) Μέτωπο χωρίς στήριξη SM-V1 Μέτωπο με μηχανική υποστήριξη SM-V2 Μηχανές σηράγγων Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) Μηχανές ολομέτωπης κοπής (SM-V) Μέτωπο με την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα Μέτωπο με την εφαρμογή αιωρήματος Μέτωπο με εξισορρόπηση της εδαφικής πίεσης SM-V3 SM-V4 SM-V5 Μηχανές με ασπίδα Schildmaschinen (SM) Χωρίς στήριξη μετώπου SM-T1 Μηχανές μερικής μετωπικής κοπής (SM-T) Με μερική υποστήριξη Μέτωπο με πεπιεσμένο αέρα SM-T2 SM-T3 Μικτού τύπου μηχανές με ασπίδα (KSM) Μέτωπο υποστήριξης με αιώρημα SM-T4 [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SM-V4 [1] Γεωτεχνικές παράμετροι Ποσοστό λεπτοκόκκων (< 0.06mm) Μηχανή με ασπίδα ολομέτωπης κοπής με εφαρμογή αιωρήματος (SM-V4) ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ < 5 % 5 15 % % > 40 % ο Διαπερατότητα k (m/s) Δείκτης συνεκτικότητας (I c ) Πυκνότητα Πίεση μετώπου (bar) Συμπεριφορά σε διόγκωση Δείκτης πρόκλησης φθοράς λόγω τριβής LCPC- Index ABR (g/t) Δείκτης ευθρυπτότητας ή ψαθυρότητας LCPC- Index BR (%) Πολύ υψηλή διαπερατότητα >10-2 Αρκετά διαπερατό Διαπερατό Ελαφρά διαπερατό < ο + ο - Μαλακό Στιφρό Ημιστερεό Σκληρό ο ο ο ο ο Πυκνό Σχετικά πυκνό Χαλαρό + + ο ο Καμία Μικρή Μέτρια Υψηλή + + o - Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o ο Πολύ χαμηλή 0-25 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή >100 ο ο - Εφαρμογή κρίσιμη o Εφαρμογή δυνατή + Κύριο πεδίο εφαρμογής [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

5 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SM-V5 [1] Γεωτεχνικές παράμετροι Ποσοστό λεπτοκόκκων (< 0.06mm) Διαπερατότητα k (m/s) Δείκτης συνεκτικότητας (I c ) Πυκνότητα Πίεση μετώπου (bar) Συμπεριφορά σε διόγκωση Δείκτης πρόκλησης φθοράς λόγω τριβής LCPC- Index ABR (g/t) Μηχανή με ασπίδα ολομέτωπης κοπής με εξισορρόπηση εδαφικής πίεσης (SM-V5) ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ < 5 % 5 15 % % > 40 % - ο ο + + Πολύ υψηλή διαπερατότητα >10-2 Αρκετά διαπερατό Διαπερατό Ελαφρά διαπερατό < ο + Μαλακό Στιφρό Ημιστερεό Σκληρό ο + + ο ο Πυκνό Σχετικά πυκνό Χαλαρό o - Καμία Μικρή Μέτρια Υψηλή + + o - Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o o - Δείκτης ευθρυπτότητας ή ψαθυρότητας LCPC- Index BR (%) Πολύ χαμηλή 0-25 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Πολύ υψηλή > o o - - Εφαρμογή κρίσιμη o Εφαρμογή δυνατή + Κύριο πεδίο εφαρμογής [1] Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB): Empfehlungen zur Auswahl von Tunnelvortriebsmaschinen,Tunnelbau 2011

6 Αρχές σχεδιασμού των SM-V4 & SM-V5 [2] Υποστήριξη με αιώρημα Εξισορρόπηση εδαφικής πίεσης [2] Witke, W., et al: Statik und Konstruktion maschineller Tunnelvortriebe. Geotechnik in Forschung und Praxis, WBI-PRINT 6, VGE-Verlag, Essen 2006

7 Καμπύλη επιφανειακών εδαφικών καθιζήσεων λόγω διάνοιξης σήραγγας

8 Τυπική διατομή σήραγγας Z 0 A t V S :απώλεια εδαφικού υλικού (ground loss) Είναι: i = Kz 0, όπου Z 0 είναι το βάθος της σήραγγας (στον άξονα της) και K ένας συντελεστής που εξαρτάται απο τις εδαφικές συνθήκες και γενικά λαμβάνει τιμές απο για κοκκώδη υλικά, για στιφρές αργίλους και για μαλακές ιλυώδεις αργίλους.

9 Ορισμένες εμπειρικές συσχετίσεις απώλειας όγκου VL S για μαλακά εδάφη [4] Μηχανές ολομέτωπης κοπής με ασπίδα με εφαρμογή αιωρήματος ή εξισορροπητικής πίεσης SM-V5 VL S ή V S :απώλεια εδαφικού υλικού, A t z 0 : εμβαδόν σήραγγας, : βάθος άξονα σήραγγας απο την επιφάνεια του εδάφους VL S,50% 0,003 A z t 0 0,82 VL S,90% 0,006 A z t 0 0,72 VL S,99% 0,009 A z t 0 0,70 [4] Vogt, N., et al: Prognose und Wertung von Setzungen bei Lockergesteinsvortrieben, Zentrum Geotechnik, TU München, Tunnelbau 2010

10 Κατανομή επιφανειακών καθιζήσεων στον άξονα της σήραγγας [4] Περιοχή Μπροστά και πάνω απο το μέτωπο Ποσοστό επί της συνολικής καθίζησης [%] Μηχανή ολομέτωπης κοπής με την εφαρμογή αιωρήματος (SM-V4) 0 έως 62 ΜΤ: 18 Πάνω απο την ασπίδα 3 έως 74 ΜΤ: 34 Πίσω απο την ασπίδα 0 έως 95 ΜΤ: 48 ΜΤ: Μέση τιμή Μηχανή ολομέτωπης κοπής με την εφαρμογή εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (SM-V5) 38 έως 67 ΜΤ: έως 44 ΜΤ: 33 4 έως 28 MT 12 [4] Vogt, N., et al: Prognose und Wertung von Setzungen bei Lockergesteinsvortrieben, Zentrum Geotechnik, TU München, Tunnelbau 2010

11 Εκτίμηση επιπτώσεων σε κτήρια απο την διάνοιξη σηράγγων [5] [5] Burland, Standing, Jardine (2001) Building response to tunnelling

12 A1 ΜΕΤΡΟ Αθήνας 1. Βασικό έργο: Γραμμές 2&3, μηχανές σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα (ΤΒΜ) 2. Γραμμή 2 - Τμήμα: Σεπόλια Αγ. Αντώνιος, μηχανή σηράγγων σημειακής κοπής (OFS) 3. Γραμμή 3 - Τμήμα: Εθνική Άμυνα Σταυρός, μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 4. Γραμμή 2 - Τμήμα: Αγ. Δημήτριος - Ελληνικό, μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 5. Γραμμή 3 - Τμήμα: Χαιδάρι - Πειραιάς, (νέο έργο) 1 μηχανή σηράγγων ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5

13 Διάνοιξη σηράγγων με μηχανή ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 Α1.1 Γραμμή 3 - Τμήμα: Εθνική Άμυνα -Σταυρός (Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ, ΑΚΤΩΡ, SELI, J&P, ΑΒΑΞ) Α1.2 Γραμμή 2 - Τμήμα: Αγ. Δημήτριος -Ελληνικό (Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ, SIEMENS, VINCI) Α1.3 Γραμμή 3 Τμήμα Χαιδάρι Πειραιάς (Νέο έργο) (Ανάδοχος: Κ/Ξ J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA S.p.A,- ALSTOM TRANSPORT S.A.)

14 ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Γραμμή 3, Τμήμα Εθνική Άμυνα Σταυρός Γραμμή 3, Τμήμα Χαιδάρι - Πειραιάς Γραμμή 2, Τμήμα Αγ. Δημήτριος- Ελληνικό

15 Α1.1 Γραμμή 3 - Τμήμα: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ -ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α1.1.1 Εισαγωγή Α1.1.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή Α1.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Α1.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα Α1.1.6 Φωτογραφίες του Έργου Α1.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με ΕΡΒ

16 Α1.1.1 Εισαγωγή Η επέκταση Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο αποτελεί τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας (σε μήκος 5,9χλμ.) είναι υπόγειο. Η έγκαιρη διάνοιξη της σήραγγας, για την σύνδεση της Αθήνας με το Διεθνές αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος με γραμμή ΜΕΤΡΟ, ήταν επιβεβλημένη λόγω των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας του 2004 Χάρτης Επέκτασης της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας

17 A1.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Τεχνητές επιχώσεις Κατηγορίες βασικών γεωυλικών Αθηναϊκός Σχιστόλιθος (Μεταψαμμίτης μεταϊλυόλιθος, με ποικίλο βαθμό αποσάθρωσης και διάβρωσης) Κροκαλοπαγή (με μεταβλητό βαθμό σιμέντωσης και χαλαρότητας) Στιφρές έως σκληρές άργιλοι-ιλύες με μεταβλητό ποσοστό άμμου και χαλίκων, κατά περιοχές ιλυώδης/αργιλώδης άμμος (τοπικά σιμεντωμένη) Υδρογεωλογικές συνθήκες Οι συνθήκες του υπογείου ύδατος κατά μήκος ολοκλήρου του έργου χαρακτηρίζονται από έναν συνεχόμενο υδροφόρο ορίζοντα. Το υπόβαθρο του «Αθηναϊκού Σχιστόλιθου» χαρακτηρίζεται ως «πολύ χαμηλής διαπερατότητας», με τιμές συντελεστή k<10-6 m/s. Πιθανόν να υπάρχουν και στρώματα με υψηλότερες περατότητες.

18 A1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας ΜΕΤΡΟ Αθηνών (1/2) Μήκος: 3,374 km Ελάχιστη ακτίνα ευθυγράμμισης: 300μ οριζόντια και 2,500μ κατακόρυφα Ελάχιστη ακτίνα εκσκαφής σήραγγας: 250μ Μέγιστο όριο κλίσης: ±4% Εξωτερική διάμετρος εκσκαφής: 9.490μ Εσωτερική διάμετρος επένδυσης: 8.480μ Υπερκείμενο της ασπίδας: 9μ-17μ Πάχος επένδυσης: 0.35μ Μήκος προκ. δακτ. επένδυσης: 1.50μ

19 A1.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή ΜΕΤΡΟ Αθηνών (2/2)

20 A1.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης διάνοιξης με ασπίδα εξισορρόπησης πίεσης του εδάφους EPB 02/10/2001

21 Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΡΒ Μέγιστη πίεση εκσκαφής: 3.0bar Εξ. διάμετρος ασπίδας: 9,440mm Ολικό μήκος ΕΡΒ: 90m Μέγιστη ταχύτητα διάνοιξης: 60mm/min Ολικό μήκος ασπίδας: 9,040mm Βάρος ασπίδας: 625 ton Βάρος κεφαλής κοπής: 115 ton Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 3,580 kw Σύστημα περιστροφής: 6x400=2,400 kw, Ταχύτητα περιστροφής: 0-3,0rpm, Μέγιστη ροπή 20,236kNm Κοχλίας απόληψης και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 400 kw, Ταχύτητα περιστροφής: 0-22rpm Σπαστήρας: 220 kw Κοπτικά εργαλεία:δίσκοι κοπής, Ξύστρες Αριθμός κυλίνδρων: 2x14 Συνολική δύναμη ώθησης: 70,900kN Σύστημα εισπίεσης πρόσμικτων (αφρός, νερό και μπεντονίτης)

22 A1.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου Νοέμβριος 2001 Ιανουάριος 2002 Απρίλιος 2002 Μάιος 2002 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Χαλάνδρι Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από τον Σταθμό Χαλάνδρι προς τον Σταθμό Εθνική Άμυνα Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Κέας Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Αγ. Παρασκευής Σεπτέμβριος 2002 Άφιξη ΤΒΜ στο Φρέαρ Νομισματοκοπείου Φεβρουάριος 2003 Ολοκλήρωση διάνοιξης σήραγγας ΤΒΜ από τον Σταθμό Χαλάνδρι μέχρι το Φρέαρ Ξάνθου μήκους 3,5km

23 A1.1.6 Φωτογραφίες Σταθμός Χαλάνδρι Γενική άποψη του συστήματος υποστήριξης του EPB 15/01/2002

24 Φρέαρ Κέας Άποψη της σήραγγας 15/05/2002

25 Μέση ημερήσια προχώρηση ανά γεωλογικό σχηματισμό Σχηματισμός Μήκος (m) Ταχύτητα εκσκαφής (m/ημερολ. ημέρα) Παρατηρήσεις Αθηναϊκός σχιστόλιθος 1, Τεταρτογενή υλικά Περιλαμβάνει και την διέλευση μέσω της άνω ημιδιατομής του υπογείου ανοίγματος του σταθμού Χολαργός Περιλαμβάνει την περίοδο εκμάθησης και την διέλευση μέσω δύο φρεάτων με εκσκαφή σε ημιδιατομή Τεταρτογενή υλικά & Αθηναϊκός σχιστόλιθος 1, Περιλαμβάνει και την διέλευση μέσω του ορύγματος του σταθμού Νομισματοκοπείο με εκσκαφή σε ημιδιατομή

26 12,900 Διάγραμμα προχώρησης του EPB 13,400 13, Οκτ Νοε-02 14,400 Χ.Θ. 14,900 15, Μαϊ Ιουν-02 15,900 16,400 16,900 15/1/ /1/ /2/2002 1/3/ /3/ /3/ /4/ /4/ /5/ /5/ /6/ /6/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /1/ /1/2003 9/2/ /2/2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

27 Δύναμη και ρυθμός προχώρησης του ΕΡΒ σε Αθηναϊκό σχιστόλιθο (μεταψαμμίτες μέσης έως υψηλής αποσάθρωσης) 30,0 Δύναμη προώθησης (MN) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Γεωτεχνικές παράμετροι Τιμές γ (kn/m 3 ) 24 c (kpa) Χ.Θ. φ ( 0 ) 24 Ρυθμός προχώρησης (mm/rpm) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, c u (kpa) E (MPa) k (m/s) Bieniawski classification III Χ.Θ.

28 Πίεση μετώπου του ΕΡΒ σε Αθηναϊκό σχιστόλιθο (μεταψαμμίτες μέσης έως υψηλής αποσάθρωσης) 2,5 Πίεση μετώπου (bar) 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Χ.Θ. Συμπέρασμα Ο μέσος ρυθμός προχώρησης του ΤΒΜ ήταν περίπου 10m/ημέρα. Η διάνοιξη των σηράγγων με το ΤΒΜ υλοποιήθηκε έγκαιρα, οι μετρηθείσες καθιζήσεις δεν ξεπέρασαν τα όρια της Σύμβασης (30mm).

29 A1.2 Γραμμή 2 - Τμήμα: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ [5] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A1.2.1 Εισαγωγή A1.2.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου A1.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή A1.2.4 Ημερομηνίες ορόσημα A1.2.5 Φωτογραφίες του Έργου [5] AKTOR SIEMENS - VINCI Consortium, Tunnel Construction Implementation Plan Doc, 2TS0CW396M001C, Extension of Line 2 of the Athens Metro Ag. Dimitrios Elliniko, Parts A, B and C, Athens, Feb 2007

30 A1.2.1 Εισαγωγή Γραμμή 2, Τμήμα Αγ. Δημήτριος Ελληνικό

31 Σχηματισμοί A1.2.2 Γεωλογικές συνθήκες - σχηματισμοί Σχ. 1. Τεχνητές επιχώσεις Σχ. 2. Αδρομερή υλικά ρέματος Σχ. 3. Λεπτόκοκκα υλικά ρέματος Σχ. 4. Σιμεντοποιημένα υλικά ρέματος Σχ. 5. Κορηματικά υλικά Σχ. 6. Νεογενείς σχηματισμοί Σχ. 7. Νεογενείς σχηματισμοί Ελληνικού Σχ. 8. Κλαστικός σχηματισμός Σχ. 9. Σχιστολιθική ψαμμιτική σειρά Σχ. 10. Αθηναϊκός σχιστόλιθος (υπόβαθρο) Υδρογεωλογικές συνθήκες Από υδρογεωλογικής πλευράς, το υπόβαθρο των Αθηναϊκών σχιστόλιθων είναι πρακτικά αδιαπέρατο. Η στάθμη ΥΥΟ κυμάνθηκε σε βάθος περίπου 10 m από την επιφάνεια του εδάφους.

32 Απόσπασμα γεωτεχνικής μηκοτομής

33 Πίνακας γεωτεχνικών παραμέτρων

34 A1.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή

35 A1.2.4 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου Δεκέμβριος 2006 Μάρτιος 2007 Έναρξη συναρμολόγησης ανακατασκευασμένου ΤΒΜ στο φρέαρ Σούρμενα Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ Σούρμενα Ιούνιος 2007 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Ελληνικού Οκτώβριος 2007 Μάιος 2008 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Αργυρούπολης Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Άλιμος Οκτώβριος 2008 Άφιξη ΤΒΜ στο σταθμό Ηλιούπολη Δεκέμβριος 2008 Ολοκλήρωση διάνοιξης σήραγγας ΤΒΜ από το φρέαρ Σούρμενα μέχρι το τερματικό φρέαρ Αγ. Βασιλείου, μήκους 4,65km, με μέση ταχύτητα προόδου περί τα 10m/εργάσιμη ημέρα

36 A1.2.5 Φωτογραφίες Έναρξη εργασιών ΤΒΜ στο όρυγμα του φρέατος Σούρμενα Μάρτιος 2007 Ιούνιος 2007 το ΤΒΜ στο όρυγμα του σταθμού Ελληνικό

37 Ξετρύπημα στο όρυγμα του σταθμού Αργυρούπολη Συμπέρασμα Ξετρύπημα όρυγμα του σταθμού Ηλιούπολη Οκτώβριος 2008 Ο μέσος ρυθμός προχώρησης του ΤΒΜ ήταν 10m/ημέρα και η μέγιστη μετρούμενη καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους λόγω της διάνοιξης των σηράγγων ήταν 17mm < 30mm. Κατά μήκος του 80% της συνολικής της χάραξης, οι μετρηθείσες καθιζήσεις δεν ξεπέρασαν τα 5mm.

38 Α1.3 Γραμμή 3 - Τμήμα: ΧΑΙΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α1.3.1 Εισαγωγή Α1.3.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α1.3.3 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Σημείωση: Νέο έργο, Σύμβαση CON-12/001 από

39 Γραμμή 3, Τμήμα Χαιδάρι - Πειραιάς Α1.3.1 Εισαγωγή

40 Α1.3.2 Γεωλογικές συνθήκες σχηματισμοί (κατά την δημοπράτηση του έργου) [6] [6] Marinos P.G.: Expert s Final Report Evaluation of the geological, hydrogeological and engineering geological conditions. Western extension of Line 3 of the Athens Metro Haidari Piraeus, TSA 325/06, 2006

41 Α1.3.3 Προταθέν μηχάνημα ολομέτωπης διάνοιξης με ασπίδα εξισορρόπησης πίεσης του εδάφους EPB [7] (φωτ. πριν την ανακατασκευή) [7] J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA S.p.A,- ALSTOM TRANSPORT S.A. Consortium, General TBM Tunneling Plan Doc. 3TW0CW208M901C, Extension of Line 3 Section Haidari-Pireaus, Athens, Nov. 2012

42 Α2 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διάνοιξη σηράγγων με μηχανή ολομέτωπης κοπής με ασπίδα τύπου εξισορροπητικής εδαφικής πίεσης (ΕΡΒ) ή SM-V5 Α2.1 Τμήμα: Ν.Σ.Σ Νέα Ελβετία (Ανάδοχος: Κ/Ξ AEGEK IMPREGILLO ANSALDO SELI - ANSALDOBREDA) Α2.2 Επέκταση Καλαμαριάς (υπό δημοπράτηση)

43 Α2.1 ΤΜΗΜΑ: ΝΣΣ-ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α2.1.1 Εισαγωγή Α2.1.2 Γεωλογικές γεωτεχνικές συνθήκες έργου Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά σήραγγας και τυπική διατομή Α2.1.4 Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής EPB Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα Α2.1.6 Φωτογραφίες του Έργου Α2.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με ΕΡΒ

44 Α2.1.1 Εισαγωγή

45 Α2.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Κατηγορίες βασικών γεωυλικών Σειρά Ερυθρών Αργίλων (RC) Καστανέρυθρες, ερυθρές και τοπικά πολύχρωμες, πολύ στιφρές έως σκληρές, ΑΡΓΙΛΟΙ με άμμο, πάχους που υπερβαίνει τα 48 m. Ψαμμιτομαργαϊκή Σειρά (Sd-M) Μπεζ συνήθως, καστανοκίτρινες και υπόλευκες στιφρές έως σκληρές, ασβεστιτικές αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ και ΙΛΥΕΣ, πάχους που υπερβαίνει τα 37 m. Ερυθρές Άργιλοι (Q2) Καστανές έως καστανέρυθρες, σταθερές έως στιφρές, αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ κατά τόπους με ασβεστιτικά συγκρίματα, χαμηλής πλαστικότητας, πάχους που υπερβαίνει τα 14 m. Σύγχρονες Αλλουβιακές Αποθέσεις και Υλικά Χειμάρριων Αποθέσεων (Q1) Καστανές έως καστανοπράσινες, μαλακές έως σταθερές και τοπικά στιφρές αμμώδεις ΑΡΓΙΛΟΙ, χαμηλής έως μέσης πλαστικότητας και χαλαρές έως μέτρια πυκνές ιλυώδεις ΑΜΜΟΙ με χάλικες, πάχους που υπερβαίνει τα 38μ Τεχνητές Επιχωματώσεις Αρχαιολογικό Στρώμα (F) Πρόσφατα υλικά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως πλίνθοι, τμήματα τοίχων, αγγεία, οστά, υλικά της πυρίκαυστης ζώνης, ξύλα κ.λπ., μέσα σε ιλυώδεις - χαλικώδεις - αργιλώδεις άμμους και προϊόντα αποσάθρωσης, πάχους που φθάνει μέχρι και τα 12.5 m.

46 Α2.1.2 Γεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες (1/2) Γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες ανά περιοχή Φρέαρ ΤΒΜ μέχρι τη Διακλάδωση Δημοκρατίας:Τεταρτογενείς αποθέσεις Διακλάδωση Δημοκρατίας μέχρι το Σταθμό Αγίας Σοφίας: στη σήραγγα συναντώνται σχηματισμοί της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων ενώ στη ζώνη υπερκειμένων απαντώνται και Τεταρτογενείς αποθέσεις. Σταθμός Αγίας Σοφίας μέχρι το Σταθμό Πανεπιστήμιο:σχηματισμοί της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων. Σταθμός Πανεπιστήμιο μέχρι το Σταθμό Παπάφη:σχηματισμοί των Τεταρτογενών αποθέσεων, της Ψαμμιτομαργαϊκής Σειράς και της Σειράς των Ερυθρών Αργίλων. Σταθμός Παπάφη μέχρι τη Διασταύρωση Αναλήψεως: Τεταρτογενείς αποθέσεις και η υποκείμενη Ψαμμιτομαργαϊκή Σειρά. Διασταύρωση Αναλήψεως μέχρι το Σταθμό Βούλγαρη:σχηματισμοί του Τεταρτογενούς. Σταθμός Βούλγαρη μέχρι τη Διασταύρωση Νέας Ελβετίας:σχηματισμοί της Ψαμμιτομαργαϊκής Σειράς.

47 Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας (1/2) Μήκος: 7,700 km Δύο σήραγγες μονής τροχιάς σε απόσταση εν γένει >=3μ Ελάχιστη ακτίνα ευθυγράμμισης: 200μ οριζόντια και 1,250μ κατακόρυφα Ελάχιστη ακτίνα εκσκαφής σήραγγας: 250μ Μέγιστο όριο κλίσης: ±4% Εξωτερική διάμετρος εκσκαφής: 6.19μ Εσωτερική διάμετρος επένδυσης: 5.30μ Υπερκείμενο της ασπίδας: 10μ-27μ Αριθμός τεμαχίων επένδυσης: 5+1 Πάχος επένδυσης: 0.30μ Μήκος προκ. δακτ. επένδυσης: 1.50μ Σκυρόδεμα: C40/50

48 Α2.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά και τυπική διατομή σήραγγας (2/2)

49 Α2.1.4 Μηχανή ΕΡΒ ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης [8] [8] AEGEK IMPREGILLO ANSALDO SELI - ANSALDOBREDA Consortium, Implementation Plan for Tunnel Construction Doc. 1T00CW396M901C, Thessaloniki Metro, Jun. 2008

50 Βασικά χαρακτηριστικά των δύο ΕΡΒ Οι μηχανές EPB που χρησιμοποιούνται στo ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν στη Γερμανία το Μέγιστη πίεση εκσκαφής: 5.00bar Εξ. διάμετρος ασπίδας: 6.19mm Ολικό μήκος ΕΡΒ: 90m Μέγιστη ταχύτητα διάνοιξης: 130mm/min Ολικό μήκος ασπίδας: 6,500mm Βάρος ασπίδας: 100 ton Βάρος κεφαλής κοπής: 42.5 ton Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 2,500 kw Λόγος ανοίγματος: 42% Σύστημα περιστροφής: 3x400=1,200 kw Ταχύτητα περιστροφής: 0-3,0rpm Μέγιστη ροπή: 5,460kNm Κοχλίας απόληψης και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 250 kw Ταχύτητα περιστροφής: 0-22rpm Κοπτικά εργαλεία Δίσκοι κοπής, Αναμοχλευτές, Αποξέστες, Φρέζες αντιγραφής Αριθμός κυλίνδρων: 2x16 Συνολική δύναμη ώθησης: 42,575kN Σύστημα εισπίεσης πρόσμικτων (αφρός, νερό και μπεντονίτης)

51 Θέσεις αισθητήρων μέτρησης πίεσης μετώπου στο EPB Αισθητήρας P1

52 Επένδυση προκατασκευασμέων στοιχείων σήραγγας ΤΒΜ (τύπος δακτυλίου: universal)

53 Διαμήκης αρμός δακτυλίων επένδυσης σήραγγας ΤΒΜ

54 Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου (1/2) Δεκέμβριος 2008 Μάρτιος 2009 Απρίλιος 2009 Μάρτιος 2009 Νοέμβριος 2009 Νοέμβριος 2009 Αύγουστος 2010 Απρίλιος 2009 Ιανουάριος 2010 Ιανουάριος 2010 Σεπτέμβριος 2010 Αύγουστος 2010 Αύγουστος 2010 Μάρτιος 2011 Σεπτέμβριος 2010 Έναρξη συναρμολόγησης ΤΒΜ1 στο φρέαρ ΝΣΣ Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ ΝΣΣ με το ΤΒΜ1 Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας από το φρέαρ ΝΣΣ με το ΤΒΜ2 Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ1 από τη Διασταύρωση Δημοκρατίας και Σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας και Σιντριβάνι (μέσω άσκαφτων Σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι (ανοικτό σκάμμα) Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ2 από τη Διασταύρωση Δημοκρατίας και Σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας και Σιντριβάνι (μέσω άσκαφτων Σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ2 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι (ανοικτό σκάμμα) Έναρξη διάνοιξης ΤΒΜ1 από τη Διασταύρωση Σιντριβάνι Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ1 από Σταθμό Πανεπιστήμιο, Παπάφη (μέσω άσκαφτων σταθμών) Έναρξη διάνοιξης ΤΒΜ2 από τη Διασταύρωση Σιντριβάνι

55 Α2.1.5 Ημερομηνίες ορόσημα του Έργου (2/2) Σεπτέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ιούνιος 2011 Απρίλιος 2011 Σεπτέμβριος 2011 Ιούνιος 2011 Ιούλιος 2011 Ιούλιος 2011 Νοέμβριος 2011 Νοέμβριος 2011 Φεβρουάριος 2012 Φεβρουάριος 2012 Σεπτέμβριος 2011 Οκτώβριος 2011 Οκτώβριος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιανουάριος 2012 Μάρτιος 2012 Διάνοιξη σήραγγας και διέλευση ΤΒΜ2 από Σταθμό Πανεπιστήμιο, Παπάφη (μέσω άσκαφτων σταθμών) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ1 στο Σταθμό Ευκλείδη (ανοικτό σκάμμα) Άφιξη και παραμονή ΤΒΜ2 στο Σταθμό Ευκλείδη (ανοικτό σκάμμα) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από Σταθμό Ευκλείδη έως Σταθμό Φλέμινγκ Άφιξη, διέλευση και παραμονή στο Σταθμό Φλέμινγκ του ΤΒΜ1 (τμήμα του Σταθμού κατασκευασμένο, εκσκαφή στο επίπεδο του ΤΒΜ) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από Σταθμό Φλέμινγκ στο Σταθμό Ανάληψη Άφιξη ΤΒΜ1 στο Βόρειο Φρέαρ του Σταθμού Ανάληψη Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από Σταθμό Ευκλείδη έως Σταθμό Φλέμινγκ Άφιξη, διέλευση και παραμονή στο Σταθμό Φλέμινγκ (τμήμα του Σταθμού κατασκευασμένο, εκσκαφή στο επίπεδο του ΤΒΜ) Διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από Σταθμό Φλέμινγκ στο Σταθμό Ανάληψη και άφιξη στο Β. Φρέαρ του Σταθμού Ανάληψη Συνολικό μήκος κατασκευασθείσας σήραγγας μονής τροχιάς / ΤΒΜ περί τα 5,5km (03/2012)

56 Ξετρύπημα του ΤΒΜ 1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι Α2.1.6 Φωτογραφίες

57 Το ΤΒΜ 1 στη Διασταύρωση Σιντριβάνι

58 Α2.1.7 Αποτελέσματα εκσκαφής με τα ΕΡΒ Απόσπασμα γεωτεχνικής μηκοτομής Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2β (αργιλώδεις/ιλυώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ με άμμο 300<q u <600kPa Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία-Συντριβάνι Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2γ ΙΛΥΟΛΙΘΟΣ, q u >600kPa

59 Υπολογισμός αναγκαίας πίεσης μετώπου κατά την μελέτη [9] [9] Anagnostou G., Kovari K. (1994) Face stability conditions with Earth-Pressure-Balanced Shields, Tunnelling and Underground Space Technology, 11, No. 2,

60 Ενεργή τάση στήριξης μετώπου [9] s =F 0 γ D-F 1 c+f 2 γ Δh-F 3 cδh/d s : ενεργός τάση στήριξης του μετώπου, F 0,F 1,F 2,F 3 αδιάστατοι παράμετροι από σχετικά νομογραφήματα, c: συνοχή, φ: γωνία τριβής, Δh: η διαφορά πιεζομετρικού ύψους, μεταξύ υδροφόρου ορίζοντα και θαλάμου εκσκαφής, D: διάμετρος εκσκαφής σήραγγας, Η: ύψος υπερκειμένων, γ : ειδικό βάρος υπό άνωση Μηχανισμός ολίσθησης πρίσματος μετώπου κατά Horn (1961) [9] Anagnostou G., Kovari K. (1994) Face stability conditions with Earth-Pressure-Balanced Shields, Tunnelling and Underground Space Technology, 11, No. 2,

61 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Πρόσθετες αναλύσεις ευστάθειας μετώπου - δεδομένα [10] Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2β (αργιλώδεις / ιλυώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ με άμμο 300<q u <600kPa Ερυθρές άργιλοι, ενότητα Α2γ ΙΛΥΟΛΙΘΟΣ, q u >600kPa [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

62 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες με και δίχως ροή Προσομοίωση [10] [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

63 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες Αποτελέσματα [10] [10] Kovari K.: Report EPB Tunnel Excavation Thessaloniki Metro, Doc. 1T00CW180R901B, May 2010.

64 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Παρατηρήσεις 1. Η πίεση μετώπου ενός μηχανήματος ΕΡΒ οφείλει να διασφαλίσει τη σταθερότητα του μετώπου και να αποτρέψει μεγάλες εισροές νερού εντός του θαλάμου. Μια ελάχιστη τιμή της πίεσης λειτουργεί ως μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί η πληρότητα του θαλάμου κατά τη διάρκεια της διάνοιξης. 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές παραμέτρους διατμητικής αντοχής της ερυθράς αργίλου, οι γεωτεχνικοί υπολογισμοί με συντελεστή ασφαλείας FS=2 έχουν δώσει τα παρακάτω αποτελέσματα Οι αστράγγιστες συνθήκες δεν απαιτούν ενεργή υποστήριξη μετώπου, Στραγγισμένες συνθήκες με ατμοσφαιρική πίεση εντός θαλάμου (μέγιστη επίδραση των δυσμενών δυνάμεων ροής) απαιτούν μια ενεργή πίεση μετώπου 0,1 bar Εν όψει της πιθανής παρουσίας ενστρώσεων υλικών με μικρή συνοχή και υψηλότερη διαπερατότητα που ήταν να συναντηθούν, αρχικά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή με μια ελάχιστη συνολική πίεση μετώπου 1,0 bar. Λόγω πτώσης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα όπως έδειξαν ορισμένα,τα πιεζόμετρα, αποφασίστηκε αργότερα (από τη Χ.Θ ) να αυξηθεί η πίεση μετώπου στο 1,7 bar, τιμή που θα παρείχε μεγαλύτερη εξασφάλιση για έναν συνεχώς πλήρη θάλαμο.

65 Τμήμα μεταξύ Αγίας Σοφία Παπάφη, Χ.Θ Ορισμένα συμπεράσματα Η απουσία περιστατικών στην επιφάνεια του εδάφους και στο μηχάνημα όπως επίσης και οι πολύ ήπιες καθιζήσεις στην επιφάνεια του εδάφους (<5mm) με συμβατικό όριο τα 25mm που προκλήθηκαν από την διάνοιξη της σήραγγας με ΤΒΜ τύπου ΕΡΒ στην υπόψη περιοχή, είναι ενδεικτικές του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του έργου. Ουσιαστικά, οι γεωτεχνικές συνθήκες με τις προβλεπόμενες αποκλίσεις από το μέσο όρο, ανταποκρίθηκαν καλά στις προβλέψεις. Το επιλεγμένο βάθος της σήραγγας με υπερκείμενα >=2D όπως και η μέθοδος εκσκαφής με ΤΒΜ τύπου ΕΡΒ, κρίνονται ικανοποιητικά.

66 Αριθμός δακτυλίων Μεσοδιάστημα Βενιζέλου Αγία Σοφία Ημερήσια παραγωγή δακτυλίων ΕΡΒ ανά εργάσιμη ημέρα Ημερομηνία

67 Μεσοδιάστημα Βενιζέλου - Αγία Σοφία Όγκος ενεμάτωσης (lit/m)

68 Τιμές σχεδιασμού και καταγραφείσες τιμές πίεσης μετώπου EPB (bars) Μεσοδιάστημα Βενιζέλου - Αγία Σοφία Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία - Συντριβάνι

69 Μεσοδιάστημα Αγία Σοφία-Συντριβάνι, διατομές και τάφρος καθιζήσεων

70 Μεσοδιάστημα Πανεπιστήμιο - Πάπαφη Τιμές σχεδιασμού και καταγραφείσες τιμές της πίεσης μετώπου του ΕΡΒ (bars)

71 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διάνοιξη σηράγγων με TBM-EPB (SM-V5) σε κατάλληλα συνεκτικά γεωυλικά μπορεί να μειώσει τις καθιζήσεις τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και βαθύτερα απο αυτή. Οι καθιζήσεις μπορούν να ελεγχθούν με το κατάλληλο εύρος πιέσεων στο μέτωπο απο το ΕΡΒ, που επιτυγχάνεται κυρίως με το βέλτιστο λόγο προχώρησης ως προς την ταχύτητα περιστροφής του κοχλία αποκομιδής και τα κατάλληλα πρόσμικτα. Οι απαιτούμενες τιμές των πιέσεων στο μέτωπο του EPB για μια ασφαλή διάνοιξη της σήραγγας, μπορούν να υπολογισθούν με την χρήση εμπειρικών, αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων για τα διάφορα γεωυλικά με βάσει τις συνθήκες κατά την διάνοιξη (αστράγγιστες, στραγγισμένες). Η ανάλυση, παρουσίαση, συσχέτιση και αξιολόγηση των δεδομένων του ΕΡΒ με τα αποτελέσματα της γεωμηχανικής παρακολούθησης και την γεωλογική-γεωτεχνική μηκοτομή πρόβλεψης του έργου σε κατάλληλα γραφήματα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατασκευής των σηράγγων. Προοπτικές εφαρμογής ΤΒΜ με ασπίδα ολομέτωπης κοπής EPB (SM-V5) Στην υπό δημοπράτηση Επέκταση προς Καλαμαριά του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και στην υπό μελέτη νέα ΓΡΑΜΜΗ 4 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας

72 Τέλος Ενότητας Α Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Τα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ - Η Κατασκευή των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ Σιδηροδρομική σήραγγα Ορφανών, διπλής γραμμής, διαμέτρου D=10m, και μήκους L=1000m. Στάδια : προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. R p 1982-1983 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Δ.Ο.Μ.Π. 620.000(*) Σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.iqsoft.gr

http://www.iqsoft.gr http://www.iqsft.gr H εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού ειδικών εργασιών στα υπόγεια έργα. Terramve Βάση δεδομένων γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης Terramn Αυτοματοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ΜΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με βάση τον Ν.3010/25.4.2002, (αποτελεί εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61ΕΕ) και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 12 Σήραγγες 02 Χωµατουργικά Σηράγγων 01 ιάνοιξη Σηράγγων 02 ιάνοιξη Σηράγγων µε Μηχανικά Μέσα Ολοµέτωπης ή Σηµειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-04-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 04 Εγκατάσταση Υπογείων ικτύων χωρίς Ανοικτή Εκσκαφή 02 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του πρανούς και κάλυψης του αγωγού μέσης πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΒΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΦΕΩΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΒΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΦΕΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΒΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΦΕΩΣ Η σήραγγα Γκιώνας είναι η πρώτη στην Ελλάδα, στην κατασκευή της οποίας χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα ολομέτωπης κοπής. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης .3.. Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό.3...

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Ρ Ι Α

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Ρ Ι Α Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ Θεσσαλονίκης επί της οδού Καρόλου Ντηλ στη Θεσσαλονίκη. S w 1963 Σχολές Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Λάρισας. Μελέτη εφαρμογής. S w 1971 Μελέτη θεμελιώσεως επί πασσάλων Κτιρίου Τ/Κ του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Θεσσαλονίκης : δεκαετία του 80. Απόφαση πραγµατοποίησης του Έργου µε Παραχώρηση : τέλη δεκαετίας 90.

ήµου Θεσσαλονίκης : δεκαετία του 80. Απόφαση πραγµατοποίησης του Έργου µε Παραχώρηση : τέλη δεκαετίας 90. Ιστορικά Στοιχεία Σχεδιασµός Χάραξη του Έργου βάσει πρότασης ήµου Θεσσαλονίκης : δεκαετία του 80. Απόφαση πραγµατοποίησης του Έργου µε Παραχώρηση : τέλη δεκαετίας 90. Υπογραφή Σύµβασης µε Κ/Ξ BOUYGUES

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8 Βοηθητικά στοιχεία Υπολογιστικού Θέµατος 1 Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται µία τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων, καθώς και µία τυπική µορφή φρέατος διαδροµής. (α) Σχήµα 1: (α) τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα