Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Προτάσεις επιλογής μεθόδου. Αναστασία Αβραμίδου, Ιφιγένεια Βαρδακώστα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Προτάσεις επιλογής μεθόδου. Αναστασία Αβραμίδου, Ιφιγένεια Βαρδακώστα"

Transcript

1 Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Προτάσεις επιλογής μεθόδου Αναστασία Αβραμίδου, Ιφιγένεια Βαρδακώστα 1. Εισαγωγή Οι αλλαγές στο τομέα της τεχνολογίας, έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο χώρο των Βιβλιοθηκών τα τελευταία 15 χρόνια, επιβάλλοντας την προσαρμογή των λειτουργιών και των υπηρεσιών τους στο νέο αυτό περιβάλλον. Αρκεί να αναφερθεί πως στο πολύ πρόσφατο παρελθόν οι ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών δεν ήταν παρά μία ακόμα σελίδα στο διαδίκτυο, ικανοποιώντας ελάχιστα τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της. Σήμερα, στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας και του νέου ρόλου που η σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως λόγω της ταχείας ανάπτυξης και εξάπλωσης των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας που θα έχει στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πρωταρχικό καθήκον. Τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά επισκεψιμότητάς τους και οι ολοένα διευρυνόμενες δυνατότητες υποστήριξης περισσοτέρων λειτουργιών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνονται, καθιστούν απαραίτητο τον εύχρηστο σχεδιασμό των δικτυακών τους τόπων, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική και ικανοποιητική αναζήτηση πληροφοριών. 2. Ανάλυση και ορισμός της χρηστικότητας Το Διεθνές Πρότυπο (ISO ) αναφέρει τη χρηστικότητα ως «το βαθμό στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε ένα διευκρινισμένο πλαίσιο της χρήσης». Το πρότυπο διαμορφώνεται με τους ορισμούς «αποτελεσματικότητα», «αποδοτικότητα» και «ικανοποίηση». Αναλύοντας τις παραπάνω έννοιες μπορεί κανείς να τις ορίσει ως εξής: Αποτελεσματικότητα (effectiveness) είναι ο βαθμός επίτευξης ενός στόχου. Αποδοτικότητα (efficiency) είναι το ποσοστό χρόνου που απαιτείται από το χρήστη, για να ολοκληρώσει την πρόσβαση σε ένα στόχο. Ικανοποίηση (satisfaction) είναι το επίπεδο άνεσης και εξοικείωσης που αισθάνεται ο επισκέπτης της ιστοσελίδας κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας, ώστε να επανέλθει στο μέλλον. Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των βιομηχανιών των υπολογιστών οι μελέτες χρηστικότητας βρήκαν εφαρμογή και στο χώρο των Βιβλιοθηκών. Οι μέθοδοι αυτές δεν υιοθετήθηκαν αμέσως από τις Βιβλιοθήκες και ειδικότερα από τους Βιβλιοθηκονόμους της περιόδου, διότι επικρατούσε η αντίληψη πως ο σχεδιασμός συστημάτων δεν άπτεται του ενδιαφέροντος της Βιβλιοθηκονομίας και ότι οι συγκεκριμένες μελέτες ήταν δύσκολες στη διεξαγωγή τους, δαπανηρές και χρονοβόρες (Dickstein, 2000) Σημασία της χρηστικότητας των ιστοσελίδων στη σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης Τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός Βιβλιοθηκών στρέφεται στην αξιολόγηση της χρηστικότητας των δικτυακών τους τόπων αφού φαίνεται να γίνεται συνείδηση η σημασία της για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής προώθησης των υπηρεσιών της καθώς

2 170 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ αποτελεί σημείο συνάντησης των ειδικών της πληροφόρησης και του κοινού στο οποίο απευθύνεται (Ζαφειρόπουλος, 2003). Σήμερα οι ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών προσφέρουν πληροφορίες όχι μόνο για την πολιτική που ακολουθούν, το υλικό που ανήκει στις συλλογές τους και τις διαθέσιμες στους χρήστες υπηρεσίες της, αλλά και για τις ηλεκτρονικές πηγές, τα ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, τα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών κ.ά, που καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες του διαρκώς διευρυνόμενου κοινού τους. Παράλληλα εξασφαλίζουν επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα και πραγμάτωση του σκοπού λειτουργίας της δηλ. της παροχής πληροφοριών και γνώσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία (McGillis, 2001). Η μελέτη της χρηστικότητας των ιστοτόπων των Βιβλιοθηκών αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο στις διεπαφές χρήστη υπολογιστή από την άποψη της αποτελεσματικότητας και της ευκολίας στη χρήσης τους. Σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη κατάλληλα, γίνεται ένα αναπόσπαστο τμήμα της ανάπτυξης και της εξέλιξης του ιστότοπου καθώς αποτελεί σημαντικό μέσο απόδειξης στο κοινό που εξυπηρετεί ότι λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες του παρέχοντας τα κατάλληλα εκείνα μέσα ώστε να εκπληρωθούν οι πληροφοριακές του ανάγκες με τρόπο εύκολο και γρήγορο (Battleson, 2001). Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στη Βιβλιοθήκη να γνωρίσει καλύτερα τους χρήστες της και να επαναπροσδιορίσει την πολιτική εκπαίδευσής τους πάνω στα ηλεκτρονικά της τεκμήρια. Σε οργανωτικό επίπεδο η αξιολόγηση της χρηστικότητας μπορεί να περιχαράξει τον σχεδιασμό του δικτυακού τόπου χωρίς να επιτρέπει επεμβάσεις και αλλαγές μέσα από αυθαίρετες πρακτικές ή αυθόρμητες επιθυμίες. Επιπρόσθετα, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ελκυστικών ως προς τη χρήση δικτυακών τόπων οι οποίοι, να καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Τέλος, ένα πρόσθετο όφελος που αξίζει να σημειωθεί είναι η ταύτιση των απόψεων του προσωπικού για το σχεδιασμό του δικτυακού τόπου αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών ήταν αυτή που οδήγησε στη συγκρότηση μιας κοινής θεώρησης για το πώς πρέπει να σχεδιάζεται ένας δικτυακός τόπος εξαλείφοντας τις συγκρουσιακού χαρακτήρα αντίθετες απόψεις (Τσάκωνας, Παπαθεοδώρου, ό.π.) Η σημασία της χρηστικότητας για τους χρήστες των ιστοτόπων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πυρήνα στη διαδικασία αξιολόγησης της χρηστικότητας της ιστοσελίδας μιας Βιβλιοθήκης αποτελούν οι χρήστες της. Ιδιαίτερα οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συγκεντρώνουν ανομοιογενές κοινό που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και εξωτερικούς χρήστες. Κάθε κατηγορία έχει τις δικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες ως προς την αντιμετώπιση. Στις μέρες μας, ο χρήστης απομακρυσμένος από το φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης και αξιοποιώντας τις νέες υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης καλείται να πραγματοποιήσει την έρευνά του με μοναδικό σύμμαχο την ενδεχομένως καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα της. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένας καλά σχεδιασμένος δικτυακός τόπος μιας Βιβλιοθήκης που εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στον OPAC κατάλογό της, σε online καταλόγους περιοδικών και βάσεις δεδομένων, σε πληροφοριακό υλικό, σε σχετικούς δικτυακούς τόπους και που παρέχει ταυτόχρονα υποστήριξη στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνει μια εικόνα επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αύξηση της χρήσης της και στην πλήρη αξιοποίηση των πληροφοριακών της πηγών καθώς φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κοινού που εξυπηρετεί παρέχοντας όλα εκείνα τα κατάλληλα μέσα ώστε να εκπληρωθούν οι ανάγκες του εύκολα, γρήγορα και άμεσα.

3 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Προβλήματα σχεδιασμού ιστοσελίδων Βιβλιοθηκών Η σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με την χρηστικότητα των δικτυακών τόπων αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια γεγονός που συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας σχετικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χρήστες των Βιβλιοθηκών. Τα προβλήματα όπως φαίνεται είναι πολλά και ποικίλα (Τσάκωνας, Παπαθεοδώρου ό.π.). Ειδικότερα: Γραφικός σχεδιασμός Πολλές φορές οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης των δημιουργών τους με την υπερβολική χρήση γραφικών, κινούμενων εικόνων, ήχου και γενικότερα διαφόρων εφαρμογών πολυμέσων. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα πρόσβασης για τον χρήστη καθώς επιβραδύνεται το «φόρτωμα» των σελίδων. Πολυπλοκότητα Η διαφορετικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με το αυξανόμενο μέγεθος των συλλογών τους οδηγεί στη διαμόρφωση ενός μη λειτουργικού δικτυακού περιβάλλοντος που μπερδεύει παρά συμβάλει στην ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. Ορολογία Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που σημειώνεται και δυστυχώς εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα έντονο είναι η εκτεταμένη χρήση της «βιβλιοθηκονομικής» ορολογίας. Οι χρήστες δε μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ των ειδικών επιστημονικών όρων που χρησιμοποιούνται, ούτε είναι υποχρεωμένοι άλλωστε, μεταξύ παρόμοιου τύπου υλικού. Προσωπικό των βιβλιοθηκών Η μεγάλη εξοικείωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών με το περιβάλλον του δικτυακού τόπου, καθώς για αυτούς αποτελεί καθημερινό εργαλείο δουλειάς, πολλές φορές τους καθιστά διστακτικούς σε οποιαδήποτε αλλαγή, όχι μόνο από άποψη μορφής ή περιεχομένου αλλά και λειτουργίας της ιστοσελίδας. Συνεπώς όσο καλή διάθεση και αν επιδεικνύουν, πολλές φορές αδυνατούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα κενά και τις αδυναμίες που πιθανώς χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (Τσάκωνας, Παπαθεοδώρου, ό. π.). 4. Αλληλεπίδραση ανθρώπου - μηχανής Σημαντικό συστατικό κάθε βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ή ιστοσελίδας αποτελεί ο διάλογος υπολογιστή χρήστη. Η αναγκαιότητα προσθήκης μιας τεχνικής αξιολόγησης που να αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού και να ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό της «ευκολίας της χρήσης» σ ένα προϊόν αποτελεί έργο της επιστήμης που είναι γνωστή ως μηχανική χρηστικότητας (Human Computer Interaction-HCI) (Κουρακλής, 1998). Σύμφωνα με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής οι διεπαφές πρέπει να έχουν τους παρακάτω στόχους: 1. Να επιτρέπουν στους χρήστες να επιτύχουν τους στόχους τους και να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 2. Να δημιουργούν ένα κατανοητό ως προς τη χρήση περιβάλλον έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εργαστούν εύκολα και αποτελεσματικά χωρίς άστοχες ενέργειες. 3. Να διαμορφώνουν ένα αισθητικά ευχάριστο περιβάλλον διεπαφής. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κρίνεται απαραίτητη η συλλογή στοιχείων σχετικά με τους χρήστες της Βιβλιοθήκης καθώς και η κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών τους ώστε να ολοκληρώσουν τις αναζητήσεις τους επιτυχώς.

4 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ 5. Μέθοδοι εξέτασης χρηστικότητας Στη διεθνή βιβλιογραφία οι μέθοδοι εξέτασης της χρηστικότητας των δικτυακών τόπων ανάλογα με τη χρήση τους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Αναλυτικές, Πειραματικές και Διερευνητικές. Είναι προφανές ότι καμία μέθοδος εξέτασης της χρηστικότητας δεν είναι προτιμότερη από την άλλη. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται τόσο από την φύση του λογισμικού όσο και από την φάση ανάπτυξής του κατά την οποία θα μετρηθεί η ευχρηστία του. Ειδικότερα αναφέρουμε: 5.1. Αναλυτικές μέθοδοι Οι πιο σημαντικές μέθοδοι εξέτασης της χρηστικότητας που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή όπως αυτές εμφανίζονται στην βιβλιογραφία είναι: Γνωστικό Πέρασμα (Cognitive Walkthrough) Η αξιολόγηση ενός συστήματος με τη μέθοδο αυτή γίνεται συνήθως στο εργαστήριο από ειδικούς επιστήμονες της πληροφόρησης και σχεδιαστές ιστοσελίδων, οι οποίοι ενεργούν προσπαθώντας να προσομοιώσουν, στα πλαίσια συγκεκριμένων σεναρίων, τις αναμενόμενες γνωστικές λειτουργίες του χρήστη προσεγγίζοντας διερευνητικά το σύστημα βήμα βήμα, ώστε να ελεγχθεί αν πραγματικά υποστηρίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες του. Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) Η ευρετική αξιολόγηση είναι μια άλλη μέθοδος εξέτασης της χρηστικότητας, η οποία αξιολογεί το σχέδιο ενός ιστοτόπου βάσει καθιερωμένων αρχών χρηστικότητας. Mία ομάδα ειδικών ελέγχει τη διεπαφή και κρίνει τη συμμόρφωσή της με αναγνωρισμένες αρχές χρηστικότητας καθώς παρατηρεί την επιφάνεια εργασίας. Η επιλογή των ειδικών που θα πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα κάποια «προηγούμενη εμπειρία». Μέθοδος τυπικής εξέτασης (Formal Usability Testing) Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία εξέτασης λογισμικού προσαρμόζοντάς την στην αξιολόγηση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων. Συνίσταται στην παρατήρηση των ομάδων των χρηστών καθώς πραγματοποιούν μια σειρά από αποστολές μέσα από το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης, στη λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση κάθε ενέργειας των συμμετεχόντων στοχεύοντας έτσι στον προσδιορισμό των αδυναμιών του συστήματος. Πλουραλιστικά περάσματα (Pluralistic Walkthroughs) Στα πλουραλιστικά περάσματα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις με την συμμετοχή χρηστών, σχεδιαστών και ειδικών επιστημόνων που μελετούν την χρηστικότητα των ιστοτόπων. Κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων διαμορφώνεται ένα σενάριο που περιλαμβάνει κάποιες αποστολές. Οι συμμετέχοντες συζητούν και αξιολογούν κάθε στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Επιθεώρηση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Feature Inspection) Η επιθεώρηση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αναλύει μονάχα το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας υπηρεσίας λαμβάνοντας συνήθως υπόψη τις απόψεις των χρηστών για τα τελικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη χρήση της. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στα μεσαία στάδια της ανάπτυξης της ιστοσελίδας αφού θα πρέπει να είναι γνωστές κάποιες από τις λειτουργίες των υπηρεσιών στους χρήστες. Επιθεωρήσεις συνέπειας (Consistency Inspections) Οι επιθεωρήσεις συνέπειας εξασφαλίζουν συνέπεια στη χρήση πολλαπλών υπηρεσιών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Λειτουργίες και εφαρμογές πρέπει να εμφανίζονται και να λειτουργούν

5 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 173 με ένα συγκεκριμένο τρόπο ανεξάρτητα από τις προσδοκίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των χρηστών. Επιθεωρήσεις προτύπων (Standards Inspections) Οι επιθεωρήσεις προτύπων εξασφαλίζουν συμφωνία με τα καθιερωμένα πρότυπα εξέτασης της χρηστικότητας που έχουν διαμορφωθεί. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι ειδικευμένοι επαγγελματίας που έχουν βαθιά γνώση των προτύπων αναλύουν τις υπηρεσίες συγκριτικά με τα υπάρχοντα πρότυπα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται καλύτερα στο μέσο στάδιο ανάπτυξης, αφού ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα δεδομένα πρότυπα Πειραματικές μέθοδοι Η πλέον διαδεδομένη εργαστηριακή μέθοδος της κατηγορίας αυτής με ευρύτατη χρήση είναι το πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων (think aloud protocol). Οι χρήστες καλούνται να εκφράσουν μεγαλόφωνα τις σκέψεις, τις απόψεις και τα συναισθήματα τους ενώ αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Οι σκέψεις αυτές καταγράφονται ώστε να αναλυθούν σε συνδυασμό με τις ενέργειες του χρήστη. Σαν μέθοδος απαιτεί σχετικά λίγους πόρους και περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (τρία με τέσσερα άτομα) Διερευνητικές μέθοδοι Οι κύριες μέθοδοι της κατηγορίας αυτής είναι οι συνεντεύξεις των χρηστών (user interviews), η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους χρήστες (user questionnaires), η σύσταση ομάδων αξιολόγησης από τους χρήστες (focus group), οι αναφορές συμβάντων εκ μέρους των χρηστών (self reporting) και οι εθνογραφικές παρατηρήσεις πεδίου (field observation). (Αβούρης, 2000) 6. Προτάσεις επιλογής μεθόδου μελέτης χρηστικότητας Όπως προκύπτει από την προηγούμενη αναλυτική αναφορά στις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη μέτρηση της χρηστικότητας, οι μέθοδοι συγκρινόμενες μεταξύ τους εμφανίζουν πολλές ομοιότητες και διαφορές. Έρευνες με επίκεντρο σχεδιασμού τους το χρήστη, αποδεικνύουν κατά τον Vredenburg (e.a.), ότι βελτιώνουν τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητα του τελικού αποτελέσματος, αν και ο βαθμός της εμπλοκής του χρήστη είναι ανομοιογενής μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Κάθε ιστοσελίδα υποστηρίζει συνήθως πολλά πληροφοριακά συστήματα (OPAC s, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κ.λπ). Επιχειρώντας την επιλογή μεθόδου εξέτασης της χρηστικότητας για κάθε πληροφοριακό σύστημα ξεχωριστά, ιδωμένο σαν ξεχωριστή οντότητα γίνονται οι παρακάτω προτάσεις: Όσον αφορά στη μελέτη χρηστικότητας μιας ιστοσελίδας, το ερωτηματολόγιο επιλέγεται ως η επικρατέστερη μέθοδος μιας και απευθύνεται σε πολλούς χρήστες. Ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης είναι το σημείο αφετηρίας του χρήστη στην περιπλάνησή του, είτε στις επιστημονικές πηγές πληροφόρησης, είτε σε άλλες μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Αποτελεί το χώρο που όλοι οι χρήστες θα επισκεφθούν, για το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη δομή του οποίου μπορούν να εκφράζουν άποψη. Η μέθοδος αυτή αν και δε διακρίνεται για την ευελιξία της, αφού οι ερωτήσεις είναι καταγεγραμμένες και δεν μπορούν να αλλάξουν κατά περίπτωση, προτείνεται γιατί μπορεί να διανεμηθεί σε μεγάλο αριθμό χρηστών. Μάλιστα, δεδομένης της τυποποίησης των ερωτήσεων η συναγωγή συμπερασμάτων είναι πολύ πιο εύκολη. Πρόσθετος παράγοντας που συνηγορεί για την επιλογή του είναι η άμεση επικοινωνία της Βιβλιοθήκης με τους χρήστες καθώς και το χαμηλό κόστος καθώς δεν απαιτεί χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. βιντεοκάμερα). Για τη μελέτη χρηστικότητας του OPAC (Online Public Access Catalogue) ενός αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθηκονομικών εργασιών, πιστεύεται πως η χρήση της

6 174 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ μεθόδου του γνωστικού περιδιαβάσματος (cognitive walkthrough), θα οδηγήσει με εύκολο τρόπο στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Δεδομένης της ικανότητας της μεθόδου να βοηθάει πρωτόπειρους χρήστες κατά τη φάση της διερευνητικής εκμάθησης της λειτουργίας του συστήματος, προτείνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση σαν άμεσο εργαλείο καθώς απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών (έμπειρων ή μη). Μέσα από συγκεκριμένα σενάρια χρήσης προσδιορίζονται οι αναμενόμενες γνωστικές λειτουργίες του χρήστη και μέσα από την εξερεύνηση της επιφάνειας εργασίας ανακαλύπτονται χειρισμοί που διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων. Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν σημαντικά εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα προσπέλασης και ανάκτησης πληροφοριών σε όλες τις μορφές, δηλ. αριθμούς, κείμενα, ημερομηνίες, εικόνες, ήχους, video. Η βαρύτητα της χρήσης τους απαιτεί την επιλογή μιας μεθόδου με άμεση εμπλοκή των χρηστών σαν αυτή του πρωτοκόλλου ομιλούντων υποκειμένων (think aloud method). Μέσω της μεθόδου αυτής, οι χρήστες καλούνται να εκφράσουν μεγαλόφωνα τις απόψεις και τα συναισθήματά τους ενώ αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Παρότι η μεγαλόφωνη έκφραση των σκέψεων ίσως προκαλεί διαταραχή στη συγκέντρωση του χρήστη, καταγράφοντας την ορολογία που ο τελευταίος χρησιμοποιεί, ελέγχεται αν αυτή είναι σε αντιστοιχία με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στα εγχειρίδια και στη διεπιφάνεια του συστήματος. Αν η ακολουθία ενεργειών του χρήστη είναι διαφορετική από την αναμενόμενη για την εκτέλεση του έργου, συνάγεται ότι το σύστημα δεν είναι αρκετά σαφές. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά περιοδικά, θα ήταν κοινότυπο να αναφερθεί ότι αποτελούν μια από τις πιο αγαπημένες πηγές πληροφόρησης ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας. Η άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση που παρέχουν τα κατατάσσουν πρώτα στις προτιμήσεις των χρηστών για την ένταξή τους στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Συνεπώς, δε θα ήταν άστοχη η επιλογή μιας εκ των διερευνητικών μεθόδων, που περιλαμβάνουν την άμεση εμπλοκή των χρηστών και σαν τέτοια θεωρείται ακριβέστερη για την συγκεκριμένη περίσταση, η συνέντευξη των χρηστών. Η μέθοδος αυτή διακρίνεται για την αμεσότητα της, μιας και ο αξιολογητής έρχεται σε άμεση επαφή με το χρήστη, καθώς επίσης και για τη δόμησή της, αφ ης στιγμής οι ερωτήσεις που τίθενται είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση ενός συστήματος σε σχέση με άλλα παρόμοια. Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας που περιλαμβάνει τη μέθοδο που προτείνεται για κάθε πληροφοριακό σύστημα επεξηγώντας επιγραμματικά τους λόγους που καθόρισαν την επιλογή της.

7 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 175 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ερωτηματολόγιο Δοκιμασμένη μέθοδος καταγραφής αντίδρασης των χρηστών στη χρήση της. Πραγματοποιείται με μεγάλο αριθμό ατόμων Εύκολη διαχείριση και συναγωγή συμπερασμάτων 2.OPAC Γνωσιακό περιδιάβασμα (cognitive walkthrough) Άμεση μέθοδος Συνδυασμός χρήστη και συστήματος Εύκολη διαχείριση και συναγωγή συμπερασμάτων 3.ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων Συνεντεύξεις χρηστών Αν η ακολουθία ενεργειών του χρήστη είναι διαφορετική από την αναμενόμενη για την εκτέλεση του έργου, συνάγεται ότι το σύστημα δεν είναι αρκετά σαφές. Καταγραφή της ορολογίας που ο χρήστης χρησιμοποιεί, ώστε να ελεγχθεί αν αυτή είναι σε αντιστοιχία με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στα εγχειρίδια και στη διεπιφάνεια του συστήματος. Άμεση μέθοδος Δομημένες ερωτήσεις Ευελιξία Λεπτομερής καταγραφή απόψεων χρηστών έναντι του συστήματος Πίν.1: Συνοπτικός πίνακας πληροφοριακών συστημάτων και προτεινόμενων μεθόδων εφαρμογής μελέτης χρηστικότητας Σύμφωνα με όλα όσα ως τώρα αναφέρθηκαν και αποδεχόμενοι την άποψη της Doubleday, A. (e.a), αν κάποιος θελήσει να αξιολογήσει πλήρως μια διεπαφή είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει πολλαπλές τεχνικές, γεγονός όμως δαπανηρό και χρονοβόρο.

8 176 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ 7. Συμπεράσματα Συμπερασματικά, από όλα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα προκύπτει ότι η μέτρηση της χρηστικότητας των δικτυακών τόπων δεν είναι ούτε δύσκολη διαδικασία, ούτε δαπανηρή ως προς την υλοποίησή της. Τα αποτελέσματα που εξάγονται αξίζουν το χρόνο και την προσπάθεια που επενδύονται από τη Βιβλιοθήκη αφού συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς στην ικανοποίηση των χρηστών. Η σωστή επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να δώσει εμπεριστατωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται από την ίδια τη Βιβλιοθήκη και αφορούν: Στην κατανόηση της ορολογίας της ιστοσελίδας. Στην αισθητική της ιστοσελίδας. Στο βαθμό που η πρόσβαση επηρεάζεται από το βαθμό εξειδίκευσης και το επίπεδο εκπαίδευσης. Στους προβληματικούς συνδέσμους. Στον εύκολο εντοπισμό από τους χρήστες των βιβλίων και των πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν. Στην ανάκτηση άρθρων περιοδικών σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Στην επιτυχημένη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων που διατίθενται. Η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων αποτελεί κατεξοχήν έργο της Υπηρεσίας Πληροφόρησης, η οποία, στο τέλος της ανάπτυξης της ιστοσελίδας, πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι που ετέθησαν αρχικά έχουν επιτευχθεί. Τα δεδομένα που προκύπτουν από μια τέτοια έρευνα συγκεντρώνονται και αναλύονται από τους αξιολογητές επισταμένα. Χρήσιμα στοιχεία για επεξεργασία αποτελούν τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που εξάγονται από τη μελέτη όπως για παράδειγμα ο χρόνος μέσα στον οποίο πραγματοποιήθηκε μια δοκιμασία, ο αριθμός των λαθών ή των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των αποστολών, ο αριθμός των επιλογών για βοήθεια κ.ά. Το ποσοστό των ποσοτικών και ποιοτικών ερωτήσεων που θα υπάρχουν στην εξέταση εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως οι στόχοι και η φιλοσοφία του Ιδρύματος. Όταν σκοπός είναι η σύγκριση ή η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των στόχων, καλό είναι στη μέθοδο εξέτασης που εφαρμόζεται να περιλαμβάνονται ποιοτικά στοιχεία και ποσοστά συμμετεχόντων που είχαν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή που χρησιμοποίησαν κάποιο μονοπάτι για να ολοκληρώσουν μια αναζήτηση. Οι σημερινοί χρήστες, συνεπαρμένοι από την ισοπεδωτική διείσδυση του διαδικτύου σε ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, αρχίζουν να εξισώνουν τους δικτυακούς τόπους των Βιβλιοθηκών με τη φυσική Βιβλιοθήκη. Δεδομένου ότι πραγματοποιούν, ουσιαστικά, πολλές προσωπικές, επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες όπως αγορές, τραπεζικές συναλλαγές, ενημέρωση, ψυχαγωγία μέσω του διαδικτύου μεταφέρουν αυτή την εμπειρία και σε άλλες δραστηριότητες της ζωής τους, αυξάνοντας έτσι τις προσδοκίες για το σύνολο των λειτουργιών και των υπηρεσιών που η ιστοσελίδα μιας Βιβλιοθήκης σήμερα παρέχει, καθώς και για την αλληλεπίδρασή τους μαζί της (McGillis, 2001). Η εξέταση της χρηστικότητας της ιστοσελίδας μιας Βιβλιοθήκης προσδίδει νέα εμπειρία στους βιβλιοθηκονόμους, αφού η ανάγκη για τη μέτρησή της διαρκώς αυξάνεται. Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη ενός φτωχού ή κακοσχεδιασμένου περιβάλλοντος μειώνει την επιθυμητή παραγωγικότητα του χρήστη. Χωρίς την άμεση εμπλοκή των χρηστών, οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επιστήμονες της πληροφορικής σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης από τη δική τους οπτική γωνία, σύμφωνα µε τις προσωπικές τους εμπειρίες και το βαθμό εξοικείωσης που οι ίδιοι κατέχουν, χρησιμοποιώντας την «ξύλινη» επαγγελματική γλώσσα της επιστήμης τους. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι χρήστες ερμηνεύουν τις συνδέσεις και αλληλεπιδρούν µε τις περιοχές που παρατίθενται είναι σημαντική για τη δημιουργία μιας λειτουργικής διεπαφής. Οι βιβλιοθηκονόμοι

9 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 177 πρέπει να στοχεύουν στην άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Η κατανόηση των αναγκών τους και η προσαρμογή του συστήματος πληροφόρησης στις πραγματικές του δυνατότητες αποτελούν ενέργειες, που μπορούν να καταστήσουν τις πηγές πληροφοριών προσιτές και πλήρως κατανοητές για το χρήστη. Εφαρμόζοντας μετρήσεις χρηστικότητας από την αρχική φάση του σχεδιασμού της ιστοσελίδας και συνεχίζοντας µε επαναληπτικές διαδικασίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι µόνο προσδιορίζονται τυχόν προβλήματα, αλλά παράλληλα αναπτύσσονται και νέοι καλύτεροι τρόποι πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι βιβλιοθηκονόμοι που δεν εφησυχάζουν αλλά τολμούν να χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους επιτυγχάνουν τη δημιουργία ιστοσελίδων µε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για το χρήστη. 8. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Αβούρης, Ν. (2000) «Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή». Αθήνα: Δίαυλος, 2. Γαρουφάλλου,Γ., Σιάτρη,Ρ.και Χριστοδούλου, Γ. (2000) «Απλότητα:η τέχνη της δημιουργίας εύχρηστων και προσβάσιμων ιστοσελίδων βιβλιοθηκών» στο Δέσποινα Παπαδάκη (επιμ.) Σύνδεση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα,18-20 Δεκ., Αθήνα:Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.,σ Γαρουφάλλου,Γ., Σιάτρη,Ρ (1998) «Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόμους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» στο Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού πρακτικά 6 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα,5-7 Νοεμβρίου 1997, Αθήνα: ΕΚΠΑ, σ Δενδρινός, Μάρκος (2004) «Πληροφοριακά Συστήματα» σημειώσεις μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας» 5. Ζαφειρόπουλος, Κ., Σωτηρίου, I. και Θεοδωρίδου, M.E. (2003) Εξετάζοντας τη χρηστικότητα ενός ιστοτόπου: μια εφαρμογή σε ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο Σοφία Π.Γρηγοριάδου(επιμ.) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες:επεκτείνοντας τα όρια 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες,12-14 Νοεμ. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, σσ Κουρακλής, Ι. (1998) «Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών» στο Οργάνωση και Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη Ψηφιακή Εποχή, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος 4-6 Νοεμ, Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999 σ Τσάκωνας, Γιάννης και Παπαθεοδώρου, Χρήστος (2003) «Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» στο Σοφία Π. Γρηγοριάδου (επιμ.) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες,12-14 Νοεμ. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, σσ Augustine, Susan and Greene, Courtney (2002) Discovering how students search a library web site: a usability case study College and Research Libraries 63(4), p Battleson, Brenda, Booth, Austin and Weintrop, Jane (2002) Usability testing of an academic library web site: a case study, The Journal of Academic Librarianship 27(3), p Clairmont, M, Dickstein, Ruth and Mills, Vicki Testing for usability in the design of a new information gateway 11. [Πρόσβαση 25/11/2004]

10 178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ 12. Cockrell, Barbara J. and Anderson, Jayne Elaine (2002 ) How do I find an article?: insights from a web usability study The Journal of Academic Librarianship 28(3), p Dickstein, Ruth and Mills, Vicki (2000) Usability testing at the University of Arizona Library: how to let the users in on the design Information Technology and Libraries 19(3), p Doubleday, Ann [e.a.] (1997) A comparison of usability techniques for evaluating design in Comparing studies that compare usability assessment methods: an unsuccessful search for stable criteria Conference on designing interactive systems: processes, practices, methods and techniques ACM, pp Ebenezer, C. (2003) Usability evaluation of an NHS website in Health Information and Libraries, 20, pp Formal Usability Inspections [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 17. Genuis, Shelagh K. (2004) Web usability testing: a critical tool for libraries Feliciter 50(4), p George, C.A. (2005) Usability testing & design of a library website: an iterative approach in OCLC Systems & Services 21(3), pp Hom, James Cognitive walktrough στο «The usability methods toolbox vwh.net/usability [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 20. Hom, James Heuristic Evaluation στο «The usability methods toolbox vwh.net/usability [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 21. Krueger, Janice, Ray, Ron L and Knight, Lorrie (2004) Applying web usability techniques to assess student awareness of library web resources, The Journal of Academic Librarianship 30(4), p McCullen, Susan (2001) Usability testing in a library web site redesign project Reference Services Review 29 (1) p McGillis, Louise and Toms, Elaine G. (2001) «Usability of the academic web site: implications for design» in College and Research Libraries 62(4), p Morgan, Eric Lease (1999) Marketing through usability Computers in Libraries 19(8), p Muller, Michael J. [e.a.] (1993) Comparing studies that compare usability assessment methods: an unsuccessful search for stable criteria Interact 93 & CHI 93 Conference companion on human factors in computing system pp Nielsen, Jacob How to conduct a heuristic evaluation heuristic_evaluation.html [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 27. Nielsen, Jacob Traditional usability test of running system, sidebar to article about usability testing for the design of Sun s website in 1995, screentest.html 28. [Τελευταία πρόσβαση 25/11/2004] 29. Nielsen, Jacob You only need to test with 5 users, Jacob Nielsen s Alert box, March 19, [τελευταία πρόσβαση 25/11/2004] 31. Perfetti, Christine and Landesman, Lori Eight is not enough eight_is_not_enough/ [τελευταία πρόσβαση 26/11/2004] 32. Prescott, Jerilyn (1999) Usability testing: a quick, cheap and effective method ACM, p

11 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Van den Haak, M.J. (2004) Employing think aloud protocols and constructive interaction to test the usability of online library catalogues: a methodological comparison in Interacting with computers, vol.16, pp Vredenburg, K. [e.a.] (2002) A survey of user centered design practice in CHI, vol.4,no1,pp

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 11: Αξιολόγηση Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 11: Αξιολόγηση Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 11: Αξιολόγηση Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα...

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα... #8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού Η αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήµατος είναι βασική διαδικασία κατά τη σχεδίαση - διαµορφωτική αξιολόγηση - συµπερασµατική αξιολόγηση Αναλυτικές τεχνικές : στο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, PhD Department of Computation, UMIST

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, PhD Department of Computation, UMIST Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, PhD Department of Computation, UMIST ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Η Σημασία της Ευχρηστίας στο Σχεδιασμό Διεπιφάνειας Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 7 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικές Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 7: Αξιολόγηση ΕΛ - Τεχνικές 1/50 3/5/2017 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής. Λογιπαίγνιον

Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής. Λογιπαίγνιον Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιπαίγνιον μέθοδοι αυτό-αξαξ ξιολόγησης Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή uman-computer Interactio on (HCI) Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπ πολογιστή (ΑΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 4: Αξιολόγηση πολιτισμικού Λογισμικού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεθοδολογία αξιολόγησης της πανταχού πρόσβασης σε φυσικούς και ψηφιακούς χώρους πληροφόρησης

Μια μεθοδολογία αξιολόγησης της πανταχού πρόσβασης σε φυσικούς και ψηφιακούς χώρους πληροφόρησης Μια μεθοδολογία της πανταχού πρόσβασης σε φυσικούς και ψηφιακούς χώρους πληροφόρησης Σπύρος Βερονίκης Κυριακή Ζούτσου Χρήστος Παπαθεοδώρου Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών

Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστήµιο Πατρών http://www.lis.upatras.gr Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας http://www.ionio.gr/tab/index.html Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το τρέχον έγγραφο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΤΠ61

Παρουσίαση: Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΤΠ61 Παρουσίαση: Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΤΠ61 Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός -πολυμέσων Για την πραγματοποίηση του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού είναι ανάγκη να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Ενότητα 5: Η Δομή της Ερευνητικής Πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, αναπλ. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια πρόβλεψης. της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού : αξιολόγηση της μάθησης σε συνδυασμό με την ευχρηστία

Κριτήρια πρόβλεψης. της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού : αξιολόγηση της μάθησης σε συνδυασμό με την ευχρηστία Κριτήρια πρόβλεψης της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού : αξιολόγηση της μάθησης σε συνδυασμό με την ευχρηστία 2 1) Η κατάσταση του συστήματος είναι ορατή (system status visibility. Το σύστημα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα Σχολή ΣΑΚΕ ΣΘΕΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών KPS Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 1 tasos@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων (Human centered multimedia) Κολαξίζης Ιωάννης Α.Μ.53068 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ) 1 Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός Ανθρωπο-κεντρικός σχεδιασµός σημαίνει την εµπλοκή σε µεγάλο βαθµό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Η φάση της αξιολόγησης οδηγεί σε βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ράνια Σιάτρη, Π. Μπαλατσούκας,

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ράνια Σιάτρη, Π. Μπαλατσούκας, Ψηφιοποίηση συλλογών πολιτιστικού περιεχομένου: η αξιολόγηση της χρηστικότητας του online συστήματος VeriaGrid (Light) της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, garoufallou@yahoo.co.uk

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη.

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία διαδραστικών συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων γνώσης Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη gaitanou@benaki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 Εξωτερική ποιότητα Την ποιότητα των λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων. Υπεύθυνος : Οικονομίδης Αναστάσιος. Ψωμαδοπούλου Χρυσοβαλάντου (06/33)

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων. Υπεύθυνος : Οικονομίδης Αναστάσιος. Ψωμαδοπούλου Χρυσοβαλάντου (06/33) Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνος : Οικονομίδης Αναστάσιος «Σύγκριση 6 ιστοσελίδων του Internet με Συνταγές Μαγειρικής» Ψωμαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό Εκπαιδευτικό λογισμικό Παλαιγεωργίου Γιώργος, Λέκτορας gpalege@uwm.gr Στόχοι του μαθήματος: Οι φοιτητές μετά το πέρα τους μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: ιερευνητική αξιολόγηση ιερευνητική αξιολόγηση Πλαίσιο αξιολόγησης: DECIDE Μεθοδολογίες Συνεντεύξεις Ερωτηµατολόγια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ 14 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (WCIT 2004) ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice» Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΗΤΑ 101. Μάνθος Ντελής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΗΤΑ 101. Μάνθος Ντελής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΗΤΑ 101 Μάνθος Ντελής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα