Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Προτάσεις επιλογής μεθόδου. Αναστασία Αβραμίδου, Ιφιγένεια Βαρδακώστα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Προτάσεις επιλογής μεθόδου. Αναστασία Αβραμίδου, Ιφιγένεια Βαρδακώστα"

Transcript

1 Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Προτάσεις επιλογής μεθόδου Αναστασία Αβραμίδου, Ιφιγένεια Βαρδακώστα 1. Εισαγωγή Οι αλλαγές στο τομέα της τεχνολογίας, έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο χώρο των Βιβλιοθηκών τα τελευταία 15 χρόνια, επιβάλλοντας την προσαρμογή των λειτουργιών και των υπηρεσιών τους στο νέο αυτό περιβάλλον. Αρκεί να αναφερθεί πως στο πολύ πρόσφατο παρελθόν οι ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών δεν ήταν παρά μία ακόμα σελίδα στο διαδίκτυο, ικανοποιώντας ελάχιστα τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της. Σήμερα, στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας και του νέου ρόλου που η σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως λόγω της ταχείας ανάπτυξης και εξάπλωσης των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας που θα έχει στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πρωταρχικό καθήκον. Τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά επισκεψιμότητάς τους και οι ολοένα διευρυνόμενες δυνατότητες υποστήριξης περισσοτέρων λειτουργιών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνονται, καθιστούν απαραίτητο τον εύχρηστο σχεδιασμό των δικτυακών τους τόπων, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική και ικανοποιητική αναζήτηση πληροφοριών. 2. Ανάλυση και ορισμός της χρηστικότητας Το Διεθνές Πρότυπο (ISO ) αναφέρει τη χρηστικότητα ως «το βαθμό στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε ένα διευκρινισμένο πλαίσιο της χρήσης». Το πρότυπο διαμορφώνεται με τους ορισμούς «αποτελεσματικότητα», «αποδοτικότητα» και «ικανοποίηση». Αναλύοντας τις παραπάνω έννοιες μπορεί κανείς να τις ορίσει ως εξής: Αποτελεσματικότητα (effectiveness) είναι ο βαθμός επίτευξης ενός στόχου. Αποδοτικότητα (efficiency) είναι το ποσοστό χρόνου που απαιτείται από το χρήστη, για να ολοκληρώσει την πρόσβαση σε ένα στόχο. Ικανοποίηση (satisfaction) είναι το επίπεδο άνεσης και εξοικείωσης που αισθάνεται ο επισκέπτης της ιστοσελίδας κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας, ώστε να επανέλθει στο μέλλον. Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των βιομηχανιών των υπολογιστών οι μελέτες χρηστικότητας βρήκαν εφαρμογή και στο χώρο των Βιβλιοθηκών. Οι μέθοδοι αυτές δεν υιοθετήθηκαν αμέσως από τις Βιβλιοθήκες και ειδικότερα από τους Βιβλιοθηκονόμους της περιόδου, διότι επικρατούσε η αντίληψη πως ο σχεδιασμός συστημάτων δεν άπτεται του ενδιαφέροντος της Βιβλιοθηκονομίας και ότι οι συγκεκριμένες μελέτες ήταν δύσκολες στη διεξαγωγή τους, δαπανηρές και χρονοβόρες (Dickstein, 2000) Σημασία της χρηστικότητας των ιστοσελίδων στη σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης Τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός Βιβλιοθηκών στρέφεται στην αξιολόγηση της χρηστικότητας των δικτυακών τους τόπων αφού φαίνεται να γίνεται συνείδηση η σημασία της για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής προώθησης των υπηρεσιών της καθώς

2 170 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ αποτελεί σημείο συνάντησης των ειδικών της πληροφόρησης και του κοινού στο οποίο απευθύνεται (Ζαφειρόπουλος, 2003). Σήμερα οι ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών προσφέρουν πληροφορίες όχι μόνο για την πολιτική που ακολουθούν, το υλικό που ανήκει στις συλλογές τους και τις διαθέσιμες στους χρήστες υπηρεσίες της, αλλά και για τις ηλεκτρονικές πηγές, τα ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, τα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών κ.ά, που καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες του διαρκώς διευρυνόμενου κοινού τους. Παράλληλα εξασφαλίζουν επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα και πραγμάτωση του σκοπού λειτουργίας της δηλ. της παροχής πληροφοριών και γνώσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία (McGillis, 2001). Η μελέτη της χρηστικότητας των ιστοτόπων των Βιβλιοθηκών αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο στις διεπαφές χρήστη υπολογιστή από την άποψη της αποτελεσματικότητας και της ευκολίας στη χρήσης τους. Σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη κατάλληλα, γίνεται ένα αναπόσπαστο τμήμα της ανάπτυξης και της εξέλιξης του ιστότοπου καθώς αποτελεί σημαντικό μέσο απόδειξης στο κοινό που εξυπηρετεί ότι λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες του παρέχοντας τα κατάλληλα εκείνα μέσα ώστε να εκπληρωθούν οι πληροφοριακές του ανάγκες με τρόπο εύκολο και γρήγορο (Battleson, 2001). Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στη Βιβλιοθήκη να γνωρίσει καλύτερα τους χρήστες της και να επαναπροσδιορίσει την πολιτική εκπαίδευσής τους πάνω στα ηλεκτρονικά της τεκμήρια. Σε οργανωτικό επίπεδο η αξιολόγηση της χρηστικότητας μπορεί να περιχαράξει τον σχεδιασμό του δικτυακού τόπου χωρίς να επιτρέπει επεμβάσεις και αλλαγές μέσα από αυθαίρετες πρακτικές ή αυθόρμητες επιθυμίες. Επιπρόσθετα, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ελκυστικών ως προς τη χρήση δικτυακών τόπων οι οποίοι, να καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Τέλος, ένα πρόσθετο όφελος που αξίζει να σημειωθεί είναι η ταύτιση των απόψεων του προσωπικού για το σχεδιασμό του δικτυακού τόπου αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών ήταν αυτή που οδήγησε στη συγκρότηση μιας κοινής θεώρησης για το πώς πρέπει να σχεδιάζεται ένας δικτυακός τόπος εξαλείφοντας τις συγκρουσιακού χαρακτήρα αντίθετες απόψεις (Τσάκωνας, Παπαθεοδώρου, ό.π.) Η σημασία της χρηστικότητας για τους χρήστες των ιστοτόπων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πυρήνα στη διαδικασία αξιολόγησης της χρηστικότητας της ιστοσελίδας μιας Βιβλιοθήκης αποτελούν οι χρήστες της. Ιδιαίτερα οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συγκεντρώνουν ανομοιογενές κοινό που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και εξωτερικούς χρήστες. Κάθε κατηγορία έχει τις δικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες ως προς την αντιμετώπιση. Στις μέρες μας, ο χρήστης απομακρυσμένος από το φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης και αξιοποιώντας τις νέες υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης καλείται να πραγματοποιήσει την έρευνά του με μοναδικό σύμμαχο την ενδεχομένως καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα της. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένας καλά σχεδιασμένος δικτυακός τόπος μιας Βιβλιοθήκης που εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στον OPAC κατάλογό της, σε online καταλόγους περιοδικών και βάσεις δεδομένων, σε πληροφοριακό υλικό, σε σχετικούς δικτυακούς τόπους και που παρέχει ταυτόχρονα υποστήριξη στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνει μια εικόνα επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αύξηση της χρήσης της και στην πλήρη αξιοποίηση των πληροφοριακών της πηγών καθώς φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κοινού που εξυπηρετεί παρέχοντας όλα εκείνα τα κατάλληλα μέσα ώστε να εκπληρωθούν οι ανάγκες του εύκολα, γρήγορα και άμεσα.

3 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Προβλήματα σχεδιασμού ιστοσελίδων Βιβλιοθηκών Η σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με την χρηστικότητα των δικτυακών τόπων αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια γεγονός που συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας σχετικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χρήστες των Βιβλιοθηκών. Τα προβλήματα όπως φαίνεται είναι πολλά και ποικίλα (Τσάκωνας, Παπαθεοδώρου ό.π.). Ειδικότερα: Γραφικός σχεδιασμός Πολλές φορές οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης των δημιουργών τους με την υπερβολική χρήση γραφικών, κινούμενων εικόνων, ήχου και γενικότερα διαφόρων εφαρμογών πολυμέσων. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα πρόσβασης για τον χρήστη καθώς επιβραδύνεται το «φόρτωμα» των σελίδων. Πολυπλοκότητα Η διαφορετικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με το αυξανόμενο μέγεθος των συλλογών τους οδηγεί στη διαμόρφωση ενός μη λειτουργικού δικτυακού περιβάλλοντος που μπερδεύει παρά συμβάλει στην ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. Ορολογία Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που σημειώνεται και δυστυχώς εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα έντονο είναι η εκτεταμένη χρήση της «βιβλιοθηκονομικής» ορολογίας. Οι χρήστες δε μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ των ειδικών επιστημονικών όρων που χρησιμοποιούνται, ούτε είναι υποχρεωμένοι άλλωστε, μεταξύ παρόμοιου τύπου υλικού. Προσωπικό των βιβλιοθηκών Η μεγάλη εξοικείωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών με το περιβάλλον του δικτυακού τόπου, καθώς για αυτούς αποτελεί καθημερινό εργαλείο δουλειάς, πολλές φορές τους καθιστά διστακτικούς σε οποιαδήποτε αλλαγή, όχι μόνο από άποψη μορφής ή περιεχομένου αλλά και λειτουργίας της ιστοσελίδας. Συνεπώς όσο καλή διάθεση και αν επιδεικνύουν, πολλές φορές αδυνατούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα κενά και τις αδυναμίες που πιθανώς χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (Τσάκωνας, Παπαθεοδώρου, ό. π.). 4. Αλληλεπίδραση ανθρώπου - μηχανής Σημαντικό συστατικό κάθε βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ή ιστοσελίδας αποτελεί ο διάλογος υπολογιστή χρήστη. Η αναγκαιότητα προσθήκης μιας τεχνικής αξιολόγησης που να αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού και να ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό της «ευκολίας της χρήσης» σ ένα προϊόν αποτελεί έργο της επιστήμης που είναι γνωστή ως μηχανική χρηστικότητας (Human Computer Interaction-HCI) (Κουρακλής, 1998). Σύμφωνα με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής οι διεπαφές πρέπει να έχουν τους παρακάτω στόχους: 1. Να επιτρέπουν στους χρήστες να επιτύχουν τους στόχους τους και να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 2. Να δημιουργούν ένα κατανοητό ως προς τη χρήση περιβάλλον έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εργαστούν εύκολα και αποτελεσματικά χωρίς άστοχες ενέργειες. 3. Να διαμορφώνουν ένα αισθητικά ευχάριστο περιβάλλον διεπαφής. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κρίνεται απαραίτητη η συλλογή στοιχείων σχετικά με τους χρήστες της Βιβλιοθήκης καθώς και η κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών τους ώστε να ολοκληρώσουν τις αναζητήσεις τους επιτυχώς.

4 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ 5. Μέθοδοι εξέτασης χρηστικότητας Στη διεθνή βιβλιογραφία οι μέθοδοι εξέτασης της χρηστικότητας των δικτυακών τόπων ανάλογα με τη χρήση τους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Αναλυτικές, Πειραματικές και Διερευνητικές. Είναι προφανές ότι καμία μέθοδος εξέτασης της χρηστικότητας δεν είναι προτιμότερη από την άλλη. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται τόσο από την φύση του λογισμικού όσο και από την φάση ανάπτυξής του κατά την οποία θα μετρηθεί η ευχρηστία του. Ειδικότερα αναφέρουμε: 5.1. Αναλυτικές μέθοδοι Οι πιο σημαντικές μέθοδοι εξέτασης της χρηστικότητας που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή όπως αυτές εμφανίζονται στην βιβλιογραφία είναι: Γνωστικό Πέρασμα (Cognitive Walkthrough) Η αξιολόγηση ενός συστήματος με τη μέθοδο αυτή γίνεται συνήθως στο εργαστήριο από ειδικούς επιστήμονες της πληροφόρησης και σχεδιαστές ιστοσελίδων, οι οποίοι ενεργούν προσπαθώντας να προσομοιώσουν, στα πλαίσια συγκεκριμένων σεναρίων, τις αναμενόμενες γνωστικές λειτουργίες του χρήστη προσεγγίζοντας διερευνητικά το σύστημα βήμα βήμα, ώστε να ελεγχθεί αν πραγματικά υποστηρίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες του. Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) Η ευρετική αξιολόγηση είναι μια άλλη μέθοδος εξέτασης της χρηστικότητας, η οποία αξιολογεί το σχέδιο ενός ιστοτόπου βάσει καθιερωμένων αρχών χρηστικότητας. Mία ομάδα ειδικών ελέγχει τη διεπαφή και κρίνει τη συμμόρφωσή της με αναγνωρισμένες αρχές χρηστικότητας καθώς παρατηρεί την επιφάνεια εργασίας. Η επιλογή των ειδικών που θα πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα κάποια «προηγούμενη εμπειρία». Μέθοδος τυπικής εξέτασης (Formal Usability Testing) Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία εξέτασης λογισμικού προσαρμόζοντάς την στην αξιολόγηση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων. Συνίσταται στην παρατήρηση των ομάδων των χρηστών καθώς πραγματοποιούν μια σειρά από αποστολές μέσα από το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης, στη λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση κάθε ενέργειας των συμμετεχόντων στοχεύοντας έτσι στον προσδιορισμό των αδυναμιών του συστήματος. Πλουραλιστικά περάσματα (Pluralistic Walkthroughs) Στα πλουραλιστικά περάσματα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις με την συμμετοχή χρηστών, σχεδιαστών και ειδικών επιστημόνων που μελετούν την χρηστικότητα των ιστοτόπων. Κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων διαμορφώνεται ένα σενάριο που περιλαμβάνει κάποιες αποστολές. Οι συμμετέχοντες συζητούν και αξιολογούν κάθε στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Επιθεώρηση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Feature Inspection) Η επιθεώρηση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αναλύει μονάχα το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας υπηρεσίας λαμβάνοντας συνήθως υπόψη τις απόψεις των χρηστών για τα τελικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη χρήση της. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στα μεσαία στάδια της ανάπτυξης της ιστοσελίδας αφού θα πρέπει να είναι γνωστές κάποιες από τις λειτουργίες των υπηρεσιών στους χρήστες. Επιθεωρήσεις συνέπειας (Consistency Inspections) Οι επιθεωρήσεις συνέπειας εξασφαλίζουν συνέπεια στη χρήση πολλαπλών υπηρεσιών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Λειτουργίες και εφαρμογές πρέπει να εμφανίζονται και να λειτουργούν

5 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 173 με ένα συγκεκριμένο τρόπο ανεξάρτητα από τις προσδοκίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των χρηστών. Επιθεωρήσεις προτύπων (Standards Inspections) Οι επιθεωρήσεις προτύπων εξασφαλίζουν συμφωνία με τα καθιερωμένα πρότυπα εξέτασης της χρηστικότητας που έχουν διαμορφωθεί. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι ειδικευμένοι επαγγελματίας που έχουν βαθιά γνώση των προτύπων αναλύουν τις υπηρεσίες συγκριτικά με τα υπάρχοντα πρότυπα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται καλύτερα στο μέσο στάδιο ανάπτυξης, αφού ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα δεδομένα πρότυπα Πειραματικές μέθοδοι Η πλέον διαδεδομένη εργαστηριακή μέθοδος της κατηγορίας αυτής με ευρύτατη χρήση είναι το πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων (think aloud protocol). Οι χρήστες καλούνται να εκφράσουν μεγαλόφωνα τις σκέψεις, τις απόψεις και τα συναισθήματα τους ενώ αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Οι σκέψεις αυτές καταγράφονται ώστε να αναλυθούν σε συνδυασμό με τις ενέργειες του χρήστη. Σαν μέθοδος απαιτεί σχετικά λίγους πόρους και περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (τρία με τέσσερα άτομα) Διερευνητικές μέθοδοι Οι κύριες μέθοδοι της κατηγορίας αυτής είναι οι συνεντεύξεις των χρηστών (user interviews), η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους χρήστες (user questionnaires), η σύσταση ομάδων αξιολόγησης από τους χρήστες (focus group), οι αναφορές συμβάντων εκ μέρους των χρηστών (self reporting) και οι εθνογραφικές παρατηρήσεις πεδίου (field observation). (Αβούρης, 2000) 6. Προτάσεις επιλογής μεθόδου μελέτης χρηστικότητας Όπως προκύπτει από την προηγούμενη αναλυτική αναφορά στις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη μέτρηση της χρηστικότητας, οι μέθοδοι συγκρινόμενες μεταξύ τους εμφανίζουν πολλές ομοιότητες και διαφορές. Έρευνες με επίκεντρο σχεδιασμού τους το χρήστη, αποδεικνύουν κατά τον Vredenburg (e.a.), ότι βελτιώνουν τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητα του τελικού αποτελέσματος, αν και ο βαθμός της εμπλοκής του χρήστη είναι ανομοιογενής μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Κάθε ιστοσελίδα υποστηρίζει συνήθως πολλά πληροφοριακά συστήματα (OPAC s, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κ.λπ). Επιχειρώντας την επιλογή μεθόδου εξέτασης της χρηστικότητας για κάθε πληροφοριακό σύστημα ξεχωριστά, ιδωμένο σαν ξεχωριστή οντότητα γίνονται οι παρακάτω προτάσεις: Όσον αφορά στη μελέτη χρηστικότητας μιας ιστοσελίδας, το ερωτηματολόγιο επιλέγεται ως η επικρατέστερη μέθοδος μιας και απευθύνεται σε πολλούς χρήστες. Ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης είναι το σημείο αφετηρίας του χρήστη στην περιπλάνησή του, είτε στις επιστημονικές πηγές πληροφόρησης, είτε σε άλλες μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Αποτελεί το χώρο που όλοι οι χρήστες θα επισκεφθούν, για το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη δομή του οποίου μπορούν να εκφράζουν άποψη. Η μέθοδος αυτή αν και δε διακρίνεται για την ευελιξία της, αφού οι ερωτήσεις είναι καταγεγραμμένες και δεν μπορούν να αλλάξουν κατά περίπτωση, προτείνεται γιατί μπορεί να διανεμηθεί σε μεγάλο αριθμό χρηστών. Μάλιστα, δεδομένης της τυποποίησης των ερωτήσεων η συναγωγή συμπερασμάτων είναι πολύ πιο εύκολη. Πρόσθετος παράγοντας που συνηγορεί για την επιλογή του είναι η άμεση επικοινωνία της Βιβλιοθήκης με τους χρήστες καθώς και το χαμηλό κόστος καθώς δεν απαιτεί χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. βιντεοκάμερα). Για τη μελέτη χρηστικότητας του OPAC (Online Public Access Catalogue) ενός αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθηκονομικών εργασιών, πιστεύεται πως η χρήση της

6 174 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ μεθόδου του γνωστικού περιδιαβάσματος (cognitive walkthrough), θα οδηγήσει με εύκολο τρόπο στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Δεδομένης της ικανότητας της μεθόδου να βοηθάει πρωτόπειρους χρήστες κατά τη φάση της διερευνητικής εκμάθησης της λειτουργίας του συστήματος, προτείνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση σαν άμεσο εργαλείο καθώς απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών (έμπειρων ή μη). Μέσα από συγκεκριμένα σενάρια χρήσης προσδιορίζονται οι αναμενόμενες γνωστικές λειτουργίες του χρήστη και μέσα από την εξερεύνηση της επιφάνειας εργασίας ανακαλύπτονται χειρισμοί που διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων. Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν σημαντικά εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα προσπέλασης και ανάκτησης πληροφοριών σε όλες τις μορφές, δηλ. αριθμούς, κείμενα, ημερομηνίες, εικόνες, ήχους, video. Η βαρύτητα της χρήσης τους απαιτεί την επιλογή μιας μεθόδου με άμεση εμπλοκή των χρηστών σαν αυτή του πρωτοκόλλου ομιλούντων υποκειμένων (think aloud method). Μέσω της μεθόδου αυτής, οι χρήστες καλούνται να εκφράσουν μεγαλόφωνα τις απόψεις και τα συναισθήματά τους ενώ αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Παρότι η μεγαλόφωνη έκφραση των σκέψεων ίσως προκαλεί διαταραχή στη συγκέντρωση του χρήστη, καταγράφοντας την ορολογία που ο τελευταίος χρησιμοποιεί, ελέγχεται αν αυτή είναι σε αντιστοιχία με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στα εγχειρίδια και στη διεπιφάνεια του συστήματος. Αν η ακολουθία ενεργειών του χρήστη είναι διαφορετική από την αναμενόμενη για την εκτέλεση του έργου, συνάγεται ότι το σύστημα δεν είναι αρκετά σαφές. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά περιοδικά, θα ήταν κοινότυπο να αναφερθεί ότι αποτελούν μια από τις πιο αγαπημένες πηγές πληροφόρησης ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας. Η άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση που παρέχουν τα κατατάσσουν πρώτα στις προτιμήσεις των χρηστών για την ένταξή τους στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Συνεπώς, δε θα ήταν άστοχη η επιλογή μιας εκ των διερευνητικών μεθόδων, που περιλαμβάνουν την άμεση εμπλοκή των χρηστών και σαν τέτοια θεωρείται ακριβέστερη για την συγκεκριμένη περίσταση, η συνέντευξη των χρηστών. Η μέθοδος αυτή διακρίνεται για την αμεσότητα της, μιας και ο αξιολογητής έρχεται σε άμεση επαφή με το χρήστη, καθώς επίσης και για τη δόμησή της, αφ ης στιγμής οι ερωτήσεις που τίθενται είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση ενός συστήματος σε σχέση με άλλα παρόμοια. Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας που περιλαμβάνει τη μέθοδο που προτείνεται για κάθε πληροφοριακό σύστημα επεξηγώντας επιγραμματικά τους λόγους που καθόρισαν την επιλογή της.

7 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 175 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ερωτηματολόγιο Δοκιμασμένη μέθοδος καταγραφής αντίδρασης των χρηστών στη χρήση της. Πραγματοποιείται με μεγάλο αριθμό ατόμων Εύκολη διαχείριση και συναγωγή συμπερασμάτων 2.OPAC Γνωσιακό περιδιάβασμα (cognitive walkthrough) Άμεση μέθοδος Συνδυασμός χρήστη και συστήματος Εύκολη διαχείριση και συναγωγή συμπερασμάτων 3.ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων Συνεντεύξεις χρηστών Αν η ακολουθία ενεργειών του χρήστη είναι διαφορετική από την αναμενόμενη για την εκτέλεση του έργου, συνάγεται ότι το σύστημα δεν είναι αρκετά σαφές. Καταγραφή της ορολογίας που ο χρήστης χρησιμοποιεί, ώστε να ελεγχθεί αν αυτή είναι σε αντιστοιχία με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στα εγχειρίδια και στη διεπιφάνεια του συστήματος. Άμεση μέθοδος Δομημένες ερωτήσεις Ευελιξία Λεπτομερής καταγραφή απόψεων χρηστών έναντι του συστήματος Πίν.1: Συνοπτικός πίνακας πληροφοριακών συστημάτων και προτεινόμενων μεθόδων εφαρμογής μελέτης χρηστικότητας Σύμφωνα με όλα όσα ως τώρα αναφέρθηκαν και αποδεχόμενοι την άποψη της Doubleday, A. (e.a), αν κάποιος θελήσει να αξιολογήσει πλήρως μια διεπαφή είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει πολλαπλές τεχνικές, γεγονός όμως δαπανηρό και χρονοβόρο.

8 176 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ 7. Συμπεράσματα Συμπερασματικά, από όλα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα προκύπτει ότι η μέτρηση της χρηστικότητας των δικτυακών τόπων δεν είναι ούτε δύσκολη διαδικασία, ούτε δαπανηρή ως προς την υλοποίησή της. Τα αποτελέσματα που εξάγονται αξίζουν το χρόνο και την προσπάθεια που επενδύονται από τη Βιβλιοθήκη αφού συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς στην ικανοποίηση των χρηστών. Η σωστή επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να δώσει εμπεριστατωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται από την ίδια τη Βιβλιοθήκη και αφορούν: Στην κατανόηση της ορολογίας της ιστοσελίδας. Στην αισθητική της ιστοσελίδας. Στο βαθμό που η πρόσβαση επηρεάζεται από το βαθμό εξειδίκευσης και το επίπεδο εκπαίδευσης. Στους προβληματικούς συνδέσμους. Στον εύκολο εντοπισμό από τους χρήστες των βιβλίων και των πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν. Στην ανάκτηση άρθρων περιοδικών σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Στην επιτυχημένη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων που διατίθενται. Η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων αποτελεί κατεξοχήν έργο της Υπηρεσίας Πληροφόρησης, η οποία, στο τέλος της ανάπτυξης της ιστοσελίδας, πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι που ετέθησαν αρχικά έχουν επιτευχθεί. Τα δεδομένα που προκύπτουν από μια τέτοια έρευνα συγκεντρώνονται και αναλύονται από τους αξιολογητές επισταμένα. Χρήσιμα στοιχεία για επεξεργασία αποτελούν τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που εξάγονται από τη μελέτη όπως για παράδειγμα ο χρόνος μέσα στον οποίο πραγματοποιήθηκε μια δοκιμασία, ο αριθμός των λαθών ή των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των αποστολών, ο αριθμός των επιλογών για βοήθεια κ.ά. Το ποσοστό των ποσοτικών και ποιοτικών ερωτήσεων που θα υπάρχουν στην εξέταση εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως οι στόχοι και η φιλοσοφία του Ιδρύματος. Όταν σκοπός είναι η σύγκριση ή η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των στόχων, καλό είναι στη μέθοδο εξέτασης που εφαρμόζεται να περιλαμβάνονται ποιοτικά στοιχεία και ποσοστά συμμετεχόντων που είχαν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή που χρησιμοποίησαν κάποιο μονοπάτι για να ολοκληρώσουν μια αναζήτηση. Οι σημερινοί χρήστες, συνεπαρμένοι από την ισοπεδωτική διείσδυση του διαδικτύου σε ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, αρχίζουν να εξισώνουν τους δικτυακούς τόπους των Βιβλιοθηκών με τη φυσική Βιβλιοθήκη. Δεδομένου ότι πραγματοποιούν, ουσιαστικά, πολλές προσωπικές, επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες όπως αγορές, τραπεζικές συναλλαγές, ενημέρωση, ψυχαγωγία μέσω του διαδικτύου μεταφέρουν αυτή την εμπειρία και σε άλλες δραστηριότητες της ζωής τους, αυξάνοντας έτσι τις προσδοκίες για το σύνολο των λειτουργιών και των υπηρεσιών που η ιστοσελίδα μιας Βιβλιοθήκης σήμερα παρέχει, καθώς και για την αλληλεπίδρασή τους μαζί της (McGillis, 2001). Η εξέταση της χρηστικότητας της ιστοσελίδας μιας Βιβλιοθήκης προσδίδει νέα εμπειρία στους βιβλιοθηκονόμους, αφού η ανάγκη για τη μέτρησή της διαρκώς αυξάνεται. Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη ενός φτωχού ή κακοσχεδιασμένου περιβάλλοντος μειώνει την επιθυμητή παραγωγικότητα του χρήστη. Χωρίς την άμεση εμπλοκή των χρηστών, οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επιστήμονες της πληροφορικής σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης από τη δική τους οπτική γωνία, σύμφωνα µε τις προσωπικές τους εμπειρίες και το βαθμό εξοικείωσης που οι ίδιοι κατέχουν, χρησιμοποιώντας την «ξύλινη» επαγγελματική γλώσσα της επιστήμης τους. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι χρήστες ερμηνεύουν τις συνδέσεις και αλληλεπιδρούν µε τις περιοχές που παρατίθενται είναι σημαντική για τη δημιουργία μιας λειτουργικής διεπαφής. Οι βιβλιοθηκονόμοι

9 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 177 πρέπει να στοχεύουν στην άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Η κατανόηση των αναγκών τους και η προσαρμογή του συστήματος πληροφόρησης στις πραγματικές του δυνατότητες αποτελούν ενέργειες, που μπορούν να καταστήσουν τις πηγές πληροφοριών προσιτές και πλήρως κατανοητές για το χρήστη. Εφαρμόζοντας μετρήσεις χρηστικότητας από την αρχική φάση του σχεδιασμού της ιστοσελίδας και συνεχίζοντας µε επαναληπτικές διαδικασίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι µόνο προσδιορίζονται τυχόν προβλήματα, αλλά παράλληλα αναπτύσσονται και νέοι καλύτεροι τρόποι πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι βιβλιοθηκονόμοι που δεν εφησυχάζουν αλλά τολμούν να χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους επιτυγχάνουν τη δημιουργία ιστοσελίδων µε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για το χρήστη. 8. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Αβούρης, Ν. (2000) «Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή». Αθήνα: Δίαυλος, 2. Γαρουφάλλου,Γ., Σιάτρη,Ρ.και Χριστοδούλου, Γ. (2000) «Απλότητα:η τέχνη της δημιουργίας εύχρηστων και προσβάσιμων ιστοσελίδων βιβλιοθηκών» στο Δέσποινα Παπαδάκη (επιμ.) Σύνδεση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα,18-20 Δεκ., Αθήνα:Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.,σ Γαρουφάλλου,Γ., Σιάτρη,Ρ (1998) «Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόμους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» στο Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού πρακτικά 6 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα,5-7 Νοεμβρίου 1997, Αθήνα: ΕΚΠΑ, σ Δενδρινός, Μάρκος (2004) «Πληροφοριακά Συστήματα» σημειώσεις μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας» 5. Ζαφειρόπουλος, Κ., Σωτηρίου, I. και Θεοδωρίδου, M.E. (2003) Εξετάζοντας τη χρηστικότητα ενός ιστοτόπου: μια εφαρμογή σε ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο Σοφία Π.Γρηγοριάδου(επιμ.) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες:επεκτείνοντας τα όρια 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες,12-14 Νοεμ. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, σσ Κουρακλής, Ι. (1998) «Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών» στο Οργάνωση και Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη Ψηφιακή Εποχή, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος 4-6 Νοεμ, Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999 σ Τσάκωνας, Γιάννης και Παπαθεοδώρου, Χρήστος (2003) «Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» στο Σοφία Π. Γρηγοριάδου (επιμ.) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες,12-14 Νοεμ. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, σσ Augustine, Susan and Greene, Courtney (2002) Discovering how students search a library web site: a usability case study College and Research Libraries 63(4), p Battleson, Brenda, Booth, Austin and Weintrop, Jane (2002) Usability testing of an academic library web site: a case study, The Journal of Academic Librarianship 27(3), p Clairmont, M, Dickstein, Ruth and Mills, Vicki Testing for usability in the design of a new information gateway 11. [Πρόσβαση 25/11/2004]

10 178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ 12. Cockrell, Barbara J. and Anderson, Jayne Elaine (2002 ) How do I find an article?: insights from a web usability study The Journal of Academic Librarianship 28(3), p Dickstein, Ruth and Mills, Vicki (2000) Usability testing at the University of Arizona Library: how to let the users in on the design Information Technology and Libraries 19(3), p Doubleday, Ann [e.a.] (1997) A comparison of usability techniques for evaluating design in Comparing studies that compare usability assessment methods: an unsuccessful search for stable criteria Conference on designing interactive systems: processes, practices, methods and techniques ACM, pp Ebenezer, C. (2003) Usability evaluation of an NHS website in Health Information and Libraries, 20, pp Formal Usability Inspections [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 17. Genuis, Shelagh K. (2004) Web usability testing: a critical tool for libraries Feliciter 50(4), p George, C.A. (2005) Usability testing & design of a library website: an iterative approach in OCLC Systems & Services 21(3), pp Hom, James Cognitive walktrough στο «The usability methods toolbox vwh.net/usability [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 20. Hom, James Heuristic Evaluation στο «The usability methods toolbox vwh.net/usability [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 21. Krueger, Janice, Ray, Ron L and Knight, Lorrie (2004) Applying web usability techniques to assess student awareness of library web resources, The Journal of Academic Librarianship 30(4), p McCullen, Susan (2001) Usability testing in a library web site redesign project Reference Services Review 29 (1) p McGillis, Louise and Toms, Elaine G. (2001) «Usability of the academic web site: implications for design» in College and Research Libraries 62(4), p Morgan, Eric Lease (1999) Marketing through usability Computers in Libraries 19(8), p Muller, Michael J. [e.a.] (1993) Comparing studies that compare usability assessment methods: an unsuccessful search for stable criteria Interact 93 & CHI 93 Conference companion on human factors in computing system pp Nielsen, Jacob How to conduct a heuristic evaluation heuristic_evaluation.html [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004] 27. Nielsen, Jacob Traditional usability test of running system, sidebar to article about usability testing for the design of Sun s website in 1995, screentest.html 28. [Τελευταία πρόσβαση 25/11/2004] 29. Nielsen, Jacob You only need to test with 5 users, Jacob Nielsen s Alert box, March 19, [τελευταία πρόσβαση 25/11/2004] 31. Perfetti, Christine and Landesman, Lori Eight is not enough eight_is_not_enough/ [τελευταία πρόσβαση 26/11/2004] 32. Prescott, Jerilyn (1999) Usability testing: a quick, cheap and effective method ACM, p

11 ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Van den Haak, M.J. (2004) Employing think aloud protocols and constructive interaction to test the usability of online library catalogues: a methodological comparison in Interacting with computers, vol.16, pp Vredenburg, K. [e.a.] (2002) A survey of user centered design practice in CHI, vol.4,no1,pp

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Η φάση της αξιολόγησης οδηγεί σε βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 1 tasos@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης.

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης. Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέγεθος γραµµατοσειράς 10 ή και µεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα