ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Κώτσου Συμεών¹ Τζούλια Τυρπένη² 1.Δάσκαλος 8/θ Δ.Σ. Μελίτης, Ερευνητής E.U., Kριτικός Εικόνας, MA in Photography, PhD in Cultural Studies 2.Δασκάλα 8/θ Δ.Σ. Μελίτης, Τεχνολόγος Γεωπόνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη εργασία έχει τη μορφή μιας καθαρής έρευνας πεδίου από όπου οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της. Έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε βιωματικά οι μαθητές να μπορούν μέσα από τους στόχους και προβληματισμούς να οδηγούνται σε αποτελέσματα-συμπεράσματα και παράλληλα να έχουν προσωπική επαφή με το αντικείμενο της ερευνάς. Η αποκομιδή εμπειριών δε γίνεται μονό σε γενικό επίπεδο γνώσεων αλλά και σε ειδικό τοπικό που έχει άμεση σχέση με το περιβάλλονοικοσύστημα στο οποίο ζουν. Ο μαθητής/ες έχουν να ασχοληθούν με την έννοια των όρων της Γεωγραφίας, Ζωολογίας, Φυτολογίας και Οικολογίας, οι οποίοι συνδέονται με το ποτάμι χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του/της για την αντίληψη του χώρου και του χρόνου, καταλαβαίνοντας έτσι το ρόλο τη χρησιμότητα και τη δράση του ποταμού στην περιοχή κατά το παρελθόν το παρόν και το μέλλον. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ποτάμι, οικοσύστημα, περιβάλλον, αειφορική διαχείριση, τοπική κοινωνία, συνεργασία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ποτάμι είναι ένας ζωτικός παράγοντας ανάπτυξης μιας περιοχής. Η χρησιμότητα του ποταμού δεν είναι μονοδιάστατη, χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία θετικών χρήσεων και εφαρμογών που επηρεάζουν και το οικοσύστημα του γενικότερου περιβάλλοντος αλλά και των γειτονικών ανθρωπίνων οικοσυστημάτων. Επομένως η γνωριμία με τον υδάτινο αυτό πόρο, η συλλογή γνώσεων που τον αφορούν, η μελέτη του από το παρελθόν μέχρι σήμερα, η αναγνώριση της χρησιμότητας του, η προσπάθεια αποφυγής ρύπανσης, κ.α. είναι αυτά που θα δώσουν την κατάλληλη ώθηση στους μαθητές (μελλοντικούς

2 διαχειριστές του οικοσυστήματος) ώστε να καταλάβουν ότι το ποτάμι είναι σημαντικό κομμάτι της ιδίας τους της ζωής. ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί στόχοι Να κατανοήσει ο μαθητής την έννοια των όρων της Γεωγραφίας, Ζωολογίας, Φυτολογίας και Οικολογίας, οι οποίοι συνδέονται με το ποτάμι (ενδεικτικά αναφέρουμε: λεκάνη απορροής, υδροκρίτης, εκβολές, μαίανδροι, φράγμα, υδρόβια ζώα και φυτά, τροφικά πλέγματα, κ.λπ.). Να μπορεί να αναγνωρίζει συμβολισμούς σε ένα χάρτη. Να μπορεί να αναφέρει τις κύριες χρήσεις των νερών του ποταμού. Να μπορεί να εντοπίζει πιθανούς τρόπους ρύπανσης του ποταμού. Να βελτιώσει τη γνώση του για την ποικιλία της ζωής στο ποτάμι, για την αλληλεξάρτηση φυτών, ζώων και του ποτάμιου οικοσυστήματος. Στόχοι δεξιοτήτων Ο/Η μαθητής/τρια να μπορεί: Να διαβάζει το χάρτη. Να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του/της για την αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Να υπολογίζει, με απλές τεχνικές, την ταχύτητα του ποταμού, το πλάτος, το βάθος, την παροχή και την κλίση που έχουν οι όχθες. Να χειρίζεται με αποτελεσματικότητα απλές συσκευές και όργανα μέτρησης (κλισίμετρο, μέτρο, χρονόμετρο, πυξίδα). Να πραγματοποιεί απλές μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, με τη χρήση συσκευών και οργάνων. Να σταθμίζει τη χρησιμότητα της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων. Να συμμετέχει σε ομάδες. Στόχοι στάσεων Ο/Η μαθητής/τρια: Να προτείνει τρόπους ατομικής και συλλογικής δράσης για την προστασία του οικοσυστήματος του ποταμού. Να προτείνει και να υιοθετεί τρόπους συμπεριφοράς που προκαλούν τις μικρότερες δυνατές βλάβες στο οικοσύστημα του ποταμού. Να κατανοήσει τα αποτελέσματα της ανθρώπινης επέμβασης στα ποτάμια οικοσυστήματα. Να συμμετέχει στις προσπάθειες υπεράσπισης και προστασίας του περιβάλλοντος. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε κύριες ενότητες: Α. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ποταμού Β. Ιστορία - Πολιτισμός Γ. Οικολογία Δ. Χρήση και διαχείριση Ε. Οικονομική διάσταση

3 Α. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ποταμού Στην ενότητα αυτή ερευνούμε όλες τις πιθανές πηγές, γραπτές και προφορικές, για τη διαχρονική εξέλιξη του ποταμού και της λεκάνης απορροής του, π.χ. βιβλία, αρχεία Υπηρεσιών, μαρτυρίες, φωτογραφίες, μνημεία, πίνακες, χάρτες, κ.λπ. Κατασκευάζονται χάρτες, διαγράμματα, τομές του ποταμού, με βάση στοιχεία που έχουν συλλεχτεί. Εξετάζονται οι πηγές, οι παραπόταμοι, η γεωλογική δομή της λεκάνης απορροής του ποταμού, οι τύποι των εδαφών, κ.λπ. Οι μαθητές διδάσκονται τη σχετική ορολογία, την ανάγνωση και ερμηνεία χαρτών και την ορολογία της Γεωγραφίας. Πραγματοποιούν μετρήσεις της ποιότητας του νερού, με το φορητό χημικό εργαστήριο (αν διαθέτουν) σε συνεργασία με το ΚΠΕ Μελίτης ή με γιατρούς μικροβιολόγους για την εξέταση των βακτηριδίων και κολοβακτηριδίων. Απαιτείται συνεργασία με γεωλόγο, βιολόγο, γεωπόνο, δασολόγο, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων. Είναι απαραίτητη η προμήθεια χαρτών κλίμακας 1: ή, αν υπάρχουν, 1:25.000, από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ή από το ΙΓΜΕ. Β. Ιστορία - Πολιτισμός Στην ενότητα αυτή συλλέγονται, καταγράφονται και αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που συνδέουν τον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής με τον ποταμό ποιήματα, τραγούδια, θρύλοι, δοξασίες, έθιμα, παραδόσεις, γιορτές, ονόματα, ενδυμασίες, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, κ.λπ., ό,τι αφορά στη σχέση του ποταμού με την πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής. Θα πρέπει να προκύπτει η επίδραση του ποταμού στη διαμόρφωση των διαφόρων μορφών έκφρασης. Στην ενότητα αυτή μπορούν να ενταχθούν στοιχεία του τεχνητού περιβάλλοντος όπως τα γεφύρια, οι νερόμυλοι, κ.λπ. Απαιτείται η συνεργασία με τοπικά λαογραφικά μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, πολιτιστικούς συλλόγους και άλλες τέτοιου χαρακτήρα οργανώσεις. Προτείνεται η πραγματοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων, ως μέρος του προγράμματος. Γ. Οικολογία Στην ενότητα αυτή, μέσα από επιτόπιες επισκέψεις, γίνεται μελέτη της χλωρίδας του ποταμού και της ευρύτερης περιοχής του, της πανίδας και των ιδιαίτερων φυτολογικών και ζωολογικών χαρακτηριστικών του. Γίνεται εκτίμηση της ποιότητας του νερού με βιολογικούς δείκτες (με τη βοήθεια των ασπόνδυλων που ζουν σ' αυτό). Μελετώνται αλλαγές (πιθανές) στη χλωροπανίδα διά μέσου του χρόνου, με τη βοήθεια ιστορικών στοιχείων και πηγών. Στην περίπτωση που οι μαθητές διαπιστώσουν ανθρωπογενή προβλήματα και εκδηλώσουν επιθυμία να αναλάβουν δράση για την άρση τους, πραγματοποιώντας διαμαρτυρίες, γράφοντας επιστολές, ζητώντας αποκατάσταση των βλαβών, κ.λπ., δεν τους αποθαρρύνουμε. Απαιτείται η συνεργασία με βιολόγους, οικολόγους, Οικολογικές Οργανώσεις, Βιολογικά Τμήματα πανεπιστημίων. Δ. Χρήση και διαχείριση Μέσα από την ιστορική έρευνα, γίνεται προσέγγιση των διαφόρων μορφών χρήσης, και διαχείρισης των νερών του ποταμού και των εδαφών της λεκάνης απορροής, των φορέων της, διαχείρισης των μεταβολών που έχουν επέλθει στη χρήση, των λόγων που προκάλεσαν αυτές τις αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Στην ενότητα αυτή, οι

4 μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τις έννοιες: ανάπτυξη, αειφορία βιώσιμη ή αειφορική ή αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη (sustainable development), διαχείριση των πόρων, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτικές αποφάσεις, ανεργία, απασχόληση, κ.λπ.. Στην ίδια ενότητα μπορούν να γίνουν μετρήσεις της παροχής του ποταμού, της ποιότητας του νερού (εκτίμηση). Απαιτείται η συνεργασία με οικονομολόγους-αναπτυξιολόγους, με τα γραφεία ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με Νομάρχες, με Προέδρους Αγροτικών Ενώσεων, με Πολεοδομικά Γραφεία, Οικολογικές Οργανώσεις, Οργανώσεις Καταναλωτών, τη Διεύθυνση Γεωργίας, κ.λπ. Είναι σκόπιμη η διοργάνωση, από τη μαθητική ομάδα, μιας ημερίδας, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που αναφέραμε, με θέμα την ανάπτυξη και τις χρήσεις γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού. Θα μπορούσε να προηγηθεί παιχνίδι ρόλων με το ίδιο θέμα, στο σχολείο. Ε. Οικονομική διάσταση Σ' αυτή την ενότητα διερευνάται ο ρόλος του ποταμού στη διαμόρφωση του οικονομικού προφίλ της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης απορροής. Καταγράφονται: οι αγροτικές δραστηριότητες διαχρονικά καθώς και η μεταβολή τους (πρωτογενής τομέας), η δραστηριότητα του δευτερογενούς τομέα (βιοτεχνία-βιομηχανία) και όσα αφορούν στον τριτογενή τομέα (Υπηρεσίες, Τουρισμός, Αναψυχή, κ.λπ.). Γίνεται, όσο το δυνατόν πληρέστερα, η απεικόνιση των οικονομικών σχέσεων που αναπτύσσονται με κέντρο το ποτάμι, διαχρονικά. Γίνεται έρευνα στις Δημόσιες Υπηρεσίες που διαθέτουν ανάλογα στοιχεία. Οι μαθητές/τριες είναι ελεύθεροι/ες να κρίνουν τις κυρίαρχες αναπτυξιακές επιλογές και να προτείνουν πιθανώς κάτι δικό τους. Δραστηριότητες «Το ποτάμι μας» (συγγραφή φυλλαδίου) Χώρος: Αίθουσα διδασκαλίας ή άλλος διαθέσιμος χώρος στο σχολείο. Διάρκεια: Ένας μήνας, σε κάθε δραστηριότητα. Όργανα/Υλικά: Όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της μελέτης τους (κείμενα, φωτογραφίες, στατιστικά στοιχεία, ντοκουμέντα). Διαδικασία: Η μαθητική ομάδα χωρίζεται σε τόσες υποομάδες, όσοι είναι οι τομείςθέματα της μελέτης τους. Πιθανά θέματα είναι: 1. Φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του ποταμού. 2. Η ποιότητα του νερού του ποταμού. 3. Ο ποταμός στην ιστορία και στον πολιτισμό της περιοχής. 4. Οι χρήσεις των νερών του ποταμού. 5. Φυτά, ζώα και πουλιά του ποταμού, κλπ. Οι υποομάδες έχουν στη διάθεση τους αρκετό χρόνο για την επεξεργασία

5 Παρουσίαση: του θέματός τους. Ο δάσκαλος συντονίζει την εργασία, κατευθύνει τους μαθητές αν το ζητήσουν, επιλύει προβλήματα που τυχόν εμφανίζονται. Προτείνει βιβλιογραφία και βοηθά στη σύνθεση των απόψεων. Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη μελέτη, οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν με εξωσχολικούς επιστήμονες, φορείς σχετικούς με το ποτάμι, κλπ. Τη δακτυλογράφηση και σελιδοποίηση αναλαμβάνουν οι μαθητές που ξέρουν να χειρίζονται Η/Υ και γνωρίζουν τα ανάλογα προγράμματα. Το φυλλάδιο θα χωρίζεται σε τόσα τμήματα όσα οι υποομάδες και τα επιμέρους θέματα. Θα εμπλουτιστεί με ντοκουμέντα, φωτογραφίες, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να εκδοθεί και σε μορφή βιβλίου. Παρουσιάζεται επίσημα στη σχετική γιορτή, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καλαϊτζιδης Δ.,Ψαλλίδας Β. "Το Ποτάμι", Εκδ. Κριτική, Αθήνα 1999 Γράσσος Γ.,«Ποτάμια και Λίμνες στην Ελλάδα», Ένα Εκπαιδευτικό CD ROM Για Την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σύρος Προγράμματα ανοικτών περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», Υδατικά(ποτάμια) οικοσυστήματα, Πασχαλίνα Στυλιανού, Ελισάβετ Τσαλίκη, Ελισάβετ Φράγκου, Σκουλικιδης Ν.Θ., Περιβαλλοντική κατάσταση των Ελληνικών ποταμών. Βιώσιμη Ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και ΥΠΕΧΩΔΕ, (νέα βελτιωμένη έκδοση), στο R.S.N.C.,1995, The River Water Pack. Environmental "Education: An Active Approach", Kooper,G.& Deri,A. OECD, 1993,VALUES IN ENVIRONMENTAL EDUCATION. Skoulikidis, N.Th., A. Economou, K. Gritzalis and S. Zogaris, 2008, Rivers of the Balkans. In K. Tockner, U. Uehlinger, Christopher C.T. Robinson (eds.) Rivers of Europe, Elsevier.

6 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Η παραπάνω Βιβλιογραφία δεν είναι ολοκληρωμένη. Η τελική θα παρουσιαστεί στο τέλος του προγράμματος μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας.

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό»

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Παντελής Μάναλης Υπεύθυνος Π.Ε. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά pmanalhs@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Το νερό - η θάλασσα»: μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρούπολης

«Το νερό - η θάλασσα»: μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρούπολης «Το νερό - η θάλασσα»: μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρούπολης Γιώργος Φαραγγιτάκης 1, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης 2, Αφροδίτη Κατσιγιάννη 3, Μιχάλης Φωτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

«ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αναλογιστής. Αναλυτής εφαρμογών. Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων. Βιολόγος. Βρεφονηπιοκόμος. Γεωγράφος. Γεωλόγος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αναλογιστής. Αναλυτής εφαρμογών. Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων. Βιολόγος. Βρεφονηπιοκόμος. Γεωγράφος. Γεωλόγος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αναλογιστής Αναλυτής εφαρμογών Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων Βιολόγος Βρεφονηπιοκόμος Γεωγράφος Γεωλόγος Γεωπόνος Γυμναστής Δάσκαλος Δασολόγος Ειδικός πληροφοριακών συστημάτων με πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ιωσήφ Φραγκούλης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΔΗΜΟΤΙΚΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Βασιλοπούλου Ευαγγελία - Γιαννακόπουλος ηµήτρης Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο

Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο Νομικού Ποθητή 1, Γκινούδη Αθηνά 2 1 Καθηγήτρια Γεωγραφίας, 1 ου Γυμνάσιο Γιαννιτσών nomipoth@sch.gr 2 Καθηγήτρια Φυσικής, Γυμνάσιο Γαζίου aginoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η αναγκαιότητα της προέκυψε από την ραγδαία αύξηση του τεχνολογικού πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ.

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ... 9 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 1.2 Οι Ψυχο-κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΆΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΆΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΆΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΚΟΖΑ Χ. 1, και ΚΟΖΑ Μ. 1 1 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου, Ρόδου, Α/θμια Εκπαίδευση Δωδ/σου e-mail:kozax@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005)

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα