Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας"

Transcript

1 Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε ένα νησί μικρό και έρημο. καὶ ἐρήμῃ. Μείναντες δὲ ἐν τῇ νήσῳ πέντε Αφού μείναμε στο νησί πέντε μέρες, ἡμέρας, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ την έκτη ξεκινούμε και την όγδοη καθορῶμεν διακρίνουμε πολλοὺς ἀνθρώπους διαθέοντας πολλούς ανθρώπους να τρέχουν εδώ κι ἐπὶ τοῦ πελάγους, εκεί πάνω στη θάλασσα, προσεοικότας ἅπαντα ἡμῖν καὶ τὰ που έμοιαζαν με μας σε όλα, δηλαδή και σώματα καὶ τὰ μεγέθη, στο σώμα και στο ανάστημα πλὴν τῶν ποδῶν μόνων εκτός μόνο από τα πόδια ταῦτα γὰρ ἔχουσι φέλλινα γιατί αυτά τα είχαν κατασκευασμένα από φελλό ἀφ οὗ δὴ, οἶμαι, καὶ καλοῦνται γι αυτό το λόγο μάλιστα, νομίζω, και Φελλόποδες. ονομάζονται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ Απορούσαμε λοιπόν, βλέποντάς τους να βαπτιζομένους, μη βουλιάζουν, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων αλλά να μένουν πάνω στα κύματα καὶ ὁδοιποροῦντας ἀδεῶς. και να βαδίζουν χωρίς φόβο. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ Και αυτοί μας πλησιάζουν και μας ἀσπάζονται ἡμᾶς αγκαλιάζουν λέγουσί τε ἑλληνικῇ φωνῇ και μας λένε στα ελληνικά ἐπείγεσθαι εἰς Φελλὼ τὴν αὐτῶν ότι βιάζονται (να φτάσουν) στη Φελλώ, την πατρίδα. πατρίδα τους. Μέχρι μὲν οὖν τινος Ως ένα σημείο, λοιπόν, μας συνοδεύουν συνοδοιποροῦσι ἡμῖν τρέχοντας δίπλα μας, παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ και έπειτα, αλλάζοντας δρόμο, βαδίζουσιν προχωρούν ἐπευχόμενοι ἡμῖν εὔπλοιαν. ευχόμενοι σε μας «καλό ταξίδι».

2 Νοηματική απόδοση κειμένου Ο Λουκιανός στο κείμενο αυτό αναφέρει, ότι σε κάποιο ταξίδι ο ίδιος και οι σύντροφοί του συνάντησαν τους Φελλόποδες. Ύστερα από τη παραμονή τους για πέντε μέρες σ ένα μικρό και έρημο νησί συνέχισαν το ταξίδι τους και την όγδοη μέρα βλέπουν ένα πλήθος ανθρώπων που είχαν όμως πόδια από φελλό ήταν οι Φελλόποδες. Το ότι οι Φελλόποδες περπατούσαν πάνω στα κύματα χωρίς να φοβούνται και χωρίς να βουλιάζουν προκάλεσε απορία στους ταξιδιώτες. Στο τέλος, οι Φελλόποδες πλησίασαν τους ταξιδιώτες, τους χαιρέτησαν στην ελληνική γλώσσα, τους συνόδευσαν για ένα διάστημα και μετά, αλλάζοντας δρόμο με κατεύθυνση τη πατρίδα τους τη Φελλώ, τους ευχήθηκαν καλό ταξίδι. H Β κλίση περιλαμβάνει: Αρσενικά και θηλυκά σε ος Ουδέτερα σε ον Γραμματική Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ενικός αριθμός Ονομαστική ὁ ἄνθρωπ ος ἡ ἄμπελ ος τὸ δῶρ ον Γενική τοῦ ἀνθρώπ ου τῆς ἀμπέλ ου τοῦ δώρ ου Δοτική τῷ ἀνθρώπ ῳ τῇ ἀμπέλ ῳ τῷ δώρ ῳ Αιτιατική τὸν ἄνθρωπ ον τὴν ἄμπελ ον τὸ δῶρ ον Κλητική ὦ ἄνθρωπ ε ὦ ἄμπελ ε ὦ δῶρ ον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οἱ ἄνθρωπ οι αἱ ἄμπελ οι τὰ δῶρ α Γενική τῶν ἀνθρώπ ων τῶν ἀμπέλ ων τῶν δώρ ων Δοτική τοῖς ἀνθρώπ οις ταῖς ἀμπέλ οις τοῖς δώρ οις Αιτιατική τοὺς ἄνθρωπ ους τὰς ἀμπέλ ους τὰ δῶρ α Κλητική ὦ ἄνθρωπ οι ὦ ἄμπελ οι ὦ δῶρ α Προσοχή!!! 1. Τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν ίδιες καταλήξεις. 2. Τα ουδέτερα έχουν : τρεις όμοιες πτώσεις( ονομαστική, αιτιατική, κλητική) το «α» στη λήγουσα είναι πάντα βραχύ. Π.χ. τά δῶρα

3 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού που σας δίνεται στην παρένθεση: α. Καθορῶμεν πολλούς (ἂνθρωπος). β. Μακάριοι οἱ (πτωχός) τῷ πνεύματι. γ. Ἡμεῖς φυλάττομεν τούς (ὅρκος) τῶν (Θεός). δ. Ὁ πατήρ πέμπει τόν παῖδα εἰς (οἶκος, αιτ, ενικού) (διδάσκαλος, γεν. εν.). ε. Οἱ.. (ἒφηβος) φοιτῶσιν ἐν (γυμνάσιον, δοτ. πληθ.). στ. Ὁ Θεός αὐξάνει τούς (καρπός) τῶν (δένδρον). ζ. Οἱ Φελλόποδες εἰσίν. (ἂνθρωπος). 2. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ουσιαστικών και να τονίσετε: α. Ἀγρίους ταυ.. οἱ πολέμιοι εἶχον. β. Οἱ λυκ. τά πρόβατ.. ἁρπάζουσι. γ. Φίλος ἦν ἀγαθοῖς ἀνθρώπ. δ. Προσφέρουσι τοῖς θε. τούς καρπ.. τῶν ἀγρ. ε. Ἂνευ ἡλί.. (γεν. ενικού) και ὂμβρ.. τά φυτ. οὐ φέρει καρπ.. (αιτ. πληθ). 3. Να μεταφέρετε τα υπογραμμισμένα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: α. Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τόν λίθον βαλέτω. β. Πείθομαι τοῖς νόμοις τῆς πατρίδος. γ. Ἐν τῇ ὁδῷ εἶδον τούς ἱππέας. δ. Ἡ ὑπερβολή τοῖς ἀνθρώποις λύπην παρέχει. ε. Ἡ Δῆλος ἒνδοξος ἦν τῷ ἱερῷ.

4 4. Να αντιστοιχήσετε τα ουσιαστικά της Α στήλης με τις πτώσεις τους στη Β στήλη: Α Β 1. τούς ἱατρούς α. αιτιατική ενικού 2. τῇ ψήφῳ β. γενική πληθυντικού 3. τῶν ὁδῶν γ. αιτιατική πληθυντικού 4. τοῖς ποτηρίοις δ. δοτική ενικού 5. τόν οἶνον ε. δοτική πληθυντικού 5. Να κάνετε την αντιστοίχηση: Α Β α. με 1. αιτ. εν. β προσώπου β. ἡμεῖς 2. γεν. πληθ. β προσώπου γ. σοι 3. γεν. πληθ. α προσώπου δ. ὑμῶν 4. αιτ εν. α προσώπου ε. ἡμῶν 5. ονομ. πληθ. α προσώπου στ. σε 6. δοτ. εν. β προσώπου 6. Nα συμπληρώσετε τα κενά, βάζοντας τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση στον τύπο που σας ζητείται: 1) Oἱ Θηβαίων ἄνδρες εἰσῆλθον περὶ τὸν πρῶτον.. ( ὕπνος) ξὺν ( ὅπλον, δοτική πληθυντικού) ἐς Πλάταιαν τῆς Βοιωτίας. 2) Σύνειμι ( ἄνθρωπος, δοτική πληθυντικού) σοφοῖς. 3) Προδότας καλοῦμεν τοὺς τοῖς.. ( ἐχθρός) δόντες τήν πόλιν. 4) Τῷ ( Δημάρατος) δῶρον αὕτη ἡ χώρα ἐδόθη ἐκ βασιλέως ἀντὶ τῆς ἐπί τὴν Ἑλλάδα στρατείας. 5) Εἴθε προσδιδοίημεν παντί ( δῶρον, δοτική ενικού) ἔπος ἀγαθόν. 6) Οὗτος ἐκόσμησεν τὸ σκῆπτρον τοῖς πᾶσι (μέταλλον). 7) Καθέζεται ὁ θεὸς ἐν τῷ (θρόνος).

5 Απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης τους σχολικού βιβλίου 1. Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες που περιγράφει ο Λουκιανός; Οι Φελλόποδες έχουν τη μορφή και τη σωματική διάπλαση των ανθρώπων, με τη διαφορά ότι τα πόδια τους είναι από φελλό. Αυτό το χαρακτηριστικό τους δίνει τη δυνατότητα να στέκονται και να περπατούν πάνω στα κύματα, ενώ μπορούν ακόμη και να τρέχουν στην επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να βουλιάζουν στο νερό. Έτσι αντί να χρησιμοποιούν πλωτά μέσα μεταφοράς, πραγματοποιούν ταξίδια στο ανοιχτό πέλαγος βασιζόμενοι στην ιδιαίτερη μορφή των ποδιών τους. Αξιοπερίεργο είναι επίσης το γεγονός, ότι οι Φελλόποδες μιλούν την ελληνική γλώσσα. 2. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Φελλόποδες στον αφηγητή και στους συντρόφους του; Η συμπεριφορά των Φελλόποδων απέναντι στον αφηγητή και τους συντρόφους του είναι πολύ φιλική. Μόλις αντιλαμβάνονται την παρουσία τους, πηγαίνουν σ αυτούς, τους χαιρετούν και αποκαλύπτουν πως ταξιδεύουν προς την πατρίδα τους, τη Φελλώ. Στη συνέχεια, συνοδεύουν τους ταξιδιώτες τρέχοντας πάνω στα κύματα δίπλα στο καράβι και όταν χωρίζουν, τους δίνουν ευχές για καλό ταξίδι. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με τα φέλλινα πόδια δείχνει ένα λαό φιλικό, καλοπροαίρετο και εξωστρεφή. 3. Να συγκρίνετε τους φανταστικούς ήρωες του Λουκιανού με τους αγαπημένους σας χαρακτήρες από τον κόσμο των κινουμένων σχεδίων της επιστημονικής φαντασίας. Οι φανταστικοί Φελλόποδες του Λουκιανού παρουσιάζουν ομοιότητες με πολλούς ήρωες των κινουμένων σχεδίων και των κόμιξ. Στις περιπτώσεις αυτές χαρακτηριστικά είναι τα ανθρωπομορφικά στοιχεία, όπως η ηθική διάσταση των ηρώων (καλοί < κακοί), η σωματική διάπλαση που μοιάζει συχνά με την ανθρώπινη (χέρια, πόδια, κεφάλι κ.λπ.), οι συνήθειες και η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Επιπλέον, τα πρόσωπα των κινουμένων σχεδίων και κυρίως οι ήρωες των έργων επιστημονικής φαντασίας έχουν, όπως και οι Φελλόποδες, ικανότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ την ανθρώπινη δυνατότητα. Για παράδειγμα, μπορούν να πετούν, έχουν υπεράνθρωπη δύναμη, είναι αθάνατοι, γίνονται αόρατοι κ.λπ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Διονύσιος Μερτύρης υποψήφιος διδάκτωρ, La Trobe University, Australia dmertyris@students.latrobe.edu.au Χρονικές περίοδοι της ελληνικής 1. Προϊστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149 Á appleëùô ÁÔÓÂ, Tο βιβλίο αυτό σκοπό έχει να προσφέρει στους µικρούς µαθητές της B ηµοτικού κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έτσι σε κάθε ενότητα υπάρχουν: οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση:

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση: ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - «νανουρίσµατα» Τραγούδι 1 Θα κεντήσω Θα κεντήσω πάνω στ αλόγου σου τη σέλα µε διαµαντόπετρες σωρό του φεγγαριού το πήγαιν έλα στο πελαγίσιο το νερό. Αγόρι µου, αγόρι µου, αγόρι µου να σε χαρώ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθλήματα σπορ. Α.Να περιγράφουμε με παραστατικό τρόπο αθλητικούς αγώνες Β. Να αφηγούμαστε ιστορίες με αθλητές

Αθλήματα σπορ. Α.Να περιγράφουμε με παραστατικό τρόπο αθλητικούς αγώνες Β. Να αφηγούμαστε ιστορίες με αθλητές 2 ΕΝΟΤΗΤΑ Αθλήματα σπορ Τι θα μάθουμε Α.Να περιγράφουμε με παραστατικό τρόπο αθλητικούς αγώνες Β. Να αφηγούμαστε ιστορίες με αθλητές A Περιγράφουμε με παραστατικό τρόπο αθλητικούς αγώνες Ο αθλητικός αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Murcia (Ισπανία) Caridad Montero

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Murcia (Ισπανία) Caridad Montero Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Murcia (Ισπανία) Caridad Montero ADOBI Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για Ηλικιωμένους 1. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ; Το να μιλάμε για την αξία του διαβάσματος στον σημερινό κόσμο, ήδη μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα