Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP)"

Transcript

1 Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP) Δρ. Συμεών Χριστοδούλου Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 1 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Η σημερινή κατάσταση στη κατασκευαστική βιομηχανία Νέες πρακτικές 3D, ERP 4D/FIAPP Παραδείγματα απο Εξωτερικό Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 2

2 Η κατασκευαστική βιομηχανία σήμερα... Παρούσες πρακτικές στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων Μελέτη (αρχική/τελική) Προσχεδιασμός Έργου (υπολογισμός ποσοτήτων/κόστους/χρόνου έργου) Αγορά υλικών και διαχείριση τους Κατασκευή Διαχείριση μελέτης/ποιότητας, ποσοτήτων, κόστους, χρόνου Παράδοση/Startup Λειτουργία και Διαχείριση Έργου Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 3 Η κατασκευαστική βιομηχανία σήμερα... Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 4

3 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) FIAPP (Τι είναι? Γιατί να την χρησιμοποιήσουμε?) Fully Integrated & Automated Project Processes Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 5 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) I HAVE A DREAM Μελέτη έργου Προσχεδιασμός εκτίμηση ποσοτήτων/κόστους/χρόνου Κατασκευή Έλεγχος κόστους, χρόνου Αγορά και Διαχείριση Υλικών Παράδοση/Startup Λειτουργία και Διαχείριση Έργου Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 6

4 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 7 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) Λογιστήριο Μισθοδοσία Προγραμματισμός Αγορά Υλικών Μελέτη Στατικά FIAPP Διαχείριση Υλικών Έλεγχος Κόστους Κοστολόγηση Διαχείριση Εγγράφων Ανθρώπινο Δυναμικό Χρονοπρογραμματισμός Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 8

5 FIAPP (cont d) ESTIMATING DATA Order of Magnitude Estimate Preliminary Estimate Definitive Estimate MATERIAL DATA Material Packaging Purchasing Expediting Inventory Conntrol Release to Field Material surplusing Field Matl Mgt Scheduling SCHEDULING DATA Preliminary Schedule Detailed Schedule EPC Interface Schedule Construction Summary Schedule Engineering Summary Schedule PLANNING DATA Project Automation Plan Quality Assurance Plan Contracting Plan Project Execution Plan Design Scope Book PERFORMANCE & PRODUCTIVITY DATA Contract Progress Committee Reports Labor Performance Cash Flow Quantity and Unit Rates COST CON TROL DATA Operating Plant Site Cost Control Reports Operating Plant Work Order Control Reports Cost & Commitment Reports ACWP and BCWP Reports (by resource groups) Engineering Performance Reports Accounts Payable Payroll & Timekeeping Cost Estimating Productivity Monitoring Cost Control Construction Management GRAPHICS 3D DATABASE Document Control System Planning and Project Scoping Const Field Ops GEOMETRIC DATABASE DOCUMENT DATA Document Distribution Control Log Initiate & Review Document Performance OTHER DATABASES INSTALLATION DATA Visualization Rigging Installation of Piping Installation of Steel Installation of Equipment Welding Equipment Maintencnce Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 9 Αναμενόμενα Πλεονεκτήματα της Τεχνολογίας FIAPP Βελτιωμένη αποικόνιση και κατανόηση της αρχιτεκτονικής μελέτης (3D) και της κατασκευαστικής διαδικασίας (4D) Αποτελεσματικό εργαλείο για μελέτη/έλεγχο της «κατασκευαστικότητας» ενός έργου και της προγραμματισθείας κατασκευαστικής διαδικασίας (constructability reviews and construction process simulation) Βελτιωμένη ποιότητα σχεδίασης, μελέτης, και χρονοπρογραμματισμού του έργου Πρόταιρη ανίχνευση μελετητικών σφαλμάτων και πιθανών εργοταξιακών συγκρούσεων (early interference detection) Μείωση στις επανακατασκευές (reduction in rework) Βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ συμμετέχοντων στο έργο. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 10

6 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP Literature review Dr. Griffis (Columbia Unievrsity) NSF (1988) (3D case study, Columbia University) CII 106 (Benefits/Impediments of 3D models) CII 150 (Defining & Developing FIAPP) CII 152 (3D Models & FIAPP) Dr. Martin Fischer (Stanford University) 4D CAD Interactive Workspaces Time-Space Conflict Others Dr. Christodoulou (Polytechnic University), Dr. Martinez (Virginia Tech), etc. FIATECH Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 11 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP Griffis, 1988 Research in the use of three-dimensional modeling as a means of communication and construction process simulation. CII compared how using three-dimensional models and associated databases effected constructability reviews, quality of design, construction schedules, construction planning, and construction progress reporting versus using traditional two-dimensional drawings. This study concluded: 1. The development of a three-dimensional computer model is an excellent constructability review. 2. The development of a three-dimensional computer model from twodimensional drawings for a simple building for use during construction is not cost effective. 3. The three-dimensional computer model was not effective in training nonmechanical craftsmen in simple construction. 4. Simulation of certain construction processes with the model was extremely effective. 5. The three-dimensional model uncovered some scheduling errors. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 12

7 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP CII 106 Benefits & Impediments of 3D models in the management of construction (93 projects) Most Common Usage: Checking clearances and access Visualizing details from non-standard viewpoints Using model as reference during project meetings Performing constructability reviews Perceived benefits by users: Reducing interference problems Assisting in visualization Reducing rework Improving engineering accuracy Improving jobsite communication Greatest perceived impediments to the use of 3D in construction: Undetermined economic impacts Inertia Lack of trained people Only non-users perceived cost as an impediment Strategies recommended to overcome impediments: Perform meaningful cost to benefits analysis Standardize hardware and software Improve functionality of systems From the analysis of 93 sample projects CII concluded that given the differences between only 2D and average to very good use of 3D, the benefits were: 5% reduction in cost growth 4% reduction in schedule slip 65% reduction in total rework Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 13 Σύγκριση πρακτικών και τεχνολογιών 2D vs. 3D vs. 4D Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Εμπόδια σε ευρεία υιοθέτηση τους ERP vs. FIAPP Προσδοκίες και πραγματικότητα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 14

8 ERP vs. FIAPP ESTIMATING DATA MATERIAL DATA Material Packaging Purchasing Expediting Inventory Conntrol Release to Field Material surplusing SCHEDULING DATA Preliminary Schedule Detailed Schedule EPC Interface Schedule Construction Summary Schedule Engineering Summary Schedule PLANNING DATA Project Automation Plan Order of Magnitude Estimate Preliminary Estimate Definitive Estimate Field Matl Mgt Scheduling Quality Assurance Plan Contracting Plan Project Execution Plan Design Scope Book PERFORMANCE & PRODUCTIVITY DATA Contract Progress Committee Reports Labor Performance Cash Flow Quantity and Unit Rates COST CON TROL DATA Operating Plant Site Cost Control Reports Operating Plant Work Order Control Reports Cost & Commitment Reports ACWP and BCWP Reports (by resource groups) Engineering Performance Reports Accounts Payable Payroll & Timekeeping Cost Estimating Productivity Monitoring Cost Control Construction Management GRAPHICS 3D DATABASE Document Control System Planning and Project Scoping Const Field Ops GEOMETRIC DATABASE DOCUMENT DATA Document Distribution Control Log Initiate & Review Document Performance OTHER DATABASES INSTALLATION DATA Visualization Rigging Installation of Piping Installation of Steel Installation of Equipment Welding Equipment Maintencnce Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 15 ERP: Υποσυστήματα υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης υποσύστημα προμηθειών παραγγελιών υποσύστημα αποθήκευσης αποθέματος υποσύστημα μηχανολογικού εξοπλισμού υποσύστημα ανθρώπινων πόρων υποσύστημα διαχείρισης έργων υποσύστημα διαχείρισης εργοταξίων υποσύστημα υποστήριξης διοικητικών λειτουργιών Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 16

9 ERP: Επιδιωκόμενα οφέλη από την υιοθέτησή των συστημάτων ERP Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των λειτουργιών Βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων και των παγίων Μείωση του εργατικού δυναμικού Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και διατήρηση του πελάτη Ευκολία για επέκταση ανάπτυξη και αύξηση ευκαμψίας του οργανισμού Γρηγορότερες, πιο ακριβείς συναλλαγές Λιγότεροι φυσικοί πόροι / καλύτερη εφοδιαστική logistics Ιδιαίτεροι λόγοι Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 17 ERP: Επιδιωκόμενα οφέλη από την υιοθέτησή των συστημάτων ERP Αυξημένες δυνατότητες στη δημιουργία πληροφορίας. Βελτίωση της ποιότητας αναφορών εκθέσεων. Ενοποίηση και συνεπώς διασύνδεση όλων των εφαρμογών λογισμικού Ευκολότερη συντήρηση διαχείριση των βάσεων δεδομένων της επιχείρησης. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία εκθέσεων αναφορών. Βελτιωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Ελάττωση των σφαλμάτων του λογιστηρίου. Βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. Μείωση του αποθέματος που βρίσκεται στην αποθήκη. Μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας ή του διαχειριστικού κόστους της επιχείρησης (operating & administrative cost). Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 18

10 ERP: Ανάλυση κόστους Πάγια χρέωση αγοράς λογισμικού. Χρέωση αδειών χρήσης λογισμικού. Χρέωση αδειών χρήσης συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων (database management system). Χρέωση υπηρεσιών υλοποίησης. Ετήσιο κόστος συντήρησης. Εκπαίδευση προσωπικού. Κόστος υλικού εξοπλισμού. Λειτουργικά έξοδα. Εξειδικευμένο προσωπικό. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 19 ERP: Κατανομή κόστους Λογισμικό 30,2% Συμβουλευτικές υπηρεσίες 24,1% Υλικός εξοπλισμός 17,8% Κόστος ομάδας υλοποίησης 13,5% Εκπαίδευση 10,9% Υπόλοιπα 3,3% Ο λόγος του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας ως προς το κόστος του λογισμικού κυμαίνεται από 2,5 4,5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 20

11 FIAPP: Περιβάλλον Εργασίας Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 21 FIAPP: Οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας Μείωση του συνολικού κόστους των τεχνικών έργων. Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μείωση των ατυχημάτων. Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των νέων μηχανικών. Μείωση του κόστους κατασκευής των τεχνικών έργων Βελτιωμένος χρονικός προγραμματισμός εργασιών Αυξημένες δυνατότητες των επιχειρήσεων να αναλάβουν νέα τεχνικά έργα Αυξημένη δυνατότητα αποτίμησης της απόδοσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή μηχανημάτων ή τεχνολογιών. Μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευών. Αύξηση της ασφάλειας των εργαζομένων. Μείωση των αποβλήτων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος Βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών των τεχνικών επιχειρήσεων Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 22

12 FIAPP: 4D Μοντέλα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 23 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 24

13 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 25 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 26

14 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 27 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 28

15 FIAPP: Αδυναμίες της τεχνολογίας Η δημιουργία του τετρασδιάστατου μοντέλου αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία. Η εργασία με τα τετρασδιάστατα μοντέλα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης. Ανυπαρξία εκπαιδευμένου προσωπικού Τα τετρασδιάστατα μοντέλα δεν είναι πλήρη Αντιδράσεις από άτομα / εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 29 FIAPP: Φραγμοί ως προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Κόστος αγοράς των νέων προγραμμάτων λογισμικού και πιθανόν του νέου υλικού εξοπλισμού Κόστος συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού. Κόστος που απαιτείται για την εκπαίδευση του προσωπικού Το κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται να γίνουν από τις εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Ηοργανωσιακή κουλτούρα του κατασκευαστικού κλάδου. Η έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας. Η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού προτύπου αρχείων που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των διαφόρων εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 30

16 Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP 3D-Model-Centric vs. Data-Centric (3D Model as component) FIAPP DB 3 3D Model DB 1 3D Model DB n DB 1 DB n DB 2 DB 2 DB 3 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 31 CII 3D Case Study Power Plant, Baytown, TX Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 32

17 Στόχοι Estimating Scheduling Design Document Control 3D Model Accounting FIAPP Cost Control Human Resources Engineering Planning Material Management Payroll Bring the Technology and the Impacts of 3D/4D Models from the Power Plant Industry to the Building Construction Industry Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 33 Τι είναι η «3D/4D Μοντελοποίηση»; Χρονοπρόγραμμα 2D Σχέδια 3D Μοντέλα Real Time Project Sequence : 4D CAD Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 34

18 3D-Based System Architecture Cost Estimating Info.Sys. Unit Price, Quantity Crew, Duration, Quantity QUANTITY Scheduling Info.Sys. 3D Model (Origin) - Project Definition Procurement Info.Sys. Expected Schedule Delivery Date Accounting Info.Sys. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 37 3D-Based System Architecture Cost Estimating Info.Sys. Were there any Cost Overruns? Were the Materials Delivered On time? 3D Model (Origin) - Project Definition Scheduling Info.Sys. Procurement Info.Sys. Did the Schedule Slip? Accounting Info.Sys. Is the Project within Budget? Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 38

19 Μεθοδολογία Ενοποίησης Πληροφοριών Ενοποιημένο Σύστημα Υποσύστημα Κοστολόγησης Υποσύστημα Αγορών Live Live Μοντέλο Έργου ( 3D CAD ) Quantity Take-off Live Live QUANTITY Database Live Live Υποσύστημα Χρονοπρογραμματισμού Υποσύστημα Λογιστηρίου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 39 Βελτιωποίηση Αποικόνησης και Παρακολούθησης Έργου Total Cost $ 23,062 38,087 42,678 49,658 58,753 Crew-CSI 5-C2,3-D8, 3-C2,3-D8, 3-C2,1-C7 3-C2,3-C7 Concrete 1,178cy 1,268cy 1,868cy 2,869cy 978cy Payroll $ $58,369 15,887 27,389 31,369 29,369 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 40

20 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενοποιημένα Συστήματα Έργων Client-Server/Webbased CM tools Estimate-At-Completion Calculations Construction Cost/Schedule Integrated System Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 41 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενοποιημένα Συστήματα Έργων ndcon System Interface Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 42

21 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μοντελοποίηση και Παρακολούθηση σε 4D nd Proj. Mgmt System Interface Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 43 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιμετρήσεις, κοστολογήσεις και αγορές Family Part Quantity Unit 03_co_ psi cu. yd. 03_co_ psi cu. yd. 04_um_1 8in MU wythe ft. 08_dw_1 Door or Window Item 10 pc Mat LevelNr ID Fam. Part Quantity Unit Length Thickness Height X Y Z 8 B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B-18a 04_UM_1 8in CMU wythe 7.5 ft B-18b 04_UM_1 8in CMU wythe ft B-18c 04_UM_1 8in CMU wythe ft B-18d LevelNr 04_UM_1 ID 8in Fam. CMU wythe Part ft. Quantity Unit Length Thickness Height X Y Z 10 B-18e 6 B-1a2 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 4000 psi concrete 5.25 ft cu. yd B-18f 04_UM_1 8in CMU wythe ft cu. yd B _UM_1 8in CMU wythe ft B B-15b 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15c 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15d 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15e 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15f 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19a 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19b 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete 20.5 ft cu. yd B-19c 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19d 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19e 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19f 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-16a 03_CO_ psi concrete ft cu. yd B-16b 03_CO_ psi concrete cu. yd A B-16c 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21a6 4 B-16d 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21aa 4 B-16e 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21ae 4 B-16f 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21b2 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21e0 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21e4 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21e8 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21ec 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21f0 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd B _CO_ psi concrete 10 pc cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B-1a0 8 B _IP_1 03_CO_1 5in GWB On 5000 Met. psi Std.-2hr concrete ft cu. yd B-1a1 8 B _IP_1 03_CO_1 5in GWB On 5000 Met. psi Std.-2hr concrete ft cu. yd B-17a 03_CO_ psi concrete ft cu. yd B-17b 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17c 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17d 03_CO_ psi concrete 8.38 cu. yd B-17e 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17f 03_CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete 4.12 cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd cu. yd. 09_ip_1 5in GWB On Met. Std. -2hr ft. 3D Object s Quantity Bill Of Material Just-In-Time Procurement & Materials Management Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 44

22 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγορά και Διαχείριση Υλικών 03_co_ psi 152 cu. yd. 03_co_ psi 94 cu. yd. 04_um_1 8in MU wythe 175 ft. 05_mf_1 Ornamental Metal cu. in. 08_dw_1 Door or Window Item 25 pc 09_ip_1 5in Undefined Partition 37 ft. 09_ip_1 4 1/4in GWB On Met. Std. -1hr 83 ft. 09_ip_1 5in GWB On Met. Std. -2hr 111 ft. 09_ip_1 Curtain Wall 202 ft. 09_ip_1 3 1/8in GWB On Met. Std. 12 ft. 09_ip_1 3 5/8in GWB On Met. Std. 143 ft. Concrete Slab: April 23, 2001 Concrete Structure: April 26, 2001 Just-In-Time Procurement & Materials Management Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 45 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγορά και Διαχείριση Υλικών Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 46

23 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Προσομοίωση και Βελτιοποίηση Πόρων 4D Simulation Links Activity Predecessors Quantity Required Resources [4] Resource Relationship Limit [5] Working Area Name [6] [1] [2] [3] A - 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R2=5:2 A1 B - 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4:R5=2:3:9 A1 C A 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R5=4:3 A2 D - 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=4:5 A2 E A, B 5,000 R1, R2, R3, R4, R5 R2:R5=5:8 A3 F C 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R4=4:9 A4 G D 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=9:8 A4 H A, B 3,000 R1, R2, R3, R5, R6 R2:R5=5:9 A3 I G, H 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4=4:3 A6 J F 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R4:R5=6:7 A6 K C, E 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R4:R5=4:5 A5 L E, G, H 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R4=3:8 A5 M I, K 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=4:8 A8 N F, L 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4=4:3 A7 O L 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=5:6 A7 P J, M, N 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=7:8 A9 Q O 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R2=4:5 A8 R D, O 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=7:8 A9 S P, R 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R3=4:6 A10 T Q 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=6:7 A10 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 47 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 3D Αποικόνηση Κατασκευαστικών Εργασιών Knowledge Dissemination to the A/E/C Industry & reallife projects Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 48

24 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μελέτη Κατασκευαστικότητας Knowledge Dissemination to the A/E/C Industry & real-life projects Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 49 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 4D/FIAPP Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 50

25 Φοιτητική Εστία Polytechnic University (Νέα Υόρκη) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 51 Polytechnic University s New Campus Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 52

26 The Joseph J. & Violet J. Jacobs Building Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 53 The Donald F. & Mildred Topp Othmer Residence Hall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 54

27 The Donald F. & Mildred Topp Othmer Residence Hall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 55 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 56

28 3Com CISCOSYSTEMS 3Com Monitoring the Construction Process Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 57 Improving The Construction Process (Thin-Client Technology) Corporate web portal Corporate application, running on web server, and delivered remotely to user Thin-client technology architecture Remote connections to Excel Group from enywhere in the world through any kind of internet connection or direct dial up to citrix terminal server Internet Workstation Workstation Ethernet Workstation printer Hub DSL Router PC PC PC PC Ethernet Cisco Router PC Laser printer PC Modem Public switch Cisco Router HUMAN RESOURCES BUSINESS DEVELOPMENT SWITCH Firewall SWITCH M.I.S SAFETY PURCHASING Modem Modem ACCOUNTING Ethernet PROCUREMENT Project Management SQL Server Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 58 BDC File Server PDC File Server Accounting SQL Server CITRIX Metaframe MS Terminal Server Plotter NT Plotter server CAD PROJECT MANAGEMENT

29 Improving The Construction Process (From 2D to 3D Worlds) 2D architectural drawings 3D computer model Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 59 Improving The Construction Process (From 3D to 4D Worlds) 3D computer model Project schedule Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 60 4D model

30 Βελτιωτικά Έργα στο Σταθμό Τραίνου Myrtle/Wyckoff (Νέα Υόρκη) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 61 Εύρος Βελτιωτικών Εργασιών Συνδετική Πλατφόρμα Σταθμού Νέο κλιμακοστάσιο Νέος ανελκυστήρας Κατεδάφιση υπάρχοντων (2) κλιμακοστασίων Αλλαγές στην συνδετική πλατφόρμα επιβατών Εγκατάσταση νέου φορέα για το κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα Αλλαγές/ενίσχυση υπάρχοντα φορέα για να υποστηρίξει/αντέξει κατασκευαστικές εργασίες. Κτήριο Ελέγχου και Αναμονής Αναπαλαίωση, επέκταση Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 62

31 Σημαντικά Κατασκευαστικά και Διαχειριστικά Θέματα Πολυπολοκότητα εργασιών Συγκρούσεις με υπάρχοντα στατικά μέλη Αλλαγές σε υπάρχοντα στατικά μέλη (αφαίρεση, κόψιμο, ενίσχυση) Χρονοπρογραμματισμός έργου Εργασίαμόνοκατάτασαββατοκυρίακα Διατήρηση πρόσβασης στο σταθμό καθ όλη τη διάρκεια του έργου Πως να επεξηγηθεί αυτή η πολυπλοκότητα σε ενδιαφερόμενες εργολαβικές εταιρείες και το κοινό. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 63 Υπάρχουσες Συνθήκες Platform Level Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 64

32 Υπάρχουσες Συνθήκες Street Level Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 65 Υπάρχουσες Συνθήκες Transfer Passageway Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 66

33 3D Computer Renderings of Current/Future Conditions The following rendered animation helps demonstrate current and future conditions, and some of the complexities of the project. (click picture to start animation) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 67 4D Computer Simulation of Proposed Construction Sequence Existing, to remain Existing, to be removed New (permanent) New (temporary) Work in progress The following 4D simulations helps demonstrate the proposed construction sequencing. (click pictures to start simulation) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 68

34 Renovation of the Brotherhood Synagogue, NYC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 69 Phase II: Section Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 70

35 3D model: Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 71 3D model: Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 72

36 2 nd Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 73 Balcony: W shape Steel Structure Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 74

37 Balcony Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 75 4 th Floor : Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 76

38 4 th Floor: New L9x4x0.5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 77 4 th Floor: New L7x4x0.5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 78

39 4 th Floor: Interior Wall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 79 4 th Floor: Removed Members Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 80

40 4 th Floor: Removed Members Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 81 4 th Floor: New W shape for HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 82

41 4 th Floor: New Floor Joist 8J16 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 83 4 th Floor: Interior Wall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 84

42 4 th Floor: Doors Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 85 4 th Floor: New Sky Light Support Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 86

43 4 th Floor: Ceiling & Joist Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 87 4 th Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 88

44 4 th Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 89 4 th Floor: Roof & Sky Light Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 90

45 Μελέτες Σύγκρουσης Χώρου Χρόνου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 91 Space Time Conflict Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 92

46 Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP) Δρ. Συμεών Χριστοδούλου Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 93

ΠΠΜ 515: Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών

ΠΠΜ 515: Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών ΠΠΜ 515: Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2006 Πέμπτη 6:00 μμ 9:00 μμ Advanced and contemporary topics in construction project management. The topics include, among other,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) Αποθέματα Ασφαλείας (Safety Stock - SS) Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Bill of Material Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 511: Προγραµµατισµός και Διεύθυνση Κατασκευών

ΠΠΜ 511: Προγραµµατισµός και Διεύθυνση Κατασκευών ΠΠΜ 511: Προγραµµατισµός και Διεύθυνση Κατασκευών Εαρινό Εξάµηνο 2009 Το µάθηµα περιλαµβάνει προχωρηµένες έννοιες προγραµµατισµού και διεύθυνσης κατασκευαστικών έργων. Βασικά θέµατα που καλύπτονται περιλαµβάνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN Παντελοπούλου Χαρίκλεια ME 10068 Agenda Η Ανάγκη για Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CAD/CAM ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ HEIDENHAIN ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Έργων για Μηχανικούς Construction Management

Διεύθυνση Έργων για Μηχανικούς Construction Management Case Study Part A Scope Of Work Constraints Preliminary Analysis Δρ. Σίμος Χριστοδούλου Page 1 of 20 OVERVIEW: Your company is asked to bid on the bridge project defined in the following pages. The bidding

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα # 1: Η παραγωγική διεργασία σαν φυσικό σύστημα μετασχηματισμού Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 3 Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου ενός Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Project Lifecycle Κύκλος ζωής ενός έργου Μ. Τσικνάκης Ε. Μανιαδή, Α. Μαριδάκη Διαχείριση Έργων - Project Management What is a project? One definition of a project (from the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης SAP Information Sheet Εκπαίδευση SAP Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Η Εκπαίδευση της SAP Hellas & Cyprus προσφέρει τις κάτωθι προγραμματισμένες Ανοιχτές Εκπαιδεύσεις που διεξάγονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 07 Σεπτεμβρίου, 2012 Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματά μας σήμερα Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Εργαλεία διαχείρισης γνώσης και συντονισμού ομάδων εργασίας Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Business Suite MegaTron ERP

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Business Suite MegaTron ERP Κεντρικό : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Business

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies. Περιεχόμενα

Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies. Περιεχόμενα ΜΠΣ: Μηχατρονική MSc in Mechatronics Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies Δρ. Δινοπούλου Βάγια Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης SAP Information Sheet Εκπαίδευση SAP Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Η Εκπαίδευση της SAP Hellas & Cyprus προσφέρει τις κάτωθι προγραμματισμένες Ανοιχτές Εκπαιδεύσεις που διεξάγονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 A/A Τίτλος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 1 Οπτικές ίνες Εφαρμογές στην Τηλεπικοινωνίες (Optical fibers - Applications in Telecommunications) 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 30/1-2/2 (Β) 10-13 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE Η ΣΥΜΒΟΛΗ KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE HOLIDAY INN ATHENS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες 101 020 ΚΕΦ - Διαχείριση Πωλήσεων Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Λιανική, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Serial Numbers, Παρτίδες Αποθεμάτων, Basic Reports, English Release

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt 763.576.32 SPEC-168 D763.422.2211 COOLING SEALED ENCLOSURE COOLING AIR CONDITIONERS Sealed Enclosure Cooling Air Conditioners SPECTRACOOL SLIM FIT INDOOR S6 1/17 BTU/Hr. 3/5 Watt S1 34/5 BTU/Hr. 1/15 Watt

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas Microsoft Visual Studio 2005 καισυνδροµέςmsdn Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas PΗrΣogress ηµερινή Rep ort Παρ ουσίαση Τι είναι το.net De? veloper Roadma Τα p νέα

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 210 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Τι είναι ένα σύστημα ERP Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα Ένα σύστημα ERP αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ATE! ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ SOAO/V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστημα Διαχείρισης Π όρω ν-σ.δ.π. (E nterprise Resource Planning- ERP) Επώνυμο σπουδαστή: Βραΐλας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Γεγονότα

Scrum framework: Γεγονότα Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 020 xline - ιαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, ιαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, ιαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη»

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics «We live in a mobile-first

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Συνδυασμοί Ενοτήτων

ATLANTIS Συνδυασμοί Ενοτήτων ATLANTIS Συνδυασμοί Ενοτήτων 211 ATLANTIS - Commercial (1) Αποθεμάτων, Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων, Γενική Λογιστική 8.560 1.455 211 120 130 ATLANTIS - Business (1) Αποθεμάτων, Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 Άμεσο Κόστος (Direct Costs) Είναι το κόστος που σχηματίζεται από την ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS II Βασικές Ενότητες EURO. Ετήσια Μίσθωση Κωδικός Περιγραφή Εφαρμογή. Σύμβαση 2.780

ATLANTIS II Βασικές Ενότητες EURO. Ετήσια Μίσθωση Κωδικός Περιγραφή Εφαρμογή. Σύμβαση 2.780 ATLANTIS II Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS II - Οικονομική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Τράπεζες - Τραπεζικοί

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS II Βασικές Ενότητες EURO. Ετήσια Μίσθωση Κωδικός Περιγραφή Εφαρμογή. Σύμβαση 3.090

ATLANTIS II Βασικές Ενότητες EURO. Ετήσια Μίσθωση Κωδικός Περιγραφή Εφαρμογή. Σύμβαση 3.090 ATLANTIS II Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS II - Οικονομική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Τράπεζες - Τραπεζικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση και Χρονοπρογραμματισμός Έργων για Μηχανικούς Construction Management & Project Scheduling

Διεύθυνση και Χρονοπρογραμματισμός Έργων για Μηχανικούς Construction Management & Project Scheduling Διεύθυνση και Χρονοπρογραμματισμός Έργων για Μηχανικούς Construction Management & Project Scheduling Σίμος Χριστοδούλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου schristo@ucy.ac.cy Προχωρημένα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41616 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα