Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP)"

Transcript

1 Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP) Δρ. Συμεών Χριστοδούλου Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 1 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Η σημερινή κατάσταση στη κατασκευαστική βιομηχανία Νέες πρακτικές 3D, ERP 4D/FIAPP Παραδείγματα απο Εξωτερικό Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 2

2 Η κατασκευαστική βιομηχανία σήμερα... Παρούσες πρακτικές στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων Μελέτη (αρχική/τελική) Προσχεδιασμός Έργου (υπολογισμός ποσοτήτων/κόστους/χρόνου έργου) Αγορά υλικών και διαχείριση τους Κατασκευή Διαχείριση μελέτης/ποιότητας, ποσοτήτων, κόστους, χρόνου Παράδοση/Startup Λειτουργία και Διαχείριση Έργου Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 3 Η κατασκευαστική βιομηχανία σήμερα... Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 4

3 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) FIAPP (Τι είναι? Γιατί να την χρησιμοποιήσουμε?) Fully Integrated & Automated Project Processes Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 5 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) I HAVE A DREAM Μελέτη έργου Προσχεδιασμός εκτίμηση ποσοτήτων/κόστους/χρόνου Κατασκευή Έλεγχος κόστους, χρόνου Αγορά και Διαχείριση Υλικών Παράδοση/Startup Λειτουργία και Διαχείριση Έργου Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 6

4 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 7 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) Λογιστήριο Μισθοδοσία Προγραμματισμός Αγορά Υλικών Μελέτη Στατικά FIAPP Διαχείριση Υλικών Έλεγχος Κόστους Κοστολόγηση Διαχείριση Εγγράφων Ανθρώπινο Δυναμικό Χρονοπρογραμματισμός Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 8

5 FIAPP (cont d) ESTIMATING DATA Order of Magnitude Estimate Preliminary Estimate Definitive Estimate MATERIAL DATA Material Packaging Purchasing Expediting Inventory Conntrol Release to Field Material surplusing Field Matl Mgt Scheduling SCHEDULING DATA Preliminary Schedule Detailed Schedule EPC Interface Schedule Construction Summary Schedule Engineering Summary Schedule PLANNING DATA Project Automation Plan Quality Assurance Plan Contracting Plan Project Execution Plan Design Scope Book PERFORMANCE & PRODUCTIVITY DATA Contract Progress Committee Reports Labor Performance Cash Flow Quantity and Unit Rates COST CON TROL DATA Operating Plant Site Cost Control Reports Operating Plant Work Order Control Reports Cost & Commitment Reports ACWP and BCWP Reports (by resource groups) Engineering Performance Reports Accounts Payable Payroll & Timekeeping Cost Estimating Productivity Monitoring Cost Control Construction Management GRAPHICS 3D DATABASE Document Control System Planning and Project Scoping Const Field Ops GEOMETRIC DATABASE DOCUMENT DATA Document Distribution Control Log Initiate & Review Document Performance OTHER DATABASES INSTALLATION DATA Visualization Rigging Installation of Piping Installation of Steel Installation of Equipment Welding Equipment Maintencnce Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 9 Αναμενόμενα Πλεονεκτήματα της Τεχνολογίας FIAPP Βελτιωμένη αποικόνιση και κατανόηση της αρχιτεκτονικής μελέτης (3D) και της κατασκευαστικής διαδικασίας (4D) Αποτελεσματικό εργαλείο για μελέτη/έλεγχο της «κατασκευαστικότητας» ενός έργου και της προγραμματισθείας κατασκευαστικής διαδικασίας (constructability reviews and construction process simulation) Βελτιωμένη ποιότητα σχεδίασης, μελέτης, και χρονοπρογραμματισμού του έργου Πρόταιρη ανίχνευση μελετητικών σφαλμάτων και πιθανών εργοταξιακών συγκρούσεων (early interference detection) Μείωση στις επανακατασκευές (reduction in rework) Βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ συμμετέχοντων στο έργο. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 10

6 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP Literature review Dr. Griffis (Columbia Unievrsity) NSF (1988) (3D case study, Columbia University) CII 106 (Benefits/Impediments of 3D models) CII 150 (Defining & Developing FIAPP) CII 152 (3D Models & FIAPP) Dr. Martin Fischer (Stanford University) 4D CAD Interactive Workspaces Time-Space Conflict Others Dr. Christodoulou (Polytechnic University), Dr. Martinez (Virginia Tech), etc. FIATECH Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 11 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP Griffis, 1988 Research in the use of three-dimensional modeling as a means of communication and construction process simulation. CII compared how using three-dimensional models and associated databases effected constructability reviews, quality of design, construction schedules, construction planning, and construction progress reporting versus using traditional two-dimensional drawings. This study concluded: 1. The development of a three-dimensional computer model is an excellent constructability review. 2. The development of a three-dimensional computer model from twodimensional drawings for a simple building for use during construction is not cost effective. 3. The three-dimensional computer model was not effective in training nonmechanical craftsmen in simple construction. 4. Simulation of certain construction processes with the model was extremely effective. 5. The three-dimensional model uncovered some scheduling errors. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 12

7 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP CII 106 Benefits & Impediments of 3D models in the management of construction (93 projects) Most Common Usage: Checking clearances and access Visualizing details from non-standard viewpoints Using model as reference during project meetings Performing constructability reviews Perceived benefits by users: Reducing interference problems Assisting in visualization Reducing rework Improving engineering accuracy Improving jobsite communication Greatest perceived impediments to the use of 3D in construction: Undetermined economic impacts Inertia Lack of trained people Only non-users perceived cost as an impediment Strategies recommended to overcome impediments: Perform meaningful cost to benefits analysis Standardize hardware and software Improve functionality of systems From the analysis of 93 sample projects CII concluded that given the differences between only 2D and average to very good use of 3D, the benefits were: 5% reduction in cost growth 4% reduction in schedule slip 65% reduction in total rework Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 13 Σύγκριση πρακτικών και τεχνολογιών 2D vs. 3D vs. 4D Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Εμπόδια σε ευρεία υιοθέτηση τους ERP vs. FIAPP Προσδοκίες και πραγματικότητα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 14

8 ERP vs. FIAPP ESTIMATING DATA MATERIAL DATA Material Packaging Purchasing Expediting Inventory Conntrol Release to Field Material surplusing SCHEDULING DATA Preliminary Schedule Detailed Schedule EPC Interface Schedule Construction Summary Schedule Engineering Summary Schedule PLANNING DATA Project Automation Plan Order of Magnitude Estimate Preliminary Estimate Definitive Estimate Field Matl Mgt Scheduling Quality Assurance Plan Contracting Plan Project Execution Plan Design Scope Book PERFORMANCE & PRODUCTIVITY DATA Contract Progress Committee Reports Labor Performance Cash Flow Quantity and Unit Rates COST CON TROL DATA Operating Plant Site Cost Control Reports Operating Plant Work Order Control Reports Cost & Commitment Reports ACWP and BCWP Reports (by resource groups) Engineering Performance Reports Accounts Payable Payroll & Timekeeping Cost Estimating Productivity Monitoring Cost Control Construction Management GRAPHICS 3D DATABASE Document Control System Planning and Project Scoping Const Field Ops GEOMETRIC DATABASE DOCUMENT DATA Document Distribution Control Log Initiate & Review Document Performance OTHER DATABASES INSTALLATION DATA Visualization Rigging Installation of Piping Installation of Steel Installation of Equipment Welding Equipment Maintencnce Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 15 ERP: Υποσυστήματα υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης υποσύστημα προμηθειών παραγγελιών υποσύστημα αποθήκευσης αποθέματος υποσύστημα μηχανολογικού εξοπλισμού υποσύστημα ανθρώπινων πόρων υποσύστημα διαχείρισης έργων υποσύστημα διαχείρισης εργοταξίων υποσύστημα υποστήριξης διοικητικών λειτουργιών Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 16

9 ERP: Επιδιωκόμενα οφέλη από την υιοθέτησή των συστημάτων ERP Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των λειτουργιών Βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων και των παγίων Μείωση του εργατικού δυναμικού Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και διατήρηση του πελάτη Ευκολία για επέκταση ανάπτυξη και αύξηση ευκαμψίας του οργανισμού Γρηγορότερες, πιο ακριβείς συναλλαγές Λιγότεροι φυσικοί πόροι / καλύτερη εφοδιαστική logistics Ιδιαίτεροι λόγοι Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 17 ERP: Επιδιωκόμενα οφέλη από την υιοθέτησή των συστημάτων ERP Αυξημένες δυνατότητες στη δημιουργία πληροφορίας. Βελτίωση της ποιότητας αναφορών εκθέσεων. Ενοποίηση και συνεπώς διασύνδεση όλων των εφαρμογών λογισμικού Ευκολότερη συντήρηση διαχείριση των βάσεων δεδομένων της επιχείρησης. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία εκθέσεων αναφορών. Βελτιωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Ελάττωση των σφαλμάτων του λογιστηρίου. Βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. Μείωση του αποθέματος που βρίσκεται στην αποθήκη. Μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας ή του διαχειριστικού κόστους της επιχείρησης (operating & administrative cost). Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 18

10 ERP: Ανάλυση κόστους Πάγια χρέωση αγοράς λογισμικού. Χρέωση αδειών χρήσης λογισμικού. Χρέωση αδειών χρήσης συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων (database management system). Χρέωση υπηρεσιών υλοποίησης. Ετήσιο κόστος συντήρησης. Εκπαίδευση προσωπικού. Κόστος υλικού εξοπλισμού. Λειτουργικά έξοδα. Εξειδικευμένο προσωπικό. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 19 ERP: Κατανομή κόστους Λογισμικό 30,2% Συμβουλευτικές υπηρεσίες 24,1% Υλικός εξοπλισμός 17,8% Κόστος ομάδας υλοποίησης 13,5% Εκπαίδευση 10,9% Υπόλοιπα 3,3% Ο λόγος του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας ως προς το κόστος του λογισμικού κυμαίνεται από 2,5 4,5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 20

11 FIAPP: Περιβάλλον Εργασίας Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 21 FIAPP: Οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας Μείωση του συνολικού κόστους των τεχνικών έργων. Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μείωση των ατυχημάτων. Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των νέων μηχανικών. Μείωση του κόστους κατασκευής των τεχνικών έργων Βελτιωμένος χρονικός προγραμματισμός εργασιών Αυξημένες δυνατότητες των επιχειρήσεων να αναλάβουν νέα τεχνικά έργα Αυξημένη δυνατότητα αποτίμησης της απόδοσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή μηχανημάτων ή τεχνολογιών. Μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευών. Αύξηση της ασφάλειας των εργαζομένων. Μείωση των αποβλήτων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος Βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών των τεχνικών επιχειρήσεων Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 22

12 FIAPP: 4D Μοντέλα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 23 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 24

13 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 25 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 26

14 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 27 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 28

15 FIAPP: Αδυναμίες της τεχνολογίας Η δημιουργία του τετρασδιάστατου μοντέλου αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία. Η εργασία με τα τετρασδιάστατα μοντέλα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης. Ανυπαρξία εκπαιδευμένου προσωπικού Τα τετρασδιάστατα μοντέλα δεν είναι πλήρη Αντιδράσεις από άτομα / εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 29 FIAPP: Φραγμοί ως προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Κόστος αγοράς των νέων προγραμμάτων λογισμικού και πιθανόν του νέου υλικού εξοπλισμού Κόστος συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού. Κόστος που απαιτείται για την εκπαίδευση του προσωπικού Το κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται να γίνουν από τις εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Ηοργανωσιακή κουλτούρα του κατασκευαστικού κλάδου. Η έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας. Η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού προτύπου αρχείων που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των διαφόρων εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 30

16 Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP 3D-Model-Centric vs. Data-Centric (3D Model as component) FIAPP DB 3 3D Model DB 1 3D Model DB n DB 1 DB n DB 2 DB 2 DB 3 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 31 CII 3D Case Study Power Plant, Baytown, TX Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 32

17 Στόχοι Estimating Scheduling Design Document Control 3D Model Accounting FIAPP Cost Control Human Resources Engineering Planning Material Management Payroll Bring the Technology and the Impacts of 3D/4D Models from the Power Plant Industry to the Building Construction Industry Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 33 Τι είναι η «3D/4D Μοντελοποίηση»; Χρονοπρόγραμμα 2D Σχέδια 3D Μοντέλα Real Time Project Sequence : 4D CAD Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 34

18 3D-Based System Architecture Cost Estimating Info.Sys. Unit Price, Quantity Crew, Duration, Quantity QUANTITY Scheduling Info.Sys. 3D Model (Origin) - Project Definition Procurement Info.Sys. Expected Schedule Delivery Date Accounting Info.Sys. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 37 3D-Based System Architecture Cost Estimating Info.Sys. Were there any Cost Overruns? Were the Materials Delivered On time? 3D Model (Origin) - Project Definition Scheduling Info.Sys. Procurement Info.Sys. Did the Schedule Slip? Accounting Info.Sys. Is the Project within Budget? Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 38

19 Μεθοδολογία Ενοποίησης Πληροφοριών Ενοποιημένο Σύστημα Υποσύστημα Κοστολόγησης Υποσύστημα Αγορών Live Live Μοντέλο Έργου ( 3D CAD ) Quantity Take-off Live Live QUANTITY Database Live Live Υποσύστημα Χρονοπρογραμματισμού Υποσύστημα Λογιστηρίου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 39 Βελτιωποίηση Αποικόνησης και Παρακολούθησης Έργου Total Cost $ 23,062 38,087 42,678 49,658 58,753 Crew-CSI 5-C2,3-D8, 3-C2,3-D8, 3-C2,1-C7 3-C2,3-C7 Concrete 1,178cy 1,268cy 1,868cy 2,869cy 978cy Payroll $ $58,369 15,887 27,389 31,369 29,369 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 40

20 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενοποιημένα Συστήματα Έργων Client-Server/Webbased CM tools Estimate-At-Completion Calculations Construction Cost/Schedule Integrated System Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 41 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενοποιημένα Συστήματα Έργων ndcon System Interface Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 42

21 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μοντελοποίηση και Παρακολούθηση σε 4D nd Proj. Mgmt System Interface Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 43 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιμετρήσεις, κοστολογήσεις και αγορές Family Part Quantity Unit 03_co_ psi cu. yd. 03_co_ psi cu. yd. 04_um_1 8in MU wythe ft. 08_dw_1 Door or Window Item 10 pc Mat LevelNr ID Fam. Part Quantity Unit Length Thickness Height X Y Z 8 B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B-18a 04_UM_1 8in CMU wythe 7.5 ft B-18b 04_UM_1 8in CMU wythe ft B-18c 04_UM_1 8in CMU wythe ft B-18d LevelNr 04_UM_1 ID 8in Fam. CMU wythe Part ft. Quantity Unit Length Thickness Height X Y Z 10 B-18e 6 B-1a2 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 4000 psi concrete 5.25 ft cu. yd B-18f 04_UM_1 8in CMU wythe ft cu. yd B _UM_1 8in CMU wythe ft B B-15b 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15c 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15d 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15e 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15f 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19a 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19b 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete 20.5 ft cu. yd B-19c 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19d 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19e 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19f 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-16a 03_CO_ psi concrete ft cu. yd B-16b 03_CO_ psi concrete cu. yd A B-16c 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21a6 4 B-16d 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21aa 4 B-16e 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21ae 4 B-16f 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21b2 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21e0 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21e4 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21e8 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21ec 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21f0 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd B _CO_ psi concrete 10 pc cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B-1a0 8 B _IP_1 03_CO_1 5in GWB On 5000 Met. psi Std.-2hr concrete ft cu. yd B-1a1 8 B _IP_1 03_CO_1 5in GWB On 5000 Met. psi Std.-2hr concrete ft cu. yd B-17a 03_CO_ psi concrete ft cu. yd B-17b 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17c 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17d 03_CO_ psi concrete 8.38 cu. yd B-17e 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17f 03_CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete 4.12 cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd cu. yd. 09_ip_1 5in GWB On Met. Std. -2hr ft. 3D Object s Quantity Bill Of Material Just-In-Time Procurement & Materials Management Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 44

22 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγορά και Διαχείριση Υλικών 03_co_ psi 152 cu. yd. 03_co_ psi 94 cu. yd. 04_um_1 8in MU wythe 175 ft. 05_mf_1 Ornamental Metal cu. in. 08_dw_1 Door or Window Item 25 pc 09_ip_1 5in Undefined Partition 37 ft. 09_ip_1 4 1/4in GWB On Met. Std. -1hr 83 ft. 09_ip_1 5in GWB On Met. Std. -2hr 111 ft. 09_ip_1 Curtain Wall 202 ft. 09_ip_1 3 1/8in GWB On Met. Std. 12 ft. 09_ip_1 3 5/8in GWB On Met. Std. 143 ft. Concrete Slab: April 23, 2001 Concrete Structure: April 26, 2001 Just-In-Time Procurement & Materials Management Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 45 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγορά και Διαχείριση Υλικών Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 46

23 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Προσομοίωση και Βελτιοποίηση Πόρων 4D Simulation Links Activity Predecessors Quantity Required Resources [4] Resource Relationship Limit [5] Working Area Name [6] [1] [2] [3] A - 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R2=5:2 A1 B - 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4:R5=2:3:9 A1 C A 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R5=4:3 A2 D - 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=4:5 A2 E A, B 5,000 R1, R2, R3, R4, R5 R2:R5=5:8 A3 F C 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R4=4:9 A4 G D 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=9:8 A4 H A, B 3,000 R1, R2, R3, R5, R6 R2:R5=5:9 A3 I G, H 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4=4:3 A6 J F 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R4:R5=6:7 A6 K C, E 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R4:R5=4:5 A5 L E, G, H 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R4=3:8 A5 M I, K 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=4:8 A8 N F, L 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4=4:3 A7 O L 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=5:6 A7 P J, M, N 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=7:8 A9 Q O 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R2=4:5 A8 R D, O 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=7:8 A9 S P, R 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R3=4:6 A10 T Q 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=6:7 A10 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 47 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 3D Αποικόνηση Κατασκευαστικών Εργασιών Knowledge Dissemination to the A/E/C Industry & reallife projects Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 48

24 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μελέτη Κατασκευαστικότητας Knowledge Dissemination to the A/E/C Industry & real-life projects Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 49 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 4D/FIAPP Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 50

25 Φοιτητική Εστία Polytechnic University (Νέα Υόρκη) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 51 Polytechnic University s New Campus Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 52

26 The Joseph J. & Violet J. Jacobs Building Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 53 The Donald F. & Mildred Topp Othmer Residence Hall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 54

27 The Donald F. & Mildred Topp Othmer Residence Hall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 55 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 56

28 3Com CISCOSYSTEMS 3Com Monitoring the Construction Process Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 57 Improving The Construction Process (Thin-Client Technology) Corporate web portal Corporate application, running on web server, and delivered remotely to user Thin-client technology architecture Remote connections to Excel Group from enywhere in the world through any kind of internet connection or direct dial up to citrix terminal server Internet Workstation Workstation Ethernet Workstation printer Hub DSL Router PC PC PC PC Ethernet Cisco Router PC Laser printer PC Modem Public switch Cisco Router HUMAN RESOURCES BUSINESS DEVELOPMENT SWITCH Firewall SWITCH M.I.S SAFETY PURCHASING Modem Modem ACCOUNTING Ethernet PROCUREMENT Project Management SQL Server Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 58 BDC File Server PDC File Server Accounting SQL Server CITRIX Metaframe MS Terminal Server Plotter NT Plotter server CAD PROJECT MANAGEMENT

29 Improving The Construction Process (From 2D to 3D Worlds) 2D architectural drawings 3D computer model Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 59 Improving The Construction Process (From 3D to 4D Worlds) 3D computer model Project schedule Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 60 4D model

30 Βελτιωτικά Έργα στο Σταθμό Τραίνου Myrtle/Wyckoff (Νέα Υόρκη) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 61 Εύρος Βελτιωτικών Εργασιών Συνδετική Πλατφόρμα Σταθμού Νέο κλιμακοστάσιο Νέος ανελκυστήρας Κατεδάφιση υπάρχοντων (2) κλιμακοστασίων Αλλαγές στην συνδετική πλατφόρμα επιβατών Εγκατάσταση νέου φορέα για το κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα Αλλαγές/ενίσχυση υπάρχοντα φορέα για να υποστηρίξει/αντέξει κατασκευαστικές εργασίες. Κτήριο Ελέγχου και Αναμονής Αναπαλαίωση, επέκταση Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 62

31 Σημαντικά Κατασκευαστικά και Διαχειριστικά Θέματα Πολυπολοκότητα εργασιών Συγκρούσεις με υπάρχοντα στατικά μέλη Αλλαγές σε υπάρχοντα στατικά μέλη (αφαίρεση, κόψιμο, ενίσχυση) Χρονοπρογραμματισμός έργου Εργασίαμόνοκατάτασαββατοκυρίακα Διατήρηση πρόσβασης στο σταθμό καθ όλη τη διάρκεια του έργου Πως να επεξηγηθεί αυτή η πολυπλοκότητα σε ενδιαφερόμενες εργολαβικές εταιρείες και το κοινό. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 63 Υπάρχουσες Συνθήκες Platform Level Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 64

32 Υπάρχουσες Συνθήκες Street Level Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 65 Υπάρχουσες Συνθήκες Transfer Passageway Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 66

33 3D Computer Renderings of Current/Future Conditions The following rendered animation helps demonstrate current and future conditions, and some of the complexities of the project. (click picture to start animation) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 67 4D Computer Simulation of Proposed Construction Sequence Existing, to remain Existing, to be removed New (permanent) New (temporary) Work in progress The following 4D simulations helps demonstrate the proposed construction sequencing. (click pictures to start simulation) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 68

34 Renovation of the Brotherhood Synagogue, NYC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 69 Phase II: Section Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 70

35 3D model: Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 71 3D model: Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 72

36 2 nd Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 73 Balcony: W shape Steel Structure Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 74

37 Balcony Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 75 4 th Floor : Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 76

38 4 th Floor: New L9x4x0.5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 77 4 th Floor: New L7x4x0.5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 78

39 4 th Floor: Interior Wall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 79 4 th Floor: Removed Members Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 80

40 4 th Floor: Removed Members Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 81 4 th Floor: New W shape for HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 82

41 4 th Floor: New Floor Joist 8J16 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 83 4 th Floor: Interior Wall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 84

42 4 th Floor: Doors Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 85 4 th Floor: New Sky Light Support Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 86

43 4 th Floor: Ceiling & Joist Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 87 4 th Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 88

44 4 th Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 89 4 th Floor: Roof & Sky Light Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 90

45 Μελέτες Σύγκρουσης Χώρου Χρόνου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 91 Space Time Conflict Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 92

46 Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP) Δρ. Συμεών Χριστοδούλου Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 93

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Εργαλεία διαχείρισης γνώσης και συντονισμού ομάδων εργασίας Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 210 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Information Sheet Εκπαίδευση Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Η Εκπαίδευση της Hellas & Cyprus προσφέρει τις κάτωθι προγραμματισμένες Ανοιχτές Εκπαιδεύσεις που διεξάγονται στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Σεμινάρια Πληροφορικής WINDOWS OFFICE Windows - Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία Κειμένου με το MS Word Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων με

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες 210 050 ATLANTIS Entry III - Εµπορική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Εισπράξεις, Προμηθευτές - Πιστωτές, Πληρωμές,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Project Management using Microsoft Project 2003

Project Management using Microsoft Project 2003 Project Management using Microsoft Project 2003 MS03PRF Introduction: This seminar will teach the participants how to manage a project with confidence. They will be taught how to insert tasks, manage resources

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Human Resources SharePoint Solution Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Agenda Παρουσίαση της SiEBEN Microsoft SharePoint HR SharePoint Solution Modules Demo Case Studies Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Content Management Systems Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Συμεωνίδης Ευστάθιος BSc in Information Technology MSc in Information Systems MSc in Management Linked In: http://gr.linkedin.com/pub/stathis-simeonidis/24/217/92

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Γρηγόρης Δημητριάδης, Μαρία Μαυρουδή - Συγκοινωνίες Αθηνών Ημερίδα ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρ 2015 στην Αθήνα κινούνται 3,8 εκατ. άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση στις Επιχειρήσεις

Απόδοση στις Επιχειρήσεις Απόδοση στις Επιχειρήσεις Κεραμυδάς Χρήστος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Π.Θ. MSc Στατιστική και Μοντελοποίηση, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ Αθανασία Τσέρτου, Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Υπολογιστών ΕΜΠ, Ερευνήτρια ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ 7th Green Connected World ICCS ATZENTA

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E.

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Οκτώβριος 21, 2014 CQS: παροχή ολιστικών και αποτελεσματικών CRM υπηρεσιών στην πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτό Λογισμικό: Η εμπειρία της Γνώμων Πληροφορικής. Αλέξανδρος Μπέρλερ Director Services a.berler@gnomon.com.gr

Ανοιχτό Λογισμικό: Η εμπειρία της Γνώμων Πληροφορικής. Αλέξανδρος Μπέρλερ Director Services a.berler@gnomon.com.gr Ανοιχτό Λογισμικό: Η εμπειρία της Γνώμων Πληροφορικής Αλέξανδρος Μπέρλερ Director Services a.berler@gnomon.com.gr Ανοιχτά Θέματα 1. ποιες οι προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί η αγορά λογισμικού ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007 Άρθρο του Στέλιου Γκλάβα Computer Control System Email: info@glavas.gr Μελέτη Προµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

172 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΕΙ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο

172 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΕΙ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο 172 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΕΙ, 10/2012 9/2013 Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο για προπτυχιακούς φοιτητές/ριες µέσω ΕΣΠΑ (σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. IPMA Level D Project Manager Associate Διευθυντής Τμήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας.

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας. 1 ORIAN-ERP COMMERCIAL Το Orian-Erp Commercial απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που ζητάει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ξεκινάει από την Διαχείριση Εμπορευμάτων και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα