Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP)"

Transcript

1 Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP) Δρ. Συμεών Χριστοδούλου Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 1 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Η σημερινή κατάσταση στη κατασκευαστική βιομηχανία Νέες πρακτικές 3D, ERP 4D/FIAPP Παραδείγματα απο Εξωτερικό Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 2

2 Η κατασκευαστική βιομηχανία σήμερα... Παρούσες πρακτικές στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων Μελέτη (αρχική/τελική) Προσχεδιασμός Έργου (υπολογισμός ποσοτήτων/κόστους/χρόνου έργου) Αγορά υλικών και διαχείριση τους Κατασκευή Διαχείριση μελέτης/ποιότητας, ποσοτήτων, κόστους, χρόνου Παράδοση/Startup Λειτουργία και Διαχείριση Έργου Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 3 Η κατασκευαστική βιομηχανία σήμερα... Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 4

3 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) FIAPP (Τι είναι? Γιατί να την χρησιμοποιήσουμε?) Fully Integrated & Automated Project Processes Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 5 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) I HAVE A DREAM Μελέτη έργου Προσχεδιασμός εκτίμηση ποσοτήτων/κόστους/χρόνου Κατασκευή Έλεγχος κόστους, χρόνου Αγορά και Διαχείριση Υλικών Παράδοση/Startup Λειτουργία και Διαχείριση Έργου Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 6

4 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 7 FIAPP (Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Έργων) Λογιστήριο Μισθοδοσία Προγραμματισμός Αγορά Υλικών Μελέτη Στατικά FIAPP Διαχείριση Υλικών Έλεγχος Κόστους Κοστολόγηση Διαχείριση Εγγράφων Ανθρώπινο Δυναμικό Χρονοπρογραμματισμός Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 8

5 FIAPP (cont d) ESTIMATING DATA Order of Magnitude Estimate Preliminary Estimate Definitive Estimate MATERIAL DATA Material Packaging Purchasing Expediting Inventory Conntrol Release to Field Material surplusing Field Matl Mgt Scheduling SCHEDULING DATA Preliminary Schedule Detailed Schedule EPC Interface Schedule Construction Summary Schedule Engineering Summary Schedule PLANNING DATA Project Automation Plan Quality Assurance Plan Contracting Plan Project Execution Plan Design Scope Book PERFORMANCE & PRODUCTIVITY DATA Contract Progress Committee Reports Labor Performance Cash Flow Quantity and Unit Rates COST CON TROL DATA Operating Plant Site Cost Control Reports Operating Plant Work Order Control Reports Cost & Commitment Reports ACWP and BCWP Reports (by resource groups) Engineering Performance Reports Accounts Payable Payroll & Timekeeping Cost Estimating Productivity Monitoring Cost Control Construction Management GRAPHICS 3D DATABASE Document Control System Planning and Project Scoping Const Field Ops GEOMETRIC DATABASE DOCUMENT DATA Document Distribution Control Log Initiate & Review Document Performance OTHER DATABASES INSTALLATION DATA Visualization Rigging Installation of Piping Installation of Steel Installation of Equipment Welding Equipment Maintencnce Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 9 Αναμενόμενα Πλεονεκτήματα της Τεχνολογίας FIAPP Βελτιωμένη αποικόνιση και κατανόηση της αρχιτεκτονικής μελέτης (3D) και της κατασκευαστικής διαδικασίας (4D) Αποτελεσματικό εργαλείο για μελέτη/έλεγχο της «κατασκευαστικότητας» ενός έργου και της προγραμματισθείας κατασκευαστικής διαδικασίας (constructability reviews and construction process simulation) Βελτιωμένη ποιότητα σχεδίασης, μελέτης, και χρονοπρογραμματισμού του έργου Πρόταιρη ανίχνευση μελετητικών σφαλμάτων και πιθανών εργοταξιακών συγκρούσεων (early interference detection) Μείωση στις επανακατασκευές (reduction in rework) Βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ συμμετέχοντων στο έργο. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 10

6 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP Literature review Dr. Griffis (Columbia Unievrsity) NSF (1988) (3D case study, Columbia University) CII 106 (Benefits/Impediments of 3D models) CII 150 (Defining & Developing FIAPP) CII 152 (3D Models & FIAPP) Dr. Martin Fischer (Stanford University) 4D CAD Interactive Workspaces Time-Space Conflict Others Dr. Christodoulou (Polytechnic University), Dr. Martinez (Virginia Tech), etc. FIATECH Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 11 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP Griffis, 1988 Research in the use of three-dimensional modeling as a means of communication and construction process simulation. CII compared how using three-dimensional models and associated databases effected constructability reviews, quality of design, construction schedules, construction planning, and construction progress reporting versus using traditional two-dimensional drawings. This study concluded: 1. The development of a three-dimensional computer model is an excellent constructability review. 2. The development of a three-dimensional computer model from twodimensional drawings for a simple building for use during construction is not cost effective. 3. The three-dimensional computer model was not effective in training nonmechanical craftsmen in simple construction. 4. Simulation of certain construction processes with the model was extremely effective. 5. The three-dimensional model uncovered some scheduling errors. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 12

7 Ανάπτυξη/Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP CII 106 Benefits & Impediments of 3D models in the management of construction (93 projects) Most Common Usage: Checking clearances and access Visualizing details from non-standard viewpoints Using model as reference during project meetings Performing constructability reviews Perceived benefits by users: Reducing interference problems Assisting in visualization Reducing rework Improving engineering accuracy Improving jobsite communication Greatest perceived impediments to the use of 3D in construction: Undetermined economic impacts Inertia Lack of trained people Only non-users perceived cost as an impediment Strategies recommended to overcome impediments: Perform meaningful cost to benefits analysis Standardize hardware and software Improve functionality of systems From the analysis of 93 sample projects CII concluded that given the differences between only 2D and average to very good use of 3D, the benefits were: 5% reduction in cost growth 4% reduction in schedule slip 65% reduction in total rework Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 13 Σύγκριση πρακτικών και τεχνολογιών 2D vs. 3D vs. 4D Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Εμπόδια σε ευρεία υιοθέτηση τους ERP vs. FIAPP Προσδοκίες και πραγματικότητα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 14

8 ERP vs. FIAPP ESTIMATING DATA MATERIAL DATA Material Packaging Purchasing Expediting Inventory Conntrol Release to Field Material surplusing SCHEDULING DATA Preliminary Schedule Detailed Schedule EPC Interface Schedule Construction Summary Schedule Engineering Summary Schedule PLANNING DATA Project Automation Plan Order of Magnitude Estimate Preliminary Estimate Definitive Estimate Field Matl Mgt Scheduling Quality Assurance Plan Contracting Plan Project Execution Plan Design Scope Book PERFORMANCE & PRODUCTIVITY DATA Contract Progress Committee Reports Labor Performance Cash Flow Quantity and Unit Rates COST CON TROL DATA Operating Plant Site Cost Control Reports Operating Plant Work Order Control Reports Cost & Commitment Reports ACWP and BCWP Reports (by resource groups) Engineering Performance Reports Accounts Payable Payroll & Timekeeping Cost Estimating Productivity Monitoring Cost Control Construction Management GRAPHICS 3D DATABASE Document Control System Planning and Project Scoping Const Field Ops GEOMETRIC DATABASE DOCUMENT DATA Document Distribution Control Log Initiate & Review Document Performance OTHER DATABASES INSTALLATION DATA Visualization Rigging Installation of Piping Installation of Steel Installation of Equipment Welding Equipment Maintencnce Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 15 ERP: Υποσυστήματα υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης υποσύστημα προμηθειών παραγγελιών υποσύστημα αποθήκευσης αποθέματος υποσύστημα μηχανολογικού εξοπλισμού υποσύστημα ανθρώπινων πόρων υποσύστημα διαχείρισης έργων υποσύστημα διαχείρισης εργοταξίων υποσύστημα υποστήριξης διοικητικών λειτουργιών Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 16

9 ERP: Επιδιωκόμενα οφέλη από την υιοθέτησή των συστημάτων ERP Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των λειτουργιών Βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων και των παγίων Μείωση του εργατικού δυναμικού Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και διατήρηση του πελάτη Ευκολία για επέκταση ανάπτυξη και αύξηση ευκαμψίας του οργανισμού Γρηγορότερες, πιο ακριβείς συναλλαγές Λιγότεροι φυσικοί πόροι / καλύτερη εφοδιαστική logistics Ιδιαίτεροι λόγοι Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 17 ERP: Επιδιωκόμενα οφέλη από την υιοθέτησή των συστημάτων ERP Αυξημένες δυνατότητες στη δημιουργία πληροφορίας. Βελτίωση της ποιότητας αναφορών εκθέσεων. Ενοποίηση και συνεπώς διασύνδεση όλων των εφαρμογών λογισμικού Ευκολότερη συντήρηση διαχείριση των βάσεων δεδομένων της επιχείρησης. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία εκθέσεων αναφορών. Βελτιωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Ελάττωση των σφαλμάτων του λογιστηρίου. Βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. Μείωση του αποθέματος που βρίσκεται στην αποθήκη. Μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας ή του διαχειριστικού κόστους της επιχείρησης (operating & administrative cost). Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 18

10 ERP: Ανάλυση κόστους Πάγια χρέωση αγοράς λογισμικού. Χρέωση αδειών χρήσης λογισμικού. Χρέωση αδειών χρήσης συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων (database management system). Χρέωση υπηρεσιών υλοποίησης. Ετήσιο κόστος συντήρησης. Εκπαίδευση προσωπικού. Κόστος υλικού εξοπλισμού. Λειτουργικά έξοδα. Εξειδικευμένο προσωπικό. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 19 ERP: Κατανομή κόστους Λογισμικό 30,2% Συμβουλευτικές υπηρεσίες 24,1% Υλικός εξοπλισμός 17,8% Κόστος ομάδας υλοποίησης 13,5% Εκπαίδευση 10,9% Υπόλοιπα 3,3% Ο λόγος του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας ως προς το κόστος του λογισμικού κυμαίνεται από 2,5 4,5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 20

11 FIAPP: Περιβάλλον Εργασίας Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 21 FIAPP: Οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας Μείωση του συνολικού κόστους των τεχνικών έργων. Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μείωση των ατυχημάτων. Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των νέων μηχανικών. Μείωση του κόστους κατασκευής των τεχνικών έργων Βελτιωμένος χρονικός προγραμματισμός εργασιών Αυξημένες δυνατότητες των επιχειρήσεων να αναλάβουν νέα τεχνικά έργα Αυξημένη δυνατότητα αποτίμησης της απόδοσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή μηχανημάτων ή τεχνολογιών. Μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευών. Αύξηση της ασφάλειας των εργαζομένων. Μείωση των αποβλήτων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος Βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών των τεχνικών επιχειρήσεων Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 22

12 FIAPP: 4D Μοντέλα Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 23 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 24

13 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 25 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 26

14 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 27 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 28

15 FIAPP: Αδυναμίες της τεχνολογίας Η δημιουργία του τετρασδιάστατου μοντέλου αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία. Η εργασία με τα τετρασδιάστατα μοντέλα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης. Ανυπαρξία εκπαιδευμένου προσωπικού Τα τετρασδιάστατα μοντέλα δεν είναι πλήρη Αντιδράσεις από άτομα / εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 29 FIAPP: Φραγμοί ως προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Κόστος αγοράς των νέων προγραμμάτων λογισμικού και πιθανόν του νέου υλικού εξοπλισμού Κόστος συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού. Κόστος που απαιτείται για την εκπαίδευση του προσωπικού Το κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται να γίνουν από τις εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Ηοργανωσιακή κουλτούρα του κατασκευαστικού κλάδου. Η έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας. Η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού προτύπου αρχείων που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των διαφόρων εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 30

16 Εξέλιξη της Τεχνολογίας FIAPP 3D-Model-Centric vs. Data-Centric (3D Model as component) FIAPP DB 3 3D Model DB 1 3D Model DB n DB 1 DB n DB 2 DB 2 DB 3 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 31 CII 3D Case Study Power Plant, Baytown, TX Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 32

17 Στόχοι Estimating Scheduling Design Document Control 3D Model Accounting FIAPP Cost Control Human Resources Engineering Planning Material Management Payroll Bring the Technology and the Impacts of 3D/4D Models from the Power Plant Industry to the Building Construction Industry Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 33 Τι είναι η «3D/4D Μοντελοποίηση»; Χρονοπρόγραμμα 2D Σχέδια 3D Μοντέλα Real Time Project Sequence : 4D CAD Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 34

18 3D-Based System Architecture Cost Estimating Info.Sys. Unit Price, Quantity Crew, Duration, Quantity QUANTITY Scheduling Info.Sys. 3D Model (Origin) - Project Definition Procurement Info.Sys. Expected Schedule Delivery Date Accounting Info.Sys. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 37 3D-Based System Architecture Cost Estimating Info.Sys. Were there any Cost Overruns? Were the Materials Delivered On time? 3D Model (Origin) - Project Definition Scheduling Info.Sys. Procurement Info.Sys. Did the Schedule Slip? Accounting Info.Sys. Is the Project within Budget? Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 38

19 Μεθοδολογία Ενοποίησης Πληροφοριών Ενοποιημένο Σύστημα Υποσύστημα Κοστολόγησης Υποσύστημα Αγορών Live Live Μοντέλο Έργου ( 3D CAD ) Quantity Take-off Live Live QUANTITY Database Live Live Υποσύστημα Χρονοπρογραμματισμού Υποσύστημα Λογιστηρίου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 39 Βελτιωποίηση Αποικόνησης και Παρακολούθησης Έργου Total Cost $ 23,062 38,087 42,678 49,658 58,753 Crew-CSI 5-C2,3-D8, 3-C2,3-D8, 3-C2,1-C7 3-C2,3-C7 Concrete 1,178cy 1,268cy 1,868cy 2,869cy 978cy Payroll $ $58,369 15,887 27,389 31,369 29,369 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 40

20 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενοποιημένα Συστήματα Έργων Client-Server/Webbased CM tools Estimate-At-Completion Calculations Construction Cost/Schedule Integrated System Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 41 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενοποιημένα Συστήματα Έργων ndcon System Interface Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 42

21 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μοντελοποίηση και Παρακολούθηση σε 4D nd Proj. Mgmt System Interface Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 43 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιμετρήσεις, κοστολογήσεις και αγορές Family Part Quantity Unit 03_co_ psi cu. yd. 03_co_ psi cu. yd. 04_um_1 8in MU wythe ft. 08_dw_1 Door or Window Item 10 pc Mat LevelNr ID Fam. Part Quantity Unit Length Thickness Height X Y Z 8 B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B _UM_1 8in CMU wythe ft B-18a 04_UM_1 8in CMU wythe 7.5 ft B-18b 04_UM_1 8in CMU wythe ft B-18c 04_UM_1 8in CMU wythe ft B-18d LevelNr 04_UM_1 ID 8in Fam. CMU wythe Part ft. Quantity Unit Length Thickness Height X Y Z 10 B-18e 6 B-1a2 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 4000 psi concrete 5.25 ft cu. yd B-18f 04_UM_1 8in CMU wythe ft cu. yd B _UM_1 8in CMU wythe ft B B-15b 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15c 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15d 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15e 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B-15f 04_UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19a 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19b 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete 20.5 ft cu. yd B-19c 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19d 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19e 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-19f 4 B _UM_1 03_CO_1 8in CMU wythe 5000 psi concrete ft cu. yd B-16a 03_CO_ psi concrete ft cu. yd B-16b 03_CO_ psi concrete cu. yd A B-16c 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21a6 4 B-16d 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21aa 4 B-16e 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21ae 4 B-16f 08_dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21b2 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd E E E A-21e0 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21e4 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21e8 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21ec 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd A-21f0 8 B _dw_1 03_CO_1 Door or Window 5000 psi Itemconcrete 1 pc cu. yd B _CO_ psi concrete 10 pc cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B-1a0 8 B _IP_1 03_CO_1 5in GWB On 5000 Met. psi Std.-2hr concrete ft cu. yd B-1a1 8 B _IP_1 03_CO_1 5in GWB On 5000 Met. psi Std.-2hr concrete ft cu. yd B-17a 03_CO_ psi concrete ft cu. yd B-17b 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17c 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17d 03_CO_ psi concrete 8.38 cu. yd B-17e 03_CO_ psi concrete cu. yd B-17f 03_CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete 4.12 cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd B _CO_ psi concrete cu. yd cu. yd. 09_ip_1 5in GWB On Met. Std. -2hr ft. 3D Object s Quantity Bill Of Material Just-In-Time Procurement & Materials Management Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 44

22 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγορά και Διαχείριση Υλικών 03_co_ psi 152 cu. yd. 03_co_ psi 94 cu. yd. 04_um_1 8in MU wythe 175 ft. 05_mf_1 Ornamental Metal cu. in. 08_dw_1 Door or Window Item 25 pc 09_ip_1 5in Undefined Partition 37 ft. 09_ip_1 4 1/4in GWB On Met. Std. -1hr 83 ft. 09_ip_1 5in GWB On Met. Std. -2hr 111 ft. 09_ip_1 Curtain Wall 202 ft. 09_ip_1 3 1/8in GWB On Met. Std. 12 ft. 09_ip_1 3 5/8in GWB On Met. Std. 143 ft. Concrete Slab: April 23, 2001 Concrete Structure: April 26, 2001 Just-In-Time Procurement & Materials Management Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 45 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγορά και Διαχείριση Υλικών Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 46

23 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Προσομοίωση και Βελτιοποίηση Πόρων 4D Simulation Links Activity Predecessors Quantity Required Resources [4] Resource Relationship Limit [5] Working Area Name [6] [1] [2] [3] A - 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R2=5:2 A1 B - 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4:R5=2:3:9 A1 C A 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R5=4:3 A2 D - 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=4:5 A2 E A, B 5,000 R1, R2, R3, R4, R5 R2:R5=5:8 A3 F C 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R4=4:9 A4 G D 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=9:8 A4 H A, B 3,000 R1, R2, R3, R5, R6 R2:R5=5:9 A3 I G, H 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4=4:3 A6 J F 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R4:R5=6:7 A6 K C, E 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R4:R5=4:5 A5 L E, G, H 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R4=3:8 A5 M I, K 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=4:8 A8 N F, L 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R3:R4=4:3 A7 O L 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=5:6 A7 P J, M, N 1,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=7:8 A9 Q O 2,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R1:R2=4:5 A8 R D, O 3,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R5:R6=7:8 A9 S P, R 4,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R3=4:6 A10 T Q 5,000 R1, R2, R3, R4, R5, R6 R2:R4=6:7 A10 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 47 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 3D Αποικόνηση Κατασκευαστικών Εργασιών Knowledge Dissemination to the A/E/C Industry & reallife projects Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 48

24 Σχετική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μελέτη Κατασκευαστικότητας Knowledge Dissemination to the A/E/C Industry & real-life projects Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 49 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 4D/FIAPP Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 50

25 Φοιτητική Εστία Polytechnic University (Νέα Υόρκη) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 51 Polytechnic University s New Campus Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 52

26 The Joseph J. & Violet J. Jacobs Building Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 53 The Donald F. & Mildred Topp Othmer Residence Hall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 54

27 The Donald F. & Mildred Topp Othmer Residence Hall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 55 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 56

28 3Com CISCOSYSTEMS 3Com Monitoring the Construction Process Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 57 Improving The Construction Process (Thin-Client Technology) Corporate web portal Corporate application, running on web server, and delivered remotely to user Thin-client technology architecture Remote connections to Excel Group from enywhere in the world through any kind of internet connection or direct dial up to citrix terminal server Internet Workstation Workstation Ethernet Workstation printer Hub DSL Router PC PC PC PC Ethernet Cisco Router PC Laser printer PC Modem Public switch Cisco Router HUMAN RESOURCES BUSINESS DEVELOPMENT SWITCH Firewall SWITCH M.I.S SAFETY PURCHASING Modem Modem ACCOUNTING Ethernet PROCUREMENT Project Management SQL Server Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 58 BDC File Server PDC File Server Accounting SQL Server CITRIX Metaframe MS Terminal Server Plotter NT Plotter server CAD PROJECT MANAGEMENT

29 Improving The Construction Process (From 2D to 3D Worlds) 2D architectural drawings 3D computer model Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 59 Improving The Construction Process (From 3D to 4D Worlds) 3D computer model Project schedule Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 60 4D model

30 Βελτιωτικά Έργα στο Σταθμό Τραίνου Myrtle/Wyckoff (Νέα Υόρκη) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 61 Εύρος Βελτιωτικών Εργασιών Συνδετική Πλατφόρμα Σταθμού Νέο κλιμακοστάσιο Νέος ανελκυστήρας Κατεδάφιση υπάρχοντων (2) κλιμακοστασίων Αλλαγές στην συνδετική πλατφόρμα επιβατών Εγκατάσταση νέου φορέα για το κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα Αλλαγές/ενίσχυση υπάρχοντα φορέα για να υποστηρίξει/αντέξει κατασκευαστικές εργασίες. Κτήριο Ελέγχου και Αναμονής Αναπαλαίωση, επέκταση Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 62

31 Σημαντικά Κατασκευαστικά και Διαχειριστικά Θέματα Πολυπολοκότητα εργασιών Συγκρούσεις με υπάρχοντα στατικά μέλη Αλλαγές σε υπάρχοντα στατικά μέλη (αφαίρεση, κόψιμο, ενίσχυση) Χρονοπρογραμματισμός έργου Εργασίαμόνοκατάτασαββατοκυρίακα Διατήρηση πρόσβασης στο σταθμό καθ όλη τη διάρκεια του έργου Πως να επεξηγηθεί αυτή η πολυπλοκότητα σε ενδιαφερόμενες εργολαβικές εταιρείες και το κοινό. Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 63 Υπάρχουσες Συνθήκες Platform Level Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 64

32 Υπάρχουσες Συνθήκες Street Level Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 65 Υπάρχουσες Συνθήκες Transfer Passageway Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 66

33 3D Computer Renderings of Current/Future Conditions The following rendered animation helps demonstrate current and future conditions, and some of the complexities of the project. (click picture to start animation) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 67 4D Computer Simulation of Proposed Construction Sequence Existing, to remain Existing, to be removed New (permanent) New (temporary) Work in progress The following 4D simulations helps demonstrate the proposed construction sequencing. (click pictures to start simulation) Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 68

34 Renovation of the Brotherhood Synagogue, NYC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 69 Phase II: Section Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 70

35 3D model: Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 71 3D model: Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 72

36 2 nd Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 73 Balcony: W shape Steel Structure Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 74

37 Balcony Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 75 4 th Floor : Existing Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 76

38 4 th Floor: New L9x4x0.5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 77 4 th Floor: New L7x4x0.5 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 78

39 4 th Floor: Interior Wall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 79 4 th Floor: Removed Members Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 80

40 4 th Floor: Removed Members Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 81 4 th Floor: New W shape for HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 82

41 4 th Floor: New Floor Joist 8J16 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 83 4 th Floor: Interior Wall Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 84

42 4 th Floor: Doors Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 85 4 th Floor: New Sky Light Support Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 86

43 4 th Floor: Ceiling & Joist Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 87 4 th Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 88

44 4 th Floor: HVAC Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 89 4 th Floor: Roof & Sky Light Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 90

45 Μελέτες Σύγκρουσης Χώρου Χρόνου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 91 Space Time Conflict Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 92

46 Πλήρως Ολοκληρωμένα και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Διοίκησης Έργων σε 4 Διαστάσεις (FIAPP) Δρ. Συμεών Χριστοδούλου Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων 93

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων, - Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Κεφάλαιο 6 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 6.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Resource Planning Systems

Enterprise Resource Planning Systems Enterprise Resource Planning Systems Επισκόπηση Ενότητας Εισαγωγή στα Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ERPs Λειτουργικές Διαδικασίες που υποστηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστηµάτων Ενδεικτικό Παράδειγµα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505)

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS

Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τεύχος 8, σελ. 119-142, 2005 Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS Εμμανουήλ Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Ενδεικτικό Παράδειγμα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δυναμικές Ροές Εργασίας στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ... 4-1

4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ... 4-1 4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ... 4-1 4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ... 4-1 4.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ.... 4-3 4.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ.... 4-4 4.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 06/03/2013 1 Αφιέρωση Στην λατρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη Έργου (project initiation)

Έναρξη Έργου (project initiation) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Έναρξη Έργου (project initiation) Προγραμματισμός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Software & Consulting Services

Software & Consulting Services Software & Consulting Services H Cosmos Business Systems AEBE Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ. 1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #21 / Τρίτη 09 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα