Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης. Πλαίσια εργασίας (frameworks) εφαρμογών. Ανάπτυξη γραμμών προϊόντων λογισμικού (software product lines). Επαναχρησιμοποίηση εμπορικών εφαρμογών (Commercial-off-the-shelf COTS). 2 Επαναχρησιμοποίηση λογισμικού Στους περισσότερους τεχνικούς κλάδους, η διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων συστατικών στοιχείων (components) που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα συστήματα. Ο τομέας της τεχνολογίας λογισμικού επικεντρωνόταν περισσότερο στην ανάπτυξη νέων στοιχείων, αλλά πλέον αναγνωρίζεται ότι για τη δημιουργία καλύτερου λογισμικού σε μικρότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος, πρέπει να υιοθετηθεί μία σχεδιαστική διαδικασία βασισμένη στη συστηματική επαναχρησιμοποίηση λογισμικού. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει σημαντική στροφή στην παραγωγή λογισμικού βάσει επαναχρησιμοποίησης. 3 1

2 Τεχνολογία λογισμικού βάσει επαναχρησιμοποίησης Επαναχρησιμοποίηση συστημάτων εφαρμογών. Ένα σύνολο εφαρμογών μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο σύνολό του, είτε με την ενσωμάτωσή του χωρίς αλλαγές σε άλλα συστήματα (επαναχρησιμοποίηση εμπορικών εφαρμογών) είτε με την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών. Επαναχρησιμοποίηση συστατικών στοιχείων (components). Από μία εφαρμογή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν συστατικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι από ολόκληρα υποσυστήματα μέχρι μεμονωμένα αντικείμενα. Επαναχρησιμοποίηση συναρτήσεων και αντικειμένων. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν συστατικά στοιχεία λογισμικού τα οποία υλοποιούν μία συγκεκριμένη καλά καθορισμένη λειτουργία ή ένα αντίστοιχο αντικείμενο. 4 Οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (α) Όφελος Αυξημένη φερεγγυότητα. Μειωμένος κίνδυνος κατά τη διαδικασία. Αποτελεσματική χρήση εξειδικευμένου προσωπικού. Εξήγηση Το επαναχρησιμοποιήσιμο λογισμικό, καθώς έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί σε συστήματα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, αναμένεται να είναι πιο φερέγγυο από το νέο λογισμικό, επειδή τα λάθη σχεδιασμού και υλοποίησης θα πρέπει να έχουν ήδη εντοπιστεί και διορθωθεί. Το κόστος του υφιστάμενου λογισμικού είναι ήδη γνωστό, ενώ το κόστος ανάπτυξης είναι πάντοτε ζήτημα κρίσης. Αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός για τη διαχείριση έργων, καθώς μειώνει το περιθώριο λάθους στην εκτίμηση του κόστους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν επαναχρησιμοποιούνται σχετικά μεγάλα συστατικά στοιχεία λογισμικού, όπως υποσυστήματα. Αντί να κάνουν την ίδια δουλειά συνεχώς, οι ειδικοί εφαρμογών μπορούν να αναπτύξουν επαναχρησιμοποιήσιμο λογισμικό το οποίο εμπεριέχει τις γνώσεις τους. 5 Οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (β) Όφελος Συμμόρφωση με πρότυπα. Ταχύτερη ανάπτυξη. Εξήγηση Ορισμένα πρότυπα, όπως τα πρότυπα διασύνδεσης χρήστη, μπορούν να υλοποιηθούν ως ένα σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων τυποποιημένων συστατικών στοιχείων. Για παράδειγμα, αν τα μενού των διασυνδέσεων χρήστη υλοποιούνται με επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά στοιχεία, όλες οι εφαρμογές θα παρουσιάζουν την ίδια μορφή μενού στους χρήστες. Η χρήση τυποποιημένων διασυνδέσεων χρήστη βελτιώνει τη φερεγγυότητα, καθώς οι χρήστες που έρχονται σε επαφή με μία οικεία διασύνδεση έχουν λιγότερες πιθανότητες να κάνουν λάθη. Η κυκλοφορία ενός συστήματος στην αγορά όσο το δυνατόν πιο νωρίς, συχνά είναι σημαντικότερη από το συνολικό κόστος της ανάπτυξης. Η επαναχρησιμοποίηση λογισμικού μπορεί να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων, επειδή τόσο ο χρόνος ανάπτυξης όσο και ο χρόνος επικύρωσης μειώνονται. 6 2

3 Προβλήματα της επαναχρησιμοποίησης (α) Πρόβλημα Αυξημένο κόστος συντήρησης. Έλλειψη υποστήριξης εργαλείων. Το σύνδρομο του «δεν φτιάχτηκε εδώ». Εξήγηση Όταν ο πηγαίος κώδικας ενός επαναχρησιμοποιήσιμου συστήματος ή συστατικού στοιχείου λογισμικού δεν είναι διαθέσιμος, το κόστος συντήρησης μπορεί να αυξηθεί, καθώς τα επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία γίνονται όλο και περισσότερο ασύμβατα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Κάποιες εργαλειοθήκες CASE μπορεί να μην υποστηρίζουν την ανάπτυξη βάσει επαναχρησιμοποίησης. Ο συνδυασμός αυτών των εργαλείων με κάποιο σύστημα βιβλιοθήκης συστατικών στοιχείων ίσως να είναι δύσκολος ή και αδύνατος. Η διαδικασία παραγωγής λογισμικού που υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα εργαλεία μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη την επαναχρησιμοποίηση. Ορισμένοι μηχανικοί λογισμικού προτιμούν να ξαναγράφουν συστατικά στοιχεία επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να τα βελτιώσουν. Αυτό σχετίζεται εν μέρει με την έλλειψη εμπιστοσύνης και εν μέρει με το γεγονός ότι η δημιουργία πρωτότυπου λογισμικού αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση από την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού άλλων. 7 Προβλήματα της επαναχρησιμοποίησης (β) Πρόβλημα Εξήγηση Δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθήκης συστατικών στοιχείων. Η δημιουργία μίας βιβλιοθήκης επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών στοιχείων και η διασφάλιση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους προγραμματιστές, ίσως έχει μεγάλο κόστος. Οι τρέχουσες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να προσαρμοστούν για να μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση της βιβλιοθήκης. Εντοπισμός, κατανόηση και προσαρμογή των επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών στοιχείων. Τα συστατικά στοιχεία λογισμικού πρέπει να εντοπίζονται σε βιβλιοθήκες, να γίνονται κατανοητά και μερικές φορές να προσαρμόζονται ώστε να λειτουργούν σε νέα περιβάλλοντα. Πριν ένας μηχανισμός κάνει την αναζήτηση συστατικών στοιχείων μέρος της συνηθισμένης διαδικασίας ανάπτυξης, θα πρέπει να είναι βέβαιος, στα όρια του δυνατού, ότι θα βρει κάποιο συστατικό στοιχείο στη βιβλιοθήκη. 8 Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης (α) Αν και συνήθως η επαναχρησιμοποίηση θεωρείται ότι δεν είναι κάτι παραπάνω από τη χρήση συστατικών στοιχείων κάποιων συστημάτων σε άλλα, υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε κατά περίσταση. Η επαναχρησιμοποίηση είναι δυνατή σε διάφορα επίπεδα, από απλές συναρτήσεις μέχρι ολόκληρες εφαρμογές. Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης καλύπτει ολόκληρο το εύρος των πιθανών τεχνικών επαναχρησιμοποίησης. 9 3

4 Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης (β) 10 Προσεγγίσεις που υποστηρίζουν επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (α) Προσέγγιση Αρχιτεκτονικά υποδείγματα. Περιγραφή Καθιερωμένες αρχιτεκτονικές λογισμικού που υποστηρίζουν συνήθεις τύπους συστημάτων εφαρμογών και χρησιμοποιούνται ως βάση στην ανάπτυξη εφαρμογών. Σχεδιαστικά υποδείγματα. Γενικά αφηρημένα μοτίβα τα οποία εμφανίζονται σε διάφορες εφαρμογές και αναπαρίστανται ως σχεδιαστικά υποδείγματα (design patterns) που παρουσιάζουν αφηρημένα και συγκεκριμένα αντικείμενα και αλληλεπιδράσεις. Ανάπτυξη βάσει συστατικών στοιχείων. Πλαίσια εργασίας εφαρμογών. «Περιτύλιξη» κληρονομημένων συστημάτων. Συστήματα που αναπτύσσονται με το συνδυασμό συστατικών στοιχείων (συλλογών αντικειμένων), τα οποία ακολουθούν πρότυπα μοντέλων συστατικών στοιχείων. Συλλογές αφηρημένων και συγκεκριμένων κλάσεων οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και να επεκταθούν για τη δημιουργία συστημάτων εφαρμογών. Κληρονομημένα (legacy) συστήματα τα οποία μπορούν να «περιβληθούν» με τον ορισμό ενός συνόλου διασυνδέσεων και την παροχήπρόσβασηςσεαυτάτασυστήματαμέσωτωνσυγκεκριμένων διασυνδέσεων. 11 Προσεγγίσεις που υποστηρίζουν επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (β) Προσέγγιση Υπηρεσιοκεντρικά συστήματα. Γραμμές προϊόντων λογισμικού. Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων COTS. Συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP). Διευθετήσιμες κάθετες εφαρμογές. Περιγραφή Συστήματα που αναπτύσσονται μέσω της σύνδεσης κοινόχρηστων υπηρεσιών (services), οι οποίες δυνατόν να παρέχονται εξωτερικά από αυτά τα συστήματα. Τύπος εφαρμογών που γενικεύεται μέσω μίας κοινής αρχιτεκτονικής και έτσι μπορεί να προσαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς πελάτες. Συστήματα που αναπτύσσονται με το συνδυασμό υφιστάμενων συστημάτων εφαρμογών. Μεγάλης κλίμακας συστήματα που ενσωματώνουν γενικευμένες λειτουργικότητες των επιχειρήσεων και παρέχουν κανόνες που μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Ένα γενικό σύστημα που μπορεί να διευθετηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών για συγκεκριμένα συστήματα. 12 4

5 Προσεγγίσεις που υποστηρίζουν επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (γ) Προσέγγιση Βιβλιοθήκες προγραμμάτων. Μοντελοκεντρική μηχανική (model-driven engineering). Γεννήτριες προγραμμάτων. Θεματοκεντρική (aspectoriented) ανάπτυξη λογισμικού. Περιγραφή Βιβλιοθήκες κλάσεων και συναρτήσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση και οι οποίες υλοποιούν αφαιρέσεις που χρησιμοποιούνται συχνά. Η αναπαράσταση του λογισμικού ως μοντέλα περιοχών και ανεξάρτητων συγκεκριμένης υλοποίησης και η κατοπινή παραγωγή κώδικα από αυτά τα μοντέλα. Εμπεριέχει τις γνώσεις ενός συγκεκριμένου τύπου εφαρμογών και μπορεί να παράγει συστήματα ή τμήματα συστημάτων πάνω σε συγκεκριμένο τομέα. Κοινόχρηστα συστατικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κώδικα και συνδυάζονται κατά τη μεταγλώττιση του προγράμματος για να αποτελέσουν μία εφαρμογή. 13 Παράγοντες που εξετάζονται κατά το σχεδιασμό της επαναχρησιμοποίησης Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του λογισμικού. Αν ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος, τότε ίσως είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν ολόκληρα υποσυστήματα παρά συστατικά στοιχεία. Παρόλο που η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μπορεί να μην καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές, ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανάπτυξης. Ο αναμενόμενος χρόνος ζωής του λογισμικού. Αν το σύστημα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η δυνατότητα συντήρησής του καθίσταται σημαντική. Το υπόβαθρο, οι γνώσεις και η πείρα της ομάδας ανάπτυξης. Η κρισιμότητα του συστήματος και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του. Αν το σύστημα χρειάζεται να εφαρμόσει μηχανισμούς φερεγγυότητας, τότε θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στον κώδικα του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί. Το πεδίο της εφαρμογής. Σε κάποιες κατηγορίες εφαρμογών (π.χ. κατασκευαστικά ή ιατρικά συστήματα), υπάρχει ένας αριθμός από γενικευμένα προϊόντα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του υπό υλοποίηση συστήματος. Η πλατφόρμα στην οποία θα εκτελεστεί το σύστημα. Κάποια συστατικά στοιχεία έχουν δημιουργηθεί μόνο για συγκεκριμένες πλατφόρμες (π.χ. το περιβάλλον.net). 14 Πλαίσια εργασίας εφαρμογών Τα πλαίσια εργασιών (εφαρμογών) είναι σχετικά μεγάλες επαναχρησιμοποιήσιμες οντότητες, κάπου μεταξύ ενός ολοκληρωμένου συστήματος και μίας ομάδας συστατικών. Ένα πλαίσιο εργασίας (ή πλαίσιο εφαρμογών) αποτελεί το σχεδιασμό ενός υποσυστήματος ο οποίος αποτελείται από μία συλλογή αφηρημένων και συγκεκριμένων κλάσεων και τη διασύνδεση μεταξύ τους. Κάθε υποσύστημα υλοποιείται με την προσθήκη συστατικών στοιχείων για τη συμπλήρωση τμημάτων του σχεδιασμού και με τη συγκεκριμενοποίηση (υλοποίηση) των αφηρημένων κλάσεων στο πλαίσιο εργασίας. 15 5

6 Κατηγορίες πλαισίων εργασίας Πλαίσια εργασίας υποδομής συστημάτων. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη των υποδομών ενός συστήματος, όπως οι επικοινωνίες, οι διασυνδέσεις χρήστη και οι μεταγλωττιστές. Πλαίσια εργασίας ενοποίησης ενδιάμεσου λογισμικού (middleware). Πρότυπα και κλάσεις αντικειμένων οι οποίες υποστηρίζουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστατικών στοιχείων. Πλαίσια εργασίας επιχειρησιακών εφαρμογών. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων τύπων εφαρμογών, όπως οι τηλεπικοινωνίες ή τα χρηματοοικονομικά συστήματα. 16 Πλαίσια εργασίας εφαρμογών διαδικτύου Υποστηρίζουν την κατασκευή δυναμικών δικτυακών χώρων (web sites) που υλοποιούν την επικοινωνία των τελικών χρηστών με εφαρμογές διαδικτύου. Τέτοιου είδους πλαίσια εργασίας είναι πλέον διαθέσιμα για όλες τις γλώσσες προγραμματισμού διαδικτύου που συνήθως χρησιμοποιούνται όπως οι Java, Python, Ruby, κλπ. Η διασύνδεση του χρήστη με την εφαρμογή βασίζεται στο σύνθετο υπόδειγμα του Μοντέλου-Προβολής- Ελεγκτή (Model-View-Controller). 17 Πλαίσιο εργασίας Μοντέλου-Προβολής-Ελεγκτή Πλαίσιο εργασίας υποδομής συστημάτων για το σχεδιασμό διασυνδέσεων χρήστη. Διαχωρίζει την κατάσταση της εφαρμογής από τη διασύνδεση αυτής με τον χρήστη. Επιτρέπει την ύπαρξη πολλών τρόπων παρουσίασης των αντικειμένων και ξεχωριστές αλληλεπιδράσεις με κάθε μία από αυτές τις παρουσιάσεις. Όταν τα δεδομένα αλλάζουν σε κάποια από αυτές τις παρουσιάσεις, το μοντέλο προβολής αλλάζει και ο ελεγκτής που συσχετίζεται με κάθε μία από τις υπόλοιπες παρουσιάσεις ενημερώνει την παρουσίαση. Το πλαίσιο εργασίας Μοντέλου-Προβολής-Ελεγκτή συνεπάγεται τη συγκεκριμενοποίηση μίας σειράς υποδειγμάτων. 18 6

7 Προσέγγιση Μοντέλου-Προβολής-Ελεγκτή 19 Χαρακτηριστικά των πλαισίων εργασίας εφαρμογών διαδικτύου Ασφάλεια. Μπορούν να εμπεριέχουν κλάσεις που να υποβοηθούν την υλοποίηση μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός χρήστη. Δυναμικές σελίδες διαδικτύου. Παρέχουν κλάσεις που υποβοηθούν στη δημιουργία τυποποιημένων προτύπων σελίδων και τον δυναμικό εμπλουτισμό τους με πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του συστήματος. Υποστήριξη βάσεων δεδομένων. Μπορούν να εμπεριέχουν κλάσεις που παρέχουν αφηρημένη διασύνδεση με διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Διαχείριση περιόδων εργασίας (sessions). Συνήθως παρέχουν κλάσεις για τη δημιουργία και διαχείριση περιόδων εργασίας (ένα αριθμό διασυνδέσεων του χρήστη με το σύστημα). Αλληλεπίδραση χρηστών. Τα περισσότερα πλαίσια εργασίας εφαρμογών διαδικτύου παρέχουν τώρα υποστήριξη τύπου AJAX που προσδίδουν στις ιστοσελίδες μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. 20 Επέκταση πλαισίων εργασίας Τα πλαίσια εργασίας είναι γενικευμένες δομές που μπορούν να επεκταθούν για τη δημιουργία ενός πιο συγκεκριμένου υποσυστήματος ή εφαρμογής. Είναι ο σκελετός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Η επέκταση ενός πλαισίου εργασίας περιλαμβάνει: Την προσθήκη συγκεκριμένων κλάσεων, οι οποίες κληρονομούν λειτουργίες από αφηρημένες κλάσεις του πλαισίου. Τον ορισμό επανακλήσεων (callbacks), δηλαδή την προσθήκη μεθόδων οι οποίες καλούνται ως απόκριση σε συμβάντα που αναγνωρίζονται από το πλαίσιο εργασίας Το πρόβλημα των πλαισίων εργασίας είναι η πολυπλοκότητά τους, που αυξάνει το χρόνο που χρειάζεται για την αποδοτική χρήση τους. 21 7

8 Αναστροφή ελέγχου σε πλαίσια εργασίας με χρήση επανακλήσεων 22 Γραμμές προϊόντων λογισμικού Οι γραμμές προϊόντων λογισμικού ή οικογένειες εφαρμογών, είναι εφαρμογές με γενικές λειτουργικές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και να διευθετηθούν προς χρήση σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Μία γραμμή προϊόντων λογισμικού είναι ένα σύνολο από εφαρμογές με κοινή αρχιτεκτονική και διαμοιραζόμενα συστατικά στοιχεία, όπου κάθε εφαρμογή είναι εξειδικευμένη να αντιμετωπίζει διαφορετικές απαιτήσεις. Η προσαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει: Διευθέτηση των συστατικών στοιχείων και του συστήματος. Προσθήκη νέων συστατικών στοιχείων στο σύστημα. Επιλογή στοιχείων από μία βιβλιοθήκη υπαρχόντων συστατικών στοιχείων. Τροποποίηση συστατικών στοιχείων ώστε να ικανοποιούν νέες απαιτήσεις. 23 Πλαίσια εργασίας εφαρμογών και γραμμές προϊόντων Τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών βασίζονται στη χρήση αντικειμενοστραφών τεχνικών όπως πολυμορφισμού για την υλοποίηση επεκτάσεων. Οι γραμμές προϊόντων δεν είναι κατ ανάγκη αντικειμενοστραφείς (π.χ. ενσωματωμένο λογισμικό για κινητά τηλέφωνα). Τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών επικεντρώνονται στην παροχή γενικής τεχνικής υποστήριξης παρά υποστήριξης ειδικά για κάποιο είδος εφαρμογών (π.χ. υποστήριξη στην κατασκευή ιστοσελίδων). Οι γραμμές προϊόντων εμπεριέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένο είδος εφαρμογών και πλατφόρμας (π.χ. υποστήριξη στην κατασκευή ιστοσελίδων για ιατρικές εφαρμογές). Συχνά οι γραμμές προϊόντων ελέγχουν εφαρμογές για εξοπλισμό. Οι γραμμές προϊόντων λογισμικού αποτελούνται από μία οικογένεια εφαρμογών, που συχνά ανήκουν όλες σε ένα οργανισμό. 24 8

9 Εξειδίκευση των γραμμών προϊόντων Εξειδίκευση πλατφόρμας. Αναπτύσσονται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για κάθε πλατφόρμα. Εξειδίκευση περιβάλλοντος. Δημιουργούνται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για το χειρισμό συγκεκριμένων περιβαλλόντων λειτουργίας, για παράδειγμα, διαφορετικοί τύποι εξοπλισμού επικοινωνιών. Εξειδίκευση λειτουργιών. Δημιουργούνται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για κάθε πελάτη, ο οποίος έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Εξειδίκευση διαδικασιών. Δημιουργούνται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για την υποστήριξη των διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών. 25 Αρχιτεκτονικές γραμμών προϊόντων Κάθε αρχιτεκτονική πρέπει να είναι δομημένη έτσι ώστε να διακρίνει τα διάφορα υποσυστήματα και να επιτρέπει την τροποποίησή τους. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική πρέπει να διαχωρίζει τις οντότητες και τις περιγραφές τους, λόγω του ότι και τα υψηλότερα επίπεδα του συστήματος προσπελάζουν τις οντότητες μέσω περιγραφών και όχι απευθείας. 26 Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος διαχείρισης πόρων 27 9

10 Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος διάθεσης οχημάτων 28 Διάθεση οχημάτων Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης πόρων, στο οποίο ο σκοπός είναι η κατανομή των πόρων (οχημάτων) για το χειρισμό των περιστατικών. Οι προσαρμογές περιλαμβάνουν τα εξής: Στο επίπεδο της διασύνδεσης χρήστη υπάρχουν συστατικά στοιχεία για τη διασύνδεση χειρισμού και τη διασύνδεση επικοινωνιών. Στο επίπεδο διαχείρισης Ε/Ε υπάρχουν συστατικά στοιχεία τα οποία αναλαμβάνουν την πιστοποίηση ταυτότητας των χειριστών, την παραγωγή αναφορών και τον προγραμματισμό των διαδρομών. Στο επίπεδο διαχείρισης πόρων περιλαμβάνονται συστατικά στοιχεία για τον εντοπισμό και τη διάθεση οχημάτων, την ενημέρωση της κατάστασης των οχημάτων, καθώς και την καταγραφή των λεπτομερειών των περιστατικών. Στη βάση δεδομένων του συστήματος υπάρχουν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων για τα οχήματα, το εξοπλισμό και τους χάρτες. 29 Ανάπτυξη συγκεκριμένης περίπτωσης προϊόντος 30 10

11 Στάδια ανάπτυξης συγκεκριμένης περίπτωσης προϊόντος Εξαγωγή απαιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Χρήση του υπάρχοντος μέλους της οικογένειας εφαρμογών ως πρωτότυπου. Επιλογή του καταλληλότερου μέλους της οικογένειας εφαρμογών. Εύρεση του μέλους της οικογένειας που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις. Επαναδιαπραγμάτευση απαιτήσεων. Προσαρμογή των απαιτήσεων όπως υπαγορεύουν οι δυνατότητες του λογισμικού. Προσαρμογή υφιστάμενου συστήματος. Ανάπτυξη νέων υπομονάδων και πραγματοποίηση τροποποιήσεων στο υπάρχον μέλος. Παράδοση νέου μέλους της οικογένειας εφαρμογών. Τεκμηρίωση κύριων χαρακτηριστικών για περαιτέρω ανάπτυξη μελών. 31 Διευθέτηση γραμμών προϊόντων Διευθέτηση κατά τη φάση σχεδιασμού. Ο κοινός γενικός πηγαίος κώδικας μίας γραμμής προϊόντος διαμορφώνεται και τροποποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Διευθέτηση κατά τη φάση διανομής. Η γραμμή προϊόντος διευθετείται με την ενσωμάτωση γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις του πελάτη και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Αυτός καθαυτός ο πηγαίος κώδικας λογισμικού δεν τροποποιείται. 32 Διευθέτηση κατά τη φάση διανομής 33 11

12 Επίπεδα διευθέτησης κατά τη φάση διανομής Επιλογή συστατικών στοιχείων, όπου επιλέγονται από το σύστημα οι υπομονάδες εκείνες που παρέχουν την αναγκαία λειτουργικότητα. Καθορισμός ροής εργασίας (workflow) και κανόνων, όπου καθορίζονται οι ροές εργασίες (πως ακριβώς θα υποστούν επεξεργασία οι πληροφορίες από το ένα στάδιο στο επόμενο) και κανόνες επικύρωσης που πρέπει να εφαρμοστούν σε πληροφορίες που εισάγονται από χρήστες ή παράγονται από το σύστημα. Ορισμός παραμέτρων, όπου καθορίζονται οι τιμές σε συγκεκριμένες παραμέτρους του συστήματος που αντανακλούν το συγκεκριμένο είδος εφαρμογής που δημιουργείται. 34 Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων εμπορικών εφαρμογών Μία εμπορική εφαρμογή (Commercial-Off-The-Shelf COTS) είναι ένα λογισμικό σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών πελατών χωρίς να είναι αναγκαία η τροποποίηση του πηγαίου κώδικα. Συνήθως είναι ολοκληρωμένα συστήματα εφαρμογών που διαθέτουν μία διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (ΑΡΙ). Έχουν γενικευμένα χαρακτηριστικά και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η διαμόρφωσή τους γίνεται με τη χρήση ενσωματωμένων μηχανισμών διευθέτησης που επιτρέπουν στη λειτουργικότητα του συστήματος να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες ενός πελάτη. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα παρακολούθησης ασθενών, μπορούν να ορισθούν διαφορετικές φόρμες εισόδου δεδομένων και δημιουργίας εκθέσεων για διαφορετικές κατηγορίες ασθενών. 35 Πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων εμπορικών εφαρμογών Όπως και με άλλα είδη επαναχρησιμοποίησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί πιο ταχεία ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος. Είναι δυνατόν να δει κάποιος τη λειτουργικότητα που παρέχεται από τις εφαρμογές και επομένως είναι πιο εύκολο να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους. Μερικά ρίσκα στην ανάπτυξη αποφεύγονται με τη χρήση υπάρχοντος λογισμικού (αλλά δημιουργούνται κάποια άλλα όπως θα δούμε παρακάτω). Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητές τους και δεν χρειάζεται να αφιερώσουν πολλούς πόρους σε ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Καθώς οι πλατφόρμες εκτέλεσης των εφαρμογών εξελίσσονται, η ενημέρωση του συστήματος απλοποιείται μια και αποτελούν πλέον ευθύνη του προμηθευτή του προϊόντος και όχι του πελάτη

13 Προβλήματα της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων εμπορικών εφαρμογών Οι απαιτήσεις του πελάτη συνήθως θα πρέπει να προσαρμοστούν για να αντανακλούν τη λειτουργικότητα και τρόπο λειτουργίας του προϊόντος. Έλλειψη ελέγχου λειτουργικότητας και απόδοσης. Το προϊόν μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από ότι φαίνεται. Το προϊόν μπορεί να βασίζεται σε παραδοχές που μπορεί να είναι πρακτικά αδύνατο να τροποποιηθούν, κάτι που δυσκολεύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών προϊόντων. Η διαδικασία επιλογής του πλέον κατάλληλου προϊόντος για μία επιχείρηση μπορεί να είναι μία δύσκολη διαδικασία, κυρίως γιατί πολλά από αυτά τα προϊόντα δεν έχουν επαρκή τεκμηρίωση. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας στον οργανισμό του πελάτη για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Ο προμηθευτής του προϊόντος ελέγχει την υποστήριξη και εξέλιξή του (π.χ. το προϊόν μπορεί να μην υποστηρίζεται καθόλη τη διάρκεια ζωής του). 37 Συστήματα που βασίζονται σε ένα COTS ή σε σύνθεση περισσοτέρων του ενός COTS Συστήματα του ενός COTS Χρήση ενός μόνο προϊόντος που παρέχει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται ο πελάτης. Συστήματα ενός αριθμού από COTS Ένας αριθμός από ετερογενή προϊόντα ενώνονται για την παροχή προσαρμοσμένης λειτουργικότητας. Βασίζεται στην εφαρμογή μίας γενικευμένης Μπορούν να αναπτυχθούν ευέλικτες λύσεις λύσης και τυποποιημένων διαδικασιών. για τις διαδικασίες του πελάτη. Η ανάπτυξη επικεντρώνεται στη διευθέτηση Η ανάπτυξη επικεντρώνεται στην σύνθεση του συστήματος. του συστήματος. Ο προμηθευτής του συστήματος είναι Ο ιδιοκτήτης του συστήματος είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του. υπεύθυνος για τη συντήρησή του. Ο προμηθευτής του συστήματος παρέχει Ο ιδιοκτήτης του συστήματος παρέχει την την πλατφόρμα στην οποία θα εκτελείται το πλατφόρμα στην οποία θα εκτελείται το σύστημα. σύστημα. 38 Συστήματα που παρέχουν λύση με βάση τα COTS Τα συστήματα που παρέχουν λύσεις με βάση τα COTS είναι γενικευμένα συστήματα εφαρμογών που μπορεί να έχουν σχεδιασθεί για να υποστηρίξουν μία συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα ή είδος ή μερικές φορές μία ολόκληρη επιχείρηση. Π.χ. ένα σύστημα για οδοντίατρους που υποστηρίζει την οργάνωση επισκέψεων, αποθηκεύει τα αρχεία των ασθενών, κλπ. Κάποια από αυτά τα συστήματα παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις για συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, π.χ. διαχείριση εγγράφων, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για ένα ευρύ φάσμα δυνητικών χρηστών

14 Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων Τα συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning ERP) είναι γενικευμένα συστήματα που υποστηρίζουν τις συνήθεις επιχειρησιακές διαδικασίες όπως παραγγελιοληψία και έκδοση τιμολογίων, κατασκευές, κλπ. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεγάλες εταιρείες πιθανότατα αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή επαναχρησιμοποίησης λογισμικού. Ο γενικός πυρήνας προσαρμόζεται μέσω της συμπερίληψης υπομονάδων και της ενσωμάτωσης των γνώσεων που αφορούν τις διαδικασίες και τους κανόνες μίας επιχείρησης. 40 Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος ERP 41 Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος ERP Αποτελείται από τα εξής: Μία ομάδα από υπομονάδες που υποστηρίζουν διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Ένα καθορισμένο σύνολο από επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζεται με κάθε υπομονάδα και τις λειτουργίες της. Μία κοινή βάση δεδομένων που διατηρεί πληροφορίες για όλες τις επιχειρησιακές συναρτήσεις. Μία ομάδα από επιχειρησιακούς κανόνες που εφαρμόζονται για όλα τα δεδομένα στη βάση

15 Διευθέτηση ενός συστήματος ERP Επιλογή της αναγκαίας λειτουργικότητας από το σύστημα. Καθορισμός ενός μοντέλου δεδομένων που ορίζει πως τα δεδομένα της επιχείρησης θα δομούνται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Ορισμός των επιχειρησιακών κανόνων που εφαρμόζονται στα δεδομένα. Καθορισμός των αναμενόμενων αλληλεπιδράσεων με εξωτερικά συστήματα. Σχεδιασμός των φορμών εισόδων δεδομένων και αναφορών εξόδου που θα δημιουργεί το σύστημα. Σχεδιασμός νέων επιχειρησιακών διαδικασιών που να συμμορφώνονται με το υποκείμενο μοντέλο δεδομένων που υποστηρίζει το σύστημα. Καθορισμός παραμέτρων που ορίζουν πως το σύστημα εκτελείται από την υποκείμενη πλατφόρμα. 43 Συστήματα ενός αριθμού από COTS Τα συστήματα αυτά είναι εφαρμογές που εμπεριέχουν δύο ή περισσότερα προϊόντα COTS ή/και κληρονομημένα συστήματα εφαρμογών. Η προσέγγιση αυτή έχει νόημα όταν δεν υπάρχει ένα μόνο σύστημα COTS που καλύπτει όλες τις ανάγκες ή πρέπει να ενσωματωθεί ένα νέο προϊόν COTS με ήδη χρησιμοποιούμενα συστήματα. 44 Σχεδιαστικές επιλογές COTS Ποια προϊόντα COTS προσφέρουν τις πλέον κατάλληλες λειτουργικές δυνατότητες; Συνήθως θα υπάρχει ένας αριθμός από παρόμοια προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να συνδυασθούν με διαφορετικούς τρόπους. Πως θα γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων; Διαφορετικά προϊόντα συνήθως χρησιμοποιούν τις δικές τους δομές και μορφές δεδομένων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν προσαρμογείς που να μετατρέπουν τα δεδομένα από μία μορφή σε άλλη. Ποιες λειτουργίες του προϊόντος θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά; Τα προϊόντα μπορεί να διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες από όσες χρειάζονται και κάποιες λειτουργίες μπορεί να προσφέρονται ταυτόχρονα από διαφορετικά προϊόντα

16 Ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών με συνδυασμό συστημάτων COTS 46 Υπηρεσιοκεντρικές διασυνδέσεις COTS Η σύνθεση συστημάτων COTS μπορεί να απλοποιηθεί αν χρησιμοποιηθεί μία υπηρεσιοκεντρική (service-oriented) προσέγγιση. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος μέσω μίας τυποποιημένης διασύνδεσης υπηρεσιών και με την ύπαρξη μίας υπηρεσίας για κάθε ξεχωριστή λειτουργία του συστήματος. Μερικές εφαρμογές ίσως παρέχουν μία διασύνδεση υπηρεσιών αλλά μερικές φορές αυτή πρέπει να υλοποιηθεί από αυτόν που συνθέτει το σύστημα. Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα περίβλημα (wrapper) που κρύβει την εφαρμογή και παρέχει υπηρεσίες που να είναι εξωτερικά ορατές. 47 Περιτύλιξη εφαρμογών 48 16

17 Προβλήματα με το συνδυασμό συστημάτων COTS Έλλειψη ελέγχου λειτουργικότητας και απόδοσης. Τα συστήματα COTS μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από ότι φαίνεται. Προβλήματα με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων COTS. Σε κάθε σύστημα COTS γίνονται διαφορετικές παραδοχές, κάτι που σημαίνει ότι είναι δύσκολη η ενοποίηση. Κανένας έλεγχος ως προς την εξέλιξη του συστήματος. Την εξέλιξη των συστημάτων ελέγχουν οι κατασκευαστές COTS και όχι οι χρήστες τους. Υποστήριξη από κατασκευαστές COTS. Οι κατασκευαστές COTS μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιο προϊόν καθόλη τη διάρκεια ζωής του. 49 Κύρια σημεία (α) Τα περισσότερα από τα νέα επιχειρηματικά συστήματα λογισμικού αναπτύσσονται με την επαναχρησιμοποίηση γνώσης και κώδικα από άλλα συστήματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, από την επαναχρησιμοποίηση κλάσεων και μεθόδων από βιβλιοθήκες στην επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συστημάτων εφαρμογών. Τα πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης λογισμικού είναι χαμηλότερο κόστος, πιο γρήγορη ανάπτυξη λογισμικού, χαμηλότερα ρίσκα και μεγαλύτερη φερεγγυότητα. Οι ειδικοί μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα με την επικέντρωση της εμπειρογνωμοσύνης τους στο σχεδιασμό επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών στοιχείων. 50 Κύρια σημεία (β) Τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών είναι συλλογές συγκεκριμένων και αφηρημένων αντικειμένων, τα οποία είναι σχεδιασμένα να επαναχρησιμοποιούνται μέσω εξειδίκευσης και της προσθήκης νέων αντικειμένων. Συνήθως ενσωματώνουν καλές σχεδιαστικές λογικές μέσω της χρήσης σχεδιαστικών υποδειγμάτων. Οι γραμμές προϊόντων λογισμικού είναι σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται από μία κοινή βάση. Αυτό το γενικευμένο σύστημα προσαρμόζεται για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες αναφορικά με λειτουργίες, πλατφόρμα εκτέλεσης ή επιχειρησιακή διευθέτηση

18 Κύρια σημεία (γ) Η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων COTS αφορά την επαναχρησιμοποίηση έτοιμων πακέτων λογισμικού μεγάλης κλίμακας. Παρέχουν ευρεία λειτουργικότητα και η επαναχρησιμοποίηση τους μπορεί να μειώσει δραστικά κόστος και χρόνο υλοποίησης. Νέα συστήματα μπορούν να δημιουργηθούν είτε με την διευθέτηση ενός μόνο γενικευμένου προϊόντος COTS είτε με το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων τέτοιων προϊόντων. Τα συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) είναι τυπικά παραδείγματα μεγάλων προϊόντων COTS που επαναχρησιμοποιούνται. Ένα συγκεκριμένο σύστημα ERP δημιουργείται με τη διευθέτηση ένα γενικευμένο σύστημα χρησιμοποιώντας πληροφορίες που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και κανόνες του πελάτη. 52 Κύρια σημεία (δ) Στα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων COTS περιλαμβάνονται η έλλειψη ελέγχου στη λειτουργικότητα και την απόδοση, η έλλειψη ελέγχου στην εξέλιξη τους συστήματος, η ανάγκη για υποστήριξη από τους εξωτερικούς προμηθευτές και οι δυσκολίες στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Ανάπτυξη Λογισμικού. Γρήγορη Ανάπτυξη Λογισμικού - Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού. Τσαδήμας Ανάργυρος

Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Ανάπτυξη Λογισμικού. Γρήγορη Ανάπτυξη Λογισμικού - Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού. Τσαδήμας Ανάργυρος Ανάπτυξη Λογισμικού Γρήγορη Ανάπτυξη Λογισμικού - Τσαδήμας Ανάργυρος Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής 24 Μαΐου 2016 wwwdithuagr (tsadimas@huagr) Ανάπτυξη Λογισμικού 24 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Μέρος 1 Επισκόπηση 27 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 29 1.1 Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία λογισμικού 31 1.2 Επαγγελματική και ηθική ευθύνη 41 Κύρια σημεία 46 Πρόσθετες πηγές 46 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Δομικά τοιχεία Λογισμικού Διαδικασία Παραγωγής Λογισμικού Αυτοματοποίηση Διαδικασιών Παραγωγής Λογισμικού Θεμελιώδεις Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 1

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού Στόχοι Έννοια της τεχνολογίας λογισμικού (ΤΛ) και ερμηνεία της σημασίας της Απαντήσεις σε θεμελιώδεις ερωτήσεις για την ΤΛ Ανάδειξη ηθικών και επαγγελματικών ζητημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Ενότητα 2 Πηγές Λογισμικού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Μαθησιακοί στόχοι Εξοικείωση με εναλλακτικές πηγές λογισμικού Κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης έτοιμου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση

Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση Χρηματοοικονομική διοίκηση Χρηματοοικονομικό ΠΣ: επιχειρησιακό ΠΣ που υπάρχει σχεδόν σε κάθε οργανισμό και υποστηρίζει χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων

Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδική Ανάπτυξη Δικτυακής Υποδομής. Παρουσίαση στην ημερίδα για Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής

Μεθοδική Ανάπτυξη Δικτυακής Υποδομής. Παρουσίαση στην ημερίδα για Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής Μεθοδική Ανάπτυξη Δικτυακής Υποδομής Παρουσίαση στην ημερίδα για Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής 14-01-2006 1 Περιεχόμενα Η ανάγκη για μεθοδικό σχεδιασμό δικτύων Μία δομημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Αντικείµενο & Σκοπός Παρουσίαση και ανάλυση όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs 13.1 Τα συστήματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα. Δεν μπορούν να περιγραφούνε επαρκώς στο επίπεδο RTL καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον αρκετά χρονοβόρα. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Τσουμάκας, Επικ. Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Πρότυπα Σχεδίασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Πρότυπα Σχεδίασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Πρότυπα Σχεδίασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανάπτυξη Λογισμικού ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές ιαδικασίες ιαµοιρασµός και Επαναχρησιµοποίηση Αποτελούν βασικές απαιτήσειςκατά το σχεδιασµό και την ολοκλήρωση (integration) επιχειρησιακών διαδικασιών ιαµοιρασµός: πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση Πρόλογος των Συγγραφέων... 21 Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.1 Εισαγωγή... 29 1.2 Σύστημα... 29 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα... 31 1.3.1 Ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος... 31 1.3.2 Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά όλα τα προβλήματα ασφαλείας οφείλονται σε λάθη στον κώδικα

Πρακτικά όλα τα προβλήματα ασφαλείας οφείλονται σε λάθη στον κώδικα 1 2 3 Το λογισμικό αποτελεί το τσιμέντο της σύγχρονης κοινωνίας. Τα πάντα γύρω μας ελέγχονται από εφαρμογές, συνεπώς ο κώδικας από τον οποίο αποτελούνται είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την ίδια μας τη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" Eιρήνη Λουρδή, Παναγιώτα Μπουρογιάννη, Μάρα Νικολαΐδου, Γιώργος Πυρουνάκης Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό & ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εισαγωγή. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εισαγωγή. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού 1 / 24 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα