Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης. Πλαίσια εργασίας (frameworks) εφαρμογών. Ανάπτυξη γραμμών προϊόντων λογισμικού (software product lines). Επαναχρησιμοποίηση εμπορικών εφαρμογών (Commercial-off-the-shelf COTS). 2 Επαναχρησιμοποίηση λογισμικού Στους περισσότερους τεχνικούς κλάδους, η διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων συστατικών στοιχείων (components) που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα συστήματα. Ο τομέας της τεχνολογίας λογισμικού επικεντρωνόταν περισσότερο στην ανάπτυξη νέων στοιχείων, αλλά πλέον αναγνωρίζεται ότι για τη δημιουργία καλύτερου λογισμικού σε μικρότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος, πρέπει να υιοθετηθεί μία σχεδιαστική διαδικασία βασισμένη στη συστηματική επαναχρησιμοποίηση λογισμικού. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει σημαντική στροφή στην παραγωγή λογισμικού βάσει επαναχρησιμοποίησης. 3 1

2 Τεχνολογία λογισμικού βάσει επαναχρησιμοποίησης Επαναχρησιμοποίηση συστημάτων εφαρμογών. Ένα σύνολο εφαρμογών μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο σύνολό του, είτε με την ενσωμάτωσή του χωρίς αλλαγές σε άλλα συστήματα (επαναχρησιμοποίηση εμπορικών εφαρμογών) είτε με την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών. Επαναχρησιμοποίηση συστατικών στοιχείων (components). Από μία εφαρμογή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν συστατικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι από ολόκληρα υποσυστήματα μέχρι μεμονωμένα αντικείμενα. Επαναχρησιμοποίηση συναρτήσεων και αντικειμένων. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν συστατικά στοιχεία λογισμικού τα οποία υλοποιούν μία συγκεκριμένη καλά καθορισμένη λειτουργία ή ένα αντίστοιχο αντικείμενο. 4 Οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (α) Όφελος Αυξημένη φερεγγυότητα. Μειωμένος κίνδυνος κατά τη διαδικασία. Αποτελεσματική χρήση εξειδικευμένου προσωπικού. Εξήγηση Το επαναχρησιμοποιήσιμο λογισμικό, καθώς έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί σε συστήματα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, αναμένεται να είναι πιο φερέγγυο από το νέο λογισμικό, επειδή τα λάθη σχεδιασμού και υλοποίησης θα πρέπει να έχουν ήδη εντοπιστεί και διορθωθεί. Το κόστος του υφιστάμενου λογισμικού είναι ήδη γνωστό, ενώ το κόστος ανάπτυξης είναι πάντοτε ζήτημα κρίσης. Αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός για τη διαχείριση έργων, καθώς μειώνει το περιθώριο λάθους στην εκτίμηση του κόστους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν επαναχρησιμοποιούνται σχετικά μεγάλα συστατικά στοιχεία λογισμικού, όπως υποσυστήματα. Αντί να κάνουν την ίδια δουλειά συνεχώς, οι ειδικοί εφαρμογών μπορούν να αναπτύξουν επαναχρησιμοποιήσιμο λογισμικό το οποίο εμπεριέχει τις γνώσεις τους. 5 Οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (β) Όφελος Συμμόρφωση με πρότυπα. Ταχύτερη ανάπτυξη. Εξήγηση Ορισμένα πρότυπα, όπως τα πρότυπα διασύνδεσης χρήστη, μπορούν να υλοποιηθούν ως ένα σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων τυποποιημένων συστατικών στοιχείων. Για παράδειγμα, αν τα μενού των διασυνδέσεων χρήστη υλοποιούνται με επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά στοιχεία, όλες οι εφαρμογές θα παρουσιάζουν την ίδια μορφή μενού στους χρήστες. Η χρήση τυποποιημένων διασυνδέσεων χρήστη βελτιώνει τη φερεγγυότητα, καθώς οι χρήστες που έρχονται σε επαφή με μία οικεία διασύνδεση έχουν λιγότερες πιθανότητες να κάνουν λάθη. Η κυκλοφορία ενός συστήματος στην αγορά όσο το δυνατόν πιο νωρίς, συχνά είναι σημαντικότερη από το συνολικό κόστος της ανάπτυξης. Η επαναχρησιμοποίηση λογισμικού μπορεί να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων, επειδή τόσο ο χρόνος ανάπτυξης όσο και ο χρόνος επικύρωσης μειώνονται. 6 2

3 Προβλήματα της επαναχρησιμοποίησης (α) Πρόβλημα Αυξημένο κόστος συντήρησης. Έλλειψη υποστήριξης εργαλείων. Το σύνδρομο του «δεν φτιάχτηκε εδώ». Εξήγηση Όταν ο πηγαίος κώδικας ενός επαναχρησιμοποιήσιμου συστήματος ή συστατικού στοιχείου λογισμικού δεν είναι διαθέσιμος, το κόστος συντήρησης μπορεί να αυξηθεί, καθώς τα επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία γίνονται όλο και περισσότερο ασύμβατα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Κάποιες εργαλειοθήκες CASE μπορεί να μην υποστηρίζουν την ανάπτυξη βάσει επαναχρησιμοποίησης. Ο συνδυασμός αυτών των εργαλείων με κάποιο σύστημα βιβλιοθήκης συστατικών στοιχείων ίσως να είναι δύσκολος ή και αδύνατος. Η διαδικασία παραγωγής λογισμικού που υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα εργαλεία μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη την επαναχρησιμοποίηση. Ορισμένοι μηχανικοί λογισμικού προτιμούν να ξαναγράφουν συστατικά στοιχεία επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να τα βελτιώσουν. Αυτό σχετίζεται εν μέρει με την έλλειψη εμπιστοσύνης και εν μέρει με το γεγονός ότι η δημιουργία πρωτότυπου λογισμικού αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση από την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού άλλων. 7 Προβλήματα της επαναχρησιμοποίησης (β) Πρόβλημα Εξήγηση Δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθήκης συστατικών στοιχείων. Η δημιουργία μίας βιβλιοθήκης επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών στοιχείων και η διασφάλιση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους προγραμματιστές, ίσως έχει μεγάλο κόστος. Οι τρέχουσες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να προσαρμοστούν για να μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση της βιβλιοθήκης. Εντοπισμός, κατανόηση και προσαρμογή των επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών στοιχείων. Τα συστατικά στοιχεία λογισμικού πρέπει να εντοπίζονται σε βιβλιοθήκες, να γίνονται κατανοητά και μερικές φορές να προσαρμόζονται ώστε να λειτουργούν σε νέα περιβάλλοντα. Πριν ένας μηχανισμός κάνει την αναζήτηση συστατικών στοιχείων μέρος της συνηθισμένης διαδικασίας ανάπτυξης, θα πρέπει να είναι βέβαιος, στα όρια του δυνατού, ότι θα βρει κάποιο συστατικό στοιχείο στη βιβλιοθήκη. 8 Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης (α) Αν και συνήθως η επαναχρησιμοποίηση θεωρείται ότι δεν είναι κάτι παραπάνω από τη χρήση συστατικών στοιχείων κάποιων συστημάτων σε άλλα, υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε κατά περίσταση. Η επαναχρησιμοποίηση είναι δυνατή σε διάφορα επίπεδα, από απλές συναρτήσεις μέχρι ολόκληρες εφαρμογές. Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης καλύπτει ολόκληρο το εύρος των πιθανών τεχνικών επαναχρησιμοποίησης. 9 3

4 Το τοπίο της επαναχρησιμοποίησης (β) 10 Προσεγγίσεις που υποστηρίζουν επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (α) Προσέγγιση Αρχιτεκτονικά υποδείγματα. Περιγραφή Καθιερωμένες αρχιτεκτονικές λογισμικού που υποστηρίζουν συνήθεις τύπους συστημάτων εφαρμογών και χρησιμοποιούνται ως βάση στην ανάπτυξη εφαρμογών. Σχεδιαστικά υποδείγματα. Γενικά αφηρημένα μοτίβα τα οποία εμφανίζονται σε διάφορες εφαρμογές και αναπαρίστανται ως σχεδιαστικά υποδείγματα (design patterns) που παρουσιάζουν αφηρημένα και συγκεκριμένα αντικείμενα και αλληλεπιδράσεις. Ανάπτυξη βάσει συστατικών στοιχείων. Πλαίσια εργασίας εφαρμογών. «Περιτύλιξη» κληρονομημένων συστημάτων. Συστήματα που αναπτύσσονται με το συνδυασμό συστατικών στοιχείων (συλλογών αντικειμένων), τα οποία ακολουθούν πρότυπα μοντέλων συστατικών στοιχείων. Συλλογές αφηρημένων και συγκεκριμένων κλάσεων οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και να επεκταθούν για τη δημιουργία συστημάτων εφαρμογών. Κληρονομημένα (legacy) συστήματα τα οποία μπορούν να «περιβληθούν» με τον ορισμό ενός συνόλου διασυνδέσεων και την παροχήπρόσβασηςσεαυτάτασυστήματαμέσωτωνσυγκεκριμένων διασυνδέσεων. 11 Προσεγγίσεις που υποστηρίζουν επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (β) Προσέγγιση Υπηρεσιοκεντρικά συστήματα. Γραμμές προϊόντων λογισμικού. Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων COTS. Συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP). Διευθετήσιμες κάθετες εφαρμογές. Περιγραφή Συστήματα που αναπτύσσονται μέσω της σύνδεσης κοινόχρηστων υπηρεσιών (services), οι οποίες δυνατόν να παρέχονται εξωτερικά από αυτά τα συστήματα. Τύπος εφαρμογών που γενικεύεται μέσω μίας κοινής αρχιτεκτονικής και έτσι μπορεί να προσαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς πελάτες. Συστήματα που αναπτύσσονται με το συνδυασμό υφιστάμενων συστημάτων εφαρμογών. Μεγάλης κλίμακας συστήματα που ενσωματώνουν γενικευμένες λειτουργικότητες των επιχειρήσεων και παρέχουν κανόνες που μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Ένα γενικό σύστημα που μπορεί να διευθετηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών για συγκεκριμένα συστήματα. 12 4

5 Προσεγγίσεις που υποστηρίζουν επαναχρησιμοποίηση λογισμικού (γ) Προσέγγιση Βιβλιοθήκες προγραμμάτων. Μοντελοκεντρική μηχανική (model-driven engineering). Γεννήτριες προγραμμάτων. Θεματοκεντρική (aspectoriented) ανάπτυξη λογισμικού. Περιγραφή Βιβλιοθήκες κλάσεων και συναρτήσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση και οι οποίες υλοποιούν αφαιρέσεις που χρησιμοποιούνται συχνά. Η αναπαράσταση του λογισμικού ως μοντέλα περιοχών και ανεξάρτητων συγκεκριμένης υλοποίησης και η κατοπινή παραγωγή κώδικα από αυτά τα μοντέλα. Εμπεριέχει τις γνώσεις ενός συγκεκριμένου τύπου εφαρμογών και μπορεί να παράγει συστήματα ή τμήματα συστημάτων πάνω σε συγκεκριμένο τομέα. Κοινόχρηστα συστατικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κώδικα και συνδυάζονται κατά τη μεταγλώττιση του προγράμματος για να αποτελέσουν μία εφαρμογή. 13 Παράγοντες που εξετάζονται κατά το σχεδιασμό της επαναχρησιμοποίησης Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του λογισμικού. Αν ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος, τότε ίσως είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν ολόκληρα υποσυστήματα παρά συστατικά στοιχεία. Παρόλο που η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μπορεί να μην καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές, ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανάπτυξης. Ο αναμενόμενος χρόνος ζωής του λογισμικού. Αν το σύστημα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η δυνατότητα συντήρησής του καθίσταται σημαντική. Το υπόβαθρο, οι γνώσεις και η πείρα της ομάδας ανάπτυξης. Η κρισιμότητα του συστήματος και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του. Αν το σύστημα χρειάζεται να εφαρμόσει μηχανισμούς φερεγγυότητας, τότε θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στον κώδικα του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί. Το πεδίο της εφαρμογής. Σε κάποιες κατηγορίες εφαρμογών (π.χ. κατασκευαστικά ή ιατρικά συστήματα), υπάρχει ένας αριθμός από γενικευμένα προϊόντα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του υπό υλοποίηση συστήματος. Η πλατφόρμα στην οποία θα εκτελεστεί το σύστημα. Κάποια συστατικά στοιχεία έχουν δημιουργηθεί μόνο για συγκεκριμένες πλατφόρμες (π.χ. το περιβάλλον.net). 14 Πλαίσια εργασίας εφαρμογών Τα πλαίσια εργασιών (εφαρμογών) είναι σχετικά μεγάλες επαναχρησιμοποιήσιμες οντότητες, κάπου μεταξύ ενός ολοκληρωμένου συστήματος και μίας ομάδας συστατικών. Ένα πλαίσιο εργασίας (ή πλαίσιο εφαρμογών) αποτελεί το σχεδιασμό ενός υποσυστήματος ο οποίος αποτελείται από μία συλλογή αφηρημένων και συγκεκριμένων κλάσεων και τη διασύνδεση μεταξύ τους. Κάθε υποσύστημα υλοποιείται με την προσθήκη συστατικών στοιχείων για τη συμπλήρωση τμημάτων του σχεδιασμού και με τη συγκεκριμενοποίηση (υλοποίηση) των αφηρημένων κλάσεων στο πλαίσιο εργασίας. 15 5

6 Κατηγορίες πλαισίων εργασίας Πλαίσια εργασίας υποδομής συστημάτων. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη των υποδομών ενός συστήματος, όπως οι επικοινωνίες, οι διασυνδέσεις χρήστη και οι μεταγλωττιστές. Πλαίσια εργασίας ενοποίησης ενδιάμεσου λογισμικού (middleware). Πρότυπα και κλάσεις αντικειμένων οι οποίες υποστηρίζουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστατικών στοιχείων. Πλαίσια εργασίας επιχειρησιακών εφαρμογών. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων τύπων εφαρμογών, όπως οι τηλεπικοινωνίες ή τα χρηματοοικονομικά συστήματα. 16 Πλαίσια εργασίας εφαρμογών διαδικτύου Υποστηρίζουν την κατασκευή δυναμικών δικτυακών χώρων (web sites) που υλοποιούν την επικοινωνία των τελικών χρηστών με εφαρμογές διαδικτύου. Τέτοιου είδους πλαίσια εργασίας είναι πλέον διαθέσιμα για όλες τις γλώσσες προγραμματισμού διαδικτύου που συνήθως χρησιμοποιούνται όπως οι Java, Python, Ruby, κλπ. Η διασύνδεση του χρήστη με την εφαρμογή βασίζεται στο σύνθετο υπόδειγμα του Μοντέλου-Προβολής- Ελεγκτή (Model-View-Controller). 17 Πλαίσιο εργασίας Μοντέλου-Προβολής-Ελεγκτή Πλαίσιο εργασίας υποδομής συστημάτων για το σχεδιασμό διασυνδέσεων χρήστη. Διαχωρίζει την κατάσταση της εφαρμογής από τη διασύνδεση αυτής με τον χρήστη. Επιτρέπει την ύπαρξη πολλών τρόπων παρουσίασης των αντικειμένων και ξεχωριστές αλληλεπιδράσεις με κάθε μία από αυτές τις παρουσιάσεις. Όταν τα δεδομένα αλλάζουν σε κάποια από αυτές τις παρουσιάσεις, το μοντέλο προβολής αλλάζει και ο ελεγκτής που συσχετίζεται με κάθε μία από τις υπόλοιπες παρουσιάσεις ενημερώνει την παρουσίαση. Το πλαίσιο εργασίας Μοντέλου-Προβολής-Ελεγκτή συνεπάγεται τη συγκεκριμενοποίηση μίας σειράς υποδειγμάτων. 18 6

7 Προσέγγιση Μοντέλου-Προβολής-Ελεγκτή 19 Χαρακτηριστικά των πλαισίων εργασίας εφαρμογών διαδικτύου Ασφάλεια. Μπορούν να εμπεριέχουν κλάσεις που να υποβοηθούν την υλοποίηση μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός χρήστη. Δυναμικές σελίδες διαδικτύου. Παρέχουν κλάσεις που υποβοηθούν στη δημιουργία τυποποιημένων προτύπων σελίδων και τον δυναμικό εμπλουτισμό τους με πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του συστήματος. Υποστήριξη βάσεων δεδομένων. Μπορούν να εμπεριέχουν κλάσεις που παρέχουν αφηρημένη διασύνδεση με διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Διαχείριση περιόδων εργασίας (sessions). Συνήθως παρέχουν κλάσεις για τη δημιουργία και διαχείριση περιόδων εργασίας (ένα αριθμό διασυνδέσεων του χρήστη με το σύστημα). Αλληλεπίδραση χρηστών. Τα περισσότερα πλαίσια εργασίας εφαρμογών διαδικτύου παρέχουν τώρα υποστήριξη τύπου AJAX που προσδίδουν στις ιστοσελίδες μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. 20 Επέκταση πλαισίων εργασίας Τα πλαίσια εργασίας είναι γενικευμένες δομές που μπορούν να επεκταθούν για τη δημιουργία ενός πιο συγκεκριμένου υποσυστήματος ή εφαρμογής. Είναι ο σκελετός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Η επέκταση ενός πλαισίου εργασίας περιλαμβάνει: Την προσθήκη συγκεκριμένων κλάσεων, οι οποίες κληρονομούν λειτουργίες από αφηρημένες κλάσεις του πλαισίου. Τον ορισμό επανακλήσεων (callbacks), δηλαδή την προσθήκη μεθόδων οι οποίες καλούνται ως απόκριση σε συμβάντα που αναγνωρίζονται από το πλαίσιο εργασίας Το πρόβλημα των πλαισίων εργασίας είναι η πολυπλοκότητά τους, που αυξάνει το χρόνο που χρειάζεται για την αποδοτική χρήση τους. 21 7

8 Αναστροφή ελέγχου σε πλαίσια εργασίας με χρήση επανακλήσεων 22 Γραμμές προϊόντων λογισμικού Οι γραμμές προϊόντων λογισμικού ή οικογένειες εφαρμογών, είναι εφαρμογές με γενικές λειτουργικές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και να διευθετηθούν προς χρήση σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Μία γραμμή προϊόντων λογισμικού είναι ένα σύνολο από εφαρμογές με κοινή αρχιτεκτονική και διαμοιραζόμενα συστατικά στοιχεία, όπου κάθε εφαρμογή είναι εξειδικευμένη να αντιμετωπίζει διαφορετικές απαιτήσεις. Η προσαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει: Διευθέτηση των συστατικών στοιχείων και του συστήματος. Προσθήκη νέων συστατικών στοιχείων στο σύστημα. Επιλογή στοιχείων από μία βιβλιοθήκη υπαρχόντων συστατικών στοιχείων. Τροποποίηση συστατικών στοιχείων ώστε να ικανοποιούν νέες απαιτήσεις. 23 Πλαίσια εργασίας εφαρμογών και γραμμές προϊόντων Τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών βασίζονται στη χρήση αντικειμενοστραφών τεχνικών όπως πολυμορφισμού για την υλοποίηση επεκτάσεων. Οι γραμμές προϊόντων δεν είναι κατ ανάγκη αντικειμενοστραφείς (π.χ. ενσωματωμένο λογισμικό για κινητά τηλέφωνα). Τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών επικεντρώνονται στην παροχή γενικής τεχνικής υποστήριξης παρά υποστήριξης ειδικά για κάποιο είδος εφαρμογών (π.χ. υποστήριξη στην κατασκευή ιστοσελίδων). Οι γραμμές προϊόντων εμπεριέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένο είδος εφαρμογών και πλατφόρμας (π.χ. υποστήριξη στην κατασκευή ιστοσελίδων για ιατρικές εφαρμογές). Συχνά οι γραμμές προϊόντων ελέγχουν εφαρμογές για εξοπλισμό. Οι γραμμές προϊόντων λογισμικού αποτελούνται από μία οικογένεια εφαρμογών, που συχνά ανήκουν όλες σε ένα οργανισμό. 24 8

9 Εξειδίκευση των γραμμών προϊόντων Εξειδίκευση πλατφόρμας. Αναπτύσσονται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για κάθε πλατφόρμα. Εξειδίκευση περιβάλλοντος. Δημιουργούνται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για το χειρισμό συγκεκριμένων περιβαλλόντων λειτουργίας, για παράδειγμα, διαφορετικοί τύποι εξοπλισμού επικοινωνιών. Εξειδίκευση λειτουργιών. Δημιουργούνται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για κάθε πελάτη, ο οποίος έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Εξειδίκευση διαδικασιών. Δημιουργούνται διαφορετικές εκδοχές της εφαρμογής για την υποστήριξη των διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών. 25 Αρχιτεκτονικές γραμμών προϊόντων Κάθε αρχιτεκτονική πρέπει να είναι δομημένη έτσι ώστε να διακρίνει τα διάφορα υποσυστήματα και να επιτρέπει την τροποποίησή τους. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική πρέπει να διαχωρίζει τις οντότητες και τις περιγραφές τους, λόγω του ότι και τα υψηλότερα επίπεδα του συστήματος προσπελάζουν τις οντότητες μέσω περιγραφών και όχι απευθείας. 26 Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος διαχείρισης πόρων 27 9

10 Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος διάθεσης οχημάτων 28 Διάθεση οχημάτων Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης πόρων, στο οποίο ο σκοπός είναι η κατανομή των πόρων (οχημάτων) για το χειρισμό των περιστατικών. Οι προσαρμογές περιλαμβάνουν τα εξής: Στο επίπεδο της διασύνδεσης χρήστη υπάρχουν συστατικά στοιχεία για τη διασύνδεση χειρισμού και τη διασύνδεση επικοινωνιών. Στο επίπεδο διαχείρισης Ε/Ε υπάρχουν συστατικά στοιχεία τα οποία αναλαμβάνουν την πιστοποίηση ταυτότητας των χειριστών, την παραγωγή αναφορών και τον προγραμματισμό των διαδρομών. Στο επίπεδο διαχείρισης πόρων περιλαμβάνονται συστατικά στοιχεία για τον εντοπισμό και τη διάθεση οχημάτων, την ενημέρωση της κατάστασης των οχημάτων, καθώς και την καταγραφή των λεπτομερειών των περιστατικών. Στη βάση δεδομένων του συστήματος υπάρχουν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων για τα οχήματα, το εξοπλισμό και τους χάρτες. 29 Ανάπτυξη συγκεκριμένης περίπτωσης προϊόντος 30 10

11 Στάδια ανάπτυξης συγκεκριμένης περίπτωσης προϊόντος Εξαγωγή απαιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Χρήση του υπάρχοντος μέλους της οικογένειας εφαρμογών ως πρωτότυπου. Επιλογή του καταλληλότερου μέλους της οικογένειας εφαρμογών. Εύρεση του μέλους της οικογένειας που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις. Επαναδιαπραγμάτευση απαιτήσεων. Προσαρμογή των απαιτήσεων όπως υπαγορεύουν οι δυνατότητες του λογισμικού. Προσαρμογή υφιστάμενου συστήματος. Ανάπτυξη νέων υπομονάδων και πραγματοποίηση τροποποιήσεων στο υπάρχον μέλος. Παράδοση νέου μέλους της οικογένειας εφαρμογών. Τεκμηρίωση κύριων χαρακτηριστικών για περαιτέρω ανάπτυξη μελών. 31 Διευθέτηση γραμμών προϊόντων Διευθέτηση κατά τη φάση σχεδιασμού. Ο κοινός γενικός πηγαίος κώδικας μίας γραμμής προϊόντος διαμορφώνεται και τροποποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Διευθέτηση κατά τη φάση διανομής. Η γραμμή προϊόντος διευθετείται με την ενσωμάτωση γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις του πελάτη και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Αυτός καθαυτός ο πηγαίος κώδικας λογισμικού δεν τροποποιείται. 32 Διευθέτηση κατά τη φάση διανομής 33 11

12 Επίπεδα διευθέτησης κατά τη φάση διανομής Επιλογή συστατικών στοιχείων, όπου επιλέγονται από το σύστημα οι υπομονάδες εκείνες που παρέχουν την αναγκαία λειτουργικότητα. Καθορισμός ροής εργασίας (workflow) και κανόνων, όπου καθορίζονται οι ροές εργασίες (πως ακριβώς θα υποστούν επεξεργασία οι πληροφορίες από το ένα στάδιο στο επόμενο) και κανόνες επικύρωσης που πρέπει να εφαρμοστούν σε πληροφορίες που εισάγονται από χρήστες ή παράγονται από το σύστημα. Ορισμός παραμέτρων, όπου καθορίζονται οι τιμές σε συγκεκριμένες παραμέτρους του συστήματος που αντανακλούν το συγκεκριμένο είδος εφαρμογής που δημιουργείται. 34 Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων εμπορικών εφαρμογών Μία εμπορική εφαρμογή (Commercial-Off-The-Shelf COTS) είναι ένα λογισμικό σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών πελατών χωρίς να είναι αναγκαία η τροποποίηση του πηγαίου κώδικα. Συνήθως είναι ολοκληρωμένα συστήματα εφαρμογών που διαθέτουν μία διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (ΑΡΙ). Έχουν γενικευμένα χαρακτηριστικά και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η διαμόρφωσή τους γίνεται με τη χρήση ενσωματωμένων μηχανισμών διευθέτησης που επιτρέπουν στη λειτουργικότητα του συστήματος να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες ενός πελάτη. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα παρακολούθησης ασθενών, μπορούν να ορισθούν διαφορετικές φόρμες εισόδου δεδομένων και δημιουργίας εκθέσεων για διαφορετικές κατηγορίες ασθενών. 35 Πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων εμπορικών εφαρμογών Όπως και με άλλα είδη επαναχρησιμοποίησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί πιο ταχεία ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος. Είναι δυνατόν να δει κάποιος τη λειτουργικότητα που παρέχεται από τις εφαρμογές και επομένως είναι πιο εύκολο να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους. Μερικά ρίσκα στην ανάπτυξη αποφεύγονται με τη χρήση υπάρχοντος λογισμικού (αλλά δημιουργούνται κάποια άλλα όπως θα δούμε παρακάτω). Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητές τους και δεν χρειάζεται να αφιερώσουν πολλούς πόρους σε ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Καθώς οι πλατφόρμες εκτέλεσης των εφαρμογών εξελίσσονται, η ενημέρωση του συστήματος απλοποιείται μια και αποτελούν πλέον ευθύνη του προμηθευτή του προϊόντος και όχι του πελάτη

13 Προβλήματα της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων εμπορικών εφαρμογών Οι απαιτήσεις του πελάτη συνήθως θα πρέπει να προσαρμοστούν για να αντανακλούν τη λειτουργικότητα και τρόπο λειτουργίας του προϊόντος. Έλλειψη ελέγχου λειτουργικότητας και απόδοσης. Το προϊόν μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από ότι φαίνεται. Το προϊόν μπορεί να βασίζεται σε παραδοχές που μπορεί να είναι πρακτικά αδύνατο να τροποποιηθούν, κάτι που δυσκολεύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών προϊόντων. Η διαδικασία επιλογής του πλέον κατάλληλου προϊόντος για μία επιχείρηση μπορεί να είναι μία δύσκολη διαδικασία, κυρίως γιατί πολλά από αυτά τα προϊόντα δεν έχουν επαρκή τεκμηρίωση. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας στον οργανισμό του πελάτη για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Ο προμηθευτής του προϊόντος ελέγχει την υποστήριξη και εξέλιξή του (π.χ. το προϊόν μπορεί να μην υποστηρίζεται καθόλη τη διάρκεια ζωής του). 37 Συστήματα που βασίζονται σε ένα COTS ή σε σύνθεση περισσοτέρων του ενός COTS Συστήματα του ενός COTS Χρήση ενός μόνο προϊόντος που παρέχει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται ο πελάτης. Συστήματα ενός αριθμού από COTS Ένας αριθμός από ετερογενή προϊόντα ενώνονται για την παροχή προσαρμοσμένης λειτουργικότητας. Βασίζεται στην εφαρμογή μίας γενικευμένης Μπορούν να αναπτυχθούν ευέλικτες λύσεις λύσης και τυποποιημένων διαδικασιών. για τις διαδικασίες του πελάτη. Η ανάπτυξη επικεντρώνεται στη διευθέτηση Η ανάπτυξη επικεντρώνεται στην σύνθεση του συστήματος. του συστήματος. Ο προμηθευτής του συστήματος είναι Ο ιδιοκτήτης του συστήματος είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του. υπεύθυνος για τη συντήρησή του. Ο προμηθευτής του συστήματος παρέχει Ο ιδιοκτήτης του συστήματος παρέχει την την πλατφόρμα στην οποία θα εκτελείται το πλατφόρμα στην οποία θα εκτελείται το σύστημα. σύστημα. 38 Συστήματα που παρέχουν λύση με βάση τα COTS Τα συστήματα που παρέχουν λύσεις με βάση τα COTS είναι γενικευμένα συστήματα εφαρμογών που μπορεί να έχουν σχεδιασθεί για να υποστηρίξουν μία συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα ή είδος ή μερικές φορές μία ολόκληρη επιχείρηση. Π.χ. ένα σύστημα για οδοντίατρους που υποστηρίζει την οργάνωση επισκέψεων, αποθηκεύει τα αρχεία των ασθενών, κλπ. Κάποια από αυτά τα συστήματα παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις για συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, π.χ. διαχείριση εγγράφων, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για ένα ευρύ φάσμα δυνητικών χρηστών

14 Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων Τα συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning ERP) είναι γενικευμένα συστήματα που υποστηρίζουν τις συνήθεις επιχειρησιακές διαδικασίες όπως παραγγελιοληψία και έκδοση τιμολογίων, κατασκευές, κλπ. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεγάλες εταιρείες πιθανότατα αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή επαναχρησιμοποίησης λογισμικού. Ο γενικός πυρήνας προσαρμόζεται μέσω της συμπερίληψης υπομονάδων και της ενσωμάτωσης των γνώσεων που αφορούν τις διαδικασίες και τους κανόνες μίας επιχείρησης. 40 Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος ERP 41 Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος ERP Αποτελείται από τα εξής: Μία ομάδα από υπομονάδες που υποστηρίζουν διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Ένα καθορισμένο σύνολο από επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζεται με κάθε υπομονάδα και τις λειτουργίες της. Μία κοινή βάση δεδομένων που διατηρεί πληροφορίες για όλες τις επιχειρησιακές συναρτήσεις. Μία ομάδα από επιχειρησιακούς κανόνες που εφαρμόζονται για όλα τα δεδομένα στη βάση

15 Διευθέτηση ενός συστήματος ERP Επιλογή της αναγκαίας λειτουργικότητας από το σύστημα. Καθορισμός ενός μοντέλου δεδομένων που ορίζει πως τα δεδομένα της επιχείρησης θα δομούνται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Ορισμός των επιχειρησιακών κανόνων που εφαρμόζονται στα δεδομένα. Καθορισμός των αναμενόμενων αλληλεπιδράσεων με εξωτερικά συστήματα. Σχεδιασμός των φορμών εισόδων δεδομένων και αναφορών εξόδου που θα δημιουργεί το σύστημα. Σχεδιασμός νέων επιχειρησιακών διαδικασιών που να συμμορφώνονται με το υποκείμενο μοντέλο δεδομένων που υποστηρίζει το σύστημα. Καθορισμός παραμέτρων που ορίζουν πως το σύστημα εκτελείται από την υποκείμενη πλατφόρμα. 43 Συστήματα ενός αριθμού από COTS Τα συστήματα αυτά είναι εφαρμογές που εμπεριέχουν δύο ή περισσότερα προϊόντα COTS ή/και κληρονομημένα συστήματα εφαρμογών. Η προσέγγιση αυτή έχει νόημα όταν δεν υπάρχει ένα μόνο σύστημα COTS που καλύπτει όλες τις ανάγκες ή πρέπει να ενσωματωθεί ένα νέο προϊόν COTS με ήδη χρησιμοποιούμενα συστήματα. 44 Σχεδιαστικές επιλογές COTS Ποια προϊόντα COTS προσφέρουν τις πλέον κατάλληλες λειτουργικές δυνατότητες; Συνήθως θα υπάρχει ένας αριθμός από παρόμοια προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να συνδυασθούν με διαφορετικούς τρόπους. Πως θα γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων; Διαφορετικά προϊόντα συνήθως χρησιμοποιούν τις δικές τους δομές και μορφές δεδομένων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν προσαρμογείς που να μετατρέπουν τα δεδομένα από μία μορφή σε άλλη. Ποιες λειτουργίες του προϊόντος θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά; Τα προϊόντα μπορεί να διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες από όσες χρειάζονται και κάποιες λειτουργίες μπορεί να προσφέρονται ταυτόχρονα από διαφορετικά προϊόντα

16 Ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών με συνδυασμό συστημάτων COTS 46 Υπηρεσιοκεντρικές διασυνδέσεις COTS Η σύνθεση συστημάτων COTS μπορεί να απλοποιηθεί αν χρησιμοποιηθεί μία υπηρεσιοκεντρική (service-oriented) προσέγγιση. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος μέσω μίας τυποποιημένης διασύνδεσης υπηρεσιών και με την ύπαρξη μίας υπηρεσίας για κάθε ξεχωριστή λειτουργία του συστήματος. Μερικές εφαρμογές ίσως παρέχουν μία διασύνδεση υπηρεσιών αλλά μερικές φορές αυτή πρέπει να υλοποιηθεί από αυτόν που συνθέτει το σύστημα. Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα περίβλημα (wrapper) που κρύβει την εφαρμογή και παρέχει υπηρεσίες που να είναι εξωτερικά ορατές. 47 Περιτύλιξη εφαρμογών 48 16

17 Προβλήματα με το συνδυασμό συστημάτων COTS Έλλειψη ελέγχου λειτουργικότητας και απόδοσης. Τα συστήματα COTS μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από ότι φαίνεται. Προβλήματα με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων COTS. Σε κάθε σύστημα COTS γίνονται διαφορετικές παραδοχές, κάτι που σημαίνει ότι είναι δύσκολη η ενοποίηση. Κανένας έλεγχος ως προς την εξέλιξη του συστήματος. Την εξέλιξη των συστημάτων ελέγχουν οι κατασκευαστές COTS και όχι οι χρήστες τους. Υποστήριξη από κατασκευαστές COTS. Οι κατασκευαστές COTS μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιο προϊόν καθόλη τη διάρκεια ζωής του. 49 Κύρια σημεία (α) Τα περισσότερα από τα νέα επιχειρηματικά συστήματα λογισμικού αναπτύσσονται με την επαναχρησιμοποίηση γνώσης και κώδικα από άλλα συστήματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, από την επαναχρησιμοποίηση κλάσεων και μεθόδων από βιβλιοθήκες στην επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συστημάτων εφαρμογών. Τα πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης λογισμικού είναι χαμηλότερο κόστος, πιο γρήγορη ανάπτυξη λογισμικού, χαμηλότερα ρίσκα και μεγαλύτερη φερεγγυότητα. Οι ειδικοί μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα με την επικέντρωση της εμπειρογνωμοσύνης τους στο σχεδιασμό επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών στοιχείων. 50 Κύρια σημεία (β) Τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών είναι συλλογές συγκεκριμένων και αφηρημένων αντικειμένων, τα οποία είναι σχεδιασμένα να επαναχρησιμοποιούνται μέσω εξειδίκευσης και της προσθήκης νέων αντικειμένων. Συνήθως ενσωματώνουν καλές σχεδιαστικές λογικές μέσω της χρήσης σχεδιαστικών υποδειγμάτων. Οι γραμμές προϊόντων λογισμικού είναι σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται από μία κοινή βάση. Αυτό το γενικευμένο σύστημα προσαρμόζεται για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες αναφορικά με λειτουργίες, πλατφόρμα εκτέλεσης ή επιχειρησιακή διευθέτηση

18 Κύρια σημεία (γ) Η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων COTS αφορά την επαναχρησιμοποίηση έτοιμων πακέτων λογισμικού μεγάλης κλίμακας. Παρέχουν ευρεία λειτουργικότητα και η επαναχρησιμοποίηση τους μπορεί να μειώσει δραστικά κόστος και χρόνο υλοποίησης. Νέα συστήματα μπορούν να δημιουργηθούν είτε με την διευθέτηση ενός μόνο γενικευμένου προϊόντος COTS είτε με το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων τέτοιων προϊόντων. Τα συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) είναι τυπικά παραδείγματα μεγάλων προϊόντων COTS που επαναχρησιμοποιούνται. Ένα συγκεκριμένο σύστημα ERP δημιουργείται με τη διευθέτηση ένα γενικευμένο σύστημα χρησιμοποιώντας πληροφορίες που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και κανόνες του πελάτη. 52 Κύρια σημεία (δ) Στα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων COTS περιλαμβάνονται η έλλειψη ελέγχου στη λειτουργικότητα και την απόδοση, η έλλειψη ελέγχου στην εξέλιξη τους συστήματος, η ανάγκη για υποστήριξη από τους εξωτερικούς προμηθευτές και οι δυσκολίες στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων

Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού Bank Budget MIS To Bank Budget MIS είναι μια ολοκληρωμένη web-based εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των στοιχείων και μεγεθών προϋπολογισμού ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες αντικειµενοστεφούς τρόπου ανάπτυξης Τι είναι κλάση Τι είναι αντικείµενο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα