Εφαρµογή ERP Συστηµάτων. σε επιχειρήσεις του. Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή ERP Συστηµάτων. σε επιχειρήσεις του. Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση Logistics ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Μ. ΜΠ.L/0348 Εφαρµογή ERP Συστηµάτων σε επιχειρήσεις του Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα ιπλωµατική Εργασία Επιβλέπων: ΧΟΝ ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Η µεταπτυχιακή αυτή διπλωµατική εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών στην «Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων» στην ειδίκευση «Logistics» (Εφοδιασµός και ιακίνηση Προϊόντων) του Τµήµατος Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας. Την άµεση επίβλεψη του θέµατος είχε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας κος Χονδροκούκης Γρηγόριος τον οποίο και ευχαριστώ θερµά για το υλικό, το χρόνο και την απεριόριστη βοήθεια που µου παρείχε στην εκπόνηση της ερευνητικής αυτής προσπάθειας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου στη ιεύθυνση Περιβάλλοντας Παραγωγής καθώς και στη ιεύθυνση Πληροφορικής της ΕΗ Α.Ε. για το χρόνο και τα στοιχεία που µου παρείχαν. 1

3 1. Εισαγωγή και σκοπός της Μελέτης 5 2. Γενικά για τα Πληροφοριακά Συστήµατα 7 3. Πληροφοριακά συστήµατα ERP Ιστορική αναδροµή Κύκλος ζωής ERP συστηµάτων Μέθοδοι επιλογής πακέτου ERP συστήµατος Μέθοδοι εφαρµογής ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση Οµάδα υλοποίησης έργου ERP Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας έργου ERP ιαχείριση ρίσκου κατά την εκτέλεση έργου ERP Ορισµός επιτυχίας έργου ERP Περιγραφή κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας έργου ERP Πλεονεκτήµατα εφαρµογής ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση Μειονεκτήµατα εφαρµογής ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση Αγορά ERP συστηµάτων Εφαρµογή ERP συστήµατος στη ΕΗ Α.Ε Παρουσίαση επιχείρησης Τοµείς δραστηριότητες επιχείρησης Παρουσίαση ERP συστήµατος επιχείρησης Παρουσίαση Υποσυστήµατος Ανθρώπινου υναµικού Παρουσίαση Υποσυστήµατος Γενικής Λογιστικής Παρουσίαση Υποσυστήµατος Πληρωτέων Παρουσίαση Υποσυστήµατος ιοίκησης Έργου Παρουσίαση Υποσυστήµατος Αποθήκης και Προµηθειών Συµπεράσµατα 77 Βιβλιογραφία 79 2

4 Πίνακας 1: Αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήµατος ERP Πίνακας 2: Συµβατότητα πληροφοριακών συστηµάτων ERP µε εξειδικευµένα πακέτα λογισµικού Πίνακας 3: Πλήκτρα συντόµευσης και συνδυασµοί αυτών στο υποσύστηµα Γενικής Λογιστικής Εικόνα 1: Πληροφοριακό Σύστηµα και Περιβάλλον 8 Εικόνα 2: Συνοπτική Ιστορική αναδροµή Enterprise Resource Planning (ERP) 14 Εικόνα 3: Ο κύκλος ζωής ERP συστήµατος 16 Εικόνα 4: ιαδικασία επιλογής ERP πακέτου 19 Εικόνα 5: Επιλογή µεθόδου εφαρµογής ERP σε µία επιχείρηση λαµβάνοντας υπόψη ιεραρχικά επίπεδα και στυλ διοικητικού ελέγχου 21 Εικόνα 6: Επιλογή µεθόδου εφαρµογής ERP σε µία επιχείρηση λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του έργου 22 Εικόνα 7: Στρατηγική διαχείρισης ρίσκου 25 Εικόνα 8: Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας 30 Εικόνα 9: Πλεονεκτήµατα εφαρµογής ERP σε µία επιχείρηση 34 Εικόνα 10: Γεωγραφική κατανοµή σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 39 Εικόνα 11: ίκτυο ιανοµής ΕΗ Α.Ε 40 Εικόνα 12: Οργανόγραµµα ΕΗ Α.Ε 42 Εικόνα 13: Υλοποίηση Γενικής Λογιστικής στην Επιχείρηση 47 Εικόνα 14: Σύνδεση υποσυστηµάτων µε τη Γενική Λογιστική 48 Εικόνα 15: Είσοδος στο υποσύστηµα Γενική Λογιστική 48 Εικόνα 17: Ορισµός ευέλικτου πεδίου λογιστικής (Accounting Key Flexfield)(α) 50 Εικόνα 18: Ορισµός ευέλικτου πεδίου λογιστικής (Accounting Key Flexfield)(β) 50 Εικόνα 19: Βήµατα υλοποίησης Λογιστικού Σχεδίου µε χρήση ευέλικτων πεδίων 51 Εικόνα 23: Ιεραρχική µορφή λογαριασµών µε βάση τη φιλοσοφία γονέα παιδιού. 53 Εικόνα 24: Αποτελέσµατα αναζήτησης υπολοίπου λογαριασµού 55 Εικόνα 25: ιερεύνηση λογαριασµού (α) 56 Εικόνα 26: ιερεύνηση λογαριασµού (β) 56 Εικόνα 27: Αναζήτηση προϋπολογισµού (α) 57 Εικόνα 28: Αναζήτηση προϋπολογισµού (β) 58 Εικόνα 29: Εκτύπωση Αναλυτικού Καθολικού 58 Εικόνα 30: υνατότητα δηµιουργίας συνόλου (batch) µαζικών επιµερισµών στο υποσύστηµα Γενικής Λογιστικής 60 Εικόνα 31: Αναζήτηση προµηθευτών (α) 62 Εικόνα 32: Αναζήτηση προµηθευτών (β) 62 Εικόνα 33: Καταχώρηση τιµολογίου στο υποσύστηµα Πληρωτέων 65 Εικόνα 34: Προγραµµατισµένες πληρωµές στο Υποσύστηµα Πληρωτέων 65 Εικόνα 35: Επαναλαµβανόµενα τιµολόγια στο Υποσύστηµα Πληρωτέων 66 Εικόνα 36: Πιστωτικό χρεωστικό σηµείωµα στο υποσύστηµα Πληρωτέων 67 3

5 Εικόνα 37: Αντιπαραβολή χρεωστικού σηµειώµατος µε τιµολόγιο στο υποσύστηµα Πληρωτέων 68 Εικόνα 38: Αναζήτηση τιµολογίων στο υποσύστηµα Πληρωτέων 69 Εικόνα 39: Αναστολή πληρωµής δικαιούχου στο Υποσύστηµα Πληρωτέων 69 Εικόνα 40: Προκαταβολική πληρωµή δικαιούχου στο Υποσύστηµα Πληρωτέων 70 Εικόνα 41: Υπολογισµός υπολοίπου πληρωµής δικαιούχου στο Υποσύστηµα Πληρωτέων 70 Εικόνα 42: Καταχώρηση Σύµβασης στο Υποσύστηµα Πληρωτέων 71 Εικόνα 43: Αναζήτηση εγγυητικών επιστολών στο Yποσύστηµα Πληρωτέων 71 Εικόνα 44: ηµιουργία και εκτύπωση πληρωµής για ένα η περισσότερα τιµολόγια στο Υποσύστηµα Πληρωτέων 72 4

6 Η τεχνολογία της Πληροφορικής εξελίσσεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, για να φτάσει σήµερα να αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του επιχειρείν αλλά και της ζωής µας. Στην εποχή µας η τεχνολογία της πληροφορικής (Information Technology) και το µεγάλο εύρος εφαρµογών που περιλαµβάνει, αποτελούν πολύ σηµαντικά µέσα από αυτά που έχουν στη διάθεση τους οι επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων. Παράγοντες της αγοράς, οικονοµικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες δηµιουργούν ένα νέο οικονοµικό και επιχειρησιακό περιβάλλον για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση των αγορών, την εξειδίκευση των απαιτήσεων των πελατών, τον έντονο ανταγωνισµό και τη δραστική σύντµηση της διάρκειας του κύκλου ζωής των προϊόντων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία µε τους προµηθευτές, τους διανοµείς ανταλλάσσοντας αξιόπιστες και σε πραγµατικό χρόνο πληροφορίες. [4] Σε ένα τέτοιο επιχειρηµατικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από αυξανόµενες πιέσεις για παραγωγή περισσότερων προϊόντων, σε µικρότερο χρονικό διάστηµα και χρησιµοποιώντας λιγότερους πόρους. Οι επιχειρήσεις προκειµένου να επιτύχουν χαµηλό λειτουργικό κόστος, αυξηµένη παραγωγικότητα και βελτιωµένες παροχές στους πελάτες στρέφονται στην αγορά ERP. [2] Το ERP, ακρωνύµιο του «Enterprise Resource Planning» που σηµαίνει Σχεδιασµός επιχειρηµατικών πόρων, είναι ένα εργαλείο για να εκτελούνται οι καθηµερινές εργασίες της επιχείρησης και αποτελείται από µια σειρά modules (πχ. Λογιστήριο, Αποθήκες, Παραγωγή, Προσωπικό κλπ). Κάθε module µοιράζεται µε τα άλλα τις πληροφορίες που φυλάσσονται σε µια βάση δεδοµένων, βοηθώντας να πέσουν τα τείχη µεταξύ των τµηµάτων µιας εταιρίας. [22] Η παρούσα ερευνητική µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να διερευνήσει τις προοπτικές χρησιµοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων ERP από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα: Στο 1 ο Κεφάλαιο δίνεται µία συνοπτική περιγραφή των πληροφοριακών συστηµάτων. Στο 2 ο Κεφάλαιο γίνεται µία αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριακών συστηµάτων ERP η οποία περιλαµβάνει τα εξής: 5

7 Αρχικά παρουσιάζονται τα δοµικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήµατος ERP, δηλαδή τα "λειτουργικά υποσυστήµατα" και πως αυτά υποστηρίζουν και ολοκληρώνουν τις βασικότερες επιχειρηµατικές διαδικασίες µίας επιχείρησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα Enterprise Resource Planning (ERP) είναι η εξέλιξη των Manufacturing Requirements Planning (MRP) II που πραγµατοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980s, ενώ το MRP is the εξέλιξη του Inventory Management & Control του 1960s. Στο ίδιο Κεφάλαιο περιγράφεται ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών συστηµάτων ERP. Για την περιγραφή του κύκλου ζωής ενός συστήµατος ERP έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούνται από τα τρία ακόλουθα βασικά στάδια: σύλληψη της ιδέας, εφαρµογή και υποστήριξη µετά τη εφαρµογή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πληθώρα λογισµικών που χρησιµοποιούνται για την επιλογή του βέλτιστου πακέτου ERP σε µία επιχείρηση τα οποία παρουσιάζονται στο ίδιο Κεφάλαιο. Ακολουθεί η παρουσίαση των µεθόδων επιλογής ενός πακέτου ERP από µία επιχείρηση, η οποία συνδέεται άµεσα µε τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Στο Υποκεφάλαιο 3.5 παρουσιάζεται µια τυπική ιεραρχία της οµάδας υλοποίησης ενός έργου, η οποία διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Στο Υποκεφάλαιο 3.6 περιλαµβάνονται θέµατα που άπτονται τη διαχείριση ρίσκου κατά την υλοποίηση ενός έργου ERP. Συγκεκριµένα παρουσιάζεται η διαφοροποίηση του ορισµού της επιτυχίας του έργου ανάλογα µε το ποιος είναι αυτός που την ορίζει, οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας και πως αυτοί οδηγούν στην καθυστέρηση ή µη πραγµατοποίηση του έργου. Στα Υποκεφάλαια 3.7 και 3.8 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός συστήµατος ERP σε µία επιχείρηση αντίστοιχα. Τέλος στο Υποκεφάλαιο 3.9 δίνονται στοιχεία για την αγορά των ERP συστηµάτων. Στο 4 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ενοποίηση των µηχανογραφηµένων διαδικασιών της ΕΗ σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα. ίνεται αναλυτική περιγραφή των υποσυστηµάτων Ανθρώπινου υναµικού, Γενικής Λογιστικής και Πληρωτέων καθώς και συνοπτική περιγραφή των υποσυστηµάτων ιαχείρισης Έργου και Αποθήκης και προµηθειών και που χρησιµοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επιχείρησης µέσω του ERP Συστήµατος. Στο 5 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται τα συµπεράσµατα από την ανασκόπηση της σχετικής µε συστήµατα ERP βιβλιογραφίας και τα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν στην πραγµατική εφαρµογή συστήµατος ERP στη ΕΗ Α.Ε. 6

8 Τα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της σηµερινής επιχείρησης. Είναι πολύ δύσκολο στη σηµερινή εποχή να φανταστούµε µία επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς την υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων, δηλαδή συστηµάτων τα οποία δέχονται, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και αναλύουν δεδοµένα µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν και εγκαθιστούν πληροφοριακά συστήµατα είναι διότι τα οφέλη που προκύπτουν είναι σηµαντικά και δικαιολογούν το αντίστοιχο κόστος ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Τα επιχειρηµατικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήµατα αφορούν τόσο στη βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργιών, µε µείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε τις ευκαιρίες που παρέχουν για βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση της παρεχόµενης στους πελάτες εξυπηρέτησης και ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. [7] Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση συστηµάτων πληροφορικής έχει να κάνει µε την καθεαυτή τη φύση του αντικειµένου των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα πληροφοριακά συστήµατα λειτουργούν υποστηρικτικά υποβοηθώντας καθηµερινές λειτουργικές τους δραστηριότητες. [28] Ένα πληροφοριακό σύστηµα περιλαµβάνει διαδικασίες, προσωπικό, βάση δεδοµένων, εξοπλισµό, δίκτυα επικοινωνιών και λογισµικό, που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αλλά και µε το περιβάλλον, µε σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των λειτουργιών ενός οργανισµού. [25] Πληροφορικό σύστηµα Άνθρωποι εδοµένα Λογισµικό Υλικό ιαδικασίες Εξοπλισµός ΗΥ: είναι ένα σύνολο εξαρτηµάτων όπως ο επεξεργαστής, οθόνη, πληκτρολόγιο και εκτυπωτής. Λογισµικό: είναι ένα σύνολο από προγράµµατα που δίνει τη δυνατότητα στον εξοπλισµό να πραγµατοποιήσει την επεξεργασία των δεδοµένων. Βάση δεδοµένων: είναι µια συλλογή από σχετικά αρχεία, πίνακες, σχέσεις κ.λπ στα οποία αποθηκεύονται τα δεδοµένα. ίκτυο: είναι ένα σύστηµα σύνδεσης που επιτρέπει στους υπολογιστές να µοιράζονται τους ίδιους πόρους. 7

9 Τα συστήµατα αποτελούνται από µικρότερα υποσυστήµατα που µπορεί να εκτελούν ειδικές λειτουργίες (διαφοροποίηση ρόλων). Μέσα σε ένα σύστηµα υπάρχει µια ιεραρχία υποσυστηµάτων, ενώ το σύστηµα µπορεί να ανήκει σε ένα υπερσύστηµα. Η ιεραρχία των υποσυστηµάτων είναι σχετική και δεν εκφράζει επίπεδα εξουσίας αλλά επίπεδα συµπλοκότητας. [14] Εικόνα 1: Πληροφοριακό Σύστηµα και Περιβάλλον Στην περίπτωση των πληροφοριακών συστηµάτων, η πληροφορία αποτελείται από δεδοµένα επεξεργασµένα σε τέτοια µορφή που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον αποδέκτη τους. Τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα της πληροφορίας είναι: Ταχύτητα (ευκολία απόκτησης) έγκαιρη διάθεση Ευκολία κατανόησης - άρτια παρουσίαση Ακρίβεια απόδοσης Περιεκτικότητα Καταλληλότητα (για συγκεκριµένο χρήστη) - συνάφεια Προσαρµοστικότητα (αξιοποιήσιµη από πολλούς) Αντικειµενικότητα Επικαιρότητα- συνεχής ενηµέρωση Πληρότητα [14] Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εκδηλώνεται στις επιχειρήσεις είναι η αδυναµία παροχής πληροφοριών, στην κατάλληλη µορφή, στον κατάλληλο χρόνο µε την απαιτούµενη ακρίβεια, πληρότητα, περιεκτικότητα και συσχέτιση, σε εκείνους που τη χρειάζονται. Στην εποχή µας, η αξιοποίηση της πληροφορίας, µαζί µε παράγοντες όπως είναι η εξειδικευµένη γνώση και η πρωτοτυπία, είναι το ίδιο σηµαντική για τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη µιας επιχείρησης. Η λύση του πληροφοριακού προβλήµατος αποτελεί βασική προϋπόθεση για αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία των οικονοµικών και διοικητικών µονάδων καθώς και για την παραγωγική αξιοποίηση όλων των µέσων που διαθέτει µία επιχείρηση. [28] 8

10 Οι κυριότερες κατηγορίες Πληροφοριακών Συστηµάτων που χρησιµοποιούνται σε επιχειρήσεις δίνονται στη συνέχεια. Για τη συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή κρίσιµων πληροφοριών από µεγάλο όγκο δεδοµένων Συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων (DPR). Συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών (on-line). Συστήµατα Πραγµατικού χρόνου (real time systems, air traffic control). Για τη λήψη αποφάσεων Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης (MIS). Συστήµατα στήριξης αποφάσεων (DSS). Πληροφοριακά συστήµατα ανώτερης διεύθυνσης (EIS). Έµπειρα συστήµατα (ES, KBS). Συστήµατα ιαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων (ERP). [14] 9

11 Τα συστήµατα ERP είναι ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής, τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές µιας επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι αυτής, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες της. Σύστηµα ERP (Enterprise Resource Planning) σηµαίνει σχεδίαση, διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων µιας επιχείρησης, ξεκινώντας από τα εµπορεύµατα, τους πελάτες, τους προµηθευτές και καταλήγοντας στους ανθρώπους, τα µηχανήµατα, τις ειδικότητες των ανθρώπων, την παραγωγική ικανότητα, το διαθέσιµο χρόνο, το διαθέσιµο κεφάλαιο, τη διαθέσιµη γνώση (συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικασιών), µέσω της ενοποίησης όλων των σχετικών δραστηριοτήτων της µε σκοπό την παροχή µίας ενιαίας εικόνας για όλη την επιχείρηση, από όποια οπτική γωνία και να την δει κανείς, και σε πραγµατικό χρόνο. [12],[15],[26] Tα συστήµατα ERP τυποποιούν και ενοποιούν τις επιχειρηµατικές διαδικασίες κάτω από µια ενιαία πλατφόρµα, καταργούν τις νησίδες πληροφοριών, απλοποιούν την επικοινωνία και διευκολύνουν την υλοποίηση νέων προγραµµάτων και µεθόδων των επιχειρήσεων. Επιπλέον τα συστήµατα ERP υποστηρίζουν µια νέα οργάνωση, η οποία προσανατολίζεται στις διαδικασίες (processes) και όχι στις λειτουργίες (functions), και εξοπλίζουν την εταιρία µε ενιαία εργαλεία και βάσεις δεδοµένων. [20] Τα πληροφοριακά συστήµατα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες επιχειρηµατικές διαδικασίες και είναι δοµηµένα σε "λειτουργικά υποσυστήµατα" (functional modules) τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. Πίνακας 1: Αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήµατος ERP Υποσύστηµα ιαδικασίες που υποστηρίζει Παρατήρηση Υποσύστηµα Οικονοµικής ιαχείρισης Υποσύστηµα Πωλήσεων - Marketing Γενική Λογιστική (General Ledger), ανταλλάσσει Aναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), πληροφορίες µε όλα τα ιαχείριση Παγίων (Asset Management), υπόλοιπα Oικονοµικές Kαταστάσεις (Financial Statements) υποσυστήµατα. Eισπρακτέους Λογαριασµούς (Accounts Receivable) Πληρωτέους Λογαριασµούς (Accounts Payable) Προϋπολογισµός (Budgeting), Kοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing), κ.α. Παραγγελιοληψία (Order Entry), ανταλλάσσει Tιµολόγηση (Invoicing), πληροφορίες κυρίως ιαχείριση Συµβολαίων (Sales Contracts), µε τα υποσυστήµατα 10

12 Πίνακας 1: Αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήµατος ERP Υποσύστηµα ιαδικασίες που υποστηρίζει Παρατήρηση Mητρώο Πελατών (Customer Table), Οικονοµικής συνέχεια Υποσύστηµα Πωλήσεων - Marketing Υποσύστηµα Προµηθειών Υποσύστηµα Αποθήκευσης - ιανοµής Υποσύστηµα Ανθρώπινων Πόρων Στατιστικά Πωλήσεων, ιαχείρισης, Aνάλυση Oφειλών (Aging Analysis), Αποθήκευσης και Eξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service), ιανοµής, και Marketing, Παραγωγής. Προβλέψεις Zήτησης (Forecasting), Hλεκτρονική Aνταλλαγή εδοµένων (EDI), Hλεκτρονικό Eµπόριο µέσω Internet (Electronic Commerce). Έλεγχο και ιαχείριση Αιτήσεων Αγοράς (Purchase Inquiries Control & Management), ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως ιαχείριση Eντολών Aγοράς (Purchase Orders Management), µε τα υποσυστήµατα Έλεγχο Παραλαβών (Receipt Control), Οικονοµικής Αξιολόγηση Προµηθευτών (Supplier Evaluation), ιαχείριση Συµβάσεων (Contract Management). ιαχείρισης, Αποθήκευσης και ιανοµής, και Παραγωγής ιαχείριση αποθεµάτων (Inventory Control) ανταλλάσσει Προγραµµατισµό απαιτήσεων ιανοµής (Distribution Requirement Planning) πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα διαχείριση αποθηκών (Warehouse Management) Οικονοµικής ιαχείριση Στόλου Φορτηγών (Fleet Management). ιαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, Προµηθειών και Παραγωγής. Προγραµµατισµό Προσωπικού (Personnel Planning), ανταλλάσσει Μισθοδοσία (Payroll) πληροφορίες κυρίως Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Evaluation). Εξοδολόγια (Personnel Expenses), µε το υποσύστηµα Οικονοµικής Παρουσία Προσωπικού (Time &Attendance), ιαχείριση Eεπιπέδων Προσωπικού, ιαχείρισης. Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Σεµιναρίων. Υποσύστηµα Προγραµµατισµό Απαιτήσεων υναµικότητας (Capacity ανταλλάσσει Παραγωγής Requirements Planning), πληροφορίες µε τα Μακροπρόθεσµο Προγραµµατισµό Παραγωγής (Master υποσυστήµατα Production Scheduling), Οικονοµικής Προγραµµατισµό απαιτήσεων Yλικών (Material Requirements ιαχείρισης, Planning), Πωλήσεων - Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor Control), Marketing, Προµηθειών Κοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting). και Αποθήκευσης - οµή Προϊόντων (Product Configuration), ιανοµής. Έλεγχος Aλλαγών Σχεδίων (Design Control), Βραχυπρόθεσµος Προγραµµατισµός Παραγωγής (Scheduling). 11

13 Πίνακας 2: Συµβατότητα πληροφοριακών συστηµάτων ERP µε εξειδικευµένα πακέτα λογισµικού ιαχείριση Pοής Εργασιών (Workflow Management). ιαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management). ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management). Έλεγχος Ποιότητας / ιασφάλιση Ποιότητας (QC / QA). Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Electronic Commerce). ιαχείριση Έργων (Project Management). Συντήρηση Παγίων (Maintenance & Service). ιαχείριση ιεργασιών Παραγωγής (Process Management). Tηλεφωνικά Kέντρα (Call Centers). [17],[20] Με βάση στοιχεία έρευνας (source Cap Gemini) η κατανοµή εξόδων κατά την αγορά ενός πληροφοριακού συστήµατος ERP είναι: 27% σε εξοπλισµό 37,5 σε λογισµικό 35,5% σε υπηρεσίες. 12

14 εκαετία 60 Τη δεκαετία του 1960, οι επιχειρήσεις έστρεψαν την προσοχή τους στη µηχανογραφηµένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών τους. Συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν εξειδικευµένα πληροφοριακά πακέτα που υποβοηθούσαν βασικές διαδικασίες της οικονοµικής διαχείρισης, όπως είναι η λογιστική και η µισθοδοσία, καθώς επίσης και εξειδικευµένες "τεχνικές" εφαρµογές, οι οποίες διευκόλυναν την εφαρµογή αναλυτικών µεθόδων (π.χ. εφαρµογές Eλέγχου Aποθεµάτων - Inventory Management & Control). εκαετία 70 Τη δεκαετία του 1970 εµφανίστηκαν τα συστήµατα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία παρουσίασαν κάποιο βαθµό ολοκλήρωσης καθώς µετέφραζαν το Bασικό Πλάνο Παραγωγής (Master Production Schedule) των τελικών προϊόντων σε χρονικά κατανεµηµένες απαιτήσεις παραγωγής υποσυναρµολογηµάτων και συστατικών, και σε απαιτήσεις προµήθειας πρώτων υλών. Mε την εµφάνιση του MRP-II (Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το σύστηµα MRP συνέδεσε µεταξύ τους τα κυκλώµατα προγραµµατισµού παραγωγής, ελέγχου παραγωγής και της κοστολόγησης, και προµηθειών. εκαετία 80 Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εµφανίζεται η έννοια της επιχειρηµατικής ολοκλήρωσης (enterprise integration), η οποία χρησιµοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδοµένων (databases) και προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες µε βασική προτεραιότητα το κύκλωµα οικονοµικής διαχείρισης και το κύκλωµα παραγωγής. Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής είναι η εµφάνιση των συστηµάτων Enterprise Resources Planning (Προγραµµατισµός Επιχειρηµατικών Πόρων) στα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα οποία ολοκληρώνουν, πέραν του κυκλώµατος Οικονοµικής ιαχείρισης και Παραγωγής, και άλλες βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες, όπως τη ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, το κύκλωµα Πωλήσεων κ.λπ. [17] 13

15 Από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι τα Enterprise Resource Planning (ERP) είναι η εξέλιξη των Manufacturing Requirements Planning (MRP) II που πραγµατοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980s, ενώ το MRP is the εξέλιξη του Inventory Management & Control του 1960s. Εικόνα 2: Συνοπτική Ιστορική αναδροµή Enterprise Resource Planning (ERP) 14

16 Έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα σχετικά µε τη περιγραφή του κύκλου ζωής ενός ERP συστήµατος ανάλογα µε τους στόχους που επιτυγχάνονται µέσω της ERP εφαρµογής. Μερικά µοντέλα χαρακτηρίζονται από λίγα στάδια όπως το µοντέλο των Deloite Consultant, ενώ άλλα είναι πιο αναλυτικά µε περισσότερα των πέντε σταδίων, όπως των Ross και Vitale ή Ragagopal. Όλα τα µοντέλα ακολουθούν τρεις κυρίως φάσεις όπως δίνονται στη συνέχεια: Σύλληψη ιδέας [Concept] Η εταιρεία έρχεται σε πρώτη επαφή µε την ιδέα εγκατάστασης ERP, η οποία προχωρά σε αναγνώριση των αναγκών της, σε ορισµό των επιδιωκόµενων στόχων, έρευνα αγοράς για αναζήτηση εταιρείας που να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας και τέλος αγορά του κατάλληλου πακέτου ERP. Σε αυτή τη φάση υλοποιείται η ανάπτυξη του συστήµατος στα µέτρα της επιχείρησης. Σηµαντικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν: Εγκατάσταση εξοπλισµού, λογισµικού και αρχικές δοκιµές λειτουργικότητας. Εκπαίδευση της οµάδας υλοποίησης στο πακέτο ERP, και ειδικότερα των project teams στα αντίστοιχα εξειδικευµένα υποσυστήµατα του πακέτου. Αποτύπωση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών διαδικασιών (business process mapping). Εφαρµογή [Implementation] Ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών διαδικασιών (process analysis). Προσαρµογή των ανωτέρω διαδικασιών σε επιλεγµένες διαδικασίες που υποστηρίζει το πακέτο ERP (process synthesis/adaptation). Ανάπτυξη των κατάλληλων τιµών για τις παραµέτρους των διαδικασιών του συστήµατος. Σχεδιασµός και υλοποίηση οθονών και αναφορών. Σχεδιασµός και υλοποίηση επιπέδων πρόσβασης και εξατοµίκευση περιβάλλοντος χρηστών. 15

17 συνέχεια Εφαρµογή [Implementation] Εκπαίδευση χρηστών στην εφαρµογή λογισµικού που περιλαµβάνει εκπαίδευση στις διαδικασίες και στις µεθόδους που υποστηρίζει το σύστηµα, λεπτοµερή εκπαίδευση στις οθόνες που χρησιµοποιεί και τα βήµατα που εκτελεί ο κάθε χρήστης, εκπαίδευση στα εργαλεία του συστήµατος κ.λπ. Πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος ώστε να πραγµατοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες στη περίπτωση ανάγκης επαναπροσδιορισµού παραµέτρων, υλοποίησης επιπλέον απαιτήσεων τελικών χρηστών ή-και διόρθωσης σφαλµάτων. Τα προβλήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν επιτυχώς προ της έναρξης της πλήρους λειτουργίας του συστήµατος. Υποστήριξη εφαρµογής (Post integration): Η φάση αυτή περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών για τη συντήρηση του συστήµατος ή και την υλοποίηση απαραίτητων αναβαθµίσεων. Η βελτίωση του συστήµατος αλλά και των επιχειρηµατικών διαδικασιών αποτελεί συνεχές έργο, το οποίο αποβλέπει και στη δυναµική προσαρµογή της επιχείρησης στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραµµα. [25] Εικόνα 3: Ο κύκλος ζωής ERP συστήµατος 16

18 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πληθώρα λογισµικών που χρησιµοποιούνται για την επιλογή του βέλτιστου πακέτου ERP σε µία επιχείρηση. Οι µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί στηρίζονται σε µαθηµατικό προγραµµατισµό, scoring και πολυκριτηριακή ανάλυση. H µέθοδος scoring χρησιµοποιείται ευρέως λόγω της απλότητας της σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους. Επίσης, ευρεία εφαρµογή βρίσκουν µέθοδοι που βασίζονται στην αναλυτική ιεραρχική προσέγγιση (AHP), δηλαδή στη διαδικασία λήψης απόφασης που συµπεριλαµβάνει την δηµιουργία κριτηρίων πολλαπλής επιλογής σε µία ιεραρχία, που εκτιµά τη σχετική σπουδαιότητα των κριτηρίων αυτών, που συγκρίνει τις εναλλακτικές για κάθε κριτήριο και που καθορίζει µια συνολική κατάταξη όλων των εναλλακτικών. Ο Teltumbde (2000) πρότεινε µία µέθοδο που βασίζεται στην Επώνυµη Οµαδική Τεχνική ή αλλιώς Τεχνική της Ονοµαστικής Οµάδας (nominal group technique) και στη αναλυτική ιεραρχική προσέγγιση. Για την επιλογή ERP προϊόντος προτείνονται και µοντέλα µη γραµµικού και zero-one στοχαστικού προγραµµατισµού. Οι Santhaman και Kiparisis (1995) πρότειναν µοντέλο πολυκριτηριακού προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί µη γραµµικό δυαδικό στοχαστικό προγραµµατισµό. Οι ίδιοι το 1996 ανέπτυξαν ένα µη γραµµικό δυαδικό µοντέλο προγραµµατισµού στο οποίο είχε ληφθεί υπόψη η αλληλεξάρτηση µεταξύ των προς επιλογή προτεινόµενων πληροφοριακών συστηµάτων. Το εν λόγω µοντέλο µετατράπηκε σε µοντέλο µικτού ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού µε τη µέθοδο του γραµµικού προγραµµατισµού. Αν και τα τελευταία δύο παραπάνω µοντέλα ήταν πιο βελτιωµένα από τα προηγούµενα καθώς υπήρχε η δυνατότητα ανεξαρτησίας µεταξύ των προτεινόµενών πληροφοριακών συστηµάτων, η διαδικασία της επιλογής γινόταν πιο δύσκολη και πολύπλοκη όσο αυξανόταν ο αριθµός των εναλλακτικών λύσεων και η µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Οι WEI και Wang (2004) πρότειναν ένα µοντέλο µε ιεραρχικά γνωρίσµατα για την µεθοδική επιλογή βέλτιστης λύσης από σύνολο εναλλακτικών. Η µέθοδος που στηρίζεται στη µεθοδολογία περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων (DEA) έχει βρει µεγάλη εφαρµογή. Οι πρώτοι υποστηρικτές της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων χρησιµοποίησαν την εν λόγω µέθοδο για να µειώσουν το πλήθος των εναλλακτικών λύσεων και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσουν άλλες µεθόδους πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων (MADM). 17

19 Οι Fisher, Kiang και Chi (2004) χρησιµοποίησαν τη µέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη λειτουργία διαφόρων πακέτων ERP στηριζόµενοι όµως σε δεδοµένα των προµηθευτών εταιρειών. Οι Lall και Teyarachakul (2006) µελέτησαν πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων για την επιλογή βέλτιστου πακέτου ERP προϊόντος για εταιρεία µε την αξιοποίηση δεδοµένων που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Σε πρόσφατη µελέτη, οι Bernoix και Stix (2006) συνδύασαν την utility ranking method και τη µέθοδο περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων για την αντιµετώπιση περιορισµών κατά την εφαρµογή της δεύτερης. Η διαδικασία επιλογής πακέτου ERP δίνεται στη συνέχεια: Μελέτη (review) των υφιστάµενων επιχειρησιακών διαδικασιών και αναγνώριση των απαιτήσεων της επιχείρησης Καθορισµός των απαιτούµενων χαρακτηριστικών του ERP πακέτου Έρευνα αγοράς µε σκοπό τη δηµιουργία λίστας προµηθευτών που καλύπτουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Αποστολή RFP στους προµηθευτές. Τα RFPs αποτελούνται από µία σειρά ερωτήσεων, οι οποίες είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να καθορίζουν το βαθµό στο οποίο ένα πακέτο ERP περιέχει τις κατάλληλες λειτουργίες και εκείνα τα υποσυστήµατα τα οποία είναι αναγκαία για να υποστηρίξουν ικανοποιητικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες και µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης Προκαταρκτική αξιολόγηση των προτάσεων των προµηθευτών (RFPs) σχετικά µε τη κάλυψη των απαιτούµενων χαρακτηριστικών ERP. Παραµετροποίηση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών ERP µε χρήση µεθόδου γραµµικού προγραµµατισµού. Ταξινόµηση των προµηθευτών (PREFERENCE RATING) µε βάση το βαθµό κάλυψης των απαιτούµενων χαρακτηριστικών ERP. Υπολογισµός του βαθµού σηµαντικότητας των απαιτούµενων χαρακτηριστικών µε χρήση αναλυτικής ιεραρχικής µεθόδου. Ορισµός των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των απαιτούµενων χαρακτηριστικών και των εναλλακτικών πακέτων ERP καθώς και µεταξύ των εναλλακτικών πακέτων ERP. ηµιουργία συναρτησιακής σχέσης µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων και των απαιτούµενων χαρακτηριστικών ERP καθώς και µεταξύ των χαρακτηριστικών ERP χρησιµοποιώντας την ασαφή γραµµική παλινδρόµηση (fuzzy linear regression). ηµιουργία του µοντέλου γραµµικού προγραµµατισµού για τον υπολογισµό των τιµών στόχων (target values) που αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης. 18

20 Χρησιµοποίηση της 0-1 σταθµισµένης στοχαστικού προγραµµατισµού (0-1 goal programming) για τον υπολογισµό της βέλτιστης λύσης από το πλήθος των εναλλακτικών λύσεων. Η βέλτιστη λύση ελαχιστοποιεί το σταθµισµένο άθροισµα των αποκλίσεων από τις τιµές στόχους που αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης. [3] Εικόνα 4: ιαδικασία επιλογής ERP πακέτου 19

21 Οι µέθοδοι εφαρµογής ενός ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση διαφοροποιούνται ανά τύπο επιχείρησης. Συγκεκριµένα, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης µπορεί να ακολουθηθούν οι παρακάτω µέθοδοι: 1. Πλήρης εφαρµογή ERP συστήµατος σε ένα στάδιο (Complete conversion method): Σε αυτή τη περίπτωση όλα τα modules εγκαθίστανται και εφαρµόζονται ταυτόχρονα. 2. Σταδιακή εφαρµογή ERP συστήµατος (Progressive conversion method): Σε αυτή τη περίπτωση τα διάφορα Modules εφαρµόζονται σε σειρά, δηλαδή µε την ολοκλήρωση του ενός ξεκινάει η εφαρµογή του επόµενου σε ένα τµήµα. Αφού ολοκληρωθεί η εφαρµογή όλων των modules σε ένα τµήµα ξεκινάει η σχετική εφαρµογή σε άλλο τµήµα της Επιχείρησης. 3. Παλινδροµική εφαρµογή ERP Συστήµατος (Wave-type conversion method): Σε αυτή τη περίπτωση κάθε φοα που ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των Modules σε ένα τµήµα γίνεται επανεξέταση όλων των modules που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε άλλα τµήµατα της επιχείρησης. 4. Προοδευτική εφαρµογή ERP (Special type progressive conversion method): Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται όταν υπάρχει εγκατεστηµένο ήδη σύστηµα ERP και σκοπός της νέας εφαρµογής είναι η επέκτασή αντικατάσταση αυτού. Σε αυτή τη περίπτωση πραγµατοποιείται παράλληλη εφαρµογή πολλών modules και προσωρινή σύνδεση των modules του υπάρχοντος συστήµατος µε του νέου. 5. Εφαρµογή νέου ERP και προσωρινή παράλληλη λειτουργία παλαιού και νέου ERP (Parallel conversion method): Το νέο και το υπάρχον ERP λειτουργούν για µία χρονική περίοδο ταυτόχρονα ώστε να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία και αξιοπιστία του νέου συστήµατος. Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου για την εφαρµογή ενός ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση εξαρτάται κυρίως από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (internal characteristics within an enterprise). Για παράδειγµα: 20

22 Είναι κατανοητό ότι οι µικρές και µε λίγα ιεραρχικά επίπεδα επιχειρήσεις (small and less complex organization) ακολουθούν την πλήρη εφαρµογή ERP συστήµατος σε ένα στάδιο. Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα µίας επιχείρησης που σηµαίνει επιχείρηση µε πολλά ιεραρχικά επίπεδα και µε αυστηρό στυλ διοικητικού ελέγχου (multi-level organization with tight control management style), οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ως βέλτιστη µέθοδο τη προοδευτική εφαρµογή ERP όπως φαίνεται και στα ακόλουθα διαγράµµατα. [9] Εικόνα 5: Επιλογή µεθόδου εφαρµογής ERP σε µία επιχείρηση λαµβάνοντας υπόψη ιεραρχικά επίπεδα και στυλ διοικητικού ελέγχου Tέλος, το µέγεθος του έργου, δηλαδή το πλήθος των modules που πρέπει να εφαρµοστούν, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή µεθόδου εφαρµογής ERP. 21

23 Εικόνα 6: Επιλογή µεθόδου εφαρµογής ERP σε µία επιχείρηση λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του έργου 22

24 H δοµή της οµάδας υλοποίησης διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Μια τυπική ιεραρχία της οµάδας περιλαµβάνει τα εξής επίπεδα: Υπεύθυνος προώθησης έργου (executive sponsors): Ο υπεύθυνος προώθησης έργου ο οποίος εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους. O ρόλος του χορηγού αναλαµβάνεται από ανώτατο διοικητικό στέλεχος, όπως ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος ή ο γενικός διευθυντής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δέσµευση της διοίκησης. Επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης (steering committee): Σκοπός της επιτροπής είναι ο σχεδιασµός της ευρύτερης στρατηγικής υλοποίησης του έργου, ο καθορισµός των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων στόχων του έργου και η εν γένει παρακολούθηση της πορείας του έργου. Συνήθως τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας αποτελούν µέλη του steering committee. Προϊστάµενος έργου (project manager) : Ο προϊστάµενος έργου αναλαµβάνει τη διοίκηση του έργου υλοποίησης. O project manager έχοντας µια ολοκληρωµένη αντίληψη των σηµαντικών (core) επιχειρηµατικών διαδικασιών και των διασυνδέσεών τους είναι υπεύθυνος για την εποικοδοµητική επικοινωνία µεταξύ των αρµόδιων του έργου και την ορθολογική διάθεση των πόρων. Η επικοινωνία και ο συντονισµός των πόρων περιλαµβάνει συναντήσεις µε τα υπόλοιπα µέλη, επίλυση προβληµάτων, δηµιουργία προϋπολογισµών και χρονοδιαγραµµάτων, εκθέσεις προόδου και ενηµέρωση της steering committee και executive sponsors. Οι προϊστάµενοι έργου πρέπει να διαθέτουν ικανότητες άσκησης εξουσίας και διοίκησης. 23

25 Οµάδες έργου (project teams): Οι οµάδες έργου επικεντρώνονται και εκτελούν βασικά τµήµατα του έργου. O υπεύθυνος κάθε οµάδας έργου είναι συνήθως manager της εταιρίας, ο οποίος αφιερώνει σηµαντικότατο χρόνο στο έργο υλοποίησης (από 40% έως 60% του διαθέσιµου χρόνου του). Προϊστάµενος υλοποίησης εφαρµογών (functional managers): Οι προϊστάµενοι υλοποίησης εφαρµογών είναι στελέχη της επιχείρησης τα οποία κατέχουν τέτοια θέση όπου επιβλέπουν και εποπτεύουν τις καθηµερινές διαδικασίες της επιχείρησης µέσω της παρακολούθησης των λειτουργικών εφαρµογών της περιοχής που ανήκουν. Οι προϊστάµενοι υλοποίησης εφαρµογών πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τα στάδια ενός έργου ERP και να κατανοούν πως αυτά συνδυάζονται µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Υπεύθυνοι οµάδας υλοποίησης : Οι υπεύθυνοι οµάδας υλοποίησης έχουν συντονιστικό ρόλο και αποτελούν το κύριο δίαυλο επικοινωνίας στην αντίστοιχη λειτουργική περιοχή που ανήκουν. Εµπλέκονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στην τεκµηρίωση. Βοηθούν σε όλες τις φάσεις παραµετροποίησης των διαδικασιών και υποστηρίζουν το σύστηµα µετά την υλοποίησή του. Αφιερώνουν το % του χρόνου τους στο έργο. Μέλη υλοποίησης: Τα µέλη υλοποίησης είναι υπεύθυνα για την παραµετροποίηση των διαδικασιών. εν συµµετέχουν σε συναντήσεις µε προϊσταµένους έργου, υπεύθυνους οµάδας υλοποίησης από άλλες λειτουργικές περιοχές αλλά συµµετέχουν στην τεκµηρίωση και συνεργάζονται στενά µε τους συµβούλους. Σύµβουλοι: Οι σύµβουλοι καλύπτουν διάφορα κενά στις οµάδες έργου. Εκπρόσωπος υποστήριξης: Ο εκπρόσωπος υποστήριξης είναι εργαζόµενος της εταιρείας ERP, ο οποίος παρεµβαίνει στην επίλυση προβληµάτων κατά την εγκατάσταση και µετέπειτα εφαρµογή του συστήµατος όποτε του ζητηθεί. Τελικοί χρήστες: Είναι οι εργαζόµενοι της επιχείρησης που καλούνται να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή ERP µετά από εκπαίδευση. 24

26 Μελέτες δείχνουν ότι είναι µεγάλα τα ποσοστά αποτυχηµένης εγκατάστασης και εφαρµογής ενός ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση. Σύµφωνα µε την Standish Group International, 90% των εφαρµογών SAP R/3 ERP δεν τήρησαν το χρονοδιάγραµµα. Σε παρόµοια έρευνα µε δείγµα έργων διαπιστώθηκε ότι το 34% δεν τήρησε το χρονοδιάγραµµα ή απαίτησε την απορρόφηση επιπλέον πόρων, 31% αυτών δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ή κάλυψε ένα µέρος των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί και µόνο το 24% ολοκληρώθηκε τηρώντας πιστά το χρονοδιάγραµµα και το προϋπολογισµό υλοποίησης του έργου. Οι τυπικές επαναληπτικές µέθοδοι PMI2001, STANDARDS AUSTRALIA 1999, SAFE RISK Diagnosing έχουν προταθεί για την επίλυση προβληµάτων διαχείρισης ρίσκου κατά τη διάρκεια εγκατάστασης και εφαρµογής ενός ERP συστήµατος. Η επιτυχής διαχείριση του ρίσκου προϋποθέτει τον ορισµό κρίσιµων παραγόντων που πηγάζουν από την τεχνολογία, την αγορά καθώς και από στοιχεία της ίδιας της επιχείρησης (οικονοµικά, λειτουργικά, επιχειρησιακά) και στη συνέχεια τη σύνδεση αυτών µε το κύκλο ζωής του έργου ERP. Η στρατηγική διαχείρισης του ρίσκου του έργου χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις. Η πρώτη έχει σα στόχο τη µείωση των ενδεχοµένων που µπορεί να προκαλέσουν κωλύµατα στην εκτέλεση του έργου και η δεύτερη τη διαχείριση αυτών όταν εµφανιστούν. Εικόνα 7: Στρατηγική διαχείρισης ρίσκου 25

27 Ο ορισµός της επιτυχίας ή αποτυχίας ενός έργου ERP εξαρτάται από το πώς και από ποιόν ορίζεται. Για παράδειγµα, µια επιτυχηµένη εγκατάσταση ERP είναι αυτή που ολοκληρώθηκε εντός προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος; Και αν αυτό ισχύει, υλοποιήθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί ή µήπως έµειναν εκτός διαδικασίες; Η ροή εργασιών ήταν οµαλή τις ηµέρες της Go Live φάσης; Οι τελικοί χρήστες είχαν εκπαιδευτεί σωστά; Και τέλος, µήπως χρειάζεται η καθηµερινή παρουσία συµβούλων, άρα και επιπρόσθετο κόστος υπηρεσιών, προκειµένου να λειτουργεί η εταιρεία; Οι Lyitinen και Hirscheheim καθόρισαν την επιτυχία σε ένα ERP έργο µε το αν το σύστηµα στο τέλος του έργου - έχει πετύχει τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του έργου, - αν καλύπτει τις απαιτήσεις της επιχείρησης - αν είναι εντός προϋπολογισµού, - αν βρίσκει αποδοχή από το σύνολο των εργαζοµένων µετά και τις αναγκαίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ERP οργανωτικές και επιχειρησιακές αλλαγές. Ο Wateridge διαπίστωσε ότι: - η ανώτερη διοίκηση θεωρεί ότι ένα έργο ERP είναι επιτυχηµένο όταν είναι εντός προϋπολογισµού και τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα, - oι εργαζόµενοι θεωρούν ότι ένα έργο ERP είναι επιτυχηµένο όταν τους προσφέρει ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, µειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο εργασίας τους. Ο Linberg παρατήρησε ότι η επιτυχία ενός έργου ERP συνδέεται µε την ποιότητα του τελικού παρεχόµενου προϊόντος ενώ η µαταίωση ενός έργου ERP µπορεί να επιφέρει θετικό αποτέλεσµα σε µία επιχείρηση µε την έννοια της απόκτησης επιχειρησιακής γνώσης από την επιχείρηση. Οι Agarwal και Rathod προτείνουν δύο είδη επιτυχίας: - εσωτερική επιτυχία που συνδέεται µε το αν κατά την εκτέλεση του έργου τηρήθηκαν το χρονοδιάγραµµα και ο προϋπολογισµός, και καλύφθηκαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες και 26

28 - την εξωτερική που σχετίζεται µε την ικανοποίηση του πελάτη και τη ποιότητα του συστήµατος ERP. Τέλος οι Drew Procaccino και Verner προτείνουν ότι οι υπεύθυνοι έργου χαρακτηρίζουν ένα έργο ERP επιτυχηµένο εάν καλύπτει τις απαιτήσεις των χρηστών της επιχείρησης µε την έννοια της προσωπικής βελτίωσης. Επιλογή πακέτου ERP Η αγορά ενός πακέτου ERP που δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της επιχείρησης είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει στην ελλιπή εγκατάσταση αυτού αλλά και στη δυσχερή ολοκλήρωση των διαδικασιών της επιχείρησης κατά τη λειτουργία της επιχείρησης µε εφαρµογή του πακέτου αυτού. Όσο πιο κοντά στις απαιτήσεις της επιχείρησης είναι η επιλογή του πακέτου ERP τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχηµένης εγκατάστασης και εφαρµογής. Οι µέθοδοι επιλογής ιδανικού πακέτου ERP έχουν περιγραφεί σε προηγούµενο Κεφάλαιο. έσµευση της ιοίκησης για την υλοποίηση του έργου Η δέσµευση και η ενεργή συνεχής υποστήριξη της ιοίκησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία ενός έργου ERP. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει να αναλάβουν την κυριότητα του έργου, συµµετέχοντας ενεργά στην οµάδα υλοποίησης και παρακολούθησής του (steering committee) και τονίζοντας τη σπουδαιότητά του στο προσωπικό. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η επικοινωνία µεταξύ των διευθύνσεων, καθώς και η έγκαιρη ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων για την πορεία της υλοποίησης του έργου και την πρόοδο της επίτευξης των στόχων του, προκειµένου να λαµβάνονται γρήγορες αποφάσεις. Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης και αναθεώρησης του προγράµµατος από την οµάδα υλοποίησης και παρακολούθησής του (steering committee). Στόχοι Οι στόχοι του έργου πρέπει να είναι ξεκάθαροι και συµφωνηµένοι από όλους. Το γενικό πλαίσιο υλοποίησης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένο και αποδεκτό από όλους πριν την έναρξη του έργου. Αυτό σηµαίνει καθορισµό εκ των προτέρων ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου και των διαθέσιµων πόρων, καθώς και σαφή ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων σε όσους εµπλέκονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται καλύτερη επικοινωνία και γρηγορότερη λήψη αποφάσεων. 27

29 Σύσταση Οµάδας έργου Η οµάδα έργου πρέπει να επανδρωθεί από ικανά στελέχη που θα µπορέσουν να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή της υλοποίησης. Με άλλα λόγια, απαιτείται δυναµική οµάδα έργου (project management). Είναι απαραίτητο η οµάδα έργου να αποτελείται από ικανά στελέχη τόσο µέσα από την επιχείρηση όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες. Τα µέλη της οµάδας έργου θα πρέπει να έχουν βαθιά γνώση των διαδικασιών της επιχείρησης και των πληροφοριακών συστηµάτων. Ένα µεγάλο ποσοστό της επιτυχίας του έργου, βασίζεται στις ικανότητες και στο επίπεδο γνώσης των εξωτερικών συνεργατών που θα παραµετροποιήσουν το σύστηµα. Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν πρέπει µόνο να αποκαλούνται «σύµβουλοι», αλλά να λειτουργούν και ως σύµβουλοι απέναντι στον πελάτη, αφού αυτοί είναι οι µόνοι που γνωρίζουν τις δυνατότητες του συστήµατος. Εκπαίδευση χρηστών Οι µελλοντικοί χρήστες του συστήµατος είναι αυτοί που θα επηρεαστούν άµεσα και είναι λογικό να νιώσουν απειλή για τη δουλειά τους. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ενηµερώνονται για τις αλλαγές που έπονται, να εκπαιδεύονται στο καινούργιο σύστηµα και να εντάσσονται σταθερά στη κουλτούρα του νέου τρόπου εργασίας. Η εκπαίδευση θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα µε τους χρήστες, ώστε να αποτελεί πηγή γνώσης. Αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος και πλήθος υποσυστηµάτων Σηµαντικό παράγοντας επιτυχίας είναι ο καθορισµός του πλήθους των διαδικασιών που κρίνεται απαραίτητο να παραµετροποιηθούν και των µεταξύ τους αλληλοεπιδράσεων στο έργο ERP πρέπει να είναι σαφές καθορισµένο. Ανασχεδιασµός διαδικασιών Τις περισσότερες φορές η εφαρµογή ενός πακέτου ERP συστήµατος δεν καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχουν δύο εναλλακτικές: 1. τροποποίηση συστήµατος ERP, που αυτό σηµαίνει επιπλέον κόστος για την επιχείρηση µε αµφίβολο αποτέλεσµα 2. ανασχεδιασµός διαδικασιών ώστε να είναι βατή η εφαρµογή του συστήµατος ERP. Στην περίπτωση ανασχεδιασµού των διαδικασιών, τα οφέλη από την εφαρµογή του ERP σε µια επιχείρηση µπορούν να αυξηθούν. Ωστόσο, το να αλλάξει ο τρόπος εργασίας πάνω σε ένα καινούργιο και άγνωστο σύστηµα εµπεριέχει από µόνο του µεγάλο ρίσκο. Ο µόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι να έχει προηγηθεί µελέτη σκοπιµότητας µε τη συνεργασία εξωτερικών συµβούλων, στην οποία να έχουν αναλυθεί σε βάθος οι δυνατότητες του συστήµατος και να έχουν επιλεγεί οι νέες διαδικασίες. Για παράδειγµα η εταιρεία ΙBM, πραγµατοποιεί λεπτοµερής ανάλυση των διαδικασιών για τον ανασχεδιασµό 28

30 και καθορισµό των απαραιτήτων προς παραµετροποίηση αυτών σε έργο ERP µέσω της δικής της method blue. Εάν δεν έχει προηγηθεί έργο BPR, τότε το έργο ERP απαιτεί τη παραµετροποίηση περισσότερων διαδικασιών που ίσως να αλληλεπικαλύπτονται µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται το χρονοδιάγραµµα και ο προϋπολογισµός του έργου. Αξιοπιστία δεδοµένων Οι εργασίες που απαιτούνται για τη µεταφορά των δεδοµένων από το παλιό στο καινούργιο σύστηµα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράµµατος ώστε να γίνουν οι απαιτούµενες επαληθεύσεις. Είναι ευκόλως εννοούµενο, ότι χωρίς τα απαιτούµενα δεδοµένα, το καινούργιο σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργήσει. Συνεπώς είναι ευθύνη όλων, και όχι µόνο των ανθρώπων της Πληροφορικής, να ελεγχθούν και να δοκιµαστούν τα δεδοµένα πριν αυτά περάσουν στο παραγωγικό σύστηµα. [16] Συντήρηση συστήµατος ERP Απαιτείται αυστηρό πρόγραµµα συντήρησης ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες του συστήµατος. Η συντήρηση και αναβάθµιση του συστήµατος απαιτεί δαπάνες ίσες µε 25% έως 33% του αρχικού κόστους εφαρµογής πακέτου ERP σε µία επιχείρηση αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Μακροχρόνια στήριξη επιχείρησης από προµηθευτή πακέτου ERP Ο προµηθευτής πακέτου ERP θα πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία µε την επιχείρηση ώστε να προσφέρει στην επιχείρηση λύσεις ώστε η δεύτερη να αποκτά ευελιξία για την κάλυψη διαφοροποιηµένων απαιτήσεων, ανάλογα µε τις αγορές που απευθύνεται και την [1], [8],[18] προσαρµογή της στις µεταβαλλόµενες συνθήκες ανταγωνισµού. 29

31 Εικόνα 8: Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας 30

32 Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν σε µια επιχείρηση από την εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP συνοψίζονται σε οικονοµίες κόστους και χρόνου αλλά και σε ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα θετικά σηµεία της εφαρµογής ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση. Ολοκληρωµένη και σωστή διαχείριση πληροφορίας Πρώτα από όλα ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι µία πηγή πληροφοριών που προσφέρει άµεση, ολοκληρωµένη και σωστή διαχείριση πληροφορίας. Αυτό σηµαίνει ότι ένα ERP σύστηµα προσφέρει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αναζητά και να αξιοποιεί κατάλληλα, κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο, πληροφορίες σχετικά µε το παρελθόν, το παρόν, τα µελλοντικά σχέδια και στόχους αυτής. Ένα ERP σύστηµα δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης και συνδυασµού πληροφοριών που προέρχονται από διάφορα τµήµατα της επιχείρησης µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της γενικής εικόνας της επιχείρησης. Από τη στιγµή που τα δεδοµένα εισαχθούν σε κάποια µονάδα (module) του ERP, αυτά είναι διαθέσιµα σε οποιαδήποτε µονάδα του ERP που τα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται µία λογική ενοποίηση των διαδικασιών µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης. [25] Εποµένως ένα σύστηµα ERP: Παρέχει ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο - αποτυπώνει ανά πάσα στιγµή την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και ενηµερώνει για τις αποκλίσεις από την προσχεδιασµένη στρατηγική Αποτελεί την βάση για κάθε είδους e-commerce δραστηριότητας χρησιµοποιεί ή θέλει να χρησιµοποιήσει η εταιρία στο µέλλον. ίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης των αποθηκευµένων πληροφοριών για την άντληση περαιτέρω πολύτιµων πληροφοριών. Επεκτείνεται αν χρειαστεί (τόσο σε όγκο δεδοµένων - χρηστών κ.λπ όσο και σε νέες δραστηριότητες της εταιρίας, αλλά και σε νέες εκδόσεις - χαρακτηριστικά) µε ορθολογικό και απρόσκοπτο τρόπο. [12] Προτυποποίηση των διαδικασιών Το ERP σύστηµα δίνει τη δυνατότητα προτυποποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών µε αποτέλεσµα να 31

33 Υποστηρίζεται η κάθε λειτουργία µε τα πιο σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, για την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς της. ιαχέεται σε πραγµατικό χρόνο η απαιτούµενη από κάθε εργαζόµενο πληροφορία για την βελτιστοποίηση των λαµβανόµενων αποφάσεων και καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική διασύνδεση της επιχείρησης µε το ενιαίο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα την συνολική βελτιστοποίηση της αλυσίδας προστιθέµενης αξίας. [15] Για παράδειγµα, µία εταιρεία µπορεί να ενεργοποιήσει εντολές στο εγκατεστηµένο ERP σύστηµά της ώστε κάθε φορά που το αρµόδιο τµήµα µεταφοράς εκδίδει τα απαιτούµενα έγγραφα για τη µεταφορά ενός φορτίου σε πελάτη, να γίνεται ταυτόχρονα και η έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου αγοράς που θα συνοδεύει τα παραπάνω έγγραφα. Αυτό σηµαίνει ότι ο πελάτης θα λαµβάνει ένα πλήρη φάκελο εγγράφων που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της παραλαβής µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται λάθη, παρεξηγήσεις µεταξύ πελάτη και πωλητή κτλ. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της προτυποποίησης των διαδικασιών είναι ότι το σύστηµα µπορεί να δίνει πληροφορίες σχετικά µε τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεµάτων µε βάση τη διάρκεια ζωής των πρώτων υλών. Εργαλείο προγραµµατισµού Το τµήµα πωλήσεων µπορεί να δει πληροφορίες για κάθε προϊόν όπως τρέχουσες παραγγελίες, αποθέµατα, διαθεσιµότητα πρώτων υλών ώστε να εξάγει πληροφορίες για την επιτυχή ή µη πορεία του προϊόντος στην αγορά και στη συνέχεια να λάβει αποφάσεις για αύξηση παραγωγής και διεύρυνση περιοχής αγοράς. Έτσι γίνεται χρήση πληροφορίας από άλλα τµήµατα της επιχείρησης χωρίς να είναι απαραίτητη η τυπική και χρονοβόρα αλληλογραφία µεταξύ των τµηµάτων. Βελτίωση συνθηκών εργασίας Άλλες ποιοτικές επιπτώσεις που µπορούν να επιτευχθούν µέσω της εφαρµογής ERP συστήµατος αφορούν στις συνθήκες εργασίας των εργαζόµενων και, µεταξύ άλλων, είναι: η βελτίωση του αντικειµένου εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ην ευελιξία της εργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της τηλε-εργασίας). Τα συστήµατα ERP προσφέρουν εργονοµικό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας (User Interface) που προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τόσο τη διαδικασία εκπαίδευσης όσο και τη λειτουργία της εφαρµογής. Με την προτυποποίηση των διαδικασιών η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα καλύτερης εκπαίδευσης του προσωπικού της. Για παράδειγµα ένας εργαζόµενος που χρησιµοποιεί το ERP σύστηµα της επιχείρησης όχι µόνο ακολουθεί τα βήµατα που του προτείνει το ίδιο το σύστηµα ολοκληρώνοντας την 32

34 εργασία του στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα αλλά αποφεύγει λάθη καθώς το πληροφοριακό σύστηµα τον ενηµερώνει για τυχόν ανακολουθίες ή σφάλµατα που έχει εντοπίσει κατά την εισαγωγή δεδοµένων από το χρήστη και την εκτέλεση εντολών. Το περιβάλλον εργασίας καθώς και ο µηχανισµός επικοινωνίας εφαρµογής χρήστη που διαθέτουν, συντελούν σηµαντικά στην ταχεία εξοικείωση των χειριστών και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τόσο κατά τη διάρκεια των καθηµερινών λειτουργιών, όσο και κατά την αναζήτηση των πληροφοριών. Παράλληλα, αξιοποιώντας ένα έξυπνο σύστηµα εργαλείων καθοδήγησης το σύστηµα ERP επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών ακόµη και από µη εξοικειωµένους µε την εφαρµογή, χρήστες. Όλες αυτές οι επιπτώσεις συµβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του να δουλεύει κανείς στην επιχείρηση, ως προς το ότι δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόµενους να φέρνουν πλήρως εις πέρας τα καθήκοντα τους ως «εργαζόµενοι στη γνώση». Οικονοµικά οφέλη Η εφαρµογή ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση οδηγεί σε µείωση του κόστους συναλλαγής µε τους πελάτες και επιχειρήσεις, δηλαδή του κόστους της γραφειοκρατίας, που µπορεί να αποτιµηθεί εύκολα µε χρηµατικούς όρους (εξοικονόµηση από αλληλογραφία, µετακινήσεις, λοιπά κόστη) αλλά και µε πιο άµεσο τρόπο, σε όρους του κόστους ευκαιρίας του εξοικονοµούµενου χρόνου. Από την άλλη πλευρά, η µείωση των χρόνων αναµονής και η απλοποίηση των απαιτήσεων κατά τη συναλλαγή, έχουν επίπτωση στην προσλαµβανόµενη ποιότητα των υπηρεσιών και την ολική ικανοποίηση των χρηστών. Η ίδια λογική ταιριάζει και σε περιπτώσεις άλλων ειδών προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες (έγκαιρη και ακριβέστερη πληροφόρηση κλπ.) που µετριούνται έµµεσα, αποτιµώντας τις νέες ευκολίες που ανακύπτουν από την διάθεσή τους ηλεκτρονικά, ή άµεσα από έρευνες ικανοποίησης των χρηστών. Σύµφωνα µε έρευνες η εφαρµογή ενός ERP συστήµατος σε µία επιχείρηση οδηγεί σε: µείωση λειτουργικού κόστους προµηθειών %, µείωση λειτουργικών εξόδων αποθήκης κατά 90%, µείωση λειτουργικών εξόδων διακίνησης ειδών κατά 8%, 50%-90% µείωση χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών. Σηµειώνεται ότι ο µέσος χρόνος απόσβεσης είναι τα τρία χρόνια. 33

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

αογ liilicm TEl ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π ΙΑ ΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

αογ liilicm TEl ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π ΙΑ ΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: TEl ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αογ liilicm Π ΙΑ ΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι1ΛΠΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΌΑΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Enterprise Resource Χρήστος Φωτόπουλος (Α.Ε.Μ.: 9398) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πετράς Στέφανος Βερυκοκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 Επιµέλεια: Ιωάννου Βασίλειος (Α.Μ.009/05) Καθηγητής: Ανθιµίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505)

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 3505) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων 1 [1.0] Eισαγωγή «Όσο καλύτερα προετοιμασμένη είναι μια επιχείρηση στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας και των γρήγορων αλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ Γεώργιος Μαθιουδάκης ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. Ιωάννης Φυσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Παρουσίαση της σύγχρονης πραγματικότητας

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Παρουσίαση της σύγχρονης πραγματικότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Παρουσίαση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

«Plans are nothing; planning is everything» (Dwight D. Eisenhower 1890-1969)

«Plans are nothing; planning is everything» (Dwight D. Eisenhower 1890-1969) «Plans are nthing; planning is everything» (Dwight D. Eisenhwer 1890-1969) Πανεπιστήμιο Πειραιώς - 2 - Διοίκηση έργου στην επιλογή και εγκατάσταση συστημάτων ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΕΙΚΟΝΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα