Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές"

Transcript

1 e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν κρίσιμες πληροφορίες καλύτερα, να εκτελέσουν τις καθημερινές τους εργασίες πιο αποδοτικά, να υποστηρίξουν ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών του οργανισμου πιο αποτελεσματικά και να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας. HCM Financials ERP Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των συστημάτων πληροφορικής που εισάγεται στους οργανισμούς, αυξάνεται παράλληλα ο κίνδυνος και το κόστος ως προς τη διαχείριση, την ανάλυση και την έκδοση αναφορών για πληροφορίες που υπάρχουν (και τυχόν να επαναλαμβάνονται και να διαφέρουν) στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Secure Zone Η λύση e-gateway, ενοποιεί τα συστήματα πληροφορικής διασφαλίζοντας ότι: DMZ Zone Η πρόσβαση στις πληροφορίες και η εκτέλεση των διαδικασιών του οργανισμού θα πραγματοποιείται από ένα μοναδικό σημείο. e-gateway Η ενημέρωση των δεδομένων στα υπόλοιπα συστήματα θα πραγματοποιείται/μεταβιβάζεται αυτόματα (ομαλή εκτέλεση λειτουργίας προς στους χρήστες). Η πρόσβαση των χρηστών θα ελέγχεται από ένα κεντρικό σχήμα το οποίο θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών. Mobile Devices SharePoint Portal Web Applications ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ενοποιημένη πρόσβαση στα συστήματα του οργανισμού Δυνατότητα επεκτασιμότητας και ενοποίηση με άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές βάση των νέων αναγκών που τυχόν εντοπιστούν Δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων μέσω φιλικών και εύκολων ως προς τη χρήση φορμών του SharePoint, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του οργανισμού Αυτόματη εκτέλεση των επιχειρησιακών ροών εργασίας, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του οργανισμού Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές Παροχή πρόσβασης στους χρήστες μέσω ενός κεντρικού μηχανισμού ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης. Δυνατότητα παρακολούθησης των διαφόρων δραστηριοτήτων των χρηστών μέσω προηγμένων μεθόδων καταγραφής και ελέγχου Δυνατότητα ενοποίησης με Kέντρα SMS για την αποστολή μηνυμάτων SMS στους χρήστες Δυνατότητα ενοποίησης με Πάροχους Υπηρεσιών Πληρωμών για την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμής οι οποίες εκτελούνται απευθείας από την πύλη SharePoint

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ Η προτεινόμενη λύση e-gateway βασίζεται στην υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (Service Oriented Architecture - SOA). Presentation Layer (Client Applications) Internet / Intranet Τα βασικά επίπεδα της λύσης είναι τα εξής: Στρώμα Παρουσίασης (Πύλη): Το στρώμα παρουσίασης είναι προσβάσιμο από τους επιχειρησιακούς χρήστες μέσω της εταιρικής πύλης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ελέγχου (controls) τα οποία είναι υπεύθυνα για την παρουσίαση των πληροφοριών καθώς και για την καταχώρηση των δεδομένων από τους χρήστες, επιπρόσθετα των στοιχείων τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δόμηση των δεδομένων και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες. ECM Workflows Communication via Open Standards (WS). TLS with Client Authentication (HTTPS) Service Layer Business Logic SMS & Notifications SharePoint Portal Collaboration Transformation Logging Windows Workflow Foundation Web Applications Mobile Applications System Workflows Authentication Windows Communication Foundation Other Clients Synchronization Operations State & Storage Στρώμα Υπηρεσίας: Στο στρώμα υπηρεσίας υλοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας η οποία είναι υπεύθυνη να αντικατοπτρίσει τις διαδικασίες και την επιχειρηματική λογική του οργανισμού. Το επίπεδο υπηρεσίας καθορίζει τη λίστα των δεδομένων που θα εξαχθούν ή την ενημέρωση των δεδομένων που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στα συστήματα υποστήριξης (back end systems), αναλόγως των ενεργειών που οι χρήστες εκτελούν στο στρώμα παρουσίασης. Communication via WCF Framework. s & Integration Microsoft.NET Framework Windows Server - Windows Server AppFabric SQL Server Windows Communication Foundation Microsoft.NET Framework Στρώμα Ενοποίησης: Το στρώμα ενοποίησης είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ του στρώματος υπηρεσίας και των συστημάτων υποστήριξης (back end systems). Οι adapters προσαρμόζονται βάση των προτύπων επεκτασιμότητας που υποστηρίζονται από τα συστήματα υποστήριξης (back end systems). Communication via Open Standards Backend Systems HCM Assets Financials Mail Server Other Backend Systems Συστήματα Υποστήριξης: Στα συστήματα υποστήριξης (back end systems) υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα εταιρικά δεδομένα. Τα δεδομένα στα συγκεκριμένα συστήματα ανακτώνται/ενημερώνονται από το στρώμα ενοποίησης για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει απευθείας πρόσβαση από οποιαδήποτε εφαρμογή του στρώματος παρουσίασης στα συστήματα υποστήριξης (back end systems).

3 ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Συνδεόμενη Αρχιτεκτονική: Οι διάφορες λειτουργικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν ή να ανακτηθούν από τα συστήματα με σχετική ευκολία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα συστήματα υποστήριξης (backend systems) είναι ένα τυπικό σενάριο της αρχιτεκτονικής αυτής. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα υποστήριξης (backend system) με σκοπό την παρουσίαση νέας λειτουργικότητας ή αποσύνδεσης ενός συστήματος και απενεργοποίηση του αντίστοιχου τελικού σημείου. Στην προτεινόμενη λύση, οι adapters kαι το στρώμα ενοποίησης μπορούν να ενωθούν με πολλαπλά συστήματα υποστήριξης (bankend systems). Hub and Spoke Αρχιτεκτονική Κόμβος και Ακτίνα: Παρέχει ένα ευέλικτο αρχιτεκτονικό μοτίβο. Παρόλο που η έννοια του hub-andspoke είναι εύκολο να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε λύσεις, μπορεί να ερμηνευτεί με άπειρες παραλλαγές. Ενισχύει την επαναχρησιμοποίηση: Αναπτύσσεται μια τυπική διεπαφή που ονομάζεται ακτίνα (spoke) - από τον κόμβο (hub), σε ένα δεδομένο σύστημα και στην συνέχεια επαναχρησιμοποιείται η διεπαφή αυτή για όσα συστήματα χρειάζονται να επικοινωνήσουν με το πρώτο. Μειώνει τον αριθμό των διεπαφών: Η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης της ακτίνας (spoke), η οποία ενισχύεται από τις huband-spoke αρχιτεκτονικές, μειώνει δραματικά τον αριθμό των διεπαφών που πρέπει να αναπτυχθούν και να συντηρηθούν. Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Στρωμάτων: Μια αναγνωρισμένη αρχή, η οποία υπαγορεύει ότι πρέπει να εισαχθούν αυτόνομα και σαφώς οριοθετημένα στρώματα σε ένα σχέδιο αρχιτεκτονικής. Κάθε στρώμα καθορίζει τα όριά του μέσω πλήρως καθορισμένων και ασφαλών διεπαφών. Τυπικά, η λειτουργικότητα των στρωμάτων για τις περισσότερες από τις υπηρεσίες είναι εξαρτώμενη από τα «χαμηλότερα» επίπεδα. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει μια λειτουργικότητα να υλοποιηθεί πλήρως σε ένα «ανώτερο» στρώμα. Το κάθε στρώμα μπορεί να επεκταθεί επίσης και αυτόνομα. Επεκτασιμότητα: Κάθε στρώμα είναι δυνατό να επεκταθεί αυτόνομα. Προσανατολισμός Υπηρεσίας: Ο προσανατολισμός υπηρεσίας είναι μια κυρίαρχη τάση στα μοντέρνα σχέδια αρχιτεκτονικής. Ο προσανατολισμός υπηρεσίας είναι ένα παράδειγμα σχεδίασης το οποίο προορίζεται για την δημιουργία λογικών μονάδων οι οποίες σχεδιάζονται ανεξάρτητα για να είναι δυνατή η συλλογική και επαναλαμβανόμενη χρησιμοποίησή τους. Ο σχεδιασμός μια τέτοιας λογικής σύμφωνα με τον προσανατολισμό υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί με το πρόθεμα «προσανατολισμός προς την εξυπηρέτηση» (service-oriented). Επίσης οι μονάδες που βασίζονται στον προσανατολισμό υπηρεσίας αναφέρονται και ως «υπηρεσίες». Διαμορφωποίηση: Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το κάθε στρώμα αναπτύσσεται σε αρθρωτά στοιχεία. Το άθροισμα των στοιχείων αυτών σε ένα στρώμα, συνθέτει την λειτουργικότητα του στρώματος. Η διαμορφωποίηση έχει κεντρικό ρόλο στην φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης και οι λειτουργικές μονάδες είναι επίσης αυτόνομες και αλληλοεπιδρούν με άλλες λειτουργικές μονάδες μέσω διεπαφών. Σε μοντέρνους σχεδιασμούς ο όρος «στοιχείο» (component) είναι επίσης συχνός. Τα στοιχεία είναι ένα σύνολο από λειτουργικές μονάδες οι οποίες σε κάθε στρώμα έχουν συγκεκριμένο λειτουργικό ρόλο. Διαφάνεια Τοποθεσίας: Τα υποσυστήματα (backend systems) είναι κρυμμένα από τα υψηλά στρώμα. Μια εφαρμογή-πελάτη (client application) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες χωρίς να γνωρίζει που βρίσκονται τα υποσυστήματα (backend systems) αυτά. To σημαντικό είναι ότι οι εφαρμογές-πελάτη (client applications) δεν γνωρίζουν και δε θα πρέπει να γνωρίζουν για τα υποσυστήματα (backend systems). Το μοναδικό σημείο επικοινωνίας που γνωρίζουν οι εφαρμογές-πελάτη (client applications) είναι το σύνολο των τελικών σημείων. Ασφάλεια Πολλαπλών Επιπέδων: Υπάρχουν αυστηροί κανόνες ασφαλείας και μηχανισμοί για την επικοινωνία, τη μετάδοση και την αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών. SMS/Notifications: Ενοποίηση με το σύστημα SMS/Notifications Engine της Logicom Solutions για την αποστολή ή λήψη ειδοποιήσεων με μεγάλο εύρος πρωτοκόλλων συμπεριλαμβανομένων των SMS και s. Ηλεκτρονικές Πληρωμές: Ενοποίηση με το σύστημα Payment Engine της Logicom Solutions για την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών. Το σύστημα Payment Engine της Logicom Solutions είναι δυνατό να ενοποιηθεί με Πάροχους Υπηρεσιών Πληρωμών οι οποίοι υποστηρίζουν πολλαπλά πρωτόκολλα ηλεκτρονικών πληρωμών.

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΥΣΗΣ Πιο κάτω παρουσιάζονται δύο παραδείγματα που υποστηρίζονται από τη λύση του e-gateway καθώς και η απεικόνισή τους σε διαγράμματα ακολουθίας (UML Sequence Diagram) βάση της προτεινόμενης λύσης και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπως περιγράφεται στις πιο πάνω ενότητες. Διαδικασία Περιγραφή Ενημέρωση Στοιχείων Υπαλλήλου Ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων του υπαλλήλου Βήματα Διαδικασίας Σύνδεση στη Διαδικτυακή Πύλη Επιλογή του συνδέσμου «Ενημέρωση Στοιχείων» Συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων Υποβολή αιτήματος Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη στο σύστημα «HR» Εικόνα 1: Διάγραμμα ακολουθίας (UML Sequence Diagram) Ενημέρωση Στοιχείων Υπαλλήλου

5 Διαδικασία Περιγραφή Προβολή Σεμιναρίων Προβολή Σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει ο υπάλληλος Βήματα Διαδικασίας Σύνδεση στη Διαδικτυακή Πύλη Επιλογή του συνδέσμου «Παρουσίαση Σεμιναρίων» Προβολή Σεμιναρίων Αναμενόμενα Αποτελέσματα Προβολή των σεμιναρίων του τρέχων χρήστη όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο σύστημα «HR» Εικόνα 2: Διάγραμμα ακολουθίας (UML Sequence Diagram) Παρουσίαση Σεμιναρίων Υπαλλήλου

6 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Firewall Perimeter (DMZ) Zone Network Load Balancing Web Servers Presentation Layer - Portal (SharePoint 2013) Firewall Secure Zone Secure Network Application Servers SOA Layer, s & Integration. (IIS,WCF, WF, AppFabric) Network Load Balancing Database Cluster Database Servers Common Storage & System Databases (SQL Server, SQL Agent) Firewall Backend Systems Zone Backend Systems Backend Systems Backend systems participating in solution Mail HCM Assets Financials Σημείωση: Το διάγραμμα δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό μέγεθος της λύσης. Καθορίζονται οι διάφορες ζώνες ασφαλείας που θα πρέπει να τοποθετηθεί το κάθε στρώμα. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα ολοκληρωμένο φυσικό διάγραμμα και απεικονίζει μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις. Τεχνολογίες Microsoft.NET Framework 4.5 Windows Communication Foundation 4.5 Windows Workflow Foundation 4.5 Microsoft ASP.NET 4.5 Προϊόντα Διακομιστή Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SharePoint 2013 Microsoft Visual Studio 2013 Windows Server AppFabric

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ULTIMUS Adaptive BPM Suite

ULTIMUS Adaptive BPM Suite ULTIMUS Adaptive BPM Suite Η φιλοσοφία σχεδίασης και δόµησης του Λογισµικού ιαχείρισης Ροών Εργασίας Ultimus BPM βασίζεται στην ικανότητα και ευκολία προσαρµογής του στις εκάστοτε απαιτήσεις. Έτσι αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Το παρόν διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons BY-SA. Δημιουργήθηκε με τη χρήση της σουίτας γραφείου OpenOffice.Org

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΓΟ7ΛΛ-ΟΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,29-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:285504 (8956) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Microsoft Business Solutions Navision σάς δίνει την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-647 / 07-06-2013)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-647 / 07-06-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα