ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ. υπηρεσίες που εμπιστεύεστε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ. υπηρεσίες που εμπιστεύεστε"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ υπηρεσίες που εμπιστεύεστε

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ÐΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ÐÑÏÖÉË ÅÔÁÉÑÉÁÓ - ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ 4 ÓÔÅËÅ ÙÓÇ 5 ÁÎÉÏÐÉÓÔÉÁ ÌÅÔÑÇÓÅÙÍ & ÄÉÁÐÉÓÔÅÕÓÇ 6 ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ ÓÔÅËÅ ÙÍ 7 ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÍÅÑÙÍ 8 ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏÓ ÅËÅÃ ÏÓ 10 ÃÁËÁÊÔÏÊÏÌÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ 11 ÏÉÍÏÓ ÁÐÏÓÔÁÃÌÁÔÁ ÁËÊÏÏËÏÕ Á ÐÏÔÁ 12 ÅËÁÉÏËÁÄÏ & ÖÕÔÉÊÁ ÅËÁÉÁ 13 ÃÅÍÉÊÏÉ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÉ ÓÅ ÔÑÏÖÉÌÁ & ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ 14 ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 15

4 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το Ηπειρωτικό Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο εργαστήριο φυσικοχημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων, ενώ είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.). Στόχος του είναι: Η παροχή αξιόπιστων αναλύσεων & συμβουλών, σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία τροφίμων ποτών ζωοτροφών και αγροτικών προϊόντων. Έλεγχος της ποιότητας των νερών. Έλεγχος της λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών. Έλεγχος οίνων και τσίπουρων καθώς επίσης και συμβουλές σε ερασιτέχνες παραγωγούς. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τα εργαστήρια και τα γραφεία της εταιρίας στεγάζονται στην οδό 21η Φεβρουαρίου 192 στα Ιωάννινα. Οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία του είναι σύμφωνες με το πρότυπο του ISO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται τόσο στις μικροβιολογικές όσο και στις φυσικοχημικές αναλύσεις είναι ο πλέον σύγχρονος και η σωστή λειτουργία και η αξιοπιστία του, ελέγχεται ετήσια από εξειδικευμένες εταιρίες της Ελλάδας και του Εξωτερικού (εργαστήρια διακρίβωσης εξοπλισμού).

5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Τα στελέχη της εταιρίας είναι επιστημονικά καταρτισμένα με σημαντική εργαστηριακή και εργασιακή εμπειρία ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αναλύσεων και η επιστημονική προσέγγιση των τυχόν προβλημάτων. Τζίμας Παναγιώτης - Διευθυντής Εργαστηρίου / Υπεύθυνος Ποιότητας Χημικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υποψήφιος Διδάκτορας. Εργασιακή εμπειρία ως χημικός & υπεύθυνος παραγωγής στο οινοποιείο «Κτήμα Γκλίναβος Ζίτσα Α.Ε.» , διδακτικό έργο στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. και επιστημονικός συνεργάτης στα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο τμήμα Ιχθυοκομίας & Αλιείας. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εσωτερικού & εξωτερικού, διδακτικό έργο σε φοιτητικά εργαστήρια & τέσσερεις δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Λαμπρόπουλος Ιωάννης Επιστημονικός Υπεύθυνος Διδακτορικό Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Βιοχημείας και Χημείας Βιομορίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργασιακή εμπειρία ως χημικός στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας , ως χημικός στο εργαστήριο της γαλακτοβιομηχανίας «Α.Β.Γ.Η.-ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, διδακτικό έργο σε φοιτητικά εργαστήρια & δέκα δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παπαθανασίου Ιωάννης Υπεύθυνος Marketing / Sales Γεωπόνος Α.Π.Θ με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Χημική Τεχνολογία Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διδακτική εμπειρία στα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Ιδιοκτήτης μεταποιητικής μονάδας παραγωγής οίνου και τσίπουρου & μελετητής Γεωπόνος. Συμμετοχή σε διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα του εξωτερικού, με μια δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό. 5

6 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Η πολιτική ποιότητας του εργαστηρίου, όπως αυτή διατυπώνεται στο εγχειρίδιο ποιότητας είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του διεθνούς στάνταρ ISO 17025, ώστε η ποιότητα των παρερχόμενων υπηρεσιών να είναι η υψηλότερη δυνατή. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ με Αρ. πιστοποιητικού 411 για τους παρακάτω τύπους δοκιμών: Χημικές δοκιμές Νερό Περιβαλλοντικά δείγματα (Νερό-Έδαφος-Αέρας-Ιζήματα κ.α.) Μικροβιολογικές δοκιμές Νερό Περιβαλλοντικά δείγματα (Νερό-Έδαφος-Αέρας-Ιζήματα κ.α.) Τρόφιμα, προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση Αγροτικά προϊόντα (περιλαμβάνονται οι ζωοτροφές) Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ελέγχεται ετήσια με τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών, στα οποία συμμετέχουν εργαστήρια από όλη την Ευρώπη. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πολιτική της εταιρίας μας είναι προστασία του περιβάλλοντος. Βασιζόμενοι σε αυτό τον άξονα το ΗΠ.ΕΡ. ποιοτικού ελέγχου έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε για την διάθεση των εργαστηριακών αποβλήτων και τον τελικό τους προορισμό σε ειδικευμένη εγκατάσταση της Ε.Ε.

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΗΠ.ΕΡ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Konstandi M., Harkitis P., Thermos K., Ogren SO., Johnson EO., Tzimas P., Marselos M. Modification of inherent and drug-induced dopaminergic activity after exposure to benzo(alpha)pyrene. Neurotoxicology, in Press, Lambropoulos I. and Roussis I. G. Antioxidant activity of red wine phenolic extracts towards oxidation of corn oil. European Journal of Lipid Science and Technology, in press, , (6), , Roussis I., Lambropoulos I. and Tzimas P. Protection of volatiles of a wine with low sulfur dioxide by caffeic acid or glutathione. American Journal of Enology and Viticulture, 58 (2): , Lambropoulos I. and Roussis I. G. Inhibition of the decrease of volatile esters and terpenes during storage of wines and a model wine medium by wine phenolic extracts. Food Technology and Biotechnology, 45(2), , Lambropoulos I. and Roussis I. G. Inhibition of the decrease of volatile esters and terpenes during storage of a white wine and a model wine medium by caffeic acid and gallic acid. Food Research International, 40 (1): Papathanasiou I., Selvagini M., Vaughan-Martini A., Roussis I.G. Winemaking ability of wild yeast strains and comparative volatile profiles of wines fermented at 12 degrees or 20 degrees C. Food Science and Technology Research, 12 (3), Aug Tselepis A.D., Lourida P.C., Tzimas P.C. and I.G. Roussis. Comparative antioxidant effectiveness of white and red wine and their phenolic extracts towards low-density lipoprotein oxidation. Food Biotechnology, 19 (1), 1-14, Roussis I.G., Soulti K. and Tzimas P. Inhibition of the decrease of linalool in Muscat wine by phenolic acids. Food Technology and Biotechnology, 43 (4), , Igoumenidou V., Lambropoulos I., Roussou I. and Roussis I.G. Casein and Cheese Peptide Degradation by Enterococcus durans FC12 Isolated from Feta Cheese. Food Biotechnology 19 (2) Roussis I. G., Lambropoulos I. and Papadopoulou D. Inhibition of the decline of volatile esters and terpenols during oxidative storage of Muscat-white and Xinomavro-red wine by caffeic acid and N-acetyl-cysteine. Food Chemistry, , Roussis I. G., Lambropoulos I. and Soulti K. Scavenging Capacities of some wines and wine phenolic extracts. Food Technology and Biotechnology, 43 (4): OCT-DEC Lambropoulos I., Igoumenidou V., Roussou I. Proteolytic activities of Leuconostoc FC9 isolated from fetal cheese MILCHWISSENSCHAFT 60 (3): Roussou I., Lambropoulos I., Pagoulatos G. N., Fotsis T. and Roussis I. G. Decrease of heat shock protein levels and cell populations by wine phenolic extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, , 52, Roussou I., Lambropoulos I., Pagoulatos G. N. and Roussis I. G. Decrease of heat shock protein levels in HeLa tumor cells by red wine extracts. Italian Journal of Food Science, , 3,

8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ υπηρεσίες που μπορείτε να εμπιστεύεστε Ποιότητα Νερών υπηρεσίες που μπορείτε να εμπιστεύεστε Το καθαρό και υγιές νερό είναι βασικό για: την υγεία του ανθρώπου την υγεία & σωστή ανάπτυξη ζώων πουλερικών ιχθυρών την ποιότητα των τροφίμων την σωστή ανάπτυξη των φυτών Στο Ηπ.Ερ. Ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζονται έλεγχοι ρουτίνας & εξειδικευμένες αναλύσεις σε νερά, καθώς επίσης, προτείνονται συμβουλές για την εναρμόνιση με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και παρέχονται συστήματα επεξεργασίας νερού. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα προτείνει λύσεις αποτελεσματικές και οικονομικές για κάθε είδους πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Οι μέθοδοι ελέγχου που εφαρμόζει είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και σύμφωνοι με διεθνή πρότυπα, ενώ σειρά φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών είναι διαπιστευμένες από τον ΕΣΥΔ. Δειγματοληψίες Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες δειγματοληψίαςεκπαίδευση προσωπικού για τη σωστή διεξαγωγή δειγματοληψιών κατάλληλα δοχεία συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων. Ανάλογα με το είδος δείγματος προσδιορίζονται: Α. Φυσικοχημικοί Παράμετροι 1. ph, Θολερότητα, Αγωγιμότητα 2. Ολική, παροδική & μόνιμη σκληρότητα 3. Ανιόντα: NH 4+, NO 2-, NO 3-, SO4 2- κ.α. 4. Μέταλλα Hg, Al, Cu, Ti, K, Na, Ca, Cr, Cd, Pb, Sb κ.α. 5. Παρασιτοκτόνα, Φυτοφάρμακα, Οργανικές πτητικές ουσίες, PCB s κ.α. Β. Μικροβιολογικοί παράμετροι 1. ΟΜΧ 22 ο & 37 ο C 2. Enterococcus 3. E.coli κολοβακτηριοειδη 4. Clostridium Perfigens 5. Έλεγχος Legionella 6. Pseudomonas Aeruginosa Γ. Περιβαλλοντικοί παράμετροι 1. BOD 2. COD 3. TOC 4. Προσδιορισμός ολικού και οργανικού αζώτου, ολικού φωσφόρου, χλωροφύλλης Α 8

9 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ υπηρεσίες που μπορείτε να εμπιστεύεστε Πού μπορεί να εφαρμόζεται ο έλεγχος της ποιότητας νερού; Νερό που προορίζεται για οικιακή χρήση & ανθρώπινη κατανάλωση Νερά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων Νερά που χρησιμοποιούνται για πότισμα ζώων πουλερικών Νερά ιχθυοκαλλιεργειών Νερά Πισίνας Νερά για πότισμα φυτών Νερό που προορίζεται για παρασκευή σκυροδέματος Νερά λιμνών, ποταμών και θαλασσών Νερά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης θέρμανσης Νερά βιολογικών καθαρισμών Έλεγχος για ύπαρξη legionella σε νερά μονάδων Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας; Δήμοι Κοινότητες Σύμφωνα με το ΦΕΚ 630/ & 986/ οι Δημοτικές αρχές είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τη ποιότητα των νερών δικτυού σε Διαπιστευμένα εργαστήρια. Το ΗΠ.ΕΡ. ποιοτικού ελέγχου αναλαμβάνει με υπευθυνότητα & επιστημονικότητα τη διενέργεια των δειγματοληψιών τη κατάρτιση μοντέλου δειγματοληψιών σύμφωνο με το ΦΕΚ 630/ τη διεξαγωγή των αναλύσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τη στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση των ευρημάτων στο Δ.Σ. του δήμου ή της κοινότητας. τη συμβουλευτική υποστήριξη συστήματα επεξεργασίας νερού και καθαρισμό δικτύων & δεξαμενών (χλωριωτήρες, υγρό χλώριο κλπ) Εταιρίες Παραγωγής Τροφίμων Εκτροφεία Ζώων & Πουλερικών Ιχθυοκαλλιεργητές Η ποιότητα του παραγομένου τροφίμου η υγεία και σωστή ανάπτυξη των ζώων, πουλερικών & ιχθυρών επηρεάζεται τα μέγιστα από την ποιότητα του νερού. Η εταιρία μας προσφέρει: Συνεχή έλεγχο των νερών με βάση τη νομοθεσία και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μονάδας. Συμβουλευτικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων Συστήματα επεξεργασίας νερού (χλωριωτήρες, αποχλωριωτήρες, αποσκληριντές, χημικά πρόσθετα κλπ) Μονάδες Ξενοδοχείων Κολυμβητήρια - Νοσοκομεία Σχολικά Συγκροτήματα Βιομηχανίες Αγροτικές Μονάδες Ιδιώτες 9

10 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ υπηρεσίες που μπορείτε να εμπιστεύεστε Μικροβιολογικός Έλεγχος υπηρεσίες που μπορείτε να εμπιστεύεστε 10 Ασφαλές Τρόφιμο = Μικροβιολογικά ελεγμένο Τρόφιμο. Το ΗΠ.ΕΡ. Ποιοτικού Ελέγχου εγγυάται αξιόπιστες μετρήσεις στο μικροβιολογικό πεδίο γιατί διαθέτει: Άριστα εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο το οποίο λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπεύθυνου της εταιρίας Δρ. Λαμπρόπουλου Ι., με πολυετή εμπειρία στις μικροβιολογικές αναλύσεις. Σειρά διαπιστευμένων μικροβιολογικών δοκιμών σε τρόφιμα,νερά & ζωοτροφές. Όλες οι δοκιμές βασίζονται σε ISO μεθόδους ή ισοδύναμες αυτών, όπως ορίζει η Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ανάλογα με το είδος του δείγματος προσδιορίζονται Ανίχνευση και Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών Ανίχνευση και Καταμέτρηση E. Coli Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροβακτηρίων Ανίχνευση των Salmonella spp Ανίχνευση και καταμέτρηση της Listeria monocytogenes & Listeria spp Ανίχνευση και καταμέτρηση Staphylococcus Aureus και σταφυλοκκόκων θετικών στην πηκτάση Αριθμός Αποικιών ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22 ο C σε νερά Αριθμός Αποικιών ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 37 ο C σε νερά Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium Perfringens Ανίχνευση και καταμέτρηση θειαναγωγικών κλοστριδίων Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα στους 30 ο C σε τρόφιμα Εντεροτοξίνη του Σταφυλόκοκκου (Γάλα & Γαλακτοκομικά προϊόντα) Καταμέτρηση Ζυμών Μυκήτων Το Ηπειρωτικό Εργαστήριο απευθύνεται σε εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να εφαρμόσουν ή εφαρμόζουν το ISO22000:2005 περί ασφάλειας τροφίμων.

11 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το Ηπειρωτικό Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου διαθέτει προσωπικό με πολυετή εμπειρία στις αναλύσεις γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο κ. Λαμπρόπουλος Ιωάννης Διδάκτορας Χημείας έχει εργαστεί ερευνητικά σε γαλακτοκομικά προϊόντα στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής του Διατριβής, ενώ εδώ και τρία έτη εργάζεται στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη». Ενδεικτικός Κατάλογος Δοκιμών σε Γαλακτοκομικά προϊόντα: Προσδιορισμός σε γάλα: % Λίπος, % Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους, Πυκνότητα, % Πρωτεΐνες, % Λακτόζη, % Προστιθέμενο Νερό, % Στερεά, Κρυοσκοπικό Σημείο Προσδιορισμός ουρίας Δοκιμή της φωσφατάσης Μικροβιολογικός έλεγχος (Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, Listeria, Salmonella, coliforms, Enterobacterιaceae, E.coli, Staphylococcus, Εντεροτοξίνη του Σταφυλόκοκκου) Σωματικά κύτταρα Έλεγχος Νοθείας αγελαδινού και γίδινου γάλακτος σε πρόβειο γάλα Προσδιορισμός Αντιβιοτικών Προσδιορισμός σε τυρί: Λίπος, Πρωτεΐνη, Λακτόζη, Υγρασία, ph, NaCl Προσδιορισμός σε γιαούρτι: Λίπος, Σ.Υ., οξύτητα Προσδιορισμός σε βούτυρο: Υγρασία, Λίπος, Οξύτητα Προσδιορισμός σε κρέμα: Λίπος, Οξύτητα 11

12 ΟΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Το Ηπειρωτικό Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου λειτουργεί και ως οινολογικό εργαστήριο με αριθμό αδείας 744/ Εκτός από τις αναλύσεις οίνου δίνονται συμβουλές σε οινοπαραγωγούς και παρακολούθηση της οινοποίησης τους από έμπειρους οινολόγους. Ο Παπαθανασίου Ιωάννης είναι οινολόγος-οινοποιός, ιδιοκτήτης της μεταποιητικής μονάδας παραγωγής οίνου και τσίπουρου «Παπαθανασίου Ι.», ενώ ασχολήθηκε ερευνητικά με τον οίνο στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του Διατριβής. Ο Τζίμας Παναγιώτης έχει εργαστεί ως υπεύθυνος παραγωγής στο οινοποιείο «Κτήμα Γκλίναβος Ζίτσα Α.Ε.», ενώ ασχολήθηκε ερευνητικά με τον οίνο στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του Διατριβής. Ενδεικτικός Κατάλογος Δοκιμών σε Οίνο-Αποστάγματα & Αλκοολούχα ποτά: Προσδιορισμός βαθμών Brix Beaume Προσδιορισμός ολικής οξύτητας Προσδιορισμός πτητικής οξύτητας Προσδιορισμός συγκέντρωσης ολικού,ελεύθερου, δεσμευμένου SO 2 Προσδιορισμός αναγόντων ζαχάρων Προσδιορισμός ειδικού βάρους Προσδιορισμός ph Προσδιορισμός Αλκοολικού βαθμού Προσδιορισμός Ανθοκυανών και Φαινολικών Προσδιορισμός ωχρατοξίνης Προσδιορισμός αλκοόλης, μεθανόλης και ανώτερων αλκοολών στο τσίπουρο Ανίχνευση υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων και φυτοφαρμάκων 12

13 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ Το Ηπειρωτικό Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου διαθέτει προσωπικό με πολυετή εμπειρία στις αναλύσεις γαλακ Τα στελέχη της εταιρίας κ. Λαμπρόπουλος Ιωάννης & κ. Παναγιώτης Τζίμας έχουν πραγματοποιήσει ερευνητικές εργασίες σχετικά με την οξείδωση και ποιότητα των φυτικών ελαίων, δημοσιεύοντας εργασίες σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ενδεικτικές παράμετροι που ελέγχονται: Προσδιορισμός οξύτητας Προσδιορισμός Αριθμού υπεροξειδίων Προσδιορισμός Συντελεστών Απορρόφησης Κ 270, Κ 232, ΔΚ Προσδιορισμός Δείκτη Διάθλασης Ανίχνευση ξένων προς το ελαιόλαδο ελαίων κατά τη μέθοδο Ε. Συνοδινού - Ζ. Κώνστα Εξέταση ελαίων σε υπεριώδες φως Προσδιορισμός ειδικού βάρους Έλεγχος υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων Προσδιορισμός μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων 13

14 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Προσδιορισμός Υγρασίας Προσδιορισμός Τέφρας Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Προσδιορισμός Λίπους Προσδιορισμός Ιχνοστοιχείων Προσδιορισμός Βιταμινών Προσδιορισμός ινωδών ουσιών Ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων Μυκοτοξίνες: Αλφατοξίνη Β1, Αλφατοξίνη Μ1, Ωχρατοξίνη Α1, Ζερεαλενώνη, Φουρμονισίνη Β1, Τ-2 τοξίνη DON Αντιβιωτικά: Χλωραμφενικόλη, Αμινογλυκοζίδια (κενταμισίνη, στρεπτομυκίνη, νεομυκίνη), Σουλφοναμίδια, Fluoroquinolones (enrofloxacin, flumequine, general fluoroquinolones) Φάρμακα, Στεροειδή: Clenbuterol, B-Αγωνιστές, Ivermectine, Κορτικοστεροειδή, Diethylstilbestorl, 19-Nortestosterone, Προγεστερόνη, MPA, Trenbolone, Zeranon Αλλεργιογόνα: Κ-Καζεΐνη, Γλιαδίνη, Αλλεργιογόνο φυστικιού, Αλλεργιογόνο αυγού, Αλλεργιογόνο γάλακτος, Αλλεργιογόνο αμυγδάλου Το Ηπειρωτικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο στο πεδίο μικροβιολογικών δοκιμών στις ζωοτροφές 14

15

16 ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ΗΠ.ΕΡ. Ποιοτικού Ελέγχου Παπαθανασίου Ι. - Λαμπρόπουλος Ι. - Τζίμας Π., Ο.Ε. Διεύθυνση: ΚΑ Φεβρουαρίου 192, Ιωάννινα Τ.Κ.: ΑΦΜ: Α Ιωαννίνων Τηλ.: Φαξ: / Τζίμας Παναγιώτης Δ/ντης Εργαστηρίου M.Sc Χημικός Κιν.: Λαμπρόπουλος Ιωάννης Επιστημονικός Υπεύθυνος Ph.D, M.Sc Χημικός Κιν.: Παπαθανασίου Ιωάννης Υπεύθυνος Marketing - Sales M.Sc Γεωπόνος - Οινολόγος Κιν.: σχεδιασμός εντύπου: Αφροδίτη Ζούκη

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)... 5 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ... 6 2.1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ» έχει πιστοποιημένες ικανότητες, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από 41 Πίνακας περιεχομένων 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)... 5 1.2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Οδηγός για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP σε Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις

Γενικός Οδηγός για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP σε Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις Γενικός Οδηγός για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP σε Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α Θ Η Ν Α 2 012 ISBN 978-960-99917-0-4 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία 2 ου τετραμήνου με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Eρευνητική εργασία 2 ου τετραμήνου με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Eρευνητική εργασία 2 ου τετραμήνου με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αργυράκης Γιάννης Αργυρίου Αντώνης Βασιλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Αθήνα, Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011... 5 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας στην Παραγωγή και Εμπορία Λαχανοκομικών Προϊόντων στο νομό Ηρακλείου»

«Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας στην Παραγωγή και Εμπορία Λαχανοκομικών Προϊόντων στο νομό Ηρακλείου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ «Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας στην Παραγωγή και Εμπορία Λαχανοκομικών Προϊόντων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-41082

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Περιεχόμενα Ι. Προσωπικά Στοιχεία ΙΙ. Τίτλοι και Σπουδές ΙΙΙ. Επαγγελματική - Ερευνητική Προϋπηρεσία 1. Επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα 2. Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ Αργυρώ Ρεμούνδου, MSc Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΛΟΤ Κωνσταντίνα Τζιά, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ Βασιλική Ωραιοπούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ.

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιεχόμενα το όραμά μας, εταιρικές αξίες...4 μήνυμα Προέδρου...6 η ιστορία μας...8 σημαντικά γεγονότα...10 η οργάνωσή μας...12 συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία...14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Άρθρο 1 Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ποιότητα και τον κίνδυνο.

ΘΕΜΑ. Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ποιότητα και τον κίνδυνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 3: Σύνθεση γάλακτος και φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα