ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΚΆΒΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΚΆΒΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΚΆΒΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Σελίδα Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 Β. ΠΤΥΧΙΑ 3 B.1 Βασικό Πτυχίο 3 B.2 ιδακτορικό 3 B.3 Άλλα Πτυχία 3 Γ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 4 ΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ε. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 4 Ε.1 Επαγγελµατική προϋπηρεσία 4 Ε.2 ιδακτική προϋπηρεσία 5 Ε.3 Συµµετοχή σε επαγγελµατικά µητρώα και επιστηµονικές επιτροπές. 6 Ζ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 Ζ.1 Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα 6 Ζ.2 Ερευνητικές εργασίες 7 Ζ.3 Συνέδρια 7 Ζ.4 Κριτής σε επιστηµονικά περιοδικά 7 Ζ.5 Συγγραφέας βιβλίων-µονογραφιών 7 Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 Η.1. Συγγραφέας µονογραφιών 8 Η.2. Συγγραφέας αυτοδύναµων & πρωτοτύπων επιστηµονικών 8 εργασιών Η.3 Συγγραφέας επιστηµονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια µε σύστηµα κριτών 10 Η.4. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (CITATIONS) 11 H.5. ΣΥΝΕ ΡΙΑ 12 H.5.i. Συγγραφέας σε διεθνή παγκόσµια συνέδρια µε σύστηµα κριτών 12 H.5.ii. Συγγραφέας σε εθνικά συνέδρια µε σύστηµα κριτών 14 2

3 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Kακάβας Κωνσταντίνος του Βασιλείου Ηµεροµηνία γέννησης: 26 Ιουνίου 1965 Τόπος γέννησης: Μητρόπολη Καρδίτσας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά ιεύθυνση: Β. Γρίβα 11, Τ.Κ Υπηκοότητα: Ελληνική από γέννηση Τηλέφωνο & εσωτερικό 106, & Β. ΠΤΥΧΙΑ B1.Βασικό πτυχίο: Χηµικός Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Επίδοση: Λίαν καλώς. Χρόνος κτήσης: B2. ιδακτορικό δίπλωµα: B3.Εξειδικεύσεις Άλλα πτυχία: Γ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ιδάκτορας Βιοχηµείας, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Επίδοση: Άριστα. Χρόνος κτήσης: 2004 Θέµα: «Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ταυτοποίηση µεταλλάξεων µε τη µέθοδο SSCP». Επιβλέπουσα: Αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Μπονάνου - Τζεδάκη Σ. Μέλη: Καθηγητής Ν. Βαµβακόπουλος & Επίκουρη Καθηγήτρια Ελ. Γεωργάτσου. 1.Μελετητικό πτυχίο, Xηµικές - Περιβαλλοντικές µελέτες & έρευνες, Τάξη Ά. 2.First Certificate in English του Πανεπιστηµίου Cambridge (FCE). 3.Test of English as a foreign language (TOEFL). 4.Μεταπτυχιακή εξειδίκευση ενός έτους στην Οινολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) στη σχολή Χηµείας (1984). 3

4 . ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ : Χρήση αέριας (GC), υγρής χρωµατογραφίας (HPLC), αποµόνωση DNA, από λευκά ευκαρυωτικά κύτταρα. Ηλεκτροφορήσεις σε αγαρόζη, ακριλαµίδιο (SDS-PAGE), αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR), τεχνικές ανίχνευσης και ταυτοποίησης µεταλλάξεων [Single Strand Conformation Poplymorphism, Denaturing Gradient Gel Electrophoresis, Amplification refractory mutation system, Allele Specific Oligonucleotide], εκχύλιση DNA, µετρήσεις ενζυµατικής ενεργότητας και ενζυµατικές µέθοδοι ανάλυσης (για σάκχαρα, πρωτεΐνες, οξέα, νιτρικά ιόντα, κ.λ.π.). Τεχνικές µικροβιολογικής ανάλυσης (καλλιέργεια, αποµόνωσηταυτοποίηση µικροοργανισµών) µε κλασσικές και σύγχρονες µεθόδους. Λυοφυλίωση µικροβιακών κυττάρων. Ε. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ E1. Επαγγελµατική E1.1.Σε Χηµικό Μικροβιολογικό εργαστήριο αναλύσεων. Από το Φεβρουάριο του Επίσηµο και Εγκεκριµένο, Εργαστήριο από το Υπουργείο Οικονοµικών & το Υπουργείο Γεωργίας (Τµήµα δηµόσιας υγείας). ιάρκεια 17 χρόνια. α) Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίµων-νερών-υλικών. β) Ποιοτικό έλεγχο υδάτων. γ) Χηµικές Αναλύσεις Υλικών-Τροφίµων. Πιο αναλυτικά: Προσδιορισµός συγκέντρωσης κραµάτων βωξίτη. Αναλύσεις χρωµάτων. Μέτρηση της ενζυµικής ενεργότητας της διαστάσης σε µέλια. Μέτρηση της Υδροξυµέθυλοφουρφουράλης (HMF), σε µέλια. Ενζυµικές αναλύσεις µέτρησης του D-Malic Acid ή L-Lactic Acid (ενζυµικά). Με παρόµοιες ενζυµικές µεθόδους προσδιορίζονται και οι άλλες παράµετροι, όπως histamine, ωχρατοξίνης A, ακεταλδεύδης, D-Glucose, D-Fructose, Sucrose, Starch. Αναλύσεις παρουσίας αντιβιοτικών σε γάλατα. Αξιολόγηση ανάλυσης ταυτοποίησης είδους γάλακτος µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου. 4

5 Πρωτεΐνες και γλουτένη σε δηµητριακά και άλευρα. Εύρεση του Βιοχηµικώς απαιτούµενου Οξυγόνου σε δείγµατα νερού και αποβλήτων (BOD 5 ). Προσδιορισµός, Ethanol, Glycerol, bretanomyces, Acetic Acid, Formic Acid, Citric Acid, Ammonia, Nitrate, είτε µε ELISA ή ενζυµικά. και πολλές άλλες εφαρµογές. Προσδιορισµός όλων των µικροβιολογικών παραµέτρων (Ολική µικροβιολογική χλωρίδα στους 37οC και 22οC, E. Coli, Clostridium Perfrigen, Εντερόκκοκο, Κολοβακτηριοειδή) που αφορούν τα επιφανειακά, υπόγεια και πόσιµα νερά. δ)περιβαλλοντικές χηµικές αναλύσεις µέτρησης COD, BOD (Βιοχηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο). Σύνταξη περιβαλλοντικών µελετών. E1.2.Εκπαίδευση σε ερευνητικό χηµικό εργαστήριο στον τοµέα της Οργανικήs Χηµείας (εφαρµογές χρωµάτων) στο ερευνητικό τµήµα ερευνητικού κέντρου στην Ιαπωνία. Πιο συγκεκριµένα µελετήθηκαν οι ρεολογικές ιδιότητες διασποράς διαφόρων οργανικών ουσιών σε διάλυµα πολυµερούς. ιάρκεια δύο µήνες. E1.3.Εµπειρία στο στήσιµο του ISO (από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης), και πιο συγκεκριµένα για τον Εντερόκοκκο, σε δείγµατα υπόγειων, επιφανειακών και πόσιµων νερών. E1.4. Εµπειρία στην Βιοµηχανία παραγωγής ζυµαρικών Κίκιζας ΑΕΒΕ (Μέλισα), σαν υπεύθυνος ποιότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, για ένα έτος. E2. ιδακτική προϋπηρεσία Εκλεγµένος «Καθηγητής Εφαρµογών» (Lecturer) από το 2010, στο τµήµα Τεχνολογίας & Σχεδιασµού Ξύλου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Λάρισας. Ε2.1.Στη Σχολή Επιστηµών Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Λάρισας στη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων της Τεχνολογίας Οργάνων, της Βιοχηµείας και της Κλινικής Χηµείας, από το 1995 έως και σήµερα. Εισηγητής των αυτοδύναµων Θεωρητικών µαθηµάτων i) της Τεχνολογίας Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας από το 1998 έως 1999 & 5

6 Ε.3. Συµµετοχή σε επαγγελµατικά µητρώα και επιστηµονικές επιτρο πές ii) της Κλινικής Χηµείας Ι το , & ιάρκεια δεκαπέντε ακαδηµαϊκών ετών. Ε2.2.Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) για τη διδασκαλία του εργαστηριακού Μαθήµατος Τεχνολογίας Υλικών. ιάρκεια πέντε µηνών Ε2.3. ιδασκαλία του εργαστηριακού µαθήµατος Χηµείας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής Ιατρική Βιοχηµεία. Ε2.4.Στη Σχολή Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΣΤΕΞ) για τη διδασκαλία των Θεωρητικών µαθηµάτων i)τεχνολογία Υλικών, ii) Φινίρισµα επιφανειών και iii) του εργαστηριακού Μαθήµατος Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών. Ε2.5.Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών (δέκα πέντε) σε φοιτητές του τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας. Ε2.6.Εισηγητής στο 1 ο & 2 ο ΙΕΚ Λάρισας για Οινοτεχνία Οινολογία Ποτά & σερβίρισµα κρασιών. Ε2.7 Εισηγητής σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε πολλούς τους τοµείς δραστηριότητας και θεµατολογίας. Εµπειρογνώµονας του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης(εσυ ) Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας. Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών Στελεχών Επιχειρήσεων Τροφίµων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) Ζ.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Z1. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα Ζ1.1.Συµµετοχή στη βασική ερευνητική οµάδα τεσσάρων ερευνητικών προγραµµάτων του ΤΕΙ Λάρισας: Ζ1.1α) «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ- ΕΠΕΑΚ ΙΙ» του ΤΕΙ Λάρισας Τµήµα Ιατρικών εργαστηρίων µε θέµα: «Ανάπτυξη συστήµατος για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων του πόσιµου ύδατος». Από έως

7 Ζ1.1β) «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ- ΕΠΕΑΚ ΙΙ» του ΤΕΙ Λάρισας Τµήµα Ιατρικών εργαστηρίων µε θέµα : «Μοριακά χαρακτηριστικά και πρόληψη νευροµυϊκών παθήσεων: η περίπτωση της µυϊκής δυστροφίας Duchenne/Becker». Ζ1.1γ) «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ- ΕΠΕΑΚ ΙΙ» του ΤΕΙ Λάρισας Τµήµα Ιατρικών εργαστηρίων µε θέµα : «Γλυκοζαµινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες ως συνωργανωτές του υαλοειδούς». Ζ1.1δ) «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ» του ΤΕΙ Λάρισας Τµήµα Τεχνολογίας Ξύλου µε θέµα : «Εµποτισµός ξύλου µε έλαια για την µέτρηση της ανθεκτικότητάς του». Ζ1.2.Υποβολή προτάσεων και τεχνικών δελτίων για το πακέτο SANTER για λογαριασµό της ΕΥΑ Λάρισας (1998). Z2. Ερευνητικές εργασίες Βλέπε ανάλυση Ερευνητικού έργου. Z3. Συνέδρια Βλέπε ανάλυση Ερευνητικού έργου. Z4.Κριτής σε επιστηµονικά περιοδικά 1. Στο περιοδικό Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. (IF- Z5. Συγγραφέας Βιβλίων Μονογραφιών : 1, ). (Μία κρίση) 2. Στο περιοδικό Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. (IF- 1, ). (Μία κρίση µε θέµα: The underestimation of using serum magnesium measurement to exclude magnesium deficiency in adults. Manuscript number CCLM-M-D R1) 3. Στο περιοδικό Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. (IF- 1, ). (Μία τελική κρίση του προηγούµενου άρθρου.) 4. Στο περιοδικό Gene Therapy & Molecular Biology. (Μία κρίση) 1. ιδακτορική ιατριβή µε Θέµα: «Ανάπτυξη µεθόδου SSCP και εφαρµογή στην ταυτοποίηση σηµειακών µεταλλάξεων». 2. Συγγραφή Θεωρητικού και εργαστηριακού βιβλίου Κλινικής Χηµείας Ι, για το Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας. 3. Συγγραφή εργαστηριακών σηµειώσεων Βιοχηµείας ΙΙ για το Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας. 7

8 Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ H.1. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 1.Συγγραφή διδακτορικής διατριβής µε θέµα: «Ανάπτυξη µεθόδου SSCP και εφαρµογή στην ταυτοποίηση σηµειακών µεταλλάξεων». Ιούλιος 2004, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. H.2. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟ ΥΝΑΜΩΝ ή ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σύστηµα κριτών) Σε αγκύλη: [εκδοτικός οίκος, συντελεστής απήχησης (IF) 2005]: 1.Kakavas V. Konstantinos, Plageras P, Vlachos A, Papaioannou B.A, Noulas A. «PCR-SSCP: a method for the molecular analysis of genetic diseases. An overview». Molecular Biotechnology. [Humana Press, IF 1, ]. Review, 2008 Feb; 38(2): Στην παρούσα επιστηµονική εργασία γίνεται ενδελεχώς αναφορά για τη χρήση της µεθόδου PCR-SSCP. Περιγράφονται λοιπόν όλες οι συνθήκες τόσο της µεθόδου SSCP όσο και όλων των άλλων µεθόδων και γίνεται αξιολόγηση όλων των µεθόδων ανίχνευσης και ταυτοποίησης των µεταλάξεων. (Published February 2008-Published online Accepted ) 2.Kakavas V. Konstantinos, Noulas A., Chalkias C., Hatzichristodoulou C., Georgiou I., Georgatsou E. & Bonanou S. «Ιdentification of the Four Commonest β-globin Gene Mutations in Greek β-thalassaemic Patients and Carriers by Non-Radioactive PCR-SSCP: Advantages and Limitations of the Method». Journal of Clinical Laboratory Analysis. (2006) 20 (1): 1-7[Wiley Scientific Publications, IF 0, ]. Στη προαναφερθείσα εργασία εγκαθιδρύσαµε µια νέα µέθοδο ταυτοποίησης µεταλλάξεων. Ευρέθησαν τα πρότυπα αποδιάταξης προτύπων δειγµάτων τα οποία συγκρίθηκαν µε πρότυπα δείγµατα. Όλα τα αποτελέσµατα που εξάχθηκαν µε τη µέθοδο SSCP, επιβεβαιώθηκαν και µε την µέθοδο ARMS. (Published) 3.Kakavas V. Κonstantinos, Noulas A., Kanakis I., Bonanou S., Karamanos «Identification of the commonest cystic fibrosis transmembrane regulator gene F508 mutation: evaluation of PCR-single strand conformational polymorphism and polyacrylamide gel electrophoresis». Biomedical Chromatography 2006 Oct; 20(10): [Wiley Scientific Publications, IF 1, ]. Στην παρούσα γίνεται συγκριτική µελέτη των µεθόδων της SSCP & PAGE για την ταυτοποίηση της F508 µετάλλαξης. Συµπερασµατικά καταλήξαµε ότι η καταλληλότερη µέθοδος είναι η PAGE γιατί δίνει πιο ευκρινή αποτελέσµατα. (Accepted February Published October 2006) 8

9 4.Papaioannou A, Rigas N, Rigas G, Paliatsos A.G, Nastos P.T, Plageras P, Roupa Z, Kakavas K.V and Dovriki E. «Multivariate statistical interpretation of soil quality data in the context of public health». Fresenius Environmental Bulletin. [Parlar Scientific Publications, IF 0, ]. Σε αυτή τη µελέτη, αναφέρεται η κατανοµή των φυσικοχηµικών παραµέτρων του εδάφους που συνήθως χρησιµοποιείται στα χηµικά εργαστήρια. Τρεις αντιπροσωπευτικές περιοχές (πεδινή (LL); ηµιορεινή (SM); και παραθαλάσσια (C)), 170 περιοχές επιλέχθηκαν και 510 εδαφικά δείγµατα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για περίοδο τριών ετών ( ), στην περιοχή της Λάρισας, Θεσσαλίας στην κεντρική Ελλάδα. (Accepted- October 2008) 5.Papaioannou B.A, Plageras P, Dovriki E, Minas A, Krikelis V, Nastos PTh, Kakavas V.K and Paliatsos A. «Groundwater s quality and location of productive activities in the region of Thessaly (Greece)». Desalination (2007) 213: , [Elsevier, IF 0, ]. Στην προαναφερθείσα εργασία περιγράφονται µε την παρουσίαση των φυσικών και χηµικών παραµέτρων του νερού της Θεσσαλίας, τα δυνητικά προβλήµατα που πρόκειται να ενσκήψουν, αλλά και υπάρχοντα προβλήµατα µόλυνσης και ερηµοποίησης της αναφερθείσας περιοχής. Τέλος προτείνονται τρόποι αντιµετώπισης των προβληµάτων και µέτρα που πρέπει να ληφθούν. (Published -Accepted May ) 6.Papaioannou A, Kakavas V.K, Dovriki E., Plageras P, Karamanis I, Papas M, Noulas A., Minas A., Krikelis V., Paliatsos A. «Quality control of ground water of region Thessaly». Fresenius Environmental Bulletin (15/9/2006) 15(9a): , [Parlar Scientific Publications, IF 0, ]. Στην παρούσα εργασία γίνεται αξιολόγηση κατά το διάστηµα της αστικής και βιοµηχανικής επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων και κατ επέκταση του περιβάλλοντος, από µολυντές όπως τα νιτρικά τα αµµωνιακά, την αγωγιµότητα. To πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στα νιτρικά. (Accepted May 2006-Published September ) 7.Nastos P.T, Papaioannou A, Paliatsos A.G, Kakavas V.K, Plageras P and Dovriki E. «Wet deposition in two Greek sites: Larissa and Athens» Fresenius Environmental Bulletin. Accepted June Vol 17/No 10a/2008 pages [Parlar Scientific Publications, IF 0, ]. Στην παρούσα έρευνα προσδιορίζεται η χηµική σύσταση των βρόχινων νερών και συσχετίσθηκαν µε τις αέριες µάζες σε δύο βιοµηχανικές περιοχές της Ελλάδας, την Αθήνα και την Λάρισα, το Η µελέτη κατέδειξε ότι και στις δύο περιοχές οι αέριες µάζες που έρχονται από το νότο συντελούν στην εξουδετέρωση των οξέων στα βρόχινα νερά µε την άµµο από την Σαχάρα και το θαλάσσιο νερό. (Vol 17/No 10a/2008 pages ) 9

10 8.Papaioannou Α, Plageras P, Dovriki E, Kakavas K, Nastos P.Th. & Paliatsos A.G. «Quality Control of Drinking Water and Public Health». WSEAS Transactions on environment and development ISSN (2006). June 2006, 6(2): Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη διακύµανση των φυσικοχηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων των πόσιµων νερών της περιοχής της Θεσσαλίας. Επιλέχθηκαν λοιπόν τρεις αντιπροσωπευτικές περιοχές (Λάρισα Καρδίτσα-& Μαγνησία) και αναλύθηκαν τόσο οι χηµικές όσο και οι µικροβιολογικές παράµετροι για την περίοδο (Accepted- June ) 9.Κακάβας Β. Κων/νος, Αγναντής Χ., Μακρή Α., Μηνάς Α. «ιερεύνηση των στάσεων σπουδαστών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Λάρισας απέναντι στην αιµοδοσία». Ιατρική [Ιατροτέκ, µε κριτές]. (Υποβλήθηκε εκέµβριος 2008 Accepted 5-Ιανουαρίου -2009) H.3. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ 10. Papaioannou B.Α, Plageras P, Kakavas K, Dovriki E, Nastos P.Th., Minas A., Krikelis V., and Paliatsos A.G. «Monitoring and control the quality of drinking water, the necessary action for the protection of public health». Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment Ecosystems & Sustainable development, Athens, Greece, July 11-13,2006 (pp ) ISSN Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη διακύµανση των φυσικοχηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων των πόσιµων νερών της περιοχής της Θεσσαλίας (Καρδίτσα Λάρισα) για την περίοδο 2004 έως Στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων δεν βρέθηκε κάποιος συσχετισµός των δεδοµένων για τα προαναφερθέντα έτη. (Published - Accepted- 26/6/2006). 11. Papaioannou Α, Kakavas K, Plageras P, Minas A, Roupa Z, Nastos P.Th. & Paliatsos A.G. «Multivariate Statistical Interpretation of Physical, Chemical and Microbiological Variables of Potable Water in the Context of Public Health». 5 th WSEAS Int. Conf. on environment, Ecosystems and development. Tenerife, Spain, December 2007, (pp ). Στην παρούσα µελέτη τρεις αντιπροσωπευτικές περιοχές, πεδινή, ορεινή και παραθαλάσσια, επιλέχθηκαν για την συλλογή των δειγµάτων νερού, στις περιοχές της Λάρισας, Τρικάλων Καρδίτσας, και Μαγνησίας, της περιοχής Θεσσαλίας της κεντρικής Ελλάδας. Φυσικές: (electric conductivity (EC, 25 0 C, µs/cm), ph, total hardness (TH, mg/l CaCO 3 )), χηµικές (mg/l): (chloride (Cl - ), nitrate (NO - 3 ), nitrite (NO - 2 ), bicarbonate (HCO - 3 ), carbonate (CO -2 3 ), potassium (K + ), sodium (Na + ), ammonium 10

11 (NH + 4 ), calcium (Ca +2 ), magnesium (Mg +2 ), zinc (Zn), iron Fe), manganese (Mn) and lead (Pb)) και µικροβιολογικές: (total bacteriological flora in 22 0 C and in 36 0 C (TBF 22 0 C and TBF 36 0 C), total coliforms, E. Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococci, Clostridium Perfrigen, Pseudomonas Aeruginosa) παράµετροι προσδιορίσθηκαν και αναλύθηκαν για χρονική περίοδο του έτους (Accepted- December 2007). 12. Papaioannou A, Kakavas V.K, Plageras P, Dovriki E, Minas A, Noulas A. and Paliatsos A.G «Quatity control of soils and groundwater of region Thessaly». 8 th International Conference on Protection and restoration of the environment. Chania, Greece, July Στην συγκεκριµένη µελέτη γίνεται συσχετισµός των υπόγειων υδάτων και των εδαφών για ύπαρξη µόλυνσης από νιτρικά, τοξικότητα Βορίου, άλατα, για την περίοδο 2000 έως 2004, στην περιοχή του νοµού Λάρισας. Τέλος η αναδιάταξη των υπαρχόντων καλλιεργειών δυνητικά θα βοηθούσε στην αποµάκρυνση της µόλυνσης από τις αναφερθείσες περιοχές. 13. Papaioannou A, Plageras P., Nastos P.Th, Paliatsos A.G, Dovriki Ε., Roupa Ζ., Kakavas V.K and I. Papas. «Multivariate statistical interpretation of soil physical and chemical data in the context of public health». Proceedings of International Conference on Environment Management, Engineering Planning and Economics. Skiathos, June 24-28, Pages Editors: A. Kungolos, K. Aravosis, A. Karagiannidis, P. Samaras. Στη µελέτη αυτή γίνεται αναφορά για την ποιότητα του εδάφους στην κεντρική Ελλάδα, για την προστασία του περιβάλλοντος, την δηµόσια υγεία, αλλά και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διάσωση της περιοχής από την µόλυνση. Η µελέτη έγινε την περίοδο 2002 έως 2004 στην περιοχή της Λάρισας στην κεντρική Ελλάδα. H.4. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ Επτά ετεροαναφορές υπάρχουν στο διαδίκτυο έως 10 Ιανουαρίου H εργασία H.2.6. έχει µία ετεροαναφορά: Prochaska C., DioudisP., Papadopoulos A., Grohman A. Applying the virtual water concept at regional level. The example of Thessaly (Greece). (2008) Fresenius Environmental Bulletin. 17(5): H εργασία H.2.5. έχει µία ετεροαναφορά: Hua Β., Yang J., Deng B. Groundwater quality. (2008) Water Environment Research 80(10): H εργασία H.2.8. έχει µία ετεροαναφορά: Beltrao J., Santos R., Correia PJ. Combined effects of potassium and wastewater application on the yield and quality of Bermuda grass(cynodon dactylon) in the Mediterranean regions. (2008) WSEAS Transactions on environment and 11

12 development. 4(9): H εργασία H.2.8. έχει άλλη µία ετεροαναφορά Beltrao J., Santos R., Correia PJ. Combined effects of potassium and wastewater application on the yield and quality of Bermuda grass(cynodon dactylon) in the Mediterranean regions. (2008) WSEAS Transactions on environment and development. 4(6): H εργασία H.2.1. έχει µία ετεροαναφορά Vera-Otarola, J., Barría, M.I., León, U., Carvallo, P., Soza, A., López-Lastra, M. Is single-strand conformation polymorphism analysis of the full 5 untranslated region an adequate approach to study hepatitis C virus quasispecies distribution? (2009) Journal of Virology, 83 (17), pp H εργασία H.2.1. έχει µία ετεροαναφορά. Hegedüs, É, Kókai, E,. Kotlyar, A., Dombrádi, V., Szabó, G. «Separation of 1-23-kb complementary DNA strands by urea-agarose gel electrophoresis». (2009) Nucleic Acids Research 37 (17), art. no. gkp539, pp. e112-e H εργασία H.2.1. έχει µία ετεροαναφορά. Chakrabarti, S., Kaur, K., Rao, K.N., Mandal, A.K., Kaur, I., Parikh, R.S., Thomas, R. The transcription factor gene FOXC1 exhibits a limited role in primary congenital glaucoma (2009) Investigative Ophthalmology and Visual Science, 50 (1), pp H.5 ΣΥΝΕ ΡΙΑ (Conferences) H.5.i.Εργασίες σε ιεθνή-παγκόσµια συνέδρια µε σύστηµα κριτών 1.Kakavas V.K. et al, 6 ο Βαλκανικό Συνέδριο Γενετικής του ανθρώπου «Identification of the Four Commonest β-globin Gene Mutations in Greek β-thalassaemic Patients and Carriers by PCR- SSCP: Advantages and Limitations of the Method» Αύγουστος 2004, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Στη προαναφερθείσα εργασία εγκαθιδρύσαµε µια νέα µέθοδο ταυτοποίησης µεταλλάξεων. είγµατα λοιπόν εξετάσθηκαν για τις µεταλλάξεις τους (IVS-I-110, cd-39, IVS-I-1, & IVS-I-6). Abstracts page Papaioannou A, Plageras P, G. Karamanis I, Kakavas V.K, Noulas A. «Reference values on serum biochemical parameters of Greek individuals» Glasgow, England, May 2005, 16 th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Clinica Chimica Acta 335: (ISSN ). Στην παρούσα εργασία προσδιορίσθηκαν είκοσι επτά διαφορετικές παράµετροι σε 127 άντρες και 73 γυναίκες από ετών. Έτσι συγκρίθηκαν οι τιµές αναφοράς του ελληνικού πληθυσµού µε τα διεθνή πρότυπα φυσιολογικών τιµών. 12

13 3.Noulas A.V, Skandalis S.S, Antoniou Α, Kakavas V.K, Theocharis D.A. «Compositional and structural variations of chondroitin sulfate ptoteoglycans in vitreous gel from different mammalian species». 20 th IUBMB Congress and 11 th FAOBMB Congress, June Kyoto, Japan Στην παρούσα εργασία αυτή έγινε διερεύνηση της ποικιλότητας, της δοµής και της σύνθεσης, ειδικών πρωτεογλυκάνων σε τρία διαφορετικά είδη ζώων σε σχέση µε τις ειδικές πρωτεογλυκάνες του ανθρώπου. 4.Papaioannou A, Kakavas V.K, Dovriki E, P.Th. Nastos, Plageras P, Minas A, Kella S and Paliatsos A.G «Quatity control of soils and groundwater of region Thessaly». Protection and restoration of the environment. Chania, Greece, July Στην συγκεκριµένη µελέτη γίνεται συσχετισµός των υπόγειων υδάτων και των εδαφών για ύπαρξη µόλυνσης από νιτρικά, τοξικότητα Βορίου, άλατα, για την περίοδο , στην περιοχή του νοµού Λάρισας. Τελικά βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ των πλούσιων σε οργανική ουσία εδάφη µε τα αντίστοιχα υπόγεια νερά λόγω της παρουσίας των νιτρικών και των αµµωνιακών ιόντων. 5.Papas I., E. Dovriki, Plageras P, Noulas A., Kakavas V.K, Papaioannou A. «Toxic elements in the area of Larissa Greece». 12 th International Symposium of Toxicity Assessment. Greece, June Στην µελέτη αυτή εστιάσαµε περισσότερο στην περιοχή του Νοµού Λάρισας για την εύρεση περιοχών µέσα στο νοµό µε έντονο ή µέτριο κίνδυνο τοξικών στοιχείων, την περόδο Τα τοξικά στοιχεία αφορούσαν το Β, Cu, Mn, Zn και Fe. Όσα σηµεία ήταν κοντά σε βιοµηχανικές ή έντονα γεωργικέ περιοχές έδειξαν να µολύνουν το έδαφος. 6.Papaioannou A, Plageras P, Kakavas V.K, Karamanis G, Labronikou M, Dovriki E., Noulas A. «Quality control of ground water of region Thessaly». 13 o Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean region (MAESAP), Θεσσαλονίκη 8-12 Οκτωµβρίου 2005, Abstracts σελ. 115, Στην παρούσα εργασία γίνεται αξιολόγηση κατά το διάστηµα της αστικής και βιοµηχανικής επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων και κατ επέκταση του περιβάλλοντος, από µολυντές όπως τα νιτρικά τα αµµωνιακά κ.α. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι χηµικοί παράµετροι του νερού δεν βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Για το λόγο αυτό πρέπει να παρθούνε µέτρα προστασίας των υπόγειων νερών έως ότου η κατάσταση είναι αντιστρέψιµη. 7.Papaioannou A, Plageras P, Kakavas V.K, Noulas A. «Classification and diversion of soils in Central Greece». World Congress of soil science, 9-16 July 2006, Philadelphia USA, (www.18wcss.org) Στην παρούσα εργασία χαρτογραφήσαµε την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας 13

14 µε τη βοήθεια 1827 δειγµάτων εδάφους. Επίσης βρήκαµε ποιες περιοχές παρουσιάζουν πρόβληµα τοξικότητας Βορίου, σε ποιες περιοχές παρουσιάζονται εδάφη φτωχά εφοδιασµένα µε οργανική ουσία και ποιες καλλιέργειες χρησιµοποιούνται περισσότερο. 8.Papaioannou A, Beltsios S, Plageras P, Dovriki E, P.Th. Nastos, Kakavas V.K, Koutseris S, Lavdas D and Paliatsos A.G. «Physical Chemical and Microbiological profile of portable water in Thessaly». International Conference on New Water Culture of South East European Countries (AQUA) 2006, 21-23/11/2006, Athens, Greece. Στην παρούσα εργασία γίνεται επεξεργασία των αναλύσεων των πόσιµων νερών στην περιοχή της Θεσσαλίας. 9.Κακάβας K., Παπαϊωάννου Α., Πλαγεράς Π., Νούλας Α. «Quality and maturation characteristics of wines in central Greece». 3 rd International Conference for Enology and Viticulture, Somerset West, Cape Town, South Africa November Στην παρούσα µελέτη αναλύθηκαν 1193 δείγµατα σταφυλιών και κρασιών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η χρονιά του 2004 θεωρήθηκε καλή χρονιά τόσο στον Τίρναβο Λάρισας όσο και στην Ραψάνη Λάρισας. 10. Nastos P.Th. Papaioannou A, Paliatsos A.G, Kakavas V.K, Plageras P, Dovriki E.. Στην παρούσα έρευνα προσδιορίζεται η χηµική σύσταση των βρόχινων νερών και συσχετίσθηκαν µε τις αέριες µάζες σε δύο βιοµηχανικές περιοχές της Ελλάδας, την Αθήνα και την Λάρισα, το Η µελέτη κατέδειξε ότι και στις δύο περιοχές οι αέριες µάζες που έρχονται από το νότο συντελούν στην εξουδετέρωση των οξέων στα βρόχινα νερά µε την άµµο από την Σαχάρα και το θαλάσσιο νερό. «Wet deposition in two Greek sites: Larissa and Athens». 14 th International Symposium on Environment and its impact on life in the Mediterranean region. October 10 th to 14 th 2007, Sevilla, Spain. H.5.ii. Εργασίες σε Εθνικά συνέδρια µε σύστηµα κριτών 11. Κακάβας Β.Κ, Παπαϊωάννου Α, Νούλας Α, Πλαγεράς Π, Λαµπρονίκου Μ, αλαµπύρας Π, Μπονάνου Σ. «Ταυτοποίηση των τεσσάρων συνηθέστερων µεταλλάξεων του β-γονιδίου της αιµοσφαιρίνης σε έλληνες ασθενείς & φορείς µε τη µη-ραδιενεργή PCR-SSCP : πλεονεκτήµατα και περιορισµοί της µεθόδου. 5 o Συνέδριο Κλινικής Χηµείας-Κλινικής Βιοχηµείας, Νοέµβριος 2004, Αθήνα, Ελλάδα. Στη προαναφερθείσα εργασία προσδιορίσαµε το ποσοστό των τεσσάρων συνηθέστερων µεταλλάξεων [IVS-I-1, IVS-I-6, IVS-I-110 & codon-39] του γονιδίου της β-μ.α. Abstracts page

15 12. Παπαϊωάννου Α., Πλαγεράς Π., Νούλας Α., Μηνάς Κ. & Κακάβας K. «Προβλήµατα κατά τον προσδιορισµό των ηλεκτρολυτών Κ + και Νa +, σε ορό αίµατος ανθρώπου». 5 o Συνέδριο Κλινικής Χηµείας-Κλινικής Βιοχηµείας, Νοέµβριος 2004, Αθήνα, Ελλάδα. Στην παρούσα µελέτη, δεδοµένου της µεγάλης σηµαντικότητας του προσδιορισµού των ηλεκτρολυτών, χρησιµοποιήσαµε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσής τους. Αυτές τις δύο τεχνικές τις συσχετίσαµε γραµµικά για τον τελικό προσδιορισµό του Κ + & Νa +. (Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου σελ. 139 Α.Α 60). 13. Kakavas V.Κ, A. V. Noulas, I. Kanakis, S. Bonanou, N. K. Karamanos. «Evaluation of non radioactive PCR-single strand conformational polymorphism and polyacrylamide gel electrophoresis for the identification of the commonest cystic fibrosis transmembrane regulator gene F508 mutation». 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας. Πάτρα 2005 Στην προαναφερθείσα µελέτη εγκαθιδρύθηκε τόσο η µέθοδος SSCP όσο και η µέθοδος PAGE, για τον προσδιορισµό της µετάλλαξης F508, της διαµεµβρανικής πρωτεΐνης CFTR. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου σελ Plageras P., Papaioannou A., Noulas A., Papageli P., Kakavas V.K., Georgieva B., Todorava A., Kremensky I. «Molecular characteristics of Muscular Dystrophies: Duchene (DMD) and Becher (BMD)». 2 o Συνέδριο Βιοτεχνολογίας Αθήνα Ιούλιος Στην µελέτη αυτή συγκρίναµε τα γενετικά χαρακτηριστικά της διαµεµβρανικής πρωτεΐνης CFTR στις Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία), µε τις τεχνικές της PCR και Southern Blotting. 15. Π. Πλαγεράς, Α. Παπαϊωάννου, Α. Νούλας, Ε. Κοτρώτσιου, Κ. Κακάβας, Σ. Αποστόλου, Π. Παπαγγελή, Γ. Ανυφαντής, Χ. Κοντούλη, Ζ. Ρούπα. Εφαρµογή τεχνικών µοριακής βιολογίας για την διερεύνηση µοριακών χαρακτηριστικών νευροµυϊκών παθήσεων: DUCHENNE & BECKER. Πανελλήνιο συνέδριο µε διεθνείς συµµετοχές «ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ» Πολεµικό Μουσείο, Αθήνα Απριλίου Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η συχνότητα των διστροφινοπαθειών σε πληθυσµό βαλκανικών χωρών, µελετήθηκαν τα επιδηµιολογικά τους χαρακτηριστικά, και έγινε τράπεζα DNA. 16. Papaioannou A, Nastos P.Th, Plageras P., Paliatsos A.G, Kakavas V.K and E. Dovriki. «Multivariate statistical interpretation of soil physical and chemical data in the context of public health». Συνέδριο CEMEPE Σκιάθος Ελλάδα, Νοέµβριος Στη µελέτη αυτή γίνεται 15

16 αναφορά για την ποιότητα του εδάφους στην κεντρική Ελλάδα, για την προστασία του περιβάλλοντος και την δηµόσια υγεία, αλλά και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διάσωση της περιοχής από την µόλυνση, αλλά και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 17. Plageras P., Todorava A., Bogdanova N., Kremensky I.., Horst J., Dworniczak B., Papaioannou A., Minas A., Kakavas K., Anifantis G., Krikelis V. and Noulas A. «MLPA analysis for deletions / duplications detection in Bulgarian DMD/BMD patients. 59 o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας. Μία νέα ποσοτική µέθοδος που στηρίζεται στον πολλαπλασιασµό τροποποιηµένων πλασµιδίων από το πολύ σαράντα πέντε νουκλεϊνικά οξέα µε µία αντίδραση (ΜLPA) χρησιµοποιήθηκε σε αυτή τη µελέτη. Η ασθένεια της µυϊκής δυστροφίας DMD/BMD προκαλείται στο 70% των περιπτώσεων από διαγραφές ή διπλασιασµούς τµήµατος του γονιδίου της διστροφίνης. Η µέθοδος MLPA είναι ένα φτηνό και έξυπνο εργαλείο για να διερευνήσουµε όλο το γονίδιο της διστροφίνης σε δύο χωριστές αντιδράσεις. έκα πέντε άγνωστες µεταξύ τους οικογένειες αναλύθηκαν µε τη µέθοδο του MLPA. Οι ασθενείς συµπεριελάµβαναν 14 άνδρες και 12 γυναίκες. Τελικά η MLPA αποδείχθηκε ένα ισχυρό εργαλείο για την ταυτοποίηση των µεταλλάξεων του γονιδίου της διστροφίνης. 18. Αγναντής Χ, Λαχανά Ε, Μακρή Α, Κακάβας Κ. «ιερεύνηση της στάσης των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας απέναντι στην αιµοδοσία και οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαµόρφωσή της». 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο επιστηµόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα Κακάβας Β.Κ., Μαυράκης Ν., ουλδούρη Κ., Ντάκου Κ., Βερβέρα Α., εσίκου Φ., Αγναντής Χ., Λαµπρονίκου Μ. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο επιστηµόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα Νοέµβριος Abstracts Poster PO022, page 61 Στην παρούσα εργασία έγινε διερεύνηση των συχνότερων µορφών καρκίνου Λαρισαίων που νοσηλεύονται σε Νοσοκοµεία εκτός της περιφέρειας της Θεσσαλίας και πιο συγκεκριµένα στην Θεσσαλονίκη. Σε πεντακόσια εβδοµήντα τέσσερα δείγµατα ασθενών, πασχόντων από διάφορες µορφές καρκίνου διερευνήθηκαν τα ποσοστά των συχνότερων µορφών καρκίνου, αλλά και οι ιδιαιτερότητες του καρκίνου του µαστού. 20. Κακάβας K., Παπαϊωάννου Α., Πλαγεράς Π., Νούλας Α. «Ταυτοποίηση των τεσσάρων συνηθέστερων µεταλλάξεων του β-γονιδίου της αιµοσφαιρίνης σε Έλληνες ασθενείς & φορείς µε τη µη-ραδιενεργή PCR-SSCP : πλεονεκτήµατα και περιορισµοί της µεθόδου». Ελληνική 16

17 Εταιρεία Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας. 6 η Ετήσια Πανελλήνια Ηµερίδα Μάιος 2004, Θεσσαλονίκη Ελλάδα. Στη προαναφερθείσα εργασία προσδιορίσαµε το ποσοστό των τεσσάρων συνηθέστερων µεταλλάξεων [IVS-I-1, IVS-I-6, IVS-I-110 & codon-39] του γονιδίου της β-μ.α Αγναντής Χ, Πλαγεράς Π., Παπαθανασίου Ι., Παδιώτης Κ., Μακρή Α., Κακάβας Β.Κ. «Καταγραφή τω στάσεων των σπουδαστών της ΣΕΥΠ απέναντι στην αιµοδοσία» 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών εργαστηρίων. 17

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Βιοχημικός - Κλινικός Χημικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πλαγεράς Όνομα: Παναγιώτης Όνομα πατρός: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640 Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 16:53 Βιογραφικό Σημείωμα Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Προσωπικά Στοιχεία Πόλη: Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54640 Τηλέφωνο: 2310835103, 6984767744

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα

Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα Εύθραυστο Χ, Κυστική Ίνωση, Μυΐκη υστροφία Duchenne, Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών Λάµπρος Μαυρόγιαννης Οπως η Συµβατική Εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας.

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Παπράς Όνομα: Αστέριος Όνομα πατρός: Ιωάννης. Τόπος γέννησης :Τύρναβος Λάρισας 1951 Έγγαμος, 2 παιδιά Τέρμα Αγίου Γεδεών. 40100 Τύρναβος Τηλ. 0492/24305, 22463 Κιν. 6977002500

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 02.02.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 697 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά η σπουδαιότητα για την συνεχή (on-line) µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο:

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο: Ο κ. Φουφόπουλος Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Από πολύ μικρή ηλικία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε ηλικία 15 ετών να επιλέξει ως επάγγελμα την φυσικοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013)

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013) KENTΡΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Step C, N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη www.toxplus.gr ToxPlus Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Ευαγόρας Νικολάου Γενικό Χηµείο του Κράτους Χηµική Υπηρεσία Ρόδου

ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Ευαγόρας Νικολάου Γενικό Χηµείο του Κράτους Χηµική Υπηρεσία Ρόδου ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ευαγόρας Νικολάου Γενικό Χηµείο του Κράτους Χηµική Υπηρεσία Ρόδου ΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΡΙΟΥ 2005 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Υ ΑΤΙΝΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ Για να κατανοήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΕΛΛΑ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-09-68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΤΗΛ. 210-6754855 6977610907 ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 Πτυχίο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1996 Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη βιολογικής δράσης σε ουσίες που περιέχονται σε εκχυλίσµατα από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών

Μελέτη βιολογικής δράσης σε ουσίες που περιέχονται σε εκχυλίσµατα από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών Μελέτη βιολογικής δράσης σε ουσίες που περιέχονται σε εκχυλίσµατα από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών Αντιµεταλλαξιγόνο δράση ανίχνευση ουσιών που προστατεύουν το DNA από µεταλλαξιγόνα που προκαλούν µεταλλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο By Leonard Lovshin and Lucas Manomaitis Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama, 36849 USA (adapted to Greek for teaching

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004)

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Πέτρος Κ. Σπίνος e-mail: petros_spin@yahoo.gr, petros_spin@hotmail.com Οδοντιατρική εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Εξειδίκευση : Msc

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο

Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο E M E D N L C SCIENCES BIOMEDICAL E N T E R Kέντρο Μέντελ για Βιοιατρικές Επιστήμες Συχνότητα Human Papilloma Virus (HPV) στη Κύπρο Βασίλειος Τάνος MD PhD www.mendelcenter.org Picture taken from leaflet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ALIMENTLAB- Μάγρα Ταξιαρχούλα & συν. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ALIMENTLAB- Μάγρα Ταξιαρχούλα & συν. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Πελάτης / Client Διεύθυνση πελάτη / Client s address Περιγραφή δείγματος / Sample description Δειγματοληψία / Sampling Ημερομηνία δειγματοληψίας / Sampling date Κατάσταση δείγματος

Διαβάστε περισσότερα