Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας"

Transcript

1

2 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Τίτλος δικτύου: Δίκτυο υποστήριξης του αμπελο-οινικού κλάδου στο Νομό Φλώρινας (άτυπο) Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αξιοσημείωτη κινητικότητα και γόνιμος προβληματισμός για την πορεία και την ανάπτυξη του αμπελο-οινικού κλάδου στο Νομό Φλώρινας. Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε για να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο οι ιδέες που έχουν κατά καιρούς κατατεθεί με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου. Παρουσιάζονται εδώ για να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να προβεί σε πιο διεξοδική ανάλυση, συμπλήρωση και κριτική θεώρηση. Στόχος της συζήτησης είναι να συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης στον αμπελο-οινικό κλάδο.

3 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Περιγραφή Το δίκτυο υποστήριξης του αμπελο-οινικού κλάδου στο Νομό Φλώρινας αποτελείται από αρμόδιους φορείς, ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, επιχειρηματίες, αγρότες και ασχολείται με την αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών στον κλάδο της αμπελοκαλλιέργειας, της παραγωγής οίνου και αποσταγμάτων καθώς και με την προώθηση των προϊόντων στην αγορά, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Στόχοι Στόχοι του δικτύου είναι: η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τον αμπελο-οινικό κλάδο η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη, την επικαιροποίηση και την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης

4 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Επαγγελματικές ευκαιρίες οικονομικής δραστηριότητας Επαγγελματική ευκαιρία Προϋπόθεση Προφίλ εν δυνάμει ενδιαφερομένου Παραγωγή και Προώθηση εμφιαλωμένων και τυποποιημένων οίνων Προώθηση οίνων υψηλής προστιθέμενης αξίας Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός οινοποιείου και εμφιαλωτηρίου Κατασκευή κάβας παλαίωσης οίνου Αγρότης, επιχειρηματίας (έμφαση σε αμπελουργούς, οινοποιούς, οινολόγους) Αγρότης, επιχειρηματίας και ειδικότερα έμπορος ποτών, εστιάτορας, ξενοδόχος Παραγωγή κρίσιμης ποσότητας οίνου στην περιοχή Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αμπελώνα, εξασφάλιση δικαιωμάτων νέων φυτεύσεων, αναδιάρθρωση αμπελώνων Αγρότης, (έμφαση σε νέους αμπελουργικών οικογενειών, με ταυτόχρονη ένταξή τους σε πρόγραμμα νέων αγροτών) Παραγωγή και Προώθηση στην αγορά τοπικά παραγομένων αποσταγμάτων. Προώθηση αποσταγμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας (παλαιωμένα αποστάγματα, αποστάγματα φρούτων) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός αποστακτηρίου, κάβας παλαίωσης αποσταγμάτων. Αγρότης, επιχειρηματίας (αμπελουργός, αποσταγματοποιός, ποτοποιός, οινολόγος)

5 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Επαγγελματική ευκαιρία Προϋπόθεση Προφίλ εν δυνάμει ενδιαφερομένου Προώθηση οίνου και αποσταγμάτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής Προσέλκυση επισκεπτών σε επισκέψιμα σημεία παραγωγής προϊόντων (αμπέλια, οινοποιεία, αποστακτήρια, κάβες, θέσεις θέας αμπελιών κλπ) Συνεργασία, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού Διαμόρφωση χώρων, επισκέψιμων επιχειρήσεων, κέντρων γευσιγνωσίας, μονοπατιών Οινοπαραγωγός, αποσταγματοποιός, έμπορος ποτών Τουριστικά γραφεία, Επαγγελματίες του τουριστικού και αμπελοοινικού κλάδου Ξενάγηση επισκεπτών Αναπλάσεις χώρων Διαμόρφωση χώρων, επισκέψιμων επιχειρήσεων, κέντρων γευσιγνωσίας, μονοπατιών Αισθητική αναβάθμιση περιοχής, υποδομών πρόσβασης και επιχειρήσεων Τουριστικά γραφεία, ειδικοί ξεναγοί, οινοποιεία, ξενοδοχεία Οικοδόμοι, τεχνίτες, μηχανικοί Προβολή προϊόντων αμπέλου και περιοχών παραγωγής Προσέλκυση επισκεπτών Γραφίστες, διαφημιστικές εταιρίες, ΜΜΕ

6 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Συμπεράσματα Συμπερασματικά οι βασικοί άξονες παρέμβασης εστιάζονται στα ακόλουθα: Μ ελέτη αμπελουργικών στοιχείων (εδαφολογικά, κλιματολογικά, ποικιλίες αυτόχθονες και προσαρμογή άλλων στην περιοχή, καλλιεργητικές τεχνικές, έμφαση στην ολοκληρωμένη (και βιολογική) αμπελουργία Δ ημιουργία εκσυγχρονισμός με σύγχρονη τεχνολογία, μικρών μονάδων παραγωγής εμφιαλωμένων κρασιών με γεωγραφική ένδειξη (ΟΠΑΠ, Τοπικός Οίνος) και αποσταγμάτων, σε όλες τις περιοχές εφαρμογής Σ ύνδεση του κρασιού με την τοπική κουζίνα (η οποία με την ευκαιρία μπορεί να ερευνηθεί, να μελετηθεί και να διαδοθεί) καθώς και με την εστίαση και τον τουρισμό της περιοχής. Δημιουργία «μονοπατιών γεύσης» και δρόμων κρασιού ή ένταξή τους σε άλλα δίκτυα. Ε νημέρωση, Υποστήριξη και προπαντός Εκπαίδευση σε όλους τους εμπλεκόμενους (αμπελουργούς, οινοποιούς, αποσταγματοποιούς, εμπόρους, ξενοδόχους, εστιάτορες, σερβιτόρους, ξεναγούς) στα γενικά και εξειδικευμένα θέματα που τους αφορούν, για την παραγωγή και την προώθηση των αμπελοοινικών και οινοτουριστικών προϊόντων Δ ημιουργία συλλογικού οργάνου (ίσως η πιο σημαντική παρέμβαση, η σωστή οργάνωση και λειτουργία του οποίου, θα αποτελέσει τον καταλυτικό παράγοντα και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας για την βελτίωση της ποιότητας και την προώθηση, όχι μόνο της αμπελοοινικής παραγωγής και της (οινο)τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και της οικονομίας όλου του νομού Φλώρινας εν γένει.

7 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Complete intervention plan on the vine sector in the Prefecture of Florina Network s title: Support network of the vine sector in the Prefecture of Florina (non-formal) Introduction During the previous years a noticeable mobility and some fertile speculation has been made on the course and development of the vine sector in the Prefecture of Florina. The present plan has been drawn up in order to summon in a unified text the ideas that have been submitted from time to time having as a goal the development of the sector. They are being presented here so as to give in anyone concerned the possibility to make a more thorough analysis, completion and any critical attestation. Aim of the discussion is to draw up a complete intervention plan on the vine sector that will be presented under the form of suggestion in the convention.

8 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Description The support network of the vine sector in the Prefecture of Florina includes the responsible authorities, expert scientists, researchers, businessmen, farmers and occupies itself with the exploitation of financial opportunities in vine cultivation, wine and distillates production as well as with the products promotion in the market, especially in tourist regions. Goals The network s goals are: the formation of a complete action plan for the vine sector the supervision of the action plan's implementation the undertaking of initiatives for the action plan's support, opportunization and evaluation

9 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Description of the conditions for the successful implementation of the project Action 1. Primary Sector Actions 1.1. Information and training of the producers (e.g. total management of the organic and biodynamic vinery) 1.2. Increase of vine fields (Local Wine) 2. Secondary Sector Actions 2.1 Support of the modernization of the Target Cost reduction, Improve quality, Environmental Protection Development of economies of scale Development of quality Produce quality labeled and packaged production products 2.2. Planning a project for wine distillate Development of the technical knowledge in 2.3. Planning a project for the competitive environment 2.4. New forms of products the production of wine distillation Recognize Local Products (new varieties of wine) Satisfy the demands of the consumers 2.5. Support of vine units such as grape juice, vinegar, sweets 3. Third Sector Actions 3.1. Connect the production of wine with the tourism network (Local Quality Agreement, Hoteliers, Restaurant owners) Products of high additive value Increase of additive value 3.2. Tourist packages with a wide variety of traditional and modern activities. 4. Strategic Actions 4.1. Strategic plan for the development of the wine growing farm Attract visitors Personal experience Analysis of the existing situation Development of a plan and new strategy of plantation

10 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας 4.2. Availability of local wine Improvement of the brand name of local wine products. Production of differential local wine products Availability of zone management Protection of quality characteristics 4.4. Wine roads and creation of a new local network 4.5. Support through the research of the local and traditional varieties 4.6. Organize taste events with «Key persons» that have wide knowledge of the wine market tourist sector and Mass Media 4.7. Joining Local cuisine and wine. Festival of food and wine 6. Management and Cooperation Actions Increase of the recognition of the brand names and new visitors in the local vineries Documentation of the quality characteristics of products Differentiation of the production Promotion of the area and its products Promotion of the area and its products Quality tourism Reduction of cost, 6.1. Establishment of Union 6.2. Common action for the promotion of wine and tourism 6.3. Creation of a market place for the promotion of local products 7. Technical Support Actions 7.1. Provide Consultation services, training and technical support 7.2. Join the production with research and technology Reaching the targets of the economies of scale Better ways for delegations and commercial agreements Reduction of cost Increase of the additive value Increase of the wages of the producers Improvement of the quality if products Modernization of the production Reduction of cost Improvement of the quality of life for the producers Increase in wages

11 Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αμπελοοινικό κλάδο Νομού Φλώρινας Conclusions To conclude, the main keystones of intervention are focused on the following: S tudy of vinecultural facts (soil, climatological) indigenous varieties and adaptation of others in the region, cultivation techniques, emphasis on complete (and biological) vineculture. C reation - modernization of small bottled wines and distillates production units having contemporary technology marked with a geografical sign (OPAP, Local Wine) in all implementation s regions. C onnection of Florina s wine to the local cuisine (which by the way could be researched, studied and spread) as well as to the dining business and tourism of the region. Create the flavor paths and wine roads or accession of them in other types of networks. I nformation, Support and above all Training to anyone involved ( vine growers, wine makers, distillators, traders, hoteliers, restaurateurs, waiters, tour guides) on general and specialized subjects that concern them, for the production and promotion of vine and wine-touristic products. C reation of a collective body ( probably the most important intervention, whose proper set-up and function, will constitute the catalytic factor and shall create economies of scale for the improvement of quality and the promotion, not only of vine and wine production or (wine)touristic development, but of the economy in the Prefecture of Florina in general.

12

Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης. Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης. Stavros Arnaoutakis Regional Governor of Crete

Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης. Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης. Stavros Arnaoutakis Regional Governor of Crete GEUSEIS TOUR.indd 1 25-Nov-13 3:26:21 PM Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης κου Σταύρου Αρναουτάκη Κρήτη και η Κύπρος, από τις Η μεγαλύτερες νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου

Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Business Profile of the Dodecanese An Analysis of the Economy of the Prefecture of the

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 Θέμα Έγκριση 1 ης Αναθεώρησης Ετήσιου Προγράμματος Έργων ΕΛΚΕ (2012) Η Ε.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 1. το αρ. 1895/13-2-09 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Z κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Ζ5

Z κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Ζ5 Z κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Ζ5 «ηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) κέντρων σχεδίασης (design centers)σε τοµείς τεχνολογικής αιχµής και έντασης γνώσης» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Συντονιστές Καθ.Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts BIOSIRE, I.E.E. programme Region of Crete Regional Energy Agency of Crete Road Map for Changing Behaviour Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(inside of front cover)

(inside of front cover) (inside of front cover) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.01 Αποστολή.06.02 Ταυτότητα του Οργανισμού.08.03 ιάρθρωση.10.04 ιοικητικό Συμβούλιο.12.05 Αναγνώριση Υπηρεσιών.14.06 Μήνυμα του Προέδρου του ιοικητικού Συμβουλίου.16.07

Διαβάστε περισσότερα

Who we are - The Project. The Cretan Wine News. The new generation of Cretan wines. A Taste of Place - Dining in Crete.

Who we are - The Project. The Cretan Wine News. The new generation of Cretan wines. A Taste of Place - Dining in Crete. INDEX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WINES OF CRETE SUMMER 2011 Who we are - The Project page Ποιοι είμαστε - Το έργο 3 The Cretan Wine News page Τα νέα του κρασιού στην Κρήτη 4 The new generation of Cretan wines page Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Υ Ρ Υ Ζ Ω Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ Σεπτέµβριος 2002 «Τα ακόλουθα αποτελούν την πρώτη έκδοση του κειµένου στρατηγικής για την ευρυζωνική πρόσβαση της Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III 2000-2006

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III 2000-2006 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΩΣ ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. O ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ, Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΟΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟ ΟΠΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα