ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνστε με: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B1000 Βρυξέλες Τηλ ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Προσοχ Δε γίνονται δεκτές συμμετοχές βασιζόμενες στις οικονομικές καταστάσεις μόνο. Συμμετοχές είναι έγκυρες μόνο εάν έγιναν βασιζόμενες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο συνοδευόμενο από την τελευταία Ετσια Έκθεση και την πλέον πρόσφατη εξαμηνιαία Έκθεση, εάν εκδόθηκε κατόπιν. Το ενημερωτικό δελτίο, τα καταστατικά και οι ετσιες και εξαμηνιαίες αναφορές είναι διαθέσιμες για τους μετόχους στην Τράπεζα θεματοφύλακα και στην επίσημη έδρα της Εταιρίας, καθώς και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που αναφέρονται στην αναφορά αυτ. Θα αποστέλλονται επίσης δωρεάν και σε οποιονδποτε τις ζητσει. Οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν δελτίο είναι ενημερωτικές μόνο. Δεν αποτελούν οδηγό μελλοντικών αποδόσεων. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργανισμός 9 Συνδυασμένες καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Στατιστικά 13 Οικονομικές καταστάσεις 14 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Balkan Στατιστικά 17 Οικονομικές καταστάσεις 18 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Banking & Insurance Στατιστικά 20 Οικονομικές καταστάσεις 21 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Biotechnology Στατιστικά 24 Οικονομικές καταστάσεις 25 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest China Access Στατιστικά 27 Οικονομικές καταστάσεις 28 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Climate Focus Στατιστικά 30 Οικονομικές καταστάσεις 31 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Computer Technologies Στατιστικά 34 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 35 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Consumer Goods Στατιστικά 38 Οικονομικές καταστάσεις 39 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Dutch Equity Στατιστικά 41 Οικονομικές καταστάσεις 42 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Emerging Europe Στατιστικά 44 Οικονομικές καταστάσεις 45 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Emerging Markets Στατιστικά 47 Οικονομικές καταστάσεις 48 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest EMU Equity Στατιστικά 51 Οικονομικές καταστάσεις 52 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Energy Στατιστικά 54 Οικονομικές καταστάσεις 55 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Euro High Dividend Στατιστικά 57 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 58 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Euro Income Στατιστικά 60 Οικονομικές καταστάσεις 61 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Europe Growth Fund Στατιστικά 64 Οικονομικές καταστάσεις 65 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Europe High Dividend Στατιστικά 68 Οικονομικές καταστάσεις 69 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Europe Opportunities Στατιστικά 72 Οικονομικές καταστάσεις 73 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Banking & Insurance Στατιστικά 75 Οικονομικές καταστάσεις 76 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Consumer Goods Στατιστικά 78 Οικονομικές καταστάσεις 79 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Equity Στατιστικά 81 ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 82 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Food & Beverages Στατιστικά 84 Οικονομικές καταστάσεις 85 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Health Care Στατιστικά 87 Οικονομικές καταστάσεις 88 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European IT Στατιστικά 90 Οικονομικές καταστάσεις 91 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Materials Στατιστικά 93 Οικονομικές καταστάσεις 94 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European New Offerings Στατιστικά 96 Οικονομικές καταστάσεις 97 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Real Estate Στατιστικά 100 Οικονομικές καταστάσεις 101 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Sector Allocation Στατιστικά ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 104 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Small Caps Στατιστικά 106 Οικονομικές καταστάσεις 107 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Telecom Στατιστικά 109 Οικονομικές καταστάσεις 110 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Food & Beverages Στατιστικά 112 Οικονομικές καταστάσεις 113 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global Brands Στατιστικά 115 Οικονομικές καταστάσεις 116 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global Growth Στατιστικά 118 Οικονομικές καταστάσεις 119 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global High Dividend Στατιστικά 122 Οικονομικές καταστάσεις 124 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global Real Estate Στατιστικά 127 ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 128 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Greater China Στατιστικά 131 Οικονομικές καταστάσεις 132 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Health Care Στατιστικά 134 Οικονομικές καταστάσεις 135 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ ING (L) Invest Industrials Στατιστικά 137 Οικονομικές καταστάσεις 138 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Japan Στατιστικά 140 Οικονομικές καταστάσεις 141 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps Στατιστικά 143 Οικονομικές καταστάσεις 144 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Latin America Στατιστικά 147 Οικονομικές καταστάσεις 148 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Materials Στατιστικά 151 Οικονομικές καταστάσεις ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest New Asia Στατιστικά 154 Οικονομικές καταστάσεις 155 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest New Technology Leaders Στατιστικά 157 Οικονομικές καταστάσεις 158 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Prestige & Luxe Στατιστικά 160 Οικονομικές καταστάσεις 161 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Sustainable Growth Στατιστικά 163 Οικονομικές καταστάσεις 164 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Telecom Στατιστικά 167 Οικονομικές καταστάσεις 168 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Στατιστικά 171 Οικονομικές καταστάσεις 172 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US Growth Στατιστικά 175 Οικονομικές καταστάσεις 176 ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US High Dividend Στατιστικά 178 Οικονομικές καταστάσεις 179 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US Opportunistic Equity Στατιστικά 182 Οικονομικές καταστάσεις 183 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Utilities Στατιστικά 185 Οικονομικές καταστάσεις 186 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest World Στατιστικά 188 Οικονομικές καταστάσεις 189 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οργανισμός Εταιρικ έδρα Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 52, route d'esch, L1470 Luxembourg Alexandre Deveen, Managing Director, ING Investment Management Belgium Christian Bellin, Head of Finance Europe, ING Investment Management Belgium Odilon de Groote, Companies Director Philippe Gusbin, General Manager Ops & IT, ING Luxembourg Bruno Springael, Managing Director, ING Investment Management Belgium Paul Suttor, Senior Manager, Head of Fund Administration, ING Luxembourg Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστς επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg delegato a ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix, Brussels ING Clarion Real Estate Securities LP, 259, North Radnor Chester Road, Radnor ING Asset Management B.V., 15, Prinses Beatrixlaan, The Hague ING Investment Management Co, 230, Park Avenue, New York ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd, 39/F One International Finance Center, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd, ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οργανισμός 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo Αντιπρόσωπος Διαχείρισης, Μητρώο, Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων Τράπεζα θεματοφυλακς ING Investment Management 52, route d Esch, Luxembourg delegato a ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Ανεξάρτητος Ελεγκτς Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activitι Syrdall, Munsbach Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Αυστρία ING Bank NVVienna branch (*), Ungargasse 6466/305,1030 Wien, PO Box 152 Βέλγιο Τσεχία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα ΧονγκΚονγκ Ουγγαρία ING Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., organizacnν slo ka,nαdra ni 344/25, Praha 5, Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu, 44, 7krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, F75013 Paris BHFBank, Bockenheimer Landstraίe 10, Frankfurt am Main ING Piraeus Asset Management Company, 3 Korai Street, Athens INGIM Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Bank Rt.,1068 Budapest, 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οργανισμός Dσzsa Gyφrgy ϊt 84/B Ιταλία INGIM Italy Sim, via Paleocapa 5, Milano Λουξεμβούργο Νορβηγία Σιγκαπούρη Σλοβακία Ισπανία και Πορτογαλία Ελβετία Ταϊβάν ING Luxembourg, 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statminister Michelsenvei 36, 5231 Paradis INGIM Asia Pacific Singapore (Ltd.), 1, raffles Place OUB Centre #4002 Singapore ING Bank N.V., pσbocka zahranicnej banky, Jesenskeho 4/C, Bratislava ING Belgium SA, Sucursal en Espana (ING Investment Management), Gιnova, 27 3a Planta Madrid ING Bank (Suisse) S.A., 30, avenue de Frontenex, 1211 Geneva ING CHB Securities Investment & Trust Co., Ltd., 15 Fl, No. 210, Keelung Road, Section 1, Taipei 110 Ολλανδία ING Bank N.V., Amstelveensesteenweg 500, 1081 KL Amsterdam (*) The subfund ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend is not registered in Austria. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 6,927,935,308 Μετοχές 6,903,535,004 Επιχειρσεις συλλογικών επενδύσεων 24,398,886 Ομόλογα και άλλα χρεωστικά εργαλεία 1,418 Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών 8,208,702 εργαλείων Δικαιώματα προαίρεσης 1,811,733 Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης 567,547 Πιστοποιητικά για αγορά μετοχών και Δικαιώματα 5,829,422 Καταθέσεις σε Τράπεζα 192,501,165 Καταθέσεις περιθωρίου 601,057 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 149,749,411 Σύνολο ενεργητικού 7,278,995,643 Τραπεζικές υπεραναλψεις (11,527,171) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (148,235,142) Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων (3,519) Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης (3,519) Σύνολο παθητικού (159,765,832) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 7,119,229,811 Συνδυασμένες καταστάσεις Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Στατιστικά ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 EUR 23,404,361 EUR 16,568,103 EUR Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Μέρισμα Διανομ AS (USD) 11/01/2008 USD 0.04 Διανομ AS (USD) 12/10/2007 USD 0.03 Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Διανομ AC (USD) 31/03/2008 USD 8.94 USD USD Διανομ P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR 1, EUR Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ % Διανομ AC (USD) 31/03/ % Διανομ P (EUR) 31/03/ % Διανομ AS (USD) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % Διανομ AS (USD) 31/03/2008 USD 8.91 USD USD Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ ,032 26,889 Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 1,002 Διανομ AC (USD) 31/03/2008 1,140,796 1,117,136 Διανομ P (EUR) 31/03/2008 3,919 1,404 Διανομ AS (USD) 31/03/ ,102 2,906 Μέρισμα Διανομ AC (USD) 11/01/2008 USD 0.04 Διανομ AC (USD) 12/10/2007 USD 0.03 Μέρισμα Διανομ P (EUR) 19/12/2007 EUR *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 22,288,869 Μετοχές 22,288,869 Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών 587,035 εργαλείων Πιστοποιητικά για αγορά μετοχών και Δικαιώματα 587,035 Καταθέσεις σε Τράπεζα 429,699 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 171,948 Σύνολο ενεργητικού 23,477,551 Τραπεζικές υπεραναλψεις (25,654) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (47,536) Σύνολο παθητικού (73,190) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 23,404,361 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Αυστραλία Μετοχές σε EUR ΚΑΕ 23,562 AUST & NZ BANKING GROUP LTD AUD 306, ,995 AUSTRALIAN WEALTH AUD 209, MANAGEMENT 12,962 BHP BILLITION LTD AUD 267, ,222 BILLABONG INTERNATIONAL LTD AUD 293, ,005 CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 172, ,362 COMMONWEALTH BANK OF AUD 249, AUSTRALIA 734,495 EMECO HOLINGS LTD AUD 340, ,020 MACQUARIE AIRPORTS AUD 228, ,475 MACQUARIE GROUP AUD 288, ,588 MACQUARIE INFRASTRUCTURE AUD 237, GROUP 20,384 NATIONAL AUSTRALIA BANK AUD 354, ,101 ONESTEEL LTD AUD 269, ,280 QBE INSURANCE GR LTD AUD 221, ,057 SIGMA PHARMACEUTICALS LTD AUD 204, ,804 WESFARMERS LTD AUD 225, ,563 WESTFIELD GROUP AUD 262, ,401 WESTPAC BANKING CORP AUD 279, ,674 WOOLWORTHS LIMITED AUD 245, ,655, Ταϊβάν 220,000 ACER INCORPORATED TWD 248, ,180 CHINA STEEL CORP TWD 287, ,635 COMPAL ELECTRONICS TWD 271, ,000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL TWD 242, CO 315,910 FAR EASTONE TELECOMM CO TWD 341, LTD 25,400 HIGH TECH COMPUTER TWD 360, ,000 LITEON TECHNOLOGY CORP TWD 185, ,000 NAN YA PLASTICS CORP TWD 232, ,579 NOVATEK MICROELECTRONICS TWD 245, LTD 259,150 TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD 339, MANUFACTURING CO LT 273,000 TUNG HO STEEL ENTERPRISES TWD 323, CORP. 158,000 UMING MARINE TRANSPORT TWD 300, CORP. 221,000 WISTRON TWD 222, ,600, ΧονγκΚονγκ 176,000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 267, ,500 CHINA MOBILE HKD 248, ,000 CLP HOLDINGS LTD HKD 342, ,000 CNOOC LTD HKD 199, ,000 DENWAY MOTORS LIMITED HKD 163, ,700 ESPRIT HLDGS HKD 232, ,000 HANG SENG BANK LTD HKD 274, ,500 HONGKONG ELECTRIC HKD 300, HOLDINGS 208,000 IND & COMM BANK OF CHINA LTD HKD 325, ,500 KINGBOARD LAMINATES HKD 204, HOLDGS LTD 359,000 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD HKD 372, ,000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HKD 265, ,000 TPV TECHNOLOGY LTD HKD 282, ,479, ,690, Σιγκαπούρη 539,000 ASCENDAS INDIA TRUST SGD 256, ,000 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS SGD 232, ,000 COMFORTDELGRO CORP LTD SGD 230, ,000 DBS GROUP HLDG LTD SGD 263, ,000 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 207, ,000 SINGAPORE POST LTD SGD 287, ,000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SGD 288, ,000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD 279, ,500 STARHUB LTD SGD 276, ,321, Κίνα 626,000 ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H HKD 283, ,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H HKD 336, ,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H HKD 194, ,000 HUANENG POWER INTL INC H HKD 219, ,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINAHHKD 364, ,000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD HKD 278, ,000 PETROCHINA CO LTD H HKD 283, ,960, Μαλαισία 293,500 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 298, ,700 COMMERCE ASSET HOLDING BHD MYR 258, ,000 DIGI.COM BHD MYR 250, ,000 MALAYAN BANKING BHD MYR 218, ,025, Φιλιππίνες 303,700 BANK OF PHILIPPINE ISLAND PHP 243, ,260 GLOBE TELECOM PHP 278, ,640 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 282, , Ταϊλάνδη 160,700 ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD THB 322, ,400 THAI OIL PUBLIC CO FOREIGN REG SHS THB 225, , Ηνωμένο Βασίλειο 35,802 HSBC HOLDINGS PLC HKD 368, , σε EUR ΚΑΕ Νότια Κορέα 27,780 BANK OF PUSAN KRW 219, ,840 DAEGU BANK KRW 303, ,890 DAISHIN SECURITIES CO LTD KRW 214, ,738 KOOKMIN BANK KRW 202, ,460 KOREA ELECTRIC POWER CORP KRW 162, ,520 KOREA EXCHANGE BANK KRW 315, ,030 KT AND G CORP KRW 298, ,770 KT CORP KRW 322, SAMSUNG ELECTRONICPFD KRW 220, ,195 SOIL CORP KRW 208, ,620 WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD KRW 222, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Νέα Ζηλανδία 52,211 FLETCHER BUILDING LTD NZD 217, , ,670, Άλλοι μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς Ηνωμένο Βασίλειο Μετοχές 279,727 HENDERSON GROUP PLC CDI AUD 370, , Κίνα σε EUR ΚΑΕ 305,500 WEIQIAO TEXTILE CO LTD H HKD 247, , , Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 22,288, Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/2008 σε EUR ΚΑΕ Πιστοποιητικά για αγορά μετοχών 13,888 ICBC (ASIA) WTS 0706/11/2008 HKD 1, ,380 MERRIL LYNCH WT 30/05/2011 HINDUSTAN PET USD 327, ,712 MERRILL LYNCH WT 23/03/2009 OIL& NAT GAS USD 258, , Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων 587,035 Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 22,288, Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών 587, εργαλείων Καταθέσεις σε Τράπεζα 429, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 98, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 23,404, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Στατιστικά ING (L) Invest Balkan Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 EUR 7,056,526 EUR EUR Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Διανομ P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ ,391 Διανομ P (EUR) 31/03/2008 5,001 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Διανομ P (EUR) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/2008 (26.82%) *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Balkan Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 5,911,217 Μετοχές 5,911,217 Καταθέσεις σε Τράπεζα 1,825,000 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 4,104 Σύνολο ενεργητικού 7,740,321 Τραπεζικές υπεραναλψεις (99,385) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (584,410) Σύνολο παθητικού (683,795) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 7,056,526 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest Balkan Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Ελλάδα Μετοχές σε EUR ΚΑΕ 17,007 ALAPIS SA EUR 36, ,754 ALPHA BANK A.E. EUR 120, ,208 BANK OF PIRAEUS EUR 120, ,565 COCA COLA HELLENIC BOTTLING EUR 223, ,475 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 163, ,100 FOURLIS HOLDING NOM. EUR 43, ,180 GREECE NATION.BANK EUR 206, ,406 GREEK ORGANISATION OF EUR 212, FOOT. PROGNOSTICS 9,679 HELLENIC EUR 174, TELECOMMUNICATIONS ORG. 4,671 INTRALOT SA EUR 52, ,277 JUMBO EUR 43, ,108 METKA SA EUR 54, ,695 MOTOR OIL CORINTH EUR 76, REFINERIES 3,904 MYTILINEOS HOLDINGS SA EUR 29, ,559 PUBLIC POWER CORP OF EUR 153, GREECE 4,066 TITAN CEMENT CO. S.A. EUR 109, ,821, Τουρκία 44,795 AKBANK TRY 117, ,566 ANADOLU EFES BIRACILIK VE TRY 65, ,345 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TRY 134, ,104 KOC HOLDING AS B TRY 84, ,126 MIGROS TURK TAS TRY 65, ,553 OACI OMER SABANCI HOLDING TRY 109, A.S. 9,031 TUPRASTURKIY PETROL TRY 125, RAFINELERI 29,895 TURKCELL ILETISIM HIZMET TRY 156, ,809 TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 118, ,861 TURKIYE HALK BANKASI A.S. TRY 62, (HALKBANK) 49,080 TURKIYE IS BANKASIC TRY 114, ,989 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TRY 112, TAO 71,025 YAPI VE KREDI BANKASI AS TRY 86, ,353, Σλοβενία 1,730 KRKA D.D. EUR 166, ,006 LUKA KOPER EUR 62, MERCATOR SHS EUR 66, ,930 NOVA KREDITNA BANKA EUR 64, MARIBOR 209 PETROL REFINES AND MARKETS EUR 127, PETROLEUM PRO 856 PIVOVARNA LASKO D.D EUR 71, SAVA D.D EUR 63, TELEKOM SLOVENIJE DD EUR 166, , Βουλγαρία 2,150 BULGARIAN AMERICAN CREDIT BGN 77, BANK JSC 19,641 CB FIRST INVESTMENT BANK BGN 81, ,412 CENTRAL COOP BANK AD BGN 121, ,203 CHIMIMPORT AD BGN 152, ,800 CORPORATE COMMERCIAL BGN 79, BANK AD σε EUR ΚΑΕ 30,607 INDUSTRIAL HOLDING BULGARIA BGN 124, ,127 SOPHARMA AD BGN 145, , Κροατία 177 ADRIS GRUPA DDPFD HRK ATLANTSKA PLOVIDBA DD HRK 102, ERICSSON NIKOLA TESLA HRK 76, ,363 HRVATSKI TELEKOM HRK 194, INA INDUSTRIJA NAFTE DD HRK 118, ,410 PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD HRK 69, , Ρουμανία 13,000 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA RON 70, ,200 BANCA TRANSILVANIA RON 71, ,326,700 ROMPETROL RAFINARE SA RON 67, ,307,700 SNP PETROM SA RON 145, , Αυστρία 1,887 OMV AG EUR 78, ,045 RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK EUR 90, , Ιταλία 18,189 UNICREDITO ITALIANO EUR 77, , ,911, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 5,911, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 5,911, Καταθέσεις σε Τράπεζα 1,825, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (679,691) (9.63) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 7,056, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 USD 164,220,080 USD 243,913,607 USD 301,803,757 Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/2008 USD USD USD Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ % Διανομ P (USD) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/2008 USD USD USD Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2008 USD USD USD Διανομ P (USD) 31/03/2008 USD 3, USD 4, USD 3, Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ , , ,000 Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/ , , ,928 Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ ,859 6,004 5,718 Διανομ P (USD) 31/03/2008 1,434 1,124 1,373 Μέρισμα Διανομ P (USD) 19/12/2007 USD Διανομ P (USD) 15/12/2006 USD Διανομ P (USD) 15/12/2005 USD Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT

24 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 165,461,250 Μετοχές 165,461,250 Καταθέσεις σε Τράπεζα 41,143 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 1,122,564 Σύνολο ενεργητικού 166,624,957 Τραπεζικές υπεραναλψεις (54) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (2,404,823) Σύνολο παθητικού (2,404,877) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 164,220,080 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 21

25 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο ΗΠΑ Μετοχές σε USD ΚΑΕ 38,049 AMERICAN EXPRESS CO USD 1,663, ,922 AMERICAN INTERNATIONAL USD 2,072, GROUP 234,897 BANK OF AMERICA CORP USD 8,904, ,216 BANK OF NY MELLON SHS USD 2,304, ,027 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 1,428, ,067 CITIGROUP USD 2,914, ,927 FOREST CITY ENTERPRISESCL USD 1,579, A 51,268 FREDDIE MAC USD 1,298, ,201 GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 2,183, ,335 HARTFORD FINANCIAL SG INC USD 3,586, ,619 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS USD 2,093, INC 75,755 MERRILL LYNCH AND CO INC USD 3,086, ,970 METLIFE INC USD 3,915, ,518 SAINT PAUL TRAVELERS COS USD 3,757, INC 35,491 TAUBMAN CENTERS INC USD 1,849, ,169 US BANCORP USD 2,982, ,563 WACHOVIA CORP USD 2,121, ,690 WELLS FARGO & CO USD 2,639, ,380, Ηνωμένο Βασίλειο 146,219 AVIVA PLC GBP 1,794, ,896 HSBC HOLDINGS GBP 6,035, ,689 PRUDENTIAL GBP 2,839, ,445 ROYAL BANK OF SCOTLAND GBP 1,839, GROUP 139,207 STANDARD CHARTERED PLC GBP 4,764, ,274, Ισπανία 244,654 BANCO BILBAO VIZCAYA EUR 5,407, ARGENTARIA 347,807 BANCO DE SANTANDER EUR 6,955, ,363, Γαλλία 98,180 AXA EUR 3,576, ,481 BNP PARIBAS EUR 4,503, ,598 SOCIETE GENERALE EM 2008 EUR 444, ,809 STE GENERALE A EUR 3,420, ,944, Ιταλία 395,432 INTESA SANPAOLO EUR 2,797, ,891 UNICREDITO ITALIANO EUR 5,877, ,918 UNIPOL SA EUR 1,630, ,306, Ελλάδα 186,406 BANK OF PIRAEUS EUR 5,753, ,894 GREECE NATION.BANK EUR 2,271, ,025, Ιαπωνία 171,000 BANK OF YOKOHAMA LTD JPY 1,163, KABU.COM SECURITIES JPY 600, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 2,152, Νόμισμα Αξία αγοράς σε USD % ΚΑΕ 98,200 NOMURA HOLDINGS JPY 1,470, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 2,504, ,890, Γερμανία 21,036 ALLIANZ EUR 4,182, ,904 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 2,409, ,592, Ολλανδία 148,835 BINCKBANK EUR 1,945, ,199 ING GROEP NV EUR 4,630, ,576, Βραζιλία 117,667 REDECARD SA BRL 1,964, ,304 SUL AMERICA SA BRL 1,428, ,339 UNIBANCO SPONSORED GDR USD 1,322, ,715, Αυστραλία 44,087 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD 1,682, ,401 MACQUARIE GROUP AUD 1,417, ,590 STOCKLAND AUD 1,554, ,654, Μπαχρέιν 108,141 GULF FINANCE HOUSE USD 4,325, ,325, Καναδάς 66,503 TORONTO DOMINION BANK CAD 4,090, ,090, Τουρκία 0 AKBANK TRY ,797 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM TRY 1,390, ,276 TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HALKBANK) TRY 1,281, ,671, Σιγκαπούρη 66,000 BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD SGD 428, ,000 DBS GROUP HLDG LTD SGD 1,841, ,270, Ελβετία 14,828 CREDIT SUISSE GROUP CHF 757, ,370 UBS AG CHF 1,236, ,994, ΧονγκΚονγκ 485,748 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 1,719, ,719, Νότια Κορέα 121,070 KOREA EXCHANGE BANK KRW 1,613, ,613, Ιρλανδία 66,383 ALLIED IRISH BANKS PLC EUR 1,420, ,420, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT

26 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 BANCOLOMBIA SAADRREPR.4 PREF Κολομβία 32,361 σε USD ΚΑΕ USD 1,147, ,147, Μεξικό 209,204 GRUPO FINANCIERO BANORTE SA MXN 904, , India 12,708 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 755, , Κίνα 112,800 GUANGZHOU R&F PROPERTIESH HKD 299, , Βέλγιο 29,818 FORTIS STRIP VVPR EUR ,934, Άλλοι μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς Μετοχές Περού 79,117 INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP USD 1,526, ,526, ,526, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 165,461, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 165,461, Καταθέσεις σε Τράπεζα 41, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (1,282,313) (0.79) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 164,220, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 23

27 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Invest Biotechnology (Εκφρασμένα σε USD) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 USD 69,039,935 USD 90,684,677 USD 100,866,422 Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/2008 USD 1, USD 1, USD 1, Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2008 USD 1, USD 1, USD 1, Διανομ P (USD) 31/03/2008 USD 5, USD 6, USD 5, Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ ,285 53,056 66,252 Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2008 4,261 5,099 11,564 Διανομ P (USD) 31/03/2008 1,854 2,049 2,296 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ % Διανομ P (USD) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους 24 ING INVESTMENT MANAGEMENT

28 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Biotechnology (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 68,973,044 Μετοχές 68,973,044 Καταθέσεις σε Τράπεζα 39,213 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 740,547 Σύνολο ενεργητικού 69,752,804 Τραπεζικές υπεραναλψεις (462,654) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (250,215) Σύνολο παθητικού (712,869) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 69,039,935 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 25

29 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Biotechnology (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο ΗΠΑ Μετοχές σε USD ΚΑΕ 30,000 ALKERMES INC USD 356, ,000 AMGEN INC USD 2,924, ,900 AMYLIN PHARMACEUTICALS INC USD 1,457, ,000 BIOGEN IDEC INC USD 2,837, ,000 BIOMARIN PHARMACEUTICAL USD 2,157, INC 50,000 CELERA GENOMICS GROUP USD 735, APPLER 83,000 CELGENE CORP USD 5,087, ,000 CEPHALON INC USD 2,254, ,000 GENENTECH INC USD 3,247, ,000 GENZYME CORP GENTL USD 3,130, DIVISION 128,000 GILEAD SCIENCES INC USD 6,595, ,000 HUMAN GENOME SCIENCES INC USD 589, ,000 IMCLONE SYSTEMS INC USD 1,272, ,000 INTERMUNE INC USD 306, ,000 INVITROGEN CORP USD 1,452, ,000 MEDICINES COMPANY USD 606, ,000 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS USD 1,700, INC 928,000 NAPO PHARMACEUTICAL INC GBP 368, ,000 OSI PHARMACEUTICALS INC USD 1,346, ,000 PDL BIOPHARMA USD 423, ,000 TECHNE CORP USD 2,020, ,500 VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 1,875, ,745, Ηνωμένο Βασίλειο 10,700,000 ANTISOMA PLC GBP 4,891, ,200 ARDANA PLC GBP 137, ,900,000 INTERCYTEX GROUP SHS GBP 1,604, ,000 RENOVO GROUP PLC GBP 540, ,700 SHIRE PLC GBP 1,425, ,000 VECTURA GROUP GBP 522, ,122, Βέλγιο 15,000 DEVGEN EUR 293, ,655 ONCOMETHYLOME SCIENCES SA EUR 2,935, ,000 THROMBOGENICS EUR 484, ,000 TIGENIX EUR 467, ,180, Ελβετία 10,018 ADDEX PHARMACEUTICALS LTD CHF 341, ,000 BASILEA PHARMACEUTICA CHF 1,759, ,000 SANTHERA CHF 1,742, PHARMACEUTICALS.NAMEN 3,843, Καναδάς 896,000 BIOMS MEDICAL CORP CAD 3,257, ,257, Αυστραλία 1,300,000 BONE MEDICAL AUD 284, ,000 CSL LTD SHS AUD 2,964, ,249, σε USD ΚΑΕ Ολλανδία 60,000 QIAGEN NV EUR 1,245, ,245, Γερμανία 177,000 JERINI AG EUR 695, , Ιρλανδία 300,000 AGI THERAPEUTICS PLC EUR 632, , ,973, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 68,973, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 68,973, Καταθέσεις σε Τράπεζα 39, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 27, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 69,039, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 26 ING INVESTMENT MANAGEMENT

30 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest China Access (Εκφρασμένα σε USD) Στατιστικά Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 USD 7,662,326 USD USD Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση S (EUR) 31/03/2008 EUR 3, EUR EUR Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Διανομ AC (USD) 31/03/2008 USD 7.66 USD USD Διανομ AS (USD) 31/03/2008 USD 7.66 USD USD Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ Κεφαλαιοποίηση S (EUR) 31/03/2008 1,345 Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ Διανομ AC (USD) 31/03/2008 1,000 Διανομ AS (USD) 31/03/2008 1,002 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση S (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ % Διανομ AC (USD) 31/03/ % Διανομ AS (USD) 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους ING INVESTMENT MANAGEMENT 27

31 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest China Access (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 7,404,167 Μετοχές 7,404,167 Καταθέσεις σε Τράπεζα 218,196 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 46,040 Σύνολο ενεργητικού 7,668,403 Τραπεζικές υπεραναλψεις (212) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (5,865) Σύνολο παθητικού (6,077) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 7,662,326 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 28 ING INVESTMENT MANAGEMENT

32 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest China Access (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Κίνα Μετοχές σε USD ΚΑΕ 68,000 ALUMINUM CORP OF CHINA H HKD 109, ,000 ANGANG NEW STEEL COMPANY HKD 59, LTD H 8,000 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD HKD 54, H 75,000 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD 79, ,000 BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT HKD 65, H 39,000 CHINA COAL ENERGY CO LTD HKD 67, ,000 CHINA COMMUNICATIONS HKD 103, CONSTRUCTION 441,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H HKD 329, ,500 CHINA COSKO HKD 255, ,000 CHINA HIGH SPEED HKD 61, TRANSMISSION 150,000 CHINA LIFE INSURANCE H HKD 515, ,000 CHINA MERCHANTS BANK H HKD 176, ,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL HKD 239, H 66,500 CHINA SHENHUA ENERGY SHS HKD 265, H 74,000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT HKD 232, H 222,000 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO HKD 173, LTD 236,000 CHINA TELECOM CORP LTDH HKD 147, ,000 DONGFANG ELECTRICAL HKD 56, MACHINERY CO 30,000 GUANGZHOU R&F PROPERTIESH HKD 79, ,000 HUANENG POWER INTL INC H HKD 150, ,027,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINAHHKD 715, ,000 JIANGXI COPPER CO LTD H HKD 111, ,000 PETROCHINA CO LTD H HKD 464, ,500 PING AN INS CO HKD 194, ,000 SHANGHAI FORTE LAND COH HKD 102, ,000 SINOPEC SHANGHAI HKD 47, PETROCHEMICAL H 50,000 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD HKD 37, ,000 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO HKD 158, LTDH 108,000 ZIJIN MINING GROUP CO.LTD HKD 103, ,159, ΧονγκΚονγκ 12,000 CHINA EVERBRIGHT LTD HKD 23, ,000 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL HKD 85, ,000 CHINA MOBILE HKD 684, ,000 CHINA OVERSEAS LAND & HKD 309, INVEST 90,000 CHINA RESOURCES HKD 289, ENTERPRISE LTD 102,000 CHINA TRAVEL INTL INV HONG HKD 41, KONG 42,000 CHINA UNICOM LTD HKD 88, ,000 CITIC PACIFIC LTD HKD 127, ,000 CNOOC LTD HKD 441, ,000 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 62, SHS 11,000 LI NING COMPANY LTD HKD 31, ,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HKD 60, HOLDINGS LTD 2,244, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 7,404, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού σε USD ΚΑΕ % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 7,404, Καταθέσεις σε Τράπεζα 218, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 39, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 7,662, ,404, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 29

33 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Invest Climate Focus Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 EUR 9,382,596 EUR EUR Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση D (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 5,316 Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ Κεφαλαιοποίηση D (EUR) 31/03/ ,804 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση D (EUR) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους 30 ING INVESTMENT MANAGEMENT

34 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Climate Focus Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 9,322,724 Μετοχές 9,322,724 Καταθέσεις σε Τράπεζα 92,156 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 6,312 Σύνολο ενεργητικού 9,421,192 Τραπεζικές υπεραναλψεις (1,023) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (37,573) Σύνολο παθητικού (38,596) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 9,382,596 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 31

35 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Climate Focus Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο ΗΠΑ Μετοχές σε EUR ΚΑΕ 16,838 AQUA AMERICA INC USD 199, ,876 ARCHER DANIELS MIDLAND CO USD 126, ,230 BADGER METER INC USD 60, ,436 BORGWARNER INC USD 38, ,261 CALGON CARBON CORP USD 59, ,905 COVANTA HOLDING USD 154, ,034 EMERSON ELECTRIC CO USD 195, ,059 ENERGY CONVERSION DEVICES USD 114, ,660 ENERNOC INC USD 11, FIRST SOLAR INC USD SVN USD 141, ,066 FPL GROUP INC USD 240, ,015 HARRIS & HARRIS GROUP INC USD 36, ,751 HONEYWELL INTERNATIONAL USD 275, INC 2,000 ITRON INC USD 113, ,384 ITT CORP USD 77, ,145 JOHNSON CONTROLS INC USD 88, ,292 MEMC ELECTRONIC MATERIALS USD 102, INC 3,582 MONSANTO CO USD 252, ,525 ORMAT TECHNOLOGIES INC USD 177, ,921 RENTECH INC USD 60, ,503 ROPER INDUSTRIES INC USD 243, ,025 SUNPOWER A USD 95, ,621 WASTE MANAGEMENT INC USD 203, ,071, Γαλλία 2,118 ALSTOM REGROUPT EUR 290, ,761 EDF ENERGIES NOUVELLES EUR 68, ,327 SAFT GROUPE EUR 83, ,944 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 323, ,263 THEOLIA EUR 101, ,390 VELCAN ENERGY EUR 41, ,533 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 244, ,152, Ηνωμένο Βασίλειο 19,349 BG GROUP PLC GBP 283, ,383 CLIMATE EXCHANGE PLC GBP 333, ,079 CLIPPER WINDPOWER PLC GBP 77, ,386 RPS GROUP PLC GBP 167, ,444 SCOTTISH AND SOUTHERN GBP 183, ENERGY PLC 1,045, Ισπανία 10,701 ABENGOA SA EUR 242, ,433 GAMESA CORPORACION EUR 185, TECNOLOGICA SA 22,312 IBERDROLA RENOVABLES SA EUR 98, , Γερμανία 4,786 CENTROTEC SUSTAINABLE AG EUR 65, ELRINGKLINGER AG EUR 53, K&S AG EUR 53, ,574 QCELLS EUR 98, ,283 SIEMENS AG EUR 225, , σε EUR ΚΑΕ Βραζιλία 6,582 CIA SANEAMENTO BASICO ADR USD 184, ,251 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO BRL 255, , Ελβετία 17,787 ABB LTD CHF 302, ,590 BIOPETROL INDUSTRIES INC EUR 35, MEYER BURGER TECHNOLOGY AG CHF 57, , Ιαπωνία 9,000 CHIYODA CORP JPY 51, ,700 DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 46, ,900 KURITA WATER IND JPY 67, ,200 TOYOTA MOTOR CORPORATION JPY 195, , Βέλγιο 10,330 UMICORE EUR 340, , Δανία 4,969 GREENTECH ENERGY SYSTEMS DKK 55, ,859 VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 267, , Αυστρία 3,176 KAPSCH TRAFFICCOM AG EUR 101, ,880 OSTER ELEKTRIZATSWITSCL A EUR 220, , Σιγκαπούρη 139,000 HYFLUX SGD 192, , Άγνωστο 127,058 TRADING EMISSIONS GBP 185, , Νορβηγία 5,746 RENEWABLE ENERGY CORPORATION NOK 101, , Νότια Κορέα 626 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION KRW 52, ,832 PYEONG SAN CO LTD KRW 47, , ΧονγκΚονγκ 408,000 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD HKD 86, , Καναδάς 28,528 BALLARD POWER SYSTEMS INC CAD 74, , Κίνα 64,000 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION HKD 58, , Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 32 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη Ελεγμένη) 30 η Ιουνίου 2012 Καμία αίτηση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010.

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010. Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010. Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 43 925 Μη Ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 82 219 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Λουξεμβούργου

www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Λουξεμβούργου www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Εταιρία Επενδύσεων Λουξεμβούργου Ανοικτού Τύπου (SICAV) του Μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση της 30ής Απριλίου 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΑ ΚΕΦΑΛΑΙ Α ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο

BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο BNP PARIBAS L1 σε συντομογραφία BNPP L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ BNP Paribas L1 33,

Διαβάστε περισσότερα

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Asset management UBS Funds Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Asset management UBS Funds Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Α/Κ Επενδυτικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο που έληξες στις 30 Ιουνίου 2015 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 88 580 Μη Ελεγµένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αμοιβαίου κεφαλαίου Φεβρουάριος 2012

Έκθεση αμοιβαίου κεφαλαίου Φεβρουάριος 2012 Έκθεση αμοιβαίου κεφαλαίου Φεβρουάριος Η παρούσα έκθεση είναι πληροφοριακής φύσεως. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή εγγραφής σε μερίδια. African Performance Fund 29 Φεβρουάριος Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα