οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Μακροχρόνιες Επιδράσεις Αγοράς Χρήµατος και Κεφαλαίου στην Οικονοµική Ανάπτυξη και Βραχυχρόνιες επιδράσεις Χρηµατιστηριακής και Πραγµατικής Οικονοµικής ραστηριότητας Κρίστης Χασάπης (Τµήµα Οικονοµικών και ΜΟΕ) Αρ Νοέµβριος 2004 Επιµέλεια Έκδοσης: Κώστας Χατζηγιάννης

2 Χορηγοί MOE (κατά αλφαβητική σειρά): Γραφείο Προγραµµατισµού Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού Πανεπιστήµιο Κύπρου Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Οικονοµικών Οι απόψεις που εκφράζονται στα οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής και στα οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης είναι των συγγραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τη ΜΟΕ

3 Μακροχρόνιες Επιδράσεις Αγοράς Χρήµατος και Κεφαλαίου στην Οικονοµική Ανάπτυξη και Βραχυχρόνιες επιδράσεις Χρηµατιστηριακής και Πραγµατικής Οικονοµικής ραστηριότητας Περίληψη Ο στόχος της µελέτης αυτής είναι να διερευνήσει κατά πόσο η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της κεφαλαιαγοράς σε µια οικονοµία συντελεί µακροχρόνια στην οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα µας πιστοποίησαν για τις περισσότερες χώρες την ύπαρξη αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη του προϊόντος της οικονοµίας. εύτερος στόχος, της εν λόγω µελέτης, είναι να µελετήσει την σχέση µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών, του όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης οι µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών εµφανίζονται να εµπεριέχουν χρήσιµη πληροφόρηση για τους µελλοντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και ειδικότερα για τις διακυµάνσεις του προϊόντος της οικονοµίας. Όσον αφορά την Κύπρο, τα αποτελέσµατά µας δείχνουν µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των µελλοντικών ρυθµών ανάπτυξης. * Μέρος της µελέτης αυτής χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Κύπρου

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY... 1 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΙΙ. Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 4 ΙΙΙ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 6 IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 17

6

7 EXECUTIVE SUMMARY The purpose of this study is dual. First, we investigate the issue of whether the development of the financial sector contributes to the long run economic development. The presence of causality is a very important issue, especially for policymakers, since it helps them to have a clear picture about the future path of the economy. It is essential for policymakers to know the factors that support the economic growth and increase the level of social welfare. The magnitude of this potential causal relationship is investigated in the context of developing countries and compared with the respective magnitude observed in developed countries. The data that are used in the present study refer to the following two groups: The first one contains the developed countries which are US, Canada, Japan, UK and Germany. The second group contains developing countries which are Cyprus, Argentina, Brazil, Indian, Korea and Malaysia. For Argentina and Malaysia there exists causality from the capital market to the output of the economy and vice versa. On the other hand there is absence of causality for Korea, Canada and Germany. The results of the study show that for most of the countries there exists causality from the capital market to the output of the economy. Therefore, the magnitude of the financial sector takes place an important role to the long run economic development. The second part of the study examines the relationship between the stock returns, the volume of transactions in the stock exchange and real economic activity. In order to examine the above issue we estimated vector autoregressive models and used different variables such as real output, unemployment, inflation and stock returns. These models enable us to analyze the interactions between the financial sector and the real economic sector over time. We use the impulse response analysis to investigate the effect of a financial crisis in the real variables of the economy. According to our results, changes in stock prices have useful information about future growth rates and output volatility. This statement is true not only for developed countries but also for developing countries. Our results for Cyprus underline the fact that there is a positive relationship between stock returns and future output growth rates. Moreover, the study indicates that unexpected financial crisis will affect other future real economic variables such as the output growth rate as well as inflation and unemployment rates. These results indicate that the stock market plays a crucial role in the evolutionary process of the economy, as well as in spilling volatility to the economic system. So, it is important for Cyprus to develop a plan and take other political principles in order to ensure the right function of the financial system. The general conclusion of this paper is that the magnitude of the financial sector as well as the financial progress takes place an important role to the progress of the economic activity. So, it is essential for policymakers to take account of these variables in order to ensure the financial stability of a country. Our results proved that for most of the countries there exists causality from the capital market to the output of the economy and also the effects of a financial crisis in the real variables of the economy. The social value of this study is very important since we try to give answers to questions that are directly related with the social welfare. 1

8 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κόστος της συλλογής πληροφοριών και της διενέργειας συναλλαγών δηµιουργεί κίνητρα για τη δηµιουργία κεφαλαιαγορών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Ανάλογα µε το είδος του κόστους που συνοδεύει την συλλογή µιας συγκεκριµένης πληροφορίας ή τη διενέργεια µιας συγκεκριµένης συναλλαγής, µπορούµε να έχουµε διαφορετικά είδη αγορών η ιδρυµάτων. Γενικά, ο βασικός ρόλος ενός χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είναι να «διευκολύνει την κατανοµή των πόρων, στο χώρο και στο χρόνο, στα πλαίσια ενός αβέβαιου περιβάλλοντος» (Merton and Bodie, 1995, p12). Εάν θέλαµε να αναλύσουµε περαιτέρω τη βασική αυτή λειτουργία, θα µπορούσαµε να πούµε πως η ύπαρξη ενός εύρυθµου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό ρυθµό επενδύσεων και κατά συνέπεια είναι δυνατόν να επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη µέσω τριών εναλλακτικών τρόπων: Με τη παρουσία χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων Με την δυνατότητα ελέγχου του κινδύνου Με την δυνατότητα σωστής αξιολόγησης εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων. Ας συζητήσουµε τον κάθε τρόπο ξεχωριστά. Πρώτον, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διευκολύνουν την παροχή επαρκών κεφαλαίων για την επενδυτική δραστηριότητα. Χωρίς αυτά τα ιδρύµατα, η οικονοµία θα αποτελείτο από πολλούς µικρούς αποταµιευτές. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις θα αντιµετώπιζαν το πρόβληµα του να διαπραγµατεύονται την σύναψη δανείων µε κάθε ένα µικρό αποταµιευτή χωριστά. Αντίθετα, η παρουσία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις εύκολη πρόσβαση στα αποταµιευµένα κεφάλαια. Αυτό µειώνει σηµαντικά το χρόνο απόκτησης των απαραίτητων επενδυτικών κεφαλαίων, συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική ανάπτυξη. εύτερον, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δίνουν τη δυνατότητα στους αποταµιευτές να µειώσουν το κίνδυνο που θα αντιµετώπιζαν αν διέθεταν απευθείας τα κεφάλαια τους στις επιχειρήσεις. Ένας αποταµιευτής που καταθέτει τα χρήµατα του σε µια τράπεζα είναι σαν να χορηγεί αυτά τα κεφάλαια σε ένα πλήθος διαφορετικών επενδυτικών σχεδίων επιτυγχάνοντας έτσι διαφοροποίηση 1

9 του κινδύνου του. Καθώς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µεγεθύνεται όλο και περισσότερα αποταµιευτικά κεφάλαια θα εισρέουν και θα µετατρέπονται σε παραγωγικές επενδύσεις. Με το τρόπο αυτό το διαθέσιµο κεφάλαιο της οικονοµίας θα αυξάνεται, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Τρίτον, ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που λειτουργεί ικανοποιητικά αυξάνει την ικανότητα αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων. Τα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα απασχολούν ένα σηµαντικό αριθµό εξειδικευµένων στελεχών των οποίων αποκλειστική απασχόληση είναι να αξιολογούν ποια εκ των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων αξίζουν χρηµατοδότησης. Με αυτό το τρόπο η µέση ποιότητα των επενδύσεων αυξάνεται υποβοηθώντας έτσι την οικονοµική µεγέθυνση. Με βάση τη παραπάνω ανάλυση, φαίνεται ότι υπάρχει µια σχέση αιτιότητας µεταξύ µεγέθους του χρηµατοοικονοµικού τοµέα της οικονοµίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Η κατεύθυνση της αιτιότητας φαίνεται να είναι από το µέγεθος του χρηµατοοικονοµικού τοµέα προς την ανάπτυξη. Βέβαια κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι η αιτιότητα είναι αντίθετης κατεύθυνσης. Η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να υπάρξει για άλλους λόγους και κατόπιν η ίδια η ανάπτυξη να δηµιουργήσει ζήτηση για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Κάτω από αυτό το εναλλακτικό σενάριο, το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα θα αναπτυχθεί σαν συνέπεια της γενικής οικονοµικής µεγέθυνσης. Εκ των προτέρων τα δυο σενάρια για την κατεύθυνση της αιτιότητας µεταξύ των δύο αυτών µεγεθών φαίνονται πιθανά και µόνο η εµπειρική ανάλυση µπορεί να καταδείξει την πραγµατική κατεύθυνση της αιτιότητας. Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες στο ερευνητικό πεδίο της χρηµατοοικονοµικής, διερευνούν τη συνεισφορά του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην οικονοµική µεγέθυνση. 1. Οι Wachtel and Rousseau (1995) εξετάζουν τη σχέση µεταξύ χρηµατοοικονοµικού τοµέα και ανάπτυξης για την Αµερική, την Μ. Βρετανία και τον Καναδά σε µια µακροχρόνια προοπτική από το Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούν είναι αρκετά λεπτοµερή και αφορούν χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διαφόρων τύπων (τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες κλπ). Οι συγγραφείς αυτοί βρίσκουν µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ των δύο αυτών 2

10 µεγεθών, αν και η σχέση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική για όλα τα είδη των ιδρυµάτων. Η ανάλυση τους κρίνεται ως ανεπαρκής για τους παρακάτω λόγους: Ο αριθµός των προς εξέταση χωρών είναι µικρός (µόνο τρεις χώρες) εν εστιάζουν στη συγκεκριµένη επίδραση της κεφαλαιαγοράς εν παρουσιάζεται εµπεριστατωµένη ανάλυση αιτιότητας (Granger causality analysis) εν λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων χρονοσειρών (ύπαρξη µοναδιαίων ριζών, συνολοκλήρωση, κλπ) 2. Οι King and Levine (1993) βρίσκουν µια αρκετά ισχυρή συσχέτιση µεταξύ χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως, ο λόγος της ρευστότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος ως προς το ΑΕΠ, και της οικονοµικής δραστηριότητας, όπως µετριέται από το κατά κεφαλή πραγµατικό εισόδηµα. Η ανάλυση τους δεν απαντά στα ακόλουθα ερωτήµατα: Ποία είναι η κατεύθυνση της αιτιότητας πίσω από αυτή τη συσχέτιση; Είναι η παρατηρούµενη συσχέτιση διαχρονικά σταθερή; Με άλλα λόγια αυτό το εµπειρικό εύρηµα διατηρείται ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ερευνάται; 3. Ο Haber (1991, 1996) έχει διερευνήσει αρκετά προσεκτικά τη σχέση µεταξύ χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής ανάπτυξης για τρεις χώρες, συγκεκριµένα για τη Βραζιλία, το Μεξικό και τις Ηνωµένες Πολιτείες, για το διάστηµα 1830 έως Βρίσκει πράγµατι ότι η ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είχε σηµαντική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, ο Haber δείχνει ότι όταν η Βραζιλία κατάργησε τη µοναρχία και ίδρυσε την πρώτη δηµοκρατία αύξησε δραµατικά το βαθµό ελευθεροποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Αυτό το γεγονός επέτρεψε στις επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αποταµιευτικούς πόρους. Με τη σειρά του αυτό οδήγησε σε µείωση του βιοµηχανικού συγκεντρωτισµού και η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα. Αντίθετα στο Μεξικό η ελευθεροποίηση των αγορών, κάτω από 3

11 τη δικτατορία του Diaz ( ) ήταν πολύ µικρότερης κλίµακας και η βιοµηχανική αποκέντρωση πολύ πιο περιορισµένη. Αυτό είχε σαν συνέπεια η οικονοµική ανάπτυξη στο Μεξικό να χαρακτηρίζεται από πολύ µικρότερους ρυθµούς από ότι στη Βραζιλία. Η εύρεση της κατεύθυνσης της αιτιότητας είναι εξαιρετικά σηµαντικό θέµα τόσο από θεωρητικής πλευράς, σαν τρόπος ελέγχου των υποδειγµάτων «ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης» όσο και από την πλευρά της άσκησης οικονοµικής πολιτικής. Είναι απόλυτα αναγκαίο για τους ασκούντες οικονοµική πολιτική µε µακροχρόνιο ορίζοντα να γνωρίζουν τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν την οικονοµική µεγέθυνση και την αύξηση του επιπέδου κοινωνικής ευηµερίας, όπως και το εάν η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες. Παρά την σπουδαιότητα του θέµατος, η ύπαρξη εµπειρικών µελετών πάνω στη κατεύθυνση της προαναφερθείσας αιτιότητας είναι µηδαµινή. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο σκέλος της προτεινόµενης, προσφέροντας οικονοµετρικά αποτελέσµατα σχετικά µε την κατεύθυνση της αιτιότητας σε ένα πλήθος ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Επιπρόσθετα, ένα άλλο σηµαντικό ερώτηµα που επιδιώκει να απαντήσει η εν λόγω µελέτη είναι η διαχρονική σταθερότητα της αιτιότητας µέσα στον χρόνο. Η υπόθεση αυτή θα εξεταστεί µε την µέθοδο των Recursive Least Squares. Συγκεκριµένα, θα εξετάσουµε τη συµπεριφορά των σταδιακών καταλοίπων (Recursive Residuals) για κάθε εξίσωση του συστήµατος. Τέλος, η µελέτη αυτή θα παρουσιάσει την σχέση µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών, του όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια του τελευταίου ερωτήµατος θα εξετασθεί και το θέµα των επιπτώσεων µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό. ΙΙ. Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στη παρούσα µελέτη αναφέρονται στις πιο κάτω χώρες: 1. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ (G5 1 ): Αµερική, Καναδάς, Ιαπωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία 1 Ο όρος G5 αντιπροσωπεύει το σύνολο των πέντε πιο αναπτυγµένων οικονοµιών του Κόσµου 4

12 2. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: Κύπρος, Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία, Νότια Κορέα, Μαλαισία. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουµε αναλυτικά την περιγραφή των στοιχείων και των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν: Πίνακας 1: Χρησιµοποιούµενες µεταβλητές της έρευνας 1 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής 2 Τριµηνιαίο (βραχυχρόνιο) επιτόκιο 3 Συνολική Κεφαλαιοποίηση Εθνικού Χρηµατιστηρίου σε Πραγµατικές Τιµές 4 Όγκος Συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο 5 Γενικοί δείκτες χρηµατιστηρίου 6 είκτες τιµών καταναλωτή 7 Ποσοστό ανεργίας Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στη παρούσα µελέτη ποικίλει ανάλογα µε το υπό εξέταση ερώτηµα. Συγκεκριµένα, το πρώτο ερώτηµα απαντήθηκε εκτιµώντας αρχικά διµεταβλητά υποδείγµατα ιανυσµατικής Αυτοπαλινδρόµησης στα οποία οι µεταβλητές που θα συµµετέχουν είναι εναλλακτικά µέτρα του µεγέθους της κεφαλαιαγοράς (π.χ. όγκος συναλλαγών, κεφαλαιοποίηση, κ.λ.π) και το πραγµατικό προϊόν ή ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής. Το δείγµα περιλαµβάνει ανεπτυγµένες οικονοµίες. Στην εκτίµηση λάβαµε υπόψη τα στατιστικά χαρακτηριστικά των σειρών όπως η ύπαρξη µοναδιαίων ριζών, η παρουσία συνολοκλήρωσης κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά ελήφθησαν υπόψη στους ελέγχους αιτιότητας.η όλη ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της «Σταδιακής Εκτίµησης» προκειµένου να εντοπίσουµε πιθανά χρονικά σηµεία αλλαγών στη κατεύθυνση της αιτιότητας. Το δεύτερο ερώτηµα απαντήθηκε µε µια µεθοδολογία ανάλογη µε αυτή του πρώτου ερωτήµατος, µε στοιχεία από µικρές και αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν συγκρίσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων για τις ανεπτυγµένες και αυτών για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. 5

13 Για την απάντηση του τρίτου ερωτήµατος εκτιµήθηκαν υποδείγµατα διανυσµατικής αυτοπαλινδρόµησης στα οποία οι συµµετέχουσες µεταβλητές ήταν το πραγµατικό προϊόν, η ανεργία, ο πληθωρισµός και οι αποδόσεις των µετοχών. Τα υποδείγµατα αυτά µας επέτρεψαν να αναλύσουµε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ χρηµατιστηριακών συνθηκών και πραγµατικής οικονοµίας σε ένα µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Ιδιαιτέρως κάνοντας χρήση µεθόδων «impulse response analysis» µπορέσαµε να διερευνήσουµε τα αποτελέσµατα που θα είχε µια χρηµατιστηριακή διαταραχή στα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Ιδιαιτέρως, εκτιµήσαµε όχι µόνο την ένταση των αποτελεσµάτων αυτής της διαταραχής αλλά και τις χρονικές περιόδους που διαρκούν. Για να µελετηθεί η σχέση µεταξύ αποδόσεων των µετοχών, όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας εκτιµήθηκαν υποδείγµατα διανυσµατικής αυτοπαλινδρόµησης στα οποία οι συµµετέχουσες µεταβλητές είναι το πραγµατικό προϊόν, η ανεργία, ο πληθωρισµός και οι αποδόσεις των µετοχών 2. Τα υποδείγµατα αυτά θα µας επιτρέψουν να αναλύσουµε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ χρηµατιστηριακών συνθηκών και πραγµατικής οικονοµίας σε ένα µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριµένα θα εξεταστούν οι επιδράσεις µίας χρηµατιστηριακής διαταραχής στους ρυθµούς ανάπτυξης, την ανεργία και των πληθωρισµό. Ο καθορισµός του αριθµού των χρονολογικών υστερήσεων γίνεται µε αξιολόγηση των µοντέλων που εκτιµήθηκαν από 1 έως και 10 χρονολογικές υστερήσεις και επιλογή εκείνου όπου εµφανίζονται οι µικρότερες τιµές στα information criteria. Ειδικότερα σαν κύριο κριτήριο επιλογής του αριθµού των χρονολογικών υστερήσεων, χρησιµοποιήθηκε το Akaike information criterion (AIC) και το Schwarz criterion (SC). ΙΙΙ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα εµπειρικά αποτελέσµατα που έχουν προκύψει για κάθε χώρα χωριστά. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων αξίζει να σηµειώσουµε ότι εξετάζουµε τρία βασικές υποθέσεις: 2 Σηµειώνεται ότι θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και άλλες µεταβλητές αλλά λόγω έλλειψης στοιχείων για την υπό εξέταση χρονική περίοδο δεν κατέστη δυνατό. 6

14 1. Εάν η Οικονοµική Ανάπτυξη δεν επηρεάζει το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς. 2. Εάν το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς δεν επηρεάζει την Οικονοµική Ανάπτυξη. 3. Ποία είναι η σχέση µεταξύ αποδόσεων των µετοχών, όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας και ποιες οι επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό. Στο πρώτο µέρος της ενότητας αυτής θα αναλύσουµε τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες τόσο για την πρώτη υπόθεση όσο και για την δεύτερη. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τις ανεπτυγµένες οικονοµίες και θα συγκρίνουµε την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο κατηγορίες χωρών. Τέλος, θα προχωρήσουµε στην ανάλυση των αποτελεσµάτων που έχουν να κάνουν µε το τελευταία ερώτηµα. Ανάλυση αποτελεσµάτων για τις Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες παρουσιάζονται στο πίνακα 2. Για καλύτερη κατανόηση του πιο κάτω πίνακα παραθέτουµε πρωτίστως την ερµηνεία των συµβολισµών που θα χρησιµοποιηθούν. Με Μ θα συµβολίζουµε το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς, µε Υ θα συµβολίζουµε την οικονοµική ανάπτυξη ενώ µε το γράµµα Ε θα συµβολίζουµε την επίδραση. Πίνακας 2: Προσδιορισµός αλληλεπίδρασης µεταξύ Μεγέθους Κεφαλαιαγοράς και Οικονοµικής Ανάπτυξης για τις Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Χώρα Το Μ Ε στο Υ Το Υ Ε στο Μ Αργεντινή ΝΑΙ ΝΑΙ Βραζιλία ΝΑΙ ΟΧΙ Ινδία ΝΑΙ ΟΧΙ Νότια Κορέα ΟΧΙ ΟΧΙ Μαλαισία ΝΑΙ ΝΑΙ Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα παρατηρούµε ότι για τις πλείστες χώρες ισχύει η ύπαρξη αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς προς το µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης. Όσον αφορά για την ύπαρξη διπλής κατεύθυνσης αιτιότητας αυτό φαίνεται να παρατηρείται µόνο σε δύο χώρες και 7

15 συγκεκριµένα στην Αργεντινή και στην Μαλαισία. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για την Νότια Κορέα υποδηλώνουν την απουσία οποιαδήποτε κατεύθυνσης αιτιότητας. Στο δεύτερο µέρος της ενότητας αυτής θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει για την δεύτερη κατηγορία χωρών, τις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Ανάλυση αποτελεσµάτων για τις Ανεπτυγµένες Οικονοµίες Σε αυτό το µέρος της µελέτης θα παρουσιάσουµε τα εµπειρικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των ανεπτυγµένων οικονοµιών και θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µας µε αυτά που προέκυψαν για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Πίνακας 3: Προσδιορισµός αλληλεπίδρασης µεταξύ Μεγέθους Κεφαλαιαγοράς και Οικονοµικής Ανάπτυξης για τις Ανεπτυγµένες Οικονοµίες Χώρα Το Μ Ε στο Υ Το Υ Ε στο Μ Αµερική ΝΑΙ ΟΧΙ Καναδάς ΟΧΙ ΟΧΙ Ιαπωνία ΝΑΙ ΟΧΙ Μ. Βρετανία ΝΑΙ ΟΧΙ Γερµανία ΟΧΙ ΟΧΙ Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 3, παρατηρούµε ότι για τις περισσότερες χώρες ισχύει η ύπαρξης µονόπλευρης αιτιότητας και συγκεκριµένα από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στο µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης. Από την άλλη µεριά, φαίνεται ότι για τις ανεπτυγµένες οικονοµίες το µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης δεν επηρεάζει το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των δύο κατηγοριών (ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών) παρατηρούµε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται είναι παρόµοια. Για όλες τις ανεπτυγµένες χώρες όπως και για τις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες δεν παρατηρείται αιτιότητα κατεύθυνσης από την οικονοµική ανάπτυξη στο µέγεθος της κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά την κατεύθυνση αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη για τις πλείστες χώρες (αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες) όντως ισχύει η υπόθεση αυτή. 8

16 Το τρίτο µέρος της ενότητας αυτής παρουσιάζει τα εµπειρικά αποτελέσµατα αναφορικά µε το τελευταίο ερώτηµα τόσο για τις ανεπτυγµένες χώρες όσο και για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι οι γραφικές παραστάσεις για κάθε µια από τις χώρες παρουσιάζονται στο τέλος της µελέτης.(βλέπε παράρτηµα) Αναπτυγµένες Χώρες Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για τις Ηνωµένες Πολιτείες έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Προκειµένου να µελετήσουµε τις επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό έγινε χρήση µεθόδων «impulse response analysis» και διερευνήθηκαν τα αποτελέσµατα που είχε µια διαταραχή στο χρηµατιστήριο στα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Ιδιαιτέρως, εκτιµήθηκε όχι µόνο η ένταση των αποτελεσµάτων αυτής της διαταραχής αλλά και η χρονική περίοδος που διαρκεί. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης έδειξαν ότι µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία µέχρι και 15 µήνες στο µέλλον. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 1.5 χρόνο. Η εικόνα που παρουσιάζει ο Καναδάς είναι ανάλογη µε αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών. Συγκεκριµένα, υπάρχει µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Η χρήση impulse response analysis κατέδειξε το γεγονός ότι µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή διαταραχή θα επηρεάζει θετικά την πραγµατική οικονοµία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 4-5 τριµήνων στο µέλλον. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 1.5 χρόνο. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για την Γερµανία όπως και για την Ιαπωνία υποδεικνύουν µια θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών 9

17 αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης impulse response δείχνουν ότι µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία µέχρι και 6 και 15 µήνες στο µέλλον, αντίστοιχα. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 6 και 15 µήνες αντίστοιχα. Tα αποτελέσµατά της εµπειρικής ανάλυσης για τη Μ. Βρετανία βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά που παρατηρήθηκαν στις άλλες αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες. Συγκεκριµένα, υπάρχει µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Συνακόλουθα η χρήση impulse response analysis κατέδειξε το γεγονός ότι µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή διαταραχή θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 4-5 τριµήνων στο µέλλον. Τέλος όπως φαίνεται και από τα γραφήµατα το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 1.5 χρόνο. Αναπτυσσόµενες Χώρες Η µελέτη θα συνεχίσει µε την ανάλυση των εµπειρικών αποτελεσµάτων για τις αναπτυσσόµενες χώρες εντός των οποίων βρίσκεται και η Κύπρος. Για την Κύπρο εκτιµήθηκε ένα VAR µοντέλο µε επεξηγηµατικές µεταβλητές τις χρηµατιστηριακές αποδόσεις (DLSCY), τους ρυθµούς ανάπτυξης (DLYCY), το ρυθµό πληθωρισµού (ΙΝFCY), το ποσοστό ανεργίας (DLUNCY) και το ρυθµό µεταβολής του όγκου συναλλαγών του χρηµατιστηρίου (DLVCY). Ο αριθµός των χρονολογικών υστερήσεων που ενσωµατώθηκε στο µοντέλο µας καθορίστηκε από τα Αkaike (AIC) και Schwartz (SC) Criteria. Σκοπός µας είναι να διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει µεταξύ των µεταβολών στις χρηµατιστηριακές αγορές και των µεταβολών της πραγµατικής οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση στα πλαίσια του Vector Autoregressive model δείχνουν ότι υπάρχει µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των µελλοντικών ρυθµών ανάπτυξης. Ειδικότερα στην εξίσωση του συστήµατος µε εξαρτηµένη µεταβλητή τους ρυθµούς ανάπτυξης, οι συντελεστές των µεταβλητών (DLSCY(-1) και DLSCY(-2) ) που µετρούν την επίδραση των 10

18 παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων στους ρυθµούς ανάπτυξης εµφανίζονται µε θετικό πρόσηµο και είναι και αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι µία χρηµατιστηριακή άνοδος θα αναµένεται να ακολουθείται από µία αύξηση των ρυθµών ανάπτυξης. Η εξήγηση αυτής της σχέσης έγκειται στο γεγονός ότι οι εξελίξεις στο χρηµατιστήριο επηρεάζουν την καταναλωτική και επενδυτική συµπεριφορά νοικοκυριών και επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τη µελλοντική οικονοµική δραστηριότητα. Συµπληρωµατικά όπως ήδη έχει αναφερθεί το χρηµατιστήριο αποτελεί µια αποτελεσµατική αγορά από άποψη πληροφόρησης µε την έννοια ότι ενσωµατώνει τις προσδοκίες της κοινωνίας για τις οικονοµικές εξελίξεις µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Συνεπώς, οι σηµερινές χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα πρέπει να σχετίζονται µε τους µελλοντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης καθώς όπως αναφέρθηκε ενσωµατώνουν ήδη προσδοκίες για τους ρυθµούς αυτούς. Προκειµένου να µελετήσουµε τις επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν την ανεργία και τον πληθωρισµό έγινε χρήση µεθόδων «impulse response analysis» και διερευνήθηκαν τα αποτελέσµατα που είχε µια διαταραχή στο χρηµατιστήριο στα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Ιδιαιτέρως, εκτιµήθηκε όχι µόνο η ένταση των αποτελεσµάτων αυτής της διαταραχής αλλά και η χρονική περίοδος που διαρκεί. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι µία απρόβλεπτη διαταραχή στις αποδόσεις του χρηµατιστηρίου της Κύπρου θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία µέχρι και 12 µήνες στο µέλλον. Το χρηµατιστήριο είναι ένας αποτελεσµατικός δείκτης για την πρόβλεψη της οικονοµικής δραστηριότητας σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 3-4 τριµήνων στο µέλλον. Συγκεκριµένα θα έχουµε µία θετική επίδραση µίας απρόβλεπτης διαταραχής στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις πάνω στους ρυθµούς ανάπτυξης της Κύπρου για περίπου 12 µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι µία απρόβλεπτη άνοδος στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα οδηγεί σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης µέχρι και περίπου ένα χρόνο, ενώ µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή κρίση θα επιδρά αρνητικά στο προϊόν της οικονοµίας για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Θα παρατηρούµε δηλαδή µία αυξητική επίδραση στις τιµές των αγαθών και υπηρεσιών όταν παρατηρείται µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή άνοδος. Εποµένως τόσο οι εκτιµήσεις όσο και τα αποτελέσµατα της impulse response analysis παρέχουν 11

19 και για την Κύπρο αποδείξεις προς την κατεύθυνση ύπαρξης µίας σχέσης µεταξύ του χρηµατιστηρίου και της πραγµατικής οικονοµίας, όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα µελέτη και για τις άλλες βιοµηχανικές χώρες σε συµφωνία πάντα και µε τα ευρήµατα που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία. Tα εµπειρικά αποτελέσµατα για την Αργεντινή πιστοποιούν τα ευρήµατα για τις ανεπτυγµένες χώρες. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Βραζιλία. Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση για την Βραζιλία είναι ότι το χρηµατιστήριο επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία καθώς οι επιδράσεις του αντικατοπτρίζονται τόσο στους ρυθµούς ανάπτυξης όσο και στο ποσοστό ανεργίας. Η ανάλυση των εµπειρικών αποτελεσµάτων τόσο για την Μαλαισία όσο και για την Ινδία υποδεικνύουν ότι υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Συνακόλουθα η χρήση impulse response analysis κατέδειξε το γεγονός ότι µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή διαταραχή θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 10 µηνών για την Μαλαισία ενώ για την Ινδία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 7 µηνών. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το γενικό συµπέρασµα που είναι δυνατό να αντληθεί από τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης είναι ότι το µέγεθος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και οι χρηµατιστηριακές εξελίξεις, διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο για την εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας και συνεπώς πρέπει να αποδίδεται από τις αρχές οικονοµικής πολιτικής ιδιαίτερη βαρύτητα στον στόχο της διατήρησης της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Τα αποτελέσµατα µας πιστοποίησαν για τις περισσότερες χώρες την ύπαρξη αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη του προϊόντος της οικονοµίας. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της µελέτης µας πιστοποιούν τις επιδράσεις που έχει µια χρηµατιστηριακή κρίση στα µεγέθη της πραγµατικής οικονοµίας, το πραγµατικό προϊόν, την απασχόληση και τον πληθωρισµό. Η κοινωνική αξία της έρευνας αυτής προκύπτει από το γεγονός ότι στα πλαίσια της µελέτης αυτής απαντήθηκαν ερωτήµατα που έχουν άµεση σχέση µε την κοινωνική ευηµερία. Για παράδειγµα, ερωτήµατα όπως «ποίες είναι οι επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό;» Σύµφωνα µε τα 12

20 αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης όπως και άλλων ερευνών οι µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών εµφανίζονται να εµπεριέχουν χρήσιµη πληροφόρηση για τους µελλοντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και ειδικότερα για τις διακυµάνσεις του προϊόντος της οικονοµίας. Όσον αφορά την Κύπρο, τα αποτελέσµατά µας δείχνουν µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των µελλοντικών ρυθµών ανάπτυξης όπως επίσης και το γεγονός ότι µία απρόσµενη διαταραχή βρέθηκε να επιδρά σε µεταβλητές όπως οι ρυθµοί ανάπτυξης, ο πληθωρισµός και η ανεργία µέχρι και 12 µήνες από τη στιγµή της διαταραχής αυτής. Παράλληλα τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι ανάλογες σχέσεις είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και σε άλλες αναπτυγµένες αλλά και αναπτυσσόµενες χώρες, ενισχύοντας έτσι την θεωρητική άποψη ότι οι µεταβολές στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου επηρεάζουν την πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Συνεπώς οι χρηµατιστηριακές εξελίξεις δεν θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος µόνο των ενεργά συµµετεχόντων στις αγορές αλλά και των αρχών οικονοµικής πολιτικής. Με δεδοµένο ότι το ενδιαφέρον της µελέτης αυτής εστιάστηκε στην Κυπριακή οικονοµία απαιτείται η ανάπτυξη θεσµών και ειδικών αρχών πολιτικής που θα εξασφαλίζουν για τo κυπριακό οικονοµικό σύστηµα τα οφέλη που συνεπάγεται ένα σωστά οργανωµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ενώ παράλληλα θα αποτρέπουν την διατάραξη της οικονοµικής δραστηριότητας από απρόσµενες χρηµατιστηριακές κρίσεις. 13

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atkinson AB. On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory 1970; 2: Barro, R., 1990, The stock market and investment, Review of Financial Studies,3, Bencivenga and Smith, 1991 Review of Economic Studies, 58, Blanchard, O., 1981, Output, the stock market and interest rates, American Economic Review, 71, Bosworth, B., 1975, The stock market and the economy, Brookings Papers on Economic Activity, 2, Caporale, M.G & Spagnolo,N, 2003, Asset prices and output growth volatility : the effects of financial crises, Economic Letters, 79,69-74 Caporale M.G, Hassapis C, Pittis N, 1998,"Unit roots and long-run causality: investigating the relationship between output, money and interest rates", Economic Modelling,15, Cheung, Y & Ling, Ng, 1996, A causality in variance test and its application to financial market prices, Journal of Econometrics,72, Choi JJ, Hauser,S and Kopecky,K,1999,' Does the stock market predict real activity? Time series evidence from the G-7 countries, Journal of Banking and Finance,23, Christou, C., Hassapis, C., Kalyvitis, S., Pittis, N, 2001,. Non-Parametric Estimates of the Autocovariance Structure between Stock Returns and Output Growth. Mimeo 2001 Cowell FA. Measuring Inequality. Oxford: Philip Allan, Estrella, A. and F. Mishkin, 1998, Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators, Review of Economics and Statistics, 80, Fama, E, 1981, Stock returns, real activity, inflation and money, American Economic Review, 71, Fama, E., 1990, Stock returns, expected returns and real activity, Journal of Finance, 45, Fisher,S and Merton, R,1984,' Macroeconomics and Finance: The role of stock market, Carnegie -Rochester Conference series on Public Policy,21, Greenwood and Jovanovic, 1990, Journal of Political Economy, vol 98, Johansen, S, 1991, Estimation and hypothesis testing of cointegrating vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica,

22 Johansen, S., & Juselius, K.,1990, Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with application to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, Kahn HS, Tatham LM, Pamuk ER, Heath CW Jr. Are geographic regions with high income inequality associated with risk of abdominal weight gain? Social Science & Medicine 1998; 47: 1-6. Kaplan GA, Pamuk ER, Lynch JW, Cohen RD, Balfour JL. Inequality in income and mortality in the United States: analysis of mortality and potential pathways. British Medical Journal 1996;312: Kawachi I, Kennedy BP, Wilkinson RG. Income Inequality and Health. The Society and Population Health Reader. New York: The New Press, Kawachi I, Kennedy BP. The relationship of income inequality to mortality - Does the choice of indicator matter? Soc Sci Med 1997; 45: Kennedy BP, Kawachi I, Glass R, Prothrow-Stith. Income distribution, socioeconomic status, and self-rated health: A US multi-level analysis. Br Med J 1996; 317: Kennedy BP, Kawachi I, Prothrow-Stith D. Income distribution and mortality: cross-sectional ecological study of the Robin Hood Index in the United States. British Medical Journal 312: See also erratum: British Medical Journal 1996; 312: King and Levine (1993) Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of Economics, 108, 1993, Lee, B, 1992,. Causal relations among stock returns,interest rates,real activity and inflation', Journal of Finance, 47, Ludvigson, S & Steindel, C,1999,.How important is the stock market effect on consumption' Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, 5, Lynch JW, Kaplan GA, Pamuk ER, Cohen RD, Balfour JL, Yen IH. Income inequality and mortality in metropolitan areas of the United States. American Journal of Public Health 1998;88: Mankiw, G & Zeldes, P, 1991, ' the consumption of stockholders and nonstockholders' Journal of Financial Economics, 29, Park, S., 1997, Rationality of negative stock-price responses to strong economic activity, Financial Analysts Journal, 53, Schwert, W., 1990, Stock returns and real activity: A century of evidence, Journal of Finance, 45, Sen A. On Economic Inequality. Oxford: Oxford University Press,

23 Smith, S,1999, 'What do asset prices tell us about the future?', Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta,3,4-13 Soobader M-J, LeClere FB. Aggregation and the measurement of income inequality: effects on morbidity. Social Science & Medicine 1999;48: Systems: Financial Institutions and Markets in the Twentieth Century. Burr Ridge, IL: Business One, Irwin (1995), pp Theil H. Economic and Information Theory. Amsterdam: North Holland, Thorbecke,W,1997,.' On stock market returns and monetary policy '. Journal of Finance,52, Wachtel and Rousseau (1995) "Financial Intermediation and Economic Growth: A Historical Comparison of the United States, United Kingdom, and Canada". In Bordo, M., and R. Sylla, eds., Anglo-American Financial Systems: Financial Institutions and Markets in the Twentieth Century. Burr Ridge, IL: Business One, Irwin (1995), pp Wilkinson RG. Unhealthy Societies. The Afflictions of Inequality. London: Routledge,

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΜΕΡΙΚΗ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E Response of DLYUS to DLSUS Response of INFUS to DLSUS Response of DLUNUS to DLSUS Οι συµβολισµοί που χρησιµοποιήθηκαν ερµηνεύονται ως εξής: DLS= χρηµατιστηριακές αποδόσεις, DLY= ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης, INF= πληθωρισµός, DLUN= ποσοστό ανεργίας, DLV= ρυθµός µεταβολής του όγκου συναλλαγών του χρηµατιστηρίου. 17

25 ΚΑΝΑ ΑΣ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..003 Response of DLYCN to DLSCN Response of INFCN to DLSCN Response of DLUNCN to DLSCN

26 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..005 Response of DLYGE to DLSGER Response of INFGER to DLSGER Response of DLUNGER to DLSGER

27 ΙΑΠΩΝΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..006 Response of DLYJP to DLSJP Response of INFJP to DLSJP Response of DLUNJP to DLSJP

28 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..003 Response of DLYUK to DLSUK Response of INFUK to DLSUK Response of DLUNUK to DLSUK

29 ΚΥΠΡΟΣ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..06 Response of DLYCY to DLSCY Response of INFCY to DLSCY Response of DLUNCY to DLSCY

30 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..010 Response of DLYAR to DLSARG Response of INFAR to DLSARG

31 ΒΡΑΖΙΛΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..012 Response of DLYBR to DLSBR Response of INFBR to DLSBR Response of DLUNBR to DLSBR

32 ΜΑΛΑΙΣΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..03 Response of DLYMA to DLSTMA Response of INFMA to DLSTMA Response of DLUNMA to DLSTMA

33 ΙΝ ΙΑ.02 Response of DLYIN to Cholesky One S.D. DLSIND Innovation

34 οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής Κωµοδρόµου., και Σ. Χατζησπύρου Σχέδια Σύνταξης στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές, Οκτώβριος Χριστοφίδης Λ., και Κ. Κτωρής Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: Εξαγωγές και Εισαγωγές, Ιούνιος Haroutunian St. and P. Pashardes Structural Fiscal Balance Estimates for the Cyprus Economy, June Haroutunian St., P. Mitsis and P. Pashardes, Using Brochure Information for the Hedonic Analysis of Holiday Packages, March Πασιαρδής Π., Π. Νεάρχου και Ν. Έµπορα, Τα Οικονοµικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση, Φεβρουάριος Haroutunian S., N. Pashourtidou and N. Pospori Potential Output and Output Gap. Estimates for the Economy of Cyprus, εκέµβριος Πασιαρδής Π. και Θ. Μαµουνέας Ανάλυση της Παραγωγικότητας του Κυπριακού Τουριστικού Προϊόντος, Νοέµβριος Pashardes P., Poverty and Social Exclusion in Cyprus, εκέµβριος Pashardes P. and S. Hajispyrou, The Economic Effects of the Turkish Invasion on the Greek Cypriots, Νοέµβριος Πασιαρδής Π. και Σ. Χατζησπύρου, Μέτρηση του Πληθωρισµού και το Κόστος Ζωής των Νοικοκυριών, Ιούλιος Καραµάνου Π., Π. Μιτσής και Π. Πασιαρδής, Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: Μερικά Αρχικά Αποτελέσµατα, Απρίλιος Πασιαρδής Π., Γ. Ιουλιανός και Ν. Λοής, Παραγωγικότητα του Κυπριακού Τραπεζικού Τοµέα: Σύγκριση µε Συνεργατικά και Αγγλικές Τράπεζες, Φεβρουάριος οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Μιτσής Π., και Λ. Χριστοφίδης Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: ιάσπαση του ΑΕΠ και της Εγχώριας απάνης της Κύπρου από Ετήσια σε Τριµηναία Βάση για την περίοδο , Οκτώβριος

35 28

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Σταθερότητα σχέσης αποδόσεων µετοχών, όγκου συναλλαγών και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας Κρίστης Χασάπης (Τµήµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Μελέτη των επιδράσεων της χρηµατιστηριακής αβεβαιότητας στην αβεβαιότητα που αφορά τα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας Κρίστης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΛΑΝ ΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΙΚΤΗ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κεφάλαιο 1 Προβλήµατα των νοικοκυριών και των οικονοµιών:! Ποιος θα εργασθεί;! Τι και πόσα αγαθά θα παραχθούν;! Ποιοι πόροι θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή;! Σε τι τιµές θα πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Περίληψη ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 66-80) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 66-80) Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Αργυρώ Ευαγ. ηµήτογλου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Φεβρουάριος 2011 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε Νικόλαος ριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

arkoutr@kepe.gr Βιογραφικό Σηµείωµα.

arkoutr@kepe.gr Βιογραφικό Σηµείωµα. Όνοµα Αριστοτέλης Κουτρούλης Ερευνητική Περιοχή Μακροοικονοµικά Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα και Οικονοµική Ανάπτυξη, Οικονοµική Πολιτική Ηλεκτρονική διεύθυνση arkoutr@kepe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1960-2008

Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1960-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονοµική Επιστήµη Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1960-2008 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό Συναντήσεις: Τρίτη: 12.15-14.00 (201) Πέµπτη: 16.15-18.00 (Π.Α.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό Συναντήσεις: Τρίτη: 12.15-14.00 (201) Πέµπτη: 16.15-18.00 (Π.Α. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2011-2012 Εξάµηνο: 3 ο Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό Συναντήσεις: Τρίτη: 12.15-14.00 (201) Πέµπτη: 16.15-18.00 (Π.Α.) Διδάσκων: Κλαίρη Οικονοµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ÅÁÉÀ±Êº šµ½äṺ Á Àµ ± þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan DNB Working Paper No. 292 / April 2011 Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan Forecasting Financial Stress DNB W o r k i n g P a p e r Forecasting financial stress Jan Willem Slingenberg and Jakob de

Διαβάστε περισσότερα