οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Μακροχρόνιες Επιδράσεις Αγοράς Χρήµατος και Κεφαλαίου στην Οικονοµική Ανάπτυξη και Βραχυχρόνιες επιδράσεις Χρηµατιστηριακής και Πραγµατικής Οικονοµικής ραστηριότητας Κρίστης Χασάπης (Τµήµα Οικονοµικών και ΜΟΕ) Αρ Νοέµβριος 2004 Επιµέλεια Έκδοσης: Κώστας Χατζηγιάννης

2 Χορηγοί MOE (κατά αλφαβητική σειρά): Γραφείο Προγραµµατισµού Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού Πανεπιστήµιο Κύπρου Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Οικονοµικών Οι απόψεις που εκφράζονται στα οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής και στα οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης είναι των συγγραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τη ΜΟΕ

3 Μακροχρόνιες Επιδράσεις Αγοράς Χρήµατος και Κεφαλαίου στην Οικονοµική Ανάπτυξη και Βραχυχρόνιες επιδράσεις Χρηµατιστηριακής και Πραγµατικής Οικονοµικής ραστηριότητας Περίληψη Ο στόχος της µελέτης αυτής είναι να διερευνήσει κατά πόσο η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της κεφαλαιαγοράς σε µια οικονοµία συντελεί µακροχρόνια στην οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα µας πιστοποίησαν για τις περισσότερες χώρες την ύπαρξη αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη του προϊόντος της οικονοµίας. εύτερος στόχος, της εν λόγω µελέτης, είναι να µελετήσει την σχέση µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών, του όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης οι µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών εµφανίζονται να εµπεριέχουν χρήσιµη πληροφόρηση για τους µελλοντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και ειδικότερα για τις διακυµάνσεις του προϊόντος της οικονοµίας. Όσον αφορά την Κύπρο, τα αποτελέσµατά µας δείχνουν µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των µελλοντικών ρυθµών ανάπτυξης. * Μέρος της µελέτης αυτής χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Κύπρου

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY... 1 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΙΙ. Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 4 ΙΙΙ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 6 IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 17

6

7 EXECUTIVE SUMMARY The purpose of this study is dual. First, we investigate the issue of whether the development of the financial sector contributes to the long run economic development. The presence of causality is a very important issue, especially for policymakers, since it helps them to have a clear picture about the future path of the economy. It is essential for policymakers to know the factors that support the economic growth and increase the level of social welfare. The magnitude of this potential causal relationship is investigated in the context of developing countries and compared with the respective magnitude observed in developed countries. The data that are used in the present study refer to the following two groups: The first one contains the developed countries which are US, Canada, Japan, UK and Germany. The second group contains developing countries which are Cyprus, Argentina, Brazil, Indian, Korea and Malaysia. For Argentina and Malaysia there exists causality from the capital market to the output of the economy and vice versa. On the other hand there is absence of causality for Korea, Canada and Germany. The results of the study show that for most of the countries there exists causality from the capital market to the output of the economy. Therefore, the magnitude of the financial sector takes place an important role to the long run economic development. The second part of the study examines the relationship between the stock returns, the volume of transactions in the stock exchange and real economic activity. In order to examine the above issue we estimated vector autoregressive models and used different variables such as real output, unemployment, inflation and stock returns. These models enable us to analyze the interactions between the financial sector and the real economic sector over time. We use the impulse response analysis to investigate the effect of a financial crisis in the real variables of the economy. According to our results, changes in stock prices have useful information about future growth rates and output volatility. This statement is true not only for developed countries but also for developing countries. Our results for Cyprus underline the fact that there is a positive relationship between stock returns and future output growth rates. Moreover, the study indicates that unexpected financial crisis will affect other future real economic variables such as the output growth rate as well as inflation and unemployment rates. These results indicate that the stock market plays a crucial role in the evolutionary process of the economy, as well as in spilling volatility to the economic system. So, it is important for Cyprus to develop a plan and take other political principles in order to ensure the right function of the financial system. The general conclusion of this paper is that the magnitude of the financial sector as well as the financial progress takes place an important role to the progress of the economic activity. So, it is essential for policymakers to take account of these variables in order to ensure the financial stability of a country. Our results proved that for most of the countries there exists causality from the capital market to the output of the economy and also the effects of a financial crisis in the real variables of the economy. The social value of this study is very important since we try to give answers to questions that are directly related with the social welfare. 1

8 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κόστος της συλλογής πληροφοριών και της διενέργειας συναλλαγών δηµιουργεί κίνητρα για τη δηµιουργία κεφαλαιαγορών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Ανάλογα µε το είδος του κόστους που συνοδεύει την συλλογή µιας συγκεκριµένης πληροφορίας ή τη διενέργεια µιας συγκεκριµένης συναλλαγής, µπορούµε να έχουµε διαφορετικά είδη αγορών η ιδρυµάτων. Γενικά, ο βασικός ρόλος ενός χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είναι να «διευκολύνει την κατανοµή των πόρων, στο χώρο και στο χρόνο, στα πλαίσια ενός αβέβαιου περιβάλλοντος» (Merton and Bodie, 1995, p12). Εάν θέλαµε να αναλύσουµε περαιτέρω τη βασική αυτή λειτουργία, θα µπορούσαµε να πούµε πως η ύπαρξη ενός εύρυθµου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό ρυθµό επενδύσεων και κατά συνέπεια είναι δυνατόν να επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη µέσω τριών εναλλακτικών τρόπων: Με τη παρουσία χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων Με την δυνατότητα ελέγχου του κινδύνου Με την δυνατότητα σωστής αξιολόγησης εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων. Ας συζητήσουµε τον κάθε τρόπο ξεχωριστά. Πρώτον, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διευκολύνουν την παροχή επαρκών κεφαλαίων για την επενδυτική δραστηριότητα. Χωρίς αυτά τα ιδρύµατα, η οικονοµία θα αποτελείτο από πολλούς µικρούς αποταµιευτές. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις θα αντιµετώπιζαν το πρόβληµα του να διαπραγµατεύονται την σύναψη δανείων µε κάθε ένα µικρό αποταµιευτή χωριστά. Αντίθετα, η παρουσία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις εύκολη πρόσβαση στα αποταµιευµένα κεφάλαια. Αυτό µειώνει σηµαντικά το χρόνο απόκτησης των απαραίτητων επενδυτικών κεφαλαίων, συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική ανάπτυξη. εύτερον, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δίνουν τη δυνατότητα στους αποταµιευτές να µειώσουν το κίνδυνο που θα αντιµετώπιζαν αν διέθεταν απευθείας τα κεφάλαια τους στις επιχειρήσεις. Ένας αποταµιευτής που καταθέτει τα χρήµατα του σε µια τράπεζα είναι σαν να χορηγεί αυτά τα κεφάλαια σε ένα πλήθος διαφορετικών επενδυτικών σχεδίων επιτυγχάνοντας έτσι διαφοροποίηση 1

9 του κινδύνου του. Καθώς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µεγεθύνεται όλο και περισσότερα αποταµιευτικά κεφάλαια θα εισρέουν και θα µετατρέπονται σε παραγωγικές επενδύσεις. Με το τρόπο αυτό το διαθέσιµο κεφάλαιο της οικονοµίας θα αυξάνεται, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Τρίτον, ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που λειτουργεί ικανοποιητικά αυξάνει την ικανότητα αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων. Τα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα απασχολούν ένα σηµαντικό αριθµό εξειδικευµένων στελεχών των οποίων αποκλειστική απασχόληση είναι να αξιολογούν ποια εκ των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων αξίζουν χρηµατοδότησης. Με αυτό το τρόπο η µέση ποιότητα των επενδύσεων αυξάνεται υποβοηθώντας έτσι την οικονοµική µεγέθυνση. Με βάση τη παραπάνω ανάλυση, φαίνεται ότι υπάρχει µια σχέση αιτιότητας µεταξύ µεγέθους του χρηµατοοικονοµικού τοµέα της οικονοµίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Η κατεύθυνση της αιτιότητας φαίνεται να είναι από το µέγεθος του χρηµατοοικονοµικού τοµέα προς την ανάπτυξη. Βέβαια κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι η αιτιότητα είναι αντίθετης κατεύθυνσης. Η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να υπάρξει για άλλους λόγους και κατόπιν η ίδια η ανάπτυξη να δηµιουργήσει ζήτηση για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Κάτω από αυτό το εναλλακτικό σενάριο, το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα θα αναπτυχθεί σαν συνέπεια της γενικής οικονοµικής µεγέθυνσης. Εκ των προτέρων τα δυο σενάρια για την κατεύθυνση της αιτιότητας µεταξύ των δύο αυτών µεγεθών φαίνονται πιθανά και µόνο η εµπειρική ανάλυση µπορεί να καταδείξει την πραγµατική κατεύθυνση της αιτιότητας. Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες στο ερευνητικό πεδίο της χρηµατοοικονοµικής, διερευνούν τη συνεισφορά του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην οικονοµική µεγέθυνση. 1. Οι Wachtel and Rousseau (1995) εξετάζουν τη σχέση µεταξύ χρηµατοοικονοµικού τοµέα και ανάπτυξης για την Αµερική, την Μ. Βρετανία και τον Καναδά σε µια µακροχρόνια προοπτική από το Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούν είναι αρκετά λεπτοµερή και αφορούν χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διαφόρων τύπων (τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες κλπ). Οι συγγραφείς αυτοί βρίσκουν µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ των δύο αυτών 2

10 µεγεθών, αν και η σχέση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική για όλα τα είδη των ιδρυµάτων. Η ανάλυση τους κρίνεται ως ανεπαρκής για τους παρακάτω λόγους: Ο αριθµός των προς εξέταση χωρών είναι µικρός (µόνο τρεις χώρες) εν εστιάζουν στη συγκεκριµένη επίδραση της κεφαλαιαγοράς εν παρουσιάζεται εµπεριστατωµένη ανάλυση αιτιότητας (Granger causality analysis) εν λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων χρονοσειρών (ύπαρξη µοναδιαίων ριζών, συνολοκλήρωση, κλπ) 2. Οι King and Levine (1993) βρίσκουν µια αρκετά ισχυρή συσχέτιση µεταξύ χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως, ο λόγος της ρευστότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος ως προς το ΑΕΠ, και της οικονοµικής δραστηριότητας, όπως µετριέται από το κατά κεφαλή πραγµατικό εισόδηµα. Η ανάλυση τους δεν απαντά στα ακόλουθα ερωτήµατα: Ποία είναι η κατεύθυνση της αιτιότητας πίσω από αυτή τη συσχέτιση; Είναι η παρατηρούµενη συσχέτιση διαχρονικά σταθερή; Με άλλα λόγια αυτό το εµπειρικό εύρηµα διατηρείται ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ερευνάται; 3. Ο Haber (1991, 1996) έχει διερευνήσει αρκετά προσεκτικά τη σχέση µεταξύ χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής ανάπτυξης για τρεις χώρες, συγκεκριµένα για τη Βραζιλία, το Μεξικό και τις Ηνωµένες Πολιτείες, για το διάστηµα 1830 έως Βρίσκει πράγµατι ότι η ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είχε σηµαντική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, ο Haber δείχνει ότι όταν η Βραζιλία κατάργησε τη µοναρχία και ίδρυσε την πρώτη δηµοκρατία αύξησε δραµατικά το βαθµό ελευθεροποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Αυτό το γεγονός επέτρεψε στις επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αποταµιευτικούς πόρους. Με τη σειρά του αυτό οδήγησε σε µείωση του βιοµηχανικού συγκεντρωτισµού και η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα. Αντίθετα στο Μεξικό η ελευθεροποίηση των αγορών, κάτω από 3

11 τη δικτατορία του Diaz ( ) ήταν πολύ µικρότερης κλίµακας και η βιοµηχανική αποκέντρωση πολύ πιο περιορισµένη. Αυτό είχε σαν συνέπεια η οικονοµική ανάπτυξη στο Μεξικό να χαρακτηρίζεται από πολύ µικρότερους ρυθµούς από ότι στη Βραζιλία. Η εύρεση της κατεύθυνσης της αιτιότητας είναι εξαιρετικά σηµαντικό θέµα τόσο από θεωρητικής πλευράς, σαν τρόπος ελέγχου των υποδειγµάτων «ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης» όσο και από την πλευρά της άσκησης οικονοµικής πολιτικής. Είναι απόλυτα αναγκαίο για τους ασκούντες οικονοµική πολιτική µε µακροχρόνιο ορίζοντα να γνωρίζουν τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν την οικονοµική µεγέθυνση και την αύξηση του επιπέδου κοινωνικής ευηµερίας, όπως και το εάν η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες. Παρά την σπουδαιότητα του θέµατος, η ύπαρξη εµπειρικών µελετών πάνω στη κατεύθυνση της προαναφερθείσας αιτιότητας είναι µηδαµινή. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο σκέλος της προτεινόµενης, προσφέροντας οικονοµετρικά αποτελέσµατα σχετικά µε την κατεύθυνση της αιτιότητας σε ένα πλήθος ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Επιπρόσθετα, ένα άλλο σηµαντικό ερώτηµα που επιδιώκει να απαντήσει η εν λόγω µελέτη είναι η διαχρονική σταθερότητα της αιτιότητας µέσα στον χρόνο. Η υπόθεση αυτή θα εξεταστεί µε την µέθοδο των Recursive Least Squares. Συγκεκριµένα, θα εξετάσουµε τη συµπεριφορά των σταδιακών καταλοίπων (Recursive Residuals) για κάθε εξίσωση του συστήµατος. Τέλος, η µελέτη αυτή θα παρουσιάσει την σχέση µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών, του όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια του τελευταίου ερωτήµατος θα εξετασθεί και το θέµα των επιπτώσεων µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό. ΙΙ. Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στη παρούσα µελέτη αναφέρονται στις πιο κάτω χώρες: 1. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ (G5 1 ): Αµερική, Καναδάς, Ιαπωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία 1 Ο όρος G5 αντιπροσωπεύει το σύνολο των πέντε πιο αναπτυγµένων οικονοµιών του Κόσµου 4

12 2. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: Κύπρος, Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία, Νότια Κορέα, Μαλαισία. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουµε αναλυτικά την περιγραφή των στοιχείων και των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν: Πίνακας 1: Χρησιµοποιούµενες µεταβλητές της έρευνας 1 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής 2 Τριµηνιαίο (βραχυχρόνιο) επιτόκιο 3 Συνολική Κεφαλαιοποίηση Εθνικού Χρηµατιστηρίου σε Πραγµατικές Τιµές 4 Όγκος Συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο 5 Γενικοί δείκτες χρηµατιστηρίου 6 είκτες τιµών καταναλωτή 7 Ποσοστό ανεργίας Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στη παρούσα µελέτη ποικίλει ανάλογα µε το υπό εξέταση ερώτηµα. Συγκεκριµένα, το πρώτο ερώτηµα απαντήθηκε εκτιµώντας αρχικά διµεταβλητά υποδείγµατα ιανυσµατικής Αυτοπαλινδρόµησης στα οποία οι µεταβλητές που θα συµµετέχουν είναι εναλλακτικά µέτρα του µεγέθους της κεφαλαιαγοράς (π.χ. όγκος συναλλαγών, κεφαλαιοποίηση, κ.λ.π) και το πραγµατικό προϊόν ή ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής. Το δείγµα περιλαµβάνει ανεπτυγµένες οικονοµίες. Στην εκτίµηση λάβαµε υπόψη τα στατιστικά χαρακτηριστικά των σειρών όπως η ύπαρξη µοναδιαίων ριζών, η παρουσία συνολοκλήρωσης κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά ελήφθησαν υπόψη στους ελέγχους αιτιότητας.η όλη ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της «Σταδιακής Εκτίµησης» προκειµένου να εντοπίσουµε πιθανά χρονικά σηµεία αλλαγών στη κατεύθυνση της αιτιότητας. Το δεύτερο ερώτηµα απαντήθηκε µε µια µεθοδολογία ανάλογη µε αυτή του πρώτου ερωτήµατος, µε στοιχεία από µικρές και αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν συγκρίσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων για τις ανεπτυγµένες και αυτών για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. 5

13 Για την απάντηση του τρίτου ερωτήµατος εκτιµήθηκαν υποδείγµατα διανυσµατικής αυτοπαλινδρόµησης στα οποία οι συµµετέχουσες µεταβλητές ήταν το πραγµατικό προϊόν, η ανεργία, ο πληθωρισµός και οι αποδόσεις των µετοχών. Τα υποδείγµατα αυτά µας επέτρεψαν να αναλύσουµε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ χρηµατιστηριακών συνθηκών και πραγµατικής οικονοµίας σε ένα µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Ιδιαιτέρως κάνοντας χρήση µεθόδων «impulse response analysis» µπορέσαµε να διερευνήσουµε τα αποτελέσµατα που θα είχε µια χρηµατιστηριακή διαταραχή στα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Ιδιαιτέρως, εκτιµήσαµε όχι µόνο την ένταση των αποτελεσµάτων αυτής της διαταραχής αλλά και τις χρονικές περιόδους που διαρκούν. Για να µελετηθεί η σχέση µεταξύ αποδόσεων των µετοχών, όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας εκτιµήθηκαν υποδείγµατα διανυσµατικής αυτοπαλινδρόµησης στα οποία οι συµµετέχουσες µεταβλητές είναι το πραγµατικό προϊόν, η ανεργία, ο πληθωρισµός και οι αποδόσεις των µετοχών 2. Τα υποδείγµατα αυτά θα µας επιτρέψουν να αναλύσουµε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ χρηµατιστηριακών συνθηκών και πραγµατικής οικονοµίας σε ένα µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριµένα θα εξεταστούν οι επιδράσεις µίας χρηµατιστηριακής διαταραχής στους ρυθµούς ανάπτυξης, την ανεργία και των πληθωρισµό. Ο καθορισµός του αριθµού των χρονολογικών υστερήσεων γίνεται µε αξιολόγηση των µοντέλων που εκτιµήθηκαν από 1 έως και 10 χρονολογικές υστερήσεις και επιλογή εκείνου όπου εµφανίζονται οι µικρότερες τιµές στα information criteria. Ειδικότερα σαν κύριο κριτήριο επιλογής του αριθµού των χρονολογικών υστερήσεων, χρησιµοποιήθηκε το Akaike information criterion (AIC) και το Schwarz criterion (SC). ΙΙΙ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα εµπειρικά αποτελέσµατα που έχουν προκύψει για κάθε χώρα χωριστά. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων αξίζει να σηµειώσουµε ότι εξετάζουµε τρία βασικές υποθέσεις: 2 Σηµειώνεται ότι θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και άλλες µεταβλητές αλλά λόγω έλλειψης στοιχείων για την υπό εξέταση χρονική περίοδο δεν κατέστη δυνατό. 6

14 1. Εάν η Οικονοµική Ανάπτυξη δεν επηρεάζει το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς. 2. Εάν το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς δεν επηρεάζει την Οικονοµική Ανάπτυξη. 3. Ποία είναι η σχέση µεταξύ αποδόσεων των µετοχών, όγκου συναλλαγών στο χρηµατιστήριο και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας και ποιες οι επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό. Στο πρώτο µέρος της ενότητας αυτής θα αναλύσουµε τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες τόσο για την πρώτη υπόθεση όσο και για την δεύτερη. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τις ανεπτυγµένες οικονοµίες και θα συγκρίνουµε την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο κατηγορίες χωρών. Τέλος, θα προχωρήσουµε στην ανάλυση των αποτελεσµάτων που έχουν να κάνουν µε το τελευταία ερώτηµα. Ανάλυση αποτελεσµάτων για τις Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες παρουσιάζονται στο πίνακα 2. Για καλύτερη κατανόηση του πιο κάτω πίνακα παραθέτουµε πρωτίστως την ερµηνεία των συµβολισµών που θα χρησιµοποιηθούν. Με Μ θα συµβολίζουµε το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς, µε Υ θα συµβολίζουµε την οικονοµική ανάπτυξη ενώ µε το γράµµα Ε θα συµβολίζουµε την επίδραση. Πίνακας 2: Προσδιορισµός αλληλεπίδρασης µεταξύ Μεγέθους Κεφαλαιαγοράς και Οικονοµικής Ανάπτυξης για τις Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Χώρα Το Μ Ε στο Υ Το Υ Ε στο Μ Αργεντινή ΝΑΙ ΝΑΙ Βραζιλία ΝΑΙ ΟΧΙ Ινδία ΝΑΙ ΟΧΙ Νότια Κορέα ΟΧΙ ΟΧΙ Μαλαισία ΝΑΙ ΝΑΙ Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα παρατηρούµε ότι για τις πλείστες χώρες ισχύει η ύπαρξη αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς προς το µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης. Όσον αφορά για την ύπαρξη διπλής κατεύθυνσης αιτιότητας αυτό φαίνεται να παρατηρείται µόνο σε δύο χώρες και 7

15 συγκεκριµένα στην Αργεντινή και στην Μαλαισία. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για την Νότια Κορέα υποδηλώνουν την απουσία οποιαδήποτε κατεύθυνσης αιτιότητας. Στο δεύτερο µέρος της ενότητας αυτής θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει για την δεύτερη κατηγορία χωρών, τις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Ανάλυση αποτελεσµάτων για τις Ανεπτυγµένες Οικονοµίες Σε αυτό το µέρος της µελέτης θα παρουσιάσουµε τα εµπειρικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των ανεπτυγµένων οικονοµιών και θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µας µε αυτά που προέκυψαν για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Πίνακας 3: Προσδιορισµός αλληλεπίδρασης µεταξύ Μεγέθους Κεφαλαιαγοράς και Οικονοµικής Ανάπτυξης για τις Ανεπτυγµένες Οικονοµίες Χώρα Το Μ Ε στο Υ Το Υ Ε στο Μ Αµερική ΝΑΙ ΟΧΙ Καναδάς ΟΧΙ ΟΧΙ Ιαπωνία ΝΑΙ ΟΧΙ Μ. Βρετανία ΝΑΙ ΟΧΙ Γερµανία ΟΧΙ ΟΧΙ Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 3, παρατηρούµε ότι για τις περισσότερες χώρες ισχύει η ύπαρξης µονόπλευρης αιτιότητας και συγκεκριµένα από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στο µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης. Από την άλλη µεριά, φαίνεται ότι για τις ανεπτυγµένες οικονοµίες το µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης δεν επηρεάζει το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των δύο κατηγοριών (ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών) παρατηρούµε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται είναι παρόµοια. Για όλες τις ανεπτυγµένες χώρες όπως και για τις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες δεν παρατηρείται αιτιότητα κατεύθυνσης από την οικονοµική ανάπτυξη στο µέγεθος της κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά την κατεύθυνση αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη για τις πλείστες χώρες (αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες) όντως ισχύει η υπόθεση αυτή. 8

16 Το τρίτο µέρος της ενότητας αυτής παρουσιάζει τα εµπειρικά αποτελέσµατα αναφορικά µε το τελευταίο ερώτηµα τόσο για τις ανεπτυγµένες χώρες όσο και για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι οι γραφικές παραστάσεις για κάθε µια από τις χώρες παρουσιάζονται στο τέλος της µελέτης.(βλέπε παράρτηµα) Αναπτυγµένες Χώρες Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για τις Ηνωµένες Πολιτείες έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Προκειµένου να µελετήσουµε τις επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό έγινε χρήση µεθόδων «impulse response analysis» και διερευνήθηκαν τα αποτελέσµατα που είχε µια διαταραχή στο χρηµατιστήριο στα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Ιδιαιτέρως, εκτιµήθηκε όχι µόνο η ένταση των αποτελεσµάτων αυτής της διαταραχής αλλά και η χρονική περίοδος που διαρκεί. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης έδειξαν ότι µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία µέχρι και 15 µήνες στο µέλλον. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 1.5 χρόνο. Η εικόνα που παρουσιάζει ο Καναδάς είναι ανάλογη µε αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών. Συγκεκριµένα, υπάρχει µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Η χρήση impulse response analysis κατέδειξε το γεγονός ότι µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή διαταραχή θα επηρεάζει θετικά την πραγµατική οικονοµία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 4-5 τριµήνων στο µέλλον. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 1.5 χρόνο. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα για την Γερµανία όπως και για την Ιαπωνία υποδεικνύουν µια θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών 9

17 αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης impulse response δείχνουν ότι µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία µέχρι και 6 και 15 µήνες στο µέλλον, αντίστοιχα. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 6 και 15 µήνες αντίστοιχα. Tα αποτελέσµατά της εµπειρικής ανάλυσης για τη Μ. Βρετανία βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά που παρατηρήθηκαν στις άλλες αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες. Συγκεκριµένα, υπάρχει µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Συνακόλουθα η χρήση impulse response analysis κατέδειξε το γεγονός ότι µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή διαταραχή θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 4-5 τριµήνων στο µέλλον. Τέλος όπως φαίνεται και από τα γραφήµατα το ποσοστό ανεργίας θα αντιδρά αρνητικά σε µία χρηµατιστηριακή κρίση περίπου µέχρι και 1.5 χρόνο. Αναπτυσσόµενες Χώρες Η µελέτη θα συνεχίσει µε την ανάλυση των εµπειρικών αποτελεσµάτων για τις αναπτυσσόµενες χώρες εντός των οποίων βρίσκεται και η Κύπρος. Για την Κύπρο εκτιµήθηκε ένα VAR µοντέλο µε επεξηγηµατικές µεταβλητές τις χρηµατιστηριακές αποδόσεις (DLSCY), τους ρυθµούς ανάπτυξης (DLYCY), το ρυθµό πληθωρισµού (ΙΝFCY), το ποσοστό ανεργίας (DLUNCY) και το ρυθµό µεταβολής του όγκου συναλλαγών του χρηµατιστηρίου (DLVCY). Ο αριθµός των χρονολογικών υστερήσεων που ενσωµατώθηκε στο µοντέλο µας καθορίστηκε από τα Αkaike (AIC) και Schwartz (SC) Criteria. Σκοπός µας είναι να διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει µεταξύ των µεταβολών στις χρηµατιστηριακές αγορές και των µεταβολών της πραγµατικής οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση στα πλαίσια του Vector Autoregressive model δείχνουν ότι υπάρχει µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των µελλοντικών ρυθµών ανάπτυξης. Ειδικότερα στην εξίσωση του συστήµατος µε εξαρτηµένη µεταβλητή τους ρυθµούς ανάπτυξης, οι συντελεστές των µεταβλητών (DLSCY(-1) και DLSCY(-2) ) που µετρούν την επίδραση των 10

18 παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων στους ρυθµούς ανάπτυξης εµφανίζονται µε θετικό πρόσηµο και είναι και αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι µία χρηµατιστηριακή άνοδος θα αναµένεται να ακολουθείται από µία αύξηση των ρυθµών ανάπτυξης. Η εξήγηση αυτής της σχέσης έγκειται στο γεγονός ότι οι εξελίξεις στο χρηµατιστήριο επηρεάζουν την καταναλωτική και επενδυτική συµπεριφορά νοικοκυριών και επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τη µελλοντική οικονοµική δραστηριότητα. Συµπληρωµατικά όπως ήδη έχει αναφερθεί το χρηµατιστήριο αποτελεί µια αποτελεσµατική αγορά από άποψη πληροφόρησης µε την έννοια ότι ενσωµατώνει τις προσδοκίες της κοινωνίας για τις οικονοµικές εξελίξεις µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Συνεπώς, οι σηµερινές χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα πρέπει να σχετίζονται µε τους µελλοντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης καθώς όπως αναφέρθηκε ενσωµατώνουν ήδη προσδοκίες για τους ρυθµούς αυτούς. Προκειµένου να µελετήσουµε τις επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν την ανεργία και τον πληθωρισµό έγινε χρήση µεθόδων «impulse response analysis» και διερευνήθηκαν τα αποτελέσµατα που είχε µια διαταραχή στο χρηµατιστήριο στα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Ιδιαιτέρως, εκτιµήθηκε όχι µόνο η ένταση των αποτελεσµάτων αυτής της διαταραχής αλλά και η χρονική περίοδος που διαρκεί. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι µία απρόβλεπτη διαταραχή στις αποδόσεις του χρηµατιστηρίου της Κύπρου θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία µέχρι και 12 µήνες στο µέλλον. Το χρηµατιστήριο είναι ένας αποτελεσµατικός δείκτης για την πρόβλεψη της οικονοµικής δραστηριότητας σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 3-4 τριµήνων στο µέλλον. Συγκεκριµένα θα έχουµε µία θετική επίδραση µίας απρόβλεπτης διαταραχής στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις πάνω στους ρυθµούς ανάπτυξης της Κύπρου για περίπου 12 µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι µία απρόβλεπτη άνοδος στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις θα οδηγεί σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης µέχρι και περίπου ένα χρόνο, ενώ µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή κρίση θα επιδρά αρνητικά στο προϊόν της οικονοµίας για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Θετική εµφανίζεται και η κατεύθυνση της αντίδρασης του πληθωρισµού σε µία απρόβλεπτη διαταραχή στις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Θα παρατηρούµε δηλαδή µία αυξητική επίδραση στις τιµές των αγαθών και υπηρεσιών όταν παρατηρείται µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή άνοδος. Εποµένως τόσο οι εκτιµήσεις όσο και τα αποτελέσµατα της impulse response analysis παρέχουν 11

19 και για την Κύπρο αποδείξεις προς την κατεύθυνση ύπαρξης µίας σχέσης µεταξύ του χρηµατιστηρίου και της πραγµατικής οικονοµίας, όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα µελέτη και για τις άλλες βιοµηχανικές χώρες σε συµφωνία πάντα και µε τα ευρήµατα που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία. Tα εµπειρικά αποτελέσµατα για την Αργεντινή πιστοποιούν τα ευρήµατα για τις ανεπτυγµένες χώρες. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Βραζιλία. Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση για την Βραζιλία είναι ότι το χρηµατιστήριο επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία καθώς οι επιδράσεις του αντικατοπτρίζονται τόσο στους ρυθµούς ανάπτυξης όσο και στο ποσοστό ανεργίας. Η ανάλυση των εµπειρικών αποτελεσµάτων τόσο για την Μαλαισία όσο και για την Ινδία υποδεικνύουν ότι υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας. Συνακόλουθα η χρήση impulse response analysis κατέδειξε το γεγονός ότι µία απρόβλεπτη χρηµατιστηριακή διαταραχή θα επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 10 µηνών για την Μαλαισία ενώ για την Ινδία σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 7 µηνών. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το γενικό συµπέρασµα που είναι δυνατό να αντληθεί από τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης είναι ότι το µέγεθος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και οι χρηµατιστηριακές εξελίξεις, διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο για την εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας και συνεπώς πρέπει να αποδίδεται από τις αρχές οικονοµικής πολιτικής ιδιαίτερη βαρύτητα στον στόχο της διατήρησης της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Τα αποτελέσµατα µας πιστοποίησαν για τις περισσότερες χώρες την ύπαρξη αιτιότητας από το µέγεθος της κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη του προϊόντος της οικονοµίας. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της µελέτης µας πιστοποιούν τις επιδράσεις που έχει µια χρηµατιστηριακή κρίση στα µεγέθη της πραγµατικής οικονοµίας, το πραγµατικό προϊόν, την απασχόληση και τον πληθωρισµό. Η κοινωνική αξία της έρευνας αυτής προκύπτει από το γεγονός ότι στα πλαίσια της µελέτης αυτής απαντήθηκαν ερωτήµατα που έχουν άµεση σχέση µε την κοινωνική ευηµερία. Για παράδειγµα, ερωτήµατα όπως «ποίες είναι οι επιπτώσεις µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στο πραγµατικό προϊόν, την ανεργία και τον πληθωρισµό;» Σύµφωνα µε τα 12

20 αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης όπως και άλλων ερευνών οι µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών εµφανίζονται να εµπεριέχουν χρήσιµη πληροφόρηση για τους µελλοντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και ειδικότερα για τις διακυµάνσεις του προϊόντος της οικονοµίας. Όσον αφορά την Κύπρο, τα αποτελέσµατά µας δείχνουν µία θετική σχέση µεταξύ των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδόσεων και των µελλοντικών ρυθµών ανάπτυξης όπως επίσης και το γεγονός ότι µία απρόσµενη διαταραχή βρέθηκε να επιδρά σε µεταβλητές όπως οι ρυθµοί ανάπτυξης, ο πληθωρισµός και η ανεργία µέχρι και 12 µήνες από τη στιγµή της διαταραχής αυτής. Παράλληλα τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι ανάλογες σχέσεις είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και σε άλλες αναπτυγµένες αλλά και αναπτυσσόµενες χώρες, ενισχύοντας έτσι την θεωρητική άποψη ότι οι µεταβολές στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου επηρεάζουν την πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Συνεπώς οι χρηµατιστηριακές εξελίξεις δεν θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος µόνο των ενεργά συµµετεχόντων στις αγορές αλλά και των αρχών οικονοµικής πολιτικής. Με δεδοµένο ότι το ενδιαφέρον της µελέτης αυτής εστιάστηκε στην Κυπριακή οικονοµία απαιτείται η ανάπτυξη θεσµών και ειδικών αρχών πολιτικής που θα εξασφαλίζουν για τo κυπριακό οικονοµικό σύστηµα τα οφέλη που συνεπάγεται ένα σωστά οργανωµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ενώ παράλληλα θα αποτρέπουν την διατάραξη της οικονοµικής δραστηριότητας από απρόσµενες χρηµατιστηριακές κρίσεις. 13

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atkinson AB. On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory 1970; 2: Barro, R., 1990, The stock market and investment, Review of Financial Studies,3, Bencivenga and Smith, 1991 Review of Economic Studies, 58, Blanchard, O., 1981, Output, the stock market and interest rates, American Economic Review, 71, Bosworth, B., 1975, The stock market and the economy, Brookings Papers on Economic Activity, 2, Caporale, M.G & Spagnolo,N, 2003, Asset prices and output growth volatility : the effects of financial crises, Economic Letters, 79,69-74 Caporale M.G, Hassapis C, Pittis N, 1998,"Unit roots and long-run causality: investigating the relationship between output, money and interest rates", Economic Modelling,15, Cheung, Y & Ling, Ng, 1996, A causality in variance test and its application to financial market prices, Journal of Econometrics,72, Choi JJ, Hauser,S and Kopecky,K,1999,' Does the stock market predict real activity? Time series evidence from the G-7 countries, Journal of Banking and Finance,23, Christou, C., Hassapis, C., Kalyvitis, S., Pittis, N, 2001,. Non-Parametric Estimates of the Autocovariance Structure between Stock Returns and Output Growth. Mimeo 2001 Cowell FA. Measuring Inequality. Oxford: Philip Allan, Estrella, A. and F. Mishkin, 1998, Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators, Review of Economics and Statistics, 80, Fama, E, 1981, Stock returns, real activity, inflation and money, American Economic Review, 71, Fama, E., 1990, Stock returns, expected returns and real activity, Journal of Finance, 45, Fisher,S and Merton, R,1984,' Macroeconomics and Finance: The role of stock market, Carnegie -Rochester Conference series on Public Policy,21, Greenwood and Jovanovic, 1990, Journal of Political Economy, vol 98, Johansen, S, 1991, Estimation and hypothesis testing of cointegrating vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica,

22 Johansen, S., & Juselius, K.,1990, Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with application to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, Kahn HS, Tatham LM, Pamuk ER, Heath CW Jr. Are geographic regions with high income inequality associated with risk of abdominal weight gain? Social Science & Medicine 1998; 47: 1-6. Kaplan GA, Pamuk ER, Lynch JW, Cohen RD, Balfour JL. Inequality in income and mortality in the United States: analysis of mortality and potential pathways. British Medical Journal 1996;312: Kawachi I, Kennedy BP, Wilkinson RG. Income Inequality and Health. The Society and Population Health Reader. New York: The New Press, Kawachi I, Kennedy BP. The relationship of income inequality to mortality - Does the choice of indicator matter? Soc Sci Med 1997; 45: Kennedy BP, Kawachi I, Glass R, Prothrow-Stith. Income distribution, socioeconomic status, and self-rated health: A US multi-level analysis. Br Med J 1996; 317: Kennedy BP, Kawachi I, Prothrow-Stith D. Income distribution and mortality: cross-sectional ecological study of the Robin Hood Index in the United States. British Medical Journal 312: See also erratum: British Medical Journal 1996; 312: King and Levine (1993) Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of Economics, 108, 1993, Lee, B, 1992,. Causal relations among stock returns,interest rates,real activity and inflation', Journal of Finance, 47, Ludvigson, S & Steindel, C,1999,.How important is the stock market effect on consumption' Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, 5, Lynch JW, Kaplan GA, Pamuk ER, Cohen RD, Balfour JL, Yen IH. Income inequality and mortality in metropolitan areas of the United States. American Journal of Public Health 1998;88: Mankiw, G & Zeldes, P, 1991, ' the consumption of stockholders and nonstockholders' Journal of Financial Economics, 29, Park, S., 1997, Rationality of negative stock-price responses to strong economic activity, Financial Analysts Journal, 53, Schwert, W., 1990, Stock returns and real activity: A century of evidence, Journal of Finance, 45, Sen A. On Economic Inequality. Oxford: Oxford University Press,

23 Smith, S,1999, 'What do asset prices tell us about the future?', Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta,3,4-13 Soobader M-J, LeClere FB. Aggregation and the measurement of income inequality: effects on morbidity. Social Science & Medicine 1999;48: Systems: Financial Institutions and Markets in the Twentieth Century. Burr Ridge, IL: Business One, Irwin (1995), pp Theil H. Economic and Information Theory. Amsterdam: North Holland, Thorbecke,W,1997,.' On stock market returns and monetary policy '. Journal of Finance,52, Wachtel and Rousseau (1995) "Financial Intermediation and Economic Growth: A Historical Comparison of the United States, United Kingdom, and Canada". In Bordo, M., and R. Sylla, eds., Anglo-American Financial Systems: Financial Institutions and Markets in the Twentieth Century. Burr Ridge, IL: Business One, Irwin (1995), pp Wilkinson RG. Unhealthy Societies. The Afflictions of Inequality. London: Routledge,

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΜΕΡΙΚΗ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E Response of DLYUS to DLSUS Response of INFUS to DLSUS Response of DLUNUS to DLSUS Οι συµβολισµοί που χρησιµοποιήθηκαν ερµηνεύονται ως εξής: DLS= χρηµατιστηριακές αποδόσεις, DLY= ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης, INF= πληθωρισµός, DLUN= ποσοστό ανεργίας, DLV= ρυθµός µεταβολής του όγκου συναλλαγών του χρηµατιστηρίου. 17

25 ΚΑΝΑ ΑΣ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..003 Response of DLYCN to DLSCN Response of INFCN to DLSCN Response of DLUNCN to DLSCN

26 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..005 Response of DLYGE to DLSGER Response of INFGER to DLSGER Response of DLUNGER to DLSGER

27 ΙΑΠΩΝΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..006 Response of DLYJP to DLSJP Response of INFJP to DLSJP Response of DLUNJP to DLSJP

28 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..003 Response of DLYUK to DLSUK Response of INFUK to DLSUK Response of DLUNUK to DLSUK

29 ΚΥΠΡΟΣ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..06 Response of DLYCY to DLSCY Response of INFCY to DLSCY Response of DLUNCY to DLSCY

30 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..010 Response of DLYAR to DLSARG Response of INFAR to DLSARG

31 ΒΡΑΖΙΛΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..012 Response of DLYBR to DLSBR Response of INFBR to DLSBR Response of DLUNBR to DLSBR

32 ΜΑΛΑΙΣΙΑ Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E..03 Response of DLYMA to DLSTMA Response of INFMA to DLSTMA Response of DLUNMA to DLSTMA

33 ΙΝ ΙΑ.02 Response of DLYIN to Cholesky One S.D. DLSIND Innovation

34 οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής Κωµοδρόµου., και Σ. Χατζησπύρου Σχέδια Σύνταξης στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές, Οκτώβριος Χριστοφίδης Λ., και Κ. Κτωρής Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: Εξαγωγές και Εισαγωγές, Ιούνιος Haroutunian St. and P. Pashardes Structural Fiscal Balance Estimates for the Cyprus Economy, June Haroutunian St., P. Mitsis and P. Pashardes, Using Brochure Information for the Hedonic Analysis of Holiday Packages, March Πασιαρδής Π., Π. Νεάρχου και Ν. Έµπορα, Τα Οικονοµικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση, Φεβρουάριος Haroutunian S., N. Pashourtidou and N. Pospori Potential Output and Output Gap. Estimates for the Economy of Cyprus, εκέµβριος Πασιαρδής Π. και Θ. Μαµουνέας Ανάλυση της Παραγωγικότητας του Κυπριακού Τουριστικού Προϊόντος, Νοέµβριος Pashardes P., Poverty and Social Exclusion in Cyprus, εκέµβριος Pashardes P. and S. Hajispyrou, The Economic Effects of the Turkish Invasion on the Greek Cypriots, Νοέµβριος Πασιαρδής Π. και Σ. Χατζησπύρου, Μέτρηση του Πληθωρισµού και το Κόστος Ζωής των Νοικοκυριών, Ιούλιος Καραµάνου Π., Π. Μιτσής και Π. Πασιαρδής, Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: Μερικά Αρχικά Αποτελέσµατα, Απρίλιος Πασιαρδής Π., Γ. Ιουλιανός και Ν. Λοής, Παραγωγικότητα του Κυπριακού Τραπεζικού Τοµέα: Σύγκριση µε Συνεργατικά και Αγγλικές Τράπεζες, Φεβρουάριος οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Μιτσής Π., και Λ. Χριστοφίδης Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: ιάσπαση του ΑΕΠ και της Εγχώριας απάνης της Κύπρου από Ετήσια σε Τριµηναία Βάση για την περίοδο , Οκτώβριος

35 28

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Σταθερότητα σχέσης αποδόσεων µετοχών, όγκου συναλλαγών και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας Κρίστης Χασάπης (Τµήµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα Νίκος ριτσάκης 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014)

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Σαράντης Kαλυβίτης Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Γραφείο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: (30)2108203151, Fax: (30)2108214122 e-mail: skalyvitis@aueb.gr Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός, Εργατικά. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής (Κεντρική Τράπεζα) Λούης Χριστοφίδης (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : 210-3676416 (κιν:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 159-166 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Μελίνα ριτσάκη- Μπαργιώτα, MSc Χάιδω ριτσάκη, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται στο παρόν τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η επιλογή µεταξύ κρατικών και ιδιωτικών συστηµάτων σύνταξης,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις και αφορούν την ύλη της Μακροοικονοµίας στα ΕΠΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία :

Διπλωματική Εργασία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Τoυ Νίκου Ντέμου* Ο βασικός στόχος του τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές - Investor Relations (IR) είναι 1) η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ Ονοματεπώνυμο : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Τίτλος : ΛΕΚΤΟΡΑΣ Τμήμα : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ίδρυμα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

British Middlesex University

British Middlesex University Καρακολτζίδης Ιωάννης Υποψήφιος ιδάκτωρ British Middlesex University Ερευνητικό πεδίο: Αποκωδικοποίηση της µεταβλητότητας και της διακύµανσης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, ως εργαλείο ανάλυσης, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λούης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κύπρου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Ιούνιος 2004 Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος 2014.

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος 2014. Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παρούσα Θέση Εργασίας: Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παρούσα Θέση Εργασίας: Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα, Επίθετο: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Παρούσα Θέση Εργασίας: Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Η βιωσιµότητα του σχεδίου σύνταξης στην Κύπρο, η οικονοµική αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, το δοµικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα