Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214

2 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Δεκ.4 Δεκ.5 Δεκ.6 Δεκ.9 Δεκ.1 Δεκ.11 Δεκ.12 Δεκ.13 Δεκ.16 Δεκ.17 Δεκ.18 Δεκ.19 Δεκ.2 Δεκ.23 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,54-312,61 -,45% ,84 32,87% 1.25,51,5% 6.31,63-354,45 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,37% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,36% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,68% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 88 1,37% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,23% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) ,94 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 7.743,98 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -22.7,21-33,46% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -4.44,13-36,44% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,5-36,58% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 9.964,5-61,28% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 2.56,42 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 18.7, , ,25-53,56% 1.86,, ,45% 5 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,69% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,62% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,6% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,69% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % ,22% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,87% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Δεκ.19 Δεκ.2 Δεκ.23 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν Δεκ.19 Δεκ.2 Δεκ.23 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 2/1/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 3/1/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 3/1/214 2/1/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1.25,51 # 1.24,96,55,5% 1.199, , , ,79 3,68% # FTSE/Χ.Α. Large Cap 396,52 398,24-1,72 -,43% 395,28 398,25 386,67 4,1 3,4% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1.273,1 # 1.229,62 43,48 3,54% 1.273, ,1 3,54% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1.246,68 # 1.214,77 31,91 2,63% 1.246, ,68 2,63% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.214,14 # 1.198,81 15,33 1,28% 1.191, , , ,13 4,6% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 139,45 141,4-1,95-1,38% 138,72 141,32 137,23 142,38 2,43% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.61,78 # 1.598,4 12,38,77% 1.594, , , ,53 3,86% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1.813,38 # 1.8,33 13,5,72% 1.794, , , ,12 4,55% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.365,91 # 1.326,46 39,45 2,97% 1.325, , , ,55 6,79% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 643,74 651,8-8,6-1,24% 64,89 655,49 638,22 655,49 -,59% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,85-13,44 -,5% 2.661, , , ,19 3,64% # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 952,3 955,52-3,22 -,34% 948,94 955,85 928,7 959,73 3,9% # FTSE/Med ,41 # 4.569,39 52,2 1,14% 4.621, ,41 1,14% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α ,55 # 1.744,75,8,5% 1.736, , , ,74 3,68% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 536,95 539,28-2,33 -,43% 536,95 539,28 1,82% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.589, ,71-6,89 -,43% 1.584, , ,3 1.64,16 3,4% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1.329,61 # 1.284,2 45,41 3,54% 1.329, ,61 3,54% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1.32,1 # 1.268,69 33,33 2,63% 1.32,1 1.32,1 2,63% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.49,22 # 1.471,4 18,82 1,28% 1.471,4 1.49,22 3,18% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 13,13 131,95-1,82-1,38% 13,13 131,95,82% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 779,66 # 774,56 5,1,66% 779,66 779,66,66% # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1.167,78 # 1.154,45 13,33 1,15% 1.151,3 1.17, , ,14 4,85% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 184,25 186,83-2,58-1,38% 183,28 186,72 181,31 188,12 2,43% # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.411,91 # 1.39,84 21,7 1,51% 1.38, , , ,52 7,2% # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.856,87 # 1.837,3 19,84 1,8% 1.82, , , ,75 5,% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3.428,89 # 3.42,57 26,32,77% 3.4, , , ,98 5,68% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3.453,89 # 3.453,49,4,1% 3.414, , , ,19 4,7% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2.287, ,98-3,65-1,32% 2.261, , , ,51 3,19% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 6.12,14 # 6.116,17 3,97,6% 6.11, , , ,87 3,42% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7.927, ,92-131,49-1,63% 7.852, , ,14 8.7,67 1,1% # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2.953,99 # 2.893,33 6,66 2,1% 2.873, , , ,99 7,34% # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.751,49 # 2.744,5 6,99,25% 2.722, , , ,2 2,6% # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2.931, ,92-25,7 -,87% 2.91, , , ,82 2,25% # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6.246, ,36-181,78-2,83% 6.246, , , ,24 4,17% # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1.772,93 # 1.691,67 81,26 4,8% 1.691, , , ,93 14,83% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.719,26 # 1.718,12 1,14,7% 1.75, , , ,55 2,34% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 81,78 812,6-1,28 -,16% 83,64 817,89 786,21 817,89 2,97% # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2.818,63 # 2.78,1 38,53 1,39% 2.752, , , ,14 5,89% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3.919, ,7 -,61 -,2% 3.96, , , ,17 3,33% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 235,11 # 231,39 3,72 1,61% 23,64 235,48 22,3 235,48 5,43% # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 242,53 243,58-1,6 -,43% 242,53 243,58 3,% # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 2/1/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 3/1/214: -,43% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 3/1/214: 1,28% Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 35 Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 14 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 3/1/214:,77% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 3/1/214:,72% Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 142 Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 155 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 3/1/214: 2,97% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3/1/214: -,5% Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 12 Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 245 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 85 / 51 / 19 7 / 38 / 15 3 / 3 / 2 11 / 7 / / 2 / 1 1 / 1 / 1 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , , ,57 419,22 Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) *** , ,69 7,71 93,13 35,25 Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: , , ,42,, , ,8, 626.,,,,,,,,,, 4 59,28 97,41 7, ,6 59,28 97,41 7,46 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών *** Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων *** , , ,77 366,62,, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. (***) Ο Συνολικός Μ.Ο. Της Αξίας Συναλλαγών, του Όγκου Συναλλαγών και του Αριθμού Πράξεων για το σύνολο της Αγοράς, δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους Μέσων Όρων των Kατηγοριών καθότι η Διαπραγμάτευση των Warrants ξεκίνησε στις 11/6/213. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 2 / ,6,2% Ασφάλειες 1 / / ,9,2% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1 / 7 / ,26 2,8% Δ.Α.Κ. / 2 / ,7,16% Εμπόριο 3 / 1 / ,18 8,56% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 12 / 5 / ,4 4,85% Μέσα Ενημέρωσης 4 / / ,35,1% Πετρέλαιο & Αέριο 1 / 2 / ,99 5,89% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 12 / 1 / ,47 4,12% Πρώτες Ύλες 8 / 5 / ,98 4,16% Ταξίδια & Αναψυχή 6 / 3 / ,26 1,67% Τεχνολογία 6 / 7 / ,2,48% Τηλεπικοινωνίες 1 / / , 11,91% Τράπεζες 3 / 5 / ,63 32,81% Τρόφιμα & Ποτά 5 / 6 / ,43 4,91% Υγεία 2 / / ,83,25% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 2 / ,69 4,47% Χημικά 2 / 3 / ,32,1% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / / ,46 4,34% Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,46 9,5% # J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,82 7,6% # ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,6 6,19% # ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,44 4,35% # ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),321 3,55% # QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 5,91 3,32% # LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 5,25 2,94% # UNIBIOS (ΚΟ),33 2,8% # ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ),886 2,78% # ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),41 2,5% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΟΤΕ (ΚΟ) 5.227,4 1,39% # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4.237,73-2,58% FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 3.751,7,% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 3.159,6 -,49% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2.947,37,% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2.575,16-1,69% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 2.18,42-1,67% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 1.75,65 -,51% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 1.375,6 1,65% # ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 1.32,94 1,21% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),627-3,24% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,51-2,58% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),641-1,69% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,21-1,67% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,24-1,59% EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 8,36-1,42% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 8,34-1,3% ΔΕΗ (ΚΟ) 11, -1,8% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,45 -,86% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),253 -,78% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,69% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,58% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,76% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,8% # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,49% ΟΤΕ (ΚΟ) ,39% # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,78% ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,% ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ,78% # ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,86% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,5 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,6 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) , ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,8 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) , ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,1 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές 88, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 58, ΟΠΑΠ (ΚΟ), ΟΤΕ (ΚΟ) 135, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ΔΕΗ (ΚΟ) 165, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου , Stock Reverse Repos , Stock Repos , Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου , Συνολική Δραστηριότητα ,5 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1, ,19 2/1/214 1,2 1,18 1,21 1,19 1, , ,75 1,13 1, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ),799,5 #,795 2/1/214,799,789,8,799, , ,61,78, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,25-2,34 1,28 2/1/214 1,27 1,24 1,31 1,25 1, , ,58 1,16 1, Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,9 1,84 # 5,98 2/1/214 5,99 5,91 6,15 6,9 6, , ,14 5,9 6, , /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1, ,4 2/1/ , ,12 1,4 1, , --- 1/8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),129 3,2 #,125 2/1/214,129,129,129,129, , ,,125, , /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),322 -,31,323 2/1/214,323,33,323,322, ,2 8.5,,28, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),44-1,57,447 2/1/214,451,42,451,44, , ,15,49, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 2, ,8 31/12/ , ,44 2,8 2, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1, ,79 7/11/ , 1,79 1, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ), ,267 27/12/213,267,267,267,267, , ,27,267, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ),762 9,64 #,695 2/1/214,762,762,762,762, , ,71,695, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ),969 -,1,97 2/1/214,969,969,969,969, , ,57,969, , /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, ,27 27/12/ ,75 1,27 1, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),31 6,9 #,29 2/1/214,3,3,31,31, , ,67,29, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ),36 ---,36 2/1/ , ,49,359, , /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,45 -,86 3,48 2/1/214 3,46 3,42 3,54 3,45 3,47 -(6) , ,27 3,35 3, ,3,15, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,67 2/1/ , ,6 6,67 6, ,3,17 18/6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),433 4,34 #,415 2/1/214,433,433,433,433, , ,98,415, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 1,8 5,88 # 1,7 2/1/214 1,79 1,79 1,8 1,8 1, ,3 27., 1,66 1, ,6 ---, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 11, -1,8 11,12 2/1/214 11,17 1,98 11,21 11, 11,7 -(6) , , 1,8 11, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),334 2,77 #,325 2/1/214,333,32,338,334, , ,48,39, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ), ,234 2/1/ ,53,229, , /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 4,1 -,49 4,12 2/1/214 4,12 4,4 4,13 4,1 4, , ,58 3,91 4, ,3,132, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),433 4,34 #,415 2/1/214,433,433,433,433,43 1, , ,18,414, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),71-3,92,739 2/1/214,768,691,768,71, , , ,5,691, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,4 -,95 1,5 2/1/214 1,5 1,2 1,5 1,4 1, , ,87 1,2 1, , --- 7/7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),77 1,99 #,755 2/1/214,75,75,775,77, , ,96,73, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,6 6,19 # 1,94 2/1/214 1,91 1,91 2,6 2,6 2,2 15, , ,68 1,91 2, , /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),59 ---,59 2/1/ ,7,58, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),47 ---,47 31/12/ ,23,47, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ),9 5,88 #,85 2/1/214,933,9,933,9, , ,32,79, , /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 3,38 1,5 # 3,33 2/1/214 3,35 3,32 3,39 3,38 3, , ,44 3,22 3, ,6,67, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,7 2,48 # 15,32 2/1/214 15,49 15,1 15,7 15,7 15, , ,71 15, 15, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,73 -,58 1,74 2/1/214 1,72 1,72 1,73 1,73 1, , ,2 1,72 1, Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά ,18,45, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,8 -,51 7,84 2/1/214 7,8 7,7 7,83 7,8 7,75 24, , ,44 7,58 7, ,76,11, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 8,4 1,21 # 8,3 2/1/214 8,24 8,23 8,41 8,4 8,38 37, , ,93 8,8 8, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1, ,17 2/1/214 1,17 1,15 1,17 1,17 1,16 12, , ,32 1,13 1, , /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1, ,47 31/12/ ,21 1,47 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),28,36 #,279 2/1/214,26,26,28,28, , ,84,26, , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),37 2,78 #,36 2/1/214,355,354,37,37, , ,41,34, ,12,188, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,43,56 # 5,4 2/1/214 5,36 5,36 5,46 5,43 5,42 11, , , 5,28 5, ,6,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 7,97 -,25 7,99 2/1/214 7,95 7,86 8,7 7,97 7,97 18, , , 7,75 8, ,6,5, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,34 1,52 # 1,32 2/1/214 1,34 1,31 1,34 1,34 1,32 4, , ,93 1,28 1, , /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,58 1,58 # 2,54 2/1/214 2,33 2,33 2,59 2,59 2, , ,54 2,32 2, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,44 4,35 # 1,38 2/1/214 1,34 1,34 1,45 1,44 1, , ,28 1,34 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ), ,733 2/1/214,733,733,733,733, , ,47,722, ,4,2 2/8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,58 1,28 # 1,56 2/1/214 1,56 1,56 1,59 1,58 1,58 15, , ,56 1,49 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ), ,429 31/12/ ,,429, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),8-9,91,888 31/12/213,8,8,8,8, (6) , 6.638,77,8, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ),359 23,37 #,291 2/1/214,31,291,362,359, , ,72,284, ,3,35, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 1,96,51 # 1,95 2/1/214 1,94 1,92 1,98 1,96 1,96 -(6) , ,97 1,84 1, , /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 24, ,5 2/1/214 24,59 24,21 24,97 24,5 24, , ,15 23,8 24, , /6/28 7/3/2 --- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),991 23,57 #,82 2/1/214,881,794,994,994, , ,,71, , /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1, ,9 2/1/214 1,9 1,89 1,9 1,9 1,89 13, , , 1,82 1, ,4,1, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1, ,34 27/12/213 5, ,51 1,34 1, , /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 4,24 3,42 # 4,1 2/1/214 4,5 4, 4,5 4,3 4,9 14, , ,32 4, 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2, 1,1 # 1,98 2/1/214 2, 2, 2, 2, 2, , 6.61,38 1,9 2, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,15 3/12/ , , 1,15 1, , /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),6 ---,6 2/1/214,6,6,61,6, , ,53,585, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ),35 ---,35 2/1/ ,54,321, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ),29-5,,22 31/12/213,21,29,21,21, , ,89,29, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,14 1,29 # 3,1 2/1/214 3,6 3,5 3,14 3,14 3, , ,61 3,5 3, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),657 2,18 #,643 2/1/214,645,62,659,658, , ,36,597, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),323-9,27,356 2/1/214,323,323,323,323, ,5 5.14,95,35, , /8/28 16/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 1, ,22 2/1/214 1,22 1,2 1,24 1,22 1,22 -(6) , ,7 1,14 1, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),627-3,24,648 2/1/214,674,585,675,627, , , ,17,585, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 18, , 2/1/ , 18, 18, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ), ,538 2/12/ ,33,538, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA), ,255 18/12/ ,89,255, ,67,435, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,566 5/12/ ,89,566, , --- 9/7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ), ,242 23/1/ ,72,242, Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,76 2,22 # 2,7 2/1/214 2,7 2,7 2,76 2,76 2,73 -(6) , ,17 2,7 2, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),29-1,2,293 31/12/213,294,29,294,29, , ,62,29, ,32,75, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 12,12 1,17 # 11,98 2/1/214 11,98 11,96 12,22 12,12 12,14 17, , ,27 11,5 12, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ),332 2,79 #,323 2/1/214,332,332,332,332, , ,4,323, ,75,4, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 8,34-1,3 8,45 2/1/214 8,37 8,3 8,45 8,34 8,34 1, , ,5 8,29 8, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),185 2,78 #,18 2/1/214,185,185,185,185, , 5.954,79,174, , --- 3/6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,7,59 # 1,69 2/1/214 1,72 1,59 1,75 1,7 1, , ,83 1,59 1, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO),532,38 #,53 3/12/213,532,532,532,532, , ,15,53, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,16 1,65 # 6,6 2/1/214 6,6 6,2 6,19 6,16 6, , ,71 5,75 6, , /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ),76 9,97 #,642 2/1/214,76,76,76,76, , ,4,526, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ),225 3,21 #,218 2/1/214,197,197,225,225, , ,44,197, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),321 3,55 #,31 2/1/214,31,31,329,32, , ,79,39, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1, ,5 27/12/ ,68 1,5 1, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),12 ---,12 27/12/ ,98,12, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ),2 ---,2 11/12/ ,98,2, ,,4 1, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 22, ,7 2/1/214 22,9 22,65 24,18 22,65 23,47 12, , , 22,2 24, ,,1, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 18,54,49 # 18,45 2/1/214 18,59 18,31 18,86 18,54 18,6 93, , , 17,75 18, ,3,72, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9, ,86 2/1/214 9,86 9,78 9,95 9,86 9,86 6, , , 9,67 1, , /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 1,24 1,39 # 1,1 2/1/214 1,5 1, 1,26 1,24 1, , ,98 9,72 1, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ),33 ---,33 11/12/ ,58,33, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),585,86 #,58 2/1/214,64,55,64,585, , ,46,55, , /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,51-2,58 1,55 2/1/214 1,54 1,5 1,54 1,51 1, , ,61 1,5 1, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 2,6-6,36 2,2 2/1/214 2,2 1,99 2,2 2,7 2, , ,2 1,99 2, ,32,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 6,49 1,25 # 6,41 2/1/214 6,33 6,33 6,49 6,49 6,46 14, , ,2 6,28 6, ,5 ---, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,24-1,59 1,26 2/1/214 1,23 1,23 1,27 1,24 1,26 7, , ,33 1,21 1, , /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,28 4,14 # 5,7 2/1/214 5,14 5,7 5,28 5,28 5,14 15, , ,18 4,95 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),181 8,38 #,167 2/1/214,172,165,181,181, ,3 4.41,78,147, , /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),652-2,39,668 2/1/214,65,638,69,651, , ,56,69, , /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 6,6 -,75 6,65 2/1/214 6,65 6,5 6,7 6,7 6, , ,48 6,5 6, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ),777,78 #,771 2/1/214,773,773,78,78, , , ,99,771, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 1,84 1,1 # 1,82 2/1/214 1,8 1,8 1,84 1,84 1, , ,79 1,79 1, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ),36-1,37,365 2/1/214,359,359,36,36, , ,78,349, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,27,89 # 2,25 2/1/214 2,26 2,22 2,3 2,27 2,27 81, , ,36 2,22 2, ,3 (,589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,46 9,5 # 4,9 2/1/214 4,9 4,9 4,46 4,46 4,36 -(6) , ,22 3,9 4, , --- 3/7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,69,6 # 1,68 2/1/214 1,7 1,68 1,7 1,69 1,68 -(6) , ,25 1,58 1, , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 19,8 -,5 19,9 2/1/214 19,8 19,58 19,99 19,8 19, , ,39 19,45 19, , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 8, ,9 2/1/214 8,67 8,66 8,9 8,9 8, , ,39 8,66 8, Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),41 2,5 #,4 2/1/214,4,398,411,41, , ,3,371, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),137 1,48 #,135 2/1/214,137,122,137,136, , ,89,122, , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ),555 9,9 #,55 31/12/213,555,555,555,555, , ,12,55, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ),886 2,78 #,862 2/1/214,86,86,888,886, , ,75,82, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),16-5,32,169 2/1/214,159,159,16,16, ,97 645,59,155, , /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ),42 6,33 #,395 2/1/214,42,42,42,42,42 48, , ,21,375, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),641-1,69,652 2/1/214,655,641,655,641, , ,75,631, , /6/28 1/1/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),253 -,78,255 2/1/214,256,25,257,253, , ,62,247, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),24 4,8 #,229 2/1/214,24,24,24,24, , ,79,29, ,32 (,45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 7,89 1,54 # 7,77 2/1/214 7,51 7,5 7,89 7,89 7,59 14, , ,8 7,5 7, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),66 ---,66 2/1/214,66,66,66,66, , ,57,652, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),289 1,5 #,286 2/1/214,291,287,299,29, , , ,78,286, ,7 ---, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,21-1,67 21,57 2/1/214 21,1 21,1 21,56 21,21 21, , ,19 21, 21, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ), ,266 3/12/ ,4,266, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),535-9,93,594 2/1/214,538,535,538,535, , ,69,49, , /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ),268-2,19,274 2/1/214,271,263,274,268, , ,91,263, , /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),566 1,8 #,556 2/1/214,56,554,574,566, , ,45,554, ,13,467 23/3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 8,36-1,42 8,48 2/1/214 8,5 8,26 8,58 8,36 8, , , 8,25 8, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO),71 ---,71 31/12/213,639,639,71,71,663 8, , ,11,639, , /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) 2,89-3,2 2,98 31/12/213 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 9, , ,87 2,89 2, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,27,95 # 4,23 2/1/214 4,2 4,17 4,33 4,27 4, , ,21 4,1 4, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 5,45,55 # 5,42 2/1/214 5,38 5,34 5,45 5,45 5, , ,38 5,22 5, , /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 5,91 3,32 # 5,72 2/1/214 5,73 5,73 6,7 5,91 5, , ,4 5,3 6, , /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,53-1,29 1,55 2/1/214 1,51 1,51 1,55 1,51 1, , ,91 1,51 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),54 -,74,544 2/1/214,541,53,547,54, , ,4,526, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO),978 3,38 #,946 2/1/214,95,949,979,978, , ,86,934, , /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,82 7,6 # 1,7 2/1/214 1,71 1,68 1,82 1,82 1, , ,83 1,64 1, , /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) 12, , 2/1/214 12, 12, 12,2 12, 12,9 21, , ,4 11,84 12, , /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 2,12,95 # 2,1 2/1/214 2,2 2,9 2,2 2,12 2, , ,24 2,5 2, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 5,25 2,94 # 5,1 2/1/214 5,1 5,1 5,35 5,25 5, , ,43 4,99 5, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ), ,422 2/12/ ,28,422, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),4,76 #,397 2/1/214,397,392,43,4, , ,55,381, /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 3,57-8,23 3,89 2/1/214 3,9 3,57 3,9 3,57 3, , ,26 3,57 3, , /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) 1, ,34 2/1/ , , 1,16 1, ,,25 2/3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,69,6 # 1,68 2/1/214 1,68 1,68 1,69 1,69 1, , ,6 1,68 1, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,651 3/12/ ,2,651, , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 3,51 -,28 3,52 2/1/214 3,6 3,38 3,6 3,51 3,47 46, , ,67 3,28 3, Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2, ,17 31/12/213 2,17 2,17 2,17 2,17 2, , ,53 2,17 2, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ),964 1,58 #,949 2/1/214,96,96,964,964, , ,78,895, , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ),888-1,33,9 2/1/214,98,88,98,88,89 17, , ,23,87, , /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 1,84 1,66 # 1,81 2/1/214 1,69 1,68 1,84 1,84 1, , ,76 1,68 1, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO),565-4,88,594 2/1/214,577,559,58,565, , 32.45,71,559, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 1, ,6 2/1/214 51, ,45 1,6 1, ,13,1, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ), ,955 2/1/214,96,955,97,955, , ,27,953, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),33 2,8 #,321 2/1/214,325,325,34,33, , ,1,313, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 7,35 -,68 7,4 2/1/214 7,35 7,35 7,35 7,35 7, ,7-7,35 7, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 13, ,3 2/1/214 13,33 13,16 13,33 13,3 13, ,6-13,16 13, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 3,96 -,5 3,98 2/1/214 3,99 3,92 3,99 3,96 3, ,4-3,92 3,99 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),21,5 #,2 2/1/214,24,2,24,2, , ,73,2, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 4, -,74 4,3 2/1/214 3,99 3,99 4,2 4, 4, , , 3,93 4, , --- 8/3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8, ,86 2/1/214 8,86 8,86 8,86 8,86 8, , ,88 8,7 9, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1,3-3,7 1,35 31/12/213 1,3 1,3 1,3 1,3 1, , 92.47,52 1,3 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 8, ,25 3/12/ ,63 8,25 8, ,7 7,6 8, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 195,,3 # 194,95 2/1/ , 195,195,195,195, 11, , 538.2, 194,9195, , /7/28 22/1/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2, --- 2, 2/1/214 2, 2, 2, 2, 2, , ,8 2, 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),28 ---,28 27/12/213 16, ,42,28, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6,5,15 # 6,49 31/12/213 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 13, , 91., 6,49 6, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),532-4,49,557 2/1/214,512,512,639,532, , ,29,495, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),115 3,6 #,111 2/1/214,13,11,13,115, , ,7,11, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ), ,143 2/12/ ,42,143, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),119 8,18 #,11 2/1/214,12,113,12,113, , ,3,18, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,43 9/9/ ,3 1,43 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),28 ---,28 3/12/ ,3,28, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),28 16,67 #,24 31/12/213,28,28,28,28, , ,5,24, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 1, --- 1, 5/11/ ,57 1, 1, , /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ), ,152 31/12/ ,62,152, , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ),15 2,4 #,147 31/12/213,15,15,15,15, , 2.636,96,147, , /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),52 ---,52 16/1/ ,,52, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ),92 ---,92 18/12/ ,68,92, Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ), ,399 3/12/ ,62,399, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ), ,645 2/12/ ,4,645, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, --- 3, 5/2/213 -(6) ,66 3, 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),88 8,64 #,81 2/1/214,88,88,88,88, , , ,32,8, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ), ,153 2/1/ ,91,153, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),154-9,41,17 18/12/213,154,154,154,154, , ,28,154, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),69-1,43,7 2/1/214,67,67,73,73, , ,84,67, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ), ,297 31/12/ ,48,297, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),6 ---,6 3/12/ ,26,6, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),12 ---,12 2/12/ ,26,12, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),9 15,39 #,78 2/1/214,9,9,9,9, , ,36,75, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ),17 ---,17 31/12/ ,33,17, , /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),145 4,32 #,139 2/1/214,143,143,145,145, ,2 2.93,47,131, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),6 7,14 #,56 2/1/214,6,6,6,6, , ,,56, , --- 1/7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),13-2,26,133 2/1/214,134,13,134,13, , ,57,13, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ),418-4,78,439 3/12/213,42,41,42,41, , 4.18,,41, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ), ,633 3/12/ ,87,633, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 1, ,8 27/12/ , 1,8 1, , /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ), ,133 31/12/ ,47,133, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),31-8,82,34 2/1/214,31,31,31,31, , ,64,31, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,139 23/12/ ,56,139, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),3 2, #,25 31/12/213,25,25,3,3, ,51 372,96,25, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,359 31/12/ ,53,359, , /12/ FORTHNET (ΚΟ) 1,15-12,88 1,32 2/1/214 1,16 1,14 1,16 1,15 1, , ,76 1,14 1, , --- 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ), ,155 2/1/ ,56,141, , /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ), ,487 2/1/ ,1,487, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ), ,237 2/1/ ,4,237, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),92 19,48 #,77 2/1/214,92,92,92,92, , ,6,7, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),213 9,23 #,195 2/1/214,16,16,232,232, , ,5,16, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),12 ---,12 3/12/ ,73,12, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ),4-2,44,41 2/1/214,4,4,4,4, , ,11,4, , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ), ,241 18/12/ ,18,241, Προς Διαγραφή , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 2, ,81 23/8/ ,66 2,81 2, , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1, ,16 31/12/ ,66 1,16 1, Ενότητα 2, 6/8

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή , /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ,155 3/7/ ,11,155, , /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ),19 ---,19 29/8/ ,12,19, , /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ),34 ---,34 3/3/ ,72,34, , /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ),78 ---,78 27/3/ ,74,78, , /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ),15 ---,15 19/11/ ,14,15, , /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ),72 ---,72 2/12/ ,92,72, , /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ),8 ---,8 28/5/ ,4,8, , /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ),14 ---,14 28/9/ ,4,14, , /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ),46 ---,46 3/8/ ,48,46, , /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),48 ---,48 7/9/ ,,48, , /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ),26 ---,26 3/3/ ,91,26, , /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO),14 ---,14 3/11/ ,88,14, , /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ),88 ---,88 27/8/ ,52,88, , /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 9/5/ ,75,4, , /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ),8 ---,8 9/5/ ,75,8, , /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ,5 ---,5 25/2/ ,81,5, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ),39 ---,39 11/3/ ,9,39, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ),54 ---,54 15/12/ ,9,54, , /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,132 29/3/ ,89,132, , /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 2, ,1 23/12/ ,92 2,1 2, , /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),27 ---,27 15/3/ ,9,27, , /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ),1 ---,1 3/11/ ,5,1, , /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ),1 ---,1 29/8/ ,78,1, , /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ),96 ---,96 29/8/ ,78,96, , /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ), ,125 28/8/ ,98,125, , /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ),26 ---,26 28/1/ ,62,26, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ),2 ---,2 3/3/ ,22,2, , /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO),8 ---,8 19/11/ ,7,8, , /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ), ,168 3/8/ ,28,168, , /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ),38 ---,38 23/3/ ,81,38, , /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ),8 ---,8 23/2/ ,6,8, , /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),6 ---,6 29/5/ ,14,6, , /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ), ,328 29/6/ ,14,328, , /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 28/11/ ,96,12, , /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ),26 ---,26 28/3/ ,78,26, , /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ),41 ---,41 3/3/ ,23,41, , /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 31/3/ ,85,12, Ενότητα 2, 7/8

17 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 5.25., /7/25 14/3/ ALSINCO (KO),43 ---,43 27/11/ ,8,43, , /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) 1, ,3 23/2/ ,88 1,3 1, , --- 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ),64 ---,64 14/7/ ,26,64, , /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ),49 ---,49 21/6/ ,56,49, , /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO),18 ---,18 7/1/ ,9,18, , /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ),32 ---,32 3/3/ ,91,32, , /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ),31 ---,31 28/3/ ,14,31, , /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ),48 ---,48 3/11/ ,3,48, Ενότητα 2, 8/8

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/211. Ενότητα 2, 1/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/213. Ενότητα 2, 2/3

20 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης 54 - Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/9/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Από 21/11/213 αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. σε ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ενότητα 2, 3/3

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 28 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Τρίτη, 28 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 216 Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 216 Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 216 Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 238 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής FTSE/Χ.Α. Large Cap Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 23 40.0 ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 26 26.0 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 28 80.0 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 29

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 114 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 114 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, 215 Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 25 Μαΐου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 13 Μαΐου, 215 Τετάρτη, 13 Μαΐου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, 216 Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα