Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία"

Transcript

1 Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ των διαφόρων νοικοκυριών στη Γερμανία φαίνεται να είναι πολύ πιο άνιση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Κύρια Σημεία Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης διαμορφώθηκε ιδιαίτερα υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου και του S&P 500, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τη δημιουργία του κοινού Eυρωπαϊκού νομίσματος. Η κοινή πορεία μεταξύ του ευρώ και του βασικού αμερικάνικου χρηματιστηριακού δείκτη κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους μπορεί να ερμηνευτεί ως ενίσχυση του συστημικού κινδύνου. Από τα μέσα του 2012 η συσχέτιση της ισοτιμίας του ευρώ με την πορεία S&P 500 αποκλιμακώνεται σταδιακά, γεγονός που ενισχύει την εικόνα εξομάλυνσης των συνθηκών (προσδοκιών) στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη σημαντική υψηλή συσχέτιση κατά τη διάρκεια της κρίσης και στη συνέχεια αποκλιμάκωση, παρατηρήθηκε και σε ορισμένες αγορές εμπορευμάτων (βιομηχανικά μέταλλα, πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα). Α γ ο ρ έ ς - indeepanalysis.gr τεύχος σελ. 3

2 Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές Από τις αρχές της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης έχει παρατηρηθεί μία αξιοσημείωτη συσχέτιση της πορείας του δείκτη S&P 500 και της εξέλιξης στην ισοτιμία του ευρώ με το αμερικάνικο νόμισμα. Συσχέτιση του S&P 500 με την Ισοτιμία του Ευρώ Από τις αρχές της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης έχει παρατηρηθεί μία αξιοσημείωτη συσχέτιση της πορείας του δείκτη S&P 500 και της εξέλιξης στην ισοτιμία του ευρώ με το αμερικάνικο νόμισμα. Η αύξηση στη συσχέτιση μεταξύ διαφορετικών αξιών, η οποία έκανε την εμφάνισή της και σε άλλες αγορές, αποτελεί ένδειξη ενίσχυσης του συστημικού κινδύνου, καθιστώντας περισσότερο δυσχερείς τις προσπάθειες διασποράς του κινδύνου σε διαφορετικές αγορές. Οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ του δείκτη S&P και της ισοτιμίας του ευρώ ακολούθησαν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίσης, καταγράφοντας επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την δημιουργία του κοινού νομίσματος ενώ μειώθηκαν σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες (Διάγραμμα 1). σελ. 2

3 Είναι ενδεικτικό πως, σε αντίθεση με το πρόσφατο διάστημα, η αντίστοιχη συσχέτιση πριν το ξέσπασμα της κρίσης ήταν σχεδόν μηδενική, γεγονός που αποτυπώνεται και στην κατανομή των συντελεστών συσχέτισης που καταγράφηκαν στις δύο αυτές περιόδους (Διαγράμματα 2 και 3, παρακάτω). Οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ του δείκτη S&P και της ισοτιμίας του ευρώ ακολούθησαν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίσης, καταγράφοντας επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την δημιουργία του κοινού νομίσματος ενώ μειώθηκαν σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες. σελ. 3

4 Από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους στην ευρωπαϊκή ήπειρο η διαμόρφωση της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου αποτελεί προφανή ένδειξη σχετικά με την επιτυχία στον τρόπο διαχείρισης της κρίσης από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με άλλα λόγια η ισοτιμία αυτή αποτελεί «βαρόμετρο» για την αισιοδοξία σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια ανάπτυξη ή, ισοδύναμα, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου των επενδυτών. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη και την αμερικάνικη αγορά μετοχών. Επιπλέον, το γεγονός πως η κοινή αυτή κατεύθυνση έγινε αντιληπτή και άρχισε να χρησιμοποιείται από διαχειριστές κεφαλαίων σε επενδυτικές στρατηγικές, είναι σίγουρο πως δημιούργησε αυτοεκπληρούμενες προσδοκίες για τη συνέχιση του φαινομένου. Παρόλα αυτά, υποβοηθούμενος από τους υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης της αμερικάνικης οικονομίας, τη χαλαρότερη νομισματική πολιτική της FED και τις εκτιμήσεις για την διατήρηση της πολιτικής αυτής κατά το αμέσως προσεχές διάστημα, ο δείκτης S&P συνεχίζει την ανοδική Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου αποτελεί «βαρόμετρο» για την αισιοδοξία σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια ανάπτυξη ή, ισοδύναμα, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου των επενδυτών. σελ. 4

5 του πορεία. Την ίδια στιγμή η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου δείχνει περισσότερο σταθεροποιητικές τάσεις (Διάγραμμα 4), γεγονός που αποτυπώνεται και στη μείωση της συσχέτισης των δύο μεταβλητών. Μάλιστα, ο συντελεστής συσχέτισης των 20 ημερών έχει περάσει ήδη σε αρνητικό έδαφος. Ο αντίστοιχος συντελεστής των 120 ημερών παραμένει σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας όμως έντονα καθοδική πορεία (Διάγραμμα 1). Την ίδια στιγμή η ισοτιμία ευρώδολαρίου δείχνει περισσότερο σταθεροποιητικές τάσεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως η εικόνα που προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα παραμένει ακόμα και εάν, αντί της ισοτιμίας ευρώδολαρίου, χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη του δολαρίου με τα υπόλοιπα νομίσματα, που υπολογίζει η J. P. Morgan με στάθμιση βάσει των διεθνών εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ (σε αυτή την περίπτωση έχουμε αντιστροφή της συσχέτισης που επικρατεί κατά την περίοδο της κρίσης, καθώς ο δείκτης εκφράζει την ισχύ του δολαρίου, Διάγραμμα 5). σελ. 5

6 σελ. 6 Η αποσύνδεση της πορείας του S&P από την ισοτιμία του δολαρίου, πέρα από τις καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας των αμερικανικών επιχειρήσεων, απηχεί την αισιοδοξία πως οι προοπτικές αυτές δεν απειλούνται (τουλάχιστον όχι άμεσα) από τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, η μείωση της παραπάνω συσχέτισης σηματοδοτεί μείωση του συστημικού κινδύνου για τη διεθνή οικονομία, επιβεβαιώνοντας το γενικότερο κλίμα, ενώ καθιστά περισσότερο αποτελεσματικές τις στρατηγικές διασποράς του κινδύνου. Βέβαια, ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους (π.χ. μια επικείμενη ελληνική πολιτική κρίση), που θα μπορούσε απειλήσει την εύθραυστη ακόμα ανάκαμψη της αμερικάνικης οικονομίας, είναι πιθανό να τρομάξει τους επενδυτές διεθνώς, οδηγώντας τους σε ταυτόχρονες ρευστοποιήσεις θέσεων σε διαφορετικές αγορές, επαναφέροντας τα παραπάνω επίπεδα συσχέτισης σε θετικό έδαφος.

7 Συσχετίσεις στις Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων Ταυτόχρονα με την αύξηση στη συσχέτιση των αποδόσεων του δείκτη S&P 500 και του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, που είδαμε προηγουμένως, κατά την περίοδο της κρίσης παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση στις συσχετίσεις του βασικού δείκτη της αμερικάνικης χρηματαγοράς και του ευρώ με μία σειρά εμπορευμάτων, καθώς και των συσχετίσεων των εμπορευμάτων αυτών, μεταξύ τους. Στο Διάγραμμα 6, παρακάτω, απεικονίζεται ο συντελεστής συσχέτισης του δείκτη S&P 500 με βασικά εμπορεύματα που διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές. Παρατηρούμε, και εδώ, τους σημαντικά υψηλότερους συντελεστές συσχέτισης που καταγράφηκαν κατά την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι έχουν αρχίσει την αποκλιμάκωσή τους από τα μέσα περίπου του 2012 και μετά. Τόσο η αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά, όσο και οι διεθνείς αγορές εμπορευμάτων ευνοούνται από τη ακολουθούμενη χαλαρή νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ. σελ. 7

8 Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως τόσο η αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά, όσο και οι διεθνείς αγορές εμπορευμάτων ευνοούνται από τη ακολουθούμενη χαλαρή νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, ο συντελεστή συσχέτισής μεταξύ των αποδόσεών τους, διατηρεί σαφείς τάσεις αποκλιμάκωσης, μετά τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα που σημείωσε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρόμοια εικόνα καταγράφουμε και για την συσχέτιση της ισοτιμίας του ευρώ με τα βασικά είδη εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται διεθνώς (Διάγραμμα 7). Η έντονα θετική συσχέτιση που κλιμακώθηκε κατά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, φαίνεται να φθίνει σημαντικά κατά τον τελευταίο χρόνο. Η έντονα θετική συσχέτιση που κλιμακώθηκε κατά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, φαίνεται να φθίνει σημαντικά κατά τον τελευταίο χρόνο. σελ. 8

9 Τέλος, παρόμοια συσχέτιση παρατηρούμε και στις αποδόσεις μεταξύ των εμπορευμάτων αυτών: Μετά την, σε μεγάλο βαθμό, κοινή τους πορεία κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι συσχετίσεις έχουν επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα (Διάγραμμα 8). Με άλλα λόγια, οι αγορές εμπορευμάτων φαίνεται πως έχουν αρχίσει να υπακούουν περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη (προσφορά-ζήτηση) κάθε αγαθού, χωρίς να κατευθύνονται προς κοινή κατεύθυνση με βάση τις εκτιμήσεις των επενδυτών για την πορεία της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη σχετικά την σχετική εξομάλυνση των προσδοκιών (αντίστοιχα, του επιπέδου αποστροφής του κινδύνου) στις παγκόσμιες αγορές. Οι αγορές εμπορευμάτων φαίνεται πως έχουν αρχίσει να υπακούουν περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη (προσφορά-ζήτηση) κάθε αγαθού. Όπως τονίσαμε και προηγουμένως (σχετικά με τη σχέση μεταξύ S&P 500 και ευρώ), μία αντιστροφή του κλίματος, η οποία είναι πιθανό να προκύψει από αναζωπύρωση της ευρωπαϊκής κρίσης θα κατευθύνει τους επενδυτές στην ταυτόχρονη ενίσχυση των θέσεών τους σε οποιαδήποτε αγαθό θεωρήσουν πως θα τους προστατέψει από πιθανές απώλειες. Στο ενδεχόμενο αυτό θα παρατηρήσουμε μία εκ νέου ενίσχυση των συντελεστών συσχέτισης και μεταξύ των εμπορευμάτων που εξετάσαμε. σελ. 9

10 in DEEP ANALYSIS σελ. 10 Την ευθύνη του παρόντος φέρουν οι συγγραφείς. Το περιεχόμενο δεν εκφράζει απαραιτήτως τις απόψεις του In Deep Analysis.

MarketScope. Αναζήτηση ασφαλών αποδόσεων. Συντάκτης Κειμένου: ING Investment Management Europe B.V. Ομόλογα. Γεωγραφική κατανομή

MarketScope. Αναζήτηση ασφαλών αποδόσεων. Συντάκτης Κειμένου: ING Investment Management Europe B.V. Ομόλογα. Γεωγραφική κατανομή Μηνιαία ανασκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει, και τι πιθανώς θα συμβεί στις παγκόσμιες 18 Φεβρουαρίου 2015 MarketScope Οι εντάσεις σχετικά με το ελληνικό χρέος, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (M.B.A. T.Q.M.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Οκτώβριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ...3 ΑΜΕΡΙΚΗ...3 ΕΥΡΩΠΗ...4 ΙΑΠΩΝΙΑ...5 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ...5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, Tιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου τους Ισπανούς και τους Ιταλούς; in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 28/2/2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύσταση για εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα αύξησης της παραγωγικότητας απευθύνει ο ΟΟΣΑ προς τις χώρες του

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις αγορές - η τακτική κατανομή χαρτοφυλακίου κινείται προς την ουδετερότητα

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις αγορές - η τακτική κατανομή χαρτοφυλακίου κινείται προς την ουδετερότητα 16 Ιουνίου 2015 MarketScope Μηνιαία ανασκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει και τι πιθανώς θα συμβεί στις παγκόσμιες αγορές Οι προοπτικές για τις μετοχές είναι ελαφρώς πιο ανάμικτες από ότι νωρίτερα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 6/12/2013 Η.Π.Α. το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Η.Π.Α. ενισχύθηκε στο γ τρίµηνο κατά 3,6%. Το µέγεθος αυτό αποτελεί ανοδική αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

2013 Ετήσια Επισκόπηση

2013 Ετήσια Επισκόπηση Ένας κόσμος μεταρρυθμίσεων Οι απόψεις, οι προβλέψεις και οι σταθμίσεις στις επενδυτικές κατηγορίες που εκφράζονται από την Citigroup Global Consumer Group Investments μπορεί να μην επιτευχθούν ή να μην

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Οι όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν για την πορεία υλοποίησης του Π2013, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ/Δολάριο και χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500, 2006 2009. Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο Χρημα/κός Δείκτης S&P 500 11/07

Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ/Δολάριο και χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500, 2006 2009. Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο Χρημα/κός Δείκτης S&P 500 11/07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ Τμήμα Αναλύσεως Διεθνών Αγορών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUR/US$ @ 1.50..Deja vu! Η ενίσχυση της διάθεσης για ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 215 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με τα στοιχεία οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο 1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία Η χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία 3/00

Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 26, Οκτώβριος 2000 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων Έκδοση της 3/2/2015 Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων Μηνιαία Μεταβολή εικτών ιεθνών Χρηματιστηρίων, Ιανουάριος 2015-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Μηνιαία Μεταβολή εικτών Χρηματιστηρίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Η.Π.Α. Για τρίτη φορά αναθεωρήθηκε το αµερικανικό ΑΕΠ για το δ τρίµηνο του 2012, το οποίο σύµφωνα µε τη νέα µέτρηση έφτασε το 0,4%, κινήθηκε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η έναρξη του προγράμματος «ποσοτικής χαλάρωσης» (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 215 Ελληνική Οικονομία Η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,3% και η επιτάχυνση των εξαγωγών κατά 8,4%

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Τις τελευταίες εβδομάδες έχει, παραδόξως, ενταθεί η παραπληροφόρηση περί μη βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα