Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"

Transcript

1 Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία ιανύουµε µια ιστορική συγκυρία για την Ελλάδα, µε την επικύρωση από τη Eurostat του σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος του 2013 και της έγκρισης της δόσης της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης ύψους 6,3 δις, που, σε συνδυασµό µε την επικείµενη ανάκαµψη της οικονοµίας το 2014 και την ήδη επιτευχθείσα προνοµιακή έξοδο των τραπεζών και του ελληνικού δηµοσίου στις αγορές, συµβάλλουν αναµφισβήτητα στην έξοδο της Ελλάδος από τη µεγαλύτερη οικονοµική και πολιτική κρίση της ιστορίας της. Είναι πολύ χρήσιµο και, ενδεχοµένως, απολύτως αναγκαίο, να υπενθυµίσουµε το τι ακριβώς συνέβη στην ελληνική οικονοµία το 2013 και στο 1 ο 4µηνο του 2014 που ανέτρεψε εκ βάθρων τις προσδοκίες περί (επικείµενης) κατάρρευσης και εξόδου της Ελλάδος από το Ευρώ. Αντίθετα µε τις εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις, επιτεύχθηκε η συγκράτηση της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας στο -3,9% το 2013 ως σύνολο και, το πιο σηµαντικό, στο -2,3% στο 4 ο 3µηνο του 2013 µε την πτώση τα ιδιωτικής κατανάλωσης να περιορίζεται στο -0,2% σε αυτό το 3µηνο. Επιπλέον, η προσδοκία για θετική αύξηση του ΑΕΠ από το 1 ο 3µηνο του 2014 ενισχύεται τώρα: α) από την αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισµό κατά 17,3% σε ετήσια βάση στο 1 ο 2µηνο.2014 και, επίσης, των εισπράξεων από τη ναυτιλία κατά 5,6% και παρά τη µικρή πτώση των εξαγωγών αγαθών και λοιπών υπηρεσιών στο ανατιµηµένο ευρώ κατά -1,3% σε ετήσια βάση, β) από την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 1,5% σε ετήσια βάση στο 1 ο 2µηνο.2014, γ) από την αύξηση της δαπάνης για δηµόσιες επενδύσεις κατά 91,6% στο 1 ο 3µηνο.2014 και την ταυτόχρονη αύξηση των εισπράξεων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ-28 κατά 26,2% και, το σπουδαιότερο, δ) από την αύξηση της καθαρής µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας κατά 40,9 χιλ. άτοµα στο 1 ο 3µηνο.2014, έναντι της πτώσης της κατά -8,8 χιλ. άτοµα στο 1 ο 3µηνο.2013, που οδήγησε σε αξιοσηµείωτη πτώση της ανεργίας στο 26,8% τον Ιαν.2014, από 27,3% τον εκ.2013 και από 27,6% τον Ιαν Η ανάκαµψη αυτή της ελληνικής οικονοµίας προέρχεται από κλάδους στους οποίους η χώρα κατέχει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα (τουρισµός, γεωργία, πολλοί σηµαντικοί βιοµηχανικοί κλάδοι) µετά την σταδιακή άρση των εµποδίων που καθήλωναν την ανάπτυξή τους το 2011 και το 2012 και σε κάποιο βαθµό έως και τα µέσα του Τα εµπόδια στην ανάκαµψη και ανάπτυξη αυτών των κλάδων και της χώρας γενικότερα έως τις αρχές του 2013 είναι τώρα ευρύτερα γνωστά: Η συστηµατική καλλιέργεια κλίµατος οικονοµικής κατάρρευσης της χώρας και εξόδου της από το ευρώ, οι ανεξέλεγκτες κινητοποιήσεις και ταραχές που έδιωξαν τους ξένους τουρίστες από την Αθήνα, την κρουαζιέρα, και από άλλες περιοχές, η έλλειψη ρευστότητας λόγω της φυγής των καταθέσεων και της µη καταβολής των δόσεων της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από τη ΖτΕ και από το ΝΤ, ο καταποντισµός των επενδύσεων που εξαρτώνται από το κράτος µε ουσιαστική διακοπή της χρηµατοδότησης από τα διαρθρωτικά ταµεία και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2012, η υπερφορολόγηση σηµαντικών παραγωγικών κλάδων της χώρας (όπως, π.χ., του κλάδου των ακινήτων το 2013), η πλήρης διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας σε κλάδους των οποίων η παραγωγή ήταν εξαρτηµένη από κρατικές προµήθειες (π.χ., στα ναυπηγεία και τις αµυντικές βιοµηχανίες), κ.ά. Εποµένως, αντίθετα µε τις προβλέψεις περί κατάρρευσης και εξόδου από το ευρώ, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και µάλιστα µε σηµαντική αύξηση της απασχόλησης και µε έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας µείωσης της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας. Στην ανατροπή αυτή συνέβαλε αναµφισβήτητα και η πολύ καλύτερη του αναµενοµένου εκτέλεση του προϋπολογισµού της χώρας το 2012 και το 2013 (κάτω από εξαιρετικά αντίξοες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες), η µεγάλη πρόοδος που σηµειώθηκε στην υλοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και η δραστική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η αντίστροφη µέτρηση ξεκίνησε µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πραγµατοποιήθηκε µε υποδειγµατικό τρόπο τον Μάιο-Ιούν.2013, µε προσέλκυση και σηµαντικών κεφαλαίων, ύψους άνω των 3,0 δις, από τον ιδιωτικό τοµέα. Και από τότε, τα πράγµατα περί την Ελλάδα άλλαξαν ριζικά. Οι οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα άρχισαν να προσδιορίζονται πλέον από τις αυτοδύναµες θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία. Οι προφήτες της κατάρρευσης δεν έχουν πια δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της χώρας προς την ανασυγκρότηση και την ανάκαµψη. Αντίθετα, είναι τώρα υποχρεωµένοι να επιδίδονται σε παντός καιρού αναλύσεις µε τις οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί δεν ήρθε η κατάρρευση και η έξοδος από το ευρώ που µε τόση σιγουριά και ανυποµονησία προέβλεπαν. Η επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ και η ανάκαµψη της οικονοµίας συνοδεύονται, ή προσδιορίζονται, από την, επιβεβαιωµένη τώρα πια και από την Eurostat, επίτευξη σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος, ύψους 0,8% του ΑΕΠ ήδη από το 2013 (Πίνακας 1). Στο πλεόνασµα αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ύψους 2,0 δις από την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά οµόλογα των κεντρικών τραπεζών της ΖτΕ που είχαν αγοραστεί από την ΕΚΤ στα πλαίσια του προγράµµατος SMP. Μάλιστα, το

2 πλεόνασµα αυτό επιτεύχθηκε παρά τη µεταφορά σηµαντικών εσόδων της γενικής κυβέρνησης από το 2013 στο 2014 και σηµαντικών δαπανών από το 2014 στο Επιτεύχθηκε, δηλαδή µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται µε σηµαντική βεβαιότητα η καλύτερη του αναµενοµένου εκτέλεση και του Π2014, όπως πράγµατι συµβαίνει ήδη από το 1 ο 3µηνο Σε αυτό το 1 ο 3µηνο του 2014, στην κεντρική κυβέρνηση επιτεύχθηκε ήδη πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,57 δις, έναντι στόχου για πλεόνασµα 1,97 δις το 2014 ως σύνολο. Με αύξηση των εσόδων του Τ.Π. κατά 4,7% και µε µείωση των πρωτογενών δαπανών του Τ.Π. κατά -12,0%. Μάλιστα, το επιδιωκόµενο πρωτογενές πλεόνασµα στη γενική κυβέρνηση, ύψους άνω του 1,6% του ΑΕΠ το 2014 θεωρείται τώρα σαφώς επιτεύξιµο παρά: α) τη σηµαντική µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων, β) τη δραστική µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και γ) τη µείωση του συντελεστή των εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία κατά 3,9 ποσοστιαίες µονάδες. Αυτές οι σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις συµβάλουν ασφαλώς στην ανάκαµψη και ανάπτυξη της οικονοµίας από το 2014, όχι τόσο διότι ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση αλλά, κυρίως, διότι αίρουν σηµαντικά εµπόδια στην ανάπτυξη και διότι ενισχύουν ουσιαστικά την διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και την αναγκαία αύξηση της απασχόλησης. Πίνακας 1. Τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του Π Έσοδα ΓΚ 89,84 88,08 85,91 83,47 % ΑΕΠ 40,4% 42,2% 44,4% 45,8% Έσοδα ΓΚ (χωρίς κέρδη Κ.Τρ.) 89,84 88,08 85,61 81,46 % ΑΕΠ 40,4% 42,2% 44,3% 44,7% Δαπάνες ΓΚ 114,10 108,14 103,18 106,58 % ΑΕΠ 51,4% 51,9% 53,4% 58,5% -Για ανακεφ. Τραπεζών -0,96-0,63 5,27 19,27 Δαπάνες ΓΚ (χωρίς τράπεζες) 115,06 108,78 97,91 87,31 % ΑΕΠ 51,8% 52,2% 50,6% 48,0% - Δαπάνες για τόκους 13,19 15,02 9,71 7,23 Πρωτογενείς δαπάνες ΓΚ 101,86 93,76 88,20 80,08 % ΑΕΠ 45,9% 45,0% 45,6% 44,0% Συνολικό Έλλειμμα ΓΚ (Eurostat) -24,26-20,06-17,27-23,11 Συνολικό Έλλειμμα ΓΚ (Χωρίς Τράπεζες) -25,22-20,69-12,00-3,84 Πρωτογενές Ισοζ. ΓΚ (Χωρίς τράπεζες) -12,03-5,68-2,29 3,38 Πρωτ. Ισοζ. ΓΚ (Χωρίς κέρδη ΚΤ) -12,02-5,68-2,60 1,38 ΑΕΠ 222,2 208,5 193,3 182,1 Συνολικό Έλλειμμα ΓΚ -10,9% -9,6% -8,9% -12,7% Πρωτογενές Ισοζ. ΓΚ (% ΑΕΠ) -5,4% -2,7% -1,3% 0,8% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat Εποµένως, τα πρωτογενή πλεονάσµατα και η βελτίωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας της χώρας, έφεραν τη δραστική βελτίωση του οικονοµικού και επενδυτικού κλίµατος και, κατά συνέπεια, την ανάκαµψη και την ανάπτυξη της οικονοµίας. Επιπλέον, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα και οι ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας - µε βάση τα σηµαντικά και αναµφισβήτητα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, συνέβαλαν στην έγκαιρη και προνοµιακή έξοδο του ελληνικού δηµοσίου και των τραπεζών για αυτόνοµη χρηµατοδότησή τους (τόσο για ίδια όσο και για δανειακά κεφάλαια) στις διεθνείς αγορές οµολόγων και µετοχών ήδη από το 1 ο 4µηνο Η Ελλάδα πέτυχε πράγµατι την έγκαιρη έξοδό της στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο η πρόσβαση στις αγορές, δεν συνίσταται µόνο στα 3,0 δις που δανείστηκε το ελληνικό δηµόσιο, µε επιτόκιο 4,95% (που µειώθηκε ήδη στο 4,76% στη δευτερογενή αγορά) και µε προσφορά κεφαλαίων άνω των 20 δις. Επιπλέον, συνίσταται και στα ακόλουθα: α) Στο ότι τα έντοκα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου (ΕΓ ) ύψους περί τα 15 δις τα οποία είχαν εκδοθεί µε µέσο επιτόκιο άνω του 4,2%, αναµένεται τώρα να αναχρηµατοδοτηθούν µε µέσο επιτόκιο κάτω του 3,0% και µε µεγάλη συµβολή από ξένους επενδυτές. β) Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί ίδια κεφάλαια ύψους 2,95 δις από τις δύο µεγάλες συστηµικές τράπεζες της χώρας (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για άντληση επιπλέον ιδίων κεφαλαίων ύψους 5,4 δις από την Eurobank και από την Εθνική Τράπεζα. γ) Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί κεφάλαια ύψους 1,25 δις µέσω οµολογιακών εκδόσεων µε πολύ ικανοποιητικά επιτόκια από δύο συστηµικές τράπεζες. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι τράπεζες ήδη προχωρούν σε εξαγορά του συνόλου των προνοµιούχων µετοχών τους, ύψους 4,5 δις, που είχαν αγοραστεί από το ελληνικό δηµόσιο το Ήδη η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά των δικών της προνοµιούχων µετοχών ύψους 940 εκατ. και επίκειται αντίστοιχη ενέργεια και από την Τράπεζα Πειραιώς και, αργότερα, και από τις δύο άλλες συστηµικές τράπεζες. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το δηµόσιο χρέος της χώρας και οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού δηµοσίου τον Μάιο 2014 θα έχουν µειωθεί κατά 4,5 δις. Επιπλέον, τα ταµειακά διαθέσιµα ύψους 11 δις του Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δεν θα χρειάζονται πλέον για την κάλυψη των εναποµεινάντων κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, αφού αυτές οι ανάγκες θα έχουν καλυφθεί πλήρως και µε το παραπάνω από τον ιδιωτικό τοµέα. Εποµένως, τα διαθέσιµα του ΤΧΣ, τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν καταγραφεί καν στο δηµόσιο χρέος, θα επιστραφούν έγκαιρα στο EFSF µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης της χώρας. Εποµένως, µε την ολοκλήρωση των ΑΜΚ και των τραπεζών που είναι σε εξέλιξη, το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα µειωθεί απότοµα από τα 318,7 δις (175,1% του ΑΕΠ) που ανακοίνωσε σήµερα ( ) η Eurostat, στα 303,2 δις (166,5% του ΑΕΠ) στους επόµενους µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι «όσο προχωρούµε, τόσο ο δρόµος µικραίνει», όπως είναι και το φυσιολογικό. Μάλιστα, στην περίπτωσή µας ο δρόµος (το δηµόσιο χρέος), παρά το ότι εξακολουθεί να είναι µακρύς και δύσκολος (σχετικά µεγάλο, αλλά εξαιρετικά µακροπρόθεσµο), µικραίνει πολύ ταχύτερα από όσο εκτιµούσαµε και εµείς, οι λιγότερο απαισιόδοξοι έως σήµερα. Προς το παρόν, οι ανωτέρω εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας στο πρακτορείο Bloomberg ότι η Ελλάδα δεν αντιµετωπίζει τώρα ούτε δηµοσιονοµικό έλλειµµα ούτε χρηµατοδοτικό κενό το 2014 και το 2015 και ότι το 2015 θα καταγράψει πλεόνασµα όχι µόνο στο πρωτογενές ισοζύγιο της ΓΚ αλλά και στο συνολικό δηµοσιονοµικό ισοζύγιο. 2

3 Αναγνωρίζεται, επίσης, ευρέως ότι ο επιτυχής δανεισµός του ελληνικού δηµοσίου και των τραπεζών, αλλά και πολλών µεγάλων επιχειρήσεων από τις αγορές έχει ήδη ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και έχει βελτιώσει καταλυτικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, αναµένεται και η επανεκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής των ελληνικών καταθέσεων και η δραστική µείωση της εξάρτισης των ελληνικών τραπεζών για τη χρηµατοδότησή τους από την ΕΚΤ. Η συνεπαγόµενη αποκατάσταση µιας θετικής πορείας αύξησης των τραπεζικών χορηγήσεων αναµένεται να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης της ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, πιθανότατα από το 2 ο εξάµηνο του 2014 και, ιδιαίτερα, από το Όλα αυτά είναι το αποτέλεσµα της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία µε την προώθηση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και µε την επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων, ταυτόχρονα µε τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας µέσω των σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη συντελεστεί. Με αυτά τα δεδοµένα, τα πρωτογενή πλεονάσµατα που είναι αναγκαίο να επιτευχθούν στα επόµενα έτη, ύψους περί το 4,0% του ΑΕΠ από το 2016, µπορεί να επιτευχθούν µε την αβάντα της αύξησης των δηµοσίων επενδύσεων και της ανταγωνιστικής αύξησης των εγχώριων εισοδηµάτων και της απασχόλησης και όχι σε καθεστώς µεγάλης πτώσης των εισοδηµάτων και των επενδύσεων, όπως συνέβη το Τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα είναι το αποτέλεσµα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικής αύξησης της απασχόλησης και των εισοδηµάτων και θα επιτευχθούν σε συνδυασµό µε σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σηµαντικών οµάδων του πληθυσµού (όπως, άλλωστε, γίνεται και το 2014) και µε σταδιακή αύξηση των δηµοσίων δαπανών, µε ρυθµό, ωστόσο, χαµηλότερο από το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. Εποµένως, ο συχνά προβαλλόµενος ισχυρισµός ότι η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασµάτων απαιτεί περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης και περαιτέρω µείωση των δηµοσίων δαπανών είναι απολύτως παραπλανητικός. Η ανάπτυξη θα είναι ο µηχανισµός αύξησης των εισοδηµάτων, των φορολογικών εσόδων (µε σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης) και των δηµοσίων δαπανών και ταυτόχρονης αύξησης και των πρωτογενών πλεονασµάτων, όπως είναι αναγκαίο. Η προηγούµενη πλάνη ότι η ανάπτυξη θα µπορούσε να προκύψει µε ανεξέλεγκτη αύξηση των εγχώριων εισοδηµάτων µε τη δηµιουργία πρωτογενών ελλειµµάτων που θα χρηµατοδοτούνται µε ξένο δανεισµό, αποδείχθηκε αυτό που είναι: Πλάνη. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει πλέον ισχύ ούτε ως πλάνη διότι δανεισµός από το εξωτερικό δεν υπάρχει για την χρηµατοδοτήσει. ανεισµός από το εξωτερικό υπάρχει µόνο µε πρωτογενή πλεονάσµατα. Από εδώ και πέρα τα εγχώρια εισοδήµατα θα αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς µε την εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας και µε τη συµβολή του εγχώριου ανθρώπινου δυναµικού και της εγχώριας και ξένης επιχειρηµατικότητας για διεθνώς ανταγωνιστική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια οικονοµία. Από αυτά τα υγιώς αυξανόµενα εισοδήµατα θα προκύπτουν και τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Τέλος, συνεχίζεται και το 2014 η πορεία προσαρµογής στο εξωτερικό Ισοζύγιο Πληρωµών της χώρας, µε επίτευξη πλεονάσµατος ύψους 450 εκατ. στο ΙΤΣ ήδη από το 1 ο 2µηνο του Μετά το σηµαντικό πλεόνασµα 1,25% του ΑΕΠ που καταγράφηκε στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών µε τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις (ΙΤΣ) το 2013, πλεόνασµα ύψους 450,2 εκατ. καταγράφεται στο ΙΤΣ και στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι ελλείµµατος ύψους 367 εκατ. στο 1 ο 2µηνο.2013 και ελλείµµατος 6,29 δις στο 1 ο 2µηνο Ειδικότερα, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου εκτός καυσίµων και πλοίων µειώθηκε περαιτέρω στα 1,24 δις στο 1 ο 2µηνο.2014, από 1,28 δις στο 1 ο 2µηνο.2013 και από 2,95 δις στο 1 ο 2µηνο Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία διατηρήθηκαν στα 2,89 δις στο 1 ο 2ιµηνο.2014, από 2,32 δις στο 1 ο 2µηνο.2013 και από 1,63 δις στο 1 ο 2µηνο Αντίθετα, οι αντίστοιχες εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία ήταν σηµαντικά µειωµένες. Αξιοσηµείωτη ήταν στο 1 ο 2µηνο.2014 η αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισµό κατά 17,3%, έναντι της µικρής πτώσης τους κατά -0,1% στο 1 ο 2µηνο.2013, καθώς και η αύξηση των εισπράξεων από τις διεθνείς µεταφορές (ναυτιλία) κατά 5,6%, έναντι της µεγάλης πτώσης τους κατά -11,9% στο 1 ο 2µηνο Σηµειώνεται ότι πλεόνασµα στο ΙΤΣ στο 1 ο 2µηνο 2014 σηµειώθηκε παρά το ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου των καυσίµων ήταν αυξηµένο κατά 50,8 εκατ. (+3,4%), κυρίως λόγω της πτώσης των εξαγωγών καυσίµων κατά -4,06%, µετά την αύξησή τους κατά 37,9% στο 1 ο 2µηνο.2013, κατά 56,45% στο 1 ο 2µηνο.2012 και κατά 30,66% στο 1 ο 2µηνο Τέλος, αξιοσηµείωτη ήταν στο 1 ο 2µηνο.2012 η αύξηση κατά 27,34% των πληρωµών για ταξίδια στο εξωτερικό και κατά 9,17% των πληρωµών για λοιπές υπηρεσίες. Έτσι, οι πληρωµές για εισαγωγές υπηρεσιών ήταν αυξηµένες κατά 5,87% στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι της πτώσης τους κατά -12,2% στο 1 ο 2µηνο.2013 και κατά -15,9% στο 1 ο 2µηνο Από την άλλη πλευρά, αξιοσηµείωτες αναµένεται να είναι οι εξελίξεις στο λογαριασµό κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών κατά το Το ισοζύγιο του λογαριασµού αυτού αναµένεται να καταστεί και πάλι ελαφρά πλεονασµατικό το 2014, λόγω των σηµαντικών εισροών κεφαλαίων για την αναπλήρωση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, καθώς και για επενδύσεις ξένων επενδυτών σε οµολογιακές εκδόσεις των τραπεζών και του ελληνικού δηµοσίου. Επιπλέον, εισροές κεφαλαίων καταγράφονται τώρα και για τοποθετήσεις στις 3

4 εκδόσεις εντόκων γραµµατίων του ελλ. δηµοσίου, ενώ αναµένεται και επιστροφή καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες έως το τέλος του 2014, πράγµα του δεν έχει συµβεί ακόµη στο 1 ο 2µηνο Η συνεπαγόµενη βελτίωση της ρευστότητας στην εγχώρια ελληνική οικονοµία στους επόµενους µήνες (η οποία έως τώρα έχει συµβεί σε περιορισµένο βαθµό λόγω της σηµαντικής και πάλι καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που έχει λαµβάνειν η χώρα από τη Ζώνη του Ευρώ και από το ΝΤ και, επίσης, λόγω της καθυστέρησης στην επιστροφή των καταθέσεων) αναµένεται να συµβάλλει αφενός στην επίτευξη σηµαντικών θετικών ρυθµών ανάπτυξης στην οικονοµία (άνω του 1,0% το 2014) και, αφετέρου, στην καταγραφή, ενδεχοµένως, και πάλι ενός µικρού ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ το Το έλλειµµα αυτό µπορεί να συµβεί λόγω της αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (όπως ήδη συµβαίνει στις πληρωµές για εισαγωγές υπηρεσιών) και παρά την αναµενόµενη σηµαντική αύξηση των εισπράξεων από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και από τις τρέχουσες και τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις. Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη και τα έσοδα από τις επιστροφές των κερδών των κεντρικών τραπεζών της ΖτΕ από τα ελληνικά κρατικά οµόλογα που έχουν στην κατοχή τους, τότε το ΙΤΣ της χώρας θα είναι πλεονασµατικό, κατά περίπου 0,8% του ΑΕΠ και το Παγκόσµια Οικονοµία Οι επενδυτές στην τρέχουσα περίοδο βρίσκονται αντιµέτωποι µε θετικές και σχετικά αρνητικές εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία τις οποίες προσπαθούν να ερµηνεύσουν για να εξάγουν τα συµπεράσµατά τους για το δυναµισµό της ανάπτυξης το 2014 και στα επόµενα έτη. Ειδικότερα: α) Στις ΗΠΑ, ο εξαιρετικά επώδυνος σε ένταση και διάρκεια χειµώνας έχει αφήσει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ τόσο στο 4 ο 3µηνο.2013, όσο και στο 1 ο 3µηνο Η αναµενόµενη ανάκαµψη της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ δεν έγινε εµφανής ούτε τον Μάρτ Ωστόσο, εξακολουθεί να αναµένεται να συµβεί από το 2 ο 3µηνο Αντίθετα, ικανοποιητική ήταν η πορεία της βιοµηχανικής παραγωγής ήδη από το 1 ο 3µηνο 2014 και ικανοποιητική αναµένεται να είναι και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. β) Στη Ζώνη του Ευρώ και στο Ηνωµένο Βασίλειο η σηµαντική βελτίωση των δεικτών υπευθύνων προµηθειών (PMI), οικονοµικού κλίµατος (ESI) και επενδυτικής και επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στη Γερµανία (ZEW και IFO) δείχνουν ότι η ανάκαµψη των οικονοµιών που θα είναι ουσιαστική στο 1 ο 3µηνο.2014, αναµένεται ακόµη και να επιταχυνθεί από το 2 ο 3µηνο Σηµαντική συµβολή σε αυτή την ανάκαµψη έχουν οι οικονοµίες της Περιφέρειας µετά τη σηµαντική βελτίωση των δηµοσίων οικονοµικών τους και την επίτευξη σηµαντικών πλεονασµάτων στα εξωτερικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους, ενώ εξαιρετικά περιορισµένη εξακολουθεί να είναι η συµβολή στην ανάκαµψη της Ευρώπης της εγχώριας ζήτησης στις πλεονασµατικές οικονοµίες (Γερµανία, Ολλανδία, Ελβετία, Φιλανδία, κ.ά.). γ) Στην Κίνα, προβληµατισµό προκαλεί η εξασθένιση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ στο 7,4% στο 1ο 3µηνο 2014, ενώ οι ανησυχίες ενισχύονται περαιτέρω, καθώς για 4 ο κατά σειρά µήνα ο δείκτης ΡMΙ στη µεταποίηση διατηρήθηκε κάτω από τις 50 µονάδες, παρά το ότι κατέγραψε οριακή άνοδο τον Απρίλιο στις 48,3 µονάδες, έναντι 48,0 µονάδων τον Μάρτιο. Ειδικότερα, περιορίζεται ο ρυθµός αύξησης των επενδύσεων στην Κίνα, λόγω και των περιορισµών στην εγχώρια πιστωτική επέκταση των τραπεζών που φαίνεται να επιβάλλεται από την Κυβέρνηση για διαφύλαξη της σταθερότητας στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Τέλος, δ) στην Ιαπωνία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν από τη σηµαντική αύξηση του φόρου κατανάλωσης από την 1 η Απρ.2014, ενώ ανησυχία προκαλεί η µικρή αύξηση σε ετήσια βάση των εξαγωγών της χώρας τον Μάρτ.2014, σε σύγκριση µε τη µεγάλη αύξηση των εισαγωγών, που οδήγησαν σε αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου σε επίπεδα ρεκόρ τον Μάρτ Πιο αναλυτικά: Στην Κίνα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οικονοµικής δραστηριότητας η ΤτΚίνας ανακοίνωσε ( ) µείωση του ποσοστού των καταθέσεων που οι τράπεζες της περιφέρειας υποχρεούνται να διατηρούν ως αποθεµατικό στο 0,5%-2,0%. Το µέτρο αυτό εκτιµάται ότι θα ενισχύσει οριακά την ρευστότητα στην αγορά κατά περίπου δις Γουάν ( 10 δις), χωρίς ωστόσο να µπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα γενικότερης εφαρµογής του εάν αυξηθούν οι ενδείξεις περαιτέρω επιβράδυνσης της οικονοµίας της Κίνας. Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ το 1ο 3µηνο 2014 επιβραδύνθηκε στο 7,4% (ετήσια µεταβολή), έναντι 7,7% το 4ο 3µηνο 2013 και έναντι εκτιµήσεων της αγοράς για αύξηση κατά 7,3%. Η επιβράδυνση ανάπτυξης αποδίδεται στη µείωση των επενδύσεων λόγω περιορισµού της τραπεζικής χρηµατοδότησης. Στο 2ο 3µηνο 2014 εκτιµάται ότι όποια µείωση του ΑΕΠ που µπορεί να προέρθει από τη µείωση της πιστωτικής επέκτασης θα µετριασθεί από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης η οποία θα στηριχθεί από την αύξηση των µισθών. Η κυβέρνηση έχει θέσει στόχο για ανάπτυξη στο 7,5% το Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία σηµατοδοτούν αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας το 2014 κατά 7,4% (χαµηλότερος ρυθµός ανάπτυξης από το 1990). Πάντως, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,8% σε ετήσια βάση τον Μάρ.2014, έναντι 8,6% στο 1 ο 2µηνο.2014, µε τις επιχειρήσεις joint venture και τις αυτοκινητοβιοµηχανίες να καταγράφουν τους υψηλότερους ρυθµούς ανόδου. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος ανήλθε στο 128,0 στο 1ο 4

5 3µηνο 2014, από 124,3 το 4ο 3µηνο 2013, µε βελτιωµένο κλίµα στις µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις. Οι παρεµβάσεις της ΤτΚίνας στην αγορά συναλλάγµατος στην διάρκεια του 1ου 3µηνου 2014, σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναλυτών συνέβαλαν κατά σηµαντικό ποσοστό στην αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων. Σύµφωνα µε τα προσφάτως δηµοσιευθέντα στοιχεία τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά $129 δις το 1 ο 3µηνο 2014, στα $ 3,95 τρισ. ( 2,86 τρισ.). Στις ΗΠΑ, εξακολουθούν να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις στελεχών της Fed και αναλυτών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής ποσοτικής ενίσχυσης της ρευστότητας QE3 που εφαρµόζει η Fed, προκειµένου να ενισχύσει την οικονοµική δραστηριότητα. Η διαφορετικότητα των απόψεων εστιάζεται στο ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς η επίδραση της αγοράς οµολόγων στο κόστος δανεισµού. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι αγορές χρεογράφων από τη Fed επηρέασαν πράγµατι το επίπεδο και τη δυναµική των πραγµατικών επιτοκίων στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε µελέτη ερευνητών της San Francisco-Fed εκτιµάται ότι το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων που ξεκίνησε από τα τέλη του 2010 έως τις αρχές του 2011 συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά µόλις 0,13%. Επίσης, οι ερευνητές της San Francisco-Fed καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η συνολική επίδραση της αγοράς οµολόγων από τη Fed την περίοδο οδήγησε σε µείωση της πραγµατικής απόδοσης του 10-ετούς οµολόγου κατά 140 µονάδες βάσης, ή 1,4%. Στις αναδυόµενες αγορές, καταγράφεται σηµαντική επιστροφή επενδυτικών κεφαλαίων, τόσο στα χρηµατιστήρια όσο και στις αγορές οµολόγων, κυρίως λόγω ελκυστικών αποτιµήσεων. Οι τελευταίες άλλωστε έχουν ωθήσει τους µετοχικούς τίτλους αρκετών χωρών που ανήκουν στην κατηγορία των αναδυοµένων αγορών στα επίπεδα του περασµένου φθινοπώρου. Ωστόσο, σηµειώνεται µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ χωρών. Στην οµάδα των πέντε καλύτερων χωρών από πλευράς επίδοσης συγκαταλέγονται αυτή την περίοδο η Αργεντινή, η Αίγυπτος, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία και η Κορέα, ενώ αδυναµία εµφανίζουν το Περού, η Χιλή, η Τουρκία, η Ρωσία και η Κολοµβία. Οι απώλειες που καταγράφουν οι τρεις χώρες της Λατινικής Αµερικής συνδέονται µε τις χαµηλές διεθνείς τιµές των βασικών µετάλλων, λόγω αποκλιµάκωσης των αναπτυξιακών ρυθµών στην Κίνα, ενώ η Ρωσία και η Τουρκία έχουν πληγεί από τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει η κρίση της Ουκρανίας. Θετικά ήταν τα σχόλια για την πορεία της οικονοµίας της Ισπανίας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody s σε πρόσφατη έκθεση του. Ο οίκος ανακοίνωσε ότι η οικονοµία είναι σε πορεία σταθερής βελτίωσης µε τις εξαγωγές να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης. Ωστόσο, εκτιµά ότι θετικό ρόλο θα διαδραµατίσει στο εφεξής η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης στην αύξηση του ΑΕΠ. Υπενθυµίζεται ότι ο οίκος Moody s αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας κατά µία βαθµίδα σε Baa2, τον Φεβρ Στη συνέχεια, δεν προέβη σε µια νέα κίνηση, καθώς εκτιµά ότι η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας παραµένει αδύναµη λόγω των υψηλών ελλειµµάτων και του αυξανόµενου δηµόσιου χρέους. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε προσφάτως ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας υποχώρησε στο 6,62% του ΑΕΠ το 2013, από 6,84% το 2012, οριακά υψηλότερα από το 6,50% που είχε τεθεί ως στόχος. Παράλληλα, το δηµόσιο χρέος κατέγραψε νέο ιστορικά υψηλό αγγίζοντας το 93,9% του ΑΕΠ το Σύµφωνα µε τον οίκο οι επώδυνες µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει άρχισαν να αποδίδουν θετικά στην οικονοµική ανάπτυξη, ωστόσο, η ανάπτυξη δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλή µε αποτέλεσµα το ποσοστό ανεργίας να εξακολουθεί να διαµορφώνεται περί το 26%. Στην Ευρωζώνη, αν και ο ενοποιηµένος δείκτης PMI διαµορφώθηκε τον Απρίλιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, η οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι ακόµη αρκετά ισχυρή ώστε να µειώσει τους φόβους για αποπληθωρισµό. Ο πληθωρισµός πιθανότατα να παραµένει χαµηλά λόγω του ισχυρού ευρώ, ωστόσο σύµφωνα µε τον Benoit Coeure, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, η κεντρική τράπεζα έχει ακόµα περιθώριο για µείωση του βασικού της επιτοκίου, ενώ διαθέτει µεγάλη εργαλειοθήκη για την εφαρµογή χαλαρότερης νοµισµατικής πολιτικής σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι οικονοµικές συνθήκες. Στην Ιαπωνία, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, µε βάση µη εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία, αυξήθηκε τον Μάρ.2014 σε δις, από 800 δις τον Φεβ. 2014, µε αύξηση των εισαγωγών κατά 18,1% σε ετήσια βάση (Φεβρ.2014: +9,0%) και µε ελάχιστη αύξηση των εξαγωγών µόλις κατά 1,8% (Φεβρ.2014: +9,8%). Αναµένεται περιορισµός του εµπορικού ελλείµµατος στο προσεχές µέλλον ως απόρροια βελτίωσης της παγκόσµιας οικονοµίας και της µείωσης της εσωτερικής ζήτησης λόγω του υψηλότερου φόρου κατανάλωσης. Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης υποχώρησε τον Μάρ.2014 σε 37,5 από 38,5 τον Φεβ. 2014, στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Αύγ.2011 λόγω της αύξησης από του φόρου κατανάλωσης. Εξελίξεις στην πραγµατική οικονοµία: Στις ΗΠΑ, η αγορά ακινήτων εµφανίζει περαιτέρω επιβράδυνση όπως δείχνουν οι µειώσεις των αδειών οικοδοµών κατά -2,4% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, έναντι αύξησης κατά 7,3% τον Φεβρ.2014 και των πωλήσεων των υφιστάµενων κατοικιών κατά -0,2% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 από -0,4% τον Φεβρ Οι ενάρξεις κατοικιών σηµείωσαν άνοδο κατά 2,8% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, από 1,9% τον Φεβρ.2014, όπως επίσης και ο δείκτης τιµών κατοικιών FHFA ο οποίος σε µηναία βάση αυξήθηκε κατά 0,6% τον Φεβρ.2014 έναντι ανόδου 0,4% τον Ιαν Από την άλλη πλευρά, η βιοµηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,7% σε 5

6 µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 έναντι αύξησης 1,2% τον Φεβρ Επίσης, άνοδο της µεταποιητικής παραγωγής σηµατοδοτεί και η σηµαντική άνοδος του δείκτη US Philly Fed στις 16,6 µονάδες τον Απρ.2014 από τις 9,0 µονάδες τον Μάρτ Τέλος, στην αγορά εργασίας, οι εβδοµαδιαίες αιτήσεις για εγγραφή στα ταµεία ανεργίας αυξήθηκαν κατά την εβδοµάδα έως έναντι της προηγούµενης εβδοµάδας (χαµηλό 7- ετίας) και έναντι εκτιµήσεων της αγοράς για αύξησή τους στις Σε µέσα επίπεδα για την περίοδο , οι αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας διαµορφώνονται στις µε ιστορικά υψηλό τις (Οκτ.1982) και χαµηλό τις Στην Ευρωζώνη (ΖτΕ), ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ στη ΖτΕ ανήλθε στο 54,0 τον Απρ.2014, από 53,1 τον Μαρ.2014 µε αποτέλεσµα ο µέσος όρος του δείκτη στη ΖτΕ στο 1ο 3µηνο 2014 να διαµορφωθεί στο 53,2 από 51,9 το 4ο 3µηνο Ο δείκτης ΡΜΙ στη µεταποίηση κατέγραψε οριακή αύξηση κατά 0,3 µονάδες, ενώ ο δείκτης ΡΜΙ για τις υπηρεσίες, που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ της ΖτΕ, ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο (53,1 Απρ.2014). Αξιοσηµείωτη ήταν η αύξηση του ενοποιηµένου δείκτη ΡΜΙ στη Γερµανία, ενώ ο δείκτης αυτός υποχώρησε στη Γαλλία. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το 1ο 2µηνο 2014 αποτελούν τη βασική αιτία ανόδου της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε σε µηνιαία βάση κατά +0,1% το Φεβ.2014 και +1,6% τον Ιαν Η θετική εξέλιξη προοιωνίζει µια επίσης θετική πορεία για το 1ο 3µηνο 2014 µετά από δύο συνεχή τρίµηνα αρνητικών επιδόσεων. Αισιόδοξο µήνυµα για την οικονοµική ανάπτυξη στην ΖτΕ στέλνει ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ο οποίος βελτιώθηκε για 2 ο κατά σειρά µήνα στο -8,7 τον Απρ.2014 από το -9,3 τον Μάρ Ωστόσο, η υποχώρηση του πληθωρισµού στη ΖτΕ στο 0,5% τον Μάρ.2014 από 0,7% τον Φεβ.2014 προβληµατίζει τους επενδυτές οι οποίοι δεν αποκλείουν το φαινόµενο εµφάνισης αποπληθωρισµού. Στις αγορές κεφαλαίου, η πτώση του πληθωρισµού στην Ευρωζώνη και η αυξηµένη πιθανότητα περαιτέρω χαλάρωση της νοµισµατικής της πολιτικής της ΕΚΤ, συντηρούν το θετικό κλίµα στις αγορές οµολόγων. Το υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον για τα οµόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης, επιβεβαιώθηκε και στην έκδοση του νέου 10-ετούς οµολόγου της Πορτογαλίας. Το Πορτογαλικό δηµόσιο για πρώτη φορά µετά από διάστηµα τριών ετών, προέβη σε πώληση 10-ετούς οµολόγου ύψους 750 εκατ. µε µέσο επιτόκιο δανεισµού 3,5752% που αποτελεί ιστορικά χαµηλό επίπεδο, µε συντελεστή κάλυψης 3,5. Υπενθυµίζεται ότι το Φεβρ.2014, η Πορτογαλία είχε εκδώσει κοινοπρακτικό οµόλογο 10-ετούς διάρκειας µε µέσο επιτόκιο 5,112%, ενώ η Ιρλανδία δανείσθηκε µε µέσο επιτόκιο 2,967% µέσω 10-ετούς οµολόγου στην πρώτη έκδοση που πραγµατοποίησε µετά την έξοδο της από το Μνηµόνιο. Η θετική ανταπόκριση των επενδυτών στην 1 η έκδοση 10-ετους οµολόγου της Πορτογαλίας δεν αποκλείει την πιθανότητα στις οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P και Moody s να προβούν σε πιστοληπτική αναβάθµιση της χώρας. Εντυπωσιακή είναι και η υποχώρηση του 5ετούς κόστους δανεισµού της Ισπανίας (1,666%), δηλαδή σε επίπεδα χαµηλότερα των ΗΠΑ (1,7194%) και η υποχώρηση του κόστους δανεισµού της Ιρλανδίας (1,344%). Η διαφορά απόδοσης του 10-ετούς πορτογαλικού οµολόγου σε σχέση µε το αντίστοιχο γερµανικό, υποχώρησε στις 213 µ.β. από 237 µ.β. και του 10- ετούς ιταλικού οµολόγου έναντι του 10-ετούς γερµανικού στις 156 µ.β. την , από 167 µ.β. πριν ένα 7ήµερο. Η απόδοση του 10-ετούς οµολόγου των ΗΠΑ την διαµορφωνόταν στο 2,72% από 2,67% που ήταν την Στην Ολλανδία, το δηµόσιο άντλησε ( ) το συνολικό ποσό των 2,87 δισ. µέσω δηµοπρασίας 3-µηνων και 6-µήνων εντόκων γραµµατίων (ΕΓ) µε επιτόκια 0,129% και 0,14% αντίστοιχα. Στην Ισπανία, το δηµόσιο άντλησε την ίδια ηµέρα το συνολικό ποσό των 3,06 δισ. µέσω δηµοπρασίας 3-µηνων και 9-µήνων εντόκων γραµµατίων (ΕΓ). Αναλυτικότερα, αντλήθηκε το ποσό των 1,07 δισ. από ΕΓ 3-µήνης διάρκειας µε µέσο επιτόκιο δανεισµού 0,324% και συντελεστή κάλυψης 4,06. Μέσω 9-µηνών ΕΓ αντλήθηκαν 1,99 δισ. µε µέσο επιτόκιο 0,465% και συντελεστή κάλυψης 2,47. Αγορές συναλλάγµατος: Ο σταθµισµένος δείκτης δολαρίου, που µετρά την ισοτιµία του δολαρίου έναντι 6 βασικών νοµισµάτων σηµειώνει οριακή άνοδο στο 79,74 ( ) από 79,61 ( ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του χρηµατιστηρίου του Σικάγο, οι τοποθετήσεις κατά του δολαρίου, για µη εµπορικές συναλλαγές (specs), την εβδοµάδα που έληξε την διαµορφώθηκαν στα $-4,2 δις µε αποτέλεσµα οι συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να παραµείνουν αρνητικές στα $ 4,97 δις για δεύτερη συνεχή εβδοµάδα. Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για µη εµπορικές συναλλαγές την εβδοµάδα που έληξε την διαµορφώθηκαν στα $0,8 δισ. µε αποτέλεσµα οι συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να διαµορφωθούν στα $ 4,78 δις, από $ 4,02 δις την προηγούµενη εβδοµάδα. Το ευρώ κυµαινόταν στα 1,3835 USD/EUR στις από 1,3851 USD/EUR στις

7 Η διατήρηση του ευρώ στην περιοχή των $1,38 αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση του πληθωρισµού µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι πιθανότητες µείωσης του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Το Γουάν Κίνας καταγράφει τάσεις εξασθένισης έναντι του δολαρίου, µε τις απώλειές του από τις αρχές του έτους να ανέρχονται στο 3,03% ( ). Ειδικότερα, η ισοτιµία του Γουάν (CNY) κυµαινόταν στα 6,2374 CNY/USD (χαµηλότερο επίπεδο 16- εβδοµάδων). Η ΤτΚίνας µέχρι σήµερα δείχνει ότι είναι ικανοποιηµένη µε την εξασθένιση του Γουάν και δεν υπάρχουν ενδείξεις παρέµβασης για να σταµατήσει η πτώση. Η στερλίνα καταγράφει κέρδη τόσο έναντι του δολαρίου, όσο και έναντι του ευρώ, αφού κυµαινόταν στις στα $1,6792 και στα 1,2137 έναντι $1,6728 και 1,2080 στις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ελληνική Οικονοµία Ισοζύγιο Πληρωµών: Τo Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών µε τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις (ΙΤΣ) κατέγραψε πλεόνασµα +0,25% του ΑΕΠ τον Ιαν.- Φεβρ.2014, έναντι ελλείµµατος -0,20% τον Ιαν.- Φεβρ.2013,-0,67% τον Ιαν.-Φεβρ.2012 και 2,9% του ΑΕΠ τον Ιαν.-Φεβρ Αναλυτικότερα: Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου διαµορφώθηκε στα 3,27 δις τον Ιαν.-Φεβρ.2014 από 3,14 δις τον Ιαν.-Φεβρ.2013, κυρίως λόγω της αύξησης του ελλείµµατος του ισοζυγίου των καυσίµων κατά 3,4% και του ελλείµµατος του ισοζυγίου των πλοίων κατά 52,8%. Από την άλλη πλευρά το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου εκτός καυσίµων και πλοίων µειώθηκε σε 1,24 δισ. τον Ιαν.-Φεβρ.2014 από 1,28 δισ. τον Ιαν.- Φεβρ.2013, µε νέα πτώση κατά -3,5% σε ετήσια βάση. Τούτο συνέβη παρά τη µικρή µείωση των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία κατά - 1,4% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, αφού οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία σηµείωσαν πτώση κατά -2,1%. Στο Ισοζύγιο των Καυσίµων, οι πληρωµές για εισαγωγές καυσίµων ήταν οριακά αυξηµένες κατά 0,02% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, µετά τη µείωσή τους κατά -3,0% τον Ιαν.-Φεβρ Από την άλλη πλευρά, οι εισπράξεις από εξαγωγές καυσίµων µειώθηκαν κατά -4,1% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έπειτα από την αύξησή τους κατά 38,0% τον Ιαν.- Φεβρ Ως εκ τούτου, τον Ιαν.2014 σηµειώθηκε αύξηση στο έλλειµµα του ισοζυγίου των καυσίµων κατά 3,4% σε ετήσια βάση, έναντι µείωσής του κατά -22,3% τον Ιαν.-Φεβρ Ισοζύγιο Υπηρεσιών: Αυξηµένο κατά 7,5% σε ετήσια βάση ήταν το πλεόνασµα του ισοζυγίου των υπηρεσιών τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έπειτα από µείωσή του κατά -5,4% τον Ιαν.-Φεβρ Οι συνολικές εισπράξεις από τις εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, από µείωσή τους κατά -9,8% τον Ιαν.-Φβερ Αντίθετα, οι πληρωµές για εισαγωγές υπηρεσιών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 5,9% τον Ιαν.-Φεβρ2013 έναντι πτώσης τους κατά -12,2% τον Ιαν.- Φεβρ Ειδικότερα: Σηµειώθηκε αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισµό (συµπεριλαµβανοµένων και των εισπράξεων από την Κρουαζιέρα) κατά 17,3% τον Ιαν.- Φεβρ.2014, µετά την οριακή µείωσή τους κατά -0,1% τον Ιαν.-Φεβρ Παράλληλα, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία ενισχύθηκαν κατά 5,6% σε ετήσια βάση τον Ιαν.-Φεβρ.2014 από µείωση κατά -11,% τον Ιαν.- Φεβρ Αξιοσηµείωτη ήταν και η αύξηση των εισπράξεων από τις λοιπές υπηρεσίες κατά 4,8% στο 1 ο 2µηνο.2014, µετά την πτώση τους κατά -6,2% στο 1 ο 2µηνο.2013 και την αύξησή τους κατά 19,6% στο 1 ο 2µηνο.2012 και κατά 13,9% στο 1 ο 2µηνο Ωστόσο, και οι πληρωµές για εισαγωγές λοιπών υπηρεσιών ήταν σηµαντικά αυξηµένες κατά 9,17% στο 1 ο 2µηνο.2014, µετά την πτώση τους κατά -6,24% στο 1 ο 2µηνο Όσον αφορά το Ισοζύγιο Εισοδηµάτων, οι πληρωµές τόκων, µερισµάτων και κερδών αυξήθηκαν κατά 3,8% στο 1 ο 2µηνο.2014, µετά την πτώση τους κατά -16,8% στο 1 ο 2µηνο κατά 40 εκατ. περίπου, ενώ οι εισπράξεις εγχώριων κατοίκων από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από επενδύσεις τους στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 7,4%. Στο ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων το πλεόνασµα ανήλθε στα 1,67 δις στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι 1,62 δις στο 1 ο 2µηνο.2013, µε πτώση των εισροών µεταναστευτικών εµβασµάτων κατά -32,7%, µετά την αύξησή τους κατά 103,4% στο 1 ο 2µηνο Επίσης, οι µεταβιβάσεις µεταναστευτικών εµβασµάτων στο εξωτερικό περιορίστηκαν στα 101,3 εκατ. στο 1 ο 2µηνο.2014, από τα 261 εκατ. στο 1 ο 2µηνο Οι εισπράξεις από και οι πληρωµές προς την ΕΕ-28 διαµορφώθηκαν στα 2,16 δις και 0,61 δις αντίστοιχα στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι 2,14 δις και 0,74 δις αντίστοιχα στο 1 ο 2µηνο Στο ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων, οι εισροές κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ ήταν σηµαντικά αυξηµένες κατά 118,5% συµβάλλοντας στη δηµιουργία του πλεονάσµατος του ΙΤΣ. Για το έτος ως σύνολο οι εισροές από την πηγή αυτή αναµένεται να διαµορφωθούν σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα 3,9 δις που ανήλθαν το Στον Λογαριασµό Κεφαλαίων (ΛΚ) καταγράφηκε έλλειµµα 140,9 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έναντι ελλείµµατος 256,7 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ.2013, ως ακολούθως: (α) Στον τοµέα των Ξένων Άµεσων Επενδύσεων σηµειώθηκε καθαρή εκροή κεφαλαίων ύψους 103,6 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έναντι εισροής 537,8 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ Ειδικότερα, οι άµεσες επενδύσεις µη κατοίκων στην Ελλάδα εµφάνισαν καθαρή εισροή 55,4 εκατ. ενώ οι εγχώριες επιχειρήσεις σηµείωσαν επίσης καθαρή εκροή ύψους 159 εκατ. Σύµφωνα µε το ελτίο της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Φεβρ.2014 οι άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από µη κατοίκους 7

8 εµφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 100 εκατ., µε σηµαντικότερη συναλλαγή την εισροή 146 εκατ. λόγω της συµµετοχής της Fairfax Financial Holding Ltd (Καναδάς) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties AE. Οι εισροή ΞΑΕ από το εξωτερικό θα λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις από τον Μάρτιο 2014, µε την καταγραφή των σηµαντικών εισροών κεφαλαίων από ξένους επενδυτές για τοποθετήσεις στις ΑΜΚ των εγχώριων τραπεζών που θα ολοκληρωθούν τον Μάιο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών σε εκατ. Ιαν.-Φεβρ.2014 Ιαν.-Φεβρ.2013 Απόλυτη ιαφορά Έλλειµµα Ισοζυγίου Καυσίµων , ,7 56,1 Έλλειµµα Ισοζυγίου Πλοίων -344,0-225,1 118,9 Έλλ. Εµπορικού Ισοζ. εκτός Καυσ. & Πλοίων , ,8-44,1 Έλλειµµα Εµπορικού Ισοζυγίου , ,7 130,8 Έλλειµµα Ισοζυγίου Εισοδηµάτων -538,0-533,7 4,3 Πλεόνασµα Ισοζυγίου Υπηρεσιών 1.135, ,5-78,8 Πλεόνασµα Ισοζυγίου Μεταβιβάσεων 3.120, ,8-873,6 Πλεόνασµα Ισοζ. Τρεχουσών Συναλλαγών (µε κεφαλαιακές µεταβιβάσεις) 450,2-367,0-817,2 Έλλειµµα Λογαριασµού Κεφαλαίων -697,9-260,7 115,7 Άµεσες Επενδύσεις -103,6 537,8-641,4 Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου , , ,9 Λοιπές Επενδύσεις 2.649, , ,0 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (β) Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 2,7 δισ. έναντι εισροής 1,4 δισ. τον Ιαν.-Φεβρ Αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραµµάτια του εξωτερικού και στη µείωση των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ηµοσίου. Η κίνηση αυτή αντισταθµίστηκε εν µέρει από την εισροή κεφαλαίων για αγορά µετοχών ελληνικών επιχειρήσεων από µη κατοίκους, καθώς και από τη µείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε οµόλογα εξωτερικού. (γ) Στον τοµέα των «λοιπών επενδύσεων, καταγράφηκε εισροή ύψους 2,6 δισ. έναντι εκροής 2,2 δισ. τον Ιαν.-Φεβρ.2013, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα. Εξελίξεις στον Τουρισµό: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο αριθµός των αφίξεων ξένων τουριστών στα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας (µε απευθείας αεροπορικές πτήσεις από το εξωτερικό) σηµείωσε νέα µεγάλη άνοδο κατά +16,0% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014 (Μάρτ.2013: -0,1%), µετά τις αυξήσεις κατά +30,3% και +26,6% τον Φεβρ.2014 και Ιαν.2014 αντίστοιχα. Έτσι, η αύξηση των αφίξεων στο 1 ο 3µηνο.2014 ήταν +23,2% σε ετήσια βάση, έναντι µείωσής τους κατά -6,2% το στο 1 ο 3µηνο.2013 (βλ. Πίνακα). Πίνακας: Αριθµός Αεροπορικών Αφίξεων (σε κύρια αεροδρόµια) / /2013 Ιαν ,87% 26,57% Φεβρ ,49% 30,26% Μάρτ ,10% 16,04% Σύνολο ,07% 28,25% Πηγή: ΣΕΤΕ. Βάσει των στοιχείων του ΣΕΤΕ στο 1 ο 3µηνο.2014, η µεγαλύτερη αύξηση των διεθνών αφίξεων σηµειώθηκε στα αεροδρόµια: της Πελοποννήσου (+62,1%), των Αθηνών (+32,3% (έναντι -9,1% το 1 ο 3µηνο.2013), της Θεσσαλονίκης (+11,5%) και της Κρήτης (+3,3%). Σηµειώνεται η µεγάλη αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόµιο των Αθηνών, που άρχισε από τον Ιούνιο του 2012 και εξακολουθεί µε έντονο αυξητικό ρυθµό στους πρώτους µήνες του Η αισθητή βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας της πόλης και η προώθηση του συνεδριακού και άλλων µορφών τουρισµού, συντείνουν στον σηµαντικά αυξηµένο αριθµό αφίξεων στην Αθήνα. Μάλιστα η πλειονότητα των αφιχθέντων τουριστών στην Αθήνα παραµένουν στην πόλη, επισκεπτόµενοι κυρίως τουριστικούς προορισµούς εγγύς των Αθηνών. Η πολύ ευνοϊκή εικόνα του ελληνικού τουρισµού του 2014 προκύπτει και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σύµφωνα µε τα οποία οι αφίξεις εξωτερικού στο σύνολο των αεροδροµίων της χώρας, αυξήθηκαν κατά +22,2% στο 1 ο 3µηνο.2014, έναντι µείωσής τους κατά -8,3% την αντίστοιχη περίοδο του Το ότι η τουριστική κίνηση του 2014 θα είναι κατά πολύ ευνοϊκότερη του 2013, έτος που σηµειώθηκε το ρεκόρ διεθνών αφίξεων των 17,9 εκατ. τουριστών, τεκµαίρεται και από τους δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ στους τοµείς του τουρισµού, οι οποίοι σηµειώνουν σηµαντική άνοδο. Πιο συγκεκριµένα, συνεχίζεται η αυξητική τάση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στον κλάδο «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά Πρακτορεία» (Μάρτ.2014: 92,5 µον., Φεβρ.2014: 91,6 µον., έναντι 69,6 µον. τον Μάρτ.2013). Επισηµαίνεται ειδικά η αλµατώδης αύξηση στον κλάδο των «Τουριστικών Πρακτορείων» (Μάρτ.2014: 120,8 µον., Φεβρ.2014: 111,1 µον.,μάρτ.2013: 67,9 µον.), γεγονός που αντανακλά τη σηµαντική αύξηση των συµβολαίων προ-κρατήσεων για το Τέλος, από τα στοιχεία της έρευνας συνόρων, που διενεργεί η ΤτΕλλάδος, και ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ στις προκύπτει ότι το 2013 η εισερχόµενη τουριστική κίνηση (σε κάθε είδους τουριστικό κατάλυµα και µε κάθε µεταφορικό µέσο) αυξήθηκε σηµαντικά κατά +15,5%, έναντι µείωσής της το 2012 κατά -5,5%. Έτσι, οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανήλθαν σε 17,92 εκατ. το 2013 (βλ. Ιστόγραµµα), έναντι 15,52 εκατ. το 2012 και 16,42 εκατ. το Οι περισσότερες αφίξεις του 2013 έγιναν αεροπορικώς (68,7%) και ακολουθούν οι οδικές (26,8%) και οι θαλάσσιες (4,5%), ενώ ουδεµία σιδηροδροµική άφιξη παρατηρήθηκε το 2013, εξαιτίας της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των ελληνικών σιδηροδρόµων. Αναλυτικότερα οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (2013: 88,1%, 2012: 89,3%) παρουσίασαν το 2013 αξιόλογη άνοδο κατά +13,9%, έναντι µείωσής τους κατά -5,5% το Από την άλλη πλευρά, οι αφίξεις από το σύνολο των κρατών µελών της ΕΕ-28 κατέγραψαν µικρότερη άνοδο κατά +7,5% (κυρίως λόγω των µειωµένων αφίξεων από το Ην. Βασίλειο 8

9 και από τη µικρή αύξηση των αφίξεων από τις Σκανδιναβικές χώρες), έναντι -8,5% το ,1 13,3 Αριθµός Τουριστών Ελλάδα (σε εκατ. άτοµα) 16,4 15,5 17, Αντίθετα, µειώθηκαν περαιτέρω οι ταξιδιώτες από την Αφρική (2013: 30,9 χιλ. -17,4%, 2012: -2,7%). Γενικότερα, οι τουριστικές αφίξεις µετά την πτώση του 2009 και του 2010, ανέκαµψαν το 2011, αλλά επανήλθαν σε κάµψη το Ωστόσο, το 2013 ήταν έτος καµπής καθώς σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των τουριστικών αφίξεων, µε παράλληλο χαρακτηριστικό την αναδιάρθρωση αυτών ανά περιοχή προέλευσης των τουριστών. ηλαδή µε υπερδιπλασιασµό του τουριστικού ρεύµατος από την Ανατολή (Ρωσία και Ασία), τη µικρή σχετικά αύξηση των αφίξεων από τη υτική Ευρώπη και τη µερική ανάκαµψη από την Αµερική. 60 Αριθµός Τουριστών σε Ελλάδα και ανταγωνίστριες χώρες 2013 (σε εκατ. άτοµα) Ισπανία Ιταλία Τουρκία Ελλάδα Κροατία Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος και WTO Αναφορικά µε τις κύριες πηγές του ελληνικού τουρισµού, σηµειώνεται η αύξηση των αφίξεων από: (1) τη Γαλλία κατά 17,9% το 2013 στα 1,15 εκατ., έναντι µείωσής τους κατά -15,0% το 2012, (2) την Ιταλία κατά 13,7% στις 964,3 χιλ. το 2013, έναντι πτώσης τους κατά -9,6% το 2012, (3) τη Γερµανία κατά 7,5% στα 2,26 εκατ. το 2013, έναντι πτώσης τους κατά -5,9% το 2012, (4) την Ολλανδία και Βέλγιο κατά 14,9% στις 925,4 χιλ. το 2013, έναντι πτώσης κατά -18,9% το 2012, (5) τη Ρωσία κατά 54,7% στα 1,35 εκατ. το 2013, έναντι αύξησης κατά 18,6% και το 2012, (6) την Τουρκία κατά 38,0% στις 831,1 χιλ. το 2013, µετά την αύξησή τους κατά 9,1% και το 2012 και (7) τις Σκανδιναβικές Χώρες κατά 0,2% στις 977,0 χιλ. το 2013, µετά την αύξησή τους κατά 0,2% και το Αντίθετα, αισθητή µείωση των αφίξεων παρατηρήθηκε από το Ην Βασίλειο κατά -3,9% το 2013, έναντι αύξησή τους κατά 9,3% το 2012, την Ισπανία (2013: -40,9%, 2012: +0,6%) και, για δεύτερο κατά σειρά έτος, από την Κύπρο (2013: -6,1%, 2012: -3,4%). Σχετικά µε την κατανοµή των αφίξεων κατά χώρα προέλευσης τη µεγαλύτερη συµµετοχή έχει η Γερµανία (2013: 12,7%, 2012: 13,6%) και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (2013: 10,3%, 2012: 12,4%), η Ρωσία (2013: 7,5%, 2012: 5,6%), η Γαλλία (2013: 6,4%, 2012: 6,3%) και η Ιταλία (2013: 5,4%, 2012: 5,5%). Από τις λοιπές Ηπείρους, σηµαντική αύξηση των επισκεπτών σηµειώθηκε από τις ΗΠΑ (2013: 466,5 χιλ. +24,8%, 2012: -22,9%) και τον Καναδά (2013: 186,7 χιλ. +81,8%, 2012: -27,8%), ενώ σηµαντική ήταν και η συµβολή στις αφίξεις της Ασίας (2013: 383,0 χιλ. +14,4%, 2012: +1,3%) Παγκόσµια Οικονοµία ΗΠΑ: Η αγορά ακινήτων δεν φαίνεται να σηµειώνει προς τα παρόν αισθητή βελτίωση. Οι ενάρξεις κατοικιών ενισχύθηκαν, λιγότερο του αναµενοµένου, κατά 2,8% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 (η αγορά ανέµενε µηνιαία αύξηση 5,8%), από 1,9% τον Φεβρ.2014 και -11,8% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση οι ενάρξεις ήταν µειωµένες κατά -5,9%. Παράλληλα, οι εκδοθείσες άδειες οικοδοµών µειώθηκαν κατά -2,4% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, έπειτα από την αισθητή αύξησή τους κατά 7,3% τον Φεβρ.2014 και -4,6% τον Ιαν Σε ετήσια βάση οι άδειες ήταν αυξηµένες κατά 11,2%. Επιπλέον ένδειξη της απογοητευτικής εικόνας της αγοράς ακινήτων αποτελεί και η µη αναµενόµενη µεγάλη πτώση των πωλήσεων νέων κατοικιών κατά -14,5% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 από πτώση κατά -4,5% τον Φεβρ.2014, ενώ σε ετήσια βάση οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -13,3%. Επίσης, οι πωλήσεις υφιστάµενων κατοικιών υποχώρησαν κατά -0,2% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 από -0,4% τον Φεβρ.2014, ενώ σε ετήσια βάση σηµείωσαν πτώση κατά -7,5%. Ο αριθµός των υφιστάµενων κατοικιών (οι οποίες είναι διαθέσιµες προς πώληση) αυξήθηκε σε 1,99 εκατ. τον Μάρτ.2014 από 1,90 εκατ. τον προηγούµενο µήνα (ο υψηλότερος αριθµός των τελευταίων τεσσάρων µηνών). Σε όρους χρονικής διάρκειας, η προσφορά των υφιστάµενων κατοικιών αντιστοιχεί σε 5,2 µήνες µέχρι να πωληθούν (η υψηλότερη των τελευταίων 18 µηνών), έναντι 5 µήνες των Φεβρ Η τελευταία εξέλιξη πιθανόν να ωθήσει τους κατασκευαστές να επιβραδύνουν τον ρυθµό κατασκευής νέων κατοικιών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Όσον αφορά τις τιµές των ακίνητων, ο δείκτης τιµών κατοικιών FHFA κατέγραψε µηναία άνοδο +0,6% τον Φεβρ.2014 από αύξηση 0,4% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6,9%. Γενικά, οι παράγοντες που λειτούργησαν ανασταλτικά στην ανάκαµψη της αγοράς ακινήτων τους προηγούµενους µήνες ήταν εκτός από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες, η χαµηλή προσφορά διαθέσιµων οικοπέδων, η έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, καθώς και το αυξανόµενο κόστος των οικοδοµικών υλικών. 9

10 Αντίθετα, µε την αγορά ακινήτων, η βιοµηχανική παραγωγή φαίνεται ότι ακολουθεί ανοδική πορεία καθώς ενισχύθηκε κατά 0,7% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 (η αγορά ανέµενε αύξηση 0,5%) από 1,2% τον Φεβρ.2014 και µείωση κατά -0,2% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,8%. Οι µεγαλύτερες µηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στους κλάδους ορυχείων (+1,5%) και κοινής ωφέλειας (+1,0%). Η µεταποιητική παραγωγή (η οποία αποτελεί το 75% της συνολικής παραγωγής) ενισχύθηκε κατά 0,5% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, λιγότερο από τη συνολική παραγωγή, ωστόσο ικανοποιητικά, έναντι αύξησής της κατά 1,4% τον Φεβρ.2014, ενώ σε ετήσια βάση η παραγωγή της µεταποίησης ήταν αυξηµένη τον Μάρτ.2014 κατά 2,8%. Η ικανοποιητική πορεία της παραγωγής της µεταποιητικής βιοµηχανίας προκύπτει και στην αξιοσηµείωτη άνοδο του δείκτη US Philly Fed, ο οποίος ανήλθε στις +16,6 µονάδες τον Απρ.2014 (η αγορά ανέµενε +10,0) από +9,0 τον προηγούµενο µήνα. Σηµειώνεται ότι άνοδος του εν λόγω δείκτη άνω του µηδενός, αντανακλά επέκταση της µεταποιητικής παραγωγής. Τέλος, στην αγορά εργασίας, οι εβδοµαδιαίες αιτήσεις για εγγραφή στα ταµεία ανεργίας αυξήθηκαν κατά την εβδοµάδα έως στις Ο µέσος των τελευταίων 4-εβδοµάδων διαµορφώθηκε στις , ο οποίος είναι και ο χαµηλότερος µέσος όρος από τον Οκτώβριο ΖτΕ: Τα στοιχεία της συγκυρίας που δηµοσιεύθηκαν στο προηγούµενο 7ήµερο είναι ενθαρρυντικά και σηµατοδοτούν περαιτέρω βελτίωση της οικονοµίας το 2 ο 3µηνο Ειδικότερα: α) Ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ στη ΖτΕ ανήλθε σε υψηλό επίπεδο 3 ετών, στο 54,0 τον Απρ.2014, από 53,1 τον Μάρτ Ο µέσος όρος του δείκτη στη ΖτΕ στο 1 ο 3µηνο 2014 διαµορφώνεται στο 53,2, από 51,9 το 4 ο 3µηνο 2013, ενώ αν συνεχισθεί η τάση βελτίωσης ο δείκτης θα διαµορφωθεί πολύ υψηλότερα το 2 ο 3µηνο Μικρή αύξηση σηµειώθηκε στον δείκτη ΡΜΙ στη µεταποίηση στο 53,3 τον Απρ.2014, από 53,0 τον Μάρτ.2014, ενώ και ο αντίστοιχος δείκτης στις υπηρεσίες, που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ των οικονοµιών της ΖτΕ, ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, στο 53,1 τον Απρ.2014, από 52,2 τον Μάρτ Ανησυχία ωστόσο προκαλεί το ότι οι προσδοκίες για αρνητικό πληθωρισµό είναι ακόµα πολύ έντονες, καθώς ο υποδείκτης των τιµών εισροών και εκροών συνεχίζει να κινείται κάτω του 50, στο 48,4 τον Απρ Στη Γερµανία, ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ επίσης ανέκαµψε τον Απρ.2014, µετά την µικρή υποχώρησή του τον Μάρτ Έτσι, ο δείκτης ανήλθε στο 56,3 τον Απρ.2014, από 54,3 τον Μάρτ Ο δείκτης στη µεταποίηση αυξήθηκε στο 54,2 τον Απρ.2014, από 53,7 τον Μάρτ Ο αντίστοιχος δείκτης στις υπηρεσίες ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες και αυξήθηκε στο 55,0 τον Απρ.2014, από 53,0 τον Μάρτ Αντίθετα στη Γαλλία, ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ επιδεινώθηκε στο 50,5 τον Απρ.2014, από 51,8 τον Μάρτ Γενικά, η πορεία των συγκεκριµένων δεικτών στη Γαλλία φαίνεται ότι δεν συµβαδίζει µε το ΑΕΠ, καθώς στο 4 ο 3µηνο 2013 οι ανωτέρω δείκτες παρέµειναν κάτω του 50, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +0,3% σε 3µηνιαία βάση. Ωστόσο, είναι εµφανές ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας είναι αρκετά περιορισµένες, και υπολείπονται σηµαντικά σε σχέση µε τις προοπτικές της Γερµανίας. Ο δείκτης ΡΜΙ στις υπηρεσίες µειώθηκε στο 50,3 τον Απρ.2014, από 51,5 τον Μάρτ.2014, ενώ και ο αντίστοιχος δείκτης στη µεταποίηση επίσης µειώθηκε στο 50,9 (αναµενόταν στο 51,9), από 52,1 τον Μάρτ β) Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης στη ΖτΕ βελτιώθηκε για 2 ο συνεχή µήνα, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, στο -8,7 τον Απρ.2014, από -9,3 τον Μάρτ.2014, επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξία των καταναλωτών για τις µελλοντικές οικονοµικές τους συνθήκες. γ) Ο πληθωρισµός υποχώρησε, όπως είχε ήδη προαναγγελθεί, στο 0,5% τον Μάρτ.2014, από 0,7% τον Φεβ.2014 και 1,7% τον Μάρτ Πληθωρισµός ( ΤΚ) σε επιλεγµένες χώρες στη ΖτΕ Μάρτ.2014 Φεβ.2014 Ιαν.2014 εκ.2013 Μάρτ.2013 ΖτΕ 0,5% 0,7% 0,8% 0,8% 1,7% Γερµανία 0,9% 1,0% 1,2% 1,2% 1,8% Γαλλία 0,7% 1,1% 0,8% 0,8% 1,1% Ιταλία 0,3% 0,4% 0,6% 0,7% 1,8% Ισπανία -0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 2,6% Ολλανδία 0,1% 0,4% 0,8% 1,4% 3,2% Πορτογαλία -0,4% -0,1% 0,1% 0,2% 0,7% Ιρλανδία 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,6% Κύπρος -0,9% -1,3% -1,6% -1,3% 1,3% Ελλάδα -1,5% -0,9% -1,4% -1,8% -0,2% Πηγή: Eurostat Η τιµή της ενέργειας συνεχίζει να µειώνεται για 3 ο συνεχή µήνα κατά -2,1% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014, από -2,3% τον Φεβ Αντίστοιχα, ο δοµικός πληθωρισµός µε βάση τον ΤΚ (εξαιρουµένων των τιµών της ενέργειας-τροφίµωνποτών-τσιγάρων) επίσης υποχώρησε στο 0,7%, από 1,0% τον Φεβ Σε επίπεδο χωρών, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία κατέγραψαν αρνητικό πληθωρισµό. Το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισµού διατηρείται στην Αυστρία (Μάρτ.2014: +1,4%, Φεβ.2014: +1,5%) και την Φινλανδία (Μάρτ.2014: +1,3%, Φεβ.2014: +1,6%). Με βάση τα νέα στοιχεία, ο µέσος πληθωρισµός στη ΖτΕ αναµένεται τώρα να διαµορφωθεί στο 0,8% το 2014 και στο 1,3% το 2015, από 1,3% το Μεγάλη υποχώρηση των τιµών αναµένεται το 2014 στην Ιταλία (2013: 1,3%, 2014: 0,7%) και την Ισπανία (2013: 1,5%, 2014: 0,3%). Στην Κύπρο ο πληθωρισµός εκτιµάται στο 0,4%, και το 2014, ενώ η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στη ΖτΕ που εκτιµάται ότι θα έχει αρνητικό πληθωρισµό για 2 ο συνεχές έτος (2013:-0,9%, 2014: -1,0%). δ) η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε πολύ περιορισµένα κατά +0,1% σε µηνιαία βάση τον Φεβ.2014, από +1,6% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση η παραγωγή αυξήθηκε ικανοποιητικά κατά 6,7%. Η εξέλιξη αυτή είναι ενθαρρυντική και πιθανότατα 10

11 αναµένεται ανάκαµψη στον κλάδο των κατασκευών το 1 ο 3µηνο Σηµειώνεται ότι το 4 ο 3µηνο 2013, η κατασκευαστική δραστηριότητα σηµείωσε πτώση κατά -1,1% σε ετήσια βάση, όπως και το 3 ο 3µηνο 2013, ενώ οι τιµές των κατοικιών αυξήθηκαν πολύ περιορισµένα κατά µόλις 0,2% το τελευταίο 3µηνο Βεβαίως, στο 1 ο 3µηνο 2014 οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν βοήθησαν σηµαντικά στην ενίσχυση του κλάδου. Ενδεικτικό είναι ότι στη Γερµανία, το Υπουργείο Οικονοµικών προβλέπει σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ το 1 ο 3µηνο 2014, και ελαφρά επιβράδυνση από το 2 ο 3µηνο Το Υπουργείο προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά +1,8% το 2014 και κατά 2,0% το 2015, από 0,4% το Η υψηλή ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την ενίσχυση της κατανάλωσης, αφού οι καταναλωτές ωφελούνται από τις βελτιωµένες συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις ικανοποιητικές µισθολογικές αµοιβές αλλά και τα χαµηλά επιτόκια που αποτρέπουν την αποταµίευση. Ιαπωνία: Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, µε βάση µη εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία, αυξήθηκε σηµαντικά τον Μάρτ.2014 σε δις, από 800 δις τον Φεβρ και τετραπλασιάστηκε έναντι των 357 δις τον Μάρτ Με βάση εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία, το έλλειµµα επίσης αυξήθηκε σηµαντικά σε δις τον Μάρτ.2014 από δις τον Φεβρ Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,1% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014, µε πολύ υψηλότερο ρυθµό έναντι 9,0% σε ετήσια βάση τον Φεβρ Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα, πέραν των υψηλών και ακριβών, λόγω του αδύναµου γιεν, εισαγωγών ενέργειας µετά το σεισµό τον Μάρτ.2011, και της υψηλότερης εσωτερικής ζήτησης πριν την αύξηση του φόρου κατανάλωσης την 1 η Απρ Παράλληλα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση (χαµηλός ρυθµός έτους) τον Μάρτ.2014, µε πολύ χαµηλότερο ρυθµό έναντι 9,8% σε ετήσια βάση τον Φεβρ Τους επόµενους µήνες αναµένεται µείωση του εµπορικού ελλείµµατος ως αποτέλεσµα της ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµίας που θα επηρεάσει θετικά τις εξαγωγές της Ιαπωνίας, καθώς και λόγω του περιορισµού των εισαγωγών καθώς η εσωτερική ζήτηση θα µειωθεί από την αύξηση του φόρου κατανάλωσης, ενώ υπάρχουν φήµες για σταδιακή επαναλειτουργία των πυρηνικών σταθµών παραγωγής ενέργειας που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των εισαγωγών ενέργειας. Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης υποχώρησε τον Μάρτ.2014 (για 4 ο συνεχή µήνα) σε 37,5 από 38,5 τον Φεβρ. 2014, στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Αύγ Υποχώρηση σηµείωσαν τον Μάρτ.2014 έναντι του Φεβρ και οι τέσσερις υποδείκτες που συνθέτουν το δείκτη. Ο υποδείκτης της προθυµίας των καταναλωτών να προβούν σε αγορές διαρκών αγαθών µειώθηκε σε 30,8 από 32,8 λόγω του αυξηµένου φόρου κατανάλωσης που ισχύει από την 1 η Απρ Ο υποδείκτης της συνολικής διαβίωσης υποχώρησε σε 35,0, στο χαµηλότερο επίπεδο από το σεισµό τον Μάρτ.2011, από 36,0 καθώς επηρεάζεται από τον αυξηµένο φόρο κατανάλωσης. Ο υποδείκτης της απασχόλησης έπεσε στο 45,9 από 46,8. Τέλος, ο υποδείκτης της αύξησης των εισοδηµάτων σηµείωσε οριακή υποχώρηση σε 38,2 από 38,3, παρά την άνοδο του πληθωρισµού που επιδρά αρνητικά στα εισοδήµατα. Τα τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014 (χαµηλό 6 µηνών), έναντι 2,4% σε ετήσια βάση τον Φεβρ Τα υπόλοιπα δανείων διαµορφώθηκαν σε νέο υψηλό επίπεδο, αν και παρουσίασαν µείωση σε µηνιαία βάση για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια. Τα δάνεια εκτιµάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων είναι πολύ καλή λόγω της υψηλής κερδοφορίας τους και τα επιτόκια παραµένουν χαµηλά. Κίνα: Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε 7,4% σε ετήσια βάση το 1 ο 3µηνο 2014 (χαµηλό από 3 ο 3µηνο 2012), έναντι 7,7% το 4 ο 3µηνο 2013, αλλά ήταν υψηλότερος από τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε 3µηνιαία βάση, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε σε 1,4% το 1 ο 3µηνο 2014 από 1,7% το 4 ο 3µηνο Η επιβράδυνση της ανάπτυξης προήλθε από τη µειωµένη συµβολή των επενδύσεων στο ΑΕΠ που επηρεάζονται από τον περιορισµό της τραπεζικής χρηµατοδότησης που επιθυµεί η κυβέρνηση, ενώ, αντίθετα, η συµβολή της κατανάλωσης ήταν αυξηµένη λόγω της ανόδου των εισοδηµάτων. Το 2 ο 3µηνο 2014 ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας της Κίνας εκτιµάται ότι θα επιβραδυνθεί περαιτέρω καθώς η περιορισµένη τραπεζική χρηµατοδότηση θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις. Ωστόσο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης µπορεί να µετριαστεί από την αναµενόµενη ικανοποιητική αύξηση της κατανάλωσης. Η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,8% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014, έναντι 8,6% στο 1 ο 2µηνο του Οι επιχειρήσεις joint venture παρουσίασαν τον µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης κατά 10,1% σε ετήσια βάση, έναντι 9,9% στο 1 ο 2µηνο.2014, ενώ οι κρατικές επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% σε ετήσια βάση, έναντι 4,4% τους δύο πρώτους µήνες του Οι βιοµηχανίες αυτοκινήτων είχαν αύξηση κατά 11,7% σε ετήσια βάση. Σε µηνιαία βάση, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,81% τον Μάρτ.2014, έναντι 0,61% τον Φεβρ Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,2% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014, έναντι 11,8% στο 1 ο 2µηνο Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 14,0% και οι πωλήσεις πετρελαίου κατά 7,2%. Σε µηνιαία βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,23% τον Μάρτ.2014 (Φεβρ.2014: 0,72%). Οι επενδύσεις (σε ονοµαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά 17,6% σε ετήσια βάση το διάστηµα Ιαν.- Μάρτ.2014, µε µικρότερο ρυθµό για 6 ο συνεχή µήνα, έναντι 17,9% σε ετήσια βάση το 2µηνο Ιαν.-Φεβρ Οι επενδύσεις στη βιοµηχανία, που αποτελούσαν το 34,5% των συνολικών επενδύσεων, αυξήθηκαν κατά 15,2% σε ετήσια βάση. Σε µηνιαία 11

12 βάση, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,24% τον Μάρτ.2014, έναντι 1,28% τον Φεβρ Οι επενδύσεις σε ακίνητα σηµείωσαν αύξηση κατά 16,8% σε ετήσια βάση το διάστηµα Ιαν.-Μάρτ.2014, έναντι 19,3% σε ετήσια βάση το διάστηµα Ιαν.-Φεβρ Οι επενδύσεις σε οικιστικά ακίνητα που αποτελούσαν το 68,6% των συνολικών επενδύσεων σε ακίνητα και αυξήθηκαν κατά 16,8% σε ετήσια βάση, έναντι 13,5% σε ετήσια βάση το διάστηµα Ιαν.- Φεβρ Παράλληλα, το 71,9% της συνολικής επιφάνειας των ακινήτων υπό κατασκευή αφορούσε οικιστικά ακίνητα. Επίσης, το µεγαλύτερο µέρος των πηγών χρηµατοδότησης για τις επενδύσεις σε ακίνητα ήταν ο τραπεζικός δανεισµός που ανήλθε σε 32,7%, έναντι 33,1% και οι καταθέσεις που ανήλθαν σε 23,8%, έναντι 23,3%. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος βελτιώθηκε το 1 ο 3µηνο 2014 σε 128,0, από 124,3 το 4 ο 3µηνο Ο αναµενόµενος δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος που αντανακλά την πρόβλεψη για το µελλοντικό επιχειρηµατικό κλίµα και ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών βελτιώθηκαν, ενώ ο τρέχων δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος που αντανακλά το τρέχον επίπεδο επιχειρηµατικού κλίµατος επιδεινώθηκε. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος παρουσίασε βελτίωση για τις µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις και επιδείνωση για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Ινδία: Ο πληθωρισµός παρουσίασε αύξηση (µετά από υποχώρηση 3 µηνών) σε 8,31% τον Μάρτ.2014 από 8,03% τον Φεβρ. 2014, έναντι στόχου 8% της ΤτΙνδίας για τον Ιαν Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα των υψηλότερων τιµών των τροφίµων κατά 9,1% σε ετήσια βάση και ιδιαίτερα των φρούτων κατά 17,2% και των λαχανικών κατά 16,8% λόγω της µειωµένης σοδειάς µετά από ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση. Τους επόµενους µήνες αναµένεται ο πληθωρισµός να επηρεαστεί από τους µουσώνες και από την επίδραση σε αυτούς το διάστηµα Ιουν-Σεπτ του φαινοµένου El Ninho. Σύµφωνα µε τους µετεωρολόγους το φαινόµενο El Ninho προβλέπεται ότι θα κάνει έντονη την εµφάνισή του στην Ινδία για µία ακόµη φορά µετά το 2009, συµβάλλοντας σε περιορισµένες βροχοπτώσεις, αλλά ακόµη και ξηρασία στη χώρα και ιδιαίτερα στις βορειοδυτικές και κεντροδυτικές περιοχές. Βραζιλία: Ο πληθωρισµός αυξήθηκε σε 6,15% τον Μάρτ.2014 (υψηλό 8 µηνών) από 5,68% τον Φεβρ και παραµένει µέσα στο διάστηµα ανοχής 2,5%-6,5% της κυβέρνησης της οποίας στόχος είναι πληθωρισµός 4,5% για τα έτη , ενώ η ΤτΒραζιλίας προβλέπει ότι ο πληθωρισµός θα είναι 5,6% στο τέλος του 2014 και 5,4% στο τέλος του Η αύξηση του πληθωρισµού τον Μάρτ.2014 προήλθε κυρίως από τις υψηλότερες τιµές των τροφίµων και των µεταφορών. Οι τιµές των τροφίµων αυξήθηκαν καθώς η αγροτική παραγωγή σε ορισµένες περιοχές επλήγη από ξηρασία, ενώ οι τιµές των µεταφορών αυξήθηκαν λόγω των υψηλότερων τιµών των αεροπορικών εισιτηρίων. Νοτιανατολική Ευρώπη Κύπρος: Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πώληση της Banca Transilvania στη Ρουµανία µε συνολικό τίµηµα 82 εκατ. Με τα έσοδα από την πώληση ενισχύεται η ρευστότητα και η κεφαλαιακή της επάρκεια. Σύµφωνα µε την Τράπεζα η πώληση θα συµβάλει κατά περίπου 55 εκατ. ή 0,2% στα κυρία βασικά ίδια κεφάλαια. Η τιµή ανά µετοχή ήταν στα 1,67 RON για εκατ. µετοχές τις οποίες κατείχαν η Τράπεζα και µία θυγατρική της. Σύµφωνα µε τη Eurostat, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε στα 897 εκατ. (-5,4% του ΑΕΠ) το 2013, από 1.14 δις (-6,4% του ΑΕΠ) το Τα έσοδα της ΓΚ αυξήθηκαν στο 40,3% του ΑΕΠ το 2013, από 39,4% το 2012 ενώ οι δαπάνες της ΓΚ παρέµειναν αµετάβλητες στο 45,8% του ΑΕΠ. Το δηµόσιο χρέος ανήλθε το 2013 στα δις, ή 111,7% του ΑΕΠ το 2013, από δις, ή 86,6% του ΑΕΠ το Η σηµαντική αύξηση του χρέους οφείλεται στα δάνεια που δόθηκαν στην Κύπρο από την Ευρωζώνη και το ΝΤ στο πλαίσιο του προγράµµατος προσαρµογής. Το συνολικό ΑΕΠ της Κύπρου το 2013 διαµορφώθηκε στα 16.5 δις, έναντι δις το Βουλγαρία: Αύξηση του δηµόσιου ελλείµµατος σε σχέση µε το 2012 και του δηµόσιου χρέους, εµφανίζει η Βουλγαρία το 2013 σύµφωνα µε την πρώτη εκτίµηση της Eurostat. Το έλλειµµα της ΓΚ ανήλθε στα BGN εκατ. (-1,5% του ΑΕΠ) το 2013, από BGN -604 εκατ. (-0,8% του ΑΕΠ) το Τα έσοδα της ΓΚ αυξήθηκαν στο 37,2% του ΑΕΠ το 2013, από 35,0% το 2012, ενώ οι δηµόσιες δαπάνες ανήλθαν στο 38,7% του ΑΕΠ το 2013 από 35,8% το Το δηµόσιο χρέος ανήλθε το 2013 στα BGN14,73 δις (18,9% του ΑΕΠ), από BGN 14,39 δις (18,4% του ΑΕΠ) το Το συνολικό ΑΕΠ της Βουλγαρίας το 2013 διαµορφώθηκε στα BGN 78,1 δις ( 39,94 δισ.), έναντι BGN 78,1 δις ( 39,93 δις) που ήταν το Ρουµανία: Μείωση του δηµόσιου ελλείµµατος σε σχέση µε το 2012 και οριακή αύξηση του δηµόσιου χρέους, εµφανίζει η Ρουµανία το 2013 σύµφωνα µε την πρώτη εκτίµηση της Eurostat. Αναλυτικότερα, το έλλειµµα της ΓΚ ήταν στα RON 14,3 δις (-2,3% του ΑΕΠ) το 2013, έναντι RON 17,55 δις (-3,0% του ΑΕΠ) τo Τα δηµόσια έσοδα µειώθηκαν στο 32,7% του ΑΕΠ το 2013, από 33,7% το 2012 και οι δηµόσιες δαπάνες στο 35,0% του ΑΕΠ το 2013 από 36,7% το Το δηµόσιο χρέος ανήλθε το 2013 στα RON 241,45 δις (38,4% του ΑΕΠ), από RON 222,8 δις (38,0% του ΑΕΠ) το Το ΑΕΠ της Ρουµανίας διαµορφώθηκε στα RON 628,58 δις το 2013, έναντι RON 586,75 δις το

13 Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) Ετήσια στοιχεία ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές αγοράς) 3,5-0,2-3,1-4,9-7,1-7,0-3,9 Ιδιωτική Κατανάλωση 3,6 4,3-1,6-6,2-7,7-9,3-6,0 ηµόσια Κατανάλωση 7,1-2,6 4,9-8,7-5,2-6,9-4,1 Ακαθάριστες Επενδύσεις 22,8-14,3-13,7-15,0-19,6-19,2-12,8 - Κατοικίες 25,6-33,6-20,7-21,6-18,0-32,9-37,8 - Εξοπλισµός 27,2-4,7-18,0-8,4-18,0-17,1-7,2 Ανεργία (%) 8,3 7,7 9,5 12,5 17,7 24,3 27,0 Συνολική Απασχόληση 1,4 1,2-0,6-2,6-5,6-8,3-3,5 είκτης Τιµών Καταναλωτή (µέσα επίπεδα) 2,9 4,2 1,2 4,7 3,3 1,5-0,9 Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 3,1 4,9 5,2 0,1-2,4-6,4-6,5 Πιστωτική Επέκταση (προς ιδιωτικό τοµέα) 21,5 15,9 4,1 0,0-3,1-4,0-3,9 Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -6,5-9,8-15,7-10,7-9,5-6,1-2,0 Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών µε κεφαλαιακές µεταβιβάσεις (% ΑΕΠ) -12,4-13,3-10,1-9,2-8,6-1,2 1,3 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και ΟΜ Alpha Bank. είκτες Οικονοµικής Συγκυρίας έτος Q1 Q2 Q3 Q4 έτος διαθέσιµη περίοδος Οικονοµική ραστηριότητα Όγκος Λιανικών Πωλήσεων (εκτός καυσίµων) -8,7-12,1-11,4-9,9-13,8-11,8-8,4 (2013) Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων -29,8-36,0-49,9-45,7-30,9-41,7 1,0 (2013) Οικοδοµική ραστηριότητα -37,7 1,9-26,2-43,7-44,1-30,6-26,6 (2013) Μεταποίηση -8,5-9,6-3,9-3,8 1,9-3,9-2,0 (2013) είκτης Υπευθύνων Προµηθειών ΡΜΙ στη µεταποίηση 43,6 40,0 41,3 42,0 41,4 41,2 46,0 (2013) είκτης Οικονοµικού Κλίµατος 80,6 78,5 79,0 79,7 82,7 80,0 90,4 (2013) είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Μεταποίηση 76,9 72,9 77,6 76,7 81,6 77,2 87,8 (2013) είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών ,4 (2013) Πιστωτική Επέκταση Ιδιωτικός Τοµέας -3,1-4,0-4,8-4,5-4,0-4,0-3,9 ( εκ.) Επιχειρήσεις -2,0-3,3-4,1-4,9-4,4-4,4-4,9 ( εκ.) - Βιοµηχανία 0,1-2,3-3,4-4,2-2,1-2,1-2,8 ( εκ.) - Κατασκευές -7,4-6,8-6,8-6,6-1,9-1,9 0,6 ( εκ.) - Τουρισµός -2,3-0,5-0,2-0,2 1,1 1,1-2,6 ( εκ.) Νοικοκυριά -3,9-4,4-4,4-4,2-3,8-3,8-3,5 ( εκ.) - Καταναλωτική Πίστη -6,4-6,8-5,3-5,3-5,1-5,1-3,9 ( εκ.) - Στεγαστικά άνεια -2,9-3,4-3,6-3,7-3,4-3,4-3,3 ( εκ.) Τιµές είκτης Τιµών Καταναλωτή 3,3 2,0 1,5 1,3 1,1 1,5-1,5 (Ιαν.14.) οµικός Πληθωρισµός 1,5 0,9 0,7 0,3-0,5 0,3-1,4 (Ιαν.14) είκτης Τιµών ιαµερισµάτων -5,5-10,2-10,8-12,6-13,2-11,7-10,3 (2013) Επιτόκια Ταµιευτηρίου 0,40 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,31 ( εκ.) άνεια προς επιχειρήσεις 7,46 7,81 7,67 7,52 7,45 7,61 7,24 ( εκ.) Καταναλωτικών ανείων (σύνολο µε επιβαρύνσεις) 12,37 11,41 11,26 11,22 10,76 11,16 10,77 ( εκ.) Στεγαστικών ανείων (σύνολο µε επιβαρύνσεις) 4,71 4,13 3,78 3,31 3,16 3,60 3,03 ( εκ.) Απόδοση 10-ετούς Οµολόγου 15,75 24,74 25,40 23,69 16,16 16,16 7,92 (Ιαν.14) ΑΕΠ σε σταθερές τιµές -7,1-6,7-6,4-6,7-5,7-7,0-3,9 Τελική Κατανάλωση -7,2-8,0-8,1-10,7-8,5-8,9-5,6 Επενδύσεις -19,6-22,8-21,5-21,5-10,3-19,2-12,8 Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 0,3 4,2-2,3-3,1-4,0-1,7 1,8 Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -7,3-14,9-12,9-18,7-8,1-13,8-5,3 Ισοζύγιο Πληρωµών σε δισ. Εξαγωγές Αγαθών 20,2 4,9 10,4 16,1 22,0 22,0 22,5 (2013) Εισαγωγές Αγαθών 47,5 10,8 21,5 31,7 41,6 41,6 39,8 (2013) Εµπορικό Ισοζύγιο -27,2-5,9-11,1-15,7-19,6-19,6-17,2(2013) Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων 8,8 2,2 5,0 13,8 16,3 16,3 19,5 (2013) Aναλογία Αδήλων Πόρων προς Εµπορικό Έλλειµµα 32,4 37,5 45,5 88,0 83,4 83,4 113,3 (2013) Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών (κεφαλ. µεταβιβ.) -18,4-3,7-6,0-1,9-3,3-3,3 2,3 (2013) Άµεσες Επενδύσεις (καθ. µεταβολή ροής) -0,40-0,5 0,6 1,9 0,3 2,3 2,4 (2013) Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (καθ. µεταβολή ροής) -19,6-36,5-34,4-3,9-24,2-99,1-6,6 (2013) Χρηµατιστήριο Γενικός είκτης Τιµών ΧΑ 680,4 729,0 611,0 739,0 908,0 908, ,7 ( εκ.) (% µεταβολή Γ ) -51,9 7,1-10,2 8,6 33,4 33,4 28,1 ( εκ.) Χρηµατιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 11,8 13,4 11,5 13,6 17,7 17,7 39,6 ( εκ.) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Αξιοσημείωτη εξέλιξη για τη Ζώνη του Ευρώ αποτελεί η απόφαση για έξοδο από την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Οκτωβρίου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Οκτωβρίου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η Ελλάδα εισέρχεται πλέον με το σπαθί της στην χορεία των πλεονασματικών οικονομιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η εκτίµηση του ΝΤ περί χρηµατοδοτικού κενού 12,6 δισ. το 2015 (Ιούλ.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 21 Αυγούστου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 21 Αυγούστου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η ταχεία επιβράδυνση της πτωτικής πορείας του ΑΕΠ συνεχίστηκε και στο 2 ο 3μηνο.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Προκαλούν οι νέες γενικού χαρακτήρα εκτιµήσεις του ΝΤ, που αποφάσισε την εκταµίευση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν στο προηγούμενο 7ήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 2 Μαρτίου 215 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 11 Ιουλίου 2007

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 11 Ιουλίου 2007 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 11 Ιουλίου 2007 Γενική Επισκόπηση Ελληνική Οικονομία: Νέα μεγάλη επιτυχία στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων με την πώληση του 20% των

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 27 Μαρτίου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 27 Μαρτίου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Μία νέα ημέρα ξημερώνει για την ελληνική οικονομία μετά την ενθουσιώδη υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Στο τέλος του 2012 ενισχύονται οι ενδείξεις ότι έχει αρχίσει δυναµικά η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Όπως αναμενόταν, στις Ευρωεκλογές της περασμένης εβδομάδας, σημειώθηκε άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2002 Οι Εξελίξεις του Οκτωβρίου 2002 Ο εν λόγω μήνας χαρακτηρίσθηκε από την υποχώρηση των τιμών των ομολόγων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 8 Ιουλίου 2009

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 8 Ιουλίου 2009 Εβδομαδιαίο Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 8 Ιουλίου 2009 Γενική Επισκόπηση Ελληνική Οικονομία: Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούν. 09, που βελτιώθηκε για τρίτο κατά σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ελληνική Αγορά Ομολόγων Νοέμβριος 2005 TMHMA ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 210 326 2040 Πάνος Ρεμούνδος 210-326 4235 premoundos@alpha.gr

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 3 Οκτωβρίου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 3 Οκτωβρίου Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Το 9μηνο του 2014 που μόλις έληξε χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακές ευνοϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της οικονομίας από το 3 ο 3μηνο.2014, με αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Μαρ-11 Ιουν-11 Σεπ-11 Δεκ-11 Μαρ-12 Ιουν-12 Σεπ-12 Δεκ-12 Μαρ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 Μαρ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 26 Αυγούστου 2009

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 26 Αυγούστου 2009 Εβδομαδιαίο Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 26 Αυγούστου 2009 Γενική Επισκόπηση Ελληνική Οικονομία: Η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζει ακόμη τις καταναλωτικές και επενδυτικές προσδοκίες στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα