Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"

Transcript

1 Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία ιανύουµε µια ιστορική συγκυρία για την Ελλάδα, µε την επικύρωση από τη Eurostat του σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος του 2013 και της έγκρισης της δόσης της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης ύψους 6,3 δις, που, σε συνδυασµό µε την επικείµενη ανάκαµψη της οικονοµίας το 2014 και την ήδη επιτευχθείσα προνοµιακή έξοδο των τραπεζών και του ελληνικού δηµοσίου στις αγορές, συµβάλλουν αναµφισβήτητα στην έξοδο της Ελλάδος από τη µεγαλύτερη οικονοµική και πολιτική κρίση της ιστορίας της. Είναι πολύ χρήσιµο και, ενδεχοµένως, απολύτως αναγκαίο, να υπενθυµίσουµε το τι ακριβώς συνέβη στην ελληνική οικονοµία το 2013 και στο 1 ο 4µηνο του 2014 που ανέτρεψε εκ βάθρων τις προσδοκίες περί (επικείµενης) κατάρρευσης και εξόδου της Ελλάδος από το Ευρώ. Αντίθετα µε τις εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις, επιτεύχθηκε η συγκράτηση της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας στο -3,9% το 2013 ως σύνολο και, το πιο σηµαντικό, στο -2,3% στο 4 ο 3µηνο του 2013 µε την πτώση τα ιδιωτικής κατανάλωσης να περιορίζεται στο -0,2% σε αυτό το 3µηνο. Επιπλέον, η προσδοκία για θετική αύξηση του ΑΕΠ από το 1 ο 3µηνο του 2014 ενισχύεται τώρα: α) από την αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισµό κατά 17,3% σε ετήσια βάση στο 1 ο 2µηνο.2014 και, επίσης, των εισπράξεων από τη ναυτιλία κατά 5,6% και παρά τη µικρή πτώση των εξαγωγών αγαθών και λοιπών υπηρεσιών στο ανατιµηµένο ευρώ κατά -1,3% σε ετήσια βάση, β) από την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 1,5% σε ετήσια βάση στο 1 ο 2µηνο.2014, γ) από την αύξηση της δαπάνης για δηµόσιες επενδύσεις κατά 91,6% στο 1 ο 3µηνο.2014 και την ταυτόχρονη αύξηση των εισπράξεων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ-28 κατά 26,2% και, το σπουδαιότερο, δ) από την αύξηση της καθαρής µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας κατά 40,9 χιλ. άτοµα στο 1 ο 3µηνο.2014, έναντι της πτώσης της κατά -8,8 χιλ. άτοµα στο 1 ο 3µηνο.2013, που οδήγησε σε αξιοσηµείωτη πτώση της ανεργίας στο 26,8% τον Ιαν.2014, από 27,3% τον εκ.2013 και από 27,6% τον Ιαν Η ανάκαµψη αυτή της ελληνικής οικονοµίας προέρχεται από κλάδους στους οποίους η χώρα κατέχει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα (τουρισµός, γεωργία, πολλοί σηµαντικοί βιοµηχανικοί κλάδοι) µετά την σταδιακή άρση των εµποδίων που καθήλωναν την ανάπτυξή τους το 2011 και το 2012 και σε κάποιο βαθµό έως και τα µέσα του Τα εµπόδια στην ανάκαµψη και ανάπτυξη αυτών των κλάδων και της χώρας γενικότερα έως τις αρχές του 2013 είναι τώρα ευρύτερα γνωστά: Η συστηµατική καλλιέργεια κλίµατος οικονοµικής κατάρρευσης της χώρας και εξόδου της από το ευρώ, οι ανεξέλεγκτες κινητοποιήσεις και ταραχές που έδιωξαν τους ξένους τουρίστες από την Αθήνα, την κρουαζιέρα, και από άλλες περιοχές, η έλλειψη ρευστότητας λόγω της φυγής των καταθέσεων και της µη καταβολής των δόσεων της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από τη ΖτΕ και από το ΝΤ, ο καταποντισµός των επενδύσεων που εξαρτώνται από το κράτος µε ουσιαστική διακοπή της χρηµατοδότησης από τα διαρθρωτικά ταµεία και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2012, η υπερφορολόγηση σηµαντικών παραγωγικών κλάδων της χώρας (όπως, π.χ., του κλάδου των ακινήτων το 2013), η πλήρης διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας σε κλάδους των οποίων η παραγωγή ήταν εξαρτηµένη από κρατικές προµήθειες (π.χ., στα ναυπηγεία και τις αµυντικές βιοµηχανίες), κ.ά. Εποµένως, αντίθετα µε τις προβλέψεις περί κατάρρευσης και εξόδου από το ευρώ, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και µάλιστα µε σηµαντική αύξηση της απασχόλησης και µε έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας µείωσης της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας. Στην ανατροπή αυτή συνέβαλε αναµφισβήτητα και η πολύ καλύτερη του αναµενοµένου εκτέλεση του προϋπολογισµού της χώρας το 2012 και το 2013 (κάτω από εξαιρετικά αντίξοες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες), η µεγάλη πρόοδος που σηµειώθηκε στην υλοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και η δραστική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η αντίστροφη µέτρηση ξεκίνησε µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πραγµατοποιήθηκε µε υποδειγµατικό τρόπο τον Μάιο-Ιούν.2013, µε προσέλκυση και σηµαντικών κεφαλαίων, ύψους άνω των 3,0 δις, από τον ιδιωτικό τοµέα. Και από τότε, τα πράγµατα περί την Ελλάδα άλλαξαν ριζικά. Οι οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα άρχισαν να προσδιορίζονται πλέον από τις αυτοδύναµες θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία. Οι προφήτες της κατάρρευσης δεν έχουν πια δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της χώρας προς την ανασυγκρότηση και την ανάκαµψη. Αντίθετα, είναι τώρα υποχρεωµένοι να επιδίδονται σε παντός καιρού αναλύσεις µε τις οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί δεν ήρθε η κατάρρευση και η έξοδος από το ευρώ που µε τόση σιγουριά και ανυποµονησία προέβλεπαν. Η επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ και η ανάκαµψη της οικονοµίας συνοδεύονται, ή προσδιορίζονται, από την, επιβεβαιωµένη τώρα πια και από την Eurostat, επίτευξη σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος, ύψους 0,8% του ΑΕΠ ήδη από το 2013 (Πίνακας 1). Στο πλεόνασµα αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ύψους 2,0 δις από την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά οµόλογα των κεντρικών τραπεζών της ΖτΕ που είχαν αγοραστεί από την ΕΚΤ στα πλαίσια του προγράµµατος SMP. Μάλιστα, το

2 πλεόνασµα αυτό επιτεύχθηκε παρά τη µεταφορά σηµαντικών εσόδων της γενικής κυβέρνησης από το 2013 στο 2014 και σηµαντικών δαπανών από το 2014 στο Επιτεύχθηκε, δηλαδή µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται µε σηµαντική βεβαιότητα η καλύτερη του αναµενοµένου εκτέλεση και του Π2014, όπως πράγµατι συµβαίνει ήδη από το 1 ο 3µηνο Σε αυτό το 1 ο 3µηνο του 2014, στην κεντρική κυβέρνηση επιτεύχθηκε ήδη πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,57 δις, έναντι στόχου για πλεόνασµα 1,97 δις το 2014 ως σύνολο. Με αύξηση των εσόδων του Τ.Π. κατά 4,7% και µε µείωση των πρωτογενών δαπανών του Τ.Π. κατά -12,0%. Μάλιστα, το επιδιωκόµενο πρωτογενές πλεόνασµα στη γενική κυβέρνηση, ύψους άνω του 1,6% του ΑΕΠ το 2014 θεωρείται τώρα σαφώς επιτεύξιµο παρά: α) τη σηµαντική µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων, β) τη δραστική µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και γ) τη µείωση του συντελεστή των εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία κατά 3,9 ποσοστιαίες µονάδες. Αυτές οι σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις συµβάλουν ασφαλώς στην ανάκαµψη και ανάπτυξη της οικονοµίας από το 2014, όχι τόσο διότι ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση αλλά, κυρίως, διότι αίρουν σηµαντικά εµπόδια στην ανάπτυξη και διότι ενισχύουν ουσιαστικά την διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και την αναγκαία αύξηση της απασχόλησης. Πίνακας 1. Τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του Π Έσοδα ΓΚ 89,84 88,08 85,91 83,47 % ΑΕΠ 40,4% 42,2% 44,4% 45,8% Έσοδα ΓΚ (χωρίς κέρδη Κ.Τρ.) 89,84 88,08 85,61 81,46 % ΑΕΠ 40,4% 42,2% 44,3% 44,7% Δαπάνες ΓΚ 114,10 108,14 103,18 106,58 % ΑΕΠ 51,4% 51,9% 53,4% 58,5% -Για ανακεφ. Τραπεζών -0,96-0,63 5,27 19,27 Δαπάνες ΓΚ (χωρίς τράπεζες) 115,06 108,78 97,91 87,31 % ΑΕΠ 51,8% 52,2% 50,6% 48,0% - Δαπάνες για τόκους 13,19 15,02 9,71 7,23 Πρωτογενείς δαπάνες ΓΚ 101,86 93,76 88,20 80,08 % ΑΕΠ 45,9% 45,0% 45,6% 44,0% Συνολικό Έλλειμμα ΓΚ (Eurostat) -24,26-20,06-17,27-23,11 Συνολικό Έλλειμμα ΓΚ (Χωρίς Τράπεζες) -25,22-20,69-12,00-3,84 Πρωτογενές Ισοζ. ΓΚ (Χωρίς τράπεζες) -12,03-5,68-2,29 3,38 Πρωτ. Ισοζ. ΓΚ (Χωρίς κέρδη ΚΤ) -12,02-5,68-2,60 1,38 ΑΕΠ 222,2 208,5 193,3 182,1 Συνολικό Έλλειμμα ΓΚ -10,9% -9,6% -8,9% -12,7% Πρωτογενές Ισοζ. ΓΚ (% ΑΕΠ) -5,4% -2,7% -1,3% 0,8% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat Εποµένως, τα πρωτογενή πλεονάσµατα και η βελτίωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας της χώρας, έφεραν τη δραστική βελτίωση του οικονοµικού και επενδυτικού κλίµατος και, κατά συνέπεια, την ανάκαµψη και την ανάπτυξη της οικονοµίας. Επιπλέον, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα και οι ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας - µε βάση τα σηµαντικά και αναµφισβήτητα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, συνέβαλαν στην έγκαιρη και προνοµιακή έξοδο του ελληνικού δηµοσίου και των τραπεζών για αυτόνοµη χρηµατοδότησή τους (τόσο για ίδια όσο και για δανειακά κεφάλαια) στις διεθνείς αγορές οµολόγων και µετοχών ήδη από το 1 ο 4µηνο Η Ελλάδα πέτυχε πράγµατι την έγκαιρη έξοδό της στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο η πρόσβαση στις αγορές, δεν συνίσταται µόνο στα 3,0 δις που δανείστηκε το ελληνικό δηµόσιο, µε επιτόκιο 4,95% (που µειώθηκε ήδη στο 4,76% στη δευτερογενή αγορά) και µε προσφορά κεφαλαίων άνω των 20 δις. Επιπλέον, συνίσταται και στα ακόλουθα: α) Στο ότι τα έντοκα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου (ΕΓ ) ύψους περί τα 15 δις τα οποία είχαν εκδοθεί µε µέσο επιτόκιο άνω του 4,2%, αναµένεται τώρα να αναχρηµατοδοτηθούν µε µέσο επιτόκιο κάτω του 3,0% και µε µεγάλη συµβολή από ξένους επενδυτές. β) Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί ίδια κεφάλαια ύψους 2,95 δις από τις δύο µεγάλες συστηµικές τράπεζες της χώρας (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για άντληση επιπλέον ιδίων κεφαλαίων ύψους 5,4 δις από την Eurobank και από την Εθνική Τράπεζα. γ) Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί κεφάλαια ύψους 1,25 δις µέσω οµολογιακών εκδόσεων µε πολύ ικανοποιητικά επιτόκια από δύο συστηµικές τράπεζες. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι τράπεζες ήδη προχωρούν σε εξαγορά του συνόλου των προνοµιούχων µετοχών τους, ύψους 4,5 δις, που είχαν αγοραστεί από το ελληνικό δηµόσιο το Ήδη η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά των δικών της προνοµιούχων µετοχών ύψους 940 εκατ. και επίκειται αντίστοιχη ενέργεια και από την Τράπεζα Πειραιώς και, αργότερα, και από τις δύο άλλες συστηµικές τράπεζες. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το δηµόσιο χρέος της χώρας και οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού δηµοσίου τον Μάιο 2014 θα έχουν µειωθεί κατά 4,5 δις. Επιπλέον, τα ταµειακά διαθέσιµα ύψους 11 δις του Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δεν θα χρειάζονται πλέον για την κάλυψη των εναποµεινάντων κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, αφού αυτές οι ανάγκες θα έχουν καλυφθεί πλήρως και µε το παραπάνω από τον ιδιωτικό τοµέα. Εποµένως, τα διαθέσιµα του ΤΧΣ, τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν καταγραφεί καν στο δηµόσιο χρέος, θα επιστραφούν έγκαιρα στο EFSF µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης της χώρας. Εποµένως, µε την ολοκλήρωση των ΑΜΚ και των τραπεζών που είναι σε εξέλιξη, το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα µειωθεί απότοµα από τα 318,7 δις (175,1% του ΑΕΠ) που ανακοίνωσε σήµερα ( ) η Eurostat, στα 303,2 δις (166,5% του ΑΕΠ) στους επόµενους µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι «όσο προχωρούµε, τόσο ο δρόµος µικραίνει», όπως είναι και το φυσιολογικό. Μάλιστα, στην περίπτωσή µας ο δρόµος (το δηµόσιο χρέος), παρά το ότι εξακολουθεί να είναι µακρύς και δύσκολος (σχετικά µεγάλο, αλλά εξαιρετικά µακροπρόθεσµο), µικραίνει πολύ ταχύτερα από όσο εκτιµούσαµε και εµείς, οι λιγότερο απαισιόδοξοι έως σήµερα. Προς το παρόν, οι ανωτέρω εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας στο πρακτορείο Bloomberg ότι η Ελλάδα δεν αντιµετωπίζει τώρα ούτε δηµοσιονοµικό έλλειµµα ούτε χρηµατοδοτικό κενό το 2014 και το 2015 και ότι το 2015 θα καταγράψει πλεόνασµα όχι µόνο στο πρωτογενές ισοζύγιο της ΓΚ αλλά και στο συνολικό δηµοσιονοµικό ισοζύγιο. 2

3 Αναγνωρίζεται, επίσης, ευρέως ότι ο επιτυχής δανεισµός του ελληνικού δηµοσίου και των τραπεζών, αλλά και πολλών µεγάλων επιχειρήσεων από τις αγορές έχει ήδη ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και έχει βελτιώσει καταλυτικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, αναµένεται και η επανεκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής των ελληνικών καταθέσεων και η δραστική µείωση της εξάρτισης των ελληνικών τραπεζών για τη χρηµατοδότησή τους από την ΕΚΤ. Η συνεπαγόµενη αποκατάσταση µιας θετικής πορείας αύξησης των τραπεζικών χορηγήσεων αναµένεται να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης της ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, πιθανότατα από το 2 ο εξάµηνο του 2014 και, ιδιαίτερα, από το Όλα αυτά είναι το αποτέλεσµα της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία µε την προώθηση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και µε την επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων, ταυτόχρονα µε τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας µέσω των σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη συντελεστεί. Με αυτά τα δεδοµένα, τα πρωτογενή πλεονάσµατα που είναι αναγκαίο να επιτευχθούν στα επόµενα έτη, ύψους περί το 4,0% του ΑΕΠ από το 2016, µπορεί να επιτευχθούν µε την αβάντα της αύξησης των δηµοσίων επενδύσεων και της ανταγωνιστικής αύξησης των εγχώριων εισοδηµάτων και της απασχόλησης και όχι σε καθεστώς µεγάλης πτώσης των εισοδηµάτων και των επενδύσεων, όπως συνέβη το Τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα είναι το αποτέλεσµα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικής αύξησης της απασχόλησης και των εισοδηµάτων και θα επιτευχθούν σε συνδυασµό µε σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σηµαντικών οµάδων του πληθυσµού (όπως, άλλωστε, γίνεται και το 2014) και µε σταδιακή αύξηση των δηµοσίων δαπανών, µε ρυθµό, ωστόσο, χαµηλότερο από το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. Εποµένως, ο συχνά προβαλλόµενος ισχυρισµός ότι η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασµάτων απαιτεί περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης και περαιτέρω µείωση των δηµοσίων δαπανών είναι απολύτως παραπλανητικός. Η ανάπτυξη θα είναι ο µηχανισµός αύξησης των εισοδηµάτων, των φορολογικών εσόδων (µε σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης) και των δηµοσίων δαπανών και ταυτόχρονης αύξησης και των πρωτογενών πλεονασµάτων, όπως είναι αναγκαίο. Η προηγούµενη πλάνη ότι η ανάπτυξη θα µπορούσε να προκύψει µε ανεξέλεγκτη αύξηση των εγχώριων εισοδηµάτων µε τη δηµιουργία πρωτογενών ελλειµµάτων που θα χρηµατοδοτούνται µε ξένο δανεισµό, αποδείχθηκε αυτό που είναι: Πλάνη. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει πλέον ισχύ ούτε ως πλάνη διότι δανεισµός από το εξωτερικό δεν υπάρχει για την χρηµατοδοτήσει. ανεισµός από το εξωτερικό υπάρχει µόνο µε πρωτογενή πλεονάσµατα. Από εδώ και πέρα τα εγχώρια εισοδήµατα θα αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς µε την εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας και µε τη συµβολή του εγχώριου ανθρώπινου δυναµικού και της εγχώριας και ξένης επιχειρηµατικότητας για διεθνώς ανταγωνιστική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια οικονοµία. Από αυτά τα υγιώς αυξανόµενα εισοδήµατα θα προκύπτουν και τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Τέλος, συνεχίζεται και το 2014 η πορεία προσαρµογής στο εξωτερικό Ισοζύγιο Πληρωµών της χώρας, µε επίτευξη πλεονάσµατος ύψους 450 εκατ. στο ΙΤΣ ήδη από το 1 ο 2µηνο του Μετά το σηµαντικό πλεόνασµα 1,25% του ΑΕΠ που καταγράφηκε στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών µε τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις (ΙΤΣ) το 2013, πλεόνασµα ύψους 450,2 εκατ. καταγράφεται στο ΙΤΣ και στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι ελλείµµατος ύψους 367 εκατ. στο 1 ο 2µηνο.2013 και ελλείµµατος 6,29 δις στο 1 ο 2µηνο Ειδικότερα, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου εκτός καυσίµων και πλοίων µειώθηκε περαιτέρω στα 1,24 δις στο 1 ο 2µηνο.2014, από 1,28 δις στο 1 ο 2µηνο.2013 και από 2,95 δις στο 1 ο 2µηνο Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία διατηρήθηκαν στα 2,89 δις στο 1 ο 2ιµηνο.2014, από 2,32 δις στο 1 ο 2µηνο.2013 και από 1,63 δις στο 1 ο 2µηνο Αντίθετα, οι αντίστοιχες εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία ήταν σηµαντικά µειωµένες. Αξιοσηµείωτη ήταν στο 1 ο 2µηνο.2014 η αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισµό κατά 17,3%, έναντι της µικρής πτώσης τους κατά -0,1% στο 1 ο 2µηνο.2013, καθώς και η αύξηση των εισπράξεων από τις διεθνείς µεταφορές (ναυτιλία) κατά 5,6%, έναντι της µεγάλης πτώσης τους κατά -11,9% στο 1 ο 2µηνο Σηµειώνεται ότι πλεόνασµα στο ΙΤΣ στο 1 ο 2µηνο 2014 σηµειώθηκε παρά το ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου των καυσίµων ήταν αυξηµένο κατά 50,8 εκατ. (+3,4%), κυρίως λόγω της πτώσης των εξαγωγών καυσίµων κατά -4,06%, µετά την αύξησή τους κατά 37,9% στο 1 ο 2µηνο.2013, κατά 56,45% στο 1 ο 2µηνο.2012 και κατά 30,66% στο 1 ο 2µηνο Τέλος, αξιοσηµείωτη ήταν στο 1 ο 2µηνο.2012 η αύξηση κατά 27,34% των πληρωµών για ταξίδια στο εξωτερικό και κατά 9,17% των πληρωµών για λοιπές υπηρεσίες. Έτσι, οι πληρωµές για εισαγωγές υπηρεσιών ήταν αυξηµένες κατά 5,87% στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι της πτώσης τους κατά -12,2% στο 1 ο 2µηνο.2013 και κατά -15,9% στο 1 ο 2µηνο Από την άλλη πλευρά, αξιοσηµείωτες αναµένεται να είναι οι εξελίξεις στο λογαριασµό κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών κατά το Το ισοζύγιο του λογαριασµού αυτού αναµένεται να καταστεί και πάλι ελαφρά πλεονασµατικό το 2014, λόγω των σηµαντικών εισροών κεφαλαίων για την αναπλήρωση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, καθώς και για επενδύσεις ξένων επενδυτών σε οµολογιακές εκδόσεις των τραπεζών και του ελληνικού δηµοσίου. Επιπλέον, εισροές κεφαλαίων καταγράφονται τώρα και για τοποθετήσεις στις 3

4 εκδόσεις εντόκων γραµµατίων του ελλ. δηµοσίου, ενώ αναµένεται και επιστροφή καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες έως το τέλος του 2014, πράγµα του δεν έχει συµβεί ακόµη στο 1 ο 2µηνο Η συνεπαγόµενη βελτίωση της ρευστότητας στην εγχώρια ελληνική οικονοµία στους επόµενους µήνες (η οποία έως τώρα έχει συµβεί σε περιορισµένο βαθµό λόγω της σηµαντικής και πάλι καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που έχει λαµβάνειν η χώρα από τη Ζώνη του Ευρώ και από το ΝΤ και, επίσης, λόγω της καθυστέρησης στην επιστροφή των καταθέσεων) αναµένεται να συµβάλλει αφενός στην επίτευξη σηµαντικών θετικών ρυθµών ανάπτυξης στην οικονοµία (άνω του 1,0% το 2014) και, αφετέρου, στην καταγραφή, ενδεχοµένως, και πάλι ενός µικρού ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ το Το έλλειµµα αυτό µπορεί να συµβεί λόγω της αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (όπως ήδη συµβαίνει στις πληρωµές για εισαγωγές υπηρεσιών) και παρά την αναµενόµενη σηµαντική αύξηση των εισπράξεων από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και από τις τρέχουσες και τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις. Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη και τα έσοδα από τις επιστροφές των κερδών των κεντρικών τραπεζών της ΖτΕ από τα ελληνικά κρατικά οµόλογα που έχουν στην κατοχή τους, τότε το ΙΤΣ της χώρας θα είναι πλεονασµατικό, κατά περίπου 0,8% του ΑΕΠ και το Παγκόσµια Οικονοµία Οι επενδυτές στην τρέχουσα περίοδο βρίσκονται αντιµέτωποι µε θετικές και σχετικά αρνητικές εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία τις οποίες προσπαθούν να ερµηνεύσουν για να εξάγουν τα συµπεράσµατά τους για το δυναµισµό της ανάπτυξης το 2014 και στα επόµενα έτη. Ειδικότερα: α) Στις ΗΠΑ, ο εξαιρετικά επώδυνος σε ένταση και διάρκεια χειµώνας έχει αφήσει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ τόσο στο 4 ο 3µηνο.2013, όσο και στο 1 ο 3µηνο Η αναµενόµενη ανάκαµψη της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ δεν έγινε εµφανής ούτε τον Μάρτ Ωστόσο, εξακολουθεί να αναµένεται να συµβεί από το 2 ο 3µηνο Αντίθετα, ικανοποιητική ήταν η πορεία της βιοµηχανικής παραγωγής ήδη από το 1 ο 3µηνο 2014 και ικανοποιητική αναµένεται να είναι και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. β) Στη Ζώνη του Ευρώ και στο Ηνωµένο Βασίλειο η σηµαντική βελτίωση των δεικτών υπευθύνων προµηθειών (PMI), οικονοµικού κλίµατος (ESI) και επενδυτικής και επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στη Γερµανία (ZEW και IFO) δείχνουν ότι η ανάκαµψη των οικονοµιών που θα είναι ουσιαστική στο 1 ο 3µηνο.2014, αναµένεται ακόµη και να επιταχυνθεί από το 2 ο 3µηνο Σηµαντική συµβολή σε αυτή την ανάκαµψη έχουν οι οικονοµίες της Περιφέρειας µετά τη σηµαντική βελτίωση των δηµοσίων οικονοµικών τους και την επίτευξη σηµαντικών πλεονασµάτων στα εξωτερικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους, ενώ εξαιρετικά περιορισµένη εξακολουθεί να είναι η συµβολή στην ανάκαµψη της Ευρώπης της εγχώριας ζήτησης στις πλεονασµατικές οικονοµίες (Γερµανία, Ολλανδία, Ελβετία, Φιλανδία, κ.ά.). γ) Στην Κίνα, προβληµατισµό προκαλεί η εξασθένιση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ στο 7,4% στο 1ο 3µηνο 2014, ενώ οι ανησυχίες ενισχύονται περαιτέρω, καθώς για 4 ο κατά σειρά µήνα ο δείκτης ΡMΙ στη µεταποίηση διατηρήθηκε κάτω από τις 50 µονάδες, παρά το ότι κατέγραψε οριακή άνοδο τον Απρίλιο στις 48,3 µονάδες, έναντι 48,0 µονάδων τον Μάρτιο. Ειδικότερα, περιορίζεται ο ρυθµός αύξησης των επενδύσεων στην Κίνα, λόγω και των περιορισµών στην εγχώρια πιστωτική επέκταση των τραπεζών που φαίνεται να επιβάλλεται από την Κυβέρνηση για διαφύλαξη της σταθερότητας στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Τέλος, δ) στην Ιαπωνία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν από τη σηµαντική αύξηση του φόρου κατανάλωσης από την 1 η Απρ.2014, ενώ ανησυχία προκαλεί η µικρή αύξηση σε ετήσια βάση των εξαγωγών της χώρας τον Μάρτ.2014, σε σύγκριση µε τη µεγάλη αύξηση των εισαγωγών, που οδήγησαν σε αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου σε επίπεδα ρεκόρ τον Μάρτ Πιο αναλυτικά: Στην Κίνα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οικονοµικής δραστηριότητας η ΤτΚίνας ανακοίνωσε ( ) µείωση του ποσοστού των καταθέσεων που οι τράπεζες της περιφέρειας υποχρεούνται να διατηρούν ως αποθεµατικό στο 0,5%-2,0%. Το µέτρο αυτό εκτιµάται ότι θα ενισχύσει οριακά την ρευστότητα στην αγορά κατά περίπου δις Γουάν ( 10 δις), χωρίς ωστόσο να µπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα γενικότερης εφαρµογής του εάν αυξηθούν οι ενδείξεις περαιτέρω επιβράδυνσης της οικονοµίας της Κίνας. Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ το 1ο 3µηνο 2014 επιβραδύνθηκε στο 7,4% (ετήσια µεταβολή), έναντι 7,7% το 4ο 3µηνο 2013 και έναντι εκτιµήσεων της αγοράς για αύξηση κατά 7,3%. Η επιβράδυνση ανάπτυξης αποδίδεται στη µείωση των επενδύσεων λόγω περιορισµού της τραπεζικής χρηµατοδότησης. Στο 2ο 3µηνο 2014 εκτιµάται ότι όποια µείωση του ΑΕΠ που µπορεί να προέρθει από τη µείωση της πιστωτικής επέκτασης θα µετριασθεί από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης η οποία θα στηριχθεί από την αύξηση των µισθών. Η κυβέρνηση έχει θέσει στόχο για ανάπτυξη στο 7,5% το Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία σηµατοδοτούν αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας το 2014 κατά 7,4% (χαµηλότερος ρυθµός ανάπτυξης από το 1990). Πάντως, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,8% σε ετήσια βάση τον Μάρ.2014, έναντι 8,6% στο 1 ο 2µηνο.2014, µε τις επιχειρήσεις joint venture και τις αυτοκινητοβιοµηχανίες να καταγράφουν τους υψηλότερους ρυθµούς ανόδου. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος ανήλθε στο 128,0 στο 1ο 4

5 3µηνο 2014, από 124,3 το 4ο 3µηνο 2013, µε βελτιωµένο κλίµα στις µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις. Οι παρεµβάσεις της ΤτΚίνας στην αγορά συναλλάγµατος στην διάρκεια του 1ου 3µηνου 2014, σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναλυτών συνέβαλαν κατά σηµαντικό ποσοστό στην αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων. Σύµφωνα µε τα προσφάτως δηµοσιευθέντα στοιχεία τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά $129 δις το 1 ο 3µηνο 2014, στα $ 3,95 τρισ. ( 2,86 τρισ.). Στις ΗΠΑ, εξακολουθούν να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις στελεχών της Fed και αναλυτών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής ποσοτικής ενίσχυσης της ρευστότητας QE3 που εφαρµόζει η Fed, προκειµένου να ενισχύσει την οικονοµική δραστηριότητα. Η διαφορετικότητα των απόψεων εστιάζεται στο ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς η επίδραση της αγοράς οµολόγων στο κόστος δανεισµού. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι αγορές χρεογράφων από τη Fed επηρέασαν πράγµατι το επίπεδο και τη δυναµική των πραγµατικών επιτοκίων στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε µελέτη ερευνητών της San Francisco-Fed εκτιµάται ότι το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων που ξεκίνησε από τα τέλη του 2010 έως τις αρχές του 2011 συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά µόλις 0,13%. Επίσης, οι ερευνητές της San Francisco-Fed καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η συνολική επίδραση της αγοράς οµολόγων από τη Fed την περίοδο οδήγησε σε µείωση της πραγµατικής απόδοσης του 10-ετούς οµολόγου κατά 140 µονάδες βάσης, ή 1,4%. Στις αναδυόµενες αγορές, καταγράφεται σηµαντική επιστροφή επενδυτικών κεφαλαίων, τόσο στα χρηµατιστήρια όσο και στις αγορές οµολόγων, κυρίως λόγω ελκυστικών αποτιµήσεων. Οι τελευταίες άλλωστε έχουν ωθήσει τους µετοχικούς τίτλους αρκετών χωρών που ανήκουν στην κατηγορία των αναδυοµένων αγορών στα επίπεδα του περασµένου φθινοπώρου. Ωστόσο, σηµειώνεται µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ χωρών. Στην οµάδα των πέντε καλύτερων χωρών από πλευράς επίδοσης συγκαταλέγονται αυτή την περίοδο η Αργεντινή, η Αίγυπτος, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία και η Κορέα, ενώ αδυναµία εµφανίζουν το Περού, η Χιλή, η Τουρκία, η Ρωσία και η Κολοµβία. Οι απώλειες που καταγράφουν οι τρεις χώρες της Λατινικής Αµερικής συνδέονται µε τις χαµηλές διεθνείς τιµές των βασικών µετάλλων, λόγω αποκλιµάκωσης των αναπτυξιακών ρυθµών στην Κίνα, ενώ η Ρωσία και η Τουρκία έχουν πληγεί από τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει η κρίση της Ουκρανίας. Θετικά ήταν τα σχόλια για την πορεία της οικονοµίας της Ισπανίας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody s σε πρόσφατη έκθεση του. Ο οίκος ανακοίνωσε ότι η οικονοµία είναι σε πορεία σταθερής βελτίωσης µε τις εξαγωγές να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης. Ωστόσο, εκτιµά ότι θετικό ρόλο θα διαδραµατίσει στο εφεξής η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης στην αύξηση του ΑΕΠ. Υπενθυµίζεται ότι ο οίκος Moody s αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας κατά µία βαθµίδα σε Baa2, τον Φεβρ Στη συνέχεια, δεν προέβη σε µια νέα κίνηση, καθώς εκτιµά ότι η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας παραµένει αδύναµη λόγω των υψηλών ελλειµµάτων και του αυξανόµενου δηµόσιου χρέους. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε προσφάτως ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας υποχώρησε στο 6,62% του ΑΕΠ το 2013, από 6,84% το 2012, οριακά υψηλότερα από το 6,50% που είχε τεθεί ως στόχος. Παράλληλα, το δηµόσιο χρέος κατέγραψε νέο ιστορικά υψηλό αγγίζοντας το 93,9% του ΑΕΠ το Σύµφωνα µε τον οίκο οι επώδυνες µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει άρχισαν να αποδίδουν θετικά στην οικονοµική ανάπτυξη, ωστόσο, η ανάπτυξη δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλή µε αποτέλεσµα το ποσοστό ανεργίας να εξακολουθεί να διαµορφώνεται περί το 26%. Στην Ευρωζώνη, αν και ο ενοποιηµένος δείκτης PMI διαµορφώθηκε τον Απρίλιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, η οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι ακόµη αρκετά ισχυρή ώστε να µειώσει τους φόβους για αποπληθωρισµό. Ο πληθωρισµός πιθανότατα να παραµένει χαµηλά λόγω του ισχυρού ευρώ, ωστόσο σύµφωνα µε τον Benoit Coeure, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, η κεντρική τράπεζα έχει ακόµα περιθώριο για µείωση του βασικού της επιτοκίου, ενώ διαθέτει µεγάλη εργαλειοθήκη για την εφαρµογή χαλαρότερης νοµισµατικής πολιτικής σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι οικονοµικές συνθήκες. Στην Ιαπωνία, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, µε βάση µη εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία, αυξήθηκε τον Μάρ.2014 σε δις, από 800 δις τον Φεβ. 2014, µε αύξηση των εισαγωγών κατά 18,1% σε ετήσια βάση (Φεβρ.2014: +9,0%) και µε ελάχιστη αύξηση των εξαγωγών µόλις κατά 1,8% (Φεβρ.2014: +9,8%). Αναµένεται περιορισµός του εµπορικού ελλείµµατος στο προσεχές µέλλον ως απόρροια βελτίωσης της παγκόσµιας οικονοµίας και της µείωσης της εσωτερικής ζήτησης λόγω του υψηλότερου φόρου κατανάλωσης. Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης υποχώρησε τον Μάρ.2014 σε 37,5 από 38,5 τον Φεβ. 2014, στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Αύγ.2011 λόγω της αύξησης από του φόρου κατανάλωσης. Εξελίξεις στην πραγµατική οικονοµία: Στις ΗΠΑ, η αγορά ακινήτων εµφανίζει περαιτέρω επιβράδυνση όπως δείχνουν οι µειώσεις των αδειών οικοδοµών κατά -2,4% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, έναντι αύξησης κατά 7,3% τον Φεβρ.2014 και των πωλήσεων των υφιστάµενων κατοικιών κατά -0,2% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 από -0,4% τον Φεβρ Οι ενάρξεις κατοικιών σηµείωσαν άνοδο κατά 2,8% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, από 1,9% τον Φεβρ.2014, όπως επίσης και ο δείκτης τιµών κατοικιών FHFA ο οποίος σε µηναία βάση αυξήθηκε κατά 0,6% τον Φεβρ.2014 έναντι ανόδου 0,4% τον Ιαν Από την άλλη πλευρά, η βιοµηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,7% σε 5

6 µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 έναντι αύξησης 1,2% τον Φεβρ Επίσης, άνοδο της µεταποιητικής παραγωγής σηµατοδοτεί και η σηµαντική άνοδος του δείκτη US Philly Fed στις 16,6 µονάδες τον Απρ.2014 από τις 9,0 µονάδες τον Μάρτ Τέλος, στην αγορά εργασίας, οι εβδοµαδιαίες αιτήσεις για εγγραφή στα ταµεία ανεργίας αυξήθηκαν κατά την εβδοµάδα έως έναντι της προηγούµενης εβδοµάδας (χαµηλό 7- ετίας) και έναντι εκτιµήσεων της αγοράς για αύξησή τους στις Σε µέσα επίπεδα για την περίοδο , οι αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας διαµορφώνονται στις µε ιστορικά υψηλό τις (Οκτ.1982) και χαµηλό τις Στην Ευρωζώνη (ΖτΕ), ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ στη ΖτΕ ανήλθε στο 54,0 τον Απρ.2014, από 53,1 τον Μαρ.2014 µε αποτέλεσµα ο µέσος όρος του δείκτη στη ΖτΕ στο 1ο 3µηνο 2014 να διαµορφωθεί στο 53,2 από 51,9 το 4ο 3µηνο Ο δείκτης ΡΜΙ στη µεταποίηση κατέγραψε οριακή αύξηση κατά 0,3 µονάδες, ενώ ο δείκτης ΡΜΙ για τις υπηρεσίες, που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ της ΖτΕ, ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο (53,1 Απρ.2014). Αξιοσηµείωτη ήταν η αύξηση του ενοποιηµένου δείκτη ΡΜΙ στη Γερµανία, ενώ ο δείκτης αυτός υποχώρησε στη Γαλλία. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το 1ο 2µηνο 2014 αποτελούν τη βασική αιτία ανόδου της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε σε µηνιαία βάση κατά +0,1% το Φεβ.2014 και +1,6% τον Ιαν Η θετική εξέλιξη προοιωνίζει µια επίσης θετική πορεία για το 1ο 3µηνο 2014 µετά από δύο συνεχή τρίµηνα αρνητικών επιδόσεων. Αισιόδοξο µήνυµα για την οικονοµική ανάπτυξη στην ΖτΕ στέλνει ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ο οποίος βελτιώθηκε για 2 ο κατά σειρά µήνα στο -8,7 τον Απρ.2014 από το -9,3 τον Μάρ Ωστόσο, η υποχώρηση του πληθωρισµού στη ΖτΕ στο 0,5% τον Μάρ.2014 από 0,7% τον Φεβ.2014 προβληµατίζει τους επενδυτές οι οποίοι δεν αποκλείουν το φαινόµενο εµφάνισης αποπληθωρισµού. Στις αγορές κεφαλαίου, η πτώση του πληθωρισµού στην Ευρωζώνη και η αυξηµένη πιθανότητα περαιτέρω χαλάρωση της νοµισµατικής της πολιτικής της ΕΚΤ, συντηρούν το θετικό κλίµα στις αγορές οµολόγων. Το υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον για τα οµόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης, επιβεβαιώθηκε και στην έκδοση του νέου 10-ετούς οµολόγου της Πορτογαλίας. Το Πορτογαλικό δηµόσιο για πρώτη φορά µετά από διάστηµα τριών ετών, προέβη σε πώληση 10-ετούς οµολόγου ύψους 750 εκατ. µε µέσο επιτόκιο δανεισµού 3,5752% που αποτελεί ιστορικά χαµηλό επίπεδο, µε συντελεστή κάλυψης 3,5. Υπενθυµίζεται ότι το Φεβρ.2014, η Πορτογαλία είχε εκδώσει κοινοπρακτικό οµόλογο 10-ετούς διάρκειας µε µέσο επιτόκιο 5,112%, ενώ η Ιρλανδία δανείσθηκε µε µέσο επιτόκιο 2,967% µέσω 10-ετούς οµολόγου στην πρώτη έκδοση που πραγµατοποίησε µετά την έξοδο της από το Μνηµόνιο. Η θετική ανταπόκριση των επενδυτών στην 1 η έκδοση 10-ετους οµολόγου της Πορτογαλίας δεν αποκλείει την πιθανότητα στις οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P και Moody s να προβούν σε πιστοληπτική αναβάθµιση της χώρας. Εντυπωσιακή είναι και η υποχώρηση του 5ετούς κόστους δανεισµού της Ισπανίας (1,666%), δηλαδή σε επίπεδα χαµηλότερα των ΗΠΑ (1,7194%) και η υποχώρηση του κόστους δανεισµού της Ιρλανδίας (1,344%). Η διαφορά απόδοσης του 10-ετούς πορτογαλικού οµολόγου σε σχέση µε το αντίστοιχο γερµανικό, υποχώρησε στις 213 µ.β. από 237 µ.β. και του 10- ετούς ιταλικού οµολόγου έναντι του 10-ετούς γερµανικού στις 156 µ.β. την , από 167 µ.β. πριν ένα 7ήµερο. Η απόδοση του 10-ετούς οµολόγου των ΗΠΑ την διαµορφωνόταν στο 2,72% από 2,67% που ήταν την Στην Ολλανδία, το δηµόσιο άντλησε ( ) το συνολικό ποσό των 2,87 δισ. µέσω δηµοπρασίας 3-µηνων και 6-µήνων εντόκων γραµµατίων (ΕΓ) µε επιτόκια 0,129% και 0,14% αντίστοιχα. Στην Ισπανία, το δηµόσιο άντλησε την ίδια ηµέρα το συνολικό ποσό των 3,06 δισ. µέσω δηµοπρασίας 3-µηνων και 9-µήνων εντόκων γραµµατίων (ΕΓ). Αναλυτικότερα, αντλήθηκε το ποσό των 1,07 δισ. από ΕΓ 3-µήνης διάρκειας µε µέσο επιτόκιο δανεισµού 0,324% και συντελεστή κάλυψης 4,06. Μέσω 9-µηνών ΕΓ αντλήθηκαν 1,99 δισ. µε µέσο επιτόκιο 0,465% και συντελεστή κάλυψης 2,47. Αγορές συναλλάγµατος: Ο σταθµισµένος δείκτης δολαρίου, που µετρά την ισοτιµία του δολαρίου έναντι 6 βασικών νοµισµάτων σηµειώνει οριακή άνοδο στο 79,74 ( ) από 79,61 ( ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του χρηµατιστηρίου του Σικάγο, οι τοποθετήσεις κατά του δολαρίου, για µη εµπορικές συναλλαγές (specs), την εβδοµάδα που έληξε την διαµορφώθηκαν στα $-4,2 δις µε αποτέλεσµα οι συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να παραµείνουν αρνητικές στα $ 4,97 δις για δεύτερη συνεχή εβδοµάδα. Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για µη εµπορικές συναλλαγές την εβδοµάδα που έληξε την διαµορφώθηκαν στα $0,8 δισ. µε αποτέλεσµα οι συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να διαµορφωθούν στα $ 4,78 δις, από $ 4,02 δις την προηγούµενη εβδοµάδα. Το ευρώ κυµαινόταν στα 1,3835 USD/EUR στις από 1,3851 USD/EUR στις

7 Η διατήρηση του ευρώ στην περιοχή των $1,38 αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση του πληθωρισµού µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι πιθανότητες µείωσης του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Το Γουάν Κίνας καταγράφει τάσεις εξασθένισης έναντι του δολαρίου, µε τις απώλειές του από τις αρχές του έτους να ανέρχονται στο 3,03% ( ). Ειδικότερα, η ισοτιµία του Γουάν (CNY) κυµαινόταν στα 6,2374 CNY/USD (χαµηλότερο επίπεδο 16- εβδοµάδων). Η ΤτΚίνας µέχρι σήµερα δείχνει ότι είναι ικανοποιηµένη µε την εξασθένιση του Γουάν και δεν υπάρχουν ενδείξεις παρέµβασης για να σταµατήσει η πτώση. Η στερλίνα καταγράφει κέρδη τόσο έναντι του δολαρίου, όσο και έναντι του ευρώ, αφού κυµαινόταν στις στα $1,6792 και στα 1,2137 έναντι $1,6728 και 1,2080 στις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ελληνική Οικονοµία Ισοζύγιο Πληρωµών: Τo Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών µε τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις (ΙΤΣ) κατέγραψε πλεόνασµα +0,25% του ΑΕΠ τον Ιαν.- Φεβρ.2014, έναντι ελλείµµατος -0,20% τον Ιαν.- Φεβρ.2013,-0,67% τον Ιαν.-Φεβρ.2012 και 2,9% του ΑΕΠ τον Ιαν.-Φεβρ Αναλυτικότερα: Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου διαµορφώθηκε στα 3,27 δις τον Ιαν.-Φεβρ.2014 από 3,14 δις τον Ιαν.-Φεβρ.2013, κυρίως λόγω της αύξησης του ελλείµµατος του ισοζυγίου των καυσίµων κατά 3,4% και του ελλείµµατος του ισοζυγίου των πλοίων κατά 52,8%. Από την άλλη πλευρά το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου εκτός καυσίµων και πλοίων µειώθηκε σε 1,24 δισ. τον Ιαν.-Φεβρ.2014 από 1,28 δισ. τον Ιαν.- Φεβρ.2013, µε νέα πτώση κατά -3,5% σε ετήσια βάση. Τούτο συνέβη παρά τη µικρή µείωση των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία κατά - 1,4% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, αφού οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία σηµείωσαν πτώση κατά -2,1%. Στο Ισοζύγιο των Καυσίµων, οι πληρωµές για εισαγωγές καυσίµων ήταν οριακά αυξηµένες κατά 0,02% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, µετά τη µείωσή τους κατά -3,0% τον Ιαν.-Φεβρ Από την άλλη πλευρά, οι εισπράξεις από εξαγωγές καυσίµων µειώθηκαν κατά -4,1% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έπειτα από την αύξησή τους κατά 38,0% τον Ιαν.- Φεβρ Ως εκ τούτου, τον Ιαν.2014 σηµειώθηκε αύξηση στο έλλειµµα του ισοζυγίου των καυσίµων κατά 3,4% σε ετήσια βάση, έναντι µείωσής του κατά -22,3% τον Ιαν.-Φεβρ Ισοζύγιο Υπηρεσιών: Αυξηµένο κατά 7,5% σε ετήσια βάση ήταν το πλεόνασµα του ισοζυγίου των υπηρεσιών τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έπειτα από µείωσή του κατά -5,4% τον Ιαν.-Φεβρ Οι συνολικές εισπράξεις από τις εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Ιαν.-Φεβρ.2014, από µείωσή τους κατά -9,8% τον Ιαν.-Φβερ Αντίθετα, οι πληρωµές για εισαγωγές υπηρεσιών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 5,9% τον Ιαν.-Φεβρ2013 έναντι πτώσης τους κατά -12,2% τον Ιαν.- Φεβρ Ειδικότερα: Σηµειώθηκε αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισµό (συµπεριλαµβανοµένων και των εισπράξεων από την Κρουαζιέρα) κατά 17,3% τον Ιαν.- Φεβρ.2014, µετά την οριακή µείωσή τους κατά -0,1% τον Ιαν.-Φεβρ Παράλληλα, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία ενισχύθηκαν κατά 5,6% σε ετήσια βάση τον Ιαν.-Φεβρ.2014 από µείωση κατά -11,% τον Ιαν.- Φεβρ Αξιοσηµείωτη ήταν και η αύξηση των εισπράξεων από τις λοιπές υπηρεσίες κατά 4,8% στο 1 ο 2µηνο.2014, µετά την πτώση τους κατά -6,2% στο 1 ο 2µηνο.2013 και την αύξησή τους κατά 19,6% στο 1 ο 2µηνο.2012 και κατά 13,9% στο 1 ο 2µηνο Ωστόσο, και οι πληρωµές για εισαγωγές λοιπών υπηρεσιών ήταν σηµαντικά αυξηµένες κατά 9,17% στο 1 ο 2µηνο.2014, µετά την πτώση τους κατά -6,24% στο 1 ο 2µηνο Όσον αφορά το Ισοζύγιο Εισοδηµάτων, οι πληρωµές τόκων, µερισµάτων και κερδών αυξήθηκαν κατά 3,8% στο 1 ο 2µηνο.2014, µετά την πτώση τους κατά -16,8% στο 1 ο 2µηνο κατά 40 εκατ. περίπου, ενώ οι εισπράξεις εγχώριων κατοίκων από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από επενδύσεις τους στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 7,4%. Στο ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων το πλεόνασµα ανήλθε στα 1,67 δις στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι 1,62 δις στο 1 ο 2µηνο.2013, µε πτώση των εισροών µεταναστευτικών εµβασµάτων κατά -32,7%, µετά την αύξησή τους κατά 103,4% στο 1 ο 2µηνο Επίσης, οι µεταβιβάσεις µεταναστευτικών εµβασµάτων στο εξωτερικό περιορίστηκαν στα 101,3 εκατ. στο 1 ο 2µηνο.2014, από τα 261 εκατ. στο 1 ο 2µηνο Οι εισπράξεις από και οι πληρωµές προς την ΕΕ-28 διαµορφώθηκαν στα 2,16 δις και 0,61 δις αντίστοιχα στο 1 ο 2µηνο.2014, έναντι 2,14 δις και 0,74 δις αντίστοιχα στο 1 ο 2µηνο Στο ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων, οι εισροές κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ ήταν σηµαντικά αυξηµένες κατά 118,5% συµβάλλοντας στη δηµιουργία του πλεονάσµατος του ΙΤΣ. Για το έτος ως σύνολο οι εισροές από την πηγή αυτή αναµένεται να διαµορφωθούν σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα 3,9 δις που ανήλθαν το Στον Λογαριασµό Κεφαλαίων (ΛΚ) καταγράφηκε έλλειµµα 140,9 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έναντι ελλείµµατος 256,7 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ.2013, ως ακολούθως: (α) Στον τοµέα των Ξένων Άµεσων Επενδύσεων σηµειώθηκε καθαρή εκροή κεφαλαίων ύψους 103,6 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ.2014, έναντι εισροής 537,8 εκατ. τον Ιαν.-Φεβρ Ειδικότερα, οι άµεσες επενδύσεις µη κατοίκων στην Ελλάδα εµφάνισαν καθαρή εισροή 55,4 εκατ. ενώ οι εγχώριες επιχειρήσεις σηµείωσαν επίσης καθαρή εκροή ύψους 159 εκατ. Σύµφωνα µε το ελτίο της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Φεβρ.2014 οι άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από µη κατοίκους 7

8 εµφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 100 εκατ., µε σηµαντικότερη συναλλαγή την εισροή 146 εκατ. λόγω της συµµετοχής της Fairfax Financial Holding Ltd (Καναδάς) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties AE. Οι εισροή ΞΑΕ από το εξωτερικό θα λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις από τον Μάρτιο 2014, µε την καταγραφή των σηµαντικών εισροών κεφαλαίων από ξένους επενδυτές για τοποθετήσεις στις ΑΜΚ των εγχώριων τραπεζών που θα ολοκληρωθούν τον Μάιο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών σε εκατ. Ιαν.-Φεβρ.2014 Ιαν.-Φεβρ.2013 Απόλυτη ιαφορά Έλλειµµα Ισοζυγίου Καυσίµων , ,7 56,1 Έλλειµµα Ισοζυγίου Πλοίων -344,0-225,1 118,9 Έλλ. Εµπορικού Ισοζ. εκτός Καυσ. & Πλοίων , ,8-44,1 Έλλειµµα Εµπορικού Ισοζυγίου , ,7 130,8 Έλλειµµα Ισοζυγίου Εισοδηµάτων -538,0-533,7 4,3 Πλεόνασµα Ισοζυγίου Υπηρεσιών 1.135, ,5-78,8 Πλεόνασµα Ισοζυγίου Μεταβιβάσεων 3.120, ,8-873,6 Πλεόνασµα Ισοζ. Τρεχουσών Συναλλαγών (µε κεφαλαιακές µεταβιβάσεις) 450,2-367,0-817,2 Έλλειµµα Λογαριασµού Κεφαλαίων -697,9-260,7 115,7 Άµεσες Επενδύσεις -103,6 537,8-641,4 Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου , , ,9 Λοιπές Επενδύσεις 2.649, , ,0 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (β) Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 2,7 δισ. έναντι εισροής 1,4 δισ. τον Ιαν.-Φεβρ Αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραµµάτια του εξωτερικού και στη µείωση των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ηµοσίου. Η κίνηση αυτή αντισταθµίστηκε εν µέρει από την εισροή κεφαλαίων για αγορά µετοχών ελληνικών επιχειρήσεων από µη κατοίκους, καθώς και από τη µείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε οµόλογα εξωτερικού. (γ) Στον τοµέα των «λοιπών επενδύσεων, καταγράφηκε εισροή ύψους 2,6 δισ. έναντι εκροής 2,2 δισ. τον Ιαν.-Φεβρ.2013, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα. Εξελίξεις στον Τουρισµό: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο αριθµός των αφίξεων ξένων τουριστών στα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας (µε απευθείας αεροπορικές πτήσεις από το εξωτερικό) σηµείωσε νέα µεγάλη άνοδο κατά +16,0% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014 (Μάρτ.2013: -0,1%), µετά τις αυξήσεις κατά +30,3% και +26,6% τον Φεβρ.2014 και Ιαν.2014 αντίστοιχα. Έτσι, η αύξηση των αφίξεων στο 1 ο 3µηνο.2014 ήταν +23,2% σε ετήσια βάση, έναντι µείωσής τους κατά -6,2% το στο 1 ο 3µηνο.2013 (βλ. Πίνακα). Πίνακας: Αριθµός Αεροπορικών Αφίξεων (σε κύρια αεροδρόµια) / /2013 Ιαν ,87% 26,57% Φεβρ ,49% 30,26% Μάρτ ,10% 16,04% Σύνολο ,07% 28,25% Πηγή: ΣΕΤΕ. Βάσει των στοιχείων του ΣΕΤΕ στο 1 ο 3µηνο.2014, η µεγαλύτερη αύξηση των διεθνών αφίξεων σηµειώθηκε στα αεροδρόµια: της Πελοποννήσου (+62,1%), των Αθηνών (+32,3% (έναντι -9,1% το 1 ο 3µηνο.2013), της Θεσσαλονίκης (+11,5%) και της Κρήτης (+3,3%). Σηµειώνεται η µεγάλη αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόµιο των Αθηνών, που άρχισε από τον Ιούνιο του 2012 και εξακολουθεί µε έντονο αυξητικό ρυθµό στους πρώτους µήνες του Η αισθητή βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας της πόλης και η προώθηση του συνεδριακού και άλλων µορφών τουρισµού, συντείνουν στον σηµαντικά αυξηµένο αριθµό αφίξεων στην Αθήνα. Μάλιστα η πλειονότητα των αφιχθέντων τουριστών στην Αθήνα παραµένουν στην πόλη, επισκεπτόµενοι κυρίως τουριστικούς προορισµούς εγγύς των Αθηνών. Η πολύ ευνοϊκή εικόνα του ελληνικού τουρισµού του 2014 προκύπτει και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σύµφωνα µε τα οποία οι αφίξεις εξωτερικού στο σύνολο των αεροδροµίων της χώρας, αυξήθηκαν κατά +22,2% στο 1 ο 3µηνο.2014, έναντι µείωσής τους κατά -8,3% την αντίστοιχη περίοδο του Το ότι η τουριστική κίνηση του 2014 θα είναι κατά πολύ ευνοϊκότερη του 2013, έτος που σηµειώθηκε το ρεκόρ διεθνών αφίξεων των 17,9 εκατ. τουριστών, τεκµαίρεται και από τους δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ στους τοµείς του τουρισµού, οι οποίοι σηµειώνουν σηµαντική άνοδο. Πιο συγκεκριµένα, συνεχίζεται η αυξητική τάση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στον κλάδο «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά Πρακτορεία» (Μάρτ.2014: 92,5 µον., Φεβρ.2014: 91,6 µον., έναντι 69,6 µον. τον Μάρτ.2013). Επισηµαίνεται ειδικά η αλµατώδης αύξηση στον κλάδο των «Τουριστικών Πρακτορείων» (Μάρτ.2014: 120,8 µον., Φεβρ.2014: 111,1 µον.,μάρτ.2013: 67,9 µον.), γεγονός που αντανακλά τη σηµαντική αύξηση των συµβολαίων προ-κρατήσεων για το Τέλος, από τα στοιχεία της έρευνας συνόρων, που διενεργεί η ΤτΕλλάδος, και ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ στις προκύπτει ότι το 2013 η εισερχόµενη τουριστική κίνηση (σε κάθε είδους τουριστικό κατάλυµα και µε κάθε µεταφορικό µέσο) αυξήθηκε σηµαντικά κατά +15,5%, έναντι µείωσής της το 2012 κατά -5,5%. Έτσι, οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανήλθαν σε 17,92 εκατ. το 2013 (βλ. Ιστόγραµµα), έναντι 15,52 εκατ. το 2012 και 16,42 εκατ. το Οι περισσότερες αφίξεις του 2013 έγιναν αεροπορικώς (68,7%) και ακολουθούν οι οδικές (26,8%) και οι θαλάσσιες (4,5%), ενώ ουδεµία σιδηροδροµική άφιξη παρατηρήθηκε το 2013, εξαιτίας της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των ελληνικών σιδηροδρόµων. Αναλυτικότερα οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (2013: 88,1%, 2012: 89,3%) παρουσίασαν το 2013 αξιόλογη άνοδο κατά +13,9%, έναντι µείωσής τους κατά -5,5% το Από την άλλη πλευρά, οι αφίξεις από το σύνολο των κρατών µελών της ΕΕ-28 κατέγραψαν µικρότερη άνοδο κατά +7,5% (κυρίως λόγω των µειωµένων αφίξεων από το Ην. Βασίλειο 8

9 και από τη µικρή αύξηση των αφίξεων από τις Σκανδιναβικές χώρες), έναντι -8,5% το ,1 13,3 Αριθµός Τουριστών Ελλάδα (σε εκατ. άτοµα) 16,4 15,5 17, Αντίθετα, µειώθηκαν περαιτέρω οι ταξιδιώτες από την Αφρική (2013: 30,9 χιλ. -17,4%, 2012: -2,7%). Γενικότερα, οι τουριστικές αφίξεις µετά την πτώση του 2009 και του 2010, ανέκαµψαν το 2011, αλλά επανήλθαν σε κάµψη το Ωστόσο, το 2013 ήταν έτος καµπής καθώς σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των τουριστικών αφίξεων, µε παράλληλο χαρακτηριστικό την αναδιάρθρωση αυτών ανά περιοχή προέλευσης των τουριστών. ηλαδή µε υπερδιπλασιασµό του τουριστικού ρεύµατος από την Ανατολή (Ρωσία και Ασία), τη µικρή σχετικά αύξηση των αφίξεων από τη υτική Ευρώπη και τη µερική ανάκαµψη από την Αµερική. 60 Αριθµός Τουριστών σε Ελλάδα και ανταγωνίστριες χώρες 2013 (σε εκατ. άτοµα) Ισπανία Ιταλία Τουρκία Ελλάδα Κροατία Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος και WTO Αναφορικά µε τις κύριες πηγές του ελληνικού τουρισµού, σηµειώνεται η αύξηση των αφίξεων από: (1) τη Γαλλία κατά 17,9% το 2013 στα 1,15 εκατ., έναντι µείωσής τους κατά -15,0% το 2012, (2) την Ιταλία κατά 13,7% στις 964,3 χιλ. το 2013, έναντι πτώσης τους κατά -9,6% το 2012, (3) τη Γερµανία κατά 7,5% στα 2,26 εκατ. το 2013, έναντι πτώσης τους κατά -5,9% το 2012, (4) την Ολλανδία και Βέλγιο κατά 14,9% στις 925,4 χιλ. το 2013, έναντι πτώσης κατά -18,9% το 2012, (5) τη Ρωσία κατά 54,7% στα 1,35 εκατ. το 2013, έναντι αύξησης κατά 18,6% και το 2012, (6) την Τουρκία κατά 38,0% στις 831,1 χιλ. το 2013, µετά την αύξησή τους κατά 9,1% και το 2012 και (7) τις Σκανδιναβικές Χώρες κατά 0,2% στις 977,0 χιλ. το 2013, µετά την αύξησή τους κατά 0,2% και το Αντίθετα, αισθητή µείωση των αφίξεων παρατηρήθηκε από το Ην Βασίλειο κατά -3,9% το 2013, έναντι αύξησή τους κατά 9,3% το 2012, την Ισπανία (2013: -40,9%, 2012: +0,6%) και, για δεύτερο κατά σειρά έτος, από την Κύπρο (2013: -6,1%, 2012: -3,4%). Σχετικά µε την κατανοµή των αφίξεων κατά χώρα προέλευσης τη µεγαλύτερη συµµετοχή έχει η Γερµανία (2013: 12,7%, 2012: 13,6%) και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (2013: 10,3%, 2012: 12,4%), η Ρωσία (2013: 7,5%, 2012: 5,6%), η Γαλλία (2013: 6,4%, 2012: 6,3%) και η Ιταλία (2013: 5,4%, 2012: 5,5%). Από τις λοιπές Ηπείρους, σηµαντική αύξηση των επισκεπτών σηµειώθηκε από τις ΗΠΑ (2013: 466,5 χιλ. +24,8%, 2012: -22,9%) και τον Καναδά (2013: 186,7 χιλ. +81,8%, 2012: -27,8%), ενώ σηµαντική ήταν και η συµβολή στις αφίξεις της Ασίας (2013: 383,0 χιλ. +14,4%, 2012: +1,3%) Παγκόσµια Οικονοµία ΗΠΑ: Η αγορά ακινήτων δεν φαίνεται να σηµειώνει προς τα παρόν αισθητή βελτίωση. Οι ενάρξεις κατοικιών ενισχύθηκαν, λιγότερο του αναµενοµένου, κατά 2,8% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 (η αγορά ανέµενε µηνιαία αύξηση 5,8%), από 1,9% τον Φεβρ.2014 και -11,8% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση οι ενάρξεις ήταν µειωµένες κατά -5,9%. Παράλληλα, οι εκδοθείσες άδειες οικοδοµών µειώθηκαν κατά -2,4% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, έπειτα από την αισθητή αύξησή τους κατά 7,3% τον Φεβρ.2014 και -4,6% τον Ιαν Σε ετήσια βάση οι άδειες ήταν αυξηµένες κατά 11,2%. Επιπλέον ένδειξη της απογοητευτικής εικόνας της αγοράς ακινήτων αποτελεί και η µη αναµενόµενη µεγάλη πτώση των πωλήσεων νέων κατοικιών κατά -14,5% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 από πτώση κατά -4,5% τον Φεβρ.2014, ενώ σε ετήσια βάση οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -13,3%. Επίσης, οι πωλήσεις υφιστάµενων κατοικιών υποχώρησαν κατά -0,2% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 από -0,4% τον Φεβρ.2014, ενώ σε ετήσια βάση σηµείωσαν πτώση κατά -7,5%. Ο αριθµός των υφιστάµενων κατοικιών (οι οποίες είναι διαθέσιµες προς πώληση) αυξήθηκε σε 1,99 εκατ. τον Μάρτ.2014 από 1,90 εκατ. τον προηγούµενο µήνα (ο υψηλότερος αριθµός των τελευταίων τεσσάρων µηνών). Σε όρους χρονικής διάρκειας, η προσφορά των υφιστάµενων κατοικιών αντιστοιχεί σε 5,2 µήνες µέχρι να πωληθούν (η υψηλότερη των τελευταίων 18 µηνών), έναντι 5 µήνες των Φεβρ Η τελευταία εξέλιξη πιθανόν να ωθήσει τους κατασκευαστές να επιβραδύνουν τον ρυθµό κατασκευής νέων κατοικιών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Όσον αφορά τις τιµές των ακίνητων, ο δείκτης τιµών κατοικιών FHFA κατέγραψε µηναία άνοδο +0,6% τον Φεβρ.2014 από αύξηση 0,4% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6,9%. Γενικά, οι παράγοντες που λειτούργησαν ανασταλτικά στην ανάκαµψη της αγοράς ακινήτων τους προηγούµενους µήνες ήταν εκτός από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες, η χαµηλή προσφορά διαθέσιµων οικοπέδων, η έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, καθώς και το αυξανόµενο κόστος των οικοδοµικών υλικών. 9

10 Αντίθετα, µε την αγορά ακινήτων, η βιοµηχανική παραγωγή φαίνεται ότι ακολουθεί ανοδική πορεία καθώς ενισχύθηκε κατά 0,7% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014 (η αγορά ανέµενε αύξηση 0,5%) από 1,2% τον Φεβρ.2014 και µείωση κατά -0,2% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,8%. Οι µεγαλύτερες µηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στους κλάδους ορυχείων (+1,5%) και κοινής ωφέλειας (+1,0%). Η µεταποιητική παραγωγή (η οποία αποτελεί το 75% της συνολικής παραγωγής) ενισχύθηκε κατά 0,5% σε µηνιαία βάση τον Μάρτ.2014, λιγότερο από τη συνολική παραγωγή, ωστόσο ικανοποιητικά, έναντι αύξησής της κατά 1,4% τον Φεβρ.2014, ενώ σε ετήσια βάση η παραγωγή της µεταποίησης ήταν αυξηµένη τον Μάρτ.2014 κατά 2,8%. Η ικανοποιητική πορεία της παραγωγής της µεταποιητικής βιοµηχανίας προκύπτει και στην αξιοσηµείωτη άνοδο του δείκτη US Philly Fed, ο οποίος ανήλθε στις +16,6 µονάδες τον Απρ.2014 (η αγορά ανέµενε +10,0) από +9,0 τον προηγούµενο µήνα. Σηµειώνεται ότι άνοδος του εν λόγω δείκτη άνω του µηδενός, αντανακλά επέκταση της µεταποιητικής παραγωγής. Τέλος, στην αγορά εργασίας, οι εβδοµαδιαίες αιτήσεις για εγγραφή στα ταµεία ανεργίας αυξήθηκαν κατά την εβδοµάδα έως στις Ο µέσος των τελευταίων 4-εβδοµάδων διαµορφώθηκε στις , ο οποίος είναι και ο χαµηλότερος µέσος όρος από τον Οκτώβριο ΖτΕ: Τα στοιχεία της συγκυρίας που δηµοσιεύθηκαν στο προηγούµενο 7ήµερο είναι ενθαρρυντικά και σηµατοδοτούν περαιτέρω βελτίωση της οικονοµίας το 2 ο 3µηνο Ειδικότερα: α) Ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ στη ΖτΕ ανήλθε σε υψηλό επίπεδο 3 ετών, στο 54,0 τον Απρ.2014, από 53,1 τον Μάρτ Ο µέσος όρος του δείκτη στη ΖτΕ στο 1 ο 3µηνο 2014 διαµορφώνεται στο 53,2, από 51,9 το 4 ο 3µηνο 2013, ενώ αν συνεχισθεί η τάση βελτίωσης ο δείκτης θα διαµορφωθεί πολύ υψηλότερα το 2 ο 3µηνο Μικρή αύξηση σηµειώθηκε στον δείκτη ΡΜΙ στη µεταποίηση στο 53,3 τον Απρ.2014, από 53,0 τον Μάρτ.2014, ενώ και ο αντίστοιχος δείκτης στις υπηρεσίες, που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ των οικονοµιών της ΖτΕ, ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, στο 53,1 τον Απρ.2014, από 52,2 τον Μάρτ Ανησυχία ωστόσο προκαλεί το ότι οι προσδοκίες για αρνητικό πληθωρισµό είναι ακόµα πολύ έντονες, καθώς ο υποδείκτης των τιµών εισροών και εκροών συνεχίζει να κινείται κάτω του 50, στο 48,4 τον Απρ Στη Γερµανία, ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ επίσης ανέκαµψε τον Απρ.2014, µετά την µικρή υποχώρησή του τον Μάρτ Έτσι, ο δείκτης ανήλθε στο 56,3 τον Απρ.2014, από 54,3 τον Μάρτ Ο δείκτης στη µεταποίηση αυξήθηκε στο 54,2 τον Απρ.2014, από 53,7 τον Μάρτ Ο αντίστοιχος δείκτης στις υπηρεσίες ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες και αυξήθηκε στο 55,0 τον Απρ.2014, από 53,0 τον Μάρτ Αντίθετα στη Γαλλία, ο ενοποιηµένος δείκτης ΡΜΙ επιδεινώθηκε στο 50,5 τον Απρ.2014, από 51,8 τον Μάρτ Γενικά, η πορεία των συγκεκριµένων δεικτών στη Γαλλία φαίνεται ότι δεν συµβαδίζει µε το ΑΕΠ, καθώς στο 4 ο 3µηνο 2013 οι ανωτέρω δείκτες παρέµειναν κάτω του 50, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +0,3% σε 3µηνιαία βάση. Ωστόσο, είναι εµφανές ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας είναι αρκετά περιορισµένες, και υπολείπονται σηµαντικά σε σχέση µε τις προοπτικές της Γερµανίας. Ο δείκτης ΡΜΙ στις υπηρεσίες µειώθηκε στο 50,3 τον Απρ.2014, από 51,5 τον Μάρτ.2014, ενώ και ο αντίστοιχος δείκτης στη µεταποίηση επίσης µειώθηκε στο 50,9 (αναµενόταν στο 51,9), από 52,1 τον Μάρτ β) Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης στη ΖτΕ βελτιώθηκε για 2 ο συνεχή µήνα, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, στο -8,7 τον Απρ.2014, από -9,3 τον Μάρτ.2014, επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξία των καταναλωτών για τις µελλοντικές οικονοµικές τους συνθήκες. γ) Ο πληθωρισµός υποχώρησε, όπως είχε ήδη προαναγγελθεί, στο 0,5% τον Μάρτ.2014, από 0,7% τον Φεβ.2014 και 1,7% τον Μάρτ Πληθωρισµός ( ΤΚ) σε επιλεγµένες χώρες στη ΖτΕ Μάρτ.2014 Φεβ.2014 Ιαν.2014 εκ.2013 Μάρτ.2013 ΖτΕ 0,5% 0,7% 0,8% 0,8% 1,7% Γερµανία 0,9% 1,0% 1,2% 1,2% 1,8% Γαλλία 0,7% 1,1% 0,8% 0,8% 1,1% Ιταλία 0,3% 0,4% 0,6% 0,7% 1,8% Ισπανία -0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 2,6% Ολλανδία 0,1% 0,4% 0,8% 1,4% 3,2% Πορτογαλία -0,4% -0,1% 0,1% 0,2% 0,7% Ιρλανδία 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,6% Κύπρος -0,9% -1,3% -1,6% -1,3% 1,3% Ελλάδα -1,5% -0,9% -1,4% -1,8% -0,2% Πηγή: Eurostat Η τιµή της ενέργειας συνεχίζει να µειώνεται για 3 ο συνεχή µήνα κατά -2,1% σε ετήσια βάση τον Μάρτ.2014, από -2,3% τον Φεβ Αντίστοιχα, ο δοµικός πληθωρισµός µε βάση τον ΤΚ (εξαιρουµένων των τιµών της ενέργειας-τροφίµωνποτών-τσιγάρων) επίσης υποχώρησε στο 0,7%, από 1,0% τον Φεβ Σε επίπεδο χωρών, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία κατέγραψαν αρνητικό πληθωρισµό. Το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισµού διατηρείται στην Αυστρία (Μάρτ.2014: +1,4%, Φεβ.2014: +1,5%) και την Φινλανδία (Μάρτ.2014: +1,3%, Φεβ.2014: +1,6%). Με βάση τα νέα στοιχεία, ο µέσος πληθωρισµός στη ΖτΕ αναµένεται τώρα να διαµορφωθεί στο 0,8% το 2014 και στο 1,3% το 2015, από 1,3% το Μεγάλη υποχώρηση των τιµών αναµένεται το 2014 στην Ιταλία (2013: 1,3%, 2014: 0,7%) και την Ισπανία (2013: 1,5%, 2014: 0,3%). Στην Κύπρο ο πληθωρισµός εκτιµάται στο 0,4%, και το 2014, ενώ η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στη ΖτΕ που εκτιµάται ότι θα έχει αρνητικό πληθωρισµό για 2 ο συνεχές έτος (2013:-0,9%, 2014: -1,0%). δ) η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε πολύ περιορισµένα κατά +0,1% σε µηνιαία βάση τον Φεβ.2014, από +1,6% τον Ιαν.2014, ενώ σε ετήσια βάση η παραγωγή αυξήθηκε ικανοποιητικά κατά 6,7%. Η εξέλιξη αυτή είναι ενθαρρυντική και πιθανότατα 10

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Προκαλούν οι νέες γενικού χαρακτήρα εκτιµήσεις του ΝΤ, που αποφάσισε την εκταµίευση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η εκτίµηση του ΝΤ περί χρηµατοδοτικού κενού 12,6 δισ. το 2015 (Ιούλ.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Αξιοσημείωτη εξέλιξη για τη Ζώνη του Ευρώ αποτελεί η απόφαση για έξοδο από την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 15 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 15 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η εντυπωσιακή πρόσβαση της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, που ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Ενισχύονται πλέον καταλυτικά οι ενδείξεις ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Τις τελευταίες εβδομάδες έχει, παραδόξως, ενταθεί η παραπληροφόρηση περί μη βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η ανάκαµψη επιταχύνεται καθώς επιβεβαιώνεται πλέον ότι η πτώση του ΑΕΠ το

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία ηµοσιονοµική Προσαρµογή Η ηµοσιονοµική Προσαρµογή συνεχίζεται και το 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Μετά από µια 5ετή περίοδο προσαρµογής και επώδυνων αλλά απολύτως αναγκαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Η έναρξη του προγράµµατος «ποσοτικής χαλάρωσης» (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της οικονομίας από το 3 ο 3μηνο.2014, με αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 4 εκεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 4 εκεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 4 εκεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η ανάπτυξη είναι εδώ! Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ της χώρας το 3 ο 3µηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η έναρξη του προγράμματος «ποσοτικής χαλάρωσης» (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η εξασθένιση του Ευρώ και η υποχώρηση των τιµών του πετρελαίου διεθνώς, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Μαρ-11 Ιουν-11 Σεπ-11 Δεκ-11 Μαρ-12 Ιουν-12 Σεπ-12 Δεκ-12 Μαρ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 Μαρ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 215 Ελληνική Οικονοµία Η διατήρηση της µέσης ροπής προς αποταµίευση των νοικοκυριών σε αρνητικό έδαφος κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Οι όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν για την πορεία υλοποίησης του Π2013, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 215 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με τα στοιχεία οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 215 Ελληνική Οικονομία Η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,3% και η επιτάχυνση των εξαγωγών κατά 8,4%

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Το προσχέδιο του Π2011 προβλέπει μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 215 Ελληνική Οικονομία Η αναστάτωση των διεθνών αγορών ως αποτέλεσμα των ανησυχιών για αποδυνάμωση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ταχεία επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ το 20. Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξομάλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Εξέλιξη του ΑΕΠ το 2013: Τελικά, σύμφωνα με τα νέα δραστικά αναθεωρημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα