ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΜΜ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΜΜ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΜΜ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Σερμπής Δημήτρης Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Αθήνα, Ελλάδα Θεοφίλης Γιάννης Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Αθήνα, Ελλάδα Μπάμπης Χάρης Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Αθήνα, Ελλάδα Χαζίρης Αντώνης Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Αθήνα, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) του Νομού Αττικής προβάλλει καθημερινά στις 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων που διαθέτει στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της Αττικής χρόνους διάνυσης 60 διαδρομών. Η επιθυμητή ακρίβεια των εκτιμώμενων χρόνων διαδρομών βάσει του τρόπου εκτίμησής τους από το Σύστημα Διαχείρισης που διαθέτει το ΚΔΚ είναι. Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο υπολογισμός της ακρίβειας των εκτιμώμενων χρόνων διαδρομής σε σχέση με τους πραγματικούς χρόνους διάνυσης των συγκεκριμένων διαδρομών, όπως αυτές μετρούνται καθημερινά από τους χειριστές του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε πως στο 89% των περιπτώσεων η εκτίμηση των χρόνων διαδρομής βρίσκεται εντός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας του. Παράλληλα, παρουσιάζονται και οι λόγοι για τους οποίους στο υπόλοιπο 11% των περιπτώσεων παρουσιάζεται απόκλιση μεγαλύτερη του.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) του Νομού Αττικής, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2004 και έκτοτε λειτουργεί συνεχώς (24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο). Βασικοί στόχοι του ΚΔΚ είναι η βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών του βασικού οδικού δικτύου, η γρήγορη απόκριση στα συμβάντα, η λήψη επεξεργασία μελέτη και αξιοποίηση των κυκλοφοριακών δεδομένων του βασικού οδικού δικτύου, οι παρεμβάσεις στην φωτεινή σηματοδότηση καθώς και η παροχή των κυκλοφοριακών στοιχείων σε «πραγματικό χρόνο» προς τρίτους για στήριξη εφαρμογών τηλεματικής (π.χ. ευφυής πλοήγηση). Ο κύριος εξοπλισμός του Κέντρου αποτελείται από περίπου 550 θέσεις μέτρησης, 75% των οποίων είναι απλοί επαγωγικού βρόχοι και 25% είναι θέσεις μηχανικής όρασης VD (Autoscope, 2003), 208 κάμερες επίβλεψης κυκλοφορίας, 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, το σύστημα Εποπτείας και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας SITRAFFIC CONCERT (Siemens, 2001) καθώς και ρυθμιστές κυκλοφορίας στους σηματοδοτούμενους κόμβους για την επικοινωνία τους με το σύστημα (περίπου 900 κόμβοι με φωτεινή σηματοδότηση). Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων που έχει στη διάθεσή του το ΚΔΚ αποτελούν τεχνολογία αιχμής στο χώρο των Μεταφορών και χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό ευφυούς διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσα από την ευφυή πληροφόρηση των χρηστών του οδικού δικτύου για την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, αποτελώντας ελκυστική πηγή πληροφόρησης των οδηγών, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου, εφόσον μεταδίδουν εγκαίρως ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο στόχος της χρήσης των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) είναι η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακών πληροφοριών στους οδηγούς-χρήστες, με σκοπό την πληροφόρησή τους για την έγκαιρη και με ασφάλεια απόκρισή τους στις κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται στους βασικούς οδικούς άξονες. Οι ΠΜΜ έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ανάντη σημαντικών κυκλοφοριακά κόμβων (ανισόπεδων ή και ισόπεδων) όπου πρέπει να ληφθούν από τους χρήστες του οδικού δικτύου κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικές διαδρομές. Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση τριών ειδών μηνυμάτων προς τους οδηγούςχρήστες: μηνύματα αναγγελίας γεγονότων (σε περιπτώσεις προγραμματισμένων ή έκτακτων γεγονότων), μηνύματα αναγγελίας χρόνων μετακίνησης και μηνύματα γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. Amber Alert, Silver Alert). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Οι εκτιμώμενοι χρόνοι διαδρομής αποτελούν σημαντική πηγή ενημέρωσης των χρηστών του οδικού δικτύου ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και μια σημαντική παράμετρο εισαγωγής σε πλήθος εφαρμογών υπολογισμού κυκλοφοριακών μεγεθών αποδοτικότητας, όπως εκτίμηση της μέσης καθυστέρησης (η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέγεθος και για την οικονομική ανάλυση στο χώρο των Μεταφορών),

3 εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας κλπ. Οι χρόνοι διαδρομής δύναται είτε να εκτιμηθούν είτε να προβλεφθούν. Οι μέθοδοι εκτίμησης των χρόνων διαδρομής δύναται να χωριστούν σε πέντε κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα: Μέθοδοι με μετρήσεις σημειακής ταχύτητας (Coifman and Cassidy, 2002), μέθοδοι χωρικής εκτίμησης χρόνων διαδρομής, μέθοδοι με χρήση κινούμενων οχημάτων floating cars (Van Aerde et al, 1993), μέθοδοι παλινδρόμησης (Zhang and He, 1998) και νευρωνικά δίκτυα (Dougherty, 1995) Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας χρησιμοποιεί μεθόδους με μετρήσεις σημειακής ταχύτητας για την εκτίμηση των χρόνων διαδρομής. Για το λόγο αυτό, έχουν εγκατασταθεί σε χαρακτηριστικά σημεία του οδικού δικτύου θέσεις μέτρησης (είτε απλοί επαγωγικοί βρόχοι είτε μηχανικής όρασης VD) από τις οποίες συλλέγονται ή υπολογίζονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, της μέσης κατάληψης και της μέσης ταχύτητας κίνησης ανά χρονικά διαστήματα των 60 ή των 90 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, τα συγκεκριμένα κυκλοφοριακά δεδομένα χρησιμοποιούνται ως παράμετροι εισαγωγής στους αλγορίθμους εκτίμησης των χρόνων διαδρομής. Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι είναι διαφορετικού τύπου, ανάλογα με την κατηγορία της αρτηρίας - είτε αρτηρία με ύπαρξη φωτεινών σηματοδοτών είτε ελεύθερη λεωφόρος. Σε κάθε πάντως περίπτωση πέρα από τα προαναφερθέντα κυκλοφοριακά δεδομένα που αποτελούν παραμέτρους εισαγωγής στους αλγορίθμους, απαιτείται και εκτενής παραμετροποίηση των αλγορίθμων η οποία αφορά κυρίως σε παραμέτρους δημιουργίας και διάλυσης των ουρών. Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας εκτιμά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή χρόνους διάνυσης για 60 διαδρομές που μεταδίδονται στις 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων. Οι διαδρομές αυτές έχουν ως αρχή τη θέση που βρίσκεται η εκάστοτε ΠΜΜ και ως τέλος χαρακτηριστικούς προορισμούς των οδηγών που διέρχονται από τη θέση της εκάστοτε ΠΜΜ. Η ακριβής μεθοδολογία εκτίμησης των χρόνων διαδρομής έχει περιγραφεί αναλυτικά σε παλαιότερη εργασία (Sermpis et al, 2006). Συνοπτικά και για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, αξίζει να τονιστεί πως κάθε διαδρομή χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα διανυσμάτων, τα οποία ορίζονται ανάλογα με τις κρίσιμες διατομές της κάθε διαδρομής. Σε κάθε τμήμα διανύσματος έχουν εγκατασταθεί μια ή περισσότερες θέσεις μέτρησης, η ακριβής θέση των οποίων ορίζεται από τη φιλοσοφία των χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των αρτηριών με φωτεινή σηματοδότηση έχει εγκατασταθεί μια θέση μέτρησης που αφορά στη διατομή του κύριου ρεύματος κίνησης, ενώ στις ελεύθερες λεωφόρους έχουν εγκατασταθεί περισσότερες θέσεις μέτρησης που αφορούν τόσο στη διατομή του κύριου ρεύματος κίνησης όσο και στη διατομή της εκάστοτε ράμπας. Με τον τρόπο που περιγράφηκε νωρίτερα (συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων από τις θέσεις μέτρησης και εισαγωγή τους στον εκάστοτε αλγόριθμο) πραγματοποιείται εκτίμηση των χρόνων διαδρομής του κάθε τμήματος διανύσματος και ο αθροιστικός χρόνος των επιμέρους τμημάτων διανυσμάτων αποτελεί τον εκτιμώμενο χρόνο της συνολικής διαδρομής που αποστέλλεται στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων του ΚΔΚ.

4 ΑΝΑΛΥΣΗ Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο υπολογισμός της ακρίβειας των εκτιμώμενων χρόνων μετακίνησης που προβάλλονται στις ΠΜΜ. Αρχικά πρέπει να τονισθεί, πως ο στόχος που τέθηκε από το ΚΔΚ όσον αφορά στην ακρίβεια των εκτιμώμενων χρόνων διαδρομής με βάση τον τρόπο εκτίμησής τους από το Σύστημα Εποπτείας και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας SITRAFFIC CONCERT, ήταν να επιτευχθεί ακρίβεια της τάξης του. Για τον υπολογισμό της ακρίβειας των εκτιμώμενων χρόνων διαδρομής (όσο και των επιμέρους τμημάτων διανυσμάτων), οι χρόνοι διάνυσης που εκτιμώνται από τους αλγορίθμους του συστήματος συγκρίνονται καθημερινά με τους πραγματικούς χρόνους μετακίνησης των οχημάτων, όπως αυτοί μετρώνται από τους χειριστές του ΚΔΚ μέσω των καμερών εποπτείας (ακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την κίνηση οχημάτων που πραγματοποιούν την υπό μέτρηση διαδρομή). Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των χρόνων που εκτιμά το σύστημα με τους μετρούμενους από τους χειριστές χρόνους, χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες τροποποιήσεις των παραμέτρων των αλγορίθμων εκτίμησης των χρόνων διαδρομής. Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας απέστειλε για πρώτη φορά χρόνους διαδρομής σε Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων στις αρχές του Κατά τη διάρκεια του 2005 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτίμησης και αποστολής χρόνων διαδρομής σε όλες τις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων και έκτοτε η συγκεκριμένη λειτουργία παραμένει διαρκής. Για το λόγο αυτό, τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας εκτείνονται από τον Ιανουάριο του 2006 έως και τον Ιούλιο του Το συνολικό δείγμα της στατιστικής ανάλυσης ήταν 9916 μετρήσεις χρόνων διαδρομής. Στο 88% του δείγματος οι εκτιμώμενοι χρόνοι διαδρομής βρίσκονταν εντός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας του, ενώ το υπόλοιπο 12% βρισκόταν εκτός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην πλειοψηφία του το δείγμα αποτελείται από μετρήσεις οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ελάχιστων χρόνων διαδρομής (όταν δηλαδή επικρατούν αραιές κυκλοφοριακές συνθήκες), αλλά κατά τη διάρκεια πυκνών ή κορεσμένων κυκλοφοριακών συνθηκών, όταν ο βαθμός κορεσμού είναι μεγαλύτερος του 0,75. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ανάλυση του δείγματος ώστε να εξεταστεί κατά πόσο το δείγμα παρουσίαζε στατιστικά σημαντικές μεταβολές σε σχέση είτε με το έτος των μετρήσεων είτε με την εκάστοτε ΠΜΜ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στα Γραφήματα 1 και 2.

5 Ποσοστιαία κατανομή Ποσοστιαία κατανομή 100% 80% 60% ποσοστό εκτός του ποσοστό εντός του 0% Έτος Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή της ακρίβειας των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής ανά έτος 100% 80% 60% ποσοστό εκτός του ποσοστό εντός του 0% Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή της ακρίβειας των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής ανά Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων Από το Γράφημα 1 γίνεται φανερό πως η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά στην ποσοστιαία κατανομή της ακρίβειας των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής ανά έτος έχει να κάνει με το έτος 2006 σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη (2007, 2008, 2009, 2010 και 2011). Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των μετρηθέντων διαδρομών εκτός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας του κατά το έτος 2006 ανέρχεται στο 22% ενώ τα υπόλοιπα έτη ανέρχεται στο 11% (κατά μέσο όρο) το οποίοι θεωρείται αντιπροσωπευτικό της υφιστάμενης κατάστασης. Ο λόγος για τη διαφοροποίηση που προκύπτει κατά το έτος 2006 είναι πως η συγκεκριμένη χρονιά ήταν η πρώτη ουσιαστικά χρονιά κατά την οποία προβλήθηκαν εκτενώς χρόνοι διαδρομής στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να υπάρξουν περισσότερες μετρήσεις οι οποίες δεν βρίσκονταν εντός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας του εξαιτίας προβλημάτων που είχαν να κάνουν με την έλλειψη της απαραίτητης εμπειρίας και τα οποία σχολιάζονται

6 Ποσοστιαία κατανομή εκτενέστερα στο κεφάλαιο των Συμπερασμάτων. Στη συνέχεια τα συγκεκριμένα λάθη ελαχιστοποιήθηκαν με αποτέλεσμα κατά τα επόμενη έτη το ποσοστό των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής εκτός του επιθυμητού ποσοστού του να παραμείνει σταθερό και σε χαμηλότερες τιμές. Από το Γράφημα 2 (από το οποίο έχουν εξαιρεθεί οι τιμές του 2006) γίνεται φανερό πως παρουσιάζονται μικρές διαφοροποιήσεις στο ποσοστό των μετρηθέντων διαδρομών που βρίσκονται εκτός του διαστήματος ακρίβειας του ανά Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων. Ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου για το οποίο εκτιμώνται οι χρόνοι διαδρομής ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της εκάστοτε Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων και το συγκεκριμένο φαινόμενο περιγράφεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο των Συμπερασμάτων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή ανάλυση των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 (έως Ιούλιο) ανάλογα με το αν βρίσκονταν εντός ή εκτός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας με στόχο να προσδιοριστεί η ποσοστιαία κατανομή τους σε επιμέρους διαστήματα ακρίβειας. Αξίζει να τονισθεί πως με θετικό πρόσημο ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκτιμώμενοι χρόνοι διαδρομής είναι μικρότεροι των πραγματικών χρόνων διαδρομής, ενώ με αρνητικό πρόσημο ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκτιμώμενοι χρόνοι διαδρομής είναι μεγαλύτεροι των πραγματικών χρόνων διαδρομής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Γραφήματα 3 και 4: 30% 25% 15% 10% 5% 0% - έως -15% -15% έως -10% -10% -5% έως 0% έως έως -5% 0% -5% Διαστήματα ακρίβειας 5% έως 10% 10% έως 15% έως 15% Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή της ακρίβειας των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής εντός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας ανά επιμέρους διάστημα ακρίβειας

7 Ποσοστιαία κατανομή 30% 10% 0% άνω του 50% έως 50% 30% έως έως 30% - έως - 30% Διαστήματα ακρίβειας -30% έως - - έως - 50% κάτω του -50% Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή της ακρίβειας των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής εκτός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας ανά επιμέρους διάστημα ακρίβειας Από το Γράφημα 3 γίνεται φανερό πως η ακρίβεια των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής εντός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας κατανέμεται με τέτοιο τρόπο ανά διάστημα ακρίβειας (της τάξης του 5%) από τον οποίο προκύπτει πως όσο πλησιέστερο είναι το διάστημα ακρίβειας στο 0%, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής. Αυτό το στοιχείο αποτελεί θετικό χαρακτηριστικό των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής υπό την έννοια πως καταδεικνύει ότι στατιστικά παρουσιάζεται η τάση να είναι όλο και μεγαλύτερη η ακρίβεια των εκτιμώμενων χρόνων διαδρομής. Κατ αντιστοιχία, από το Γράφημα 4 γίνεται φανερό πως η ακρίβεια των μετρηθέντων χρόνων διαδρομής εκτός του επιθυμητού διαστήματος ακρίβειας κατανέμεται με τέτοιο τρόπο ανά διάστημα ακρίβειας από τον οποίο συνάγεται πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (61%) για τα διαστήματα ακρίβειας από - έως -30% και από έως 30% - η ακρίβειά τους βρίσκεται κοντά στον επιθυμητό στόχο του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας του Νομού Αττικής και ο τρόπος χρήσης τους αποτελούν τη σημαντικότερη εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα. Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τις 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων κυρίως για την αποστολή μηνυμάτων αναγγελίας χρόνων διαδρομής, η επιθυμητή ακρίβεια εκτίμησης των οποίων είναι της τάξης του. Η συγκεκριμένη ακρίβεια κρίθηκε αντιπροσωπευτική των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κίνησης των οδηγών στο οδικό δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε χρήστης του οδικού δικτύου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά κίνησης (ταχύτητα κίνησης, χρήση λωρίδας κίνησης, αντίληψη οδικού δικτύου, αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα) λόγω των οποίων παρουσιάζει και διαφορετική συμπεριφορά οδήγησης. Η επιθυμητή ακρίβεια εκτίμησης του εμπεριέχει ένα

8 ασφαλές διάστημα το οποίο δύναται να συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές συμπεριφορές οδήγησης της συντριπτικής πλειονότητας των χρηστών του οδικού δικτύου και ταυτόχρονα να αντιπροσωπεύει τον θεωρούμενο και ως «μέσο» οδηγό. Για το λόγο αυτό άλλωστε αξίζει να σημειωθεί πως οι χειριστές του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας χρησιμοποιούν για τις καθημερινές μετρήσεις τους μέσω των καμερών αντιπροσωπευτικά οχήματα, δηλαδή οχήματα τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που να τα διαφοροποιούν από τα θεωρούμενα ως «μέσα» οχήματα. Οι λόγοι για τους οποίους προκύπτουν διαφοροποιήσεις της τάξης του 11% ανάμεσα στους εκτιμώμενους και τους πραγματικούς χρόνους διάνυσης των διαδρομών δύναται να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια: ενδογενή προβλήματα που εμπεριέχει η μεθοδολογία εκτίμησης παράγοντες οι οποίοι δύναται είτε να βελτιωθούν είτε και να εξαλειφθούν λοιποί παράγοντες Ενδογενή προβλήματα που εμπεριέχει η μεθοδολογία εκτίμησης Για την εκτίμηση των χρόνων διαδρομής το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας χρησιμοποιεί κατάλληλα διαμορφωμένους αλγορίθμους, που μεταξύ άλλων έχουν ως παραμέτρους εισαγωγής τα κυκλοφοριακά δεδομένα που συλλέγονται από τις θέσεις μέτρησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος με μετρήσεις σημειακής ταχύτητας αποτελεί την πρώτη αιτία για την οποία παρουσιάζονται εκτιμήσεις των χρόνων διαδρομής που δεν βρίσκονται εντός του επιθυμητού ορίου του. Πιο συγκεκριμένα, τα συλλεγόμενα κυκλοφοριακά δεδομένα παρά τον χαρακτηρισμό που έχουν ως κυκλοφοριακά δεδομένα σε «πραγματικό χρόνο», εν τούτοις στον λεγόμενο αυτό «πραγματικό χρόνο» εμπεριέχεται μια μικρή (αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντική) απόκλιση ανάμεσα στις διελεύσεις των οχημάτων και την χρονική στιγμή εισαγωγής αυτών των στοιχείων στους αλγορίθμους. Αυτή η απόκλιση προκύπτει για διάφορους τεχνικούς λόγους, όπως χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων (συνήθως της τάξης των 90 δευτερολέπτων), χρονικό διάστημα αποστολής των στοιχείων και χρονικό διάστημα ανανέωσης της εκτίμησης των αλγορίθμων. Για το λόγο αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις όπου δημιουργείται ξαφνική και απότομη αλλαγή των κυκλοφοριακών δεδομένων, οι αλγόριθμοι εκτίμησης των χρόνων διαδρομής δύναται να παρουσιάζουν μια χρονική απόκλιση έως ότου χρησιμοποιήσουν τα αντιπροσωπευτικά κυκλοφοριακά δεδομένα και κατ επέκταση εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους χρόνους διαδρομής. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος είναι αντιδραστικός (re-active), υπό την έννοια πως ακόμα και σε «πραγματικό χρόνο» να επεξεργάζονταν τα δεδομένα, ο εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής θα αφορούσε σε ένα χρόνο διαδρομής που εκτιμάται τη χρονική στιγμή διέλευσης ενός οχήματος αλλά αφορά στο υπόλοιπο ταξίδι του (μέχρι δηλαδή τον τελικό προορισμό του), αν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του δύναται να αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και επομένως η αρχική εκτίμηση να μην είναι ακριβής.

9 Ένας άλλος λόγος για τον οποίο παρουσιάζονται οι προαναφερθείσες αποκλίσεις ανάμεσα στους εκτιμώμενους και τους πραγματικούς χρόνους διαδρομής είναι η ακρίβεια εκτίμησης των χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων. Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τους αλγόριθμους του Sachse (Siemens, 2001) και του Tannert (Siemens, 2001), οι οποίοι όπως και όλοι οι αλγόριθμοι αποτελούν μια μαθηματική φόρμουλα προσέγγισης των χρόνων διαδρομής η οποία παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ως πλεονέκτημα τους θεωρείται η ευκολία παραμετροποίησης ενώ το μειονέκτημά τους είναι η «απλοϊκότητα» τους.. Τέλος, η πληροφόρηση που λαμβάνουν οι χρήστες του οδικού δικτύου για τους χρόνους διαδρομής (μέσω των ΠΜΜ) μπορεί να αποτελέσει αιτία αλλαγής των αποφάσεων τους (π.χ. σε περίπτωση που οι χρόνοι διαδρομής είναι μεγαλύτεροι από τους χρόνους διαδρομής που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν), με αποτέλεσμα να επηρεάσουν τις επιλογές της μετακίνησής τους (επιλογή διαδρομής) και επομένως να παρουσιαστεί και απόκλιση των πραγματικών χρόνων διαδρομής από τους εκτιμώμενους χρόνους διαδρομής. Παράγοντες που είτε δύναται να βελτιωθούν είτε και να εξαλειφθούν Στην συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται διαφόρων φύσεων προβλήματα τα οποία κυρίως παρουσιάστηκαν κατά το πρώτο έτος προβολής των εκτιμώμενων χρόνων διαδρομής στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (2006). Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με τις θέσεις εγκατάστασης των θέσεων μέτρησης. Όπως τονίστηκε και πρωτύτερα, η ακριβής θέση εγκατάστασης των θέσεων μέτρησης ορίζεται από τη φιλοσοφία των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά το πρώτο κυρίως έτος χρήσης των ΠΜΜ έγινε φανερό πως οι θέσεις στις οποίες είχαν εγκατασταθεί οι θέσεις μέτρησης θα μπορούσαν να βελτιωθούν με στόχο να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις κυκλοφοριακές συνθήκες του οδικού δικτύου. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε επανεγκατάσταση αυτών των θέσεων μέτρησης σε αντιπροσωπευτικότερα σημεία κατόπιν σχετικής ανάλυσης. Όσον αφορά τη βελτίωση των συγκεκριμένων παραγόντων, για την όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη εκτίμηση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατόπιν εκτίμησης των σχετικών αναγκών πραγματοποιείται εμπλουτισμός των θέσεων μέτρησης με στόχο τον χωρισμό των συνολικών διαδρομών σε περισσότερα επιμέρους τμήματα διανυσμάτων. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι όποιες διαφοροποιήσεις προκύπτουν σε σχέση με την εκάστοτε Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων (Γράφημα 2), μια και σε κάθε ΠΜΜ προβάλλονται χρόνοι διαδρομής που αφορούν σε διαφορετικό οδικό δίκτυο με άλλα χαρακτηριστικά, τόσο γεωμετρικά όσο και κυκλοφοριακά. Λοιποί παράγοντες Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται διάφοροι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι δύναται να συμβάλλουν στην μη επιθυμητή ακρίβεια. Ένας χαρακτηριστικός τέτοιος παράγοντας είναι η ύπαρξη τροχονόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όπως τονίστηκε και νωρίτερα, η θέση στην οποία έχουν εγκατασταθεί οι θέσεις

10 μέτρησης ορίζεται από τη φιλοσοφία των χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων. Ειδικά στην περίπτωση των αρτηριών με κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση, η επιλογή της θέσης εγκατάστασης εξαρτάται από τους χρόνους πρασίνου των φωτεινών σηματοδοτών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύθμιση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται με τροχονόμους, οι οποίοι υποκαθιστούν στην ρύθμιση τους φωτεινούς σηματοδότες, οι θέσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι θέσεις μέτρησης δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικές των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών. Ένας άλλος παράγοντας αφορά στην ίδια τη διαδικασία μετρήσεων των πραγματικών χρόνων από τους χειριστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή των οχημάτων ίσως να μην είναι αντιπροσωπευτική του «μέσου» οχήματος με αποτέλεσμα τη μέτρηση χρόνων διαδρομής που δεν αντιπροσωπεύουν τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες. Συνοπτικά από την ανάλυση που προηγήθηκε, αλλά και από την εμπειρία των 7 χρόνων λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, προκύπτει πως τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στους εκτιμώμενους χρόνους διαδρομής προκύπτουν κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζεται απότομη αλλαγή των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών και σπάνια στις περιπτώσεις όπου οι κυκλοφοριακές συνθήκες παραμένουν σταθερές. Σε κάθε πάντως περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως το υφιστάμενο σύστημα καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ποια είναι η ικανότητα ενός τέτοιου συστήματος εκτίμησης των χρόνων διαδρομής και για το ποια είναι τα προβλήματα τα οποία δύναται να μειώνουν την ακρίβεια της εκτίμησης των χρόνων διαδρομής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Autoscope, (2003). Autoscope Software Suite User Manual. User manual. Coifman, B., Cassidy, M., Vehicle reidentification and travel time measurement on congested freeways. Transportation Research Part A, 36(10), pp Dougherty, M. (1995). A review of Neural Networks applied to Transport. Transportation Research C, 3(4), pp Sermpis, D.V, Babis, C., Theofilis, I., Travel time information via VMS in Athens. In: Proceedings of the 1st International Symposium on Freeway and Tollway Operations, Athens, Greece, June Siemens, SITRAFFIC CONCERT: Traffic Control and Monitoring System, Manual. Van Arde, M., Hellinga, B., Yu, L., Rakha, H., Vehicle probes as real-time ATMS sources of dynamic O-D and travel time data: Large urban systems. In: Proceedings of the ATMS Conference held in St. Petersburg, Florida, pp Zhang, M. and He, J.C. (1998). Estimating arterial travel time using loop data. Public Policy Center, University if Iowa.

11 ESTIMATION OF THE ACCURACY OF THE TRAVEL TIMES WHICH ARE DISPLAYED ON THE VMS OF THE ATHENS TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE The Athens Traffic Management Centre (ATMC) which is operated by the Hellenic Ministry of Infrastructure, Transport and Networks was built in The Variable Message Signs of the ATMC are characteristic leading technology on Intelligent Transport Systems and are used for intelligent traffic management in the city of Athens. Three types of messages are displayed in these 24 VMS, namely: Immediate and Advance Warning Messages, Travel-Time Information Messages and Public Announcement Messages. The travel times are estimated by the use of spot speed measurement methods and namely, the use of the Tannert algorithm (Siemens, 2001) in case of urban roads involving traffic signals and the Sachse algorithm (Siemens, 2001) in case of highways. The aim of the ATMC is to estimate these travel times with an accuracy of. For the calculation of the achieved accuracy the travel times which are estimated by the use of the algorithms were compared to the actual travel times as measured by the ATMC operators by the use of the CCTV cameras. The sample for these calculations was 9916 measurements which were conducted within the period from January 2006 until June The analysis indicated that 89% of the measurements were within the desired accuracy whilst 11% was outside the desired accuracy. The analysis of the measured travel times which were within the desired accuracy indicated that the closer the examined accuracy level to 0%, the more the measured travel times, which is a positive characteristic for the overall accuracy of the estimated travel times. The analysis of the measured travel times which were outside the desired accuracy indicated that the vast majority of these measurements (61%) were in the to accuracy level. As far as the main reasons for the 11% of the measured travel times which are outside the desired accuracy level is concerned, they are split into three categories, namely: generic problems of the methodology used (technical capabilities of both the traffic controllers and the algorithms, re-activeness of the system), parameters which could either be improved or removed (placement and enrichment of the monitoring positions) and other factors (regulation by traffic policemen and mistakes being made by the camera operators).

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Σερμπής Δημήτρης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μπάμπης Χάρης Συγκοινωνιολόγος M.Sc. Θεοφίλης Γιάννης Συγκοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Δρ Σερμπής Δημήτρης (Συγκοινωνιολόγος, Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Γ Σεπτεμβρίου 102-108, 10434, Αθήνα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας

Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας Φραντζεσκάκης Γιάννης Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου Περίληψη Εξετάζεται η σηµερινή κατάσταση περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ Γ. Καλογιάννης ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τµηµατάρχης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τηλ : 210-9978092 Φαξ: 210-9911543

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών)

Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών) Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών) Συστήµατα Ελέγχου και ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (Traffic Control and Surveillance Systems) Προηγµένα Συστήµατα Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9.1 Εισαγωγή Η κατακόρυφη αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων που λαµβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια σε όλα τα οδικά δίκτυα παγκοσµίως έχει επιβάλλει νέες απαιτήσεις στο χώρο της διαχείρισης των εν λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Mπεκιάρης Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Μεταφορών, Ελλάδα Γαϊτανίδου Ευαγγελία

Ευάγγελος Mπεκιάρης Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Μεταφορών, Ελλάδα Γαϊτανίδου Ευαγγελία 1 Εφαρµογές τηλεµατικής µε στόχο την επίτευξη οδικής υποδοµής που «συγχωρεί» πιθανά σφάλµατα του οδηγού και είναι αυτονόητη η χρήση της Μοντελοποίηση συνθηκών οδικής ασφάλειας Το ερευνητικό έργο IN-SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων)

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010 CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής

Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής * Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής Πρότυπος 24ωρος Σταθμός Επιτήρησης Σημάτων Η.Σ.Α. Ανώτερες Προδιαγραφές Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής Σεπτέμβριος 2013 Τα Βασικά Μεγέθη Πλήθος ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π. Ευγενικός, Γ. Γιαννής, Π. Παπαντωνίου (Ε.Μ.Π.) A. Kirk, P. Thomas, D. Atalar (Loughborough University) T. Hermitte

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Ν. Σπανίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Χωροτάκτης Μαθηµατικός Γ. Ζοµπανάκης Πολιτικός Μηχανικός Π. Παπαδάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ Αθανασία Τσέρτου, Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Υπολογιστών ΕΜΠ, Ερευνήτρια ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ 7th Green Connected World ICCS ATZENTA

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις Ομότιμη παραγωγή προβλήματα και πιθανές λύσεις Redhat 1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση 2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη δομη 3. Πατέντες 4.

Διαβάστε περισσότερα