Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής"

Transcript

1 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

2 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις φάσεις

3 Γιατί η UML δεν είναι αρκετή... Η UML είναι µια γλώσσα Περιγράφει τα δοµικά στοιχεία Περιγράφει τις σχέσεις µεταξύ τους Περιγράφει την σηµασία τους Αλλά δεν περιγράφει Τα βήµατα που απαιτούνται για την ανάπτυξη λογισµικού Την διαδικασία 3

4 4 Τι χρειάζεται παραπάνω για να περιγράψουµε ένα σύστηµα... Η γλώσσα

5 5 Τι χρειάζεται παραπάνω για να περιγράψουµε ένα σύστηµα... Η γλώσσα Η διαδικασία

6 6 Τι χρειάζεται παραπάνω για να περιγράψουµε ένα σύστηµα... Η οµάδα έργου Η γλώσσα Η διαδικασία

7 7 Τι χρειάζεται παραπάνω για να περιγράψουµε ένα σύστηµα... Η οµάδα έργου Η γλώσσα Η διαδικασία

8 Τι είναι η UML Η UML είναι µια γλώσσα για Οπτικοποίηση του συστήµατος(visualisation) ηµιουργία προδιαγραφών (specifications) Κατασκευή του συστήµατος (construction) Τεκµηρίωση του συστήµατος (documentation) 8

9 να µοντέλο είναι µια πλήρης περιγραφή υ συστήµατος από µια οπτική γωνία 9 Τα διαγράµµατα της UML Use Use Case Use Use Case Case ιάγραµµα ιάγραµµα ραστηριοτήτων ραστηριοτήτων Use Use Case Use Use ιάγραµµα Case ιάγραµµα Case Περιπτώσεων Περιπτώσεων Χρήσης Χρήσης State State State ιάγραµµα Κλάσεων State State State ιάγραµµα ιάγραµµα Αντικειµένων Αντικειµένων Scenario Scenario Scenario ιάγραµµα ιάγραµµα Ακολουθίας Ακολουθίας Μοντέλο State State State ιάγραµµα ιάγραµµα Καταστάσεων Καταστάσεων Scenario Scenario Scenario ιάγραµµα ιάγραµµα Συνεργασίας Συνεργασίας ιάγραµµα ιάταξης Component Component Component Component ιάγραµµα Στοιχείων

10 10 Τι είναι η UP; Η UP είναι µια µεθοδολογία Μια διαδικασία µηχανικής λογισµικού Μια διαδικασία για την ανάπτυξη λογισµικού Είναι ένα σύνολο γνώσης για το πως να αναπτύξεις λογισµικό Είναι µια διαδικασία που χρησιµοποιεί τη UML γλώσσα για να περιγράψει τα παραδοτέα H UP προσδιορίζει Ποιος κάνει τι; Πότε το κάνει; Πώς το κάνει; έχοντας πάντα ως στόχο την ανάπτυξη λογισµικού

11 Πως δηµιουργήθηκε η UP; UP σηµαίνει Unified Process Unified Process Ενοποιηµένη Προσέγγιση ή απλά UP Εµφανίστηκεγιαπρώτηφοράτο 1998 ως RUP 5.0 ως µετεξέλιξη παλαιότερων εκδόσεων Φτιάχτηκε στην εταιρεία Rational Η εταιρεία Rational δεν υπάρχει Εξαγοράσθηκε το 2002 από την IBM 11

12 Οι βασικές αρχές της UP H UP είναι κάτι παραπάνω από απλή σύνδεση των διαγραµµάτων UML H UP βασίζεται Στοκαλόχειρισµό των απαιτήσεων µε το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του συστήµατος ως βασικό συστατικό επιτυχίας Στη γραφική ανάπτυξη µε χρήσηuml Σε επαναληπτική διαδικασία ανάπτυξης (iterative development) 12

13 Χειρισµός των απαιτήσεων µε το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι ένας απλός και ξεκάθαρος τόπος περιγραφής των απαιτήσεων ο οποίος µπορεί να είναι κατανοητός από όλους τους συµµετέχοντες στο έργο ανάπτυξης του συστήµατος Οι περιπτώσεις χρήσης αποτελούν το σηµείο αναφοράς για όλα τα υπόλοιπα µοντέλα. Το µοντέλο περιπτώσεων χρήσης χρησιµοποιείται για: ηµιουργία και έλεγχο του µοντέλου σχεδιασµού Οδηγεί τη δηµιουργία του µοντέλου ελέγχου Επιτρέπει τον προγραµµατισµό των εργασιών του έργου Βοηθάει στην παραγωγή της τεκµηρίωσης Κ.λπ. Επιπλέον το µοντέλο περιπτώσεων χρήσης χρησιµοποιείται για το συγχρονισµό όλωντων 13

14 14 Η UP βασίζεται στη γρήγορη δηµιουργία της αρχιτεκτονικής Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του υπό ανάπτυξη συστήµατος Η δηµιουργία πρωτότυπων µας επιτρέπει την επαλήθευση των παραδοχών και τη βελτίωση της κατανόησης του συστήµατος Μας επιτρέπει να σχεδιάσουµε το σύστηµα καλύτερα ώστε να αυξήσουµε τηνεπαναχρησιµοποίηση του κώδικα Να χρησιµοποιήσουµε συστατικά (components) Μας επιτρέπει την καλύτερη ανάθεση εργασιών στα µέλη της οµάδας Μας επιτρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας στα σηµεία µε υψηλό κίνδυνο

15 Η UP είναι µια επαναληπτική διαδικασία και έχει τέσσερις φάσεις Οι φάσεις του κύκλου ζωής είναι τέσσερις: Σύλληψη (inception) Επεξεργασία (elaboration) Κατασκευή (construction) Μετάβαση (transition) 15

16 16 Η φάση της σύλληψης (inception) Στηφάσηαυτήορίζουµε Το όραµα που έχουµε για το σύστηµα Τη στρατηγική που θέλουµε να υλοποιήσουµε µε τηνανάπτυξητουσυστήµατος Τις υψηλού επίπέδου απαιτήσεις και περιπτώσεις χρήσης του συστήµατος Τους κινδύνους και τα κέρδη από την ανάπτυξη του συστήµατος Παραγωγή αρχικών εκτιµήσεων για το κόστος και διάρκεια των εργασιών ανάπτυξης Η φάση της σύλληψης δεν είναι καταγραφή απαιτήσεων. Είναι περισσότερο κάτι σαν µελέτη σκοπιµότητας ανάπτυξης του συστήµατος

17 17 Η φάση της επεξεργασίας (elaboration) Στη φάση αυτή: Αναπτύσσουµε και συγκεκριµενοποιούµε τους στρατηγικούς στόχους του συστήµατος Καταγράφουµε τιςαπαιτήσεις Αναλύουµε τις απαιτήσεις λεπτοµερώς Προσδιορίζουµε επακριβώς το αντικείµενο των εργασιών του έργου (scope) Αναπτύσσουµε τηβασική αρχιτεκτονική του συστήµατος Αντιµετωπίζουµε τους κινδύνους που εντοπίσαµε στη φάση της σύλληψης Βελτιώνουµε, συγκεκριµενοποιούµε και επικαιροποιούµε τιςπροβλέψεις σχετικά µε το κόστος, χρόνο, πόρους που απαιτεί το έργο

18 Ηφάσητηςκατασκευής(contruction) Είναι η φάση κατά την οποία υλοποιούµε και ελέγχουµε τµήµατα του συστήµατος για τα οποία: Έχουν διευκρινιστεί οι απαιτήσεις Και έχουν αντιµετωπισθεί οι κίνδυνοι 18

19 19 Ηφάσητηςµετάβασης (transition) Είναι η φάση κατά την οποία το τελικό προϊόν δίνεται στον χρήστη Είναι η φάση η οποία έχει µεγάλο βαθµό µεταβλητότητας η οποία εξαρτάται από το συγκεκριµένο έργο και µπορεί να περιλαµβάνει: Εκπαίδευση χρηστών Μεταφορά δεδοµένων οκιµαστική λειτουργία νέου συστήµατος Παράλληλη λειτουργία παλαιού και νέου συστήµατος Beta testing.

20 20 Κύκλος ζωής «καταρράκτης» Ανάλυση Απαιτήσεων R Σχεδιασµός D Ανάπτυξη και Μοναδιαίος Έλεγχος C Έλεγχος Ολοκλήρωσης T Έλεγχος Συστήµατος ΧΡΟΝΟΣ

21 Η επαναληπτική ανάπτυξη συστηµάτων (iterative) Επανάληψη 1 Επανάληψη 2 Επανάληψη 3 R D C T R D C T R D C T ΧΡΟΝΟΣ Μειώνεται ο κίνδυνος Παράγει πρωτότυπα για επαλήθευση αποτελεσµάτων Κάθε επανάληψη περιλαµβάνει ολοκλήρωση και έλεγχο 21

22 22 Οι φάσεις του κύκλου ζωής στην UP Κύκλος ζωής επανάληψη φάση σύλληψη επεξεργασία κατασκευή µετάβαση Ορόσηµο (milestone) Ενδιάµεση έκδοση (release) Τελικό προϊόν (final release)

23 23 Οι φάσεις του κύκλου ζωής στην UP βασικά ορόσηµα Κύκλος ζωής επανάληψη φάση σύλληψη επεξεργασία κατασκευή µετάβαση Στόχοι συστήµατος Αρχιτεκτονική Συστήµατος Σύστηµα Λειτουργικά Ικανό Τελικό σύστηµα

24 Βασικές ροές εργασιών (workflows) Σχεδιασµός Επιχειρηµατικών ιαδικασιών Επιχειρηµατικό µοντέλο υποστηρίζεται Απαιτήσεις Ανάλυση και Σχεδιασµός Υλοποίηση Έλεγχος Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης πραγµατοποιείται Μοντέλο Σχεδιασµού υλοποιείται Μοντέλο Υλοποίησης επαληθεύεται Μοντέλο 24

25 25 Τι είναι ροή εργασίας (workflow) Μια ροή εργασίας είναι µια λογική οµαδοποίηση δραστηριοτήτων Μια ροή εργασίας περιγράφεται µε Ρόλους Ποιος κάνει τι; ραστηριότητες (activities) ένα κοµµάτι δουλειάς που έχει ένα διακριτό αποτέλεσµα Αποτελέσµατα (artifacts) Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων µπορεί να είναι παραδοτέα (deliverables), έγγραφα, κώδικας, πρότυπα Οτιδήποτε µπορεί να παράγει µια δραστηριότητα

26 26 Ησυνολικήεικόνα Βασικές Ροές Εργασιών Σχεδιασµός Επιχειρηµατικών ιαδικασιών Απαιτήσεις Ανάλυση και Σχεδιασµός Υλοποίηση Έλεγχος ιάταξη (deployment) Υποστηρικτικές Ροές Εργασιών Σύλληψη Επεξεργασία Φάσεις Κατασκευή Σε κάθε φάση εκτελείς όλα τα workflow Μετάβαση ιαχείριση Σχηµατισµών ιαχείριση έργου Περιβάλλον Επαν. Επαν. #1 Επαν. #2 Επαν. #n Επαν. #n+1 Επαν. #n+2 Επαν. #m Επαν. #m+1 Επαναλήψεις

27 27 Ο συµβολισµός που χρησιµοποιείται για την περιγραφή της διαδικασίας ραστηριότητα (Activity) Μονάδα εργασίας Ρόλος ρόλος προσδιορίζει ν συµπεριφορά Αναλυτής ι τις υπευθυνότητες Περιπτώσεων Χρήσης ν ατόµων ή των οµάδων. Περίπτωση Χρήσης Υπεύθυνος για Πακέτο Περιπτώσεων Χρήσης Describe a Use-Case Παραδοτέο (Artifact) Είναι µια πληροφορία που παράγεται, τροποποιείτα ήαπλάχρησιµοποιείται από µια διαδικασία Μπορεί να είναι ένα έγγραφο Ένα αρχείο πηγαίου κώδικα, ένα διάγραµµα κ.λπ.

28 28 Ο προγραµµατισµός πόρων Πόροι Κώστας Χρύσα Πάνος Μαρίνα Γιάννης Εργάτης (Worker) Σχεδιαστής Προσδ. Περιπτ. Χρήσης Αναλυτής Συστήµ. Προγραµµατιστής Αρχιτέκτων ραστηριότητες Προσδιορισµός λειτουργίας Προσδιορισµός περιπτώσεων χρήσης Εύρεση χειριστών και περιπτ. χρήσης Εκτέλεση Μοναδιαίων Ελέγχων Προσδιορισµός Μηχανισµών Σχεδιασµού Κάθε άτοµο στο έργο µπορεί να έχει πολλούς ρόλους

29 29 Οι ρόλοι των ανθρώπων Ρόλοι Αναλυτή Αναλυτής Επιχειρηµατικών ιαδικασιών Αναλυτή συστήµατος Σχεδιαστή User Interface Κ.λπ. Ρόλοι Προγραµµατιστή Σχεδιαστή Σχεδιαστή βάσης δεδοµένων Προγραµµατιστή Άλλοι ρόλοι ιαχειριστή έργου Υπεύθυνου Ποιότητας Εκλεκτή ιαχειριστή εκδόσεων Εκπαιδευτή Κ.λπ.

30 30 Παράδειγµα µιας ροής εργασιών... Το workflow διαχείρισης έργων Ανάπτυξη Επιχειρηµατικής Περίπτωσης Προσδιορισµός Κινδύνων ιευθυντής Έργου Ανάπτυξη Πλάνου Έργου Στελέχωση Έργου Εκτέλεση Κύκλου Ανάπτυξη Πλάνου Επαναληπτικής Ανάπτυξης Επανεκτίµηση Κινδύνων Αξιολόγηση κύκλου

31 31 Συµπεράσµατα Η UML είναι µια γλώσσα για Οπτικοποίηση του συστήµατος(visualisation) ηµιουργία προδιαγραφών (specifications) Κατασκευή του συστήµατος (construction) Τεκµηρίωση του συστήµατος (documentation) Η UP είναι µια µεθοδολογία Μια διαδικασία µηχανικής λογισµικού Μια διαδικασία για την ανάπτυξη λογισµικού Οι φάσεις του κύκλου ζωής είναι τέσσερις: Σύλληψη (inception) Επεξεργασία (elaboration) Κατασκευή (construction) Μετάβαση (transition) Η UP είναι µια επαναληπτική διαδικασία

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή Η έννοια της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη δεκαετία του 50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι από τις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενοποίησης. έργου. Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαχείριση ενοποίησης. έργου. Μαθησιακά αποτελέσματα 4 Διαχείριση ενοποίησης Μαθησιακά αποτελέσματα Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα είστε σε θέση να: Γράφετε το καταστατικό ενός Γράφετε την έκθεση ολοκλήρωσης ενός Αυτό το κεφάλαιο θα εξηγήσει πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...5-1 5.2 ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD...5-4 5.3 ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...5-6 5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD...5-8 5.4.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά μία διαδικασία για την πιο αποτελεσματική διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Βασικές Έννοιες Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Βασικές έννοιες Σημαντικά παραδείγματα (paradigms)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα