Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ («Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών και ομολογιούχων δανειστών της Εταιρείας ύψους ,60, που αποφασίστηκε αρχικώς με την από Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εν συνεχεία, λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε εκ νέου, με την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ των πιστωτριών τραπεζών και ομολογιούχων δανειστών της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ,60 με την έκδοση και διάθεση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,30 για κάθε μία μετοχή με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών και ομολογιούχων δανειστών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό Διοίκηση της Μ.I. ΜΑΪΛΛΗΣ Μετοχική Σύνθεση και Σύγκρουση Συμφερόντων Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Κεφαλαίων Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων και περιόδου Πληροφορίες για τις Τάσεις Επενδυτικοί Κίνδυνοι Έγγραφα μέσω παραπομπής Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα & τον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις Μετοχές της Εταιρείας ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων και περιόδου Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Φορολογικοί Έλεγχοι Πληροφορίες για τον Εκδότη Γενικές πληροφορίες και σύντομο ιστορικό Επενδύσεις Επενδύσεις Χρήσεων και περιόδου Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις Πληροφορίες για τη Δραστηριότητα του Ομίλου Κυριότερες Δραστηριότητες - Αγορές Παραγόμενα προϊόντα Παραγωγική δυναμικότητα Χαλυβδοταινία περίδεσης (Μεταλλικό τσέρκι) Πλαστική ταινία περίδεσης (πλαστικό τσέρκι) Εκτατό φιλμ αυτόματης συσκευασίας (Stretch film) Θερμοσυρρικνούμενο φιλμ αυτόματης συσκευασίας (Shrink film) Χαρτογωνίες Μηχανές και εργαλεία Νέες δραστηριότητες - Προϊόντα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δίκτυο Πωλήσεων - Διανομής Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ STRAPTECH A.E MARFLEX MJ MAILLIS POLAND Sp. Z o.o MJ MAILLIS OSTERREICH GMBH SIAT SPA WULFTEC INTERNATIONAL INC MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA Inc M.J.MAILLIS UK LTD SANDER GMBH &CO KG Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Μηχανολογικός Εξοπλισμός & Εμπράγματα Βάρη 84 2

3 3.9.1 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εμπράγματα βάρη Μηχανολογικός εξοπλισμός Εμπορικά σήματα και άδειες λειτουργίας Ασφαλιστική Πολιτική Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έρευνα & Ανάπτυξη Νομοθετικό πλαίσιο Σημαντικές Συμβάσεις Σημαντικές Πιστωτικές/Δανειακές Συμβάσεις Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης Τελική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης Συμφωνία Δανειστών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗ Πηγές Κεφαλαίων Ρευστότητα Διαχείριση Διαθεσίμων Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις και την περίοδο Συναλλαγές με διευθυντές και μέλη του ΔΣ για τις χρήσεις και την περίοδο Συναλλαγές με τους Βασικούς Μετόχους Ενδοομιλικές Συμβάσεις Πληροφορίες για τις Τάσεις Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη Εταιρική Διακυβέρνηση Συμμόρφωση με τους νόμους 3016/2002 και 3693/ Συμμόρφωση με το άρθρο 43 α του κ.ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3873/2010 (υπαγωγή σε κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης) Προσωπικό Μετοχική Σύνθεση Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Ομίλου για τις χρήσεις Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης για τις χρήσεις

4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων αποτελεσμάτων περιόδου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων ισολογισμών περιόδου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ταμειακών ροών περιόδου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης της περιόδου Μερισματική Πολιτική Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Σημαντικές αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του Ομίλου Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό Έγγραφα μέσω Παραπομπής Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου Οψιγενή γεγονότα που επήλθαν μετά την Γενικά στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και προορισμός των κεφαλαίων Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας Δικαιώματα μετόχων Φορολογία μερισμάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δηλώσεις βασικών μετόχων Μείωση Διασποράς (Dilution) Δαπάνες Έκδοσης ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

5 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ To παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» (στο εξής «η Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ» ή «η Εταιρεία» ή «η Εκδότρια») οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (εφεξής «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ALPHA BANK ΑΕ, EFG EUROBANK ΕRGASIAS AE, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, BNP Paribas SA, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.(εκάστη η «Τράπεζα» και από κοινού οι «Τράπεζες») και των ομολογιούχων δανειστών PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY, SYMETRA LIFE INSURANCE COMPANY, VANTIS LIFE INSURANCE COMPANY, AVIVA LIFE AND ANNUITY COMPANY, NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY, NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CORPORATION, THE GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, PANTHER CDO V B.V., PANTHER CDO III BV, PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY, ΤΗΕ OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY και OHIO NATIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION (οι «Ομολογιούχοι Δανειστές» και από κοινού με τις Τράπεζες οι «Δανειστές»). Η εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ των Δανειστών της Εταιρείας. Η εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υλοποιήθηκε στα πλαίσια της από βασικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης, στην οποία συμβλήθηκαν οι βασικοί μέτοχοι, κ. Μ. Ι. Μαΐλλης και η Horqueta Holdings Ltd με την Εταιρεία, τους Δανειστές, την RBS Bank (Polska) S.A., την RBS Bank (Romania) S.A., την BNP Paribas Leasing Corporation, την BNP Paribas Lease Group Sp.zo.o και την BGL BNP Paribas (πρώην BNP Paribas Luxembourg) και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (πλην ελαχίστων ανενεργών θυγατρικών) (εφεξής «Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης»), σε υλοποίηση της οποίας τα ως άνω μέρη συμβλήθηκαν και στην από συμφωνία αναδιάρθρωσης (εφεξής η «Τελική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης» ή «Restructuring Deed») και στην από Συμφωνία Δανειστών με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ (εφεξής «ο Όμιλος» ή «Όμιλος Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ»), παράλληλα με την υλοποίηση προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης, αποσκοπώντας στο να επιτευχθεί κατ ελάχιστον η βιωσιμότητα του Ομίλου, η εξυγίανση του ισολογισμού του μέσω της σημαντικής μείωσης των δανείων και γενικά της οικονομικής του κατάστασης δημιουργώντας στο άμεσο μέλλον προϋποθέσεις ανάπτυξης. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές 5

6 καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του σύντομου ιστορικού, της Διοίκησης της Μ.I. ΜΑΪΛΛΗΣ, της μετοχικής σύνθεσης και της σύγκρουσης συμφερόντων, των πληροφοριών σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας, των συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου, των τάσεων, των επενδυτικών κινδύνων, των όρων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της χρήσης των κεφαλαίων, της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης, των εγγράφων μέσω παραπομπής και των εγγράφων στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. 1.1 Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό Η Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ιδρύθηκε το 1973 με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από τον κ. Μιχαήλ Ι. Μαϊλλη, σαν συνέχεια ατομικής επιχείρησης η οποία προϋπήρχε από το 1968 και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Eταιρεία (Α.Ε.Β.Ε.) το Η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών το O Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στη διανομή αναλωσίμων δευτερογενούς συσκευασίας, εργαλείων και μηχανών. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, από τη μηχανή συσκευασίας μέχρι τα αναλώσιμα τόσο για συσκευασίες υψηλών απαιτήσεων π.χ. χαλυβουργεία, λιμάνια όσο και για συσκευασίες ελαφρών φορτίων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Παράλληλα, εμπορεύεται είδη δευτορεγενούς συσκευασίας τα οποία συμπληρώνουν το σύνολο των ολοκληρωμένων λύσεων. Ο Όμιλος διαθέτει δυο παραγωγικές μονάδες στα Oινόφυτα Βοιωτίας και στην Αλεξανδρούπολη οι οποίες παράγουν η μεν πρώτη μεταλλική και πλαστική ταινία περίδεσης, η δε δεύτερη εκτατό και θερμοσυρρικνούμενο φιλμ συσκευασίας (stretch film και shrink film αντίστοιχα), κυλίνδρους και χαρτογωνίες. Επίσης, μέσω δικτύου θυγατρικών εταιρειών, αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα υλικών και μηχανών συσκευασίας κυρίως, στην Ευρώπη και την Β. Αμερική προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της δευτερογενούς συσκευασίας. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων του Ομίλου είναι οι εξής: α) Χαλυβδοταινία Περίδεσης (Μεταλλικό Τσέρκι) β) Πλαστική Ταινία Περίδεσης (Πλαστικό Τσέρκι), το οποίο διακρίνεται σε (i) Τσέρκι από Πολυπροπυλένιο (PP) και (ii) Τσέρκι από Τερεφθαλικό Πολυεστέρα (PET) γ) Εκτατό Φιλμ (Stretch Film) δ) Θερμοσυρρικνούμενο Φιλμ (Shrink Film) ε) Μηχανές και εργαλεία όπως περίδεσης, μηχανές περιτύλιξης με εκτατό φιλμ, θερμοσυρρικνούμενες μηχανές και μηχανές σφράγισης χαρτοκιβωτίων. Ο Όμιλος κατά την δραστηριοποιείτο στην Ελλάδα και σε άλλες 18 χώρες παγκοσμίως, μέσω δικτύου 27 θυγατρικών εταιρειών. Επίσης, σε χώρες όπου ο Όμιλος δεν έχει φυσική παρουσία, δραστηριοποείται μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων. Η Εταιρεία απασχολεί 317 υπαλλήλους και ο Όμιλος άτομα (στοιχεία ). 1.2 Διοίκηση της Μ.I. ΜΑΪΛΛΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ είναι εννεαμελές, εξελέγη με απόφαση της B Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και διαμορφώθηκε μετά τις προσλήψεις του κ. Markus Köllmann στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και 6

7 Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Αλέξανδρου Τασόπουλου στη θέση του Οικονομικού Διευθυντού, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Ιωάννη Κούρουγλο και Ιωάννη Λέντζου, καθώς και μετά την εκλογή του κ. Μιχαήλ Παναγή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από απόφασήςτου,και έχει την ακόλουθη σύνθεση: Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Αρμοδιότητα (βάσει του Ν. 3016/2002) Μιχαήλ Ι. Μαΐλλης Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Markus Petrus Heinrich Köllmann Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αλέξανδρος Ι. Τασόπουλος Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Στυλιανός Κ. Σταυρίδης Λητώ Α. Ιωαννίδου Μενέλαος Α. Τασόπουλος Πέτρος Τ. Τζαννετάκης Μιχαήλ Α. Κόκκινος Μιχαήλ Ν. Παναγής Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Η επαγγελματική διεύθυνση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ξενίας 5, Κηφισιά εκτός της κας Λ. Ιωαννίδου που η επαγγελματική της διεύθυνση είναι Αρτέμιδος 10, Βούλα. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας έχει διάρκεια μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την απεριόριστη εξουσία της διαχειρίσεως των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και γενικότερα αποφασίζει και ενεργεί για κάθε θέμα σύμφωνο και συναφές με τους σκοπούς και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, εκτός μόνον από τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε. Εποπτικά όργανα είναι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών. Κατά συνέπεια, διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας κατά την έννοια του Κανονισμού (Ε.Κ. 809/2004 παρ Παράρτημα Ι) είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Στυλιανός Σταυρίδης και Πέτρος Τζαννετάκης και μέλη της Επιτροπής Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών είναι οι κ.κ. Μιχαήλ Μαΐλλης, Λητώ Ιωαννίδου και Στυλιανός Σταυρίδης. 7

8 1.3 Μετοχική Σύνθεση και Σύγκρουση Συμφερόντων Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας (κάτοχοι κοινών μετοχών με ποσοστό άνω του 5%) σύμφωνα με το μετοχολόγιο της και η μετοχική σύνθεση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Μέτοχοι ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ( ) Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου Αριθμός Μετοχών % επί του συνόλου των δικαιωμάτων Αριθμός Μετοχών ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου % επί του συνόλου των Μιχαήλ Ι. Μαϊλλης (1) (2) ,70% ,82% Horqueta Holdings LTD (3) (4) ,35% ,38% Alpha Bank A.E ,55% EFG Eurobank Ergasias S.A ,52% National Bank of Greece S.A ,77% Emporiki Bank S.A ,72% BNP Paribas S.A ,42% The Royal Bank of Scotland N.V ,74% Principal Life Insurance Company ,98% Symetra Life Insurance Company ,55% Vantis Life Insurance Company ,25% Aviva Life And Annuity Company ,88% New York Life Insurance Company ,32% New York Life Insurance And Annuity Corporation ,04% The Guardian Life Insurance Company Of America ,81% The Prudential Assurance Company Limited ,03% Panther CDO V B.V ,52% Panther CDO III B.V ,18% Pacific Life Insurance Company ,79% The Ohio National Life Insurance Company ,76% Ohio National Life Assurance Corporation ,51% Λοιποί Μέτοχοι 5% * ,96% ,45% Σύνολο ,00% ,00% Πηγή: Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της η οποία επανεγκρίθηκε στις που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. * Στους λοιπούς μετόχους δεν περιλαμβάνονται οι Δανειστές/μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής <5%. (1) Οι κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Μιχαήλ Μαϊλλη έχουν ενεχυριαστεί υπέρ της Alpha Bank Α.Ε. Σύμφωνα με την σχετική σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον κ. Μιχαήλ Μαϊλλη. (2) Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, ο κ. Μιχαήλ Ι. Μαϊλλης πριν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατείχε άμεσα ή έμμεσα κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσώπευαν ποσοστό 45,04% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ο κ. Μιχαήλ Ι. Μαϊλλης κατέχει άμεσα ή έμμεσα κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσώπευαν ποσοστό 10,21% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. (3) Η εταιρεία HORQUETA HOLDINGS LTD είναι συμφερόντων του κ. Μιχαήλ Μαϊλλη. (4) Οι κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας HORQUETA HOLDINGS LTD έχουν ενεχυριαστεί υπέρ της Alpha Bank Α.Ε. Σύμφωνα με την σχετική σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από την εταιρεία HORQUETA HOLDINGS LTD. Αναφορικά με τους Δανειστές, πλην της ως άνω μετοχικής τους σχέσης, όπως διαμορφώθηκε λόγω της κεφαλαιοποίησης των χρηματικών απαιτήσεων ανά Δανειστή (βλ. αναλυτικά ενότητα 1.5 «Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Κεφαλαίων»), τα συμφέροντά τους έχουν ως εξής: Για τους Δανειστές και τις θυγατρικές τους υφίστανται συναλλαγές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της, οι κυριότερες εκ των οποίων αφορούν σε προγράμματα κοινών και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων του Ν. 3156/2003, συμβάσεις πίστωσης με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, πρακτορείας χρηματικών απαιτήσεων (factoring), παραγώγων προϊόντων, χρηματοδοτικών μισθώσεων, καθώς και παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, μεταξύ των Δανειστών, της RBS Bank (Polska) S.A., της RBS Bank (Romania) S.A., της BNP Paribas Leasing Corporation, της BNP Paribas Lease Group Sp.zo.o και της BGL 8

9 BNP Paribas (πρώην BNP Paribas Luxembourg), της Εταιρείας, των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (πλην ελαχίστων ανενεργών θυγατρικών) και των βασικών μετόχων της, τον κ. Μ. Ι. Μαΐλλη και την Horqueta Holdings Ltd (εφεξής οι «Βασικοί Μέτοχοι») έχει συναφθεί η από Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης ( Agreement in Principle ) σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην εν λόγω συμφωνία. Οι Δανειστές, η Εταιρεία και οι Βασικοί Μέτοχοι οι οποίοι συμβλήθηκαν στην από Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, που ρυθμίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη διαδικασία διάσωσης και εξυγίανσης της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ και των θυγατρικών της, βεβαιώνουν τα ακόλουθα: -οι Δανειστές ενεργούν ατομικά, ο κάθε ένας για την εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων του τα οποία έχουν πληγεί, ευρισκόμενα σε σοβαρό κίνδυνο, λόγω της πραγματικής κατάστασης οικονομικής αδυναμίας, στην οποία περιήλθε τα τελευταία έτη η Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ. -Η σύναψη της από Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, και κάθε άλλης σύμβασης, ή συμφωνίας που προβλέπεται από αυτή 1, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η επιδίωξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύμπραξη, ή συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των Δανειστών ή και με τους Βασικούς Μετόχους προς το σκοπό ελέγχου της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ, ούτε πρόκειται, οι ως άνω συμβαλλόμενοι, να ενεργήσουν συντονισμένα κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 3461/2006. Επίσης, οι Δανειστές ή/και οι Βασικοί Μέτοχοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν έχουν καταρτίσει, ούτε πρόκειται να καταρτίσουν οιαδήποτε συμφωνία που να αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, που θα αντιστοιχούν στις εκάστοτε μετοχές της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ, που θα τους ανήκουν. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ούτε η Εταιρεία ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Εταιρείας. 1.4 Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. και βάσει της παραγράφου παρ. ε του Κανονισμού του Χ.Α. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) των κοινών μετοχών της Εταιρείας είναι GRS Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες και δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα και μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας. Για τις μετοχές επί των οποίων έχει συσταθεί περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα (όπως επικαρπία ή ενέχυρο) απαιτείται η άρση του περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος για τη χρηματιστηριακή μεταβίβασή τους. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν ρήτρες εξαγοράς και ρήτρες μετατροπής. 1 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης υπεγράφησαν τόσο η από Τελική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, όσο και η από Συμφωνία Δανειστών. 9

10 1.5 Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Κεφαλαίων Στα πλαίσια του σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγιάνσης, οι Δανειστές, η Εταιρεία, οι Βασικοί Μέτοχοι, η RBS Bank (Polska) S.A., η RBS Bank (Romania) S.A., η BNP Paribas Leasing Corporation, η BNP Paribas Lease Group Sp.zo.o και η BGL BNP Paribas (πρώην BNP Paribas Luxembourg) και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (πλην ελαχίστων ανενεργών θυγατρικών) συμβλήθηκαν στην από Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης η οποία ρυθμίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη διαδικασία διάσωσης και εξυγίανσης της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ και των θυγατρικών της. Στην ανωτέρω σύμβαση προβλέπεται μεταξύ άλλων : (α) μείωση του δανεισμού με κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων, ύψους 74,92 εκ., με έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των Δανειστών του Ομίλου, αποφέροντας ποσοστό ιδιοκτησίας 77,34% στους Δανειστές, (β) αναχρηματοδότηση μέρους του υπολοίπου υφισταμένου δανεισμού με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 116,97 εκ. με ομολογίες σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, πενταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 7%, με κεφαλαιοποιούμενους τόκους (ΡΙΚ), με αποπληρωμή από το τρίτο έως το πέμπτο έτος, μετά την έκδοσή του, που θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους Δανειστές του Ομίλου, (γ) περαιτέρω αναχρηματοδότηση, με έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους 50 εκ. πλέον κεφαλοποιούμενων τόκων, όπως θα υπολογισθούν σε εφαρμογή της από Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, πενταετούς διάρκειας, πλέον κεφαλαιοποιούμενων τόκων (ΡΙΚ) με ομολογίες εκδιδόμενες σε ευρώ και σε δολάρια ΗΠΑ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας. Το δικαίωμα μετατροπής ενεργοποιείται μετά την πάροδο 2 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της Τελικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους Δανειστές του Ομίλου, με δικαίωμα πρώιμης εξαγοράς των ομολόγων από την Εταιρεία, καθώς και του βασικού μετόχου κ. Μ.Ι. Μαϊλλη, να αποκτά εντός 15 ημερών τις εκ μετατροπής μετοχές, με τιμή 0,30, ή με την τυχόν μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία αυτών, κατά την ημερομηνία εξάσκησης του δικαιώματος, (δ) νέο κεφάλαιο κίνησης με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 16 εκ., με επιτόκιο 8% για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου, που θα καλυφθεί αποκλειστικά από τις τράπεζες, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ALPHA BANK ΑΕ και EFG EUROBANK ΕRGASIAS AE, το οποίο θα αποπληρωθεί κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή του, (ε) η εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από: 5 ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη, 2 μη εκτελεστικά μέλη, με δικαίωμα του κ. Μ. Μαΐλλη να τα διορίζει 2 εκτελεστικά μέλη Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Περαιτέρω, οι τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ALPHA BANK ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ και BNP Paribas SA παρέχουν στους Βασικούς Μετόχους (ή σε τυχόν τρίτους στους οποίους οι Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να μεταβιβάσουν το δικαίωμα προαίρεσης) το δικαίωμα να αγοράσουν από αυτές το σύνολο των νέων μετοχών κυριότητας των εν λόγω τραπεζών, ήτοι νέες μετοχές της Εταιρείας που εκδόθηκαν με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και μετοχές που οι ανωτέρω τράπεζες θα αποκτήσουν μεταγενέστερα λόγω της μετοχικής τους ιδιότητας. Επίσης, η τράπεζα EFG EUROBANK ΕRGASIAS AE, παρέχει στους Βασικούς Μετόχους το δικαίωμα να αγοράσουν από αυτήν το 50% των νέων μετοχών κυριότητας της εν λόγω τράπεζας, ήτοι νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό μετοχών που η ανωτέρω τράπεζα θα αποκτήσει μεταγενέστερα λόγω της μετοχικής της ιδιότητας. Η 10

11 περίοδος ισχύς του εν λόγω δικαιώματος προαιρέσεως (call option) είναι 3 έτη αρχόμενη από την ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στη μερίδα ΣΑΤ της κάθε μίας από τις ανωτέρω τράπεζες ή με την άσκηση της προαίρεσης, οποιοδήποτε από τα δύο επέλθει νωρίτερα. Οι τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ALPHA BANK ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ και BNP Paribas SA παρέχουν στους Βασικούς Μετόχους (ή σε τυχόν τρίτους στους οποίους οι Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να μεταβιβάσουν το δικαίωμα προαίρεσης) το δικαίωμα άσκησης προαίρεσης (call option) μετά την παρέλευση 2 ετών από την ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στη μερίδα ΣΑΤ της κάθε μιας από τις τράπεζες αυτές και για 1 έτος μέχρι την παρέλευση της περιόδου ισχύος του δικαιώματος προαίρεσης (call option). Η EFG EUROBANK ΕRGASIAS AE παρέχει στους Βασικούς Μετόχους (ή σε τυχόν υποκατάστατους ή εκδοχείς αυτών) το δικαίωμα άσκησης της προαίρεσης (call option) μετά την παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία πιστώσεως των μετοχών στη μερίδα ΣΑΤ της τράπεζας και για 2 έτη μέχρι την παρέλευση της περιόδου ισχύος του δικαιώματος προαίρεσης (call option). Καθόλη την τριετή διάρκεια ισχύος του δικαιώματος προαίρεσης (call option) όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες τράπεζες απαγορεύεται να διαθέσουν τις μετοχές τους που είναι αντικείμενο της προαίρεσης ή να συστήσουν οποιοδήποτε βάρος επ αυτών και οφείλουν να παραλείπουν οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορούν να ματαιώσουν την άσκηση τoυ δικαιώματος προαίρεσης (call option). Το τίμημα αγοράς κάθε μετοχής που θα αποτελέσει αντικείμενο της προαίρεσης θα είναι ίσο με το κόστος κτήσης κάθε μετοχής από τις προαναφερόμενες Τράπεζες, προσαυξανόμενο κατά 5% ετησίως. Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας τριετούς περιόδου ισχύος του δικαιώματος προαίρεσης (call option), oι τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ALPHA BANK ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ και η EFG EUROBANK ΕRGASIAS AE υποχρεούνται, σε περίπτωση πώλησης των μετοχών τους που αποτελούν το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης σε τρίτα πρόσωπα, να προσφέρουν πρώτα τις εν λόγω μετοχές στους Βασικούς Μετόχους (ή σε τυχόν τρίτους στους οποίους οι Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να μεταβιβάσουν το δικαίωμα προαίρεσης) και εφόσον αυτοί δεν τις αγοράσουν να τις πωλήσουν σε τρίτους. (στ) στα πλαίσια της ως άνω Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, η Εταιρεία είχε συνάψει ομολογιακό δάνειο για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων επιχειρηματικών της αναγκών (Bridge Facility) ύψους 8 εκ. το οποίο αποπληρώνεται από το ανωτέρω νέο κεφάλαιο κίνησης ύψους 16 εκ. (ζ) υπογραφή της Τελικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (πλην ελαχίστων ανενεργών θυγατρικών), των Βασικών Μετόχων, των Δανειστών, της RBS Bank (Polska) S.A., της RBS Bank (Romania) S.A., της BNP Paribas Leasing Corporation, της BNP Paribas Lease Group Sp.zo.o και της BGL BNP Paribas (πρώην BNP Paribas Luxembourg), σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1, παράγραφος 1 της Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης. Η εν λόγω Τελική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης υλοποιεί το πλαίσιο για την οικονομική αναδιάρθρωση και εξυγίανση του Ομίλου που προέβλεπε η Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο ανάληψης από την Εταιρεία των χρεών θυγατρικών της εταιρειών και την αναχρηματοδότηση του Ομίλου μέσω της έκδοσης νέων ομολογιακών δανείων. (η) υπογραφή της Συμφωνίας Δανειστών (Ιntercreditor Αgreement), μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (πλην ελαχίστων ανενεργών θυγατρικών), των Βασικών Μετόχων και των Δανειστών, σε υλοποίηση των όρων του Παραρτήματος 7 της Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, η οποία ρυθμίζει την οργάνωση και τις εσωτερικές σχέσεις των δανειστών, που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, στα πλαίσια της ως άνω Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης: ολοκλήρωσε τις αλλαγές στην εταιρική της διακυβέρνηση με την διεύρυνση του Διοικητικού της Συμβουλίου (από 7 σε 9 μέλη) και την εκλογή νέων μελών Δ.Σ., σύναψε ομολογιακό δάνειο για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων επιχειρηματικών της αναγκών ύψους 8 εκ. το οποίο αποπληρώθηκε από το νέο κεφάλαιο κίνησης ύψους 16 εκ. (βλ και παρακάτω περί κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 16 εκ.), 11

12 προέβη στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 116,97 εκ. με ομολογίες εκδιδόμενες σε ευρώ και σε δολάρια ΗΠΑ πλέον κεφαλαιοποιούμενων τόκων (ΡΙΚ) με ομολογίες εκδιδόμενες σε ευρώ και σε δολάρια ΗΠΑ (σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της και ), προέβη στη σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 16 εκ. (σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της και ), προέβη στην έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 50 εκ. πλέον κεφαλοποιημένων τόκων ύψους 23,3 εκ. κατά την , όπως υπολογίσθηκαν σε εφαρμογή της από Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, με ομολογίες εκδιδόμενες σε ευρώ και σε δολάρια ΗΠΑ (σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ) πλέον κεφαλαιοποιούμενων τόκων (ΡΙΚ), με ομολογίες εκδιδόμενες σε ευρώ και σε δολάρια ΗΠΑ, προέβη στη μείωση του δανεισμού με κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων ύψους 74,92 εκ. (δια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας, με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των Δανειστών της Εταιρείας ύψους ,60, που αποφασίστηκε αρχικώς με την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εν συνεχεία, λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε εκ νέου, με την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης). υπέγραψε την Τελική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης και τη Συμφωνία Δανειστών στις (όπως αναλυτικά περιγράφονται στις ενότητες και του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις , ενέκρινε παμψηφεί την υπογραφή των εν λόγω Συμφωνιών. υπέγραψε τα προγράμματα και τη σύμβαση κάλυψης των παραπάνω τριών ομολογιακών δανείων στις (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα «Σημαντικές Πιστωτικές/Δανειακές Συμβάσεις» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις , ενέκρινε παμψηφεί την υπογραφή των προγραμμάτων και της σύμβασης κάλυψης των εν λόγω δανείων. Τόσο η Εταιρεία, όσο και οι εταιρείες του Ομίλου STRAPTECH A.E, M.J. MAILLIS U.K. Ltd, MARFLEX M.J. MAILLIS POLAND SP Z.O.O., M.J. MAILLIS ROMANIA S.A., WULFTEC INTERNATIONAL INC., MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC., COLUMBIA S.R.L., SIAT S.P.A., EUROPACK S.A., MAILLIS HOLDING GMBH, MAILLIS SANDER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH και SANDER GMBH & CO KG οι οποίες συνυπογράφουν ως εγγυήτριες τα ως άνω ομολογιακά δάνεια, παρείχαν εξασφαλίσεις (εξασφαλιστικές εκχωρήσεις και ενέχυρα επί μετοχών εταιρειών του Ομίλου, επί απαιτήσεων τους από ενδοομιλικά δάνεια, επί τραπεζικών λογαριασμών τους, επί μηχανημάτων τους, επί των αποθεμάτων τους, επί απαιτήσεών τους από ασφαλιστικές συμβάσεις, επί επιχειρηματικών απαιτήσεων τους, επί απαιτήσεών τους από συμβάσεις factoring και προσημειώσεις επί ακινήτων τους), προς τους Δανειστές, για την εξασφάλιση των εν λόγω ομολογιακών δανείων, που εκδίδονται προς το σκοπό της αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας. Οι ως άνω εξασφαλίσεις καλύπτουν το συνολικό ποσό των ως άνω ομολογιακών δανείων, πλέον τόκων και εξόδων (βλ. αναλυτικά ενότητα «Εγγυήσεις Εξασφαλίσεις»). Ειδικότερα, η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του του ποσού των ,60 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 και με τιμή διάθεσης 0,30 ανά μετοχή, η οποία πραγματοποιήθηκε με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των Δανειστών της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην από Βασική Συμφωνία Αναδιάρθρωσης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, τροποποιώντας το άρθρο 5 του Καταστατικού της. Σημειώνεται ότι, λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε κατά την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνεδρίαση 12

13 της, την , να ανανεώσει, εγκρίνοντας εκ νέου, την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τα ,60 από την εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των Δανειστών της Εταιρείας, μείωσαν ισόποσα τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου της αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού της. Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Ομίλου, που ήταν η κατάληψη σημαντικής θέσης στον τομέα δευτερογενούς συσκευασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου και προϊοντικού μοντέλου (one stop shopping), η Εταιρεία υλοποίησε αφενός μέσω δανεισμού και αφετέρου μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μια σειρά στρατηγικών εξαγορών επιχειρησιακών μονάδων στην Ευρώπη και την Αμερική. Συγκεκριμένα, οι χρήσεις αυτών των αποκτηθέντων δανείων ήταν, εκτός της συμμετοχής στο κόστος εξαγορών εταιρειών, η επαναχρηματοδότηση δανείων, η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, η συμμετοχή σε έξοδα ίδρυσης εταιρειών, καθώς και οι κεφαλαιακές επενδύσεις. Ειδικότερα, οι κεφαλαιοποιηθείσες χρηματικές απαιτήσεις, καθώς και οι νέες μετοχές ανά Δανειστή έχουν ως ακολούθως: Ποσά σε Κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ανά Δανειστή Νέες μετοχές BNP PARIBAS SA , EFG Eurobank Ergasias AE , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ , ALPHA ΒΑΝΚ ΑΕ , PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY , NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY , THE GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA , SYMETRA LIFE INSURANCE COMPANY , NEW YORK LIFE INSURANCE & ANNUITY CORPORATION , THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED , PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY , THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV , EMPORIKI BANK SA , AVIVA LIFE AND ANNUITY COMPANY , PANTHERS CDO III B.V , THE OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY , PANTHERS CDO V B.V , OHIO NATIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION , VANTIS LIFE INSURANCE COMPANY , Σύνολο , Πηγή: Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 & την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της όπως επανεγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002 και των άρθρων και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συνοπτικά στοιχεία της παρούσας έκδοσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 13

14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.10 του ΚΝ 2190/1920 υπέρ των Δανειστών ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,30 Τιμή Διάθεσης ανά μετοχή 0,30 ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,60 Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Μία (1) μετοχή Οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν συνεπεία της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ημερομηνία πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους ,60 σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η Η προσαρμογή της τιμής των μετοχών εξαιτίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο του Κανονισμού του ΧΑ, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 22/ και 26/ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είναι το ακόλουθο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 3 του Ν.3401/2005 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Ε.Κ και του Χ.Α. ) Eκτιμώμενη Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. Δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. 1.6 Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης Με έκθεσή του στις η οποία επανεγκρίθηκε στις , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων στις νέες μετοχές, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως πρωταρχικό κριτήριο και αποκλειστικό γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και τη διασφάλιση της συνέχισης της Εταιρείας, πρότεινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ,60, με εισφορά αντίστοιχων χρηματικών απαιτήσεων των Δανειστών της Εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διαμόρφωση της πρότασης, από το Διοικητικό Συμβούλιο και η επιλογή του εν λόγω μέτρου, ως μέρους μίας συνολικής λύσης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και του Ομίλου της, αποτελεί προϊόν σοβαρής και αξιόπιστης μελέτης, στάθμισης και 14

15 αξιολόγησης των δεδομένων και των εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης των αναγκών της Εταιρείας. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, είναι επιβεβλημένη, λόγω της φύσης των εισφερόμενων απαιτήσεων, ως χρηματικών και της ιδιαίτερα χρονοβόρας διαδικασίας που θα απαιτείτο για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, γεγονός το οποίο θα εμπόδιζε να επιτευχθεί η άμεση υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας. Με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των Δανειστών, δημιουργείται η δυνατότητα κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με ταυτόχρονη μείωση του δανεισμού της. 1.7 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων και περιόδου Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Οι χρηματοοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα αφορούν τις οικονομικές χρήσεις που έληξαν στις , και Οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση 2010 προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010, ενώ οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις είναι αυτές που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 αντίστοιχα.. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ ΔΠΧΑ) από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers (Λεωφ. Κηφισίας 268, , Αθήνα, τηλ.: ). Τον έλεγχο εκ μέρους της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας για τις χρήσεις διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κ. Μιχαλάτος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2010 εγκρίθηκαν με την από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και οι οικονομικές καταστάσεις των δύο προηγούμενων εξεταζόμενων χρήσεων, 2009 και 2008 έχουν εγκριθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας την και αντίστοιχα. Οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και αφορούν τις περιόδους και προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών, έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κ. Μιχαλάτο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας PriceWaterHouseCoopers και έχουν εγκριθεί με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων των χρήσεων του Ομίλου: 15

16 Ενοποιημένη Κατάσταση αποτελεσμάτων σε χιλ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) ( ) Μικτά κέρδη Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (23.492) (31.729) (12.866) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (58.463) (56.088) (39.727) Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι (3.337) (1.401) (2.741) Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος (61.800) (57.488) (42.468) Αναβαλλόμενη φορολογία (1.697) (32) (405) Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία (63.497) (57.520) (42.873) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (11.243) (16.501) Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009) και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. σε χιλ. Ενοποιημένη Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία (63.497) (57.520) (42.872) Καθαρό κέρδος ή (ζημία) που καταχωρήθηκε απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (45) Συναλλαγματικές διαφορές (3.610) Αποθεματικά εύλογης αξίας 0 9 (457) Σύνολο λοιπων συνολικών εσόδων /(ζημιών) (4.112) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (61.694) (56.624) (46.984) Τα κέρδη κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας (61.178) (55.951) (46.674) Μη ελέγχουσα συμμετοχή (516) (673) (310) Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009) και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σημειώνεται ότι, τα ποσά που αφορούν στα μεγέθη της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων της και και εμφανίζονται ως συγκριτικά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της και , διαφέρουν από τα αντίστοιχα μεγέθη που εμφανίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2009 και 2008, διότι έχουν γίνει οι εξής αναταξινομήσεις: ποσό χιλ. της χρήσης 2009 (δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Σημείωση 27) μεταφέρθηκε από το λογαριασμό «Κόστος πωλήσεων» στο λογαριασμό «Άλλα έξοδα» (συγκρίσιμες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Σημείωση 27). 16

17 Ποσό χιλ. της χρήσης 2008 (δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Σημείωση 27) μεταφέρθηκε από το λογαριασμό «Άλλα έξοδα» στο λογαριασμό «Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας» (συγκρίσιμες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Σημείωση 28). Οι ως άνω ανακατατάξεις που έγιναν στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων οι οποίες παρουσιάζονται ως συγκριτικά στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 αντίστοιχα, σε σχέση με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2009 και 2008, δεν επηρεάζουν τα σύνολα του Ενεργητικού, της Καθαρής Θέσης και των Υποχρεώσεων. Επίσης δεν επηρεάζουν μεγέθη αποτελεσμάτων όπως τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα προ φόρων και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2010 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης 23,2% και διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην ανανέωση συμβάσεων με πολυεθνικές και άλλες εταιρείες και αφετέρου στην επέκταση των συμφωνιών αυτών σε νέους τομείς της δραστηριότητας της υπάρχουσας πελατειακής βάσης και τη σύναψη νέων. Επίσης, ο Όμιλος επωφελήθηκε, λόγω της διεθνούς του παρουσίας και ως καθαρά εξαγωγική επιχείρηση, από τη σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και την αναδιάρθρωση της βάσης κόστους του. Αντίστοιχα το 2009, οι πωλήσεις σημείωσαν σημαντική μείωση της τάξης 37,5% σε σχέση με το Η εν λόγω κάμψη οφείλεται στη μείωση της ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου από τους πελάτες του συνεπεία της παγκόσμιας οικονομική κρίσης. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση το 2010 κατά 40,4% και διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το 2009, που οφείλεται στον καλύτερο έλεγχο του κόστους παραγωγής και στον αυξημένο όγκο πωλήσεων. Το 2009 μικτά κέρδη του Ομίλου συρρικνώθηκαν κατά 47,6% και διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το 2008 ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους παραγωγής και της ανάλωσης πρώτων υλών σε προ οικονομικής κρίσης υψηλές τιμές. Οι ζημίες προ φόρων για το 2010 ανήλθαν σε χιλ. από χιλ. που ήταν το 2009 και χιλ. το Σημαντική επιβάρυνση των ζημιών προ φόρων είχαν οι απομειώσεις υπεραξίας 11,8 εκ. με στόχο την πλήρη εξυγιάνση του Ισολογισμού του Ομίλου αλλά και των θυγατρικών του και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 29,6 εκ. Αντίστοιχα το 2009 σε σχέση με το 2008, ο Όμιλος αντιμετώπισε μείωση πωλήσεων, αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα και αυξημένες προβλέψεις και απομειώσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμών των χρήσεων του Ομίλου: 17

18 σε χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (24.687) Υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009) και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τις ταμειακές ροές του Ομίλου για τις χρήσεις : Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών σε χιλ Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.028) (1.147) Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (709) (2.128) (5.812) Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (202) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών (2.537) (10.219) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009) και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων αποτελεσμάτων για τις περιόδους και : 18

19 Ενοποιημένη Κατάσταση αποτελεσμάτων σε χιλ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μικτά κέρδη Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 36 (2.067) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (5.558) (16.706) Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι (1.250) (1.098) Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος (6.808) (17.805) Αναβαλλόμενη φορολογία Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία (6.110) (17.559) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από τον Oρκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων για τις περιόδους και : Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων σε χιλ Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία (6.110) (17.559) Συναλλαγματικές διαφορές (926) Αποθεματικά εύλογης αξίας (27) Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων /(ζημιών) (954) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (7.064) (15.621) Τα κέρδη κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (7.112) (15.398) Μη ελέγχουσα συμμετοχή 48 (223) Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από τον Oρκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Οι πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2011 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 12,7% και διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το πρώτο εξάμηνο του Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα με το 90% των πωλήσεων να πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2011, σε συνέχεια του 2010, οι παγκόσμιες αγορές βελτιώθηκαν στους περισσότερους βιομηχανικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων του χάλυβα, αλουμινίου, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών καθώς επίσης και των τροφίμων και ποτών. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση το πρώτο εξάμηνο του 2011 κατά 18,4% και διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2010, που οφείλεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων. Ο Όμιλος το πρώτο εξάμηνο του 2011 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ύψους 36 χιλ. έναντι ζημιών ύψους χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης λόγω της αύξησης των πωλήσεων και της 19

20 βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους αλλά και της επίδρασης των συναλλαγματικών διαφορών που αντιστάθμισαν εν μέρει τα παραπάνω κέρδη. Συνεπεία των ανωτέρω, οι ζημίες προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2011 περιορίστηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε χιλ. από χιλ. το πρώτο εξάμηνο του Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού της και του Ομίλου: σε χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (31.751) (24.688) Υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από τον Oρκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε χιλ. από χιλ. την λόγω της μεταβολής του υπολοίπου των ενσώματων και άυλων παγίων. Το μεγαλύτερο μέρος της μεταβολής αφορά στην αξία των ενσώματων παγίων του Ομίλου, η οποία μειώθηκε κυρίως λόγω των αποσβέσεων. Το σύνολο του κυκλοφορούντος Ενεργητικού του Ομίλου αυξήθηκε σε χιλ. από χιλ. την Ειδικότερα, το ύψος των πελατών και λοιπών απαιτήσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) την αυξήθηκε κατά 6,6% κυρίως λόγω της αύξησης της δραστηριότητας του Ομίλου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τις ταμειακές ροές του Ομίλου για τις περιόδους και : Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών σε χιλ Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (761) Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (417) (386) Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (240) 277 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (1.418) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών (635) (777) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.34 περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από τον Oρκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 20

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.07.2014 (υποκείμενο σε περαιτέρω διορθώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25ΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (υποκείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων και του Κανονισμού του Χ.Α.

Έκθεση για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων και του Κανονισμού του Χ.Α. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε». και το δ.τ. «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Α) ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με Δημόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα