Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας επιπέδου Γυμνασίου: μια κριτική και συγκριτική παρουσίαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας επιπέδου Γυμνασίου: μια κριτική και συγκριτική παρουσίαση"

Transcript

1 Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας επιπέδου Γυμνασίου: μια κριτική και συγκριτική παρουσίαση Αλεξία Καπραβέλου Υποψ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Abstract: In this article the Greek, English, and Irish National Curriculum in Language for Secondary School are presented, critically examined, and compared. It is shown that all 3 curricula, despite their declarations, are exam-oriented and they serve the formal European educational policy based on the market needs and its consequent values. Pupils from non-favoured environments often sustain school failure. In language teaching, the curricula follow the communicative whole language approach. Teaching bi/multilingualism, communities and practices of reading and writing, creative writing, argumentative talking and writing, multiliteracy and learning through projects are suggested. Key words: αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, curriculum, syllabus, επικοινωνιακή προσέγγιση, whole language. 1. Εισαγωγή Τα ΑΠΣ της Ελλάδας, Αγγλίας και Ιρλανδίας για το μάθημα της Γλώσσας επιπέδου Γυμνασίου, στις έγγραφες διακηρύξεις τους, διαπνέονται από παλαιότερες και σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες γλωσσολογίας και παιδαγωγικής: διά βίου μάθηση με έμφαση στις δεξιότητες, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, προσωπική ανάπτυξη, συνεργασία, αντιρατσιστική εκπαίδευση πολυπολιτισμικότητα πλουραλισμός, διαθεματικότητα, κριτική σκέψη, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ολιστική σπειροειδής ε- νεργητική οικοδόμηση της γνώσης αλλά και μπιχεβιορισμός, επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής και της αγοράς εργασίας αλλά και αξιακή διάστασή της. Σε όλα τα ΑΠ προέχει τόσο η εννοιοκεντρική-διαθεματική προσέγγιση, όσο και η διδασκαλία της γλώσσας με αυθεντικό κειμενικό είδος και σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Το αγγλικό δίνει έμφαση στις δραματοποιήσεις, στην κριτική εξέταση των απόψεων του συνομιλητή, στον αγώνα λόγων, στην ανάληψη ηγετικών ρόλων στις ομάδες, στους παγκόσμιους πολιτισμούς, παράγοντες σύμφυτοι με τους οικονομικούς στόχους του πραγματιστικού, τεχνοκρατικού εκπαιδευτικού της συστήματος. Το ιρλανδικό υπερτονίζει την πολυτροπική επεξεργασία κυρίως λογοτεχνικών κειμένων, που αντανακλά την πρόθεση για σύζευξη της παράδοσης με τις νέες εξελίξεις. Στο ελληνικό, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, η διδασκαλία των γλωσσικών φαινομένων είναι εκτενής λόγω της ι- διαιτερότητας της γλώσσας και, παράλληλα, είναι μικρότερος ο κοινωνικός διαχωρισμός των μαθητών. Και τα τρία ΑΠΣ είναι πάντως συγκεντρωτικά και εξετασιοκεντρικά. Αποτυπώνουν δε την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Σύντομη συγκριτική παρουσίαση και κριτική του ελληνικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα επιπέδου Γυμνασίου Στο ΦΕΚ 303/ (σσ , , ) το ΥΠΕΠΘ δημοσίευσε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Γυμνασίου (όπως και Δημοτικού) με γενικό μέρος και ανά γνωστικό αντικείμενο, όπως της Ελληνικής Γλώσσας και άλλων Selected Papers from the 18 th ISTAL

2 448 Αλεξία Καπραβέλου Στο ΔΕΠΠΣ για το μάθημα της Γλώσσας Γυμνασίου παρουσιάζονται οι σκοποί της διδασκαλίας, που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και ακόμα ξένοι προς την ελληνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στα κοινά προϋποθέτει εξάσκηση στη ρητορική και επιχειρηματολογία, ενώ η γνωριμία με τη γλωσσική και πολιτιστική παράδοση των άλλων λαών και τις αλληλεπιδράσεις τους προϋποθέτει ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρώνεται σ αυτά και όχι αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και πραγματικότητα. Το ΔΕΠΠΣ φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να ενιαιοποιήσει τη γνώση (Ματσαγγούρας 2002: 24, 31-32; Κούσουλας 2004: 24), στηρίζεται σε σύγχρονες γλωσσολογικές προσεγγίσεις, όπως η κειμενοκεντρική, η επικοινωνιακή (Καραντζόλα 2000; Αργυροπούλου 2002: 152) και, σε μικρό βαθμό, η πολυτροπική (και Unsworth 2004). Τα νέα βιβλία της Γλώσσας Γυμνασίου 2006 ακολουθούν αυτές τις θεωρητικές αφετηρίες και έχουν καταργήσει το εγχειρίδιο Γλωσσικές Ασκήσεις, που περιλαμβάνει ασκήσεις μορφοσυντακτικές-λεξιλογικές, μη ενταγμένες στο επικοινωνιακό τους πλαίσιο (Καραντζόλα 2000). Γίνεται επανάληψη και αλληλοεπικάλυψη γενικών σκοπών, ειδικών σκοπών, στόχων, πράγμα που φανερώνει βιασύνη και προχειρότητα στη σύνταξη του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Για τους δίγλωσσους προκρίνεται η εξοικείωση με τη νέα ελληνική για την επικοινωνία, με σεβασμό στη μητρική τους γλώσσα. Η μόνη ίση μεταχείριση μονόγλωσσωνδίγλωσσων θα ήταν να διδάσκεται η ελληνική εξίσου με τη μητρική τους γλώσσα, πράγμα που δε συμβαίνει, μια και κάθε κράτος υποδοχής επιδιώκει, παρά τις συμβατικές διακηρύξεις, να ενσωματώσει τους αλλόγλωσσους (Μίλεση & Πασχαλιώρη 2003: 91-92). Το ελληνικό ΑΠΣ είναι ίσως το μόνο στην Ευρώπη που δεν αρκείται στην παράθεση των στόχων ως κεντρικών στοιχείων της διδασκαλίας και αξιολόγησης, αλλά ορίζει και συγκεκριμένη διδακτέα ύλη (και Χατζηγεωργίου 1998: 8, 187, 189) σχετική με την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας αλλά και τα γλωσσικά φαινόμενα. Η διδασκαλία δεν απαλλάσσεται από τη μελέτη μεμονωμένων μορφοσυντακτικών-λεξιλογικών φαινομένων, αν και οι δραστηριότητες προβλέπουν την ένταξή τους σε κειμενικά πλαίσια. Το κοινό εγχειρίδιο εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, μια και οι κοινές γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν όμως τις εξετάσεις διεξάγουν τα τμήματα των Σχολών, θα είναι αποτελεσματικό το ποικίλο διδακτικό υλικό. Στην ελληνική εκπαίδευση δεν προβλέπεται ακόμα το πολλαπλό υλικό από τον εκπαιδευτικό, αλλά χορηγείται βιβλίο από τον ΟΕΔΒ του Υ- ΠΕΠΘ, προφανώς για να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό και να προσφέρει κοινή ύλη δωρεάν, που όμως πληρώνεται από την παραπαιδεία ή έστω το παράλληλο εξωσχολικό «βοήθημα». Προτείνονται συνθετικές-δημιουργικές-διαθεματικές-διερευνητικές εργασίες (Αργυροπούλου 2002: 152; Ματσαγγούρας 2002: 32), που όμως είναι χρονοβόρες και στην πράξη αποφεύγονται. Μπορεί να δίνονται κατ οίκον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι περισσότεροι μαθητές θα ασχοληθούν με αυτές. Άλλωστε, το ελληνικό ΑΠΣ είναι ήπιας διαθεματικότητας, αφού δεν καταργούνται τα διακριτά μαθήματα (Ματσαγγούρας 2004: 60). Παρά τη στροφή στην ισότιμη συνδιδασκαλία και συνεξέταση προφορικού και γραπτού λόγου, το σχολείο δε δίνει ιδιαίτερο βάρος στον προφορικό, μια και δε χρειάζεται για τις γραπτές δοκιμασίες τρι/τετραμήνων και τις εξετάσεις, προαγωγικές και εισαγωγικές. Η προσθήκη προφορικών εξετάσεων θα μετατρέψει το ήδη αμφισβητούμενο σύστημα αξιολόγησης σε διάτρητο. Προς το παρόν, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη τα γραπτά του μαθητή και την καθημερινή συμμετοχή του στο μάθημα, αν και τα κριτήριά

3 Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας 449 του είναι υποκειμενικά και μη ελέγξιμα, και εναπόκειται στις ηθικές του αρχές η κατάθεση δίκαιης βαθμολογίας. Η αξιολόγηση που προτείνεται συμβαδίζει με τη διδακτική μεθοδολογία, αλλά στην πράξη η μετωπική, ατομική και δασκαλοκεντρική διδασκαλία σε πολυμελή τμήματα που συνεχίζει να ισχύει στα ελληνικά σχολεία καθιστά αδύνατη την εφαρμογή αυτών των διακηρύξεων. Στα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος (περιεχόμενο-δομή-έκφραση) προστέθηκαν, με τη «μεταρρύθμιση» Αρσένη του 1997, κριτήρια όπως το είδος κειμένου, η καταλληλότητα του ύφους του, η αποτελεσματικότητά του σε συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας. Σ αυτή τη θεμελιώδη αρχή της επικοινωνίας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες εμπεριέχεται ο κίνδυνος, η ευελιξία να μετατραπεί σε ψέμα και απάτη, όταν δείχνουμε στην κοινωνία χαρακτηριστικά προσωπικότητας που δε διαθέτουμε πραγματικά, και αποκρύπτουμε άλλα. Το ΔΕΠΠΣ είναι αποτέλεσμα της τελευταίας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Πέτρου Ευθυμίου και αποτελεί προϊόν άνωθεν αποφάσεων. Εκφράζει συγκεκριμένες ιδεολογικές και πολιτικές προθέσεις αλλά και πιέσεις για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, εναντίωση σε κάθε διάκριση και αποκλεισμό, μείωση της μαθητικής διαρροής, προετοιμασία για την αγορά εργασίας (Flouris & Pasias 2003: 73-74, 86; Φλουρής & Πασιάς 2004: 133). 3. Σύντομη συγκριτική παρουσίαση και κριτική του αγγλικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα επιπέδου Γυμνασίου Κατά τις δεκαετίες , η Γραμματική είχε εξοστρακιστεί από τα ΑΠΣ της Αγγλίας, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας και παρατηρήθηκε στροφή της γλωσσικής διδασκαλίας στη δημιουργική γραφή ως ατομικό σχέδιο δράσης. Αργότερα όμως επανέρχεται ο στόχος γνώση για τη γλώσσα, μαζί με κειμενικές θεωρίες (Καραντζόλα 2000). Το εγχειρίδιο του ΑΠΣ για το μάθημα της Γλώσσας στη Μεγάλη Βρετανία (2003: 7-9, 14-15, 31-39, 42-52, 54-60) είναι καλαίσθητο και οργανωμένο. Το 3 ο στάδιο (key stage 3) αντιστοιχεί περίπου στο ελληνικό Γυμνάσιο (11-14 ετών), ορίζεται δηλαδή κατά ηλικίες, πράγμα που ευνοεί τη διάκριση ανάμεσα στους κανονικώς και μη κανονικώς φοιτούντες. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει στόχους επίδοσης (attainment targets), που αποτελούνται από 8 περιγραφικά επίπεδα (level descriptions) κλιμακούμενης δυσκολίας και 1 ακόμη, ανώτερο από το 8ο. Τα επίπεδα δείχνουν την πρόοδο των μαθητών στους τομείς του λόγου: ακούω, μιλώ, διαβάζω, γράφω. Τους ίδιους τομείς εξετάζει και το ελληνικό ΑΠΣ, αλλά σ αυτό τα επίπεδα αντικαθίστανται από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τάξεις. Τα περιγραφικά επίπεδα αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης των μαθητών στο τέλος κάθε σταδίου (και Χαραλαμπόπουλος 1999; Breedon & Jefferson 2000). Θεμελιώδης αρχή του ΑΠΣ είναι οι μαθητές να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται θετικά σε έναν κόσμο που αλλάζει. Επικεντρώνεται λοιπόν σε βασικές ικανότητες και δεξιότητες παρά σε συγκεκριμένες γνώσεις (Κωστάκη 1999: 145). Όπως στο ελληνικό ΑΠΣ έτσι και στο αγγλικό, οι μαθητές εξοικειώνονται με διάφορα κειμενικά είδη, λογοτεχνικά, γραφείου, προσωπικά, εμπορικά, κοινωνικής δράσης, δημόσια, λόγια. Προετοιμάζονται για τη μετέπειτα αποτελεσματική επικοινωνία με το συγκεκριμένο κοινό τους, στο οποίο θέλουν να απευθυνθούν. Κυρίαρχη γλωσσική θεωρία είναι η επικοινωνιακή (γλωσσική ποικιλία και πολυτροπικότητα) (και Unsworth 2004). Η γλωσσική διδασκαλία αποσκοπεί στην προώθηση: α) της πνευματικής-ηθικήςκοινωνικής-πολιτιστικής ανάπτυξης των μαθητών, β) δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου, κριτικής, αξιολόγησης, έκφρασης της προσωπικής άποψης, τεχνολογίας, επικοινωνίας, συνεργατικότητας, αυτοπαρουσίασης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, προετοιμασίας για τη δημόσια ζωή (και Χαραλαμπόπουλος 1999; Bousted 2003: 75, 78).

4 450 Αλεξία Καπραβέλου Το αγγλικό ΑΠΣ εισάγει και στόχους όπως η ηθική καλλιέργεια και η ανάληψη ηγετικών ρόλων στην ομάδα, τους οποίους παραβλέπει το ελληνικό ΑΠΣ και θα μπορούσε να τους καλλιεργήσει. Επίσης, στις δραστηριότητες της τάξης εντάσσονται οι δραματοποιήσεις και οι μορφές πειθούς, ενώ το ελληνικό ΑΠΣ δίνει λιγότερο βάρος σ αυτές, με αποτέλεσμα στην πράξη να ατονούν. Αυτές οι παράμετροι είναι απαραίτητες για να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους, υψηλή αυτοεκτίμηση και κοινωνικό θάρρος. Διαφορετικά, ως ενήλικες θα είναι, στην πλειοψηφία τους, παθητικοί δέκτες πρωτοβουλιών και αποφάσεων που παίρνουν οι ολίγοι. Το αγγλικό ΑΠΣ γενικά δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προφορική επικοινωνία, η επιρροή προέρχεται από τον Vygotsky (Bousted 2003: 76). Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν από νωρίς να οξύνουν το νου τους, να διαισθάνονται, να κρίνουν, να βιώνουν καταστάσεις της πραγματικής ζωής (και Καρατζιά-Σταυλιώτη et al. 2004: 180). Απώτερος εθνικός στόχος είναι όμως να γίνουν επιτυχημένοι χρηματιστές ή έμποροι-επιχειρηματίες στην παγκόσμια αγορά, επιδέξιοι διπλωμάτες και πολιτικοί στη διεθνή σκηνή, αποτελεσματικοί επαγγελματίες στον τόπο τους, για την εδραίωση της παγκόσμιας κυριαρχίας της χώρας τους. Επίσης, πρέπει να μάθουν να επιλύουν διαφορές και συγκρούσεις με διαπραγματεύσεις, για να επιτυγχάνεται η κοινωνική συναίνεση (consensus) εντός και εκτός της χώρας τους. Η εκμάθηση της ανάληψης ηγετικού ρόλου θα τους καταστήσει ικανούς να ηγούνται μέσα και έξω από τη χώρα τους με θάρρος, αποφασιστικότητα και επιτυχία, προς όφελός τους. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αντανακλά τον προσανατολισμό της χώρας και τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Για το σκοπό αυτό, το σχολείο απαιτεί από τους μαθητές πειθαρχία αλλά και ευελιξία, θετικές στάσεις απέναντι στην εργασία, μάθηση υψηλού επιπέδου, πολλαπλές δεξιότητες, τεχνογνωσία (Skillbeck 1990: 60-61, 65-66). Παρουσιάζεται η αξία της αγγλικής ως γλώσσας διεθνούς, χωρίς να λείπουν υπερβολές, όπως η άποψη της Anne Fine, συγγραφέως: «Χωρίς την Αγγλική, τίποτε». Αυτός ο εθνικός-εθνικιστικός προσανατολισμός κάθε κράτους δε λαμβάνει υπόψη κάτω από ποιες συνθήκες κυριάρχησε διεθνώς μια γλώσσα, έναντι των άλλων, και βλάπτει σοβαρά τη διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία. Από την άλλη, το ίδιο ΑΠΣ υπόσχεται ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, πολιτισμικών ή γλωσσικών περιβαλλόντων, κατάστασης υγείας, επαγγέλλεται ανάδειξη των ενδιαφερόντων τους και των μαθησιακών τους στυλ, ασφάλεια και προστασία, αποκρύπτοντας όμως τις υφιστάμενες οικονομικοκοινωνικές ανισότητες. Κατά την Thompson (2004: 95-97, 100), το ΑΠΣ ουσιαστικά απευθύνεται στους μονόγλωσσους, ενώ στη Μ. Βρετανία ζουν πολλοί δίγλωσσοι, όπως Ουαλοί και Σκοτσέζοι, που θα ανταγωνιστούν τους Άγγλους μαθητές. Μεγάλο μέρος αυτών, όπως και μειονοτικοί και αλλοδαποί, αποκλείονται από τους διδακτικούς στόχους και τις - απαιτητικές- εξετάσεις. Τα αγγλικά μοιάζουν γλωσσικά απομονωμένα σε ένα πολυγλωσσικό, παγκόσμιο περιβάλλον. Δε γίνεται επίσημη προσπάθεια αλληλεπίδρασης με ξένες κοινότητες και τα παιδιά δε διδάσκονται Ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που δε συνάδει με τη θεώρηση του ΑΠ ως προετοιμασίας των μαθητών για την ενήλικη ζωή, ως εργαζομένων και ενεργών πολιτών. Η επαφή με τους άλλους πολιτισμούς, που διατρανώνει το ΑΠΣ, αν δεν έχει τις ρίζες της στην αποικιοκρατία και στην οικονομική διείσδυση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Αγγλίας, ευνοεί, κατά τα άλλα, τη σύναψη φιλικών διακρατικών σχέσεων συνεργασίας. Από τους στόχους δε λείπει η εκμάθηση του λεξιλογίου και των μορφοσυντακτικών φαινομένων, και το αγγλικό ΑΠΣ επιμένει στη σωστή εκμάθηση της επίσημης γλώσσας, που ευνοεί τον ταξικό διαχωρισμό και θα εξυπηρετήσει τις εθνικές και διεθνείς

5 Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας 451 ανάγκες της χώρας αλλά και την εξαγωγή και εισαγωγή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, δημοσιογραφικής ενημέρωσης, λόγιας και καλλιτεχνικής παραγωγής. Στο αγγλικό -και ιρλανδικό- εκπαιδευτικό σύστημα η Λογοτεχνία δε διδάσκεται χωριστά από τη Γλώσσα, όπως στο ελληνικό. Οι μαθητές διδάσκονται ολόκληρα λογοτεχνικά έργα και παρατίθενται κατάλογοι συγγραφέων. Στους ξένους μυθιστοριογράφους συγκαταλέγεται η Μάγια Αγγέλου. Τα λογοτεχνικά είδη είναι: δράμα, μυθιστόρημα, ποίηση αλλά και ταξιδιωτικά, κείμενα για το φυσικό κόσμο, βιογραφίες, δοκίμια, ρεπορτάζ. Στην πράξη όμως η απόλαυση της ανάγνωσης εξανεμίζεται, διότι οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να διδάσκουν ανάγνωση και παραγωγή λόγου περιληπτικά και αποσπασματικά λόγω έλλειψης χρόνου, δε λαμβάνουν υπόψη μη προβλέψιμες, εναλλακτικές απαντήσεις και δίνουν έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στους εκφραστικούς τρόπους του κειμένου για τις ανάγκες των εξετάσεων (Bousted 2003: 74-75). Στο αγγλικό ΑΠΣ εντύπωση προκαλεί η μελέτη και της ελληνικής γραμματείας αλλά και της Βίβλου, πράγμα που δε συνάδει με την ανεξιθρησκεία και πολυπολιτισμικότητα που επαγγέλλεται η χώρα αυτή. Είναι προφανής η επιρροή της Προτεσταντικής Εκκλησίας στην αγγλική εκπαίδευση, όπως και της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική εκπαίδευση. Τα περιγραφικά επίπεδα είναι -και σε σύγκριση με την ελληνική ή την ιρλανδική πραγματικότητα- ιδιαίτερα απαιτητικά για τους μαθητές, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία να αγγίζει το επίπεδο 5 ή 6 σε ηλικία μεγαλύτερη (Breedon & Jefferson 2000). Μόνο πολύ προικισμένοι μαθητές μπορούν να φτάσουν στο 10 ο επίπεδο προόδου ως τα 16 τους χρόνια. Ο μέσος 16χρονος φτάνει ως το 6-7 (Κωστάκη 1999: 131, 133). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εκπαίδευση να κάνει, τελικά, διαχωρισμούς, με λιγότερο ευνοημένους μαθητές αυτούς που προέρχονται από μη ευνοημένα οικονομικοκοινωνικά στρώματα ή είναι αλλοδαποί (Lawton 1982: 110). Η έρευνα της Gathercole et al. (2004: 2-3, 11, 13) έδειξε ότι οι δεξιότητες που ζητά το ΑΠ δεν είναι οικείες στα παιδιά, που μάλιστα συναντούν δυσκολίες στη βραχεία μνήμη και στο φωνολογικό μέρος της γλώσσας, και δε λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και εθνοτικό περιβάλλον. Το ΑΠΣ «προϋποθέτει την ενεργό, συμμετοχική, βιωματική μάθηση», αλλά παράλληλα «αποσκοπεί σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με μηχανισμούς της αγοράς», συγκεντρωτικό, εξετασιοκεντρικό (Skillbeck 1990: 26; Χαραλαμπόπουλος 1999; Καρατζιά- Σταυλιώτη 2002: 58; Bousted 2003: 72), αντιδημοκρατικό (Simons 2004: 34). Αυτό συνάδει με τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης στην τεχνολογία, εμπόριο, βιομηχανίες, στην οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, στην αποτελεσματικότητα, στη διαχείριση των οικονομικών της. Είναι δηλαδή τεχνοκρατική. Η κεντρική κυβερνητική παρέμβαση αποτυπώνεται στις οδηγίες, στον έλεγχο, στην αξιολόγηση, στα οικονομικά της εκπαίδευσης. Ο μαθητής προετοιμάζεται για την ιδιότητα του πολίτη και την απόκτηση δεξιοτήτων και αποτελεί αντικείμενο επίτευξης εθνικών αναπτυξιακών στόχων. Η εκπαίδευση, παράλληλα, λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής προσαρμογής και διαμόρφωσης των αξιών και του τρόπου ζωής των μαθητών (Skillbeck 1990: 32). Για τον Ball, το ΑΠ έχει σχεδιαστεί από την πολιτισμική και πολιτική elite και α- γνοεί την ιστορία της εργατικής τάξης, των αποικιοκρατούμενων, των γυναικών. Απηχεί μάλιστα παραδοσιακές απόψεις των συντακτών του, οι οποίες ανάγονται στα δικά τους σχολικά χρόνια, αφού ουσιαστικά καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα για επιστροφή στις αξίες, όπως και το ελληνικό, και παρουσιάζει ομοιότητες με το ΑΠ του 1904 (!). Απηχεί συντηρητικές-νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Διεξάγονται συνεχείς εξετάσεις, στις ηλικίες 7(!), 11, 14, 16 και τα αποτελέσματα των 3 μεγαλύτερων, συχνά απογοητευτικά, παρά την τάση για ευκολότερα θέματα και επιεικέστερη βαθμολογία τα τελευταία χρόνια, δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο. Η αξιολόγηση αυτή είναι καθαρά γνωστική και ελέγχει την επίτευξη στόχων. Η αυτονομία που δίνεται στους εκπαιδευτικούς

6 452 Αλεξία Καπραβέλου είναι μύθος, διότι αυτοί θα διδάξουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΑΠ (standards). Όλο το πρόγραμμα της σχολικής τάξης προσαρμόζεται σ αυτές, εις βάρος των υπόλοιπων, μη εξεταζόμενων μαθημάτων. Μηχανισμοί ελέγχουν τους εκπαιδευτικούς, περιορίζοντας το έργο τους σ αυτό το καθορισμένο πλαίσιο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ σχολείων είναι τόσο μεγάλος, που διευθυντές αλλοιώνουν βαθμολογίες, για να δείξουν ότι το σχολείο σημείωσε επιτυχίες. Η σύγκριση είναι άδικη, μεταξύ του σχολείου με πλουσιόπαιδα και του σχολείου με παιδιά από φτωχά περιβάλλοντα ή/και όπου τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη γλώσσα. Οι γονείς επιλέγουν το σχολείο, αλλά και τα παιδιά τους ε- πιλέγονται, αν οι αιτήσεις είναι πολλές. Τα σχολεία με τις αποτυχίες αγωνίζονται να ε- πιβιώσουν. Το σχολείο δεν παρακινείται για βελτίωση των επιδόσεων, και μάλιστα η τακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα, γιατί τα κριτήρια αξιολόγησης είναι υπεραπλουστευμένα. Κάθε σχολείο χρηματοδοτείται από το κράτος κατόπιν αξιολόγησης των επιτευγμάτων του (!). Πολλά σχολεία υπογράφουν συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής (!). Η κυβέρνηση χρεώνει τη σχολική αποτυχία στους εκπαιδευτικούς (Skillbeck 1990: 31, 47, 65, 71; Χαραλαμπόπουλος 1999; Breedon & Jefferson 2000; Bousted 2003: 72, 77; Elkins & Elliott 2004: 16-28; Κυπριανός & Μιχαλακοπούλου 2004: 114; Simons 2004: 26, 28, 29, 31, 32). Η πρόταση του Tyler (1949: ) και του Doll (1993: 163) για συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στη σύνταξη του ΑΠ φαίνεται να έχει εδώ αρνητική εφαρμογή. Οι Breedon & Jefferson (2000) υποστηρίζουν ότι οι Άγγλοι καθηγητές θεωρούν καταδίκη της δημιουργικότητας και του επαγγελματικού τους κύρους να τους υπαγορεύουν τι και πώς θα το διδάξουν και ότι έχει επιτευχθεί ευρεία συναίνεση μεταξύ τους γι αυτά τα θέματα. Οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα της Θάτσερ, θεώρησαν τους εκπαιδευτικούς υπεύθυνους -φυγόπονους και ανεπαρκείς ή εισηγητές λανθασμένων και ανατρεπτικών μεθόδων- για το χαμηλό επίπεδο γνώσεων των μαθητών και όρισαν επιθεωρητές να ε- λέγχουν και να αξιολογούν τη διδασκαλία, τα σχέδια εργασίας και τα σχολεία. Τα μέτρα αυτά προσβάλλουν τους εκπαιδευτικούς, μειώνουν την αυτοεκτίμηση των ευσυνείδητων εκπαιδευτικών, διαχωρίζουν τα σχολεία σε καλά και κακά μη προνομιούχων περιοχών με μαθητές φτωχούς ή αλλόγλωσσους ή με ειδικές ανάγκες, οδηγούν σε α- νταγωνισμό μεταξύ σχολείων και μεταξύ γονέων για την εγγραφή, ενώ τα αποτυχημένα σχολεία μαζί με τους καθηγητές τους δυσφημίζονται από τα ΜΜΕ. Το Ινστιτούτο Οικονομικών Υποθέσεων της Αγγλίας διακηρύττει ότι το αποτελεσματικό ΑΠΣ επηρεάζεται από την αγορά και τους καταναλωτές των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Θεωρεί δε ότι ένα τέτοιο ΑΠΣ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και στις απαιτήσεις της κοινωνίας, παρά ένα άλλο κεντρικά σχεδιασμένο, και ότι εξασφαλίζει ποιότητα και ευελιξία. Παροτρύνει μάλιστα την κυβέρνηση να εμπιστευτεί την αγορά. Το ΑΠΣ λοιπόν, τωρινό και επικείμενα, απηχεί τις θέσεις των νεοσυντηρητικών και του νεοφιλελευθερισμού για έλεγχο της εκπαίδευσης και ιδιωτικοποιήσεις, αρχής γενομένης από την εύρεση χορηγών των σχολείων που σημειώνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στις εθνικές εξετάσεις (Skillbeck 1990: 25, 42; Moon 1997: ). 4. Σύντομη συγκριτική παρουσίαση και κριτική του ιρλανδικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα επιπέδου Γυμνασίου Το πρόγραμμα σπουδών για την αγγλική γλώσσα επιπέδου Γυμνασίου (Post-primary or Secondary Education, Junior Cycle για μαθητές ετών) τροποποιήθηκε το Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 επίπεδα διδασκαλίας. Δε λείπει η σχολική επιλογή και στις τελικές εξετάσεις: οι μαθητές διαχωρίζονται, πριν ακόμη την εξέταση, σε 2 επίπεδα για κάθε τάξη. Οι προχωρημένοι, βέβαια, προορίζονται για τις επαγγελματικά υψηλότερες θέσεις. Το ΑΠΣ μεριμνά και για την εκπαίδευση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης. Για τους αλλοδαπούς παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη σε ξεχωριστά σχολεία ή

7 Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας 453 θερινά, με αναλογία εκπαιδευτικού-μαθητών 1:14. Ωστόσο, το επίπεδο στήριξης των αιτούντων πολιτικό άσυλο είναι χαμηλότερο (Syllabus, 2005; Ο γυμνασιακός κύκλος στοχεύει να αξιοποιήσει την προηγούμενη γνώση και να την αναπτύξει περαιτέρω, όπως και τις ικανότητες-δεξιότητες-στάσεις, να προετοιμάσει τους νέους για την απασχόληση, τη ζωή και τις ευθύνες του πολίτη σε εθνικό-ευρωπαϊκό-παγκόσμιο επίπεδο, να καλλιεργήσει ηθικές αρχές, ανεκτικότητα και σεβασμό στις αξίες και ιδέες των άλλων (Syllabus 2005; Κοινά στοιχεία και στα 3 ΑΠΣ είναι οι διδακτικές ρυθμίσεις για τα παιδιά με γλωσσικές ή μαθησιακές δυσκολίες και η εστίαση σε στόχους μαθησιακούς και επικοινωνιακούς, στα πλαίσια μάλιστα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Το ελληνικό και ιρλανδικό ΑΠΣ, περισσότερο από το αγγλικό, προβάλλουν την ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια ταυτότητα των πολιτών και μόνον το ιρλανδικό συνδέει τη φοίτηση με την απασχόληση, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί κοινωνικό κεκτημένο ως τη δεκαετία του 80. Α- πευθύνεται δηλαδή σε ευρύτερα ταξικά μεγέθη, σε σχέση με το αγγλικό (Skillbeck 1990: 43). Το ιρλανδικό ΑΠΣ για τη Γλώσσα Γυμνασίου στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρητικές τάσεις της Γλωσσολογίας, Λογοτεχνίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όπως είναι η επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, η ομαδοσυνεργατική τάξη, η μάθηση με νόημα και προσωπική εμπλοκή του μαθητή, τα αναπτυξιακά στάδια του Piaget και γενικότερα η γνωστική θεωρία και η θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών, η λογοτεχνική ερμηνεία από τη σκοπιά του αναγνώστη, καθώς και η δημιουργική γραφή. Συν τοις άλλοις, λαμβάνεται υπόψη η νέα γλωσσολογική τάση της πολυτροπικότητας (και Unsworth 2004). Το ιρλανδικό πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αισθητική και φαντασιακή όψη της γλώσσας, ενώ το αγγλικό στην αποτελεσματική χρήση της για τις συναλλαγές και την επιχειρηματικότητα. Αγγλικό και ιρλανδικό προτείνουν πολύ μεγάλο εύρος κειμενικών ειδών. Το αγγλικό φαίνεται να υπερτονίζει την αναγκαιότητα για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, που θα προστατεύσει τον αυριανό πολίτη από πιθανό δόλο του συνομιλητή του, προετοιμάζοντας έτσι καλύτερα τους μαθητές, ώστε να αντεπεξέλθουν στην ανταγωνιστική κοινωνία, ενώ το ιρλανδικό εμπνέεται περισσότερο από ανθρωπιστικά και παιδαγωγικά ιδεώδη. Και στα δύο αυτά ΑΠΣ έχει βαρύνουσα σημασία ο ρόλος του άλλου, του συνομιλητή, ενώ στο ελληνικό όχι. Και τα τρία προγράμματα δεν είναι διαθεματικά αλλά διεπιστημονικά, με τη διακριτή συνδρομή της Γλωσσολογίας, Λογοτεχνίας, Θεατρικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας, Δημοσίων Σχέσεων, Ρητορικής. Το ιρλανδικό και σε μικρότερο βαθμό το αγγλικό αποβλέπουν να καταστήσουν τους μαθητές μικρούς συγγραφείς/λογοτέχνες, όχι όμως το ελληνικό, το οποίο μάλιστα είναι προσανατολισμένο στην αναφορική και όχι στην ποιητική λειτουργία της Γλώσσας, γι αυτό παραθέτει κείμενα πιο ορθολογικά και λιγότερο δημιουργικής φαντασίας. Από το ελληνικό ΑΠΣ παραλείπεται η ποίηση, η πεζογραφία και το θεατρικό είδος, που εντάσσονται σε αυτοτελές μάθημα Νεοελληνικής ή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Όπως στο αγγλικό έτσι και στο ιρλανδικό ΑΠΣ προτείνονται λογοτεχνικά έργα (ποίηση, νουβέλα, θεατρικό έργο) και, για καθένα, κατάλογος αισθητικού-φαντασιακού πλαισίου, αντίστοιχες γλωσσικές δραστηριότητες και συμπληρωματικό υλικό: πολυτροπικό και παράλληλα κείμενα. Στο λογοτεχνικό υλικό συγκαταλέγεται η ελληνική μυθολογία. Τα προτεινόμενα λογοτεχνικά βιβλία στο ιρλανδικό πρόγραμμα είναι μια καλή ευκαιρία για τους εκδοτικούς οίκους να αυξήσουν τα κέρδη τους και μια ακόμα επιβάρυνση των γονέων. Διαφαίνεται ένας χαρακτήρας ελιτισμού, μια και ο πολλαπλά καλλιεργημένος α-

8 454 Αλεξία Καπραβέλου στός είναι πιο αποτελεσματικός, συνεπώς πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας. Παράλληλα, η έμφαση στα γράμματα και τις τέχνες αποτυπώνει ίσως την ιρλανδική παράδοση και την ανάγκη διατήρησής της. Ουσιαστική είναι και η επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας. 5. Συμπέρασμα Στο άρθρο αυτό τονίστηκε η αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κάθε ΑΠΣ περιλαμβάνει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τους ειδικούς σκοπούς της γλωσσικής διδασκαλίας, τους επιμέρους στόχους σε αντιστοιχία με θεματικές ενότητες και ενδεικτικές δραστηριότητες, κατά τάξη και κατά ενότητες κάθε τάξης, τη διδακτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση, το διδακτικό υλικό. Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη εντάσσεται σε έναν από τους 4 άξονες: ακούω και κατανοώ, μιλώ, διαβάζω, γράφω. Ο εκπαιδευτικός καλείται να παρέχει κι ο ίδιος ανανεώσιμο εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές, με ποικιλία κειμένων και διαβαθμισμένων ασκήσεων. Έρευνες έδειξαν ότι, στην πράξη, είναι δύσκολη η πλήρης εφαρμογή των οδηγιών στα ΑΠ, ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολίες σχετιζόμενες με τη βραχεία μνήμη και το φωνολογικό μέρος της γλώσσας και ότι οι εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων απαξιώνουν τη διδακτική πράξη, δημιουργούν προστριβές μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και παράγουν αποτυχόντες των μη προνομιούχων οικονομικοκοινωνικών στρωμάτων. Προτείνεται η αναμόρφωση των ΑΠ προς την κατεύθυνση και της εκπαίδευσης των μεταναστών, των κοινοτήτων ανάγνωσης, των πρακτικών γραφής, της δημιουργικής γραφής, του πολυγραμματισμού, της επιχειρηματολογίας, της ουσιαστικής σύνδεσης της γλώσσας με τις εμπειρίες των μαθητών μέσα από projects, για να είναι η γνώση κατανοητή, ενδιαφέρουσα, ελκυστική και όχι προϊόν ανταγωνισμού. Πηγές ΥΠΕΠΘ ( ). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και την Υποχρεωτική Εκπαίδευση. ΦΕΚ 303, τ. Β. Αθήνα: Ε- θνικό Τυπογραφείο. The National Curriculum for England. On line version. English. Key stages 1-4 (2003). London: Department for Education and Employment Qualification, and Curriculum Authority. Retrieved April 11, 2005 from Syllabus for Post-Primary Education, Junior Cycle (2005). Dublin: NCCA. Retrieved August 15, 2005 from και Βιβλιογραφία Αργυροπούλου, Χ. (2002). Η διαθεματικότητα στα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 7. Bousted, M. (2003). English or literacy? that is the question. English Teaching: Practice and Critique 2, 3. Breedon, P. & T. Jefferson (2000). Το γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών της Αγγλίας και οι πρακτικές γλωσσικής αγωγής σ ένα σχολείο του Λονδίνου, μτφρ. Α. Οικονόμου. Γλωσσικός Υπολογιστής 2. Doll W. E. (1993). A post-modern perspective on curriculum. New York: Teachers College Press, Columbia University. Elkins, T. & J. Elliott (2004). Competition and control: the impact of government regulation on teaching and learning in English schools. Research Papers in Education 19, 1. Flouris, G. & G. Pasias (2003). A critical appraisal of curriculum reform in Greece ( ). Trends, challenges, and perspectives. European Education 35, 3. Gathercole, S. E., S. J. Pickering, C. Knight & Z. Stegmann (2004). Working memory skills and educational attainment: evidence from National Curriculum Assessments at 7 and 14 years of age. Applied Cognitive Psychology 18. Giroux, H. A. ( ). Teachers, public life, and curriculum reform. In A.C. Ornstein & L.S. Behar- Horenstein (Eds.), Contemporary issues in curriculum. Massachusetts: Allyn and Bacon.

9 Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας 455 Julien, J. S. (2002). Haunting curriculum: visions of curriculum past, curriculum present and a vision of what is yet-to-come. In W.E. Doll & N. Gough (Eds.), Curriculum visions. New York: Peter Lang. Καραντζόλα, Ε. (2000). Γραμματική, γλωσσικό μάθημα και προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα. Γλωσσικός Υπολογιστής 2. Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. (2002). Η διαθεματικότητα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών: παραδείγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 7. Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε., Χ. Κούτρα & Ε. Σοφού (2004). Η διαθεματική προσέγγιση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Διερεύνηση και αξιολογική προσέγγιση παραδειγμάτων από την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κούσουλας, Φ. (2004). Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας. Αθήνα: Ατραπός. Κυπριανός, Π. & Ε. Μιχαλοπούλου (2004). Κοινωνικοί προσδιορισμοί και αξιακές προκείμενες των αναλυτικών προγραμμάτων. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κωστάκη, Α. (1999). Προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης: μια ανασκόπηση των εξελίξεων στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία ( ). Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων 1. Lawton, D. (1982). Κοινωνικοί παράγοντες που επιβάλλουν αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, μτφρ. Ο. Χριστοφίδου. Νέα Παιδεία 20. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2002). Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα προγράμματα σπουδών: τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 7. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2004). Η διαθεματικότητα στα αναλυτικά προγράμματα: θεωρία και πράξη. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μίλεση, Χ. & Β. Πασχαλιώρη (2003). Η εκπαιδευτική πολιτική της Γερμανίας, Αγγλίας και Ελλάδας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 8. Moon, B. (1997). The national curriculum. Origins, context and implementation. In B. Moon & A. Shelton Mayes (Eds.), Teaching and learning in the secondary school. London and New York: Routledge & The Open University. Simons, H. (2004). Επιστροφή στις αξίες: αναλυτικά προγράμματα και αξιολόγηση για τον 21 ο αιώνα. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Skillbeck, M. (1990). Curriculum reform. An overview of trends. Paris: OECD. Thompson, L. (2004). Policy for language education in England: does less mean more?. Regional Language Centre Journal 35, 1. Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The University of Chicago Press. Φλουρής, Γ. & Γ. Πασιάς (2004). Σχολική γνώση και προγράμματα σπουδών: «συστήματα γνώσης», «καθεστώτα αλήθειας» και «πολιτικές ρύθμισης» στη γενική εκπαίδευση ( ). Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Unsworth, L. ( ). Teaching multiliteracies across the curriculum. Changing contexts of text and image in classroom practice. Berkshire/Norfolk: Open University Press. Χαραλαμπόπουλος, Α. (1999). Το γλωσσικό πρόγραμμα της Βρετανίας. Γλωσσικός Υπολογιστής 1. Χατζηγεωργίου, Γ. (1998). Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Ατραπός.

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα