ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ Απόφαση 2α/ Συνεδρίαση 24η Θέμα: Έγκριση πρότασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού για τη συγκρότηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για κρίσεις εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε θέσεις Επίκουρων Καθηγητών και για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης σε θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) 2. Την απόφαση 1/ της 18ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134/ τεύχος Β ) 3. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικών της 14 ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ( ) Αποφασίζει Να εγκρίνει τη συγκρότηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για κρίσεις εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε θέσεις Επίκουρων Καθηγητών και για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης σε θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ως ακολούθως: Ορισμός Γνωστικού Αντικειμένου «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» Τα Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ως γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται σε δύο επιστήμες. Την επιστήμη της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και την επιστήμη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 1

2 Επειδή και οι δυο επιστήμες περιλαμβάνουν την έννοια των «Ανθρωπίνων Πόρων» κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο ως πρώτο βήμα να αναλυθεί τι ακριβώς περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έννοια. Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το απόθεμα των σωματικών, πνευματικών, γνωστικών και συναισθηματικών δυνατοτήτων ενός ατόμου, ενός οργανισμού ή μιας κοινωνίας/ οικονομίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία. Οι δυνατότητες ενός ατόμου, ακόμα και αυτές από την γέννηση του, ωριμάζουν και εξελίσσονται με την βοήθεια της εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης, απαραίτητες δηλαδή διεργασίες για την ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. (Prof. Dr. Dieter Timmermann, Bielefeld University, Faculty of Education, 6 th STCEX, April 2011) Α. Η έννοια της ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων κάτω από το πρίσμα των Οικονομικών και εντός της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εξετάζει επιστημονικά: τις επενδύσεις, την ποσότητα και την ποιότητα, την οικονομική αξία, την αξιολόγησή και την σύνθεσή του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τον σχηματισμό του ανθρωπίνου κεφαλαίου μέσω της επένδυσης σε αυτό. Οι κυριότεροι είναι μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μάθηση, της βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, των πρακτικών προσλήψεων, της μετανάστευσης και της κινητικότητα, του καθορισμού των μισθών, των μέτρων κατά των διακρίσεων (π.χ. υπέρ της ισότητας των φύλων), κ.λπ. Ο συνδυασμός των παραπάνω εννοιών με τον κλασσικό ορισμό της οικονομίας από τον Νομπελίστα οικονομολόγο Samuelson * οδηγεί στην ακόλουθη ερμηνεία: «Οικονομικά των Ανθρώπινων Πόρων είναι η μελέτη του πώς οι άνθρωποι, οι οργανώσεις και η κοινωνία επιλέγουν, με ή χωρίς χρήματα, να χρησιμοποιήσουν τους περιορισμένους παραγωγικούς πόρους (που θα μπορούσαν να έχουν και εναλλακτικές χρήσεις) για την παραγωγή ανθρωπίνου κεφαλαίου, την διανομή και την παραγωγική του χρήση στο μέλλον μεταξύ ατόμων, ομάδων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών». Η επιστήμη των οικονομικών των ανθρωπίνων πόρων αναλύει το κόστος και τα οφέλη από την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και τη βελτίωση του τρόπου χρήσης των πόρων για να την βέλτιστη παραγωγή του. (Prof. Dr. Dieter Timmermann, Bielefeld University, Faculty of Education, 6 th STCEX, April 2011). Πιο αναλυτικά τα «Οικονομικά Ανθρωπίνων Πόρων» περιλαμβάνουν: Α1. Θέματα που άπτονται των οικονομικών της εκπαίδευσης όπως κόστος, αποδόσεις συνάρτηση παραγωγής, δαπάνες κ.λπ.(βλ. Schultz, Theodore W. 1963, The Economic * «Οικονομική είναι η μελέτη του πώς οι άνθρωποι και η κοινωνία επιλέγουν- με ή χωρίς χρήματα- να χρησιμοποιήσουν τους περιορισμένους παραγωγικούς πόρους, που μπορούν να έχουν και εναλλακτικές χρήσεις, με σκοπό την παραγωγή διαφόρων προϊόντων διαχρονικά και τη διανομή τους στους καταναλωτές, τώρα και στο μέλλον» (P.A.Samuelson Economics: An Introductory Analysis, 1995). 2

3 Value of Education, Columbia University Press, N.Y. επίσης Ψαχαρόπουλος Γ., 1999, Οικονομική της Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα) Α2. Θέματα που άπτονται των οικονομικών του ανθρωπίνου κεφαλαίου όπως επένδυση, ανάπτυξη, αξιολόγηση, θεωρία φίλτρου κ.λπ. (βλ. Becker, Gary S. 1962, Investment in Human Capital: a theoretical analysis. Journal of political economy LXX, επίσης Schultz, Theodore W Investment in Human Capital. The American Economic Review Vol. 51, No. 1, pp. 1-17) Α3. Θέματα που άπτονται των οικονομικών της εργασίας και της απασχόλησης, όπως προσφορά και ζήτηση εργασίας, ανεργία (βλ. Peter Sloane, Paul L. Latreille, Nigel O'Leary. Modern Labour Economics To Be Published 7th February 2013, Routledge επίσης Morley Gunderson 2001 Economics of personnel and human resource management, Human Resource Management Review 11, επίσης Κατσανέβας Θ., 2007, Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις, Εκδόσεις Σταμούλης, σελ ) Α4. Θέματα που άπτονται της αξιολόγησης επενδύσεων στην εκπαίδευση κατάρτιση (βλ. Psacharopoulos G., Partinos H.A., 2002 Returns to investment in Education: A further update, World Bank Policy Research working paper 2881 επίσης Tsamadias C., 2004 Τhe Social Rates of Return on Investment in Tertiary Technological Education by Faculty as a Guide for Educational Planning: The Case of Greece Journal of Statistics & Management Systems, Vol. 7, No 1, pp και Παπαγεωργίου Π., Χατζηδήμα Σ., 2005 Εισαγωγή στην οικονομική των ανθρωπίνων πόρων και της εκπαίδευσης. Εκδόσεις Σταμούλης) Α5. Θέματα που άπτονται της παραγωγικότητας της εκπαίδευσης και του ανθρωπίνου κεφαλαίου (βλ. Δημάκος Γ., 2004 Οικονομικά της Εκπαίδευσης, Έκδοση του Πανεπιστημίου Αθηνών) Α6. Θέματα που άπτονται στον σχεδιασμό και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού (συμβατικού και εξ αποστάσεως) ως παράγοντες δημιουργίας, διατήρησης και ανανέωσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου και κατ επέκταση των ανθρωπίνων πόρων. (βλ. Αθανασούλα Ρέππα Α., Κουτούζης Μ., Μαυρογιώργος Γ., Νιτσόπουλος Β., Χαλκιώτης Δ., 1999 Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική. Κεφάλαιο 5. Ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο επίσης Σαΐτης Χρ., 2002 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα,) Α7. Θέματα που άπτονται στην Δια βίου εκπαίδευση και μάθηση ως κοινωνικές λειτουργίες και θεσμοί της εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της συνεχούς διαμόρφωσης νέου ανθρωπίνου κεφαλαίου, ενίσχυσης και ανανέωσης του ήδη υπάρχοντος. Άλλωστε η έννοια της ανανεωσιμότητας των ανθρωπίνων πόρων τονίζεται διεθνώς ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησής από τους υλικούς πόρους. (βλ. Barro, R., Determinants of Economic Growth, a Cross-Country Empirical Study, NBER Working Paper Series, 5698, Prepared for the Lionel Robbins Lectures, delivered at the London School of Economics pp. 29, επίσης Sienesi, B., and Van Reenen, J., (2000) The Returns to Education, a Review of the Macro-Economic Literature, Centre for the Economics of Education, London School of Economics and Political Science, pp. 2 και Tsamadias C., Koutrouba K, Theodosopoulou M Training Adults Trainers in Greece: Efforts for Innovation The International journal of interdisciplinary social sciences, Vol. 4, No 11, pp ) 3

4 Β. Συνδυάζοντας διάφορους ορισμούς που δίνονται στη βιβλιογραφία (Ελληνική και Ξενόγλωσση), μπορούμε να πούμε πως το αντικείμενο των Ανθρωπίνων Πόρων κάτω από το πρίσμα της Διοίκησης στην επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ασχολείται με τα άτομα που εργάζονται στην επιχείρηση καθώς και τον κύκλο ζωής τους μέσα στον εκάστοτε οργανισμό. Γενικά, κάθε εργαζόμενος προσλαμβάνεται σε έναν οργανισμό, εκπαιδεύεται, προσφέρει τις υπηρεσίες του και στη συνέχεια αξιολογείται και αμείβεται αναλόγως. Στόχος λοιπόν της κάθε επιχείρησης είναι να χρησιμοποιήσει με τον πιο σωστό τρόπο τους εργαζόμενους έτσι ώστε να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις ικανότητές τους, ενώ αντίθετα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να λάβουν κάτι ανάλογο για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Ένας ακόμη ορισμός για την διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι ως μια διαδικασία για την απελευθέρωση και την ανάπτυξη του ανθρώπου μέσω της εκπαίδευσης και της οργάνωσης του προσωπικού που έχει ως σκοπό την βελτίωση της απόδοσής του. (βλ. Τερζίδης Κ. και Τζωρτζάκης Κ. (2004), «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», Rosili, Αθήνα επίσης Κουτρούκης Θεόδωρος (2011), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, πανεπιστημιακές σημειώσεις,αθήνα και Richard A. Swanson and Elwood F. Holton (2001),"Foundations of Human Resource Development", Berrett-Koehler Publishers, INC. San Francisco) Πιο αναλυτικά η «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» περιλαμβάνει: Β1. Θέματα που άπτονται στην εκπαίδευση, στις αμοιβές και στην αξιολόγηση των εργαζομένων (εν δυνάμει και εν ενεργεία). (βλ. Κατσανέβας Θ., 2007 Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις, Εκδόσεις Σταμούλης) Β2 Θέματα που άπτονται της στελέχωσης - εξέλιξης (σχεδιασμός θέσεων εργασίας, προσέλκυση, επιλογή και ενδυνάμωση των ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση σταδιοδρομίας, ανάπτυξη στελεχών και ταλέντων, ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.) στην εκάστοτε επιχείρηση/ κοινωνία/ οικονομία. (βλ. Κανελλόπουλος Χ., Αποτελεσματική Διοίκηση, Κεφ. 12 International Publishing επίσης Dessler, G., 2005 Human Resource Management, 10th edition, Pearson Prentice Hall) Β3. Θέματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων (συνδικάτα, συλλογικές διαπραγματεύσεις) και την διευθέτηση των συγκρούσεων. (βλ. Blyton P., Turnbull P., The Dynamics of Employee Relations. Part 2, pp Palgrave Macmillan, UK επίσης Costley D. L., Todd R., 1995, Human Relations in Organizations. Part 1 pp West Publishing Company) Α. Συγκρότηση Μητρώου Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» Στο μητρώο εντάσσονται όλοι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που κρίνει ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο, βάσει του α) ΦΕΚ διορισμού τους και β) συνολικού επιστημονικού έργου τους. 4

5 Α. Κατάρτιση Καταλόγου Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤ ΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΤΣ ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟ ΝΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ Κ ΠΟΛΙΤΙΚ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 101/ τ. Γ Στις επιστημονικές περιοχές Α1,Α2,Α4, και Α3 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟ ΝΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ Κ ΠΟΛΙΤΙΚ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΑΞΙΟΛΟΓ Η ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η 800/ τ. Γ Στις επιστημονικές περιοχές Α4,Α1,Α5 και Α2 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΜΠΑΓΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟ ΝΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ Κ ΠΟΛΙΤΙΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ 333/ / τ.γ Στις επιστημονικές περιοχές Α7,Α6,Α5,Α4, όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΚΑΡΑΚΑΤΣ ΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟ ΝΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ Κ ΠΟΛΙΤΙΚ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ -ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΩΝ 947/ τ. Γ Στις επιστημονικές περιοχές Α1,Α6, Α2 και Α7 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στην επιστημονική περιοχή Β2 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΚΟΥΛΑΪΔΗ Σ ΒΑΣΙΛΕ ΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟ ΝΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ Κ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ Η 23/ τνπδδ ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ Στις επιστημονικές περιοχές Α4, Α5, Α6,Α7, Β1 και Β2 όπως περιγράφονται παραπάνω (βλ. ανάλυση παρακάτω) 5

6 ΤΣΑΤΣΑΡ ΩΝΗ ΔΗΜΟΠ ΟΥΛΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙ ΑΝΝ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟ Σ ΑΘΑΝΑ ΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤ ΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤ ΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤ ΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙ Κ & ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σ ΚΟΙΝΩΝΙ Κ & ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σ ΚΟΙΝΩΝΙ Κ & ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σ ΚΑΘΗΓΗ Τ ΚΑΘΗΓΗ Τ ΚΑΘΗΓΗ Τ ΚΟΙΝΩΝΙ ΟΛΟΓΙΑ Τ ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣ ΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞ Η ΣΥΜΒΑΤΙ ΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜ Η & ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΕΣ Τ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝ ΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΣΗ 800/ τ. Γ 1196/ τ. Γ 1196/ τ. Γ ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ Στις επιστημονικές περιοχές Α6,Α7, Α5, Β1 και Β2 όπως περιγράφονται παραπάνω (βλ. ανάλυση παρακάτω) Στις επιστημονικές περιοχές Α6,Α7,όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. ανάλυση παρακάτω) Στις επιστημονικές περιοχές Α7,Α6,όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. ανάλυση παρακάτω) 6

7 Πιο αναλυτικά: 1. Κατσής Αθανάσιος. Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Κατσή καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α1, Α2, Α3 και Α4 όπως περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον είναι μέλος του δικτύου EENEE (The European Expert Network on Economics of Education) και έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση πράγμα που τον καθιστά γνώστη και των επιστημονικών περιοχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή: Tsatsaroni, A., Vrettos, I., Kyridis, A., Katsis, A., and Linardos, P. (2012). Overcoming school failure. Policies that work. Country background report: Greece, OECD. Katsis, A. (2004). Strategic goal 3: Opening up education to the wider world. Ιn V. Koulaidis (Ed.), A report on education and training in Greece (pp ). Athens: Education Research Center. Μπρίνια, Β., Κατσής, Α. Κοντιάδης, Ξ (2011). Προς ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, Νέα Παιδεία, τ.140, Ποζιός, Ι., Σαχινίδης, Α., & Κατσής, Α. (2002). Χαρακτηριστικά του Έλληνα μικροεπιχειρηματία και οι επιδράσεις τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 25, Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 2. Τσακίρη Δέσποινα. Το γνωστικό αντικείμενο της κ. Τσακίρη καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α4, Α1, Α5 και Α2 όπως περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση πράγμα που την καθιστά γνώστη και των επιστημονικών περιοχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή: Τsakiris, D. (2010). «Le développement professionnel des enseignants face aux enjeux sociétaux de l évaluation scolaire: constatations de recherche et perspectives» 21ème Colloque de l ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies d Evaluation en Education), Université Catholique de Louvain, 21-23/01/2009, p Giust-Desprairies, F. - Τsakiris, D. - Manoukian, F. (2006). «Recherche européenne sur les difficultés des enseignants dans la gestion de la classe: approche psychosociale clinique» 8ème Biennale de l Education et de la Formation, Lyon, 11-14/04/2006 Τsakiris, D. (1999). «L évaluation d une formation sur la prévention du VIH-Sida: point d appui d une problématisation sur la complexité et la spécificité de la démarche de ce type de formation» 4ème Biennale de l Education et de la Formation. Τsakiris, D. (1995). «De la pratique de l évaluation scolaire à la formation des enseignants à l évaluation», 9ème Colloque de l ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies d Evaluation en Education), Université Catholique de Louvain. 7

8 Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 3. Μπαγάκης Γεώργιος. Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Μπαγάκη καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α7, Α6, Α5 και Α4 όπως περιγράφονται παραπάνω. Πέραν αυτών έχει εντρυφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και ειδικά στα επιστημονικά πεδία Β1 και Β2 όπως περιγράφονται παραπάνω, από τα οποία προκύπτει ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί σε βάθος και να κρίνει θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων». Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: Έχει επιτελέσει εθνικός συντονιστής του διεθνούς προγράμματος του ΟΟΣΑ «Attracting, developing and retaining effective teachers. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση πράγμα που τον καθιστά γνώστη και των επιστημονικών περιοχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όπως: Μπαγάκης, Γ. Και Macbeath, J. (Επιμέλεια) (2009) Η ηγεσία που διευκολύνει τη μάθηση. Αθήνα: Λιβάνης. Stylianidou, F., Bagakis, G., Stamovlasis, D. (2004) Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD Activity, Country background report for Greece. Paris: OECD. Demertzi, K., Bagakis, G. Georgiadou, S. (2009). School voices in Leadership for Learning within the Greek context. International Journal of Leadership in Education. Special issue: Narrative Inquiry into Leadership for Learning. 12(03), pp Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 4. Καρακατσάνη Δέσποινα. Το γνωστικό αντικείμενο της κ. Καρακατσάνη καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α1, Α6, Α2 και Α7 όπως περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση πράγμα που την καθιστά γνώστη και των επιστημονικών περιοχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή: Α. Προβατά, Δ. Καρακατσάνη, Ε. Παπαλόη, Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής μονάδας και Διοίκηση μέσω Έργων: στόχοι, στάδια και εργαλεία Δ. Καρακατσάνη (σε συνεργασία με Α. Προβατά, Ε. Παπαλόη) Σχολική Διοίκηση μέσω έργων. Εκπαιδευτικό υλικό για διευθυντές σχολείων και στελέχη εκπαίδευσης. Αθήνα, Διόνικος Για τους παραπάνω λόγους η ΓΣΕΣ κρίνει ότι θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 8

9 5. Κουλαϊδής Βασίλης. Το επιστημονικό έργο του κ. Κουλαϊδή μπορεί να ενταχθεί και στις δυο επιστημονικές περιοχές του αντικειμένου «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων». Εκτός από έναν μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στους τομείς των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχει διατελέσει και: Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Οκτ Νοε. 2004). Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δεκ.2000-Μαρτ.2004). Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Παιδείας του ΟΟΣΑ (Δεκ Ιουν. 2004). Μέλος του Δ.Σ. του PISA/OOSA (Δεκ Ιουν. 2004). Πρόεδρος της Επιτροπής για τη διοργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας (Ευρωπαϊκή Ένωση) σε θέματα Παιδείας (Ιαν Ιουν.2003). Υπεύθυνος στο FCT (Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia) του υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογία και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που αφορούν στην Εκπαίδευση (από Μαρτ. 2005). Συντονιστής (υπεύθυνος της επιτροπής) για την αξιολόγηση των ερευνητικών μονάδων για την Εκπαίδευση των Πανεπιστημίων της Πορτογαλίας (από Απρ. 2006). Επιστημονικός υπεύθυνος του κοινού προγράμματος Ελλάδας (Υπουργείο Εξωτερικών) και Ιορδανίας (Υπουργείο Παιδείας) Linking Education and Work ( ). Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ( ) Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές δημοσιεύσεις στις συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»: Koulaidis, V., Dimopoulos, K., Tsatsaroni, A. & Katsis, A., (2006), Young People s Relationship to Education: The Case of Greek Youth, στο: Educational Studies, vol. 13 (4). Kουλαϊδής B. (1992), Aξιολόγηση και Aναλυτικά Προγράμματα, στο: Aπ. Aνδρέου (επ.), Aξιολόγηση του Eκπαιδευτικού έργου: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Aθήνα: Eκδοτικός όμιλος και OIEΛE. Kontogiannopoulou-Polydorides G., Koulaidis V., Stamelos G. and Solomon J., (1996), Educational Monitoring in Greece, στο: W.J. Pelgrum and W.G.R. Stoel (eds), Methods of Educational Monitoring in the European Union: Country reports and synthesis, University of Twente: Octo. Κουλαϊδής, Β., & Δημόπουλος, Κ., (2003), Τα «επικοινωνιακά πεδία» της επιστήμης και της τεχνολογίας: από το εσωτερικό στο δημόσιο, στο: Τ. Βαρνάβα Σκούρα (επιμ.), Ερευνητικές οπτικές-εκπαιδευτικές προοπτικές, , Αθήνα: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κουλαϊδής, Β., (2007), Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και οικονομία: Τυπολογία πρακτικών, στο: Δ. Κλάδης, Ξ. Κοντιάδης και Γ. Πανούσης (επ.), Η μεταρρύθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου, , Αθήνα: Παπαζήσης Κουλαϊδής, Β., Παπαδάκης, Ν. & Δημόπουλος, Κ., (2006), Πρόγραμμα PISA: Αποτίμηση και Προκλήσεις, Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 6,

10 Κουλαϊδής, Β. & Δημόπουλος, Κ., (2006), e-εκπαιδευτικό Υλικό: Παιδαγωγικοί όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 48, Δημόπουλος, Κ., Κουλαϊδής, Β., Σκλαβενίτη, Σ., (2001), Ταξινόμηση, Περιχάραξη και Τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας: Μια πρόταση δημιουργίας ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των παιδαγωγικών επιπτώσεων του διδακτικού υλικού της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο: Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (www.eap.gr), Πάτρα: ΕΑΠ. Για τους παραπάνω λόγους η ΓΣΕΣ κρίνει ότι θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 6. Τσατσαρώνη Άννα. Το επιστημονικό έργο της κ. Τσατσαρώνη μπορεί να ενταχθεί και στις δυο επιστημονικές περιοχές του αντικειμένου «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων». Εκτός από έναν μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στους τομείς των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχει εργαστεί για την προώθηση καλών πρακτικών (διοίκησης) στα ελληνικά σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι συμμετείχε στο πρόγραμμα της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( ). Διετέλεσε εκπρόσωπος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. που συστάθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την προώθηση, μέσω της εκπαίδευσης, ζητημάτων που αφορούν στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την ισότητα ευκαιριών και την κοινωνική συνοχή (2002-Μάρτιος 2004). Συμμετείχε επίσης στη συγγραφική ομάδα για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ανάπτυξης της δημιουργικής και κριτικής σκέψης Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές δημοσιεύσεις στις συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»: Koulaidis V. και Tsatsaroni A., (1996), Virtuality and the fields of theory and practice in science. Implications for the teaching of science and technology, στο: Jerusalem International Science and Technology Education Conference on Technology Education for a Changing Future: Theory, Policy and Practice, University of Jerusalem. Evans, J. & Tsatsaroni, A. (2008) Methodologies of research into gender and other social differences within a multi-faceted conception of social justice, Adults Learning Mathematics International Journal, Special Issue on Gender, vol. 3(1), Koulaidis, V., Dimopoulos, K, Tsatsaroni, A. & Katsis, A. (2006) Young People s relations to education: The case of Greek Youth, Educational Studies, 32(4), Κουλαϊδής, Β. & Τσατσαρώνη, Α. (2010) (επιμ.) Παιδαγωγικές Πρακτικές: Ερευνα και εκπαιδευτική πολιτική, εκδόσεις Μεταίχμιο. Sarakinioti, A., Tsatsaroni, A. & Stamelos, G. (in press/2010) Changing knowledge in Higher Education, in G. Ivinson, B. Davies & J. Fitz (eds) Knowledge and Identity. Concepts and applications in Bernstein s Sociology, London, Routledge. 10

11 Tsatsaroni, A., Morgan, C. & Evans, J. (2007) Pedagogic Discourse, Positioning and Emotion: Illustrations from School Mathematics, Review of Science, Mathematics and ICT Education, 1(1), Για τους παραπάνω λόγους η ΓΣΕΣ κρίνει ότι θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 7. Δημόπουλος Κωνσταντίνος. Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Δημόπουλου καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α6 και Α7 όπως περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση πράγμα που τον καθιστά γνώστη και των επιστημονικών περιοχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή Koulaidis, V., Dimopoulos, K., Tsatsaroni, A. & Katsis, A., (2006), Young People s Relationship to Education: The Case of Greek Youth, στο: Educational Studies, vol. 13 (4). Κουλαϊδής, Β., Παπαδάκης, Ν. & Δημόπουλος, Κ., (2006), Πρόγραμμα PISA: Αποτίμηση και Προκλήσεις, Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 6, Κουλαϊδής, Β. & Δημόπουλος, Κ., (2006), e-εκπαιδευτικό Υλικό: Παιδαγωγικοί όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 48, Δημόπουλος, Κ., Κουλαϊδής, Β., Σκλαβενίτη, Σ., (2001), Ταξινόμηση, Περιχάραξη και Τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας: Μια πρόταση δημιουργίας ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των παιδαγωγικών επιπτώσεων του διδακτικού υλικού της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο: Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (www.eap.gr), Πάτρα: ΕΑΠ. Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 8. Τσιμογιάννης Αθανάσιος. Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Τσιμογιάννη καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α7 και Α6 όπως περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση πράγμα που τον καθιστά γνώστη και των επιστημονικών περιοχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Jimoyiannis A., Stansfield M., Connolly T., Cartelli A., Magalhães H., Maillet K. & Koulaidis V. (2008), Virtual Campuses: A new paradigm in e-learning widening access to higher education, in C. Angeli & N. Valanides (eds.), Proceedings of the 6 th Panhellenic Conference with International Participation Information and Communication Technologies in Education, Vol. II, pp , Cyprus Stansfield M. H., Connolly T. M., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2009), Developing a framework for best practices in sustainable virtual campuses, International Journal of Networking and Virtual Organisations, 6(5),

12 Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 12

13 Β. Συγκρότηση Μητρώου Εξωτερικών Μελών από άλλα ελληνικά ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα για το Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» Στο μητρώο εντάσσονται όλοι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που κρίνεται ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο, βάσει του γνωστικού αντικειμένου τους σύμφωνα με το ΦΕΚ διορισμού τους και του συνολικού επιστημονικού έργου τους. Β. Κατάρτιση Καταλόγου Εξωτερικών Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΟΙΚΙΑΚ ΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Σ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ AΞΙΟΛΟΓΗ ΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ 312/ , τ. Γ Στις επιστημονικές περιοχές Α4,Α7,Α1, και Α2 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. α- νάλυση παρακάτω) ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠ ΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩ Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η ΕΝΗΛΙΚΩΝ 233/ τ. Ν.Π.Δ.Δ Στις επιστημονικές περιοχές Α7, Α6 και Α5 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στην επιστημονική περιοχή Β1 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σ ΚΗ Τ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 264/τΝΠΔ Δ/ Στην επιστημονική περιοχή Α3 όπως περιγράφεται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β3 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞ Η ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η 752/ , Τ.Γ' Στις επιστημονικές περιοχές Α1, Α2 και Α5 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στην επιστημονική περιοχή Β1 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙ ΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ Κ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΔΗΜΟΣΙΑ 1126/τ.Γ'/ Στις επιστημονικές 13

14 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σ ΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περιοχές Α1, Α2, Α3, Α4, και Α5 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στην επιστημονική περιοχή Β1 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΣΑΪΤΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΟΙΚΙΑΚ ΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Σ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΔΙΟΙΚΗ ΚΑΙ Α Τ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ 592/ , τ. Γ Στις επιστημονικές περιοχές Α1,Α2 και Α6 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. α- νάλυση παρακάτω) ΠΑΠΑΠΕΤΡΟ Υ ΕΥΑΓΓΕΛΙ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩ Ν, ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ Ν ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΚΗ Τ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 672/ Τ.Γ. Στην επιστημονική περιοχή Α3 όπως περιγράφεται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Α4, Α3 και Β1 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤ Α ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠ ΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩ Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1078/ τ. Γ Στις επιστημονικές περιοχές Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΗ Τ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18/τνπδδ/ Στην επιστημονική περιοχή Α3 όπως περιγράφεται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β2, Β1 και Β3 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΔΕΔΟΥΣΟΠΟ ΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Κ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΞ ΚΗ Τ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 197/τνπδδ/ Στην επιστημονική περιοχή Α3 όπως περιγράφεται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Α7, Β2, Β1 και Β3 (βλ. ανάλυση παρακάτω) ΦΩΚΙΑΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟ ΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠ ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ Ν ΠΡΟΣΧΟΛΙ Κ ΑΓΩΓ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞ Η ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η 906/ / τ. Γ Στις επιστημονικές περιοχές Α4, 5, Α6 και Α7 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στις επιστημονικές περιοχές Β1 και Β2 (βλ. α- νάλυση παρακάτω) 14

15 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝ Η ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Σ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΠΟΛΙΤΙΚ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤ ΚΗ Τ ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΠΟΛΙΤΙΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑ Τ ΑΠΑΣΧΟΛ ΔΙΟΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ ΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙ ΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦ ΟΡΑ 852/τΓ'/ Στις επιστημονικές περιοχές Α3 και Β1 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στην επιστημονική περιοχή Β3 (βλ. ανάλυση παρακάτω) 207/ τ.ν.π.δ.δ. Στις επιστημονικές περιοχές και Β1 και Β2 όπως περιγράφονται παραπάνω και ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ στην επιστημονική περιοχή Α2 και Α4 (βλ. ανάλυση παρακάτω) Πιο αναλυτικά: 1. Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος. Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Τσαμαδιά καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α4, Α7, Α1 και Α2 όπως περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων πράγμα που τον καθιστά γνώστη και της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή: G. Korres, P. Liargovas, C. Tsamadias, G. Tsobanoglou and Aik. Kokkinou A New Methodological Approach of Job Requirement Assessment Socio- Economic Integration: Lessons & Prospects (Spinger) George Korres, Constantinos Tsamadias and Stylianos Dracopoulos Women Entrepreneurship and Innovation Activities in SMEs: Looking for the Effects in Growth Process Women Participation and Innovation Activities: Knowledge Based Economy, (2009) pp Empowering Women Worldwide Series. The Women Press, Womens University, India Tsamadias Constantinos and Chanis Stefanos Testing the Role of Screening with Vocational Skills: The Case of Post-Secondary Initial Vocational Training Institutes in Greece Journal of Empirical Research in Vocational Education and Training (2012) Chanis Stefanos and Tsamadias Constantinos The social rate of return of investment in Greek Post-Secondary Initial Vocational Education and Training as a tool for planning Journal of Vocational Education and Training (2012) C. Tsamadias, K. Koutrouba, M. Theodosopoulou Training Adults Trainers in Greece: Efforts for Innovation. The International journal of Interdisciplinary Social Sciences, (2010) Vol. 4, No 11, pp Konstantinos Tsamadias and Eugenia Arvanitis Towards a National Quality Assurance System for the Greek Adult Education The International journal of Interdisciplinary Social Sciences. (2008) Vol. 3, No. 7, pp

16 Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 2. Σαΐτη Άννα. Το γνωστικό αντικείμενο της κ. Σαΐτη καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α1, Α2 και Α6 όπως περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ενώ διδάσκει το συγκεκριμένο αντικείμενο επί πολλά έτη, τόσο σε μεταπτυχιακό, όσο και προπτυχιακό επίπεδο στο Χαροκόπειο πανεπιστήμιο (Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας). Όλα τα παραπάνω την καθιστούν ικανή να κρίνει και την συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή: Saiti, A. (2007). Main Factors of Job Satisfaction Among Primary School Educators. Factor Analysis of the Greek Reality. Management in Education, Vol. 21, No 2, pp Saiti, A. (2007). School Leadership And Educational Equality: Analysis of Greek Secondary School Data. School Management and Leadership, Vol. 27, No 1, pp Saiti, A. & Saitis, C. (2006). Ιn service training for teachers who work in full-day schools: Evidence from Greece. European Journal of Teacher Education, Vol. 29, No 4, pp Saiti, A. (2009). The Development and Reform of School Administration in Greece: A Primary School Perspective. Educational Management, Administration and Leadership, Vol. 37, No 3, pp Saiti, A. (2010). Management Science in Higher Education Institutions: Case Studies from Greece, Interchange, 2010, Vol. 41, No 1, pp Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 3. Κατσανέβας Θεόδωρος. Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Κατσανέβα καλύπτει την επιστημονική περιοχή Α3 όπως αυτή αναλύεται παραπάνω. Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ενώ διδάσκει το συγκεκριμένο αντικείμενο επί πολλά έτη, τόσο σε μεταπτυχιακό, όσο και προπτυχιακό επίπεδο στο πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Μεταξύ άλλων είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π) και της Επιστημονικής Εταιρείας Εργασιακών Σχέσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή: Πληθωρισμός, αμοιβή εργασίας και επιχειρηματικά κέρδη, ΓΣΕΕ, Report on the foundation of an institute of labour in Greece. International Labour Office, 1977, Eπανέκδοση ΟΑΕΔ, 1983 (στην ελληνική και στην αγγλική, σε συνεργασία με Άγγελο Ζησιμόπουλο). Labour pressures in Greece, London, A Matrix Report, Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα: Tο θεσμικό πλαίσιο και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ΚΕΠΕ 1981 και

17 Industrial relations in small industry in Greece, International Labour Office (Διεθνές Γραφείο Εργασίας), 1981, και ΟΑΕΔ 1983 (στην αγγλική και στην ελληνική). Το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, Νέα Σύνορα, 1981, 2η έκδοση Αιχμή, 1985, 3η έκδοση Νέα Σύνορα, 1994, 4η έκδοση Παπαζήσης, Θέματα απασχόλησης, ΟΑΕΔ, Trade unions in Greece, Athens, National Center of Social Research, The trade union movement in Greece: Two related studies, Μanpower Εmployment Οrganization, 1985 (with Ch. Jecchinis). Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα, ΟΑΕΔ, Ειδικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, Πειραιάς, Σταμούλης, Unemployment, demand for skilled labour and vocational training in the regional labour market of Greece, ministry of labour, manpower employment organization, (Ιn cooperation with Ch. Jecchinis and Μ.Papavasiliou) Εργασιακές σχέσεις, εργασιακό περιβάλλον και παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ΕΛΚΕΠΑ 1990 (σε συνεργασία με Χρίστο Τζεκίνη κ.ά.). Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα. Αθήνα, ΚΕΠΕ, Causes and trends of strike action in European union countries. Social Studies, University of Malta, Προοπτικές της αγοράς εργασίας και ανάγκες σε νέες ειδικότητες στην Αττική για την επόμενη πενταετία , 1997 (έρευνα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΟΑΕΔ). Οικονομική της εργασίας και εργασιακές σχέσεις, Αθήνα, Σταμούλης, 1997, 1999,2002,2007 Έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας και τον προσδιορισμό της ζήτησης ειδικοτήτων στις 13 περιφέρειες της χώρας. 2001, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ΟΑΕΔ. Σπουδές και απασχόληση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 2004 (επιστημονικός υπεύθυνος) Έρευνα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος και επαγγελματικός προσανατολισμός. Πατάκης 2002, 2004, 2007 Η Οικονομία & η Απασχόληση στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες & Περιφερειακή Πολιτική. Σταμούλης, 2009 Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 4. Δημάκος Γεώργιος. Τόσο γνωστικό αντικείμενο του κ. Δημάκου, όσο και το επιστημονικό του έργο, καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α1, Α2, Α5 και Β1 όπως αυτές α- ναλύονται παραπάνω. Έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο τα Οικονομικά και την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ έχει διδάξει Οικονομικά της εκπαίδευσης και ανάπτυξη Ανθρωπίνων πόρων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή: 17

18 G. Dimakos, A. Karantzi, "Optimal Stopping Time for Stochastic Processes in Continuous Time: An Application to the Employer's Profile Formation Option". Advances in Nonlinear Variational Inequalities, Volume 12, Issue 1, (p.1-16), G. Dimakos, A. Karantzi, Numerical Procedure of Addressing the Optimal Stopping Time of Employer s Profile Formation Option. Far East Journal of Applied Mathematics, Volume 33, Issue 1, (p ), G. Dimakos, A. Karantzi, "Optimal Stopping Time for Stochastic Processes: An Application to the Employee's Profile Formation Option". Panamerican Mathematical Journal, Volume 18, Issue 3, (p.1-13), D. Dimakos, C. Chomata, "The application of over-education on the job of greek economists, Workshop on Informatics in Education (WIE) 2010 in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI) 2010, Department of Informatics, Ionian University, Department of Informatics, University of Piraeus, and the Greek Computer Society, Tripolis, Greece, F. Paraskeva, G. Dimakos, ICT in Education: Active Learning and Practice Communities, in book Themes of introductory education for in-service teachers, Editor E. Makri, YPEPTH, Pedadogical Institute, pp , Athens, G. Dimakos, Economics of Education, for the students of Department of Primary Education, Athens, 2004 Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους παραπάνω λόγους θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 5. Χατζηδήμα Σταματίνα. Τόσο γνωστικό αντικείμενο της κ. Χατζηδήμα, όσο και το επιστημονικό της έργο, καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Β1 όπως αυτές αναλύονται παραπάνω. Έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο τα Οικονομικά και την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ διδάσκει Οικονομικά της Εκπαίδευσης και των Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στο πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δημοσιεύσεις στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή: Παπαγεωργίου Π., Χατζηδήμα Σ., 2005 Εισαγωγή στην οικονομική των ανθρωπίνων πόρων και της εκπαίδευσης. Εκδόσεις Σταμούλης Hadjidema, S.H. (1998). The Higher Education in Greece: Measuring the Benefits and Costs, European Research Studies 3, Hadjidema, S.H. (1998) Rates of Return on Higher Education in Greece, Spoudai, Vol. 48, No George Korres & Christos Kitsos & Stamatina Hadjidena, "An Empirical Investigation of Female Entrepreneurship & Innovation Activities in Greece," ERSA conference papers, European Regional Science Association. S. H. Hadjidema, "The Higher Education in Greece: Measuring the Benefits and Costs," European Research Studies Journal, European Research Studies Journal, vol. 0(3), pages 15-25, July - Se. Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους παραπάνω λόγους θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης 18

19 που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 6. Παπαπέτρου Ευαγγελία. Τόσο γνωστικό αντικείμενο της κ. Παπαπέτρου, όσο και το επιστημονικό της έργο, καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α1, Α3, Α4, και Β1 όπως αυτές αναλύονται παραπάνω. Έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο τα Οικονομικά και την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ διδάσκει Οικονομικά της Εργασίας σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών). Επιπροσθέτως είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ (Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας) και το 2008 διετέλεσε συντονίστρια της Διημερίδας Επιμόρφωσης του ΟΜΕΔ «Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξη-Εργασιακές Σχέσεις» με βασικό στόχο την επιμόρφωση εκπροσώπων Οργανώσεων Εργοδοτών και Εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δημοσιεύσεις: Raffaela Giordano, Domenico Depalo, Manuel Coutinho Pereira, Bruno Eugène, Evangelia Papapetrou, Javier J. Pérez, Lukas Reiss and Mojca Roter, The public sector pay gap in a selection of Euro area countries, E u r o - p e a n C e n t r a l B a n k, Working paper series. Ευαγγελία Γ. Παπαπέτρου 2010 Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Ελληνική αγορά εργασίας:χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Papapetrou, E., (2004), Gender wage differentials in Greece, Bank of Greece, Economic Bulletin, Vol.23, pp Papapetrou, E. (2006), The public-private sector pay differential in Greece, Public Finance Review, Vol. 34(4), pp Albani Maria, Papapetrou Evangelia, Stournaras Yannis Education Level and Gender Wage Differentials in Greece 2 nd International Conference on Educational Economics, University of Athens, August Greece Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους παραπάνω λόγους θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 7. Χατζηνικήτα Βασιλεία. Τόσο το γνωστικό αντικείμενο της κ. Χατζηνικήτα, όσο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν τις επιστημονικές περιοχές Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Β1 όπως περιγράφονται παραπάνω. Έχει επιτελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Επιστημονικά συνυπεύθυνη για την Ελλάδα του Προγράμματος Programme for International Student Assessment (PISA 2003) του Ο.Ο.Σ.Α. (ΥΠΕΠΘ), Εθνική Διαχειρίστρια του Προγράμματος Programme for International Student Assessment (PISA 2003 και PISA 2006) του Ο.Ο.Σ.Α., μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), αναπληρώτρια Εκπροσώπου ΥΠΕΠΘ για την Ομάδα Δεικτών και Κριτηρίων Αναφοράς (Benchmarks) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπληρώτρια Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εθνική Διαχειρίστρια του Προγράμματος Programme for International Student Assessment (PISA) του Ο.Ο.Σ.Α. Παράλ- 19

20 ληλα έχει συμμετάσχει ως επιβλέπουσα ή μέλος σε πολυάριθμες Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Σαβελίδη Σ. Διοικητική των κρίσεων στο ελληνικό σύστημα δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών οργανισμών. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα. Λευτεριώτου Π. Σχεδιασμός Προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πάτρα. Είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής και κριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως: Congrès international du management de la qualité dans les systèmes d éducatιon et de formation ενώ από το 2011 έως και σήμερα είναι ενεργό μέλος της Ιδρυματικής Επιτροπής της Πράξης «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δημοσιεύσεις: Apostolopoulos, K., Psalidas, A., Hatzinikita, V. & Katsis, A. (2008). Studying Greek students performance on PISA science items. The International Journal of Learning, 15 (8), 1-8. Psalidas, A., Apostolopoulos, C., & Hatzinikita, V. (2008). Investigating factors affecting students performance to PISA science items. Journal of Engineering Science and Technology Review, 1 (1), Gravani, M., Hatzinikita, V., & Zarifis, G. (2011). Factors influencing adult distance teaching and learning processes: The case of the Open University. The International Journal of Learning, 18 (5), Gravani, M., Hatzinikita, V., Zarifis, G., Michaelides, M., Eufthimiadis, S., Petrides, A., Gough, M., Yütte, W., & Sarakinioti, A. (2010). Researching adult distance teaching and learning at the Open University of Cyprus and the Hellenic Open University. Στο: Proceedings of the IODL&ICEM Conference (σελ ). Turkey, Eskisehir: Anadolu University. Koulaidis, V., Hatzinikita, V., & Bargelini, A. (1999). A case for the renewal of science teachers education: methodologies in comparison, starting from students cognitive obstacles. Στο: G. Tsaparlis (Ed), Book of Abstracts of the Vth European conference on research in chemical education (5th ECRICE) (σελ. 109). Ioannina: University of Ioannina. Xατζηνικήτα, B. (Επιστημονική Επιμέλεια) (2005). Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη: απαντήσεις σε δραστηριότητες. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους παραπάνω λόγους θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της επιστήμης των Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μιας επιστήμης που άπτεται δύο επιστημών, της Οικονομικής Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 8. Κόκκος Αλέξιος. Τόσο γνωστικό αντικείμενο του κ. Κόκκου, όσο και το επιστημονικό του έργο, καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές Α7, Α6, Α5 και Β1 όπως αυτές αναλύονται παραπάνω. Έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων με εμπλεκόμενο αντικείμενο τα Οικονομικά και την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ έχει λάβει μέρος σε έρευνες και μελέτες στο πλαίσιο Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Φορέων μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει επιτελέσει: Συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος Απασχόληση και Ε- παγγελματική Κατάρτιση των Μηχανικών και Οικονομολόγων στην Ελλάδα Φορέας: 20

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1o, 200-215, 2014 Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Όλγα Τάσση Olgatassipe19@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1, ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2, ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 1 Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Καραγιάννη Ελένη, Μ.Ed, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Κλαδάκης Ιωάννης, Δρ. Εκπαιδευτικός Π.Ε Περίληψη: Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο

Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο Δρ. Σταματίνα Τσάφου 1 [1 'Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΤΕΥΧΟΣ VΙI Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 εξιότητες προγραµµατισµού για όλους των Ν. Μουμουτζή, Γ. Στυλιανάκη, X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκη, Σ. Χριστοδου- λάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα