ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 30 η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. στις 21/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο Αριθ. Αποφ.: 1728/ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Αριθ. Αποφ.: 1729/ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετ. αριθμ. πρωτ (13097)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1730/ Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΚΜ. (σχετ. αριθμ. πρωτ (12676)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1731/ Έγκριση διενέργειας 1 ου σταδίου δημόσιου, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, χονδρικής και λιανικής πώλησης, για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Νομού Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο του έτους 2014 Αριθ. Αποφ.: 1732/ Έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος κατόπιν Πρόχειρου Διαγωνισμού. Αριθ. Αποφ.: 1733/

2 7. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ». Αριθ. Αποφ.: 1734/ Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης της επιτροπής αξιολόγησης αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Αριθ. Αποφ.: 1735/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 9. Έκδοση απόφασης επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Α των Διαγωνιζομένων για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΔΕΣΣΑΣ. Αριθ. Αποφ.: 1736/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 10. Κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή αποζημιώσεως στην κ. Λαμπριανίδου Αθηνά. Αριθ. Αποφ.: 1737/ Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Κ.Μ. 11. Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στους Δικηγόρους-Νομικούς Συμβούλους της Π.Κ.Μ. για παράσταση πολιτικής αγωγής, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Αριθ. Αποφ.: 1738/ Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Κ.Μ. 12. Έγκριση τροποποίησης της αρ. 1603/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Αριθ. Αποφ.: 1739/ Εισηγητής: Γενικός Δ/ντης Αναπτ/κού Προγρ/σμου, Περιβ/ντος. & Υποδομών Π.Κ.Μ. 13. Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016 έτους Αριθ. Αποφ.: 1740/ Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 14. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό υπηρεσιακών παραγόντων στο πλαίσιο συμμετοχής της Π.Κ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market (W.T.M.) στο Λονδίνο. Αριθ. Αποφ.: 1741/ Εισηγητής: Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,Εμπορίου Και Τουρισμού Π.Κ.Μ. 2

3 15. Συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης Π.Κ.Μ. Αριθ. Αποφ.: 1742/ Εισηγητής: Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. 16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. (σχετ. αριθμ. πρωτ (4217)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1743/ Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Ημαθίας. (σχετ. αριθμ. πρωτ (4379)/ έγγραφο ορθή επανάληψη). Αριθ. Αποφ.: 1744/ Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας 18. Έγκριση του από πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών της Π.Ε. Ημαθίας για απόρριψη ένστασης κατά του «Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, για τα σχολικά έτη και συνολικού προϋπολογισμού ,11 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) Αριθ. Αποφ.: 1745/ Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας 19. Έγκριση διακήρυξης και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ ) / Υποέργο 1 : Προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για το έτος 2014», προεκτιμώμενης αμοιβής ,00, (με Φ.Π.Α.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Αριθ. Αποφ.: 1746/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας 20. Έγκριση συμμετοχής ή μη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στη διοργάνωση του 31 ου Πανελλήνιου Μαθηματικού Συνεδρίου. Αριθ. Αποφ.: 1747/ Εισηγητής: Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας 21. Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Κιλκίς. Αριθ. Αποφ.: 1748/ Έγκριση διάθεσης πίσωσης για την πληρωμή δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς στα πλαίσια του προγράμματος Γεωργικών προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας έτους Αριθ. Αποφ.: 1749/

4 23. Τροποποίηση της αρ. 1355/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Αριθ. Αποφ.: 1750/ Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας ελαστικών για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΗ 2093 της Π.Ε. Κιλκίς. Αριθ. Αποφ.: 1751/ Έγκριση της διενέργειας και των όρων, δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αξιούπολης Νομού Κιλκίς. Αριθ. Αποφ.: 1752/ Έγκριση διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ ), Υποέργο 3: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2014». Αριθ. Αποφ.: 1753/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς 27. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου στην έδρα της Π.Ε. Πέλλας. Αριθ. Αποφ.: 1754/ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας 28. Νομική υποστήριξη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Πέλλας. Ζητήθηκε η απόσυρση του θέματος από τον Αντ/ρχη Πέλλας Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πιερίας για (α) τη δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και (β) την αποζημίωση των ιατρών-μελών και της γραμματέως της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) Π.Ε. Πιερίας. Αριθ. Αποφ.: 1755/ Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας 30. Έγκριση όρων διακήρυξης και διαδικασίας δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ του Ν.Πιερίας για την χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 15/10/2014 έως 15/4/2015. Αριθ. Αποφ.: 1756/ Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας 4

5 31. Έγκριση 6 ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 1 Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ».(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) Αριθ. Αποφ.: 1757/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας 32. Έγκριση 9ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΡΟΥΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) Αριθ. Αποφ.: 1758/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας 33. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών για το διαγωνισμό του έργου (παροχή υπηρεσίας): «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013 ΕΠΟ080002β) -(Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμ6 εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πιερίας για το έτος 2014). Ζητήθηκε η απόσυρση του θέματος μετά από αίτημα από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας, λόγω μη πραγματοποίησης του ανωτέρω διαγωνισμού Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας 34. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας στα εγκαίνια της νέας ενοριακής αίθουσας του Ιερού Ναού της Παντανάσσης με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών από την θεμελίωση και των 50 ετών από την λειτουργία του Ιερού ναού Παντανάσσης Κατερίνης. Αριθ. Αποφ.: 1759/ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πιερίας 2014 ποσού 500,00 για την εκτύπωση ημερολογίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Αριθ. Αποφ.: 1760/ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 36. Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πιερίας στην Αθήνα. Αριθ. Αποφ.: 1761/ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 37. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (σχετ. αριθμ. πρωτ (4595)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1762/ Έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4686)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1763/

6 39. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4804)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1764/ Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικό ποσού ,00 εις βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2015 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4837)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1765/ Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους 2014 (σχετ. αριθμ. πρωτ (4863)/ έγγραφο). η αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση Αριθ. Αποφ.: 1766/ Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», με προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αριθ. Αποφ.: 1767/ Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας Έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Σερρών Αριθ. Αποφ.: 1768/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Ροδόπολης και Κάτω Ποροϊων Δήμου Κερκίνης Ν. Σερρών». Αριθ. Αποφ.: Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών 45. Επικαιροποίηση της υπ αριθμ.180/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρου. Αριθ. Αποφ.: 1770/ Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Σερρών 46. Εισήγηση περί της με αριθμό 352/2014 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. Αριθ. Αποφ.: 1771/ Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Σερρών 6

7 47. Εισήγηση περί της με αριθμό 345/2014 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. Αριθ. Αποφ.: 1772/ Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Σερρών 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28 ης Oκτωβρίου στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. συνολικό ποσό 1.090,00 Αριθ. Αποφ.: 1773/ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Π.Ε. Χαλκιδικής οικ. Έτους 2014(σχετ. αριθμ. πρωτ (4833)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1774/ Ανάκληση της αριθ. 723/ απόφασης ΟΕ θέματος με α/α 12, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης δαπάνης συντήρησης υποστήριξης λογισμικού προγραμμάτων της ΠΕ Χαλκιδικής Αριθ. Αποφ.: 1775/ Ανάκληση της αριθ. 162/ απόφασης ΟΕ περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης δαπάνης λογισμικού Antivirus (Server & Client) της ΠΕ Χαλκιδικής Αριθ. Αποφ.: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Π.Ε. Χαλκιδικής οικ. Έτους 2014(σχετ. αριθμ. πρωτ (4659)/ έγγραφο). Αριθ. Αποφ.: 1777/ Έγκριση τροποποίησης πίνακα παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ αποκοπή της ΠΕ Χαλκιδικής για διάστημα Ιουλίου Δεκεμβρίου Αριθ. Αποφ.: 1778/ Ανάθεση με διαπραγμάτευση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Νομού Χαλκιδικής για το σχολικό έτος και όχι πέραν της Αριθ. Αποφ.: 1779/

8 55. Έγκριση : α) της διενέργειας πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την έκδοση τιμητικού τόμου με θέμα την Προϊστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Χαλκιδικής, β) την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού, και γ) την έγκριση πίστωσης δεκαέξι χιλιάδων ευρώ ( ) για την υλοποίηση του έργου. η αναβολή του θέματος ώστε η υπηρεσία να επανέλθει με νέα εισήγηση διότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση του αιτούμενου προς έγκριση έργου, με το ισχύον πρόγραμμα Ιδ. Πόρων της ΠΕ Χαλκιδικής. Αριθ. Αποφ.: 1780/ Έγκριση διακήρυξης και διάθεσης πίστωσης : Επικαιροποίηση - συμπλήρωση μελετών Αλιευτικού Καταφυγίου Τρίγλιας Τουριστικού καταφυγίου Αμμουλιανής, προεκτιμώμενης αμοιβής , 00 (πλέον ΦΠΑ) με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης κατά την διαδικασία του άρθρου 10.2.(στ) του Ν.3316(εξ αναβολής) η αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση Αριθ. Αποφ.: 1781/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής 57. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο «Λιμενίσκος μικρών σκαφών Συκιάς» αναδόχου Κ/Ξ «Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ - Μ.-Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ».(εξ αναβολής) η αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση Αριθ. Αποφ.: 1782/ Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής 58. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλοντος κ. Θεοφάνη Παπά, στην Αθήνα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου Αριθ. Αποφ.: 1783/ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. 59. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Ημαθίας. Αριθ. Αποφ.: 1784/ Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 60. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Πέλλας. Αριθ. Αποφ.: 1785/ Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 61. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Πιερίας. Αριθ. Αποφ.: 1786/ Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 8

9 62. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Σερρών. Αριθ. Αποφ.: 1787/ Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Η δημοσίευση του ανωτέρω πίνακα έγινε σήμερα 22/10/2014 στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., ημέρα Τετάρτη και ώρα παρουσία των παρακάτω υπαλλήλων της Π.Κ.Μ.: α/α Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 1. Οικονομίδου Αθηνά 2. Κατσάτου Θεοδώρα Η υπάλληλος που έκανε την Ανάρτηση Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Ο.Ε. Ο ανωτέρω πίνακας θα αναρτηθεί επίσης στο site της Π.Κ.Μ. Συλλογικά όργανα Οικονομική Επιτροπή 9

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 276943(8700)/13-08-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 276943(8700)/13-08-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 14/08/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 319479 (2097) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 44958(1473)/04-03-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 44958(1473)/04-03-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 05/03/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 88362 (570) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 58012 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 10-01-2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 127700 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 07-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 3072 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΘΕΜΑΤΑ 13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (04-08-2011) ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση πρακτικών 10 ου και 11 ου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201-13/2011 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση 12oυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τρίπολη, 17 / 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 76185/28326 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τρίπολη, 17 / 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 76185/28326 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα