ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ» Στο πλαίσιο της Πράξης ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ Του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» / Άξονας 5, «Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑΕ ΠΡΑΞΗΣ : 2012ΣΕ Αθήνα, Οκτώβριος Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

2 Περιεχόµενα 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΣΥΕ Εξειδικευµένες Προδιαγραφές και Απαιτήσεις του ΣΥΕ Ανάπτυξη Συστήµατος ERP Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Χρηστών (CRM) Λοιπές υνατότητες του Συστήµατος - Portal ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΟΜΙΚΟ και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έλληνες & Αλλοδαποί Πολίτες Ηµεδαπά & Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα Ενώσεις / Κοινοπραξίες Λοιπές Υποχρεώσεις Υποβολής Προσφορών...20 Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής...20 Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία...20 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Λοιπά ικαιολογητικά Συµµετοχής ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Έλληνες Πολίτες Αλλοδαποί Πολίτες Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα Ενώσεις / Κοινοπραξίες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόµενο Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Τιµές Προσφορών - Νόµισµα ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση ικαιολογητικών Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών Απόφαση Κατακύρωσης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ (ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ) - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ- ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΕ Πίνακας Συµµόρφωσης των προσφερόµενων υλικών και υπηρεσιών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας...43 Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ERP...43 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...44 Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ CRM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ CRM Πίνακας Συµµόρφωσης του Υποστηρικτικού Εξοπλισµού

4 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΚΕΚ ΚΨΥ. Ως «Προϊσταµένη Αρχή» θα ενεργεί το.σ. του ΚΕΚ ΚΨΥ. Η διενέργεια του ιαγωνισµού θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών (Ε ). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, µε διακριτικό τίτλο ΚΕΚ/ΚΨΥ, είναι Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑµΚΕ) µε κύριο εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ είναι φορέας Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένος από το ΕΚΕΠΙΣ (Αρ. Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ ) και Πιστοποιηµένος Φορέας ικαιούχος Έργων & Ενεργειών χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ (Α.π. ΕΥΤΥΚΑ 5082/ ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει υλοποιήσει κατά το Γ ΚΠΣ και συνεχίζει να υλοποιεί κατά την παρούσα προγραµµατική περίοδο δράσεις ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού των τοµέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης εργαζοµένων και ανέργων των ανωτέρω τοµέων, καθώς επίσης και προγράµµατα υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας. Κατά την τελευταία περίοδο, η δραστηριότητα του ΚΕΚ/ΚΨΥ διευρύνεται µε την εκπόνηση ερευνών και διαγνωστικών µελετών, καθώς επίσης και µε το σχεδιασµό και ανάπτυξη καινοτόµων - ολοκληρωµένων δράσεων για την αναβάθµιση των ανθρώπινων πόρων του τοµέα ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της ποιοτικής διάστασης στη λειτουργία των µονάδων ψυχικής υγείας. Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών µε φορείς και έµπειρους επιστήµονες - επαγγελµατίες των τοµέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, µε µονάδες υγείας και ψυχικής υγείας και µε τα όργανα διοίκησης των φορέων (διοικήσεις Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Περιφερειών, διοικήσεις Φορέων ψυχικής υγείας, µέλη ΕΠ, µέλη ΤΕΨΥ κλπ). Επιπροσθέτως, το ΚΕΚ/ΚΨΥ συνεργάζεται µε φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο υλοποίησης διακρατικών σχεδίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η Πράξη «ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ» εντάσσεται στον Άξονα 5, «Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού » και έρχεται ως συνέχεια της δραστηριοποίησης του ΚΕΚ ΚΨΥ κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους και συγκεκριµένα το έτος 2009 και 2011, κατά τις οποίες το ΚΕΚ υλοποίησε σηµαντικό αριθµό ενεργειών κατάρτισης µε στόχο την κατάρτιση στελεχών Νοσοκοµείων του ΕΣΥ στην πρώιµη ανίχνευση και διάγνωση των ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσµό. Η συγκεκριµένη εκπαιδευτική παρέµβαση σχεδιάσθηκε από κοινού από υπηρεσίες του Υπ. Υγείας ( /νση ΠΦΥ), την Ειδική Υπηρεσία του ΕΠ Υγεία-Πρόνοια και το ΚΕΚ/ΚΨΥ και κάλυψε 21 πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Λαµία, Πάτρα, Καλαµάτα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Μυτιλήνη, Ρόδο, Χανιά, Ρέθυµνο κατά το έτος 2009 και Ηράκλειο, Λέρος, Κοζάνη, Πτολεµαΐδα, Καστοριά, Φλώρινα, Βόλος το έτος 2011). Στις συγκεκριµένες πόλεις πραγµατοποιήθηκαν 28 εκπαιδευτικά προγράµµατα για την πρώιµη ανίχνευση των ψυχικών διαταραχών, τα οποία παρακολούθησαν 640 στελέχη νοσοκοµείων του ΕΣΥ, κυρίως νοσηλευτές, ιατροί (πλην ψυχιάτρων) και κοινωνικοί λειτουργοί. Οι διαδικασίες επιλογής των καταρτιζοµένων οργανώθηκαν από κοινού από το ΚΕΚ/ΚΨΥ και τις κατά τόπους διοικήσεις των Νοσοκοµείων ή/και των Υγειονοµικών Περιφερειών. Αν και τα αιτήµατα για την 4

5 υλοποίηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραµµάτων ήταν πολύ περισσότερα, ικανοποιήθηκαν τα ωριµότερα από αυτά, µε βάση τα αιτήµατα των εργαζοµένων, την κινητικότητα που επέδειξαν συγκεκριµένοι ιοικητές Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Περιφερειών να στηρίξουν την διαδικασία και την δυνατότητα οργάνωσης κατά τόπους εκπαιδευτικών οµάδων. Από τότε µέσω των αξιολογικών διαδικασιών - αλλά και µετά το πέρας της υλοποίησης της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής παρέµβασης, είχε καταγραφεί το αίτηµα για συνέχιση επέκταση εµβάθυνση της συγκεκριµένης εκπαίδευσης µε νέους κύκλους εκπαιδευτικών προγραµµάτων και µε αντίστοιχο περιεχόµενο, ως µια ουσιαστική διαδικασία προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης της ψυχικής νόσου στο γενικό πληθυσµό. Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί στην επέκταση συµπλήρωση της προηγούµενης διαδικασίας στο νέο περιβάλλον που δηµιουργούν η παρούσα προγραµµατική περίοδος και το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ). Κατά την παρούσα φάση µε την προτεινόµενη Πράξη το ΚΕΚ/ΚΨΥ προαγµατοποιεί ένα δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, µε στόχο να καλύψει αιτήµατα συγκεκριµένων φορέων (Νοσοκοµεία Υγειονοµικές Περιφέρειες) που έχουν ήδη διατυπωθεί από την προηγούµενη περίοδο έως και σήµερα. Από επικοινωνίες µε τους ενδιαφερόµενους φορείς έχει συγκεκριµενοποιηθεί το ενδιαφέρον για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις παρακάτω περιοχές, στις οποίες δεν αναπτύχθηκαν προγράµµατα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο κατά την προηγούµενη περίοδο: ράµα, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Κόρινθος, Καλαµάτα, Άργος, Χανιά και Ρέθυµνο. Οι καταρτιζόµενοι προέρχονται από τα Νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία των ανωτέρω περιοχών και ο συνολικός αριθµός τους σύµφωνα µε τα στοιχεία που διέθεσαν οι κατά τόπους προϊστάµενες αρχές ( ιοικήσεις Νοσοκοµείων και Υγειονοµικών Περιφερειών) ανέρχεται στα 400 άτοµα. Τα συγκεκριµένα στελέχη θα προστεθούν στα στελέχη που ήδη έχουν λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση κατά την προηγούµενη περίοδο (2009, 2011), δηµιουργώντας µια πρώτη - κρίσιµη µάζα εκπαιδευµένων στελεχών στο εσωτερικό του ΕΣΥ (περισσότερα από 1460 άτοµα), που θα είναι σε θέση να αντιληφθούν έγκαιρα τα συµπτώµατα µιας ψυχικής διαταραχής στους προσερχόµενους πληθυσµούς στις υπηρεσίες του ΕΣΥ και να κατευθύνουν µε το σωστό τρόπο τα άτοµα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και υποστήριξη στις κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συνεργαζόµενοι µε τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Το αντικείµενο της κατάρτισης στο πλαίσιο του πρώτου από τα δύο Υποέργα που περιλαµβάνει η Πράξη - περιλαµβάνει την πρώιµη ανίχνευση, άρα και την πρόληψη, ψυχικών διαταραχών σε άτοµα που συνήθως προσέρχονται στα Νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία µε άλλες παθήσεις. Επίσης, θα περιλαµβάνει κατάρτιση στην επικοινωνία θεραπόντων - ασθενούς, εκµάθηση του ρόλου των ψυχικών διεργασιών στην διατήρηση της υγείας και την αντιµετώπιση της νόσου. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι διάρκειας 180 ωρών και υλοποιούνται σε ενοικιαζόµενες δοµές πιστοποιηµένων ΚΕΚ ή, εξαιρετικές περιπτώσεις, σε σχολικές αίθουσες των περιοχών παρέµβασης. Και στο θεωρητικό και στο πρακτικό µέρος της κατάρτισης θα λάβουν µέρος εξειδικευµένοι επιστήµονες και έµπειροι επαγγελµατίες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικών επιστηµών. Επισηµαίνεται ότι για την ευχερέστερη παρακολούθηση των προγραµµάτων από τους καταρτιζόµενους οι οποίοι είναι εργαζόµενοι σε δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον, µε ύπαρξη κυκλικών ωραρίων εργασίας υπάρχει συνεργασία µε τις διοικήσεις των φορέων προέλευσης των καταρτιζοµένων για την άψογη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 5

6 Στο πλαίσιο του δεύτερου Υποέργου και, ειδικότερα, µε την παρούσα ιακήρυξη, η οποία αξιοποιεί τη ρήτρα ευελιξίας, ζητούνται υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας Συστήµατος Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας (ΣΥΕ ), καθώς και την παροχή του αναγκαίου ελάχιστου συµπληρωµατικού εξοπλισµού, προκειµένου το σύστηµα να τεθεί σε επιτυχή πιλοτική και παραγωγική λειτουργία. Η ανάπτυξη του συγκεκριµένου Συστήµατος και η απόκτηση του αναγκαίου ελάχιστου συµπληρωµατικού εξοπλισµού καθίσταται αναγκαία δεδοµένου ότι, σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές, το ΚΕΚ ΚΨΥ συνεργάζεται µε τοπικά ΚΕΚ που διαθέτουν το µίνιµουµ του απαιτούµενου εκπαιδευτικού εξοπλισµού ή, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πιστοποιηµένα ΚΕΚ, το ΚΕΚ ΚΨΥ σχεδιάζει την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων της Πράξης σε σχολικές αίθουσες, οι οποίες κατά κανόνα δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για να πραγµατοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, το Σύστηµα θα υποστηρίξει τη διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την υποβοήθηση των χειριστών των προγραµµάτων που βρίσκονται τόσο στην έδρα του ικαιούχου (ΚΕΚ ΚΨΥ) όσο και στις περιοχές υλοποίησης των προγραµµάτων (επιτόπιοι συντονιστές & στελέχη διοικητικής υποστήριξης). Σηµειώνεται ότι το ζητούµενο Σύστηµα δεν αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε σύγχρονη ή ασύγχρονη διαδικασία, αλλά στην υποστήριξη και διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το περιεχόµενο που αναλύεται στην επόµενη ενότητα της παρούσης. Το συγκεκριµένο εξειδικευµένο λογισµικό θα λειτουργεί µέσω διαδικτύου και θα επιτρέπει σε συγκεκριµένα Υποσυστήµατά του την καταχώριση και διαχείριση δεδοµένων από απόσταση, από τις περιοχές στις οποίες υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράµµατα. Επιπροσθέτως, το συγκεκριµένο σύστηµα θα επιτρέπει, µέσω εξειδικευµένου υποσυστήµατος, την υποστήριξη µαζικών επικοινωνιών των στελεχών του ΚΕΚ µε συντελεστές των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (εκπαιδευτές-καταρτιζόµενοι κ.ά.). 6

7 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟ ΚΕΚ ΚΨΥ στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ανάπτυξη, θέση σε πιλοτική λειτουργία και την πιλοτική εφαρµογή «Συστήµατος Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας» (ΣΥΕ ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ» 3.1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΣΥΕ Αρχιτεκτονική Λογισµικού - Γενικά Το Σύστηµα θα πρέπει να υλοποιείται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική «πελάτη διακοµιστή» Client Server τριών βαθµίδων (three tier client server) και να είναι δοµηµένο σε Λειτουργικά Υποσυστήµατα (functional modules), έτσι ώστε να παρέχει την δυνατότητα να παραµετροποιείται σύµφωνα µε τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες του ΚΕΚ. Θα πρέπει να χρησιµοποιεί το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και οι clients να έχουν πρόσβαση στα συγκεκριµένα υποσυστήµατα του, είτε µέσω εσωτερικού δικτύου είτε µέσω ιαδικτύου. Περιβάλλον Εργασίας Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα απλό και εύχρηστο, να λειτουργεί δε αποκλειστικά, µέσω γραφικού περιβάλλοντος διασύνδεσης (GUI). Το τελευταίο να είναι στην Ελληνική γλώσσα, ενσωµατώνοντας και υποδείξεις / µηνύµατα σφαλµάτων και βοήθεια στα Ελληνικά. Η χρήση του να µην απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση του χρήστη µε τον υπολογιστή και να είναι ικανό να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα µεγάλο αριθµό χρηστών. Ειδικότερα: Να παρέχει κοινό περιβάλλον χρήσης των εφαρµογών περιλαµβανοµένης της δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης (remote administration). Να λειτουργεί ενιαία, είτε µέσω τοπικού δικτύου (intranet), είτε αποµακρυσµένα µε την τεχνολογία Terminal Server. Να έχει κατάλληλη προσαρµογή του περιβάλλοντος λειτουργίας, αναλόγως των απαιτήσεων του ρόλου κάθε χρήστη. Η έννοια των ρόλων άπτεται και της ασφάλειας των δεδοµένων.. Να έχει κοινούς και φιλικούς τρόπους παρουσίασης, όσον αφορά την διασύνδεση των χρηστών µε τις εφαρµογές (Human Computer Interaction) και η προσαρµογή του περιβάλλοντος διασύνδεσης και εργασίας να είναι σύµφωνη µε τις σχεδιαστικές αρχές και πρότυπα, στα οποία είναι ήδη εξοικειωµένη η πλειοψηφία των χρηστών. Να διαθέτει σειρές εγχειριδίων (Reference Manuals & User Guides) στην Ελληνική γλώσσα. Να µπορεί να δέχεται ενηµέρωση των παραµέτρων του Συστήµατος από τους (εξουσιοδοτηµένους) χρήστες, µέσα από το ίδιο το περιβάλλον εργασίας, για µεγαλύτερη οµογένεια και συνοχή στην λειτουργικότητα. Οι αλλαγές και ενηµερώσεις των παραµέτρων να ισχύουν άµεσα και οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε πραγµατικό χρόνο. Λειτουργικά Υποσυστήµατα (functional modules) Το ΣΥΕ (εφεξής και «Σύστηµα»), θα πρέπει να διαρθρώνεται στα ακόλουθα Υποσυστήµατα, 7

8 καθώς επίσης και από τις ακόλουθες ελάχιστες επιµέρους λειτουργίες και δυνατότητες σε κάθε ένα από αυτά: 1. Υποσύστηµα Οικονοµικής ιαχείρισης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Το Σύστηµα, θα πρέπει να έχει µια πλήρη οικονοµική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να περιλαµβάνει τους παρακάτω τοµείς διαχείρισης µε τις επί µέρους δυνατότητες: Η ιαχείριση Γενικής Λογιστικής / ΚΒΣ να χαρακτηρίζεται από: υνατότητα προσαρµογής λογιστικού σχεδίου από χρήση σε χρήση. Ενιαία διαχείριση οικονοµικών χρήσεων. Ευέλικτη κωδικοποίηση παραστατικών κινήσεων. Λειτουργική φόρµα καταχώρησης λογιστικών εγγραφών. υνατότητα εκτύπωσης επιλεγµένων παραστατικών λογιστικής. (αποδείξεις δαπανών εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών, οδοιπορικών, αποδείξεων πληρωµής, λογιστικών σηµειωµάτων κλπ) Μηχανογραφική έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αµοιβών (εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών και λοιπών συνεργατών) Η ιαχείριση Συναλλασσοµένων να χαρακτηρίζεται από: Ενιαία διαχείριση συναλλασσοµένων µε παραµετρικό ορισµό των ιδιοτήτων συναλλαγής π.χ. Προµηθευτές, Πελάτες, Εκπαιδευόµενοι, Εκπαιδευτές, επιστηµονικό προσωπικό, έµµισθο προσωπικό, λοιποί πιστωτές κλπ. Κάθε συναλλασσόµενος να µπορεί να έχει οποιεσδήποτε από τις ορισµένες ιδιότητες έτσι ώστε να καταχωρείται µόνο µία φορά, ανεξάρτητα από το είδος της συνεργασίας του µε το ΚΕΚ, ταυτόχρονα όµως η επεξεργασία και προβολή των κινήσεών του να γίνεται και αναλυτικά για κάθε ιδιότητα αλλά και συγκεντρωτικά. Η ιαχείριση Παγίων στοιχείων να χαρακτηρίζεται από: υνατότητα επιµερισµού των αποσβέσεων παγίων σε κέντρα κόστους (προγράµµατα) ανάλογα µε τον χρόνο χρήσης τους όπως απαιτείται από τα συστήµατα διαχείρισης. Εκτύπωση καταστάσεων αποσβέσεων κατά κέντρο κόστους (πρόγραµµα) Η ιαχείριση Αξιογράφων να χαρακτηρίζεται από: ιαχείριση αξιογράφων µε αυτόµατη ενηµέρωση της Γενικής Λογιστικής από τις κινήσεις αξιογράφων. Αναλυτική παρακολούθηση πολλών λογαριασµών αξιογράφων (όψεως). Μηχανογραφική έκδοση επιταγών και αποδείξεων παραλαβής για εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους και υπόλοιπους συναλλασσόµενους. Η ιαχείριση Ασφαλιστικών να χαρακτηρίζεται από: Αυτόµατο υπολογισµό αµοιβών και ασφαλιστικών εισφορών για εκπαιδευτές και καταρτιζόµενους. ηµιουργία δισκέτας και εκτύπωση της ΑΠ για το ΙΚΑ. Παραµετρική ενηµέρωση της Γενικής Λογιστικής µε τα στοιχεία αυτά και αυτόµατο επιµερισµό τους στην Οικονοµική ιαχείριση. Η Εµπορική ιαχείριση να χαρακτηρίζεται από: Χειρισµό παραστατικών πωλήσεων, αγορών και παροχής υπηρεσιών. Παρακολούθηση αποθήκης. Χειρισµό χρηµατοοικονοµικών παραστατικών Παραµετρική ενηµέρωση της Γενικής Λογιστικής µέσω άρθρων σύνδεσης. Η Οικονοµική ιαχείριση να δίνει παράλληλα την δυνατότητα για: Καταχώρηση προϋπολογισµών κατά επιχειρησιακό και κατά πρόγραµµα. Παραµετρική ενηµέρωση από τα στοιχεία της Γενικής Λογιστικής Παρακολούθηση της πορείας των απορροφήσεων των προϋπολογισµών. 8

9 2. Υποσύστηµα εδοµένων Η εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα να γίνεται µε 2 γενικούς τρόπους. Άµεσα, οι χρήστες θα πληκτρολογούν τα δεδοµένα και θα τα εισάγουν, είτε θα τα επιλέγουν από λίστες επιλογής, είτε θα τσεκάρουν επιλογές (πλαίσια κειµένου, κουµπιά, λίστες επιλογής, κουµπιά επιλογής, πεδία επιλογής - check). Έµµεσα, µε χρήση κουµπιών θα ανοίγουν δευτερεύουσες φόρµες (βοηθητικά παράθυρα), από τις οποίες θα λαµβάνουν προκαθορισµένες τιµές και θα τις εισάγουν στην κύρια φόρµα διαχείρισης. Η εισαγωγή δεδοµένων θα πρέπει να είναι σε πραγµατικό χρόνο, τα δεδοµένα δε να αποθηκεύονται στην βάση και να είναι διαθέσιµα σε όλους τους χρήστες (αναλόγως το επίπεδο πρόσβασής τους). 3. Υποσύστηµα Υποστήριξης και ιαχείρισης της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Η Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να παρέχει τις δυνατότητες: o καταχώρησης και παρακολούθησης των ωρολογίων κατά φάση υλοποίησης των προγραµµάτων, o διαχείρισης των οµάδων εκπαιδευτών (τακτικών και αναπληρωτών), εκπαιδευοµένων (παρακολούθηση αντικαταστάσεων, αποχωρήσεων, διαγραφών) και των συµφωνητικών τους, o παρακολούθηση απουσιών εκπαιδευοµένων κτλ, o διαχείριση εταιρειών πρακτικής, διακρατικών εταίρων, συνεργατών (π.χ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Επιλογής κλπ). Η ιαχείριση εκπαιδευτών θα χαρακτηρίζεται από: o την παρακολούθηση γενικών στοιχείων, στοιχείων πιστοποίησης, εκπαιδευτικών στοιχείων, o την διαχείριση αµοιβών τους, o τον αυτόµατο υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τον υπολογισµό και εκτύπωση των στοιχείων. Η ιαχείριση εκπαιδευοµένων/ωφελουµένων θα χαρακτηρίζεται από: o την παρακολούθηση γενικών στοιχείων, στοιχείων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, o τον αυτόµατο υπολογισµό του εκπαιδευτικού επιδόµατος, σύµφωνα µε το οριζόµενο από το αντίστοιχο σύστηµα διαχείρισης ή άλλως ωριαίο ποσό επιδότησης και µε συνυπολογισµό των καταχωρηµένων απουσιών, o τον αυτόµατο υπολογισµό ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον αυτές υπάρχουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τον υπολογισµό και εκτύπωση των στοιχείων. o την προώθηση στην απασχόληση Η εκπαιδευτική διαχείριση θα παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας και εκτύπωσης όλων των αναγκαίων από το θεσµικό πλαίσιο οικονοµικών και εκπαιδευτικών καταστάσεων. 4. Υποσύστηµα θεσµικής συµµόρφωσης Το Σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνει πλήρως το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΚΕΚ και την υλοποίηση προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 5. Υποσύστηµα ιαλειτουργικότητας Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας αλληλεπιδραστικά µε πολλές εφαρµογές που υπάρχουν ήδη, όπως εισάγοντας και εξάγοντας δεδοµένα µε τη µορφή XML 9

10 αρχείων, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως για ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ οµογενών και µη πληροφοριακών συστηµάτων. Ειδικότερα: 1. Για τους πίνακες (tables) της (των) βάσης (βάσεων) δεδοµένων του Συστήµατος να παρέχεται η δυνατότητα προσπέλασης τους για σύνδεση σε άλλα πληροφοριακά συστήµατα. 2. Να παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας (διαλειτουργικότητας) µε εξωτερικά προγράµµατα που επιτελούν εξειδικευµένες συµπληρωµατικές εργασίες (π.χ. προγράµµατα που παράγουν τα έντυπα που απαιτούνται από το θεσµικό πλαίσιο) 3.2. Εξειδικευµένες Προδιαγραφές και Απαιτήσεις του ΣΥΕ 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Το ΣΥΕ θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας εντύπων, µε αυτόµατη συµπλήρωση και παραγωγή όλων των επίσηµων εντύπων έναρξης και παρακολούθησης, για κάθε πρόγραµµα και υποέργο. Θα πρέπει επίσης να έχει την δυνατότητα δηµιουργίας παραµετρικών εντύπων, έτσι ώστε οποιαδήποτε δεδοµένα της βάσης να εξάγονται σε έγγραφο Word ή Excel, ειδικά διαµορφωµένο σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΚΕΚ. Θα πρέπει να παρέχεται διασύνδεση µε Microsoft Office για εξαγωγή δεδοµένων από τις λίστες και φόρµες (π.χ. διαχείριση εκπαιδευτών) απευθείας σε αρχεία Microsoft Word ή Microsoft Excel, για δηµιουργία γραφηµάτων ή προβολή στατιστικών. Θα πρέπει επίσης να παρέχει την δυνατότητα ηµιουργίας εκθέσεων και περιοδικών καταστάσεων (Οικονοµικές Καταστάσεις, Καταστάσεις Υλοποίησης, Καταστάσεις ΣΥΥ, Μηνιαία Τριµηνιαία ελτία απανών, κλπ) 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η πρόσβαση των χρηστών στο Σύστηµα θα πρέπει να είναι τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και µέσω του ιαδικτύου και οι συναλλαγές του µε αυτό, να διασφαλίζονται µε πολλαπλούς τρόπους: 1. Χρησιµοποιώντας σύστηµα εισόδου στο σύστηµα, οι χρήστες να παρέχουν κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης (username και password). 2. Αναθέτοντας ρόλους στους χρήστες, έτσι ώστε κάθε χρήστης ανήκει σε µία ή περισσότερες οµάδες χρηστών. Κάθε οµάδα να έχει συγκεκριµένα δικαιώµατα για το ποιες εργασίες και λειτουργίες µπορεί να εκτελέσει στην βάση. Έτσι, ακόµα και αν ο χρήστης είναι πιστοποιηµένος και έγκυρα συνδεδεµένος στο σύστηµα, να εκτελεί µόνο εργασίες που του επιτρέπονται. Το σύστηµα θα παρέχει ιαχείριση των ρόλων ( ηµιουργία και διαχείριση ξεχωριστών ρόλων εργασίας (π.χ. Λογιστήριο, Γραµµατεία, Εκπαίδευση, Παραρτήµατα, κτλ.) και ιαχείριση δικαιωµάτων (διαχείριση δικαιωµάτων ασφαλείας, έτσι ώστε για κάθε µία ξεχωριστή εργασία ή φόρµα, ανάλογα να αποδίδεται ή όχι δικαίωµα προβολής / εκτέλεσης, εισαγωγής νέων δεδοµένων, επεξεργασία δεδοµένων ή διαγραφή αυτών). 3. Υποστήριξη-Αναβαθµίσεις Το Σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να αναβαθµίζεται και η αναβάθµιση/εγκατάσταση των νέων εκδόσεων να γίνεται µε αυτόµατη διαδικασία (αυτόµατη ενηµέρωση στο σύνολο των τερµατικών σταθµών). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί να παρέχει Αποµακρυσµένη Υποστήριξη και Online 10

11 περιεχόµενο για άµεση πρόσβαση των χρηστών στα πρόσφατα και ενηµερωµένα θέµατα βοήθειας Ανάπτυξη Συστήµατος ERP Το Υποσύστηµα ERP, θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: Eλληνικοποίηση. Εντοπιότητα (Localization). Επεκτασιµότητα. Προσαρµοστικότητα. Αρχιτεκτονική. Πλατφόρµα εξοπλισµού (hardware). Λειτουργικό Σύστηµα. Συνεργασία µε ανεξάρτητες εφαρµογές. Ολοκλήρωση Βάσης εδοµένων (Database Integration). Γλώσσα Προγραµµατισµού Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Χρηστών (CRM) Το Λογισµικό «ιαχείρισης Πελατών» (Χρηστών) έχει ως στόχο την αξιοποίηση των εξειδικευµένων αναγκών του ΚΕΚ/ΚΨΥ, αξιοποιώντας τα µητρώα συναλλασσοµένων, εταιρειών, καταρτιζοµένων και εκπαιδευτών στον συγκεκριµένο τοµέα. Το συγκεκριµένο Υποσύστηµα θα διαλειτουγεί πλήρως µε το ERP και θα επεκτείνει τις δυνατότητές του, και θα διέπεται από τους κανόνες ασφαλείας και διαχείρισης χρηστών όπως το κεντρικό σύστηµα (ERP), ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές περιβάλλοντος διασύνδεσης (GUI), (να µην απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση του χρήστη, φιλικός τρόπος παρουσίασης, υποδείξεις / µηνύµατα σφαλµάτων, βοήθεια στα Ελληνικά, κτλ). Ειδικές Απαιτήσεις Το Υποσύστηµα ιαχείρισης Πελατών, θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: ιαχείριση των Μητρώων και Χρηστών της βάσης δεδοµένων του Συστήµατος o Μητρώο συναλλασσοµένων o Μητρώο εταιριών o Μητρώο καταρτιζοµένων/ωφελουµένων o Μητρώο εκπαιδευτών o Μητρώο αξιολογητών o Μητρώο συνεργατών o κ.λπ. Σύνθεση και διαχείριση Οµάδων Στόχων υνατότητα δηµιουργίας συγκεκριµένων οµάδων και διαχείριση αυτών, επιλογή µελών της οµάδας από όλα τα µητρώα του συστήµατος, κτλ. ιαχείριση µαζικών επικοινωνιών (mail και SMS) υνατότητα µαζικής επικοινωνίας (mail και SMS) και διαχείρισης των επικοινωνιών µε το σύνολο των συνεργατών και συναλλασσοµένων. Ειδικότερα για την αποστολή SMS, το υποσύστηµα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σύνδεσης του µε φορείς παροχής SMS µέσω ιαδικτύου, και η επικοινωνία να καταγράφεται και να ενηµερώνεται και µε την κατάσταση παραλαβής του µηνύµατος. Η διαχείριση επικοινωνιών SMS θα µπορεί να ελέγχει το κόστος κάθε αποστολής, το υπόλοιπο του λογαριασµού και θα δίνει την δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων σε Ελληνικά και Αγγλικά. 11

12 ιαχείριση εργασιών (αναθέσεις, υπενθυµίσεις, ηµερολόγιο κλπ) Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν µε σαφήνεια να αναπτύξουν χρονοδιάγραµµα, να προσθέσουν περιοδικότητα σε κάποια εργασία, να διαµερίσουν µια εργασία σε υπό-εργασίας, να σηµειώσουν και να παρακολουθήσουν την πρόοδο µιας εργασίας. Τέλος, σε κάθε εργασία να υπάρχει ακόµα, η δυνατότητα για υπενθύµιση πλήρως παραµετροποιήσιµη σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες του χρήστη ενώ επίσης, οι χρήστες να µπορούν να αξιολογήσουν τόσο την σπουδαιότητα της εργασίας όσο και το ποσοστό ολοκλήρωσης. υνατότητα διαχείρισης προωθητικών ενεργειών (καµπάνιες, ευκαιρίες κλπ) υνατότητα σχεδιασµού, υλοποίησης, παρακολούθησης και την αξιολόγησης µιας καµπάνιας. Οι χρήστες θα επιλέγει χρονική διάρκεια, οµάδα στόχου (target group), τύπο προσέγγισης (τηλέφωνο, , sms και λοιπά) θα αναθέτουν υποενότητες σε άλλους χρήστες, θα καταγράφουν ευκαιρίες και την εξέλιξη αυτών, παράλληλα µε καταγραφή των επικοινωνιών εξατοµικευµένα για κάθε µέλος από την οµάδα στόχου. Οι καµπάνιες θα είναι διαλειτουργικές µε τις υπόλοιπες ενότητες του CRM, και επίσης παραµετροποιήσιµες. Οι χρήστες, θα πρέπει επίσης να µπορούν να ορίσουν χρονικά µια ευκαιρία, να επιλέξουν εργαζοµένους από τον φορέα προς επίτευξη του σκοπού. Θα πρέπει να µπορούν να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα, να ορίσουν την προέλευση της ευκαιρίας, να καταγράφουν και να παρακολουθούν τις εµπλεκόµενες µε την ευκαιρία ενέργειες. Παρακολούθηση των έργων του ΚΕΚ ΚΨΥ (Project management) υνατότητα υλοποίησης, προγραµµατισµού, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων Λοιπές υνατότητες του Συστήµατος - Portal Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει και να αξιοποιεί τις δυνατότητες ενός σύγχρονου portal, όπως δυνατότητα αναζήτησης περιεχόµενου, forums, blogs, νέα, µενού και υποµενού σελίδων, κτλ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την αξιοποίηση του υφιστάµενου portal του ΚΕΚ/ΚΨΥ. Σύστηµα διαχείρισης (administration) και παραµετροποίησης του portal Το ΣΥΕ θα παρέχει ένα σύστηµα διαχείρισής του, έτσι ώστε να µπορεί να παραµετροποιείται και να διαχειρίζεται από τους υπεύθυνους του ΚΕΚ. Ειδικότερα, θα παρέχεται η δυνατότητα: ιαχείρισης των ιστοσελίδων του portal: Οι διαχειριστές θα µπορούν να δηµιουργούν νέες σελίδες, να προσαρµόζουν το περιεχόµενη αλλά και την αισθητική των σελίδων αλλά επίσης θα δίνουν ξεχωριστά δικαιώµατα πρόσβασης σε κάθε σελίδα. ιαχείρισης νέων (συγγραφή/αλλαγή/διαγραφή) που θα προβάλλονται σε επιλεγµένες σελίδες του portal. Τα νέα, θα περιέχουν κείµενο, ηµεροµηνία έναρξης/λήξης, θέµα, κτλ και θα µπορούν να διαβάζονται ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης που τους έχει δοθεί (π.χ. επισκέπτες, άνεργοι, εταιρίες, κτλ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του Συστήµατος, ο Ανάδοχος θα παραδώσει: 12

13 Πέντε (5) άδειες ολοκληρωµένου CD ή DVD εγκατάστασης για το MicrosoftOffice (Ελληνικά) που να περιέχουν τα εξής προγράµµατα: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Onenote, Publisher, ενεργοποιηµένες τουλάχιστον για δύο χρόνια. Πέντε (5) Antivirus ενεργοποιηµένα τουλάχιστον για δύο χρόνια. Επίσης, για την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία του ΣΥΕ, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον παρακάτω ελάχιστο υποστηρικτικό εξοπλισµό: Είδος Εξοπλισµού Ποσότητα Αναλυτικέςπροδιαγραφές Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (17 οθόνης) + Παρελκόµενα αυτού 1 -Οθόνη: 17.3 /ανάλυση 1600x900 και πάνω -Επεξεργαστής: 2 πυρήνων2,3-2,5ghz -Μνήµη: 4GB, DDR3 1066MHz τουλάχιστον -ΚάρταΓραφικών: 1024MB τουλάχιστον -Σκληρός ίσκος: 500GB και πάνω, 5400rpm και πάνω -Μέσααποθήκευσης: DVD-RW, Card reader, 3 USB-Port, 1HDMI Port -Ενσωµατωµένα: µικρόφωνο, ηχείακαικάµερα -Λειτουργικό σύστηµα: Windows 7 Ελληνικά -Συνδεσιµότητα: WiFi, Ethernet, Bluetooth - Ένα ποντίκι -Μία τσάντα φορητού υπολογιστή -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής(15 οθόνης) + Παρελκόµενα αυτού 3 -Οθόνη: 15.5"-15.6"/ανάλυση 1366x768 καιπάνω -Επεξεργαστής: 2 πυρήνων 2,3-2,5GHz -Μνήµη: 4GB, DDR3 1066MHz τουλάχιστον -ΚάρταΓραφικών: 1024MB τουλάχιστον -Σκληρός ίσκος: 500GB και πάνω, 5400rpm και πάνω -Μέσααποθήκευσης: DVD-RW, Cardreader, 3 USB-Port, 1 HDMIPort -Ενσωµατωµένα: µικρόφωνο, ηχείακαικάµερα -Λειτουργικό σύστηµα: Windows 7 Ελληνικά -Συνδεσιµότητα: WiFi, Ethernet, Bluetooth -Τρία Ασύρµατα ποντίκια optical -Τρεις τσάντες φορητών υπολογιστών -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση Projectors 3 Μητρική Μονάδα Η/Υ (Server) 1 -Τεχνολογία: DLP -Ανάλυση: 1600x1200και πάνω -Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens και πάνω -Αντίθεση: 2000:1:1 και πάνω - ιάρκεια ζωής λάµπας: 3000 ώρες και πάνω -Συνδεσιµότητα:D-sub 15 pin(rgb/ YPbPr/ SCART), HDMI, S-Video, Composite video, Audio In - Mini Jack, VGA Out, Audio Out - Mini Jack, RS232 -Τρείς τσάντες βιντεοπροβολέα -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση - Επώνυµο µοντέλο -Λογισµικό: Microsoft Windows Server 2008 R2 standard edition (64bit) -5 (πέντε) άδειες Microsoft SQL Server Οθόνη: 15 ανάλυσης τουλάχιστον 1024x768 -Τύπος επεξεργαστή:quad Core για workgroup -Μνήµη: 8GB, DDR3 1066MHz τουλάχιστον, µε δυνατότητες επέκτασης έως 96GB. -Κάρτα Γραφικών ενσωµατωµένη στο motherboardή 13

14 Είδος Εξοπλισµού Ποσότητα Αναλυτικέςπροδιαγραφές Οθόνη Προβολής 2 Πολυµηχάνηµα 2 Μικροεξοπλισµός/Υλικά Εγκατάστασης 8 εξωτερική σε θύρα PCIe. -Κάρτα ικτύου: Gigabit Ethernet -Μονάδα DVD/CD-RWx24 τουλάχιστον -Τροφοδοτικά: ιπλά τροφοδοτικά για αλλαγή εξαρτηµάτων εν θερµώ. -Μονάδες εσωτερικών δίσκων:3x2 5 τεχνολογίας SAS 10000rpm και πάνω, χωρητικότητας 130GB τουλάχιστον οι δύο και 130 GBτουλάχιστον ο ένας σε διάταξη mirror οι δύο και spare-backupo ένας. --Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση -Βαθµός Αντανάκλασης (gain) 1.0 τουλάχιστον -Γωνία προβολής 120 τουλάχιστον -Λόγος διαστάσεων 16:9 -Βέλτιστη επιφάνεια για DLP και LCD projectors -Αντιστατική, Μαύρο πλαίσιο, Υλικό κατασκευασµένο για αποφυγή τσακίσµατος -Τοποθέτηση: Οροφή, Τοίχος -Κίνηση Ηλεκτροκίνητη µε τηλεχειρισµό -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση -Λειτουργίες: Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολήfax. -Τεχνολογία εκτύπωσης: inkjet -Τύπος εκτύπωσης: έγχρωµη -Εκτύπωση διπλής όψης αυτόµατη -Ανάλυση έγχρωµη: 2400Χ1200dpiκαι πάνω -Συνδεσιµότητα: USB 2.0, ΘύραEthernet, WiFi -Με τα λιγότερα αναλώσιµα. -Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση - 1 UPSγια server online 1000VA - 2 UPS µε 6 υποδοχές Schuko, line interactive, 400W και πάνω - 5 UPS µε δύο υποδοχές Schuko, lineinteractive, 400W και πάνω 14

15 4. ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Το έργο θα έχει διάρκεια 3 µήνες. Τα Παραδοτέα των παραπάνω υπηρεσιών κωδικοποιούνται: 1. Παραδοτέο Π.1 : Μελέτη Εφαρµογής και αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης και θέσης του Συστήµατος σε πιλοτική λειτουργία. Υποβάλλεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης. 2. Παραδοτέο Π.2 : Σύστηµα Λογισµικού ΣΥΕ - Θέση του Συστήµατος σε Πιλοτική Λειτουργία Ενδιάµεση αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας. Εγκατάσταση Υποστηρικτικού Εξοπλισµού. Εκπαίδευση µέχρι 10 χρηστών. Υποβάλλεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης (περιλαµβάνονται εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα). 3. Παραδοτέο Π.3 : Θέση του Συστήµατος σε Λειτουργία Τελική αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας. Υποβάλλεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης Προσαρµογές του συστήµατος - Τελικός Απολογισµός του Έργου. Υποβάλλεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι πληρωµές του έργου θα είναι χρονικά ανάλογες της υποβολής των παραπάνω εκθέσεων προόδου. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του υπό την παρούσα διακήρυξη «Έργου» ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (συµβατικό τίµηµα ,41 ευρώ συν 9.349,59 ευρώ ΦΠΑ). Οι ενδιάµεσες πληρωµές ανά Παραδοτέο έχουν ως εξής: Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.1 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 40% του Συµβατικού ποσού Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.2 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 40% του Συµβατικού ποσού Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.3 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του Συµβατικού ποσού 6. ΝΟΜΙΚΟ και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός ακολουθεί τη διαδικασία του ανοιχτού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά), σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 1. Το Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», αναλογικά εφαρµοζόµενη. 2. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο». 3. το -κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2286/1995- Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007), εφαρµοζόµενο συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκειται στις διατάξεις των ανωτέρω. 15

16 4. την υπ' αριθµ /739/ (Β' 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία αναπροσαρµόσθηκαν τα χρηµατικά ποσά του άρθρ του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών) µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) που ισχύουν για το ηµόσιο. 5. Τις διατάξεις του Π..60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 6. Τις διατάξεις του Π. 118/2007«Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α ), όπου αυτό δεν αντίκειται µε τις διατάξεις του Π.. 60/ την ΥΠΑΣΥ, (ΥΑ Αριθµ /ΕΥΘΥ1212/ , η οποία τροποποίησε την 14053/ΕΥΣ 1749/ /(ΦΕΚ 540/Β / ) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Την από 29/10/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΚ ΚΨΥ, για την έγκριση των όρων της παρούσας. 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται: 1. Όσοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΤ του Συµβουλίου. Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 3. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 5. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 6. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 16

17 7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 9. Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις. 10. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 8. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ικαιολογητικών», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 8.1 Έλληνες & Αλλοδαποί Πολίτες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στην παράγραφο 7 λόγοι αποκλεισµού µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι α) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο υποψήφιος έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή δ) ο υποψήφιος ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 17

18 4. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή που να τους νοµιµοποιεί για τη ζητούµενη παροχή υπηρεσιών. Εφόσον ο υποψήφιος συµµετέχει µε αντιπρόσωπό του υποβάλλει µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών». 8.2 Ηµεδαπά & Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα ΝΑΙ Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του νοµίµου εκπροσώπου τους στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στην παράγραφο 7 λόγοι αποκλεισµού µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης. Ειδικά για το λόγο αποκλεισµού, που αναφέρεται στην παράγραφο 7 µε αριθµό 1, η Υπεύθυνη ήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειµένου για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα για τους Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους ιαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο για Α.Ε. Προκειµένου για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για τον νόµιµο εκπρόσωπό τους. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι α) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο υποψήφιος έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, δ) ο υποψήφιος παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. ΝΑΙ ΝΑΙ 18

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή που να τους νοµιµοποιεί για τη ζητούµενη παροχή υπηρεσιών. Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους. ΝΑΙ ΝΑΙ Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών». 8.3 Ενώσεις / Κοινοπραξίες Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόµενα παρακάτω, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω, αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας από τη συµµετοχή τους στο ιαγωνισµό. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε Μέλους σε αυτή. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται από κοινού ότι τα Μέλη αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συµµετοχή τους στο ιαγωνισµό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. ΝΑΙ 19

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ιαγωνισµό. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. ΝΑΙ ΝΑΙ 8.4 Λοιπές Υποχρεώσεις Υποβολής Προσφορών Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής 1. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Λοιπά ικαιολογητικά Συµµετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ιαγωνισµό, ήτοι: 1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 1.1 ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε : - επιχειρηµατική δοµή - τοµείς δραστηριότητας - προϊόντα και υπηρεσίες. 1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 20

21 υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Α/Α ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Επωνυµία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοµατεπώνυµο Στελέχους Υπεργολάβου Θέση στην Οµάδα «Έργου» Ανθρωποµήνες Ποσοστό συµµετοχής (%) 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του: 2.1 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας µικρότερης της τριετίας, ή ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών, ή ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας µικρότερης του έτους. Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου αναδόχου κατά την τελευταία 3ετία, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτερος του προϋπολογισµού του παρόντος Έργου (χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ). 3. Να έχει αποδεδειγµένη: γενική εµπειρία σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης κοινωνικών φορέων ή γενική εµπειρία σε ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων λογισµικού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, επισηµαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ- ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισµός) Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 4. Να διαθέτει στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα στελέχη που θα συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου και συγκεκριµένα: - Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου - Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου. - Να περιγραφεί η θέση κάθε µέλους στην Οµάδα Έργου. - Να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα αφιερώσουν. - Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ Α - ΠΓ Μ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 01.04.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 01.04.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΡΗΑRΕ CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Σελίδα 1 από 59 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 5325 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 5325 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 5325 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο 5: Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού 185.0000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού 185.0000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ευρωπαικό Ταµείο 2007-2013 Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας Αριθµός Προκήρυξης: FEMRO -1-2/17-6-2014 Αρ. Πρωτ. 632/17-6-2014 1. ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αθήνα, 17/6/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ- ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.893,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα