Πηγές Χρηματοδότησης Έργων Ηλ. Διακυβέρνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηγές Χρηματοδότησης Έργων Ηλ. Διακυβέρνησης"

Transcript

1 Πηγές Χρηματοδότησης Έργων Ηλ. Διακυβέρνησης 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Άξονας που ζαφορά την ΚτΠ Εθνικοί Πόροι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία Όργανα Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Νόμος 2860/2000 Επιτροπή Παρακολούθησης Κεντρική Διαχειριστική Αρχή Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εφαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού Εισηγείται στους ειδικούς ή γενικούς γραμματείς εντάξεις πράξεων Παρακολουθεί τη πορεία εφαρμογής του προγράμματος Έλεγχοι (νομιμότητας, δεσμεύσεων, κανόνων δημοσιότητας) Ειδικές υπηρεσίες και εφαρμογής Αρχή Πληρωμής 1

2 Όργανα επιχειρησιακών Προγραμμάτων Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εφαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού Εισηγείται στους ειδικούς ή γενικούς γραμματείς εντάξεις πράξεων Παρακολουθεί τη πορεία εφαρμογής του προγράμματος Έλεγχοι (νομιμότητας, δεσμεύσεων, κανόνων δημοσιότητας) Ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής Αρχή Πληρωμής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Χρηματοδότηση έργων Γ ΚΠΣ 25% Κρατικός Προϋπολογισμός (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 75% Κοινοτικοί πόροι (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ κλπ) Άμεσες πληρωμές Έμμεσες πληρωμές 2

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας Στόχοι Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό Άξονες 1. Παιδεία και Πολιτισμό (15%). 1. Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 3. Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού 2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (31%). 1. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα 2. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη 3. Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και της μετάβασης στο Ευρώ 4. Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες 5. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης 6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια 7. Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια 8. «Ευφυείς» μεταφορές 9. «Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας Άξονες 3. Μετάβαση της χώρας στα δεδομένα της μεταβιομηχανικής, ψηφιακής, οικονομίας που στηρίζεται στην παραγωγή, διανομή και χρήση γνώσης και πληροφορίας. Παιδεία και Πολιτισμό (32%). Δημιουργία ευνοϊκού «ψηφιακού» περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 4. Τηλεπικοινωνίες (20%) Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού του τομέα των επικοινωνιών Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ 5. Τεχνική Βοήθεια (2%) Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 3

4 Στόχοι ΕΠ ΚτΠ μέσω δεικτών ΑΞΟΝΑΣ Υφιστάμενη Κατάσταση* Στόχοι Παιδείας & Πολιτισμός Σχολικές μονάδες με σύνδεση στο Διαδίκτυο 5% 100% Αριθμός μαθητών ανά Η/Υ Αριθμός χρηστών υπηρεσιών τηλε-επιμόρφωσης Εξυπ. Πολίτη & Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Αναλογία Η/Υ ανά 100 Δημ. Υπαλλήλους % Διασυνδεδεμένων Υπουργείων 75% 100% % Νοσοκομείων που εξοπλίζονται 22% 100% % Διασυνδεδεμένων κέντρων υγείας 0% 100% 3.0 Ανάπτυξη & Απασχόληση Χρήστες Internet ανά 100 κατοίκους 5 50 % ΜΜΕ που κάνουν χρήση εφαρμογών ηλεκτρ. εμπορίου αμελητέο 15% 4.0 Επικοινωνίες % γεωγραφικής κάλυψης επιτήρησης φάσματος 5% 40% % πληθυσμιακής κάλυψης επιτήρησης φάσματος 5% 80% % επίδοσης αλληλογραφίας εσωτερικού την επόμενη μέρα 53% 85% Ελλάδα και στόχοι e-europe ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2002 Μέσος όρος ΕΕ Κατάταξη Ελλάδας Σπίτια που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο Χρήστες του διαδίκτυο που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές 14% 6% 42,6% 23% Χρήστες του διαδίκτυο που είχαν πρόβλημα ασφάλειας 18% 27,5% 1 (λιγότερα) Βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης) 54% 62% 12 Σύνδεση ιατρών στο διαδίκτυο 24% 78% 15 4

5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Κρίσιμες δράσεις για την επίτευξη του Ψηφιακού Άλματος Ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας Καμπάνια ενημέρωσης εξοικείωσης πολιτών σε ΤΠΕ Όλα τα πιστοποιητικά και Ηλεκτρονικό διαδικασίες online E-procurement οne-stop-shopshop για επιχειρήσεις Ο υπολογιστής ως BPR στο αναπόσπαστο μέρος της δημόσιο τομέα Ενίσχυση εκπαίδευσης Απλούστευση ευρυζωνικότητας Θεσμ. πλαισίου επέκταση 5 ηλεκτρονικά E-procurement πιστοποιητικά στους φορείς για επιχειρήσεις, 20 ηλεκτρονικές Στόχος: Ευρυζωνικότητα στο 7% υπηρεσίες Έργα ΥΠΕΣΔΔΑ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών ( ,00 ) Αριάδνη ΚΕΠ (Ο.Τ.Α. Ν.Α ) Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά υποστηρίζεται από εθνικούς πόρους. Το πληροφοριακό σύστημα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και είναι περίπου στα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ( ) 5

6 Έργα ΥΠΕΣΔΔΑ (2) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου ( ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου ( ) Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών ΚΠΠ ( ) Αφορά 13 Περιφέρειες και 15 Νομαρχίες Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες ( ,00 ) Έργα ΥΠΕΣΔΔΑ (3) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ( ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ( ) Τηλεματικό Κέντρο ΑΔΕΔΥ ( ) Υπηρεσίες Υποστήριξης του e-government Forum ( ) Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ( ) 6

7 Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό με μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας και της διαδικασίας Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων. Προϋπολογισμός : ,00 Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση και Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων Προϋπολογισμός : ,00 7

8 Μελέτες : Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Συστημάτων του Δ.Τ.).) Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση των Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης. Προϋπολογισμός : ,00 Εκπαίδευση Στελεχών, Χρηστών και Διαχειριστών για την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Έργων : Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δ.Δ. για την Πληροφόρηση και Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων. Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό με μορφή Συνδρομητικής Υπηρεσίας και της Διαδικασίας Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων. Προϋπολογισμός : ,00 8

9 Τεχνικός Σύμβουλος για τα έργα : Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση των Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δ.Δ. Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση και Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό με μορφή Συνδρομητικής Υπηρεσίας και της Διαδικασίας Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων. Προϋπολογισμός : ,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ Προϋπολογισμός Έτους 2006: ,00 9

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 2. ΝέασυστήματαΟργάνωσηςκαι Διοίκησης 3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4. Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής Διοίκησης 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 7. Τεχνική Βοήθεια «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Δίκτυο Δημοσίων Υπηρεσιών 10

11 Προβλήματα που στοχεύει το Σύζευξις Σπατάλη σε τηλεπικοινωνιακούς πόρους. Χειροκίνητη διαδικασία ταχυδρομείου. Δυσκολία στην εκπόνηση διϋπουργικών έργων πληροφορικής. Μη αξιοποίηση των ΒΔ του Δημόσιου Τομέα. Ταλαιπωρία των πολιτών σε κάθε επαφή τους με την Δημόσια Διοίκηση. Ελάχιστη εκμετάλλευση της ψηφιακής επανάστασης στις επικοινωνίες. Ελάχιστη εξάπλωση του Internet στο Δημόσιο. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Ταυτότητα Έργου: Πρωτοβουλία του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας εντός του Γ ΚΠΣ Στόχοι: Αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Συνολική αναβάθμιση της εικόνας των κρατικών φορέων έναντι των πολιτών Αποδοτικότερη λειτουργία της κρατικής μηχανής Χρήση νέων τεχνολογιών για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών 11

12 Αντικείμενο του Σύζευξις Η δημιουργία δικτύου πρόσβασης και κορμού για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης : Φωνής / Fax δεδομένων εικόνας Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 Οργάνωση έργου Χωρίζεται σε 9 υποέργα Χωρισμός της Ελληνικής επικράτειας σε έξι (6) τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα Νησίδες (υπο-έργα 1-6) Ένωση Νησίδων μέσω δικτύου κορμού (υπο-έργο 7) Τηλεεκπαίδευση (υπο-έργο 8) Πιστοποίηση και ασφάλεια (υπο-έργο 9) 12

13 Υποέργα Υποέργο 1 Νησίδα 1 : Αττική - 1 (Υπουργεία, Γεν. Γραμματείες, Δ.Α.,., Στρατολογικά Γραφεία) Υποέργο 2 Νησίδα 2 : Αττική - 2 (Περιφέρεια Αττικής, ΟΤΑ Α και Β Βαθμίδας, ΚΕΠ, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) Υποέργο 3 Νησίδα 3 : Ν. Θεσσαλονίκης (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στην Ν.Α Θεσσαλονίκης) Υποέργα (συνέχεια) Υποέργο 4 - Νησίδα 4 : Κρήτη (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στην Ν.Α Κρήτης) Υποέργο 5 - Νησίδα 5 : Β. Ελλάδα (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στις Περιφέρειες Α.Μ.Θ.,., Δυτικής Μακεδονίας - πλην φορέων Ν.Α Θεσσαλονίκης - Β. Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Υποέργο 6 - Νησίδα 6 : Ν. Ελλάδα (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ν. Αιγαίου) 13

14 Υποέργα (συνέχεια) Υποέργο 7 - Δίκτυο Κορμού (Διασύνδεση κεντρικών κόμβων νησίδων) Υποέργο 8 - Διαχείριση της κατάρτισης E-learning υπάλληλοι Υποέργο 9 Υπηρεσία PKI (Υποδομή( Δημόσιου Κλειδιού) Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου Αρχιτεκτονική Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Έξι (6) δίκτυα νησίδας Ένα (1) δίκτυο κορμού Τέσσερα (4) VPNs Το δίκτυο κάθε νησίδας περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύου πρόσβασης και δικτύου διανομής. Τόσο το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο διανομής δεν αποτελούν περιουσία του δημοσίου, αλλά θα του διατίθενται ως υπηρεσία από τους αναδόχους. 14

15 Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου (συνέχεια) Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual Private Networks - VPNs) Παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών φωνής - δεδομένων - εικόνας Ανοικτή αρχιτεκτονική - εναλλακτικές μέθοδοι πρόσβασης Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) Ασφάλεια Ενοποιημένη διαχείριση Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου (συνέχεια) Διακριτά VPNs VPN 1 Δίκτυο ΥΠΕΣΔΔΑ (Περιλαμβάνει περίπου 1350 φορείς, Υπουργεία, Γεν. Γραμματείες, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Α., ΚΕΠ) VPN 2 Δίκτυο Υγείας (Περιλαμβάνει περίπου 500 φορείς, ΠΕΣΥΠ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.α.) 15

16 Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου (συνέχεια) VPN 3 Δίκτυο Δ.Α. (Περιλαμβάνει περίπου 40 Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) VPN 4 Δίκτυο Στρατολογίας (Περιλαμβάνει περίπου 70 Στρατολογικά Γραφεία της χώρας. Είδος διακινούμενης πληροφορίας 40% 60% Δεδομένα Φωνή 16

17 Τεχνολογία Ενοποίηση φωνής - δεδομένων - εικόνας Μεταφορά με πακέτα δεδομένων ΑΤΜ και IP VoATM, VoIP, VoFR για την φωνή Κατηγοριοποίηση Φορέων Μικρός Φορέας Μετρίου μεγέθους Φορέας Μεγάλος Φορέας 17

18 Πρόσβαση Μικρού Φορέα PSTN ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δίκτυο Κορμού FXO FXS Ethernet Switch Μικρός αριθμός υπαλλήλων, μικρές επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2 MbpsM bps), χωρίς τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. μικρός ημιαστικός δήμος). Πρόσβαση Μεσαίου Φορέα PSTN ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δίκτυο Κορμού PBX E&M / PRI Router Ethernet Switch Μέτριος αριθμός υπαλλήλων, μέτριες επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 8 Mbps), μικρό τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. αστικός δήμος). 18

19 Πρόσβαση Μεγάλου Φορέα PSTN ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δίκτυο Κορμού PBX E&M / PRI ATM Switch Router Ethernet Switch Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες (εύρος ζώνης > 8 Mbps), ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. μεγάλος αστικός δήμος ή υπουργείο). Βασικές Αρχές Τοπολογίας Ευρυζωνικών Δικτύων Ιεραρχικός Σχεδιασμός Τα δίκτυα ακολουθούν ιεραρχικό σχεδιασμό Επίπεδο Πρόσβασης (Access layer) Επίπεδο Διανομής (Distribution layer) Επίπεδο Κορμού (Core layer) 19

20 Βασικές Αρχές Τοπολογίας Ευρυζωνικών Δικτύων Τα Τρία Επίπεδα Δικτύου Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ -Γενικά χαρακτηριστικά Κάλυψη του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε 1766 σημεία 6 τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα Νησίδες Γραμμή πρόσβασης, τηλεπικοινωνιακή γραμμή από κτίριο ενός Φορέα μέχρι τον τηλεπικοινωνιακό κόμβο του Αναδόχου (PoP) Το κεντρικό κτίριο κάθε φορέα συνδέεται με τον τοπικό κόμβο του δικτύου διανομής (80 συνολικά PoPs) Δίκτυο διανομής, δίκτυο διασυνδεδεμένων PoPs Δίκτυο κορμού, δίκτυο διασύνδεσης των 6 δικτύων διανομής (2 κόμβοι Αθήνα, 1 Θεσσαλονίκη, 1 Πάτρα, 1 Ηράκλειο) 20

21 Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Τυπικό παράδειγμα νησίδας Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Πραγματική τοπολογία δικτύου 21

22 Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Παράδειγμα επικοινωνίας 2 Φορέων Β Α Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Προσφερόμενες υπηρεσίες Παρέχονται: Ασφαλής ευρυζωνική πρόσβαση 2-34 Mbps Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Δημιουργία και φιλοξενία δικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) Παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών (ψηφιακή υπογραφή) Τηλεεκπαίδευση Τηλεδιάσκεψη Πανελλαδική τηλεφωνία ανάμεσα στους φορείς Προνομιακή χρέωση για εκτός δικτύου τηλεφωνία 22

23 Ανάδοχοι έργου OTE A.E. (Νησίδες 2,4,5,6 και Δίκτυο κορμού) FΟRΤΗnet A.E. (Νησίδα 3) Altec Τelecoms (Νησίδα 1) ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. / ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. / ΟΤΕ Α.Ε. (Ασφάλεια -PKI) 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. / EXODUS A.E. / ATC ABETE A.E. (E-Learning) Υποστήριξη χρηστών Help Desk Υπηρεσία για την καταγραφή και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων καταγραφή προβλημάτων (δικτύου-υπηρεσιών) παροχή τεχνικής βοήθειας ενημέρωση χρηστών για την πορεία λύσης των προβλημάτων ενημέρωση για προγραμματισμένες διακοπές δημιουργία νέων λογαριασμών εργασίες τεκμηρίωσης παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του δικτύου Πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Φορέα 23

24 Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) Νησίδας (1/2 ) Κάλυψη όλης της γεωγραφικής περιοχής της Νησίδας Εφεδρικό δίκτυο (με γραμμή ISDN) σε μεγάλους και μεσαίους φορείς Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης Υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών καθ όλητηδιάρκειατου έτους (Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Τεχνική υποστήριξη από το γραφείο βοηθείας (help desk) 24x7 Ταξινόμηση σοβαρότητας προβλημάτων, χαμηλή, κανονική και υψηλή Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) Νησίδας (2/2) Μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την ποιότητα επικοινωνίας στα δίκτυα πρόσβασης και στο δίκτυο κορμού (π.χ. μηδενικές απώλειες σε πακέτα φωνής) Κατηγοριοποίηση πακέτων Απόδοση προτεραιοτήτων Τρεις κατηγορίες υπηρεσιών Εγγυημένη χωρητικότητα Ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα Best effort 24

25 Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υπηρεσία Τηλεφωνίας / Τηλεομοιοτυπίας Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Υπηρεσίες Internet Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσία Καταλόγου Υπηρεσία DNS Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Υπηρεσία Content Filtering Υπηρεσία Proxying & Caching Υπηρεσία Web Hosting Υπηρεσία HelpDesk Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης 25

26 Τηλεφωνία από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας, πάνω από το IP (VoIP) Διασύνδεση τηλεφωνικού κέντρου κάθε Φορέα με ΙΡ δικτυακή υποδομή Τηλεφωνικό δίκτυο Αναδόχου Διασυνδεδεμένο με εθνικός PSTN δίκτυο ΟΤΕ Διασυνδεδεμένο με όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας Διασυνδεδεμένο με πολλούς εναλλακτικούς Διασυνδεδεμένο με παρόχους εξωτερικού Τηλεφωνία από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Γενικά χαρακτηριστικά Υλοποίηση δωρεάν κλήσεων εντός των Νησίδων Υλοποίηση δωρεάν κλήσεων μεταξύ όλων των Νησίδων Υποστήριξη όλων των δυνατοτήτων ενός τηλεφωνικού κέντρου Υλοποίηση κλήσεων με μειωμένο τέλος για τηλεφωνικές κλήσεις εκτός δικτύου 26

27 Τηλεφωνία από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 Αριθμοδότηση Εκχώρηση νέου συμπαγούς φάσματος σε όλους τους φορείς Διεπιλογή (απ ευθείας κλήση υπαλλήλου) Δεκαψήφιος αριθμός Τα τρία ή τέσσερα τελευταία ψηφία είναι ο εσωτερικός αριθμός Διαφορετικά Φάσματα ανά περιοχή (π.χ ) Τα συγκεκριμένα φάσματα μπορούν χρησιμοποιηθούν και για εξωτερική τηλεφωνία, εφόσον εκχωρηθούν από την ΕΕΤΤ Τηλεδιάσκεψη από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 «Συνάντηση» περισσότερων των δύο απομακρυσμένων χώρων μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας Ανταλλαγή εικόνας, ήχου και δεδομένων Δυνατότητα παρέμβασης από όλες τις πλευρές Ταυτόχρονη χρήση εφαρμογών (application sharing) Υποστήριξη συμμετεχόντων με διαφορετικό bandwidth στην ίδια τηλεδιάσκεψη Χρονοπρογραμματισμός μελλοντικών συνδιαλέξεων μέσω WWW Κλείδωμα της εικόνας σε επιλεγμένο ομιλητή Παροχή στατιστικών στοιχείων χρήσης 27

28 Τηλεδιάσκεψη από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Νησίδα Χ Υποέργο 7 MCU/H323 Νησίδα 3 Νησίδα 3 Υπηρεσίες Internet απότοσυζευξισ Η διασύνδεση της νησίδας με το Διαδίκτυο υλοποιείται στον κεντρικό κόμβο του δικτύου διανομής μέσω δύο ανεξάρτητων δρομολογητών και συνδέσεων Σύνδεση μέσω firewall και δημιουργία εικονικών δικτύων (vlans) Πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους Δυνατότητα υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δυνατότητα υπηρεσίας DNS Χρήση διακομιστή μεσολάβησης (proxy) Χρήση υπηρεσιών ελέγχου περιεχομένου (content filtering) 28

29 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Τρεις κατηγορίες φορέων Φορείς που δεν έχουν μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φορείς που θα εξακολουθήσουν να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε δικούς τους εξυπηρετητές Φορείς που έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα το μεταφέρουν στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Αναφερόμαστε στους Φορείς της πρώτης και τρίτης κατηγορίας Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Γενικά χαρακτηριστικά Κάθε χρήστης θα έχει προσωπικό λογαριασμό, μεγέθους 50ΜΒ-100MB Πρόσβαση από παντού με χρήση web mail, μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες Ύπαρξη λογισμικού καταπολέμησης ιών (antivirus) και ενοχλητικών μηνυμάτων (antispam) Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας Δυνατότητα διαχείρισης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 29

30 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 Λογισμικό ανάγνωσης μηνυμάτων Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Netscape Mail, Eudora, Opera Mail Πρόσβαση μέσω HTTP (Web) Microsoft Internet Explorer, Netscape και Opera Υπηρεσία Καταλόγου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υπηρεσία αποθήκευσης πληροφοριών Πληροφορίες ρύθμισης υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενίας ιστοσελίδων, διακομιστή μεσολάβησης κτλ) Πληροφορίες χρηστών (username/password) για χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απομακρυσμένη πρόσβαση, ασύρματα τοπικά δίκτυα (όπου υλοποιούνται) 30

31 Υπηρεσία DNS από το DNS: Υπηρεσία ονοματολογίας Μετατρέπει διευθύνσεις ΙΡ σε ονόματα υπολογιστών και το αντίστροφο Σχετίζεται άμεσα με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας σελίδων Οι servers κρατούν τις αντιστοιχίες Οι clients ζητούν την πληροφορία από τους servers Δύο servers με την ίδια πληροφορία, πρωτεύων και δευτερεύων Υπηρεσία Content Filtering από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο Φιλτράρισμα διευθύνσεων (url) Φιλτράρισμα δικτυακή κίνησης Είναι υποχρεωτική για όλους Δυνατότητα πρόσβασης σε συστήματα εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω: Συνολικής πολιτικής πρόσβασης Πολιτικής πρόσβασης ανά φορέα Πολιτικής πρόσβασης ανά ομάδα χρηστών του φορέα Πολιτικής πρόσβασης για κάθε χρήστη 31

32 Υπηρεσία Content Filtering από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Προϋποθέτει πιστοποίηση χρηστών, μέσω εγγραφής τους στην υπηρεσία καταλόγου Δεν επηρεάζει την ταχύτητα σύνδεσης Εφαρμόζεται σε συνάρτηση με την υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) Υπηρεσία Proxying & Caching από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Proxy server: ενδιάμεσος εξυπηρετητής μεταξύ χρηστών και το δίκτυο Cache server: εξυπηρετητής που κρατά συχνά χρησιμοποιούμενη πληροφορία Ηυπηρεσίαproxy θα χρησιμοποιηθεί: για προσπέλαση δικτυακών τόπων του Διαδικτύου για έλεγχο τόσο σε επίπεδο χρηστών όσο και σε επίπεδο δικτυακών τόπων για τη λειτουργία reverse proxy σε συνδυασμό με την υπηρεσία caching για έλεγχο περιεχομένου 32

33 Υπηρεσία Web Hosting από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων Παρέχεται σε φορείς που δεν έχουν δικούς τους εξυπηρετητές Δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων τόσο σε Windows όσο και σε Unix Γενικά χαρακτηριστικά HTML, DHTML, XML Active server pages (ASP) Java Script VB Script MySQL database Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης 1 Δυνατότητα σε επιλεγμένους χρήστες απομακρυσμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ασύρματη πρόσβαση GPRS (απαιτείται και κατάλληλος τερματικός εξοπλισμός) (Wi-Fi, με την ίδια κάρτα με την οποία γίνεται η GPRS πρόσβαση) Ενσύρματα dial-up (pstn ή isdn) Dsl (μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης) Απαιτείται κατάλληλο λογισμικό ασφαλούς πρόσβασης Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη δεν είναι δωρεάν 33

34 Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης 2 Υπηρεσία E-learning από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 34

35 Υπηρεσία E-learning από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Υπηρεσία E- learning από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 35

36 Η Νέα Πύλη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΗπύλητωνΚΕΠέχειαλλάξει. Η πληροφορία είναι σε τέσσερις γλώσσες Τηλεφωνικό helpdesk μέσω του 1564 και του Αναζήτηση πληροφορίας με πολλαπλούς τρόπους Γεωγραφικοί χάρτες υπηρεσιών Υποστήριξη τεχνολογίας RSS 2.0 (Real Simple Syndication) Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της πύλης και του 1564 Παροχή πληροφοριών - υπηρεσιών σε άλλα site του ημοσίου 36

37 Κατηγορίες πληροφοριών για πολίτες Κατηγορίες Διοικητικής Πληροφορίας 37

38 Επεισόδια Ζωής RSS Real Simple Syndication (1) RSS feeds για τρείς υποκατηγορίες: Πολίτες Δημόσιοι φορείς Επιχειρήσεις 38

39 Rss Reader Αναζήτηση Δημόσιων φορέων στο Δήμο Θεσσαλονίκης 39

40 Υποκατάστημα ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης Εύρεση του κοντινότερου ΚΕΠ 40

41 Χάρτης κοντινότερου ΚΕΠ Δρομολόγηση στο κοντινότερο ΚΕΠ 41

42 Αποτέλεσμα Δρομολόγησης Εγγραφή Χρήστη Ηαίτηση Εγγραφής Χρήστη έχει ελάχιστα Υποχρεωτικά στοιχεία 42

43 Σύνδεση Προσωποποίηση της πύλης Προσαρμογή της σελίδα με βάση τις ανάγκες του χρήστη 43

44 Επιλογή κατηγοριών πληροφορίας Προσαρμογή της πληροφορίας με βάση τις επιλεγόμενες κατηγορίες Επιλογή αίτησης για υποβολή 44

45 Επιλογή ΚΕΠ παραλαβής Επιλογή φορέα υποβολή της αίτησης 45

46 Αίτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Application Form Helpdesk για υποβολή αιτήσεων και επιμέρους έλεγχοι για την αποφυγή λαθών 46

47 Απόδειξη υποβολής αίτησης Παρακολούθηση αιτήσεων χρήστη Κατάσταση αιτήσεων χρήστη 47

48 Παρακολούθηση εξέλιξης της αίτησης Ολοκλήρωση υπόθεσης Πολίτη 48

49 Υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα WAP interface μέσω της διεύθυνσης Αξιολόγηση της Πύλης των ΚΕΠ από τους Πολίτες Μέσα από προτάσεις και ερωτήσεις των πολιτών Μέσω ερωτηματολογίου αξιολόγησης όλης της πύλης Μέσω αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε σελίδας διοικητικής πληροφορίας 49

50 Αξιολόγηση περιεχομένου σελίδας από τους Πολίτες 50

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης 3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης Αν. Καθ. Π. Γεωργιάδης ρ. Ιωάννης Μαριάς εκ. 2005 DI262

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ»

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ» Τεύχος Προδιαγραφών για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 5 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη Θεωρητικό Πλαίσιο και Βέλτιστες Πρακτικές ρ.ι.χάλαρης ΕK A - 2007 Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τµήµα Πληροφορικής Copyright CSC PLOENZKE AG Copyright CSC PLOENZKE

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο» Πεντάρης Σταμάτιος ΑΜ : 2001010066 Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής Καθηγητής Ματσατσίνης

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E. Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 Ε.Π ΚτΠ 2000-2006 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ"

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ" ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΣΟΥΤΛΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΤΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα

ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα Καθ.. ηµήτριος Παπούλιας Στρατηγική ιοίκηση Επιχειρήσεων και Αλλαγών ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας: Ράπτης Τηλέµαχος Τσιµπάνης Κωνσταντίνος Στόχος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης: Η περίπτωση της Ελλάδας e-government Networks: The case of Hellas Πέτρος Σαλαβασίδης / mis1011

ίκτυα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης: Η περίπτωση της Ελλάδας e-government Networks: The case of Hellas Πέτρος Σαλαβασίδης / mis1011 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήµατα ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α.Οικονοµίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A.Economides ίκτυα Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :07/2012

Διαβάστε περισσότερα