Πηγές Χρηματοδότησης Έργων Ηλ. Διακυβέρνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηγές Χρηματοδότησης Έργων Ηλ. Διακυβέρνησης"

Transcript

1 Πηγές Χρηματοδότησης Έργων Ηλ. Διακυβέρνησης 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Άξονας που ζαφορά την ΚτΠ Εθνικοί Πόροι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία Όργανα Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Νόμος 2860/2000 Επιτροπή Παρακολούθησης Κεντρική Διαχειριστική Αρχή Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εφαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού Εισηγείται στους ειδικούς ή γενικούς γραμματείς εντάξεις πράξεων Παρακολουθεί τη πορεία εφαρμογής του προγράμματος Έλεγχοι (νομιμότητας, δεσμεύσεων, κανόνων δημοσιότητας) Ειδικές υπηρεσίες και εφαρμογής Αρχή Πληρωμής 1

2 Όργανα επιχειρησιακών Προγραμμάτων Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εφαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού Εισηγείται στους ειδικούς ή γενικούς γραμματείς εντάξεις πράξεων Παρακολουθεί τη πορεία εφαρμογής του προγράμματος Έλεγχοι (νομιμότητας, δεσμεύσεων, κανόνων δημοσιότητας) Ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής Αρχή Πληρωμής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Χρηματοδότηση έργων Γ ΚΠΣ 25% Κρατικός Προϋπολογισμός (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 75% Κοινοτικοί πόροι (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ κλπ) Άμεσες πληρωμές Έμμεσες πληρωμές 2

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας Στόχοι Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό Άξονες 1. Παιδεία και Πολιτισμό (15%). 1. Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 3. Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού 2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (31%). 1. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα 2. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη 3. Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και της μετάβασης στο Ευρώ 4. Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες 5. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης 6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια 7. Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια 8. «Ευφυείς» μεταφορές 9. «Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας Άξονες 3. Μετάβαση της χώρας στα δεδομένα της μεταβιομηχανικής, ψηφιακής, οικονομίας που στηρίζεται στην παραγωγή, διανομή και χρήση γνώσης και πληροφορίας. Παιδεία και Πολιτισμό (32%). Δημιουργία ευνοϊκού «ψηφιακού» περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 4. Τηλεπικοινωνίες (20%) Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού του τομέα των επικοινωνιών Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ 5. Τεχνική Βοήθεια (2%) Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 3

4 Στόχοι ΕΠ ΚτΠ μέσω δεικτών ΑΞΟΝΑΣ Υφιστάμενη Κατάσταση* Στόχοι Παιδείας & Πολιτισμός Σχολικές μονάδες με σύνδεση στο Διαδίκτυο 5% 100% Αριθμός μαθητών ανά Η/Υ Αριθμός χρηστών υπηρεσιών τηλε-επιμόρφωσης Εξυπ. Πολίτη & Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Αναλογία Η/Υ ανά 100 Δημ. Υπαλλήλους % Διασυνδεδεμένων Υπουργείων 75% 100% % Νοσοκομείων που εξοπλίζονται 22% 100% % Διασυνδεδεμένων κέντρων υγείας 0% 100% 3.0 Ανάπτυξη & Απασχόληση Χρήστες Internet ανά 100 κατοίκους 5 50 % ΜΜΕ που κάνουν χρήση εφαρμογών ηλεκτρ. εμπορίου αμελητέο 15% 4.0 Επικοινωνίες % γεωγραφικής κάλυψης επιτήρησης φάσματος 5% 40% % πληθυσμιακής κάλυψης επιτήρησης φάσματος 5% 80% % επίδοσης αλληλογραφίας εσωτερικού την επόμενη μέρα 53% 85% Ελλάδα και στόχοι e-europe ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2002 Μέσος όρος ΕΕ Κατάταξη Ελλάδας Σπίτια που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο Χρήστες του διαδίκτυο που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές 14% 6% 42,6% 23% Χρήστες του διαδίκτυο που είχαν πρόβλημα ασφάλειας 18% 27,5% 1 (λιγότερα) Βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης) 54% 62% 12 Σύνδεση ιατρών στο διαδίκτυο 24% 78% 15 4

5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Κρίσιμες δράσεις για την επίτευξη του Ψηφιακού Άλματος Ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας Καμπάνια ενημέρωσης εξοικείωσης πολιτών σε ΤΠΕ Όλα τα πιστοποιητικά και Ηλεκτρονικό διαδικασίες online E-procurement οne-stop-shopshop για επιχειρήσεις Ο υπολογιστής ως BPR στο αναπόσπαστο μέρος της δημόσιο τομέα Ενίσχυση εκπαίδευσης Απλούστευση ευρυζωνικότητας Θεσμ. πλαισίου επέκταση 5 ηλεκτρονικά E-procurement πιστοποιητικά στους φορείς για επιχειρήσεις, 20 ηλεκτρονικές Στόχος: Ευρυζωνικότητα στο 7% υπηρεσίες Έργα ΥΠΕΣΔΔΑ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών ( ,00 ) Αριάδνη ΚΕΠ (Ο.Τ.Α. Ν.Α ) Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά υποστηρίζεται από εθνικούς πόρους. Το πληροφοριακό σύστημα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και είναι περίπου στα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ( ) 5

6 Έργα ΥΠΕΣΔΔΑ (2) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου ( ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου ( ) Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών ΚΠΠ ( ) Αφορά 13 Περιφέρειες και 15 Νομαρχίες Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες ( ,00 ) Έργα ΥΠΕΣΔΔΑ (3) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ( ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας ( ) Τηλεματικό Κέντρο ΑΔΕΔΥ ( ) Υπηρεσίες Υποστήριξης του e-government Forum ( ) Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ( ) 6

7 Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό με μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας και της διαδικασίας Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων. Προϋπολογισμός : ,00 Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση και Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων Προϋπολογισμός : ,00 7

8 Μελέτες : Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Συστημάτων του Δ.Τ.).) Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση των Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης. Προϋπολογισμός : ,00 Εκπαίδευση Στελεχών, Χρηστών και Διαχειριστών για την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Έργων : Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δ.Δ. για την Πληροφόρηση και Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων. Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό με μορφή Συνδρομητικής Υπηρεσίας και της Διαδικασίας Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων. Προϋπολογισμός : ,00 8

9 Τεχνικός Σύμβουλος για τα έργα : Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση των Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δ.Δ. Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση και Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό με μορφή Συνδρομητικής Υπηρεσίας και της Διαδικασίας Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων. Προϋπολογισμός : ,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ Προϋπολογισμός Έτους 2006: ,00 9

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 2. ΝέασυστήματαΟργάνωσηςκαι Διοίκησης 3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4. Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής Διοίκησης 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 7. Τεχνική Βοήθεια «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Δίκτυο Δημοσίων Υπηρεσιών 10

11 Προβλήματα που στοχεύει το Σύζευξις Σπατάλη σε τηλεπικοινωνιακούς πόρους. Χειροκίνητη διαδικασία ταχυδρομείου. Δυσκολία στην εκπόνηση διϋπουργικών έργων πληροφορικής. Μη αξιοποίηση των ΒΔ του Δημόσιου Τομέα. Ταλαιπωρία των πολιτών σε κάθε επαφή τους με την Δημόσια Διοίκηση. Ελάχιστη εκμετάλλευση της ψηφιακής επανάστασης στις επικοινωνίες. Ελάχιστη εξάπλωση του Internet στο Δημόσιο. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Ταυτότητα Έργου: Πρωτοβουλία του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας εντός του Γ ΚΠΣ Στόχοι: Αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Συνολική αναβάθμιση της εικόνας των κρατικών φορέων έναντι των πολιτών Αποδοτικότερη λειτουργία της κρατικής μηχανής Χρήση νέων τεχνολογιών για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών 11

12 Αντικείμενο του Σύζευξις Η δημιουργία δικτύου πρόσβασης και κορμού για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης : Φωνής / Fax δεδομένων εικόνας Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 Οργάνωση έργου Χωρίζεται σε 9 υποέργα Χωρισμός της Ελληνικής επικράτειας σε έξι (6) τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα Νησίδες (υπο-έργα 1-6) Ένωση Νησίδων μέσω δικτύου κορμού (υπο-έργο 7) Τηλεεκπαίδευση (υπο-έργο 8) Πιστοποίηση και ασφάλεια (υπο-έργο 9) 12

13 Υποέργα Υποέργο 1 Νησίδα 1 : Αττική - 1 (Υπουργεία, Γεν. Γραμματείες, Δ.Α.,., Στρατολογικά Γραφεία) Υποέργο 2 Νησίδα 2 : Αττική - 2 (Περιφέρεια Αττικής, ΟΤΑ Α και Β Βαθμίδας, ΚΕΠ, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) Υποέργο 3 Νησίδα 3 : Ν. Θεσσαλονίκης (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στην Ν.Α Θεσσαλονίκης) Υποέργα (συνέχεια) Υποέργο 4 - Νησίδα 4 : Κρήτη (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στην Ν.Α Κρήτης) Υποέργο 5 - Νησίδα 5 : Β. Ελλάδα (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στις Περιφέρειες Α.Μ.Θ.,., Δυτικής Μακεδονίας - πλην φορέων Ν.Α Θεσσαλονίκης - Β. Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Υποέργο 6 - Νησίδα 6 : Ν. Ελλάδα (Φορείς των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ν. Αιγαίου) 13

14 Υποέργα (συνέχεια) Υποέργο 7 - Δίκτυο Κορμού (Διασύνδεση κεντρικών κόμβων νησίδων) Υποέργο 8 - Διαχείριση της κατάρτισης E-learning υπάλληλοι Υποέργο 9 Υπηρεσία PKI (Υποδομή( Δημόσιου Κλειδιού) Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου Αρχιτεκτονική Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Έξι (6) δίκτυα νησίδας Ένα (1) δίκτυο κορμού Τέσσερα (4) VPNs Το δίκτυο κάθε νησίδας περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύου πρόσβασης και δικτύου διανομής. Τόσο το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο διανομής δεν αποτελούν περιουσία του δημοσίου, αλλά θα του διατίθενται ως υπηρεσία από τους αναδόχους. 14

15 Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου (συνέχεια) Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual Private Networks - VPNs) Παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών φωνής - δεδομένων - εικόνας Ανοικτή αρχιτεκτονική - εναλλακτικές μέθοδοι πρόσβασης Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) Ασφάλεια Ενοποιημένη διαχείριση Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου (συνέχεια) Διακριτά VPNs VPN 1 Δίκτυο ΥΠΕΣΔΔΑ (Περιλαμβάνει περίπου 1350 φορείς, Υπουργεία, Γεν. Γραμματείες, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Α., ΚΕΠ) VPN 2 Δίκτυο Υγείας (Περιλαμβάνει περίπου 500 φορείς, ΠΕΣΥΠ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.α.) 15

16 Βασικά Χαρακτηριστικά Δικτύου (συνέχεια) VPN 3 Δίκτυο Δ.Α. (Περιλαμβάνει περίπου 40 Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) VPN 4 Δίκτυο Στρατολογίας (Περιλαμβάνει περίπου 70 Στρατολογικά Γραφεία της χώρας. Είδος διακινούμενης πληροφορίας 40% 60% Δεδομένα Φωνή 16

17 Τεχνολογία Ενοποίηση φωνής - δεδομένων - εικόνας Μεταφορά με πακέτα δεδομένων ΑΤΜ και IP VoATM, VoIP, VoFR για την φωνή Κατηγοριοποίηση Φορέων Μικρός Φορέας Μετρίου μεγέθους Φορέας Μεγάλος Φορέας 17

18 Πρόσβαση Μικρού Φορέα PSTN ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δίκτυο Κορμού FXO FXS Ethernet Switch Μικρός αριθμός υπαλλήλων, μικρές επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2 MbpsM bps), χωρίς τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. μικρός ημιαστικός δήμος). Πρόσβαση Μεσαίου Φορέα PSTN ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δίκτυο Κορμού PBX E&M / PRI Router Ethernet Switch Μέτριος αριθμός υπαλλήλων, μέτριες επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 8 Mbps), μικρό τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. αστικός δήμος). 18

19 Πρόσβαση Μεγάλου Φορέα PSTN ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δίκτυο Κορμού PBX E&M / PRI ATM Switch Router Ethernet Switch Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες (εύρος ζώνης > 8 Mbps), ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο (π.χ. μεγάλος αστικός δήμος ή υπουργείο). Βασικές Αρχές Τοπολογίας Ευρυζωνικών Δικτύων Ιεραρχικός Σχεδιασμός Τα δίκτυα ακολουθούν ιεραρχικό σχεδιασμό Επίπεδο Πρόσβασης (Access layer) Επίπεδο Διανομής (Distribution layer) Επίπεδο Κορμού (Core layer) 19

20 Βασικές Αρχές Τοπολογίας Ευρυζωνικών Δικτύων Τα Τρία Επίπεδα Δικτύου Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ -Γενικά χαρακτηριστικά Κάλυψη του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε 1766 σημεία 6 τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα Νησίδες Γραμμή πρόσβασης, τηλεπικοινωνιακή γραμμή από κτίριο ενός Φορέα μέχρι τον τηλεπικοινωνιακό κόμβο του Αναδόχου (PoP) Το κεντρικό κτίριο κάθε φορέα συνδέεται με τον τοπικό κόμβο του δικτύου διανομής (80 συνολικά PoPs) Δίκτυο διανομής, δίκτυο διασυνδεδεμένων PoPs Δίκτυο κορμού, δίκτυο διασύνδεσης των 6 δικτύων διανομής (2 κόμβοι Αθήνα, 1 Θεσσαλονίκη, 1 Πάτρα, 1 Ηράκλειο) 20

21 Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Τυπικό παράδειγμα νησίδας Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Πραγματική τοπολογία δικτύου 21

22 Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Παράδειγμα επικοινωνίας 2 Φορέων Β Α Στόχοι και ταυτότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Προσφερόμενες υπηρεσίες Παρέχονται: Ασφαλής ευρυζωνική πρόσβαση 2-34 Mbps Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Δημιουργία και φιλοξενία δικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) Παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών (ψηφιακή υπογραφή) Τηλεεκπαίδευση Τηλεδιάσκεψη Πανελλαδική τηλεφωνία ανάμεσα στους φορείς Προνομιακή χρέωση για εκτός δικτύου τηλεφωνία 22

23 Ανάδοχοι έργου OTE A.E. (Νησίδες 2,4,5,6 και Δίκτυο κορμού) FΟRΤΗnet A.E. (Νησίδα 3) Altec Τelecoms (Νησίδα 1) ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. / ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. / ΟΤΕ Α.Ε. (Ασφάλεια -PKI) 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. / EXODUS A.E. / ATC ABETE A.E. (E-Learning) Υποστήριξη χρηστών Help Desk Υπηρεσία για την καταγραφή και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων καταγραφή προβλημάτων (δικτύου-υπηρεσιών) παροχή τεχνικής βοήθειας ενημέρωση χρηστών για την πορεία λύσης των προβλημάτων ενημέρωση για προγραμματισμένες διακοπές δημιουργία νέων λογαριασμών εργασίες τεκμηρίωσης παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του δικτύου Πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Φορέα 23

24 Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) Νησίδας (1/2 ) Κάλυψη όλης της γεωγραφικής περιοχής της Νησίδας Εφεδρικό δίκτυο (με γραμμή ISDN) σε μεγάλους και μεσαίους φορείς Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης Υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών καθ όλητηδιάρκειατου έτους (Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Τεχνική υποστήριξη από το γραφείο βοηθείας (help desk) 24x7 Ταξινόμηση σοβαρότητας προβλημάτων, χαμηλή, κανονική και υψηλή Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) Νησίδας (2/2) Μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την ποιότητα επικοινωνίας στα δίκτυα πρόσβασης και στο δίκτυο κορμού (π.χ. μηδενικές απώλειες σε πακέτα φωνής) Κατηγοριοποίηση πακέτων Απόδοση προτεραιοτήτων Τρεις κατηγορίες υπηρεσιών Εγγυημένη χωρητικότητα Ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα Best effort 24

25 Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υπηρεσία Τηλεφωνίας / Τηλεομοιοτυπίας Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Υπηρεσίες Internet Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσία Καταλόγου Υπηρεσία DNS Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Υπηρεσία Content Filtering Υπηρεσία Proxying & Caching Υπηρεσία Web Hosting Υπηρεσία HelpDesk Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης 25

26 Τηλεφωνία από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας, πάνω από το IP (VoIP) Διασύνδεση τηλεφωνικού κέντρου κάθε Φορέα με ΙΡ δικτυακή υποδομή Τηλεφωνικό δίκτυο Αναδόχου Διασυνδεδεμένο με εθνικός PSTN δίκτυο ΟΤΕ Διασυνδεδεμένο με όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας Διασυνδεδεμένο με πολλούς εναλλακτικούς Διασυνδεδεμένο με παρόχους εξωτερικού Τηλεφωνία από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Γενικά χαρακτηριστικά Υλοποίηση δωρεάν κλήσεων εντός των Νησίδων Υλοποίηση δωρεάν κλήσεων μεταξύ όλων των Νησίδων Υποστήριξη όλων των δυνατοτήτων ενός τηλεφωνικού κέντρου Υλοποίηση κλήσεων με μειωμένο τέλος για τηλεφωνικές κλήσεις εκτός δικτύου 26

27 Τηλεφωνία από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 Αριθμοδότηση Εκχώρηση νέου συμπαγούς φάσματος σε όλους τους φορείς Διεπιλογή (απ ευθείας κλήση υπαλλήλου) Δεκαψήφιος αριθμός Τα τρία ή τέσσερα τελευταία ψηφία είναι ο εσωτερικός αριθμός Διαφορετικά Φάσματα ανά περιοχή (π.χ ) Τα συγκεκριμένα φάσματα μπορούν χρησιμοποιηθούν και για εξωτερική τηλεφωνία, εφόσον εκχωρηθούν από την ΕΕΤΤ Τηλεδιάσκεψη από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 «Συνάντηση» περισσότερων των δύο απομακρυσμένων χώρων μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας Ανταλλαγή εικόνας, ήχου και δεδομένων Δυνατότητα παρέμβασης από όλες τις πλευρές Ταυτόχρονη χρήση εφαρμογών (application sharing) Υποστήριξη συμμετεχόντων με διαφορετικό bandwidth στην ίδια τηλεδιάσκεψη Χρονοπρογραμματισμός μελλοντικών συνδιαλέξεων μέσω WWW Κλείδωμα της εικόνας σε επιλεγμένο ομιλητή Παροχή στατιστικών στοιχείων χρήσης 27

28 Τηλεδιάσκεψη από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Νησίδα Χ Υποέργο 7 MCU/H323 Νησίδα 3 Νησίδα 3 Υπηρεσίες Internet απότοσυζευξισ Η διασύνδεση της νησίδας με το Διαδίκτυο υλοποιείται στον κεντρικό κόμβο του δικτύου διανομής μέσω δύο ανεξάρτητων δρομολογητών και συνδέσεων Σύνδεση μέσω firewall και δημιουργία εικονικών δικτύων (vlans) Πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους Δυνατότητα υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δυνατότητα υπηρεσίας DNS Χρήση διακομιστή μεσολάβησης (proxy) Χρήση υπηρεσιών ελέγχου περιεχομένου (content filtering) 28

29 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Τρεις κατηγορίες φορέων Φορείς που δεν έχουν μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φορείς που θα εξακολουθήσουν να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε δικούς τους εξυπηρετητές Φορείς που έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα το μεταφέρουν στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Αναφερόμαστε στους Φορείς της πρώτης και τρίτης κατηγορίας Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Γενικά χαρακτηριστικά Κάθε χρήστης θα έχει προσωπικό λογαριασμό, μεγέθους 50ΜΒ-100MB Πρόσβαση από παντού με χρήση web mail, μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες Ύπαρξη λογισμικού καταπολέμησης ιών (antivirus) και ενοχλητικών μηνυμάτων (antispam) Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας Δυνατότητα διαχείρισης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 29

30 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 Λογισμικό ανάγνωσης μηνυμάτων Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Netscape Mail, Eudora, Opera Mail Πρόσβαση μέσω HTTP (Web) Microsoft Internet Explorer, Netscape και Opera Υπηρεσία Καταλόγου από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υπηρεσία αποθήκευσης πληροφοριών Πληροφορίες ρύθμισης υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενίας ιστοσελίδων, διακομιστή μεσολάβησης κτλ) Πληροφορίες χρηστών (username/password) για χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απομακρυσμένη πρόσβαση, ασύρματα τοπικά δίκτυα (όπου υλοποιούνται) 30

31 Υπηρεσία DNS από το DNS: Υπηρεσία ονοματολογίας Μετατρέπει διευθύνσεις ΙΡ σε ονόματα υπολογιστών και το αντίστροφο Σχετίζεται άμεσα με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας σελίδων Οι servers κρατούν τις αντιστοιχίες Οι clients ζητούν την πληροφορία από τους servers Δύο servers με την ίδια πληροφορία, πρωτεύων και δευτερεύων Υπηρεσία Content Filtering από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 Υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο Φιλτράρισμα διευθύνσεων (url) Φιλτράρισμα δικτυακή κίνησης Είναι υποχρεωτική για όλους Δυνατότητα πρόσβασης σε συστήματα εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω: Συνολικής πολιτικής πρόσβασης Πολιτικής πρόσβασης ανά φορέα Πολιτικής πρόσβασης ανά ομάδα χρηστών του φορέα Πολιτικής πρόσβασης για κάθε χρήστη 31

32 Υπηρεσία Content Filtering από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Προϋποθέτει πιστοποίηση χρηστών, μέσω εγγραφής τους στην υπηρεσία καταλόγου Δεν επηρεάζει την ταχύτητα σύνδεσης Εφαρμόζεται σε συνάρτηση με την υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) Υπηρεσία Proxying & Caching από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Proxy server: ενδιάμεσος εξυπηρετητής μεταξύ χρηστών και το δίκτυο Cache server: εξυπηρετητής που κρατά συχνά χρησιμοποιούμενη πληροφορία Ηυπηρεσίαproxy θα χρησιμοποιηθεί: για προσπέλαση δικτυακών τόπων του Διαδικτύου για έλεγχο τόσο σε επίπεδο χρηστών όσο και σε επίπεδο δικτυακών τόπων για τη λειτουργία reverse proxy σε συνδυασμό με την υπηρεσία caching για έλεγχο περιεχομένου 32

33 Υπηρεσία Web Hosting από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων Παρέχεται σε φορείς που δεν έχουν δικούς τους εξυπηρετητές Δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων τόσο σε Windows όσο και σε Unix Γενικά χαρακτηριστικά HTML, DHTML, XML Active server pages (ASP) Java Script VB Script MySQL database Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης 1 Δυνατότητα σε επιλεγμένους χρήστες απομακρυσμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ασύρματη πρόσβαση GPRS (απαιτείται και κατάλληλος τερματικός εξοπλισμός) (Wi-Fi, με την ίδια κάρτα με την οποία γίνεται η GPRS πρόσβαση) Ενσύρματα dial-up (pstn ή isdn) Dsl (μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης) Απαιτείται κατάλληλο λογισμικό ασφαλούς πρόσβασης Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη δεν είναι δωρεάν 33

34 Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης 2 Υπηρεσία E-learning από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 34

35 Υπηρεσία E-learning από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Υπηρεσία E- learning από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 35

36 Η Νέα Πύλη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΗπύλητωνΚΕΠέχειαλλάξει. Η πληροφορία είναι σε τέσσερις γλώσσες Τηλεφωνικό helpdesk μέσω του 1564 και του Αναζήτηση πληροφορίας με πολλαπλούς τρόπους Γεωγραφικοί χάρτες υπηρεσιών Υποστήριξη τεχνολογίας RSS 2.0 (Real Simple Syndication) Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της πύλης και του 1564 Παροχή πληροφοριών - υπηρεσιών σε άλλα site του ημοσίου 36

37 Κατηγορίες πληροφοριών για πολίτες Κατηγορίες Διοικητικής Πληροφορίας 37

38 Επεισόδια Ζωής RSS Real Simple Syndication (1) RSS feeds για τρείς υποκατηγορίες: Πολίτες Δημόσιοι φορείς Επιχειρήσεις 38

39 Rss Reader Αναζήτηση Δημόσιων φορέων στο Δήμο Θεσσαλονίκης 39

40 Υποκατάστημα ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης Εύρεση του κοντινότερου ΚΕΠ 40

41 Χάρτης κοντινότερου ΚΕΠ Δρομολόγηση στο κοντινότερο ΚΕΠ 41

42 Αποτέλεσμα Δρομολόγησης Εγγραφή Χρήστη Ηαίτηση Εγγραφής Χρήστη έχει ελάχιστα Υποχρεωτικά στοιχεία 42

43 Σύνδεση Προσωποποίηση της πύλης Προσαρμογή της σελίδα με βάση τις ανάγκες του χρήστη 43

44 Επιλογή κατηγοριών πληροφορίας Προσαρμογή της πληροφορίας με βάση τις επιλεγόμενες κατηγορίες Επιλογή αίτησης για υποβολή 44

45 Επιλογή ΚΕΠ παραλαβής Επιλογή φορέα υποβολή της αίτησης 45

46 Αίτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Application Form Helpdesk για υποβολή αιτήσεων και επιμέρους έλεγχοι για την αποφυγή λαθών 46

47 Απόδειξη υποβολής αίτησης Παρακολούθηση αιτήσεων χρήστη Κατάσταση αιτήσεων χρήστη 47

48 Παρακολούθηση εξέλιξης της αίτησης Ολοκλήρωση υπόθεσης Πολίτη 48

49 Υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα WAP interface μέσω της διεύθυνσης Αξιολόγηση της Πύλης των ΚΕΠ από τους Πολίτες Μέσα από προτάσεις και ερωτήσεις των πολιτών Μέσω ερωτηματολογίου αξιολόγησης όλης της πύλης Μέσω αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε σελίδας διοικητικής πληροφορίας 49

50 Αξιολόγηση περιεχομένου σελίδας από τους Πολίτες 50

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης 3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης Αν. Καθ. Π. Γεωργιάδης ρ. Ιωάννης Μαριάς εκ. 2005 DI262

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Στρατηγικές και δράσεις για την ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ Βασικά στοιχεία για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΚΕΠ II. Συνοπτική Παρουσίαση

Έργο ΚΕΠ II. Συνοπτική Παρουσίαση Έργο ΚΕΠ II Συνοπτική Παρουσίαση Περιεχόµενα (1) Σύνοψη Έργου ΑΡΙΑ ΝΗ Γενικά Υποέργα Έργο E-KEP Σύνοψη Έργου ΚΕΠ II Γενικές Πληροφορίες Υποέργα Οµάδα Έργου Υποέργα Υποέργο 1: ιαχείριση Περιεχοµένου Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007 Άρθρο του Στέλιου Γκλάβα Computer Control System Email: info@glavas.gr Μελέτη Προµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ»

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ» Τεύχος Προδιαγραφών για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 5 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ

Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ Γ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ Πάτρα, Οκτώβριος 2007 ΕΑΙΤΥ Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Χρήση ΤΠΕ σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευκαιρίες Ανάπτυξης Γιάννης Τσιάμης, PhD Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 24.02.2012 Α.Π. 1229 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του Υποέργου 9 με τίτλο «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.146/ΨΣ7403-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.146/ΨΣ7403-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες και Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Υπηρεσίες και Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Υπηρεσίες και Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 1986 2011: Τα κρίσιμα ερωτήματα Πόσα κεφάλαια επενδύθηκαν σε Έργα και υπηρεσίες πληροφορικής;

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού.

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού. Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23 1 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 2 Τηλεµατική! Εισαγωγή στην Τηλεµατική.! ίκτυα Τηλεµατικής.! Υπηρεσίες Τηλεµατικής.! Συστήµατα Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π. Αθήνα, 07/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ eeurope/i2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ www.observatory.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 6 Ευρετήριο Δεικτών 7 Μεθοδολογία έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001763060 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ. 2013-12-05 2030 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Σύντομος Οδηγός Χαρακτηριστικών & Δυνατοτήτων Καλώς ορίσατε Για εμάς στη Vodafone, οι ανάγκες της επιχείρησης σας είναι πολύ σημαντικές - γι αυτό φροντίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Καποδιστρίου 34 Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών. Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία NOETRON AE

Η εταιρεία NOETRON AE Εταιρικό Προφίλ Η εταιρεία NOETRON AE Η NOETRON ΑΕ ανήκει στον Όμιλο Newsphone Hellas, ο οποίος συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής του σε νέες αγορές, επενδύει στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Μιχάλης Ταµήλος - ήµαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος της επιτροπής νέων τεχνολογιών και τοπικής διακυβέρνησης της ΚΕ ΚΕ www.themegallery.com Η παρούσα κατάσταση 1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών σε ΟΤΑ στο Πλαίσιο του «Καλλικράτη»

Στρατηγική Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών σε ΟΤΑ στο Πλαίσιο του «Καλλικράτη» ICT FORUM 2010 Στρατηγική Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών σε ΟΤΑ στο Πλαίσιο του «Καλλικράτη» Ομιλητής Ντουάνογλου Ελευθέριος Τα Νέα Δεδομένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σχεδιασμός Η Αυτοδιοίκηση κερδίζει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα