8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις."

Transcript

1 8 8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς

2 2015 Η Οδηγία ErP ως ευκαιρία επιτυχίας για τον καθένα! Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (Οδηγία ErP) για κυκλοφορητές συστημάτων θέρμανσης θα τεθεί σε ισχύ την 1/1/2013 και θα καθορίζει πανευρωπαϊκά τις προϋποθέσεις για την ενεργειακή απόδοσή τους, στα πλαίσια της βιώσιμης προστασίας του περιβάλλοντος. Η Οδηγία θα υλοποιηθεί σε 3 στάδια σε διάστημα επτά ετών. Φάση 1 (από 1/1/2013) θα ισχύσει για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι ανεξάρτητα από το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές). Μέγιστος επιτρεπτός δείκτης EEI: 0,27. Φάση 2 (από 1/08/2015) μείωση του δείκτη EEI το ανώτερο σε 0,23, ακόμη και για νέους κυκλοφορητές εγκατεστημένους στο σύστημα θέρμανσης ή σε ηλιακά συστήματα (ενσωματωμένες αντλίες). Φάση 3 (από 1/01/2020) διεύρυνση της ισχύος του δείκτη EEI 0,23 και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών, σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης.

3 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Αυστηρότερες οριακές τιμές από ότι η ενεργειακή κατηγορία A σημαίνει το τέλος όλων των ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων κυκλοφορητών με συμβατικούς κινητήρες. Δηλαδή: Η αγορά, η εγκατάσταση ή η αντικατάστασή τους δεν θα είναι πλέον δυνατή, αλλά θα επιτρέπονται μόνο επισκευές και αντικατάσταση εξαρτημάτων! Παρεμπιπτόντως: Για τους ηλεκτρικούς κινητήρες που είναι ενσωματωμένοι στους ελαιολίπαντους κυκλοφορητές θα ισχύουν ήδη από τις 16/6/2011 αυστηρότερες Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης. Και αυτές θα υλοποιηθούν επίσης σε 3 φάσεις. Φάση 1 (από 16/06/2011): Η καινούργια κατηγορία απόδοσης IE2 θα πρέπει να τηρείται από όλους τους νέους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες της σημερινής κατηγορίας απόδοσης EFF2 μελλοντικά θα ονομάζεται IE1 δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον εντός της ΕΕ. Φάση 2 (από 1/01/2015): Για ηλεκτροκινητήρες με ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ 7,5 έως 375 kw θα ισχύει η ακόμη πιο αυστηρή κατηγορία απόδοσης IE3. Εναλλακτικά θα πρέπει αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες να τηρούν τουλάχιστον την κατηγορία IE2 και να έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού στροφών τους. Φάση 3 (από 01/01/2017): Οι απαιτήσεις της φάσης 3 θα επεκταθούν και στους ηλεκτροκινητήρες με μικρότερη ονομαστική ισχύ (από 0,75 kw). Όλα αυτά φαίνονται αρχικά, σαν πολλή δουλειά, κόστος, γραφειοκρατία και πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Στις επόμενες σελίδες θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οδηγία ErP προς όφελός σας! Λεπτομερείς πληροφορίες για την Οδηγία ErP θα βρείτε επίσης στο ενσωματωμένο φυλλάδιο "Η Οδηγία ErP αναλυτικά" και φυσικά στις ιστοσελίδες και

4 23

5 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Έχει η Οδηγία ErP τελικά κάποιο νόημα; 23 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Η Επιτροπή της ΕΕ το διατύπωσε με σαφήνεια στο νομοσχέδιο που προετοίμασε: Το έτος 2020, όταν η Οδηγία ErP θα ισχύσει πλήρως, θα έχουν καταναλωθεί 23 τεραβατώρες λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό μόνο στον τομέα των κυκλοφορητών συστημάτων θέρμανσης! Αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 11 εκατομμύρια τόνους.

6 95

7 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Μπορεί κάποιος να αγνοήσει την Οδηγία ErP μέχρι το 2013; Πρώτοι στην εκκίνηση σημαίνει πρώτοι στον τερματισμό. Όποιος ενεργήσει τώρα, θα έχει το προβάδισμα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία, που οι άλλοι θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν. Και αυτό επειδή από το 2013 το 95 % όλων των σημερινών διαθέσιμων κυκλοφορητών θέρμανσης θα αποτελούν παλιοσίδερα. Αυτό δεν ισχύει φυσικά για κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης όπως ο Wilo-Stratos και ο Wilo-Stratos PICO, καθώς αυτοί έχουν προδιαγραφές και για πολύ μετά το 2015! Και όσο πιο γρήγορα ανεβείτε σε αυτό το τρένο του μέλλοντος τόσο πιο γρήγορα θα εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα αντλητικά συστήματα και για τους ηλεκτροκινητήρες.

8 90

9 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Με τις αυστηρές οριακές τιμές ErP δεν θα είναι πλέον όλοι οι κυκλοφορητές ίδιοι; Οι μεγάλες διαφορές βρίσκονται στις λεπτομέρειες. Μικρές διαφορές με μεγάλες συνέπειες: Ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο είναι Wilo. Μέχρι και 90% λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με έναν παλιό, συμβατικό κυκλοφορητή σταθερών στροφών αυτή είναι τιμή ρεκόρ πιστοποιημένη από τον οργανισμό TÜV! Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο μία επιχείρηση που έχει ήδη εμπειρία 10 ετών στον τομέα της υψηλής απόδοσης - τη μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλον! Αλλά και στο θέμα ποιότητας οι μικρές λεπτομέρειες παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο: με σχολαστικούς ελέγχους, ενδελεχείς δοκιμές και με ελάχιστες κατασκευαστικές ανοχές. Και εδώ μπορείτε να εμπιστευθείτε το "Engineered in Germany".

10 85

11 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Η απόσβεση του κόστους των κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης επιτυγχάνεται σε 10 χρόνια ή σε περισσότερα; Όποιος ενεργήσει τώρα, εξοικονομεί άμεσα. Το επιπρόσθετο κόστος ενός κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης αποσβένεται γρήγορα. Σε ένα τυπικό νοικοκυριό ο Wilo-Stratos PICO, ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση παγκοσμίως, παρέχει τέτοια εξοικονόμηση που το κόστος εγκατάστασής του αποσβένεται σε 3 χρόνια. Για επιχειρήσεις η απόσβεση γίνεται ακόμη πιο γρήγορα αφού τα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν μέχρι και το 85 % του συνολικού κόστους στον υπολογισμό του κύκλου ζωής ενός κυκλοφορητή. Χάρη στην μέχρι και 80% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (π. χ. με τον Wilo-Stratos), η αντικατάσταση του κυκλοφορητή μπορεί να αποσβεστεί ακόμη και μόλις σε μερικούς μήνες. Και το καλύτερο: Με τον έλεγχο κύκλου ζωής της Wilo (Life-Cycle-Check LCC), στο Internet στη διεύθυνση Icc.wilo-select.com, μπορείτε να το υπολογίσετε αστραπιαία - και να το αποδείξετε στους πελάτες σας.

12 3

13 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Είναι πολύπλοκη η εγκατάσταση ενός κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης; Πανεύκολη για τον κάθε τεχνικό. Η εγκατάσταση ενός κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης όπως ο Wilo-Stratos PICO είναι ακόμα πιο εύκολη από εκείνη ενός συμβατικού κυκλοφορητή, σταθερών στροφών. Με τον ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector του Stratos PICO η ηλεκτρική σύνδεση απλοποιείται, η πρωτοποριακή τεχνολογία του "κόκκινου πλήκτρου" κάνει δυνατή τη γρήγορη ρύθμιση του κυκλοφορητή και στην οθόνη μπορείτε εσείς μα κυρίως οι πελάτες σας να δείτε αμέσως τη μοναδική τεχνολογία των 3 Watt. Και για να γίνει η εγκατάσταση ακόμη πιο γρήγορα υπάρχει πέρα από τον έντυπο κατάλογο αντικατάστασης και η υπηρεσία μηνυμάτων SMS της Wilo. Στέλνοντας με SMS τον τύπο του κυκλοφορητή που θέλετε να αντικαταστήσετε, θα λάβετε άμεσα τον τύπο του κυκλοφορητή που ταιριάζει. Τον αριθμό για SMS θα τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο Internet.

14 2020

15 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Θα αλλάξουν πολλά ακόμη μέχρι το 2020; Δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος για τη βιωσιμότητα. Είτε είστε τεχνικός θέρμανσης/κλιματισμού είτε μελετητής κτιριακών συστημάτων, για εσάς το μέλλον αρχίζει ήδη σήμερα. Και αυτό γιατί τα βιώσιμα προϊόντα και ο σχεδιασμός με σεβασμό προς το περιβάλλον δεν είναι απλά μια μόδα. Αποτελούν αναγκαιότητα και επιβάλλονται νομοθετικά. Οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης όπως οι Wilo-Stratos είναι στην αγορά ήδη από το 2001 και σήμερα αποτελούν "Πρότυπα τεχνολογίας". Από τότε αποδεικνύουν συνεχώς τόσο την ποιότητα όσο και την αποτελεσματικότητά τους. Εμπιστευθείτε και εσείς την υψηλή απόδοση της Wilo!

16 2013

17 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια, κόστος και CO2. Αλλά εκτός από εμάς τους ειδικούς, το γνωρίζει και κάποιος άλλος; Ως επαγγελματίες έχετε καθήκον να ενημερώσετε τους πελάτες σας. Επιπλέον καθήκον στα πλαίσια διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας αποτελεί η ενημέρωση του χρήστη του κυκλοφορητή από τον εξειδικευμένο τεχνικό - αυτό προκύπτει από τη σύμβαση μεταξύ τεχνικού και πελάτη. Αν τοποθετηθούν μη ελεγχόμενοι, ενεργοβόροι κυκλοφορητές θέρμανσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ο πελάτης μπορεί ενδεχομένως να διεκδικήσει αποζημίωση. Αν παρά την ενημέρωση και την επισήμανση σχετικά με την μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ο πελάτης επιμείνει στην εγκατάσταση συμβατικού κυκλοφορητή σταθερών στροφών, αυτό θα πρέπει να το σημειώσετε στα έγγραφα. Λάβετε επίσης υπ' όψιν σας, ότι η υποχρέωση ενημέρωσης δεν ισχύει μόνο απέναντι σε μη ειδικούς αλλά και απέναντι σε επαγγελματίες όπως π. χ. αρχιτέκτονες! Όσο πλησιάζει η προθεσμία του 2013 τόσο και θα αναφέρεται περισσότερο το θέμα "ενεργειακής απόδοσης". Εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις σας για να παρέχετε εξειδικευμένη ενημέρωση!

18 95

19 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Έχει η Οδηγία ErP συγκεκριμένες επιπτώσεις για μένα ως μελετητή κτιριακών συστημάτων; Σήμερα καθορίζετε το αύριο. Αν κάνετε μελέτες που θα υλοποιηθούν στο μέλλον, θα πρέπει ήδη σήμερα να σκεφτείτε την υψηλή απόδοση, αφού οι μετέπειτα αλλαγές είναι κατά κανόνα πολύπλοκες και δαπανηρές. Προς το παρόν η ενσωμάτωση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης είναι εφικτή αφού ακόμη δεν υπάρχουν ελλείψεις. Λίγο όμως πριν από την νομικά καθορισμένη προθεσμία θα υπάρξουν δυσκολίες. Ως μελετητής καθορίζετε τις επιλογές για το μέλλον! Δεν αρκεί να γνωρίζετε τις τρέχουσες τεχνολογίες. Χρειάζεται να γνωρίζετε και τις εξελίξεις της τεχνολογίας του αύριο. Για παράδειγμα ο Wilo-Stratos GIGA: Με αυτήν την καινούργια σειρά ελαιολίπαντων κυκλοφορητών σας παρέχουμε ένα σύστημα υψηλής απόδοσης που μπορεί να μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας του κυκλοφορητή έως και 95 %. Δείχνοντας στους πελάτες σας τρόπους μείωσης των δαπανών και ταυτόχρονα ανακούφισης του περιβάλλοντος, βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι.

20 Με τα προϊόντα Wilo, η Οδηγία ErP έχει αξία και για εσάς. Και αυτό γιατί οι δυνατότητες εξοικονόμησης που παρέχει ένας κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης όπως ο Wilo-Stratos PICO αποτελούν για εσάς ένα ισχυρό επιχείρημα για την αντικατάσταση κυκλοφορητών. Και έτσι μπορείτε να έχετε εύκολα κερδοφόρες, επιπρόσθετες δουλειές. Περισσότερα σχετικά με την Οδηγία ErP, για τους κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης Wilo και για ολοκληρωμένα συστήματα λύσεων θα βρείτε στις ιστοσελίδες και

21 4 4 Σειρές προϊόντων με εγγύηση ErP και εξασφαλισμένο σχεδιασμό ακόμη και μετά το Προϊόντα Wilo ErP-Ready

22

23 Προσανατολισμός στη ζούγκλα των Οδηγιών: Wilo Κάθε χρόνο υπάρχει μια πληθώρα νέων Οδηγιών και Κανονισμών για πολλά διαφορετικά θέματα. Έτσι γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο το να είστε συνέχεια ενήμεροι. Εμείς στη Wilo θέλουμε να απλοποιήσουμε την εργασία σας - ειδικά με την πολύπλοκη Οδηγία ErP της ΕΕ. Αντί να ασχολείστε με τις διάφορες φάσεις και τα διάφορα βήματα προσέξτε μόνο αυτό το σήμα: ErP READY 2015 Με τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση, να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στις εγκαταστάσεις και στις μελέτες σας τόσο σήμερα όσο και μετά το Στις επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε για τη συνεχώς αυξανόμενη γκάμα προϊόντων ErP της Wilo. Τις τελευταίες προσθήκες στις σειρές προϊόντων μας θα βρείτε στις ιστοσελίδες και Αναζητήστε αυτό το σήμα: Με αυτό θα γίνετε σύμμαχοι της βιώσιμης υψηλής απόδοσης για τα επόμενα χρόνια. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

24 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Stratos

25 Το πρότυπο της υψηλής απόδοσης: Wilo-Stratos Τρόπος κατασκευής: Υδρολίπαντος κυκλοφορητής, με σύνδεση ρακόρ ή φλαντζωτή σύνδεση, κινητήρα EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης για την αδιαβάθμητη ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Τομέας εφαρμογών: Εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού όλων των ειδών, κλειστά κυκλώματα ψύξης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης. Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή κατηγορία A - Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM - Μέχρι και 80% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικούς κυκλοφορητές σταθερών στροφών - Εύκολος χειρισμός μέσω οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) όπου διακρίνονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας. Δυνατότητα προσαρμογής των ενδείξεων της οθόνης τόσο για οριζόντια όσο και για κάθετη τοποθέτηση. - Σώμα κυκλοφορητή με επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (KTL) έναντι συμπυκνωμάτων - Περιοχή θερμοκρασίας 10 έως +110 C

26 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Stratos PICO

27 Ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση παγκοσμίως για συστήματα θέρμανσης: Wilo-Stratos PICO Τρόπος κατασκευής: Υδρολίπαντος κυκλοφορητής, με σύνδεση ρακόρ, σύγχρονο κινητήρα τεχνολογίας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα), και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης για την αδιαβάθμητη ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Τομέας εφαρμογών: Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των ειδών σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Ενεργειακή κατηγορία A - Μέχρι και 90% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικούς κυκλοφορητές σταθερών στροφών - Κατανάλωση ισχύος μόνο 3 Watt - Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM - Ασφαλής εκκίνηση χάρη στην υψηλή ροπή εκκίνησης και το λογισμικό απεμπλοκής - Απλή ρύθμιση, γρήγορη εγκατάσταση - Οθόνη LCD με ένδειξη της κατανάλωσης σε W και των συνολικών kwh - Θερμοκρασία υγρού άντλησης +2 έως +110 C

28 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Stratos GIGA

29 Η επανάσταση της ενεργειακής απόδοσης στην τεχνολογία κυκλοφορητών: Wilo-Stratos GIGA Τρόπος κατασκευής: Ελαιολίπαντος κυκλοφορητής Inline υψηλής απόδοσης με κινητήρα EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης. Ο κυκλοφορητής είναι σχεδιασμένος ως μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία χαμηλής πίεσης με φλαντζωτή σύνδεση και μηχανικό στυπιοθλίπτη. Τομέας εφαρμογών: Άντληση νερού θέρμανσης (σύμφωνα με το VDI 2035), νερού ψύξης και μίγματος νερού/γλυκόλης, σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και σε ψυκτικά συστήματα Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Πρωτοποριακός κυκλοφορητής ξηρού ρότορα υψηλής απόδοσης βασισμένος σε νέο ελαιολίπαντο σχεδιασμό της Wilo - Κινητήρας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) υψηλής απόδοσης (βαθμοί απόδοσης πάνω από τις οριακές τιμές IE4 κατά το IEC Ed.1) - Καινούργιο υδραυλικό μέρος άψογα προσαρμοσμένο στον κινητήρα τεχνολογίας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) - Μέχρι και πάνω από 70% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικούς κυκλοφορητές, σταθερών στροφών - Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης - Ιδιαίτερα συμπαγής σχεδιασμός μικρών διαστάσεων - Απλός χειρισμός μέσω της τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου και οθόνης

30 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Helix

31 Υψηλή ενεργειακή απόδοση, υψηλή πίεση: Wilo-Helix Τρόπος κατασκευής: Πολυβάθμια κατακόρυφη φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης και απόδοσης, μη αυτόματης αναρρόφησης, με κινητήρα EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα), με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης και υποδοχές σύνδεσης Inline Τομέας εφαρμογών: Παροχή νερού και αύξηση πίεσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης, επεξεργασία νερού, ψυκτικά συστήματα, συστήματα πλύσης, άρδευση. Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Πρωτοποριακή αντλία και σύστημα αύξησης πίεσης για μέγιστο βαθμό συνολικής απόδοσης, βασισμένη σε νέο σχεδιασμό της Wilo - Κινητήρας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) υψηλής απόδοσης (βαθμοί απόδοσης πάνω από τις οριακές τιμές IE4 κατά το IEC Ed.1) - Υδραυλικό μέρος υψηλής απόδοσης 2D/3D, με συγκόλληση λέιζερ - Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης - Απλός χειρισμός μέσω της τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου και οθόνης - Μηχανικός στυπιοθλίπτης τύπου Cartridge, λατέρνα με ειδικό αποστάτη που επιτρέπει την αντικατάσταση του στυπιοθλίπτη, χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του κινητήρα (για κινητήρες βάρους 40 kg και άνω). - Πιστοποίηση για χρήση με πόσιμο νερό κατά ACS/KTW/WRAS για όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό - Θερμοκρασία υγρού -20 έως +120 C - Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16/25 bar

32

33 23 23 TWh μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος Πώς η Οδηγία ErP μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να ανακουφίσει το περιβάλλον. Η Οδηγία ErP αναλυτικά

34 Η Οδηγία Wilo ErP αναλυτικά Η Τεχνολογία του αύριο. Η Οδηγία ErP ως ευκαιρία. Καλές ειδήσεις για την προστασία του κλίματος σε όλη την Ευρώπη, αλλά και για τους χρήστες κυκλοφορητών στα κτιριακά συστήματα, τις δημοτικές εφαρμογές και τη βιομηχανία: Το μέλλον ανήκει σε προϊόντα που καταναλώνουν τη λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Τέτοια προϊόντα αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια με μεγάλες προσπάθειες. Οι «ενεργοβόρες» συσκευές ξεπερασμένης τεχνολογίας πρόκειται να αποσυρθούν σταδιακά από την αγορά σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη τα επόμενα 10 χρόνια, αφού λόγω υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν έξοδα και καταπόνηση του κλίματος που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη νέα Οδηγία 2005/32/ΕΚ που περιέχει απαιτήσεις σχετικά με ένα σχεδιασμό φιλικό προς το περιβάλλον για τα προϊόντα που λειτουργούν με κατανάλωση ενέργειας. Η Οδηγία αυτή είναι γνωστή από τότε ως Οδηγία EuP, ή ως Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού. Η συντομογραφία EuP σημαίνει «Energy using Products», και αφορά όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και των δημόσιων μέσων μεταφοράς). Από τις 20 Νοεμβρίου 2009 αντικαταστάθηκε από τη νέα Οδηγία 2009/125/ΕΚ. Τη σημαντικότερη τροποποίηση αποτελεί η διεύρυνση του τομέα ισχύος της νέας Οδηγίας από τα «Προϊόντα που λειτουργούν με κατανάλωση ενέργειας» στα επονομαζόμενα «Προϊόντα σχετιζόμενα με την ενέργεια» («Energy related Products»). Αντίστοιχα χρησιμοποιείται πλέον η συντομογραφία «Οδηγία ErP». Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και οι ηλεκτροκινητήρες των ελαιολίπαντων αντλιών υπόκεινται επίσης στην Οδηγία ErP. Το 2009 η Επιτροπή της ΕΕ καθόρισε με δύο κανονισμούς τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης. Είναι αυστηρότερες από τις απαιτήσεις της τρέχουσας κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές, ή αντίστοιχα σε σχέση με εκείνες της υψηλότερης τρέχουσας κατηγορίας EFF1 για τους ηλεκτροκινητήρες. Οι κανονισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν στην πράξη τα επόμενα χρόνια σε πολλά στάδια. Αναζητήστε αυτό το σήμα: Με αυτό θα γίνετε σύμμαχοι της βιώσιμης υψηλής απόδοσης για τα επόμενα χρόνια. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

35 Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές: Μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020 Η αγορά των υδρολίπαντων κυκλοφορητών θα αλλάξει αισθητά, καθώς σε πολλά κράτη της ΕΕ χρησιμοποιούνται έως τώρα σχεδόν αποκλειστικά συμβατικοί κυκλοφορητές σταθερών στροφών. Αυτοί όμως σε αντίθεση με τους οικονομικούς κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης έχουν τεράστια κατανάλωση ενέργειας. Μέχρι την τρίτη φάση υλοποίησης το έτος 2020 με τη χρήση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης θα γίνει εφικτή η εξοικονόμηση περίπου της μισής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υδρολίπαντων κυκλοφορητών, συνολικά 23 τεραβατώρες ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών CO 2 σε όλη την Ευρώπη κατά 11 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Ποιοί τύποι κυκλοφορητών θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο μέλλον, καθορίζεται λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού το λεγόμενο Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (EEI). Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με μια καινούργια μέθοδο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 641/2009. Στη μέθοδο αυτή γίνεται σύγκριση της κατανάλωσης ισχύος για διάφορα φορτία με την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος για τα ίδια φορτία ενός κυκλοφορητή που χρησιμοποιήθηκε σαν σημείο αναφοράς. Για την υλοποίηση της νέας Οδηγίας προβλέπονται 3 φάσεις: 1. Από τον Ιανουάριο του 2013 για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι ανεξάρτητα απο το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές), καθορίζεται η οριακή τιμή ΕΕΙ σε 0,27. Οι μέχρι τώρα αναγραφόμενες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης δεν θα ισχύουν πλέον. Η ενεργειακή απόδοση των αντλιών θα είναι κατά κανόνα καλύτερη απο ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις της σημερινής κλάσης Α. Για το λόγο αυτό η σήμανση των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης θα αντικασταθεί απο τη σήμανση του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) πάνω στην αντλία. 2. Από τον Αύγουστο του 2015 η οριακή τιμή ΕΕΙ μειώνεται ακόμη μια φορά στο 0,23 και ισχύει από αυτήν την ημερομηνία και για υδρολίπαντους κυκλοφορητές, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι π.χ. σε καινούρια συστήματα θέρμανσης ή σε ηλιακά συστήματα (ενσωματωμένοι κυκλοφορητές). 3. Στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής δηλαδή από το 2020, οι προδιαγραφές θα ισχύουν επίσης και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές στους τομείς θέρμανσης και κλιματισμού. Από αυτό εξαιρούνται οι κυκλοφορητές πόσιμου νερού. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές με υδραυλική ισχύ μεταξύ 1 W και W που χρησιμοποιούνται τόσο σε συστήματα θέρμανσης όσο και κλιματισμού. Εξαιρούνται οι κυκλοφορητές νερού χρήσης, οι οποίοι πρέπει απλώς να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές για θέρμανση και κλιματισμό EEI > 0,27 μη ρυθμιζόμενοι ρυθμιζόμενοι Ρυθμιζόμενοι κυκλοφορητές για θέρμανση EEI > 0,23 και κλιματισμό EEI 0,23 Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης ιδιαίτερα οικονομικοί σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos) 1/01/2013 1/08/2015 1/01/2020 EEI = Δείκτης ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 641/2009 της Επιτροπής της ΕΕ (υπολογίζεται μέσω σύγκρισης της κατανάλωσης ισχύος για διάφορα φορτία με την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος για τα ίδια φορτία ενός κυκλοφορητή που χρησιμοποιήθηκε σαν σημείο αναφοράς.)

36 Η Οδηγία Wilo ErP αναλυτικά Ποιός ο λόγος ύπαρξης των ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης; Ο λόγος για την υιοθέτηση των νέων απαιτήσεων ελάχιστης απόδοσης για κυκλοφορητές, είναι η τεράστια κατανάλωση ενέργειας των συμβατικών κυκλοφορητών σταθερών στροφών και η μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης που συνεπάγεται η ευρεία χρήση κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης. Οι νέες απαιτήσεις έχουν σκοπό την ευρύτερη χρήση των ιδιαίτερα οικονομικών κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης της ενεργειακής κατηγορίας A. Σύμφωνα με την Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η δυνατότητα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης ανέρχεται μόνο στη Γερμανία στις 4 τεραβατώρες ή 2,4 εκατομμύρια τόνους CO2. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 που αυτή συνεπάγεται σε αυτά τα μεγέθη, βοηθάει το περιβάλλον καθοριστικά. Με την χρήση ηλεκτρονικών κυκλοφορητών με ενεργειακά οικονομικούς κινητήρες τεχνολογίας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) μπορούν τα νοικοκυριά μεταξύ άλλων να μειώσουν το λειτουργικό κόστος των κυκλοφορητών κατά μέσο όρο μέχρι και 75 %, ενώ με τους Wilo Stratos Pico έως και 90 %. Τι σημαίνει αυτό για τους τεχνικούς και τους καταναλωτές; Καταρχήν αναλαμβάνουν οι κατασκευαστές των κυκλοφορητών θέρμανσης την ευθύνη για την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Αγοράς με προϊόντα ενεργειακής απόδοσης. Αλλά και για τους τεχνικούς είναι επίσης σημαντικό να εξοικειωθούν με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης πριν την αρχική εφαρμογή της Οδηγίας ErP το Ήδη από τώρα μπορείτε να κερδίσετε πελάτες παρέχοντας σωστή ενημέρωση. Μπορείτε να αποκτήσετε σημαντικό προβάδισμα στην εξειδίκευση, ενημερώνοντας τους πελάτες σας σχετικά με την Οδηγία ErP και παρέχοντάς τους αντίστοιχες λύσεις πριν από μια πιθανή αντικατάσταση κυκλοφορητών. Ήδη τα μοντέλα κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos και Wilo-Stratos PICO πληρούν σήμερα τις ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις της δεύτερης φάσης του κανονισμού για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που θα ισχύσει από το Μπορείτε λοιπόν τώρα κιόλας να συμβάλετε στην υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και σε μεγαλύτερες πωλήσεις στον κλάδο σας! Με αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα οι τεχνικοί και οι καταναλωτές θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο για πολλά χρόνια. Ο καινούργιος κανονισμός θα προωθήσει την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Αγοράς με ενιαία πρότυπα σήμανσης, κάτι που συνεπάγεται σημαντική απλοποίηση για το χονδρεμπόριο και τους εξειδικευμένους τεχνικούς. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η διακίνηση των φθηνότερων επανεισαγόμενων και μερικές φορές απαγορευμένων προϊόντων στη Γερμανία που αποτελούν κίνδυνο για τους εμπόρους και τους εγκαταστάτες.

37 Υπάρχουν κίνδυνοι ευθύνης για τους τεχνικούς; Όταν ένας κυκλοφορητής που είναι ενσωματωμένος σε ένα σύστημα θέρμανσης αντικαθίσταται από ένα διαφορετικό μοντέλο, τότε παύει να ισχύει η εγγύησή του. Σε περίπτωση ζημιάς την ευθύνη τη φέρει ο εγκαταστάτης. Αυτός ο κανονισμός θα πάψει να ισχύει κατά την εφαρμογή της Οδηγίας ErP. Επιπλέον η υποχρέωση για αντικατάσταση των ενσωματωμένων συμβατικών κυκλοφορητών σταθερών στροφών με κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης θα τεθεί σε ισχύ το Δείτε συνεπώς την επερχόμενη αλλαγή ως ευκαιρία και αναλογιστείτε από σήμερα τους κανονισμούς που θα ισχύσουν στο εγγύς μέλλον. Και αυτό γιατί με τη σωστή τεχνολογία κυκλοφορητών μπορείτε να σχεδιάσετε από σήμερα τα συστήματα θέρμανσης που θα ανταποκρίνονται στην Οδηγία ErP. Ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές: Ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία κινητήρων Πριν ακόμα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές τίθεται σε ισχύ ένας αντίστοιχος κανονισμός της ΕΕ για ηλεκτροκινητήρες. Αυτός αφορά επίσης και τις αντλίες Inline για θέρμανση, κλιματισμό, τροφοδοσία νερού, αύξηση πίεσης και αποχέτευση. Με βάση τα παραπάνω ορίστηκαν νέες κατηγορίες απόδοσης. Στη θέση της έως τώρα ανώτατης κατηγορίας EFF1 ορίζεται η ενεργειακή κατηγορία απόδοσης IE2. Και σε αυτό το θέμα ορίστηκαν για την προσαρμογή 3 φάσεις: 1. Οι απαιτήσεις της κατηγορίας IE2 πρέπει να τηρούνται από τις 16 Ιουνίου του 2011 για όλους τους ηλεκτροκινητήρες που πωλούνται καινούργιοι με εξαίρεση κάποια μοντέλα και κάποιους τομείς χρήσης. Οι κινητήρες κυκλοφορητών της ενεργειακής κατηγορίας απόδοσης EFF2 δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα ισχύσει η ακόμη πιο αυστηρή κατηγορία απόδοσης IE3, καταρχήν μόνο για ηλεκτροκινητήρες με ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ μεταξύ 7,5 και 375 kw. Εναλλακτικά θα πρέπει αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες να πληρούν τουλάχιστον την κατηγορία IE2 και να έχουν δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού στροφών τους. 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα ισχύσουν οι απαιτήσεις της 2ης φάσης ακόμη και για ηλεκτροκινητήρες με ονομαστική ισχύ κάτω από 7,5 kw (αλλά πάνω από 0,75 kw). Ηλεκτροκινητήρες για ελαιολίπαντους κυκλοφορητές IE1 (EFF2) ονομαστικής ισχύος μεταξύ 0, kw Ηλεκτροκινητήρες χωρίς ρύθμιση στροφών για IE2 (EFF1) ελαιολίπαντους κυκλοφορητές ονομαστικής ισχύος από 7,5 έως 375 kw Ηλεκτροκινητήρες για ελαιολίπαντους κυκλοφορητές IE3* ονομαστικής ισχύος 0, kw (όπως οι Wilo-Helix VE ή Wilo-CronoLine IL-E) *και μοτέρ IE2 με ρύθμιση στροφών 16/06/2011 1/01/2015 1/01/2017

38 Η Οδηγία Wilo ErP αναλυτικά Επιπτώσεις στην αγορά κυκλοφορητών Τι επιπτώσεις θα έχουν στην αγορά οι καινούργιες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τους κυκλοφορητές; Η πρώτη επίπτωση αφορά μελετητές και επενδυτές: Για όλες τις μελέτες κατασκευής και ανακαίνισης που θα υλοποιηθούν μετά τις αναφερόμενες ημερομηνίες εφαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυκλοφορητές που θα ανταποκρίνονται στον νέο κανονισμό. Αλλά και οι τελικοί χρήστες των κυκλοφορητών θα πρέπει αν δεν το έχουν ήδη κάνει να εστιάσουν στα μοντέλα με την υψηλότερη απόδοση. Τι πρέπει να γίνει κατά τη μελέτη και την εκπόνηση των προδιαγραφών; Ιδιαίτερα στα πλαίσια μεγάλων κατασκευαστικών έργων θα πρέπει από σήμερα να λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές απαιτήσεις της Οδηγίας ErP. Αν και ακόμα διατίθενται οι ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές της ενεργειακής κατηγορίας EFF2 και οι υδρολίπαντοι συμβατικοί κυκλοφορητές σταθερών στροφών, δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνονται υπόψη στις μελέτες ακόμη και αν τα αντίστοιχα έργα υλοποιηθούν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού της ΕΕ. Στην αντίθετη περίπτωση θα προκύψουν αργότερα δαπανηρές μετατροπές και προβλήματα τροφοδοσίας. Το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2011 (για ελαιολίπαντους κυκλοφορητές) και μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2013 (για υδρολίπαντους κυκλοφορητές) δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον μοντέλα που δεν θα εναρμονίζονται με την Οδηγία ErP. Για το λόγο αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερωθούν σήμερα κιόλας σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές και να τους δοθούν οι κατάλληλες συμβουλές αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση. Όταν η χρήση π.χ. των κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης αυξάνει το κόστος κατασκευής, η επισήμανση των πολύ χαμηλότερων μελλοντικών δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα πειστικό επιχείρημα. Υποστήριξη μπορεί να προσφέρει εδώ ο έλεγχος LCC (κόστους κύκλου ζωής) της Wilo. Στην ιστοσελίδα lcc-check.wilo.com μπορεί να γίνει σύγκριση διαφόρων κυκλοφορητών με τις αντλίες υψηλής απόδοσης της Wilo αναφορικά με το κόστος κύκλου ζωής τους. Κατά κανόνα διαφαίνεται μια γρήγορη απόσβεση των επιπλέον δαπανών αρχικής επένδυσης, λόγω της εξοικονόμησης των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται στην πορεία. Συνεπώς προτείνετε από σήμερα αποκλειστικά κυκλοφορητές οι οποίοι ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ή αντίστοιχα στην Οδηγία ErP. Με τον τρόπο αυτό όλα τα μελλοντικά έργα θα είναι εξασφαλισμένα - ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή υλοποίησής τους. Μια επισκόπηση των αντίστοιχων μοντέλων θα βρείτε στις ιστοσελίδες και

39 APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS 24/7 Πληροφορίες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα: Όλα γύρω από την Οδηγία ErP, καθώς και τα συστήματα υψηλής απόδοσης, από τον πρωτοπόρο της υψηλής απόδοσης.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Είμαστε ικανοποιημένοι, μόν Νέος στόχος της Reflex είναι να υποστηρίζει τους πελάτες της με ολοκληρωμένες λύσεις. Ό,τι κι αν σκέφτεστε να κάνετε σε μία εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά ψύξεως A/C. Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf

Υγρά ψύξεως A/C. Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf Υγρά ψύξεως A/C Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf Οι κανονισμοί της Ε.Ε. που συνοδεύουν τα νέα ψυκτικά υγρά και ιδιαίτερα το HFO-1234yf, λόγω των υψηλότερων πιέσεων που δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα