8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις."

Transcript

1 8 8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς

2 2015 Η Οδηγία ErP ως ευκαιρία επιτυχίας για τον καθένα! Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (Οδηγία ErP) για κυκλοφορητές συστημάτων θέρμανσης θα τεθεί σε ισχύ την 1/1/2013 και θα καθορίζει πανευρωπαϊκά τις προϋποθέσεις για την ενεργειακή απόδοσή τους, στα πλαίσια της βιώσιμης προστασίας του περιβάλλοντος. Η Οδηγία θα υλοποιηθεί σε 3 στάδια σε διάστημα επτά ετών. Φάση 1 (από 1/1/2013) θα ισχύσει για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι ανεξάρτητα από το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές). Μέγιστος επιτρεπτός δείκτης EEI: 0,27. Φάση 2 (από 1/08/2015) μείωση του δείκτη EEI το ανώτερο σε 0,23, ακόμη και για νέους κυκλοφορητές εγκατεστημένους στο σύστημα θέρμανσης ή σε ηλιακά συστήματα (ενσωματωμένες αντλίες). Φάση 3 (από 1/01/2020) διεύρυνση της ισχύος του δείκτη EEI 0,23 και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών, σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης.

3 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Αυστηρότερες οριακές τιμές από ότι η ενεργειακή κατηγορία A σημαίνει το τέλος όλων των ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων κυκλοφορητών με συμβατικούς κινητήρες. Δηλαδή: Η αγορά, η εγκατάσταση ή η αντικατάστασή τους δεν θα είναι πλέον δυνατή, αλλά θα επιτρέπονται μόνο επισκευές και αντικατάσταση εξαρτημάτων! Παρεμπιπτόντως: Για τους ηλεκτρικούς κινητήρες που είναι ενσωματωμένοι στους ελαιολίπαντους κυκλοφορητές θα ισχύουν ήδη από τις 16/6/2011 αυστηρότερες Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης. Και αυτές θα υλοποιηθούν επίσης σε 3 φάσεις. Φάση 1 (από 16/06/2011): Η καινούργια κατηγορία απόδοσης IE2 θα πρέπει να τηρείται από όλους τους νέους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες της σημερινής κατηγορίας απόδοσης EFF2 μελλοντικά θα ονομάζεται IE1 δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον εντός της ΕΕ. Φάση 2 (από 1/01/2015): Για ηλεκτροκινητήρες με ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ 7,5 έως 375 kw θα ισχύει η ακόμη πιο αυστηρή κατηγορία απόδοσης IE3. Εναλλακτικά θα πρέπει αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες να τηρούν τουλάχιστον την κατηγορία IE2 και να έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού στροφών τους. Φάση 3 (από 01/01/2017): Οι απαιτήσεις της φάσης 3 θα επεκταθούν και στους ηλεκτροκινητήρες με μικρότερη ονομαστική ισχύ (από 0,75 kw). Όλα αυτά φαίνονται αρχικά, σαν πολλή δουλειά, κόστος, γραφειοκρατία και πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Στις επόμενες σελίδες θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οδηγία ErP προς όφελός σας! Λεπτομερείς πληροφορίες για την Οδηγία ErP θα βρείτε επίσης στο ενσωματωμένο φυλλάδιο "Η Οδηγία ErP αναλυτικά" και φυσικά στις ιστοσελίδες και

4 23

5 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Έχει η Οδηγία ErP τελικά κάποιο νόημα; 23 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Η Επιτροπή της ΕΕ το διατύπωσε με σαφήνεια στο νομοσχέδιο που προετοίμασε: Το έτος 2020, όταν η Οδηγία ErP θα ισχύσει πλήρως, θα έχουν καταναλωθεί 23 τεραβατώρες λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό μόνο στον τομέα των κυκλοφορητών συστημάτων θέρμανσης! Αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 11 εκατομμύρια τόνους.

6 95

7 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Μπορεί κάποιος να αγνοήσει την Οδηγία ErP μέχρι το 2013; Πρώτοι στην εκκίνηση σημαίνει πρώτοι στον τερματισμό. Όποιος ενεργήσει τώρα, θα έχει το προβάδισμα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία, που οι άλλοι θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν. Και αυτό επειδή από το 2013 το 95 % όλων των σημερινών διαθέσιμων κυκλοφορητών θέρμανσης θα αποτελούν παλιοσίδερα. Αυτό δεν ισχύει φυσικά για κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης όπως ο Wilo-Stratos και ο Wilo-Stratos PICO, καθώς αυτοί έχουν προδιαγραφές και για πολύ μετά το 2015! Και όσο πιο γρήγορα ανεβείτε σε αυτό το τρένο του μέλλοντος τόσο πιο γρήγορα θα εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα αντλητικά συστήματα και για τους ηλεκτροκινητήρες.

8 90

9 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Με τις αυστηρές οριακές τιμές ErP δεν θα είναι πλέον όλοι οι κυκλοφορητές ίδιοι; Οι μεγάλες διαφορές βρίσκονται στις λεπτομέρειες. Μικρές διαφορές με μεγάλες συνέπειες: Ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο είναι Wilo. Μέχρι και 90% λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με έναν παλιό, συμβατικό κυκλοφορητή σταθερών στροφών αυτή είναι τιμή ρεκόρ πιστοποιημένη από τον οργανισμό TÜV! Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο μία επιχείρηση που έχει ήδη εμπειρία 10 ετών στον τομέα της υψηλής απόδοσης - τη μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλον! Αλλά και στο θέμα ποιότητας οι μικρές λεπτομέρειες παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο: με σχολαστικούς ελέγχους, ενδελεχείς δοκιμές και με ελάχιστες κατασκευαστικές ανοχές. Και εδώ μπορείτε να εμπιστευθείτε το "Engineered in Germany".

10 85

11 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Η απόσβεση του κόστους των κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης επιτυγχάνεται σε 10 χρόνια ή σε περισσότερα; Όποιος ενεργήσει τώρα, εξοικονομεί άμεσα. Το επιπρόσθετο κόστος ενός κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης αποσβένεται γρήγορα. Σε ένα τυπικό νοικοκυριό ο Wilo-Stratos PICO, ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση παγκοσμίως, παρέχει τέτοια εξοικονόμηση που το κόστος εγκατάστασής του αποσβένεται σε 3 χρόνια. Για επιχειρήσεις η απόσβεση γίνεται ακόμη πιο γρήγορα αφού τα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν μέχρι και το 85 % του συνολικού κόστους στον υπολογισμό του κύκλου ζωής ενός κυκλοφορητή. Χάρη στην μέχρι και 80% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (π. χ. με τον Wilo-Stratos), η αντικατάσταση του κυκλοφορητή μπορεί να αποσβεστεί ακόμη και μόλις σε μερικούς μήνες. Και το καλύτερο: Με τον έλεγχο κύκλου ζωής της Wilo (Life-Cycle-Check LCC), στο Internet στη διεύθυνση Icc.wilo-select.com, μπορείτε να το υπολογίσετε αστραπιαία - και να το αποδείξετε στους πελάτες σας.

12 3

13 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Είναι πολύπλοκη η εγκατάσταση ενός κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης; Πανεύκολη για τον κάθε τεχνικό. Η εγκατάσταση ενός κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης όπως ο Wilo-Stratos PICO είναι ακόμα πιο εύκολη από εκείνη ενός συμβατικού κυκλοφορητή, σταθερών στροφών. Με τον ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector του Stratos PICO η ηλεκτρική σύνδεση απλοποιείται, η πρωτοποριακή τεχνολογία του "κόκκινου πλήκτρου" κάνει δυνατή τη γρήγορη ρύθμιση του κυκλοφορητή και στην οθόνη μπορείτε εσείς μα κυρίως οι πελάτες σας να δείτε αμέσως τη μοναδική τεχνολογία των 3 Watt. Και για να γίνει η εγκατάσταση ακόμη πιο γρήγορα υπάρχει πέρα από τον έντυπο κατάλογο αντικατάστασης και η υπηρεσία μηνυμάτων SMS της Wilo. Στέλνοντας με SMS τον τύπο του κυκλοφορητή που θέλετε να αντικαταστήσετε, θα λάβετε άμεσα τον τύπο του κυκλοφορητή που ταιριάζει. Τον αριθμό για SMS θα τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο Internet.

14 2020

15 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Θα αλλάξουν πολλά ακόμη μέχρι το 2020; Δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος για τη βιωσιμότητα. Είτε είστε τεχνικός θέρμανσης/κλιματισμού είτε μελετητής κτιριακών συστημάτων, για εσάς το μέλλον αρχίζει ήδη σήμερα. Και αυτό γιατί τα βιώσιμα προϊόντα και ο σχεδιασμός με σεβασμό προς το περιβάλλον δεν είναι απλά μια μόδα. Αποτελούν αναγκαιότητα και επιβάλλονται νομοθετικά. Οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης όπως οι Wilo-Stratos είναι στην αγορά ήδη από το 2001 και σήμερα αποτελούν "Πρότυπα τεχνολογίας". Από τότε αποδεικνύουν συνεχώς τόσο την ποιότητα όσο και την αποτελεσματικότητά τους. Εμπιστευθείτε και εσείς την υψηλή απόδοση της Wilo!

16 2013

17 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια, κόστος και CO2. Αλλά εκτός από εμάς τους ειδικούς, το γνωρίζει και κάποιος άλλος; Ως επαγγελματίες έχετε καθήκον να ενημερώσετε τους πελάτες σας. Επιπλέον καθήκον στα πλαίσια διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας αποτελεί η ενημέρωση του χρήστη του κυκλοφορητή από τον εξειδικευμένο τεχνικό - αυτό προκύπτει από τη σύμβαση μεταξύ τεχνικού και πελάτη. Αν τοποθετηθούν μη ελεγχόμενοι, ενεργοβόροι κυκλοφορητές θέρμανσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ο πελάτης μπορεί ενδεχομένως να διεκδικήσει αποζημίωση. Αν παρά την ενημέρωση και την επισήμανση σχετικά με την μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ο πελάτης επιμείνει στην εγκατάσταση συμβατικού κυκλοφορητή σταθερών στροφών, αυτό θα πρέπει να το σημειώσετε στα έγγραφα. Λάβετε επίσης υπ' όψιν σας, ότι η υποχρέωση ενημέρωσης δεν ισχύει μόνο απέναντι σε μη ειδικούς αλλά και απέναντι σε επαγγελματίες όπως π. χ. αρχιτέκτονες! Όσο πλησιάζει η προθεσμία του 2013 τόσο και θα αναφέρεται περισσότερο το θέμα "ενεργειακής απόδοσης". Εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις σας για να παρέχετε εξειδικευμένη ενημέρωση!

18 95

19 Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς Έχει η Οδηγία ErP συγκεκριμένες επιπτώσεις για μένα ως μελετητή κτιριακών συστημάτων; Σήμερα καθορίζετε το αύριο. Αν κάνετε μελέτες που θα υλοποιηθούν στο μέλλον, θα πρέπει ήδη σήμερα να σκεφτείτε την υψηλή απόδοση, αφού οι μετέπειτα αλλαγές είναι κατά κανόνα πολύπλοκες και δαπανηρές. Προς το παρόν η ενσωμάτωση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης είναι εφικτή αφού ακόμη δεν υπάρχουν ελλείψεις. Λίγο όμως πριν από την νομικά καθορισμένη προθεσμία θα υπάρξουν δυσκολίες. Ως μελετητής καθορίζετε τις επιλογές για το μέλλον! Δεν αρκεί να γνωρίζετε τις τρέχουσες τεχνολογίες. Χρειάζεται να γνωρίζετε και τις εξελίξεις της τεχνολογίας του αύριο. Για παράδειγμα ο Wilo-Stratos GIGA: Με αυτήν την καινούργια σειρά ελαιολίπαντων κυκλοφορητών σας παρέχουμε ένα σύστημα υψηλής απόδοσης που μπορεί να μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας του κυκλοφορητή έως και 95 %. Δείχνοντας στους πελάτες σας τρόπους μείωσης των δαπανών και ταυτόχρονα ανακούφισης του περιβάλλοντος, βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι.

20 Με τα προϊόντα Wilo, η Οδηγία ErP έχει αξία και για εσάς. Και αυτό γιατί οι δυνατότητες εξοικονόμησης που παρέχει ένας κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης όπως ο Wilo-Stratos PICO αποτελούν για εσάς ένα ισχυρό επιχείρημα για την αντικατάσταση κυκλοφορητών. Και έτσι μπορείτε να έχετε εύκολα κερδοφόρες, επιπρόσθετες δουλειές. Περισσότερα σχετικά με την Οδηγία ErP, για τους κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης Wilo και για ολοκληρωμένα συστήματα λύσεων θα βρείτε στις ιστοσελίδες και

21 4 4 Σειρές προϊόντων με εγγύηση ErP και εξασφαλισμένο σχεδιασμό ακόμη και μετά το Προϊόντα Wilo ErP-Ready

22

23 Προσανατολισμός στη ζούγκλα των Οδηγιών: Wilo Κάθε χρόνο υπάρχει μια πληθώρα νέων Οδηγιών και Κανονισμών για πολλά διαφορετικά θέματα. Έτσι γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο το να είστε συνέχεια ενήμεροι. Εμείς στη Wilo θέλουμε να απλοποιήσουμε την εργασία σας - ειδικά με την πολύπλοκη Οδηγία ErP της ΕΕ. Αντί να ασχολείστε με τις διάφορες φάσεις και τα διάφορα βήματα προσέξτε μόνο αυτό το σήμα: ErP READY 2015 Με τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση, να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στις εγκαταστάσεις και στις μελέτες σας τόσο σήμερα όσο και μετά το Στις επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε για τη συνεχώς αυξανόμενη γκάμα προϊόντων ErP της Wilo. Τις τελευταίες προσθήκες στις σειρές προϊόντων μας θα βρείτε στις ιστοσελίδες και Αναζητήστε αυτό το σήμα: Με αυτό θα γίνετε σύμμαχοι της βιώσιμης υψηλής απόδοσης για τα επόμενα χρόνια. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

24 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Stratos

25 Το πρότυπο της υψηλής απόδοσης: Wilo-Stratos Τρόπος κατασκευής: Υδρολίπαντος κυκλοφορητής, με σύνδεση ρακόρ ή φλαντζωτή σύνδεση, κινητήρα EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης για την αδιαβάθμητη ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Τομέας εφαρμογών: Εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού όλων των ειδών, κλειστά κυκλώματα ψύξης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης. Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή κατηγορία A - Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM - Μέχρι και 80% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικούς κυκλοφορητές σταθερών στροφών - Εύκολος χειρισμός μέσω οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) όπου διακρίνονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας. Δυνατότητα προσαρμογής των ενδείξεων της οθόνης τόσο για οριζόντια όσο και για κάθετη τοποθέτηση. - Σώμα κυκλοφορητή με επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (KTL) έναντι συμπυκνωμάτων - Περιοχή θερμοκρασίας 10 έως +110 C

26 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Stratos PICO

27 Ο κυκλοφορητής με την υψηλότερη απόδοση παγκοσμίως για συστήματα θέρμανσης: Wilo-Stratos PICO Τρόπος κατασκευής: Υδρολίπαντος κυκλοφορητής, με σύνδεση ρακόρ, σύγχρονο κινητήρα τεχνολογίας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα), και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης για την αδιαβάθμητη ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Τομέας εφαρμογών: Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των ειδών σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Ενεργειακή κατηγορία A - Μέχρι και 90% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικούς κυκλοφορητές σταθερών στροφών - Κατανάλωση ισχύος μόνο 3 Watt - Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM - Ασφαλής εκκίνηση χάρη στην υψηλή ροπή εκκίνησης και το λογισμικό απεμπλοκής - Απλή ρύθμιση, γρήγορη εγκατάσταση - Οθόνη LCD με ένδειξη της κατανάλωσης σε W και των συνολικών kwh - Θερμοκρασία υγρού άντλησης +2 έως +110 C

28 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Stratos GIGA

29 Η επανάσταση της ενεργειακής απόδοσης στην τεχνολογία κυκλοφορητών: Wilo-Stratos GIGA Τρόπος κατασκευής: Ελαιολίπαντος κυκλοφορητής Inline υψηλής απόδοσης με κινητήρα EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης. Ο κυκλοφορητής είναι σχεδιασμένος ως μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία χαμηλής πίεσης με φλαντζωτή σύνδεση και μηχανικό στυπιοθλίπτη. Τομέας εφαρμογών: Άντληση νερού θέρμανσης (σύμφωνα με το VDI 2035), νερού ψύξης και μίγματος νερού/γλυκόλης, σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και σε ψυκτικά συστήματα Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Πρωτοποριακός κυκλοφορητής ξηρού ρότορα υψηλής απόδοσης βασισμένος σε νέο ελαιολίπαντο σχεδιασμό της Wilo - Κινητήρας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) υψηλής απόδοσης (βαθμοί απόδοσης πάνω από τις οριακές τιμές IE4 κατά το IEC Ed.1) - Καινούργιο υδραυλικό μέρος άψογα προσαρμοσμένο στον κινητήρα τεχνολογίας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) - Μέχρι και πάνω από 70% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικούς κυκλοφορητές, σταθερών στροφών - Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης - Ιδιαίτερα συμπαγής σχεδιασμός μικρών διαστάσεων - Απλός χειρισμός μέσω της τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου και οθόνης

30 Προϊόντα Wilo ErP-Ready Wilo-Helix

31 Υψηλή ενεργειακή απόδοση, υψηλή πίεση: Wilo-Helix Τρόπος κατασκευής: Πολυβάθμια κατακόρυφη φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης και απόδοσης, μη αυτόματης αναρρόφησης, με κινητήρα EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα), με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης και υποδοχές σύνδεσης Inline Τομέας εφαρμογών: Παροχή νερού και αύξηση πίεσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης, επεξεργασία νερού, ψυκτικά συστήματα, συστήματα πλύσης, άρδευση. Πλεονεκτήματα προϊόντος: - Πρωτοποριακή αντλία και σύστημα αύξησης πίεσης για μέγιστο βαθμό συνολικής απόδοσης, βασισμένη σε νέο σχεδιασμό της Wilo - Κινητήρας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) υψηλής απόδοσης (βαθμοί απόδοσης πάνω από τις οριακές τιμές IE4 κατά το IEC Ed.1) - Υδραυλικό μέρος υψηλής απόδοσης 2D/3D, με συγκόλληση λέιζερ - Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης - Απλός χειρισμός μέσω της τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου και οθόνης - Μηχανικός στυπιοθλίπτης τύπου Cartridge, λατέρνα με ειδικό αποστάτη που επιτρέπει την αντικατάσταση του στυπιοθλίπτη, χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του κινητήρα (για κινητήρες βάρους 40 kg και άνω). - Πιστοποίηση για χρήση με πόσιμο νερό κατά ACS/KTW/WRAS για όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό - Θερμοκρασία υγρού -20 έως +120 C - Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16/25 bar

32

33 23 23 TWh μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος Πώς η Οδηγία ErP μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να ανακουφίσει το περιβάλλον. Η Οδηγία ErP αναλυτικά

34 Η Οδηγία Wilo ErP αναλυτικά Η Τεχνολογία του αύριο. Η Οδηγία ErP ως ευκαιρία. Καλές ειδήσεις για την προστασία του κλίματος σε όλη την Ευρώπη, αλλά και για τους χρήστες κυκλοφορητών στα κτιριακά συστήματα, τις δημοτικές εφαρμογές και τη βιομηχανία: Το μέλλον ανήκει σε προϊόντα που καταναλώνουν τη λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Τέτοια προϊόντα αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια με μεγάλες προσπάθειες. Οι «ενεργοβόρες» συσκευές ξεπερασμένης τεχνολογίας πρόκειται να αποσυρθούν σταδιακά από την αγορά σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη τα επόμενα 10 χρόνια, αφού λόγω υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν έξοδα και καταπόνηση του κλίματος που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη νέα Οδηγία 2005/32/ΕΚ που περιέχει απαιτήσεις σχετικά με ένα σχεδιασμό φιλικό προς το περιβάλλον για τα προϊόντα που λειτουργούν με κατανάλωση ενέργειας. Η Οδηγία αυτή είναι γνωστή από τότε ως Οδηγία EuP, ή ως Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού. Η συντομογραφία EuP σημαίνει «Energy using Products», και αφορά όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και των δημόσιων μέσων μεταφοράς). Από τις 20 Νοεμβρίου 2009 αντικαταστάθηκε από τη νέα Οδηγία 2009/125/ΕΚ. Τη σημαντικότερη τροποποίηση αποτελεί η διεύρυνση του τομέα ισχύος της νέας Οδηγίας από τα «Προϊόντα που λειτουργούν με κατανάλωση ενέργειας» στα επονομαζόμενα «Προϊόντα σχετιζόμενα με την ενέργεια» («Energy related Products»). Αντίστοιχα χρησιμοποιείται πλέον η συντομογραφία «Οδηγία ErP». Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και οι ηλεκτροκινητήρες των ελαιολίπαντων αντλιών υπόκεινται επίσης στην Οδηγία ErP. Το 2009 η Επιτροπή της ΕΕ καθόρισε με δύο κανονισμούς τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης. Είναι αυστηρότερες από τις απαιτήσεις της τρέχουσας κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές, ή αντίστοιχα σε σχέση με εκείνες της υψηλότερης τρέχουσας κατηγορίας EFF1 για τους ηλεκτροκινητήρες. Οι κανονισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν στην πράξη τα επόμενα χρόνια σε πολλά στάδια. Αναζητήστε αυτό το σήμα: Με αυτό θα γίνετε σύμμαχοι της βιώσιμης υψηλής απόδοσης για τα επόμενα χρόνια. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

35 Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές: Μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020 Η αγορά των υδρολίπαντων κυκλοφορητών θα αλλάξει αισθητά, καθώς σε πολλά κράτη της ΕΕ χρησιμοποιούνται έως τώρα σχεδόν αποκλειστικά συμβατικοί κυκλοφορητές σταθερών στροφών. Αυτοί όμως σε αντίθεση με τους οικονομικούς κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης έχουν τεράστια κατανάλωση ενέργειας. Μέχρι την τρίτη φάση υλοποίησης το έτος 2020 με τη χρήση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης θα γίνει εφικτή η εξοικονόμηση περίπου της μισής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υδρολίπαντων κυκλοφορητών, συνολικά 23 τεραβατώρες ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών CO 2 σε όλη την Ευρώπη κατά 11 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Ποιοί τύποι κυκλοφορητών θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο μέλλον, καθορίζεται λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού το λεγόμενο Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (EEI). Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με μια καινούργια μέθοδο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 641/2009. Στη μέθοδο αυτή γίνεται σύγκριση της κατανάλωσης ισχύος για διάφορα φορτία με την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος για τα ίδια φορτία ενός κυκλοφορητή που χρησιμοποιήθηκε σαν σημείο αναφοράς. Για την υλοποίηση της νέας Οδηγίας προβλέπονται 3 φάσεις: 1. Από τον Ιανουάριο του 2013 για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι ανεξάρτητα απο το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές), καθορίζεται η οριακή τιμή ΕΕΙ σε 0,27. Οι μέχρι τώρα αναγραφόμενες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης δεν θα ισχύουν πλέον. Η ενεργειακή απόδοση των αντλιών θα είναι κατά κανόνα καλύτερη απο ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις της σημερινής κλάσης Α. Για το λόγο αυτό η σήμανση των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης θα αντικασταθεί απο τη σήμανση του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) πάνω στην αντλία. 2. Από τον Αύγουστο του 2015 η οριακή τιμή ΕΕΙ μειώνεται ακόμη μια φορά στο 0,23 και ισχύει από αυτήν την ημερομηνία και για υδρολίπαντους κυκλοφορητές, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι π.χ. σε καινούρια συστήματα θέρμανσης ή σε ηλιακά συστήματα (ενσωματωμένοι κυκλοφορητές). 3. Στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής δηλαδή από το 2020, οι προδιαγραφές θα ισχύουν επίσης και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές στους τομείς θέρμανσης και κλιματισμού. Από αυτό εξαιρούνται οι κυκλοφορητές πόσιμου νερού. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές με υδραυλική ισχύ μεταξύ 1 W και W που χρησιμοποιούνται τόσο σε συστήματα θέρμανσης όσο και κλιματισμού. Εξαιρούνται οι κυκλοφορητές νερού χρήσης, οι οποίοι πρέπει απλώς να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές για θέρμανση και κλιματισμό EEI > 0,27 μη ρυθμιζόμενοι ρυθμιζόμενοι Ρυθμιζόμενοι κυκλοφορητές για θέρμανση EEI > 0,23 και κλιματισμό EEI 0,23 Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης ιδιαίτερα οικονομικοί σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos) 1/01/2013 1/08/2015 1/01/2020 EEI = Δείκτης ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 641/2009 της Επιτροπής της ΕΕ (υπολογίζεται μέσω σύγκρισης της κατανάλωσης ισχύος για διάφορα φορτία με την αντίστοιχη κατανάλωση ισχύος για τα ίδια φορτία ενός κυκλοφορητή που χρησιμοποιήθηκε σαν σημείο αναφοράς.)

36 Η Οδηγία Wilo ErP αναλυτικά Ποιός ο λόγος ύπαρξης των ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης; Ο λόγος για την υιοθέτηση των νέων απαιτήσεων ελάχιστης απόδοσης για κυκλοφορητές, είναι η τεράστια κατανάλωση ενέργειας των συμβατικών κυκλοφορητών σταθερών στροφών και η μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης που συνεπάγεται η ευρεία χρήση κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης. Οι νέες απαιτήσεις έχουν σκοπό την ευρύτερη χρήση των ιδιαίτερα οικονομικών κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης της ενεργειακής κατηγορίας A. Σύμφωνα με την Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η δυνατότητα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης ανέρχεται μόνο στη Γερμανία στις 4 τεραβατώρες ή 2,4 εκατομμύρια τόνους CO2. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 που αυτή συνεπάγεται σε αυτά τα μεγέθη, βοηθάει το περιβάλλον καθοριστικά. Με την χρήση ηλεκτρονικών κυκλοφορητών με ενεργειακά οικονομικούς κινητήρες τεχνολογίας EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα) μπορούν τα νοικοκυριά μεταξύ άλλων να μειώσουν το λειτουργικό κόστος των κυκλοφορητών κατά μέσο όρο μέχρι και 75 %, ενώ με τους Wilo Stratos Pico έως και 90 %. Τι σημαίνει αυτό για τους τεχνικούς και τους καταναλωτές; Καταρχήν αναλαμβάνουν οι κατασκευαστές των κυκλοφορητών θέρμανσης την ευθύνη για την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Αγοράς με προϊόντα ενεργειακής απόδοσης. Αλλά και για τους τεχνικούς είναι επίσης σημαντικό να εξοικειωθούν με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης πριν την αρχική εφαρμογή της Οδηγίας ErP το Ήδη από τώρα μπορείτε να κερδίσετε πελάτες παρέχοντας σωστή ενημέρωση. Μπορείτε να αποκτήσετε σημαντικό προβάδισμα στην εξειδίκευση, ενημερώνοντας τους πελάτες σας σχετικά με την Οδηγία ErP και παρέχοντάς τους αντίστοιχες λύσεις πριν από μια πιθανή αντικατάσταση κυκλοφορητών. Ήδη τα μοντέλα κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos και Wilo-Stratos PICO πληρούν σήμερα τις ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις της δεύτερης φάσης του κανονισμού για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που θα ισχύσει από το Μπορείτε λοιπόν τώρα κιόλας να συμβάλετε στην υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και σε μεγαλύτερες πωλήσεις στον κλάδο σας! Με αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα οι τεχνικοί και οι καταναλωτές θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο για πολλά χρόνια. Ο καινούργιος κανονισμός θα προωθήσει την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Αγοράς με ενιαία πρότυπα σήμανσης, κάτι που συνεπάγεται σημαντική απλοποίηση για το χονδρεμπόριο και τους εξειδικευμένους τεχνικούς. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η διακίνηση των φθηνότερων επανεισαγόμενων και μερικές φορές απαγορευμένων προϊόντων στη Γερμανία που αποτελούν κίνδυνο για τους εμπόρους και τους εγκαταστάτες.

37 Υπάρχουν κίνδυνοι ευθύνης για τους τεχνικούς; Όταν ένας κυκλοφορητής που είναι ενσωματωμένος σε ένα σύστημα θέρμανσης αντικαθίσταται από ένα διαφορετικό μοντέλο, τότε παύει να ισχύει η εγγύησή του. Σε περίπτωση ζημιάς την ευθύνη τη φέρει ο εγκαταστάτης. Αυτός ο κανονισμός θα πάψει να ισχύει κατά την εφαρμογή της Οδηγίας ErP. Επιπλέον η υποχρέωση για αντικατάσταση των ενσωματωμένων συμβατικών κυκλοφορητών σταθερών στροφών με κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης θα τεθεί σε ισχύ το Δείτε συνεπώς την επερχόμενη αλλαγή ως ευκαιρία και αναλογιστείτε από σήμερα τους κανονισμούς που θα ισχύσουν στο εγγύς μέλλον. Και αυτό γιατί με τη σωστή τεχνολογία κυκλοφορητών μπορείτε να σχεδιάσετε από σήμερα τα συστήματα θέρμανσης που θα ανταποκρίνονται στην Οδηγία ErP. Ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές: Ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία κινητήρων Πριν ακόμα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές τίθεται σε ισχύ ένας αντίστοιχος κανονισμός της ΕΕ για ηλεκτροκινητήρες. Αυτός αφορά επίσης και τις αντλίες Inline για θέρμανση, κλιματισμό, τροφοδοσία νερού, αύξηση πίεσης και αποχέτευση. Με βάση τα παραπάνω ορίστηκαν νέες κατηγορίες απόδοσης. Στη θέση της έως τώρα ανώτατης κατηγορίας EFF1 ορίζεται η ενεργειακή κατηγορία απόδοσης IE2. Και σε αυτό το θέμα ορίστηκαν για την προσαρμογή 3 φάσεις: 1. Οι απαιτήσεις της κατηγορίας IE2 πρέπει να τηρούνται από τις 16 Ιουνίου του 2011 για όλους τους ηλεκτροκινητήρες που πωλούνται καινούργιοι με εξαίρεση κάποια μοντέλα και κάποιους τομείς χρήσης. Οι κινητήρες κυκλοφορητών της ενεργειακής κατηγορίας απόδοσης EFF2 δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα ισχύσει η ακόμη πιο αυστηρή κατηγορία απόδοσης IE3, καταρχήν μόνο για ηλεκτροκινητήρες με ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ μεταξύ 7,5 και 375 kw. Εναλλακτικά θα πρέπει αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες να πληρούν τουλάχιστον την κατηγορία IE2 και να έχουν δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού στροφών τους. 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα ισχύσουν οι απαιτήσεις της 2ης φάσης ακόμη και για ηλεκτροκινητήρες με ονομαστική ισχύ κάτω από 7,5 kw (αλλά πάνω από 0,75 kw). Ηλεκτροκινητήρες για ελαιολίπαντους κυκλοφορητές IE1 (EFF2) ονομαστικής ισχύος μεταξύ 0, kw Ηλεκτροκινητήρες χωρίς ρύθμιση στροφών για IE2 (EFF1) ελαιολίπαντους κυκλοφορητές ονομαστικής ισχύος από 7,5 έως 375 kw Ηλεκτροκινητήρες για ελαιολίπαντους κυκλοφορητές IE3* ονομαστικής ισχύος 0, kw (όπως οι Wilo-Helix VE ή Wilo-CronoLine IL-E) *και μοτέρ IE2 με ρύθμιση στροφών 16/06/2011 1/01/2015 1/01/2017

38 Η Οδηγία Wilo ErP αναλυτικά Επιπτώσεις στην αγορά κυκλοφορητών Τι επιπτώσεις θα έχουν στην αγορά οι καινούργιες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τους κυκλοφορητές; Η πρώτη επίπτωση αφορά μελετητές και επενδυτές: Για όλες τις μελέτες κατασκευής και ανακαίνισης που θα υλοποιηθούν μετά τις αναφερόμενες ημερομηνίες εφαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυκλοφορητές που θα ανταποκρίνονται στον νέο κανονισμό. Αλλά και οι τελικοί χρήστες των κυκλοφορητών θα πρέπει αν δεν το έχουν ήδη κάνει να εστιάσουν στα μοντέλα με την υψηλότερη απόδοση. Τι πρέπει να γίνει κατά τη μελέτη και την εκπόνηση των προδιαγραφών; Ιδιαίτερα στα πλαίσια μεγάλων κατασκευαστικών έργων θα πρέπει από σήμερα να λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές απαιτήσεις της Οδηγίας ErP. Αν και ακόμα διατίθενται οι ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές της ενεργειακής κατηγορίας EFF2 και οι υδρολίπαντοι συμβατικοί κυκλοφορητές σταθερών στροφών, δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνονται υπόψη στις μελέτες ακόμη και αν τα αντίστοιχα έργα υλοποιηθούν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού της ΕΕ. Στην αντίθετη περίπτωση θα προκύψουν αργότερα δαπανηρές μετατροπές και προβλήματα τροφοδοσίας. Το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2011 (για ελαιολίπαντους κυκλοφορητές) και μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2013 (για υδρολίπαντους κυκλοφορητές) δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον μοντέλα που δεν θα εναρμονίζονται με την Οδηγία ErP. Για το λόγο αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερωθούν σήμερα κιόλας σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές και να τους δοθούν οι κατάλληλες συμβουλές αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση. Όταν η χρήση π.χ. των κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης αυξάνει το κόστος κατασκευής, η επισήμανση των πολύ χαμηλότερων μελλοντικών δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα πειστικό επιχείρημα. Υποστήριξη μπορεί να προσφέρει εδώ ο έλεγχος LCC (κόστους κύκλου ζωής) της Wilo. Στην ιστοσελίδα lcc-check.wilo.com μπορεί να γίνει σύγκριση διαφόρων κυκλοφορητών με τις αντλίες υψηλής απόδοσης της Wilo αναφορικά με το κόστος κύκλου ζωής τους. Κατά κανόνα διαφαίνεται μια γρήγορη απόσβεση των επιπλέον δαπανών αρχικής επένδυσης, λόγω της εξοικονόμησης των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται στην πορεία. Συνεπώς προτείνετε από σήμερα αποκλειστικά κυκλοφορητές οι οποίοι ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ή αντίστοιχα στην Οδηγία ErP. Με τον τρόπο αυτό όλα τα μελλοντικά έργα θα είναι εξασφαλισμένα - ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή υλοποίησής τους. Μια επισκόπηση των αντίστοιχων μοντέλων θα βρείτε στις ιστοσελίδες και

39 APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS 24/7 Πληροφορίες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα: Όλα γύρω από την Οδηγία ErP, καθώς και τα συστήματα υψηλής απόδοσης, από τον πρωτοπόρο της υψηλής απόδοσης.

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO.

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO. Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS * Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ο νέος

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Wilo Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 4569 Άνοιξη Αττικής Τ: 6483 F: 64836 wilo.info@wilo.gr www.wilo.gr Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. 938/4T/9/GR/CL YonosPICO_Flyer_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για μελετητές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. 02 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση!

Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση! Ecodesign Directive Magazine of Wilo 2011/2012 High Efficiency Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση! Εφαρμογή του πρώτου Κανονισμού της ΕΕ με απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για αντλίες Ελαιολίπαντες αντλίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε στην δημιουργικότητα.

Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Προϊοντικές πληροφορίες για μελετητές Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Αξιοποιήστε τώρα τα εργαλεία υποστήριξης της Wilo. Ξεκινήστε τη μελέτη σας τώρα. www.wilo-select.com Pioneering for You Pioneering for

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 80 14569 Άνοιξη Αττικής Τ: +30 210 6248300 F: +30 210 6248360 wilo.info@wilo.gr Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές.

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Ιδανική εφαρμογή των Yonos MAXO και Yonos MAXO-D. 02 Pioneering for You 03 «Ισχύς και απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO.

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. 2 Οδηγία ErP 3 Η Οδηγία ErP για υδρολίπαντους

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε έξυπνα με προϊόντα Wilo

Εργαστείτε έξυπνα με προϊόντα Wilo Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Εργαστείτε έξυπνα με προϊόντα Wilo Εξοικονομήστε χρόνο και εργαστείτε με άνεση, με αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO: Με αυτόματη λειτουργία εξαέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε ευέλικτα με προϊόντα Wilo

Εργαστείτε ευέλικτα με προϊόντα Wilo Πληροφορίες για μελετητές Εργαστείτε ευέλικτα με προϊόντα Wilo Πρωτοποριακές λύσεις για κτίρια εμπορικής και επαγγελματικής χρήσης. Η ιδανική αντλία για εσάς Απλά και γρήγορα: Επιλογή αντλιών με το Wilo-Select

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Στο ΦΕΚ 89 (19 Μαϊου 2008) όπου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο Άρθρο 6 αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε νέες ευκαιρίες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP!

Δημιουργήστε νέες ευκαιρίες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP! Pioneering for You Πληροφορίες για εγκαταστάτες, μελετητές και εμπόρους Δημιουργήστε νέες ευκαιρίες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP! 02 Οδηγία ErP 03 Συνοπτική παρουσίαση της Οδηγίας ErP και των σχετικών κανονισμών:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο εφαρμογών. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Συστήματα πυρόσβεσης για κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φυλλάδιο εφαρμογών. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Συστήματα πυρόσβεσης για κτιριακές εγκαταστάσεις. Φυλλάδιο εφαρμογών Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Συστήματα πυρόσβεσης για κτιριακές εγκαταστάσεις. 02 Η υπόσχεση 03 Wilo Pioneering for You. Τεχνολογία στην οποία μπορείτε να βασιστείτε. Με

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για μελετητές Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων

Πληροφορίες για μελετητές Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Πληροφορίες για μελετητές Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Λύσεις της Wilo για μισθωμένα, διοικητικά και επαγγελματικά κτίρια. 2 Η εταιρεία 3 Wilo Pioneering for You. Είμαστε δίπλα σας, σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ.

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ. ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ErP ready 2015 Η υψηλή απόδοση του μέλλοντος, διαθέσιμη σήμερα: οι νέοι κυκλοφορητές Ecocirc καλύπτουν πλήρως την οδηγία ErP η οποία θα ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Με βάση το άρθρο 1 του ΦΕΚ 1249 της 24ης Ιουνίου 2009 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες ηλεκτροκινητήρων της Ευρώπης μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος της ενέργειας Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση 2009

Γενική επισκόπηση 2009 Γενική επισκόπηση 2009 Αντλίες και συστήματα για κτηριακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, δημόσια ύδρευση και αποχέτευση Σειρά προϊόντων έκδοσης 50 Hz 2009 Σχεδιάστε τις εγκαταστάσεις σας εύκολα και αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Λύσεις της Wilo για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. 2 Η εταιρεία 3 Wilo Pioneering for You. Είμαστε δίπλα σας, σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Modulens O ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ADVANCE Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας >> >> >> Υψηλής απόδοσης ρυθμιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz Pioneering for You Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 214-5 Hz Γενική επισκόπηση Οι αντλίες και τα συστήματά μας για θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη, για παροχή νερού, ειδικές εφαρμογές, ακάθαρτα ύδατα και λύματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Έξυπνη ρύθμιση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO Στις θερμικές εγκαταστάσεις ( κυκλοφορητές) Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ( κυκλοφορητές) Στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης (κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας) Σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ( πιεστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

>> >> >> << www.klimatika.gr >> S ustainable Comfor t. Vivadens. Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση

>> >> >> << www.klimatika.gr >> S ustainable Comfor t. Vivadens. Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ Vivadens ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ EASYLIFE Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση >> >> >> Εξοικονόμηση ενέργειας Ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com Ποιότητα και απόδοση SOLARWORLD TOP QUALITY www.solarworld-hellas.com ΝΕΟ! 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣE 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ* Κορυφαία προϊόντα για κάθε εφαρμογή Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Innov Inn oven ens s ADV ADVANCE ANCE Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας >>> >> Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα η MAHLE Aftermarket σάς προσφέρει και συσκευές σέρβις κλιματιστικών της Behr.

Τώρα η MAHLE Aftermarket σάς προσφέρει και συσκευές σέρβις κλιματιστικών της Behr. Οι υπηρεσίες μας προς εξυπηρέτησή σας Τώρα η MAHLE Aftermarket σάς προσφέρει και συσκευές σέρβις κλιματιστικών της Behr. MAHLE Aftermarket και Behr Service μια συνεργασία για καλό κλίμα Η Behr διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Πανδημία στην αντικατάσταση του R22; Υπάρχει άραγε συνταγή για το κατάλληλο εμβόλιο ; Από τον κ.δανιήλ Παππά Διπλ.Μηχανολόγο Μηχ. www.ecoref.gr Η υποχρεωτική απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης. Μηνιαία έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Τεύχος 63 Η AHI CARRIER θα συμμετέχει στην έκθεση «Οικονομική Θέρμανση» & σας προσκαλεί στο περίπτερό της. Συστήματα Θέρμανσης Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30

Διαβάστε περισσότερα