Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Περιεχόμενα Γ ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 Γ.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 8 Γ.2 Αντικείμενο Έργου 9 Γ.2.1 Αρχιτεκτονική 11 Γ Αρχιτεκτονική Συστημάτων και Εφαρμογών 11 Γ Συμβατότητα και ομαλή ολοκλήρωση 16 Γ Ενδεικτική αρχιτεκτονική λύση 16 Γ Ασφάλεια διαλειτουργικότητα-συνεργασία υποσυστημάτων 19 Γ.3 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου 19 Γ.3.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου & Παραδοτέα 19 Γ Φάση Α' - Ανάλυση Απαιτήσεων - Λογικός Σχεδιασμός Μελέτη εφαρμογής 19 Γ Φάση Β' - Υλοποίηση Συστήματος 22 Γ Φάση Γ' - Προετοιμασία για τη θέση σε Παραγωγική Λειτουργία 24 Γ Φάση Δ' - Παραγωγική Λειτουργία 26 Γ Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 33 Γ.4 Προδιαγραφές Εξοπλισμού Δικτύου και Κεντρικών Συστημάτων 35 Γ.4.1 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 35 Γ.4.2 Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου 42 Γ.4.3 Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων 42 Γ Λογική Αρχιτεκτονική αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΛΠ 43 Γ Κανόνες επανασχεδιασμού Υλικοτεχνικής Υποδομής 45 Γ Αρχιτεκτονική Κεντρικού Συστήματος 47 Γ Υποσύστημα Υποστήριξης RDBMS (Database Tier) 47 Γ Υποσύστημα Διαχείρισης & αποθήκευσης Δεδομένων (SAN/Backup) 48 Γ Υποσύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών & Διοικητικο-οικονομικών Εφαρμογών Περιβάλλοντος Παραγωγής (Application Tier) 48 Γ Υποσύστημα Παρουσίασης και υπηρεσιών ζώνης DMZ (Web Access / DMZ tier) 48 Γ Υποσύστημα Διαχείρισης και υπηρεσιών υποδομής 49 Γ Πληροφοριακά στοιχεία για καθορισμό των μεγεθών των Συστημάτων (sizing) 49 Γ Άδειες χρήσης προϊόντων ORACLE 51 Γ Διαδικτυακή Πύλη (Portal) 53 Σελίδα 2 από 216

3 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ.5 Συστήματα Εφαρμογών Νέου ΟΠΣ 54 Γ.5.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 54 Γ Γενικές Παρατηρήσεις 54 Γ Παρατηρήσεις χρηστών για το Sparcs 56 Γ Παρατηρήσεις χρηστών για το Express 56 Γ EXPRESS_J 62 Γ Εφαρμογή Στατιστικής Υπηρεσίας 65 Γ Κίνηση Επιβατών-Οχημάτων 66 Γ Παρακολούθηση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης 66 Γ Διαχείριση Ζημιών 66 Γ Διαχείριση Car Terminal 66 Γ Σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης λιμένα 67 Γ Σύστημα προγραμματισμού κρουαζιερόπλοιων λιμένα 67 Γ.5.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 67 Γ Γενικές Παρατηρήσεις των Διοικητικο-οικονομικών εφαρμογών 67 Γ Γενική Λογιστική 68 Γ Λογιστική Παγίων στοιχείων 68 Γ Προϋπολογισμός 69 Γ Μισθοδοσία (Υπαλλήλων-Εργατών) 69 Γ Κοστολόγηση 71 Γ Σύστημα εκμετάλλευσης Προμηθευτών (Λογιστική προμηθευτών) 72 Γ Συμβάσεις-Προμήθειες 72 Γ Αποθήκες 73 Γ Σύστημα εκμετάλλευσης Πελατών (Λογιστική Πελατών) 74 Γ.5.3 Γ.5.4 PLAMS_V3 (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων) 76 Προμήθεια και εγκατάσταση ή Ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα καλύπτουν πληρέστερα τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρίας 76 Γ Εκπόνηση μελέτης για τη Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση λοιπού εμπορικού λιμένος 76 Γ Υλοποίηση εφαρμογής για τη Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση λοιπού εμπορικού λιμένος 76 Γ Σύνταξη προδιαγραφών για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής 85 Γ Υλοποίηση εφαρμογής Αναλυτική Λογιστικής 85 Γ Δημιουργία interfaces 86 Γ Ηλεκτρονικές πληρωμές 87 Γ.6 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 87 Σελίδα 3 από 216

4 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ.6.1 ΦΑΣΗ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 87 Γ Υπηρεσίες Ανάλυσης Απαιτήσεων Λογικού Σχεδιασμού Μελέτης Εφαρμογής 87 Γ Στόχος 87 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 88 Γ Επικαιροποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου 88 Γ Ανάλυση Απαιτήσεων 89 Γ Σχεδιασμός Συστήματος 90 Γ Μελέτη Ασφάλειας 90 Γ Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου 91 Γ Μελέτη Διατηρησιμότητας 92 Γ Διατηρησιμότητα Υφιστάμενων Εφαρμογών 92 Γ Μελέτη χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού 93 Γ Μελέτη Διαδικασιών λειτουργίας 94 Γ.6.2 ΦΑΣΗ Β' - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 94 Γ Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Λογισμικού 94 Γ ΣΤΟΧΟΣ 94 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 95 Γ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 95 Γ Εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών 95 Γ Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης 96 Γ Στόχος 96 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 97 Γ Παραμετροποίηση Λογισμικού 98 Γ Ανάπτυξη Λογισμικού 98 Γ Διασύνδεση Νέου ΟΠΣ με συστήματα/εφαρμογές (υφιστάμενα ή που υλοποιούνται παράλληλα) ή Συστήματα τρίτων 99 Γ Έλεγχος Συστήματος 99 Γ Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων 100 Γ Στόχος 100 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 100 Γ Εκπόνηση Μελέτης Μετάπτωσης Δεδομένων 100 Γ Μετάπτωση ηλεκτρονικών δεδομένων 101 Γ Μετάπτωση λειτουργίας 104 Γ.6.3 ΦΑΣΗ Γ' ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 104 Γ Υπηρεσίες Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία 104 Γ Στόχος 104 Σελίδα 4 από 216

5 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 104 Γ.6.4 ΦΑΣΗ Δ' ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 107 Γ Υπηρεσίες Υποστήριξης μετά την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου και μέχρι την Οριστική Παραλαβή 107 Γ Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας 107 Γ Τεχνική Υποστήριξη 107 Γ Πρώτο Επίπεδο Παρέμβασης (Helpdesk) 108 Γ Δεύτερο Επίπεδο Παρέμβασης (επιτόπου on site) 109 Γ Όροι που διέπουν τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 110 Γ Τεκμηρίωση των μελών του Helpdesk και της ΤΟΥ 111 Γ Μηνιαίες Εκθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης 111 Γ Χρόνοι Απόκρισης 112 Γ Χρόνοι Αποκατάστασης 112 Γ Ποσοστό Διαθεσιμότητας-Παράμετροι-Δείκτες Ποιότητας 116 Γ Απόκριση του συστήματος 117 Γ Ρήτρες Καθυστέρησης 118 Γ Υποστήριξη Διασυνδέσεων 118 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού 118 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών 119 Γ Πλαίσιο Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών119 Γ.7 Εκπαίδευση 120 Γ.7.1 Στόχος Εκπαίδευσης 120 Γ.7.2 Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 122 Γ Προετοιμασία & Οργάνωση της Εκπαίδευσης 122 Γ Εκπαίδευση Διαχειριστών (Administrators) του Συστήματος 123 Γ Εκπαίδευση Χρηστών του Συστήματος 124 Γ Πρακτική Εκπαίδευση (Hands on Training) 125 Γ Προϋποθέσεις για την διεξαγωγή της Εκπαίδευσης των τεχνικών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 125 Γ.7.3 Εκπαίδευση για τη Διαχείριση & λειτουργία συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, υπηρεσιών, βάσης δεδομένων, Portal 126 Γ.8 Προσφερόμενες Υπηρεσίες μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου 129 Γ.8.1 Περιορισμοί Δεσμεύσεις 129 Γ Σύμβαση Εγγύησης 129 Γ Σύμβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) 130 Γ.8.2 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, Εξοπλισμού και Λογισμικού 132 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού 133 Σελίδα 5 από 216

6 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Προληπτική Συντήρηση (Εργασίες και Ανταλλακτικά) του Εξοπλισμού 133 Γ Αποκατάσταση των Βλαβών και Ανωμαλιών Λειτουργίας του Εξοπλισμού 133 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών 133 Γ Πλαίσιο Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών 134 Γ Γνωστοποίηση / Έγκριση της Αναβάθμισης / Επανεγκατάστασης 135 Γ Προετοιμασία και Εκτέλεση της Αναβάθμισης / Επανεγκατάστασης 135 Γ.8.3 Ενημερωτικά εγχειρίδια και τεκμηρίωση 136 Γ.8.4 Προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικού τρίτων μετά την ολοκλήρωση του Έργου 137 Γ.8.5 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA))137 Γ Συντήρηση εξοπλισμού 137 Γ Συντήρηση Έτοιμου Λογισμικού 138 Γ Συντήρηση εφαρμογών 138 Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 139 Γ.9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 139 Γ.9.1 Φιλικότητα προς το χρήστη 139 Γ.9.2 Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα 140 Γ.9.3 Διαλειτουργικότητα 141 Γ.10 Ασφάλεια 142 Γ.10.1 Επίπεδα και Γενικές Αρχές Ασφάλειας 142 Γ.10.2 Κεντρικοποιημένη Υποδομή Ασφάλειας 143 Γ.10.3 Μελέτη Ασφάλειας 144 Γ.10.4 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων και Πολιτική Ασφάλειας 144 Γ.10.5 Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 145 Γ.10.6 Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας 145 Γ.10.7 Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή 146 Γ.10.8 Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων (Authorization Concept) 147 Γ.10.9 Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) 148 Γ.11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 148 Γ.11.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 149 Γ.11.2 Διευθυντής Έργου (Project Director) 151 Γ.11.3 Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου (Project Manager) 152 Γ.11.4 Μέλη Ομάδας Έργου 154 Γ.11.5 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 156 Γ.11.6 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 157 Γ.12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 157 Σελίδα 6 από 216

7 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ.12.1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 159 Γ Διαδικασίες Παράδοσης - εγκατάστασης - προσωρινής παραλαβής εξοπλισμού (Η/W, Δίκτυο) και λογισμικού συστημάτων 161 Γ Παράδοση - προσωρινή παραλαβή εφαρμογών 162 Γ Παρακολούθηση ανάπτυξης εφαρμογών 162 Γ Παράδοση -εγκατάσταση, προσωρινή παραλαβή εφαρμογών 163 Γ Προσωρινή Παραλαβή όλου του έργου 164 Γ.12.2 Οριστική Παραλαβή του Έργου 164 Γ Διαδικασίες Οριστικής παραλαβής εξοπλισμού (Η/W, Δίκτυο) και λογισμικού συστημάτων165 Γ Οριστική παραλαβή εφαρμογών 166 Γ.13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 168 Γ.13.1 Προδιαγραφές Εγκατάστασης Δομημένης Καλωδίωσης Κτιρίων 168 Γ.13.2 Προδιαγραφές Καλωδίωσης Οπτικού Δακτυλίου 176 Γ.14 Εγγύηση-Συντήρηση υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 201 Γ.14.1 HARDWARE-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 201 Γ.14.2 Χώροι Λειτουργίας Εξοπλισμού Πληροφορικής 204 Γ.14.3 Υπηρεσίες Συντήρησης 205 Γ.14.4 Διαδικασίες Ενημέρωσης - Δυσλειτουργιών 210 Γ.14.5 Σύμβαση Συντήρησης Υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 215 Γ.14.6 Τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών 215 Σελίδα 7 από 216

8 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του πληροφοριακού Συστήματος P-MIS του ΟΛΠ. Το σύστημα αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί (ενότητα Α.3) υλοποιήθηκε κατόπιν διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 1998 και εισήλθε σταδιακά σε παραγωγική λειτουργία από το Έκτοτε έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται διάφορες προσαρμογές και προσθήκες για να ικανοποιήσουν τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού με αποτέλεσμα το P- MIS να είναι άκρως απαραίτητο για τη λειτουργία του. Όμως σήμερα τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι εφαρμογές θεωρούνται παρωχημένα και απαιτείται αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει αφενός την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου σύγχρονου εξοπλισμού και αφετέρου αναβάθμιση των εφαρμογών (ή προμήθεια, εγκατάσταση και κατάλληλη παραμετροποίηση νέων εφαρμογών, τουλάχιστον ισοδυνάμων με τις υφιστάμενες) για την κάλυψη των σημερινών αναγκών και την προσφορά νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα. Επιπλέον, οι ελλείψεις του υφιστάμενου συστήματος, που έχουν επισημανθεί από το έμπειρο προσωπικό του Οργανισμού απαιτούν λύσεις, οι οποίες θα χρειαστεί να υλοποιηθούν με την προσθήκη νέων λειτουργιών ή εφαρμογών. Τέλος, στα παραπάνω προστίθεται η επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου. Η υλοποίηση και η θέση σε παραγωγική λειτουργία των παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω απαράβατα κριτήρια: Υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος (99,99%), Απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα Πλήρης κάλυψη των υφιστάμενων και των νέων (όπως εκφράζονται στο παρόν τεύχος) λειτουργικών αναγκών Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αναλυτική καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης λειτουργίας των εφαρμογών. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ο εντοπισμός των ιδιαίτερων παραμετροποιήσεων, που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο σύστημα του ΟΛΠ από την κατασκευάστρια εταιρεία NAVIS καθώς και άλλων παραμετροποιήσεων που έχουν γίνει από προσωπικό του ΟΛΠ. Εκτέλεση Upgrade Assessment Plan από την κατασκευάστρια εταιρία των εφαρμογών NAVIS ή την κατασκευάστρια εταιρία της επιχειρησιακής εφαρμογής, που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο. Σκοπός της φάσης αυτής είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των ενδεχόμενων διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών, που εφαρμόζονται τώρα από τον Οργανισμό σε σχέση µε τις επιχειρησιακές δυνατότητες που παρέχουν οι νέες εκδόσεις των εφαρμογών. Συμμετοχή από πλευράς του ΟΛΠ, στην παραπάνω διαδικασία των υπευθύνων των επιχειρησιακών εφαρμογών (Super Users) και των υπευθύνων Μηχανογράφησης (Administrators), έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι επιπλέον απαιτήσεις του Οργανισμού. Σελίδα 8 από 216

9 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Κάλυψη όλων των υφιστάμενων λειτουργικών προδιαγραφών από το νέο πληροφοριακό σύστημα. Η παράλληλη λειτουργία νέων και παλαιών εφαρμογών να γίνει χωρίς την παραμικρή διαταραχή των λειτουργιών του Οργανισμού. Η διαδικασία ελέγχου αποτελεσμάτων από την παράλληλη λειτουργία να εγγυηθεί την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού με τις νέες εφαρμογές. Η μετάπτωση των εφαρμογών και των δεδομένων, από το υπάρχον περιβάλλον στο νέο, αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς στην προτεινόμενη λύση και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αλλά και των Διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών του Οργανισμού. Η ύπαρξη on-site διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. Γ.2 Αντικείμενο Έργου Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την κάλυψη των υπαρχουσών και των μελλοντικών απαιτήσεων του Οργανισμού. Υλοποίηση νέων εφαρμογών και αναβάθμιση των υπαρχουσών με την χρήση λειτουργιών αυτοματισμού, που θα διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισμού και ιδιαιτέρα στην νευραλγική περιοχή του εμπορικού και επιβατικού λιμένα. Ισχυροποίηση της ιασυνδεσιµότητας γεωγραφικά διεσπαρμένων τόπων των οποίων η παραγωγική λειτουργία βασίζεται άμεσα στην προτεινόμενη αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού. Αύξηση της επεκτασιμότητας του συστήματος τόσο σε λειτουργικό, όσο και γεωγραφικό επίπεδο µε σκοπό τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών σε νέες οργανωτικές δομές του οργανισμού. H πολλαπλή βελτίωση των οργανωτικών δομών και του συστήματος λήψης αποφάσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Η βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός και η μεθοδευμένη και επί το πλέον προγραμματισμένη διαχείριση του εμπορικού και επιβατικού λιμένα. Επέκταση και αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής (παθητικού εξοπλισμού) με δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης σε Ολοκληρωμένες λύσεις Disaster Recovery & Business Continuity, εντός της περιοχής του Λιµένα Πειραιώς. Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου κεντρικού εξοπλισμού (εξυπηρετητές, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, εξοπλισμός δικτύου), αυξημένης απόδοσης και διαθεσιμότητας. Σελίδα 9 από 216

10 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Η εξασφάλιση των κρίσιμων δεδομένων των εφαρμογών από αστοχία του υλικού µε την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών. Η αδιάλειπτη λειτουργία (non stop, 99,99%) των συστημάτων λόγω της 24x7x365 λειτουργίας του λιμανιού για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των εφαρμογών, την αύξηση διακίνησης, του όγκου των δεδομένων, του αριθμού των χρηστών, του πλήθους των συναλλαγών κ.λ.π. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την υποστήριξη υπηρεσιών υποδομής ζωτικής σημασίας όπως: Internet Access - Firewall security, Antivirus policy, LDAP Services, DNS, Mail Βελτίωση διαδικασιών και απλοποίηση της ιαχειρισιµότητας µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης επέµβασης. Αύξηση διαλειτουργικότητας (interoperability) (επικοινωνία με πελάτες προμηθευτές μέσω EDI, XML,.) Εισαγωγή των υπηρεσιών, B2B, B2C, B2G (Ηλεκτρονικές Πληρωμές). Μετάπτωση των παραγωγικών βάσεων δεδομένων Oracle από version σε Oracle 10G ή νεότερη συμβατή με τις προτεινόμενες από τον Ανάδοχο Επιχειρησιακές εφαρμογές. Αναβάθμιση των υπαρχουσών επιχειρησιακών εφαρμογών ή προμήθεια νέων επιχειρησιακών εφαρμογών, σύμφωνα με τις προσδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος Παροχή Web services σύμφωνα με τα διεθνή standards, όπως περιγράφονται στον Διεθνή Οργανισμό (www.ws-i.org, μέσω των αναβαθμισμένων ή νέων επιχειρησιακών εφαρμογών, για επιπλέον αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πελάτες του, μέσω του διαδικτύου. Αναβάθμιση ή ανάπτυξη/προμήθεια νέων διοικητικο-οικονομικών εφαρμογών σύμφωνα με τις προσδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος Σύνταξη προδιαγραφών και ανάπτυξη / προμήθεια εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής και διασύνδεσή της, όπου απαιτείται, με άλλα συστήματα του Νέου ΟΠΣ, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Εκπόνηση μελέτης, σύνταξη προδιαγραφών και ανάπτυξη εφαρμογών για τιην κάλυψη των λοιπών διαδικασιών του εμπορικού Λιμένος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους της Διακήρυξης. Δυνατότητα εισαγωγής των σύγχρονων τεχνολογιών BarCode, OCR και RFID. Αλλαγή της αρχιτεκτονικής από μοντέλο client/server σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier) και web clients, όλων των υπαρχουσών εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί εξ αρχής για τον Οργανισμό και όσων θα αναπτυχθούν για τον Οργανισμό. Ομογενοποίηση της τεχνολογικής υποδομής των υπαρχουσών εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί εξ αρχής και όσων πρόκειται να αναπτυχθούν για λογαριασμό του Οργανισμού, σε μία και μόνο ενιαία πλατφόρμα από τις παρακάτω: Forms & Reports /J2EE Σελίδα 10 από 216

11 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-.ΝΕΤ Εγγύηση-Συντήρηση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος από την υπογραφή της Σύμβασης Υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ, μέχρι και την πλήρη ένταξή του σε παραγωγική λειτουργία. Μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. μέσα από ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα ελαχιστοποιήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες, θα βελτιστοποιήσει την παραγωγή, θα αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό, θα ελέγχει και θα βοηθά την συντήρηση του εξοπλισμού του. Γ.2.1 Αρχιτεκτονική Γ Αρχιτεκτονική Συστημάτων και Εφαρμογών Οι στόχοι της αναβάθμισης και βελτίωσης της μηχανογραφικής υποδομής της ΟΛΠ ΑΕ, έχει ήδη αναφερθεί σε άλλο κεφάλαιο. Περιληπτικά, αναφέρεται η δημιουργία μια κεντρικής πλατφόρμας υποδομών (συστημάτων, διαχείρισης), με απώτερο σκοπό, την ενίσχυση της ασφάλειας, την ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην διεθνή αγορά με την προσφορά υπηρεσιών προς τους τρίτους και την δημιουργία νέων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα διακήρυξη συμπεριλαμβάνεται η αναβάθμιση του δικτύου, από ΑΤΜ σε Gigabit με ταυτόχρονη επέκταση και αύξηση των καλωδίων των οπτικών ινών μέχρι την περιοχή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.), την εξασφάλιση δυνατότητας μελλοντικής επέκτασης σε Ολοκληρωμένες λύσεις Disaster Recovery & Business Continuity εντός της περιοχής του Λιµένα Πειραιώς. Η αναβάθμιση αυτή, θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών ζωνών ασφαλείας δεδομένων και λειτουργίας και αντικειμενικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (τράπεζες, πράκτορες κλπ). Η όλη σχεδίαση στηρίζεται, σε νέες τεχνολογίες αιχμής, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο, υψηλή διαθεσιμότητα σε επίπεδο δικτύου, συστημάτων, εφαρμογών και δίνει στον ΟΛΠ ΑΕ τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες εγγυημένου επιπέδου. Με γνώμονα το σύστημα-στόχο που περιγράφεται παρακάτω και τις αναλυτικές προδιαγραφές και ποσότητες που τεκμηριώνονται σε σχετικό παράρτημα (Δ.1.17 Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE)), ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει συγκεκριμένη τεχνική λύση η οποία: - Θα περιγράφει την συνολική προσέγγιση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και τη μεθοδολογία σχεδιασμού, τεκμηριώνοντας την συμμόρφωσή της με τους στόχους του έργου, όπως διατυπώνονται στην παρούσα διακήρυξη - Θα περιγράφει λεπτομερώς το επιμέρους υλικό και λογισμικό, τεκμηριώνοντας την συμμόρφωσή του με τους πίνακες προδιαγραφών του σχετικού παραρτήματος - Θα περιγράφει την τεχνική προσέγγιση (πλατφόρμα, εργαλεία) και την μεθοδολογία υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχων (συμπεριλαμβανομένης και της μεθοδολογίας δοκιμασιών) και διασφάλισης ποιότητας. - Θα περιγράφει και θα τεκμηριώνει τα τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της λύσης που εγγυώνται την ομαλή της ένταξη στο υπάρχον τεχνολογικό περιβάλλον του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Σελίδα 11 από 216

12 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- - Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν θα είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή θα παρέχουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και θα χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: 1. Την ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και συστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης 2. Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα 3. Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους - Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα ακολουθηθεί τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού (εύκολη διασύνδεση, επέκταση, αντικατάσταση μερών, κλπ) όσο και σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών (π.χ. αρθρωτός σχεδιασμός, επέκταση λειτουργικότητας, ύπαρξη APIs, κλπ). - Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. - Το σύστημα θα έχει αρχιτεκτονική Web 3-tier, η οποία αποτελεί το de facto πρότυπο για ανάλογα συστήματα, παρέχοντας ευελιξία της κατανομής του κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και ευκολία στην επεκτασιμότητα. Η λειτουργία των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών, που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, θα γίνεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους χρήστες του συστήματος. Στόχοι του σχεδιασμού πρέπει να είναι οι εξής: 1. Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας αυτών, 2. Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) εξασφαλίζοντας την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP v3 ή νεότερης έκδοσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζονται τα κάτωθι: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, Διαδεδομένα, τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, Διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα, Ακόμη, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει σουίτα εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τη διεπαφή του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους, Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Σελίδα 12 από 216

13 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς, Δυνατότητα Στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων, Δυνατότητα χρησιμοποίησης από τον χρήστη, συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών που θα περιέχουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων καθώς και τη δυνατότητα για δημιουργία ad-hoc αναφορών για την ανάλυση συγκεκριμένων παραμέτρων και υποθέσεων, Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας, Άμεση ανταλλαγή επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εφαρμογές υποστήριξης εργασιών γραφείου, Συνδυασμό και επεξεργασία στοιχείων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Η ανάλυση και παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με την κατά περίπτωση πιο πρόσφορη μορφή (πίνακες, γραφήματα, στατιστικά κ.λ.π.). Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήματος σε διαφορετικές ηλεκτρονικές μορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή τους (π.χ. ιστοσελίδες, απλό κείμενο, έγγραφα PDF. έγγραφα Word/Excel, σχεσιακοί πίνακες, κτλ) Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: 1. Της έγκαιρης προμήθειας και εγκατάστασης υλικού και λογισμικού 2. Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων, που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση 3. Της παροχής σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό αλλά και όποιες επιπλέον ενέργειες εγκατάστασης και παραμετροποίησης έγιναν επ αυτού, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε φάση μεταβολής. 4. Της ενημέρωσης και εκπαίδευσης τεχνικών και χρηστών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ό,τι αντικείμενο αφορά το υλικό και λογισμικό του νέου συστήματος ή άλλο αντικείμενο που ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρότασή του 5. Της ασφαλούς και χωρίς περιθώρια ρίσκου για τον Οργανισμό, μετάβασης των παραγωγικών βάσεων δεδομένων από την έκδοση στην Oracle 10g database. Η διαδικασία μετάβασης με χρήση των εργαλείων Import και Export) θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών (π.χ. συμβατότητα μηχανισμών database links) ή/και την ολοκλήρωσή τους όπου απαιτείται. 6. Της αναβάθμισης των λογισμικών, των υπαρχουσών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί για τον Ο.ΛΠ. Α.Ε. και μοντέλο client/server σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier) και web clients. Της αναβάθμισης των εφαρμογών, θα πρέπει να προηγηθεί η διερεύνηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που ενδεχομένως υπάρχουν ενσωματωμένα κυρίως στις υπάρχουσες client/server φόρμες και δεν υποστηρίζονται στην νέα web αρχιτεκτονική (π.χ συγκεκριμένου τύπου triggers, mouse events, icons, ActiveX controls κλπ). Τέτοιες περιπτώσεις, αν και στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν απαιτούν re-engineering θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 7. Της ασφαλούς μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο παραγωγικό σύστημα 8. Της κατάρτισης και εκτέλεσης δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) για το σύνολο του συστήματος σε συνεργασία με τους εκπροσώπους και το τεχνικό προσωπικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει στην πρότασή του συγκεκριμένα εργαλεία που συνιστά ή που θα χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία και εκτέλεση τέτοιων δοκιμών Σελίδα 13 από 216

14 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 9. Της πιστοποίησης καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή και σύμφωνα με τα όσα περιγράφει η πρότασή του και οι τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 10. Της παροχής τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το πλαίσιο που οριοθετείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος και την πρότασή του Οι διαστάσεις, η κρισιμότητα αλλά και οι εξειδικευμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν το Kέντρο Διαχείρισης Δεδομένων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπαγορεύουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις τόσο για τις ιδιότητες των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού, όσο και για τον γενικότερο σχεδιασμό της λύσης που θα προτείνει ο ανάδοχος. Ο σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη το πιο κάτω λογικό μοντέλο. Σελίδα 14 από 216

15 MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.» Σελ. 15 από 216

16 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Συμβατότητα και ομαλή ολοκλήρωση Η λύση που θα προταθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή του Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπως και τους γενικότερους επιχειρησιακούς της στόχους που αφορούν ενοποίηση τεχνολογιών, υποδομών, εφαρμογών και δεδομένων (enterprise integration) Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος, στην πρότασή του, θα πρέπει να περιγράφει και να τεκμηριώνει: 1. Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου εξοπλισμού και της μεθόδου υλοποίησης της συνολικής υποδομής που εγγυώνται την ομαλή συνεργασία και διασύνδεση με την υφιστάμενη υποδομή και τις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις/εγκαταστάσεις Για τις περιπτώσεις, όπου ο εξοπλισμός που προδιαγράφεται, πρόκειται να φιλοξενήσει υπάρχον λογισμικό/εφαρμογές, πρέπει να τεκμηριώνεται η πλήρης συμβατότητα αυτών. 2. Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου περιβάλλοντος που εξασφαλίζουν την δυνατότητα του Ο.Λ.Π. να θέσει σε λειτουργία υφιστάμενες εφαρμογές με τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διαθέτει. 3. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης και την μεθοδολογική προσέγγισή του για την ολοκλήρωσή της, που εξασφαλίζουν την ομαλή ένταξη του τελικού συστήματος στη δικτυακή υποδομή του Ο.Λ.Π. Α.Ε, χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες σε υπαρκτά συστήματα που ήδη λειτουργούν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της προτεινόμενης λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται να εξομαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες. Γ Ενδεικτική αρχιτεκτονική λύση Για την τεχνική ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος θα εγκατασταθούν κεντρικοί εξυπηρετητές με όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα των λειτουργικών περιοχών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (application, database servers κλπ). Το μοντέλο λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι το Web 3-tier. Στο επόμενο σχήμα (σχήμα 3) παρουσιάζεται το μοντέλο λειτουργίας, όπως αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί στο προς υλοποίηση πληροφοριακό σύστημα. Περιλαμβάνει τρία λογικά επίπεδα (tiers): o Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων. o Το επίπεδο εφαρμογών (application tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής o Το επίπεδο χρηστών (client tier), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. Σελ. 16 από 216

17 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Tier 1 - Client Tier 2 - Applications Tier 3 - Database Client 1 Express Client 2 Express J Client 3 Λογιστική Μισθοδοσία PLAMS Database Client n Πρωτόκολλο Σχήμα 3: Μοντέλο Λειτουργίας Ο Υποψήφιος Ανάδοχος σε συνεργασία με την ΟΛΠ ΑΕ θα προβεί σε σχετική μελέτη και θα ορίσει διαδικασίες, όπου θα φαίνεται καθαρά η πολιτική που θα εφαρμοστεί στο νέο ΟΠΣ. Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι web-based προκειμένου να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτές μέσω του διαδικτύου και η λειτουργικότητά τους να μην εξαρτάται από τον web browser η το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας των χρηστών (clients). Μια ενδεικτική φυσική αρχιτεκτονική των υποδομών παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Σελ. 17 από 216

18 MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.» Σελ. 18 από 216

19 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Ασφάλεια διαλειτουργικότητα-συνεργασία υποσυστημάτων Είναι γεγονός ότι τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, με το πλήθος της λειτουργικότητας που παρέχουν σε ένα οργανισμό, είναι πολύπλοκα και σπονδυλωτά στην αρχιτεκτονική τους. Αποτελούνται εν γένει από ένα αριθμό συνιστωσών, με διακριτό ρόλο η κάθε μία, όπως π.χ. υποσύστημα ERP, υποσύστημα διαδικτυακής πύλης Portal, εξειδικευμένες εφαρμογές, κ.λπ. Επίσης, είναι συχνό φαινόμενο η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων να έχει γίνει σταδιακά, με νέα υποσυστήματα να προσθέτονται και να συμπληρώνουν / αντικαθιστούν το υπάρχον σύστημα. Ο ΟΛΠ έχει την ανάγκη να αποκτήσει τα κορυφαία ανά κατηγορία συστήματα τα συστήματα αυτά θα είναι σίγουρα «best-of-breed», και θα δώσουν μία νέα διάσταση στην ΙΤ υποδομή του οργανισμού και τις δυνατότητές του. Δύο βασικά προβλήματα που ανακύπτουν και που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ανάπτυξη του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος είναι: Η διασφάλιση της ενιαίας, ασφαλούς και διαβαθμισμένης πρόσβασης στα επιμέρους υποσυστήματα. Η συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποσυστημάτων. Γ.3 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου Γ.3.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου & Παραδοτέα Οι κύριες Φάσεις του Έργου σε αντιστοίχιση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα, περιγράφονται παρακάτω: Γ εφαρμογής Φάση Α' - Ανάλυση Απαιτήσεων - Λογικός Σχεδιασμός Μελέτη Προς τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί στενά με το προσωπικό του Αναθέτοντος Φορέα και να προβεί σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μετάβαση στην επόμενη Φάση, που αφορά στην υλοποίηση των επιμέρους Υποσυστημάτων και την ολοκλήρωση του νέου ΟΠΣ. Στη συνέχεια παρατίθενται οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Α', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (μελέτη χώρων εγκατάστασης, υφισταμένων συστημάτων και εφαρμογών, κατάστασης δικτύου κλπ) (AS IS) 2. Επικαιροποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου (βλ. Γ ) 3. Εκπόνηση Μελέτης χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού 4. Ανάλυση Απαιτήσεων (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα 5. Εκπόνηση Μελέτης Διαδικασιών Λειτουργίας 6. Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα 7. Εκπόνηση Μελέτης Ασφάλειας (βλ. Γ Σελ. 19 από 216

20 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 8. Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης Ποιότητας Έργου (βλ. Γ ) 9. Προετοιμασία & Οργάνωση της Εκπαίδευσης (βλ. Γ.7.2.1) 10. Έλεγχος Ποιότητας Δεδομένων (βλ. Γ ) 11. Εκπόνηση Μελέτης Μετάπτωσης Δεδομένων (βλ. Γ ) 12. Μελέτη διατηρησιμότητας (βλ. Γ ) 13. Μελέτη για το Εμπορικό Λιμάνι (πλην Σ.ΕΜΠΟ) (βλ. Γ.5.4.1, Γ.5.4.2, Δ.2.8) 14. Μελέτη για την υλοποίηση του Portal (βλ. Γ ) 15. Εκπόνηση Μελέτης ενοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του ΟΛΠ (βλ. Γ.3.1.1) 16. Έναρξη εργασιών υλοποίησης παθητικού δικτύου (ολοκλήρωση στη Β Φάση) 17. Εκπόνηση Μελέτης μεταφοράς-μετεγκατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου και μεταφοράς του κεντρικού δικτυακού κόμβου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε άλλη τοποθεσία, εντός της Λιμενικής ζώνης Παραδοτέα Φάσης Α' ΠΕ-Α1-1: Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου ΠΕ - Α3-1: Μελέτη χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού ΠΕ Α4-1: Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων(GAP ANALYSIS) ανά υποσύστημα ΠΕ - Α5-1: Μελέτη διαδικασιών λειτουργίας ΠΕ Α6-1: Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος ανά υποσύστημα ΠΕ Α7-1: Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας ΠΕ Α8-1: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή ΠΕ Α9-1: Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) ΠΕ Α10-1 Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου ΠΕ - Α11-1: Μελέτη σχεδίασης εκπαίδευσης ΠΕ Α12-1: Αναφορά Ποιότητας Δεδομένων ΠΕ Α13-1: Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων ΠΕ - Α14-1: Μελέτη διατηρησιμότητας ΠΕ Α15-1: Μελέτη για το Εμπορικό Λιμάνι (πλην Σ.ΕΜΠΟ) ΠΕ Α16-1: Μελέτη για την υλοποίηση του Portal (βλέπε Γ ) ΠΕ Α17-1: Μελέτη Ασφαλείας για την ενοποίηση του εσωτερικού και εξωτερικού Δικτύου Σελ. 20 από 216

21 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Παραδοτέο ΠΕ Α18-1: Μελέτη μεταφοράς-μετεγκατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου και μεταφοράς του κεντρικού δικτυακού κόμβου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε άλλη τοποθεσία, εντός της Λιμενικής ζώνης (βλέπε ενότητα Γ.4.1) Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου O Ανάδοχος σε διάστημα ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης του έργου και αφού 1. μελετήσει επιτόπου την οργανωτική δομή και τις ιδιαιτερότητες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2. αποτυπώσει τις απαιτήσεις του 3. λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερα περιοριστικές χρονικές απαιτήσεις 4. καταγράψει τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου με βάση τις τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου. Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα, των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου Άρθρο I. Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου Άρθρο II. Σχέδιο Επικοινωνίας Άρθρο III. Προγραμματισμός Έργου Άρθρο IV. Διαχείριση Θεμάτων Άρθρο V. Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων Άρθρο VI. Διασφάλιση Έλεγχος Ποιότητας Άρθρο VII. Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων Άρθρο VIII. Διαχείριση Αλλαγών Άρθρο IX. Διοικητική Πληροφόρηση. Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων (GAP ANALYSIS)-Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος Μελέτη εφαρμογής o o o Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου καθώς και οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της Σύμβασης, της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. Οριστικοποίηση εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση-προτεινόμενο σχεδιασμό. Καταγραφή απαιτήσεων εξοπλισμού με στόχο την ομαλή λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Σελ. 21 από 216

22 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- o o o o Τελική αρχιτεκτονική, προδιαγραφές και προτεραιότητες όσο αφορά τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό (εάν αυτός απαιτείται) και λογισμικό Ανάλυση Διαδικασιών εργασιών Δικτύου, Συστημάτων, Εφαρμογών, κλπ Διασυνδεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού με τις υπό εγκατάσταση εφαρμογές Σχέδιο Παραμετροποίησης και σχεδιασμού των υποσυστημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή (διαγράμματα οντοτήτων ροών, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια, συνδεσιμότητα εφαρμογών, κλπ) με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες και ανάγκες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Μελέτη διαδικασιών λειτουργίας o Καθορισμός κανόνων και προσαρμογή των διαδικασιών (συναλλασσομένων και υπηρεσιών) για τη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας o Πολιτική ασφάλειας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων o Σχέδιο Μετάπτωσης με αναλυτική πρόταση σχετικά με τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο ΟΠΣ με στοιχεία από το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Μελέτη σχεδίασης εκπαίδευσης o o Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεθοδολογία ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, δομή προγραμμάτων σπουδών. Ανίχνευση Εκπαιδευτικών αναγκών σε στελέχη του Ο.Λ.Π. Α.Ε. o Προσωπικά προφίλ καταρτιζομένων και δεξιότητες ως αποτέλεσμα της Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών. Μελέτη Ασφαλείας για την ενοποίηση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου o Σχέδο ενοποίησης των εσωτερικών δικτύων του ΟΛΠ με το Διαδίκτυο, που θα εξασφαλίζει την ουσιαστική, αποτελεσματική και μέγιστη δυνατή ασφάλεια πρόσβασης στο INTERNET. Γ Φάση Β' - Υλοποίηση Συστήματος Η Φάση Β' περιλαμβάνει την υλοποίηση του νέου ΟΠΣ και τις συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι η εγκατάσταση του περιβάλλοντος Ανάπτυξης / Δοκιμών και αυτού των Δοκιμών Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης και άρα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην αρχή της Φάσης Β', ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση του περιβάλλοντος Παραγωγικής Εκμετάλλευσης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προς τέλος της Φάσης Β', έτσι ώστε να είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία, η μετάπτωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων. Στη συνέχεια παρατίθενται οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Β', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Ολοκλήρωση παθητικού δικτύου (βλ Γ.13, Γ.13.1, Γ.13.2) Σελ. 22 από 216

23 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 2. Εγκατάσταση ενεργών δικτυακών υποδομών(βλ.γ.6.2.1) 3. Ενοποίηση εσωτερικών δικτύων και εξωτερικού δικτύου (Internet) (βλ. Γ.4.1) 4. Εγκατάσταση Εξοπλισμού για το περιβάλλον Παραγωγής, Ανάπτυξης / Δοκιμών και το περιβάλλον Δοκιμών Αποδοχής/ Εκπαιδεύσεων (βλ.γ.6.2.1) 5. Παραμετροποίηση λογισμικού (βλ. Γ ,.Γ ) 6. Ανάπτυξη λογισμικού (βλ..γ ) 7. Διασύνδεση Νέου ΟΠΣ με τρίτα συστήματα / εφαρμογές (υφιστάμενα ή που υλοποιούνται παράλληλα) (βλ. Γ ) 8. Εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών (βλ. Γ ) 9. Οριστικοποίηση Ελέγχου Ποιότητας Δεδομένων 10. Εκπόνηση τεύχους σεναρίων χρήσης 11. Μετάπτωση δεδομένων, που είναι απαραίτητα για την έναρξη της Φάσης Γ του Έργου (βλ. Γ ) 12. Μελέτη παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (βλ. Γ ) 13. Έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS) 14. Έλεγχος Δικτύου και Συστημάτων (βλ. Γ ) 15. Εκπαίδευση Διαχειριστών (Administrators) του Συστήματος (βλ. Γ.7.2.2) 16. Εκπαίδευση κρίσιμων και τελικών Χρηστών του Συστήματος (βλ. Γ Παραδοτέα Φάσης Β' ΠΕ Β1-1: Μελέτη πιστοποίησης δικτύου ΠΕ Β2-1: Τεκμηρίωση δικτύου ΠΕ Β3-1: Εγχειρίδια Εγκατάστασης Εξοπλισμός & λογισμικό συστήματος και δικτύου ΠΕ Β4-1: Τεύχος Παραμετροποίησης ΠΕ Β5-1: Πηγαίος κώδικας (source codes) Άδειες χρήσης ΠΕ Β6-1: Τελική αναφορά ποιότητας Δεδομένων ΠΕ Β7-1: Τεύχος Σεναρίων Χρήσης ΠΕ Β8-1: Ειδικό Λογισμικό Εκκαθάρισης δεδομένων Μετάπτωσης ΠΕ-Β9-1: Μελέτη παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών ΠΕ-Β10-1: Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών ΠΕ Β11-1: Πλάνο Ελέγχου Σελ. 23 από 216

24 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- ΠΕ Β12-1: Τεύχος Ελέγχου Καλής Λειτουργίας ΠΕ Β13-1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης ΠΕ Β14-1 : Εγχειρίδια Κατάρτισης Παραδοτέο ΠΕ Β15-1 : Εκπαιδευτικό Υλικό Πλάνο Ελέγχου o Σενάρια δοκιμών λειτουργικών προδιαγραφών και παραμετροποίησης του νέου ΟΠΣ με στόχο την πλήρη εφαρμογή στις επιχειρησιακές ανάγκες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. o Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να προβλέπονται εκτέλεση : - αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests), - δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests), - δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) - δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests). Πρόγραμμα Εκπαίδευσης- Εκπαιδευτικό υλικό o o Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, του υλικού που θα δημιουργηθεί, της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης Ώρες εκπαίδευσης χρηστών (σε διαχειριστές, επιλεγμένους χρήστες, τελικούς χρήστες) Μελέτη Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών o Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμός και μέθοδος καταγραφής δεικτών απόδοσης του νέου ΟΠΣ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.. o Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου απόδοσης τεχνικού και πραγματικού φόρτου του νέου ΟΠΣ του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Γ Φάση Γ' - Προετοιμασία για τη θέση σε Παραγωγική Λειτουργία Οι υπηρεσίες προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία στοχεύουν στον έλεγχο της καλής λειτουργίας του νέου ΟΠΣ από τους μελλοντικούς του χρήστες. Στα πλαίσια της Φάσης Γ' ολοκληρώνονται και οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, με την Πρακτική Εκπαίδευση των Χρηστών, καθώς και οι Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων. Αναλυτικά παρατίθενται στη συνέχεια οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Γ', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Ολοκλήρωση διαδικασιών φάσης Β 2. Προετοιμασία για Παραγωγική Λειτουργία (βλ.. Γ ) 3. Ολοκλήρωση της μετάπτωσης του συνόλου των δεδομένων (βλ. Γ ) Σελ. 24 από 216

25 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 4. Εκπόνηση Μελέτης Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) 5. Παράλληλη λειτουργία (βλ. Παράλληλη_λειτουργία, Γ.6.3.1) 6. Αποκατάσταση λαθών ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις, προσαρμογές, τροποποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων 7. Πρακτική Εκπαίδευση (βλ.. Γ.7.2.4) Παραδοτέα Φάσης Γ' ΠΕ Γ1-1: Τεύχη Τεχνικής και Λειτουργικής τεκμηρίωσης ΠΕ Γ2-1: Πλάνο εργασιών θέσης σε λειτουργία Συστήματος ΠΕ Γ3-1: Κανόνες τήρησης Διαδικασιών ΠΕ Γ4-1: Αποτελέσματα ελέγχων καταχωρηθέντων δεδομένων ΠΕ Γ5-1: Αποτελέσματα ελέγχων μετάπτωσης ΠΕ Γ6-1: Μετάπτωση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών του Οργανισμού από το παλαιό στο νέο σύστημα. ΠΕ Γ7-1: Μελέτη Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) ΠΕ Γ8-1: Τεύχος αποτελεσμάτων ελέγχου, διαδικασιών παράλληλης λειτουργίας ΠΕ Γ9-1: Επικαιροποιημένος πηγαίος κώδικας (source codes) Παρεχόμενες ώρες εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο (hands-on- training) Μελέτη Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) o o Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμό και μέθοδο καταγραφής δεικτών απόδοσης της εφαρμογής. Μεθοδολογία και τελικά σενάρια ελέγχου αποδοχής, προδιαγραφές μηνιαίων ελέγχων των όρων του συμφωνημένου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, προδιαγραφές αναφορών (αναλυτικών και συγκεντρωτικών Έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) Μετάπτωση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών του Οργανισμού από το παλαιό στο νέο σύστημα. Σελ. 25 από 216

26 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Τοπική υποστήριξη χρηστών Νέο ΟΠΣ Παρεχόμενες ώρες εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο (hands-on- training) Προσωρινή παραλαβή Έργου Γ Φάση Δ' - Παραγωγική Λειτουργία Στα πλαίσια της Φάσης Δ' παρέχονται οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας καθώς και οι Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών. Αναλυτικά παρατίθενται στη συνέχεια οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Δ', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Τεχνική Υποστήριξη (βλ. Γ ) σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (βλ. Γ ) 2. Υποστήριξη Διασυνδέσεων (βλ. Γ ) 3. Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού (Συστημάτων και Δικτύου) (βλ..γ ) 4. Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών (βλ. Γ , Γ ) 5. Επικαιροποίηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) Παραδοτέα Φάσης Δ' ΠΕ Δ1-1: Μηνιαίες Εκθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης (για κάθε μήνα παραγωγικής λειτουργίας της Φάσης Δ) ΠΕ Δ2-1: Επικαιροποιημένα Τεύχη Τεχνικής και Λειτουργικής τεκμηρίωσης (όποτε απαιτείται) ΠΕ Δ3-1: Επικαιροποιημένος πηγαίος κώδικας (source codes) ΠΕ Δ4-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) Οριστική Παραλαβή του Έργου Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρατίθενται οι Φάσεις, που συνιστούν το Έργο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα Παραδοτέα ανά Φάση, η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια κάθε Φάσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής της από την υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται στους υποψήφιους Αναδόχους ότι η μετάβαση από τη μία Φάση στην επόμενη προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωσή της με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Π.Ε. και προϋποθέτει την αποδοχή από πλευράς Ε.Π.Ε.Ε. των αντίστοιχων παραδοτέων της Φάσης. Σελ. 26 από 216

27 Πίνακας 1: Φάσεις Υλοποίησης Έργου Α/α Τίτλος Φάσης Παρεχόμενες Υπηρεσίες Παραδοτέα Εκτιμώμενη Χρονική Διάρκεια / Παραλαβή από την υπογραφή της Σύμβασης 1 Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός Μελέτη εφαρμογής Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (μελέτη χώρων εγκατάστασης, υφισταμένων συστημάτων και εφαρμογών, κατάστασης δικτύου κλπ) (AS IS) Επικαιροποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου (βλ. Γ ) Εκπόνηση Μελέτης χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού Ανάλυση Απαιτήσεων (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα Εκπόνηση Μελέτης Ασφάλειας (βλ. Γ Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης Ποιότητας Έργου (βλ. Γ ) ΠΕ-Α1-1:Καταγραφή κατάστασης υφισταμένης ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου ΠΕ - Α3-1: Μελέτη χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού ΠΕ Α4-1: Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων(GAP ANALYSIS) ανά υποσύστημα ΠΕ Α6-1:Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος ανά υποσύστημα ΠΕ Α7-1:Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας ΠΕ Α8-1: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή ΠΕ Α9-1:Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) ΠΕ Α10-1 Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου Διάρκεια: 3 μήνες Παραλαβή: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Σημ.1: Τα ΠΕ Α2-1 «Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου» και ΠΕ Α10-1 «Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου» θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα Φορέα εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Σημ.2: Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα 50 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να παρουσιάσει στον Αναθέτοντα Φορέα Προσχέδιο του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης Α. σελ. 27 από 216

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού Bank Budget MIS To Bank Budget MIS είναι μια ολοκληρωμένη web-based εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των στοιχείων και μεγεθών προϋπολογισμού ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ KAI ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος του παρόντος Έργου, είναι η εγκατάσταση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Διοικητικού οικονομικού συστήματος πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Total Support. ProTeleSys - 1 -

Total Support. ProTeleSys - 1 - Total Support - 1 - Total Support The After Sale Support Σήμερα πια, κανείς δεν αμφισβητεί την σημαντικότητα των παροχών από την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την ανυπέρβλητη προσφορά τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (SIEM SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT) Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ο Ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης

Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης Παρουσίαση Έργου «Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της αλιευτικής δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών για τις ανάγκες του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 19/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 56598 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα