Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Περιεχόμενα Γ ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 Γ.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 8 Γ.2 Αντικείμενο Έργου 9 Γ.2.1 Αρχιτεκτονική 11 Γ Αρχιτεκτονική Συστημάτων και Εφαρμογών 11 Γ Συμβατότητα και ομαλή ολοκλήρωση 16 Γ Ενδεικτική αρχιτεκτονική λύση 16 Γ Ασφάλεια διαλειτουργικότητα-συνεργασία υποσυστημάτων 19 Γ.3 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου 19 Γ.3.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου & Παραδοτέα 19 Γ Φάση Α' - Ανάλυση Απαιτήσεων - Λογικός Σχεδιασμός Μελέτη εφαρμογής 19 Γ Φάση Β' - Υλοποίηση Συστήματος 22 Γ Φάση Γ' - Προετοιμασία για τη θέση σε Παραγωγική Λειτουργία 24 Γ Φάση Δ' - Παραγωγική Λειτουργία 26 Γ Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 33 Γ.4 Προδιαγραφές Εξοπλισμού Δικτύου και Κεντρικών Συστημάτων 35 Γ.4.1 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 35 Γ.4.2 Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου 42 Γ.4.3 Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων 42 Γ Λογική Αρχιτεκτονική αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΛΠ 43 Γ Κανόνες επανασχεδιασμού Υλικοτεχνικής Υποδομής 45 Γ Αρχιτεκτονική Κεντρικού Συστήματος 47 Γ Υποσύστημα Υποστήριξης RDBMS (Database Tier) 47 Γ Υποσύστημα Διαχείρισης & αποθήκευσης Δεδομένων (SAN/Backup) 48 Γ Υποσύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών & Διοικητικο-οικονομικών Εφαρμογών Περιβάλλοντος Παραγωγής (Application Tier) 48 Γ Υποσύστημα Παρουσίασης και υπηρεσιών ζώνης DMZ (Web Access / DMZ tier) 48 Γ Υποσύστημα Διαχείρισης και υπηρεσιών υποδομής 49 Γ Πληροφοριακά στοιχεία για καθορισμό των μεγεθών των Συστημάτων (sizing) 49 Γ Άδειες χρήσης προϊόντων ORACLE 51 Γ Διαδικτυακή Πύλη (Portal) 53 Σελίδα 2 από 216

3 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ.5 Συστήματα Εφαρμογών Νέου ΟΠΣ 54 Γ.5.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 54 Γ Γενικές Παρατηρήσεις 54 Γ Παρατηρήσεις χρηστών για το Sparcs 56 Γ Παρατηρήσεις χρηστών για το Express 56 Γ EXPRESS_J 62 Γ Εφαρμογή Στατιστικής Υπηρεσίας 65 Γ Κίνηση Επιβατών-Οχημάτων 66 Γ Παρακολούθηση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης 66 Γ Διαχείριση Ζημιών 66 Γ Διαχείριση Car Terminal 66 Γ Σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης λιμένα 67 Γ Σύστημα προγραμματισμού κρουαζιερόπλοιων λιμένα 67 Γ.5.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 67 Γ Γενικές Παρατηρήσεις των Διοικητικο-οικονομικών εφαρμογών 67 Γ Γενική Λογιστική 68 Γ Λογιστική Παγίων στοιχείων 68 Γ Προϋπολογισμός 69 Γ Μισθοδοσία (Υπαλλήλων-Εργατών) 69 Γ Κοστολόγηση 71 Γ Σύστημα εκμετάλλευσης Προμηθευτών (Λογιστική προμηθευτών) 72 Γ Συμβάσεις-Προμήθειες 72 Γ Αποθήκες 73 Γ Σύστημα εκμετάλλευσης Πελατών (Λογιστική Πελατών) 74 Γ.5.3 Γ.5.4 PLAMS_V3 (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων) 76 Προμήθεια και εγκατάσταση ή Ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα καλύπτουν πληρέστερα τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρίας 76 Γ Εκπόνηση μελέτης για τη Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση λοιπού εμπορικού λιμένος 76 Γ Υλοποίηση εφαρμογής για τη Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση λοιπού εμπορικού λιμένος 76 Γ Σύνταξη προδιαγραφών για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής 85 Γ Υλοποίηση εφαρμογής Αναλυτική Λογιστικής 85 Γ Δημιουργία interfaces 86 Γ Ηλεκτρονικές πληρωμές 87 Γ.6 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 87 Σελίδα 3 από 216

4 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ.6.1 ΦΑΣΗ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 87 Γ Υπηρεσίες Ανάλυσης Απαιτήσεων Λογικού Σχεδιασμού Μελέτης Εφαρμογής 87 Γ Στόχος 87 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 88 Γ Επικαιροποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου 88 Γ Ανάλυση Απαιτήσεων 89 Γ Σχεδιασμός Συστήματος 90 Γ Μελέτη Ασφάλειας 90 Γ Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου 91 Γ Μελέτη Διατηρησιμότητας 92 Γ Διατηρησιμότητα Υφιστάμενων Εφαρμογών 92 Γ Μελέτη χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού 93 Γ Μελέτη Διαδικασιών λειτουργίας 94 Γ.6.2 ΦΑΣΗ Β' - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 94 Γ Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Λογισμικού 94 Γ ΣΤΟΧΟΣ 94 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 95 Γ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 95 Γ Εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών 95 Γ Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης 96 Γ Στόχος 96 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 97 Γ Παραμετροποίηση Λογισμικού 98 Γ Ανάπτυξη Λογισμικού 98 Γ Διασύνδεση Νέου ΟΠΣ με συστήματα/εφαρμογές (υφιστάμενα ή που υλοποιούνται παράλληλα) ή Συστήματα τρίτων 99 Γ Έλεγχος Συστήματος 99 Γ Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων 100 Γ Στόχος 100 Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 100 Γ Εκπόνηση Μελέτης Μετάπτωσης Δεδομένων 100 Γ Μετάπτωση ηλεκτρονικών δεδομένων 101 Γ Μετάπτωση λειτουργίας 104 Γ.6.3 ΦΑΣΗ Γ' ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 104 Γ Υπηρεσίες Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία 104 Γ Στόχος 104 Σελίδα 4 από 216

5 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 104 Γ.6.4 ΦΑΣΗ Δ' ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 107 Γ Υπηρεσίες Υποστήριξης μετά την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου και μέχρι την Οριστική Παραλαβή 107 Γ Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας 107 Γ Τεχνική Υποστήριξη 107 Γ Πρώτο Επίπεδο Παρέμβασης (Helpdesk) 108 Γ Δεύτερο Επίπεδο Παρέμβασης (επιτόπου on site) 109 Γ Όροι που διέπουν τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 110 Γ Τεκμηρίωση των μελών του Helpdesk και της ΤΟΥ 111 Γ Μηνιαίες Εκθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης 111 Γ Χρόνοι Απόκρισης 112 Γ Χρόνοι Αποκατάστασης 112 Γ Ποσοστό Διαθεσιμότητας-Παράμετροι-Δείκτες Ποιότητας 116 Γ Απόκριση του συστήματος 117 Γ Ρήτρες Καθυστέρησης 118 Γ Υποστήριξη Διασυνδέσεων 118 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού 118 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών 119 Γ Πλαίσιο Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών119 Γ.7 Εκπαίδευση 120 Γ.7.1 Στόχος Εκπαίδευσης 120 Γ.7.2 Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 122 Γ Προετοιμασία & Οργάνωση της Εκπαίδευσης 122 Γ Εκπαίδευση Διαχειριστών (Administrators) του Συστήματος 123 Γ Εκπαίδευση Χρηστών του Συστήματος 124 Γ Πρακτική Εκπαίδευση (Hands on Training) 125 Γ Προϋποθέσεις για την διεξαγωγή της Εκπαίδευσης των τεχνικών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 125 Γ.7.3 Εκπαίδευση για τη Διαχείριση & λειτουργία συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, υπηρεσιών, βάσης δεδομένων, Portal 126 Γ.8 Προσφερόμενες Υπηρεσίες μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου 129 Γ.8.1 Περιορισμοί Δεσμεύσεις 129 Γ Σύμβαση Εγγύησης 129 Γ Σύμβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) 130 Γ.8.2 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, Εξοπλισμού και Λογισμικού 132 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού 133 Σελίδα 5 από 216

6 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Προληπτική Συντήρηση (Εργασίες και Ανταλλακτικά) του Εξοπλισμού 133 Γ Αποκατάσταση των Βλαβών και Ανωμαλιών Λειτουργίας του Εξοπλισμού 133 Γ Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών 133 Γ Πλαίσιο Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών 134 Γ Γνωστοποίηση / Έγκριση της Αναβάθμισης / Επανεγκατάστασης 135 Γ Προετοιμασία και Εκτέλεση της Αναβάθμισης / Επανεγκατάστασης 135 Γ.8.3 Ενημερωτικά εγχειρίδια και τεκμηρίωση 136 Γ.8.4 Προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικού τρίτων μετά την ολοκλήρωση του Έργου 137 Γ.8.5 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA))137 Γ Συντήρηση εξοπλισμού 137 Γ Συντήρηση Έτοιμου Λογισμικού 138 Γ Συντήρηση εφαρμογών 138 Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 139 Γ.9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 139 Γ.9.1 Φιλικότητα προς το χρήστη 139 Γ.9.2 Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα 140 Γ.9.3 Διαλειτουργικότητα 141 Γ.10 Ασφάλεια 142 Γ.10.1 Επίπεδα και Γενικές Αρχές Ασφάλειας 142 Γ.10.2 Κεντρικοποιημένη Υποδομή Ασφάλειας 143 Γ.10.3 Μελέτη Ασφάλειας 144 Γ.10.4 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων και Πολιτική Ασφάλειας 144 Γ.10.5 Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 145 Γ.10.6 Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας 145 Γ.10.7 Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή 146 Γ.10.8 Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων (Authorization Concept) 147 Γ.10.9 Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) 148 Γ.11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 148 Γ.11.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 149 Γ.11.2 Διευθυντής Έργου (Project Director) 151 Γ.11.3 Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου (Project Manager) 152 Γ.11.4 Μέλη Ομάδας Έργου 154 Γ.11.5 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 156 Γ.11.6 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 157 Γ.12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 157 Σελίδα 6 από 216

7 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ.12.1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 159 Γ Διαδικασίες Παράδοσης - εγκατάστασης - προσωρινής παραλαβής εξοπλισμού (Η/W, Δίκτυο) και λογισμικού συστημάτων 161 Γ Παράδοση - προσωρινή παραλαβή εφαρμογών 162 Γ Παρακολούθηση ανάπτυξης εφαρμογών 162 Γ Παράδοση -εγκατάσταση, προσωρινή παραλαβή εφαρμογών 163 Γ Προσωρινή Παραλαβή όλου του έργου 164 Γ.12.2 Οριστική Παραλαβή του Έργου 164 Γ Διαδικασίες Οριστικής παραλαβής εξοπλισμού (Η/W, Δίκτυο) και λογισμικού συστημάτων165 Γ Οριστική παραλαβή εφαρμογών 166 Γ.13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 168 Γ.13.1 Προδιαγραφές Εγκατάστασης Δομημένης Καλωδίωσης Κτιρίων 168 Γ.13.2 Προδιαγραφές Καλωδίωσης Οπτικού Δακτυλίου 176 Γ.14 Εγγύηση-Συντήρηση υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 201 Γ.14.1 HARDWARE-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 201 Γ.14.2 Χώροι Λειτουργίας Εξοπλισμού Πληροφορικής 204 Γ.14.3 Υπηρεσίες Συντήρησης 205 Γ.14.4 Διαδικασίες Ενημέρωσης - Δυσλειτουργιών 210 Γ.14.5 Σύμβαση Συντήρησης Υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 215 Γ.14.6 Τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών 215 Σελίδα 7 από 216

8 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του πληροφοριακού Συστήματος P-MIS του ΟΛΠ. Το σύστημα αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί (ενότητα Α.3) υλοποιήθηκε κατόπιν διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 1998 και εισήλθε σταδιακά σε παραγωγική λειτουργία από το Έκτοτε έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται διάφορες προσαρμογές και προσθήκες για να ικανοποιήσουν τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού με αποτέλεσμα το P- MIS να είναι άκρως απαραίτητο για τη λειτουργία του. Όμως σήμερα τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι εφαρμογές θεωρούνται παρωχημένα και απαιτείται αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει αφενός την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου σύγχρονου εξοπλισμού και αφετέρου αναβάθμιση των εφαρμογών (ή προμήθεια, εγκατάσταση και κατάλληλη παραμετροποίηση νέων εφαρμογών, τουλάχιστον ισοδυνάμων με τις υφιστάμενες) για την κάλυψη των σημερινών αναγκών και την προσφορά νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα. Επιπλέον, οι ελλείψεις του υφιστάμενου συστήματος, που έχουν επισημανθεί από το έμπειρο προσωπικό του Οργανισμού απαιτούν λύσεις, οι οποίες θα χρειαστεί να υλοποιηθούν με την προσθήκη νέων λειτουργιών ή εφαρμογών. Τέλος, στα παραπάνω προστίθεται η επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου. Η υλοποίηση και η θέση σε παραγωγική λειτουργία των παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω απαράβατα κριτήρια: Υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος (99,99%), Απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα Πλήρης κάλυψη των υφιστάμενων και των νέων (όπως εκφράζονται στο παρόν τεύχος) λειτουργικών αναγκών Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αναλυτική καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης λειτουργίας των εφαρμογών. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ο εντοπισμός των ιδιαίτερων παραμετροποιήσεων, που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο σύστημα του ΟΛΠ από την κατασκευάστρια εταιρεία NAVIS καθώς και άλλων παραμετροποιήσεων που έχουν γίνει από προσωπικό του ΟΛΠ. Εκτέλεση Upgrade Assessment Plan από την κατασκευάστρια εταιρία των εφαρμογών NAVIS ή την κατασκευάστρια εταιρία της επιχειρησιακής εφαρμογής, που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο. Σκοπός της φάσης αυτής είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των ενδεχόμενων διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών, που εφαρμόζονται τώρα από τον Οργανισμό σε σχέση µε τις επιχειρησιακές δυνατότητες που παρέχουν οι νέες εκδόσεις των εφαρμογών. Συμμετοχή από πλευράς του ΟΛΠ, στην παραπάνω διαδικασία των υπευθύνων των επιχειρησιακών εφαρμογών (Super Users) και των υπευθύνων Μηχανογράφησης (Administrators), έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι επιπλέον απαιτήσεις του Οργανισμού. Σελίδα 8 από 216

9 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Κάλυψη όλων των υφιστάμενων λειτουργικών προδιαγραφών από το νέο πληροφοριακό σύστημα. Η παράλληλη λειτουργία νέων και παλαιών εφαρμογών να γίνει χωρίς την παραμικρή διαταραχή των λειτουργιών του Οργανισμού. Η διαδικασία ελέγχου αποτελεσμάτων από την παράλληλη λειτουργία να εγγυηθεί την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού με τις νέες εφαρμογές. Η μετάπτωση των εφαρμογών και των δεδομένων, από το υπάρχον περιβάλλον στο νέο, αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς στην προτεινόμενη λύση και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αλλά και των Διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών του Οργανισμού. Η ύπαρξη on-site διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. Γ.2 Αντικείμενο Έργου Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την κάλυψη των υπαρχουσών και των μελλοντικών απαιτήσεων του Οργανισμού. Υλοποίηση νέων εφαρμογών και αναβάθμιση των υπαρχουσών με την χρήση λειτουργιών αυτοματισμού, που θα διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισμού και ιδιαιτέρα στην νευραλγική περιοχή του εμπορικού και επιβατικού λιμένα. Ισχυροποίηση της ιασυνδεσιµότητας γεωγραφικά διεσπαρμένων τόπων των οποίων η παραγωγική λειτουργία βασίζεται άμεσα στην προτεινόμενη αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού. Αύξηση της επεκτασιμότητας του συστήματος τόσο σε λειτουργικό, όσο και γεωγραφικό επίπεδο µε σκοπό τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών σε νέες οργανωτικές δομές του οργανισμού. H πολλαπλή βελτίωση των οργανωτικών δομών και του συστήματος λήψης αποφάσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Η βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός και η μεθοδευμένη και επί το πλέον προγραμματισμένη διαχείριση του εμπορικού και επιβατικού λιμένα. Επέκταση και αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής (παθητικού εξοπλισμού) με δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης σε Ολοκληρωμένες λύσεις Disaster Recovery & Business Continuity, εντός της περιοχής του Λιµένα Πειραιώς. Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου κεντρικού εξοπλισμού (εξυπηρετητές, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, εξοπλισμός δικτύου), αυξημένης απόδοσης και διαθεσιμότητας. Σελίδα 9 από 216

10 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Η εξασφάλιση των κρίσιμων δεδομένων των εφαρμογών από αστοχία του υλικού µε την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών. Η αδιάλειπτη λειτουργία (non stop, 99,99%) των συστημάτων λόγω της 24x7x365 λειτουργίας του λιμανιού για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των εφαρμογών, την αύξηση διακίνησης, του όγκου των δεδομένων, του αριθμού των χρηστών, του πλήθους των συναλλαγών κ.λ.π. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την υποστήριξη υπηρεσιών υποδομής ζωτικής σημασίας όπως: Internet Access - Firewall security, Antivirus policy, LDAP Services, DNS, Mail Βελτίωση διαδικασιών και απλοποίηση της ιαχειρισιµότητας µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης επέµβασης. Αύξηση διαλειτουργικότητας (interoperability) (επικοινωνία με πελάτες προμηθευτές μέσω EDI, XML,.) Εισαγωγή των υπηρεσιών, B2B, B2C, B2G (Ηλεκτρονικές Πληρωμές). Μετάπτωση των παραγωγικών βάσεων δεδομένων Oracle από version σε Oracle 10G ή νεότερη συμβατή με τις προτεινόμενες από τον Ανάδοχο Επιχειρησιακές εφαρμογές. Αναβάθμιση των υπαρχουσών επιχειρησιακών εφαρμογών ή προμήθεια νέων επιχειρησιακών εφαρμογών, σύμφωνα με τις προσδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος Παροχή Web services σύμφωνα με τα διεθνή standards, όπως περιγράφονται στον Διεθνή Οργανισμό (www.ws-i.org, μέσω των αναβαθμισμένων ή νέων επιχειρησιακών εφαρμογών, για επιπλέον αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πελάτες του, μέσω του διαδικτύου. Αναβάθμιση ή ανάπτυξη/προμήθεια νέων διοικητικο-οικονομικών εφαρμογών σύμφωνα με τις προσδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος Σύνταξη προδιαγραφών και ανάπτυξη / προμήθεια εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής και διασύνδεσή της, όπου απαιτείται, με άλλα συστήματα του Νέου ΟΠΣ, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Εκπόνηση μελέτης, σύνταξη προδιαγραφών και ανάπτυξη εφαρμογών για τιην κάλυψη των λοιπών διαδικασιών του εμπορικού Λιμένος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους της Διακήρυξης. Δυνατότητα εισαγωγής των σύγχρονων τεχνολογιών BarCode, OCR και RFID. Αλλαγή της αρχιτεκτονικής από μοντέλο client/server σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier) και web clients, όλων των υπαρχουσών εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί εξ αρχής για τον Οργανισμό και όσων θα αναπτυχθούν για τον Οργανισμό. Ομογενοποίηση της τεχνολογικής υποδομής των υπαρχουσών εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί εξ αρχής και όσων πρόκειται να αναπτυχθούν για λογαριασμό του Οργανισμού, σε μία και μόνο ενιαία πλατφόρμα από τις παρακάτω: Forms & Reports /J2EE Σελίδα 10 από 216

11 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-.ΝΕΤ Εγγύηση-Συντήρηση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος από την υπογραφή της Σύμβασης Υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ, μέχρι και την πλήρη ένταξή του σε παραγωγική λειτουργία. Μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. μέσα από ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα ελαχιστοποιήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες, θα βελτιστοποιήσει την παραγωγή, θα αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό, θα ελέγχει και θα βοηθά την συντήρηση του εξοπλισμού του. Γ.2.1 Αρχιτεκτονική Γ Αρχιτεκτονική Συστημάτων και Εφαρμογών Οι στόχοι της αναβάθμισης και βελτίωσης της μηχανογραφικής υποδομής της ΟΛΠ ΑΕ, έχει ήδη αναφερθεί σε άλλο κεφάλαιο. Περιληπτικά, αναφέρεται η δημιουργία μια κεντρικής πλατφόρμας υποδομών (συστημάτων, διαχείρισης), με απώτερο σκοπό, την ενίσχυση της ασφάλειας, την ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην διεθνή αγορά με την προσφορά υπηρεσιών προς τους τρίτους και την δημιουργία νέων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα διακήρυξη συμπεριλαμβάνεται η αναβάθμιση του δικτύου, από ΑΤΜ σε Gigabit με ταυτόχρονη επέκταση και αύξηση των καλωδίων των οπτικών ινών μέχρι την περιοχή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.), την εξασφάλιση δυνατότητας μελλοντικής επέκτασης σε Ολοκληρωμένες λύσεις Disaster Recovery & Business Continuity εντός της περιοχής του Λιµένα Πειραιώς. Η αναβάθμιση αυτή, θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών ζωνών ασφαλείας δεδομένων και λειτουργίας και αντικειμενικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (τράπεζες, πράκτορες κλπ). Η όλη σχεδίαση στηρίζεται, σε νέες τεχνολογίες αιχμής, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο, υψηλή διαθεσιμότητα σε επίπεδο δικτύου, συστημάτων, εφαρμογών και δίνει στον ΟΛΠ ΑΕ τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες εγγυημένου επιπέδου. Με γνώμονα το σύστημα-στόχο που περιγράφεται παρακάτω και τις αναλυτικές προδιαγραφές και ποσότητες που τεκμηριώνονται σε σχετικό παράρτημα (Δ.1.17 Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE)), ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει συγκεκριμένη τεχνική λύση η οποία: - Θα περιγράφει την συνολική προσέγγιση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και τη μεθοδολογία σχεδιασμού, τεκμηριώνοντας την συμμόρφωσή της με τους στόχους του έργου, όπως διατυπώνονται στην παρούσα διακήρυξη - Θα περιγράφει λεπτομερώς το επιμέρους υλικό και λογισμικό, τεκμηριώνοντας την συμμόρφωσή του με τους πίνακες προδιαγραφών του σχετικού παραρτήματος - Θα περιγράφει την τεχνική προσέγγιση (πλατφόρμα, εργαλεία) και την μεθοδολογία υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχων (συμπεριλαμβανομένης και της μεθοδολογίας δοκιμασιών) και διασφάλισης ποιότητας. - Θα περιγράφει και θα τεκμηριώνει τα τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της λύσης που εγγυώνται την ομαλή της ένταξη στο υπάρχον τεχνολογικό περιβάλλον του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Σελίδα 11 από 216

12 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- - Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν θα είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή θα παρέχουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και θα χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: 1. Την ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και συστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης 2. Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα 3. Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους - Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα ακολουθηθεί τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού (εύκολη διασύνδεση, επέκταση, αντικατάσταση μερών, κλπ) όσο και σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών (π.χ. αρθρωτός σχεδιασμός, επέκταση λειτουργικότητας, ύπαρξη APIs, κλπ). - Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. - Το σύστημα θα έχει αρχιτεκτονική Web 3-tier, η οποία αποτελεί το de facto πρότυπο για ανάλογα συστήματα, παρέχοντας ευελιξία της κατανομής του κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και ευκολία στην επεκτασιμότητα. Η λειτουργία των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών, που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, θα γίνεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους χρήστες του συστήματος. Στόχοι του σχεδιασμού πρέπει να είναι οι εξής: 1. Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας αυτών, 2. Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) εξασφαλίζοντας την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP v3 ή νεότερης έκδοσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζονται τα κάτωθι: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, Διαδεδομένα, τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, Διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα, Ακόμη, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει σουίτα εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τη διεπαφή του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους, Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Σελίδα 12 από 216

13 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς, Δυνατότητα Στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων, Δυνατότητα χρησιμοποίησης από τον χρήστη, συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών που θα περιέχουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων καθώς και τη δυνατότητα για δημιουργία ad-hoc αναφορών για την ανάλυση συγκεκριμένων παραμέτρων και υποθέσεων, Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας, Άμεση ανταλλαγή επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εφαρμογές υποστήριξης εργασιών γραφείου, Συνδυασμό και επεξεργασία στοιχείων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Η ανάλυση και παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με την κατά περίπτωση πιο πρόσφορη μορφή (πίνακες, γραφήματα, στατιστικά κ.λ.π.). Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήματος σε διαφορετικές ηλεκτρονικές μορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή τους (π.χ. ιστοσελίδες, απλό κείμενο, έγγραφα PDF. έγγραφα Word/Excel, σχεσιακοί πίνακες, κτλ) Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: 1. Της έγκαιρης προμήθειας και εγκατάστασης υλικού και λογισμικού 2. Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων, που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση 3. Της παροχής σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό αλλά και όποιες επιπλέον ενέργειες εγκατάστασης και παραμετροποίησης έγιναν επ αυτού, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε φάση μεταβολής. 4. Της ενημέρωσης και εκπαίδευσης τεχνικών και χρηστών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ό,τι αντικείμενο αφορά το υλικό και λογισμικό του νέου συστήματος ή άλλο αντικείμενο που ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρότασή του 5. Της ασφαλούς και χωρίς περιθώρια ρίσκου για τον Οργανισμό, μετάβασης των παραγωγικών βάσεων δεδομένων από την έκδοση στην Oracle 10g database. Η διαδικασία μετάβασης με χρήση των εργαλείων Import και Export) θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών (π.χ. συμβατότητα μηχανισμών database links) ή/και την ολοκλήρωσή τους όπου απαιτείται. 6. Της αναβάθμισης των λογισμικών, των υπαρχουσών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί για τον Ο.ΛΠ. Α.Ε. και μοντέλο client/server σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier) και web clients. Της αναβάθμισης των εφαρμογών, θα πρέπει να προηγηθεί η διερεύνηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που ενδεχομένως υπάρχουν ενσωματωμένα κυρίως στις υπάρχουσες client/server φόρμες και δεν υποστηρίζονται στην νέα web αρχιτεκτονική (π.χ συγκεκριμένου τύπου triggers, mouse events, icons, ActiveX controls κλπ). Τέτοιες περιπτώσεις, αν και στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν απαιτούν re-engineering θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 7. Της ασφαλούς μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο παραγωγικό σύστημα 8. Της κατάρτισης και εκτέλεσης δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) για το σύνολο του συστήματος σε συνεργασία με τους εκπροσώπους και το τεχνικό προσωπικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει στην πρότασή του συγκεκριμένα εργαλεία που συνιστά ή που θα χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία και εκτέλεση τέτοιων δοκιμών Σελίδα 13 από 216

14 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 9. Της πιστοποίησης καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή και σύμφωνα με τα όσα περιγράφει η πρότασή του και οι τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 10. Της παροχής τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το πλαίσιο που οριοθετείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος και την πρότασή του Οι διαστάσεις, η κρισιμότητα αλλά και οι εξειδικευμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν το Kέντρο Διαχείρισης Δεδομένων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπαγορεύουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις τόσο για τις ιδιότητες των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού, όσο και για τον γενικότερο σχεδιασμό της λύσης που θα προτείνει ο ανάδοχος. Ο σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη το πιο κάτω λογικό μοντέλο. Σελίδα 14 από 216

15 MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.» Σελ. 15 από 216

16 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Συμβατότητα και ομαλή ολοκλήρωση Η λύση που θα προταθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή του Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπως και τους γενικότερους επιχειρησιακούς της στόχους που αφορούν ενοποίηση τεχνολογιών, υποδομών, εφαρμογών και δεδομένων (enterprise integration) Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος, στην πρότασή του, θα πρέπει να περιγράφει και να τεκμηριώνει: 1. Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου εξοπλισμού και της μεθόδου υλοποίησης της συνολικής υποδομής που εγγυώνται την ομαλή συνεργασία και διασύνδεση με την υφιστάμενη υποδομή και τις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις/εγκαταστάσεις Για τις περιπτώσεις, όπου ο εξοπλισμός που προδιαγράφεται, πρόκειται να φιλοξενήσει υπάρχον λογισμικό/εφαρμογές, πρέπει να τεκμηριώνεται η πλήρης συμβατότητα αυτών. 2. Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου περιβάλλοντος που εξασφαλίζουν την δυνατότητα του Ο.Λ.Π. να θέσει σε λειτουργία υφιστάμενες εφαρμογές με τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διαθέτει. 3. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης και την μεθοδολογική προσέγγισή του για την ολοκλήρωσή της, που εξασφαλίζουν την ομαλή ένταξη του τελικού συστήματος στη δικτυακή υποδομή του Ο.Λ.Π. Α.Ε, χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες σε υπαρκτά συστήματα που ήδη λειτουργούν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της προτεινόμενης λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται να εξομαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες. Γ Ενδεικτική αρχιτεκτονική λύση Για την τεχνική ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος θα εγκατασταθούν κεντρικοί εξυπηρετητές με όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα των λειτουργικών περιοχών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (application, database servers κλπ). Το μοντέλο λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι το Web 3-tier. Στο επόμενο σχήμα (σχήμα 3) παρουσιάζεται το μοντέλο λειτουργίας, όπως αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί στο προς υλοποίηση πληροφοριακό σύστημα. Περιλαμβάνει τρία λογικά επίπεδα (tiers): o Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων. o Το επίπεδο εφαρμογών (application tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής o Το επίπεδο χρηστών (client tier), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. Σελ. 16 από 216

17 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Tier 1 - Client Tier 2 - Applications Tier 3 - Database Client 1 Express Client 2 Express J Client 3 Λογιστική Μισθοδοσία PLAMS Database Client n Πρωτόκολλο Σχήμα 3: Μοντέλο Λειτουργίας Ο Υποψήφιος Ανάδοχος σε συνεργασία με την ΟΛΠ ΑΕ θα προβεί σε σχετική μελέτη και θα ορίσει διαδικασίες, όπου θα φαίνεται καθαρά η πολιτική που θα εφαρμοστεί στο νέο ΟΠΣ. Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι web-based προκειμένου να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτές μέσω του διαδικτύου και η λειτουργικότητά τους να μην εξαρτάται από τον web browser η το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας των χρηστών (clients). Μια ενδεικτική φυσική αρχιτεκτονική των υποδομών παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Σελ. 17 από 216

18 MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.» Σελ. 18 από 216

19 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ Ασφάλεια διαλειτουργικότητα-συνεργασία υποσυστημάτων Είναι γεγονός ότι τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, με το πλήθος της λειτουργικότητας που παρέχουν σε ένα οργανισμό, είναι πολύπλοκα και σπονδυλωτά στην αρχιτεκτονική τους. Αποτελούνται εν γένει από ένα αριθμό συνιστωσών, με διακριτό ρόλο η κάθε μία, όπως π.χ. υποσύστημα ERP, υποσύστημα διαδικτυακής πύλης Portal, εξειδικευμένες εφαρμογές, κ.λπ. Επίσης, είναι συχνό φαινόμενο η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων να έχει γίνει σταδιακά, με νέα υποσυστήματα να προσθέτονται και να συμπληρώνουν / αντικαθιστούν το υπάρχον σύστημα. Ο ΟΛΠ έχει την ανάγκη να αποκτήσει τα κορυφαία ανά κατηγορία συστήματα τα συστήματα αυτά θα είναι σίγουρα «best-of-breed», και θα δώσουν μία νέα διάσταση στην ΙΤ υποδομή του οργανισμού και τις δυνατότητές του. Δύο βασικά προβλήματα που ανακύπτουν και που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ανάπτυξη του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος είναι: Η διασφάλιση της ενιαίας, ασφαλούς και διαβαθμισμένης πρόσβασης στα επιμέρους υποσυστήματα. Η συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποσυστημάτων. Γ.3 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου Γ.3.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου & Παραδοτέα Οι κύριες Φάσεις του Έργου σε αντιστοίχιση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα, περιγράφονται παρακάτω: Γ εφαρμογής Φάση Α' - Ανάλυση Απαιτήσεων - Λογικός Σχεδιασμός Μελέτη Προς τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί στενά με το προσωπικό του Αναθέτοντος Φορέα και να προβεί σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μετάβαση στην επόμενη Φάση, που αφορά στην υλοποίηση των επιμέρους Υποσυστημάτων και την ολοκλήρωση του νέου ΟΠΣ. Στη συνέχεια παρατίθενται οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Α', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (μελέτη χώρων εγκατάστασης, υφισταμένων συστημάτων και εφαρμογών, κατάστασης δικτύου κλπ) (AS IS) 2. Επικαιροποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου (βλ. Γ ) 3. Εκπόνηση Μελέτης χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού 4. Ανάλυση Απαιτήσεων (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα 5. Εκπόνηση Μελέτης Διαδικασιών Λειτουργίας 6. Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα 7. Εκπόνηση Μελέτης Ασφάλειας (βλ. Γ Σελ. 19 από 216

20 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 8. Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης Ποιότητας Έργου (βλ. Γ ) 9. Προετοιμασία & Οργάνωση της Εκπαίδευσης (βλ. Γ.7.2.1) 10. Έλεγχος Ποιότητας Δεδομένων (βλ. Γ ) 11. Εκπόνηση Μελέτης Μετάπτωσης Δεδομένων (βλ. Γ ) 12. Μελέτη διατηρησιμότητας (βλ. Γ ) 13. Μελέτη για το Εμπορικό Λιμάνι (πλην Σ.ΕΜΠΟ) (βλ. Γ.5.4.1, Γ.5.4.2, Δ.2.8) 14. Μελέτη για την υλοποίηση του Portal (βλ. Γ ) 15. Εκπόνηση Μελέτης ενοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του ΟΛΠ (βλ. Γ.3.1.1) 16. Έναρξη εργασιών υλοποίησης παθητικού δικτύου (ολοκλήρωση στη Β Φάση) 17. Εκπόνηση Μελέτης μεταφοράς-μετεγκατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου και μεταφοράς του κεντρικού δικτυακού κόμβου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε άλλη τοποθεσία, εντός της Λιμενικής ζώνης Παραδοτέα Φάσης Α' ΠΕ-Α1-1: Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου ΠΕ - Α3-1: Μελέτη χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού ΠΕ Α4-1: Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων(GAP ANALYSIS) ανά υποσύστημα ΠΕ - Α5-1: Μελέτη διαδικασιών λειτουργίας ΠΕ Α6-1: Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος ανά υποσύστημα ΠΕ Α7-1: Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας ΠΕ Α8-1: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή ΠΕ Α9-1: Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) ΠΕ Α10-1 Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου ΠΕ - Α11-1: Μελέτη σχεδίασης εκπαίδευσης ΠΕ Α12-1: Αναφορά Ποιότητας Δεδομένων ΠΕ Α13-1: Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων ΠΕ - Α14-1: Μελέτη διατηρησιμότητας ΠΕ Α15-1: Μελέτη για το Εμπορικό Λιμάνι (πλην Σ.ΕΜΠΟ) ΠΕ Α16-1: Μελέτη για την υλοποίηση του Portal (βλέπε Γ ) ΠΕ Α17-1: Μελέτη Ασφαλείας για την ενοποίηση του εσωτερικού και εξωτερικού Δικτύου Σελ. 20 από 216

21 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Παραδοτέο ΠΕ Α18-1: Μελέτη μεταφοράς-μετεγκατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου και μεταφοράς του κεντρικού δικτυακού κόμβου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε άλλη τοποθεσία, εντός της Λιμενικής ζώνης (βλέπε ενότητα Γ.4.1) Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου O Ανάδοχος σε διάστημα ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης του έργου και αφού 1. μελετήσει επιτόπου την οργανωτική δομή και τις ιδιαιτερότητες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2. αποτυπώσει τις απαιτήσεις του 3. λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερα περιοριστικές χρονικές απαιτήσεις 4. καταγράψει τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου με βάση τις τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου. Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα, των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου Άρθρο I. Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου Άρθρο II. Σχέδιο Επικοινωνίας Άρθρο III. Προγραμματισμός Έργου Άρθρο IV. Διαχείριση Θεμάτων Άρθρο V. Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων Άρθρο VI. Διασφάλιση Έλεγχος Ποιότητας Άρθρο VII. Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων Άρθρο VIII. Διαχείριση Αλλαγών Άρθρο IX. Διοικητική Πληροφόρηση. Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων (GAP ANALYSIS)-Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος Μελέτη εφαρμογής o o o Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου καθώς και οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της Σύμβασης, της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. Οριστικοποίηση εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση-προτεινόμενο σχεδιασμό. Καταγραφή απαιτήσεων εξοπλισμού με στόχο την ομαλή λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Σελ. 21 από 216

22 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- o o o o Τελική αρχιτεκτονική, προδιαγραφές και προτεραιότητες όσο αφορά τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό (εάν αυτός απαιτείται) και λογισμικό Ανάλυση Διαδικασιών εργασιών Δικτύου, Συστημάτων, Εφαρμογών, κλπ Διασυνδεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού με τις υπό εγκατάσταση εφαρμογές Σχέδιο Παραμετροποίησης και σχεδιασμού των υποσυστημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή (διαγράμματα οντοτήτων ροών, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια, συνδεσιμότητα εφαρμογών, κλπ) με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες και ανάγκες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Μελέτη διαδικασιών λειτουργίας o Καθορισμός κανόνων και προσαρμογή των διαδικασιών (συναλλασσομένων και υπηρεσιών) για τη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας o Πολιτική ασφάλειας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων o Σχέδιο Μετάπτωσης με αναλυτική πρόταση σχετικά με τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο ΟΠΣ με στοιχεία από το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Μελέτη σχεδίασης εκπαίδευσης o o Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεθοδολογία ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, δομή προγραμμάτων σπουδών. Ανίχνευση Εκπαιδευτικών αναγκών σε στελέχη του Ο.Λ.Π. Α.Ε. o Προσωπικά προφίλ καταρτιζομένων και δεξιότητες ως αποτέλεσμα της Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών. Μελέτη Ασφαλείας για την ενοποίηση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου o Σχέδο ενοποίησης των εσωτερικών δικτύων του ΟΛΠ με το Διαδίκτυο, που θα εξασφαλίζει την ουσιαστική, αποτελεσματική και μέγιστη δυνατή ασφάλεια πρόσβασης στο INTERNET. Γ Φάση Β' - Υλοποίηση Συστήματος Η Φάση Β' περιλαμβάνει την υλοποίηση του νέου ΟΠΣ και τις συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι η εγκατάσταση του περιβάλλοντος Ανάπτυξης / Δοκιμών και αυτού των Δοκιμών Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης και άρα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην αρχή της Φάσης Β', ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση του περιβάλλοντος Παραγωγικής Εκμετάλλευσης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προς τέλος της Φάσης Β', έτσι ώστε να είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία, η μετάπτωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων. Στη συνέχεια παρατίθενται οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Β', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Ολοκλήρωση παθητικού δικτύου (βλ Γ.13, Γ.13.1, Γ.13.2) Σελ. 22 από 216

23 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 2. Εγκατάσταση ενεργών δικτυακών υποδομών(βλ.γ.6.2.1) 3. Ενοποίηση εσωτερικών δικτύων και εξωτερικού δικτύου (Internet) (βλ. Γ.4.1) 4. Εγκατάσταση Εξοπλισμού για το περιβάλλον Παραγωγής, Ανάπτυξης / Δοκιμών και το περιβάλλον Δοκιμών Αποδοχής/ Εκπαιδεύσεων (βλ.γ.6.2.1) 5. Παραμετροποίηση λογισμικού (βλ. Γ ,.Γ ) 6. Ανάπτυξη λογισμικού (βλ..γ ) 7. Διασύνδεση Νέου ΟΠΣ με τρίτα συστήματα / εφαρμογές (υφιστάμενα ή που υλοποιούνται παράλληλα) (βλ. Γ ) 8. Εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών (βλ. Γ ) 9. Οριστικοποίηση Ελέγχου Ποιότητας Δεδομένων 10. Εκπόνηση τεύχους σεναρίων χρήσης 11. Μετάπτωση δεδομένων, που είναι απαραίτητα για την έναρξη της Φάσης Γ του Έργου (βλ. Γ ) 12. Μελέτη παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (βλ. Γ ) 13. Έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS) 14. Έλεγχος Δικτύου και Συστημάτων (βλ. Γ ) 15. Εκπαίδευση Διαχειριστών (Administrators) του Συστήματος (βλ. Γ.7.2.2) 16. Εκπαίδευση κρίσιμων και τελικών Χρηστών του Συστήματος (βλ. Γ Παραδοτέα Φάσης Β' ΠΕ Β1-1: Μελέτη πιστοποίησης δικτύου ΠΕ Β2-1: Τεκμηρίωση δικτύου ΠΕ Β3-1: Εγχειρίδια Εγκατάστασης Εξοπλισμός & λογισμικό συστήματος και δικτύου ΠΕ Β4-1: Τεύχος Παραμετροποίησης ΠΕ Β5-1: Πηγαίος κώδικας (source codes) Άδειες χρήσης ΠΕ Β6-1: Τελική αναφορά ποιότητας Δεδομένων ΠΕ Β7-1: Τεύχος Σεναρίων Χρήσης ΠΕ Β8-1: Ειδικό Λογισμικό Εκκαθάρισης δεδομένων Μετάπτωσης ΠΕ-Β9-1: Μελέτη παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών ΠΕ-Β10-1: Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών ΠΕ Β11-1: Πλάνο Ελέγχου Σελ. 23 από 216

24 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- ΠΕ Β12-1: Τεύχος Ελέγχου Καλής Λειτουργίας ΠΕ Β13-1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης ΠΕ Β14-1 : Εγχειρίδια Κατάρτισης Παραδοτέο ΠΕ Β15-1 : Εκπαιδευτικό Υλικό Πλάνο Ελέγχου o Σενάρια δοκιμών λειτουργικών προδιαγραφών και παραμετροποίησης του νέου ΟΠΣ με στόχο την πλήρη εφαρμογή στις επιχειρησιακές ανάγκες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. o Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να προβλέπονται εκτέλεση : - αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests), - δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests), - δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) - δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests). Πρόγραμμα Εκπαίδευσης- Εκπαιδευτικό υλικό o o Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, του υλικού που θα δημιουργηθεί, της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης Ώρες εκπαίδευσης χρηστών (σε διαχειριστές, επιλεγμένους χρήστες, τελικούς χρήστες) Μελέτη Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών o Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμός και μέθοδος καταγραφής δεικτών απόδοσης του νέου ΟΠΣ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.. o Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου απόδοσης τεχνικού και πραγματικού φόρτου του νέου ΟΠΣ του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Γ Φάση Γ' - Προετοιμασία για τη θέση σε Παραγωγική Λειτουργία Οι υπηρεσίες προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία στοχεύουν στον έλεγχο της καλής λειτουργίας του νέου ΟΠΣ από τους μελλοντικούς του χρήστες. Στα πλαίσια της Φάσης Γ' ολοκληρώνονται και οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, με την Πρακτική Εκπαίδευση των Χρηστών, καθώς και οι Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων. Αναλυτικά παρατίθενται στη συνέχεια οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Γ', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Ολοκλήρωση διαδικασιών φάσης Β 2. Προετοιμασία για Παραγωγική Λειτουργία (βλ.. Γ ) 3. Ολοκλήρωση της μετάπτωσης του συνόλου των δεδομένων (βλ. Γ ) Σελ. 24 από 216

25 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 4. Εκπόνηση Μελέτης Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) 5. Παράλληλη λειτουργία (βλ. Παράλληλη_λειτουργία, Γ.6.3.1) 6. Αποκατάσταση λαθών ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις, προσαρμογές, τροποποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων 7. Πρακτική Εκπαίδευση (βλ.. Γ.7.2.4) Παραδοτέα Φάσης Γ' ΠΕ Γ1-1: Τεύχη Τεχνικής και Λειτουργικής τεκμηρίωσης ΠΕ Γ2-1: Πλάνο εργασιών θέσης σε λειτουργία Συστήματος ΠΕ Γ3-1: Κανόνες τήρησης Διαδικασιών ΠΕ Γ4-1: Αποτελέσματα ελέγχων καταχωρηθέντων δεδομένων ΠΕ Γ5-1: Αποτελέσματα ελέγχων μετάπτωσης ΠΕ Γ6-1: Μετάπτωση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών του Οργανισμού από το παλαιό στο νέο σύστημα. ΠΕ Γ7-1: Μελέτη Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) ΠΕ Γ8-1: Τεύχος αποτελεσμάτων ελέγχου, διαδικασιών παράλληλης λειτουργίας ΠΕ Γ9-1: Επικαιροποιημένος πηγαίος κώδικας (source codes) Παρεχόμενες ώρες εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο (hands-on- training) Μελέτη Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) o o Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμό και μέθοδο καταγραφής δεικτών απόδοσης της εφαρμογής. Μεθοδολογία και τελικά σενάρια ελέγχου αποδοχής, προδιαγραφές μηνιαίων ελέγχων των όρων του συμφωνημένου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, προδιαγραφές αναφορών (αναλυτικών και συγκεντρωτικών Έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) Μετάπτωση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών του Οργανισμού από το παλαιό στο νέο σύστημα. Σελ. 25 από 216

26 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Τοπική υποστήριξη χρηστών Νέο ΟΠΣ Παρεχόμενες ώρες εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο (hands-on- training) Προσωρινή παραλαβή Έργου Γ Φάση Δ' - Παραγωγική Λειτουργία Στα πλαίσια της Φάσης Δ' παρέχονται οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας καθώς και οι Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών. Αναλυτικά παρατίθενται στη συνέχεια οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες στα πλαίσια της Φάσης Δ', καθώς και τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 1. Τεχνική Υποστήριξη (βλ. Γ ) σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (βλ. Γ ) 2. Υποστήριξη Διασυνδέσεων (βλ. Γ ) 3. Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού (Συστημάτων και Δικτύου) (βλ..γ ) 4. Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Συστήματος και Εφαρμογών (βλ. Γ , Γ ) 5. Επικαιροποίηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) Παραδοτέα Φάσης Δ' ΠΕ Δ1-1: Μηνιαίες Εκθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης (για κάθε μήνα παραγωγικής λειτουργίας της Φάσης Δ) ΠΕ Δ2-1: Επικαιροποιημένα Τεύχη Τεχνικής και Λειτουργικής τεκμηρίωσης (όποτε απαιτείται) ΠΕ Δ3-1: Επικαιροποιημένος πηγαίος κώδικας (source codes) ΠΕ Δ4-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) Οριστική Παραλαβή του Έργου Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρατίθενται οι Φάσεις, που συνιστούν το Έργο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα Παραδοτέα ανά Φάση, η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια κάθε Φάσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής της από την υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται στους υποψήφιους Αναδόχους ότι η μετάβαση από τη μία Φάση στην επόμενη προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωσή της με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Π.Ε. και προϋποθέτει την αποδοχή από πλευράς Ε.Π.Ε.Ε. των αντίστοιχων παραδοτέων της Φάσης. Σελ. 26 από 216

27 Πίνακας 1: Φάσεις Υλοποίησης Έργου Α/α Τίτλος Φάσης Παρεχόμενες Υπηρεσίες Παραδοτέα Εκτιμώμενη Χρονική Διάρκεια / Παραλαβή από την υπογραφή της Σύμβασης 1 Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός Μελέτη εφαρμογής Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (μελέτη χώρων εγκατάστασης, υφισταμένων συστημάτων και εφαρμογών, κατάστασης δικτύου κλπ) (AS IS) Επικαιροποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου (βλ. Γ ) Εκπόνηση Μελέτης χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού Ανάλυση Απαιτήσεων (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος (βλ. Γ ) ανά υποσύστημα Εκπόνηση Μελέτης Ασφάλειας (βλ. Γ Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης Ποιότητας Έργου (βλ. Γ ) ΠΕ-Α1-1:Καταγραφή κατάστασης υφισταμένης ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου ΠΕ - Α3-1: Μελέτη χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού ΠΕ Α4-1: Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων(GAP ANALYSIS) ανά υποσύστημα ΠΕ Α6-1:Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος ανά υποσύστημα ΠΕ Α7-1:Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας ΠΕ Α8-1: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή ΠΕ Α9-1:Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) ΠΕ Α10-1 Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου Διάρκεια: 3 μήνες Παραλαβή: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Σημ.1: Τα ΠΕ Α2-1 «Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου» και ΠΕ Α10-1 «Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου» θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα Φορέα εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Σημ.2: Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα 50 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να παρουσιάσει στον Αναθέτοντα Φορέα Προσχέδιο του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης Α. σελ. 27 από 216

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες ΑΡΙΔΑΙΑ 28/01/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα