Κοινότητες Μάθησης στην Ελληνική Διασπορά: Ο Ρόλος της Τηλεδιάσκεψης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινότητες Μάθησης στην Ελληνική Διασπορά: Ο Ρόλος της Τηλεδιάσκεψης"

Transcript

1 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Κοινότητες Μάθησης στην Ελληνική Διασπορά: Ο Ρόλος της Τηλεδιάσκεψης Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη 1, Γιάννης Σπαντιδάκης 2, Μαρία Καπλανέρη 3 Abstract This paper explores the possibilities of using video-conferencing as part of a sister class project in order to increase the use of Greek as a second or foreign language. The research described in this paper is part of a European Union-funded project which is run by the Centre of Migration and Intercultural Studies of the University of Crete and is supervised by the Greek Ministry of Education. As a result of this program, an electronic learning environment was designed to enable the teaching and learning of Greek language and history among pupils (K-12) who attend various forms of Greek-language education worldwide. The web-based environment allows students and teachers to engage in interactive and multimodal learning tasks promoting language learning. It also gives teachers and students the opportunity to become part of a community of learning through global learning networks and to use what they have learned in creative ways and in ways that have meaning for the learners. This program has been in effect for three years, from 2011 to this date. This paper will focus on one of the twelve twinned-classrooms which took part in the Communities of Learning during the school year. This case study draws conclusions dealing with the benefits of video conferencing for second/foreign language learning. Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, Κοινότητες Μάθησης, αδελφοποιήσεις τάξεων 1. Κοινότητες Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ Στο πλαίσιο του Έργου Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά ( ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) και υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και στοιχείων ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού 1. Το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί από μια διεπιστημονική ομάδα, με συνεργάτες που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και σε άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας και της Κύπρου (Skouradaki, κ.ά. 2012), με κύριο υπεύθυνο για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό τον Αν. Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννη Σπαντιδάκη. Στοχεύει στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στη διασπορά και αποτελείται από τέσσερα επίπεδα Ελληνομάθειας (Α1 Β2). Στόχος του περιβάλλοντος είναι ο συνδυασμός εκμάθησης και χρήσης της γλώσσας-στόχου και γι αυτό το λόγο στο ίδιο το περιβάλλον ενσωματώνονται εργαλεία για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και εργαλεία για τη σύγχρονη και ασύγχρονη χρήση της γλώσσας. 1 Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Yπεύθυνη για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Κοινοτήτων Μάθησης. 1 Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπεύθυνος για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του Ηλεκτρονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος 1 Μέντορας στο Έργο Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά ( ). Απόφοιτος ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής και Νέες Τεχνολογίες». 1 Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου μέχρι τον Μάρτιο 2012 ήταν ο νυν Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μιχάλης Δαμανάκης. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης Ασπασία Χατζηδάκη είναι επιστημονικά υπεύθυνη από τον Μάρτιο 2012 μέχρι σήμερα.

2 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 2 Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον παρέχει ένα χώρο για γλωσσική μάθηση, στον οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικές και πολυμεσικές μαθησιακές δραστηριότητες. Επιπλέον, τους παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν μέλη Κοινοτήτων Πρακτικής και Κοινοτήτων Μάθησης αντίστοιχα, μέσω παγκόσμιων δικτύων μάθησης. Στις Κοινότητες Μάθησης, τάξεις ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικές χώρες του κόσμου συνδέονται ηλεκτρονικά, επικοινωνούν και συμμετέχουν σε συνεργατικές δραστηριότητες (Kourtis-Kazoullis, Spantidakis & Chatzidaki 2014). Το άρθρο αυτό (α) κάνει αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο του περιβάλλοντος και των Κοινοτήτων Μάθησης και πιο συγκεκριμένα, στο θεωρητικό πλαίσιο για το σχεδιασμό των τηλεδιασκέψεων και (β) επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη μέσα από τη σύντομη περιγραφή του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος και τις δραστηριότητες των Κοινοτήτων Μάθησης, εστιάζοντας στο ρόλο της τηλεδιάσκεψης. Τέλος, παρουσιάζει ένα παράδειγμα ενδεικτικά, μια τηλεδιάσκεψη τριών τάξεων στο πλαίσιο μιας αδελφοποίησης. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο 2.1 Θεωρίες για το Σχεδιασμό του Ηλεκτρονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος Οι κυρίαρχες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος είναι η κοινωνιογνωστική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας (Σπαντιδάκης 2010) και η κοινωνιο-εποικοδομιστική και μετασχηματιστική προσέγγιση στη μάθηση (Cummins, Brown and Sayers 2007). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες συνδυάζουν την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου με τη χρήση: (α) το Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο για την Εκμάθηση της Γλώσσας (Combined Dynamic Model of Language Learning) (CDMLL) (Σπαντιδάκης 2010) και (β) το Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας (Framework for Academic Language Learning) (Cummins, Brown and Sayers 2007:215, adapted from Cummins 2001:25) Το Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) Το Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) συνδυάζει τη γλωσσική μάθηση με τη χρήση της γλώσσας και αξιοποιεί συνδυαστικά τις τρεις επιμέρους τάσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Γλωσσικής Μάθησης Υποστηριζόμενης από Υπολογιστή (Computer-assisted language learning): (α) οι ΤΠΕ ως φροντιστηριακά εργαλεία (Tutorial CALL), (β) η διαμεσολαβημένη από τον υπολογιστή επικοινωνία (ΕΔΥ-ΓΜΥΥ) (Computermediated communication CALL or Social computing CALL) και (γ) η χρήση των υπολογιστών ως κοινωνιο-γνωσιακών εργαλείων (Socio-Cognitive toοls) (Σπαντιδάκης 2010) Το Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Ικανότητας Σύμφωνα με το Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Ικανότητας (Framework for Academic Language Learning) (Cummins 2001), η ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των δίγλωσσων μαθητών σε μία συμβατική τάξη θα επιταχυνθεί στο βαθμό που η διδασκαλία θα κινηθεί πάνω στους εξής άξονες: (α) εστίαση στο νόημα (focus on meaning); (β) εστίαση στη γλώσσα (focus on language) και (γ) εστίαση στη χρήση (focus on use). Και στους τρεις άξονες εμπεριέχεται μια κριτική διάσταση. Η εστίαση στη χρήση στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας θα παραμείνει αφηρημένη και συνδεδεμένη μόνο με δραστηριότητες στην τάξη, εκτός εάν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την ταυτότητά τους μέσα από τη γλώσσα-στόχο χρησιμοποιώντας την για να επικοινωνήσουν με ένα αυθεντικό ακροατήριο, που ενθαρρύνει

3 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 3 την αμφίδρομη επικοινωνία μέσα από το γραπτό και τον προφορικό λόγο. Αυτού του είδους η χρήση της γλώσσας-στόχου μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέας γνώσης, στη δημιουργία λογοτεχνικών κειμένων ή άλλων καλλιτεχνημάτων, ή σε δράση που σχετίζεται με την κοινωνική πραγματικότητα. 2.2 Θεωρίες για τις Τηλεδιασκέψεις Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη Στο πλαίσιο των Κοινοτήτων μάθησης, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με γραπτά, πολυτροπικά κείμενα, με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης, το Big Blue Button, το οποίο ενσωματώνεται στο περιβάλλον στο Επικοινωνώ, στο Περιβάλλον του Εκπαιδευτικού και στις Κοινότητες Μάθησης. Στις Κοινότητες Μάθησης, οι μαθητές μπορούν να πάρουν μέρος σε τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο τάξης με τάξη. Για τον προγραμματισμό των τηλεδιασκέψεων, στο πλαίσιο των Κοινοτήτων Μάθησης, στηριχθήκαμε στο θεωρητικό πλαίσιο, που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», όπως περιγράφεται από τον Αναστασιάδη (2007). Ο Αναστασιάδης κάνει αναφορά στη διαδραστική τηλεδιάσκεψη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία όχι μόνο να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και να μοιράζονται δεδομένα, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης, όπου λαμβάνει χώρα η συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον Αναστασιάδη, η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη (ΔΤ) μπορεί: 1. να συμβάλει σημαντικά στο άνοιγμα του σχολείου σε ευρύτερα κοινωνικά και μαθησιακά περιβάλλοντα, 2. να ενθαρρύνει την κοινωνική διαπραγμάτευση και κριτική θέαση των σύγχρονων τοπικών βιογραφιών του μικρόκοσμου που περιβάλλει τη σχολική τάξη, 3. να καλλιεργήσει το πνεύμα της συνεργασίας, την αναγκαιότητα της ενσυναίσθησης και την κουλτούρα της καθημερινής διαβούλευσης με άλλες νοοτροπίες, στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις. Στηριχθήκαμε θεωρητικά στους πέντε βασικούς άξονες που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (Αναστασιάδης 2007): 1. Διαθεματική προσέγγιση (cross curricular approach): H επιστημονική γνώση είναι το μέσο που βοηθά το άτομο να κατανοήσει τον εαυτό του και την κοινωνική πραγματικότητα με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση. Στο επίκεντρο των διαθεματικών προσεγγίσεων βρίσκονται βιωματικές, ολιστικές και συμμετοχικές δραστηριότητες (Αναστασιάδης 2007: 6). 2. Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης: H γνωστική διαδικασία της μάθησης λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας θα πρέπει να φροντίζει για την προώθηση συνεργατικού κλίματος κοινωνικής αλληλεπίδρασης, για τη σύνδεση της γνώσης με την πράξη μέσα από αυθεντικές καταστάσεις. Η θεωρία του εποικοδομισμού βρίσκει εφαρμογή στη διαθεματικότητα, επειδή, σύμφωνα με την εποικοδομιστική προσέγγιση, η μάθηση πρέπει να εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε αυθεντικές καταστάσεις και να συνδέεται με τις προσωπικές εμπειρίες τους, καθώς και επειδή η γνώση οικοδομείται με βάση την ενιαιοποίηση, δηλαδή την ένταξη νέων πληροφοριών στα υπάρχοντα νοητικά σχήματα. Η θεωρία της εγκαταστημένης μάθησης ισχυρίζεται ότι η μάθηση συντελείται μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε Κοινότητες Πρακτικής (communities of practice) ή

4 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 4 Κοινότητες Μάθησης (learning communities). Η μάθηση είναι το αποτέλεσμα της ένωσης της δραστηριότητας, του περιβάλλοντος-πλαισίου και του πολιτισμού μέσα στην οποία πραγματοποιείται (Wenger 1998 στο Αναστασιάδης 2007: 6). 3. Μέθοδος Project: Τα σχέδια δράσης ευνοούν τη σύνδεση των ενδιαφερόντων των μαθητών με τις διαθεματικές προσεγγίσεις. Η μέθοδος project προωθεί την έρευνα (ανακαλυπτική μάθηση), δίνει έμφαση στην προσωπικότητα του μαθητή, στην αυτενέργεια και στην κριτική σκέψη, στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης. Οι Κοινότητες Μάθησης συμβαδίζουν με τη μέθοδο project, καθώς βοηθούν την οικοδόμηση της γνώσης συνεργατικά, με βάση την ισότιμη συμμετοχή και τη δημιουργική ανταλλαγή απόψεων (Scardamalia 2002 στο Αναστασιάδης 2007: 7). 4. Αρχές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Υιοθετήθηκε το πλαίσιο αρχών της American Distance Education Consortium (ADEC 1999 στο Αναστασιάδης 2007: 7) σύμφωνα με το οποίο, πρέπει να ορίζονται με ακρίβεια οι στόχοι της διδακτικής προσέγγισης, η οποία πρέπει να είναι ανοικτή, ευέλικτη, μαθητοκεντρική και αυτορυθμιζόμενη. Επίσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ασχολείται με αυθεντικές καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Τέλος, πρέπει να χρησιμοποιείται ποικιλία τεχνολογικών μέσων και μεθόδων με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη τα στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων. 5. Μεθοδολογία αξιολόγησης: Προτείνεται συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (Brannen 1995 στο Αναστασιάδης 2007:7) με σκοπό την αποτίμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών επιπτώσεων της εφαρμογής της τηλεδιάσκεψης στους μαθητές Τηλεσυνεργασία 2.0 Οι Κοινότητες Μάθησης αξιοποιούν την τηλεσυνεργασία. Η πρακτική της τηλεσυνεργασίας 2.0 απαντά στις σύνθετες απαιτήσεις που η επικοινωνία στο σημερινό κόσμο θέτει στους μαθητές ξένων γλωσσών, καθώς προωθεί την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, καθώς και την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών γραμματισμών (Helm & Guth 2010: 14). Σε περιβάλλοντα εκμάθησης γλωσσών, η τηλεσυνεργασία 2.0 γίνεται αντιληπτή ως η διαδικτυακή διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού πολιτισμικού/εθνικού υπόβαθρου, που έχει συσταθεί σε ένα θεσμικό πλαίσιο, με στόχο την ανάπτυξη τόσο των γλωσσικών δεξιοτήτων, όσο και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας μέσα από δομημένες εργασίες (Byram 1997 στο Helm & Guth 2010: 14). Παραδοσιακά, αυτές οι ανταλλαγές αφορούν στην εκμάθηση δύο διαφορετικών γλωσσών από ανθρώπους που βρίσκονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένες τοποθεσίες. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Οι ανταλλαγές, μπορεί να μην είναι αποκλειστικά δίγλωσσες. Μπορεί να είναι μονόγλωσσες, εστιάζοντας μόνο στη γλώσσα του ενός εταίρου στη μάθηση (Lee 2006, O Dowd 2006 στο Helm & Guth 2010: 15). Επίσης, η ανταλλαγή μπορεί να στηρίζεται στην υιοθέτηση της κοινής γλώσσας (lingua franca) (Basharina 2007, Guth 2008 στο Helm & Guth 2010: 15). Στο περιβάλλον που περιγράφεται στο άρθρο αυτό, η επικοινωνία έγινε στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να αποκλείονται άλλες γλώσσες ή μορφές γλωσσών στο γλωσσικό ρεπερτόριο των συμμετεχόντων. Τέλος, η ανταλλαγή μπορεί να είναι πολύγλωσση, δηλαδή να αφορά στο διαμοιρασμό περισσότερων από δύο γλώσσες (Fratter, Helm, Whigham 2005 στο Helm & Guth 2010: 15). Χρησιμοποιώντας την τηλεσυνεργασία 2.0 για να παρέχουμε αυθεντικά κοινά και σκοπούς, επηρεάζεται σημαντικά η φύση της εκμάθησης της γλώσσας. Η τηλεσυνεργασία 2.0 εμπλέκει την επαφή με αυθεντικούς ομιλητές και μόλις οι μαθητές/τριες συνδεθούν με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα η διαπολιτισμική μάθηση. Οι μαθητές/τριες της ξένης γλώσσας, που χρησιμοποιούν την τηλεσυνεργασία 2.0 μπορούν να μάθουν την ξένη γλώσσα με ένα πιο

5 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 5 πλούσιο τρόπο αναπτύσσοντας, προκαλώντας και αλλάζοντας τις στάσεις και τις αξίες τους. Οι νέοι αυτής της ηλικίας έχουν ισχυρές αναπτυξιακές ανάγκες, π.χ. να αυξήσουν τον κύκλο των φίλων τους και τη γνώση τους για τον κόσμο, κάτι το οποίο η τηλεσυνεργασία 2.0 καλύπτει μερικώς. Επειδή τους εμπλέκει σ αυτό το βαθύτερο ψυχολογικό επίπεδο, συνεισφέρει σημαντικά για αύξηση του κινήτρου και τη βελτίωση της επίδοσης. Στην παραδοσιακή τάξη, είναι δύσκολο να παρέχουμε αυθεντικά κοινά για μαθητές γλωσσών, ενώ το να χρησιμοποιήσουμε την τηλεσυνεργασία 2.0 για να εμπλέξουμε πραγματικούς συμμετέχοντες σε αυθεντικές καταστάσεις, μπορεί να αναζωογονήσει τις εμπειρίες των δασκάλων και των μαθητών των γλωσσών, προκαλώντας θετική αλλαγή στάσης και στους δύο (Helm & Guth 2010). Η τηλεσυνεργασία 2.0 παρέχει σύνθετες επιλογές για τη διδασκαλία της γλώσσας καθώς περιλαμβάνει τη σύγχρονη χρήση και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας και των νέων διαδικτυακών γραμματισμών. 3. Από τη Θεωρία στην Πράξη 3.1 Ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ Στο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ (http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/) οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν μέρος σε διαδραστικές και πολυτροπικές μαθησιακές δραστηριότητες. Οι μαθητές/τριες μπορούν να επιλέξουν το γλωσσικό τους επίπεδο και να εμπλακούν σε ανάλογες δραστηριότητες. Σε κάθε επίπεδο οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν σε μια ποικιλία διαδραστικών δραστηριοτήτων σχετικών με την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, τραγούδια και παιχνίδια και να πάρουν μέρος στις Κοινότητες Μάθησης. Οι δραστηριότητες που αφορούν στη γλώσσα και στην ιστορία, χρησιμοποιούνται από τους/τις μαθητές/τριες μεμονωμένα, αλλά και παράλληλα με τη λειτουργία των Κοινοτήτων Μάθησης. 3.2 Κοινότητες Μάθησης Εικόνα 1. Αρχική σελίδα διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος Στο πλαίσιο των Κοινοτήτων Μάθησης για τρία συνεχόμενα σχολικά έτη, από το 2011 μέχρι σήμερα, πολλές τάξεις ελληνικής γλώσσας σε σχολικές μονάδες σε πολλές χώρες του κόσμου συνδέθηκαν μεταξύ τους ή/και με σχολεία της Ελλάδας μέσω αδελφοποιήσεων και

6 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 6 πραγματοποίησαν συνεργατικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου. Στόχος ήταν να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα στους μαθητές και στις μαθήτριες, ώστε να ασχοληθούν με την εκμάθηση της Ελληνικής, μέσα από τη διαπροσωπική επαφή με άλλους εφήβους, την προσωπική εξερεύνηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την κατάθεση προσωπικών απόψεων και εργασιών. Παράλληλα, μας ενδιέφερε να δοθεί έμφαση και στην ίδια τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας, μέσα από αυτές τις συνεργατικές δραστηριότητες. Ακολουθήσαμε τρία (3) διαφορετικά μοντέλα αδελφοποίησης τάξεων: (α) τάξη στη διασπορά με τάξη στη διασπορά; (β) τάξη στη διασπορά με τάξη στην Ελλάδα και (γ) τάξη στη διασπορά με άλλη τάξη στη διασπορά και με τάξη στην Ελλάδα. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε κριτήρια αδελφοποίησης όπως: ηλικίες μαθητών (10-18), επίπεδο γλωσσομάθειας (A2-B2, CEFR), ενδιαφέροντα, είδος σχολείου και χώρα προέλευσης (νότιο ή βόρειο ημισφαίριο). Τη σχολική χρονιά και τη σχολική χρονιά συμμετείχαν είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευτικοί με είκοσι δύο (22) τάξεις σε επτά (7) χώρες: Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Γερμανία, Καναδάς, Νότια Αφρική και Ελλάδα. Τη σχολική χρονιά και τη σχολική χρονιά 2013 οργανώθηκαν δώδεκα (12) ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις. Συμμετείχαν τριάντα τρεις (33) εκπαιδευτικοί με είκοσι έξι (26) τάξεις σε δέκα (10) χώρες: Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Γερμανία, Καναδάς, Ουκρανία, Αργεντινή, Νότια Αφρική, Ρωσία και Ελλάδα. Στόχος ήταν να συμμετέχουν τάξεις από περισσότερες χώρες. Τη σχολική χρονιά υλοποιούνται οκτώ (8) ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις. Συμμετέχουν δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί με δεκαέξι (16) τάξεις σε έξι (6) χώρες: Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς, Ρωσία, Τουρκία και Ελλάδα. 3.3 Συνεργατικές Δραστηριότητες Οι δραστηριότητες των Κοινοτήτων Μάθησης περιστρέφονται γύρω από την ταυτότητα του μαθητή, ως κεντρικό στοιχείο των δραστηριοτήτων. Στόχος των Κοινοτήτων Μάθησης είναι, εκτός των άλλων, και η ομαδοσυνεργατικότητα, επομένως όλες οι δραστηριότητες, εκτός από το «προφίλ», προτείνεται να υλοποιούνται από τους μαθητές σε ομάδες. Για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό των συνεργατικών δραστηριοτήτων, λαμβάνεται υπόψη η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών (τι γνωρίζουν για το θέμα;), η στοχοθεσία (τι επιδιώκεται να μάθουν;), η μεθοδολογία (πώς θα το μάθουν;), ο προγραμματισμός, ο τρόπος συνεργασίας των δύο τάξεων, τα τεχνολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, η αξιολόγηση και το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο τάξεων. Συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς να μη δίνουν μεγάλη έμφαση στη συνεχή διόρθωση όλων των λαθών των μαθητών, διότι στόχος είναι η επίτευξη της επικοινωνίας και όχι η απόλυτη ορθότητα των κειμένων. Ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται να μοιραστεί την ταυτότητά του/της, με βάση συγκεκριμένα θέματα που εμπερικλείουν και προχωράνε από τον εαυτό του/της, την τάξη του/της,, το σχολείο του/της και την πόλη του/της. Οι δραστηριότητες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και των δύο τάξεων, ούτως ώστε ο/η εκπαιδευτικός να μην επιφορτιστεί με επιπλέον δραστηριότητες που απαιτούν σχεδιασμό και χρόνο. Για κάθε δραστηριότητα δίνονται οδηγίες στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες, με βάση τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, που έχει προηγηθεί. Οι εμπειρίες των μαθητών/τριών διαπερνούν τις συνεργατικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στις Κοινότητες Μάθησης. Δραστηριότητες που ασχολούνται με τα παραπάνω θέματα είναι «ο εαυτός μου», που αποτελεί την πρώτη δραστηριότητα που υλοποιείται από κάθε αδελφοποίηση, και «η πόλη μου», που υλοποιείται συνήθως δεύτερη κατά σειρά. Στο γραπτό «προφίλ» ο μαθητής εκθέτει τον εαυτό του, μοιράζεται στοιχεία της εξωτερικής του εμφάνισης, στοιχεία της προσωπικότητάς του, της συμπεριφοράς του, τα χόμπι του, τα ενδιαφέροντά του, πράγματα 22 Στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο η σχολική χρονιά ξεκινάει και τελειώνει σε διαφορετικούς μήνες.

7 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 7 που του αρέσουν και δεν του αρέσουν κ.λπ. Στην δραστηριότητας της «πόλης», που γίνεται με πολυτροπικά κείμενα, οι μαθητές/τριες περιλαμβάνουν εμπειρικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο σχετικά με την ιστορία της χώρας, τη γεωγραφία της, τα μνημεία, τα μουσεία και τα αξιοθέατά της, αλλά επίσης, και τον πολιτισμό της χώρας (έθιμα, γιορτές, αργίες, φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις, κ.λπ.). Η οδηγία που δίνεται στους/στις μαθητές/τριες γι αυτή τη δραστηριότητα είναι να ξεναγήσουν τους αδελφοποιημένους συμμαθητές τους στην πόλη τους, σαν να βρίσκονταν εκείνοι εκεί για μία επίσκεψη. Σε κάθε αδελφοποίηση προτείνεται να υλοποιηθεί τουλάχιστον μία δραστηριότητα. Ωστόσο, υπάρχουν τάξεις που θέλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε περισσότερες και πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Στόχος των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι πάντα η εμπλοκή των εμπειριών των μαθητών, η ενδυνάμωση της ταυτότητάς τους, η βελτίωση της γνώσης των Ελληνικών και η παραγωγή νέας γνώσης. 3.4 Οργάνωση τηλεδιασκέψεων Από τον Οκτώβριο του 2011 έως το Φεβρουάριο του 2014 έχουν πραγματοποιηθεί πενήντα τρεις (53) τηλεδιασκέψεις μεταξύ τάξεων. Οι τηλεδιασκέψεις μεταξύ τάξεων σχεδιάζονται σύμφωνα με το πλαίσιο για τη διαδραστική τηλεδιάσκεψη και τηλεσυνεργασία που περιγράφονται παραπάνω. Προτείνεται στις τάξεις μία συνεργατική δραστηριότητα, για την οποία έχει γίνει παιδαγωγικός σχεδιασμός. Με αυτή τη δραστηριότητα ασχολούνται περίπου ένα μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε τάξης. Για τον προγραμματισμό των συνεργατικών δραστηριοτήτων και τηλεδιασκέψεων μεταξύ τάξεων, προηγούνται τηλεδιασκέψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και της μέντορα 3, όπου αποφασίζεται το πώς θα οργανωθεί η δραστηριότητα (βήματα, μορφή, διάρκεια). Οι μαθητές/τριες δουλεύουν τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της τάξης τους (προτείνεται η ομαδοσυνεργατική μορφή). Όταν οι μαθητές/τριες ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες, πραγματοποιείται μία τηλεσυνάντηση με τους εκπαιδευτικούς από το χώρο του σχολείου ώστε να συζητηθεί ο τρόπος που θα παρουσιαστεί κάθε δραστηριότητα και να ελεγχθούν τεχνικά ζητήματα. Όσον αφορά στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων, προτείνεται στους/στις εκπαιδευτικούς να καλούν 2-3 μαθητές μπροστά στο laptop, για να παρουσιάζουν το δικό τους τμήμα της εργασίας. Οι περισσότερες τηλεδιασκέψεις έχουν γίνει σύμφωνα μ αυτό το μοντέλο, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι δημιουργεί στους μαθητές ένα αίσθημα ομάδας και αμεσότητας της επικοινωνίας. Ωστόσο, έχουν δοκιμαστεί και άλλα μοντέλα (κάθε μαθητής στο δικό του laptop/όλοι οι μαθητές/τριες συγκεντρωμένοι, και ένας μαθητής της τοπικής με ένα μαθητή της απομακρυσμένης τάξης). Σχετικά με τη δομή της τηλεδιάσκεψης αυτό που προτείνουμε σε μία μέσης διάρκειας τηλεδιάσκεψη (1 ώρα) είναι (εκτός από το προφίλ): λεπτά παρουσίαση η τοπική τάξη λεπτά ερωτήσεις λεπτά παρουσίαση η απομακρυσμένη τάξη λεπτά ερωτήσεις Προτείνεται μία τηλεδιάσκεψη μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας. Στο τέλος κάθε επικοινωνίας, οι μαθητές/τριες σχολιάζουν τις εργασίες της άλλης τάξης, κάνουν ερωτήσεις, συζητούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Δεν παρουσιάζουν απλώς την εργασία τους. Σκοπός είναι να παραχθεί νέα γνώση μέσα από τη διάδραση των μαθητών. Υπάρχει πάντα μία μέντορας που συντονίζει τόσο τις συνεργατικές δραστηριότητες όσο και τις τηλεδιασκέψεις. 3 Μέντορες του προγράμματος είναι η Μαρία Καπλανέρη και η Ηλιάνα Παπαθεοδώρου

8 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 8 4. Παράδειγμα Αδελφοποίησης: Γιοχάνεσμπουργκ-Αδελαΐδα-Ρόδος Μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά ολόκληρου του προγράμματος που εφαρμόστηκε αλλά για το συγκεκριμένο άρθρο εστιάσαμε σε μία αδελφοποίηση και συγκεκριμένα στην τηλεδιάσκεψη ως παιδαγωγικό εργαλείο. Η εν λόγω έρευνα αποτέλεσε το περιεχόμενο διπλωματικής εργασίας (Καπλανέρη 2014). Το παράδειγμα αδελφοποίησης που περιγράφουμε αποτελείται από τρία σχολεία, το Κολέγιο του Αγίου Γεωργίου στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας, τη Σχολή Σαχέτι στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής και τα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία στη Ρόδο. Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος ήταν από τη Ρόδο η Βούλα Ζάχου και ο Μιχάλης Ρούσος (Ροδίων Παιδεία), από το Γιοχάνεσμπουργκ η Χαρούλα Θεοδόση (Σχολή Σαχέτι) και από την Αδελαΐδα η Μαρία Μπατζάβαλη και ο Γιώργος Φρατζής (Κολέγιο Αγίου Γεωργίου). Η συλλογή δεδομένων περιελάμβανε ημερολόγιο του μέντορα, συνεντεύξεις εκπαιδευτικών, εργασίες μαθητών (σε μορφή κειμένου και σε μορφή παρουσίασης), αναστοχασμούς μαθητών και βιντεοσκοπήσεις τηλεδιασκέψεων (από το μέντορα μέσω του λογισμικού Snagit). Καταγράψαμε επίσης τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάσσονταν μεταξύ των ερευνητών και των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Επίσης, οι επικοινωνίες των μαθητών σε επίπεδο τάξης βιντεοσκοπήθηκαν. Τα δεδομένα της βιντεοσκόπησης λειτουργούσαν επικουρικά στην επιτόπια παρατήρηση και στη βαθύτερη ανάλυση της επικοινωνίας των μαθητών, της γλώσσας και του περιεχομένου των πληροφοριών που αντάλλασσαν. Στη συγκεκριμένη αδελφοποίηση τριών τάξεων, οι μαθητές του Γιοχάνεσμπουργκ είχαν ως γλώσσα στόχο την Ελληνική, την οποία διδάσκονται στο σχολείο τους ως ξένη γλώσσα. Οι μαθητές της Αδελαΐδας είχαν ως γλώσσα-στόχο την Ελληνική, την οποία διδάσκονται στο σχολείο τους ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Οι μαθητές από τη Ρόδο ήταν φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής. Η τάξη της Ρόδου συμμετείχε στην έρευνα επικουρικά με σκοπό να ερευνηθεί κατά πόσο η επαφή με Ελλαδίτες μαθητές στο πλαίσιο μιας τηλεδιάσκεψης μπορεί να βελτιώσει τη χρήση της γλώσσας-στόχου στους αλλογενείς μαθητές. Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η παροχή ενός συστήματος στήριξης στα σχολεία της διασποράς, ώστε να προσφερθεί στους μαθητές ένα πρωτότυπο περιβάλλον, στο οποίο θα παρακινούνταν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα, συνειδητοποιώντας ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αυθεντική επικοινωνία τους με μαθητές που είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής. Οφέλη από αυτή την αδελφοποίηση γλωσσών, πολιτισμών και γενικότερα ταυτοτήτων, είχαν και οι τρεις πλευρές, καθώς η παρέμβαση στηρίχτηκε στην αμφίδρομη μάθηση και την αλληλεπίδραση, καθώς και στο γεγονός ότι, για να επιτύχει μία ηλεκτρονική αδελφοποίηση, τα παιδαγωγικά οφέλη πρέπει να είναι αμοιβαία (Σκούρτου, 2001). Η περίοδος εφαρμογής της αδελφοποίησης για τις τρεις παραπάνω τάξεις ξεκίνησε τον Φεβρουάριου 2013 με τις παρακάτω δραστηριότητες: Φεβρουάριος 2013 Μάρτιος 2013 Απρίλιος 2013 Έναρξη αδελφοποίησης Πρώτες επικοινωνίες με σχολεία για διερεύνηση προθυμίας συνεργασίας Κοινό σε εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς Συνάντηση Skype γνωριμίας μεταξύ κ. Ζάχου και κ. Θεοδόση Συναίνεση εργασίας στη δραστηριότητα του «προφίλ» Πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης 1) Τηλεδιάσκεψη μαθητών μεταξύ Γιοχάνεσμπουργκ-Ρόδου 2) Τηλεδιάσκεψη μαθητών μεταξύ Αδελαΐδας- Ρόδου 3) Τηλεδιάσκεψη μαθητών μεταξύ Γιοχάνεσμπουργκ- Αδελαΐδας

9 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 9 Ανακοίνωση δραστηριότητας διαγωνισμού «Τι σημαίνει για εμάς να μαθαίνουμε Ελληνικά;» Ενασχόληση μαθητών Γιοχάνεσμπουργκ και Αδελαΐδας με δραστηριότητα διαγωνισμού Μάιος 2013 Τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπαιδευτικών κ. Θεοδόση και κ. Φρατζή για θέματα διαγωνισμού Ολοκλήρωση δραστηριότητας διαγωνισμού Αναρτήσεις στο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον Ιούνιος 2013 Συζήτηση για πιθανή τηλεδιάσκεψη μαθητών μεταξύ Ρόδου-Γιοχάνεσμπουργκ (δεν πραγματοποιήθηκε) Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Διαφορετικές διακοπές σχολείων Τηλεδιάσκεψη γνωριμίας εκπαιδευτικών κ. Θεοδόση και κ. Μπατζάβαλη για επόμενη δραστηριότητα Σεπτέμβριος 2013 Διαφήμιση αυστραλέζικων σπιτιών (Αδελαΐδα)- Καβάφης/ Θερμοπύλες (Γιοχάνεσμπουργκ) Τηλεδιάσκεψη μαθητών μεταξύ Γιοχάνεσμπουργκ- Οκτώβριος 2013 Αδελαΐδας για παρουσίαση εργασιών Λήξη αδελφοποίησης Πίνακας 1. Εργασίες αδελφοποίησης ανά μήνα 4.1 Περιγραφή μιας Τηλεδιάσκεψης Κατά τη διάρκεια της αδελφοποίησης Γιοχάνεσμπουργκ-Ρόδος-Αδελαΐδα, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Οι τρεις πρώτες είχαν θέμα τη γνωριμία των μαθητών μέσω του «προφίλ» και η τέταρτη τηλεδιάσκεψη, που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, είχε θέμα τον Καβάφη 4. Η τέταρτη και τελευταία τηλεδιάσκεψη της αδελφοποίησης «Αδελαΐδα-Ρόδος- Γιοχάνεσμπουργκ» πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μαθητών του Σχολείου Σαχέτι και του Κολεγίου Αγίου Γεωργίου αρκετούς μήνες μετά, λόγω σχολικών διακοπών των δύο σχολείων. Συγκεκριμένα, η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2013 στις ώρα Γιοχάνεσμπουργκ και στις ώρα Αδελαΐδας. Υπεύθυνη για τη δραστηριότητα της διαφήμισης για τα αυστραλιανά σπίτια ήταν αυτή τη φορά η εκπαιδευτικός, κ. Μαρία Μπατζάβαλη, από το Κολέγιο του Αγίου Γεωργίου. Την τηλεδιάσκεψη συντόνιζε η Μαρία Καπλανέρη. Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε με μία έκπληξη από το Σχολείο Σαχέτι. Μαθητές διαφόρων τάξεων είχαν μάθει το παραδοσιακό επτανησιακό τραγούδι «Μενεξέδες και ζουμπούλια» και ήθελαν να το τραγουδήσουν στους αδελφοποιημένους συμμαθητές τους. Οι μαθητές της Αδελαΐδας χειροκρότησαν και ευχαρίστησαν θερμά τους αδελφοποιημένους συμμαθητές τους και ο καθηγητής, κ. Φρατζής, που συντόνιζε την τηλεδιάσκεψη από την Αυστραλία, είπε ότι, όσο τραγουδούσαν το τραγούδι, οι μαθητές του σκέφτηκαν ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να το ακούσουν ζωντανά από το Γιοχάνεσμπουργκ. Μετά το ευχάριστο τραγούδι, ξεκίνησε το Γιοχάνεσμπουργκ να παρουσιάζει την εργασία για τον Καβάφη και το ποίημα «Θερμοπύλες». Η μαθήτρια από το Σαχέτι ξεκίνησε να διαβάζει το βιογραφικό του Καβάφη και συνέχισε μία άλλη μαθήτρια με τη σημασία που πιστεύει εκείνη πως έχει το ποίημα. Όταν και η δεύτερη μαθήτρια ολοκλήρωσε, η ερευνήτρια πρότεινε να διαβάσει κάποιος μαθητής το ποίημα, για να μπορέσουν και οι μαθητές από την Αδελαΐδα να αποκτήσουν μια εικόνα του νοήματός του. Προσφέρθηκε να το διαβάσει ένας μαθητής από τον Άγιο Γεώργιο για να συμπληρώσει η μία τάξη την άλλη. Έτσι, απήγγειλε τους στίχους του ποιήματος «Θερμοπύλες». 4 Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από τη διπλωματική εργασία της Μ. Καπλανέρη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής και Νέες Τεχνολογίες» του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αιγαίου.

10 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 Έπειτα από την απαγγελία, συνέχισαν οι μαθητές από το Γιοχάνεσμπουργκ την παρουσίασή τους. Οι μαθητές είχαν κάνει εξαιρετική εργασία στην ανάλυση του ποιήματος και στη σύνδεση του νοήματός του με την προσωπική τους ζωή. Είχαν προετοιμαστεί πολύ καλά. Χρησιμοποίησαν περίτεχνο λεξιλόγιο και αξιοποίησαν στοιχεία της διδασκαλίας του ποιήματος από την κ. Θεοδόση. Εικόνα 1. Απόσπασμα από την εργασία των μαθητών του Γιοχάνεσμπουργκ για τον Καβάφη Οι μαθητές μάλιστα μπόρεσαν να συνδέσουν τη μάχη των Θερμοπυλών και τους 300 Σπαρτιάτες, που πολέμησαν για την πατρίδα τους με την καθημερινή ζωή και τους αγώνες που δίνει κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Η τηλεδιάσκεψη είχε διαποτιστεί με ποιητικό κλίμα και οι μαθητές από την Αδελαΐδα ήθελαν να συνεχίσουν με τον Καβάφη και να αφήσουν τις παρουσιάσεις για τα αυστραλιανά σπίτια για το τέλος: «Θέλουμε να συνεχίσουμε καβαφικά, να προχωρήσουμε αυτό το παιχνίδι». Το πρώτο ποίημα που επέλεξαν, ανάλογα με όσα είχαν διδαχθεί μέσα στη χρονιά ήταν οι «Ποσειδωνιάται». Ο κ. Φρατζής εξήγησε στα αγγλικά στους μαθητές του Σαχέτι σε τι αναφέρεται το ποίημα και μετά ένας μαθητής το διάβασε στα Ελληνικά, κι έπειτα ένας άλλος στα αγγλικά. Ύστερα, ακολούθησε το ποίημα «Ιθάκη» στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και στα Ιταλικά (τα Ιταλικά στον Άγιο Γεώργιο είναι υποχρεωτικά μέχρι τη 10 η τάξη). Η αντίδραση των μαθητών του Γιοχάνεσμπουργκ, όπως τη μετέφερε η καθηγήτριά τους, ήταν ενθουσιασμός που εκφράστηκε μέσα από την προσμονή τους να πάνε στη Γ Λυκείου για να διδαχθούν το ποίημα (που αποτελεί μέρος της ύλης). Τέλος, διαβάστηκε το ποίημα «Το πρώτο σκαλί».

11 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 11 Εικόνα 2. Απόσπασμα 2 από την εργασία των μαθητών του Γιοχάνεσμπουργκ για τον Καβάφη Εικόνα 3. Ο μαθητής απαγγέλει Καβάφη. Στιγμιότυπο 1 της Τηλεδιάσκεψης Αγίου Γεωργίου-Σαχέτι Εικόνα 4. Στιγμιότυπο 2της Τηλεδιάσκεψης Γιοχάνεσμπουργκ-Αδελαΐδα Οι μαθητές απήγγειλαν το ποίημα ενός Έλληνα ποιητή, ο οποίος μέσω των στίχων του, άγγιξε δύο τάξεις εκτός Ελλάδας στην ελληνική διασπορά. Επίσης, τα ποιήματα απαγγέλθηκαν σε δύο ή και τρεις γλώσσες, αποδεικνύοντας τη διαπολιτισμικότητα των ίδιων των μαθητών. Τέλος, μέσω της ποίησης, οι μαθητές «ήρθαν πιο κοντά» και βρήκαν ένα σημείο που τους ενώνει. Χαρακτηριστική είναι η φράση των μαθητών του Γιοχάνεσμπουργκ, όπως μου τη μετέφερε η καθηγήτριά τους, «Κυρία, είμαστε ίδιοι, αλλά διαφορετικοί». Αυτή η

12 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 12 παράλληλη ομοιότητα και ετερότητα είναι ο συνδετικός κρίκος των αδελφοποιήσεων, καθώς παρακινεί τους μαθητές να επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τους αδελφοποιημένους συμμαθητές τους (Καπλανέρη 2014). 4.2 Θετική Συμβολή της Τηλεδιάσκεψης στη Χρήση της Γλώσσας Στόχου Τα συμπεράσματα, τα οποία εξήχθησαν από τις τρεις τάξεις αφορούν κυρίως στη θετική συμβολή της τηλεδιάσκεψης στη χρήση της γλώσσας-στόχου. Ανατροφοδότηση Η ανατροφοδότηση που έδιναν οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ήταν σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας. Τα χειροκροτήματα, ως επιβεβαίωση της καλής εργασίας της απομακρυσμένης τάξης και η επιβεβαίωση των Ροδιτών μαθητών ότι οι ομογενείς και αλλογενείς μαθητές μιλούν πολύ καλά τα ελληνικά, τους προσέφεραν αυτοπεποίθηση και τους βοήθησαν να βρουν την άνεση να συνομιλήσουν με περισσότερη ευχέρεια. Προετοιμασία Οι μαθητές παρατήρησαν ότι η προετοιμασία σε μορφή γραπτού κειμένου βοήθησε την ετοιμότητά τους στην τηλεδιάσκεψη. Το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον παρείχε το βοήθημα για τη συγγραφή κειμένων, λεξιλόγιο, γραμματική, κ.λπ. Οι πρόβες στην τάξη, πριν την τελική τηλεδιάσκεψη βοηθούσε τους/τις μαθητές/τριες να επικοινωνήσουν με περισσότερη άνεση. Ο κ. Φρατζής αφιέρωνε περίπου δέκα λεπτά σε αρκετές διδακτικές ώρες για να έχουν οι μαθητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν το κείμενό τους. Η παρουσίαση γινόταν σε μορφή ερωταπαντήσεων. Είτε ο ίδιος ο καθηγητής είτε κάποιος συμμαθητής έκανε ερωτήσεις στον μαθητή και εκείνος απαντούσε. Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές για την τάξη της Αδελαΐδας και έτσι, οι μαθητές αισθάνονταν περισσότερο προετοιμασμένοι, διότι είχε γίνει μεγαλύτερη εξάσκηση στη χρήση της γλώσσας-στόχου για την εν λόγω δραστηριότητα. Φιλία Οι μαθητές επίσης παρατήρησαν ότι τους άρεσαν οι τηλεδιασκέψεις που υλοποιήθηκαν με τις απομακρυσμένες τάξεις και ότι το απόλαυσαν που έκαναν φίλους από άλλα κράτη και μάλιστα τους έκανε εντύπωση ότι μαθητές σε τόσο μακρινή χώρα μαθαίνουν τα Ελληνικά. Όλοι οι μαθητές επομένως απέκτησαν μια αίσθηση της διασπορικότητας του ελληνισμού. Η τηλεδιάσκεψη τους παρείχε την ευκαιρία να μιλήσουν περισσότερο και πιο πολύ στα Ελληνικά και να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. Μέσω της τηλεδιάσκεψης, έμαθαν για την προσωπική ζωή των αδελφοποιημένων συμμαθητών τους, καθώς και ότι μοιράζονται την αγάπη τους για την Ελλάδα. Σημείωσαν ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν τη συνεργασία με τους φίλους που γνώρισαν και να μάθουν περισσότερα για τη σχολική ζωή τους, για τον τρόπο ζωής τους, τις ασχολίες των Ελλήνων στα μέρη τους, αλλά και να ασχοληθούν με πιο πολιτιστικά και παραδοσιακά θέματα της Ελλάδας, ούτως ώστε να τη γνωρίσουν καλύτερα. Αυθεντική επικοινωνία Ήταν σημαντικό ότι οι μαθητές απέκτησαν ένα περιβάλλον πραγματικής επικοινωνίας με συνομηλίκους τους, μέσα στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις των Ελληνικών για να πετύχουν ένα πρακτικό στόχο, την επικοινωνία. Το γεγονός της αυθεντικής επικοινωνίας που προσιδιάζει στη φυσική επικοινωνία στο δρόμο, στην αγορά, κ.λπ. με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας προσέδωσε ιδιαίτερο νόημα στους μαθητές και υψηλά κίνητρα για την κατάκτηση της δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς ήταν μια διαφορετική μαθησιακή εμπειρία, από τις γραμματικές και μορφολογικές, μηχανιστικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. «Η ευκαιρία για συμμετοχή σε προφορικές συνδιαλέξεις που να έχουν κάποιο νόημα (μέσα στην τάξη ή στην κοινότητα) αποτελεί αναγκαίο συστατικό της πρόσκτησης της δεύτερης γλώσσας. Όταν το άτομο εκφράζει κάποιο νόημα, μαθαίνει τη δομή και τη μορφή μιας γλώσσας. Κάποιος μπορεί να καταλαβαίνει μια δεύτερη γλώσσα

13 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 13 (παθητική πρόσληψη), αλλά, λόγω έλλειψης κατάλληλης πρακτικής εξάσκησης, να μην έχει ευχέρεια στην ομιλία» (Swain 1985, 1986 στο Baker 2001:178). Έμφαση στην επικοινωνία και όχι στην ορθότητα της γλώσσας Δόθηκε έμφαση κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών αλλά και όλων των δραστηριοτήτων κυρίως στη χρήση της γλώσσας, αλλά και στο νόημα. Σημασία δεν είχε τόσο η απόλυτα ορθή χρήση της γλώσσας, αλλά η μετάδοση και η κατανόηση του νοήματος. Η γλώσσα μαθαίνεται μέσω του πειραματισμού, της αυτοδιόρθωσης αλλά και της ανατροφοδότησης, που προερχόταν από τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στην άλλη πλευρά της επικοινωνίας. Η ορθότητα κρίνεται βάσει της μετάδοσης του νοήματος παρά βάσει απόλυτων γλωσσικών κριτηρίων. Σχέσεις συνεργασίας Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε συνειδητή προσπάθεια να δοθεί μία εικόνα σεβασμού, αποδοχής και εμπιστοσύνης. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας χώρος διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων, στον οποίο προωθούνταν η συνεργατική μάθηση και η ενδυνάμωση της ταυτότητας του δίγλωσσου μαθητή με τελικό και απώτερο σκοπό την σχολική του επιτυχία. Οι θετικές επιδόσεις, εξάλλου, προϋποθέτουν μία σχέση συνεργασίας που να επιτρέπει τη διαπραγμάτευση ταυτοτήτων, τη μεταφορά και αξιοποίηση γνώσης από τη μία γλώσσα στην άλλη (Cummins 2005). Αυθεντικό κοινό Όσον αφορά στην τηλεδιάσκεψη, όλοι οι μαθητές, αλλά και οι καθηγητές τους σημείωσαν ότι η τηλεδιάσκεψη είναι συγκοινωνούν δοχείο με την εξάσκηση στο προφορικό μάθημα στο σχολείο. Η τηλεδιάσκεψη τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουν σε ένα αυθεντικό κοινό, που υπερβαίνει τα όρια της τάξης και ανανεώνει το μάθημα με διαφορετικές και πιο δημιουργικές δραστηριότητες, που εκλαμβάνονται ως τέτοιες, κυρίως λόγω της ύπαρξης του αυθεντικού ακροατηρίου. Οι μαθητές παρατήρησαν ότι θα ήθελαν να μιλάνε συχνότερα με τους αδελφοποιημένους συμμαθητές τους για να έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τα ελληνικά τους και για τους μαθητές του Γιοχάνεσμπουργκ να μη ντρέπονται τόσο, όταν τα μιλούν. Μέσω της τηλεδιάσκεψης, έμαθαν νέες λέξεις και φράσεις, όπως «βόρειο και νότιο ημισφαίριο», «μίλα πιο δυνατά», «μας ακούτε;», αλλά και εξειδικευμένο λεξιλόγιο για κάθε δραστηριότητα. Παρατήρησαν επίσης ότι το μάθημα των ελληνικών έγινε πιο ενδιαφέρον με τις τηλεδιασκέψεις και ότι χάρη σ αυτές, έμαθαν να συνεργάζονται καλύτερα με τους συμμαθητές τους. Έτσι, προέκυψε μία ανανέωση του ενδιαφέροντος για το μάθημα των ελληνικών και μια αλλαγή στάσης. Βοήθεια από το/τη δάσκαλο/α τους ή από άλλους μαθητές Όσον αφορά στη βοήθεια, που χρειάστηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ίδιοι παρατήρησαν ότι τη μεγαλύτερη βοήθεια τους την παρείχε ο εκπαιδευτικός και δευτερευόντως, οι μαθητές από την απομακρυσμένη τάξη, που προσπαθούσαν να μιλήσουν στο επίπεδό τους. Αυτή η παρατήρηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι μαθητές κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές παρείχαν γλωσσικά και επικοινωνιακά βοηθήματα. Όπως σημείωσε η εκπαιδευτικός κ. Θεοδόση, οι μαθητές της δεν είχαν την άνεση να ζητήσουν επεξηγήσεις, όταν δεν καταλάβαιναν αυτό που είχε ειπωθεί. Παρατήρησαν, στα ερωτηματολόγια και τους αναστοχασμούς τους, ότι οι μαθητές από την απομακρυσμένη τάξη μιλούσαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μην καταλαβαίνουν. Δεν στάθηκε λοιπόν εφικτό για τους μαθητές του Γιοχάνεσμπουργκ να ξεπεράσουν την αρχική συστολή τους και να κάνουν ερωτήσεις. Παρότι είχαν προετοιμάσει με την καθηγήτριά τους κάποιες ερωτήσεις, ήταν διστακτικοί, δεν είχαν την άνεση να τις υποβάλουν. Σίγουρα συνήθισαν τη διαδικασία, αλλά μάλλον δεν απέκτησαν την επιθυμητή αυτοπεποίθηση για τις δεξιότητές τους στην Ελληνική. Το σημείο, στο τέλος της τέταρτης τηλεδιάσκεψης, στο οποίο αναθάρρεψαν και εξέφρασαν τις απορίες τους για την απομακρυσμένη τάξη ήταν σίγουρα ένα σημείο επιτυχίας της αδελφοποίησης.

14 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 14 Διαγλωσσικότητα (translanguaging) Επίσης, η διαγλωσσικότητα (π.χ. I say τα χόμπι μου; ) που παρατηρήθηκε στις τηλεδιασκέψεις από τους μαθητές του Γιοχάνεσμπουργκ και της Αδελαΐδας λειτουργούσε ως αντικατάσταση της αντίστοιχης λέξης που δεν γνώριζαν στα Ελληνικά, δηλαδή ως διευκολυντής της επικοινωνίας. Οι μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, γι αυτό πολλές φορές διακρινόταν η αγγλική γλωσσική τους ταυτότητα. Επομένως, κρίνεται ότι θα ήταν ωφέλιμο οι μαθητές που έχουν δυσκολία στα ελληνικά, να μιλούν και στα αγγλικά για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον οι μαθητές, που είναι φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής να μιλούν κι εκείνοι για κάποιο μικρό διάστημα της τηλεδιάσκεψης στα αγγλικά ώστε οι μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι οι μόνοι που δυσκολεύονται στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και ότι μοιράζονται τα ίδια προβλήματα. Περισσότερες ευκαιρίες για χρήση της γλώσσας στόχου Μέσω των τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν, οι μαθητές πράγματι είχαν περισσότερες ευκαιρίες να μιλήσουν τα ελληνικά και μία εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη δύναται να αυξήσει τη χρήση της γλώσσας-στόχου και μάλιστα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει και τη χρήση της, κάτι που απομένει να ερευνηθεί. Αυτό που επίσης θα άξιζε να ερευνηθεί είναι κατά πόσο είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και παιδαγωγικά ωφέλιμη η οργάνωση τηλεδιάσκεψης και με τις τρεις τάξεις του μοντέλου διασπορά-διασπορά-ελλάδα. Σ αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται φυσικά περισσότερος χρόνος διαθέσιμος αλλά και πολύ καλός συντονισμός του αντικειμένου και της σειράς με την οποία θα παρουσιάσει την εργασία της και θα μιλήσει κάθε τάξη. 5. Συμπεράσματα Το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά, χρησιμοποιήθηκε από το 2011 μέχρι το 2014 από πολλές τάξεις και μαθητές/τριες στον κόσμο. Η πρωτοτυπία του περιβάλλοντος είναι ότι συνδυάζει πολλές διαφορετικές δυνατότητες, επίπεδα γλωσσομάθειας, εργαλεία, βαθμούς δυσκολίας και με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, καθώς το στοιχείο που χαρακτηρίζει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά είναι η ετερότητα. Το περιβάλλον συνδυάζει την εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση της. Οι Κοινότητες Μάθησης προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης με αυθεντικό ακροατήριο και συνεργάτες στη μάθηση. Οι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας στο περιβάλλον ποικίλλουν. Ωστόσο, το πιο επικοινωνιακό κομμάτι των Κοινοτήτων είναι η τηλεδιάσκεψη (ομαδική και ατομική). Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που πήραν μέρος, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις Κοινότητες Μάθησης και ειδικά για τις τηλεδιασκέψεις. Η γλωσσική εκμάθηση αποκτά νόημα, όταν η γλώσσα-στόχος χρησιμοποιείται για συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ φίλων. Βιβλιογραφικές αναφορές Αναστασιάδης, Π. (2007). Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση. Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα Νοεμβρίου Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση. (Α. Αλεξανδροπούλου, Μετάφρ.). Αθήνα: Gutenberg.

15 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 15 Basharina, O.K. (2007). An Activity Theory Perspective on Student-reported Contradictions in International Telecollaboration. Language Learning & Technology, 11(2), (82-103). 2/5/2014 Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters. Cummins, J. (2001, 1999). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. Athens: Gutenberg. Cummins, J. (2005, 1999, 1996). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση Εκπαίδευση με Σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. (επιμ. Σκούρτου, Ε., μετ. Αργύρη, Σ.). Αθήνα: Gutenberg. Cummins, J., Brown, K. & Sayers, D. (2007). Literacy, Technology and Diversity: Teaching for Success in Changing Times. New York: Pearson, Allyn and Bacon. Fratter, I., Helm, F. & Whigham, C. (2005). Cross-cultural Exchanges at the Language Centre of the University of Padua and the Issue of Language. In: A. Moravikova, C. Taylor Torsello & T. Vogel (eds.), Proceedings of the 8 th CercleS Conference: University Language Centres: Broadening Horizons, Expanding Networks ( ). Bratislava: CercleS. Guth, S. (2008).The Multi-Faceted Focus of International Collaboration. Presentation given at the COIL Conference, Purchase Collee SUNY, 14 November 2008 [PowerPoint slides]. Helm, F. & Guth, S. (2010). The Multifarious Goals of Telecollaboration 2.0: Theoritical and Practical Implications. Στο: S. Guth & F. Helm (eds.), Telecollaboration 2.0. Bern: Peter Lang AG, Καπλανέρη, Μ. (2014). Η Τηλεδιάσκεψη στη Διδασκαλία της Δεύτερης Γλώσσας. Διπλωματική εργασία. Ρόδος: ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου. Kourtis-Kazoullis, V., Spantidakis, G. & Chatzidaki, A. (2014). An Electronic Learning Environment for Greek-Language Intercultural Education in the Diaspora. INTED 2014: 8th International Technology, Education and Development Conference, Μαρτίου 2014, Βαλένθια, Ισπανία. Skouradaki, M., Nikolaou, C., Kambouraki, M., Kutsuras, T., Koutras, G. Damanakis, M., Chatzidadi, A., Spantidakis, J., Hourdakis, A., Chatzipanagiotidou, A. & Kourtis- Kazoullis, V. (2012). Building a Moodle front-end for Greek language learning, 1 st Moodle Research Conference, September 14-15, 2012 (17-24), Heraklion, Crete. Σπαντιδάκης, I. (2010). Κοινωνιογνωσικά Πoλυμεσικά Περιβάλλοντα Μάθησης Παραγωγής Γραπτού Λόγου. Αθήνα: Gutenberg. Swain, M. (1985). Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in Its Development. In S. Gass & C. Madden (eds.), Input in Second Language Acquisition. Rowley, MA: Newbury House. Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της αδελφοποίησης μεταξύ του Γιοχάνεσμπουργκ, της Ρόδου και της Αδελαΐδας. Συγκεκριμένα, ευχαριστούμε την διευθύντρια της Σχολής Σαχέτι, κ., Αναστασία Κρυσταλλίδου, το διευθυντή των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κ. Κυριάκο Κυριακούλη, τον διευθυντή του Κολεγίου Αγίου Γεωργίου, κ. Γιώργο Παναγόπουλο. Οι θερμότερες ευχαριστίες απευθύνονται στους μαθητές των παραπάνω σχολείων και φυσικά στους εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς τους που με μεράκι και αγάπη για την Ελληνική γλώσσα συμμετείχαν στις Κοινότητες Μάθησης, κ. Βούλα Ζάχου, κ. Χαρούλα Θεοδόση, κ. Μαρία Μπατζάβαλη, κ. Μιχάλη Ρούσο και κ. Γιώργο Φρατζή.

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» A.XAΤΖΗΔΑΚH & IΩ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ aspahatz@edc.uoc.gr, ispantid@edc.uoc.gr «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Θα αποφύγω να αποτυπώσω με αριθμούς τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας και θα περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε,

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου» 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης Έθιμα γάμου διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ Δασκάλα: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΥΦΑ ΜΑ in Education (ICT in Greek Language Teaching) mariakollyfa@gmail.com ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗ Α (ΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8 εκπαιδευτικοί 111 μαθητές/τριες ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ» ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Καμπουρίδη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου www.hellenic-education.org.uk

Βαρβάρα Καμπουρίδη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου www.hellenic-education.org.uk Βαρβάρα Καμπουρίδη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου www.hellenic-education.org.uk Ν. 4027/2011 και Ελληνομάθεια Οι μαθητές που φοιτούν στα αναγνωρισμένα τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα