Δημοσιεύσεις ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιεύσεις ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ"

Transcript

1 Δημοσιεύσεις ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.Γρίβα, Ε., & Σέμογλου, Κ. (Ιανουάριος 2013). ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Κινητικές δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στην πρωτοσχολική εκπαίδευση, 352 σελίδες. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 2. Παπασταμάτης, Α. Γρίβα, Ε. Βαλκάνος, Ε. & Γιαβρίμης, Π. (2010). Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών. Ανάγκες και προτεινόμενες επιμορφωτικές πολιτικές των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αφοί Κυριακίδη. 3. Γρίβα, Ε. (2004). Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ανασκόπηση της διδασκαλίας της στη δημόσια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Α. Σταμούλης. 4. Μετάφραση Επιστημονικού Συγγράμματος (2004) Μετάφραση του βιβλίου του καθηγητή G. Verma Researching Education, υπό την επιμέλεια του επίκ. Καθηγητή Α. Παπασταμάτη. Αθήνα: εκδόσεις Δαρδανός. 1

2 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά, Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων Κεφάλαια σε συλλογικούς ξενόγλωσσους τόμους και βιβλία 5. Griva, E. (2013). Bilingual Immigrant Students and inclusive learning: issues and challlenges. In G. Verma & D. Kalenkin-Fishman (eds) Educational and Social Inclusion. London: Routledge (in print). 6. Griva, E.& Panitsidou, E. (accepted for publication). Immigration and Education: Policy and Practices for integration and inclusion in the Greek Context. In Immigrants: Acculturat ion, Socioeconomic Challenges and Cultural Psychology. Nova Science publishers, inc. 7. Griva, E. & Chostelidou, D. (2012) Additive bilingualism of immigrant children: introducing a multisensory project in kindergarten. In H. Switzer D. Foulker (Eds) Kindergartens: Teaching Methods, Expectations and Current Challenges. Nova Science publishers, inc 8. Γρίβα, Ε. (2011). Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική και πολύγλωσση πολιτική στην ελληνική εκπαίδευση. Στο Πλατσίδου & Δαγδιλέλης (Επιμ) Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιό της. (Αφιερωματικός τόμος για τον καθηγητή Αχ, Καψάλη). Εκδόσεις Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. 9. Στάμου, Α., Γρίβα, Ε. & Τσιούλης, Α. (υπό έκδοση). Οι εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου: μια καταγραφή απόψεων και προτιμήσεων. Στο συλλογικό τόμο: Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση: Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές. 10.Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). Multilingual Learning: a comparative study of students learning FLs in Greek primary and secondary education. In New Research in language learning. Nova Science publishers, inc. 2

3 11.Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). English Language Teachers conceptions and attitudes to multilingual development in Education. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER. 12. Griva, E., Chostelidou, D. & Tsakiridou, E. (2011). Assessment of metalinguistic awareness and strategy use of young EFL learners. In L. Warfelt (Ed.), Language Acquisition. Nova Science publishers, inc. 13. Lemperou, L., Chostelidou, D.& Griva, E. (2011). Identifying the training needs of EFL teachers in teaching children with dyslexia. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER. 14. Griva, E & Sivropoulou, I. (2010). Kindergarten Teachers and Advisors Views and Attitudes towards Early Foreign Language Learning. In S. Thompson (Ed), Kindergartens: programs, functions and outcomes. Nova Science publishers, inc. 15. Griva, E., Semoglou, K. & Geladari, A. (2010). Early Foreign Language Learning: implementation of a Project in a game based context. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, Volume 2, Geladari, Α. Griva, Ε. & Mastrothanasis, Κ (2010). A record of bilingual elementary students reading strategies in Greek as a second language. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, Volume 2, Griva, E., Tsakiridou, E & Nihoritou, I. (2009). Study of FL composing process and writing strategies employed by young learners, In M. Nikolov (Ed.), Early Learning of Modern Foreign Languages. Bristol: Multilingual Matters, Άρθρα σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές) 18. Griva, E. & Chouvarda, P. (2012). Developing plurilingual children: Parents beliefs and attitudes towards English language learning and multilingual learning. Global Journal of English Language. 19. Chostelidou, D. & Griva, E. (in press). In-service Training Needs of English Language Teachers and Vocational Education. MAJESS journal, HRMARS. 3

4 20. Gakoudi, A., Griva, E. & Karanikola, F. (in press). Contextualising foreign language policy in Greek universities: ESP, EAP or EGP? Cambridge Scholars Publishing. 21. Griva, E. & Semoglou, K. (2012). Estimating the effectiveness and feasibility of an early EFL learning project based on physical activities. English language teaching, 5 (9), September Anastasiou, D. & Griva, E. (2012). Morphological Processing Strategies: An Intervention for Spelling Difficulties in English Language.Canadian Journal of Teaching English language. 23. Griva, E & Chostelidou, D (Under consideration) Writing skills and strategies of bilingual immigrant students learning Greek as L2 and English as FL. Reading and Writing Journal. AOSIS. 24. Korosidou, E. & Griva, E. (2013). My country in Europe : a Content-based Project for Teaching English as a Foreign Language to Young Learners. Journal of Language Teaching and Research. Academy Publisher, Finland, March Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). Multilingual competence development in the Greek educational system: FL teachers beliefs and attitudes. International journal of multilingualism. Multilingual matters, Griva, E., Alevriadou, A. & Semoglou, K. (2011) Reading preferences and strategies employed by primary school students: Gender, Socio-cognitive and Citizenship Issues. International Education studies. 27. Griva, E.& Iliadou, S. ( 2011 ). Foreign Language policy addressed to Greek primary and secondary education: teachers viewpoints and students attitudes towards plurilingualism, European Journal of Language Policy, 3(1),

5 28. Griva, E., Kamaroudis, S. & Geladari, A. (2010). Young learners vocabulary strategies employment in a foreign language. Synergies, 2, Griva, E. & Sivropoulou E. (2009). Implementation and evaluation of an early foreign language project in kindergarten. The Early Childhood Journal 37(1), Ed. Springer. 30. Griva, E. Semoglou, K. & Panteli, P. (2009). Gender, genre variation and young writers: detecting stereotype effects, International Journal of Learning, 16(3), Anastasiou, D. & Griva, E. (2009). Awareness of reading strategies use and reading components among poor and good readers. Elementary Education On line, 8 (2), Griva, E., Alevriadou, A. & Geladari, A. (2009). A Qualitative Study of Poor and Good Bilingual Readers Strategy Use in EFL Reading. The International Journal of Learning, 16(1), Griva, E, & Anastasiou, D. (2009). Morphological strategies training: The Effectiveness and the Feasibility of Morphological Strategies Training for Students of EFL with and without Spelling Difficulties. The International journal of writing research, 1(3), Griva, Ε. (2007). An alternative story-based teaching framework for a primary school classroom. American Journal of Τeaching English FORUM, 45, Griva, E. (2007). Planning lessons for teaching writing. Spain- TESL Journal, 30, Griva, E. (2006). Identifying Reading strategies of students learning English for academic purposes. Journal of Applied Linguistics, 21, Thessaloniki: GALA. 5

6 37. Griva, Ε. & Τsakiridou, Ε. (2006). Strategies employed by students learning foreign languages for academic purposes. English for Specific Purposes Journal (ESP WORLD), 1(12), Παντελή, Π., Γρίβα, Ε. & Τσακιρίδου, Ε. (υπό έκδοση). Πολυγλωσσία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου: Μια καταγραφή των απόψεων και των προτιμήσεων των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. MAJESS journal, HRMARS. 39. Στάμου, Α., Γρίβα, Ε., Δημητρίου,Π. & Τσακιρίδου, Ε (υπό έκδοση). Μια συγκριτική μελέτη του γραπτού λόγου κύπριων και ελλαδιτών/ισσών μαθητών/τριών του δημοτικού. Κίνητρο, 12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. 40. Ηλιάδου- Τάχου, Σ. & Γρίβα, Ε. (2011). Διαχρονική ανασκόπηση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδος: απόπειρα συγκριτικής προσέγγισης. Στο περιοδικό Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Γρίβα, Ε., Μαστροθανάσης, Κ. & Γελαδάρη, Α. (2010). Διαδικασίες και στρατηγικές συγγραφής κειμένων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΤΌΜΟς Γρίβα, Ε. & Ηλιάδου- Τάχου, Σ. (2010). Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση : Οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι επιδράσεις, στο περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 3, Γρίβα, Ε. & Γούλιου, Σ. (Υπό δημοσίευση 2010). Ο δίγλωσσος μαθητής και η ενδυνάμωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών του δεξιοτήτων, Δελτάριο, ΠΔΜ. 44. Παπασταμάτης, Α. Γρίβα, Ε. & Τσακιρίδου, Ε (2008). Διαδικασίες συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων στην ξένη γλώσσα από τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επιστήμες της Αγωγής, 4, Γρίβα, Ε. & Παπαδοπούλου Χ.Ο. (2008). Προτάσεις για ένα πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Επιστήμες της Αγωγής, 4,

7 46. Γρίβα, Ε. & Αργυροπούλου, Σ. (2006). Ένα πλαίσιο διδασκαλίας των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση δραστηριοτήτων. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 15, Ξενόγλωσσες και Ελληνόγλωσσες Εργασίες Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Συνεδρίων (Με κριτές) 47. Griva, E. & Chostelidou, D. (in press). Students attending a bilingual primary school: A record of language biography. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 48. Griva, E., Chostelidou, D., Ypsilanti, A. & Iliadou, S. (in press). Estimating the feasibility of a multisensory bilingual project in primary education. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 49. Chostelidou D. & Griva, E. (in press).measuring the effect of implementing CLIL in higher education: An experimental research project. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 50. Chostelidou D. & Griva, E. (in press).fostering multilingualism and providing linguistic diversification in Vocational Education: promoting the less used languages. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 51. Griva, Ε. Chostelidou,D. Panteli, P (in press ) ELF and multilingualism in Greek and Cypriot educational system: a comparative account of teachers beliefs. Proceedings of the 5 th International Conference ELF. 52. Alevriadou,A.,Griva,E. & Massi, M. (2012). An intervention program related to reading development - a case study of a child with Williams syndrome. In the Proceedings of Scientific Conference: Reasearch in Education and Rehabilitation Sciences. Zagreb, September 27-27, Dourda,K. Bratitsis,T., Griva, E & Papadopoulou, P (2012). Combining Game Based Learning and Content and Language Integrated Learning approaches: A proposal utilizing 7

8 QR Codes and Google Earth. European Conference on Game Based Learning, Cork- Ireland, October 4-5, Kostandinidou E., Griva E. & Stamou A. (2013). Immigrant parents views on their children s linguistic, cognitive and social development. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 55. Geladari A., Griva E. & Stamou A. (2013). Student teachers beliefs about linguistic and cognitive development in bilingual primary school students. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 56. Maroniti, K., Stamou, A., Dinas, K. & Griva, E. (2013) Tracing (dis)continuities between children s literacy practices at home and in the nursery: A case study. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 57. Griva E., Maggou A., & Iliadou S. (2013). Developing materials for teaching Greek as a foreign language to young learners. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 58. Alevriadou, A., Griva, E., Papadopoulou, I., Spinthourakis, A. J. (under consideration) Teachers Beliefs about School Performance of Bilingual Immigrant Students with or without Learning Difficultie. Proceedings of the Conference Creating Communities: Local, National and Global. University of York, May Eleni Griva, Kostas Dinas and Anastasia G. Stamou (in press)a record of teachers beliefs about bilingualism and language development in bilingual preschool children. 60. Panitsidou, E., Griva, E. & Papastamatis, A. (in press). Greek Education Policy and Practices related to immigration. Ιn the Proceedings of the International Conference on Education and Social Integration of Vulnarable groups, University of Macedonia- Thessaloniki. 61. Griva, E., Panitsidou, E. & Chostelidou,D. (2012). Identifying factors of Job Motivation and Satisfaction of Foreign Language Teachers: Research project design. Procedia 4thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 8

9 62. Panitsidou, E., Griva, E. & Chostelidou,D. (2012).European Union Policies on Lifelong Learning: In-between competitiveness enhancement and social stability reinforcement. Proceedia 4thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 63. Chostelidou,D., Griva, E., Ioannidis,Th., & Panitsidou, E. (2012). Μultilingual Learning for Specific Purposes: Identifying Language Strategies, Awareness and Preferences. Proceedia 4thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 64. Georgopoulou, A. & Griva, E. (2012). Journal writing: a tool of evaluating an early foreign language intervention. In the proceedings of 14th International Conference EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES. 65. Griva, Ε., Alevriadou, Α. & Semoglou, Κ. (2011). Identifying gender differences in reading preferences and strategies employed by Greek students: A socio-cognitive perspective. In the proceedings of UNESCO INTERNATIONAL CONFERENCE Mapping the Gender Equality: Research and practices- The national and international perspective. Nicossia. 66.Papadopoulou, Ο. & Griva, Ε. (in press). Designing and monitoring the introduction of the European Language Prtfolio in Greek primary education. In the proceedings of 42 nd Colloquium of Linguistics- Language Diversity and Language Learning. Frankfurt/N. York: Peter Lang Verlag. Karagiannidou, E., Papadopoulou, Ol., Skourtou, E. (Hrgb): 42. Linguistisches Kolloquium: Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität / Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy, Frankfurt / New York: Peter Lang Verlag 67. Griva, E. & Chostelidou D (2011). Language awareness.issues and teachers beliefs bout language learning in a Greek EFL context, Proceedings (Selected Papers) 19 th International Symposium of Applied and Theoretical Linguistics, Thessaloniki 3-5 April

10 68. Griva E., Semoglou K. & Papapantazi S. (2010). Scrapbooking primary school students ideas and thoughts: gender differences in a creative way of writing in a second/foreign language. Proceedings of the 6 th International Conference on Education. Research and Training Institute of East Aegean, INEAG, Griva, E., Iliadou, S.,Tsakiridou, H. & Iordanidis (2010). Student teachers viewpoints and attitudes towards issues of European Language Policy. Selected Papers in the proceedings of the International Conference on European Year of Intercultural Dialoque: discussing with languages-cultures. Aristotle University of Thessaloniki, School of French Language and Literature, Chostelidou, D. & Griva, E. (2010). English language skills development in Greek Vocational Education: An account of students needs. In A. Acar & P. Robertson (Eds.). Izmir Conference Proceedings English International Language Conference, Lulu Edit, Griva, E. Papastamatis, A. Valkanos, E & Tsakiridou, E. (2010). A study of the in-service training needs of the instructors employed in Greek Second Chance Schools. In A. Papastamatis, E. Valkanos, G. Zarifis & E Panitsidou (Εds.), E- Book Conference Proceedings, ESREA-ReNAdET Inaugural meeting: 6-8 November 2009, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece (ISBN ). 72. Semoglou, K & Griva, E. & Klapadola, K. (2009). Gender and stereotype effect οn children s handwriting speed. Ιn A. Vinter (Ed.), Selected papers in the proceedings of 14th Conference of the International Graphonomics Society, IGS, Griva, E. Alevriadou, A. Xanthidou, P. & Tsakiridou, E. (2009). Minority Language Students: a comparative account of good and poor writers strategies in Greek and in a foreign language. In the proceedings of International Conference IAIE, Intercultural education: Paideia, Polity, Demoi, Athens, June,

11 74. Chostelidou, D., Griva, Ε. & Tsakiridou, E. (2009). Record of the training needs of ESP Practitioners in Vocational Education. In A. Tsangalidis (Ed.), Selected papers from the 18 th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki: Monochromia, Chostelidou, D. Griva, E. & Kamaroudis, S. (2009). Formation des enseignants de la langue anglaise en filière professionnelle: établir un cadre. In K. Goncalves & D. Groux (Eds), Approches comparées de l'enseignement des langues et de la formation des enseignants de langue. Paris : L Harmattan, Iliadou, S., Tsakiridou, Ε., Iordanidis, G., Griva, Ε. & Zmas, Α. (2008). Greek University students attitudes towards European Education Networking. In the proceedings of 30 th EAIR Annual Forum, Compehangen, August, Iliadou, S., Ιοrdanidis, G., Griva, Ε., Tsakiridou, Ε. & Betsas, I. (2007). A Needs Analysis Project for Postgraduate University Students. Proceedigs of 29 th EAIR Annual Forum In Search of Identity: Dilemmas in Higher Education, Innsbruck, Austria, August, Φωτιάδης, Κ., Ηλιάδου, Σ., Γρίβα, Ε. & Νταβλιανίτζε, Μ. (2011). Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία. Στα Πρακτικά του 6ου Επιστημονικού συνέδριου ιστορίας εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο-Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Σεπτεμβρίου - 1 & 2 Οκτωβρίου Μπικιαροπούλου Ε., Γρίβα, Ε. & Στάμου, Α. (υπό δημοσίευση). Χαρτογράφηση των πρακτικών γραμματισμού των μαθητών/τριών της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 2-4 Νοεμβρίου 2012 στα Ιωάννινα. 80. Στάμου, Α. Γ., Γρίβα, Ε. & Δημητρίου Π. & Τσακιρίδου, Ε. (υπό έκδοση). Μια συγκριτική μελέτη του γραπτού λόγου κύπριων και ελλαδιτών/ισσών μαθητών/τριών του δημοτικού. 11

12 Περιοδικό Κίνητρο, 12. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. 81. Στάμου, Α. Γ. & Γρίβα, Ε. (2011). Διερεύνηση Στοιχείων Προφορικότητας στα Γραπτά Κείμενα Κύπριων Μαθητών/τριών του Δημοτικού. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 31, Στάμου, Α. Γ. & Γρίβα, Ε. (υπό έκδοση). Ο Τρόπος Εκφοράς της Γραπτότητας στα Κείμενα Κύπριων Μαθητών/τριών του Δημοτικού: Ποιοτική Ανάλυση. Πρακτικά του 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011, Κομοτηνή. 83. Πατσαρούχα Αθ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2012). Χρήση ιστοριών και κινητικών δραστηριοτήτων: ένα πιλοτικό πρότζεκτ δημιουργικότητας στην πρωτοσχολική ηλικία. Στο περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του 15 ο Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ)Θες/νίκη, Απρίλιος Παπαδόπουλος Ισ., Αναγνώστου Ε., Καρακούση Φ., Πέιου Β., Σέμογλου Κ. & Γρίβα, Ε. (2012). Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση: μια εφαρμογή γλωσσικής ανάπτυξης στην πρωτοσχολική ηλικία. Στο περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του 15 ο Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ)Θες/νίκη, Απρίλιος Γρίβα, E., Αλευριάδου, A. & Παυλίτσα, Π. (2012). Μαθητές με δυσλεξία: συγκριτική καταγραφή των αναγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών στη μητρική και ξένη γλώσσα. Στα Πρακτικά του Εκπαιδευτικού Συνέδριου, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 86. Βασιλειάδης, A., Γρίβα, E., & Σέμογλου, K. (2012). Ηλεκτρονικό ή έντυπο; Ένα project δημιουργικής γραφής σε μαθητές του δημοτικού σχολείου σε ιστολόγιο. Στα Πρακτικά του Εκπαιδευτικού Συνέδριου, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 87. Αλευριάδου,Α., Μάστορα, Μ. &Γρίβα, Ε. (υπό δημοσίευση). Συγκριτική διερεύνηση προβλημάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς. Στα Πρακτικά του ΙΔ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 12

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,1-3 Δεκεμβρίου Μπέσση Μ., Γρίβα E., Στάμου Α., Αλευριάδου, Α. (υπό κρίση). Απόψεις μεταναστών γονέων για το ρόλο του νηπιαγωγείου στην ενσωμάτωση των δίγλωσσων παιδιών τους Στα Πρακτικά του 3º Διεθνούς Νότιοευρωπαϊκού & Μεσογειακού Συνέδριου CiCe / CiCea Πολιτειότητα και εκπαίδευση με τίτλο "Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα: Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση", Πάτρα, 6-8 Μαΐου, Στάμου, Α. & Γρίβα, Ε (2011). Διερεύνηση στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά κείμενα Κυπρίων μαθητών του δημοτικού σχολείου. Στα πρακτικά της Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: 31η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 90. Γρίβα, Ε., Γκουντούρας, Ν. & Αλευριάδου, Α. (2011). Πρόγραμμα παρέμβασης άμεσων και έμμεσων γλωσσικών στρατηγικών σε δίγλωσσους μαθητές με δυσκολίες στη γραπτό λόγο: Στοχοθεσία και περιγραφή. Στα Πρακτικά του 2 ο Συνέδριο των Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα Μαίου, Παπαδόπουλος Σ., & Γρίβα, Ε. (2010). Καταγραφή των στρατηγικών προφορικού λόγου που χρησιμοποιούνται από δίγλωσσους μαθητές στη Γ2. Στο Π. Γεωργογιάννης & Β. Μπάρος (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Πρακτικά 13 o Διεθνούς Συνεδρίου Αλεξανδρούπολη, 7-9 Μαΐου 2010 (1), Σέμογλου Κ., Γρίβα Ε., Σιημιλλά Σ..& Υψηλάντη, Α. (2010). Η επίδραση των διαφυλικών στερεοτύπων στη διάκριση φύλου μέσω της γραφής. Στο Εκπαιδευτικός και το έργο του. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΕΑΠ. Εταιρεία των Επιστημόνων της Δράμας,

14 93. Αλευριάδου, A., Γρίβα, Ε. & Ξανθίδου, Π. (2010). Διερεύνηση στρατηγικών στη γραπτή έκφραση δίγλωσσων μαθητών με δυσκολίες στο γραπτό λόγο. Στα Πρακτικά του Συνεδρίoυ Ειδικής Αγωγής, Αθήνα Απριλίου Γρίβα, E. Σέμογλου, K. & Κοσσυβάκη Χ. (2010). Η επίδραση του φύλου στις προτιμήσεις ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στα Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνέδριου του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, Γρίβα, E. Σέμογλου, K., Μπουνόβας, Γ. & Κοσσυβάκη (2010). Διαφυλικές διαφορές στις στάσεις και στρατηγικές ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Παυλίτσα, Π. Αλευριάδου, Α. & Γρίβα, Ε. (2010). Αναγνωστικές δεξιότητες στη Δεύτερη/ξένη Γλώσσα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια κριτική σύνθεση. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Σέμογλου, K. Γρίβα, E. Παντελή, Π & Βρυώνη Μ. (2010). Η επίδραση του φύλου στην συγγραφή κειμένων στη μητρική και ξένη γλώσσα παιδιών σχολικής ηλικίας. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Mαστροθανάσης, Κ. Γελαδάρη, Α. & Γρίβα, Ε. (2010). Χρήση στρατηγικών από αλλόγλωσσους μαθητές του δημοτικού κατά την ανάγνωση κειμένων στην ελληνική γλώσσα. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, 4-6 Σεπτεμβρίου

15 99. Σέμογλου Κ.& Γρίβα Ε. (2009). Η επίδραση του φύλου στην ταχύτητα γραφής παιδιών σχολικής ηλικίας. Στα Πρακτικά του 6oυ Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας. Αθήνα: Ατραπός, Ηλιάδου. Σ. Ιορδανίδης, Γ. Γρίβα, Ε. & Μπέτσας, Γ. (2008). Φιλοσοφία και ανθρωπογεωγραφία του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας: Ίδρυση και πρώτα χρόνια λειτουργίας. Στα Πρακτικά του 4 ο Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Πατρών Γρίβα Ε, Τσακιρίδου Ε & Γελαδάρη Α. (2007).Στρατηγικές ανάγνωσης στην ξένη γλώσσα από μαθητές μικρής ηλικίας. Στα Ντίνας, Κ. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (Εκδ) Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη, Έρευνα, Διδασκαλία, Εκμάθηση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, Σέμογλου, Κ., Γρίβα Ε. & Βογδάνου, Σ. (2007). Διαφυλικές διαφορές στη γραφή των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας: ο ρόλος των στερεοτύπων, στα πρακτικά του 6 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΟΜΕΡ. Πάτρα: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Γρίβα, Ε., Καμαρούδης, Σ. & Μαλέτσκος Α. (2006). Οι απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Selected Papers του 13 ου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, νέες κατευθύνσεις στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ, Γρίβα, Ε.( 2005). Reading strategies of Greek University students learning English in an academic context. English for Specific Purposes (ESP) World, 1(9), v Τσακιρίδου, Ε. & Γρίβα, Ε. (2005). Identifying English language teachers in-service training needs and wants. C.V.P Pedagogics and Education, P.H Vipaharm. 15

16 106. Γρίβα Ε, Τσακιρίδου, Ε & Παπακώστα, Β.(2004). Οι Απόψεις και προτιμήσεις των μαθητών του Λυκείου για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 135, Γρίβα, Ε., Παπαδοπούλου, Χ.Ο. & Καμαρούδης, Σ. (2002).Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκή χρήση: Επισκόπηση των σημερινών πρακτικών και σκιαγράφηση προοπτικών. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 9, Γρίβα, Ε. (2002). Α needs analysis project for the EAP students of Florina Pedagogical School. TESOL E.S.P SIG-Journal, 2601o2,html Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002).Προτάσεις για τη διεύρυνση της γλωσσομάθειας στην Ελλάδα. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου 8 th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning. Σπέτσες 4-8 Ιουλίου Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002).Το αναλυτικό πρόγραμμα και το γλωσσικό υλικό της αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικη γνώση και διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2003). Ο ρόλος της παρώθησης στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας από τους ενήλικες. Στα Πρακτικά του 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας, Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2003). Προτάσεις για τη διδασκαλία της μετάφρασης και της ειδικής ορολογίας. Η γλώσσα και η διδασκαλία της-αφιερωματικός τόμος. Φλώρινα: Βιβλιολογείον Παιδαγωγικής Σχολής, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002). Βοηθώντας το δάσκαλο : Ένας πολύγλωσσος φάκελος. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαίδευση Γλωσσικών μειονοτήτων: Η διδασκαλία της γλώσσας και των Μαθηματικών» Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,

17 114. Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002). Το διεθνές έτος γλωσσών Μία ευκαιρία για την προώθηση της Ελ. Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας. Στα Πρακτικά του 11 ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002). Η μετάφραση ως βοηθητικό μέσο επεξεργασίας κειμένων από τους φοιτητές: Η περίπτωση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, Σεπτεμβρίου, 2002 Μεταφράζοντας στον 21 ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2000). Τα αγγλικά σήμερα στην Α/θμια Εκπαίδευση. Απολογισμός Προτάσεις. Στα Πρακτικά του 2 ο Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου, 2000, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2001). Απλοποιημένα Κείμενα στα Ν. Ελληνικά για ξένους. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης Γλώσσας, Ρέθυμνο 6-8 Οκτωβρίου Αθήνα: Ατραπός, Τόμος Β, Γρίβα, Ε. ( 2001). Η κοινωνική και ταξική διάσταση της γλώσσας και ο ρόλος της στη σχολική επίδοση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 121,

18 Συμμετοχή με Ανακοινώσεις σε επιστημονικά Διεθνή και Πανελλαδικά συνέδρια (με κριτές) Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις 1. Griva, E., Chostelidou, D. & Panteli, P. (2013). Insider Views of CLIL in primary education: Challenges and experience of EFL teachers. It will be presented at the 21st International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics, Thessaloniki, 5-7 April Griva, E., Chostelidou, D. & Tsakiridou, E. (2013). Language Learning Strategies and Styles: A Needs Assessment of ESP learners in Greek Tertiary Education. The First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, University of Niš, Serbia, May Chostelidou, D. & Griva, E. (2013). CLIL-LOTE in Higher Education: Benefits and Challenges in Developing Communicative Competence. The First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, University of Niš, Serbia, May Griva, E., & Chostelidou, D. (2013). Students attending a bilingual primary school: A record of language biography. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 18

19 5. Griva, E., Chostelidou, D., Ypsilanti, A. & Iliadou, S. (2013). Estimating the feasibility of a multisensory bilingual project in primary education. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 6. Chostelidou D. & Griva, E. (2013).Measuring the effect of implementing CLIL in higher education: An experimental research project. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 7. Chostelidou D. & Griva, E. (2013).Fostering multilingualism and providing linguistic diversification in Vocational Education: promoting the less used languages. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 8. Kostandinidou E., Griva E. & Stamou A. (2012). Immigrant parents views on their children s linguistic, cognitive and social development. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Dourda,K. Bratitsis,T., Griva, E & Papadopoulou, P (2012). Combining Game Based Learning and Content and Language Integrated Learning approaches: A proposal utilizing QR Codes and Google Earth. European Conference on Game Based Learning, Cork- Ireland, October 4-5, Geladari A., Griva E. & Stamou A. (2012). Student teachers beliefs about linguistic and cognitive development in bilingual primary school students. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Maroniti, K., Stamou, A., Dinas, K. & Griva, E. (2012) Tracing (dis)continuities between children s literacy practices at home and in the nursery: A case study. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Maggou A., Griva E., & Iliadou S. (2012). Developing materials for teaching Greek as a foreign language to young learners. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Alevriadou,A.,Griva,E. & Massi, M. (2012). An intervention program related to reading development - a case study of a child with Williams syndrome. In the Proceedings of 19

20 Scientific Conference: Reasearch in Education and Rehabilitation Sciences. Zagreb, September 27-27, Griva, E., Chostelidou, D. & Panteli, P. (2012). ELF and multilingualism in Greek and Cypriot educational system: a comparative account of teachers beliefs, Paper presented at the 5 th International Conference of English as a lingua franca, Istanbul, May Griva, E., Alevriadou, A., Spynthouraki, J. & Papadopoulou, I. (2012). TEACHERS BELIEFS ABOUT SCHOOL PERFORMANCE OF BILINGUAL IMMIGRANT STUDENTS AND THEIR ROLE IN COMMUNITY BUILDING, Fourteenth Annual CiCe Network Conference: Creating Communities:Local, National and Global, University of York, England,24-26 May Griva, E., Pantsidou, E. & Chostelidou, E. (2012) Identifying factors of Job Motivation and Satisfaction of Foreign Language Teachers: Research project design. 4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February Pantsidou, E., Griva,E. & Chostelidou, D. (2012). European Union Policies on Lifelong Learning Policies: In betwee competitiveness enhancement and 13 social stability reinforcement. 4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February Chostelidou,D., Griva,E., & Pantsidou, E. (2012). Μultilingual learning for Specific Purposes: identifying language strategies awareness and preferences.4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February Griva E., Dinas K., Stamou A., & Kostinoudi A. (2011). A record of teachers beliefs about bilingualism and language development in bilingual preschool children. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Sociolinguistic Studies in Albania: Achievements, Current State and Perspectives, Fan S. Noli University, October Stamou, A., Griva, E., & Demetriou, M. (2011). School language and gender: Evidence from Greek primary school students writings. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Sociolinguistic Studies in Albania: Achievements, Current State and Perspectives, Fan S. Noli University, October

21 21. Griva, Ε. & Chostelidou, D. (2011). Inclusion of Bilingual Immigrant Students in the Language Classroom: Identification of writing difficulties and strategies International Conference on Educational and Social Inclusion (ICESI),, November 2011, Patna, India. (Training and Development of Children and Young People Facing Educational Challenges) Invited Speaker at the International Conference on Educational and Social Inclusion. 22. Georgopoulou, A. & Griva, E. (2011).Story-based learning: Implementation of a pilot project for Early Foreign Language learning. In the 2nd World Conference on learning, Teaching and Educational Leadership. Istanbul, October Griva, Ε. (2011). Μultilingual competence of Greek FL students: towards educational FL policy development. Be Presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, 15th and 17th September Warsaw, Poland 24. Panitsidou, E., Griva, E. & Papastamatis, A. (2011). Greek Education Policy and Practices related to immigration. Paper presented at the International Conference on Education and Social Integration of Vulnarable groups, university of Macedonia- Thessaloniki, June Georgopoulou, A. & Griva, E. (2011). Journal writing: a tool of evaluating an early foreign language intervention. In the proceedings of 14th International Conference EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES, Belgrade, th June 2011, Serbia 26. Griva E., Alevriadou, A. & Xanthidou, P. (2010). Writing strategies employed by minority language students in a foreign language. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 21

22 27. Griva, E., Alevriadou,A. & Goudouras, N. (2010).The effects of an intervention programme implemented to bilingual poor writers. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 28.Geladari, A., Griva, E. & Stamou, A. (2010). A qualitative study of preservice teachers beliefs about bilingualism in the Greek Educational context. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 29. Alevriadou, A., Griva, E. & Voulgaridou,O. (2010). A record of teachers beliefs and needs related to bilingual special education in Greek context. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 30. Griva, Ε., Geladari, Α. & Tsakiridou, E. (2011). Primary school teachers beliefs and misconceptions about bilingualism and bilingual education in Greek Educational context. International Symposium on Bilingualism, Oslo Griva, Ε. & Chostelidou, D. (2011). Learning EFL: a comparative study of students in Greek primary and secondary education. 20 th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. April 2011, Thessaloniki. 32. Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). English Language Teachers conceptions and attitudes to multilingual development in Education. In the 3 rd World Conference on Education, February Istanbul. 33. Lemperou, L., Chostelidou, D.& Griva, E. (2011). Identifying the training needs of EFL teachers in teaching children with dyslexia. In the 3 rd World Conference on Education, February Istanbul. 22

23 34. Griva, E., Alevriadou, A. & Semoglou, K. (2010). Identifying gender differences in reading preferences and strategies employed by Greek students: A socio-cognitive perspective. Paper presented at UNESCO S INTERNATIONAL CONFERENCE Mapping the Gender Equality: Research and practices - The national and International perspective, October 2010, University of Cyprus, Nicosia. 35. Semoglou, K. & Griva, E. (2010). Creative writing in EFL: Detecting Greek students gender differences. Paper presented at UNESCO S INTERNATIONAL CONFERENCE Mapping the Gender Equality: Research and practices - The national and International perspective, October 2010, University of Cyprus, Nicosia. 36. Griva, E. & Chostelidou D. (2010). Multi/plurilingual competence development in the Greek educational system: FL teachers beliefs and attitudes. New challenges for Multilingualism in Europe. Dubrovnik, April Griva, E., Semoglou, K. & Papapantazi, S. (2010). Scrapbooking primary school students ideas and thoughts: Gender differences in a creative way of writing in a second/foreign language. 6th ICE CONFERENCE, Samos July 8-10, Griva, Ε., Semoglou, K. & Geladari, Α. (2010). Early Foreign Language Learning: implementation of a Project in a game based context. World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul - Turkey February, Geladari, Α., Griva, Ε. & Mastrothanasis, Κ. (2010). A record of bilingual elementary students reading strategies in Greek as a second language. World Conference on Educational Sciences. Bahcesehir University, Istanbul - Turkey February, Chostelidou, D. & Griva, E. (2009). English language skills development in Greek Vocational Education: An account of students needs. English as an International Language Izmir Conference. Turkey, October

24 41. Griva, E. Semoglou, K. & Panteli, P. (2009). Gender, genre variation and young writers: detecting stereotype effects. Presented in the 16 International Conference on Learning, 1-4 July 2009, Barcelona-Spain. 42. Griva, E. Alevriadou, A. Xanthidou, P. & Tsakiridou, E.(2009). Minority Language Students: a comparative account of good and poor writers strategies in Greek and in a foreign language. Presented in the International Conference IAIE, Intercultural education: Paideia, Polity, Demoi, Athens, June Griva, E. & Chostelidou D (2009). Language awareness.issues and teachers beliefs bout language learning in a Greek EFL context. 19 th International Symposium of Applied and Theoretical Linguistics, Thessaloniki 3-5 April Griva, E. Iliadou, S & Papadopoulou, A. (2009). Language policies addressed to Greek primary and secondary education: students attitudes and teachers viewpoints. Language Policy and Planning in the Mediterranean, Cyprus, October, Gakoudi, A., Griva, E. & Karanikola, F. (2009). Contextualising foreign language policy in Greek universities: ESP, EAP or EGP? Language Policy and Planning in the Mediterranean, Cyprus, October, Griva, E & Sivropoulou, I. (2009). Kindergarten Teachers and Advisors Views and Attitudes towards Early Foreign Language Learning. 19 th ΕECERA CONFERENCE, Strasbourg August Alevriadou, Α., Semoglou, Κ., Tsakiridou, Η. & Griva, Ε. (2009). Knowledge and misconceptions about ADHD and DCD of Greek kindergarten teachers, 19 th ΕECERA CONFERENCE, Strasbourg August

25 48. Semoglou, K & Griva, E. & Klapadora, K. (2009). Gender and stereotype effect οn children s handwriting speed. 14th Biennial Conference of the International Graphonomics Society, Dijon, September Griva, E. Papastamatis, A. Valkanos, E & Tsakiridou, E.(2009). A study of the in-service training needs of the instructors employed in Greek Second Chance Schools. 1st International ConferenceESREA. University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, November 6-8, Semoglou, K., Griva, E. Shemila, S. (2008). Inferring gender from young learners handwriting: the role of stereotypes. 11 th International conference of the EARLI on writing: Sigwriting 2008, 11 th 13 th of June 2008, Lund Sweeden. 51. Griva, E., Anastasiou, D. & Efremidou, S. (2008). Scaffolding spelling for Foreign Language struggling writers in a participatory- guided context. 11 th International conference of the EARLI on writing: Sigwriting 2008, 11 th 13 th of June 2008, Lund Sweeden. 52. Alevriadou, A., Griva, E. & Geladari, A (2008). How do bilingual young learners employ reading strategies in a foreign language: A Qualitative study. 2 nd Internatioanal Conference on Special Education 2008, Faculty of Education, Anadolu University, Marmaris-Turkey, June Anastasiou, D. & Griva, E. (2008). Cognitive strategies, reading decoding and comprehension among poor and good readers. 2 nd International Conference on Special Education 2008, Faculty of Education, Anadolu University, Marmaris-Turkey, June Griva, E. & Chostellidou, D. (2008). Foreign language skills development in Vocational Education: bridging the gap. 15 th World Congress of Applied Linguistics Multilingualism: Challenges and opportunities. Essen, Germany August

26 55. Sivropoulou, R. Griva, E. & Efremidou, S. (2008). Promoting early foreign language learning in a play- based context. 18 th EECERA Ιnternational conference, University of Burgen, Stavanger, Norway 3-6 September Iliadou, S., Tsakiridou, Ε., Iordanidis, G., Griva, Ε. & Zmas, Α. (2008). Greek University students attitudes towards European Education Networking. In the proceedings of 30 th EAIR Annual Forum, Compehangen, August, Griva, E., Iliadou, S.,Tsakiridou, H. & Iordanidis (2008). Student teachers viewpoints and attitudes towards issues of European Language Policy. International Conference on European Year of Intercultural Dialoque: discussing with languages-cultures. Aristotle University of Thessaloniki, School of French Language and Literature, Δεκεμβρίου, Chostelidou D., Griva, E., & Kamaroudis, S. (2008). English Language Teacher Training in Vocational Education: Setting a Framework. Presented in the conference Approches comparées de l'enseignement des langues et de la formation des enseignants de langue., 3-4 November 2008, Lisbon Portugal. 59. Chostelidou, D., Griva, Ε. & Tsakiridou, E. (2007). Record of the training needs of ESP Practitioners in Vocational Education. Presented in the 18 th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki 4-6 May Geladari, A. Griva, E. & Sperkou, E. (2007). Reading Strategies employed by Bilingual Young learners. Anela & GAL International Research Meeting, Groningen, Netherlands, January, Griva, E. & Tsakiridou, E. & Nihoritou, Ι. (2007). A study of young learners composing process and writing strategies in a foreign language. International conference Research 26

27 into Teaching Modern Languages to Young Learners, University of Pecs, Hungary, 1-3 February, Iliadou, S., Griva, Ε., Tsakiridou, Ε, Ιοrdanidis, G. & Mpetsas, I. (2007). A Needs Analysis Project for Postgraduate University Students. 29 th EAIR Annual Forum In Search of Identity: Dilemmas in Higher Education, Innsbruck, Austria, August, Chostellidou, D., Griva, E. & Tsakiridou (2007). A Record of the training needs of ESP Practitioners in Vocational Education. 18 th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, 3-6 May Papadopoulou, O. & Griva, E. (2007). Designing and monitoring the introduction of the ELP in Greek primary education. 42 nd Colloquium of Linguistics- Language Diversity and Language Learning : New paths to Literacy, Rodos September Ελληνόγλωσσες Ανακοινώσεις 65. Μάγγου, Α & Γρίβα Ε. (2012). Πρόγραμμα παρέμβασης για την ελληνική ως ξένη γλώσσα στους Βόρειους γείτονες Στο Συνέδριο Ο Ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ ΦΛΩΡΙΝΑ Μαΐου Πατσαρούχα Αθ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2012). Χρήση ιστοριών και κινητικών δραστηριοτήτων: ένα πιλοτικό πρότζεκτ δημιουργικότητας στην πρωτοσχολική ηλικία. Στο 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ) Θες/νίκη, Απρίλιος Παπαδόπουλος Ισ., Αναγνώστου Ε., Καρακούση Φ., Πέιου Β., Σέμογλου Κ. & Γρίβα, Ε. (2012). Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση: μια εφαρμογή γλωσσικής ανάπτυξης στην πρωτοσχολική ηλικία. 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ) Θες/νίκη, Απρίλιος

28 68 Βασιλειάδης, 1 Ε. Γρίβα, 1 Κ. Σέμογλου, 2 Ι. Βεζυρτζής (2012) ΔΙΕΡΕΥΝΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY: ΕΝΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας «Σκέψη και Μάθηση», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 29 Μαρτίου-1 Απριλίου Αναστασία Αλευριάδου, Μαρία Μάστορα, Ελένη Γρίβα (2011). Συγκριτική διερεύνηση προβλημάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς. ΙΔ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,1-3 Δεκεμβρίου Αλευριάδου, Α., Γρίβα Ε., Σπινθουράκη Ι., Δαλακούρα Α. (2011). Σχολική ενδυνάμωση και γλωσσική ενίσχυση αλλόγλωσσων μαθητών: παρέμβαση σε δίγλωσσο μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 3º Διεθνές Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο CiCe / CiCea Πολιτειότητα και εκπαίδευση με τίτλο "Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα: Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση", Πάτρα, 6-8 Μαΐου, Μπέσση Μ., Γρίβα E., Στάμου Α., Αλευριάδου, Α. (2011). Απόψεις μεταναστών γονέων για το ρόλο του νηπιαγωγείου στην ενσωμάτωση των δίγλωσσων παιδιών τους, 3º Διεθνές Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο CiCe / CiCea Πολιτειότητα και εκπαίδευση με τίτλο "Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα: Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση", Πάτρα, 6-8 Μαΐου, Βασιλειάδης, A., Γρίβα, E. & Σέμογλου, K. (2011). Ηλεκτρονικό ή έντυπο; Ένα πρότζεκτ δημιουργικής γραφής σε μαθητές του δημοτικού σχολείου σε ιστολόγιο. Στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 28

29 73. Αλευριάδου,Α., Γρίβα, Ε. & Παυλίτσα, Π. (2011). Μαθητές με δυσλεξία: Συγκριτική καταγραφή των αναγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών στη μητρική και ξένη γλώσσα. Στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 74. Φωτιάδης, Κ., Ηλιάδου, Σ., Γρίβα, Ε. & Νταβλιανίτζε, Μ. (2011). Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία. 6ο Επιστημονικό συνέδριο ιστορίας εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο- Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Σεπτεμβρίου - 1 & 2 Οκτωβρίου Φαρμάκη Δ., Ζαφείρα Α., Γρίβα Ε. & Σέμογλου Κ. (2010). Ένα μάθημα χωρίς βιβλία: Μια ελκυστική προσέγγιση εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στην Α Δημοτικού. Ανακοίνωση στο 11o Θεματικό συνέδριο ΕΓΒΕ. Νοέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη. 76. Γκουντούρας, Ν., Γρίβα, Ε. & Αλευριάδου, Α. (2010). Πρόγραμμα παρέμβασης άμεσων και έμμεσων γλωσσικών στρατηγικών σε δίγλωσσους μαθητές με δυσκολίες στη γραπτό λόγο: Στοχοθεσία και περιγραφή. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα Μαΐου, Παπαδόπουλος Σ., & Γρίβα, Ε. (2010). Καταγραφή των στρατηγικών προφορικού λόγου που χρησιμοποιούνται από δίγλωσσους μαθητές στη Γ2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, Αλεξανδρούπολη 7-10 Μαΐου, Στάμου, Α., Γρίβα, Ε., Στυλιανού Σ., Γεωργίου Π. (2010). Διερεύνηση στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά κείμενα Κύπριων μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: 31η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Απριλίου

30 79. Αλευριάδου, Α., Γρίβα, Ε. & Ξανθίδου Π. (2010). Διερεύνηση στρατηγικών στη γραπτή έκφραση δίγλωσσων μαθητών με δυσκολίες στο γραπτό λόγο. Στα Πρακτικά του Συνέδριου Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, Aπριλίου, Βελιμπάσης, Δ., Καρανικόλα, Φ., Κιζιρίδου Δ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2009). Εκμάθηση της ξένης γλώσσας με παιγνιώδη τρόπο: Μια πιλοτική εφαρμογή στη Β τάξη δημοτικού. 10 ο Θεματικό Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσσαλονίκη, 5-6 Δεκεμβρίου, Κιζιρίδου Δ., Γελαδάρη, Α., Βελιμπάσης, Δ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2009). Από το γυμναστήριο στην τάξη και απ την τάξη στο γυμναστήριο: Γλωσσική ανάπτυξη μέσω κίνησης. 10 ο Θεματικό Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσσαλονίκη, 5-6 Δεκεμβρίου, Γρίβα, E. Σέμογλου, K. & Κοσσυβάκη Χ. (2009). Η επίδραση του φύλου στις προτιμήσεις ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαίου Σέμογλου, Κ., Γρίβα Ε., Παντελή, Π.& Βρυώνη, Μ. (2009). Επιλογή κειμενικού είδους και γραφή παιδιών σχολικής ηλικίας: η επίδραση των στερεοτύπων. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Γρίβα, E. Μπουνόβας, Γ. Σέμογλου, K. & Κοσσυβάκη (2009). Διαφυλικές διαφορές στις στάσεις και στρατηγικές ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Παυλίτσα, Π. Αλευριάδου, Α. & Γρίβα, Ε. (2009). Αναγνωστικές δεξιότητες στη Δεύτερη/ξένη Γλώσσα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια κριτική σύνθεση. 30

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΑ 6. Εκπαιδευτικό υλικό για την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα : Σύγχρονη Ελληνική Παιδεία

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΑ 6. Εκπαιδευτικό υλικό για την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα : Σύγχρονη Ελληνική Παιδεία ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΑ 1. Γρίβα, Ε. & Στάμου, Α. (2014). Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον. Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων. Θεσσαλονίκη: Εκδ Κυριακίδη, σελ 530. 2. Γρίβα,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Δρ. Τριανταφυλλίδου Λήδα Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 99 77 66, 99 75 69, 99 75 75 Διεύθυνση e-mail: trilida@smg.auth.gr, trilida@gmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ: E-MAIL: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Τηλέφωνα επικοινωνίας (357) 25372130, (357) 99851998 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Σάββατο, 21 Μαΐου 2016, 09:00-16:00 Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες ανάπτυξης του γραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Στρούβαλη e-mail: stellastrouv@primedu.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-σήμερα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδική Αγωγή Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική, κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22).

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ελισσάβετ Χλαπάνα Θέση: Μόνιμο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

2013 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία (απονομή πτυχίου Ιανουάριος, 2013) University of Warwick, Αγγλία

2013 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία (απονομή πτυχίου Ιανουάριος, 2013) University of Warwick, Αγγλία ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2012 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) (Άριστα) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Τομέας Γλώσσας και Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή. Θέμα Διδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλ.- Fax , κιν ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλ.- Fax , κιν , ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία Γέννησης 13 Σεπτεμβρίου 1980 Τόπος γεννήσεως Βερολίνο, Γερμανία Διεύθυνση Κατοικίας Ιθάκης 3, Τ.Κ 55534 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. International Scientific Conference era 8, The SynEnergy Forum

ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. International Scientific Conference era 8, The SynEnergy Forum ñ Hellenic Educational National and Kapodistrian Technological Education Society University of Athens Institute of Piraeus ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρακτικά International Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2

Υποψήφιος Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «"With a multimodal push of a bilingual button" Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των παραγωγικών γλωσσικών δεξιοτήτων σε αλλόγλωσσους μαθητές πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων Επιστημονικής & Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη 1.Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: Σεχίδης Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Key words: multilingualism, English language, primary school students, attitudes, views

Key words: multilingualism, English language, primary school students, attitudes, views Multilingualism in the Cypriot Educational System: A record of primary school students views and attitudes Abstract Πολυγλωσσία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου: Μια καταγραφή απόψεων και προτιμήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Θάλασσας (Γρ. 2.21),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Bilingual education: The case of immersion classes in Canada Androniki

Διαβάστε περισσότερα

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 MYP Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ 2016-2017 Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E:

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: maria.hatzigianni@mq.edu.au ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ. 2) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι και πραγματικότητα για τη Χαρισματικότητα

Μύθοι και πραγματικότητα για τη Χαρισματικότητα Μύθοι και πραγματικότητα για τη Χαρισματικότητα Φουστάνα Αγγελική Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής Χαρισματικών παιδιών, Επιστημονική συνεργάτης Παν/ίου Αθηνών, Επιμορφώτρια Εκπ/σης Ενηλίκων Υπουργείου Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 2. LIEGOIS, J, R. «Οι όροι ανάπτυξης του παιδαγωγικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Βασιλόπουλος Ανδρέας Χίου 18, Τ.Κ. 151 21, Κάτω Πεύκη Αθήνα Τηλέφωνο (-α) +30 210 2224595 Κινητό: +30 6977575320

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα