Δημοσιεύσεις ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιεύσεις ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ"

Transcript

1 Δημοσιεύσεις ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.Γρίβα, Ε., & Σέμογλου, Κ. (Ιανουάριος 2013). ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Κινητικές δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στην πρωτοσχολική εκπαίδευση, 352 σελίδες. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 2. Παπασταμάτης, Α. Γρίβα, Ε. Βαλκάνος, Ε. & Γιαβρίμης, Π. (2010). Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών. Ανάγκες και προτεινόμενες επιμορφωτικές πολιτικές των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αφοί Κυριακίδη. 3. Γρίβα, Ε. (2004). Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ανασκόπηση της διδασκαλίας της στη δημόσια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Α. Σταμούλης. 4. Μετάφραση Επιστημονικού Συγγράμματος (2004) Μετάφραση του βιβλίου του καθηγητή G. Verma Researching Education, υπό την επιμέλεια του επίκ. Καθηγητή Α. Παπασταμάτη. Αθήνα: εκδόσεις Δαρδανός. 1

2 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά, Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων Κεφάλαια σε συλλογικούς ξενόγλωσσους τόμους και βιβλία 5. Griva, E. (2013). Bilingual Immigrant Students and inclusive learning: issues and challlenges. In G. Verma & D. Kalenkin-Fishman (eds) Educational and Social Inclusion. London: Routledge (in print). 6. Griva, E.& Panitsidou, E. (accepted for publication). Immigration and Education: Policy and Practices for integration and inclusion in the Greek Context. In Immigrants: Acculturat ion, Socioeconomic Challenges and Cultural Psychology. Nova Science publishers, inc. 7. Griva, E. & Chostelidou, D. (2012) Additive bilingualism of immigrant children: introducing a multisensory project in kindergarten. In H. Switzer D. Foulker (Eds) Kindergartens: Teaching Methods, Expectations and Current Challenges. Nova Science publishers, inc 8. Γρίβα, Ε. (2011). Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική και πολύγλωσση πολιτική στην ελληνική εκπαίδευση. Στο Πλατσίδου & Δαγδιλέλης (Επιμ) Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιό της. (Αφιερωματικός τόμος για τον καθηγητή Αχ, Καψάλη). Εκδόσεις Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. 9. Στάμου, Α., Γρίβα, Ε. & Τσιούλης, Α. (υπό έκδοση). Οι εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου: μια καταγραφή απόψεων και προτιμήσεων. Στο συλλογικό τόμο: Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση: Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές. 10.Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). Multilingual Learning: a comparative study of students learning FLs in Greek primary and secondary education. In New Research in language learning. Nova Science publishers, inc. 2

3 11.Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). English Language Teachers conceptions and attitudes to multilingual development in Education. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER. 12. Griva, E., Chostelidou, D. & Tsakiridou, E. (2011). Assessment of metalinguistic awareness and strategy use of young EFL learners. In L. Warfelt (Ed.), Language Acquisition. Nova Science publishers, inc. 13. Lemperou, L., Chostelidou, D.& Griva, E. (2011). Identifying the training needs of EFL teachers in teaching children with dyslexia. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER. 14. Griva, E & Sivropoulou, I. (2010). Kindergarten Teachers and Advisors Views and Attitudes towards Early Foreign Language Learning. In S. Thompson (Ed), Kindergartens: programs, functions and outcomes. Nova Science publishers, inc. 15. Griva, E., Semoglou, K. & Geladari, A. (2010). Early Foreign Language Learning: implementation of a Project in a game based context. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, Volume 2, Geladari, Α. Griva, Ε. & Mastrothanasis, Κ (2010). A record of bilingual elementary students reading strategies in Greek as a second language. Selected Volume: Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, Volume 2, Griva, E., Tsakiridou, E & Nihoritou, I. (2009). Study of FL composing process and writing strategies employed by young learners, In M. Nikolov (Ed.), Early Learning of Modern Foreign Languages. Bristol: Multilingual Matters, Άρθρα σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές) 18. Griva, E. & Chouvarda, P. (2012). Developing plurilingual children: Parents beliefs and attitudes towards English language learning and multilingual learning. Global Journal of English Language. 19. Chostelidou, D. & Griva, E. (in press). In-service Training Needs of English Language Teachers and Vocational Education. MAJESS journal, HRMARS. 3

4 20. Gakoudi, A., Griva, E. & Karanikola, F. (in press). Contextualising foreign language policy in Greek universities: ESP, EAP or EGP? Cambridge Scholars Publishing. 21. Griva, E. & Semoglou, K. (2012). Estimating the effectiveness and feasibility of an early EFL learning project based on physical activities. English language teaching, 5 (9), September Anastasiou, D. & Griva, E. (2012). Morphological Processing Strategies: An Intervention for Spelling Difficulties in English Language.Canadian Journal of Teaching English language. 23. Griva, E & Chostelidou, D (Under consideration) Writing skills and strategies of bilingual immigrant students learning Greek as L2 and English as FL. Reading and Writing Journal. AOSIS. 24. Korosidou, E. & Griva, E. (2013). My country in Europe : a Content-based Project for Teaching English as a Foreign Language to Young Learners. Journal of Language Teaching and Research. Academy Publisher, Finland, March Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). Multilingual competence development in the Greek educational system: FL teachers beliefs and attitudes. International journal of multilingualism. Multilingual matters, Griva, E., Alevriadou, A. & Semoglou, K. (2011) Reading preferences and strategies employed by primary school students: Gender, Socio-cognitive and Citizenship Issues. International Education studies. 27. Griva, E.& Iliadou, S. ( 2011 ). Foreign Language policy addressed to Greek primary and secondary education: teachers viewpoints and students attitudes towards plurilingualism, European Journal of Language Policy, 3(1),

5 28. Griva, E., Kamaroudis, S. & Geladari, A. (2010). Young learners vocabulary strategies employment in a foreign language. Synergies, 2, Griva, E. & Sivropoulou E. (2009). Implementation and evaluation of an early foreign language project in kindergarten. The Early Childhood Journal 37(1), Ed. Springer. 30. Griva, E. Semoglou, K. & Panteli, P. (2009). Gender, genre variation and young writers: detecting stereotype effects, International Journal of Learning, 16(3), Anastasiou, D. & Griva, E. (2009). Awareness of reading strategies use and reading components among poor and good readers. Elementary Education On line, 8 (2), Griva, E., Alevriadou, A. & Geladari, A. (2009). A Qualitative Study of Poor and Good Bilingual Readers Strategy Use in EFL Reading. The International Journal of Learning, 16(1), Griva, E, & Anastasiou, D. (2009). Morphological strategies training: The Effectiveness and the Feasibility of Morphological Strategies Training for Students of EFL with and without Spelling Difficulties. The International journal of writing research, 1(3), Griva, Ε. (2007). An alternative story-based teaching framework for a primary school classroom. American Journal of Τeaching English FORUM, 45, Griva, E. (2007). Planning lessons for teaching writing. Spain- TESL Journal, 30, Griva, E. (2006). Identifying Reading strategies of students learning English for academic purposes. Journal of Applied Linguistics, 21, Thessaloniki: GALA. 5

6 37. Griva, Ε. & Τsakiridou, Ε. (2006). Strategies employed by students learning foreign languages for academic purposes. English for Specific Purposes Journal (ESP WORLD), 1(12), Παντελή, Π., Γρίβα, Ε. & Τσακιρίδου, Ε. (υπό έκδοση). Πολυγλωσσία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου: Μια καταγραφή των απόψεων και των προτιμήσεων των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. MAJESS journal, HRMARS. 39. Στάμου, Α., Γρίβα, Ε., Δημητρίου,Π. & Τσακιρίδου, Ε (υπό έκδοση). Μια συγκριτική μελέτη του γραπτού λόγου κύπριων και ελλαδιτών/ισσών μαθητών/τριών του δημοτικού. Κίνητρο, 12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. 40. Ηλιάδου- Τάχου, Σ. & Γρίβα, Ε. (2011). Διαχρονική ανασκόπηση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδος: απόπειρα συγκριτικής προσέγγισης. Στο περιοδικό Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Γρίβα, Ε., Μαστροθανάσης, Κ. & Γελαδάρη, Α. (2010). Διαδικασίες και στρατηγικές συγγραφής κειμένων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΤΌΜΟς Γρίβα, Ε. & Ηλιάδου- Τάχου, Σ. (2010). Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση : Οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι επιδράσεις, στο περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 3, Γρίβα, Ε. & Γούλιου, Σ. (Υπό δημοσίευση 2010). Ο δίγλωσσος μαθητής και η ενδυνάμωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών του δεξιοτήτων, Δελτάριο, ΠΔΜ. 44. Παπασταμάτης, Α. Γρίβα, Ε. & Τσακιρίδου, Ε (2008). Διαδικασίες συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων στην ξένη γλώσσα από τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επιστήμες της Αγωγής, 4, Γρίβα, Ε. & Παπαδοπούλου Χ.Ο. (2008). Προτάσεις για ένα πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Επιστήμες της Αγωγής, 4,

7 46. Γρίβα, Ε. & Αργυροπούλου, Σ. (2006). Ένα πλαίσιο διδασκαλίας των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση δραστηριοτήτων. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 15, Ξενόγλωσσες και Ελληνόγλωσσες Εργασίες Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Συνεδρίων (Με κριτές) 47. Griva, E. & Chostelidou, D. (in press). Students attending a bilingual primary school: A record of language biography. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 48. Griva, E., Chostelidou, D., Ypsilanti, A. & Iliadou, S. (in press). Estimating the feasibility of a multisensory bilingual project in primary education. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 49. Chostelidou D. & Griva, E. (in press).measuring the effect of implementing CLIL in higher education: An experimental research project. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 50. Chostelidou D. & Griva, E. (in press).fostering multilingualism and providing linguistic diversification in Vocational Education: promoting the less used languages. Procedia of the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER. 51. Griva, Ε. Chostelidou,D. Panteli, P (in press ) ELF and multilingualism in Greek and Cypriot educational system: a comparative account of teachers beliefs. Proceedings of the 5 th International Conference ELF. 52. Alevriadou,A.,Griva,E. & Massi, M. (2012). An intervention program related to reading development - a case study of a child with Williams syndrome. In the Proceedings of Scientific Conference: Reasearch in Education and Rehabilitation Sciences. Zagreb, September 27-27, Dourda,K. Bratitsis,T., Griva, E & Papadopoulou, P (2012). Combining Game Based Learning and Content and Language Integrated Learning approaches: A proposal utilizing 7

8 QR Codes and Google Earth. European Conference on Game Based Learning, Cork- Ireland, October 4-5, Kostandinidou E., Griva E. & Stamou A. (2013). Immigrant parents views on their children s linguistic, cognitive and social development. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 55. Geladari A., Griva E. & Stamou A. (2013). Student teachers beliefs about linguistic and cognitive development in bilingual primary school students. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 56. Maroniti, K., Stamou, A., Dinas, K. & Griva, E. (2013) Tracing (dis)continuities between children s literacy practices at home and in the nursery: A case study. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 57. Griva E., Maggou A., & Iliadou S. (2013). Developing materials for teaching Greek as a foreign language to young learners. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, 2012 (In print). 58. Alevriadou, A., Griva, E., Papadopoulou, I., Spinthourakis, A. J. (under consideration) Teachers Beliefs about School Performance of Bilingual Immigrant Students with or without Learning Difficultie. Proceedings of the Conference Creating Communities: Local, National and Global. University of York, May Eleni Griva, Kostas Dinas and Anastasia G. Stamou (in press)a record of teachers beliefs about bilingualism and language development in bilingual preschool children. 60. Panitsidou, E., Griva, E. & Papastamatis, A. (in press). Greek Education Policy and Practices related to immigration. Ιn the Proceedings of the International Conference on Education and Social Integration of Vulnarable groups, University of Macedonia- Thessaloniki. 61. Griva, E., Panitsidou, E. & Chostelidou,D. (2012). Identifying factors of Job Motivation and Satisfaction of Foreign Language Teachers: Research project design. Procedia 4thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 8

9 62. Panitsidou, E., Griva, E. & Chostelidou,D. (2012).European Union Policies on Lifelong Learning: In-between competitiveness enhancement and social stability reinforcement. Proceedia 4thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 63. Chostelidou,D., Griva, E., Ioannidis,Th., & Panitsidou, E. (2012). Μultilingual Learning for Specific Purposes: Identifying Language Strategies, Awareness and Preferences. Proceedia 4thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 64. Georgopoulou, A. & Griva, E. (2012). Journal writing: a tool of evaluating an early foreign language intervention. In the proceedings of 14th International Conference EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES. 65. Griva, Ε., Alevriadou, Α. & Semoglou, Κ. (2011). Identifying gender differences in reading preferences and strategies employed by Greek students: A socio-cognitive perspective. In the proceedings of UNESCO INTERNATIONAL CONFERENCE Mapping the Gender Equality: Research and practices- The national and international perspective. Nicossia. 66.Papadopoulou, Ο. & Griva, Ε. (in press). Designing and monitoring the introduction of the European Language Prtfolio in Greek primary education. In the proceedings of 42 nd Colloquium of Linguistics- Language Diversity and Language Learning. Frankfurt/N. York: Peter Lang Verlag. Karagiannidou, E., Papadopoulou, Ol., Skourtou, E. (Hrgb): 42. Linguistisches Kolloquium: Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität / Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy, Frankfurt / New York: Peter Lang Verlag 67. Griva, E. & Chostelidou D (2011). Language awareness.issues and teachers beliefs bout language learning in a Greek EFL context, Proceedings (Selected Papers) 19 th International Symposium of Applied and Theoretical Linguistics, Thessaloniki 3-5 April

10 68. Griva E., Semoglou K. & Papapantazi S. (2010). Scrapbooking primary school students ideas and thoughts: gender differences in a creative way of writing in a second/foreign language. Proceedings of the 6 th International Conference on Education. Research and Training Institute of East Aegean, INEAG, Griva, E., Iliadou, S.,Tsakiridou, H. & Iordanidis (2010). Student teachers viewpoints and attitudes towards issues of European Language Policy. Selected Papers in the proceedings of the International Conference on European Year of Intercultural Dialoque: discussing with languages-cultures. Aristotle University of Thessaloniki, School of French Language and Literature, Chostelidou, D. & Griva, E. (2010). English language skills development in Greek Vocational Education: An account of students needs. In A. Acar & P. Robertson (Eds.). Izmir Conference Proceedings English International Language Conference, Lulu Edit, Griva, E. Papastamatis, A. Valkanos, E & Tsakiridou, E. (2010). A study of the in-service training needs of the instructors employed in Greek Second Chance Schools. In A. Papastamatis, E. Valkanos, G. Zarifis & E Panitsidou (Εds.), E- Book Conference Proceedings, ESREA-ReNAdET Inaugural meeting: 6-8 November 2009, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece (ISBN ). 72. Semoglou, K & Griva, E. & Klapadola, K. (2009). Gender and stereotype effect οn children s handwriting speed. Ιn A. Vinter (Ed.), Selected papers in the proceedings of 14th Conference of the International Graphonomics Society, IGS, Griva, E. Alevriadou, A. Xanthidou, P. & Tsakiridou, E. (2009). Minority Language Students: a comparative account of good and poor writers strategies in Greek and in a foreign language. In the proceedings of International Conference IAIE, Intercultural education: Paideia, Polity, Demoi, Athens, June,

11 74. Chostelidou, D., Griva, Ε. & Tsakiridou, E. (2009). Record of the training needs of ESP Practitioners in Vocational Education. In A. Tsangalidis (Ed.), Selected papers from the 18 th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki: Monochromia, Chostelidou, D. Griva, E. & Kamaroudis, S. (2009). Formation des enseignants de la langue anglaise en filière professionnelle: établir un cadre. In K. Goncalves & D. Groux (Eds), Approches comparées de l'enseignement des langues et de la formation des enseignants de langue. Paris : L Harmattan, Iliadou, S., Tsakiridou, Ε., Iordanidis, G., Griva, Ε. & Zmas, Α. (2008). Greek University students attitudes towards European Education Networking. In the proceedings of 30 th EAIR Annual Forum, Compehangen, August, Iliadou, S., Ιοrdanidis, G., Griva, Ε., Tsakiridou, Ε. & Betsas, I. (2007). A Needs Analysis Project for Postgraduate University Students. Proceedigs of 29 th EAIR Annual Forum In Search of Identity: Dilemmas in Higher Education, Innsbruck, Austria, August, Φωτιάδης, Κ., Ηλιάδου, Σ., Γρίβα, Ε. & Νταβλιανίτζε, Μ. (2011). Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία. Στα Πρακτικά του 6ου Επιστημονικού συνέδριου ιστορίας εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο-Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Σεπτεμβρίου - 1 & 2 Οκτωβρίου Μπικιαροπούλου Ε., Γρίβα, Ε. & Στάμου, Α. (υπό δημοσίευση). Χαρτογράφηση των πρακτικών γραμματισμού των μαθητών/τριών της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 2-4 Νοεμβρίου 2012 στα Ιωάννινα. 80. Στάμου, Α. Γ., Γρίβα, Ε. & Δημητρίου Π. & Τσακιρίδου, Ε. (υπό έκδοση). Μια συγκριτική μελέτη του γραπτού λόγου κύπριων και ελλαδιτών/ισσών μαθητών/τριών του δημοτικού. 11

12 Περιοδικό Κίνητρο, 12. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. 81. Στάμου, Α. Γ. & Γρίβα, Ε. (2011). Διερεύνηση Στοιχείων Προφορικότητας στα Γραπτά Κείμενα Κύπριων Μαθητών/τριών του Δημοτικού. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 31, Στάμου, Α. Γ. & Γρίβα, Ε. (υπό έκδοση). Ο Τρόπος Εκφοράς της Γραπτότητας στα Κείμενα Κύπριων Μαθητών/τριών του Δημοτικού: Ποιοτική Ανάλυση. Πρακτικά του 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011, Κομοτηνή. 83. Πατσαρούχα Αθ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2012). Χρήση ιστοριών και κινητικών δραστηριοτήτων: ένα πιλοτικό πρότζεκτ δημιουργικότητας στην πρωτοσχολική ηλικία. Στο περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του 15 ο Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ)Θες/νίκη, Απρίλιος Παπαδόπουλος Ισ., Αναγνώστου Ε., Καρακούση Φ., Πέιου Β., Σέμογλου Κ. & Γρίβα, Ε. (2012). Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση: μια εφαρμογή γλωσσικής ανάπτυξης στην πρωτοσχολική ηλικία. Στο περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του 15 ο Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ)Θες/νίκη, Απρίλιος Γρίβα, E., Αλευριάδου, A. & Παυλίτσα, Π. (2012). Μαθητές με δυσλεξία: συγκριτική καταγραφή των αναγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών στη μητρική και ξένη γλώσσα. Στα Πρακτικά του Εκπαιδευτικού Συνέδριου, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 86. Βασιλειάδης, A., Γρίβα, E., & Σέμογλου, K. (2012). Ηλεκτρονικό ή έντυπο; Ένα project δημιουργικής γραφής σε μαθητές του δημοτικού σχολείου σε ιστολόγιο. Στα Πρακτικά του Εκπαιδευτικού Συνέδριου, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 87. Αλευριάδου,Α., Μάστορα, Μ. &Γρίβα, Ε. (υπό δημοσίευση). Συγκριτική διερεύνηση προβλημάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς. Στα Πρακτικά του ΙΔ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 12

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,1-3 Δεκεμβρίου Μπέσση Μ., Γρίβα E., Στάμου Α., Αλευριάδου, Α. (υπό κρίση). Απόψεις μεταναστών γονέων για το ρόλο του νηπιαγωγείου στην ενσωμάτωση των δίγλωσσων παιδιών τους Στα Πρακτικά του 3º Διεθνούς Νότιοευρωπαϊκού & Μεσογειακού Συνέδριου CiCe / CiCea Πολιτειότητα και εκπαίδευση με τίτλο "Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα: Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση", Πάτρα, 6-8 Μαΐου, Στάμου, Α. & Γρίβα, Ε (2011). Διερεύνηση στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά κείμενα Κυπρίων μαθητών του δημοτικού σχολείου. Στα πρακτικά της Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: 31η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 90. Γρίβα, Ε., Γκουντούρας, Ν. & Αλευριάδου, Α. (2011). Πρόγραμμα παρέμβασης άμεσων και έμμεσων γλωσσικών στρατηγικών σε δίγλωσσους μαθητές με δυσκολίες στη γραπτό λόγο: Στοχοθεσία και περιγραφή. Στα Πρακτικά του 2 ο Συνέδριο των Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα Μαίου, Παπαδόπουλος Σ., & Γρίβα, Ε. (2010). Καταγραφή των στρατηγικών προφορικού λόγου που χρησιμοποιούνται από δίγλωσσους μαθητές στη Γ2. Στο Π. Γεωργογιάννης & Β. Μπάρος (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Πρακτικά 13 o Διεθνούς Συνεδρίου Αλεξανδρούπολη, 7-9 Μαΐου 2010 (1), Σέμογλου Κ., Γρίβα Ε., Σιημιλλά Σ..& Υψηλάντη, Α. (2010). Η επίδραση των διαφυλικών στερεοτύπων στη διάκριση φύλου μέσω της γραφής. Στο Εκπαιδευτικός και το έργο του. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΕΑΠ. Εταιρεία των Επιστημόνων της Δράμας,

14 93. Αλευριάδου, A., Γρίβα, Ε. & Ξανθίδου, Π. (2010). Διερεύνηση στρατηγικών στη γραπτή έκφραση δίγλωσσων μαθητών με δυσκολίες στο γραπτό λόγο. Στα Πρακτικά του Συνεδρίoυ Ειδικής Αγωγής, Αθήνα Απριλίου Γρίβα, E. Σέμογλου, K. & Κοσσυβάκη Χ. (2010). Η επίδραση του φύλου στις προτιμήσεις ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στα Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνέδριου του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, Γρίβα, E. Σέμογλου, K., Μπουνόβας, Γ. & Κοσσυβάκη (2010). Διαφυλικές διαφορές στις στάσεις και στρατηγικές ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Παυλίτσα, Π. Αλευριάδου, Α. & Γρίβα, Ε. (2010). Αναγνωστικές δεξιότητες στη Δεύτερη/ξένη Γλώσσα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια κριτική σύνθεση. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Σέμογλου, K. Γρίβα, E. Παντελή, Π & Βρυώνη Μ. (2010). Η επίδραση του φύλου στην συγγραφή κειμένων στη μητρική και ξένη γλώσσα παιδιών σχολικής ηλικίας. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Mαστροθανάσης, Κ. Γελαδάρη, Α. & Γρίβα, Ε. (2010). Χρήση στρατηγικών από αλλόγλωσσους μαθητές του δημοτικού κατά την ανάγνωση κειμένων στην ελληνική γλώσσα. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, 4-6 Σεπτεμβρίου

15 99. Σέμογλου Κ.& Γρίβα Ε. (2009). Η επίδραση του φύλου στην ταχύτητα γραφής παιδιών σχολικής ηλικίας. Στα Πρακτικά του 6oυ Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας. Αθήνα: Ατραπός, Ηλιάδου. Σ. Ιορδανίδης, Γ. Γρίβα, Ε. & Μπέτσας, Γ. (2008). Φιλοσοφία και ανθρωπογεωγραφία του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας: Ίδρυση και πρώτα χρόνια λειτουργίας. Στα Πρακτικά του 4 ο Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Πατρών Γρίβα Ε, Τσακιρίδου Ε & Γελαδάρη Α. (2007).Στρατηγικές ανάγνωσης στην ξένη γλώσσα από μαθητές μικρής ηλικίας. Στα Ντίνας, Κ. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (Εκδ) Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη, Έρευνα, Διδασκαλία, Εκμάθηση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, Σέμογλου, Κ., Γρίβα Ε. & Βογδάνου, Σ. (2007). Διαφυλικές διαφορές στη γραφή των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας: ο ρόλος των στερεοτύπων, στα πρακτικά του 6 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΟΜΕΡ. Πάτρα: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Γρίβα, Ε., Καμαρούδης, Σ. & Μαλέτσκος Α. (2006). Οι απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Selected Papers του 13 ου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, νέες κατευθύνσεις στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ, Γρίβα, Ε.( 2005). Reading strategies of Greek University students learning English in an academic context. English for Specific Purposes (ESP) World, 1(9), v Τσακιρίδου, Ε. & Γρίβα, Ε. (2005). Identifying English language teachers in-service training needs and wants. C.V.P Pedagogics and Education, P.H Vipaharm. 15

16 106. Γρίβα Ε, Τσακιρίδου, Ε & Παπακώστα, Β.(2004). Οι Απόψεις και προτιμήσεις των μαθητών του Λυκείου για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 135, Γρίβα, Ε., Παπαδοπούλου, Χ.Ο. & Καμαρούδης, Σ. (2002).Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκή χρήση: Επισκόπηση των σημερινών πρακτικών και σκιαγράφηση προοπτικών. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 9, Γρίβα, Ε. (2002). Α needs analysis project for the EAP students of Florina Pedagogical School. TESOL E.S.P SIG-Journal, 2601o2,html Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002).Προτάσεις για τη διεύρυνση της γλωσσομάθειας στην Ελλάδα. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου 8 th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning. Σπέτσες 4-8 Ιουλίου Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002).Το αναλυτικό πρόγραμμα και το γλωσσικό υλικό της αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικη γνώση και διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2003). Ο ρόλος της παρώθησης στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας από τους ενήλικες. Στα Πρακτικά του 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας, Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2003). Προτάσεις για τη διδασκαλία της μετάφρασης και της ειδικής ορολογίας. Η γλώσσα και η διδασκαλία της-αφιερωματικός τόμος. Φλώρινα: Βιβλιολογείον Παιδαγωγικής Σχολής, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002). Βοηθώντας το δάσκαλο : Ένας πολύγλωσσος φάκελος. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαίδευση Γλωσσικών μειονοτήτων: Η διδασκαλία της γλώσσας και των Μαθηματικών» Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,

17 114. Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002). Το διεθνές έτος γλωσσών Μία ευκαιρία για την προώθηση της Ελ. Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας. Στα Πρακτικά του 11 ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002). Η μετάφραση ως βοηθητικό μέσο επεξεργασίας κειμένων από τους φοιτητές: Η περίπτωση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, Σεπτεμβρίου, 2002 Μεταφράζοντας στον 21 ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2000). Τα αγγλικά σήμερα στην Α/θμια Εκπαίδευση. Απολογισμός Προτάσεις. Στα Πρακτικά του 2 ο Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου, 2000, Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2001). Απλοποιημένα Κείμενα στα Ν. Ελληνικά για ξένους. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης Γλώσσας, Ρέθυμνο 6-8 Οκτωβρίου Αθήνα: Ατραπός, Τόμος Β, Γρίβα, Ε. ( 2001). Η κοινωνική και ταξική διάσταση της γλώσσας και ο ρόλος της στη σχολική επίδοση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 121,

18 Συμμετοχή με Ανακοινώσεις σε επιστημονικά Διεθνή και Πανελλαδικά συνέδρια (με κριτές) Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις 1. Griva, E., Chostelidou, D. & Panteli, P. (2013). Insider Views of CLIL in primary education: Challenges and experience of EFL teachers. It will be presented at the 21st International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics, Thessaloniki, 5-7 April Griva, E., Chostelidou, D. & Tsakiridou, E. (2013). Language Learning Strategies and Styles: A Needs Assessment of ESP learners in Greek Tertiary Education. The First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, University of Niš, Serbia, May Chostelidou, D. & Griva, E. (2013). CLIL-LOTE in Higher Education: Benefits and Challenges in Developing Communicative Competence. The First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, University of Niš, Serbia, May Griva, E., & Chostelidou, D. (2013). Students attending a bilingual primary school: A record of language biography. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 18

19 5. Griva, E., Chostelidou, D., Ypsilanti, A. & Iliadou, S. (2013). Estimating the feasibility of a multisensory bilingual project in primary education. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 6. Chostelidou D. & Griva, E. (2013).Measuring the effect of implementing CLIL in higher education: An experimental research project. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 7. Chostelidou D. & Griva, E. (2013).Fostering multilingualism and providing linguistic diversification in Vocational Education: promoting the less used languages. 5th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February 2013, Rome Italy. 8. Kostandinidou E., Griva E. & Stamou A. (2012). Immigrant parents views on their children s linguistic, cognitive and social development. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Dourda,K. Bratitsis,T., Griva, E & Papadopoulou, P (2012). Combining Game Based Learning and Content and Language Integrated Learning approaches: A proposal utilizing QR Codes and Google Earth. European Conference on Game Based Learning, Cork- Ireland, October 4-5, Geladari A., Griva E. & Stamou A. (2012). Student teachers beliefs about linguistic and cognitive development in bilingual primary school students. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Maroniti, K., Stamou, A., Dinas, K. & Griva, E. (2012) Tracing (dis)continuities between children s literacy practices at home and in the nursery: A case study. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Maggou A., Griva E., & Iliadou S. (2012). Developing materials for teaching Greek as a foreign language to young learners. International Conference Education across borders, Florina, October 5-7, Alevriadou,A.,Griva,E. & Massi, M. (2012). An intervention program related to reading development - a case study of a child with Williams syndrome. In the Proceedings of 19

20 Scientific Conference: Reasearch in Education and Rehabilitation Sciences. Zagreb, September 27-27, Griva, E., Chostelidou, D. & Panteli, P. (2012). ELF and multilingualism in Greek and Cypriot educational system: a comparative account of teachers beliefs, Paper presented at the 5 th International Conference of English as a lingua franca, Istanbul, May Griva, E., Alevriadou, A., Spynthouraki, J. & Papadopoulou, I. (2012). TEACHERS BELIEFS ABOUT SCHOOL PERFORMANCE OF BILINGUAL IMMIGRANT STUDENTS AND THEIR ROLE IN COMMUNITY BUILDING, Fourteenth Annual CiCe Network Conference: Creating Communities:Local, National and Global, University of York, England,24-26 May Griva, E., Pantsidou, E. & Chostelidou, E. (2012) Identifying factors of Job Motivation and Satisfaction of Foreign Language Teachers: Research project design. 4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February Pantsidou, E., Griva,E. & Chostelidou, D. (2012). European Union Policies on Lifelong Learning Policies: In betwee competitiveness enhancement and 13 social stability reinforcement. 4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February Chostelidou,D., Griva,E., & Pantsidou, E. (2012). Μultilingual learning for Specific Purposes: identifying language strategies awareness and preferences.4th World Conference on Educational Sciences, 2-5 February Griva E., Dinas K., Stamou A., & Kostinoudi A. (2011). A record of teachers beliefs about bilingualism and language development in bilingual preschool children. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Sociolinguistic Studies in Albania: Achievements, Current State and Perspectives, Fan S. Noli University, October Stamou, A., Griva, E., & Demetriou, M. (2011). School language and gender: Evidence from Greek primary school students writings. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Sociolinguistic Studies in Albania: Achievements, Current State and Perspectives, Fan S. Noli University, October

21 21. Griva, Ε. & Chostelidou, D. (2011). Inclusion of Bilingual Immigrant Students in the Language Classroom: Identification of writing difficulties and strategies International Conference on Educational and Social Inclusion (ICESI),, November 2011, Patna, India. (Training and Development of Children and Young People Facing Educational Challenges) Invited Speaker at the International Conference on Educational and Social Inclusion. 22. Georgopoulou, A. & Griva, E. (2011).Story-based learning: Implementation of a pilot project for Early Foreign Language learning. In the 2nd World Conference on learning, Teaching and Educational Leadership. Istanbul, October Griva, Ε. (2011). Μultilingual competence of Greek FL students: towards educational FL policy development. Be Presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, 15th and 17th September Warsaw, Poland 24. Panitsidou, E., Griva, E. & Papastamatis, A. (2011). Greek Education Policy and Practices related to immigration. Paper presented at the International Conference on Education and Social Integration of Vulnarable groups, university of Macedonia- Thessaloniki, June Georgopoulou, A. & Griva, E. (2011). Journal writing: a tool of evaluating an early foreign language intervention. In the proceedings of 14th International Conference EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES, Belgrade, th June 2011, Serbia 26. Griva E., Alevriadou, A. & Xanthidou, P. (2010). Writing strategies employed by minority language students in a foreign language. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 21

22 27. Griva, E., Alevriadou,A. & Goudouras, N. (2010).The effects of an intervention programme implemented to bilingual poor writers. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 28.Geladari, A., Griva, E. & Stamou, A. (2010). A qualitative study of preservice teachers beliefs about bilingualism in the Greek Educational context. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 29. Alevriadou, A., Griva, E. & Voulgaridou,O. (2010). A record of teachers beliefs and needs related to bilingual special education in Greek context. Paper presented in the invited symposium at the International conference Children and Youth in Changing Societies, 2-4 December, Thessaloniki-Greece. 30. Griva, Ε., Geladari, Α. & Tsakiridou, E. (2011). Primary school teachers beliefs and misconceptions about bilingualism and bilingual education in Greek Educational context. International Symposium on Bilingualism, Oslo Griva, Ε. & Chostelidou, D. (2011). Learning EFL: a comparative study of students in Greek primary and secondary education. 20 th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. April 2011, Thessaloniki. 32. Griva, E. & Chostelidou, D. (2011). English Language Teachers conceptions and attitudes to multilingual development in Education. In the 3 rd World Conference on Education, February Istanbul. 33. Lemperou, L., Chostelidou, D.& Griva, E. (2011). Identifying the training needs of EFL teachers in teaching children with dyslexia. In the 3 rd World Conference on Education, February Istanbul. 22

23 34. Griva, E., Alevriadou, A. & Semoglou, K. (2010). Identifying gender differences in reading preferences and strategies employed by Greek students: A socio-cognitive perspective. Paper presented at UNESCO S INTERNATIONAL CONFERENCE Mapping the Gender Equality: Research and practices - The national and International perspective, October 2010, University of Cyprus, Nicosia. 35. Semoglou, K. & Griva, E. (2010). Creative writing in EFL: Detecting Greek students gender differences. Paper presented at UNESCO S INTERNATIONAL CONFERENCE Mapping the Gender Equality: Research and practices - The national and International perspective, October 2010, University of Cyprus, Nicosia. 36. Griva, E. & Chostelidou D. (2010). Multi/plurilingual competence development in the Greek educational system: FL teachers beliefs and attitudes. New challenges for Multilingualism in Europe. Dubrovnik, April Griva, E., Semoglou, K. & Papapantazi, S. (2010). Scrapbooking primary school students ideas and thoughts: Gender differences in a creative way of writing in a second/foreign language. 6th ICE CONFERENCE, Samos July 8-10, Griva, Ε., Semoglou, K. & Geladari, Α. (2010). Early Foreign Language Learning: implementation of a Project in a game based context. World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul - Turkey February, Geladari, Α., Griva, Ε. & Mastrothanasis, Κ. (2010). A record of bilingual elementary students reading strategies in Greek as a second language. World Conference on Educational Sciences. Bahcesehir University, Istanbul - Turkey February, Chostelidou, D. & Griva, E. (2009). English language skills development in Greek Vocational Education: An account of students needs. English as an International Language Izmir Conference. Turkey, October

24 41. Griva, E. Semoglou, K. & Panteli, P. (2009). Gender, genre variation and young writers: detecting stereotype effects. Presented in the 16 International Conference on Learning, 1-4 July 2009, Barcelona-Spain. 42. Griva, E. Alevriadou, A. Xanthidou, P. & Tsakiridou, E.(2009). Minority Language Students: a comparative account of good and poor writers strategies in Greek and in a foreign language. Presented in the International Conference IAIE, Intercultural education: Paideia, Polity, Demoi, Athens, June Griva, E. & Chostelidou D (2009). Language awareness.issues and teachers beliefs bout language learning in a Greek EFL context. 19 th International Symposium of Applied and Theoretical Linguistics, Thessaloniki 3-5 April Griva, E. Iliadou, S & Papadopoulou, A. (2009). Language policies addressed to Greek primary and secondary education: students attitudes and teachers viewpoints. Language Policy and Planning in the Mediterranean, Cyprus, October, Gakoudi, A., Griva, E. & Karanikola, F. (2009). Contextualising foreign language policy in Greek universities: ESP, EAP or EGP? Language Policy and Planning in the Mediterranean, Cyprus, October, Griva, E & Sivropoulou, I. (2009). Kindergarten Teachers and Advisors Views and Attitudes towards Early Foreign Language Learning. 19 th ΕECERA CONFERENCE, Strasbourg August Alevriadou, Α., Semoglou, Κ., Tsakiridou, Η. & Griva, Ε. (2009). Knowledge and misconceptions about ADHD and DCD of Greek kindergarten teachers, 19 th ΕECERA CONFERENCE, Strasbourg August

25 48. Semoglou, K & Griva, E. & Klapadora, K. (2009). Gender and stereotype effect οn children s handwriting speed. 14th Biennial Conference of the International Graphonomics Society, Dijon, September Griva, E. Papastamatis, A. Valkanos, E & Tsakiridou, E.(2009). A study of the in-service training needs of the instructors employed in Greek Second Chance Schools. 1st International ConferenceESREA. University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, November 6-8, Semoglou, K., Griva, E. Shemila, S. (2008). Inferring gender from young learners handwriting: the role of stereotypes. 11 th International conference of the EARLI on writing: Sigwriting 2008, 11 th 13 th of June 2008, Lund Sweeden. 51. Griva, E., Anastasiou, D. & Efremidou, S. (2008). Scaffolding spelling for Foreign Language struggling writers in a participatory- guided context. 11 th International conference of the EARLI on writing: Sigwriting 2008, 11 th 13 th of June 2008, Lund Sweeden. 52. Alevriadou, A., Griva, E. & Geladari, A (2008). How do bilingual young learners employ reading strategies in a foreign language: A Qualitative study. 2 nd Internatioanal Conference on Special Education 2008, Faculty of Education, Anadolu University, Marmaris-Turkey, June Anastasiou, D. & Griva, E. (2008). Cognitive strategies, reading decoding and comprehension among poor and good readers. 2 nd International Conference on Special Education 2008, Faculty of Education, Anadolu University, Marmaris-Turkey, June Griva, E. & Chostellidou, D. (2008). Foreign language skills development in Vocational Education: bridging the gap. 15 th World Congress of Applied Linguistics Multilingualism: Challenges and opportunities. Essen, Germany August

26 55. Sivropoulou, R. Griva, E. & Efremidou, S. (2008). Promoting early foreign language learning in a play- based context. 18 th EECERA Ιnternational conference, University of Burgen, Stavanger, Norway 3-6 September Iliadou, S., Tsakiridou, Ε., Iordanidis, G., Griva, Ε. & Zmas, Α. (2008). Greek University students attitudes towards European Education Networking. In the proceedings of 30 th EAIR Annual Forum, Compehangen, August, Griva, E., Iliadou, S.,Tsakiridou, H. & Iordanidis (2008). Student teachers viewpoints and attitudes towards issues of European Language Policy. International Conference on European Year of Intercultural Dialoque: discussing with languages-cultures. Aristotle University of Thessaloniki, School of French Language and Literature, Δεκεμβρίου, Chostelidou D., Griva, E., & Kamaroudis, S. (2008). English Language Teacher Training in Vocational Education: Setting a Framework. Presented in the conference Approches comparées de l'enseignement des langues et de la formation des enseignants de langue., 3-4 November 2008, Lisbon Portugal. 59. Chostelidou, D., Griva, Ε. & Tsakiridou, E. (2007). Record of the training needs of ESP Practitioners in Vocational Education. Presented in the 18 th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki 4-6 May Geladari, A. Griva, E. & Sperkou, E. (2007). Reading Strategies employed by Bilingual Young learners. Anela & GAL International Research Meeting, Groningen, Netherlands, January, Griva, E. & Tsakiridou, E. & Nihoritou, Ι. (2007). A study of young learners composing process and writing strategies in a foreign language. International conference Research 26

27 into Teaching Modern Languages to Young Learners, University of Pecs, Hungary, 1-3 February, Iliadou, S., Griva, Ε., Tsakiridou, Ε, Ιοrdanidis, G. & Mpetsas, I. (2007). A Needs Analysis Project for Postgraduate University Students. 29 th EAIR Annual Forum In Search of Identity: Dilemmas in Higher Education, Innsbruck, Austria, August, Chostellidou, D., Griva, E. & Tsakiridou (2007). A Record of the training needs of ESP Practitioners in Vocational Education. 18 th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, 3-6 May Papadopoulou, O. & Griva, E. (2007). Designing and monitoring the introduction of the ELP in Greek primary education. 42 nd Colloquium of Linguistics- Language Diversity and Language Learning : New paths to Literacy, Rodos September Ελληνόγλωσσες Ανακοινώσεις 65. Μάγγου, Α & Γρίβα Ε. (2012). Πρόγραμμα παρέμβασης για την ελληνική ως ξένη γλώσσα στους Βόρειους γείτονες Στο Συνέδριο Ο Ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ ΦΛΩΡΙΝΑ Μαΐου Πατσαρούχα Αθ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2012). Χρήση ιστοριών και κινητικών δραστηριοτήτων: ένα πιλοτικό πρότζεκτ δημιουργικότητας στην πρωτοσχολική ηλικία. Στο 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ) Θες/νίκη, Απρίλιος Παπαδόπουλος Ισ., Αναγνώστου Ε., Καρακούση Φ., Πέιου Β., Σέμογλου Κ. & Γρίβα, Ε. (2012). Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση: μια εφαρμογή γλωσσικής ανάπτυξης στην πρωτοσχολική ηλικία. 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΕΓΒΕ) Θες/νίκη, Απρίλιος

28 68 Βασιλειάδης, 1 Ε. Γρίβα, 1 Κ. Σέμογλου, 2 Ι. Βεζυρτζής (2012) ΔΙΕΡΕΥΝΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY: ΕΝΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας «Σκέψη και Μάθηση», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 29 Μαρτίου-1 Απριλίου Αναστασία Αλευριάδου, Μαρία Μάστορα, Ελένη Γρίβα (2011). Συγκριτική διερεύνηση προβλημάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς. ΙΔ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,1-3 Δεκεμβρίου Αλευριάδου, Α., Γρίβα Ε., Σπινθουράκη Ι., Δαλακούρα Α. (2011). Σχολική ενδυνάμωση και γλωσσική ενίσχυση αλλόγλωσσων μαθητών: παρέμβαση σε δίγλωσσο μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 3º Διεθνές Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο CiCe / CiCea Πολιτειότητα και εκπαίδευση με τίτλο "Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα: Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση", Πάτρα, 6-8 Μαΐου, Μπέσση Μ., Γρίβα E., Στάμου Α., Αλευριάδου, Α. (2011). Απόψεις μεταναστών γονέων για το ρόλο του νηπιαγωγείου στην ενσωμάτωση των δίγλωσσων παιδιών τους, 3º Διεθνές Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο CiCe / CiCea Πολιτειότητα και εκπαίδευση με τίτλο "Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα: Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση", Πάτρα, 6-8 Μαΐου, Βασιλειάδης, A., Γρίβα, E. & Σέμογλου, K. (2011). Ηλεκτρονικό ή έντυπο; Ένα πρότζεκτ δημιουργικής γραφής σε μαθητές του δημοτικού σχολείου σε ιστολόγιο. Στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 28

29 73. Αλευριάδου,Α., Γρίβα, Ε. & Παυλίτσα, Π. (2011). Μαθητές με δυσλεξία: Συγκριτική καταγραφή των αναγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών στη μητρική και ξένη γλώσσα. Στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Απρίλιος 2011, Λεμεσός- Κύπρος. 74. Φωτιάδης, Κ., Ηλιάδου, Σ., Γρίβα, Ε. & Νταβλιανίτζε, Μ. (2011). Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία. 6ο Επιστημονικό συνέδριο ιστορίας εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο- Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Σεπτεμβρίου - 1 & 2 Οκτωβρίου Φαρμάκη Δ., Ζαφείρα Α., Γρίβα Ε. & Σέμογλου Κ. (2010). Ένα μάθημα χωρίς βιβλία: Μια ελκυστική προσέγγιση εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στην Α Δημοτικού. Ανακοίνωση στο 11o Θεματικό συνέδριο ΕΓΒΕ. Νοέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη. 76. Γκουντούρας, Ν., Γρίβα, Ε. & Αλευριάδου, Α. (2010). Πρόγραμμα παρέμβασης άμεσων και έμμεσων γλωσσικών στρατηγικών σε δίγλωσσους μαθητές με δυσκολίες στη γραπτό λόγο: Στοχοθεσία και περιγραφή. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα Μαΐου, Παπαδόπουλος Σ., & Γρίβα, Ε. (2010). Καταγραφή των στρατηγικών προφορικού λόγου που χρησιμοποιούνται από δίγλωσσους μαθητές στη Γ2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, Αλεξανδρούπολη 7-10 Μαΐου, Στάμου, Α., Γρίβα, Ε., Στυλιανού Σ., Γεωργίου Π. (2010). Διερεύνηση στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά κείμενα Κύπριων μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: 31η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Απριλίου

30 79. Αλευριάδου, Α., Γρίβα, Ε. & Ξανθίδου Π. (2010). Διερεύνηση στρατηγικών στη γραπτή έκφραση δίγλωσσων μαθητών με δυσκολίες στο γραπτό λόγο. Στα Πρακτικά του Συνέδριου Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, Aπριλίου, Βελιμπάσης, Δ., Καρανικόλα, Φ., Κιζιρίδου Δ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2009). Εκμάθηση της ξένης γλώσσας με παιγνιώδη τρόπο: Μια πιλοτική εφαρμογή στη Β τάξη δημοτικού. 10 ο Θεματικό Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσσαλονίκη, 5-6 Δεκεμβρίου, Κιζιρίδου Δ., Γελαδάρη, Α., Βελιμπάσης, Δ., Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2009). Από το γυμναστήριο στην τάξη και απ την τάξη στο γυμναστήριο: Γλωσσική ανάπτυξη μέσω κίνησης. 10 ο Θεματικό Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσσαλονίκη, 5-6 Δεκεμβρίου, Γρίβα, E. Σέμογλου, K. & Κοσσυβάκη Χ. (2009). Η επίδραση του φύλου στις προτιμήσεις ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαίου Σέμογλου, Κ., Γρίβα Ε., Παντελή, Π.& Βρυώνη, Μ. (2009). Επιλογή κειμενικού είδους και γραφή παιδιών σχολικής ηλικίας: η επίδραση των στερεοτύπων. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Γρίβα, E. Μπουνόβας, Γ. Σέμογλου, K. & Κοσσυβάκη (2009). Διαφυλικές διαφορές στις στάσεις και στρατηγικές ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική/δεύτερη/ξένη, Νυμφαίο, 4-6 Σεπτεμβρίου Παυλίτσα, Π. Αλευριάδου, Α. & Γρίβα, Ε. (2009). Αναγνωστικές δεξιότητες στη Δεύτερη/ξένη Γλώσσα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια κριτική σύνθεση. 30

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Τηλέφωνα επικοινωνίας (357) 25372130, (357) 99851998 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22).

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ελισσάβετ Χλαπάνα Θέση: Μόνιμο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων Επιστημονικής & Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη 1.Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: Σεχίδης Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Θάλασσας (Γρ. 2.21),

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Βασιλόπουλος Ανδρέας Χίου 18, Τ.Κ. 151 21, Κάτω Πεύκη Αθήνα Τηλέφωνο (-α) +30 210 2224595 Κινητό: +30 6977575320

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

School of Philosophy, University Campus at Zografou Tel. 210-7277819

School of Philosophy, University Campus at Zografou Tel. 210-7277819 CURRICULUM VITAE Name Spyridoula Bella Date of birth 13/ 3/ 1972 Place of birth Athens Work address School of Philosophy, University Campus at Zografou Tel. 210-7277819 E-mail address sbella@phil.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

Ερευνητικές δημοσιεύσεις Ερευνητικές δημοσιεύσεις Α. Εισηγήσεις δημοσιευμένες σε πρακτικά Ημερίδων και Συνεδρίων μετά από κρίση Α1. Hatzidaki 1, A. (1992) Greek and French in Contact: the Case of Second-Generation Immigrants in

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ Θ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr H Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε Ηλεκτρονική Σύνδεση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε µαθητές ηµοτικού σχολείου Το πρόγραµµα The Euro e-pals Κοσµάς Βλάχος Υποψήφιος ιδάκτορας- Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός

Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Χρυσάνθη Σολομωνίδου Διεύθυνση Λεωφόρος Ιωνίας 169 Κάτω Πατήσια, 10445 Τηλέφωνο 697-37.41.283 210-8324605 E-mail aeropoli@otenet.gr Ειδικότητα ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Φιλόλογος-Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Key words: multilingualism, English language, primary school students, attitudes, views

Key words: multilingualism, English language, primary school students, attitudes, views AJJESS ULT.. ACAD.. JJ.. OF EDUC.. AND SOCIIAL SCIIENCES,, issue i 1 ((2013)) ultilingualism in the Cypriot Educational System: A record of primary school students views and attitudes Abstract Πολυγλωσσία

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προσωπικές πληροφορίες Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Ημερ. Γεννήσεως Οικογ. Κατάσταση Δ/νση μόνιμης κατοικίας e-mail URL : Βασίλειος : Ευαγγελία : 16-2-1972

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Venue: Douroution Cultural Center, Keramikos Athens

Venue: Douroution Cultural Center, Keramikos Athens Liverpool John Moores University and City Unity College Invite you to the First Pedagogical Conference 25-26 April 2013 Venue: Douroution Cultural Center, Keramikos Athens FREE ENTRANCE PLACES LIMITED

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Maria Iakovou 1 CURRICULUM VITAE

Maria Iakovou 1 CURRICULUM VITAE Maria Iakovou 1 CURRICULUM VITAE Name: Maria Surname: Iakovou Date of birth: 30 November 1970 Place of birth: Athens (Greece) Work address: Department of Linguistics, School of Philosophy, University of

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών

Η διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών Επιστημονική Ανακοίνωση Παρασκευή Γκόλια, υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. paltini@eled-fl.auth.gr Άρεως 2, 53100 Φλώρινα Αργύρης Κυρίδης, αναπληρωτής καθηγητής, Π.Τ.Ν. Φλώρινας, Α.Π.Θ. arki@nured-fl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιούπολη 74100 Ρέθυμνο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιούπολη 74100 Ρέθυμνο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Μανωλίτσης Όνομα: Γεώργιος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδοποίηση (Gamification) & δεξιότητες 21 ου αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Παιχνιδοποίηση (Gamification) & δεξιότητες 21 ου αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές Παιχνιδοποίηση (Gamification) & δεξιότητες 21 ου αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές Χαράλαμπος Βρασίδας & Φωτεινή Θεοδούλου www.vrasidas.com www.cardet.org vrasidas@cardet.org This presentation has been

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευφημία Τάφα Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης. [Πρόεδρος του Τμήματος επί τέσσερα συνεχή έτη (Σεπτέμβριος 2007 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα