ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Τηλ: Fax: Διεύθυνση:Ιπποκράτους 20,10680 Αθήνα Τρέχοντα ενδιαφέροντα - Βιβλία - Άρθρα και Εισηγήσεις συνεδρίων - Θέματα φοιτητών, Ανακοινώσεις Σχολικός Εγγραμματισμός: Θεωρία Λειτουργικός Εγγραμματισμός Κριτικός Εγγραμματισμός Επιστημονικός Εγγραμματισμός Αξιολόγηση Σχολικών Βιβλίων: Πλαίσιο Αξιολόγησης των Σχολικών Βιβλίων Εφαρμογές σε Βιβλία Δημοτικού Εφαρμογές σε Βιβλία Γυμνασίου Διάφορα Εκπαίδευση Παιδιών με Υψηλές Ικανότητες Μάθησης (ΥΨΙΜ): Θεωρία Διδακτική Πράξη Προσδιορισμός και Εντοπισμός Αναλυτικό Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικό Υλικό Ένταξη στο Σχολικό Σύστημα Βιβλία Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg, Στρατηγικές Διδασκαλίας Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg, Η Σχολική Τάξη. Αθήνα: Γρηγόρη, Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα: Γρηγόρη, Η Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου: Αφού Σκέπτονται γιατί δεν Γράφουν; Αθήνα: Γρηγόρη, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία Αθήνα: Γρηγόρη, Η Εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg, Άλλα Βιβλία:

2 Μονογραφίες: Moral Development and Education, Athens, 1981 Γλωσσική Ανάπτυξη των Παιδιών σε Σχέση με το Μορφωτικό Επίπεδο των Γονέων. Πειραιάς: Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα. Αθήνα: Φελέκης, Ομαδοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης, Οργάνωση και Διεύθυνση της Σχολικής Τάξης. Αθήνα: Γρηγόρης,1988. Συλλογικοί Τόμοι: Abstracts of the 7th European Conference for Research on Learning and Instruction Benial Meeting, August 26-30, Athens, (Σε συνεργασία με τους Στέλλα Βοσνιάδου, Κατερίνα Μαριδάκη-Κασσωτάκη και Σωτήρη Κοτσάνη). Επιμέλεια ειδικού τεύχους του περιοδικού Ψυχολογία με θέμα «Η διδασκαλία της σκέψης» τχ. 6 (3), (Σε συνεργασία με την Α. Κωσταρίδου- Ευκλείδη). «Πορεία προς τη μετα-προοδευτική παιδαγωγική: Η ανάδυση ενός νέου παιδαγωγικού παραδείγματος». Στο Δ. Χατζηδήμου (επιμ.), Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Τιμητικός Τόμος για τον Π. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Κυριακίδη, «Η ταυτότητα του δασκάλου: Λειτουργός ή επαγγελματίας;». Στο Μ. Αλεξιάδης (επιμ.), Θητεία. Τιμητικός τόμος για τον Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Προσωπική θεωρία των Ελλήνων δασκάλων: Κοινωνικά, φιλοσοφικά και διδακτικά διλήμματα». Στο Γ. Φλουρής και Μ. Κασσωτάκης (επιμ.), Κοινωνικές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας. Τιμητικός Τόμος για τον Β. Μασιάλα, Αθήνα: Ατραπός, (Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη). «Το εκπαιδευτικό σύστημα των Η.Π.Α.». Στο Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ. Αθήνα: Gutenberg, (σε συνεργασία με την D. Moore). «Μοντέλο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας». Στο Γ. Φιλίππου και Μ. Καϊλα (επιμ.), Σχολική Εμπειρία: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, «Ο στοχαστικοκριτικός δάσκαλος». Στο Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης (επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Σείριος, «Teaching thinking through the curriculum». In J. Hamers and Τ. Overtoom (eds), Teaching Thinking In Europe. Utrecht: Sardes, «La ensenanza del pensamiento en Europa». Στο S. Castanieda (επιμ., Evaluacion Y Romento Del Desarrollo Intelectual En La Ensenanza De

3 Ciencias, Artes, Y Tecnicas. Univesdidad. Nacional Autonoma De Mexico, «Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας ως ρυθμιστικός παράγοντας αποτυχίας και αποκλεισμού». Στο Χ. Κωνσταντίνου και Γ. Πλειός (επιμ.), Σχολική Επιτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, «Η έρευνα δράσης στη σχολική τάξη». Στο Κ.Π. Χάρης κ. ά. (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Ατραπός, «Εισαγωγικό σημείωμα». Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (επιμ.), Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης. Αθήνα: Π.Ι., «Από την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση». Στο Κ.Π. Χάρης κ.α. (επιμ.), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Αθήνα: Ατραπός, «Η παραγωγή του γραπτού λόγου: Διδακτικές προτάσεις και πειραματικές εφαρμογές». Στο Μ. Βάμβουκας και Α. Χατζηδάκη (επιμ.), Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Ατραπός, 2001, τομ. Α.. «Developing images of region through education: Identity and otherness in the Mediterranean. In Α. Ross (ed.), Curricula for Citizenship. London: Penguin, (Σε συνεργασία με τον Ι. Ρουσσάκη). «Η Ευέλικτη Ζώνη των καινοτομιών». Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (επιμ.), Οδηγός για τα Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Π.Ι., (σελ. 10). «Σύνθεση περιληπτικών κειμένων: Δυσκολίες, σπουδαιότητα και διδασκαλία». Στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (επιμ.), Μάθηση και Διδασκαλία: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Κ.Ε.Ε., «Ανάπτυξη επιχειρηματολογικού λόγου κατά τη σχολική ηλικία: Θεωρητική παρουσίαση, ερευνητική στήριξη και διδακτική αξιοποίηση ενός μοντέλου». Στο Γ. Καψάλης και Α. Κατσίκης (επιμ.), Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ιωάννινα: Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε., 2002, τομ. Α.(Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη). Citizenship education in the new inter-disciplinary national curriculum of Greece. In A. Ross (ed.), Future Citizens in Europe. London: Cice, (Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη). «Φάκελος εργασιών του μαθητή (Portfolio): Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία» στο Π. Αγγελίδης και Γ. Μαυροειδής (επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθείτω, (Σε συνεργασία με την Α. Κουλουμπαρίτση).

4 'Αρθρα Α. Άρθρα The rating of educational aims by Greek and English student-teachers, Mediterranean Journal of Educational Studies, vol. 1(1), (with S. Riding). «Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τομ. 27, «Η κριτική σκέψη στο σχολείο», Ρότα, τχ. 2, «Σύνθεση περίληψης», Γλώσσα, τχ. 49, «Ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης», Ψυχολογία, τχ. 6 (3), (Σε συνεργασία με την Αλ. Κουλουμπαρίτση). Teaching critical thinking in Greece, Journal of Cognitive Education and Psychology, vol. 1(3), «Η διαθεματικότητα», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τχ. 7, «Ευέλικτη Ζώνη διαθεματικών προσεγγίσεων», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τχ. 6, «Εκπαιδεύοντας το δάσκαλο της μετανεωτερικής εποχής: Από τον τεχνοκράτη στο στοχαστικο-κριτικό δάσκαλο», Επιστήμες της Αγωγής, τχ. 2, (Σε συνεργασία με τον Σαράντη Χέλμη). «Διαθεματικότητα και σύγχρονη σχολική γνώση». Στο Συνέδριο του περιοδικού Ανοιχτό Σχολείο, με θέμα «Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στον 21ο Αιώνα», Αθήνα Φεβρουαρίου 2002 «Επαγγελματική ικανοποίηση, αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης», Κίνητρο, τχ. 5, (Σε συνεργασία με την Ε. Μακρή-Μπότσαρη). «Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας των εκπαιδευτικών», Επιστήμες της Αγωγής, τχ. 1, Εισηγήσεις Συνεδρίων Β. Εισηγήσεις «Επιστημολογική ταξινόμηση σχολών και τάσεων στα προγράμματα εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού». Παρέμβαση στο Έβδομο Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Νοέμβριος 1995, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Teaching thinking through the curriculum. 6th European Conference for Research on Learning and Instruction European Association for Learning and Instruction, Αύγουστος 1995, Ολλανδία. Στοχαστικοκριτικό μοντέλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Ημερίδα Τομέα Επιστημών της Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Οκτώβριος 1996.

5 Education and the structuring of the Mediterranean and the European space. Δέκατο έβδομο Διεθνές Συνέδριο της Cese, Athens, October (Σε συνεργασία με τον Ι. Ρουσσάκη). Using graphic organizers and lists of relational terms as tools for teaching writing. Διεθνές Συνέδριο του Earli-Sic Writing, Barcelona, October (Σε συνεργασία με την Α. Κουλουμπαρίτση). «Models of teacher education». Pan-European Collaborative Projects in Teacher Education, 2 Ιουλίου 1996, Τσεχία. (Σε συνεργασία με τον Μ. Μιχαηλίδη) «Η διδακτική χρήση των γραφικών αναπαραστάσεων». Πέμπτο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (ΕΛ.Ψ.Ε.), Μάϊος 1996, Πανεπιστήμιο Πατρών. (Σε συνεργασία με την Α. Κουλουμπαρίτση). Metacognition in the Greek Primary School. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August 26-30, (Σε συνεργασία με τον Σπ. Σούλη). Using co-operative groups to teach critical thinking in the primary school. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August 26-30, (Σε συνεργασία με την Α. Κουλουμπαρίτση). Invited Symposium on Pre-literate and literate children s knowledge about reading and writing. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August 26-30, The infusion approach to teaching critical thinking: A synthesis suitable for centralized school systems. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August 26-30, Invited Symposium on Thinking in the Curriculum. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August 26-30, «H διαδικασία της κριτικής σκέψης στο Δημοτικό Σχολείο: Η λειτουργικότητα ενός προγράμματος». Έκτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (ΕΛ.Ψ. Ε.). Μάϊος 1997, Πάντειο Πανεπιστήμιο. «H διδασκαλία της κριτικής σκέψης στην Ευρώπη: Γενικές τάσεις και ελληνικές προτάσεις». Ημερίδα Τομέα Επιστημών της Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος Conception of learning in the Greek Lyceum. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August 26-30, (σε συνεργασία με τις Α. Παγοροπούλου και Α. Φιλιππάτου). Teacher s understanding of critical thinking. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August 26-30, (σε συνεργασία με τους Σ. Χέλμη και Α. Παγοροπούλου).

6 Collective action research. Στο συνέδριο Sustainable Development in the Islands and the Role of Research and Higher Education, 30 April 1 May 1998, Rhodes. Didactics in teacher education programs. International Teacher Educational Conference, East China, Normal University, Shanghal, Απριλίου, (σε συνεργασία με τον F. Laursen, University of Copenhagen, Denmark). Implicit theories of teaching: a starting point for teacher educational programs. International Teacher Educational Conference, East China, Normal University, Shanghal, Απριλίου, (σε συνεργασία με τον F. Laursen, University of Copenhagen, Denmark). Κεντρική εισήγηση εκ μέρους ΔΟΕ στο 13ο Συνέδριο ΠΟΕΔ-ΔΟΕ με θέμα «Ο Δάσκαλος ως Επαγγελματίας». Λεμεσός Απριλίου The collaborative classroom as a context for development. Invited symposium (Matsagouras E. and O Donnell, A.). IX European Conference on Developmental Psychology, Island of Spetses, September 1-5, 1999 «Ο Έλληνας δάσκαλος του μέλλοντος και τα πανεπιστημιακά προγράμματα μόρφωσης και κατάρτισής του». Εισήγηση ολομέλειας στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Παρατήματος της Παιδαγωγικής Εταιρείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Νοεμβρίου «Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Γιατί, πώς, πότε και για ποιους». Προσκεκλημένη εισήγηση στο Διήμερο Συμπόσιο για την «Εφαρμογή της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας». Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Παράρτημα Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 8 και 9 Δεκεμβρίου «Η παραγωγή του γραπτού λόγου στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μερικά προβλήματα και κάποιες προτάσεις». Στο Πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας με θέμα «Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη», 7 8 Δεκεμβρίου Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. «Δομή της επαγγελματικής αυτοαντίληψης και της εκπαιδευτικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης». Πρακτικά Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, 7 9 Νοεμβρίου 2002, υπό δημοσίευση.(σε συνεργασία με την Ε. Μακρή-Μπότσαρη) (σελ. 5). «Η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα στα προγράμματα σπουδών». Στο Συνέδριο της ΕΔΙΦΕ, Μαΐου 2002, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Teacher notions, goals and methods in values education. 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, August, 26 30, (Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη). «Η προσωπική θεωρία των Ελλήνων δασκάλων». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, 2 4 Νοεμβρίου 2000, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα. (Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη).

7 «Η έννοια της φυσικής τάξης ως κυρίαρχος άξονας ανάπτυξης της νεοτερικής Διδακτικής». Α Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ιστορία της Εκπαίδευσης», Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Σεπτεμβρίου «Η διδασκαλία επιχειρηματολογικών κειμένων στο Δημοτικό Σχολείο: Μέσον ανάπτυξης γλωσσικών, γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων». VII Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Λευκωσία, Μαρτίου (Σε συνεργασία με την Α. Κουλουμπαρίτση). «Πορεία προς την αυτο-ρυθμιζόμενη ανάγνωση: Αξιοποίηση των μαθητικών ερωτήσεων». Αναρτημένη εργασία σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας». Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 6-8 Οκτωβρίου (Σε συνεργασία με την Α. Κουλουμπαρίτση). The collaborative classroom as a context for social and emotional development. (Σε συνεργασία με την Αλ. Κουλουμπαρίτση). The collaborative classroom as a context for summary writing. Invited Symposium. (Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Παιδαγωγικό Τµήµα Μαρία Παπαδοπούλου Προσχολικής - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βιογραφικό Σηµείωµα & Υπόµνηµα Εργασιών Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της Μαρίας Κ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1994-1995 University of London, Institute of Education

1994-1995 University of London, Institute of Education ΑΣΗΜΙΝΑ Μ. ΡΑΛΛΗ asralli@psych.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1995-1999 University of London, Institute of Education Ph.D. in Child Development and Learning Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ: 5.7.2000, Αριθμός πράξης:25-1-1450

Διαβάστε περισσότερα

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983).

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). Αμαλία Υφαντή Καθηγήτρια 1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). 2) Μεταπτυχιακές Σπουδές: α) Diploma in Education, Institute οf Education

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Νοέμβριος 2013) Επώνυμο: Αμπαρτζάκη Όνομα: Μαρία Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22).

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ελισσάβετ Χλαπάνα Θέση: Μόνιμο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ifanti@upatras.gr Τηλ. 2610 997797 2610 997548 ΥΦΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ

ifanti@upatras.gr Τηλ. 2610 997797 2610 997548 ΥΦΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΥΦΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ Καθηγήτρια: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστημίου Πατρών. ifanti@upatras.gr Τηλ. 2610 997797 2610 997548 Γνωστικό αντικείμενο: Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση» στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

Δημοσιεύσεις Υποψήφιων Διδακτόρων Δημοσιεύσεις Υποψήφιων Διδακτόρων Πριν το 2007 Αναστασάκη, Α. (2004). Ο λόγος των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, όπως αποτυπώνεται στα γλωσσικά εγχειρίδια της Ε και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευφημία Τάφα Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης. [Πρόεδρος του Τμήματος επί τέσσερα συνεχή έτη (Σεπτέμβριος 2007 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Βόλος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 100 546 21 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 254 191

Μητροπόλεως 100 546 21 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 254 191 ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ./φαξ : 2310 997 367 e-mail: hodol@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα amouzaki@edc.uoc.gr Δημοτικής Εκπαίδευσης http://angelikimouzaki.weebly.com/ Πανεπιστήμιο Κρήτης Tel. +30 28310 77606 Γάλλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ 2 Περιεχόμενα Α. Γενικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ. Ξένες Γλώσσες Δ. Eπιστημονικό Έργο 2 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Μπαγάκης Διεύθυνση Κατοικίας: Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική με έμφαση στην επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Παιδαγωγική με έμφαση στην επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Μπρούζος Πατρώνυμο: Δημήτριος Ημερομηνία γέννησης: 12 Μαρτίου 1960 Τόπος γέννησης: Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππου Κρητιώτη 14, 4106 Άγιος Αθανάσιος (Κύπρος) Ημερομηνία γέννησης 03/05/1973 Εθνικότητα Κυπριακή

Φίλιππου Κρητιώτη 14, 4106 Άγιος Αθανάσιος (Κύπρος) Ημερομηνία γέννησης 03/05/1973 Εθνικότητα Κυπριακή Βιογραφικό σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παντελή Μάριος Φίλιππου Κρητιώτη 14, 4106 Άγιος Αθανάσιος (Κύπρος) 25823572 99547890 marios_panteli@primehome.com, marios.a.panteli@gmail.com, marios.panteli@ouc.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ. Curriculum Vitae. Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ. Curriculum Vitae. Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Curriculum Vitae ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο», Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics. BSc in Mathematics University of Athens, Gr., PhD in Didactics of Mathematics

Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics. BSc in Mathematics University of Athens, Gr., PhD in Didactics of Mathematics Maria Moskofoglou-Chionidou Position/Status Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics E-mail Address mchionidou@rhodes.aegean.gr Qualifications BSc in Mathematics University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δρ. Κλωνάρη Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μυτιλήνη Δεκέμβριος 2014 Σελ. 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππου Κρητιώτη 14, 4106 Άγιος Αθανάσιος (Κύπρος) Ημερομηνία γέννησης 03/05/1973 Εθνικότητα Κυπριακή

Φίλιππου Κρητιώτη 14, 4106 Άγιος Αθανάσιος (Κύπρος) Ημερομηνία γέννησης 03/05/1973 Εθνικότητα Κυπριακή Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παντελή Μάριος Φίλιππου Κρητιώτη 14, 4106 Άγιος Αθανάσιος (Κύπρος) 25823572 99547890 marios_panteli@primehome.com, marios.a.panteli@gmail.com, marios.panteli@ouc.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

0030 210-9222508, κιν. 0030 6945682201 Ελλάδα 00357 97670761 Κύπρος 0030 210-9222985 Ελλάδα areppa54@gmail.com, reppa@ouc.ac.cy

0030 210-9222508, κιν. 0030 6945682201 Ελλάδα 00357 97670761 Κύπρος 0030 210-9222985 Ελλάδα areppa54@gmail.com, reppa@ouc.ac.cy ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Όνομα: Διεύθυνση κατοικίας : Τηλέφωνο: Fax: E-mail: Έτος γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα