Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος"

Transcript

1 «Μαθησιακές υσκολίες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μαθησιακές υσκολίες = προβλήµατα που εµφανίζονται στη διάρκεια της εκπαίδευσης επηρεάζοντας τη µάθηση, την επίδοση κ τη συµπεριφορά Τα παιδιά διαφέρουν µεταξύ τους ανάλογα µε τα αίτια που προκαλούν τις δυσκολίες Οι Μαθησιακές υσκολίες σχετίζονται µε ψυχιατρικά προβλήµατα, ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήµατα στο νοητικό δυναµικό, ιατρικές καταστάσεις, ψυχολογικές-κοινωνικές καταστάσεις Μαθησιακές υσκολίες Ειδικού Τύπου (ΕΜ ) Μειωµένη ικανότητα του παιδιού να χρησιµοποιεί τον προφορικό και γραπτό λόγο ή/και να κάνει µαθηµατικούς υπολογισµούς Κύριο χαρακτηριστικό των ΕΜ η διαφορά ανάµεσα σε αυτό που µπορούν να πετύχουν µαθησιακά οι µαθητές µε φυσιολογική νοηµοσύνη και στις επιδόσεις που τελικά έχουν 4/1 πρόβληµα αγοριών 15-20% των µαθητών Κατηγορίες ΕΜ 1. ιαταραχή Αναγνωστικών Ικανοτήτων ( υσλεξία) ιαβάζουν συλλαβιστά εν κρατούν τη σειρά διαβάσµατος εν χρωµατίζουν τη φωνή τους εν σταµατούν σε τελεία ή κόµµα Μαντεύουν λέξεις Αντιστρέφουν γράµµατα κ αριθµούς Αλλάζουν τη σειρά γραµµάτων κ συλλαβών Παραλείπουν γράµµατα κ συλλαβές υσκολεύονται να καταλάβουν το κείµενο 2. ιαταραχή Ορθογραφικής Ικανότητας ( υσορθογραφία) Αρχικά αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ακριβή φωνητική απόδοση της λέξης Στις µεγαλύτερες τάξεις η φωνητική απόδοση βελτιώνεται

2 Παρουσιάζονται δυσκολίες στη θεµατική ή ιστορική ορθογραφία κ την µορφολογική ορθογραφία Τα ορθογραφικά λάθη πληθαίνουν όταν παράγεται αυθόρµητο κείµενο, όταν υπαγορεύεται άγνωστο κείµενο 3. ιαταραχή Μαθηµατικών Ικανοτήτων ( υσαριθµησία) υσκολεύονται να κάνουν µαθηµατικές πράξεις Χρησιµοποιούν τα δάχτυλα για τους υπολογισµούς εν διακρίνουν ή αναγνωρίζουν αριθµητικά σύµβολα εν στοιχίζουν σωστά τις µονάδες, δεκάδες εν υπολογίζουν κρατούµενα εν καταλαβαίνουν ποσότητες κ µεγέθη εν συσχετίζουν «αριθµητικά διαστήµατα» εν συγκρατούν µαθηµατικές έννοιες υσκολεύονται να διαλέξουν τις κατάλληλες πράξεις υσκολεύονται να διαβάσουν χάρτες, να µάθουν την ώρα υσκολεύονται να µάθουν µουσικές έννοιες, να ακολουθήσουν οδηγίες σε αθλήµατα και τη σειρά των παικτών στα παιχνίδια 4. ιαταραχή της Γραπτής Έκφρασης εν διατηρούν ίσα διαστήµατα µεταξύ γραµµών, λέξεων κ όµοιο µέγεθος γραµµάτων εν χρησιµοποιούν κεφαλαία γράµµατα Παραλείπουν ή αντιστρέφουν γράµµατα εν χρησιµοποιούν σηµεία στίξης εν τονίζουν ή τονίζουν λανθασµένα Κουράζονται εύκολα υσκολεύονται να κρατούν σηµειώσεις Καθυστερούν να ολοκληρώσουν γραπτές εργασίες Μαθησιακές υσκολίες Γενικού Τύπου (ΓΜ ) = χαµηλή επίδοση του µαθητή σε σχέση µε τους συνοµηλίκους στις προαπαιτούµενες για τον αλφαβητισµό δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, µαθηµατικά), που συνδέονται µε χαµηλά ή οριακά φυσιολογικό νοητικό δυναµικό Είναι διάχυτες Συννοσηρότητα των Μαθησιακών υσκολιών Χαµηλή εικόνα εαυτού Χαµηλή αυτοπεποίθηση Έλλειψη αντοχής στις µαταιώσεις Υπερευαισθησία στην κριτική Τάσεις αποµόνωσης/ µοναξιάς Αρνητικά συναισθήµατα/ καταθλιπτικές τάσεις Αρνητικές στάσεις/ αντιδραστικότητα στους εκπαιδευτικούς Προβληµατική/ εκρηκτική συµπεριφορά ΕΠΥ Συννοσηρότητα ΕΜ και ΕΠΥ υσλεξία: 8 39% των παιδιών µε ΕΠΥ υσορθογραφία: 12 26% των παιδιών µε ΕΠΥ υσαριθµησία: 12-33% των παιδιών µε ΕΠΥ υσγραφία: 60% των παιδιών µε ΕΠΥ υσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου: 50% των παιδιών µε ΕΠΥ

3 Ορολογία DSM TR - IV ιαφορο - διάγνωση Κριτήρια Αξιολόγησης Εργαλεία Αξιολόγησης ιαταραχή της Ανάγνωσης Γενικές Μαθησιακές υσκολίες Αναπτυξιακή ιαταραχή του Λόγου Αναγνωστική ακρίβεια Αναγνωστική ευχέρεια (ταχύτητα) AΘΗΝΑΤΕΣΤ ΤΕΣΤ Α ιαταραχή των Μαθηµατικών Γενικές Μαθησιακές υσκολίες Υπολογιστική ακρίβεια Επίλυση προβληµάτων NUCALC ιαταραχή της Γραπτής Έκφρασης Γενικές Μαθησιακές υσκολίες ιαταραχή της Ανάγνωσης υσορθογραφία υνατότητα οργάνωσης κειµένου µέσω σειροθέτησης προτάσεων ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ Εργαλείο διαγνωστικής διερεύνησης του γραπτού λόγου υσορθογραφία υσλεξία Αριθµός ορθά διατυπωµένων λέξεων καθ υπαγόρευση ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ Μαθησιακή ιαταραχή µη προσδιοριζόµενη αλλιώς υσλεξία Επίδοση σε τεστ νοηµοσύνης σε συσχέτιση µε επιδόσεις σε τεστ δεξιοτήτων στην ανάγνωση, την ορθογραφία ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ

4 Αντιµετώπιση ΕΜ υσλεξία Αντιµετωπίζεται συµπτωµατικά εν εξαλείφεται Ν 3699/ 2008: ειδική µεταχείριση για τους δυσλεξικούς µαθητές (προφορική εξέταση, προσαρµοσµένη µέθοδος διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό) Παρά την επιµονή της διαταραχής, οι µαθητές µε δυσλεξία προχωρούν στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης Αντιµετώπιση ΕΜ υσορθογραφία Αντιµετωπίζεται συµπτωµατικά, καθώς είναι διδασκόµενη ικανότητα η ορθογραφική δεξιότητα Υπαρκτά περιθώρια βελτίωσης, αλλά περιορισµένα κ γενετικά προσδιορισµένα Βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου αλλά η επίδοση του µαθητή εξακολουθεί να υπολείπεται των συνοµηλίκων του Αντιµετώπιση ΕΜ υσαριθµησία Απαιτεί εστίαση: 1. Στις αριθµητικές δεξιότητες 2. Στην εκµάθηση του δεκαδικού συστήµατος 3. Στη χρήση αποτελεσµατικότερων στρατηγικών στην τέλεση αριθµητικών πράξεων Η πρώιµη παρέµβαση έχει µεγαλύτερο αποτέλεσµα Αντιµετώπιση ΕΜ ιαταραχή της Γραπτής Έκφρασης Απαιτούνται ειδικές τεχνικές εκµάθησης: 1. ιδασκαλία των βηµάτων παραγωγής κειµένου 2. Βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου µέσω ανατροφοδότησης Συχνά συνυπάρχει µε δυσλεξία, δυσορθογραφία κ δυσγραφία

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anastasiou D. & Polychronopoulou S. Identification and overidentification of specific learning disabilities in Greece. Learning Disabilities Quarterly 2009;32: Lyon GR. Fletcher JM. & Barnes MC. Learning Disabilities. In: Mash EJ. & Barkley RA. (Editors.). Child psychopathology (pp ) (2nd Edition). New York: Guilford; Papadopoulos TC, Georgiou GK, & Kendeou P. Investigating the doubledeficit hypothesis in Greek: Findings from a longitudinal study. Journal of Learning Disabilities, 2009;42: Protopapas A. and Skaloumbakas C. Traditional and computer based screening and diagnosis of reading disabilities in Greek. Journal of Learning Disabilities, 2007;40:15-36,. Seymour PHK. Aro M. Erskine JM. Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology 94;2: Sideridis GD. International Approaches to Learning Disabilities: More alike or more different? Learning disabilities: Research & Practice. 2006;22: Stampoltzis A. Polychronopoulou, S. Dyslexia in Greek Higher Education: A study of incidence, policy and provision. Journal of Research in Special Educational Needs 2008; 8: Stanovich K. Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader: The phonological-core variable difference model. Journal of Learning Disabilities, 1988; 21: Μαυροµάτη. υσλεξία: φύση του προβλήµατος και αντιµετώπιση. Ίδια έκδοση Παντελιάδου Σ. Μαθησιακές υσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Ελληνικά Γράµµατα Πρωτόπαπας Α. Η δυσλεξία ως βιολογικό-πολιτισµικό φαινόµενο και αµιγώς

6 εκπαιδευτικό πρόβληµα. Σύγχρονη Εκπαίδευση 2004:134:

ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. υσλεξία. Υπερκινητικότητα. ιαταραχές προσοχής. ιαταραχές διαγωγής. Προβλήµατα συµπεριφοράς. Προβλήµατα οµιλίας

ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. υσλεξία. Υπερκινητικότητα. ιαταραχές προσοχής. ιαταραχές διαγωγής. Προβλήµατα συµπεριφοράς. Προβλήµατα οµιλίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ υσλεξία Υπερκινητικότητα ιαταραχές προσοχής ιαταραχές διαγωγής Προβλήµατα συµπεριφοράς To Παιδί µε υσλεξία Προβλήµατα οµιλίας και οι υσκολίες του Τραυλισµός Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής ιπλωµατική Εργασία θέµα : «Τα ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα των δυσλεξικών ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Μιχάλης Βάμβουκας 1, Ιωάννης Σπαντιδάκης 2 και Αγγελική Μουζάκη 3 1 2 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών µιας δοκιµασίας ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών της Β, Γ,, και Ε τάξης του δηµοτικού σχολείου

ιερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών µιας δοκιµασίας ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών της Β, Γ,, και Ε τάξης του δηµοτικού σχολείου ιερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών µιας δοκιµασίας ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών της Β, Γ,, και Ε τάξης του δηµοτικού σχολείου Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία

Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία Κολτσίδας Παναγιώτης, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Ν. Αιτωλ/νίας Περίληψη Η δυσλεξία είναι ένα είδος μαθησιακής δυσκολίας με σαφώς προσδιορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, οριοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα.

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα. ΠΕ.ΣΥ.Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Πτυχιακή Εργασία της Ελισάβετ Τσίτσου και της Ελένης Πλέστη Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Μέθοδος διάγνωσης του Συνδρόμου της Ειδικής Αναπτυξιακής Δυσλεξίας (Σ.Ε.Α.Δ) στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορική Διάγνωση Παιδιών με Μαθησιακές Διαταραχές

Διαφορική Διάγνωση Παιδιών με Μαθησιακές Διαταραχές Διαφορική Διάγνωση Παιδιών με Μαθησιακές Διαταραχές Τιμόθεος Κ. Παπαδόπουλος Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Τα παιδιά που αποτυγχάνουν στο σχολείο, παρά το γεγονός ότι έχουν τυπική νοημοσύνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Μαθησιακές Δυσκολίες και Πρώιμη Ανίχνευση: Εφαρμογή του Τεστ πρώιμης ανίχνευσης της δυσλεξίας σε πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας για τον εντοπισμό αναγνωστικών δυσκολιών. Αθανάσιος Πρωτόπαπας

Η αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας για τον εντοπισμό αναγνωστικών δυσκολιών. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας 1 Η αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας για τον εντοπισμό αναγνωστικών δυσκολιών Αθανάσιος Πρωτόπαπας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών»

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Σαπουνάκη Αλεξάνδρα Συντάκτριες πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία «Δημιουργία ψηφιακού υλικού για την ενίσχυση της μνήμης και της προσοχής σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες»

Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία «Δημιουργία ψηφιακού υλικού για την ενίσχυση της μνήμης και της προσοχής σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες» Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία «Δημιουργία ψηφιακού υλικού για την ενίσχυση της μνήμης και της προσοχής σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες» Ονοματεπώνυμο Γιάνναλη Ευστρατία Α.Μ. 13131 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση της Δυσλεξίας: Προβλήματα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες ταυτοποίησης

Διαγνωστική προσέγγιση της Δυσλεξίας: Προβλήματα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες ταυτοποίησης Διαγνωστική προσέγγιση της Δυσλεξίας: Προβλήματα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες ταυτοποίησης Δημήτριος Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Το άρθρο αυτό εστιάζει στα κριτήρια και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ Α.Μ : 11852 ΕΠΟΠΤΗΣ : ΧΑΡΙΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 [1] ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μιας κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση των μαθησιακων δυσκολιών και στοιχεία από τη χορήγησή της σε μαθητές γυμνασίου

Παρουσίαση μιας κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση των μαθησιακων δυσκολιών και στοιχεία από τη χορήγησή της σε μαθητές γυμνασίου Παρουσίαση μιας κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση των μαθησιακων δυσκολιών και στοιχεία από τη χορήγησή της σε μαθητές γυμνασίου Χρήστος Σκαλούμπακας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ραφήνας Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Σωτηριάδου Μαργαρίτα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Σωτηριάδου Μαργαρίτα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευσης στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική Σωτηριάδου Μαργαρίτα «Η αποτελεσµατικότητα των διδακτικών µεθόδων σε µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (Μ.Δ.) ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ. Γκονέλα Ελένη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (Μ.Δ.) ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ. Γκονέλα Ελένη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (Μ.Δ.) ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Γκονέλα Ελένη Σχολική Σύμβουλος 17 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Ν. Αιγαίου Αν και ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1.

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μερικά παιδιά προβληµατίζουν έντονα τους γονείς τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της µουσικής στην αγωγή ατόµων µε Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες

Ο ρόλος της µουσικής στην αγωγή ατόµων µε Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ρόλος της µουσικής στην αγωγή ατόµων µε Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΙΛΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"H υπόθεση φωνολογικού ελλείµµατος στη δυσλεξία- Εκπαιδευτικές προεκτάσεις"

H υπόθεση φωνολογικού ελλείµµατος στη δυσλεξία- Εκπαιδευτικές προεκτάσεις Περίληψη εισήγησης "H υπόθεση φωνολογικού ελλείµµατος στη δυσλεξία- Εκπαιδευτικές προεκτάσεις" Βούλγαρης ηµήτριος Dr Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Η αναπτυξιακή δυσλεξία αποτελεί αντικείµενο έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες :μέθοδοι παρέμβασης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες :μέθοδοι παρέμβασης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες :μέθοδοι παρέμβασης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1

Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1 Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1 Γλυκερία Μήτσιου Δάκτυλα gmitsiou@yahoo.gr Διδάκτωρ τμ. Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα