ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αποφάσεις τρώο της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» τρώο της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 2 τρώο της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε.» τρώο της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το δ.τ. «ΑΚΡΟΤΕΛ ΑΕ» και της δι αγραφής της από το ΓΕΜΗ Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.» σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνολογία δυναμικών συστημά των προϊόντα πληροφορικής ΑΕ» και δ.τ. «DTECH CORPORATION A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. KAΛΛΙMANΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥ ΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟ ΤΩΝ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MILTOPLAST» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛΤΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΛΤΣΑ Α.Ε.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΤΑΣ LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MTradeSolution A.E.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑ ΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Την 10η Δεκεμβρίου 2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο η υπ αριθμ. πρωτοκόλλου /12/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 1. Η εταιρεία ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που έχει έδρα στο Δήμο Κοζάνης, Αρ. ΓΕΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 22168/56/Β/90/06), 2. Η εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει έδρα στο Δήμο Κοζάνης, Αρ. ΓΕΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58832/56/Β/05/06), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με την με αριθμό /11/2014 πράξη της συμβολαι ογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου Λαμπροπού λου και τις από 4 και 5/11/2014 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω εταιρειών. Μετά τα παρα πάνω η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με, Αρ. ΓΕΜΗ διαγράφεται από το Μητρώο της υπηρεσίας μας. Επίσης τροποποιείται και το άρθρο 5 του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΟΥΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» με, Αρ. ΓΕΜΗ το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι δρχ. και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. Με την από 31η Δεκεμβρίου 1997 απόφαση της Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των δρχ. διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστι κής αξίας δρχ. η κάθε μία. Με την από 15η Μαΐου 2003 απόφαση της Γενική Συνέ λευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής από =με 29, σε 30,00 η κάθε μία. Η διαφορά της αξίας της κάθε με τοχής εκ 0, x μετοχές ισούται με ,48 και αποτελεί αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και κα λύπτεται από καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ,52 ( :340,750) ,48= ,006 και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομα στικής αξίας 30,00 η κάθε μία. Με την από απόφαση της Αυτόκλητης Γ.Σ αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ,00 με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονοματικής αξί ας 30,00 η κάθε μία και το Μετοχικό Κεφάλαιο έτσι ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε ονο μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 η κάθε μία. Με την απόφαση από της Γ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 λόγω της Κεφα λαιοποιήσεως της αξίας αναπροσαρμογής πάγιων πε ριουσιακών στοιχείων ποσού ,90 και καταβολής μετρητών από τους μετόχους ποσού 1.148,10. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ,00 και διαιρείται σε ονομαστικές με τοχές ονομαστικής αξίας 30,00. Με την απόφαση από της Γ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 έκαστη. Η αύξηση αφορά την ίδια συμμετοχή στο πρόγραμ μα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ Γ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ,00 και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00. Με την απόφαση της Γ.Σ. της αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ,00 με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 έκαστη ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους. Η καταβολή αυτή αφορά την ίδια συμμετοχή στο πρό γραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ Γ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ,00 και διαιρείται σε ονομαστικές με τοχές ονομαστικής αξίας 30,00 έκαστη. Με την απόφαση της 10/12/08 ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. αυξάνεται το Μ.Τ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ κατά ,006 με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 έκαστη ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους. Η καταβολή αφορά την ίδια συμμετοχή στο πρόγραμμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 4.2 του ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΚΠΣ Έτσι το Μ.Τ.Χ Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ,006 και διαιρείται σε ονομαστικές με τοχές ονομαστικής αξίας 30,006 έκαστη. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ, δια εισφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/1993 ανώνυμης εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙ ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» με αριθμό MAE 58832/56/B/05/06 με έκδοση μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Την ίδια ημερομηνία κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ και το νέο ενιαίο κείμενο καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω τροποποίηση. Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης /12/2014. Κοζάνη, 10 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ (2) της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Την 10η Δεκεμβρίου 2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Αριθμό Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο η υπ αριθμ. πρωτοκόλλου /12/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες: 1. Η εταιρεία ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που έχει έδρα στο Δήμο Κοζάνης, Αρ. ΓΕΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 22168/56/Β/90/06), 2. Η εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει έδρα στο Δήμο Κοζάνης, Αρ. ΓΕΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58832/56/Β/05/06), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με την με αριθμό /11/2014 πράξη της συμβολαι ογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου Λαμπροπού λου και τις από 4 και 5/11/2014 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω εταιρειών. Μετά τα παραπάνω η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω νυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. ΓΕΜΗ διαγράφεται από το Μητρώο της υπηρεσίας μας. Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης /12/2014. Κοζάνη, 10 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ (3) της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΥΡ ΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 08/12/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής η υπ αριθμ. Γ/ΕΞ/3280 1/ Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφε ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής με την οποία εγκρίθηκε: 1) η συγχώνευση δι' απορρόφησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δ.τ. «ΑΚΡΟΤΕΛ ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/05/16) και έδρα το Δήμο Σιθωνίας στη θέση Ακτή Ελιά (απορροφώμενη), από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΥΡΝΑ ΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡ ΝΑΡΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/94/09) και έδρα το Δήμο Σιθωνίας στη θέση Ακτή Ελιά, Νικήτη Χαλκιδικής (απορροφώσα), κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρ θρων 1 5 του Ν. 2166/1993, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των από Έκτακτων Αυτόκλητων Καθολικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους και την αριθμ. 608/ συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Χαλκιδικής Μαρίας Νεσλεχανίδου του Χαραλάμπους. 2) η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/94/09) και έδρα το Δήμο Σιθωνίας στη θέση Ακτή Ελιά, Νικήτη Χαλκιδικής, σύμφωνα με σχετική από φαση της από έκτακτης Αυτόκλητης Καθο λικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχαί Μέτοχοι 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρ χικά σε δρχ. διηρημένο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία και ολόκληρο καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του καταστατικού. 2) Με την από απόφαση του Δ.Σ αποφασισθεί η αύξηση του Μετοχικού κατά δρχ. με την έκδοση νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. 3) Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε α) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. με μείωση την ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. σε δρχ. β) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχή σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εται ρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικές αξίας 29,30 ευρώ η κάθε μία. 4) Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ,00 ευρώ με μείωση της ονο μαστικής αξίας της μετοχής από 29,30 ευρώ σε 17,50 ευρώ δηλαδή κατά 11,80 ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέ ρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. 5) Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 17,50 η κα θεμία. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,50 η καθεμία. 6) Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφά λαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Οι μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες έως και μία πενταετία από την ημερο μηνία ολοκλήρωσης της παρούσας επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 7) Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αυξήθηκε κατά ,00 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφά λαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Οι μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες έως και μία πενταετία από την ημερο μηνία ολοκλήρωσης της παρούσας επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 8) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφά λαιο ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η κάθε μία. 9) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξή θηκε κατά ,00 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. 10) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυ ξήθηκε κατά ,00 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,50 ευρώ η καθεμία. Οι μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες έως και μία πενταετία από την ημερομηνία ολοκλή ρωσης της παρούσας επένδυσης χωρίς προηγούμενης έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 11) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το Μετοχικό Κεφάλαιο αυ ξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ογδόντα εννέα χιλιάδες εικοσιπέντε ( ,00) ευρώ με την έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα (62.230) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (17,50) ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων: α) με την καταβολή μετρητών 25,00 από τους μετό χους της απορροφουμένης Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και β) ποσό ευρώ ,00 δια της εισφοράς του Με τοχικού Κεφαλαίου της απορροφουμένης Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.» ως η από Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, του κατά την Ισολογισμού της απορροφουμένης Ανω νύμου Εταιρείας. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια εκατό εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα τέσσε ρις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτών (17,50) εκάστης.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο ποιημένου καταστατικού της απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε.». Πολύγυρος, 8 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ (4) της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το δ.τ. «ΑΚΡΟΤΕΛ ΑΕ» και της διαγραφής της από το ΓΕΜΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 08/12/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής η υπ αριθμ. Γ/ΕΞ/3280 1/ Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφε ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δ.τ. «ΑΚΡΟΤΕΛ ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/05/16) και έδρα το Δήμο Σιθωνίας στη θέση Ακτή Ελιά (απορροφώμενη), από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/94/09) και έδρα το Δήμο Σιθωνίας στη θέση Ακτή Ελιά, Νικήτη Χαλκιδικής (απορροφώσα), κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/1920, σε συν δυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των από Έκτακτων Αυτόκλητων Καθολικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους και την αριθμ. 608/ συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαι ογράφου Χαλκιδικής Μαρίας Νεσλεχανίδου του Χαρα λάμπους. Κατόπιν των ανωτέρω διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο η απορροφώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δ.τ. «ΑΚΡΟΤΕΛ ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/05/16) και έδρα το Δήμο Σι θωνίας στη θέση Ακτή Ελιά. Πολύγυρος, 8 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (5) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.» σε επα ναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση. Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /93/Β/03/07) (ΑΡ. ΓΕΜΗ ) Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι, την 27η του μήνα ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1. Έγκριση προυπολογισμού έτους Αποζημιώσεις Παρμπρίζ, Αργοστόλι, 13 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΣ (6) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνολογία δυναμικών συστημά των προϊόντα πληροφορικής ΑΕ» και δ.τ. «DTECH CORPORATION A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Τεχνολογία δυναμικών συστημάτων προϊόντα πληροφορικής ΑΕ (Αρ. ΓΕΜΗ: ) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνολογία δυναμικών συστημάτων προϊόντα πληροφορικής ΑΕ» με το διακριτικό τίτλο: «DTECH CORPORATION A.E.» (Αριθμός ΓΕΜΗ: Α.Φ.Μ.: ) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η ημέρα του Ιανουα ρίου, 2015, ημέρα Σάββατο, και ώρα 4.00 μ.μ., στα γρα φεία της έδρας της εταιρείας και συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δωδεκανήσου 27, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα, ιδίως λόγω της μη λήψης των σχετικών αποφάσεων κατά τη συγκληθείσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30/06/2014: Θέματα Ημερησίας Διάταξης 1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Ετησίων Οι κονομικών Καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης (27/4/2012 έως 31/12/2013) μετά των εκθέσεων του Διοι κητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης χρήσης. 3. Εκλογή νέων ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 5. Έγκριση δηλωθεισών ενεργειών μελών του Δ.Σ. 6. Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημο σίευση νεότερης πρόσκλησης, Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλο νίκη, επί της οδού Δωδεκανήσου 27, και Β επαναληπτι κή Γενική Συνέλευση την 7η Φεβρουαρίου, 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δωδεκανήσου 27. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπρο σώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) του λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο (7) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. KAΛΛΙMANΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Γ. KAΛΛΙMANΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Α.Μ.ΑΕ 27988/22/Β/92/026) (ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 5η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 η πρωινή εις τα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Ελίκη Αιγίου Αχαΐας με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ ( ,00) με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εβδομήντα οκτώ λεπτών ( 0,78) έκαστης. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν και ψηφίσουν στην συγκληθησομένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατι κού της εταιρείας. Ελίκη Διακοπτού Αιγιαλείας, 10 Δεκεμβρίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MILTOPLAST». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 16/10/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της δεύτερης Επαναληπτι κής Γενικής Συνέλευσης της 11/08/2014, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΕΩΝ ΠΑ ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «MILTOPLAST», Αριθμό Μ.Α.Ε.: 16566/02/Β/88/025 και τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστά σεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2013 έως 31/12/ ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 Τακτικοί: α] Στεριώτη Μαρινάτου Γεωργίου, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε β] Ζουφιάκος Δημήτριος του Γεωργίου, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) Μανίκας Στυλιανός του Ρίζου, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε β] Σιούτη Παρασκευή του Βάϊου, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΣΑΛΤΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΒΕΛΙΣ ΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΛΤΣΑ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 10/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.], μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το από 05/11/2014 πρακτικό της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ , καθώς και το από 05/11/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛΤΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «ΣΑΛΤΣΑ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., με πενταετή θητεία, συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ηλίας Σαρρής του Γεωργίου και της Ευδοκίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Κορυδαλλό στις , κάτοικος Νικαίας οδός Περικλέους αριθμός 30, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / του Τμήματος Ασφαλείας Νικαίας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Νικαίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ιωάννης Σαρρής του Γεωργίου και της Ευδοκίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Κορυδαλλό στις , κάτοικος Νικαίας οδός Περικλέους αριθμός 30, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ / του Αστυνομικού Τμήματος Νικαίας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Νικαίας, Μέλος. 3. Λεκκάκος Παναγιώτης του Λέκκα και της Αλεξάν δρας, που γεννήθηκε στον Κορυδαλλό στις 16/05/1975, με Α.Δ.Τ. ΑΙ587094/ του Τ.Α. Κορυδαλλού, κά τοικος Κορυδαλλού οδός Σάμου 100, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Νικαίας, Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΣΑΡΡΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ την ενάσκηση των δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εται ρείας σε σύνολο. Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί, το δικαίωμα υπογραφής στον ΣΑΡΡΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, απο δέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, παραλαμβάνει έγγραφα, συμβάλλεται με τις τράπεζες, δίνει εντολές πληρωμής και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας. Πειραιάς, 10 Δεκεμβρίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της 30/06/2014 με Κ.Α.Κ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», με αρ. Μ.Α.Ε 51852/02/Β/02/78 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 1 1/ , καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1 1/ ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1 1/ Τακτικοί: ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΤΑΣ LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Την 01/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΓΑΤΑΣ LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « » από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθη καν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π /11/2014). Κοζάνη, 1 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύνθυνσης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ (12) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ ΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡ ΓΟΝ Α.Τ.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την 08/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΛΕΙΒΑ ΔΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», έδρα την Κασσανδρεία του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αριθμός Μ.Α.Ε /61/Β/06/09): 1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από 02/12/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Δι οικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από 02/12/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβού λιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω έκτακτη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία έως 01/12/2019 συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γεωργιάδης Ιωσήφ του Γεωργίου και της Χριστίνας, πολιτικός μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Θεσσαλονίκη κάτοικος Κασσανδρείας Χαλκιδικής με Α.Δ.Τ. Τ995590/ του Α.Τ. Κασσανδρείας με ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Λειβαδιώτου Αικατερίνη του Νικολάου και της Ζαχα ρούλας σύζυγος Ιωσήφ Γεωργιάδη, πολιτικός μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Κασσανδρείας Χαλκιδικής με Α.Δ.Τ. Τ995611/ του Α.Τ. Κασσανδρείας με ΑΦΜ , ως Αντι πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Γεωργιάδης Δημήτριος του Γεωργίου και της Χρι στίνας, ηλεκτρολόγος μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Θεσσαλονίκη όπου και κατοικεί (Αγίας Σοφίας 33, Πεύκα) με Α.Δ.Τ. ΑΕ με ΑΦΜ , ως Μέλος. Όλοι τους είναι ελληνικής υπηκοότητας και εθνικό τητας. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεωργιάδη Ιω σήφ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο Λειβαδιώτου Αικατερίνη. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Γεωργιάδη Ιωσήφ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοι κητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2. Λειβαδιώτου Αικατερίνη του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπο γραφές, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμού Τραπεζών, σε κάθε αρμόδια αρχή, να εκλέγουν και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, να παρίστανται επί δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιο δοσίας με όλες τις ιδιότητες των διαδίκων, να συνομο λογούν διαιτησίες, να διορίζουν διαιτητές, να ασκούν ή να παραιτούνται από τα ένδικα μέσα ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, να ενεργούν αναγκαστικές ή συ ντηρητικές εκτελέσεις. Επίσης να συνάπτουν δάνεια ή πιστώσεις από Τράπεζες, να διενεργούν ή να δέχονται παρακαταθήκες, να εκπροσωπούν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, πελάτες καθώς και προμηθευτές παγίων αγαθών και εμπορεύσιμων, να αγοράζουν, να πουλάνε, να υποθηκεύουν, να προσημειώνουν, να ενεχυριάζουν ακίνητα, να μισθώνουν, να συμμετέχουν σε διαγωνι σμούς του δημοσίου και γενικά να διαχειρίζονται για

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Σχετικό έγγραφο Άσκησης Ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Α.Π. Γ/ΕΞ/5884 1/ Πολύγυρος, 8 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (13) Στο ΦΕΚ /06/2014 (ΤΑΕ ΕΠΕ ΓΕΜΗ), που δη μοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MTradeSolution A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , στο θέμα 1 στο τέλος της παραγράφου 7 που αφορά την σύνθεση του Δ.Σ. προστίθεται η παρακάτω πρόταση: «Στους Διευθύνοντες Συμβούλους Γεώργιο Μπίκα του Αχιλλέα και Χρήστο Μπίκα του Αχιλλέα, ανατίθεται από κοινού ή και χωριστά στον καθένα η εκπροσώπηση της εταιρείας και η άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και δικαιωμάτων του Δ.Σ. που απορρέουν είτε από τον νόμο είτε από το παρόν καταστατικό χωρίς κανένα περιορισμό, δεσμεύουν δε την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία». (Από το Επιμελητήριο Ημαθίας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 6 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3845 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα