Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Η Κοινή Πολιτική Θαλάσσιων Μεταφορών: Ελληνικές Θέσεις, Αντιδράσεις και Εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεώργιος-Σπύρος Π. Τσιώτσης Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Περίληψη Η Ελλάδα έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1981, συµµετέχοντας σ όλες τις Κοινές Πολιτικές της απολαµβάνοντας τα δικαιώµατά της και τηρώντας τις υποχρεώσεις της. Μια από τις λιγότερο διαµορφωµένες Κοινές Πολιτικές, ήταν και αυτή των Θαλάσσιων Μεταφορών. Αν και ο συγκεκριµένος τοµέας ήταν εξέχουσας σηµασίας για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία, δεδοµένης της συνεισφοράς της ελληνικής ναυτιλίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η ελληνική πλευρά δεν παρουσίασε αξιόλογη δραστηριότητα. Σε αυτό το άρθρο µέσα από µια παρουσίαση των ελληνικών θέσεων στις πιο σηµαντικές στιγµές της Κοινής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών καταγράφεται η αλλαγή της στάσης της ελληνικής πλευράς στο συγκεκριµένο τοµέα παράλληλα µε τις ενδοθεσµικές αλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αναθέρµανση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τα τέλη της δεκαετίας του 80 µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) µέχρι τη ιακυβερνητική ιάσκεψη της Λισσαβόνας (2007), η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει αλλάξει δραστικά τόσο αναφορικά µε τη δυναµική και την ανάµειξη των κρατών µελών (σε περιπτώσεις µικροοικονοµικών πολιτικών) όσο και µε την ισορροπία µεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαµβανόµενη και η ελληνική πλευρά όλες αυτές τις αλλαγές φαίνεται να διαµορφώνει µια διαφοροποιηµένη προσέγγιση. Έτσι από τη στενή εθνική σκοπιά και τις διακρατικές παρεµβάσεις (τέλη δεκαετίας 80 αρχές δεκαετίας 90) στη πιο δεκτική αντιµετώπιση της δεκαετίας του 90 (Προτάσεις Λιµενικής Οδηγίας) και στην αναγνώριση της ανάγκης για ανάµειξη στις εξελίξεις σ ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική προσέγγιση έχει διανύσει αρκετό δρόµο. Tο παρόν άρθρο αναλύει τα γεγονότα παρουσιάζοντας τις θεσµικές αλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτές επηρέασαν τις σχέσεις µεταξύ οµάδων συµφερόντων και θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναλύοντας παράλληλα την πορεία των χειρισµών των ελληνικών ναυτιλιακών ενώσεων από του διακυβερνητικού χαρακτήρα χειρισµούς των τελών της δεκαετίας του 80 ως και την υπερεθνική και προσανατολισµένη προς τις εξελίξεις σ επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίδραση απέναντι στην Πράσινη Βίβλο για µια Μελλοντική Ναυτιλιακή Πολιτική.

2 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας) το Ως µέλος της Ένωσης συµµετείχε σ όλες τις Κοινές Πολιτικές της απολαµβάνοντας τα δικαιώµατά της αλλά και τηρώντας τις υποχρεώσεις της. Μια από τις λιγότερο διαµορφωµένες Κοινές Πολιτικές, ήταν και αυτή των Θαλάσσιων Μεταφορών. Αν και ο συγκεκριµένος τοµέας ήταν εξέχουσας σηµασίας για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία, δεδοµένης της συνεισφοράς της ελληνικής ναυτιλίας (παγκόσµια ηγέτιδα στο χώρο) στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η ελληνική πλευρά δεν παρουσίασε ιδιαίτερη δραστηριότητα. Σε αυτό το άρθρο µέσα από µια παρουσίαση των ελληνικών θέσεων και αντιδράσεων στις πιο σηµαντικές στιγµές της Κοινής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών (Μέτρα ρυθµίσεων 86 και 89, Οι δυο αποτυχηµένες Προτάσεις Λιµενικών Οδηγιών 2003 και 2006, η Πράσινη Βίβλος το ) καταγράφεται η αλλαγή της στάσης της ελληνικής πλευράς στο συγκεκριµένο τοµέα της ελληνικής οικονοµίας παράλληλα µε τις ενδοθεσµικές αλλαγές οι οποίες συντελέστηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αναθέρµανση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τα τέλη της δεκαετίας του 80 µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) µέχρι τη ιακυβερνητική ιάσκεψη της Λισσαβόνας (2007), η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει αλλάξει δραστικά τόσο αναφορικά µε τη δυναµική και την ανάµειξη των κρατών µελών κυρίως σε περιπτώσεις µικροοικονοµικών πολιτικών όσο και µε την θεσµική ισορροπία µεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαµβανόµενη και η ελληνική πλευρά όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες συντελούνται διαφαίνεται µια διαφοροποιηµένη προσέγγιση να βρίσκεται υπό διαµόρφωση. Έτσι από τη στενή εθνική σκοπιά και τις διακρατικές παρεµβάσεις (τέλη δεκαετίας 80 αρχές δεκαετίας 90) στη πιο δεκτική αντιµετώπιση της δεκαετίας του 90 (Προτάσεις Λιµενικής Οδηγίας χωρίς ωστόσο ενεργή συµµετοχή) και στην αναγνώριση της ανάγκης για ανάµειξη στις εξελίξεις σ ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική προσέγγιση απέναντι στο δίπτυχο Ευρωπαϊκή Ένωση και Ναυτιλία, έχει διανύσει αρκετό δρόµο. Με τη χρήση πολλαπλών πηγών (ελληνική και ξένη αρθογραφία, επίσηµα έγγραφα, κείµενα θέσεων, δηµοσιεύµατα στον Τύπο) το παρόν άρθρο αναλύει τα γεγονότα παρουσιάζοντας τις θεσµικές αλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτές επηρέασαν τις σχέσεις µεταξύ οµάδων συµφερόντων και θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναλύοντας παράλληλα την πορεία των χειρισµών

3 των ελληνικών ναυτιλιακών οµάδων συµφερόντων από του διακυβερνητικού χαρακτήρα χειρισµούς των τελών της δεκαετίας του 80 ως και την υπερεθνική και προσανατολισµένη προς τις εξελίξεις σ επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίδραση απέναντι στην Πράσινη Βίβλο για µια Μελλοντική Ναυτιλιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Στο παρόν άρθρο, οι θεσµικές αλλαγές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζονται παράλληλα µε τη δράση των ελληνικών οµάδων συµφερόντων, διαχωρισµένες σε τρεις χρονολογικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος καλύπτει το διάστηµα όπου η ευρωπαϊκή διαδικασία έχει αρχίσει να αναθερµαίνεται µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987), δηλαδή µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα τότε) προσπάθησε να επέµβει στο χώρο των ναυτιλιακών βιοµηχανιών µε µια δέσµη µέτρων πρώτα το 1986 και ύστερα το 1989, µε όχι ιδιαίτερη επιτυχία αφού απέναντι τους βρήκαν αρκετά κράτη-µέλη (ανάµεσά τους και η Ελλάδα) µε τα εθνικά ναυτιλιακά συµφέροντα ν ακολουθούν τον εθνικό δρόµο προς τις Βρυξέλλες (Cafruny, 1987; 1991; Bredima- Savopoulou, 1990). Η δεύτερη περίοδος καλύπτει τη δεκαετία του 90, πολλές θεσµικές αλλαγές διατελέστηκαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ενδυνάµωση των θεσµικών της οργάνων έναντι των εθνικών κυβερνήσεων. Οι εθνικές ενώσεις αρχίζουν ν αντιλαµβάνονται αυτή την µετατόπιση αρµοδιοτήτων και εξουσιών και δείχνουν τα πρώτα σηµάδια δραστηριοποίησης σ ευρωπαϊκό επίπεδο. Η τρίτη περίοδος, καλύπτει το χρονικό διάστηµα από το 2000 µέχρι και σήµερα. Μια περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται από µια σειρά πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο των ναυτιλιακών βιοµηχανιών και την ενεργή ανάµειξη των εκπροσώπων των τελευταίων σ ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τις εθνικές ενώσεις ν αντιλαµβάνονται πλέον ολοκάθαρα την αναγκαιότητα δραστηριοποίησης και εκπροσώπησης τόσο σ ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, µια µετατόπιση ενδιαφέροντος φαίνεται ότι ίσως να συντελείται αναφορικά µε το ποιον θεωρούν αγαπηµένο προορισµό τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οµάδες συµφερόντων, µε το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να κερδίζει συνεχώς έδαφος και την Επιτροπή να µη φαίνεται πλέον τόσο ισχυρή όσο παλαιότερα. Τέλος το άρθρο καταλήγει µε τα συµπεράσµατα συνδέοντας, τις θεσµικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις των θεσµικών της οργάνων µε τις οµάδες συµφερόντων, µε

4 την απόφαση των εθνικών ναυτιλιακών ενώσεων ν αναµειχθούν πιο ενεργά σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.

5 2. Η περίοδος αναθέρµανσης της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Το εγχείρηµα της Ευρωπαϊκής οικονοµικής ολοκλήρωσης και πολιτικής ενοποίησης ξεκίνησε µε την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης το Η 50χρονη πορεία της συνοδεύτηκε από αρκετές δυσκολίες και εµπόδια, ιδιαίτερα τις δεκαετίες 1970 και 1980 όταν η όλη διαδικασία παρέµεινε ουσιαστικά στάσιµη. Κινητικότητα άρχισε να παρατηρείται προς το τέλος της δεκαετίας του 80, όταν υπογράφτηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), η οποία ως σκοπό είχε να προωθήσει την ενοποίηση της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, στον οικονοµικό τοµέα αρχικά. Αρχικά µε το πρόγραµµα της δηµιουργίας της ενιαίας αγοράς, διαµορφώθηκε µια οικονοµική και πολιτική ατζέντα σ ευρωπαϊκό επίπεδο (Butt Philip and Porter, 1995, Crouch, 2003). Στη συγκεκριµένη περίοδο αναθέρµανσης της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που ξεκίνησε το 1987 και διήρκησε περίπου µια δεκαετία, η διαδικασία συνεργασίας στη λήψη αποφάσεων για τις οικονοµικές πολιτικές συνέβαλε σηµαντικά στην προώθηση όλων των πρωτοβουλιών για την ΕΕ. Αυτό το οποίο πραγµατικά συνέβη µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, ήταν µια σειρά από εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες ουσιαστικά προλείαναν το έδαφος για τις Συνθήκες οι οποίες θ ακολουθούσαν την επόµενη δεκαετία και θα µετατόπιζαν το κέντρο των εξουσιών, των αρµοδιοτήτων, των αποφάσεων και των εξελίξεων από τον πυρήνα του κράτους-µέλους στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, ανάγκασε τις οµάδες συµφερόντων να αναθεωρήσουν τη χρησιµότητα του «εθνικού δρόµου προς τις Βρυξέλλες» και να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τη σηµασία της εγγύτητας αναφορικά µε την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Greenwood, 2003). ηλαδή, οι οµάδες συµφερόντων µέχρι και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, γνώριζαν ότι τον πρωταρχικό ρόλο στις αποφάσεις εντός της ΕΟΚ τον είχαν τα κράτη-µέλη και έτσι ασκώντας πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις µπορούσαν να αποτρέψουν εξελίξεις σ ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό, όπως θα δούµε και παρακάτω άλλαξε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, αναγκάζοντας τις οµάδες συµφερόντων (ανάµεσά τους και τις ελληνικές ναυτιλιακές ενώσεις) να αποκτήσουν πιο ευρωπαϊκό προσανατολισµό και να διαφοροποιήσουν τις στρατηγικές τις οποίες ακολουθούσαν µέχρι τότε. Μέχρι όµως και τις αρχές της δεκαετίας του 90, η οποία έφερε σηµαντικές αλλαγές µε µια σειρά από Συνθήκες όπως η Συνθήκη για την Ε.Ε. (Μάαστριχτ ), και η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), ο εθνικός δρόµος προς τις Βρυξέλλες

6 θεωρούνταν µια πετυχηµένη στρατηγική. Κλασική περίπτωση, η οποία αποδείκνυε την επιτυχία αυτής της προσέγγισης από µεριά οργανωµένων συµφερόντων, σε µια Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, µε έντονα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχο όργανο το Συµβούλιο, αποτελεί η πρώτη απόπειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσει µια δέσµη µέτρων για τη ρύθµιση της ναυτιλίας. Πιο συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε δυο φορές το 1986 και το 1989, να εφαρµόσει µια δέσµη µέτρων στο χώρο των ναυτιλιακών βιοµηχανιών. Και οι δυο προσπάθειες βρέθηκαν απέναντι στην αντίσταση των ναυτιλιακών οµάδων συµφερόντων. Η αντίδραση ήταν ιδιαίτερα έντονη αναφορικά µε το δεύτερο πακέτο µέτρων, το οποίο πρότεινε: 1. Ένα κοινό ευρωπαϊκό νηολόγιο, το Euros. 2. Port State Control και Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Πολιτική 3. Κοινός ορισµός του ευρωπαίου πλοιοκτήτη 4. Cabotage 5. Κρατικές βοήθειες Από τα παραπάνω µέτρα, τρία ήταν αυτά που αντιµετώπισαν τις περισσότερες δυσκολίες. Το cabotage τελικά άρθηκε, κατά περίπτωση ανά κράτος µέλος αρκετά χρόνια αργότερα, µε την Ελλάδα τελευταία να καταργεί το προστατευτικό καθεστώς της. Στο ζήτηµα των κρατικών βοηθειών, υπήρχε ένα ενωµένο µέτωπο πλοιοκτητών και εργαζοµένων, οι οποίοι ήταν οι βασικοί αντίπαλοι σε αυτό το πακέτο µε τους τελευταίους να παίρνουν τη θέση των ναυλωτών-καταναλωτών. Το µέτωπο πλοιοκτητών και εργαζοµένων, συνεπικουρούµενο από τα υπουργεία µεταφορών, διεκδικούσε περισσότερη βοήθεια από το κράτος, είτε υπό τη µορφή επιδοτήσεων είτε υπό τη µορφή φορολογικών ελαφρύνσεων, έχοντας απέναντί του τα υπουργεία οικονοµικών τα οποία επιθυµούσαν να περιορίσουν τις δηµόσιες δαπάνες και τα ελλείµµατα, προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους-κριτήρια τα οποία έθετε η ΟΝΕ, για να γίνει µια χώρα µέλος της. Οι εθνικές ναυτιλιακές ενώσεις χρησιµοποιώντας σαν επιχείρηµα την αποδεδειγµένη γνώση τους για την αγορά των ναυτιλιακών βιοµηχανιών, ισχυροποίησαν τη θέση τους ότι η προώθηση και εφαρµογή των συγκεκριµένων µέτρων θα είχε βλαπτικές συνέπειες για τη ναυτιλία. Επιπλέον, έχοντας στη διάθεσή τους το πλεονέκτηµα της κινητικότητας κεφαλαίου (Aspinwall, 1995) κατέστη πιο εύκολο να ακουστούν οι θέσεις τους από τις εθνικές κυβερνήσεις και να συνάψουν ιδιαίτερες σχέσεις µε συγκεκριµένα υπουργεία, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Η Ελλάδα ως νέο µέλος

7 της ΕΟΚ, αλλά ως η µεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε τις πιο πολλές αντιρρήσεις µαζί µ άλλα κράτη-µέλη. Οι ελληνικές εθνικές ενώσεις έπαιξαν σηµαντικό ρόλο καθώς οι ιδιαίτερα καλές σχέσεις οι οποίες διατηρούν µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, αν και όχι στο σύνολό τους (Corres, 2007), επηρέασαν τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, η άποψη της οποίας είχε βαρύνουσα σηµασία στις εξελίξεις. Βέβαια, στη συγκεκριµένη πολιτική, στην παρούσα φάση, οι εθνικές ενώσεις είχαν εύκολο έργο καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναµειχθεί σε έναν τοµέα πολιτικής στον οποίο δεν είχε ιδιαίτερη εµπειρία. Με τη Συνθήκη της Ρώµης, το 1957, τέθηκαν οι βάσεις για µια οικονοµική ένωση, η οποία ως σκοπό είχε να καταλήξει σε µια πολιτική ένωση, υπό τη µορφή οµοσπονδίας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναπτύχθηκαν τρεις πολιτικές οι οποίες περιγράφτηκαν ως Κοινές Πολιτικές (Nicoll and Salmon, 1994) και αυτές ήταν: 1. η Κοινή Οικονοµική και Εµπορική Πολιτική (άρθρο 113) 2. η Κοινή Αγροτική Πολιτική (άρθρο 43) 3. η Κοινή Πολιτική Μεταφορών (άρθρο 74) Στη Συνθήκη της Ρώµης, το τµήµα των µεταφορών αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερα σηµαντικό συστατικό ως προς την επιτυχηµένη πορεία µιας ενιαίας, µιας κοινής αγοράς. Παρ όλ αυτά και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 141, της 26ης Νοεµβρίου 1962, οι αεροµεταφορές και οι θαλάσσιες µεταφορές είχαν εξαιρεθεί τόσο από την Κοινή Πολιτική Μεταφορών όσο και από την Πολιτική περί Ανταγωνισµού (βλέπε άρθρα 85 και 86 ΣυνθΕΚ για αθέµιτο ανταγωνισµό). Μέχρι και το 1973, στην Κοινή Πολιτική Μεταφορών συµπεριλαµβανόταν ο σιδηρόδροµος, το οδικό δίκτυο καθώς και οι παραποτάµιες µεταφορές. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει από το 1973 και ιδιαίτερα η περίοδος , έδωσε νέα βαρύτητα και σηµασία στις θαλάσσιες µεταφορές, µε την είσοδο ναυτικών χωρών στην Κοινότητα. Πιο συγκεκριµένα µε την πρώτη διεύρυνση της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το 1973, εισήλθαν στην Κοινότητα η Μεγάλη Βρετανία (χώρα η οποία θεωρείται ναυτιλιακή δύναµη), η Ιρλανδία και η ανία. Στη δεύτερη διεύρυνση το 1981, το νέο µέλος ήταν η Ελλάδα, η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι η µεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναµη στην Ευρώπη. Στο αυξανόµενο ενδιαφέρον σχετικά µε την εξέλιξη και προώθησης µιας Κοινής Πολιτικής Θαλασσίων Μεταφορών ήρθαν να προστεθούν δυο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου. Με την απόφαση 167/73 του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου (The French Seamen Case), η Κοινή Πολιτική Μεταφορών, επεκτάθηκε και στις

8 αεροµεταφορές και θαλάσσιες µεταφορές. Επιπρόσθετα τις 22 Ιανουαρίου 1983, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατηγόρησε το Συµβούλιο, ότι δεν προώθησε εκείνο το κοµµάτι της Συνθήκης της Ρώµης, το οποίο αφορούσε µια Κοινή Πολιτική Μεταφορών. Η καταδικαστική για το Συµβούλιο απόφαση εκδόθηκε το Η πράξη αυτή µπορεί να θεωρηθεί και ως προάγγελος της ενεργότερης ανάµειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εξελίξεις τόσο αναφορικά µε την Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική όσο και µε τους άλλους τοµείς πολιτικής στους οποίους εµπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χώρος των ναυτιλιακών βιοµηχανιών, ήταν δηλαδή τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή παρθένο έδαφος για τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σε συνδυασµό µε ότι η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης µόλις είχε αναθερµανθεί και οι εξουσίες των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. σε σχέση µε τις εθνικές κυβερνήσεις υστερούσαν, οδήγησε στην µερική αποτυχία της προσπάθειας και στην ενίσχυση της πεποίθησης ότι ο εθνικός δρόµος προς τις Βρυξέλλες εξακολουθούσε να είναι η ενδεδειγµένη στρατηγική για τις εθνικές ναυτιλιακές ενώσεις. Η κατάσταση σύντοµα ωστόσο επρόκειτο ν αλλάξει µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991) και την εφαρµογή της διαδικασίας συναπόφασης, η οποία ενισχύθηκε µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) καλύπτοντας περισσότερες περιοχές ευθύνης και η οποία σηµατοδοτεί τη µετάβαση σε µια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνυπάρχουν εκτοπίζοντας το κυρίαρχο Συµβούλιο, σε ζητήµατα µικροοικονοµικής πολιτικής. 3. εκαετία 90: Η περίοδος της θεσµικής ενίσχυσης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η δεκαετία του 90 ήταν µια περίοδος ραγδαίων εξελίξεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιατηρώντας την ίδια υποστήριξη προς τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία αναθερµάνθηκε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, τα κράτη- µέλη υπέγραψαν το 1991 στο Μάαστριχτ τη Συνθήκη η οποία µετέτρεπε την µέχρι τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αναθέτοντας αρµοδιότητες και εξουσίες στα θεσµικά όργανα της τελευταίας και ισχυροποιώντας την Επιτροπή έναντι του Συµβουλίου. Παράλληλα όµως µέσα στην ίδια δεκαετία άρχισε και η θεσµική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

9 3.1 Θεσµικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Επιτροπή λοιπόν, ως και τις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν το ισχυρό θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µικροοικονοµικές πολιτικές. Η ανάγκη όµως για κάλυψη του δηµοκρατικού ελλείµµατος, είχε ως συνέπεια την ανάθεση περισσοτέρων αρµοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παύει βαθµιαία να έχει απλώς συµβουλευτικό ρόλο και αρχίζει να µετατρέπεται σε ισότιµο νοµοθετικό όργανο µαζί µε την Επιτροπή (Tsebelis and Garrett, 2000). Η αρχή αυτής της προσπάθειας θεσµικής ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µπορεί να εντοπιστεί το 1993 (Burns, 2004), όταν η διαδικασία συναπόφασης (γνωστή και ως συναπόφαση 1) εισάγεται ως διαδικασία λήψης αποφάσεων (για µικροοικονοµικές πολιτικές) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία συναπόφασης ενισχύεται περαιτέρω µε την αναθεωρητική Συνθήκη του Αµστερνταµ (1997), όταν πλέον το δικαίωµα αρνησικυρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τελικό στάδιο της ψηφοφορίας γίνεται µη αναστρέψιµο, γεγονός το οποίο το καθιστά πιο ελκυστικό στόχο για τις οµάδες συµφερόντων. Η συνειδητοποίηση της νέας δυναµικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο τρόπος µε τον οποίον αυτή επηρέασε τις σχέσεις µε τις οµάδες συµφερόντων, έλαβε κυρίως χώρα µετά το 2000, γι αυτό και θ αναλυθεί εκτενέστερα στο επόµενο τµήµα του άρθρου. Με τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), ουσιαστικά τελειώνει η εποχή της διαδικασίας συνεργασίας η οποία είχε ξεκινήσει σχεδόν µια δεκαετία νωρίτερα µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) και αρχίζει µια νέα εποχή, η εποχή της διαδικασίας συναπόφασης. Επιστρέφοντας στην Επιτροπή και εξετάζοντας τη σχέση την οποία ανέπτυξε µε τις οµάδες συµφερόντων µπορεί να ειπωθεί ότι η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη και ιδιαίτερα ανθηρή, αν αναλογιστεί κανείς την αυξητική τάση δηµιουργίας οµάδων συµφερόντων σ ευρωπαϊκό επίπεδο. H ίδια η Επιτροπή προσπάθησε να ενισχύσει την άνοδο των οµάδων συµφερόντων ενθαρρύνοντας σ ευρωπαϊκό επίπεδο τη δηµιουργία οµάδων ιδιαίτερα κοινωνικού χαρακτήρα, από απλούς πολίτες (Mahoney, 2004). Η απόπειρα καταγραφής των οµάδων συµφερόντων έχει καταλήξει µε πολλές διαφορετικές εκτιµήσεις (Greenwood and Webster, 2000; Watson and Shackleton, 2003; Beyers, 2004; Greenwood, 2007) ωστόσο λίγο πολύ όλες οι έρευνες καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα. Πρώτον, υπάρχει αναµφισβήτητα ένας πολύ µεγάλος αριθµός οµάδων συµφερόντων σ ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τους

10 συγκεκριµένους οργανισµούς να ξεπερνούν τις εύτερον, διαχρονικά παρουσιάζεται µια εντυπωσιακή αυξητική τάση ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, φτάνει κανείς ν αναλογιστεί ότι το 1959 ήταν µόλις 100 (Eising, 2001) τη δεκαετία του 70 περίπου 300 (Butt Philip, 1985) ενώ το 2001 είναι σίγουρα πάνω από (Watson and Shackleton, 2003). Τρίτον, στην πλειοψηφία τους όπως ίσως θα ήταν αναµενόµενο οι οµάδες αυτές είναι επαγγελµατικού και οικονοµικού χαρακτήρα. Η µεταφορά περισσότερων θεσµικών δραστηριοτήτων και ευθυνών σ επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και µια σειρά αλλαγών στις θεσµικές διαδικασίες έδωσε ώθηση στην αύξηση των οµάδων συµφερόντων (Broscheid and Coen, 2003). Αναµφίβολα από ιστορικής απόψεως το κρίσιµο χρονικό σηµείο το οποίο επηρέασε την προαναφερθείσα τάση ήταν η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Bellier,2000 ; Broscheid and Coen, 2003). Η σχέση µεταξύ οµάδων συµφερόντων και Επιτροπής οφείλεται σε µια σειρά από λόγους, τους οποίους δεν θα αναλύσουµε εκτενώς σ αυτό το σηµείο. Εν συντοµία µπορούµε να πούµε ότι αυτή σχέση αναπτύχθηκε λόγω του βαθµού πρόσβασης τον οποίον απολαµβάνουν οι οµάδες συµφερόντων στην οργανωτική δοµή της Επιτροπής, δηλαδή τη γραφειοκρατία και την προτίµηση την οποία δείχνουν να συνεργάζονται µε αυτήν καθώς οδηγεί σε συστηµατοποιηµένες προβλέψιµες σχέσεις. Αυτή η πρόσβαση βέβαια καθίσταται εφικτή γιατί οι οµάδες συµφερόντων συνεισφέρουν και αυτές στη σχέση που αναπτύσσουν µε την Επιτροπή προσφέροντας ορισµένα αγαθά τα οποία είναι γνωστά και ως αγαθά πρόσβασης (access goods Bouwen, 2003). Γενικά, τα οργανωµένα συµφέροντα προσφέρουν, εξειδικευµένη τεχνική γνώση, εκτίµηση της πολιτικής αντίδρασης και υποστήριξη κατά την εφαρµογή των επιλεγµένων πολιτικών (Kohler-Koch, 1997). Όλα τα προαναφερθέντα, δηλαδή τις πληροφορίες και την εξειδικευµένη τεχνική γνώση η Επιτροπή δεν µπορεί πάντοτε ν αποκτήσει λόγω µειωµένων πόρων και ελλιπούς προσωπικού (Greenwood, 2002; Crombez, 2002). Εποµένως η Επιτροπή χρειάζεται αυτά που της προσφέρουν οι οµάδες συµφερόντων. Οι οµάδες συµφερόντων στρέφονται προς την Επιτροπή γιατί µπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές πρόσβασης (Beyers, 2004) οι οποίες τους είναι πιο οικίες και γιατί αναπτύσσοντας σχέσεις µε την γραφειοκρατία επίσης δραστηριοποιούνται σ ένα περιβάλλον οι συνθήκες του οποίου προσιδιάζουν περισσότερο σε συνθήκες που και οι ίδιες έχουν συνηθίσει, παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός αν αναλογιστεί κανείς ότι κινούνται σ ένα

11 γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας για τις ίδιες, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grossman, 2004). 3.2 Εξελίξεις στην Κοινή Πολιτική Μεταφορών: Η δραστηριοποίηση των εθνικών ενώσεων σ ευρωπαϊκό επίπεδο Μετά την µερική αποτυχία (ή επιτυχία) της να εφαρµόσει τα µέτρα τα οποία προσπάθησε να εισαγάγει µε δυο απόπειρες νοµοθετικής ρύθµισης το 1986 και το 1989, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί µια Κοινοτική ράση οριζόντιας µορφής και καλείται ν απαντήσει στο ερώτηµα αν οι εθνικές πολιτικές των κρατών-µελών είναι επαρκείς στα πλαίσια µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και κοινωνίας. Η Επιτροπή ήταν της απόψεως ότι θα ήταν χρήσιµο η όποια συζήτηση και προσπάθεια γίνει να εγγυάται ότι τα θέµατα των θαλάσσιων µεταφορών θ αποτελούν ουσιαστικά διαστάσεις µιας Ενιαίας Κοινοτικής Πολιτικής ενώ παράλληλα χρειάζεται να επιλυθεί και το ζήτηµα προώθησης των συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την ενσωµάτωση της Κοινής Ναυτιλιακής Πολιτικής σε ένα πλαίσιο Κοινής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών, σε ένα τελικό αποτέλεσµα το οποίο θα περιείχε τόσο τη διάσταση των µεταφορών όσο και τη διάσταση της βιοµηχανικής πολιτικής. Μια τέτοια προσέγγιση οδήγησε στην ενεργοποίηση και άλλων τµηµάτων της Επιτροπής πλην της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφορών όπως η Γενική ιεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης. Σε όλη αυτή την προσπάθεια και λαµβάνοντας υπόψη την εντυπωσιακή αυξητική τάση στα νούµερά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να συµπεριλάβει και τις οµάδες συµφερόντων, στη συγκεκριµένη περίπτωση τις ναυτιλιακές οµάδες συµφερόντων. Έτσι, προκειµένου να οργανώσει τις ναυτιλιακές οµάδες συµφερόντων και να υπάρξει ένας αποτελεσµατικός και διαχρονικός διάλογος µεταξύ εκπροσώπων από το σύνολο των ναυτιλιακών βιοµηχανιών, τα συνδικάτα, τα ερευνητικά ιδρύµατα, εθνικές αντιπροσωπείες κρατών-µελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ίδια την Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε το 1993, στην ίδρυση του Φόρουµ των Ναυτιλιακών Βιοµηχανιών (MIF Maritime Industries Forum). Αυτό το οποίο ήθελε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν να υπάρξει ενεργή συµµετοχή όλων των συµµετεχόντων τόσο από τη µεριά των βιοµηχανιών του κλάδου όσο και από τα όργανα λήψης αποφάσεων είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά. Ο σκοπός προφανής, να ορισθούν εκείνες οι Κοινοτικές δράσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε µια

12 ανταγωνιστική αγορά ευρωπαϊκών θαλάσσιων µεταφορών και θα εξασφάλιζαν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο πνεύµα αυτής της κατεύθυνσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε το 1996 στη δηµοσίευση ενός Κείµενου Στρατηγικής για τις Ναυτιλιακές Βιοµηχανίες. Το συγκεκριµένο κείµενο διατύπωνε µια σειρά από προτάσεις για την ανανέωση της Κοινής Ναυτιλιακής Στρατηγικής, οι οποίες ήταν: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, διασφάλιση του θεµιτού ανταγωνισµού, εφαρµογή των διεθνών κανονισµών, διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιοτική ναυτιλία. Ουσιαστικά όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν στο πνεύµα της ολιστικής προσέγγισης των ζητηµάτων που αφορούν τις ναυτιλιακές βιοµηχανίες και το οποίο µε σαφήνεια διατυπώθηκε στην Πράσινη Βίβλο για µια Μελλοντική Ναυτιλιακή Πολιτική, η οποία δηµοσιεύθηκε το 2006 και τα γεγονότα αναφορικά µε αυτή θα εξετασθούν στο επόµενο κεφάλαιο. Αντιλαµβανόµενη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι αναγκαίο ν ασχοληθεί συνολικά µε τις ναυτιλιακές βιοµηχανίες, στρέφει την προσοχή της σ έναν κλάδο µε τον οποίον µέχρι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα, τη λιµενική βιοµηχανία. Έτσι το 1997, η Επιτροπή, δηµοσιεύει την Πράσινη Βίβλο για τους Ευρωπαϊκούς Λιµένες. Αυτή ήταν µόνο η αρχή ενός µακρύ και δύσκολου αγώνα της Επιτροπής να εφαρµόσει ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο στην αγορά των λιµενικών υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία περιείχε ορισµένα στοιχεία τα οποία ήταν πολύ θετικά για την ελληνική πλευρά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανάλογος βαθµός κινητοποίησης. Μια εξήγηση ίσως θα µπορούσε να δοθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι η λιµενική βιοµηχανία στην Ελλάδα ανήκει στον κρατικό τοµέα. Αντίθετα σε τοµείς όπου κυριαρχεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, παρατηρήθηκε µια αλλαγή στάσης ως προς την εκπροσώπηση σ ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αλλαγή έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών διεκδικήσαν και ανέλαβαν την προεδρία της ECSA. Η απόφαση αυτή αντικατέστησε τις πρακτικές µιας µεγάλης χρονικής περιόδου όπου δεν είχε παρατηρηθεί ανάλογος βαθµός κινητοποίησης και εξωστρέφειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αλλαγή στάσης συνδέεται µε την προοδευτική διεύρυνση της θεµατολογίας των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την ναυτιλία, την µεταφορά αρµοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ενίσχυση της σηµαντικότητας της Κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως προαναφέραµε. Το ένστικτο των

13 Ελλήνων εφοπλιστών, αποδείχθηκε, όπως θα έδειχναν οι εξελίξεις, ακόµη µια φορά σωστό. Αποφάσισαν να εµπλακούν στα ευρωπαϊκά πράγµατα σ ένα χρονικό σηµείο στο οποίο η ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόταν ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Εποµένως, συµµετέχοντας από νωρίς στην όλη προσπάθεια εξεύρεσης µιας συνολικής Κοινής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών η οποία θα συµπεριελάµβανε όλες τις πτυχές των ναυτιλιακών βιοµηχανιών, γινόταν σηµαντικοί παράγοντες και συνοµιλητές των πρωτοβουλιών τις οποίες θα έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συµµετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις. 4. Η Ε.Ε. στον 21 ο αιώνα: Εσωτερικές θεσµικές ισορροπίες και εντάσεις. Με τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύθηκε περαιτέρω θεσµικά. Το πρώτο σηµάδι του ρόλου του οποίου προτίθεται να παίξει, το έδωσε µόλις 2 χρόνια αργότερα, όταν µε πρόταση µοµφής (κατηγορίες για νεποτισµό, κακοδιαχείριση κ.ά.) εναντίον της Επιτροπής Σαντέρ, κατάφερε ουσιαστικά να την οδηγήσει στη διάλυση. Οι οµάδες συµφερόντων παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σ ευρωπαϊκό επίπεδο, για ν αποφασίσουν ποιο θεσµικό όργανο θα προσεγγίσουν ανάλογα µε την περίπτωση, πως θα διαµορφώσουν δηλαδή την στρατηγική τους. Και αυτό γιατί ορθολογικοί παίκτες όπως οι οµάδες συµφερόντων µεγιστοποιούν τις επιδιώξεις τους είτε αλλάζοντας το θεσµικό περιβάλλον, είτε τροποποιώντας τις στρατηγικές τους (Τσέµπελης, 2004). Οι ευρωπαϊκές οµάδες συµφερόντων δεν µπορούν να αλλάξουν το θεσµικό περιβάλλον το οποίο δραστηριοποιούνται, αλλά αυτό που οφείλουν να κάνουν για να έχουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τους στόχους τους, είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να τροποποιούν τις στρατηγικές τους. 4.1 Το δίληµµα των οµάδων συµφερόντων : Κοινοβούλιο ή Επιτροπή; Όπως έχει ήδη προαναφερθεί η Επιτροπή, ήταν το θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναδείχτηκε πιο ισχυροποιηµένο κατόπιν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη(1986), ενώ ήταν µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90, το πιο ισχυρό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απλά συµβουλευτικό ρόλο. Από το 1993 και µετά η ισορροπία άρχισε ν αλλάζει και περισσότερες εξουσίες να ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να φτάσουµε στο κοµβικό σηµείο της παραίτησης της Επιτροπής Σαντέρ, το 1999 και τη αναγνωρισµένη δυναµική πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός της

14 Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το σηµείο τίθενται µια σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήµατα. Πόσο ισχυρό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση µε την Επιτροπή, δηλαδή αµφισβητείται ανοιχτά η πρωτοκαθεδρία της Επιτροπής; Πώς αντιδρούν οι οµάδες συµφερόντων σε αυτές τις εξελίξεις; Τροποποιούν τις στρατηγικές τους; Σε ποιες περιπτώσεις, προτιµούν το κάθε όργανο και γιατί; Σε µια προσπάθεια να απαντηθούν ορισµένα από αυτά τα ερωτήµατα θα γίνει αναφορά σε σύγχρονες θεωρίες καθώς και σε µελέτες περιπτώσεων από τον χώρο της Κοινής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών. Αναµφισβήτητα, η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς είναι το θεσµικό όργανο το οποίο έχει την ευθύνη για την εισήγηση των προτάσεων και είναι ουσιαστικό το σηµείο εκκίνησης όλων των πολιτικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Alexopoulos, 2000). Ταυτόχρονα όµως, η σηµασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αυξηθεί µε την πάροδο του χρόνου (Eising, 2007b) ενώ οι λοµπίστες το προσεγγίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό απ όσο ποτέ άλλοτε (Wessels, 2000). To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την διάρκεια της εποχής συνεργασίας ( ) είχε τη δυνατότητα κάτω από ορισµένες συνθήκες να θέτει τα θέµατα υπό συζήτηση (Tsebelis, 1995). Με την εφαρµογή της διαδικασίας συναπόφασης και το δικαίωµα αρνησικυρίας το οποίο του παρείχε η συγκεκριµένη διαδικασία, είχε επιτέλους στη διάθεσή του έναν τρόπο ν αυξήσει διαχρονικά τις εξουσίες του και τη δυναµική του εντός των δοµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tsebelis, 1995). Η παραπάνω πρόβλεψη βγήκε σε µεγάλο βαθµό αληθινή, καθώς ιδιαίτερα και µέσω της διαδικασίας συναπόφασης 2 (όπως ονοµάσθηκε η διαδικασία µετά την αναθεωρητική Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε νέα δυναµική, γεγονός το οποίο αντιληφθήκαν σχετικά έγκαιρα και οι οµάδες συµφερόντων, γι αυτό το λόγο κινήθηκαν ώστε ν αποκτήσουν σχέσεις µε το συγκεκριµένο θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να αναπτύξει σχέσεις µε τις οµάδες συµφερόντων αν και ρίχνει το βάρος πιο πολύ σε συµφέροντα κοινωνικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οµάδες πολιτών, ενώσεις καταναλωτών (Kohler Koch, 1997). Ποιοι είναι όµως οι λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί πρώτα απ όλα την επαφή µε οµάδες συµφερόντων γιατί έτσι αµβλύνονται κάπως οι εντυπώσεις σχετικά µε το έλλειµµα

15 δηµοκρατικότητας το οποίο χαρακτηρίζει τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το Ευρωκοινοβούλιο επιθυµεί την σύναψη σχέσεων µε τις οµάδες συµφερόντων και για έναν ακόµη επιπρόσθετο και ίσως σηµαντικότερο λόγο και αυτός είναι τα αγαθά πρόσβασης τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οµάδες συµφερόντων. Αυτά είναι δυο ειδών στην περίπτωση του Κοινοβουλίου: πληροφορίες σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Κοινή γνώµη και πληροφορίες σχετικά µε την εγχώρια κοινή γνώµη (Bouwen, 2003). Έτσι, το Ευρωκοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του πληροφορίες οι οποίες ενδιαφέρουν τόσο το συγκεκριµένο θεσµικό όργανο στο σύνολό του, όσο και τον καθένα Ευρωβουλευτή ξεχωριστά. Είναι λογικό να ενδιαφέρει τον κάθε Ευρωβουλευτή, η άποψη της κοινής γνώµης της εκλογικής του περιφέρειας (µε την ευρύτερη έννοια), καθώς οι Ευρωβουλευτές είναι και αυτοί οι ορθολογικοί δρώντες (Faas, 2002). Όλη η παραπάνω άτυπη διαδικασία οδηγεί σε µια περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µέσω της ανάπτυξης εξωθεσµικών σχέσεων και δικτύων, γεγονός το οποίο ακριβώς αποζητά (Pallis and Tsiotsis, 2006). Από τη µεριά τους οι οµάδες συµφερόντων, έχουν κατανοήσει ότι το Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από πολλαπλά σηµεία πρόσβασης (Grande, 1994; Marks and McAdam, 1996; Pollack, 1997) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει πολλά σηµεία πρόσβασης για τις οµάδες συµφερόντων. Οι οµάδες συµφερόντων λοιπόν όταν προσεγγίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη τα δυο σηµεία πρόσβασης τα οποία προαναφέρθηκαν και ένα τρίτο επιπλέον, τους γραφειοκράτες οι οποίοι δουλεύουν στις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Bouwen, 2002). Αλλά οι οµάδες συµφερόντων προτιµούν και για άλλους δυο βασικούς λόγους το Κοινοβούλιο σε σχέση µε την Επιτροπή. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει µε τη δυνατότητα χρήσης από τη µεριά των οργανισµών συµφερόντων µικτών στρατηγικών προσέγγισης όταν συνοµιλούν µε το Ευρωκοινοβούλιο (Eising, 2007a). Ενώ η Επιτροπή αναπτύσσει σχέσεις µε µεγαλύτερη επιτυχία όταν οι οργανισµοί συµφερόντων οι οποίοι την προσεγγίζουν κάνουν χρήση στρατηγικών εσωτερικού παίκτη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων (insider strategies), απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µπορούν να διαλέξουν κατά περίσταση τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουν εσωτερικού ή εξωτερικού παράγοντα ή ακόµη και να προχωρήσουν σε µια µικτή στρατηγική.

16 O δεύτερος λόγος σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας συναπόφασης και τις δυνατότητες τις οποίες αυτά προσφέρουν στις οµάδες συµφερόντων για να ελιχθούν µε επιτυχία εντός του θεσµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οµάδες συµφερόντων προσεταιρίζονται το Ευρωκοινοβούλιο όταν διαβλέπουν ότι µια πολιτική δεσµευτικού χαρακτήρα πρόκειται να εφαρµοστεί χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις και ο µόνος τρόπος για να αποτραπεί µια τέτοια εξέλιξη είναι να µην υπερψηφιστεί από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον τελευταίο λόγο σε αυτή την περίπτωση των έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις περιοχές τις οποίες καλύπτει η διαδικασία συναπόφασης, το οποίο µπορεί και να ασκήσει το δικαίωµα της αρνησικυρίας το οποίο είναι µη αναστρέψιµο. Επιπλέον, του πλεονεκτήµατος της διατύπωσης της τελικής εφαρµογής ή όχι µιας νοµοθετικής πράξης, η διαδικασία παρέχει τον απαραίτητο χρόνο στις οµάδες συµφερόντων να οργανώσουν καλύτερα τη δράση τους έτσι ώστε αυτή να είναι πιο επιτυχηµένη. Βέβαια, αναγκαίο θα ήταν σε αυτό το σηµείο να τονιστεί ότι η Επιτροπή εξακολουθεί ουσιαστικά ν αποτελεί τον εισηγητή των θεµάτων προς συζήτηση και αυτός είναι ο λόγος που οι οµάδες συµφερόντων δίνουν ακόµη ιδιαίτερη βαρύτητα στην Επιτροπή. Η εµπειρία από την Κοινή Πολιτική Θαλάσσιων µεταφορών, έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω. Όταν η Επιτροπή το 2001 και το 2004, προσπάθησε να ρυθµίσει µε δυο προτάσεις Οδηγιών, την αγορά των λιµενικών υπηρεσιών (να εφαρµόσει δηλαδή µέτρα δεσµευτικού χαρακτήρα) βρήκε απέναντι της όλες τις οµάδες των ναυτιλιακών συµφερόντων, οι οποίες απευθύνθηκαν ουσιαστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόρθωσαν να απορριφθούν οι συγκεκριµένες προτάσεις στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Οι συγκεκριµένοι οργανισµοί ναυτιλιακών συµφερόντων, δεν προχώρησαν καν στο σχηµατισµό µιας συµµαχίας, αφού σε πολλές πτυχές των προτάσεων Οδηγιών, είχαν διαφορετικές απόψεις. Οµοφωνία υπήρχε ωστόσο ως προς την ακαταλληλότητα της Οδηγίας (και στις δυο περιπτώσεις). Έτσι σχηµατίστηκε ένα άτυπο δίκτυο το οποίο αναπτύσσοντας µια σχέση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέδειξε επιτυχώς τη συνολική αντίθεση του κλάδου σε όσα πρότεινε η Επιτροπή και οδήγησε στην απόρριψη τις προτάσεις της Επιτροπής, δυο φορές (Pallis and Tsiotsis, 2008). Αντίθετα, σε προτάσεις µη υποχρεωτικού χαρακτήρα όπως οι κατευθυντήριες γραµµές για µια νέα Ευρωπαϊκή Λιµενική Πολιτική οι οποίες δηµοσιεύθηκαν από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2007, ή την Πράσινη Βίβλο για µια µελλοντική Κοινή

17 Ναυτιλιακή Πολιτική τον Ιούνιο του 2006, οι ναυτιλιακές οµάδες συµφερόντων είναι αλληλέγγυες και στηρίζουν την Επιτροπή και τις πρωτοβουλίες της. Αυτή η συµπεριφορά είναι συνεπής µε τα όσα περιγράψαµε παραπάνω µε την προσαρµογή των στρατηγικών των οποίων ακολουθούν οι οµάδες συµφερόντων ανάλογα µε τη φύση της δράσης των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία µε τη σειρά της καθορίζει ποιο θεσµικό όργανο θα προσεγγίσουν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί συµφερόντων γεγονός το οποίο εκ νέου προσδιορίζει την ακολουθούµενη στρατηγική. Επιστρέφοντας, στην Κοινή Πολιτική Θαλάσσιων Μεταφορών και αναφέροντας ενδεικτικά, πριν αναλυθεί εκτενέστερα στο αµέσως επόµενο τµήµα, µερικά στοιχεία για τη δράση των εθνικών ενώσεων αναφορικά µε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να ειπωθεί ότι στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Λιµενικής Πολιτικής δεν ήταν ιδιαίτερες δραστήριες, γιατί αυτός κλάδος ελέγχεται από το κράτος, ενώ αντίθετα στο ζήτηµα της Πράσινης Βίβλου για µια Μελλοντική Ναυτιλιακή Πολιτική επέδειξαν ιδιαίτερη κινητικότητα. Η όλη διαδικασία διαβούλευσης έπαιξε καθοριστικό παράγοντα στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό, τον οποίο προσπαθούν να πάρουν οι εθνικές ενώσεις τον 21 ο αιώνα. 4.2 Οι ελληνικές εθνικές ενώσεις σε τροχιά Ε.Ε. : Πράσινη Βίβλος Αντίδραση και Συµµετοχή Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω, αρχίζουν τα εθνικά ναυτιλιακά συµφέροντα να αντιλαµβάνονται τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τάση αυτή, η οποία ξεκίνησε µε την ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού οργανισµού συµφερόντων (ECSA) συνεχίστηκε µε την ενεργή συµµετοχή και σε άλλους ναυτιλιακούς οργανισµούς συµφερόντων και την πρόσφατη διαδοχική διεκδίκηση ηγετικών θέσεων σε κορυφαίους ναυτιλιακούς οργανισµούς. Η συνολική στρατηγική αποτελεί µέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της εκπροσώπησης µιας κορυφαίας ναυτιλιακής δύναµης σε παγκόσµιο επίπεδο, ώστε να ανταποκριθεί σε ένα παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον και τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι υπερ-εθνικές πολιτικές. Ως αποτέλεσµα της στρατηγικής αυτής στις αρχές του 2007 Έλληνες εφοπλιστές εκλέχτηκαν στην προεδρία και στους πέντε κυριότερους σχετικούς οργανισµούς (BIMCO, INTERCARGO (International Association of Dry Cargo) Shipowners) Intertanko (Ιnternational Asssociation of

18 Independent Tanker owners) ICS (Ιnternational Shipping Chamber) και ISF (International Shipping Federation). Πρόσφατο παράδειγµα σηµαντικής κινητοποίησης των Ελλήνων εφοπλιστών εµφανίσθηκε µε τη δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου για τη Ναυτιλία, η οποία εισήγαγε την έννοια της ολιστικής προσέγγισης των θεµάτων που αφορούν την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Στη διαδικασία διαβούλευσης (Ιούνιος Ιούνιος 2007) οι Έλληνες εφοπλιστές συµµετείχαν ενεργά, τόσο µέσω των ευρωπαϊκών (ECSA- European Community Shipowners Association) όσο και µέσω διεθνών οµάδων έκφρασης ναυτιλιακών συµφερόντων (π.χ. ICS, ISF, INTERTANKO INTERCARGO) αλλά και µέσω των εθνικών ενώσεων και της Επιτροπής (Committee) που δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Ειδικότερα, ακόµα και µετά τη λήξη της διαδικασίας διαβούλευσης και την δηµοσιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των αποτελεσµάτων τα οποία προέκυψαν από αυτή (δηµοσίευση της Μπλε Βίβλου για την Ναυτιλία), η ΕΕΕ δήλωσε ότι, αφενός καλωσορίζει την ολιστική προσέγγιση της Πράσινης Βίβλου 1, αφετέρου επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο να συµβάλλει στην αναδιαµόρφωση των δηµόσιων πολιτικών για µια σειρά από άλλα θέµατα (π.χ. θέµατα ατυχηµατικής ρύπανσης, ασφάλειας των θαλασσών κτλ). Επιπλέον, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ενεργοποιηθεί ώστε να επηρεάσουν άλλους πλοιοκτήτες στο διεθνές στερέωµα να γίνουν πιο δραστήριοι και να εκφράζουν άποψη σε διάφορα ζητήµατα πολιτικής. 2 Η κυρίαρχη θέση των Ελλήνων µέσα στις πανευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις διαφαίνεται και από την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία κατά τη διάρκεια διαβούλευσης της Πράσινης Βίβλου δήλωσε ότι συµφωνεί µε τις απόψεις των διεθνών οργανισµών ναυτιλιακών συµφερόντων ECSA και ICS 3. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις απόψεις εκφράστηκαν και στο έγγραφο το οποίο αποτέλεσε την επίσηµη θέση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (Greek Ministry of Mercantile Marine, 2006). Ενστάσεις διατυπώθηκαν στο θέµα της εκπροσώπησης της Ε.Ε. στα πλαίσια του ΙΜΟ, µε τους Έλληνες εφοπλιστές να είναι αντίθετοι σε µια τέτοια προοπτική. Προσδοκώντας την διατήρηση του status quo, που επιτρέπει την ενεργότερη 1 Newsfront Greek Shipping Intelligence Newsletter, Vol. 8, Νο 8, Newsfront Greek Shipping Intelligence Newsletter, Vol. 8, Νο 13, Union of Greek Shippowners (2006). EU Maritime Policy: Review Comments By UGS,Piraeus: Union of Greek Ship owners, 2006

19 συµµετοχή των παραδοσιακών ναυτιλιακών χωρών (π.χ. την συµµετοχή 11 εθνικών αντιπροσωπειών των κρατών-µελών της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας στο 40µελές Συµβούλιο του ΙΜΟ και την καθοριστική τεχνική υποστήριξη στον ΙΜΟ από τις παραδοσιακές ναυτιλιακές δυνάµεις) και µπορεί να αποτρέψει την ανεπιθύµητη πολιτικοποίηση του ΙΜΟ (που θα µπορούσε να δηµιουργήσει η «υπερβολική» συνεργασία των Ευρωπαϊκών χωρών), οι Έλληνες πλοιοκτήτες υποστήριξαν τις ίδιες απόψεις µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς συµφερόντων, οι οποίοι δήλωναν ότι η αυτόνοµη αντιπροσώπευση κάθε κράτους µέλους της ΕΕ στον ΙΜΟ συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του οργανισµού. Την απόψη αυτή υποστήριξαν οι διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις όπως η ICS και η ISF 4, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση τοποθετήθηκε και ο Γ.Γ. του ΙΜΟ κος. Μητρόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι το κατεξοχήν αρµόδιο όργανο στα πλαίσια του οποίου είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν πρώτα συζητήσεις για τις οποιεσδήποτε πολιτικές λύσεις είναι ο ίδιος ο ΙΜΟ 5. Άλλοι λόγοι κινητοποίησης των Ελλήνων εφοπλιστών συµπεριλαµβάνουν τις προθέσεις να επηρεάσουν τους ορούς ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, να αποτρέψουν την προοπτική δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Νηολογίου, και να εξειδικεύσουν την ιδέα του διαµόρφωσης ενός Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Χώρου. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τοποθετηθεί και σε µια σειρά από άλλες πολιτικές που βρίσκονται υπό συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΕΕ έχει εκφραστεί θετικά υπέρ της διασφάλισης της ποιοτικής ναυτιλίας υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία της ναυτιλιακής αγοράς, 6 και σε αυτή τη βάση υποστήριξε την εκστρατεία εξάλειψης των υποβαθµισµένων πλοίων, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι τα µοναδικά χαρακτηριστικά. της αγοράς της χύδην ναυτιλίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την διάρκεια διαµόρφωσης Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τη µελλοντική αξιολόγηση των συµφωνιών στον τοµέα αυτό 7 Γενικά, η πεποίθηση των Ελλήνων εφοπλιστών, είναι ότι ναυτιλιακή βιοµηχανία και ιδιαιτέρα η ελληνική ναυτιλία είναι ένας κλάδος 4 Lloyds List (2006) October 26 th 5 Lloyds List (2005) May 24 th 6 Ναυτεµπορική, 27 Ιουλίου Ναυτεµπορική, «Υπέρ του θεµιτού και ελεύθερου ανταγωνισµού ο ελληνικός εφοπλισµός», 22 Αυγούστου 2007.

20 µε ιδιαιτερότητες οι οποίες είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται ρυθµιστικά πλαίσια. Για την προώθηση των ελληνικών ναυτιλιακών συµφερόντων σε Κοινοτικό επίπεδο ενεργοποιείται και η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου γνωστή και ως «Committee». Το Committee, έχει αναπτύξει από κοινού µε την ΕΕΕ κοινές θέσεις αναφορικά µε διάφορες Κοινοτικές πολιτικές όπως π.χ. την περίπτωση της πρότασης της Επιτροπής για αντικατάσταση των δεξαµενοπλοίων µονού τοιχώµατος. Πρόσφατα 148, εξέφρασε απόψεις πάνω στο θέµα της ατυχηµατικής ρύπανσης. Συγκεκριµένα, αντιτάχθηκε στην ποινικοποίηση της ατυχηµατικής ρύπανσης υποστηρίζοντας τα διεθνώς ισχύοντα βάσει διεθνών συνθηκών όπως οι MARPOL και UNCLOS. Μάλιστα το Committee από κοινού µε τις INTERTANKO, INTERCARGO, ISU (International Salvage Union) και Lloyd s Register, προσέφυγαν στο Βρετανικό ικαστήριο κατά της εφαρµογής της σχετικής Οδηγίας απ το Βρετανικό Υπουργείο Μεταφορών. Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά σηµάδια της νέας πολύµορφης στρατηγικής την οποία φαίνεται να διαµορφώνουν οι εθνικές ενώσεις, αντιλαµβανόµενες ότι απλά η διατήρηση µιας ειδικής σχέσης µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, µια στρατηγική δηλαδή εθνικού επιπέδου δεν επαρκεί. Βέβαια ο ευρωπαϊκός δρόµος τον οποίο φαίνεται ν ακολουθούν τελευταία οι ελληνικές εφοπλιστικές ενώσεις, σε καµία περίπτωση δε σηµαίνει ότι οι παραπάνω ενώσεις αναµένεται χάσουν σταδιακά τη σηµασία τους ή ότι ο εθνικός δρόµος θα εγκαταλειφθεί. Μια σειρά από λόγους µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη λειτουργία των ευρωπαϊκών οµάδων συµφερόντων. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνεται η αυτόνοµη δράση των µελών τους, οι δυσκολίες που παράγει ο µεγάλος αριθµός µελών, µε πιθανή συµµετοχή σε αυτές µόνο και µόνο για να αποφευχθεί το κόστος της µη συµµετοχής, αλλά και η ροπή των µελών να συµφωνούν σε θέσεις που εκφράζουν τον χαµηλότερο κοινό παρανοµαστή των απόψεών τους. Αναλύοντας εκτενέστερα την στρατηγική των ελληνικών ναυτιλιακών συµφερόντων διαπιστώνουµε και το πώς αυτή έχει διαφοροποιηθεί σε βάθος χρόνου αλλά και τους λόγους τους οποίους οδήγησαν σε αυτή τη διαφοροποίηση. Αρχίζοντας την ανάλυση από τις αρχές της δεκαετίας του 80, βρίσκουµε τα ελληνικά ναυτιλιακά συµφέροντα 8 Ναυτεµπορική, «Φουντώνει η διαµάχη για την ατυχηµατική ρύπανση», 31 Ιουλίου 2007

21 να χρησιµοποιούν ουσιαστικά τον «εθνικό δρόµο προς τις Βρυξέλλες» (Greenwood, 2002) και να δρούνε ενάντια στην υιοθέτηση οποιωνδήποτε δεσµευτικών µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο την περίοδο Η στρατηγική την οποία ακολούθησαν τη δεδοµένη χρονική στιγµή ήταν απόλυτα συµβατή µε τα ισχύοντα στην ευρωπαϊκή πολιτική πραγµατικότητα, τουλάχιστον αναφορικά µε την πορεία των εξελίξεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η όλη διαδικασία µόλις είχε αρχίσει να αναθερµαίνεται µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) και τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) τα οποία είχαν υπερεθνικό χαρακτήρα και την φιλοδοξία να προωθήσουν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οπωσδήποτε δεν είχαν τη σηµερινή ισχύ και δυναµική τους. Αυτό το οποίο φαίνεται να αντιλήφθηκαν οι Έλληνες εφοπλιστές είναι ότι µέσω των ευρωπαϊκών οργανισµών συµφερόντων έχουν στη διάθεσή τους µια σειρά από εργαλεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν προκειµένου να έχουν µια πιο επιτυχηµένη εκπροσώπηση και δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό για δυο λόγους. Πρώτον, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί συµµετάσχουν πιο επιτυχηµένα στο παιχνίδι ανταλλαγής πληροφοριών µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, καθώς έχουν συνολική πληροφόρηση από όλον τον κλάδο. εύτερον, όλοι αυτοί οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί συµφερόντων έχοντας αναπτύξει σχέσεις µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζουν πλέον πώς να δραστηριοποιούνται ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Ανάλογα µε το όργανο στο οποίο απευθύνονται προσαρµόζουν και την στρατηγική τους (Eising, 2007a). Οι εθνικές ναυτιλιακές ενώσεις λοιπόν φαίνεται και αυτές όπως οι αντίστοιχες πανευρωπαϊκές, οι οποίες τις εκπροσωπούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν µια διττή στρατηγική. Όταν ένας στόχος δύναται να επιτευχθεί µέσω του ιδιαίτερου δεσµού του οποίου έχει αναπτυχθεί µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, τότε χρησιµοποιούν τον εθνικό δρόµο και ουσιαστικά στρατηγικής πρόσβασης (Beyers, 2004) προς τους αξιωµατούχους του Υπουργείου. Αντίθετα, στην περίπτωση όπου διαπιστώνουν τα ελληνικά ναυτιλιακά συµφέροντα ότι δεν µπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, κινητοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω των ευρωπαϊκών οργανισµών ναυτιλιακών συµφερόντων, στα οποία έχουν φροντίσει να κατέχουν εξέχουσες θέσεις. Αυτό ακριβώς είναι και το πλέον ενδεικτικό στοιχείο του αυξανόµενου βαθµού εξευρωπαϊσµού των εθνικών ενώσεων, οι οποίες

22 έχουν κατανοήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο µέλλον θα επιδιώξει να αποκτήσει όλο και περισσότερες εξουσίες στο χώρο ναυτιλίας αποσπώντας είτε από τις εθνικές κυβερνήσεις είτε από τους παγκόσµιους οργανισµούς (όπως ο Παγκόσµιος Ναυτιλιακός Οργανισµός) εξέλιξη µε την οποία ωστόσο φαίνεται να διαφωνούν οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες και ιδιαίτερα οι Έλληνες. 5. Συµπεράσµατα Η Ευρωπαϊκή Ένωση του 21 ου αιώνα έχει διανύσει πολύ δρόµο από την ισχυρού διακυβερνητικού χαρακτήρα Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα των αρχών της δεκαετίας του 80. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε υπερεθνικό χαρακτήρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ενισχύθηκαν θεσµικά µε µια σειρά από Συνθήκες, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στο εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτή η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των Κοινοτικών θεσµικών οργάνων στη διαµόρφωση µικροοικονοµικών πολιτικών της ΕΕ, και η διεύρυνση της θεµατολογίας των οικονοµικών πολιτικών της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε ταυτόχρονα µε τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να αντιστραφούν. Αντίθετα, όπως δείχνουν και οι πλέον πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, µετά τη ιακυβερνητική ιάσκεψη της Λισσαβόνας (2007), η δοµή της εξέλιξης των Κοινοτικών πολιτικών γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκη. Με 27 κράτη-µέλη και µε τη σταθµισµένη πλειοψηφία να είναι πλέον η διαδικασία µε την οποία λαµβάνονται οι περισσότερες αποφάσεις, εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναβαθµίζονται θεσµικά συνεχώς και θα έχουν όλο και µεγαλύτερες δυνατότητες να λειτουργήσουν καταλυτικά στην κατάθεση προτάσεων για µικροοικονοµικές πολιτικές, όσο και να τροποποιήσουν, καθυστερήσουν ή ακόµη και να ακυρώσουν αρχικά διαµορφωµένες προτάσεις Κοινοτικών Πολιτικών (ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Οι οµάδες συµφερόντων, όπως δείχνει και η συνεχώς αυξανόµενη παρουσία τους, αντιληφθήκαν εγκαίρως αυτή την µετατόπιση εξουσιών και αρµοδιοτήτων από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και άρχισαν να καταφθάνουν µαζικά στις Βρυξέλλες, προκειµένου να είναι συµµέτοχες στις όποιες εξελίξεις και προοπτικές. Πάνω όµως που έλαβαν την απόφαση να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήρθαν αντιµέτωπες µ ένα άλλο πρόβληµα αυτό της επιλογής στρατηγικές και επιλογής θεσµικού οργάνου της Ε.Ε. το οποίο θα προσέγγιζαν. Και ενώ η Επιτροπή ήταν (και

23 παραµένει) ο πιο ισχυρός παράγοντας στα παιχνίδια τα οποία παίζονται εντός θεσµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την τελευταία δεκαετία φαίνεται να έχει µια ανερχόµενη δυναµική, αµφισβητώντας (δειλά είναι η αλήθεια) την πρωτοκαθεδρία της Επιτροπής. Και πραγµατικά αυτό συµβαίνει αλλά υπό ορισµένες συνθήκες (δεσµευτικές νοµοθετικές πράξεις οι οποίες χρειάζεται ν απορριφθούν) και για ορισµένες διαδικασίες (διαδικασία συναπόφασης). Μέσα σ αυτό το θεσµικό παζάρι καλούνται να συµµετάσχουν και οι εθνικές ναυτιλιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αναγκαίο να αντιληφθούν ότι σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και κοινωνία δεν µπορούν να επαναπαύονται στις καλές σχέσεις µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Και πράγµατι διαπιστώνεται µια βαθµιαία προσαρµογή της εκπροσώπησης των ναυτιλιακών συµφερόντων στην νέα πραγµατικότητα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ελληνική ναυτιλία εκφράζεται µέσω των ευρωπαϊκών οργανισµών όπως η ECSA, όπου και συµµετέχει ενεργά. Παράλληλα, βέβαια η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να εκφράζεται και µέσω των εθνικών ενώσεων, αλλά και διεθνών ναυτιλιακών ενώσεων, στις οποίες Έλληνες κατέχουν εξέχουσες θέσεις, γεγονός αναµενόµενο, δεδοµένης της ηγετικής θέσης της χώρας στην ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσµια ναυτιλία. Η ενεργή συµµετοχή των Ελλήνων εφοπλιστών στις συζητήσεις για την Πράσινη Βίβλο, είναι ενδεικτικό σηµάδι της νέας κατεύθυνσης την οποία θέλουν να χαράξουν οι Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται µε τις ναυτιλιακές βιοµηχανίες, στο διεθνές και ευρωπαϊκό στερέωµα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Άρτα, Μάρτιος 2005 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Έκφραση Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα Λ. Μαραθώνος 417, 153 51 Παλλήνη Τηλ 210 3643223/4 Φαξ 210 3646953 Email ekfrasi@ekfrasi.gr www.ekfrasi.

Ευρωπαϊκή Έκφραση Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα Λ. Μαραθώνος 417, 153 51 Παλλήνη Τηλ 210 3643223/4 Φαξ 210 3646953 Email ekfrasi@ekfrasi.gr www.ekfrasi. Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ιδρύθηκε το 1989 και έκτοτε δραστηριοποιείται ενεργά στην προώθηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης, του φεντεραλισμού, της κοινωνίας πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, κάθε αλλαγή στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 3. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 3. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 3. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α Σοφία Αποστόλη M.Sc., University of Bristol ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ- ΚΟΝΓΚ

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ- ΚΟΝΓΚ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ- ΚΟΝΓΚ Επιµέλεια : Χαράλαµπος Τσαρδανίδης, ιευθυντής του Ινστιτούτου ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα