ETF (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETF (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ"

Transcript

1 ETF (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ETF Μαϊου 2009, Πόντα Ντελγκάντα Αζόρες ΨΗΦΙΣΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ AEIΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992, την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κυότο το 1997 με συγκεκριμένους στόχους για την μείωση των εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου (GHG) μέχρι το 2012, την Έκθεση Stern 2006 και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του 2007 για μείωση των εκπομπών GHG στην Ευρώπη κατά 20% μέχρι το 2020 (βάσει των τιμών του 1990), υπάρχει επιτέλους δημόσια ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Το να τεθεί ο στόχος για μεταφορές που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και εξοικονομούν ενέργεια είναι εξαιρετικής σημασίας για το καλό καθενός ατόμου και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αλλαγές στις δομές βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίου έχουν οδηγήσει σε αύξηση των μεταφορών στην Ευρώπη. Αφ ενός, η νέα οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής και η μεταφορά εγκαταστάσεων είχαν στην πραγματικότητα φθίνουσα επίπτωση στις Ευρωπαϊκές εκπομπές ρύπων σε άλλες βιομηχανίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφ ετέρου, μια σταθερή ανάπτυξη των εμπορικών μεταφορών. Η κυκλοφοριακή κίνηση συμβάλλει κατά 23,8% στις εκπομπές GHG και εκτιμάται πως ευθύνεται 1 Σημείωση: Η ETF εκπροσωπεί εργαζομένους σε όλα τα μέσα μεταφοράς και στην εφοδιαστική (logistics) καθώς και εργαζομένους στην αλιεία. Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται στον μεταφορικό πυλώνα της ETF για όλη την Ευρώπη, Νότια, Ανατολική, Δυτική και Βόρεια, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεχωριστό έγγραφο θα ασχοληθεί με το θέμα της αειφορικής αλιευτικής πολιτικής από την σκοπιά των εργατικών σωματείων. 1

2 για το ένα τρίτο της τελικής ζήτησης ενέργειας στην Ευρώπη 2. Η ΕΤF θεωρεί ότι το εμπόριο και η βιομηχανία καθώς και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης υποχρεούνται να καταβάλουν προσπάθεια να συνεισφέρουν στην επίτευξη προόδου σε ό,τι αφορά τους στόχους μείωσης εκπομπών GHG, καθώς είχαν ενεργό ρόλο στην δημιουργία της παρούσας κατάστασης παραγωγής και λειτουργίας σε χαμηλές τιμές. Ο τομέας των μεταφορών πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή. Ο τομέας των μεταφορών πρέπει επίσης να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση μεταφορών που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Η ETF είναι υπέρ της προώθησης των αειφόρων μεταφορών. Η ETF επιμένει, όμως, ότι η αειφορία και οι αειφόρες μεταφορές ειδικότερα δεν περιορίζονται στα περιβαλλοντικά ζητήματα μόνο, όπως συχνά εκτιμά λανθασμένα η κοινή γνώμη είναι τρισδιάστατο θέμα καθώς επίσης περιλαμβάνει κοινωνική και οικονομική αειφορία όπως σαφώς ορίζεται στη Στρατηγική της Λισσαβόνας του 2001 σε συνδυασμό με την Στρατηγική του 2001 για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Δεν υφίστανται αειφόρες μεταφορές χωρίς αειφορική κοινωνική προσέγγισή τους. Ο τομέας των μεταφορών επηρεάζεται άμεσα και απευθείας από την οικονομική κρίση ως συνέπεια των σκανδαλωδών χρηματοοικονομικών κρίσεων και την άδικης κατανομής του πλούτου. Η κρίση αυξάνει τον κίνδυνο επιτάχυνσης του κοινωνικού dumping. Επιμένουμε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει γρήγορα να εισαγάγουν αποτελεσματικά μέτρα για μείωση των κοινωνικών αρνητικών συνεπειών της κρίσης αυτής και διασφάλιση μακροπρόθεσμης επένδυσης σε ένα βιώσιμο μέλλον για τους εργαζόμενους και τους λαούς. Ο καθορισμός πολιτικής υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης και των αειφόρων μεταφορών αποτελεί μεσο- και μακρο-πρόθεσμη στρατηγική που πρέπει να εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη επιβίωση του πλανήτη και ισότητα και κοινωνική πρόνοια για όλους. Για τους εργαζόμενους στις μεταφορές 2 Τα στοιχεία είναι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 2

3 πρέπει να εξασφαλίζει αειφόρο επαγγελματικό βίο 3. ΓΙΑΤΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ; Θα ήταν λάθος να υποδειχθεί ως ηθικός φταίχτης η βιομηχανία των μεταφορών. Ένας αριθμός παραγόντων όπως η αλλαγή των δομών βιομηχανικής παραγωγής, η αλλαγή στις προτιμήσεις των πολιτών σε συνδυασμό με εθνικές πολιτικές μεταφορών που υποστήριξαν τις τάσεις αυτές και η έλλειψη αειφορικής πολιτικής μεταφορών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τις περασμένες δεκαετίες, δημιούργησαν το σύστημα μεταφορών που έχουμε σήμερα. Η κάμψη βασικών βιομηχανιών όπως του άνθρακα και του χάλυβα επηρέασε την δομή των μεταφορών. Συγχρόνως, οι βιομηχανίες μεταποίησης και κατανάλωσης μετακινήθηκαν στην άμεση παραγωγή και το μηδενικό απόθεμα, αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τις δικές τους δραστηριότητες μεταφορών και εφοδιαστικής (logistics) απαιτώντας μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερα κόστη. Το απόθεμα, πάντως, εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά αντί να αποθηκεύεται στις εταιρείες είναι τώρα «κινούμενο απόθεμα». Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής (logistics), δηλ. του πλήρους εύρους δραστηριοτήτων πριν και μετά την μεταφορά αυτή καθ εαυτή (αποθήκευση, συσκευασία, διοίκηση πληροφοριών ) έχει στενά συνδεθεί με την έκρηξη των έγκαιρων παραδόσεων (just-in-time) και χρηματοδοτείται από μείωση των κοινωνικών δαπανών και αύξηση των περιστασιακών θέσεων εργασίας. Το νεο-φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, η γεωγραφική αποκέντρωση βιομηχανιών και η παγκοσμιοποίηση, άλλαξαν το είδος των προϊόντων που μεταφέρονται στην Ευρώπη και αύξησαν σημαντικά τον όγκο και τις αποστάσεις 3 «21. Αειφόρος επαγγελματικός βίος σημαίνει καλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας λαμβάνοντας επίσης υπόψη νέους κινδύνους, επαγγελματικός βίος όπου οι εργαζόμενοι δεν εξαντλούνται λόγω της εργασίας. Έχει επίσης να κάνει με σύγχρονες και σταθερές συμβατικές σχέσεις που παρέχουν δυνατότητα για εργασιακή εξέλιξη, ασφάλεια, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στις δράσεις εξάλειψης κάθε είδους διάκρισης περιλαμβανομένης της διάκρισης λόγω φύλου είναι ουσιώδους σημασίας για έναν αειφόρο και δίκαιο επαγγελματικό βίο.» Από το ψήφισμα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εργατικών Σωματείων (ETUC): ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 4-5 Μαρτίου

4 μεταφοράς. Οι παραγωγικές διαδικασίες άλλαξαν, ημιτελή προϊόντα κατασκευάζονται και συναρμολογούνται σε όλο και μακρινότερες περιοχές του κόσμου. Τα εξαιρετικώς χαμηλά κόστη μεταφοράς λόγω μιας λανθασμένης πολιτικής μεταφορών και κοινωνικής πολιτικής ευνοούν την παράλογη μεταφορά όπως για παράδειγμα το διάσημο γιαούρτι, ένα σαφώς τοπικό προϊόν, τα συστατικά μέρη του οποίου ταξιδεύουν χμ. ανά την Ευρώπη πριν φθάσει στους καταναλωτές του. Οι αλλαγές αυτές στην οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής και τα συστήματα μεταφοράς και εφοδιασμού που προέκυψαν εξ αυτών βασίζονται σε κάποιο βαθμό στα πολύ χαμηλά κόστη μεταφοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεταφορές έχουν γίνει μια αγορά κατατεμαχισμένη με ελάχιστη κρατική παρέμβαση και ασφυκτικό ανταγωνισμό που διατηρεί χαμηλά τα μεταφορικά τιμολόγια. Μία από τις συνέπειες είναι τα εξαιρετικώς χαμηλά περιθώρια κέρδους σε μεγάλα τμήματα της μεταφορικής αλυσίδας. Πολλοί εργοδότες προσπαθούν να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους μέσω κοινωνικού dumping και ανασφαλών συνθηκών εργασίας. Η μεγάλη κινητικότητα εργατών στον τομέα των μεταφορών, που αποτελεί χαρακτηριστικό του τομέα, γίνεται αφορμή περαιτέρω εκμετάλλευσης από στυγνούς εργοδότες μέσω του κοινωνικού dumping. Είναι πιο αναπτυγμένο στους τομείς θαλάσσιων μεταφορών, οδικών μεταφορών και μεταφορών εντός κλειστών υδάτων και στον τομέα υπηρεσιών αποθήκευσης, αλλά και τομείς μεταφορών που υπόκεινται σε μεγαλύτερη ρύθμιση όπως η αεροπορική και σιδηροδρομική μεταφορά ακολουθούν την τάση αυτή λόγω της πολιτικής ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης στους τομείς αυτούς. Η αύξηση του κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια, ειδικότερα στον αεροπορικό τομέα, μείωσε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους και είχε ως αποτέλεσμα περαιτέρω πίεση στις συνθήκες εργασίας και στις αποδοχές. Η εξατομίκευση του τρόπου ζωής των ανθρώπων και η κατοχή ιδιωτικού αυτοκινήτου ως έκφραση ατομικής ελευθερίας, ώθησε την αυτοκινητοβιομηχανία στο να γίνει ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης στην Ευρώπη. Οι πολιτικές υποδομής, στέγης και φορολόγησης ευνόησαν για δεκαετίες την μετατόπιση προς την ατομική χρήση 4

5 αυτοκινήτου προς ζημία των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Σημειώθηκε συνεχής αποεπένδυση σε λύσεις δημόσιας/μαζικής μεταφοράς. Το αποτέλεσμα είναι η συμφόρηση και τα τεράστια προβλήματα ρύπανσης σε πόλεις και αστικές περιοχές, όπου ζει το 80% 4 του πληθυσμού της Ευρώπης. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ρωσία και την Ουκρανία μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ίδιες τάσεις μετά τις πολιτικές αλλαγές στην περιοχή ή την Τουρκία ως υποψήφια χώρα εισόδου στην ΕΕ, με μείωση στο μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών που παραμένει επί του παρόντος μεγαλύτερο και αύξηση στο μερίδιο των οδικών μεταφορών. Φορολογικά οφέλη για κάποιους τρόπους (μέσα) μεταφοράς και το γεγονός ότι τα εξωτερικά κόστη μεταφοράς (για παράδειγμα, κόστη σχετιζόμενα με τον θόρυβο και την ρύπανση της ατμόσφαιρας) καταβάλλονται σε μεγάλο ποσοστό από το γενικό κοινό, συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός μη αειφόρου συστήματος μεταφορών. Η πολιτική της ΕΕ για τις μεταφορές ήταν σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 90 και πάλι με την πρώτη Λευκή Βίβλο του 1992 για τις Μεταφορές βασικώς εστιαζόταν στην απελευθέρωση και την καθιέρωση μιας εσωτερικής αγοράς για όλους τους τρόπους (μέσα) μεταφοράς. Η πολιτική της ΕΕ για τις μεταφορές περιοριζόταν στην προετοιμασία του κλάδου των μεταφορών στον υποστηρικτικό του ρόλο για την Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά μέσω της απελευθέρωσης. Ως αποτέλεσμα αυτού, η Ευρωπαϊκή πολιτική στις μεταφορές συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός μη αειφορικού συστήματος μεταφορών. Με την δεύτερη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές, το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους εισήγαγε στόχους όπως οι διατροπικότητα στις μεταφορές, προωθώντας μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση των μεταφορών. Τα εργαλεία εξακολουθούσαν, πάντως, να είναι επικεντρωμένα στην απελευθέρωση αλλά δεν αναπτύχθηκαν περισσότερο 4 Keep Europe moving Sustainable mobility for our continent Αναθεώρηση της από 2001 Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μεταφορές (COM(2006)314), σελ. 14 5

6 προνοητικά (proactive) εργαλεία, όπως η ενσωμάτωση των εξωτερικών εξόδων, ο ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός και πολιτική υποδομών πέραν του ΤΕΝ-Τ. Οι νέοι στόχοι συνεπώς κατέληγαν ως άδεια ρητορική, και η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση των μεταφορών εγκαταλείφθηκε και τυπικά. Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ έχει αντίκτυπο πέραν των συνόρων της ΕΕ. Η πολιτική για την ανάπτυξη των Παν-Ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφοράς (για παράδειγμα, TRECECA, Διάδρομος Ανατολής-Δύσης Κεντρική Ασία- ΕΕ-Κασπία Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ουκρανία ή Τουρκία, Συμφωνία που υπεγράφη το 1998), που αντικαταστάθηκε από την Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ και την επέκταση των Ευρωπαϊκών δικτύων, η διαπραγμάτευση συνθηκών στον τομέα των μεταφορών (για παράδειγμα ΕΕ-Ελβετία, ΕΕ-Νοτιοανατολική Ευρώπη) και συμφωνιών για την καθιέρωση διμερών διαλόγων (για παράδειγμα ΕΕ- Ρωσία), όλα στοχεύουν στην εξαγωγή των πολιτικών της ΕΕ περί απελευθέρωσης και μείωσης της κρατικής παρέμβασης και στην αναδιάρθρωση πρώην δημόσιων επιχειρήσεων πέραν των συνόρων της ΕΕ υπέρ μιας γρήγορης και χωρίς περιορισμούς μεταφοράς αγαθών σε όλη την Ευρώπη. Η συγκέντρωση οικονομικών μέσων στα έργα αυτά απειλεί την δευτερεύουσα υποδομή ή την προσβασιμότητα αγροτικών περιοχών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ επίσης. Η κοινωνική διάσταση λείπει παντελώς. Ακόμη και τα ελάχιστα πρότυπα του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ δεν προστατεύουν τους εργαζομένους στις αντίστοιχες χώρες. 5 Η πολιτική απελευθέρωσης οδήγησε σε ένα σύστημα μεταφορών που δεν είναι αειφορικό από οικολογική άποψη. Υποστήριξε επίσης ένα κοινωνικώς μη αειφορικό σύστημα μεταφορών. Από την σκοπιά των εργαζομένων στις μεταφορές η πολιτική απελευθέρωσης και η επικέντρωσή της στην διευκόλυνση της εσωτερικής αγοράς και της παγκοσμιοποίησης, λαμβάνει χώρα στην πλάτη των εργαζομένων στην βιομηχανία των μεταφορών: τεράστιες μειώσεις προσωπικού σε 5 Ίσως υφίσταται μια εξαίρεση στην περίπτωση της μελλοντικής Συνθήκης Μεταφορών μεταξύ ΕΕ-Ν/Α ΕΥΡΩΠΗΣ. H ETF άσκησε ισχυρή πίεση για την ενσωμάτωση ενός κοινωνικού κεφαλαίου στην εν λόγω προγραμματιζόμενη Συνθήκη. 6

7 ορισμένους τομείς, αντικατάσταση ποιοτικών θέσεων από θέσεις χαμηλής ποιότητας, αύξηση στην ανασφάλεια, απώλεια Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, διακρίσεις μεταξύ εργαζομένων επίσης βάσει της εθνικότητάς τους, εμφάνιση εργαζομένων διαμέσου Εταιρειών Απασχόλησης, εμφάνιση (πλασματικής) αυτοαπασχόλησης, αύξηση της ατυπικής εργασίας και της ανασφάλειας (αβεβαιότητας) της θέσης εργασίας, out-flagging συμβάσεων εργασίας, μη εφαρμογή της οδηγίας για αποσπασμένους εργαζόμενους για παράδειγμα σε υπηρεσίες καμποτάζ, αύξηση στην ευελιξία (χρόνος εργασίας, ένταση εργασίας, κλπ.), μείωση της επένδυσης στην εκπαίδευση και υγεία και ασφάλεια στην εργασία, κοινωνικό dumping. Εργασία που αμείβεται λιγότερο απ όσο θα έπρεπε, και φτωχοί εργαζόμενοι, είναι φαινόμενα που όλο και περισσότερο εμφανίζονται στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής (logistics). Ειδικότερα για τις γυναίκες μεγάλα τμήματα της αγοράς εργασίας στις μεταφορές παραμένουν, υπό τους όρους αυτούς, απροσπέλαστα ή όπου εργάζονται γυναίκες διαπιστώνουν πως βρίσκονται σε όλο και πιο ανασφαλείς συνθήκες εργασίας και εργασία μερικής απασχόλησης. Σε αδυναμία να συμφιλιώσουν την δουλειά με την οικογενειακή ζωή ή να συντηρήσουν οικογένεια, συχνά εκδιώκονται από τον κλάδο. Η ETF σημειώνει ότι σήμερα λίγες μόνο μελέτες υπάρχουν σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων στις μεταφορές και των γυναικών εργαζομένων στις μεταφορές. Η ETF στο παρελθόν βίωσε τεράστια αδιαφορία σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές συνέπειες των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο κλάδος των μεταφορών είναι κλάδος έντασης εργασίας και συμβάλλει με 5% στην συνολική απασχόληση στην Ευρώπη. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, έχοντας κατά νου την εξίσωση μεταξύ δημογραφικών πτωτικών τάσεων και της πολύ χαμηλής ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας του κλάδου, η βιομηχανία των μεταφορών θα αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα προσέλκυσης εργαζομένων. ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΕΤF; Προκειμένου να αποτραπούν οι ως άνω περιγραφείσες τάσεις, η ETF ζητά 7

8 να σταματήσουν οι πολιτικές της ΕΕ για απελευθέρωση και εθνική ιδιωτικοποίηση! Να σταματήσει η ιδεολογική προσέγγιση ότι οι ίδιες οι δυνάμεις της αγοράς και ο ανταγωνισμός θα επιτύχουν αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών! Η ETF θέλει σαν ένα πρώτο βήμα μια αναστολή της απελευθέρωσης των μέσων (τρόπων) μεταφοράς καθώς αυτή απλώς αντικαθιστά τα δημόσια μονοπώλια από ιδιωτικά μονοπώλια ή οδηγεί σε κατάτμηση και καταστροφικό ανταγωνισμό προς ζημία των εργαζομένων. Η ETF θέλει μια ενεργή και ολοκληρωμένη πολιτική μεταφορών, πολιτική κοινωνική, οικονομική και συνοχής που να υποστηρίζει ένα περιβαλλοντικώς, κοινωνικώς και οικονομικώς αειφορικό σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τις αρχές αυτές στην συνεργασία της με τις γειτονικές χώρες. Η ETF θέλει μια ενεργή πολιτική μεταφορών που βασίζεται σε δίκαιη διαμόρφωση τιμών, διατροπικότητα στις μεταφορές (εξισορρόπηση επιλογής μεταφορικού μέσου) και προωθεί τις αλυσίδες πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Η ETF είναι εναντίον του ανταγωνισμού μεταξύ τρόπων μεταφοράς που ευνοεί έναν τρόπο έναντι του άλλου. Η συνολική αλυσίδα μεταφοράς θα πρέπει να αναλυθεί και αξιολογηθεί προς ικανοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια. Προϋπόθεση είναι να αναπτυχθεί ένας αειφορικός συνδυασμός τρόπων μεταφοράς στην μεταφορά επιβατών και την μεταφορά εμπορευμάτων στα πλαίσια ενός συστήματος πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Όμως, το ζήτημα του ποιός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση αυτών των αειφόρων μεταφορικών αλυσίδων είναι σημαντικό. Για την ETF, αυτό δεν μπορεί να αφεθεί στην αγορά. Αποτελεί ευθύνη των εθνικών κρατών στην Ευρώπη και, εντός της ΕΕ, αποτελεί επίσης ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τους θεσμούς της ΕΕ. Η ETF επιμένει ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κοινωνικές συνέπειες της διατροπικότητας στις μεταφορές και των αλλαγών με στόχο μια αειφορική αλυσίδα μεταφοράς πολλαπλών τρόπων. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι αρνητικές 8

9 ποσοτικές και ποιοτικές εργασιακές επιδράσεις (μείωση απασχόλησης, πίεση επί του χρόνου εργασίας, μισθοί, κλπ.) από μια ενεργή πολιτική διατροπικότητας μεταφορών και θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινωνικά μέτρα για την αντιστάθμιση ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων. Η ETF θέλει μια πολιτική υποδομών και επενδύσεις σε υποδομές που να δίνουν προτεραιότητα σε περισσότερο αειφορικούς τρόπους μεταφοράς και προάγουν την συνδυασμένη μεταφορά, και κόμβους και τερματικούς σταθμούς μεταξύ αυτών. Είναι ουσιαστική ανάγκη να γίνει ολοκληρωμένος και συνδυασμένος σχεδιασμός ανάπτυξης υποδομών σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να αναπτυχθεί μια αειφόρος μεταφορική αλυσίδα πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζει την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Αυτό ισχύει επίσης και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία πάνω στην πολιτική υποδομών και η προώθηση έργων/προγραμμάτων πρέπει να προστατεύει την υφιστάμενη υποδομή που είναι φιλική προς το περιβάλλον και όχι να την καταστρέφει. Η ETF θέλει μια κοινωνική και οικολογική πολιτική κινητικότητας που Αναγνωρίζει την κινητικότητα ως ατομικό δικαίωμα και Αναγνωρίζει την κινητικότητα ως ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε πολίτη. Η κινητικότητα είναι δημόσιο αγαθό, επειδή εγγυάται πρόσβαση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Οι δημόσιες μεταφορές είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης της κινητικότητας και κατά συνέπεια πρέπει να εγγυώνται πρόσβαση για όλους τους πολίτες κάτω από ασφαλείς και περιβαλλοντικώς αειφόρες συνθήκες. Είναι μια δημόσια υπηρεσία. Αυτό το δικαίωμα κινητικότητας είναι εγγυημένο μέσω εξοπλισμού, υποδομών, δικτύων και τεχνογνωσίας που με τα χρόνια έχουν επιδεινωθεί. Αυτά θα πρέπει να συντηρηθούν, βελτιωθούν και μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές. Αποτελεί υποχρέωση του κράτους να εγγυηθεί το δικαίωμα αυτό. Κατά συνέπεια πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής μεταφορών σε ό,τι αφορά την μεταφορά επιβατών. Η ETF θέλει μια Ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική πολιτική που να προάγει 9

10 μετατόπιση της τάσης από την χρήση ιδιωτικού αυτοκίνητου στην χρήση των δημόσιων μεταφορών. Αποτελεί ευθύνη των εθνικών κρατών, περιφερειών και δήμων να παρέχουν δημόσιες μεταφορές υψηλής ποιότητας και να εγγυηθούν την χρηματοδότησή τους. Η ETF θέλει έναν συνδυασμό μεταφορικών και κοινωνικών πολιτικών που να εγγυάται κοινωνικώς άρτιες συνθήκες εργασίες, ασφάλεια έναντι επιθέσεων και προκλήσεων από τρίτους κατά των εργαζομένων και επιβατών, επιχειρησιακή ασφάλεια για εργαζόμενους και χρήστες, καθώς και επαγγελματική ασφάλεια για τους εργαζόμενους στην βιομηχανία των μεταφορών. Η βία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες που εργάζονται στις μεταφορές να ενσωματωθούν σωστά σε όλα τα επαγγέλματα μεταφορών και καθιστούν εξ ίσου δύσκολο για αυτές να κρατήσουν τις δουλειές τους. Οι μεταφορές έρχονται στη δεύτερη θέση μεταξύ όλων των κλάδων σε ό,τι αφορά την παρουσία βίας στον τόπο εργασίας. Μια σύνθετη κοινωνική πολιτική μεταφορών, που στοχεύει στην προσέλκυση γυναικών και νέων στον κλάδο και την διατήρησή τους, θα πρέπει κατά συνέπεια να αντιμετωπίσει το θέμα της βίας. Η ETF θέλει μια κοινωνική πολιτική για τον κλάδο των μεταφορών που καταπολεμά και αποτρέπει το κοινωνικό dumping και την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Αυτή η κοινωνική πολιτική στις μεταφορές πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός ανεξάρτητα εάν είναι ανταγωνισμός εντός του κλάδου ή μεταξύ κλάδων πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και όχι στις διαφορές εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών. Η ETF επαναλαμβάνει την στήριξή της στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την δημιουργία «περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας» και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης γυναικών μέχρι 60%. Ο κλάδος των μεταφορών είναι κλάδος έντασης εργασίας που είναι προορισμένος για δημιουργία θέσεων εργασίας και για απασχόληση γυναικών. Όταν τα μέτρα της πολιτικής των μεταφορών που προάγουν μετατόπιση προς οικολογικώς αειφόρα μεταφορικά συστήματα έχουν ως αποτέλεσμα 10

11 βραχυπρόθεσμα προβλήματα κοινωνικά και απασχόλησης εντός του κλάδου, πρέπει να προβλέπονται συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα για τους αντίστοιχους εργαζομένους. Για κάτι τέτοιο απαιτούνται μελέτες συνεπαγόμενων κοινωνικών επιπτώσεων. Η ETF επιμένει ότι οι μεταφορές είναι αειφόρες μόνο όταν η οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία πηγαίνουν χέρι-χέρι. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η ETF είναι πεπεισμένη ότι μετά από δεκαετίες μείωσης της κρατικής παρέμβασης είναι απαραίτητη η εκ νέου ρύθμιση του κλάδου των μεταφορών. Η αγορά δεν είναι σε θέση να παράσχει από μόνη της ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών. Αυτή η νέα ρύθμιση του κλάδου πρέπει σαφώς να προάγει αειφόρες μεταφορές με την ευρύτερη έννοια της οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής αειφορίας. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες που ενδεχομένως θα έχει. Πρέπει να εγγυάται μια συνεκτική πολιτική χωρικών και μεταφορικών υποδομών που προάγει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών και όχι μόνο κάποιων οικονομικών κέντρων στην Ευρώπη ή κατά μήκος των διευρωπαϊκών ή πανευρωπαϊκών διαδρόμων. Η αύξηση της χρησιμοποίησης εμπορευματοκιβωτίων πολλαπλών χρήσεων στις εμπορικές μεταφορές ή η δημιουργία συστημάτων κόμβων (hub) στις μεταφορές επιβατών, συνεπάγονται διαίρεση της αλυσίδας μεταφοράς μεταξύ των διαφόρων μέσων (τρόπων). Ένα εμπορευματοκιβώτιο μεταφέρεται διαδοχικώς από ένα ή περισσότερα τραίνα, πλοία ή αεροπλάνα, φορτηγίδες, φορτηγά από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της αλυσίδας προμήθειας ενώ ένας επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο ή ταξί, τραίνο, τον υπόγειο σιδηρόδρομο, αεροπλάνο, λεωφορείο από το ένα στο άλλο άκρο της διαδρομής του/της. Οι μεταφορικές εταιρείες είναι όλο και περισσότερο εταιρείες πολλαπλών τρόπων μεταφοράς προκειμένου να ελέγχουν ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας. Αυτές οι τάσεις δικτύωσης τίθενται υπό αμφισβήτηση από φιλοδοξίες βραχυπρόθεσμου κέρδους και την μείωση της κρατικής παρέμβασης που έχουν ενισχύσει τις οδικές μεταφορές. Εκ νέου ρύθμιση 11

12 σημαίνει αποκατάσταση δημόσιων πολιτικών, από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την προώθηση, εντός των αλυσίδων προμήθειας, της μετατόπισης προς οικονομικώς, περιβαλλοντικώς και κοινωνικώς ουσιώδεις τρόπους μεταφοράς. Η ETF στηρίζει μια πολιτική διαμόρφωσης τιμών που βασίζεται στις αρχές ο χρήστης πληρώνει και ο ρυπαίνων πληρώνει. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τον θόρυβο, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα κλπ. δημιουργούν έξοδα που σήμερα κατά μεγάλο βαθμό πληρώνονται από το κοινό γενικώς και όχι από τους χρήστες/ ρυπαίνοντες. Αυτά τα εξωτερικά έξοδα πρέπει να ενσωματωθούν στην τιμή μεταφοράς. Εκείνοι που εκπονούν τις πολιτικές πρέπει να διασφαλίσουν πάντως ότι το υψηλότερο κόστος για τις μεταφορικές εταιρείες λόγω της χρέωσης εξωτερικών εξόδων δεν αντισταθμίζεται από μείωση στα έξοδα προσωπικού (χαμηλότερες αποδοχές, περισσότερες ώρες εργασίας, κλπ.). Πρέπει να μετακυλίεται στους πελάτες ή/και να καλύπτεται από τα εταιρικά κέρδη. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να καθιερωθούν αυστηρότεροι κανόνες πρόσβασης στην βιομηχανία των μεταφορών και μέσω αυτού να μειωθεί ο ασφυκτικός ανταγωνισμός που οφείλεται στην υπερβάλλουσα δυναμικότητα. Μόνο στην περίπτωση αυτή η χρέωση εξωτερικών εξόδων συνιστά κίνητρο για επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και την χρήση περισσότερο αειφόρων τρόπων μεταφοράς. Μόνο στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να επιδιωχθούν ταυτόχρονα οικολογικοί καθώς και κοινωνικοί στόχοι. Για την υλοποίηση της αρχής ο χρήστης/ρυπαίνων πληρώνει στις μεταφορές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διεθνής διάσταση και οι κοινωνικές συνέπειες σε εκείνους τους τομείς των μεταφορών, που είναι άμεσα εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό. Θα πρέπει συνεπώς να αξιολογηθούν οι κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους στα διαφορετικά μεταφορικά μέσα. Πρέπει να αποκατασταθεί κοινωνικός διάλογος σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της πολιτικής διεθνοποίησης στις μεταφορές 12

13 και να βρεθούν λύσεις για τους αντίστοιχους εργαζομένους. Η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις βραχυπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής αυτής. Χρειάζεται επίσης να υποστηρίξουν προγράμματα μετάβασης σε άλλες εναλλακτικές απασχόλησης. Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα αυτά, θα μπορούσε ως μια δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μέρος των εσόδων από τις χρεώσεις για εξωτερικά έξοδα των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Η ETF απαιτεί επέκταση του Κεφαλαίου Προσαρμογής για την Παγκοσμιοποίηση στην στήριξη κοινωνικών μέτρων προς αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων των πολιτικών που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις οδικές μεταφορές παράγεται από την χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Είναι επείγουσας σημασίας να προωθηθούν τα καθαρά αυτοκίνητα καθώς και η μετατόπιση από την ατομική μεταφορά στις μαζικές συγκοινωνίες. Αποτελεί ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, περιοχών και δήμων να αποφασίσουν σχετικά με την καθιέρωση των αρχών ο χρήστης πληρώνει και ο ρυπαίνων πληρώνει για την χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Η ETF πάντως επιμένει ότι πρέπει να προβλεφθούν εναλλακτικές της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για τον γενικό πληθυσμό με την μορφή των δημόσιων συγκοινωνιών και ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν επαρκώς προκειμένου να παρασχεθεί πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας για όλους τους χρήστες. Η ETF επισημαίνει το γεγονός ότι διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς υπόκεινται σε διαφορετικούς διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες φορολόγησης. Ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης για όλους τους τρόπους μεταφοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτά τα διαφορετικά καθεστώτα επίσης. Η πολιτική υποδομής είναι ένα ουσιώδες εργαλείο για την προώθηση περισσότερο αειφόρων τρόπων μεταφοράς και κόμβων και τερματικών σταθμών μεταξύ τρόπων μεταφοράς καθώς και λύσεων συνδυασμένης μεταφοράς και πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Είναι σαφές ότι κάθε 13

14 τρόπος μεταφοράς είναι απαραίτητος. Όμως, οι Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υποδομής δεν πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των τεράστιων διευρωπαϊκών και πανευρωπαϊκών αξόνων/διαδρόμων. Προκειμένου να προαχθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή στις περιφέρειες της Ευρώπης, είναι απαραίτητος ένας καλύτερος σύνδεσμος μεταξύ διευρωπαϊκής/ πανευρωπαϊκής υποδομής και πρόσβαση των περιφερειών στην υποδομή αυτή μέσω αειφόρων τρόπων μεταφοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ή την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου χρηματοπιστωτικοί περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση επενδύσεων υποδομής στους πανευρωπαϊκούς/διευρωπαϊκούς διαδρόμους και την οδική υποδομή και όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές κλείνουν και περιφέρειες απομονώνονται από όλες τις σιδηροδρομικές ζεύξεις. Η ETF επιμένει ότι χρειάζεται ένας καλύτερος σχεδιασμός ανάπτυξης ολοκληρωμένης υποδομής μεταξύ των Ευρωπαϊκών, των εθνικών και των περιφερειακών επιπέδων. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό εργαλείο. Η χρηματοδότηση υποδομής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ιδιαίτερα στην τρέχουσα κατάσταση χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Όμως, η ύπαρξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ αποδείχθηκε επιζήμια για την απαραίτητη πολιτική και οικονομική δράση. Ο περιορισμός του κατά μέγιστο τρία τοις εκατό ελλείμματος στις δημόσιες δαπάνες θα πρέπει κατά συνέπεια να αρθεί, μεταξύ άλλων ώστε να επιτραπούν επενδύσεις στην οικοδόμηση και συντήρηση αειφόρου υποδομής μεταφορών στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει συγχρόνως να σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας πλήρους επανεξέτασης των κριτηρίων του Μάαστριχτ προκειμένου να περιληφθούν θέσεις εργασίας, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία μεταξύ των μελλοντικών κριτηρίων. Τα έσοδα από την χρέωση εξωτερικών εξόδων θα πρέπει εν μέρει να χρησιμοποιούνται για αειφόρο υποδομή. Η ETF απαιτεί, στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, την καθιέρωση επενδυτικού προγράμματος που χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, την αειφόρο υποδομή μεταφορών. 14

15 Η προαγωγή καθαρών οχημάτων, πλοίων και αεροσκαφών πρέπει να συνεχιστεί. Η προαγωγή τεχνολογιών που ευνοούν την αποδοτικότητα σε ενέργεια και καύσιμα και την μείωση των εκπομπών είναι απαραίτητο μέρος της βελτίωσης της οικολογικής αειφορίας στις μεταφορές. Η ETF είναι υπέρ μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που θέτει πρότυπα εκπομπής που δρουν ως κίνητρα για καινοτομία. Η πολιτική έρευνας πρέπει να προάγει λιγότερη ρύπανση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα ενέργειας. Η εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων, πάντως, θα πρέπει να αποφεύγει τις αρνητικές παρενέργειες όπως η αντικατάσταση της παραγωγής τροφίμων από την παραγωγή βιοκαυσίμου, η καταστροφή των τροπικών δασών, κλπ. Τεχνολογίες που προωθούν την ευφυή χρήση μεταφορών μπορούν να συμβάλλουν προς την επίτευξη αποδοτικότερων μεταφορών, την αποφυγή άδειων διαδρομών και συνεπώς μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τον κλάδο των μεταφορών. Όμως, τα μέτρα αυτά πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Για έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των ροών μεταφοράς απαιτείται κοινωνικώς αποδεκτός σχεδιασμός των προγραμμάτων εργασίας, του χρόνου εργασίας, του χρόνου διαλειμμάτων και ανάπαυσης, φόρτου εργασίας, κλπ. Η πολιτική έρευνας πρέπει να είναι συγκερασμός τεχνικής έρευνας και κοινωνικής έρευνας. Πρέπει να στοχεύει στην θετική χρήση ενός καλύτερου σχεδιασμού ροής μεταφορών για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής για τους εργαζόμενους στις μεταφορές και τις αποθήκες και διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στον κλάδο των μεταφορών. Αν δεν αναπτυχθεί η ασφάλεια των εργαζομένων και χρηστών των μεταφορών, η αειφορία των μεταφορών θα παραμείνει άπιαστο όνειρο. Οι διαδικασίες και κανονισμοί ασφαλείας πρέπει να βελτιωθούν, η εφαρμογή τους θα πρέπει να βασίζεται σε επαρκή μέσα, και κυρώσεις θα πρέπει να ισχύσουν για εργολάβους που δεν συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες. Η εκ νέου ρύθμιση συνεπάγεται επίσης ότι οι κανόνες κυκλοφορίας και ναυσιπλοϊας πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης, ότι το καμποτάζ υπόκειται σε ρύθμιση, ότι θα γίνουν αυστηρότερες οι απαιτήσεις 15

16 που πρέπει να εκπληρώνονται από τους operators των μεταφορών, ότι θα επιβληθούν αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισμό, ότι πρόσβαση στο επάγγελμα παρέχεται μόνο σε κινητικούς εργαζόμενους μετά την ολοκλήρωση αρχικών και συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ETF πιστεύει ότι προϋπόθεση για την εγγύηση αειφορικής πολιτικής μεταφορών είναι να λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος της μετατόπισης μεταξύ τρόπων μεταφοράς σε όλους τους υπαλλήλους των μεταφορών. Σε αντίθεση με μια πολιτική ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, που ενισχύει τον φθηνότερο προσφέροντα προς βλάβη της κοινωνικής διάστασης, ο στόχος μιας αειφορικής πολιτικής για τις μεταφορές είναι να αναβαθμιστούν τόσο οι δεξιότητες όσο και οι κοινωνικές συνθήκες όλων των υπαλλήλων στις μεταφορές. Προς τούτο, θα απαιτηθεί μια προοπτική διαχείριση της απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και προσόντων, και η βελτίωση όλων των επαγγελμάτων των μεταφορών ανά την Ευρώπη. Ενώ η μείωση της κρατικής παρέμβασης εστιάζει μόνο στο βραχυπρόθεσμο κέρδος, μια αειφορική πολιτική των μεταφορών θα έδινε την δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να διαχειριστούν μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Στο κέντρο των αξιώσεων της ETF σχετικά με μέτρα πολιτικής για την προώθηση των αειφορικών μεταφορών είναι μια συνεπαγόμενη κοινωνική πολιτική για την βιομηχανία των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική της ΕΕ για την βιομηχανία των μεταφορών: Προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την γυναικεία απασχόληση σε ό,τι αφορά την προσέλκυση γυναικών σε επαγγέλματα του κλάδου των μεταφορών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό θα εξαρτηθεί κατά πολύ στο μέλλον από κίνητρα για την προσαρμογή του κλάδου στις ειδικές ανάγκες των γυναικών εργαζομένων. Βελτίωση της εθνικής και ΕΕ νομοθεσίας σχετικά με τον χρόνο 16

17 εργασίας για όλους τους τρόπους μεταφοράς ενσωμάτωση μέτρων ισορροπίας δουλειάς-ζωής στην νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας. Αποτελεσματική εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας σχετικά με τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης σε όλους τους τομείς εισαγωγή ή/και βελτίωση νομοθεσίας ΕΕ για αποτελεσματικούς τακτικούς ελέγχους του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης για κινητικό προσωπικό σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης απαγόρευση του out-flagging των συμβάσεων εργασίας, προσαρμογή της οδηγίας για αποσπασμένους εργαζόμενους έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά εξασφαλίζοντας όρους χώρας φιλοξενίας κατ ελάχιστο, δημιουργία και δημοσιοποίηση μαύρης λίστας εταιρειών που δεν τηρούν την κοινωνική νομοθεσία. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητες και την ποιότητα των αρμόδιων αρχών εκτέλεσης/επιβολής και να φροντίσουν για καλύτερο συντονισμό και επικοινωνία μεταξύ τους. Βελτίωση της νομοθεσίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης προκειμένου να βελτιωθούν τα τυπικά προσόντα, εισαγωγή ισχυρών στοιχείων δια βίου μάθησης, εισαγωγή πιστοποίησης όπου χρειάζεται και ζητείται από τους εργαζομένους. Η πιστοποίηση διευκολύνει την γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, που αποτελεί δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ εντός της ΕΕ. Πρότυπα για υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έξοδα και εμπόδια για την αποτελεσματικότητα. Αντί αυτού, θα πρέπει να εισαχθούν, βελτιωθούν, εφαρμοστούν. Εισαγωγή ή βελτίωση υφιστάμενης νομοθεσίας ΕΕ περί επιπέδων ελάχιστης επάνδρωσης για ποντοπόρα οχηματαγωγά, πλοία πλέοντα σε κλειστά ύδατα και δραστηριότητες αερολιμένα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση αεροσκαφών προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προσόντων. 17

18 Επιβολή, μέσω νομοθεσίας της ΕΕ, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών κριτηρίων για ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες στις δημόσιες μεταφορές, όταν οι εν λόγω διαδικασίες επιλέγονται από τις τοπικές αρχές. Επιβολή, μέσω νομοθεσίας της ΕΕ, της προστασίας των θέσεων εργασίας στην περίπτωση διαγωνισμών για υπηρεσίες δημόσιας μεταφοράς, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης ή άλλη υπηρεσία με διαγωνισμό. Σταμάτημα του κοινωνικού dumping σε υπηρεσίες καμποτάζ και διασυνοριακές εξασφάλιση ότι ισχύουν συνθήκες χώρας φιλοξενίας σε υπηρεσίες καμποτάζ υποστήριξη μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής που στοχεύει στον συντονισμό των πολιτικών για συλλογικές διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση των κινητικών εργαζομένων που ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά (π.χ. οδηγοί διεθνών οδικών μεταφορών) Εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος εργαζομένων στις μεταφορές με βάση την εθνικότητα (ή τόπο διαμονής) ή άλλης μορφής διακρίσεων με βάση το φύλο, την ηλικία ή την φυλή. Προάσπιση και ορισμός δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που δεν μπορεί να υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες της αγοράς αλλά στα συμφέροντα του πληθυσμού. Διεξαγωγή μελέτης κοινωνικών επιπτώσεων για κάθε τρόπο μεταφοράς (όχι μόνο για μεμονωμένα μέτρα). Καθιέρωση προγραμμάτων υποστήριξης και συνοδευτικών κοινωνικών μέτρων στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων σε συγκεκριμένους τρόπους μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει ενεργά τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο στους διάφορους τομείς των μεταφορών και να ενθαρρύνει θερμά τους κοινωνικούς εταίρους να βρουν δικές τους λύσεις εντός του τομέα αρμοδιότητάς τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ETF υπενθυμίζει ότι η κοινωνική νομοθεσία της ΕΕ βασίζεται σε 18

19 ελάχιστα επίπεδα-πρότυπα. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να καθιερώσουν καλύτερους εθνικούς κανόνες και η ETF τους καλεί να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής. Δεν μπορεί να τίθενται Πρότυπα ΕΕ με βάση τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή που ενθαρρύνει ορισμένα Κράτη και εργοδότες να υποβιβάσουν τα εθνικά τους πρότυπα. Η ETF είναι της γνώμης ότι παρόμοια δικαιώματα, εγγυήσεις και πρότυπα πρέπει να εισαχθούν μέσω της εθνικής νομοθεσίας σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Η ETF αποδίδει εξαιρετική αξία στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και καλεί τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και ουσιαστικά αποτελέσματα για παράδειγμα στους ακόλουθους τομείς: Βελτίωση των κανόνων χρόνου εργασίας και ανάπαυσης, της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, προτύπων υγείας και ασφάλειας στους διάφορους τομείς, κλπ. Προώθηση της απασχόλησης γυναικών στους διάφορους τομείς των μεταφορών. Η ETF καλεί τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Να ξεκινήσουν συζήτηση σχετικά με την εικόνα της απασχόλησης στον κλάδο των μεταφορών και την ελκυστικότητα του κλάδου υπό το φως των δημογραφικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Να συμπεριλάβουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) τόσο εταιρειών όσο και εργολάβων σχετικά με τις αειφόρες μεταφορές στην ατζέντα του κοινωνικού διαλόγου. Να ενθαρρύνουν ισχυρά τον κοινωνικό διάλογο πρώτα όταν ο κοινωνικός διάλογος δεν οδηγεί σε αποτελέσματα, να βελτιώσουν / εισάγουν νομοθεσία. Η ETF υπογραμμίζει ότι συνδικαλιστικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα της οργάνωσης και το δικαίωμα ανάληψης εργασιακών δράσεων αποτελούν θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα. Η ETF είναι εξαιρετικά ανήσυχη που 19

20 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι «ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς» φαίνεται να υπονομεύουν αυτά τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα. Ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές συμβάσεις, σε Ευρωπαϊκό, εθνικό ή εταιρικό επίπεδο, είναι άνευ νοήματος και καθαρά ένα άλλοθι όταν δεν είναι εγγυημένα αυτά τα εργασιακά πρότυπα. Η ETF απευθύνει έκκληση για την εισαγωγή όρου κοινωνικής προόδου στην Ευρώπη. Η ETF αντιτίθεται στο γεγονός ότι η κοινωνική διάσταση κατατάσσεται δεύτερη πίσω από την αγορά όπως φαίνεται να δείχνει η ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και απαιτεί μια ιεραρχία προτύπων που συνδυάζει την προώθηση των ελευθεριών της αγοράς, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι πλέον ευνοϊκοί κοινωνικοί κανονισμοί από την χώρα φιλοξενίας και την χώρα προέλευσης. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ETF; Σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους διεθνείς θεσμούς την Ευρώπη: Η ETF θα προωθήσει τις προτάσεις της για την υλοποίηση «αειφόρων μεταφορών» στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου. Η ETF θα προωθήσει την θέση της σε ό,τι αφορά «αειφόρες μεταφορές» στις δραστηριότητες των διεθνών θεσμών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ETF προτείνει την δημιουργία, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός κέντρου κοινωνικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Θα ενεργήσει σαν άγρυπνος φρουρός που εποπτεύει τον κλάδο και προτείνει δράσεις περιλαμβανομένων νομοθετικών μέτρων όταν αψηφούνται οι στόχοι αειφορίας. Σχετικά με τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις και σχετικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): Η ETF θα συζητήσει με τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις την 20

21 στρατηγική της περί αειφόρων μεταφορών προκειμένου να αξιολογηθούν από κοινού οι κοινωνικές συνέπειες και να γίνει διαπραγμάτευση αν χρειαστεί μέτρων για κοινωνικώς αειφορική προσαρμογή των τομέων των μεταφορών. Η ETF θα συζητήσει με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, π.χ. ΜΚΟ, και με φορείς εκπόνησης πολιτικής προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την σχέση μεταξύ οικολογικής και κοινωνικής αειφορίας στον κλάδο των μεταφορών. Σχετικά με τα σωματεία-μέλη της ETF Η ETF θα εξακολουθήσει την διαδικασία TRUST (TRade Union Vision on Sustainable Transport), με την οποία ξεκίνησε διατομεακή συζήτηση εντός των μελών της. Θα εμβαθύνει την συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως «τρόποι προώθησης μεταφορών με χρήση διαφορετικών μεταφορικών μέσων» ή «κλιματική αλλαγή και μεταφορές». H ETF θα ενθαρρύνει την συζήτηση μεταξύ των μελών της σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη συμπληρωματικών εθνικών πολιτικών. Η ETF θα ενθαρρύνει την εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για εργαζόμενους στις μεταφορές σχετικά με τις προκλήσεις των μεταφορών για αειφόρο ανάπτυξη (βλ. οδηγός της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εργατικών Σωματείων (ETUC) για εκπαιδευτές σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί για τους νέους εργαζομένους στις μεταφορές. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαιτήσεις και προβληματισμοί σε επίπεδο μεμονωμένων τομέων Ο Τομέας των Θαλάσσιων Μεταφορών Αναβίωση του σχεδίου για μια Οδηγία της ΕΕ σχετικά με τους όρους επάνδρωσης για τακτικά επιβατικά και εμπορικά δρομολόγια που λειτουργούν μεταξύ Κρατών Μελών. Επέκταση της «Πολιτικής της Αθήνας» της ITF προκειμένου να εφαρμόζεται σε όλες τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές: οι κοινωνικές συνθήκες πάνω σε πλοίο που λειτουργεί μεταξύ διαφορετικών Κρατών της ΕΕ πρέπει να είναι εκείνες της χώρας που εφαρμόζει τα πλέον ευνοϊκά πρότυπα. Προώθηση της πλήρους ενσωμάτωσης του ανθρώπινου στοιχείου σε όλες τις πολιτικές θαλάσσιας ασφάλειας: να δοθεί στον τομέα η προβλεψιμότητα που χρειάζεται αντιμετωπίζοντας τα θέματα της κόπωσης, ανεπαρκούς εκπαίδευσης, υπερβολικού φόρτου εργασίας, μη ασφαλούς επάνδρωσης. Ενσωμάτωση όλων των Ναυτικών στο εργασιακό και κοινωνικό δίκαιο της ΕΕ: να τεθούν οι ναυτικοί σε ίδια βάση με τους εργαζόμενους στην ξηρά. Αγώνας κατά της Σημαίας Ευκαιρίας (FOC): ρύθμιση του ανταγωνισμού εξασφαλίζοντας ότι τα πλοία FOC που χρησιμοποιούν λιμένες της ΕΕ ή συναλλάσσονται σε ύδατα της ΕΕ υπόκεινται σε ρύθμιση στο ίδιο επίπεδο με εκείνα εθνικής σημαίας. Καθώς αποτελεί πολύ μεγάλο εμπόδιο για μια κοινωνικώς/ περιβαλλοντικώς αειφόρο ανάπτυξη, η ναυτιλία που δεν εκπληρώνει τα καθορισμένα πρότυπα (υποβαθμισμένη (substandard) ναυτιλία) πρέπει να απαγορευθεί αυστηρά από τα ύδατα της ΕΕ. Εξάλειψη των διακρίσεων λόγω εθνικότητας ή/και τόπου διαμονής μεταξύ ναυτικών της ΕΕ. Έμφαση στην ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος ιδιαίτερα προς νέους Ευρωπαίους (βελτίωση της εικόνας του κλάδου / προώθηση 22

23 εκστρατειών πρόσληψης). Διευκόλυνση προοπτικών σταδιοδρομίας δια βίου, αναβάθμιση των ικανοτήτων/προσόντων των ναυτικών. Τα κίνητρα και η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνονται στο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ναυτικού που αναγνωρίζεται σε όλη την ΕΕ και στην εγγύηση εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση. Αντιμετώπιση του θέματος του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού: καμία διατήρηση προσωπικού πέραν της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης. Πράσινη βιομηχανία της θάλασσας: επιβολή αυστηρότερης ρύθμισης για τους ρύπους της ατμόσφαιρας (Sox, NOx και σωματιδιακό υλικό) και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η χρησιμοποίηση μόνο fuel oil ποιότητας και η μείωση της ταχύτητας των πλοίων μπορεί να κάνουν την διαφορά. Αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών της Κοινότητας σχετικά με την Κρατική ενίσχυση προς τις θαλάσσιες μεταφορές: Οι μελλοντικές κρατικές ενισχύσεις πρέπει να χορηγούνται μόνο σε πλοία με σημαία ΕΕ και να συνδέονται αυστηρά με την απασχόληση ναυτικών με ιθαγένεια ΕΕ. Παροχή προς όλους τους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία ΕΕ δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης και κρατικής σύνταξης (ανεξαρτήτως της εθνικότητας/τόπου διαμονής τους). Πρέπει να καθιερωθούν Λεωφόροι της Θάλασσας (Motorways of the Sea) στα πλαίσια του γενικού εξορθολογισμού των ροών μεταφοράς (όχι μόνο για τους πλέον επικερδείς διαδρόμους). Οι ναυτικοί στηρίζουν την επέκταση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping, SSS) εφ όσον είναι συμβατή με μια ανάπτυξη φιλική για την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα πλοία που λειτουργούν σε υπηρεσίες SSS πρέπει να είναι σύγχρονα, να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο σημαίες της ΕΕ, και να λειτουργούν με αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια: όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που εξαρτώνται από ποιοτικές δεξιότητες των εργαζομένων και μια σταθερή επένδυση στην εκπαίδευση. 23

24 Ο τομέας της Πολιτικής Αεροπορίας Να σταματήσει η απελευθέρωση της βιομηχανίας της πολιτικής αεροπορίας Να δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας στην βιομηχανία της πολιτικής αεροπορίας Να εισαχθούν κοινωνικά δικαιώματα στην νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά της πολιτικής αεροπορίας Να ενσωματωθεί κοινωνικός όρος σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες αεροπορικής μεταφοράς Να αντισταθμιστούν οι εξελίξεις υπεργολαβικής ανάθεσης στην πολιτική αεροπορία Να υλοποιηθούν οι αρχές του Πνεύματος Δικαιοσύνης (Δίκαιη Κουλτούρα (Just Culture)) παντού στην πολιτική αεροπορία Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στην επίγεια εξυπηρέτηση σε περίπτωση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών ή μερικής απώλειας εργασιών ή σε περίπτωση μετάθεσης προσωπικού Να μειωθούν τα βάρη των μεμονωμένων αποσκευών σε 23 χιλιόγραμμα (χώρος αποσκευών) και 9 χιλιόγραμμα (στην καμπίνα) Να οριστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εκπαίδευσης στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης Να επεκταθεί η βεβαίωση του πληρώματος καμπίνας σε περισσότερο από μια βεβαίωση εκπαίδευσης και να γίνει εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης αδείας πληρώματος καμπίνας Να δημιουργηθούν περισσότερο περιοριστικές διατάξεις και να γίνει εναρμόνιση των διατάξεων περί περιορισμών χρόνου πτήσης και υπηρεσίας Να επεκταθεί το σύστημα αδειοδότησης σε Επαγγελματίες Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας Να ενισχυθεί ο διάλογος εντός του τομέα της πολιτικής αεροπορίας, να γίνει επίσημη διαβούλευση, πριν και κατά τη διάρκεια της συνολικής 24

25 νομοθετικής διαδικασίας και να οριστεί ότι τα αποτελέσματα θα είναι δεσμευτικά και ισχυρά Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στις αερογραμμές χαμηλού κόστους και στους μεταφορείς (carriers) εκτός σωματείων, και να αναγνωρισθούν τα εργατικά σωματεία μέσα στις εταιρείες αυτές Να υπόκεινται σε ρύθμιση τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, που αποτελούν έναν τρόπο επάνδρωσης των αεροσκαφών Να εξεταστούν τα ζητήματα της ποιότητας του αέρα πάνω στο αεροπλάνο, των επιβλαβών επιδράσεων των τοξικών ουσιών, της κόπωσης και όλα τα λοιπά ζητήματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στην βιομηχανία της πολιτικής αεροπορίας Ο Τομέας των Οδικών Μεταφορών Ο οδηγός διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των μεταφερόμενων αγαθών ή επιβατών, της λειτουργίας, του κοινού εν γένει. Όμως, οι εξελίξεις στον τομέα αυτό αντανακλούν το γεγονός ότι ο νομοθέτης και η βιομηχανία ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο να μοιραστούν την ευθύνη για την ποιότητα του επαγγέλματος, για λειτουργική και επαγγελματική ασφάλεια. Η ETF έχει σαφώς διατυπώσει τις συνολικές απαιτήσεις της για μια μελλοντική κοινωνικώς αειφορική πολιτική για τις μεταφορές. Σε αυτήν θα πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω, ως ειδικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα των οδικών μεταφορών: Ο τομέας οδικών μεταφορών της ETF αξιώνει περαιτέρω από τους Θεσμούς της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν αυστηρά μέτρα προκειμένου να καλλιεργηθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός. Τα πιο επείγοντα είναι τα εξής: Στενότερη παρακολούθηση και υλοποίηση/επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας ΕΕ σε ένα πλαίσιο όπου ο τομέας κάνει περαιτέρω βήματα προς την πλήρη απελευθέρωση προς τούτο, η ETF ζητά από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να συστήσουν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Agency) που θα ρυθμίζει και 25

26 παρακολουθεί όλα τα ζητήματα ασφάλειας και τα κοινωνικά ζητήματα του τομέα επιπλέον, προκειμένου να στηριχθούν καλύτερα οι μηχανισμοί υλοποίησης/επιβολής στο επίπεδο των μεμονωμένων Κρατών Μελών της ΕΕ, μέρος των εσόδων που λαμβάνονται από την Ευρωβινιέττα (Eurovignette) πρέπει να πηγαίνει στην υλοποίηση/επιβολή (εκπαίδευση, καθιέρωση σημείων ελέγχου στο δρόμο, κλπ.). Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί οδικών μεταφορών χωρίς εξαιρέσεις σε όλο τον τομέα έτσι θα εξαλειφθούν πρακτικές όπως η αλλαγή εθνικότητας (flagging out) στόλων φορτηγών σε αναζήτηση φθηνότερων εργατικών και λιγότερο αυστηρών κανόνων. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η ETF αξιώνει να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί στο αντικείμενο της οδηγίας περί τομεακού χρόνου εργασίας. Οι κανόνες πρόσβασης στο επάγγελμα να γίνουν αυστηρότεροι, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ύπαρξη των εταιρειών που λειτουργούν από ταχυδρομική θυρίδα (letter box operators). Ένας αειφόρος τομέας οδικών μεταφορών, που συμβάλλει σε μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, σημαίνει μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό των στόλων φορτηγών στην ΕΕ προς τούτο, ο τομέας οδικών μεταφορών της ETF ζητά σαφή μέτρα έτσι ώστε οι στόλοι όχι μόνο να εκσυγχρονισθούν προς εκπλήρωση περιβαλλοντικών στόχων, αλλά επίσης με σκοπό την βελτίωση της εργονομίας του χώρου εργασίας, καθώς οι οδηγοί περνούν μεγάλο χρόνο στην καμπίνα του φορτηγού. Ο τομέας οδικών μεταφορών της ETF αξιώνει την λήψη επειγόντων μέτρων για την καθιέρωση επαρκών, οικονομικών, ασφαλών χώρων στάθμευσης και εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους οδηγούς. Η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί εν μέρει από έσοδα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον από την είσπραξη χρεώσεων (ενσωμάτωση εξωτερικών εξόδων), απευθείας από την ΕΕ μέσω των τραπεζών επένδυσης που χρηματοδοτούν έργα Ευρωπαϊκής υποδομής ή μέσω 26

27 κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προορίζονται για τον ίδιο σκοπό. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε ό,τι αφορά την αειφορία του τομέα, η ETF είναι εξαιρετικά προβληματισμένη από την κατατεμαχισμένη δομή του και τον αντίκτυπο που έχει η κατάτμηση στον κλάδο, καθώς και από τον τρόπο που γίνεται κακή χρήση του χαρακτηριστικού αυτού προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη, εις βάρος της ασφάλειας, ποιότητας εργασίας, θεμιτού ανταγωνισμού. Είναι κοινώς γνωστό ότι υπάρχει ευρεία εξάπλωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών. Η ETF αναρωτιέται πόσο αειφορικό είναι κάτι τέτοιο, από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Ιδιαίτερα τώρα, η μακροχρόνια ύφεση σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι υψηλές τιμές καυσίμων θα έχουν ως αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρειαστεί να παλέψουν περισσότερο για να επιβιώσουν. Αναμένεται πως εύκολα θα στραφούν στην περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας, στην συμμόρφωση (ή καλύτερα, μη συμμόρφωση) με την κοινωνική νομοθεσία του κλάδου όπως χρόνος εργασίας και χρόνος οδήγησης και ανάπαυσης. Αυτό πρέπει να είναι ένα από τα κύρια μελήματα των Ευρωπαίων/εθνικών νομοθετών και των αρχών υλοποίησης/ επιβολής. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η ETF γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά τώρα το ενδεχόμενο να ελαφρύνει το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η των μεταφορών είναι μία από τις πολιτικές-στόχους. Σε ό,τι αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στις οδικές μεταφορές, ενδέχεται να προταθούν μέτρα σε ό,τι αφορά τα διοικητικά κόστη που σχετίζονται με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Η ETF αξιώνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει τέλος στην άσκηση αυτή αμέσως! Απαιτούμε μέτρα που θα βοηθούν την επιχειρησιακή ενοποίηση στον κλάδο. Απαιτούμε στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δύο τομείς: για να εκσυγχρονίσουν τους στόλους των φορτηγών τους και να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με την κοινωνική νομοθεσία στον κλάδο (χρόνος εργασίας, χρόνος οδήγησης 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SΙIM KALLAS VICE PRESIDENT AND COMMISSIONER FOR TRANSPORT, EUROPEAN COMMISSION THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

" Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της"

 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της " Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2015 Παρατηρητήριο Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009»

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Χρήστος Αποστόλου Δ/νση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σκοπός της κοινοτικής πολιτικής Διαδικασία ανοίγματος της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/2298(INI) 1.3.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Ημερίδα Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο & ΤΕΠΑΚ Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Παρασκευή, 14 Οκτ. 2016 Βασίλης Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0114 (COD) 9672/17 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ EDUCATION INTERNATIONAL ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ EDUCATION INTERNATIONAL ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ EDUCATION INTERNATIONAL ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Έκθεση προς την Πανευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ομάδα Εργασίας συνιστά 1)Την υιοθέτηση των ακόλουθων αντικειμενικών στόχων *

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία ρ. Κ. Συµεωνίδης σηµεία κλειδιά Οικουµενικότητα του προβλήµατος Ενιαία και διεθνοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-1043/8. Τροπολογία. Giovanni La Via, Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-1043/8. Τροπολογία. Giovanni La Via, Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE 4.10.2016 B8-1043/8 8, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) έχοντας υπόψη την εγκύκλιο «Laudato Si», 4.10.2016 B8-1043/9 9, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Εγκρίθηκε από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα