ETF (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETF (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ"

Transcript

1 ETF (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ETF Μαϊου 2009, Πόντα Ντελγκάντα Αζόρες ΨΗΦΙΣΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ AEIΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992, την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κυότο το 1997 με συγκεκριμένους στόχους για την μείωση των εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου (GHG) μέχρι το 2012, την Έκθεση Stern 2006 και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του 2007 για μείωση των εκπομπών GHG στην Ευρώπη κατά 20% μέχρι το 2020 (βάσει των τιμών του 1990), υπάρχει επιτέλους δημόσια ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Το να τεθεί ο στόχος για μεταφορές που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και εξοικονομούν ενέργεια είναι εξαιρετικής σημασίας για το καλό καθενός ατόμου και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αλλαγές στις δομές βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίου έχουν οδηγήσει σε αύξηση των μεταφορών στην Ευρώπη. Αφ ενός, η νέα οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής και η μεταφορά εγκαταστάσεων είχαν στην πραγματικότητα φθίνουσα επίπτωση στις Ευρωπαϊκές εκπομπές ρύπων σε άλλες βιομηχανίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφ ετέρου, μια σταθερή ανάπτυξη των εμπορικών μεταφορών. Η κυκλοφοριακή κίνηση συμβάλλει κατά 23,8% στις εκπομπές GHG και εκτιμάται πως ευθύνεται 1 Σημείωση: Η ETF εκπροσωπεί εργαζομένους σε όλα τα μέσα μεταφοράς και στην εφοδιαστική (logistics) καθώς και εργαζομένους στην αλιεία. Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται στον μεταφορικό πυλώνα της ETF για όλη την Ευρώπη, Νότια, Ανατολική, Δυτική και Βόρεια, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεχωριστό έγγραφο θα ασχοληθεί με το θέμα της αειφορικής αλιευτικής πολιτικής από την σκοπιά των εργατικών σωματείων. 1

2 για το ένα τρίτο της τελικής ζήτησης ενέργειας στην Ευρώπη 2. Η ΕΤF θεωρεί ότι το εμπόριο και η βιομηχανία καθώς και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης υποχρεούνται να καταβάλουν προσπάθεια να συνεισφέρουν στην επίτευξη προόδου σε ό,τι αφορά τους στόχους μείωσης εκπομπών GHG, καθώς είχαν ενεργό ρόλο στην δημιουργία της παρούσας κατάστασης παραγωγής και λειτουργίας σε χαμηλές τιμές. Ο τομέας των μεταφορών πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή. Ο τομέας των μεταφορών πρέπει επίσης να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση μεταφορών που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Η ETF είναι υπέρ της προώθησης των αειφόρων μεταφορών. Η ETF επιμένει, όμως, ότι η αειφορία και οι αειφόρες μεταφορές ειδικότερα δεν περιορίζονται στα περιβαλλοντικά ζητήματα μόνο, όπως συχνά εκτιμά λανθασμένα η κοινή γνώμη είναι τρισδιάστατο θέμα καθώς επίσης περιλαμβάνει κοινωνική και οικονομική αειφορία όπως σαφώς ορίζεται στη Στρατηγική της Λισσαβόνας του 2001 σε συνδυασμό με την Στρατηγική του 2001 για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Δεν υφίστανται αειφόρες μεταφορές χωρίς αειφορική κοινωνική προσέγγισή τους. Ο τομέας των μεταφορών επηρεάζεται άμεσα και απευθείας από την οικονομική κρίση ως συνέπεια των σκανδαλωδών χρηματοοικονομικών κρίσεων και την άδικης κατανομής του πλούτου. Η κρίση αυξάνει τον κίνδυνο επιτάχυνσης του κοινωνικού dumping. Επιμένουμε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει γρήγορα να εισαγάγουν αποτελεσματικά μέτρα για μείωση των κοινωνικών αρνητικών συνεπειών της κρίσης αυτής και διασφάλιση μακροπρόθεσμης επένδυσης σε ένα βιώσιμο μέλλον για τους εργαζόμενους και τους λαούς. Ο καθορισμός πολιτικής υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης και των αειφόρων μεταφορών αποτελεί μεσο- και μακρο-πρόθεσμη στρατηγική που πρέπει να εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη επιβίωση του πλανήτη και ισότητα και κοινωνική πρόνοια για όλους. Για τους εργαζόμενους στις μεταφορές 2 Τα στοιχεία είναι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 2

3 πρέπει να εξασφαλίζει αειφόρο επαγγελματικό βίο 3. ΓΙΑΤΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ; Θα ήταν λάθος να υποδειχθεί ως ηθικός φταίχτης η βιομηχανία των μεταφορών. Ένας αριθμός παραγόντων όπως η αλλαγή των δομών βιομηχανικής παραγωγής, η αλλαγή στις προτιμήσεις των πολιτών σε συνδυασμό με εθνικές πολιτικές μεταφορών που υποστήριξαν τις τάσεις αυτές και η έλλειψη αειφορικής πολιτικής μεταφορών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τις περασμένες δεκαετίες, δημιούργησαν το σύστημα μεταφορών που έχουμε σήμερα. Η κάμψη βασικών βιομηχανιών όπως του άνθρακα και του χάλυβα επηρέασε την δομή των μεταφορών. Συγχρόνως, οι βιομηχανίες μεταποίησης και κατανάλωσης μετακινήθηκαν στην άμεση παραγωγή και το μηδενικό απόθεμα, αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τις δικές τους δραστηριότητες μεταφορών και εφοδιαστικής (logistics) απαιτώντας μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερα κόστη. Το απόθεμα, πάντως, εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά αντί να αποθηκεύεται στις εταιρείες είναι τώρα «κινούμενο απόθεμα». Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής (logistics), δηλ. του πλήρους εύρους δραστηριοτήτων πριν και μετά την μεταφορά αυτή καθ εαυτή (αποθήκευση, συσκευασία, διοίκηση πληροφοριών ) έχει στενά συνδεθεί με την έκρηξη των έγκαιρων παραδόσεων (just-in-time) και χρηματοδοτείται από μείωση των κοινωνικών δαπανών και αύξηση των περιστασιακών θέσεων εργασίας. Το νεο-φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, η γεωγραφική αποκέντρωση βιομηχανιών και η παγκοσμιοποίηση, άλλαξαν το είδος των προϊόντων που μεταφέρονται στην Ευρώπη και αύξησαν σημαντικά τον όγκο και τις αποστάσεις 3 «21. Αειφόρος επαγγελματικός βίος σημαίνει καλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας λαμβάνοντας επίσης υπόψη νέους κινδύνους, επαγγελματικός βίος όπου οι εργαζόμενοι δεν εξαντλούνται λόγω της εργασίας. Έχει επίσης να κάνει με σύγχρονες και σταθερές συμβατικές σχέσεις που παρέχουν δυνατότητα για εργασιακή εξέλιξη, ασφάλεια, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στις δράσεις εξάλειψης κάθε είδους διάκρισης περιλαμβανομένης της διάκρισης λόγω φύλου είναι ουσιώδους σημασίας για έναν αειφόρο και δίκαιο επαγγελματικό βίο.» Από το ψήφισμα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εργατικών Σωματείων (ETUC): ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 4-5 Μαρτίου

4 μεταφοράς. Οι παραγωγικές διαδικασίες άλλαξαν, ημιτελή προϊόντα κατασκευάζονται και συναρμολογούνται σε όλο και μακρινότερες περιοχές του κόσμου. Τα εξαιρετικώς χαμηλά κόστη μεταφοράς λόγω μιας λανθασμένης πολιτικής μεταφορών και κοινωνικής πολιτικής ευνοούν την παράλογη μεταφορά όπως για παράδειγμα το διάσημο γιαούρτι, ένα σαφώς τοπικό προϊόν, τα συστατικά μέρη του οποίου ταξιδεύουν χμ. ανά την Ευρώπη πριν φθάσει στους καταναλωτές του. Οι αλλαγές αυτές στην οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής και τα συστήματα μεταφοράς και εφοδιασμού που προέκυψαν εξ αυτών βασίζονται σε κάποιο βαθμό στα πολύ χαμηλά κόστη μεταφοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεταφορές έχουν γίνει μια αγορά κατατεμαχισμένη με ελάχιστη κρατική παρέμβαση και ασφυκτικό ανταγωνισμό που διατηρεί χαμηλά τα μεταφορικά τιμολόγια. Μία από τις συνέπειες είναι τα εξαιρετικώς χαμηλά περιθώρια κέρδους σε μεγάλα τμήματα της μεταφορικής αλυσίδας. Πολλοί εργοδότες προσπαθούν να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους μέσω κοινωνικού dumping και ανασφαλών συνθηκών εργασίας. Η μεγάλη κινητικότητα εργατών στον τομέα των μεταφορών, που αποτελεί χαρακτηριστικό του τομέα, γίνεται αφορμή περαιτέρω εκμετάλλευσης από στυγνούς εργοδότες μέσω του κοινωνικού dumping. Είναι πιο αναπτυγμένο στους τομείς θαλάσσιων μεταφορών, οδικών μεταφορών και μεταφορών εντός κλειστών υδάτων και στον τομέα υπηρεσιών αποθήκευσης, αλλά και τομείς μεταφορών που υπόκεινται σε μεγαλύτερη ρύθμιση όπως η αεροπορική και σιδηροδρομική μεταφορά ακολουθούν την τάση αυτή λόγω της πολιτικής ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης στους τομείς αυτούς. Η αύξηση του κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια, ειδικότερα στον αεροπορικό τομέα, μείωσε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους και είχε ως αποτέλεσμα περαιτέρω πίεση στις συνθήκες εργασίας και στις αποδοχές. Η εξατομίκευση του τρόπου ζωής των ανθρώπων και η κατοχή ιδιωτικού αυτοκινήτου ως έκφραση ατομικής ελευθερίας, ώθησε την αυτοκινητοβιομηχανία στο να γίνει ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης στην Ευρώπη. Οι πολιτικές υποδομής, στέγης και φορολόγησης ευνόησαν για δεκαετίες την μετατόπιση προς την ατομική χρήση 4

5 αυτοκινήτου προς ζημία των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Σημειώθηκε συνεχής αποεπένδυση σε λύσεις δημόσιας/μαζικής μεταφοράς. Το αποτέλεσμα είναι η συμφόρηση και τα τεράστια προβλήματα ρύπανσης σε πόλεις και αστικές περιοχές, όπου ζει το 80% 4 του πληθυσμού της Ευρώπης. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ρωσία και την Ουκρανία μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ίδιες τάσεις μετά τις πολιτικές αλλαγές στην περιοχή ή την Τουρκία ως υποψήφια χώρα εισόδου στην ΕΕ, με μείωση στο μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών που παραμένει επί του παρόντος μεγαλύτερο και αύξηση στο μερίδιο των οδικών μεταφορών. Φορολογικά οφέλη για κάποιους τρόπους (μέσα) μεταφοράς και το γεγονός ότι τα εξωτερικά κόστη μεταφοράς (για παράδειγμα, κόστη σχετιζόμενα με τον θόρυβο και την ρύπανση της ατμόσφαιρας) καταβάλλονται σε μεγάλο ποσοστό από το γενικό κοινό, συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός μη αειφόρου συστήματος μεταφορών. Η πολιτική της ΕΕ για τις μεταφορές ήταν σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 90 και πάλι με την πρώτη Λευκή Βίβλο του 1992 για τις Μεταφορές βασικώς εστιαζόταν στην απελευθέρωση και την καθιέρωση μιας εσωτερικής αγοράς για όλους τους τρόπους (μέσα) μεταφοράς. Η πολιτική της ΕΕ για τις μεταφορές περιοριζόταν στην προετοιμασία του κλάδου των μεταφορών στον υποστηρικτικό του ρόλο για την Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά μέσω της απελευθέρωσης. Ως αποτέλεσμα αυτού, η Ευρωπαϊκή πολιτική στις μεταφορές συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός μη αειφορικού συστήματος μεταφορών. Με την δεύτερη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές, το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους εισήγαγε στόχους όπως οι διατροπικότητα στις μεταφορές, προωθώντας μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση των μεταφορών. Τα εργαλεία εξακολουθούσαν, πάντως, να είναι επικεντρωμένα στην απελευθέρωση αλλά δεν αναπτύχθηκαν περισσότερο 4 Keep Europe moving Sustainable mobility for our continent Αναθεώρηση της από 2001 Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μεταφορές (COM(2006)314), σελ. 14 5

6 προνοητικά (proactive) εργαλεία, όπως η ενσωμάτωση των εξωτερικών εξόδων, ο ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός και πολιτική υποδομών πέραν του ΤΕΝ-Τ. Οι νέοι στόχοι συνεπώς κατέληγαν ως άδεια ρητορική, και η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση των μεταφορών εγκαταλείφθηκε και τυπικά. Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ έχει αντίκτυπο πέραν των συνόρων της ΕΕ. Η πολιτική για την ανάπτυξη των Παν-Ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφοράς (για παράδειγμα, TRECECA, Διάδρομος Ανατολής-Δύσης Κεντρική Ασία- ΕΕ-Κασπία Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ουκρανία ή Τουρκία, Συμφωνία που υπεγράφη το 1998), που αντικαταστάθηκε από την Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ και την επέκταση των Ευρωπαϊκών δικτύων, η διαπραγμάτευση συνθηκών στον τομέα των μεταφορών (για παράδειγμα ΕΕ-Ελβετία, ΕΕ-Νοτιοανατολική Ευρώπη) και συμφωνιών για την καθιέρωση διμερών διαλόγων (για παράδειγμα ΕΕ- Ρωσία), όλα στοχεύουν στην εξαγωγή των πολιτικών της ΕΕ περί απελευθέρωσης και μείωσης της κρατικής παρέμβασης και στην αναδιάρθρωση πρώην δημόσιων επιχειρήσεων πέραν των συνόρων της ΕΕ υπέρ μιας γρήγορης και χωρίς περιορισμούς μεταφοράς αγαθών σε όλη την Ευρώπη. Η συγκέντρωση οικονομικών μέσων στα έργα αυτά απειλεί την δευτερεύουσα υποδομή ή την προσβασιμότητα αγροτικών περιοχών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ επίσης. Η κοινωνική διάσταση λείπει παντελώς. Ακόμη και τα ελάχιστα πρότυπα του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ δεν προστατεύουν τους εργαζομένους στις αντίστοιχες χώρες. 5 Η πολιτική απελευθέρωσης οδήγησε σε ένα σύστημα μεταφορών που δεν είναι αειφορικό από οικολογική άποψη. Υποστήριξε επίσης ένα κοινωνικώς μη αειφορικό σύστημα μεταφορών. Από την σκοπιά των εργαζομένων στις μεταφορές η πολιτική απελευθέρωσης και η επικέντρωσή της στην διευκόλυνση της εσωτερικής αγοράς και της παγκοσμιοποίησης, λαμβάνει χώρα στην πλάτη των εργαζομένων στην βιομηχανία των μεταφορών: τεράστιες μειώσεις προσωπικού σε 5 Ίσως υφίσταται μια εξαίρεση στην περίπτωση της μελλοντικής Συνθήκης Μεταφορών μεταξύ ΕΕ-Ν/Α ΕΥΡΩΠΗΣ. H ETF άσκησε ισχυρή πίεση για την ενσωμάτωση ενός κοινωνικού κεφαλαίου στην εν λόγω προγραμματιζόμενη Συνθήκη. 6

7 ορισμένους τομείς, αντικατάσταση ποιοτικών θέσεων από θέσεις χαμηλής ποιότητας, αύξηση στην ανασφάλεια, απώλεια Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, διακρίσεις μεταξύ εργαζομένων επίσης βάσει της εθνικότητάς τους, εμφάνιση εργαζομένων διαμέσου Εταιρειών Απασχόλησης, εμφάνιση (πλασματικής) αυτοαπασχόλησης, αύξηση της ατυπικής εργασίας και της ανασφάλειας (αβεβαιότητας) της θέσης εργασίας, out-flagging συμβάσεων εργασίας, μη εφαρμογή της οδηγίας για αποσπασμένους εργαζόμενους για παράδειγμα σε υπηρεσίες καμποτάζ, αύξηση στην ευελιξία (χρόνος εργασίας, ένταση εργασίας, κλπ.), μείωση της επένδυσης στην εκπαίδευση και υγεία και ασφάλεια στην εργασία, κοινωνικό dumping. Εργασία που αμείβεται λιγότερο απ όσο θα έπρεπε, και φτωχοί εργαζόμενοι, είναι φαινόμενα που όλο και περισσότερο εμφανίζονται στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής (logistics). Ειδικότερα για τις γυναίκες μεγάλα τμήματα της αγοράς εργασίας στις μεταφορές παραμένουν, υπό τους όρους αυτούς, απροσπέλαστα ή όπου εργάζονται γυναίκες διαπιστώνουν πως βρίσκονται σε όλο και πιο ανασφαλείς συνθήκες εργασίας και εργασία μερικής απασχόλησης. Σε αδυναμία να συμφιλιώσουν την δουλειά με την οικογενειακή ζωή ή να συντηρήσουν οικογένεια, συχνά εκδιώκονται από τον κλάδο. Η ETF σημειώνει ότι σήμερα λίγες μόνο μελέτες υπάρχουν σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων στις μεταφορές και των γυναικών εργαζομένων στις μεταφορές. Η ETF στο παρελθόν βίωσε τεράστια αδιαφορία σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές συνέπειες των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο κλάδος των μεταφορών είναι κλάδος έντασης εργασίας και συμβάλλει με 5% στην συνολική απασχόληση στην Ευρώπη. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, έχοντας κατά νου την εξίσωση μεταξύ δημογραφικών πτωτικών τάσεων και της πολύ χαμηλής ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας του κλάδου, η βιομηχανία των μεταφορών θα αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα προσέλκυσης εργαζομένων. ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΕΤF; Προκειμένου να αποτραπούν οι ως άνω περιγραφείσες τάσεις, η ETF ζητά 7

8 να σταματήσουν οι πολιτικές της ΕΕ για απελευθέρωση και εθνική ιδιωτικοποίηση! Να σταματήσει η ιδεολογική προσέγγιση ότι οι ίδιες οι δυνάμεις της αγοράς και ο ανταγωνισμός θα επιτύχουν αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών! Η ETF θέλει σαν ένα πρώτο βήμα μια αναστολή της απελευθέρωσης των μέσων (τρόπων) μεταφοράς καθώς αυτή απλώς αντικαθιστά τα δημόσια μονοπώλια από ιδιωτικά μονοπώλια ή οδηγεί σε κατάτμηση και καταστροφικό ανταγωνισμό προς ζημία των εργαζομένων. Η ETF θέλει μια ενεργή και ολοκληρωμένη πολιτική μεταφορών, πολιτική κοινωνική, οικονομική και συνοχής που να υποστηρίζει ένα περιβαλλοντικώς, κοινωνικώς και οικονομικώς αειφορικό σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τις αρχές αυτές στην συνεργασία της με τις γειτονικές χώρες. Η ETF θέλει μια ενεργή πολιτική μεταφορών που βασίζεται σε δίκαιη διαμόρφωση τιμών, διατροπικότητα στις μεταφορές (εξισορρόπηση επιλογής μεταφορικού μέσου) και προωθεί τις αλυσίδες πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Η ETF είναι εναντίον του ανταγωνισμού μεταξύ τρόπων μεταφοράς που ευνοεί έναν τρόπο έναντι του άλλου. Η συνολική αλυσίδα μεταφοράς θα πρέπει να αναλυθεί και αξιολογηθεί προς ικανοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια. Προϋπόθεση είναι να αναπτυχθεί ένας αειφορικός συνδυασμός τρόπων μεταφοράς στην μεταφορά επιβατών και την μεταφορά εμπορευμάτων στα πλαίσια ενός συστήματος πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Όμως, το ζήτημα του ποιός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση αυτών των αειφόρων μεταφορικών αλυσίδων είναι σημαντικό. Για την ETF, αυτό δεν μπορεί να αφεθεί στην αγορά. Αποτελεί ευθύνη των εθνικών κρατών στην Ευρώπη και, εντός της ΕΕ, αποτελεί επίσης ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τους θεσμούς της ΕΕ. Η ETF επιμένει ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κοινωνικές συνέπειες της διατροπικότητας στις μεταφορές και των αλλαγών με στόχο μια αειφορική αλυσίδα μεταφοράς πολλαπλών τρόπων. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι αρνητικές 8

9 ποσοτικές και ποιοτικές εργασιακές επιδράσεις (μείωση απασχόλησης, πίεση επί του χρόνου εργασίας, μισθοί, κλπ.) από μια ενεργή πολιτική διατροπικότητας μεταφορών και θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινωνικά μέτρα για την αντιστάθμιση ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων. Η ETF θέλει μια πολιτική υποδομών και επενδύσεις σε υποδομές που να δίνουν προτεραιότητα σε περισσότερο αειφορικούς τρόπους μεταφοράς και προάγουν την συνδυασμένη μεταφορά, και κόμβους και τερματικούς σταθμούς μεταξύ αυτών. Είναι ουσιαστική ανάγκη να γίνει ολοκληρωμένος και συνδυασμένος σχεδιασμός ανάπτυξης υποδομών σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να αναπτυχθεί μια αειφόρος μεταφορική αλυσίδα πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζει την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Αυτό ισχύει επίσης και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία πάνω στην πολιτική υποδομών και η προώθηση έργων/προγραμμάτων πρέπει να προστατεύει την υφιστάμενη υποδομή που είναι φιλική προς το περιβάλλον και όχι να την καταστρέφει. Η ETF θέλει μια κοινωνική και οικολογική πολιτική κινητικότητας που Αναγνωρίζει την κινητικότητα ως ατομικό δικαίωμα και Αναγνωρίζει την κινητικότητα ως ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε πολίτη. Η κινητικότητα είναι δημόσιο αγαθό, επειδή εγγυάται πρόσβαση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Οι δημόσιες μεταφορές είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης της κινητικότητας και κατά συνέπεια πρέπει να εγγυώνται πρόσβαση για όλους τους πολίτες κάτω από ασφαλείς και περιβαλλοντικώς αειφόρες συνθήκες. Είναι μια δημόσια υπηρεσία. Αυτό το δικαίωμα κινητικότητας είναι εγγυημένο μέσω εξοπλισμού, υποδομών, δικτύων και τεχνογνωσίας που με τα χρόνια έχουν επιδεινωθεί. Αυτά θα πρέπει να συντηρηθούν, βελτιωθούν και μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές. Αποτελεί υποχρέωση του κράτους να εγγυηθεί το δικαίωμα αυτό. Κατά συνέπεια πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής μεταφορών σε ό,τι αφορά την μεταφορά επιβατών. Η ETF θέλει μια Ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική πολιτική που να προάγει 9

10 μετατόπιση της τάσης από την χρήση ιδιωτικού αυτοκίνητου στην χρήση των δημόσιων μεταφορών. Αποτελεί ευθύνη των εθνικών κρατών, περιφερειών και δήμων να παρέχουν δημόσιες μεταφορές υψηλής ποιότητας και να εγγυηθούν την χρηματοδότησή τους. Η ETF θέλει έναν συνδυασμό μεταφορικών και κοινωνικών πολιτικών που να εγγυάται κοινωνικώς άρτιες συνθήκες εργασίες, ασφάλεια έναντι επιθέσεων και προκλήσεων από τρίτους κατά των εργαζομένων και επιβατών, επιχειρησιακή ασφάλεια για εργαζόμενους και χρήστες, καθώς και επαγγελματική ασφάλεια για τους εργαζόμενους στην βιομηχανία των μεταφορών. Η βία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες που εργάζονται στις μεταφορές να ενσωματωθούν σωστά σε όλα τα επαγγέλματα μεταφορών και καθιστούν εξ ίσου δύσκολο για αυτές να κρατήσουν τις δουλειές τους. Οι μεταφορές έρχονται στη δεύτερη θέση μεταξύ όλων των κλάδων σε ό,τι αφορά την παρουσία βίας στον τόπο εργασίας. Μια σύνθετη κοινωνική πολιτική μεταφορών, που στοχεύει στην προσέλκυση γυναικών και νέων στον κλάδο και την διατήρησή τους, θα πρέπει κατά συνέπεια να αντιμετωπίσει το θέμα της βίας. Η ETF θέλει μια κοινωνική πολιτική για τον κλάδο των μεταφορών που καταπολεμά και αποτρέπει το κοινωνικό dumping και την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Αυτή η κοινωνική πολιτική στις μεταφορές πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός ανεξάρτητα εάν είναι ανταγωνισμός εντός του κλάδου ή μεταξύ κλάδων πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και όχι στις διαφορές εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών. Η ETF επαναλαμβάνει την στήριξή της στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την δημιουργία «περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας» και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης γυναικών μέχρι 60%. Ο κλάδος των μεταφορών είναι κλάδος έντασης εργασίας που είναι προορισμένος για δημιουργία θέσεων εργασίας και για απασχόληση γυναικών. Όταν τα μέτρα της πολιτικής των μεταφορών που προάγουν μετατόπιση προς οικολογικώς αειφόρα μεταφορικά συστήματα έχουν ως αποτέλεσμα 10

11 βραχυπρόθεσμα προβλήματα κοινωνικά και απασχόλησης εντός του κλάδου, πρέπει να προβλέπονται συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα για τους αντίστοιχους εργαζομένους. Για κάτι τέτοιο απαιτούνται μελέτες συνεπαγόμενων κοινωνικών επιπτώσεων. Η ETF επιμένει ότι οι μεταφορές είναι αειφόρες μόνο όταν η οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία πηγαίνουν χέρι-χέρι. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η ETF είναι πεπεισμένη ότι μετά από δεκαετίες μείωσης της κρατικής παρέμβασης είναι απαραίτητη η εκ νέου ρύθμιση του κλάδου των μεταφορών. Η αγορά δεν είναι σε θέση να παράσχει από μόνη της ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών. Αυτή η νέα ρύθμιση του κλάδου πρέπει σαφώς να προάγει αειφόρες μεταφορές με την ευρύτερη έννοια της οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής αειφορίας. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες που ενδεχομένως θα έχει. Πρέπει να εγγυάται μια συνεκτική πολιτική χωρικών και μεταφορικών υποδομών που προάγει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών και όχι μόνο κάποιων οικονομικών κέντρων στην Ευρώπη ή κατά μήκος των διευρωπαϊκών ή πανευρωπαϊκών διαδρόμων. Η αύξηση της χρησιμοποίησης εμπορευματοκιβωτίων πολλαπλών χρήσεων στις εμπορικές μεταφορές ή η δημιουργία συστημάτων κόμβων (hub) στις μεταφορές επιβατών, συνεπάγονται διαίρεση της αλυσίδας μεταφοράς μεταξύ των διαφόρων μέσων (τρόπων). Ένα εμπορευματοκιβώτιο μεταφέρεται διαδοχικώς από ένα ή περισσότερα τραίνα, πλοία ή αεροπλάνα, φορτηγίδες, φορτηγά από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της αλυσίδας προμήθειας ενώ ένας επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο ή ταξί, τραίνο, τον υπόγειο σιδηρόδρομο, αεροπλάνο, λεωφορείο από το ένα στο άλλο άκρο της διαδρομής του/της. Οι μεταφορικές εταιρείες είναι όλο και περισσότερο εταιρείες πολλαπλών τρόπων μεταφοράς προκειμένου να ελέγχουν ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας. Αυτές οι τάσεις δικτύωσης τίθενται υπό αμφισβήτηση από φιλοδοξίες βραχυπρόθεσμου κέρδους και την μείωση της κρατικής παρέμβασης που έχουν ενισχύσει τις οδικές μεταφορές. Εκ νέου ρύθμιση 11

12 σημαίνει αποκατάσταση δημόσιων πολιτικών, από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την προώθηση, εντός των αλυσίδων προμήθειας, της μετατόπισης προς οικονομικώς, περιβαλλοντικώς και κοινωνικώς ουσιώδεις τρόπους μεταφοράς. Η ETF στηρίζει μια πολιτική διαμόρφωσης τιμών που βασίζεται στις αρχές ο χρήστης πληρώνει και ο ρυπαίνων πληρώνει. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τον θόρυβο, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα κλπ. δημιουργούν έξοδα που σήμερα κατά μεγάλο βαθμό πληρώνονται από το κοινό γενικώς και όχι από τους χρήστες/ ρυπαίνοντες. Αυτά τα εξωτερικά έξοδα πρέπει να ενσωματωθούν στην τιμή μεταφοράς. Εκείνοι που εκπονούν τις πολιτικές πρέπει να διασφαλίσουν πάντως ότι το υψηλότερο κόστος για τις μεταφορικές εταιρείες λόγω της χρέωσης εξωτερικών εξόδων δεν αντισταθμίζεται από μείωση στα έξοδα προσωπικού (χαμηλότερες αποδοχές, περισσότερες ώρες εργασίας, κλπ.). Πρέπει να μετακυλίεται στους πελάτες ή/και να καλύπτεται από τα εταιρικά κέρδη. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να καθιερωθούν αυστηρότεροι κανόνες πρόσβασης στην βιομηχανία των μεταφορών και μέσω αυτού να μειωθεί ο ασφυκτικός ανταγωνισμός που οφείλεται στην υπερβάλλουσα δυναμικότητα. Μόνο στην περίπτωση αυτή η χρέωση εξωτερικών εξόδων συνιστά κίνητρο για επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και την χρήση περισσότερο αειφόρων τρόπων μεταφοράς. Μόνο στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να επιδιωχθούν ταυτόχρονα οικολογικοί καθώς και κοινωνικοί στόχοι. Για την υλοποίηση της αρχής ο χρήστης/ρυπαίνων πληρώνει στις μεταφορές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διεθνής διάσταση και οι κοινωνικές συνέπειες σε εκείνους τους τομείς των μεταφορών, που είναι άμεσα εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό. Θα πρέπει συνεπώς να αξιολογηθούν οι κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους στα διαφορετικά μεταφορικά μέσα. Πρέπει να αποκατασταθεί κοινωνικός διάλογος σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της πολιτικής διεθνοποίησης στις μεταφορές 12

13 και να βρεθούν λύσεις για τους αντίστοιχους εργαζομένους. Η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις βραχυπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής αυτής. Χρειάζεται επίσης να υποστηρίξουν προγράμματα μετάβασης σε άλλες εναλλακτικές απασχόλησης. Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα αυτά, θα μπορούσε ως μια δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μέρος των εσόδων από τις χρεώσεις για εξωτερικά έξοδα των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Η ETF απαιτεί επέκταση του Κεφαλαίου Προσαρμογής για την Παγκοσμιοποίηση στην στήριξη κοινωνικών μέτρων προς αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων των πολιτικών που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις οδικές μεταφορές παράγεται από την χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Είναι επείγουσας σημασίας να προωθηθούν τα καθαρά αυτοκίνητα καθώς και η μετατόπιση από την ατομική μεταφορά στις μαζικές συγκοινωνίες. Αποτελεί ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, περιοχών και δήμων να αποφασίσουν σχετικά με την καθιέρωση των αρχών ο χρήστης πληρώνει και ο ρυπαίνων πληρώνει για την χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Η ETF πάντως επιμένει ότι πρέπει να προβλεφθούν εναλλακτικές της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για τον γενικό πληθυσμό με την μορφή των δημόσιων συγκοινωνιών και ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν επαρκώς προκειμένου να παρασχεθεί πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας για όλους τους χρήστες. Η ETF επισημαίνει το γεγονός ότι διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς υπόκεινται σε διαφορετικούς διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες φορολόγησης. Ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης για όλους τους τρόπους μεταφοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτά τα διαφορετικά καθεστώτα επίσης. Η πολιτική υποδομής είναι ένα ουσιώδες εργαλείο για την προώθηση περισσότερο αειφόρων τρόπων μεταφοράς και κόμβων και τερματικών σταθμών μεταξύ τρόπων μεταφοράς καθώς και λύσεων συνδυασμένης μεταφοράς και πολλαπλών τρόπων μεταφοράς. Είναι σαφές ότι κάθε 13

14 τρόπος μεταφοράς είναι απαραίτητος. Όμως, οι Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υποδομής δεν πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των τεράστιων διευρωπαϊκών και πανευρωπαϊκών αξόνων/διαδρόμων. Προκειμένου να προαχθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή στις περιφέρειες της Ευρώπης, είναι απαραίτητος ένας καλύτερος σύνδεσμος μεταξύ διευρωπαϊκής/ πανευρωπαϊκής υποδομής και πρόσβαση των περιφερειών στην υποδομή αυτή μέσω αειφόρων τρόπων μεταφοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ή την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου χρηματοπιστωτικοί περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση επενδύσεων υποδομής στους πανευρωπαϊκούς/διευρωπαϊκούς διαδρόμους και την οδική υποδομή και όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές κλείνουν και περιφέρειες απομονώνονται από όλες τις σιδηροδρομικές ζεύξεις. Η ETF επιμένει ότι χρειάζεται ένας καλύτερος σχεδιασμός ανάπτυξης ολοκληρωμένης υποδομής μεταξύ των Ευρωπαϊκών, των εθνικών και των περιφερειακών επιπέδων. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό εργαλείο. Η χρηματοδότηση υποδομής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ιδιαίτερα στην τρέχουσα κατάσταση χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Όμως, η ύπαρξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ αποδείχθηκε επιζήμια για την απαραίτητη πολιτική και οικονομική δράση. Ο περιορισμός του κατά μέγιστο τρία τοις εκατό ελλείμματος στις δημόσιες δαπάνες θα πρέπει κατά συνέπεια να αρθεί, μεταξύ άλλων ώστε να επιτραπούν επενδύσεις στην οικοδόμηση και συντήρηση αειφόρου υποδομής μεταφορών στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει συγχρόνως να σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας πλήρους επανεξέτασης των κριτηρίων του Μάαστριχτ προκειμένου να περιληφθούν θέσεις εργασίας, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία μεταξύ των μελλοντικών κριτηρίων. Τα έσοδα από την χρέωση εξωτερικών εξόδων θα πρέπει εν μέρει να χρησιμοποιούνται για αειφόρο υποδομή. Η ETF απαιτεί, στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, την καθιέρωση επενδυτικού προγράμματος που χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, την αειφόρο υποδομή μεταφορών. 14

15 Η προαγωγή καθαρών οχημάτων, πλοίων και αεροσκαφών πρέπει να συνεχιστεί. Η προαγωγή τεχνολογιών που ευνοούν την αποδοτικότητα σε ενέργεια και καύσιμα και την μείωση των εκπομπών είναι απαραίτητο μέρος της βελτίωσης της οικολογικής αειφορίας στις μεταφορές. Η ETF είναι υπέρ μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που θέτει πρότυπα εκπομπής που δρουν ως κίνητρα για καινοτομία. Η πολιτική έρευνας πρέπει να προάγει λιγότερη ρύπανση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα ενέργειας. Η εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων, πάντως, θα πρέπει να αποφεύγει τις αρνητικές παρενέργειες όπως η αντικατάσταση της παραγωγής τροφίμων από την παραγωγή βιοκαυσίμου, η καταστροφή των τροπικών δασών, κλπ. Τεχνολογίες που προωθούν την ευφυή χρήση μεταφορών μπορούν να συμβάλλουν προς την επίτευξη αποδοτικότερων μεταφορών, την αποφυγή άδειων διαδρομών και συνεπώς μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τον κλάδο των μεταφορών. Όμως, τα μέτρα αυτά πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Για έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των ροών μεταφοράς απαιτείται κοινωνικώς αποδεκτός σχεδιασμός των προγραμμάτων εργασίας, του χρόνου εργασίας, του χρόνου διαλειμμάτων και ανάπαυσης, φόρτου εργασίας, κλπ. Η πολιτική έρευνας πρέπει να είναι συγκερασμός τεχνικής έρευνας και κοινωνικής έρευνας. Πρέπει να στοχεύει στην θετική χρήση ενός καλύτερου σχεδιασμού ροής μεταφορών για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής για τους εργαζόμενους στις μεταφορές και τις αποθήκες και διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στον κλάδο των μεταφορών. Αν δεν αναπτυχθεί η ασφάλεια των εργαζομένων και χρηστών των μεταφορών, η αειφορία των μεταφορών θα παραμείνει άπιαστο όνειρο. Οι διαδικασίες και κανονισμοί ασφαλείας πρέπει να βελτιωθούν, η εφαρμογή τους θα πρέπει να βασίζεται σε επαρκή μέσα, και κυρώσεις θα πρέπει να ισχύσουν για εργολάβους που δεν συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες. Η εκ νέου ρύθμιση συνεπάγεται επίσης ότι οι κανόνες κυκλοφορίας και ναυσιπλοϊας πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης, ότι το καμποτάζ υπόκειται σε ρύθμιση, ότι θα γίνουν αυστηρότερες οι απαιτήσεις 15

16 που πρέπει να εκπληρώνονται από τους operators των μεταφορών, ότι θα επιβληθούν αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισμό, ότι πρόσβαση στο επάγγελμα παρέχεται μόνο σε κινητικούς εργαζόμενους μετά την ολοκλήρωση αρχικών και συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ETF πιστεύει ότι προϋπόθεση για την εγγύηση αειφορικής πολιτικής μεταφορών είναι να λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος της μετατόπισης μεταξύ τρόπων μεταφοράς σε όλους τους υπαλλήλους των μεταφορών. Σε αντίθεση με μια πολιτική ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, που ενισχύει τον φθηνότερο προσφέροντα προς βλάβη της κοινωνικής διάστασης, ο στόχος μιας αειφορικής πολιτικής για τις μεταφορές είναι να αναβαθμιστούν τόσο οι δεξιότητες όσο και οι κοινωνικές συνθήκες όλων των υπαλλήλων στις μεταφορές. Προς τούτο, θα απαιτηθεί μια προοπτική διαχείριση της απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και προσόντων, και η βελτίωση όλων των επαγγελμάτων των μεταφορών ανά την Ευρώπη. Ενώ η μείωση της κρατικής παρέμβασης εστιάζει μόνο στο βραχυπρόθεσμο κέρδος, μια αειφορική πολιτική των μεταφορών θα έδινε την δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να διαχειριστούν μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Στο κέντρο των αξιώσεων της ETF σχετικά με μέτρα πολιτικής για την προώθηση των αειφορικών μεταφορών είναι μια συνεπαγόμενη κοινωνική πολιτική για την βιομηχανία των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική της ΕΕ για την βιομηχανία των μεταφορών: Προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την γυναικεία απασχόληση σε ό,τι αφορά την προσέλκυση γυναικών σε επαγγέλματα του κλάδου των μεταφορών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό θα εξαρτηθεί κατά πολύ στο μέλλον από κίνητρα για την προσαρμογή του κλάδου στις ειδικές ανάγκες των γυναικών εργαζομένων. Βελτίωση της εθνικής και ΕΕ νομοθεσίας σχετικά με τον χρόνο 16

17 εργασίας για όλους τους τρόπους μεταφοράς ενσωμάτωση μέτρων ισορροπίας δουλειάς-ζωής στην νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας. Αποτελεσματική εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας σχετικά με τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης σε όλους τους τομείς εισαγωγή ή/και βελτίωση νομοθεσίας ΕΕ για αποτελεσματικούς τακτικούς ελέγχους του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης για κινητικό προσωπικό σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης απαγόρευση του out-flagging των συμβάσεων εργασίας, προσαρμογή της οδηγίας για αποσπασμένους εργαζόμενους έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά εξασφαλίζοντας όρους χώρας φιλοξενίας κατ ελάχιστο, δημιουργία και δημοσιοποίηση μαύρης λίστας εταιρειών που δεν τηρούν την κοινωνική νομοθεσία. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητες και την ποιότητα των αρμόδιων αρχών εκτέλεσης/επιβολής και να φροντίσουν για καλύτερο συντονισμό και επικοινωνία μεταξύ τους. Βελτίωση της νομοθεσίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης προκειμένου να βελτιωθούν τα τυπικά προσόντα, εισαγωγή ισχυρών στοιχείων δια βίου μάθησης, εισαγωγή πιστοποίησης όπου χρειάζεται και ζητείται από τους εργαζομένους. Η πιστοποίηση διευκολύνει την γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, που αποτελεί δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ εντός της ΕΕ. Πρότυπα για υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έξοδα και εμπόδια για την αποτελεσματικότητα. Αντί αυτού, θα πρέπει να εισαχθούν, βελτιωθούν, εφαρμοστούν. Εισαγωγή ή βελτίωση υφιστάμενης νομοθεσίας ΕΕ περί επιπέδων ελάχιστης επάνδρωσης για ποντοπόρα οχηματαγωγά, πλοία πλέοντα σε κλειστά ύδατα και δραστηριότητες αερολιμένα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση αεροσκαφών προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προσόντων. 17

18 Επιβολή, μέσω νομοθεσίας της ΕΕ, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών κριτηρίων για ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες στις δημόσιες μεταφορές, όταν οι εν λόγω διαδικασίες επιλέγονται από τις τοπικές αρχές. Επιβολή, μέσω νομοθεσίας της ΕΕ, της προστασίας των θέσεων εργασίας στην περίπτωση διαγωνισμών για υπηρεσίες δημόσιας μεταφοράς, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης ή άλλη υπηρεσία με διαγωνισμό. Σταμάτημα του κοινωνικού dumping σε υπηρεσίες καμποτάζ και διασυνοριακές εξασφάλιση ότι ισχύουν συνθήκες χώρας φιλοξενίας σε υπηρεσίες καμποτάζ υποστήριξη μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής που στοχεύει στον συντονισμό των πολιτικών για συλλογικές διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση των κινητικών εργαζομένων που ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά (π.χ. οδηγοί διεθνών οδικών μεταφορών) Εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος εργαζομένων στις μεταφορές με βάση την εθνικότητα (ή τόπο διαμονής) ή άλλης μορφής διακρίσεων με βάση το φύλο, την ηλικία ή την φυλή. Προάσπιση και ορισμός δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που δεν μπορεί να υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες της αγοράς αλλά στα συμφέροντα του πληθυσμού. Διεξαγωγή μελέτης κοινωνικών επιπτώσεων για κάθε τρόπο μεταφοράς (όχι μόνο για μεμονωμένα μέτρα). Καθιέρωση προγραμμάτων υποστήριξης και συνοδευτικών κοινωνικών μέτρων στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων σε συγκεκριμένους τρόπους μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει ενεργά τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο στους διάφορους τομείς των μεταφορών και να ενθαρρύνει θερμά τους κοινωνικούς εταίρους να βρουν δικές τους λύσεις εντός του τομέα αρμοδιότητάς τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ETF υπενθυμίζει ότι η κοινωνική νομοθεσία της ΕΕ βασίζεται σε 18

19 ελάχιστα επίπεδα-πρότυπα. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να καθιερώσουν καλύτερους εθνικούς κανόνες και η ETF τους καλεί να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής. Δεν μπορεί να τίθενται Πρότυπα ΕΕ με βάση τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή που ενθαρρύνει ορισμένα Κράτη και εργοδότες να υποβιβάσουν τα εθνικά τους πρότυπα. Η ETF είναι της γνώμης ότι παρόμοια δικαιώματα, εγγυήσεις και πρότυπα πρέπει να εισαχθούν μέσω της εθνικής νομοθεσίας σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Η ETF αποδίδει εξαιρετική αξία στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και καλεί τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και ουσιαστικά αποτελέσματα για παράδειγμα στους ακόλουθους τομείς: Βελτίωση των κανόνων χρόνου εργασίας και ανάπαυσης, της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, προτύπων υγείας και ασφάλειας στους διάφορους τομείς, κλπ. Προώθηση της απασχόλησης γυναικών στους διάφορους τομείς των μεταφορών. Η ETF καλεί τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Να ξεκινήσουν συζήτηση σχετικά με την εικόνα της απασχόλησης στον κλάδο των μεταφορών και την ελκυστικότητα του κλάδου υπό το φως των δημογραφικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Να συμπεριλάβουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) τόσο εταιρειών όσο και εργολάβων σχετικά με τις αειφόρες μεταφορές στην ατζέντα του κοινωνικού διαλόγου. Να ενθαρρύνουν ισχυρά τον κοινωνικό διάλογο πρώτα όταν ο κοινωνικός διάλογος δεν οδηγεί σε αποτελέσματα, να βελτιώσουν / εισάγουν νομοθεσία. Η ETF υπογραμμίζει ότι συνδικαλιστικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα της οργάνωσης και το δικαίωμα ανάληψης εργασιακών δράσεων αποτελούν θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα. Η ETF είναι εξαιρετικά ανήσυχη που 19

20 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι «ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς» φαίνεται να υπονομεύουν αυτά τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα. Ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές συμβάσεις, σε Ευρωπαϊκό, εθνικό ή εταιρικό επίπεδο, είναι άνευ νοήματος και καθαρά ένα άλλοθι όταν δεν είναι εγγυημένα αυτά τα εργασιακά πρότυπα. Η ETF απευθύνει έκκληση για την εισαγωγή όρου κοινωνικής προόδου στην Ευρώπη. Η ETF αντιτίθεται στο γεγονός ότι η κοινωνική διάσταση κατατάσσεται δεύτερη πίσω από την αγορά όπως φαίνεται να δείχνει η ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και απαιτεί μια ιεραρχία προτύπων που συνδυάζει την προώθηση των ελευθεριών της αγοράς, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι πλέον ευνοϊκοί κοινωνικοί κανονισμοί από την χώρα φιλοξενίας και την χώρα προέλευσης. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ETF; Σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους διεθνείς θεσμούς την Ευρώπη: Η ETF θα προωθήσει τις προτάσεις της για την υλοποίηση «αειφόρων μεταφορών» στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου. Η ETF θα προωθήσει την θέση της σε ό,τι αφορά «αειφόρες μεταφορές» στις δραστηριότητες των διεθνών θεσμών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ETF προτείνει την δημιουργία, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός κέντρου κοινωνικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Θα ενεργήσει σαν άγρυπνος φρουρός που εποπτεύει τον κλάδο και προτείνει δράσεις περιλαμβανομένων νομοθετικών μέτρων όταν αψηφούνται οι στόχοι αειφορίας. Σχετικά με τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις και σχετικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): Η ETF θα συζητήσει με τις Ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις την 20

21 στρατηγική της περί αειφόρων μεταφορών προκειμένου να αξιολογηθούν από κοινού οι κοινωνικές συνέπειες και να γίνει διαπραγμάτευση αν χρειαστεί μέτρων για κοινωνικώς αειφορική προσαρμογή των τομέων των μεταφορών. Η ETF θα συζητήσει με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, π.χ. ΜΚΟ, και με φορείς εκπόνησης πολιτικής προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την σχέση μεταξύ οικολογικής και κοινωνικής αειφορίας στον κλάδο των μεταφορών. Σχετικά με τα σωματεία-μέλη της ETF Η ETF θα εξακολουθήσει την διαδικασία TRUST (TRade Union Vision on Sustainable Transport), με την οποία ξεκίνησε διατομεακή συζήτηση εντός των μελών της. Θα εμβαθύνει την συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως «τρόποι προώθησης μεταφορών με χρήση διαφορετικών μεταφορικών μέσων» ή «κλιματική αλλαγή και μεταφορές». H ETF θα ενθαρρύνει την συζήτηση μεταξύ των μελών της σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη συμπληρωματικών εθνικών πολιτικών. Η ETF θα ενθαρρύνει την εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για εργαζόμενους στις μεταφορές σχετικά με τις προκλήσεις των μεταφορών για αειφόρο ανάπτυξη (βλ. οδηγός της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εργατικών Σωματείων (ETUC) για εκπαιδευτές σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί για τους νέους εργαζομένους στις μεταφορές. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαιτήσεις και προβληματισμοί σε επίπεδο μεμονωμένων τομέων Ο Τομέας των Θαλάσσιων Μεταφορών Αναβίωση του σχεδίου για μια Οδηγία της ΕΕ σχετικά με τους όρους επάνδρωσης για τακτικά επιβατικά και εμπορικά δρομολόγια που λειτουργούν μεταξύ Κρατών Μελών. Επέκταση της «Πολιτικής της Αθήνας» της ITF προκειμένου να εφαρμόζεται σε όλες τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές: οι κοινωνικές συνθήκες πάνω σε πλοίο που λειτουργεί μεταξύ διαφορετικών Κρατών της ΕΕ πρέπει να είναι εκείνες της χώρας που εφαρμόζει τα πλέον ευνοϊκά πρότυπα. Προώθηση της πλήρους ενσωμάτωσης του ανθρώπινου στοιχείου σε όλες τις πολιτικές θαλάσσιας ασφάλειας: να δοθεί στον τομέα η προβλεψιμότητα που χρειάζεται αντιμετωπίζοντας τα θέματα της κόπωσης, ανεπαρκούς εκπαίδευσης, υπερβολικού φόρτου εργασίας, μη ασφαλούς επάνδρωσης. Ενσωμάτωση όλων των Ναυτικών στο εργασιακό και κοινωνικό δίκαιο της ΕΕ: να τεθούν οι ναυτικοί σε ίδια βάση με τους εργαζόμενους στην ξηρά. Αγώνας κατά της Σημαίας Ευκαιρίας (FOC): ρύθμιση του ανταγωνισμού εξασφαλίζοντας ότι τα πλοία FOC που χρησιμοποιούν λιμένες της ΕΕ ή συναλλάσσονται σε ύδατα της ΕΕ υπόκεινται σε ρύθμιση στο ίδιο επίπεδο με εκείνα εθνικής σημαίας. Καθώς αποτελεί πολύ μεγάλο εμπόδιο για μια κοινωνικώς/ περιβαλλοντικώς αειφόρο ανάπτυξη, η ναυτιλία που δεν εκπληρώνει τα καθορισμένα πρότυπα (υποβαθμισμένη (substandard) ναυτιλία) πρέπει να απαγορευθεί αυστηρά από τα ύδατα της ΕΕ. Εξάλειψη των διακρίσεων λόγω εθνικότητας ή/και τόπου διαμονής μεταξύ ναυτικών της ΕΕ. Έμφαση στην ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος ιδιαίτερα προς νέους Ευρωπαίους (βελτίωση της εικόνας του κλάδου / προώθηση 22

23 εκστρατειών πρόσληψης). Διευκόλυνση προοπτικών σταδιοδρομίας δια βίου, αναβάθμιση των ικανοτήτων/προσόντων των ναυτικών. Τα κίνητρα και η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνονται στο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ναυτικού που αναγνωρίζεται σε όλη την ΕΕ και στην εγγύηση εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση. Αντιμετώπιση του θέματος του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού: καμία διατήρηση προσωπικού πέραν της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης. Πράσινη βιομηχανία της θάλασσας: επιβολή αυστηρότερης ρύθμισης για τους ρύπους της ατμόσφαιρας (Sox, NOx και σωματιδιακό υλικό) και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η χρησιμοποίηση μόνο fuel oil ποιότητας και η μείωση της ταχύτητας των πλοίων μπορεί να κάνουν την διαφορά. Αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών της Κοινότητας σχετικά με την Κρατική ενίσχυση προς τις θαλάσσιες μεταφορές: Οι μελλοντικές κρατικές ενισχύσεις πρέπει να χορηγούνται μόνο σε πλοία με σημαία ΕΕ και να συνδέονται αυστηρά με την απασχόληση ναυτικών με ιθαγένεια ΕΕ. Παροχή προς όλους τους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία ΕΕ δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης και κρατικής σύνταξης (ανεξαρτήτως της εθνικότητας/τόπου διαμονής τους). Πρέπει να καθιερωθούν Λεωφόροι της Θάλασσας (Motorways of the Sea) στα πλαίσια του γενικού εξορθολογισμού των ροών μεταφοράς (όχι μόνο για τους πλέον επικερδείς διαδρόμους). Οι ναυτικοί στηρίζουν την επέκταση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping, SSS) εφ όσον είναι συμβατή με μια ανάπτυξη φιλική για την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα πλοία που λειτουργούν σε υπηρεσίες SSS πρέπει να είναι σύγχρονα, να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο σημαίες της ΕΕ, και να λειτουργούν με αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια: όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που εξαρτώνται από ποιοτικές δεξιότητες των εργαζομένων και μια σταθερή επένδυση στην εκπαίδευση. 23

24 Ο τομέας της Πολιτικής Αεροπορίας Να σταματήσει η απελευθέρωση της βιομηχανίας της πολιτικής αεροπορίας Να δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας στην βιομηχανία της πολιτικής αεροπορίας Να εισαχθούν κοινωνικά δικαιώματα στην νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά της πολιτικής αεροπορίας Να ενσωματωθεί κοινωνικός όρος σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες αεροπορικής μεταφοράς Να αντισταθμιστούν οι εξελίξεις υπεργολαβικής ανάθεσης στην πολιτική αεροπορία Να υλοποιηθούν οι αρχές του Πνεύματος Δικαιοσύνης (Δίκαιη Κουλτούρα (Just Culture)) παντού στην πολιτική αεροπορία Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στην επίγεια εξυπηρέτηση σε περίπτωση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών ή μερικής απώλειας εργασιών ή σε περίπτωση μετάθεσης προσωπικού Να μειωθούν τα βάρη των μεμονωμένων αποσκευών σε 23 χιλιόγραμμα (χώρος αποσκευών) και 9 χιλιόγραμμα (στην καμπίνα) Να οριστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εκπαίδευσης στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης Να επεκταθεί η βεβαίωση του πληρώματος καμπίνας σε περισσότερο από μια βεβαίωση εκπαίδευσης και να γίνει εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης αδείας πληρώματος καμπίνας Να δημιουργηθούν περισσότερο περιοριστικές διατάξεις και να γίνει εναρμόνιση των διατάξεων περί περιορισμών χρόνου πτήσης και υπηρεσίας Να επεκταθεί το σύστημα αδειοδότησης σε Επαγγελματίες Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας Να ενισχυθεί ο διάλογος εντός του τομέα της πολιτικής αεροπορίας, να γίνει επίσημη διαβούλευση, πριν και κατά τη διάρκεια της συνολικής 24

25 νομοθετικής διαδικασίας και να οριστεί ότι τα αποτελέσματα θα είναι δεσμευτικά και ισχυρά Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στις αερογραμμές χαμηλού κόστους και στους μεταφορείς (carriers) εκτός σωματείων, και να αναγνωρισθούν τα εργατικά σωματεία μέσα στις εταιρείες αυτές Να υπόκεινται σε ρύθμιση τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, που αποτελούν έναν τρόπο επάνδρωσης των αεροσκαφών Να εξεταστούν τα ζητήματα της ποιότητας του αέρα πάνω στο αεροπλάνο, των επιβλαβών επιδράσεων των τοξικών ουσιών, της κόπωσης και όλα τα λοιπά ζητήματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στην βιομηχανία της πολιτικής αεροπορίας Ο Τομέας των Οδικών Μεταφορών Ο οδηγός διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των μεταφερόμενων αγαθών ή επιβατών, της λειτουργίας, του κοινού εν γένει. Όμως, οι εξελίξεις στον τομέα αυτό αντανακλούν το γεγονός ότι ο νομοθέτης και η βιομηχανία ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο να μοιραστούν την ευθύνη για την ποιότητα του επαγγέλματος, για λειτουργική και επαγγελματική ασφάλεια. Η ETF έχει σαφώς διατυπώσει τις συνολικές απαιτήσεις της για μια μελλοντική κοινωνικώς αειφορική πολιτική για τις μεταφορές. Σε αυτήν θα πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω, ως ειδικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα των οδικών μεταφορών: Ο τομέας οδικών μεταφορών της ETF αξιώνει περαιτέρω από τους Θεσμούς της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν αυστηρά μέτρα προκειμένου να καλλιεργηθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός. Τα πιο επείγοντα είναι τα εξής: Στενότερη παρακολούθηση και υλοποίηση/επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας ΕΕ σε ένα πλαίσιο όπου ο τομέας κάνει περαιτέρω βήματα προς την πλήρη απελευθέρωση προς τούτο, η ETF ζητά από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να συστήσουν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Agency) που θα ρυθμίζει και 25

26 παρακολουθεί όλα τα ζητήματα ασφάλειας και τα κοινωνικά ζητήματα του τομέα επιπλέον, προκειμένου να στηριχθούν καλύτερα οι μηχανισμοί υλοποίησης/επιβολής στο επίπεδο των μεμονωμένων Κρατών Μελών της ΕΕ, μέρος των εσόδων που λαμβάνονται από την Ευρωβινιέττα (Eurovignette) πρέπει να πηγαίνει στην υλοποίηση/επιβολή (εκπαίδευση, καθιέρωση σημείων ελέγχου στο δρόμο, κλπ.). Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί οδικών μεταφορών χωρίς εξαιρέσεις σε όλο τον τομέα έτσι θα εξαλειφθούν πρακτικές όπως η αλλαγή εθνικότητας (flagging out) στόλων φορτηγών σε αναζήτηση φθηνότερων εργατικών και λιγότερο αυστηρών κανόνων. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η ETF αξιώνει να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί στο αντικείμενο της οδηγίας περί τομεακού χρόνου εργασίας. Οι κανόνες πρόσβασης στο επάγγελμα να γίνουν αυστηρότεροι, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ύπαρξη των εταιρειών που λειτουργούν από ταχυδρομική θυρίδα (letter box operators). Ένας αειφόρος τομέας οδικών μεταφορών, που συμβάλλει σε μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, σημαίνει μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό των στόλων φορτηγών στην ΕΕ προς τούτο, ο τομέας οδικών μεταφορών της ETF ζητά σαφή μέτρα έτσι ώστε οι στόλοι όχι μόνο να εκσυγχρονισθούν προς εκπλήρωση περιβαλλοντικών στόχων, αλλά επίσης με σκοπό την βελτίωση της εργονομίας του χώρου εργασίας, καθώς οι οδηγοί περνούν μεγάλο χρόνο στην καμπίνα του φορτηγού. Ο τομέας οδικών μεταφορών της ETF αξιώνει την λήψη επειγόντων μέτρων για την καθιέρωση επαρκών, οικονομικών, ασφαλών χώρων στάθμευσης και εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους οδηγούς. Η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί εν μέρει από έσοδα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον από την είσπραξη χρεώσεων (ενσωμάτωση εξωτερικών εξόδων), απευθείας από την ΕΕ μέσω των τραπεζών επένδυσης που χρηματοδοτούν έργα Ευρωπαϊκής υποδομής ή μέσω 26

27 κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προορίζονται για τον ίδιο σκοπό. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε ό,τι αφορά την αειφορία του τομέα, η ETF είναι εξαιρετικά προβληματισμένη από την κατατεμαχισμένη δομή του και τον αντίκτυπο που έχει η κατάτμηση στον κλάδο, καθώς και από τον τρόπο που γίνεται κακή χρήση του χαρακτηριστικού αυτού προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη, εις βάρος της ασφάλειας, ποιότητας εργασίας, θεμιτού ανταγωνισμού. Είναι κοινώς γνωστό ότι υπάρχει ευρεία εξάπλωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών. Η ETF αναρωτιέται πόσο αειφορικό είναι κάτι τέτοιο, από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Ιδιαίτερα τώρα, η μακροχρόνια ύφεση σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι υψηλές τιμές καυσίμων θα έχουν ως αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρειαστεί να παλέψουν περισσότερο για να επιβιώσουν. Αναμένεται πως εύκολα θα στραφούν στην περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας, στην συμμόρφωση (ή καλύτερα, μη συμμόρφωση) με την κοινωνική νομοθεσία του κλάδου όπως χρόνος εργασίας και χρόνος οδήγησης και ανάπαυσης. Αυτό πρέπει να είναι ένα από τα κύρια μελήματα των Ευρωπαίων/εθνικών νομοθετών και των αρχών υλοποίησης/ επιβολής. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η ETF γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά τώρα το ενδεχόμενο να ελαφρύνει το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η των μεταφορών είναι μία από τις πολιτικές-στόχους. Σε ό,τι αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στις οδικές μεταφορές, ενδέχεται να προταθούν μέτρα σε ό,τι αφορά τα διοικητικά κόστη που σχετίζονται με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Η ETF αξιώνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει τέλος στην άσκηση αυτή αμέσως! Απαιτούμε μέτρα που θα βοηθούν την επιχειρησιακή ενοποίηση στον κλάδο. Απαιτούμε στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δύο τομείς: για να εκσυγχρονίσουν τους στόλους των φορτηγών τους και να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με την κοινωνική νομοθεσία στον κλάδο (χρόνος εργασίας, χρόνος οδήγησης 27

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα

Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2006 Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα Ώρα να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 κοινο μανιφεστο 2014 http://www.ecogreens2014.gr περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη των Οικολογων Πρασινων για τις ευρωεκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Μεταφορές Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ανταγωνιστικά συστήματα μεταφορών για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.9.2001 COM(2001) 370 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

panorama Συνδέσεις για την Ευρώπη inforegio Μεταφορές και περιφερειακή πολιτική Καλοκαίρι 2011

panorama Συνδέσεις για την Ευρώπη inforegio Μεταφορές και περιφερειακή πολιτική Καλοκαίρι 2011 panorama inforegio 38 Καλοκαίρι 2011 Συνδέσεις για την Ευρώπη el Μεταφορές και περιφερειακή πολιτική Περιεχόμενα contents 3 Κύριο άρθρο Dirk Ahner 4-7 Επισκόπηση Ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

People first A new direction for Europe

People first A new direction for Europe People first A new direction for Europe Οι ψηφοφόροι της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια θεμελιώδη πολιτική επιλογή σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Σε μία εποχή που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.11.2006 COM(2006) 708 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα