ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής"

Transcript

1 Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων. Η απολιποπρωτεΐνη αυτή αποτελεί την κύρια πρωτεϊνική συνιστώσα των σωµατιδίων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (DL) του αίµατος. Τα σωµατίδια αυτά είναι αποτελεσµατικοί µεταφορείς λιπιδίων, διότι η πρωτεϊνική συνιστώσα λειτουργεί ως επιφάνεια επαφής µεταξύ των υδρόφοβων λιπιδικών αλυσίδων και του υδάτινου περιβάλλοντος του αίµατος. [Βασισµένο σε συντεταγµένες που έδωσε ο Stephen arvey.] ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

2

3 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών Σχέση των νόσων µε το γονιδίωµα. Οι µελέτες του ανθρώπινου γονιδιώµατος αποκαλύπτουν τις απαρχές νόσων καθώς και άλλα βιοχηµικά µυστήρια. Τα ανθρώπινα χρωµοσώµατα, αριστερά, περιέχουν τα µόρια DA τα οποία αποτελούν το ανθρώπινο γονιδίωµα. Το σχήµα που προκύπτει από τη χρώση των χρωµοσωµάτων επιτρέπει την ταυτοποίηση συγκεκριµένων περιοχών τους. Στα δεξιά είναι ένα διάγραµµα του ανθρώπινου χρωµοσώµατος 7, στο οποίο η ζώνη q31.2 δείχνεται µε ένα βέλος. Ένα γονίδιο στην περιοχή αυτή κωδικεύει µια πρωτεΐνη η οποία, όταν είναι ελαττωµατική, προκαλεί κυστική ίνωση. [(Αριστερά) Alfred Pasieka/Peter Arnold.] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 q31.2 GATTATTTAATGATGATTATGGGAGAATGGAG TAGAGGGTAAAAATTAAGAAGTGGAAGAATTTATT TGTTTAGTTTTTGGATTATGTGGAATTAAAG AAAATATTTTGGTGTTTTATGATGAATATAGATAAG AAGGTATAAAGATGAATAGAAGAG Αυτή η αλυσίδα των γραμμάτων A,, G, και Τ είναι μέρος μιας αλληλουχίας DA. Από τότε που αναπτύχθηκαν βιοχημικές τεχνικές προσδιορισμού της αλληλουχίας DA, πριν από 30 και πλέον χρόνια, έχουν προσδιοριστεί όλες οι αλληλουχίες για γονιδιώματα μιας δωδεκάδας οργανισμών και σύντομα αναμένεται ο προσδιορισμός ακόμη περισσότερων τέτοιων αλληλουχιών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις αλληλουχίες αυτές αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε πολλά και συναρπαστικά ερωτήματα. Παραδείγματος χάριν, ποια γονίδια του δονακίου της χολέρας (Vibrio cholerae) το διαφοροποιούν από τους πιο ήπιους συγγενείς του; Πώς ελέγχεται η ανάπτυξη των πολύπλοκων οργανισμών; Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών από τη σκοπιά της εξέλιξης; Οι μελέτες προσδιορισμού των αλληλουχιών DA μας έχουν φέρει σε ένα μοναδικής σημασίας σημείο στην ιστορία της βιολογίας και, πράγματι, της ίδιας της ανθρωπότητας. Μια σχεδόν πλήρης ταυτοποίηση της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει ήδη επιτευχθεί. Η αλυσίδα των γραμμάτων Α,, G και T με τις οποίες αρχίσαμε αυτό το βιβλίο είναι ένα πολύ μικρό τμήμα της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο έχει μήκος τριών δισεκατομμυρίων γραμμάτων. Αν είχε περιληφθεί ολόκληρη η αλληλουχία, η αρχική πρόταση θα έπιανε περισσότερες από μισό εκατομμύριο σελίδες. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1.1 Το DA καταδεικνύει τη σχέση µεταξύ µορφής και λειτουργίας 1.2 Το ενιαίο των βιοχηµικών διεργασιών είναι το υπόβαθρο της βιολογικής ποικιλοµορφίας 1.3 Οι χηµικοί δεσµοί στη βιοχηµεία 1.4 Βιοχηµεία και ανθρώπινη βιολογία

4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών Δεν μπορούμε να υπερεκτιμήσουμε τη σημασία αυτής της γνώσης. Χρησιμοποιώντας αυτό το αρχέτυπο για το τί σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος, οι επιστήμονες μπορούν να αρχίσουν τον χαρακτηρισμό αλληλουχιών οι οποίες προβλέπουν την εμφάνιση συγκεκριμένων νόσων και ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών. Ένα επακόλουθο της εξέλιξης αυτής θα είναι η ανάπτυξη καλύτερων μέσων για τη διάγνωση και τη θεραπεία νόσων. Τελικά, οι γιατροί θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν τρόπους αποτροπής ή αντιμετώπισης των καρδιακών νοσημάτων ή του καρκίνου, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπ όψιν και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Παρ όλο που ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι ένα τεράστιο βήμα προς την κατανόηση της λειτουργίας των ζώντων οργανισμών, παραμένει να γίνει πάρα πολλή δουλειά. Πού βρίσκονται τα λειτουργικά γονίδια μέσα στην αλληλουχία βάσεων και πώς αλληλεπιδρούν τα γονίδια αυτά μεταξύ τους; Πώς μετατρέπονται οι πληροφορίες που περιέχουν τα γονίδια σε λειτουργικά χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού; Μερικοί από τους στόχους μας στη μελέτη της βιοχημείας είναι να μάθουμε τις έννοιες, τα εργαλεία και τα γεγονότα που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Ζούμε πράγματι σε μια συναρπαστική εποχή, στην απαρχή μιας καινούργιας περιόδου στη βιοχημεία. 1.1 ΤΟ DA ΚΑΤΑ ΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η δομή του DA, συντομογραφίας για το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ, καταδεικνύει μια βασική αρχή που είναι κοινή για όλα τα βιομόρια: τη στενή σχέση μεταξύ δομής και λειτουργίας. Οι αξιοσημείωτες ιδιότητες αυτής της χημικής ουσίας της επιτρέπουν να λειτουργεί ως ένα πολύ αποτελεσματικό και στιβαρό όχημα για την αποθήκευση πληροφοριών. Αρχίζουμε με την εξέταση της ομοιοπολικής δομής του DA και την προέκτασή της στις τρεις διαστάσεις Το DA κατασκευάζεται από τέσσερις δοµικούς λίθους Το DA είναι ένα γραμμικό πολυμερές το οποίο αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά μονομερή. Έχει έναν καθορισμένο κορμό από τον οποίο προβάλλουν διάφοροι υποκαταστάτες (Eικόνα 1.1). Ο κορμός δομείται από επαναλαμβανόμενες μονάδες σακχάρου-φωσφορικού. Τα σάκχαρα είναι μόρια δεοξυριβόζης, από την οποία το DA έχει πάρει το όνομά του. Κάθε μόριο δεοξυριβόζης είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένο με μία από τέσσερις πιθανές βάσεις: αδενίνη (Α), κυτοσίνη (), γουανίνη (G) και θυμίνη (Τ) A ÂÓ ÓË (A) K ÙÔÛ ÓË () Ô Ó ÓË (G) Ì ÓË (T) Όλες αυτές οι βάσεις είναι επίπεδες, διαφέρουν όμως σημαντικά μεταξύ τους σε άλλα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, τα μονομερή του DA αποτελούνται από μια μονάδα σακχάρου-φωσφορικού, με μία από τις τέσσερις βάσεις συνδεδεμένη στο σάκχαρο. Αυτές οι βάσεις είναι δυνατόν να βρίσκονται με οποιαδήποτε σειρά κατά μήκος της αλυσίδας του DA. Η αλληλουχία των βάσεων αυτών είναι ακριβώς εκείνη που απεικονίζεται στην αρχή του κεφαλαίου. Παραδείγ-

5 ÛË 1 ÛË 2 ÛË 3 P P P Î ÚÔ ºˆÛÊÔÚÈÎfi 5 DA: Mορφή και λειτουργία EIKA 1.1 Οµοιοπολική δοµή του DA. Κάθε µονάδα του πολυµερούς αποτελείται από ένα σάκχαρο (δεοξυριβόζη), ένα φωσφορικό ανιόν και µια µεταβλητή βάση που προβάλλει από τον κορµό σακχάρου-φωσφορικού. ματος χάριν, η πρώτη βάση στην αλληλουχία είναι G (γουανίνη), η δεύτερη είναι Α (αδενίνη) κ.ο.κ. Η αλληλουχία των βάσεων κατά μήκος της αλυσίδας του DA αποτελεί τις γενετικές πληροφορίες τις οδηγίες δηλαδή για την παραγωγή συγκεκριμένων πρωτεϊνών, οι οποίες με τη σειρά τους ενορχηστρώνουν τη σύνθεση μιας πλειάδας βιομορίων που συγκροτούν κύτταρα και τελικά οργανισμούς ύο µονές αλυσίδες του DA συνδυάζονται για να σχηµατίσουν τη διπλή έλικα Τα περισσότερα μόρια του DA δεν αποτελούνται από μία αλλά από δύο αλυσίδες (Eικόνα 1.2). Πώς είναι τοποθετημένες αυτές οι δύο αλυσίδες στον χώρο, η μία σε σχέση με την άλλη; Το 1953 οι James Watson και Francis rick βρήκαν τη διάταξη των δύο αλυσίδων και πρότειναν μια λύση για την τριδιάστατη δομή των μορίων του DA. Αυτή η δομή είναι μια διπλή έλικα που αποτελείται από δύο διαπλεκόμενες αλυσίδες σε τέτοια διάταξη ώστε ο κορμός σακχάρου-φωσφορικού να βρίσκεται στο εξωτερικό και οι βάσεις στο εσωτερικό. Το κλειδί στη δομή αυτή είναι ότι οι βάσεις σχηματίζουν συγκεκριμένα ζεύγη βάσεων (bp) τα οποία συγκρατούνται μέσω δεσμών υδρογόνου (Εδάφιο 1.3.1): η αδενίνη ζευγαρώνει με τη θυμίνη (Α Τ) και η γουανίνη με την κυτοσίνη (G ), όπως φαίνεται στην A ÂÓ ÓË (A) 3 Ì ÓË (T) Eικόνα 1.3. Οι δεσμοί υδρογόνου είναι πολύ ασθενέστεροι από τους ομοιοπολικούς δεσμούς, όπως, π.χ., εκείνους άνθρακα-άνθρακα ή άνθρακα-αζώτου, οι οποίοι καθορίζουν τις δομές των συγκεκριμένων βάσεων. Τέτοιοι ασθενείς δεσμοί είναι καθοριστικοί για τα βιοχημικά συστήματα: είναι αρκετά ασθενείς ώστε να μπορούν να διασπαστούν κατά τη διάρκεια μιας βιοχημικής διεργασίας, αλλά είναι αρκετά ισχυροί, όταν υπάρχει πληθώρα από αυτούς σε ένα σύστημα, ώστε να μπορούν να σταθεροποιούν δεδομένες δομές όπως τη διπλή έλικα. Η δομή που προτάθηκε από τους Watson και rick έχει δύο ιδιότητες κεφαλαιώδους σημασίας για τον ρόλο του DA ως του γενετικού υλικού. Πρώτον, η δομή είναι συμβατή με την οποιαδήποτε αλληλουχία βάσεων. Τα ζεύγη βάσεων έχουν ουσιαστικά το ίδιο σχήμα (Eικόνα 1.4) και συνεπώς ταιριάζουν πολύ καλά στο κέντρο της διπλής έλικας. Δεύτερον, λόγω των συγκεκριμένων ζευγών, η αλληλουχία των βάσεων στη μία αλυσίδα καθορίζει απόλυτα την αλληλουχία των βάσεων στην άλλη αλυσίδα. Όπως τόσο χαρακτηριστικά έγραψαν οι Ô Ó ÓË (G) K ÙÔÛ ÓË () EIKA 1.2 Η διπλή έλικα. Η δοµή διπλής έλικας του DA που προτάθηκε από τους Watson και rick. Οι κορµοί σακχάρου-φωσφορικού των δύο αλυσίδων είναι µε µπλε και κόκκινο χρώµα ενώ οι βάσεις είναι µε πράσινο, πορφυρό, πορτοκαλί και κίτρινο. EIKA 1.3 Ζεύγη βάσεων σύµφωνα µε τους Watson και rick. Η αδενίνη ζευγαρώνει µε την θυµίνη (Α Τ) και η γουανίνη µε την κυτοσίνη (G ). Οι διακεκοµµένες γραµµές αντιπροσωπεύουν δεσµούς υδρογόνου. K ÚÈÔ ÔÚÌfi ÎÔÚÌfi ÔÚÌfi K ÚÈÔ ÎÔÚÌfi EIKA 1.4 Ζευγάρωµα βάσεων στο DA. Τα ζεύγη βάσεων Α Τ (µπλε) και G (κόκκινο) φαίνονται το ένα επάνω στο άλλο. Τα ζεύγη βάσεων σύµφωνα µε τους Watson και rick έχουν τις ίδιες συνολικές διαστάσεις και το ίδιο σχήµα, πράγµα που τα επιτρέπει να ταιριάζουν άνετα µέσα στη διπλή έλικα.

6 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών ÂÔ- Û ÓÙÂıÂÈÌ ÓÂ Ï Û Â T A G A G G T G G A T T A T A G Watson και rick, «δεν διέλαθε της προσοχής μας ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός ζευγών (βάσεων) που έχουμε προτείνει, αυτόματα εισηγείται και έναν πιθανό μηχανισμό αντιγραφής του γενετικού υλικού». Άρα, αν η διπλή έλικα του DA χωριστεί σε δύο μονές αλυσίδες, κάθε αλυσίδα μπορεί να λειτουργήσει ως εκμαγείο για την παραγωγή και της δεύτερης αλυσίδας της έλικας μέσω του σχηματισμού συγκεκριμένων ζευγών βάσεων (Eικόνα 1.5). Η τριδιάστατη δομή του DA καταδεικνύει υπέροχα τη στενή σχέση μεταξύ μοριακής δομής και λειτουργίας Το RA είναι το ενδιάµεσο µόριο στη ροή των γενετικών πληροφοριών EIKA 1.5 Αντιγραφή του DA. Αν ένα µόριο DA χωριστεί σε δύο µονές αλυσίδες, κάθε αλυσίδα µπορεί να λειτουργήσει ως εκµαγείο για την παραγωγή και της δεύτερης αλυσίδας. G PÈ fi Ë Ú Î ÏË (U) Ένα σημαντικό νουκλεϊκό οξύ εκτός από το DA είναι το ριβονουκλεϊκό οξύ (RA). Μερικοί ιοί χρησιμοποιούν το RA ως το γενετικό υλικό τους, ενώ ακόμη και οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό το DA, πρέπει πρώτα να μετατρέψουν τις γενετικές πληροφορίες σε μορφή RA ώστε αυτές να είναι προσβάσιμες ή λειτουργικές. Δομικά, το RA έχει αρκετές ομοιότητες με το DA. Είναι ένα γραμμικό πολυμερές που αποτελείται από έναν περιορισμένο αριθμό επαναλαμβανόμενων μονομερών, το κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από σάκχαρο, φωσφορικό και μια βάση. Το σάκχαρο είναι η ριβόζη αντί της δεοξυριβόζης (γι αυτό και RA) και μία από τις τέσσερις βάσεις είναι η ουρακίλη (U) αντί της θυμίνης (Τ). Σε αντίθεση με το DA, το RA υπάρχει συνήθως ως μονή αλυσίδα, παρ όλο που πολλά τμήματα ενός μορίου RΝΑ μπορεί να είναι δίκλωνα, με την G να ζευγαρώνει κυρίως με την και την Α με την U. Το ζευγάρωμα βάσεων αυτής της μορφής παράγει μόρια RΝΑ με πολύπλοκες δομές και σύνθετες δραστικότητες, συμπεριλαμβανομένης της κατάλυσης. Το RA έχει τρεις βασικούς ρόλους στο κύτταρο. Πρώτον, λειτουργεί ως ενδιάμεσο στη ροή των γενετικών πληροφοριών από το DA στις πρωτεΐνες, τα κατ εξοχήν λειτουργικά μόρια του κυττάρου. Το DA αντιγράφεται σε αγγελιαφόρο RA (mra) και το mra μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Δεύτερον, μόρια RA λειτουργούν ως προσαρμοστές, μεταφράζοντας τις πληροφορίες στην αλληλουχία νουκλεοτιδίων του mra σε πληροφορίες οι οποίες καθορίζουν την αλληλουχία των συστατικών των πρωτεϊνών. Τέλος, μόρια RA είναι σημαντικές λειτουργικές συνιστώσες των μοριακών μηχανών που ονομάζονται ριβοσώματα και επιτελούν τη διεργασία της μετάφρασης. Όπως θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο 2, η μοναδική θέση του RA μεταξύ της αποθήκευσης των γενετικών πληροφοριών στο DA και της λειτουργικής έκφρασης των πληροφοριών αυτών ως πρωτεϊνών, καθώς και η δυνατότητά του να συνδυάσει γενετικές και καταλυτικές ικανότητες, αποτελούν ενδείξεις ότι το RΝΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής Οι πρωτεΐνες, που κωδικεύονται από τα νουκλεϊκά οξέα, επιτελούν τις περισσότερες λειτουργίες του κυττάρου Ένας σημαντικός ρόλος για πολλές αλληλουχίες DA είναι να κωδικεύσουν αλληλουχίες πρωτεϊνών, των εργατριών της κυψέλης που λέγεται κύτταρο, συμμετέχοντας ουσιαστικά σε όλες τις διεργασίες του. Ορισμένες πρωτεΐνες είναι σημαντικά δομικά στοιχεία του κυττάρου, ενώ άλλες είναι ειδικοί καταλύτες (ονομάζονται ένζυμα) που προάγουν την περάτωση χημικών αντιδράσεων. Όπως και τα DA και RA, οι πρωτεΐνες είναι γραμμικά πολυμερή. Είναι όμως αρκετά πιο πολύπλοκες από τα νουκλεϊκά οξέα, αφού αποτελούνται από είκοσι (αντί τέσσερις) διαφορετικούς δομικούς λίθους που ονομάζονται αμινοξέα. Οι λειτουργικές ιδιότητες των πρωτεϊνών, όπως και εκείνες άλλων βιομο-

7 DA: Mορφή και λειτουργία AÏÏËÏÔ ÌÈÓÔÍ ˆÓ AÏÏËÏÔ ÌÈÓÔÍ ˆÓ 2 EIKA 1.6 Αναδίπλωση µιας πρωτεΐνης. Η τριδιάστατη δοµή µιας πρωτεΐνης, ενός γραµµικού πολυµερούς αµινοξέων, καθορίζεται από την αλληλουχία των αµινοξέων της. ρίων καθορίζονται από την τριδιάστατη δομή τους. Οι πρωτεΐνες έχουν μια πολύ σημαντική ιδιότητα: μια πρωτεΐνη αναδιπλώνεται αυθόρμητα σε μια πολύπλοκη και καλά καθορισμένη τριδιάστατη δομή, η οποία υπαγορεύεται απόλυτα από την αλληλουχία αμινοξέων στην αλυσίδα της (Eικόνα 1.6). Η αυθόρμητη αναδίπλωση των πρωτεϊνών αποτελεί τη μετάβαση από τον μονοδιάστατο κόσμο των πληροφοριών που περιέχονται σε αλληλουχίες, στον τριδιάστατο κόσμο της βιολογικής λειτουργίας. Αυτή η αξιοθαύμαστη ικανότητα των πρωτεϊνών να συγκροτούνται σε πολύπλοκες δομές είναι υπεύθυνη για τον καθοριστικό ρόλο τους στη βιοχημεία. Πώς λοιπόν μεταφράζεται μια αλληλουχία βάσεων στο DA σε αλληλουχία αμινοξέων κατά μήκος μιας πρωτεϊνικής αλυσίδας; Θα εξετάσουμε αυτό το ζήτημα λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο, το σημαντικό όμως εύρημα είναι ότι τρεις βάσεις κατά μήκος της αλυσίδας DA/RA κωδικεύουν ένα αμινοξύ. Η συγκεκριμένη αντιστοιχία μεταξύ ενός συνδυασμού τριών βάσεων και κάποιου από τα 20 αμινοξέα ονομάζεται γενετικός κώδικας. Όπως η χρήση του DA ως γενετικού υλικού είναι ουσιαστικά καθολική, έτσι και ο γενετικός κώδικας: οι ίδιες αλληλουχίες τριών βάσεων κωδικεύουν τα ίδια αμινοξέα σε όλες τις μορφές της ζωής, από τους μικροοργανισμούς μέχρι τους πολύπλοκους πολυκύτταρους οργανισμούς, όπως είναι ο άνθρωπος. Η γνώση των δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων των πρωτεϊνών είναι τελείως απαραίτητη για την κατανόηση της σημασίας των αλληλουχιών στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Παραδείγματος χάριν, η αλληλουχία στην αρχή του κεφαλαίου αυτού αντιστοιχεί σε μια περιοχή του γονιδιώματος που διαφέρει σε άτομα που εμφανίζουν την κληρονομούμενη κυστική ίνωση. Η πιο κοινή μετάλλαξη που προκαλεί κυστική ίνωση είναι η απώλεια τριών διαδοχικών θυμινών από την αλληλουχία του γονιδίου, ώστε να χαθεί ένα αμινοξύ σε μια πρωτεϊνική αλυσίδα μήκους 1480 αμινοξέων. Αυτή η φαινομενικά αθώα διαφορά απώλεια 1 αμινοξέος από σχεδόν 1500 προκαλεί μια κατάσταση που απειλεί τη ζωή του ατόμου-φορέα. Ποια είναι η κανονική λειτουργία της πρωτεΐνης που κωδικεύεται από το γονίδιο αυτό; Ποιες ιδιότητες της πρωτεΐνης αυτής αναιρούνται λόγω αυτού του φαινομενικά αθώου ελαττώματος; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις αυτές για να επινοήσουμε νέες αγωγές κατά της νόσου; Οι ερωτήσεις αυτές ανήκουν στη σφαίρα μελέτης της βιοχημείας. Η γνώση των αλληλουχιών του ανθρώπινου γονιδιώματος θα επιταχύνει τον ρυθμό με τον οποίο γίνονται οι συσχετισμοί μεταξύ αλληλουχιών DA και νόσων καθώς και μεταξύ άλλων ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Όμως, οι συσχετισμοί αυτοί θα είναι σχεδόν χωρίς νόημα, αν δεν χρησιμοποιηθεί η απαραίτητη βιοχημική γνώση ώστε να ερμηνευθούν και να γίνει η αρμόζουσα αξιοποίησή τους. Κυστική ίνωση Νόσος που προκαλείται από τη µειωµένη έκκριση υγρού και άλατος από µια µεταφορική πρωτεΐνη που ονοµάζεται ινοκυστικός ρυθµιστής της µεµβρανικής αγωγιµότητας (FTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Ως αποτέλεσµα της βλάβης αυτής παρεµποδίζεται η έκκριση από το πάγκρεας και συσσωρεύεται πηκτή και αφυδατωµένη βλέννα στους πνεύµονες, γεγονός που οδηγεί σε χρόνιες πνευµονικές λοιµώξεις.

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών EIKA 1.7 Η ποικιλοµορφία των ζώντων οργανισµών. Οι διαφορετικές µορφολογίες των τριών οργανισµών που φαίνονται στις φωτογραφίες ένα φυτό (ο πράσινος ελλέβορος) και δύο ζώα (ο αχινός και η γάτα) ίσως παραπέµπουν στο ότι δεν έχουν τίποτε κοινό µεταξύ τους. Εµφανίζουν όµως ένα αξιοσηµείωτο κοινό σύνολο βιοχηµικών µηχανισµών που αποτελεί ένδειξη για την κοινή καταγωγή τους. [(Αριστερά και δεξιά) John Dudak/Phototake, (κέντρο) Jeffrey L. Rotman/Peter Arnold.] 1.2 ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ Η θαυμαστή ποικιλομορφία των ζώντων οργανισμών (Eικόνα 1.7) κρύβει εκπληκτικές ομοιότητες. Η κοινή χρήση του DA και του γενετικού κώδικα από όλους τους οργανισμούς υπογραμμίζει μια από τις εκπληκτικότερες ανακαλύψεις του περασμένου αιώνα συγκεκριμένα ότι οι ζώντες οργανισμοί έχουν αξιοσημείωτες ομοιότητες στο μοριακό επίπεδο. Όλοι οι οργανισμοί δομούνται από παρόμοια μοριακά συστατικά τα οποία εμφανίζουν σχετικά μικρές διαφορές από έναν οργανισμό στον άλλο. Αυτή η ομοιομορφία στο μοριακό επίπεδο αποκαλύπτει ότι όλοι οι οργανισμοί στη Γη έχουν προκύψει από έναν κοινό πρόγονο. Ένας πυρήνας από απαραίτητες βιοχημικές διεργασίες, κοινές για όλους τους οργανισμούς, εμφανίστηκε πολύ νωρίς κατά την εξέλιξη της ζωής. Η ποικιλομορφία των ζώντων οργανισμών στον σύγχρονο κόσμο έχει δημιουργηθεί από εξελικτικές διεργασίες οι οποίες επέδρασαν σε αυτόν τον πυρήνα βιοχημικών διεργασιών για εκατομμύρια, ή ακόμη, δισεκατομμύρια χρόνια. Όπως θα δούμε κατ επανάληψη, η δημιουργία ποικιλομορφίας στους οργανισμούς πολύ συχνά έχει προκύψει από την προσαρμογή των υπαρχόντων βιοχημικών στοιχείων σε καινούργιους ρόλους, παρά από την ανάπτυξη θεμελιακά νέας βιοχημικής τεχνολογίας. Η εκπληκτική ομοιομορφία της ζωής στο μοριακό επίπεδο προσφέρει στον φοιτητή της βιοχημείας μια ιδιαίτερα καθαρή άποψη για την ουσία των βιολογικών διεργασιών, η οποία έχει εφαρμογή σε όλους τους οργανισμούς, από τον άνθρωπο μέχρι και τους απλούστερους μικροοργανισμούς. EIKA 1.8 Το δένδρο της ζωής. Από την ανάλυση των αλληλουχιών βάσεων στο DA, µπορεί να καταρτιστεί µια πιθανή εξελικτική πορεία από ένα κοινό προγονικό κύτταρο σε µια ποικιλία ειδών που υπάρχουν στον σηµερινό κόσµο. Escherichia BAKTPIA EYKAPYA APXAIA Salmonella Bacillus ÕÓıÚˆappleÔ Saccharomyces Zea Με βάση τα βιοχημικά χαρακτηριστικά τους, οι ποικίλοι οργανισμοί στον σύγχρονο κόσμο είναι δυνατόν να χωριστούν σε τρεις θεμελιώδεις ομάδες, που ονομάζονται επικράτειες (domains): τα ευκάρυα (ευκαρυωτικά), τα βακτήρια (πρώην ευβακτήρια) και τα αρχαία (πρώην αρχαιοβακτήρια). Τα ευκάρυα απαρτίζονται από όλους τους μακροσκοπικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, καθώς και από πολλούς μικροσκοπικούς οργανισμούς, όπως είναι οι ζυμομύκητες. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό των ευκαρυωτικών οργανισμών είναι η παρουσία ενός πολύ καλά καθορισμένου πυρήνα μέσα σε κάθε κύτταρο. Μονοκύτταροι οργανισμοί που δεν έχουν πυρήνα, όπως π.χ. τα βακτήρια, ονομάζονται προκαρυωτικοί. Οι οργανισμοί αυτοί ταξινομήθηκαν εκ νέου σε δύο χωριστές επικράτειες μετά την ανακάλυψη του arl Woese το 1997 ότι ορισμένοι βακτηριοειδείς οργανισμοί είναι αρκετά διαφορετικοί από τα καλώς χαρακτηρισμένα βακτηριακά είδη. Οι οργανισμοί αυτοί, που θεωρείται σήμερα ότι απέκλιναν αρκετά από τα βακτήρια στην αρχή της εξέλιξης, είναι τα αρχαία. Οι εξελικτικές πορείες από έναν κοινό πρόγονο μέχρι τους σύγχρονους οργανισμούς εί- Methanocuccus Archaeoglobus alobacterium

9 ναι δυνατόν να αναπτυχθούν και να αναλυθούν με βάση τις βιοχημικές πληροφορίες για κάθε οργανισμό. Μια τέτοια πορεία φαίνεται στην Εικόνα 1.8. Εξετάζοντας τη βιοχημεία στο πλαίσιο του δένδρου της ζωής, μπορούμε συχνά να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο συγκεκριμένα μόρια ή διεργασίες βοήθησαν οργανισμούς να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένους τρόπους ζωής ή περιβάλλοντα. Μπορούμε μάλιστα να θέσουμε το ερώτημα όχι μόνον ποιες βιοχημικές διεργασίες είχαν λάβει χώρα, αλλά και γιατί συγκεκριμένες στρατηγικές εμφανίστηκαν στην πορεία της εξέλιξης. Εκτός από το να αποτελούν πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια, οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα συχνά παρέχουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τη βιοχημεία των σύγχρονων ζώντων οργανισμών. 9 Οι χηµικοί δεσµοί στη βιοχηµεία 1.3 ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Η ουσία των βιολογικών διεργασιών η βάση, δηλαδή, της ομοιότητας των ζώντων οργανισμών είναι στην πιο θεμελιώδη σημασία της οι μοριακές αλληλεπιδράσειςø με άλλα λόγια, οι χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ μορίων. Η βιοχημεία είναι η χημεία που εμφανίζεται μέσα στους ζώντες οργανισμούς. Για να κατανοήσουμε πραγματικά τη βιοχημεία πρέπει να κατανοήσουμε τον σχηματισμό των χημικών δεσμών. Κάνουμε εδώ μια ανασκόπηση των δεσμών οι οποίοι είναι σημαντικοί για τις βιοχημικές ουσίες καθώς και τους μετασχηματισμούς των δεσμών αυτών. Οι πιο ισχυροί δεσμοί που υπάρχουν στις βιοχημικές ουσίες είναι οι ομοιοπολικοί δεσμοί, όπως είναι οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων που διατηρούν ως ένα μόριο τις αζωτούχες βάσεις της Εικόνας 1.3. Ο ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται από το μοίρασμα ενός ζεύγους ηλεκτρονίων μεταξύ γειτονικών ατόμων. Ένας συνήθης ομοιοπολικός δεσμός άνθρακα-άνθρακα ( ) έχει μήκος δεσμού 1,54 Å και ενέργεια δεσμού 85 kcal mol 1 (356 kj mol 1 ). Επειδή η ενέργεια αυτή είναι σχετικά μεγάλη, χρειάζεται αρκετή ενέργεια για τη διάσπαση ομοιοπολικών δεσμών. Σε περιπτώσεις που δύο άτομα μοιράζονται περισσότερα του ενός ζεύγη ηλεκτρονίων, σχηματίζονται πολλαπλοί ομοιοπολικοί δεσμοί. Παραδείγματος χάριν, τρεις βάσεις στην Εικόνα 1.3 περιέχουν διπλό δεσμό άνθρακα-οξυγόνου (=). Οι δεσμοί αυτοί είναι ακόμη πιο ισχυροί από τους απλούς δεσμούς, με ενέργεια περίπου 175 kcal mol 1 (732 kj mol 1 ). Για ορισμένα μόρια μπορεί να υπάρξουν περισσότερα του ενός σχήματα ομοιοπολικών δεσμών. Παραδείγματος χάριν, το βενζόλιο μπορεί να γραφτεί κατά δύο ισοδύναμους τρόπους που ονομάζονται δομές συντονισμού. Η πραγματική δομή του βενζολίου είναι η συνισταμένη αυτών των δύο δομών. Κάθε μόριο που μπορεί να γραφτεί ως η συνισταμένη δύο ή περισσότερων δομών συντονισμού περίπου ίδιας ενέργειας η κάθε μία, έχει μεγαλύτερη σταθερότητα από ό,τι μόρια χωρίς πολλαπλές δομές συντονισμού. Άρα, λόγω των δομών συντονισμού το βενζόλιο είναι ασυνήθιστα σταθερό μόριο. ι χημικές αντιδράσεις αφορούν τη διάσπαση και τον σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών. Η ροή ηλεκτρονίων κατά την πορεία μιας αντίδρασης μπορεί να απεικονιστεί με καμπύλα βέλη, μια μέθοδος αναπαράστασης που ονομάζεται «σπρώξιμο βελών». Κάθε βέλος αντιπροσωπεύει ένα ζεύγος ηλεκτρονίων. ÔÌ Û ÓÙÔÓÈÛÌÔ ÙÔ ÂÓ ÔÏ Ô +

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών q 1 q 2 fiùë ÂÛÌÔ ÚÔÁfiÓÔ δ δ + δ ÎÙË ÂÛÌÔ ÚÔÁfiÓÔ EIKA 1.9 εσµοί υδρογόνου µε τη συµµετοχή ατόµων αζώτου και οξυγόνου. Φαίνονται οι θέσεις των µερικών φορτίων (δ + και δ ). r Στις αντιστρεπτές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των βιοµορίων µεσολαβούν τρία είδη µη οµοιοπολικών δεσµών ι άμεσα αντιστρεπτές μη ομοιοπολικές μοριακές αλληλεπιδράσεις βρίσκονται στο κέντρο του χορού της ζωής. Τέτοιες ασθενείς μη ομοιοπολικές δυνάμεις παίζουν σημαντικούς ρόλους στην πιστή αντιγραφή του DA, την αναδίπλωση των πρωτεϊνών σε περίπλοκα τριδιάστατα σχήματα, την εξειδικευμένη αναγνώριση υποστρωμάτων από ένζυμα και την ανίχνευση μοριακών σημάτων. Πράγματι, όλες οι βιολογικές δομές και διεργασίες εξαρτώνται τόσο από τις μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις όσο και από τις ομοιοπολικές. ι τρεις βασικοί μη ομοιοπολικοί δεσμοί είναι οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (electrostatic interactions), οι δεσμοί υδρογόνου (hydrogen bonds) και οι αλληλεπιδράσεις van der Waals. Διαφέρουν μεταξύ τους στη διαμόρφωση, την ένταση και την εξειδίκευση. Aκόμη, οι δεσμοί αυτοί επηρεάζονται σημαντικά, αν και με διαφορετικό τρόπο ο κάθε ένας, από την ύπαρξη νερού. Aς δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά τους. 1. λεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Mια ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση εξαρτάται από τα ηλεκτρικά φορτία των ατόμων. ενέργεια μιας ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης δίνεται από τον νόμο του oulomb: Ε = kq 1 q 2 /Dr όπου Ε είναι η ενέργεια, q 1 και q 2 είναι τα φορτία των δύο ατόμων (σε μονάδες ηλεκτρονικού φορτίου), r είναι η απόσταση μεταξύ τους (σε angstroms), D είναι η διηλεκτρική σταθερά του μέσου και k μια σταθερά (ίση με 332, για να προκύψει ενέργεια σε kcal mol 1, ή 1389, για να προκύψει ενέργεια σε kj mol 1 ). Άρα η ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ατόμων τα οποία έχουν φορτία +1 και 1 και απέχουν μεταξύ τους 3 Å σε υδάτινο περιβάλλον (όπου η διηλεκτρική σταθερά ισούται με 80), έχει ενέργεια ίση με 1,4 kcal mol 1 (5,9 kj mol 1 ). 2. Δεσμοί υδρογόνου. Οι δεσμοί υδρογόνου είναι σχετικά ασθενείς αλληλεπιδράσεις οι οποίες μολαταύτα είναι κρίσιμες για βιολογικά μακρομόρια όπως είναι οι πρωτεΐνες και το DA. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι επίσης υπεύθυνες για πολλές από τις ιδιότητες του νερού οι οποίες το καθιστούν έναν ιδιαίτερα πολυσχιδή διαλύτη. Σε έναν δεσμό υδρογόνου, ένα άτομο υδρογόνου μοιράζεται μεταξύ δύο άλλων σχετικά ηλεκτροαρνητικών ατόμων, όπως π.χ. οξυγόνου και αζώτου. Ο δότης δεσμού υδρογόνου είναι η ομάδα εκείνη που περιέχει τόσο το άτομο υδρογόνου όσο και το άτομο στο οποίο το υδρογόνο είναι πιο σθεναρά δεσμευμένο. Αντίθετα, ο δέκτης δεσμού υδρογόνου είναι το άτομο με την ασθενέστερη δέσμευση στο υδρογόνο (Eικόνα 1.9). ι δεσμοί υδρογόνου είναι ουσιαστικά ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Το σχετικά πιο ηλεκτροαρνητικό άτομο στο οποίο το υδρογόνο είναι δεσμευμένο ομοιοπολικά έλκει τα ηλεκτρόνια του δεσμού μακριά από το άτομο υδρογόνου, ώστε το τελευταίο να αναπτύσσει μερικώς θετικό φορτίο (δ + ). Άρα μπορεί να αλληλεπιδράσει ηλεκτροστατικά με άτομο το οποίο έχει μερικώς αρνητικό φορτίο (δ ). ι δεσμοί υδρογόνου είναι πολύ ασθενέστεροι από τους ομοιοπολικούς δεσμούς. Οι ενέργειές τους κυμαίνονται από 1-3 kcal mol 1 (4-13 kj mol 1 ) σε σύγκριση με τα περίπου 100 kcal mol 1 (418 kj mol 1 ) για ομοιοπολικό δεσμό άνθρακα-υδρογόνου. Tο μήκος ενός δεσμού υδρογόνου είναι κάπως μεγαλύτερο από εκείνο του ομοιοπολικού δεσμού. Τα μήκη των δεσμών υδρογόνου (από το άτομο υδρογόνου) κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 2,6 Å. Άρα, σε έναν δεσμό υδρογόνου τα δύο άτομα εκτός του ατόμου υδρογόνου έχουν μεταξύ τους απόσταση από 2,4 έως 3,5 Å. ι πιο ισχυροί δεσμοί υδρογόνου έχουν την τάση να είναι σχεδόν ευθείς, δηλαδή τα άτομα του υδρογόνου, του δότη και του δέκτη δεσμού υδρογόνου βρίσκονται σε ευθεία γραμμή.

11 3. Αλληλεπιδράσεις van der Waals. Η βάση των αλληλεπιδράσεων van der Waals είναι το ότι η κατανομή των ηλεκτρονικών φορτίων γύρω από ένα άτομο αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Σε μια δεδομένη στιγμή, η κατανομή του φορτίου δεν είναι απολύτως συμμετρική. Aυτή η πρόσκαιρη ασύμμετρη κατανομή ηλεκτρονικών φορτίων γύρω από ένα άτομο προκαλεί, μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, μια συμπληρωματική ασυμμετρία στην κατανομή ηλεκτρονίων γύρω από τα γειτονικά του άτομα. συνεπαγόμενη έλξη μεταξύ ενός ζεύγους ατόμων αυξάνεται καθώς αυτά πλησιάζουν, μέχρι να φθάσουν στην απόσταση επαφής van der Waals (Eικόνα 1.10). Σε αποστάσεις μικρότερες από αυτήν αναπτύσσονται πολύ ισχυρές απωστικές δυνάμεις, διότι τα εξωτερικά νέφη των ηλεκτρονίων αλληλοεπικαλύπτονται. ενέργεια που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση van der Waals είναι πολύ μικρή. Οι συνήθεις αλληλεπιδράσεις συνεισφέρουν 0,5 έως 1,0 kcal mol 1 (από 2-4 kj mol 1 ) ανά ζεύγος ατόμων. Ωστόσο, όταν οι επιφάνειες δύο μεγάλων μορίων πλησιάζουν, τότε ένας μεγάλος αριθμός ατόμων είναι σε επαφή van der Waals μεταξύ τους, οπότε η προκύπτουσα ενέργεια, αθροιζόμενη για πολλά ζεύγη ατόμων, μπορεί να είναι σημαντική Οι ιδιότητες του νερού επηρεάζουν τις ικανότητες των βιοµορίων για σχηµατισµό δεσµών EÓ ÚÁÂÈ ŒÏÍË ÕappleˆÛË fiùë ÚÔÁfiÓÔ 0 11 Οι χηµικοί δεσµοί στη βιοχηµεία 0,9 Å 2,0 Å 180 ÎÙË ÚÔÁfiÓÔ applefiûù ÛË Âapple Ê van der Waals AapplefiÛÙ ÛË Οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις είναι τα κατ εξοχήν μέσα με τα οποία τα μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ένζυμα με τα υποστρώματά τους, ορμόνες με τους υποδοχείς τους, αντισώματα με τα αντιγόνα τους. Η ισχύς και η εξειδίκευση των ασθενών αλληλεπιδράσεων εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη φύση του μέσου στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Ας σημειωθεί ότι η πλειονότητα των βιολογικών αλληλεπιδράσεων λαμβάνουν χώρα στο νερό. Δύο ιδιότητες του νερού είναι ιδιαίτερα σημαντικές από βιολογική άποψη. 1. Tο νερό είναι πολικό μόριο. Tο σχήμα του μορίου είναι τριγωνικό και όχι ευθύγραμμο και, επομένως, υπάρχει ασύμμετρη κατανομή φορτίων. πυρήνας του οξυγόνου έλκει ηλεκτρόνια μακριά από τους πυρήνες του υδρογόνου και αφήνει την περιοχή γύρω από τους πυρήνες θετικά φορτισμένη. Έτσι, το μόριο του ύδατος είναι μια ηλεκτρικά πολωμένη ένωση. EIKA 1.10 Η ενέργεια µιας αλληλεπίδρασης van der Waals κατά την προσέγγιση δύο ατό- µων. Η ενέργεια έχει την πιο ευνοϊκή τιµή όταν η απόσταση µεταξύ των πυρήνων ισούται µε την απόσταση (ακτίνα) επαφής van der Waals. Η προσέγγιση των ατόµων σε απόσταση µικρότερη από αυτήν οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της ενέργειας λόγω των απώσεων µεταξύ ηλεκτρονίων Tο νερό έχει πολύ μεγάλη συνοχή. Τα μόρια του ύδατος αλληλεπιδρούν σθεναρά μέσω δεσμών υδρογόνου. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι εμφανείς στη δομή του πάγου (Eικόνα 1.11). Η δομή διατηρείται μέσω δικτύων δεσμών υδρογόνου. Tο νερό στην υγρή κατάσταση εμφανίζει παρόμοιες αλληλεπιδράσεις, εξηγώντας έτσι τη συνεκτικότητα του νερού, αν και στην κατάσταση αυτή έχουν διασπαστεί κάποιοι δεσμοί υδρογόνου. Η πολύ υψηλή συνεκτικότητα του νερού επηρεάζει εντυπωσιακά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων σε υδάτινα διαλύματα. Ποια είναι η επίδραση των ιδιοτήτων του νερού στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις που συζητήσαμε στο Εδάφιο 1.3.1; πολικότητα και η δυνατότητα του νερού να σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου επιτρέπουν στο μόριο ύδατος να αλληλεπιδρά πολύ εύκολα με άλλα μόρια. Tο νερό είναι ένας εκπληκτικός διαλύτης για πολικά μόρια. λόγος είναι ότι το νερό αποδυναμώνει τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις και τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ πολικών μορίων με το να συναγωνίζεται τις θέσεις της μεταξύ τους έλξης. Παραδείγματος χάριν, ας σκεφθούμε τη δράση του νε- EIKA 1.11 οµή του πάγου. εσµοί υδρογόνου (που φαίνονται εδώ ως διακεκοµµένες γραµµές) σχηµατίζονται µεταξύ µορίων ύδατος.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών ρού στη δημιουργία δεσμού υδρογόνου μεταξύ καρβονυλίου και αμιδικής ομάδας. Tο άτομο υδρογόνου ενός μορίου ύδατος μπορεί να αντικαταστήσει το αμιδικό υδρογόνο ως δότης δεσμού υδρογόνου, ενώ το άτομο οξυγόνου του μορίου του ύδατος μπορεί να αντικαταστήσει το καρβονυλικό οξυγόνο ως δέκτης δεσμού υδρογόνου. Eπομένως, ένας ισχυρός δεσμός υδρογόνου μεταξύ μιας ομάδας και μιας ομάδας σχηματίζεται μόνον αν απομακρυνθεί το νερό. Η διηλεκτρική σταθερά του νερού ισούται με 80, άρα το νερό ελαττώνει την ισχύ των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων κατά έναν παράγοντα 80, συγκριτικά με αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις υπό κενό. Tο νερό έχει μια ασυνήθιστα υψηλή διηλεκτρική σταθερά λόγω της πολικότητάς του και της ικανότητάς του να σχηματίζει προσανατολισμένα περιβλήματα διαλύτη γύρω από τα ιόντα. Aυτά τα προσανατολισμένα περιβλήματα διαλύτη δημιουργούν δικά τους ηλεκτρικά πεδία που αντιστέκονται στα πεδία που δημιουργούνται από τα ιόντα. Eπομένως, η παρουσία νερού προκαλεί αξιοσημείωτη εξασθένιση των ηλεκτροστατικών έλξεων μεταξύ ιόντων. ύπαρξη της ζωής στη Γη εξαρτάται σημαντικά από την ικανότητα του νερού να διαλύει ένα σύνολο μορίων που χρησιμεύουν ως καύσιμα, δομικά μόρια, καταλύτες και φορείς πληροφοριών. Στο νερό, μπορούν να συνυπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις των μορίων αυτών, τα οποία είναι ελεύθερα να διαχέονται και να συναντώνται. Παρ όλα αυτά, η εξαιρετική διαλυτότητα στο νερό δημιουργεί προβλήματα, διότι εξασθενίζει τις αλληλεπιδράσεις πολικών μορίων. Στα βιολογικά συστήματα, τα προβλήματα αυτά έχουν λυθεί με το να δημιουργηθούν μικροπεριβάλλοντα ελεύθερα νερού, όπου οι πολικές αλληλεπιδράσεις εμφανίζουν τη μέγιστη τιμή. Θα συναντήσουμε πολλά παραδείγματα της σημασίας που έχουν τέτοιες ειδικές κατασκευές για τα πρωτεϊνικά μόρια. Επιπλέον, η παρουσία του νερού με την πολική του φύση επιτρέπει και σε ένα άλλο είδος ασθενών αλληλεπιδράσεων να λάβουν χώρα, εκείνο που ωθεί την αναδίπλωση των πρωτεϊνών (Εδάφιο 1.3.4) και τον σχηματισμό κυτταρικών ορίων (Υποκεφάλαιο 12.4). Η ουσία των αλληλεπιδράσεων αυτών, όπως και όλων των αλληλεπιδράσεων στη βιοχημεία, είναι η ενέργεια. Για να κατανοήσουμε ένα μεγάλο μέρος της βιοχημείας τον σχηματισμό δεσμών, τη μοριακή δομή, την ενζυμική κατάλυση πρέπει να κατανοήσουμε το μέγεθος που λέγεται ενέργεια. Η θερμοδυναμική μάς παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για να προσεγγίσουμε το θέμα. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες όταν εξετάσουμε τα ένζυμα (Κεφάλαιο 8) και τις βασικές έννοιες του μεταβολισμού (Κεφάλαιο 14) Η εντροπία και οι νόµοι της θερµοδυναµικής Το υψηλό επίπεδο οργάνωσης των ζώντων οργανισμών είναι εμφανές και μας αφήνει κατάπληκτους. Η οργάνωση αυτή αρχίζει από το επίπεδο του οργανισμού και φθάνει μέχρι το κυτταρικό και το μοριακό επίπεδο. Πράγματι, οι βιολογικές διεργασίες μπορεί να φαίνονται μαγικές, αφού από τον χαοτικό και ακανόνιστο κόσμο των άψυχων πραγμάτων προκύπτουν καλά καθορισμένες δομές και σχήματα. Ωστόσο, η οργάνωση που είναι εμφανής σε ένα κύτταρο ή

13 ένα μόριο προέρχεται από βιολογικές διεργασίες οι οποίες υπόκεινται στους ίδιους φυσικούς νόμους που διέπουν όλες τις διεργασίες συγκεκριμένα, τους νόμους της θερμοδυναμικής. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη δημιουργία τάξης εκεί που υπήρχε χάος; Αρχίζουμε σημειώνοντας ότι οι νόμοι της θερμοδυναμικής κάνουν διάκριση μεταξύ ενός συστήματος και του περιβάλλοντός του. Ως σύστημα θεωρούμε την ύλη που βρίσκεται σε μια καλά καθορισμένη περιοχή του χώρου. Η ύλη στο υπόλοιπο σύμπαν θεωρείται ως το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής, η συνολική ενέργεια ενός συστήματος και του περιβάλλοντός του παραμένει σταθερή. Με άλλα λόγια, η ενέργεια που υπάρχει στο σύμπαν παραμένει σταθερή. Δεν είναι δυνατόν να παραχθεί ενέργεια από το μηδέν, αλλά ούτε και να εκμηδενιστεί μια ποσότητα ενέργειας. Ωστόσο, η ενέργεια μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές. Η θερμότητα, παραδείγματος χάριν, είναι μια μορφή ενέργειας. Η θερμότητα είναι η έκφραση της κινητικής ενέργειας που σχετίζεται με την τυχαία κίνηση των μορίων. Εναλλακτικά, η ενέργεια μπορεί να εμφανιστεί ως δυναμική ενέργεια, αναφερόμενη στη δυνατότητα απελευθέρωσης αυτής της ενέργειας λόγω κάποιας διεργασίας. Ας βάλουμε, παραδείγματος χάριν, μια μπάλα στην κορυφή ενός πύργου. Η μπάλα αυτή έχει αξιοσημείωτη δυναμική ενέργεια διότι όταν αφεθεί θα αποκτήσει αρκετή κινητική ενέργεια λόγω της πτώσης της. Σε χημικά συστήματα, η δυναμική ενέργεια έχει σχέση με τη δυνατότητα ατόμων να αντιδράσουν μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν, ένα μείγμα βενζίνης και οξυγόνου έχει μεγάλη δυναμική ενέργεια, διότι η μεταξύ τους αντίδραση παράγει διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνει ενέργεια ως θερμότητα. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής απαιτεί η ενέργεια που απελευθερώνεται από τον σχηματισμό κάποιων δεσμών να χρησιμοποιηθεί για τη διάσπαση κάποιων άλλων δεσμών, ή να απελευθερωθεί ως θερμότητα, ή να αποθηκευθεί με μια άλλη μορφή ενέργειας. Μια άλλη σημαντική έννοια της θερμοδυναμικής είναι εκείνη της εντροπίας. Η εντροπία είναι ένα μέτρο της τυχαιότητας ή της αταξίας ενός συστήματος. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, η συνολική εντροπία ενός συστήματος και του περιβάλλοντός του πάντοτε αυξάνεται σε μια αυθόρμητη διεργασία. Εκ πρώτης όψεως, ο νόμος αυτός φαίνεται να αντιβαίνει στην κοινή εμπειρία μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βιολογικά συστήματα. Πολλές βιολογικές διεργασίες, όπως είναι η δημιουργία μιας πολύ καλά καθορισμένης δομής, π.χ. ενός φύλλου, που ξεκινά από το διοξείδιο του άνθρακα και άλλες θρεπτικές ουσίες, οπωσδήποτε αυξάνουν την τάξη και μειώνουν την εντροπία. Η εντροπία μπορεί να μειωθεί σε τοπικό επίπεδο κατά τον σχηματισμό τόσο καλά καθορισμένων δομών, ταυτόχρονα όμως η εντροπία στο υπόλοιπο σύμπαν αυξάνεται κατά την ίδια ή μεγαλύτερη ποσότητα, λόγω αυτής της ίδιας της διεργασίας. Ένα παράδειγμα ίσως βοηθήσει στην κατανόηση των νόμων της θερμοδυναμικής στα χημικά συστήματα. Ας πάρουμε ένα δοχείο που περιέχει δύο γραμμομόρια αερίου υδρογόνου στη μία πλευρά του και ένα γραμμομόριο αερίου οξυγόνου στην άλλη (Eικόνα 1.12). Αν απομακρυνθεί το χώρισμα, τα αέρια θα αναμειχθούν αυθόρμητα ώστε να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα. Η διεργασία της ανάμειξης αυξάνει την εντροπία, διότι μια καλά διαχωρισμένη διάταξη αντικαθίσταται από μια ακανόνιστη. 13 Οι χηµικοί δεσµοί στη βιοχηµεία EIKA 1.12 Από την τάξη στην αταξία. Η αυθόρµητη ανάµειξη αερίων ωθείται από την αύξηση της εντροπίας.

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών Άλλες διεργασίες μέσα στο σύστημα αυτό μπορούν να μειώσουν την εντροπία σε τοπικό επίπεδο, αυξάνοντάς την όμως σε επίπεδο περιβάλλοντος. Ένας σπινθήρας στο μείγμα υδρογόνου και οξυγόνου πυροδοτεί τη χημική αντίδραση κατά την οποία τα δύο αέρια μετατρέπονται σε υδρατμούς: n 2 2 Αν η θερμοκρασία του συστήματος διατηρηθεί σταθερή, τότε η εντροπία του συστήματος μειώνεται διότι τα τρία γραμμομόρια δύο διαφορετικών αερίων έχουν αντικατασταθεί από δύο γραμμομόρια ενός και μόνον προϊόντος. Το αέριο τώρα αποτελείται από ένα ομοιόμορφο σύνολο μορίων που δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Ωστόσο, η αντίδραση απελευθερώνει μια αξιοσημείωτη ποσότητα θερμότητας στο περιβάλλον, η οποία αυξάνει την εντροπία των μορίων του περιβάλλοντος αυξάνοντας την τυχαία κίνησή τους. Η αύξηση της εντροπίας του περιβάλλοντος είναι αρκετή ώστε να επιτρέψει τον αυθόρμητο σχηματισμό υδρατμών από το υδρογόνο και το οξυγόνο (Εικόνα 1.13). EIKA 1.13 Αλλαγές εντροπίας. Όταν το υδρογόνο και το οξυγόνο ενώνονται για τον σχηµατισµό νερού, η εντροπία του συστήµατος µειώνεται, ενώ η εντροπία του σύµπαντος αυξάνεται λόγω της απελευθέρωσης θερµότητας στο περιβάλλον. ÂÚÌfiÙËÙ ÂÚÌfiÙËÙ Η μεταβολή στην εντροπία (ΔS) του περιβάλλοντος θα είναι ευθέως ανάλογη της ποσότητας θερμότητας που έχει μεταφερθεί σε αυτό και αντιστρόφως ανάλογη της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, διότι η εισροή θερμότητας οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση της εντροπίας σε χαμηλότερες παρά σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Στα βιολογικά συστήματα, η Τ (απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin, Κ) θεωρείται σταθερή. Αν ορίσουμε το σύνολο της θερμότητας ενός συστήματος ως ενθαλπία (Η), τότε μπορούμε να εκφράσουμε τη σχέση που συνδέει την εντροπία (S) του περιβάλλοντος με τη μεταφερόμενη σε αυτό θερμότητα και τη θερμοκρασία του, ως μια απλή εξίσωση: S περιβάλλοντος συστήματος T (1) Η ολική μεταβολή εντροπίας καθορίζεται από τη σχέση S ολική S συστήματος S περιβάλλοντος (2) Η αντικατάσταση της ΔS περιβάλλοντος της (2) από τη ΔΗ συστήματος /Τ της (1) μας δίνει S ολική S συστήματος συστήματος T (3) Πολλαπλασιάζοντας και τις δύο πλευρές με Τ έχουμε T S ολική συστήματος T S συστήματος (4) Η συνάρτηση Τ S έχει μονάδες ενέργειας και ονομάζεται ελεύθερη ενέργεια ή ελεύθερη ενέργεια Gibbs, προς τιμήν του Josiah Willard Gibbs ο οποίος επινόησε τη συνάρτηση αυτή το 1878: G συστήματος T S συστήματος (5) Η μεταβολή ελεύθερης ενέργειας, G, θα χρησιμοποιείται σε όλο το βιβλίο για την κατανόηση της ενεργειακής θεώρησης των βιοχημικών αντιδράσεων.

15 Υπενθυμίζουμε ότι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε κάθε αυθόρμητη αντίδραση η εντροπία του σύμπαντος πρέπει να αυξάνεται. Η εξίσωση (3) δείχνει ότι η εντροπία του σύμπαντος αυξάνεται όταν και μόνο όταν S συστήματος συστήματος /T (6)  ÈappleÏˆÌ ÓÔ Û ÛÙËÌ 15 Οι χηµικοί δεσµοί στη βιοχηµεία Με ανακατανομή των όρων έχουμε Τ S συστήματος > συστήματος, ή ότι η εντροπία θα αυξηθεί όταν και μόνο όταν G συστήματος T S συστήματος 0 (7) Με άλλα λόγια, η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας μιας αντίδρασης πρέπει να είναι αρνητική για να είναι η αντίδραση αυθόρμητη. Η αρνητική μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας μιας αντίδρασης συνοδεύεται πάντοτε από αύξηση της εντροπίας του σύμπαντος. Άρα χρειάζεται πάντοτε να ασχοληθούμε με έναν και μόνον όρο, την ελεύθερη ενέργεια ενός συστήματος, για να αποφασίσουμε αν μια αντίδραση μπορεί να λάβει χώρα αυθόρμητα ή όχι. Όλες οι άλλες επιδράσεις των μεταβολών του συστήματος στο σύμπαν έχουν ρυθμιστεί αυτόματα με αυτή και μόνον τη θεώρηση Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών µπορεί να γίνει κατανοητή µέσω των µεταβολών ελεύθερης ενέργειας AÓ ÈappleÏˆÌ ÓÔ Û ÛÙËÌ Το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών καταδεικνύει τη χρησιμότητα της έννοιας της ελεύθερης ενέργειας. Ας πάρουμε ένα σύστημα αποτελούμενο από ένα υδάτινο διάλυμα ξεδιπλωμένων πρωτεϊνικών μορίων (Eικόνα 1.14). Κάθε ξεδιπλωμένο πρωτεϊνικό μόριο μπορεί να έχει μια δική του και μοναδική στερεοδιάταξη, οπότε το όλο σύστημα εμφανίζει μεγάλη αταξία και η εντροπία του συνόλου των μορίων αυτών είναι σχετικά υψηλή. Ωστόσο, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, η αναδίπλωση των πρωτεϊνών γίνεται αυθόρμητα. Άρα η εντροπία είτε σε κάποιο άλλο μέρος του συστήματος είτε στο περιβάλλον θα πρέπει να αυξάνεται. Πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε τη φαινομενική αντίφαση όπου οι πρωτεΐνες αυθόρμητα αναδιπλώνονται σε κανονικές δομές μεγαλύτερης τάξης και όμως η εντροπία αυξάνεται; Η μείωση της εντροπίας στο σύστημα από την αναδίπλωση των πρωτεϊνών δεν είναι τόσο μεγάλη λόγω των ιδιοτήτων του νερού. Τα μόρια πρωτεΐνης σε ένα υδάτινο διάλυμα αλληλεπιδρούν με μόρια ύδατος μέσω δεσμών υδρογόνου και ιοντικών αλληλεπιδράσεων. Ωστόσο, ορισμένα μόρια, τα οποία ονομάζονται άπολα ή μη πολικά δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δεσμούς υδρογόνου ή σε ιοντικές αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μη πολικών μορίων και μορίων ύδατος δεν είναι τόσο ευνοούμενες όσο οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ίδιων των μορίων ύδατος. Τα μόρια ύδατος που είναι σε επαφή με αυτές τις άπολες επιφάνειες σχηματίζουν «κλωβούς» γύρω από τα μη πολικά μόρια, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη τάξη (και συνεπώς μικρότερη εντροπία) από ό,τι μόρια ύδατος ελεύθερα σε διάλυμα. Η συνένωση δύο τέτοιων μη πολικών μορίων απε- EIKA 1.14 Αναδίπλωση πρωτεϊνών. Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών αφορά τη µετάπτωση από ένα µεγάλης αταξίας µείγµα ξεδιπλωµένων µορίων σε ένα σχετικά οµοιόµορφο διάλυµα αναδιπλωµένων πρωτεϊνικών µορίων. MË appleôïèîfi ÌfiÚÈÔ MË appleôïèîfi ÌfiÚÈÔ MË appleôïèîfi ÌfiÚÈÔ MË appleôïèîfi ÌfiÚÈÔ EIKA 1.15 Το φαινόµενο της υδροφοβικότητας. Η συσσώρευση µη πολικών οµάδων στο νερό οδηγεί σε αύξηση της εντροπίας λόγω της απελευθέρωσης µορίων ύδατος που αναµειγνύονται µε τα υπόλοιπα µόρια του διαλύτη.

16 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών λευθερώνει κάποια μόρια ύδατος, τα οποία αλληλεπιδρούν ελεύθερα με το υπόλοιπο νερό (Eικόνα 1.15). Άρα τα μη πολικά μόρια έχουν την τάση να συσσωματώνονται σε υδάτινο διάλυμα διότι η εντροπία του νερού αυξάνεται μέσω της απελευθέρωσης μορίων ύδατος. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται φαινόμενο της υδροφοβικότητας, προάγει πολλές βιοχημικές διεργασίες. Με ποιον τρόπο προάγει την αναδίπλωση των πρωτεϊνών το φαινόμενο της υδροφοβικότητας; Μερικά από τα αμινοξέα που βρίσκονται στις πρωτεΐνες έχουν μη πολικές ομάδες. Αυτές οι μη πολικές ομάδες έχουν ισχυρή τάση να συνευρίσκονται μεταξύ τους στο εσωτερικό μιας αναδιπλωμένης πρωτεΐνης. Η αυξημένη εντροπία του νερού που προέρχεται από τις αλληλεπιδράσεις αυτών των μη πολικών ομάδων βοηθά να αντισταθμιστεί η απώλεια εντροπίας που προκύπτει από την αναδίπλωση των πρωτεϊνών. Οι υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις δεν είναι τα μόνα μέσα για τη σταθεροποίηση των πρωτεϊνικών δομών. Πολλοί ασθενείς δεσμοί, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών υδρογόνου και των αλληλεπιδράσεων van der Waals, σχηματίζονται κατά τη διεργασία της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών, και ως αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής απελευθερώνεται θερμότητα στο περιβάλλον. Παρ όλο που οι αλληλεπιδράσεις αυτές αντικαθιστούν άλλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του νερού και της ξεδιπλωμένης πρωτεΐνης, το καθαρό αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση θερμότητας στο περιβάλλον και συνεπώς μια αρνητική (ευνοούμενη) μεταβολή στην ενθαλπία του συστήματος. Η διεργασία της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών μπορεί να λάβει χώρα όταν ο συνδυασμός της εντροπίας που σχετίζεται με το φαινόμενο της υδροφοβικότητας και η μεταβολή ενθαλπίας λόγω των δεσμών υδρογόνου και των αλληλεπιδράσεων van der Waals καταστήσουν τη συνολική ελεύθερη ενέργεια αρνητική. 1.4 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Η κατανόηση της βιοχημικής βάσης της λειτουργίας των ζώντων οργανισμών είχε και θα συνεχίσει να έχει ευρύτατες επιδράσεις σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά πρώτον, η βιοχημεία αποτελεί αφ εαυτής ένα όμορφο και συναρπαστικό σύνολο γνώσεων. Σήμερα γνωρίζουμε την ουσία και πολλές λεπτομέρειες των περισσότερων θεμελιωδών διεργασιών της βιοχημείας, όπως π.χ. το πώς ένα μόνο μόριο DA αντιγράφεται για να δημιουργηθούν δύο πανομοιότυπα αντίγραφά του, καθώς και το πώς η αλληλουχία των βάσεων σε ένα μόριο DA καθορίζει την αλληλουχία των αμινοξέων στην πρωτεΐνη που κωδικεύεται από αυτό. Η ικανότητά μας να περιγράψουμε αυτές τις διεργασίες με λεπτομερείς μηχανιστικούς όρους προσφέρει ένα στέρεο χημικό θεμέλιο σε όλες τις άλλες βιολογικές επιστήμες. Επιπλέον, το γεγονός ότι μπορούμε να κατανοήσουμε ουσιαστικές βιολογικές διεργασίες, όπως π.χ. τη μεταβίβαση κληρονομούμενων πληροφοριών ως χημικών δομών και αντιδράσεων, έχει σημαντικές φιλοσοφικές προεκτάσεις. Τί σημαίνει, από βιοχημική άποψη, το να είναι κανείς άνθρωπος; Ποιες είναι οι βιοχημικές διαφορές μεταξύ ενός ανθρώπου, ενός πιθήκου, ενός ποντικού και μιας μύγας; Έχουμε περισσότερες ομοιότητες από ό,τι διαφορές; Κατά δεύτερο λόγο, η βιοχημεία έχει σημαντική επίδραση στην ιατρική και τα συναφή πεδία. Οι μοριακές βλάβες που προκαλούν τη δρεπανοκυτταρική αναιμία, την κυστική ίνωση, την αιμοφιλία και άλλες κληρονομούμενες νόσους έχουν διαλευκανθεί σε βιοχημικό επίπεδο. Ορισμένες από τις μοριακές διεργασίες που οδηγούν στην εμφάνιση του καρκίνου έχουν διευκρινιστεί. Η κατανόηση των υποκείμενων βλαβών ανοίγει την πόρτα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών. Η βιοχημεία καθιστά εφικτό τον χημειοκατευθυνόμενο σχεδιασμό νέων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναστολέων των ενζύμων τα οποία απαιτούνται για την αντιγραφή ιών, όπως π.χ.

17 του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (human immunodeficiency virus, IV). Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργοστάσια» για την παραγωγή πολύτιμων πρωτεϊνών, όπως είναι η ινσουλίνη και οι παράγοντες διέγερσης της ανάπτυξης των κυττάρων του αίματος. Η βιοχημεία συνεισφέρει πάρα πολύ στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δοκιμασιών για κλινικές διαγνώσεις. Παραδείγματος χάριν, τα αυξημένα επίπεδα ενζυμικών δεικτών στο αίμα αποκαλύπτουν αν ένας ασθενής έπαθε πρόσφατα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ανιχνευτές DA χρησιμοποιούνται για την ακριβή διάγνωση κληρονομούμενων διαταραχών, μολυσματικών νόσων καθώς και του καρκίνου. Η γεωργία επίσης ωφελείται από τις προόδους στη βιοχημεία με την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και ασφαλέστερων για το περιβάλλον ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων καθώς και τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών, τα οποία να είναι, παραδείγματος χάριν, πιο ανθεκτικά σε έντομα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες επιταχύνονται λόγω της προόδου στην καταγραφή των γονιδιωμάτων διαφόρων οργανισμών. Τρίτον, οι πρόοδοι στη βιοχημεία επιτρέπουν στους ερευνητές να αντιμετωπίσουν μερικά από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα στη βιολογία και την ιατρική. Πώς προκύπτουν τα τόσο διαφορετικά κύτταρα του ήπατος, των μυών και του εγκεφάλου από το γονιμοποιημένο ωάριο; Πώς λειτουργούν οι αισθήσεις; Ποιες είναι οι μοριακές βάσεις νοητικών διαταραχών όπως η νόσος Aλτσχάιμερ και η σχιζοφρένεια; Πώς διακρίνει το ανοσοποιητικό σύστημα μεταξύ εαυτού και ξένου; Ποιοι είναι οι μοριακοί μηχανισμοί της βραχύχρονης και της μακρόχρονης μνήμης; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, που φαίνονταν κάποτε τόσο μακρινές, έχουν εν μέρει αποκαλυφθεί και είναι πιθανόν να διασαφηνιστούν πλήρως στο εγγύς μέλλον. Επειδή όλοι οι ζώντες οργανισμοί στη Γη συνδέονται μέσω της κοινής καταγωγής τους, η εξέλιξη παρέχει ένα ισχυρό οργανωτικό πλαίσιο για τη βιοχημεία. Το βιβλίο αυτό έχει οργανωθεί ώστε να δώσει έμφαση στις κοινές βιοχημικές αρχές που αποκαλύπτονται μέσω της εξελικτικής θεώρησης. Αρχίζουμε στο επόμενο κεφάλαιο με μια σύντομη περιδιάβαση, ακολουθώντας την πιθανή εξελικτική πορεία από τον σχηματισμό μερικών ουσιών τις οποίες σήμερα σχετίζουμε με ζώντες οργανισμούς μέσω της εξέλιξης των διεργασιών εκείνων που ήταν απαραίτητες για την ανάπτυξη πολύπλοκων πολυκύτταρων οργανισμών. Το υπόλοιπο μέρος της Ενότητας Ι του βιβλίου εισάγει πλήρως τον φοιτητή στις πιο σημαντικές κατηγορίες βιοχημικών ουσιών, καθώς και στις έννοιες της κατάλυσης και της ρύθμισής της. Η Ενότητα ΙΙ, με τίτλο «Μεταγωγή και αποθήκευση ενέργειας», περιγράφει πώς η ενέργεια των χημικών ουσιών ή του ηλιακού φωτός μετατρέπεται σε χρήσιμες μορφές και πώς ρυθμίζεται η μετατροπή αυτή. Όπως θα δούμε, ένα μικρό σύνολο μορίων, όπως π.χ. η τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ), λειτουργούν ως νομίσματα ενέργειας τα οποία επιτρέπουν στην ενέργεια που προσλαμβάνεται με οποιονδήποτε τρόπο να χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία βιοχημικών διεργασιών. Η ενότητα αυτή του βιβλίου εξετάζει τις σημαντικές πορείες για τη μετατροπή ενέργειας από το περιβάλλον σε μόρια όπως είναι η ΑΤΡ και αποκαλύπτει αρκετές από τις υποκείμενες αρχές. Η Ενότητα ΙΙΙ, με τίτλο «Βιοσύνθεση των μορίων των ζώντων οργανισμών», καταδεικνύει τη χρήση μορίων που συζητήθηκαν στην Ενότητα ΙΙ για τη βιοσύνθεση σημαντικών μοριακών δομικών λίθων, όπως είναι οι βάσεις του DA και τα αμινοξέα, και δείχνει επίσης πώς οι λίθοι αυτοί σχηματίζουν DA, RA και πρωτεΐνες. Στις Ενότητες ΙΙ και ΙΙΙ θα τονίσουμε τη σχέση μεταξύ των αντιδράσεων μέσα σε κάθε πορεία και μεταξύ εκείνων που υπάρχουν σε διαφορετικές πορείες, ώστε να φανεί ο πιθανός τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνδυάστηκαν οι αντιδράσεις αυτές στις απαρχές της εξελικτικής ιστορίας για την παραγωγή των απαραίτητων μορίων. Από τη σκοπιά του φοιτητή, η ύπαρξη κοινών στοιχείων σε πολλές πορείες τού επιτρέπει να εφαρμόσει σε νέο πλαίσιο αρχές που έμαθε σε ένα άλλο. Η Ενότητα ΙV, με τίτλο 17 Βιοχηµεία και ανθρώπινη βιολογία

18 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών «Απόκριση σε περιβαλλοντικές αλλαγές», εξερευνά ορισμένους από τους μηχανισμούς που ανέπτυξαν κύτταρα και πολυκύτταροι οργανισμοί ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν και να αποκριθούν σε αλλαγές στο περιβάλλον. Τα θέματα ποικίλλουν από τους γενικούς μηχανισμούς, που είναι κοινοί σε όλους τους οργανισμούς για τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, μέχρι τα αισθητικά συστήματα του ανθρώπου και άλλων πολύπλοκων οργανισμών. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορούμε να δούμε σήμερα με ποιον τρόπο αυτά τα πολύπλοκα συστήματα έχουν προκύψει από πορείες οι οποίες υπήρχαν από τις απαρχές της εξελικτικής ιστορίας. Πολλά από τα θέματα της Ενότητας IV συνδέουν τη βιοχημεία με άλλα πεδία, όπως είναι η κυτταρική βιολογία, η ανοσολογία και οι νευροεπιστήμες. Είμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε το ταξίδι μας στη βιοχημεία, εξετάζοντας γεγονότα που συνέβησαν πριν από 3 και πλέον δισεκατομμύρια χρόνια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ MΟΡΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ Οι συγγραφείς βιβλίων βιοχημείας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να απεικονίσουν στο χαρτί τις τρεις διαστάσεις των μορίων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της τριδιάστατης δομής των μορίων και των βιολογικών τους δράσεων θα εξεταστεί διεξοδικά στο βιβλίο αυτό. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε συχνά αναπαραστάσεις οι οποίες εξ ανάγκης είναι σε δύο διαστάσεις, όμως δίνουν έμφαση στις τριδιάστατες δομές των μορίων. Στερεοχημικές αναπαραστάσεις Οι περισσότεροι από τους χημικούς τύπους στο βιβλίο αυτό είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να φανεί, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, η γεωμετρική διάταξη των ατόμων στον χώρο, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιδραστικότητα των μορίων και τον σχηματισμό χημικών δεσμών. Παραδείγματος χάριν, το άτομο άνθρακα του μεθανίου έχει υβριδοποιημένα ατομικά τροχιακά sp 3, οι κορυφές των οποίων σχηματίζουν ένα κανονικό τετράεδρο, με τις γωνίες να είναι 109,5 ο, ενώ το άτομο άνθρακα της φορμαλδεΰδης έχει υβριδοποιημένα ατομικά τροχιακά sp 2 και γωνίες δεσμών 120 ο. MÂı ÓÈÔ ºÔÚÌ Ï Â Ë Η σωστή στερεοχημεία γύρω από τα άτομα άνθρακα απεικονίζεται με τη βοήθεια σφηνών, ώστε να φαίνεται η κατεύθυνση ενός δεσμού στο ή έξω από το επίπεδο της σελίδας. Μια συμπαγής σφήνα με τη βάση μακριά από το άτομο άνθρακα, σημαίνει δεσμό που έρχεται προς τον αναγνώστη έξω από το επίπεδο της σελίδας. Μια σφήνα που αποτελείται από διακεκομμένες γραμμές και η βάση της είναι δίπλα στο άτομο άνθρακα αντιπροσωπεύει δεσμό που απομακρύνεται από τον αναγνώστη μέσα από το επίπεδο της σελίδας. Οι δύο άλλοι δεσμοί από το άτομο άνθρακα αναπαριστάνονται ως ευθείες γραμμές (Σ.τ.Μ.: και είναι στο επίπεδο της σελίδας). Προβολές Fischer Παρ όλο που οι στερεοχημικές αναπαραστάσεις είναι πιο αντιπροσωπευτικές της πραγματικής δομής ενός μορίου, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να τις σχεδιάσουμε γρήγορα. Μια εναλλακτική μέθοδος για την απεικόνιση μορίων με κέντρα τετραεδρικών ανθράκων βασίζεται στη χρήση των προβολών Fischer. Σε μια προβολή Fischer οι δεσμοί στο κεντρικό άτομο άνθρακα απεικονίζονται ως οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές από τα υποκατάστατα άτομα προς το άτομο άνθρακα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σταυρού. Συμβατικά, οι οριζόντιοι δεσμοί θεωρούνται ότι προεκτείνονται έξω από το επίπεδο της σελίδας προς τον αναγνώστη, ενώ οι κατακόρυφοι δεσμοί θε- (A) (B) ( ) EIKA 1.16 Μοριακές αναπαραστάσεις. Σύγκριση τριών µοντέλων της ATP: (Α) χωροπληρωτικό, (Β) µε σφαίρες και ράβδους και (Γ) σκελετικό.

19 Παράρτηµα 19 W ωρούνται ότι προεκτείνονται στο επίπεδο της σελίδας και μακριά από τον αναγνώστη. Το γλωσσάριο των ενώσεων που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου είναι ένα λεξικό δομών των κυριοτέρων μορίων της βιοχημείας, όπου το κάθε μόριο αναπαριστάνεται σε δύο μορφές: με στερεοχημικά ακριβείς γωνίες δεσμών και ως προβολή Fischer. Για να απεικονίσουμε τη μοριακή αρχιτεκτονική με μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα χρησιμοποιήσουμε πέντε τύπους ατομικών μοντέλων: το χωροπληρωτικό μοντέλο, το μοντέλο με σφαίρες και ράβδους, το σκελετικό μοντέλο, τα διαγράμματα κορδέλας και τις απεικονίσεις επιφάνειας (Eικόνα 1.16). Οι πρώτοι τρεις τύποι δείχνουν δομές σε ατομικό επίπεδο. 1. Χωροπληρωτικά μοντέλα (space-filling models). Tα χωροπληρωτικά μοντέλα είναι τα πιο ρεαλιστικά. Tο μέγεθος και η θέση των ατόμων σε ένα χωροπληρωτικό μοντέλο καθορίζονται από την ικανότητά τους να δημιουργούν δεσμούς και από την ακτίνα van der Waals ή απόσταση επαφής (Εδάφιο 1.3.1). Η ακτίνα van der Waals δείχνει πόσο κοντά μπορεί να είναι δύο άτομα τα οποία δεν σχηματίζουν μεταξύ τους ομοιοπολικό δεσμό. Tα χρώματα στα ατομικά μοντέλα είναι συμβατικά: Yδρογόνο = άσπρο Άνθρακας = μαύρο Άζωτο = μπλε W Z X Z X Y X Y Y ÚÔ ÔÏ ÙÂÚÂÔ ËÌÈÎ Fischer appleâèîfióèûë ξυγόνο = κόκκινο Φωσφόρος = πορφυρό Θείο = κίτρινο Tα χωροπληρωτικά μοντέλα για μερικά απλά μόρια δίνονται στην Eικόνα Z W 2. Μοντέλα με σφαίρες και ράβδους (ball-and-stick models). Tα μοντέλα με σφαίρες και ράβδους δεν είναι τόσο ρεαλιστικά όπως τα χωροπληρωτικά, διότι τα άτομα εμφανίζονται σαν σφαίρες με ακτίνα μικρότερη από ό,τι η ακτίνα van der Waals. Πάντως, ο τρόπος δέσμευσης είναι πιο εύκολα κατανοητός, διότι φαίνεται σαφώς με τις ράβδους. Σε μια τέτοια απεικόνιση, το πάχος της ράβδου καθορίζει αν η κατεύθυνση του δεσμού είναι εμπρός ή πίσω από το επίπεδο της σελίδας. Mια πιο πολύπλοκη δομή μπορεί να φανεί σαφέστερα στην απεικόνιση αυτή παρά στο χωροπληρωτικό μοντέλο. 3. Σκελετικά μοντέλα (skeletal models). απλούστερη εικόνα επιτυγχάνεται με το σκελετικό μοντέλο, που δείχνει μόνο το μοριακό πλαίσιο. Στο μοντέλο αυτό τα άτομα δεν φαίνονται, αλλά η θέση τους υπονοείται από τα σημεία ένωσης και τα άκρα των δεσμών. Tα σκελετικά μοντέλα χρησιμοποιούνται συχνά για την απεικόνιση μεγάλων και πολυπλοκότερων δομών. Με την πρόοδο της βιοχημείας έχει δοθεί περισσότερη έμφαση στην απεικόνιση δομών βιολογικών μακρομορίων καθώς και των συμπλόκων τους. Οι δομές αυτές αποτελούνται από χιλιάδες ή και μυριάδες άτομα. Παρ όλο που οι δομές αυτές είναι δυνατόν να απεικονιστούν σε ατομικό επίπεδο, η διασαφήνιση των διάφορων δομικών συσχετισμών είναι πάρα πολύ δύσκολη, λόγω του τεράστιου αριθμού ατόμων. Συνεπώς, έχουν επινοηθεί πιο σχηματικοί τρόποι απεικόνισης διαγράμματα κορδέλας και απεικονίσεις επιφάνειας για την αναπαράσταση βιολογικών μακρομορίων όπου τα άτομα δεν είναι εμφανή (Eικόνα 1.18). 4. Διαγράμματα κορδέλας (ribbon diagramms). Τα διαγράμματα αυτά είναι πολύ σχηματικά και χρησιμοποιούνται συνήθως για να τονιστούν μερικά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της δομής των πρωτεϊνών, όπως π.χ. εκείνο της α-έλικας (σαν στριφτή κορδέλα), της β-πτύχωσης (ένα πλατύ βέλος) και των στροφών (απλές γραμμές), ώστε να παρέχονται απλές και σαφείς όψεις των σχημάτων αναδίπλωσης των πρωτεϊνών. 5. Απεικονίσεις επιφάνειας. Συχνά, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μακρομορίων λαμβάνουν χώρα μόνο στην επιφάνειά τους. Οι απεικονίσεις επιφάνειας έχουν αναπτυχθεί ώστε να τονιστούν τα χαρακτηριστικά αυτού του μέρους των βιολογικών μακρομορίων. Οι αναπαραστάσεις αυτές απεικονίζουν το συνολικό σχήμα ενός μακρομορίου και είναι δυνατόν να σκιαστούν ή να χρωματιστούν ανάλογα, ώστε να τονιστούν συγκεκριμένα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας του μακρομορίου ή η κατανομή των ηλεκτρικών φορτίων. ÂÚfi ÍÈÎfi ºÔÚÌ Ì ÈÔ β-d- Ï Îfi Ë K ÛÙÂ ÓË 2 3 EIKA Χωροπληρωτικά µοντέλα. Μοριακοί τύποι και χωροπληρωτικές αναπαραστάσεις επιλεγµένων µορίων. 2 2 S + 3

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πρελούδιο: Η βιοχηµεία και η επαναστατική καταγραφή γονιδιωµάτων ζώντων οργανισµών (A) (B) EIKA 1.18 Εναλλακτικές απεικονίσεις πρωτεϊνικών δοµών. Ένα διάγραµµα κορδέλας (Α), καθώς και µια απεικόνιση επιφάνειας (Β) µιας σηµαντικής πρωτεΐνης του ανοσοποιητικού συστήµατος τονίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της ίδιας δοµής. ΟΡΟΙ-ΚΛΕΙ ΙΑ δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DA), 4 διπλή έλικα, 5 ριβονουκλεϊκό οξύ (RA), 6 πρωτεΐνη, 6 αμινοξύ, 6 γενετικός κώδικας, 7 ευκάρυα, 8 βακτήρια, 8 αρχαία, 8 ευκαρυωτικός, 8 προκαρυωτικός, 8 ομοιοπολικός δεσμός, 9 δομή συντονισμού, 9 ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση, 10 δεσμός υδρογόνου, 10 αλληλεπίδραση van der Waals, 11 εντροπία, 13 ενθαλπία, 14 ελεύθερη ενέργεια, 15 φαινόμενο υδροφοβικότητας, 16 στερεοχημεία, 18 προβολή Fischer, 18 χωροπληρωτικό μοντέλο, 19 μοντέλο με σφαίρες και ράβδους, 19 σκελετικό μοντέλο, 19 διάγραμμα κορδέλας, 19 απεικόνιση επιφάνειας, 19

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ Διδάσκοντες: Δ.Δ. Λεωνίδας, Α.-Μ. Ψαρρά Κωδικός e-class: SEYC194 28/9/2015 Δ.Δ. Λεωνίδας 28/9/2015 Δ.Δ. Λεωνίδας Βιοχημεία είναι η Χημεία που εμφανίζεται μέσα στους ζώντες οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i..

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «XHMIKH ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Χημική Σύσταση του Κυττάρου», τί νομίζετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου Ενότητα 1.1: Χημεία της ζωής Ενότητα 2.1: Μακρομόρια Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: 1. Για ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2. BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι. ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΙΙ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Διατήρηση και συνέχεια της ζωής ΚΕΑΛΑΙΟ 5 ιατήρηση και συνέχεια της ζωής 5.2 H ροή της γενετικής πληροφορίας 3 Πώς βρέθηκε η δομή του DNA στο χώρο; Η ανακάλυψη της δομής του DNA πραγματοποιήθηκε το 1953 από τους Watson και Crick. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Βιοχημική εξέλιξη

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Βιοχημική εξέλιξη ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Βιοχημική εξέλιξη ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ Τι είναι ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ DNA ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ (Δεσμοί, ενέργεια, δομή) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Υπάρχει μια συνεχή εξελικτική

Διαβάστε περισσότερα

1.Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος

1.Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1.Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος της ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΕΤΥ-232) 1)εξοικείωση των φοιτητών με τον μοριακό σχεδιασμό της ζωής 2)εμπέδωση της δομής και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ, ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Απρίλιος Μάιος 12 Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου (Ερωτήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον) 1. Τι είναι τα βιομόρια και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Βιομόρια

Διαβάστε περισσότερα

αποτελούν το 96% κ.β Ποικιλία λειτουργιών

αποτελούν το 96% κ.β Ποικιλία λειτουργιών ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 92 στοιχεία στο φλοιό της Γης 27 απαραίτητα για τη ζωή H, Ο, Ν, C αποτελούν το 96% κ.β S, Ca, P, Cl, K, Na, Mg αποτελούν το 4% κ.β. Fe, I Ιχνοστοιχεία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01%

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% Ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συμμετέχουν, σε σημαντικό βαθμό, στη

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεϊνες νουκλεϊκά οξέα Βιολογικά Μακρομόρια υδατάνθρακες λιπίδια

πρωτεϊνες νουκλεϊκά οξέα Βιολογικά Μακρομόρια υδατάνθρακες λιπίδια πρωτεϊνες νουκλεϊκά οξέα Βιολογικά Μακρομόρια υδατάνθρακες λιπίδια Περιγραφή μαθήματος Επανάληψη σημαντικών εννοιών από την Οργανική Χημεία Χημική σύσταση των κυττάρων Μονοσακχαρίτες Αμινοξέα Νουκλεοτίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Καθώς η επιστημονική γνώση και κατανόηση αναπτύσσονται, ο μελλοντικός σχεδιασμός βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

διατήρησης της μάζας.

διατήρησης της μάζας. 6. Ατομική φύση της ύλης Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η ύλη αποτελείται από δομικά στοιχεία ήταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος. Το πείραμα μετά από 2400 χρόνια ήρθε και επιβεβαίωσε την άποψη αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δευτερογενείς µεταβολίτες

Οι δευτερογενείς µεταβολίτες Οι δευτερογενείς µεταβολίτες Είναιταπροϊόνταδευτερογενούςµεταβολισµού. Μερικοί γνωστοί δευτερογενείς µεταβολίτες είναι η µορφίνη, ήκαφεΐνη, το καουτσούκ κ.ά. Ο ρόλος τους φαίνεται να είναι οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Άτοµο: θετικά φορτισµένος πυρήνας περικυκλωµένος από αρνητικά φορτισµένα ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δοµή ατόµου περιγράφεται από κυµατοσυνάρτηση Ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν τροχιακά γύρω

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι:

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι: 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ποια είναι η δομή των νουκλεοτιδίων; Τα νουκλεοτίδια προέρχονται από τη σύνδεση με ομοιοπολικό δεσμό, τριών διαφορετικών μορίων. Μιας πεντόζης (σάκχαρο με πέντε άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στερεών στις Πρωτεΐνες

Φυσική Στερεών στις Πρωτεΐνες Φυσική Στερεών στις Πρωτεΐνες Νίκος Απ. Παπανδρέου Τ.Ε.Ι. Πειραιά Φεβρουάριος 2010 Ένα ελικοϊδές μονοπάτι Χημική δομή μίας πρωτεΐνης Μήκος αλυσίδας ~30 έως ~1000 αµινοξέα Συνολικός αριθµός ατόµων έως ~

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. Στοιχείο O C H N Ca P K S Na Mg περιεκτικότητα % ,5 1 0,35 0,25 0,15 0,05

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. Στοιχείο O C H N Ca P K S Na Mg περιεκτικότητα % ,5 1 0,35 0,25 0,15 0,05 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Βιοχημεία: είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των οργανικών ενώσεων που συναντώνται στον οργανισμό, καθώς και με τον μεταβολισμό τους. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 108 στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Β1. Β2. ΘΕΜΑ 2ο 1. 2.

Β1. Β2. ΘΕΜΑ 2ο 1. 2. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: BΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Σύνοψη Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια:η ικανότητα επιτέλεσης έργου. Μορφές ενέργειας. η αιτία εµφάνισης φυσικών, χηµικών βιολογικών φαινοµένων

Ενέργεια:η ικανότητα επιτέλεσης έργου. Μορφές ενέργειας. η αιτία εµφάνισης φυσικών, χηµικών βιολογικών φαινοµένων Ενέργεια -Μεταβολισµός Ενέργεια:η ικανότητα επιτέλεσης έργου Μορφές ενέργειας η αιτία εµφάνισης φυσικών, χηµικών βιολογικών φαινοµένων ηλιακή, θερµότητα, χηµική, ηλεκτρική, πυρηνική. κινητική η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 9 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο I. Το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΕΣ φ, ψ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΓΩΝΙΕΣ φ, ψ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΩΝΙΕΣ φ, ψ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ φ φ Ccarbonyl n Ccarbonyl n N Cα n Ccarbonyl n-1 Cα n N φ Ccarbonyl n-1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ψ φ ψ Ccarbonyl n N (Ca

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Με ποιο μηχανισμό αντιγράφεται το DNA σύμφωνα με τους Watson και Crick; 2. Ένα κύτταρο που περιέχει ένα μόνο χρωμόσωμα τοποθετείται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει ραδιενεργό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 29: Βιοµόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 29: Βιοµόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα Οργανική Χηµεία Κεφάλαιο 29: Βιοµόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα 1. Γενικά-ιδιότητες Κυκλικές οργανικές ενώσεις: καρβοκυκλικές (δακτύλιος περιέχει µόνο άτοµα C) και ετεροκυκλικές (δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 5 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα 1.1 Τα μόρια της ζωής Καινούριες γνώσεις Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των οργανισμών. Ποια είναι η σημασία του νερού για τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θέματα 1. Ποια είναι η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λιπαρών οξέων 2. Πώς απομακρύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής. Ενότητα: Ατομική φύση της ύλης. Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης. Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής. Ενότητα: Ατομική φύση της ύλης. Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης. Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής Ενότητα: Ατομική φύση της ύλης Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 6. Ατομική φύση της ύλης Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Μεταφορά οξυγόνου (Ο 2 ) από τον αέρα μέσω κυψελίδων στο αίμα και ιστούς Μεταφορά διοξειδίου άνθρακα (CO 2 ) από ιστούς σε κυψελίδες Οι κλίσεις των μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2013-2014 ΓΕ.Λ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ταξίδι στο χρόνο 1869 Απομονώνεται DNA από τον κυτταρικό πυρήνα 1903 Αποδεικνύεται ότι τα χρωμοσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση ανθρώπινου DNA γονιδιώματος & ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός

Απομόνωση ανθρώπινου DNA γονιδιώματος & ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός Απομόνωση ανθρώπινου DNA γονιδιώματος & ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός Ευαγγελία - Ειρήνη Τσερμπίνι 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι η απομόνωση ανθρώπινου DNA γονιδιώματος από δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου )

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Δυνάμεις διπόλου διπόλου (Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Τα πολικά μόρια μπορούν να έλκονται αμοιβαία μέσω δυνάμεων διπόλου διπόλου. Η δύναμη διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

Οργά νωση Γενετικού Υλικού

Οργά νωση Γενετικού Υλικού Βιολογία Γ Γυμνασίου: Διατήρηση και Συνέχεια της Ζωής Οργά νωση Γενετικού Υλικού Γονίδιο: Η μονάδα της κληρονομικότητας. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι από το DNA που αποθηκεύει πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 - Β1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ι. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται σχηματικά δύο χημικές αντιδράσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Πώς χαρακτηρίζονται τα χημικά μόρια Α και Β; Πώς χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κ m και K cat χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς Ο C, το H 2, το O 2 και το N 2 είναι τα επικρατέστερα στους οργανισμούς σε ποσοστό 96% κ.β. Γιατί; Συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Οι πρωτεΐνες είναι πολυμερείς ουσίες με κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο στη ζωή. Πρωτεΐνες είναι οι ουσίες που κυρίως δομούν και λειτουργούν τους οργανισμούς. Λέγονται και λευκώματα λόγω του λευκού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Τ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο όρος ενέργεια σημαίνει δυνατότητα παραγωγής έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Φυσικοχηµείας και Βιοφυσικής

Στοιχεία Φυσικοχηµείας και Βιοφυσικής Στοιχεία Φυσικοχηµείας και Βιοφυσικής Β. Φαδούλογλου 2008 Στοιχεία Φυσικοχηµείας και Βιοφυσικής Εργαστήρια Βιβλίο Εξετάσεις Ύλη Στοιχεία Φυσικοχηµείας και Βιοφυσικής Εργαστήρια Βιβλίο Εξετάσεις Ύλη Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3 η Ενότητα ΔΕΣΜΟΙ Δημήτριος Λαμπάκης ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα 1. Γενικά-ιδιότητες Κυκλικές οργανικές ενώσεις: καρβοκυκλικές (δακτύλιος περιέχει μόνο άτομα C) και ετεροκυκλικές (δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ Είδαμε τους μηχανισμούς με τους οποίους καταλύονται οι χημικές/βιολογικές αντιδράσεις (θα επανέλθουμε αν έχουμε χρόνο) Θα εξετάσουμε δύο παραδείγματα ενζύμων και του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT ΘΕΜΑ ο Α. (Μ 5) Ποιο φαινόµενο ονοµάζεται «µετουσίωση των πρωτεινών»; Να αναφέρεις ένα παράδειγµα. Β. (Μ 5) Να περιγράψεις το φαινόµενο της «ενδοκύττωσης» Γ. (Μ 5) Στις παρακάτω ερωτήσεις -5 να γράψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο φλοιό της Γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία, από τα οποία 27 μόνο είναι απαραίτητα για τη ζωή. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 96% ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Απαντήσεις στις ερωτήσεις: Πρόλογος Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει το μαθητή της Γ Γυμνασίου στην κατανόηση των θεμελιωδών γνώσεων της Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το γενετικό υλικό ΘΕΜΑ: 1 ο (Μονάδες 25 ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Το πείραµα των Hershey και Chase ήταν:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό Ασκήσεις 1. Αν ο λόγος A + Τ / C + G στη μια αλυσίδα του DNA είναι 7/10, πόσος είναι ο ίδιος λόγος: α. στη συμπληρωματική της αλυσίδα, β. στο μόριο; 2. Αν ο λόγος A + G / T + C στη μια αλυσίδα του DNA

Διαβάστε περισσότερα

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους Για να εξασφαλιστεί η σωστή και αρμονική έκφραση των ενζύμων μέσα στο κύτταρο χρειάζεται ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. και Η εναρμόνιση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠPΩTEINEΣ Οι πρωτεΐνες παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις βιολογικές διεργασίες. H σημασία τους φαίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κατάλυση (πχ. ένζυμα) 2. Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ Θέµατα ιάλεξης οµή, αριθµός και διαχωρισµός των αµινοξέων Ένωση αµινοξέων µε τον πεπτιδικό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Περιέχει 67 ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, 116 ασκήσεις ανοικτού- κλειστού τύπου µε µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 IOYNIOY 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 IOYNIOY 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 IOYNIOY 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. δ Α3. β Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. Α I Β IV Γ VI

Διαβάστε περισσότερα

Τα τείχη έχουν πέσει: Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία, Γενετική γέννησαν τη σύγχρονη Βιοϊατρική. Βιοχημεία Ι Α-2

Τα τείχη έχουν πέσει: Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία, Γενετική γέννησαν τη σύγχρονη Βιοϊατρική. Βιοχημεία Ι Α-2 Περιεχόμενο της σύγχρονης Βιοχημείας Η περιγραφή της δομής, της οργάνωσης και της λειτουργίας του κυττάρου σε μοριακό επίπεδο Η διερεύνηση της σχέσης δομής-λειτουργίας των βιομορίων Η μελέτη του μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 1)Πώς το φαινόμενο Bohr επηρεάζει την πρόσδεση οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη; Που συνδέονται τα ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. Φατούρος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. Φατούρος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Φατούρος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Θέματα Διάλεξης Δομή, αριθμός και διαχωρισμός των αμινοξέων Ένωση αμινοξέων με τον πεπτιδικό δεσμό για τη δημιουργία πρωτεΐνης Λειτουργίες των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 5.1 ΈΝΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΔΗ ΒΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΚΟΡΜΟ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 5.2 ΈΝΑ ΖΕΥΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Πώς ονομάζεται η βιοχημική αντίδραση της συνένωσης των δύο μορίων; Συμπύκνωση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Πώς ονομάζεται η βιοχημική αντίδραση της συνένωσης των δύο μορίων; Συμπύκνωση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΖΗΤΗΜΑ: 1. Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; Γλυκόζη 2. Εάν δύο τέτοια μόρια ενωθούν μαζί τι θα προκύψει; Μαλτόζη 3. Πώς ονομάζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Τα χημικά μόρια που οικοδομούν τους οργανισμούς

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Τα χημικά μόρια που οικοδομούν τους οργανισμούς ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Τα χημικά μόρια που οικοδομούν τους οργανισμούς Μελέτη φαινομένου της ζωής o Η μελέτη του φαινομένου της ζωής ξεκινά από το μοριακό επίπεδο δηλαδή από τα χημικά μόρια που οικοδομούν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια Γιατί; Διότι η ολική ενέργεια ενός ευσταθούς μορίου είναι μικρότερη από την ολική ενέργεια των μεμονωμένων ατόμων που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Παππάς Χρήστος. Επίκουρος καθηγητής

Παππάς Χρήστος. Επίκουρος καθηγητής Παππάς Χρήστος Επίκουρος καθηγητής 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Η χημική θερμοδυναμική ασχολείται με τις ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν μια χημική αντίδραση. Προβλέπει: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας την Εξέλιξη Κεφάλαιο 7

Εξερευνώντας την Εξέλιξη Κεφάλαιο 7 Εξερευνώντας την Εξέλιξη Κεφάλαιο 7 Εξερευνώντας την Εξέλιξη Σχέση μεταξύ αλληλουχίας αμινοξέων, δομής και λειτουργίας πρωτεϊνών Καταγωγή από έναν κοινό πρόγονο Εξελικτική Συγγένεια/Προέλευση Δύο ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Ισιδώρα Παπασιδέρη, Καθηγήτρια...για περισσότερα... http://kyttariki.biol.uoa.gr, ttp://multimedia.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΙΛΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΙΛΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΙΛΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οργανική Χημεία και Βιοχημεία ΩΡΕΣ ΑΙΑΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι νουκλεϊκών οξέων

Τύποι νουκλεϊκών οξέων Τύποι νουκλεϊκών οξέων DNA ένας τύπος, μια λειτουργία RNA - 4 τύποι, 4 λειτουργίες Ριβοσωμικό RNA Αγγελιαφόρο RNA Μεταφορικό RNA Καταλυτικό RNA Βιοχημεία Ι Δ-1 Βιοχημεία Ι Δ-2 3 5 φωσφοδιεστερικός δεσμός

Διαβάστε περισσότερα

14. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

14. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής-ενθαλπία Εντροπία και ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής Πρότυπες εντροπίες και ο τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής Ελεύθερη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γενετική και στη Γονιδιωματική Τι είναι η κληρονομικότητα, και πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία από γενιά σε γενιά;

Εισαγωγή στη Γενετική και στη Γονιδιωματική Τι είναι η κληρονομικότητα, και πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία από γενιά σε γενιά; ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 12 26/10/2016 Κεφάλαιο 3 Α μέρος Εισαγωγή στη Γενετική και στη Γονιδιωματική Τι είναι η κληρονομικότητα, και πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία από γενιά σε γενιά; Ποια είναι η δομή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ»

«ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ» «ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ» Τι είναι οι πρωτεΐνες; Από τι αποτελούνται; Ποιος είναι ο βιολογικός του ρόλος; Ας ρίξουμε μία ματιά σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διατροφική Ιατρική

Εφαρμοσμένη Διατροφική Ιατρική Γλωσσάρι για το Μάθημα της Διατροφικής Ιατρικής Λιπαρά οξέα: περιέχουν μακριές αλυσίδες μορίων που αποτελούν σχεδόν όλο το σύμπλεγμα λιπιδίων τόσο για τα ζωικά όσο και για τα φυτικά λίπη. Αν αποκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Καθώς το οξυγόνο χρησιμοποιείται στους ιστούς παράγεται CO2 το οποίο πρέπει να μεταφερθεί πίσω στους πνεύμονες ή τα βράγχια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» DNA RNA: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ DNA RNA: Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλος Κεντικό Δόγμα της Βιολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 01 : Εισαγωγή. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 01 : Εισαγωγή. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 01 : Εισαγωγή Παναγιωτίδης Χρήστος ΑΠΘ Άδειες χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA Περετσή Χριστίνα Πιτσικάλη Παναγιώτα

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA Περετσή Χριστίνα Πιτσικάλη Παναγιώτα Εργασία στη Βιολογία ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA Περετσή Χριστίνα Πιτσικάλη Παναγιώτα ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA Η ροή της πληροφορίας για το σχηματισμό των πρωτεϊνών, προϋποθέτει τη μεταφορά της από το DNA στο RNA (ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ).

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: DNA Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc29 Μηλαθιανάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα