ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ α/α Τίτλος Περιγραφή Προαπαιτούμενα Αριθμός σπουδαστ ών 1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης 2 Βάση δεδομένων ακουστικού υλικού 3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού εργαλείου και υλικού για την Visual Basic 4 Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία - Χρήση MATLAB Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης βασισμένο στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Koha για την βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομού Φθιώτιδος Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και ψηφιοποίηση, καταχώρηση και τεκμηρίωση ακουστικού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομού Φθιώτιδος Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου και εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα Προγραμματισμός Ι και Προγραμματισμός ΙΙ. Βασικές Αρχές και Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic) στην Τεχνολογία (Ασαφή Σύνολα, Ασαφής Αριθμητική, Ασαφές Σύστημα Ελέγχου) Εφαρμογή με Χρήση MATLAB 1 Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ Μαθηματικά Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, Αγγλικά Καθηγητής/Συν εργάτης 1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ 1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ 1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ 2 Γιάννης Θεοδώρου

2 5 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Στατιστικού λογισμικού 6 Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού με θέμα Φίλτρο Kalman 7 Μελέτη συστήματος αφαλάτωσης με συστήματα νανο-αγωγών 8 Μελέτη συστήματος καθαρισμού νερού από βαρέα μέταλλα 9 Εργαλείο επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους 10 Υλοποίηση real-time κυκλωμάτων σε FPGA χρησιμοποιώντας γλώσσα περιγραφής Υλικού (VHDL) Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Στατιστικού λογισμικού (SPAD, SPSS) - Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα Φίλτρο Kalman διακριτού χρόνου Περιγραφή μοντέλου χώρος κατάστασης Είδη φίλτρων (χρονικά μεταβαλλόμενο φίλτρο, χρονικά αμετάβλητο φίλτρο, φίλτρο μόνιμης κατάστασης) Απόδειξη βελτιστότητας φίλτρου Παραδείγματα (π.χ. σε Matlab) Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού Μενού - Πλοήγηση Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού Διαδραστικότητα Προσομοίωση ροής νερού σε νανοαγωγούς και εφαρμογή κατάλληλων ηλεκτρικών πεδίων για την απομάκρυνση των αλάτων Προσομοίωση ροής νερού και κατασκευή κατάλληλου φίλτρου για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών Κατασκευή User Interface (διεπαφής) για επίλυση πραγματικών προβλημάτων της μηχανικής με Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής θα γίνει σχεδίαση κυκλώματος σε VHDL το οποίο θα επεξεργάζεται εικόνες. Το κύκλωμα θα λαμβάνει δεδομένα από εικόνες και θα τα επεξεργάζεται σε 2 Μαθηματικά Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, Αγγλικά-Γαλλικά Σήματα, Συστήματα και ΨΕΣ Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ Προγραμματισμός, Φυσική, MatLab Προγραμματισμός, Φυσική, MatLab 2 Γιάννης Θεοδώρου 1 Ν. Ασημάκης 1-2 Φ. Σοφός 1-2 Φ. Σοφός MatLab 1-2 Φ. Σοφός Λογική Σχεδίαση Φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου Γνώσεις σε VHDL και FPGA 1 Βουρβουλάκης Ιωάννης

3 11 Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού βιβλίου στο μορφότυπο EPUB3, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες προγραμματισμού HTML5, Javascript και CSS 12 Συστήματα πυρανίχνευσης μελέτη ηλεκτρονικής εγκατάστασης. 13 Πληθυσμιακή και Στατιστική Ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας πραγματικό χρόνο. Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής θα γίνει η ανάπτυξη ηλεκτρονικού βιλίου με την προσθήκη πληθώρας διαδραστικών στοιχείων ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να αλληλεπιδρά με το υλικό που μελετά. Θα υπάρχουν τμήματα ασκήσεων και τεστ αξιολόγησης όπου ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό του. Μελέτη συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού, ηλεκτρονική εγκατάσταση, σχέδιο, υλικά, τοποθέτηση, καλωδίωση, νομοθεσία εφαρμογή σε εγκατάσταση κτιρίου. Θεωρητικός και πρακτικός σχεδιασμός με στατιστική ανάλυση του ζητούμενου αποτελέσματος Δημιουργία ερωτηματολογίου για την πρακτική ανάλυση. Σύγκριση περιοχών και ομάδων με τα ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Δημιουργία βάσης δεδομένων (SQL) προκειμένου να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο με αντίστοιχο προγραμματισμό. Προγραμματισμό Reporting Services και εμφάνιση αυτών ανά περιοχή και ομαδοποίηση. Δημιουργία On-Line Reporting Services με δικαιώματα ανά χρήστη και με απόδοση στατιστικής ανάλυσης ανά περίπτωση Προγραματισμός Ι και ΙΙ Φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου Γνώσεις σε προγραμματισμό HTML5, Javascript, CSS και EPUB3 Φυσική, Αισθητήρες Interfaces, Ηλεκτρονικές & Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μαθηματικά ΙΙΙ, Στατιστική, Προγραμματισμός Ι & ΙΙ, Αγγλικά 1 Βουρβουλάκης Ιωάννης 1 Α. Καναπίτσας 1-2 Α. Καναπίτσας, Χ. Τσώνος 3

4 14 Δημιουργία και Ανάπτυξη πολύμορφης βάσης δεδομένων με κυριότητα τον Πρωτογενή τομέα Σχεδιασμός με στατιστική ανάλυση του ζητούμενου αποτελέσματος. Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή βασικών παραμέτρων καλλιεργειώνκαλλιεργητών. Δορυφορική λήψη - αναφορά επιλεγμένων καλλιεργειών ανάλογα με το πέρασμα του Δορυφόρου. Προγραμματισμός για την ψηφιακή απεικόνιση και ομαδοποίηση. Δημιουργία βάσης δεδομένων (SQL) προκειμένου να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο. Προγραμματισμό Reporting Services για καταγραφή στατιστικής ανάλυσης. Προγραμματισμός Ι & ΙΙ, Σήματα Συστήματα και ΨΕΣ 1-2 Α. Καναπίτσας, Χ. Τσώνος 4

5 A/ A ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τίτλος Περιγραφή Προαπαιτούμενα Αριθμός σπουδα στών 1 Είσοδος (δειγματοληψία) και έξοδος (παραγωγή) ηλεκτρικών σημάτων με τη χρήση της κάρτας ήχου του υπολογιστή μέσω ΜΑΤLΑΒ & Simulink 2 Σύστημα ασύρματης μετάδοσης δeδομένων με arduino και xbee. 3 Ηλεκτρονική μύτη με arduino/raspberry/flyport 4 Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ψύξης θέρμανσης υγρασίας κλειστού θαλάμου 5 Ανάλυση και περιγραφή του καταγραφέα Voyage Data Recorder (VDR) 6 Μετρήσεις αναλογικών και ψηφιακών μεγεθών Θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και παραγωγή ηλεκτρικών σημάτων με τη χρήση της κάρτας ήχου του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό ΜΑΤLΑΒ & Simulink Θα υλοποιηθεί σύστημα το οποίο θα στέλνει δεδομένα ασύρματα από αισθητήρες χρησιμοποιώντας arduino & xbee. Θα υλοποιηθεί σύστημα το οποίο θα ανιχνεύει χρησιμοποιώντας κατάλληλους αισθητήρες, διαρροές συγκεκριμένων αερίων και θα παράγει σήμα συναγερμού αν η περιεκτικότητα ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου ψύξης θέρμανσης υγρασίας κλειστού θαλάμου Ανάλυση και περιγραφή των βασικών λειτουργιών όλων των μερών που απαρτίζουν το VDR, εγκατάσταση και διασύνδεση του VDR. Σχεδίαση και κατασκευή διάταξης μέτρησης θερμοκρασιών δύο 5 Καλή γνώση ΜΑΤLΑΒ & Simulink ΣΑΕ, Αισθητήρες Interfaces, Ηλεκτρονικές & Ηλεκτρικές Μετρήσεις ΣΑΕ, Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας, Δίκτυα Η/Υ Λογική σχεδίαση, Ηλεκτρονικές & Καθηγητής/Συ νεργάτης 2 Χ. Σίμος 2 Χ. Σίμος 2 Χ. Σιμος 1-2 Χ. Τσώνος 1-2 Χ. Τσώνος 1-2 Χ. Τσώνος

6 7 Ανελκυστήρες Ασφάλεια και Ηλεκτρονικός Έλεγχος 8 Επίδραση Η/Μ ακτινοβολίας κινητών τηλεφώνων στον ανθρώπινο εγκέφαλο 9 «Εφαρμογή της μεθόδου FTIR Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας στη μελέτη δοκιμίων ξύλου» 10 «Σχεδίαση Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων στα Ηλ. Ισχύος» 11 Σύγχρονες εξελίξεις στη Νανοηλεκτρονική σημείων μεταφορικής ταινίας αντικειμένων, έλεγχος κίνησης μεταφορικής ταινίας με ταυτόχρονη ένδειξη ταχύτητας, αναγνώριση με φωτοκύτταρα ύπαρξης αντικειμένων σε ταινία μεταφοράς. Κατηγορίες ανελκυστήρων, πρότυπα ασφαλείας, ηλεκτρονικός έλεγχος με Pic Ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων, απορρόφηση Η/Μ ακτινοβολίας σε ανθρώπινους ιστούς, πρόγραμμα προσομοίωσης των διαδικασιών Σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα γίνει μελέτη χαρτογράφηση δοκιμίων ξύλων τα οποία και θα ταυτιστούν με την τεχνική υπέρυθρης φασματοσκοπίας. Με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού θα γίνει συγγραφή εργ. Ασκήσεων στα ΗΛ. ΙΣΧΥΟΣ και θα δημιουργηθούν πρότυπα φυλλάδια ασκήσεων μετρήσεων για τους φοιτητές Στην εργασία αυτή θα μελετηθεί η Φυσική και Τεχνολογία ηλεκτρονικών διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα, όπου υπεισέρχονται Κβαντομηχανικά φαινόμενα. Επισημαίνεται ότι η εργασία είναι αρκετά απαιτητική και απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Επίσης απαιτείται πολύ καλή γνώση Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αισθητήρες Interfaces, Ηλεκτρικοί Κινητήρες ΣΑΕ, Ηλεκτρικοί Κινητήρες, Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές Ηλεκτρονικές & Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρομαγνητισμός Μικροκύματα ΗΛ. ΔΙΑΤ.ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλ. μετρήσεις Ηλ. ισχύος Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Νανοηλεκτρονική, Αγγλικά 1-2 Χ. Τσώνος 1-2 Χ. Τσώνος 2 ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ ΟΣ 2 ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ ΟΣ 1-2 Γεώργιος Ν. Τσιγαρίδας, 6

7 12 Ψηφιακή Αποτύπωση καιρικών συνθηκών με ταυτόχρονη πρόβλεψη ανά περιοχή 13 Ανάγνωση αναλογικών σημάτων από αισθητήρες, με χρήση μικροελεγκτή PIC και απεικόνιση σε υπολογιστή 14 Σχεδιασμός τυπωμένων κυκλωμάτων με χρήση εξελιγμένων προγραμμάτων CAD Αγγλικών, ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να μελετήσουν ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Προγραμματισμός MATLAB. Εικονικός εντοπισμός σήματος από δορυφόρο καιρού. Δημιουργία πλακέτας για την απεικόνιση του καιρού. Πραγματικός εντοπισμός σήματος και απεικόνιση. Μαθηματική αποτύπωση και μετατροπή του ηλεκτρονικού σήματος σε μετεωρολογική έννοια. Δημιουργία καιρικών προτύπων. Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας θα γίνει σχεδιασμός, κατασκευή και ανάπτυξη firmware σε μικροελεγκτή PIC για εφαρμογή ανάγνωσης αναλογικών σημάτων από αισθητήρες (επιταχυνσιόμετρο, κλπ) και αποστολή τους σε υπολογιστή μέσω σειριακής ή USB θύρας για απεικόνιση και περαιτέρω επεξεργασία. Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή όλων των βημάτων που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας ηλεκτρονικός μηχανικός για τη σχεδίαση σχηματικού και τυπωμένου κυκλώματος σε εξελιγμένο πρόγραμμα CAD. Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί πρότυπη κατασκευή μέσα από το πρόγραμμα CAD. Προγραμματισμός Ι & ΙΙ, Σήματα Συστήματα και ΨΕΣ, MATLAB Αισθητήρες-Interfaces Φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου Γνώσεις προγραμματισμού μικροελεγκτών PIC Φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου Γνώσεις σε κατασκευταστικά θέματα 1-2 Χ. Τσώνος, Α. Καναπίτσας 1 Βουρβουλάκης Ιωάννης 1 Βουρβουλάκης Ιωάννης 7

8 15 Ενσωματωμένοι υπολογιστές ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση 16 Ενσωματωμένοι υπολογιστές εισαγωγή αναλογικών σημάτων Μελέτη του συστήματος ενός πολύ μικρού PC και δικτύωση σε Ethernet και/η WiFi Περιέχει οπωσδήποτε πρακτικό μέρος σε έτοιμη πλακέτα PC. Μελέτη του συστήματος ενός πολύ μικρού PC και εισαγωγή σε αυτό (εγγραφή) αναλογικού σήματος (ήχου, εικόνας κλπ) Περιέχει οπωσδήποτε πρακτικό μέρος σε έτοιμη πλακέτα PC. Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων, Προγραμματισμός Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων, Προγραμματισμός 1-2 Παναγιώτης Τσιτσιπής 1-2 Παναγιώτης Τσιτσιπής 8

9 ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A/A Τίτλος Περιγραφή Προαπαιτούμενα Αριθμός Καθηγητής σπουδαστών Κατασκευή μιας Προαπαιτούμενα 1 επίπεδης κεραίας που Θα κατασκευαστεί μία επίπεδη κεραία και θα μαθήματα: χρησιμοποιεί LH (Left μετρηθούν τα χαρακτηριστικά της Εφαρμοσμένος Η/Μ, 1 Βελντές Γ. Handed) δομές. Μικροκύματα, Γραμμές 2 Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μια δομής SRR (Split Ring Resonator) για διαχείριση ισχύος. Θα κατασκευαστεί μια δομή SRR με ενεργά στοιχεία. Επίσης θα μελετηθεί η κατανομή της εισερχόμενης ισχύος στα ενεργά στοιχεία. Μετάδοσης, Κεραίες. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση MAΤLab Καλή γνώση Αγγλικών και ειδικά τεχνικής ορολογίας Απαραίτητες προϋποθέσεις: Συνάντηση με το φοιτητή τουλάχιστον 2 ημέρες/εβδομάδα 1 Βελντές Γ. Κώτσος Β. 3 Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενός ασύμφωνου δέκτη FSK στην περιοχή συχνοτήτων 430 MHz για λήψη δεδομένων τηλεμετρίας Θα κατασκευαστεί ένας ασύμφωνος δέκτης FSK o οποίος θα οδηγεί ένα δέκτη τηλεμετρίας για μια κάμερα PTZ ( Pan Tilt Zoom) 9 Προαπαιτούμενα μαθήματα: Τηλεπικοινωνίες, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Αγγλικών και ειδικά τεχνικής ορολογίας Απαραίτητες 1 Βελντές Γ.

10 προϋποθέσεις: Συνάντηση με το φοιτητή τουλάχιστον 2 ημέρες/εβδομάδα Κωδικοποίηση- Αποκωδικοποίηση Turbo (Turbo Codes) και Εφαρμογές Περιγραφή της κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης Turbo-Ανάλυση των εφαρμογών των TC στα συστήματα επικοινωνιών και επιδόσεις τους Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε), Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε), Θεωρία Πληροφορίας- Κώδικες (Θ+Ε) 1 Βαρζάκας Π. 4 βιβλιογραφική αναζήτηση τεχνική ορολογία μαθηματικό υπόβαθρο 5 6 Γνωστικές Ραδιοεπικοινωνίες Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών Αρχή λειτουργίας συστημάτων, περιγραφή ασύρματου περιβάλλοντος λειτουργίας, απόδοση συστημάτων (π.χ. χωρητικότητα καναλιού ανά χρήστη συστήματος), προβλήματα εφαρμογής Μετρήσεις και θεωρητική ανάλυση όλων των διατάξεων του Εργαστηρίου Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνίες, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Κεραίες, Θεωρία Πληροφορίας- Κώδικες, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων γνώση αγγλικής τεχνικής ορολογίας μαθηματικό υπόβαθρο Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε), Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε) τεχνική ορολογία καλό μαθηματικό υπόβαθρο 1 Βαρζάκας Π. 1 Βαρζάκας Π. 7 Διαμόρφωση OFDM και πολλαπλή προσπέλαση OFDMA-Εφαρμογές στα συστήματα επικοινωνιών κινητών 4 ης γενιάς Περιγραφή της διαμόρφωσης OFDM και της μεθόδου πολλαπλής προσπέλασης OFDMA- Τεχνικά χαρακτηριστικά τους στα συστήματα LTE 8.0, LTE 10 επικοινωνιών κινητών 4 ης γενιάς Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε), Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε) γνώση αγγλικής τεχνικής ορολογίας καλό μαθηματικό υπόβαθρο 1 Βαρζάκας Π. 10

11 Μέθοδοι συμπίεσης JPEG και MPEG Τελικός ενισχυτής Hi-Fi 30 W Μονοκαναλικός μετρητής έντασης ήχου (db) σε ακουστικά ενισχυτικά Συστήματα Ανιχνευτής RF σήματος Ανάλυση και σχεδίαση δορυφορικής ζεύξης Αναλυτική θεωρητική περιγραφή των μεθόδων συμπίεσης (κωδικοποίησης) εικόνας JPEG και MPEG-Τεχνικά χαρακτηριστικά των προτύπων συμπίεσης εικόνας JPEG και MPEG-1,2,3,4 Μελέτη σχεδίαση και κατασκευή μονοκαναλικού τελικού ενισχυτή Hi-Fi 30W απολαβής 26 db υψηλού λόγου SNR=70 db. Θα σχεδιασθεί και κατασκευασθεί και το κατάλληλο τροφοδοτικό. Θα πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις της κατασκευής, διαγράμματα λειτουργίας και θα εξαχθούν τα σχετικά συμπεράσματα. Θα κατασκευασθεί ένας μετρητής της έντασης ήχου σε db για μονοφωνικά ακουστικά ενισχυτικά συστήματα. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με χρήση των LM3915 της National Semiconductors που θα οδηγούν κατάλληλα μια σειρά από LED. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη-σχεδίαση και κατασκευή ειδικού κυκλώματος απλού ανιχνευτή για εντοπισμό ραδιοσημάτων. Μέσω μικρής κεραίας θα λαμβάνει μόνο RF παλμούς που διαδίδονται και εντοπίζονται στην περιοχή και θα τους μετατρέπει σε ακουστικό σήμα. Στην εργασία αυτή θα αναπτυχθούν τα κάτωθι : 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Δορυφορικές τροχιές. 3. Κεραίες (χαρακτηριστικά, διαγρ. ακτινοβολίας, απόδοση, ζώνες συχνοτήτων, παράβολα, χοάνες, κ.λ.π.) 4. Επίδραση του μέσου μεταδοσης και 5. Ανάλυση δορυφορικής ζεύξης (Link budget analysis). 11 Θεωρία Πληροφορίας- Κώδικες (Θ+Ε), Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε) γνώση αγγλικής τεχνικής ορολογίας καλό μαθηματικό υπόβαθρο Ηλεκτρονικά Χ.Σ. Ηλεκτρονικά Υ.Σ. Αναλογικά Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνίες Ηλεκτρονικά Χ.Σ. Λογική Σχεδίαση Αναλογικά Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνίες Συστήματα Ήχου και Εικόνας Ηλεκτρονικά Χ.Σ. Ηλεκτρονικά Υ.Σ. Αναλογικά Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες Ψηφιακές Τηλεπικ. Κεραίες Ασύρματες ζεύξεις-διάδοση ΗΛΜ κυμάτων Κιν.-Δορυφορικές Επικοινωνίες 1 Βαρζάκας Π. 1 Β. Κώτσος 1 Β. Κώτσος 1 Β. Κώτσος 1 Β. Κώτσος Π. Βαρζάκας 13 Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας Μικροεπεξεργαστές/ 1 Βουρβουλά

12 Έλεγχος προσανατολισμού κατευθυντικής κεραίας με χρήση μικροελεγκτή PIC θα γίνει σχεδιασμός, κατασκευή και ανάπτυξη firmware σε μικροελεγκτή PIC για εφαρμογή με την οποία ελέγχεται ο προσανατολισμός μιας κατευθυντικής κεραίας από υπολογιστή. Ο μικροελεγκτής θα δέχεται εντολές από υπολογιστή και θα τις μετατρέπει σε κατάλληλα σήματα για την οδήγηση ενός κινητήρα που περιστρέφει την κεραία. Δίκτυα Φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου Γνώσεις προγραμματισμού μικροελεγκτών PIC κης Ιωάννης 12

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα