Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Επιχειρηµατικός Οδηγός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Επιχειρηµατικός Οδηγός"

Transcript

1 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός 17 Απριλίου 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Γενική οικονοµική επισκόπηση 2 B. Χαρακτηριστικά της κυπριακής αγοράς για ενδιαφεροµένους εξαγωγείς προϊόντων και υπηρεσιών B1. Πληροφορίες για το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τα 4 συναλλακτικά ήθη στην Κύπρο Β2. Τρόποι προσέγγισης και έναρξης συνεργασιών µε κυπριακές 6 εταιρείες Β3. Κλάδοι προϊόντων και υπηρεσιών 6 Γ. Φορολόγηση-νοµική µορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών 10 Γ1. Συµβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας 12 Γ2. Συντελεστές φορολόγησης εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 12 προσώπων Γ3. Eιδικοί φορολογικοί συντελεστές και έκτακτη αµυντική εισφορά 13 Γ4. Συντελεστές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 13 Γ5. Φόρος ακίνητης περιουσίας Γ6. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Δ. Λειτουργία τραπεζών 14 Δ1. Άνοιγµα προσωπικού λογαριασµού πιστωτικές κάρτες 14 Δ2. Περιοριστικά µέτρα σε συναλλαγές 15 Δ3. Διατάγµατα για εξυγίανση κυπριακών τραπεζών 15 Δ4. Ωράριο 16 Ε. Επενδυτικό Καθεστώς 16 ΣΤ. Εξωτερικό εµπόριο Κύπρου 17 ΣΤ1. Εµπορικές σχέσεις Κύπρου - Ελλάδας 19 Ζ. Υποδοµές µεταφορών - ωράριο εργασίας - διαµονή 21 Η. Στοιχεία επικοινωνίας κυπριακών υπηρεσιών

3 A. Γενική οικονοµική επισκόπηση Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασµό µε τις υποδοµές (τηλεπικοινωνίες, αεροδρόµια, λιµάνια) που έχει αναπτύξει, το χαµηλό κόστος λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες), το ποιοτικό επίπεδο καθηµερινής διαβίωσης (ήπιο κλίµα, χαµηλή εγκληµατικότητα), το υψηλό επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών (νοµικές, λογιστικές, φοροτεχνικές), το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού της (µε υψηλή κατάρτιση και γνώση ξένων γλωσσών) και κυρίως, τα φορολογικά κίνητρα προς τους ξένους επενδυτές, κατέστησαν τη χώρα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένα ιδιαίτερα αξιόλογο εµπορικό και οικονοµικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των εταιρικών κερδών (10% - το χαµηλότερο ποσοστό στην ΕΕ) για όλες τις επιχειρήσεις µε έδρα τους την Κύπρο, καθώς και ο µεγάλος αριθµός (46) των συµφωνιών µε άλλες χώρες για την αποφυγή διπλής φορολογίας συνέβαλαν καθοριστικά στην προσέλκυση ξένων εταιρειών. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, το σύνολο των εγγεγραµµένων εταιρειών, έως τις , ανερχόταν σε , ενώ το 2012 το σύνολο των εταιρειών ανερχόταν σε , µε τις εγγραφές νέων εταιρειών, σε µεγάλο βαθµό ξένων συµφερόντων (περί το 70% επί του συνόλου των εταιρειών), να αυξάνονται σηµαντικά τα τελευταία χρόνια (το 2004 το σύνολο των εταιρειών ήταν ). Ωστόσο, η αισιόδοξη εικόνα του κυπριακού οικονοµικού µοντέλου, που διήρκησε περισσότερο από µια εικοσαετία, άρχισε να αλλοιώνεται από το 2009, οπότε σηµειώθηκε ύφεση της τάξεως του -1,9% (πραγµατικός ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ). Το 2010 και το 2011 η οικονοµία επανήλθε σε τροχιά περιορισµένης ανάπτυξης (1,1% και 0,5% αντιστοίχως), αλλά το 2012 η ύφεση υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 2,4%. Η επιδείνωση της εικόνας της κυπριακής οικονοµίας συνεχίζεται και µάλιστα, µε πιο έντονους ρυθµούς το Υπενθυµίζονται οι διαδοχικές υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από το Νοέµβριο του 2010 και τα ιδιαιτέρως υψηλά επιτόκια δανεισµού που έχουν αποκλείσει την Κύπρο από τις διεθνείς αγορές χρήµατος από τον Ιούλιο ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΕΠ (% µεταβολής σε σχέση µε τρίµηνο προηγούµενου έτους) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας - επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 2

4 Μετά την απόφαση της συνόδου του Eurogroup της 25 Μαρτίου τ.έ. για την εξυγίανση του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος και την εφαρµογή των σχετικών µέτρων (βάσει των διαταγµάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου) για τις δύο µεγάλες τράπεζες της χώρας - Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου - αλλά και εν όψει της υπογραφής του «Μνηµονίου» δανεισµού της χώρας µε την τρόικα των πιστωτών της (ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ), οι πρώτες εκτιµήσεις προβλέπουν ακόµα και διψήφιο αριθµό ύφεσης για το 2013, υψηλά επίπεδα ανεργίας και ραγδαία µείωση της αγοραστικής δύναµης των Κυπρίων καταναλωτών. Ως εκ των ανωτέρω, το κυπριακό οικονοµικό µοντέλο αντιµετωπίζει πλέον σοβαρό υπαρξιακό κίνδυνο, ενώ η αναθεώρησή του αποτελεί βασικό θέµα της δηµόσιας συζήτησης. Την εν λόγω αρνητική εικόνα αντανακλά και η Έκθεση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα την περίοδο , καθώς η Κύπρος απώλεσε 11 θέσεις (έναντι της περιόδου ) στην κατάταξη των 144 χωρών καταλαµβάνοντας την 58 η θέση (από την 47 η ). Παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τον ετήσιο Οδηγό Doing Business (2013) της Παγκόσµιας Τράπεζας και του IFC (International Finance Corporation), η Κύπρος αναβαθµίστηκε από την 40 η (το 2012) στην 36 η θέση (µεταξύ 185 χωρών) όσον αφορά στην ευκολία του επιχειρείν, ενώ διατηρήθηκε στη 16 η µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2012 ΑΕΠ (τρέχ. τιµές δισ. )* 17,89 (από 17,98 το 2011) ΑΕΠ (πραγµ. µεταβολή) * -2,4% (από 0,5% το 2011) Πληθωρισµός 2,39% (από 3,29% το 2011) Ανεργία (4 ο τρίµηνο 2012) 12,7% (από 8,9% το 4 ο τρίµηνο 2011) Εξαγωγές (fob) 1,42 δισ. (αύξηση 1,2% έναντι 2011) Φαρµακευτικά προϊόντα, οργανικά χηµικά, ηλεκτρ. -Σηµαντικότερα προϊόντα µηχανήµατα και ανταλλακτικά αυτών και γαλακτοκοµικά προϊόντα -Σηµαντικότεροι εταίροι Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Λίβανος, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία, Γερµανία, Αίγυπτος και Ρωσία Εισαγωγές (cif) 5,74 δισ. (µείωση 9 % έναντι 2011) Πετρελαιοειδή, µηχανολογικός εξοπλισµός, -Σηµαντικότερα προϊόντα οχήµατα και ανταλλακτικά αυτών, φαρµακευτικά προϊόντα και πλαστικά Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, -Σηµαντικότεροι εταίροι Γερµανία, Ολλανδία, Γαλλία και Κίνα, Εµπορικό Ισοζύγιο -4,32 δισ. (από -4,91 δισ. το 2011) Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών* ,3 εκ. (από -848,9 εκ. το 2011) Δηµόσιο Έλλειµµα* -874,62 εκ. (από -1,09 δισ. το 2011) ( % του ΑΕΠ) -4,90% (από -6,05% το 2011) Δηµόσιο Χρέος* 15,35 δισ. (έναντι 12,78 δισ. το 2011) (% του ΑΕΠ) 85,96% (έναντι 71,07% το 2011) Πηγές: Υπουργείο Οικονοµικών, Κεντρική Τράπεζα και Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας - επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας *Προσωρινά στοιχεία 3

5 B. Χαρακτηριστικά της κυπριακής αγοράς για ενδιαφεροµένους εξαγωγείς προϊόντων και υπηρεσιών B1. Πληροφορίες για το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τα συναλλακτικά ήθη στην Κύπρο Οι κυπριακές εταιρείες εισαγωγής και διανοµής προϊόντων (π.χ. κλάδος τροφίµων-ποτών) προβαίνουν, υπό φυσιολογικές συνθήκες, στην εξόφλησή των προµηθευτών τους µε επιταγές, εντός χρονικού διαστήµατος που κυµαίνεται ως εξής: από την ηµέρα παραλαβής των προϊόντων περί τις 30 ηµέρες για τους προµηθευτές που είναι πολυεθνικές εταιρείες, περί τις 60 ηµέρες για τους προµηθευτές, µε τους οποίους υπάρχει σταθερή και µακροχρόνια συνεργασία και περί τις 90 ηµέρες για όλους τους υπόλοιπους. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι, λόγω των εν ισχύ περιοριστικών µέτρων στις συναλλαγές, τα οποία προβλέπεται ότι σταδιακά θα αίρονται ανάλογα µε την αξιολόγηση της κατάστασης, τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να µην ισχύουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα, µέχρι την άρση των περιοριστικών µέτρων. Πληροφόρηση σχετικά µε το εν ισχύ διάταγµα περιοριστικών µέτρων µπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα ης Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (www.centralbank.gov.cy). Εξυπακούεται ότι η πληρωµή των προµηθευτών καταναλωτικών προϊόντων µε σύντοµη ηµεροµηνία λήξεως (fast moving consumer goods) γίνεται ταχύτερα από την πληρωµή προϊόντων µακράς διαρκείας. Για τις αρχικές συνεργασίες και έως ότου οικοδοµηθούν οι αναγκαίες σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των συµβαλλοµένων, οι πρώτες αποστολές εµπορευµάτων διενεργούνται µέσω αµετάκλητων πιστώσεων. Με την πάροδο του χρόνου και την οµαλή εξέλιξη των συναλλακτικών σχέσεων, διαµορφώνεται και το ανάλογο πλαίσιο εξόφλησης των εµπορευµάτων. Από την πλευρά τους, οι κυπριακές υπεραγορές πληρώνουν τους προµηθευτές τους (είτε τους προαναφερόµενους διανοµείς, είτε τους απευθείας παραγωγούς-προµηθευτές) σε χρονικό διάστηµα ηµερών. Παρόµοια δεδοµένα για τις πληρωµές εµπορευµάτων επικρατούν σε γενικές γραµµές και στους υπόλοιπους κλάδους προϊόντων (δοµικά υλικά, είδη ένδυσης κλπ.). Όσον αφορά στην ενοικίαση καταστηµάτων, σηµειώνουµε ότι ακολουθείται η πρακτική «πώλησης αέρα» ( goodwill ), ιδιαίτερα όταν η εµπορική θέση του ακινήτου το επιτρέπει. Προκειµένου να είναι δυνατόν να περιέλθει στην κατοχή ενός ενοικιαστή ένα κατάστηµα από άλλον ενοικιαστή, θα πρέπει να προβλέπεται στο αρχικό συµβόλαιο ιδιοκτήτη - ενοικιαστή δικαίωµα υπενοικίασης ή µεταφοράς δικαιωµάτων. Ωστόσο, λόγω της οικονοµικής κρίσης, η εµπορικότητα των περισσοτέρων καταστηµάτων έχει µειωθεί, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται και η αξία του «αέρα». Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε ότι, λόγω της έντασης των προβληµάτων ρευστότητας που επικρατούν στην αγορά, το Κυπριακό Γραφείο Συµψηφισµού έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της ορθολογικότερης χρήσης της επιταγής ως µέσου πληρωµής, η διάρκεια ισχύος των επιταγών που εκδίδονται να µειωθεί από 6 σε 3 µήνες, για όσες επιταγές έχουν εκδοθεί από την και µετά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας, ο αριθµός των ακάλυπτων επιταγών, το 2012, ανήλθε σε 4.753, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8% σε σχέση µε το 2011 (3.840). Επιπλέον, η αξία των ακάλυπτων επιταγών αυξήθηκε από 6,44 εκ. ευρώ (2011) σε 7,76 εκ. ευρώ (2012). Όσον αφορά στο πρώτο δίµηνο 2013 το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών µειώθηκε σε αριθµό, αλλά αυξήθηκε σηµαντικά (66,9%) σε αξία (σε 766 επιταγές αξίας 2,23 εκ. ευρώ από 874 αξίας 1,34 εκ. ευρώ) Εκτιµάται, δε, ότι το πρόβληµα ρευστότητας επηρεάζει, πλέον, και τις µεγάλες επιχειρήσεις. 4

6 Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι, ως αποτέλεσµα των µέτρων για την εξυγίανση του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος και ειδικότερα, των δύο µεγάλων προαναφερθεισών κυπριακών τραπεζών, εκτιµάται από το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων και άλλους παραγωγικούς φορείς της χώρας ότι η έλλειψη ρευστότητας θα οδηγήσει µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων σε αδυναµία λειτουργίας. Δεδοµένου ότι οι περισσότερες κυπριακές επιχειρήσεις είχαν συνεργασία µε τις δύο µεγάλες κυπριακές τράπεζες, τα µέτρα εξυγίανσης έχουν ως συνέπεια την απώλεια ή τη δέσµευση του µεγαλύτερου µέρους των καταθέσεων τους πέραν των Εάν, µάλιστα, ληφθεί υπ όψιν ότι οι διανοµείς προϊόντων ζητούν να πληρώνονται, µόνον τοις µετρητοίς, πολλές κυπριακές εταιρείες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τροφοδοσίας τους. Παράλληλα, από µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα εκτιµάται ότι ως αποτέλεσµα των µέτρων εξυγίανσης των κυπριακών τραπεζών η αγοραστική δύναµη των Κυπρίων καταναλωτών µπορεί να µειωθεί, στο άµεσο µέλλον, έως και 30%. Για την πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων να δραστηριοποιηθούν στη κυπριακή αγορά σηµειώνουµε την ιστοσελίδα του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη του Κυπριακού Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, αρµόδιας υπηρεσίας για την εγγραφή εταιρειών. Μέσω της συγκεκριµένη ιστοσελίδας, προσφέρονται: (α) υπηρεσίες διαδικτυακής έρευνας εταιρειών έναντι χαµηλού τιµήµατος και (β) η δυνατότητα αναζήτησης ηµεροµηνίας και αριθµού εγγραφής εταιρειών στο µητρώο της υπηρεσίας, δωρεάν. Περαιτέρω πληροφόρηση περί πίστης εταιρειών και ατόµων προσφέρουν, έναντι αµοιβής, η εταιρεία First Cyprus Credit Bureau (FCCB) που αποτελεί προϊόν κοινοπραξίας µεταξύ του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της INFO CREDIT CYPRUS (www.creditinfo.com.cy και τηλ , και το γραφείο «ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΤΔ» (τηλ , φαξ Σηµειώνεται ότι η λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει ανασταλεί προσωρινά, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του νόµου περί επιβολής περιοριστικών µέτρων στις συναλλαγές. Η δικαστική επίλυση ενδεχόµενων εµπορικών διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων µπορεί, βάσει άσκησης ειδικών νοµικών βοηθηµάτων που προβλέπονται στην κυπριακή νοµοθεσία, να είναι συντοµότερη από τη συνήθη χρονοβόρα διαδικασία. Η συµφωνία προσφυγής σε διαιτησία επιτρέπει τη δραστική µείωση του χρόνου διευθέτησης των διαφορών σε δύο µόλις εβδοµάδες. Σηµειώνουµε ότι την άνοιξη του 2010 εγκαινιάσθηκε το Κυπριακό Κέντρο Διεθνών Διαιτησιών στη Λευκωσία (τηλ , φαξ , ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που φιλοδοξεί να προσφέρει έγκυρη εναλλακτική απονοµή δικαιοσύνης µε χαµηλότερο κόστος και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Δεδοµένου ότι σε γενικές γραµµές το επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό, κυρίως για φορολογικούς λόγους, σταχυολογούµε ορισµένες παρατυπίες που συνιστούν εξαιρέσεις στον προαναφερόµενο κανόνα: Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού έχει κατά καιρούς δεχθεί διάφορες πιέσεις µε αποτέλεσµα, σύµφωνα µε δηλώσεις παραιτηθέντων Προέδρων της, να µην µπορεί να ασκήσει επαρκώς τα εποπτικά της καθήκοντα. Εξάλλου, σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Διεθνών Εταιρειών Κύπρου (www.ciba-cy.org), η γραφειοκρατία και ειδικότερα, ο τρόπος αντιµετώπισης των εταιρειών στην έκδοση αδειών εργασίας για το προσωπικό τους ή 5

7 τα υψηλά τέλη που χρεώνουν οι τράπεζες συνιστούν προβλήµατα για τους ξένους επενδυτές. Επιγραµµατικά, επίσης, αναφέρουµε ότι η ΕΕ έχει ζητήσει να διενεργούνται συχνότεροι έλεγχοι σε αλλοδαπά σκάφη που καταπλέουν στα κυπριακά λιµάνια και να αντιµετωπισθεί δραστικότερα η χρήση παράνοµου (πειρατικού) λογισµικού σε συστήµατα πληροφορικής (η αξία του εκτιµάται ότι έχει ξεπεράσει τα 17 εκατ. δολ.). Β2. Τρόποι προσέγγισης και έναρξης συνεργασιών µε κυπριακές εταιρείες O καλύτερος τρόπος προσέγγισης και ανάπτυξης συνεργασιών µε κυπριακές εταιρείες, είναι, πέρα από την επίσκεψη στην όποια εταιρική ιστοσελίδα ή την ανταλλαγή ηλεκτρονικών επιστολών, η προσωπική επαφή µε τον αντίστοιχο Κύπριο επιχειρηµατία, ώστε να διαµορφωθεί επαρκώς η πρώτη εντύπωση. Ο µέσος Κύπριος επιχειρηµατίας αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µε τον µελλοντικό συνεργάτη του, ασκώντας, παράλληλα πιέσεις, κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγµατεύσεων, για την επίτευξη συµφεροτέρων συµφωνιών. Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των Ελλήνων επιχειρηµατιών, κατόπιν σχετικών αιτηµάτων τους, το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία παρέχει τη δέουσα πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου αφ ενός να έχουν µια πρώτη εικόνα της κυπριακής αγοράς στους τοµείς που τους αφορούν και αφ ετέρου να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε τις σηµαντικότερες εταιρείες συγκεκριµένων κλάδων, τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας των οποίων τους αποστέλλονται. Επιπλέον, το Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας, σε συνεννόηση και συνεργασία τόσο µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), όσο και µε άλλους Συνδέσµους και Επιµελητήρια, προγραµµατίζει και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα επιχειρηµατικές αποστολές (κλαδικές ή πολυκλαδικές) στην Κύπρο (κυρίως, Λευκωσία και Λεµεσό), µε στόχο την πραγµατοποίηση στοχευµένων και ποιοτικών συναντήσεων ανάµεσα σε Έλληνες και Κύπριους επιχειρηµατίες, προκειµένου να έλθουν σε µια πρώτη επαφή και να συζητήσουν για την έναρξη ενδεχόµενων συνεργασιών. Όσον αφορά στις εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο, σηµειώνουµε ότι, λόγω του µεγέθους της κυπριακής αγοράς, προς το παρόν, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον συµµετοχής ξένων εταιρειών ως εκθετών, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι µόνον σε επαγγελµατίες (στην ενότητα Β3 αναφέρονται οι σηµαντικότερες κλαδικές εκθέσεις µε παραποµπή στην ιστοσελίδα τους, για την άντληση περαιτέρω πληροφόρησης). Β3. Κλάδοι προϊόντων και υπηρεσιών Δεδοµένων των ιδιαίτερα στενών σχέσεων των δύο χωρών, της γεωγραφικής εγγύτητας, της κοινής γλώσσας και των κοινών συναλλακτικών ηθών και καταναλωτικών προτιµήσεων, οι διµερείς οικονοµικές και εµπορικές τους σχέσεις είναι εξαιρετικά αναπτυγµένες, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να συνιστά για την Κύπρο, µακράν, τον σηµαντικότερο εµπορικό της εταίρο (πρώτος προµηθευτής προϊόντων στη κυπριακή αγορά και ο καλύτερος πελάτης των κυπριακών εξαγωγών). Όσον αφορά στην περαιτέρω προώθηση ελληνικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά, θα πρέπει καταρχήν να τονισθεί ότι, αφ ενός, λόγω της δεινής οικονοµικής συγκυρίας και αφ ετέρου, λόγω της εξαιρετικά µεγάλης - µε βάση τον πληθυσµό της χώρας - απορρόφησης προϊόντων από την Ελλάδα, η σχέση ποιότητας-τιµής των εισαγοµένων προϊόντων είναι καθοριστικής σηµασίας. Στον τοµέα των βιοµηχανικών προϊόντων για τα δοµικά υλικά (δοµικός σίδηρος, συγκεκριµένες µεταλλικές κατασκευές) και όλα τα προϊόντα (υδραυλικά, 6

8 είδη υγιεινής, πατώµατα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κουζίνας, συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, δεξαµενές αποθήκευσης νερού, συστήµατα σκίασης, είδη κήπου), που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής κατοικιών, γραφείων και ξενοδοχείων παρουσιάζεται ενδιαφέρον. Σηµειώνουµε την διοργάνωση της κλαδικής Έκθεσης «Ιδανική Κατοικία», κάθε Οκτώβριο, στην οποία συµµετέχουν ως εκθέτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τοµείς (www.idanikikatoikia.com). Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί, πάντως, ότι ο κλάδος των κατασκευών στην Κύπρο έχει εισέλθει σε ύφεση από το τελευταίο τετράµηνο του Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΥΣΤΑΤ), το 2012, εκδόθηκαν συνολικά άδειες οικοδοµής, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 4,45% σε σχέση µε πέρυσι (7.506 άδειες). Οι βασικές αιτίες για τη µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας θα πρέπει να αναζητηθούν στη διεθνή οικονοµική κρίση, στην περιοριστική πιστωτική πολιτική, αλλά και στον περιορισµό της αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς. Οι µειώσεις των τιµών ακινήτων, στις οποίες προέβησαν οι κατασκευαστές, οι οποίες σε ορισµένες περιοχές υπερέβησαν και το 20%, δεν έχουν καταφέρει να αναθερµάνουν την αγορά. Ενώ η κρίση ξεκίνησε από τις επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία, σήµερα έχει επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Ο κλάδος στηρίζεται, κυρίως, στην ανάπτυξη τουριστικών συγκροτηµάτων και του µη οικιστικού τοµέα από µεγάλες εταιρείες ανάπτυξης γης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Ιαν. Δεκ Ιαν. Δεκ Αρ. Εµβαδόν Αξία Αρ. οικιστ. Αρ. Εµβαδόν Αξία Αρ. οικιστ. Αδειών (µ 2 ) ( 000) µονάδων Αδειών (µ 2 ) ( 000) µονάδων ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας - επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας Στον τοµέα της παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, υπάρχει ζήτηση για γεωργικό και κτηνοτροφικό εξοπλισµό και µηχανήµατα (αγροχηµικά, λιπάσµατα, κτηνιατρικά, ζωοτροφές, συστήµατα θερµοκηπίου, συστήµατα άρδευσης, είδη κήπου, σπόροι). Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε την Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση (www.agrifair.gov.cy) που διοργανώνεται ανά διετία, κάθε Οκτώβριο και περιλαµβάνει εκθέτες των προαναφερόµενων κλάδων. Η τελευταία (17 η ) έκθεση πραγµατοποιήθηκε στις , ενώ δεν έχει ακόµα ανακοινωθεί ηµεροµηνία διοργάνωσης εντός του Υπογραµµίζουµε, επίσης, ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση τα συστήµατα διαχείρισης και εξοικονόµησης νερού τόσο για τη γεωργία όσο και για την βιοµηχανία, τις τουριστικές µονάδες και τις καθηµερινές ανάγκες των νοικοκυριών. Τα τελευταία πέντε χρόνια, διοργανώνεται κλαδική Έκθεση µε αντικείµενο τις τεχνολογίες νερού και περιβάλλοντος (www.envirotec.org.cy). Η επόµενη προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί στις Σεπτεµβρίου Παρά την ήδη έντονη παρουσία των ελληνικών τροφίµων στα ράφια των κυπριακών υπεραγορών, η περαιτέρω προώθηση συγκεκριµένων προϊόντων (πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων, έτοιµων προ-µαγειρευµένων γευµάτων, παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, επιλεγµένων προϊόντων 7

9 ιδιωτικής ετικέτας) παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σηµειώνουµε τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, σχετικής κλαδικής Έκθεσης, το Νοέµβριο (www.medfood-drinks.com) και ανά διετία, το Φεβρουάριο, της Έκθεσης Γαστρονοµία Γαστρογνωσία (www.georgallisfair.com.cy), στις οποίες συµµετέχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής και της εισαγωγής-διανοµής τροφίµων και ποτών, αρτοποιηµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των HO.RE.CA. Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια διοργανώνεται τον Ιανουάριο η έκθεση HOREXPO (www.horexpocyprus.com/). Στον τοµέα της δικαιόχρησης (franchising), υπογραµµίζουµε τις προοπτικές περαιτέρω επέκτασης των ελληνικών εταιρειών στην κυπριακή αγορά, λόγω της µεγάλης αναγνωρισιµότητάς τους από την πλειοψηφία των Κυπρίων καταναλωτών, οι οποίοι επισκέπτονται πολύ συχνά την Ελλάδα (αναψυχή, επαγγελµατικά ταξίδια). Σηµειώνουµε ότι στον συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοποιούνται µε επιτυχία στην εδώ αγορά, αλυσίδες µαζικής εστίασης, καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης, διάθεσης τηλεπικοινωνιακού υλικού, λευκών ειδών και στρωµάτων, διάθεσης κοσµηµάτων, διάθεσης οπτικών, καθώς και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Στην ιστοσελίδα µπορείτε να δείτε υπηρεσίες που προσφέρονται για την ανάπτυξη συνεργασιών στον τοµέα αυτό. Λόγω της ανάπτυξης του κλάδου των µεταλλουργικών προϊόντων στην Κύπρο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περαιτέρω προώθηση παρουσιάζουν τα µηχανήµατα επεξεργασίας µετάλλων. Επίσης, δεδοµένης της σχετικά αναπτυγµένης εγχώριας παραγωγής τροφίµων (γαλακτοκοµικών, αρτοποιηµάτων, παγωτού και ειδών ζαχαροπλαστικής) και ποτών (κρασιών, τοπικών αποσταγµάτων), ενδιαφέρον για περαιτέρω προώθηση παρουσιάζει ο µηχανολογικός εξοπλισµός, που απαιτείται για την παραγωγή των προαναφεροµένων προϊόντων. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τοµέας του ιατρικού και διαγνωστικού εξοπλισµού. Στον τοµέα των πράσινων τεχνολογιών, σηµειώνουµε τη λειτουργία υπερσύγχρονης µονάδας ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που κατασκευάσθηκε από µεγάλη ελληνική εργοληπτική εταιρεία και εγκαινιάσθηκε το 2010 στην επαρχία Λάρνακας. Ο τοµέας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές καθώς, στο άµεσο µέλλον, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, θα προκηρυχθούν διαγωνισµοί για την κατασκευή και λειτουργία παρεµφερών µονάδων και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Παράλληλα εξαιρετικό ενδιαφέρον για συνεργασία, παρουσιάζει ο τοµέας της αφαλάτωσης (στον οποίο ελληνική εταιρεία, µε την µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης -ΒΟΟΤ- ολοκλήρωσε την κατασκευή κινητής µονάδας στην Πάφο) και της διαχείρισης υδάτων (ανακύκλωση, βιολογικός καθαρισµός, συστήµατα άρδευσης και αποχέτευσης), καθώς υφίστανται προβλήµατα τόσο στην υδροδότηση των νοικοκυριών, όσο και στην κάλυψη των αναγκών της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της βιοµηχανίας. Στον τοµέα της ενέργειας, δεσπόζει η χρήση ηλιακών συστηµάτων θέρµανσης νερού, στη χρήση των οποίων η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η χρήση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων σταδιακά αυξάνεται (ήδη κυπριακή εταιρεία δραστηριοποιείται µε µεγάλη επιτυχία στην παραγωγή φωτοβολταϊκών προϊόντων και πραγµατοποιεί και εξαγωγές), λόγω της εξαιρετικής ηλιοφάνειας του νησιού αλλά και της ευνοϊκής κρατικής επιδότησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της έναντι της ΕΕ, έως το 2020, η Κύπρος θα πρέπει να έχει επιτύχει αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς των ΑΠΕ από το 5% που είναι σήµερα, στο 13% του συνόλου της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Σηµειώνουµε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σηµαντικές συνεργασίες 8

10 µεταξύ κυπριακών και ελληνικών εταιρειών στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων επιδοτείται από το Σχέδιο Χορηγιών για εξοικονόµηση ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας , του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Τα έσοδα για την παροχή χορηγιών, τα οποία συλλέγονται στο Ειδικό Ταµείο για την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ, προέρχονται από την επιβολή τέλους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισµού στην Κύπρο (οικιακούς, εµπορικούς και βιοµηχανικούς). Λόγω του ότι οι προϋπολογισµοί του Ειδικού Ταµείου εγκρίνονται κάθε χρόνο από την Βουλή των Αντιπροσώπων, η υποβολή αιτήσεων για παροχή χορηγίας/επιδότησης επιτρέπεται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο κάθε χρόνο (συνήθως από Ιούλιο έως Δεκέµβριο). Σηµειώνεται ότι το 2012 η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταµείου για την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας τριών Σχεδίων Χορηγιών (α) για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ για φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οργανισµούς που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, (β) για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ για φυσικά πρόσωπα και οργανισµούς που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα και (γ) για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από µεγάλα εµπορικά ηλιοθερµικά, αιολικά, φωτοβολταϊκά συστήµατα και συστήµατα αξιοποίησης µάζας (βλ. σχετ. ενηµέρωση σε ιστοσελίδα Γραφείου µας Στον τοµέα των ΑΠΕ, λόγω της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές και κυπριακές εταιρείες, θεωρούµε ότι θα µπορούσαν να συνεργασθούν περαιτέρω, µε στόχο την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε τρίτες µεσογειακές χώρες. Εν όψει της δηµιουργίας Εθνικού Ενεργειακού Κέντρου στην περιοχή του Βασιλικού στην επαρχία Λάρνακας, το οποίο θα περιλαµβάνει µονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου και τερµατικό σταθµό αποθήκευσης πετρελαιοειδών, θεωρούµε ότι η συµµετοχή ελληνικών εταιρειών, λόγω εµπειρίας και τεχνογνωσίας, στην υλοποίηση του σηµαντικού αυτού έργου, θα ήταν προς όφελος και των δύο πλευρών. Ειδικότερη πληροφόρηση σχετικά µε τον ενεργειακό τοµέα (ΑΠΕ, Εξοικονόµηση Ενέργειας κλπ.) µπορεί να αντληθεί από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (τηλ /26, fax: , URL: το Ίδρυµα Ενέργειας Κύπρου (τηλ , fax: /2/3, URL: τον Σύνδεσµο Εταιρειών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) (τηλ , fax: , URL: και το Ειδικό Ταµείο ΑΠΕ & ΕΞΕ του κυπριακού Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού/ Υπηρεσία Ενέργειας (τηλ , fax: , URL: Σηµειώνουµε, τέλος, τη διοργάνωση της σηµαντικής κλαδικής Έκθεσης Εξοικονόµησης Ενέργειας SAVE ENERGY, η οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στις Σεπτεµβρίου 2013 (www.savenergy.org.cy). Στον τοµέα των τεχνικών έργων, δεδοµένων των εξαιρετικών σχέσεων και της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες οι εξωστρεφείς κυπριακές τεχνικές εταιρείες, κυρίως στις αραβικές χώρες, η περαιτέρω συνεργασία ελληνικών κατασκευαστικών και µελετητικών εταιρειών µε αυτές, θα συνδράµει σηµαντικά τις ελληνικές εταιρείες στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στις ανωτέρω χώρες, συµµετέχοντας στην κατασκευή έργων υποδοµής (ενεργειακάαεροδρόµια-οδοποιία) και δηµοσίων κτιρίων, καθώς και στην ανάπτυξη οικιστικών και τουριστικών συγκροτηµάτων. Ανάλογη συνεργασία µπορεί επίσης να υπάρξει 9

11 µεταξύ των κυπριακών τεχνικών εταιρειών, που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται ήδη µε επιτυχία στα Βαλκάνια. Σηµειώνουµε ότι στον κλάδο των λιµενικών έργων, στην Κύπρο, ήδη δραστηριοποιείται µε επιτυχία ελληνική εταιρεία (σε κοινοπραξία µε κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες). Στον τουριστικό τοµέα, υπογραµµίζουµε τη µεγάλη ροή Κυπρίων τουριστών προς την Ελλάδα, η οποία αποτελεί την πρώτη προτίµησή τους. Από το 2000 έως το 2010 ο αριθµός των αφίξεων Κυπρίων στην Ελλάδα σηµείωνε συνεχή αύξηση (από το 2000 ανήλθε σε το 2010). Μετά από µείωση της τάξεως του 7,8% ( αφίξεις), το 2011, ο αριθµός των αφίξεων σηµείωσε (το 2012) εκ νέου αύξηση της τάξεως του 4,1% ( αφίξεις). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, λόγω των ισχυρών φιλικών και συγγενικών δεσµών µεταξύ των δύο κοινωνιών αλλά και των συχνών επαγγελµατικών ταξιδιών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά, γεγονός που ευνοείται από την εξαιρετικά πυκνή αεροπορική σύνδεση (πάνω από δέκα απευθείας πτήσεις ηµερησίως), η φύση του τουρισµού µεταξύ των δύο χωρών αποκτά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Όσον αφορά στο «προφίλ» του µέσου Κυπρίου τουρίστα-επισκέπτη, σηµειώνουµε ότι επισκέπτεται συνήθως για τρεις-τέσσερις µέρες τους δηµοφιλέστερους ελληνικούς προορισµούς, διαµένει σε καλά προς πολύ καλά καταλύµατα και αφιερώνει ένα µεγάλο µέρος των δαπανών του στις αγορές ειδών ένδυσης και υπόδησης. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο θρησκευτικός τουρισµός, την προώθηση του οποίου έχουν αναλάβει, τελευταία, µεγάλα κυπριακά τουριστικά γραφεία, καθώς και ο κυνηγητικός και ο ιαµατικός τουρισµός. Στον τοµέα των υπηρεσιών υπογραµµίζουµε την επιθυµία των Κυπρίων επιχειρηµατιών για συν-διοργάνωση µεικτών (µε τη συµµετοχή ελληνικών και κυπριακών εξαγωγικών επιχειρήσεων) στοχευµένων επιχειρηµατικών αποστολών στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βαλκανικής, µε στόχο την αξιοποίηση της γνώσης (π.χ. δίκτυα διανοµής, σηµεία πώλησης, χαρακτηριστικά και ιδιοµορφίες αγοράς) και των επιχειρηµατικών επαφών, που διαθέτουν οι πρώτες στις χώρες της Βαλκανικής και οι δεύτερες στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Υφίστανται, επίσης, δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών κυπριακών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων (Σύνδεσµοι, Επιµελητήρια κ.ά.) µε ελληνικές εταιρείες συµβούλων, που δραστηριοποιούνται στην υποβολή σχεδίων και προτάσεων, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, καθώς η εµπειρία και η τεχνογνωσία των τελευταίων είναι απαραίτητη στους εδώ φορείς και επιχειρήσεις, για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση και απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Σηµειώνουµε, τέλος, ότι εταιρείες που ενδιαφέρονται για δηµόσια έργα ή προµήθειες, µπορούν να ενηµερώνονται, άµεσα, σχετικά µε προκηρύξεις διαγωνισµών του κυπριακού δηµοσίου, µέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Υφίσταται, µάλιστα, η επιλογή, εφόσον εγγραφούν στον κατάλογο των οικονοµικών φορέων, να αποστέλλονται οι προκηρύξεις διαγωνισµών, ανάλογα µε τους τοµείς που έχουν επιλέξει (βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις - CVP), απ ευθείας, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο. Γ. Φορολόγηση-νοµική µορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών Σύµφωνα µε την φορολογική µεταρρύθµιση της , ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο φορολογείται σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία µόνο εάν διαµένει στην Κύπρο για περισσότερες από 183 ηµέρες το χρόνο (φυσικό πρόσωπο) ή εάν η διεύθυνση και ο έλεγχος της εταιρείας διεξάγονται στην Κυπριακή Δηµοκρατία. 10

12 Για κάθε φορολογικό έτος επιβάλλεται φόρος στο εισόδηµα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός, όσο και εκτός της Κύπρου (κέρδη, µισθούς, µερίσµατα, τόκους, συντάξεις, ενοίκια, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας κ.ά.). Η απλή εγγραφή της εταιρείας στην Κύπρο δεν συνεπάγεται και τη φορολόγησή της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ούτε τη δυνατότητα να απολαµβάνει οποιασδήποτε ευνοϊκής διάταξης από τις συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος, εάν η διαχείρισή της δεν διεξάγεται στην Κύπρο. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταβάλει φόρο, σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία, για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της στην Κύπρο. Βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, οι σηµαντικότερες νοµικές µορφές των κυπριακών εταιρειών είναι η ιδιωτική µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (περιορισµένο δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών, αριθµός µετόχων έως 50) και η δηµόσια µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (χωρίς τους περιορισµούς της ιδιωτικής µετοχικής εταιρείας και µε τη δυνατότητα εισαγωγής της προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου). Η συνηθέστερη µορφή εταιρειών στην Κύπρο είναι η ιδιωτική µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, που έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ανώνυµης εταιρείας και όχι της ελληνικής ΕΠΕ. Συστήνεται µε υπογραφή, από τους ιδρυτές της ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους, του ιδρυτικού εγγράφου (περιέχει υποχρεωτικά την επωνυµία, τους σκοπούς, την ευθύνη των µελών και το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου) και του καταστατικού της. Τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, προκειµένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το κόστος σύστασης µιας απλής κυπριακής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές, ανέρχεται σε ευρώ και τα βασικά έξοδα νοµικής αντιπροσώπευσης (υπηρεσία διευθυντών, εγγεγραµµένου γραφείου, γραµµατέα) σε ευρώ, ετησίως. Ειδικότερα, το κόστος της εγγραφής της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε µετοχικό κεφάλαιο στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη του κυπριακού Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ανέρχεται στα 102,52 ευρώ συν ποσοστό 0,6% επί του ονοµαστικού κεφαλαίου της εταιρείας (βλ. ιστοσελίδα του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών του Κυπριακού Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ). Ο ελάχιστος αριθµός των ιδρυτών/µετόχων είναι ένας, ενώ ο κάθε µέτοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί τα πλήρη στοιχεία του (πλήρες όνοµα, διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελµα, αριθµός µετοχών). Ο διορισµός γραµµατέα - επιφορτισµένου µε την ετοιµασία και καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης στον Έφορο Εταιρειών, την τήρηση των πρακτικών των συνελεύσεων και συνεδριάσεων, την ετοιµασία των ψηφισµάτων και την καταχώρηση των αλλαγών στον Έφορο Εταιρειών - είναι δεσµευτική από τον κείµενη νοµοθεσία. Όσον αφορά στο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη. Είθισται το ελάχιστο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο να καθορίζεται σε 100 ευρώ, διαιρεµένο σε ισάριθµες µετοχές. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας διαρκεί µόνο λίγες ηµέρες. Πέρα από τον χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή (10% επί των κερδών) που ισχύει στα κράτη - µέλη της ΕΕ, η σύσταση ιθύνουσας εταιρείας στην Κύπρο µε σκοπό τον καλύτερο φορολογικό προγραµµατισµό της επιχείρησης, παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, τα εξής πλεονεκτήµατα: Η παρακράτηση φόρου στα εξερχόµενα από την κυπριακή εταιρεία µερίσµατα, προς µέτοχο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, είναι µηδενική. 11

13 Δεν υφίσταται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών εκτός από κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στη Κύπρο ή κερδών από διάθεση µετοχών, που αντιπροσωπεύουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης πληρωµών, διανοµής µερισµάτων και κερδών, τόκων και δικαιωµάτων στο εξωτερικό χωρίς καµία φορολογική επιβάρυνση. Γ1. Συµβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Η Κύπρος έχει συνάψει συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας µε 46 κράτη: Αίγυπτος, Άγιος Μαρίνος Αρµενία, Αυστρία, Αζερµπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κατάρ, Κίνα, Κιργιστάν, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λίβανος, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ν. Αφρική, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Συρία, Τατζικιστάν, Ταϋλάνδη, Τσεχία. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω συµφωνίες, ο φόρος που επιβάλλεται στη µία χώρα δίδεται ως πίστωση στο φόρο που επιβάλλεται στη χώρα, στην οποία διαµένει ο φορολογούµενος, µε αποτέλεσµα ο φορολογούµενος να µην επιβαρύνεται µε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από τον συντελεστή της χώρας µε τον πιο υψηλό συντελεστή φόρου. Γ2. Συντελεστές φορολόγησης εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων Για τις εταιρείες, όπως ήδη σηµειώθηκε, ο φορολογικός συντελεστής είναι 10% επί των κερδών, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα ο συντελεστής φορολόγησης κυµαίνεται ως εξής: Για φορολογητέο εισόδηµα ευρώ: 0% Για φορολογητέο εισόδηµα ευρώ: 20%, ήτοι φόρος ευρώ Για φορολογητέο εισόδηµα ευρώ: 25%, ήτοι φόρος ευρώ επιπλέον και αθροιστικά ( ) ευρώ Για φορολογητέο εισόδηµα ευρώ: 30%, ήτοι φόρος ευρώ επιπλέον και αθροιστικά ευρώ Για φορολογητέο εισόδηµα άνω των ευρώ: 35% Σηµειώνουµε ότι τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νοµικά πρόσωπα, τα εισοδήµατα από µερίσµατα καθώς και τα κέρδη από διάθεση τίτλων απαλλάσσονται από την φορολόγηση.. Γ3. Eιδικοί φορολογικοί συντελεστές και έκτακτη αµυντική εισφορά Για δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως, αποζηµιώσεως ή άλλου εισοδήµατος που αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου από πρόσωπο µη κάτοικο Κύπρου, η παρακράτηση φόρου ανέρχεται σε 10%. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, βάσει της νέας ναυτιλιακής νοµοθεσίας από , φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση τη χωρητικότητα (tonnage) των πλοίων ως εξής: οι πρώτοι τόνοι µε 0,365 ευρώ/τόνο, οι επόµενοι µε 0,3103 ευρώ/τόνο, οι επόµενοι µε 0,

14 ευρώ/τόνο, οι επόµενοι µε 0,1278 ευρώ/τόνο και κάθε τόνος επιπλέον των µε 0,073 ευρώ/τόνο. Για το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε µισθώµατος για την προβολή κινηµατογραφικών ταινιών στην Κύπρο, που αποκτάται από πρόσωπο µη κάτοικο Κύπρου, η παρακράτηση φόρου ανέρχεται σε 5% Το ακαθάριστο ποσό που αποκτάται από µη κάτοικο Κύπρου από την άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος ή από υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό περιλαµβανοµένων και ποδοσφαιρικών οµάδων και άλλων αθλητικών αποστολών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%. Η έκτακτη αµυντική εισφορά επιβάλλεται στους τόκους των καταθέσεων σε ποσοστό 10% (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), στα µερίσµατα που λαµβάνονται από φυσικά πρόσωπα από εταιρεία στην Κύπρο σε ποσοστό 15%, στα µερίσµατα από το εξωτερικό που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό 15%. Εάν τα µερίσµατα εισπράττονται από εταιρεία τότε αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή της έκτακτης αµυντικής εισφοράς. Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται εάν η εταιρεία που καταβάλλει το µέρισµα, επιδίδεται, σε ποσοστό πάνω από 50%, σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδηµα από επένδυση και εάν η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδηµα της εταιρείας που καταβάλλει το µέρισµα, είναι σηµαντικά χαµηλότερη από την φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που λαµβάνει το µέρισµα στην Κύπρο. Γ4. Συντελεστές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ο συντελεστής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ανέρχεται σε 12,6% Για τους υπαλλήλους ο ανωτέρω συντελεστής ανέρχεται σε 6,8% Για τους εργοδότες ανέρχεται σε 6,8% Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ανέρχεται στο 1,2% Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης ανέρχεται στο 0,5% Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής ανέρχεται στο 2%. Γ5. Φόρος ακίνητης περιουσίας Η επιβολή του ανωτέρω φόρου πραγµατοποιείται την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους και υπολογίζεται στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την Καταβάλλεται στις 30/9 κάθε έτους. Οι συντελεστές φορολόγησης, ανάλογα µε την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι διαµορφωµένοι ως εξής : Για αξία από ευρώ, ο συντελεστής είναι 0 τοις χιλίοις. Για αξία από , ο συντελεστής είναι 4 τοις χιλίοις. Για αξία από ευρώ, ο συντελεστής είναι 5 τοις χιλίοις. Για αξία από ευρώ, ο συντελεστής είναι 6 τοις χιλίοις. Για αξία από ευρώ, ο συντελεστής είναι 7 τοις χιλίοις. Για αξία άνω των ευρώ, ο συντελεστής είναι 8 τοις χιλίοις. 13

15 Γ6. ΦΠΑ Ο φόρος προστιθέµενης αξίας ανέρχεται σε 18% από (έως τις ήταν 17%) και επιβάλλεται στις εισαγωγές και στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις ανά κατηγορία : Συντελεστής 0%: Εξαγωγές, διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων και αγαθών, υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων, παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αποθήκες της Αρχής Λιµένων/Τελωνείων και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή διαµετακόµισης κ.ά. Συντελεστής 5%: Παραδόσεις τροφίµων, ζωοτροφών, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, σπόρων, ζώων, παραδόσεις νερού µη εµφιαλωµένου, βιοµηχανοποιηµένων ποτών και φρουτοποτών, εµφιαλωµένο νερό - εξαιρουµένων των αναψυκτικών και οινοπνευµατωδών ποτών -, βιβλία, εφηµερίδες και περιοδικά, διάφορα αγαθά για εξυπηρέτηση αναπήρων, παγωτά και παγωτοσκευάσµατα, αλατισµένα προϊόντα δηµητριακών ή πατάτας, ξηροί καρποί αλατισµένοι, παραδόσεις φαρµάκων και εµβολίων. Συντελεστής 8%: Υπηρεσίες εστιατορίου, διανοµή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, µεταφορά επιβατών στο εσωτερικό της Κυπριακής Δηµοκρατίας, θαλάσσια εγχώρια µεταφορά επιβατών. Δ. Λειτουργία τραπεζών Δ1. Άνοιγµα προσωπικού λογαριασµού πιστωτικές κάρτες: Όσον αφορά σε κατοίκους Κύπρου πολίτες άλλων χωρών απαιτείται: (α) η συµπλήρωση σχετικής αίτησης, (β) διαβατήριο ή δελτίο πολιτικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (γ) πρόσφατος λογαριασµό κοινής ωφελείας (π.χ. ΑΗΚ, Υδατοπροµήθειας, Τηλεφώνου, κτλ.) στον οποίο να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας. Η έγκριση της αίτησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας µε βάση την εκάστοτε τραπεζική πρακτική/ πολιτική, καθώς και τους κανόνες. Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την έγκριση της αίτησης, υπό φυσιολογικές συνθήκες, είναι µικρό. Συνήθως, µαζί µε το άνοιγµα λογαριασµού εκδίδεται χρεωστική κάρτα, η χρήση της οποίας είναι διαδεδοµένη στη χώρα, ενώ εάν το επιθυµεί ο πελάτης χορηγούνται, κατόπιν αίτησης, κωδικοί ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking). Όσον αφορά σε µη κατοίκους Κύπρου, για τις περισσότερες τράπεζες ισχύουν τα ακόλουθα: Υποβάλλονται, είτε απευθείας στην τράπεζα, είτε µέσω ενός εγκεκριµένου επαγγελµατία συνεργάτη, τα ακόλουθα έγγραφα / πιστοποιητικά (πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα) τα οποία συνοδεύουν την αίτηση: (α) διαβατήριο ή δελτίο πολιτικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασµός κοινής ωφέλειας όχι παλιότερος των έξι µηνών), (γ) συστατική επιστολή τράπεζας, (δ) πληροφορίες για το επάγγελµα του ατόµου και το σκοπό για τον οποίο χρειάζεται ο λογαριασµός και (ε) απαιτούµενα έντυπα κάθε τράπεζας. Όπως και στην προαναφερθείσα περίπτωση, η έγκριση της αίτησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας µε βάση την εκάστοτε τραπεζική πρακτική/ πολιτική, καθώς και τους κανόνες. 14

16 Δ2. Περιοριστικά µέτρα σε συναλλαγές: Σε συνέχεια της απόφασης της έκτακτης συνόδου του Eurogroup της 25 ης Μαρτίου τ.έ. για την Κύπρο, κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστηµα η εφαρµογή προσωρινών περιοριστικών µέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία προβλέπεται ότι θα αίρονται σταδιακά ανάλογα µε την αξιολόγηση της κατάστασης. Βάσει του τελευταίου διατάγµατος (4 ου της 3 ης Απρίλιου 2013), προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι το µέγιστο ποσό ανάληψης µετρητών διατηρείται στα 300 (ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγµα), ηµερησίως, ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα. Συνεχίζει, δε, να απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών, ο τερµατισµός κατάθεσης προθεσµίας πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της, καθώς και κάθε χωρίς µετρητά πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων εκτός της χώρας ή προς λογαριασµό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς από το διάταγµα. Ειδικότερα, για πληρωµές εκτός της χώρας που εµπίπτουν στη συνήθη επαγγελµατική δραστηριότητα του πελάτη, βάσει δικαιολογητικών εγγράφων, προβλέπεται ότι: (α) ποσά έως ηµερησίως, ανά λογαριασµό, δεν υπόκεινται σε περιορισµό (β) ποσά από µέχρι υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής. Η Επιτροπή στην απόφαση της, η οποία λαµβάνεται εντός 24 ωρών, λαµβάνει υπ όψιν της το διαθέσιµο απόθεµα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος (γ) ποσά από και άνω υπόκεινται σε έγκριση της Επιτροπής, µετά από αίτηση του οικείου πιστωτικού ιδρύµατος. Η Επιτροπή στην απόφασή της λαµβάνει υπ όψιν της το διαθέσιµο απόθεµα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος. Δ3. Διατάγµατα για εξυγίανση κυπριακών τραπεζών: Βάσει των σχετικών διαταγµάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ως Αρχής εξυγίανσης) ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη Λαϊκή Τράπεζα, πέραν των θυγατρικών και των υποκαταστηµάτων της τράπεζας στο εξωτερικό (οι εργασίες των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα εξαγοράσθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς, µαζί µε αυτές των υποκαταστηµάτων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας) προβλέπεται η απορρόφηση των εργασιών της στην Κύπρο από την Τράπεζα Κύπρου. Όλες οι ασφαλισµένες καταθέσεις των φυσικών και νοµικών προσώπων (ήτοι µέχρι του ποσού των κατά τις 26 Μαρτίου 2013), καθώς και το σύνολο των καταθέσεων που ανήκουν στις προβλεπόµενες από το Παράρτηµα ΙΙ του Διατάγµατος κατηγορίες (Γενική Κυβέρνηση, πιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά.) µεταφέρονται από την Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου. Για τις καταθέσεις που υπερβαίνουν τις , το επιπρόσθετο ποσό της κατάθεσης παραµένει στην αποκαλούµενη «κακή» τράπεζα. Επιπλέον, στην Τράπεζα Κύπρου µεταφέρονται τα δάνεια και οι πιστωτικές διευκολύνσεις της Λαϊκής Τράπεζας, εκτός του ποσού που αναλογεί στις καταθέσεις που παρέµειναν στην «κακή» τράπεζα. Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δάνεια και καταθέσεις που παραµένουν στην «κακή» τράπεζα θα συµψηφίζονται. Ως προς την Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της εφαρµογής του µέτρου διάσωσης µε ίδια µέσα (bail in), προβλέπεται ότι οι καταθέσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων στην Τράπεζα Κύπρου (στις 26 Μαρτίου 2013) αθροίζονται και εφόσον το άθροισµα υπερβαίνει τις , τότε για το ποσό κατάθεσης που υπερβαίνει τις 15

17 , ισχύει, σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα, µία από τις δύο περιπτώσεις που ακολουθούν: (α) Το σύνολο δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων (στις 26 Μαρτίου 2013) του καταθέτη στην Τράπεζα Κύπρου αφαιρείται από το ποσό της κατάθεσης πέραν των Αν το άθροισµα των υπολοίπων δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το ποσό κατάθεσης πέραν των , τότε τα µέτρα εξυγίανσης δεν αφορούν το συγκεκριµένο καταθέτη. (β) Εάν το άθροισµα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι µικρότερο από το ποσό κατάθεσης πέραν των , τότε (i) ποσοστό 37,5% της διαφοράς µετατρέπεται αυτόµατα σε µετοχές (τάξης Α ) µε δικαιώµατα ψήφου και µερίσµατος στην Τράπεζα Κύπρου, (ii) ποσοστό 22,5% της διαφοράς «παγοποιείται» προσωρινά και ενδεχοµένως, µέρος ή ολόκληρο, να µετατραπεί σε µετοχές (τάξης Α ) για σκοπούς πλήρους ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας (το αργότερο εντός 90 ηµερών από την ολοκλήρωση της αποτίµησης, µέρος ή ολόκληρο του εν λόγω ποσοστού ενδεχοµένως να µετατραπεί σε µετοχές και το υπόλοιπο να επιστραφεί στον καταθέτη µε αναδροµικό υπολογισµό των τόκων και µία µικρή προσαύξηση), (iii) το υπόλοιπο 40% της διαφοράς «παγοποιείται» προσωρινά για σκοπούς ρευστότητας (συνεχίζουν να υπολογίζονται τόκοι και προσαύξηση κατά 10 µονάδες βάσης). Προσφάτως, στις , η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αποδέσµευση του 10% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου. Σηµειώνεται ότι τα διατάγµατα περί της Πώλησης Ορισµένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, περί Διάσωσης µε Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δηµόσιας Εταιρείας Λτδ και περί περιοριστικών µέτρων στις συναλλαγές µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: καθώς και στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας (επιλογή χώρα Κύπρος). Δ4. Ωράριο: Μάιος έως Σεπτέµβριος Δευτέρα Παρασκευή: 08:15 13:30 Για τον υπόλοιπο χρόνο Δευτέρα: 08:30 13:30 και 15:15 16:45 Τρίτη Παρασκευή: 08:30 13:30 Ε. Επενδυτικό Καθεστώς Οι ξένοι επενδυτές µπορούν να συµµετέχουν σε όλους σχεδόν τους τοµείς της οικονοµίας µέχρι και 100%, είτε προέρχονται από κράτη µέλη της ΕΕ, είτε από τρίτες χώρες. Για τους επενδυτές κρατών µελών της ΕΕ δεν υφίσταται κανένας περιορισµός στην απόκτηση γης, κάτι που όµως δεν ισχύει για τους επενδυτές τρίτων χωρών. Στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (ΥΕΒΤ) λειτουργεί εδώ και µερικά χρόνια η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης για την ταχεία σύσταση επιχειρήσεων (www.mcit.gov.cy). Από τον Ιανουάριο του 2008, λειτουργεί, υπό την εποπτεία και την χρηµατοδότηση του ΥΕΒΤ, ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων (www.cipa.org.cy, στο δωδεκαµελές Διοικητικό του Συµβούλιο συµµετέχουν δέκα 16

18 άτοµα από τον ιδιωτικό τοµέα), ο οποίος έχει επιφορτισθεί µε την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισµού και την προσέλκυση ξένου επιχειρηµατικού κεφαλαίου για άµεσες επενδύσεις σε τοµείς προτεραιότητας (τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, λογιστικές-νοµικές υπηρεσίες, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ναυτιλία, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, τουρισµός), τη διευκόλυνση νέων επενδυτών να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις επενδύσεις τους αντιµετωπίζοντας ενδεχόµενα ζητήµατα γραφειοκρατίας, τη διατύπωση προτάσεων µε στόχο την διενέργεια των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό κλίµα και την εικόνα της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηµατικού κέντρου. ΣΤ. Εξωτερικό εµπόριο Κύπρου Το εξωτερικό εµπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από χρόνια ελλειµµατικότητα. Το γεγονός αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό εάν ληφθεί υπ όψιν ότι η κυπριακή οικονοµία βασίζεται, σε ποσοστό 75%, στις υπηρεσίες. Κύριο χαρακτηριστικό του έτους 2012 ήταν η συνεχιζόµενη αύξηση στις συνολικές εξαγωγές αγαθών (1,2%), αν και µε πολύ µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε το 2011 (23,5%). Αξιοσηµείωτη είναι η µείωση στις εισαγωγές αγαθών, κατά 9%, µετά από µείωση της τάξεως του 3,2%, το Ως αποτέλεσµα των εν λόγω εξελίξεων το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µειώθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά 12%. Περισσότερο από τα δύο τρίτα του εξωτερικού εµπορίου της χώρας (67,8%) διενεργείται µε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τις κυριότερες χώρες - εισαγωγείς κυπριακών προϊόντων να είναι η Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο, ο Λίβανος ( 50 εκ.), οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Ιταλία. Οι κυπριακές εξαγωγές (µε εξαίρεση τα πετρελαιοειδή) περιλαµβάνουν, κυρίως, φαρµακευτικά προϊόντα ( 220,6 εκ.), οργανικά χηµικά ( 112,2 εκ.), ηλεκτρικά µηχανήµατα και ανταλλακτικά αυτών ( 83,9 εκ.), γαλακτοκοµικά προϊόντα ( 64,7 εκ.), καθώς και πολύτιµους λίθους και µέταλλα ( 60,5 εκ.). Έτος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΚΑΤ. ) Εξαγωγές Εισαγωγές Εµπορικό ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου % % % % Αξία Αξία Αξία Αξία µεταβολής µεταβολής µεταβολής µεταβολής ,7-9, ,5 8, ,8 14, ,2 5, ,7-2, ,4 15, ,7 19, ,1 12, ,4 9, ,7 15, ,3 17, ,1 15, ,4-18, ,8-22, ,4-23, ,2-22, ,8 17, ,4 14, ,6 13, ,2 14, , ,5-3, ,5-8, ,5 0, ,5 1, , ,2 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 17

19 Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των κυπριακών εισαγωγών είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερµανία ενώ στα εισαγόµενα προϊόντα περιλαµβάνονται, κατά κύριο λόγο, πετρελαιοειδή ( 1,73 δισ.), ηλεκτρικά µηχανήµατα και ανταλλακτικά αυτών ( 311,2 εκ.), µηχανές ( 308,2 εκ.), οχήµατα και ανταλλακτικά αυτών ( 300,3 εκ.), φαρµακευτικά προϊόντα ( 222 εκ.) και πλαστικά ( 148 εκ.). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 2012 ( 000) Χώρα Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου Αξία % Αξία % Αξία % Αξία % Ελλάδα , , , ,05 Ισραήλ , , , ,99 Ιταλία , , , ,11 Ηνωµένο Βασίλειο , , , ,53 Γερµανία , , , ,06 Ολλανδία , , , ,51 Γαλλία , , , ,87 Κίνα , , , ,08 Ισπανία , , , ,08 Βέλγιο , , , ,09 Βραζιλία , , , ,23 Η.Π.Α , , , ,66 Ρωσία , , , ,12 Ινδία , , , ,96 Ελβετία , , , ,87 Βουλγαρία , , , ,81 Αυστρία , , , ,74 Ιαπωνία , , , ,53 Κούβα ,63 3 0, , ,51 Κουβέιτ , , , ,59 Νορβηγία , , , ,56 Αίγυπτος , , , ,73 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 18

20 Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος των κυπριακών εξαγωγών (55%) αφορά σε επανεξαγωγές προϊόντων. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τη λειτουργία της Κύπρου ως κέντρου διεθνών «τριγωνικών» εµπορευµατικών συναλλαγών 1, λόγω του ευνοϊκού φορολογικού συστήµατος και της ύπαρξης µεγάλου αριθµού διµερών συµφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας µεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών. Εξαιρουµένων των προµηθειών καυσίµων, οι κυπριακές επανεξαγωγές αφορούν, κυρίως, σε χηµικά, ηλεκτρικό εξοπλισµό και ανταλλακτικά, βασικά µέταλλα, τσιγάρα και είδη καπνού, τρόφιµα και ποτά. Οι σηµαντικότεροι εισαγωγείς των κυπριακών επανεξαγωγών είναι η Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο, ο Λίβανος και η Συρία. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 2011 ( 000) Περιοχή Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου Αξία % Αξία % Αξία % Αξία % Κράτη µέλη ΕΕ , , , ,30 Χώρες Εγγύς-Μέσης , , , ,34 Ανατολής Ασία , , , ,33 Λοιπή Ευρώπη , , , ,75 Ν. Αµερική , , , ,70 Β. Αµερική , , , ,83 Αφρική , , ,79 Κ. Αµερική/ Καραϊβική , , , ,65 Αυστραλία & Ν. Ζηλανδία , , , ,41 Λοιπές χώρες/ , , , ,50 περιοχές Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας ΣΤ1. Εµπορικές σχέσεις Κύπρου - Ελλάδας Η σύγκλιση των οικονοµικών συµφερόντων και η συµπληρωµατικότητα των οικονοµιών των δύο χωρών αποτυπώνεται µε σαφήνεια στον τοµέα του διµερούς εµπορίου. Παρά ταύτα, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας στις δύο χώρες, ο όγκος εµπορίου κινήθηκε πτωτικά το 2012, καθώς διαµορφώθηκε στο επίπεδο των 1,51 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας πτώση της τάξης του 9,7% σε σχέση µε το 2011 (όγκος εµπορίου 1,67 δισ. ευρώ). 1 Εταιρεία που έχει την έδρα της στη χώρα Α εξάγει στη χώρα Γ, µέσω εταιρείας µε έδρα στη χώρα Β, λόγω ευνοϊκών φορολογικών συνθηκών στην τελευταία. 19

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Επιχειρηματικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Επιχειρηματικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Επιχειρηματικός Οδηγός Λευκωσία, 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Γενική οικονομική επισκόπηση 2 B. Χαρακτηριστικά της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 15 Απριλίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Κύπρο (α) Ανάγκες Κύπρου σε προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Επιχειρηματικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Επιχειρηματικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Επιχειρηματικός Οδηγός Λευκωσία, 6 Ιουλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Γενική οικονομική επισκόπηση 2 B. Χαρακτηριστικά της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 9 Αυγούστου 2013 Εμπορικό Ισοζύγιο Φορολογικά Έσοδα Μεγάλη μείωση 650 εκ. παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου το πρώτο εξάμηνο λόγω της δραματικής μείωσης των εισαγωγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...1 1. Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ...1 2. Σύσταση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (εφεξής: ο ΦΠΑ) επιβάλλεται επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από μια εταιρεία, επιτηδευματία ή μεμονωμένα άτομα, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Καλογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Ν. Καλογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Η συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία Ν. Καλογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Η σημαντική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία Φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα