Παθολογικές Κατατάσεις που Απαιτούν Εισαγωγή και Αντιμετώπιση στη Μ.Ε.Θ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παθολογικές Κατατάσεις που Απαιτούν Εισαγωγή και Αντιμετώπιση στη Μ.Ε.Θ."

Transcript

1 144 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παθολογικές Κατατάσεις που Απαιτούν Εισαγωγή και Αντιμετώπιση στη Μ.Ε.Θ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1. ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΙΙΑΡΚΕΙΑ Ορισμοί Ο.Ν.Α. γενικά θεωρείται η διαταραχή της ομοιόστασης ύδατος και ηλεκτρολυτών λόγω οξείας μείωσης του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR). Ο πιο χρήσιμος κλινικός οδηγός διαγνωστικής διερεύνησης και θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι η διούρηση. Συγκεκριμένα, μπορεί να έχουμε: 1) ούρα με ρυθμό 1ml/kg/ημέρα ή λιγότερο ( ανουρία), 2) ρυθμό διούρησης 0,8-1ml/kg/h ή ml/m2/ημέρα (ολιγουρία), 3) φυσιολογικό ρυθμό διούρησης και 4) αυξημένη διούρηση (πολυουρία). Η Ο.Ν.Α. κλινικά έχει διαχωριστεί σε τρεις παθογενετικές κατηγορίες (Πίνακες 1,2,3). 1) Προνεφρική, 2) νεφρική και 3) μετανεφρική. Αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει παθοφυσιολογική βάση. Συγκεκριμένα, οι προ- και μετανεφρικές βλάβες, αν διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα, είναι αναστρέψιμες χωρίς άμεση νεφροπαρεγχυματική βλάβη. Συνήθως, μάλιστα, υπάρχει αλληλεπικάλυψη μηχανισμών 14 "Η. Πίνακας 1. AlτiA ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗΣ ΟΛΙΓΟΥΡΙΑΣ Ελάπωση ενδοαγγειακού όγκου - Υπογκαιμία (π.χ. αιμορραγία, εγκαύματα, ειλεός) -Οιδηματώδεις καταστάσεις (π. χ. νεφρωσικό σύνδρομο, ηπατική νόσος) Αγγειοδιαστολή (πχ shοck-σήψη) Εκλεκτική υποάρδευση νεφρού (π.χ. αναισθησία) Ελάπωση καρδιακής παροχής (πχ καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμ. εμβολή) From Maxwe/1 L.G. et a/: Renal Failure. Textbook of Pediatric lntensive Care, Baltimore, Williams and Wilkins, 1989, p1001. Πίνακας 2. AlτiA ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΗΣ ΟΛΙΓΟΥΡΙΑΣ Ουρήθρα (π.χ. βαλβίδες, φίμωση) Ουροδόχος κύστη (λίθοι, πήγματα) Ουρητήρες - Ενδογενή (λίθοι, aποφράξεις συμβολών) -Εξωγενή (όγκοι, οπισθοπεριτονα'ίκή ίνωση) From Maxwe/1 L.G. et al: Renal Failure. Textbook of Pediatric lntensive Care, Baltimore, Wil/iams and Wi/kins, 1989, p1001. Πίνακας 3. ΚΥΡΙΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑτΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αγγείτιδες νοσήματα κολλαγόνου αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο Δ.Ε.Π.-σήψη Διάμεσες νεφρίτιδες, φάρμακα λοιμώξεις Πρωτοπαθείς νόσοι ν. σπειραμάτων, π.χ. SLE, Goodpasture From Maxwe/1 L.G. et a/: Renal Failure. Textbook of Pediatric lntensive Care, Baltimore, Wil/iams and Wi/kins, 1989, p1001. Επιδημιολογία Η επιδημιολογία της Ο.Ν.Α. στα παιδιά καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η γεωγραφική κατανομή νοσηρότητας, η κοινωνικοοικονομικ1j κατάσταση, τα κριτήρια επιλογής μελέτης (π.χ. ολιγουρία, αιμοδιύλιση) κ.λ.π. Γενικά, θεωρείται ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες η Ο.Ν.Α. οφείλεται κυρίως σε λοιμώδη αίτια (διαρρο ίκά σύνδρομα και πνευμονία), ενώ τριτοβάθμια κέντρα του Δυτικού ημισφαιρίου αντιμετωπίζουν καταστάσεις που σχετίζονται με συγγενείς ανωμαλίες του ουρογεννητικού σωλ1ίνα 1j με τη χειρουργική θεραπεία συγγενών καρδιοπαθειών. Διεθνώς, η πιο συχνή νεφροπαρεγχυματικ1ί παιδιατρική νόσος είναι το αιμολυτικό-ουραιμικό σύν-

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 145 δρομο και η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (ΗUSΠΤΡγ'". Η πολυουρική Ο.Ν.Α. στα παιδιά δεν είναι τόσο συχνή όπως στους ενήλικες 1 1 Στη δε ολιγουρική μορφή, η ολιγουρική φάση είναι βραχύτερης διάρκειας. Η θνητότητα της Ο.Ν.Α. στα παιδιά είναι μικρότερη σε σχέση με τους ενήλικες. Αυτό οφείλεται στο ότι η αιτιολογία της ανάγεται σε αναστρέψιμα αίτια. Η κύρια αιτία της θνητότητας είναι η μη αναστρέψιμη καρδιακή βλάβη Ίl παρατεταμένη εντατική θεραπεία με απόρροια τη σίiψη, αιμορραγία από το ΓΕΣ ή σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Παθοφυσιολογία Η παθοφυσιολογία της Ο.Ν.Α. στα παιδιά είναι πολύπλοκη (εικ. 1.1). Με βάση πειραματικά μοντέλα σε ζώα, αναγνωρίζονται τρεις παράγοντες των οποίων η αλληλεπίδραση συμβάλλει στην εκδ1iλωση του συνδρόμου: 1) αιμοδυναμικοί ή αγγειακοί παράγοντες, 2) σωληναριακοί Ίl νεφρωνικοί (Malpighi), 3) διαταραχές του βασικού κυτταρικού μεταβολισμού. / Αγγειακοί σύσπαση απαγωγού αρτηριδίου, διαστολή προσαγωγού, ελαττωμένη RBF, διαταταραχές συμβατότητας σπειραματικής μεμβράνης Αγγειοκινητικοί PGE1, κατεχολαμίνες, ρενίνη, β-δράση σπειραματοσωληναριακοί I GFR Feedback Μεταβολικοί Βλάβη κυτταρικής μεμβράνης, παραγωγή ελεύθερων ριζών, ελάττωση νουκλεοτιδίων αδενίνης I Σωληναριακοί σωληναριακή διαφυγή, σωληναριακή απόφραξη Εικόνα 4.1. Παθοφυσιολογία οξείας νεφρικ1ίς ανεπάρκειας. Παθοφυσιολογία της Ο.Ν.Α. Συγκεκριμένα, αγγειακοί παράγοντες παίζουν ρόλο σε καταστάσεις τύπου clamping αορτής Ίi στένωσης νεφρικής αρτηρίας. Επέρχεται σύσπαση του απαγωγού αρτηριδίου, ελάττωση της νεφρικής αιμάτωσης (RBF), ελάττωση GFR μέσω πτώσης της υδροστατικής πίεσης στο προσαγωγό αρτηρίδιο. Η σωληναριακή βλάβη με διαφυγή πρόουρου ή προς τα πίσω διάχυση, μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό 20-50% σε σοβαρή μείωση της G.F.R. Επίσης, η απόφραξη των ουροφόρων σωληναρίων λόγω διόγκωσης ( εξοίδησης) ή νέκρωσης των επιθηλιακών τους κυττάρων συνεπάγεται μηχανικό κώλυμα εντός του αυλού. αύξηση της ενδοαυλικής υδροστατικίiς πίεσης και ελάττωση της ροής του διηθίiματος 1 12 Οι διαταραχές των κυτταρικών μεταβολικών διεργασιών κατά την αρχική φάση του συνδρόμου, αλλά και κατά την επανενσωμάτωση (περίπτωση υποάρδευσης) μπορούν να περιπλέξουν την κατάσταση και να επιδεινώσουν την εξέλιξη. Έτσι, η υπερβολικ1i αύξηση του ενδοκυτταρικού Ca, η ενεργοποίηση φωσφολιπασών, οξείδωση λιπαρών οξέων, παραγωγίi προσταγλανδινών και ελεύθερων ριζών 02 οδηγούν σε μαζική καταστροφή των κυττάρων με συνέπεια ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας. Διαγνωστική διερεύνηση Η κλασσική κλινική μέθοδος διαχωρισμού προνεφρικής αναστρέψιμης αιτίας από ενδογενίi νόσο 1] απόφραξη, είναι η φόρτιση με υγρά. Στον φυσιολογικό νεφρό που υποαρδεύεται θα υπάρχει προσπάθειιι κατακράτησης ύδατος και Ν a μέσω του μηχανισμού έκλυσης ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης οπότε ο όγκος των ούρων θα είναι μικρός, το Na χαμηλό. το ειδικό βάρος και η οσμωτικότητα αυξημένη. Ο κυριότερος δείκτης μελέτης γι' αυτίi την διαδικασία είναι u FeNa (κλασματική απέκκριση Na). FeNa = [U Ι Ρ] Na I [U Ι Ρ] Cr), όπου U= ούρα, Ρ= πλάσμα, Cr=κρεατινίνη (πίνακας 4.1). Η φόρτιση με υγρά συνίσταται στη χορήγηση επαρκούς όγκου (N/S, κολλοειδή) σε δόση ml Ι kg. Απαιτείται η παρακολούθηση της Κ.Φ.Π. 1i της τελοδιαστολικής πίεσης πλήρωσης της αριστερίiς κοιλίας (LVEDP). Αν δεν υπάρξει απάντηση, χρησιμοποιούμε ντοπαμίνη 2-5 μgrlkglmin 1j μαννιτόλη 0,5-1 gι)kg. Σε αρνητική απάντηση συνίσταται η δοκιμασία με φουροσεμίδη 1-2 mg/kg i.v. Αν δεν υπάρξει απάντα-

3 146 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πίνακας 4. 1 ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣrΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτες Προνεφρική Ενδογενής Νόσος FeNa% <1 > 1 (συνήθως>3) υ/ρ Cr <20 >40 υ Na (meq/l) <20 >40 υ Osm (MOsmkg) >500 <350 υcr (meq/l) <20 Εικόνα 2.1: Αλγόριθμος διαγνωστικιfς-θεραπευτικιfς προσέγγισης Ο.Ν.Α. υποψία ;I; IVV, loi;rbf ;I; monitoring ζωτικών σημείων φόρτιση με υγρά ml/kg Ν/Σ 1' u.ο-ενίσχυση IVV αν u.o. σταθερή + Dopamine 2-5 μ/kg/min + Μαννιτόλη gr/kg + Φουροσεμίδη 1-2 mg/kg σύμφωνα με την CVP Έλεγχος για απόφραξη u.o. σταθερή Περιορισμός υγρών ΙVV=ενδοαγγειακός όγκος, RΒF=νεφρική αιματική ροή, u.ο.=παροχή ούρων, CVP= κεντρική φλεβική πίεση ση, αυξημένες δόσι::ις μέχρι και 10 mg/kg μπορεί να χρειαστούν κάθε 30 λεπτά15'' (εικ. 2.1). Σε αρνητικό αποτέλεσμα απαιτείται αποκλεισμός αποφρακτικής βλάβης ή νεφροπαρεγχυματικής νόσου. Συγκεκριμένα, ακτινογραφία κοιλίας (Ν.Ο.Κ.) μπορεί να δείξει ενδοκοιλιακή μάζα ή νεφρασβέστωση. Ακτινογραφία οστών μπορεί να αποκαλύψει σημεία ουραιμικής οστεοδυστροφίας στα πλαίσια αδιάγνωστης Χ.Ν.Α., ECHO νεφρών, αγγειογραφία νεφρικών αγγείων ή CT κάτω κοιλίας μπορεί να αποκαλύψουν διαταραχές αγγείων, συγγενείς διαμαρτυρίες (π.χ. έκτοπος νεφρός), κύστεις, όγκους κ.λ.π. Το σπινθηρογράφημα με DTPA θα δείξει το επίπεδο του GFR και RBF. Απαιτείται παράλληλα πλήρης έλεγχος ηλεκτρολυτών, μηχανισμού πήξης, γενικ1ί αίματος και ούρων, καλλιέργειες, ακτινογραφία θώρακα και ΗΚΓ' 1 Μείζονες διαταραχές στην Ο.Ν.Α. Όπως φαίνεται από την εικόνα 3.1 οι διαταραχές Μεταβολικές ιf\κ, ΨΝa, οξέωση Ψca2, ιf\ρ Καρδιαγγειακές Αιματολογικές αναιμία, θρομβασθένεια, διαταραχές PLT Γ αοτρεντερικές, αιμορραγία ΓΕΣ υπέρταση, υπερογκαμία, Νευρολογικές πνευμ. οίδημα Λοιμώξεις Εικόνα 3.1: Με[ζ,ονες διαταραχές στην Ο.Ν.Α. που επιφέρει το σύνδρομο της οξείας νεφρικ1iς ανεπάρκειας είναι πολυποίκιλες και πολυσυστηματικές. α. Μεταβολικές διαταραχές1 -' " 1. Υ περκαλιαιμία Η υπερκαλιαιμία είναι μια επικίνδυνη διαταραχ1) λόγω των αρρυθμιών που επιφέρει με χειρότερη την κοιλιακή μαρμαρυγή και ασυστολία. Η καρδιοτοξικότητά της συνεπικουρείται από τη συνυπάρχουσα οξέωση και υπασβεστιαιμία. Σχετίζεται με την αδυναμία αποβολής Κ+ από τα κατεστραμμένα σωληναριακά κύτταρα καθώς επίσης και ως αποτέλεσμα του υπερκαταβολισμού. Δεδομένου ότι το 98% του ολικού Κ είναι ενδοκυτταρικό, η συνυπάρχουσα οξέωση «τραβά» Κ στο πλάσμα (πτώση ph κατά 0,1 αυξάνει το Κ κατά 0,5 meq/l) επιδεινώνοντας έτσι την όλη κατάσταση. Στον πίνακα 5.1 βλέπουμε την σχέση ΗΚΓ ευρημάτων και επιπέδου Κ στο πλάσμα. Πίνακας 5. 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΛΙΟΥ ΣτΟ Η. Κ. Γ. Κ ορού (meq/l} 7-7,5 7, ,5 8,5-9 >9 2. Υ πονατριαιμία ΗΚΓ ευρήματα οξύαιχμα Τ (20% των ασθενών) διεύρυνση QRS παράταση PR ελάπωση Ρ δυναμικού ημιτονοειδής παραμόρφωση κοιλιακή μαρμαρυγή-ασυστολία Η υπονατριαιμία εξαρτάται από τον εξωκυττάριο όγκο (ECV). Συνδυασμός της με χαμηλό ECV (υποογκαιμική) οφείλεται σε απώλειες υγρών είτε γαστρεντερικές (διάρροιες με Na ούρων<20 meq/l) είτε νεφρικές (διούρηση με Na ούρων>20 meq/l). ΣυνΊ) θως στην Ο.Ν.Α. παρατηρείται υπερογκαιμικ1) υπονατριαιμία με αυξημένο ECV και κίνδυνο βλάβης του Κ.Ν.Σ. όπως εγκεφαλικό οίδημα, λήθαργο, σπασμούς, κώμα.

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Οξέωση 4. Υπασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία Στην Ο.Ν.Α. η υπασβεσταιμία οφείλεται στην αύξηση του Ρ η οποία είναι αποτέλεσμα μειωμένης έκκρισης Ρ, ελαττωμένης παραγωγής 1,25 (ΟΗ)2 D3 και aνθεκτικής απάντησης των οστών στη δράση της ΡΤΗ. Η παράταση του QT στο ΗΚΓ δηλώνει σοβαρή πτώση του ιονισμένου Ca. β. Κα ρ δια γγ ειακές διατα ρ αχές 1. Υ περογκαιμία 2. Υπέρταση Και οι δύο παραπάνω διαταραχές σχετίζονται με κατακράτηση ύδατος και Na, περιφερικό οίδημα, πλευριτικές και περικαρδιακές συλλογές. Η υπέρταση που πιθανόν να συνυπάρχει ενέχει σοβαρό κίνδυνο εγκεφαλοπάθειας, η οποία στα παιδιά μπορεί να είναι αιφνίδια με ναυτία, εμέτους, διπλωπία, σπασμούς και εστιακή νευρολογική σημειολογία. γ. Α ιμ ατο λογ ικέ ς διατα ρ α χές Η αναιμία της Ο.Ν.Α. είναι πολυπαραγοντική. Μπορεί να οφείλεται στο πρωτοπαθές αίτιο όπως αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, Σ.Ε.Λ. κ.λ.π. ή να είναι δευτεροπαθής σε κατάσταση υπερφόρτωσης με υγρά. Το ίδιο δε ουραιμικό περιβάλλον προκαλεί καταστολή του μυελού των οστών, δυσλειτουργία αιμοπεταλίων και διαταραχές παραγόντων πήξης 157 δ. Γαστρεντερικές διατα ρ αχές (π. χ. αιμορρ α γία πεπτικού) ε. Λοιμώξει ς στ. Διατα ρ αχές Κ.Ν.Σ Εδώ υπάρχει συσχέτιση με μεταβολικές ανωμαλίες όπως υπονατριαιμία, υπασβεστιαιμία, ουραιμία και υπέρταση. Υποστηρικτική Θεραπεία 1. Ισοζύ γ ιο υγρών 1 1' Απαιτείται αυστηρή και ακριβ1iς ρύθμιση όλων των χορηγούμενων υγρών και υπολογισμός των απωλειών. Τα συνολικώς χορηγούμενα υγρά πρέπει να είναι 300 ml/m2/ημέρα συν τις τυχόν απώλειες (ούρα, γαστρεντερικές απώλειες κ.λ.π.). Αρχικά, αυτά τα υγρά πρέπει να χορηγούνται με μορφή D/W 5 ή 10% (περιφερική φλέβα). Αργότερα, όταν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κεντρικής φλεβικής γραμμ1iς, τα υγρά προσαρμόζονται στις μεταβολικές ανάγκες. Απαιτείται προσοχή σε καταστάσεις υποογκαιμίας όπως πτώση Κ.Φ.Π., απώλεια βάρους μεγαλύτερη του 1% ανά ημέρα ή ελαττωμένη διούρηση σε μη ολιγουρικό ασθενή. Συχνή αιτία αυξημένου ύδατος σε ασθενείς με Ο.Ν.Α. ε ίναι η ενδογενής παραγωγ1ί Η20 μέσω καταβολισμούι.4 Το ποσό είναι περίπου 3 ml/gr καταβολιζόμενων πρωτε'ίνών και μπορεί να ελαττώσει τις ανάγκες κατά 1/3 σε υπερκαταβολικούς ασθε- νείς. Όταν η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ενός υπερφορτωμένου ασθενούς, χρησιμοποιούμε αυξανόμενες δόσεις φουροσεμίδης κάθε 30 λεπτά, ξεκινώντας με 1-2 mg/kg στη δόση και σταματώντας στα 10 mg/kg1 1 Συχνά, ο έλεγχος του ισοζυγίου του ύδατος απαιτεί χρήση συνεχούς αρτηριοφλεβικής αιμοδιίiθησης (CAVH). 2. Πρ ο φύλαξη Η προφυλακτική θεραπεία αποσκοπεί στην αποτροπή της νεφρικής υποάρδευσης και ιστικής βλάβης στο πλαίσιο καταστάσεων υποογκαιμίας ή σήψης. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα είναι η μαννιτόλη, ντοπαμίνη και φουροσεμίδη. Έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματικώς και άλλες ουσίες όπως ανταγωνιστές Ca, θυροξίνη, PGE1, ΑΝΡ, δεσμευτές ελευθέρων ριζών κ.λ.π. με αμφίβολα αποτελέσματα 145''. 3. Υπερκαλια ιμ ία Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6.1, η αντιμετώπιση αυτής της επικίνδυνης διαταραχής απαιτεί συνδυασμ6 μέσων συναρτήσει της βαρύτητας και των ΗΚΓφικών μεταβολών. Σε ήπιες ανωμαλίες με απλά οξύαιχμα Τ κύματα η χορήγηση 1-2 meq/l NaHC03 σε λεπτά θα βελτιώσει την κατάσταση. Απαιτείται προσοχή στον κίνδυνο υπερνατριαιμίας και υπασβεστιαιμίας (το Ca διορθώνεται πρώτο). Αν το Κ είναι μεγαλύτερο από 7 meq/l χορηγούμε γλυκόζη 0,5-1 gγ/κgικαι ινσουλίνη 0,1-0,2 μονάδες/κg και διάλυμα 10% γλυκονικού Ca (20 mg/kg) για μετακίνηση του Κ απ6 τον έξω στον ενδοκυττάριο χώρο. Το γλυκονικ6 Ccι προστατεύει το μυοκάρδιο από την τοξικότητα της υπερκαλιαιμίας1"7 Τα παραπάνω μέσα δεν ελαττώνουν το συνολικό Κ του οργανισμού. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται ιοντοανταλλακτικές ρητίνες (Kayexalate) 1gΓ/kg από το στόμα ή το ορθό όπου ανταλλάσσονται

5 148 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ NaHC03 7.5% GaCiu 10% Kayexalate Γλυκόζη/Ινσουλίνη Αιμοδιάλυση Πίνακας 6. 1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣ ί.ν. =ενδοφλεβίως, p.a.=από το ορθό 1-2 meq/l ίν 20 ml/kg ίν 1gr.kg p.a. 0,5-1 gr/kg 0,1-0,2 U/kg Na με Κ στο παχύ έντερο. Συγκεκριμένα, για κάθε 1 gr/kg στη δόση ανταλλάσσεται 1mEq/L καλίου. Η διάρκεια δράσης είναι περίπου 4 ώρες. Σε χειρότερες περιπτώσεις απαιτείται έναρξη αιμοδιάλυσης, ειδικά για K>8mEq/L. 4. Υπονατριαιμία Η αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας εξαρτάται από την ποσότητα του όγκου του εξωκυτταρικού υγρού και την παρουσία ή όχι νευρολογικών διαταραχών. Η συμπτωματική υπονατριαιμία απαιτεί πιο επιθετική αντιμετώπιση. Εντούτοις λόγω του κινδύνου απομυελινωτικής εγκεφαλοπάθειας, η ταχύτητα ανόδου του νατρίου στο πλάσμα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 0.5 meq!l/h. Η γενική στρατηγική με βάση τον ECV ( εξωκυττάριος όγκος) έχει ως εξής: χαμηλό ECV: χορήγηση υπέρτονου διαλύματος NaCl 3% σε συμπτωματικούς ασθενείς ή ίσοτονου σε μη συμπτωματικούς με βάση τον τύπο: Νa(χορηγούμενο) = 1/2 (130 - Na ορού) χ 0,6 χ βάρος σώματος. φυσιολογικό ECV: συνδυασμός διούρησης με φουροσεμίδη και υπέρτονου ή ισότονου φυσιολογικού ορού αντιστοίχως με την προηγούμενη περίπτωση. αυξημένο ECV: φουροσεμίδη σε aσυμπτωματικούς και συνδυασμός με υπέρτονα διαλύματα σε συμπτωματικούς. 5. P,Ca Η πτώση Ca αντιμετωπίζεται με διαλύματα γλυκονικού ή χλωριούχου ασβεστίου. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος επιδείνωσης μίας οξέωσης. Επειδή η υπασβεστιαιμία συνδυάζεται με υπερφωσφαταιμία, απαιτείται προσοχή στο γινόμενο Ca P το οποίο να μην ξεπερνά το 70 προς αποφυγή μεταστατικών υπασβεστώσεων. 6. Υπέρταση Ο πίνακας 7.1 δείχνει τη θεραπευτική προσέγγιση της αναπτυσσόμενης υπέρτασης σε Ο.Ν.Α. Το φάρμακο εκλογής είναι η διαζοξίδη 5 mg/kg έως 300 ιng. Προσοχή στην υπεργλυκαιμία και κατακράτηση Ν<ι, που προκαλεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης i.v. φουροσεμίδη σε μη ολιγουρικό ασθενή. Αν τα αποτελέσματα είναι πενιχρά χρησιμοποιούμε νιτροπρωσικό Na σε δόση 0,5-8 μgr/kg/min. Ο μεταβολισμός του φαρμάκου στο ήπαρ οδηγεί στη δημιουργία θειοκυανικών. Αν δίδεται για πάνω από 24 ώρες ή σε δόση μεγαλύτερη των 10 mgr/kg/min για πάνω από 6h χρειάζεται monitoring των θειοκυανικών στο αίμα. Άλλα φάρμακα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι η υδραλαζίνη, νιφεδιπίνη και λαβηταλόλη157 Διαζοξίδη Νιτροπρωσικό νάτριο Υδραλαζίνη 7.Διατροφή Πίνακας 7. 1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 1-2 mg/kg έως 300 mg 0,5-8 μgr/kg/min 0,2 mg/kg έως 15 mg/kg Απαιτείται κάλυψη θερμιδικών αναγκών κυρίως δια της εντερικής οδού προς αποφυγτi λοιμώξεων μέσω κεντρικών καθετήρων. Η χορήγηση υδατανθράκων και λιπών θα εμποδίσει τον πρωτε'ίνικό καταβολισμό (protein sparing effect). Περίπου 3-5 gr/kg/ημέρα υδατάνθρακες πρέπει να χορηγηθούν μαζί με ινσουλίνη προς αποφυγή υπεργλυκαιμίας 0,5 i.u./kg/ημέρα. Για σοβαρό καταβολισμό χορηγούνται με τη μορφή κυρίως απαραίτητων αμινοξέων μέχρι 1-2 gr/kg/ημέρα πρωτε'ίνες. Τέλος, λίπος με τη μορφτ1 MCT (μέσου αλύσεων λιπαρών οξέων) συμπληρώνει το π κέτο της διατροφής Διάλυση Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.1, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια-ενδείξεις για χρήση αιμοκάθαρσης σε παιδιά με Ο.Ν.Α. Η αιμοδιάλυση μπορεί να γίνει μέσω καθετήρων περιτονα'ίκής διάλυσης, αρτηριο-αρτηριακής ή αρτηριο-φλεβικής αιμοδιήθησης με ή χωρίς διάλυση (CA VH και CAVHD). 9. Ειδική θεραπεία Πλασμαφαίρεση, χρήση κυτταροτοξικών φαρ μάκων, στεροειδή ή συνδυασμός των παραπάνω χρησι-

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 149 Πίνακας 8.1 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Υπερκαλιαιμία με Κ>8 και ΗΚΓφικές ανωμαλίες Συμφ. καρδιακή ανεπάρκεια και υπερφόρτωση υγρών Ανθεκτική οξέωση με HCo3-<10 meq/l Αρρύθμιστη υπέρταση Ουραιμική εγκεφαλοπάθεια Περικαρδίτις Ταχέως αναmυσσόμενη αζωθαιμία Υπερουριαιμία Υπερφωσφαταιμία Ανθεκτική υπασβεστιαιμία μοποιούνται σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις όπως σπειραματονεφρίτιδες που προκαλούν νεφροτοξική βλάβη. Ειδικά, στο αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο και στη θρομβοπενική πορφύρα χρησιμοποιούνται κατά κόρον η πλασμαφαίρεση, ο συνδυασμός σαλικυλικών-διπυριδαμόλης και οι προστακυκλίνες. Συμπεράσμαται.7 Η Ο.Ν.Α. είναι ιδιαίτερα συχνή παθολογική οντότητα στις παιδιατρικές Μ.Ε.Θ. Το προσεκτικό monitoring σε όλους τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς θεωρείται «εκ των ων ουκ άνευ». Τα πιο συχνά αίτια Ο.Ν.Α. στα παιδιά είναι αναστρέψιμα γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου θα οδηγήσει στη σωστή αντιμετώπιση και μείωση της θνητότητας λόγω κυρίως των επιπλοκών της παρατεταμένης νοσηλείας. 2. ΔΙΑΒΗτΙΚΗ ΚΕΤΟΟΞ ΕΩΣΗ Ο ρισμοί και κλινικές εκδηλώσει ς Διαβητική κετοξέωση (DΚΑ) υπάρχει όταν παρατηρείται υπεργλυκαιμία (γλυκόζη μεγαλύτερη από 300 mg/dl), κετοναιμία (κετόνες έντονα θετικές σε σε αραίωση μεγαλύτερη του 1:2 στον ορό), οξέωση (ph<7,3 και HCo3 - <15mEq/L), γλυκοζουρία και κετονουρία2 1 (πίνακας 1.2). Τα περισσότερα παιδιά εμφανίζουν ιστορικό πολυουρίας, πολυδιψίας, πολυφαγίας και απώλειας βάρους. Τα συμπτώματα υπάρχουν για ημέρες έως και εβδομάδες. Μερικά παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα ναυτίας, εμετών, aφυδάτωσης, αναπνοής Kussmaul, οξεία κοιλία και κώμα. Νεφρική γλυκοζουρία, μεμονωμένη ή στα πλαίσια συνδρόμου Fanconi σε ασθενείς με εμετούς και κέτωση νηστείας μιμούνται εικόνα DΚΑ. Δηλητηρίαση με σαλικυλικά, σύνδρομο Cushing, υπερνατριαιμική Πίνακας 1.2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣτΗ Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ D.K.A. ph<7.1 Ηλικία κάτω των 2 ετών Σημαντική αφυδάτωση Διαταραχές επιπέδου συνείδησης From Pediatric lntensive Care edited by Elierer Nussbaum, 1989, Future Pυblishing /nc., Mount Κίscο, Ν. Υ. αφυδάτωση, ενδοκράνια φλεγμον1i και όγκοι είναι επίσης αιτίες υπεργλυκαιμίας και γλυκοζουρίας 21 Ό Παθοφυσιολογία Οι διαταραχές του Σ.Δ. τύπου Ι και οι «υπερβολικοί» αντιρροπιστικοί μηχανισμοί ευθύνονται για την εκδήλωση του συνδρόμου. Έτσι, τα χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης σε συνδυασμό με την αύξηση των ορμονών του stress όπως οι κατεχολαμίνες, η κορτιζόλη και το γλουκαγόνο οδηγούν σε αυξημένη λιπόλυση, αυξημένη παραγωγή ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA), αυξημένη γλυκονεογένεση και γλυκογονόλυση, πρωτε"ίνικό καταβολισμό με αρνητικό ισοζύγιο αζώτου και παραγωγή κετονοσωμάτων ( ακετοξικιi και β-υδροξυβουτυρικό οξύ). Τα τελευταία αυτci προ"ίόντα οδηγούν σε μεταβολική οξέωση, ταχύπνοια και αντιρροπιστική αναπνευστική αλκάλωση 21 Επιπλοκές και διαγνωστικά λάθη Μερικά παιδιά με DΚΑ μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή δυσλειτουργία του Κ. Ν.Σ. λόγω οξέωσης και υπεροσμωτικότητας. Υπάρχει αυξημένη πηκτικότητα αίματος και έντονη συσσώρευση αιμοπεταλίων λόγω πιθανώς μειωμένης παραγωγής προσταγλανδινcδν. Απαιτείται προσοχή στον κίνδυνο εγκεφαλικού οιδίiματος, κατά τη θεραπεία του συνδρόμου. Άξια προσοχής είναι τα λανθασμένα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εργαστηριακή διάγνωση. Υπεργλυκαιμία και υπερλιπιδαιμία μπορεί να οδηγίiσουν σε ψευδοϋπονατριαιμία. Οι τιμές κρεατινίνης ορού ως δείκτης νεφρικής λειτουργίας δεν είναι αξιόπιστες λόγω της αλληλεπίδρασης του ακετοξικσύ κατά τη διενέργεια του test 2 '15 Θεραπεία Η αντιμετώπιση του συνδρόμου απαιτεί καλ1i γνώση της παθοφυσιολογίας και ψυχολογική υποστίiριξη του παιδιού. Η υποκείμενη αιτία είναι κυρίως

7 150 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ μια λοίμωξη η οποία και θα πρέπει να εκριζωθεί. Απαιτείται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος όπως γλυκόζη αίματος και ούρων, ηλεκτρολύτες και ph. Το ΗΚΓ θα δείξει πιθανόν εικόνα υπερκαλιαιμίας. Τα κριτήρια εισαγωγής και αντιμετώπισης ενός παιδιού με διαβητική κετοξέωση σε Μ.Ε.Θ. φαίνονται στον πίνακα Αντιμετώπιση διαταραχών ύδατος-ηλεκτρολυτών2 2 Η απώλεια υγρών είναι μεγάλη και φθάνει περίπου το 10%. Στον πίνακα 2.2 φαίνονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την αποκατάσταση της ισοϋδρίας και ισο'ίοντίας. Έτσι, στην αρχή χορηγείται 0,9% N/S, ενώ σε παιδιά κάτω των 10 ετών μπορεί να χρειαστεί προσεκτική χορήγηση 0,45% NaCl. Στόχος είναι η αποκατάσταση της ένδειας υγρών και η άρση της υπεροσμωτικότητας. Μετρώντας την τελευταία με τον τύπο: οσμωτικότητα (m/osm/kg)=2 (Na+ Κ)+γλυκ./18+ BUN/2,8 ( osmolality) (BUN: blood urea nitrogen) ελέγχουμε το αποτέλεσμα της θεραπείας. Η πολύ γρήγορη πτώση της μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό οίδημα. Η ταχύτητα αντικατάστασης των υγρών προσαρμόζεται έτσι ώστε μόνο το μισό των υπολογιζόμενων απωλειών να χορηγείται τις πρώτες 12 ώρες και το υπόλοιπο σε 36 ώρες. Το κάλιο πρέπει να χορηγείται νωρίς, γιατί το ολικό Κ του οργανισμού είναι ελαττωμένο. Κατά την αλκάλωση με τη χορήγηση ινσουλίνης μπαίνει κάλιο στα κύτταρα, κάτι που είναι ισχυρότερο από την υπερκαλιαιμία της οξέωσης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2 μετά την αρχική χορήγηση 20 ml/kg υγρών περίπου, απαιτείται χορήγηση καλίου. Απαιτείται αντικατάσταση και από το στόμα για αρκετές ημέρες. Η προσθήκη χλωρίου είναι αναπόφευκτη, αλλά μπορεί να επιδεινώσει την οξέωση. Αυτό το πρόβλημα λύνεται με χορήγηση φωσφόρου, ο οποίος είναι ελαττωμένος, και η ελάττωση αυτή συμβάλλει στην ινσουλινοαντοχή. Βελτιώνεται έτσι το 2, 3 DPG των ερυθροκυττάρων και η απόδοση 02 στους ιστούς (μετατόπιση της καμπύλης κορεσμού της αιμοσφαιρίνης προς τα δεξιά). Χρειάζεται εναλλακτική χορήγηση και ΚΡΟ 4 λόγω κινδύνου υπερασβεστιαμίας από tην υπερβολική αύξηση του φωσφόρου. Τα επίπεδα γλυκόζης πρέπει να ελέγχονται ανά μία ώρα, οι ηλεκτρολύτες κάθε 2-3 ώρες, ενώ τα αέρια αίματος 4 Πίνακας 2.2 ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΟΗΛΕΚΤΡΟΛΥτΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 1η ώρα 500 ml N/S 0,9% 2η ώρα 500 ml 0,45% N/S +20 meq KCL 3-12η ώρα 2000 ml 0,45% N/S (200 ml/h για 120h) +30 meq ΚΡΟ Επόμενες 24h 0,2 N/S +5% D/W (100 ml/h) +40 meq KCL ή ΚΡΟ4 Σύνολο ml From Spe/ing. Diabetes melitus ln Kaplan SA, editor: Clinical Pediatric Endocrino/ogy. Philadelphia, 1990, WB Saunders Co, p235. ώρες μετά την έναρξη της θεραπείαξ'ό 2. Ινσουλινοθεραπεία Κρυσταλλική ινσουλίνη συνήθως χορηγείται σε δόση Ο, 1 μονάδες/κg/h μετά 0,1 IU/kg αρχική δόση εφόδου. Σε πολύ μικρά παιδιά συνήθως δίνονται 0.05 IU/kg/h. 25 μονάδες προστίθενται σε 250 m l 0,45% N/S και ακολουθεί στάγδην χορήγηση, έτσι ώστε το επίπεδο γλυκόζης να πέφτει κατά mg/cll την ώρα, ειδάλλως απαιτείται διπλασιασμός της ταχύτητας χορήγησης την επόμενη ώρα 2 Ό Όταν η γλυκόζη αίματος προσεγγίσει τα 300 mg/dl, προστίθενται ηλεκτρολύτες σε διάλυμα 2,5%-5% D/W και η ταχύτητα χορήγησης ινσουλίνης γίνεται 0.05 IU/kg/h. Η i.v. χορήγηση ινσουλίνης συνεχίζεται μέχρι το ph να γίνει 7,3. Όταν ο ασθενής βελτιωθεί, μπορεί να ξεκινήσει υποδόρια έγχυση ινσουλίνης σε δόση 0,25-0,5 IU/kg. 1,5 ώρα πριν το σταμάτημα της i.v. χορήγησης. Υποδόρια ινσουλίνη δίδεται κάθε 6-8 ώρες μέχρι ο ασθενής να ανεχθεί την δια του στόματος χορ1iγηση υγρών. Στην περίπτωση αποκατάστασης του επιπέδου των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας, ξεκινά η χορήγηση μέσης διάρκειας ινσουλίνης, όπως ΝΡΗ ή Lente Αλκαλική θεραπεία Αυτή συνίσταται σε περιπτώσεις με ph<7,1 στη χορήγηση mgeq HC03 Ίm 2, αργά για 2 ώρες. λόγω του κινδύνου επιδείνωσης της οξέωσης, υπερνατριαιμίας και εγκεφαλικού οιδήματος στην περίπτωση ταχείας αποκατάστασης του ελλείμματος βάσης zs. Επιπλοκές θεραπείας Απαιτείται προσοχή στις μεταβολές του Κ, Ρ, και

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 151 Ca. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος με απώλεια συνείδησης, ενδοκράνια υπέρταση, οίδημα θηλής και κώμα. Αυτό συνήθως παρατηρείται 4 με 16 ώρες μετά την έναρξη της θεραπείας. Η αιτία είναι η υπεροσμωτικότητα και η γρήγορη διόρθωση της υπεργλυκαιμίας με επακόλουθη είσοδο νερού στα εγκεφαλικά κύτταρα, εξοίδηση και νέκρωση2,.. Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η χορήγηση διττανθρακικών και η υποξυγοναιμία. Γι' αυτό απαιτείται, όπως 1iδη τονίστηκε, αργή αποκατάσταση του ισοζυγίου ύδατος και προοδευτική πτώση του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα. Συμπεράσματα Η διαβητικ1i κετοξέωση (ΟΚΑ) είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να προβλεφθεί με σωστή ενημέρωση και ψυχολογική υποστ1iριξη του παιδιού και των γονιών. Έτσι, η συχνότητα του συνδρόμου μπορεί να περιοριστεί σημαντικά. 3. ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ Η οξεία επινεφριδιακή (Addison) κρίση εκδηλώνεται με υπόταση, αφυδάτωση, shock, υπογλυκαιμία, οξεία κοιλία και υπερκαλιαιμία. Αν εξαιρεθούν οι σπάνιες περιπτώσεις πρωτοπαθούς νόσου επινεφριδίων ή υποθαλαμο-υποφυσιακού άξονα (πίνακα 1.3), η κρίση Addison συμβαίνει συνήθως στο πλαίσιο πολυσυστηματικής ανεπάρκειας και σήψης για τις οποίες νοσηλεύεται ένα παιδί σε Μ.Ε.Θ. ή αναπτύσσει ως επιπλοκές3 Ό Η μη ανταπόκριση του shock στη χορήγηση υγρών ή αγγειοκινητικών φαρμάκων πρέπει να οδηγεί σε υπόνοια οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Επίπεδο κορτιζόλης μικρότερο των 20 μg/dl σε συνδυασμό με υπονατριαιμία και υπερκαλιαιμία βοηθούν τη διάγνωση. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τη βεβαιότητα της διάγνωσης. Σε περιπτώσεις υποψίας του συνδρόμου χορηγείται δεξαμεθοζόνη 0,2 mglkg μέχρι 1 mg κάθε 6 ώρες. Ακολουθεί το γρήγορο test ACTH (χορήγηση Cortrosyn 25 IU/m2 i.v. bolus με δείγματα αίματος Ο και 60 min μετά αύξηση κορτιζόλης πάνω από 20 μgr/dl θεωρείται φυσιολογική απάντηση). Όταν η διάγνωση επιβεβαιωθεί χορηγείται υδροκορτιζόνη 50 mg για μικρά παιδιά και για μεγαλύτερα ως αρχική δόση, η οποία ακολουθείται από 100 mg/ιn2/ημέρα συνεχή χορήγηση. Η ανάγκη αλατοκορτικοειδών μειώ- Πίνακας 1.3 AtτiA ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ACTH Βλάβη υποθαλάμου υπόφυσης Ιατρογενής ΑΥΞΗΜΕΝΗ ACTH Addison Συγγενείς παθήσεις νεται λόγω της έντονης αλατοκορτικοειδικής δράσης της υδροκορτιζόνης. Για δόσεις μικρότερες απ6 100 mg/ημέρα δίνονται 0,1-0,2 mg 9-a- φλουοροκορτιζ6vη :: ως υποκατάστατο αλατοκορτικοειδών3'3 4. ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΗΠΑτΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ Γενικά Η οξεία ηπατική νέκρωση είναι ένα κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μαζικ1i καταστροφ1j ηπατοκυττάρων. Οι ασθενείς δεν έχουν ιστορικιi προηγούμενης ηπατικής νόσου, στην δε περίπτωση ιογενούς ηπατίτιδας, αναπτύσσουν το σύνδρομο μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών41'. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1.4, τα συχνότερα αίτια είναι λοιμώξεις (ηπατίτιδα Α, Β, C), φάρμακα ( ακετομινοφαίνη, αντιεπιληπτικά, ισονιαζίδη), δηλητηρίαση απ6 μανιτάρια καθώς επίσης και χειρουργικό ή τραυματικό shock με ll χωρίς ση'ι.!jαιμία από gram- αρνητικά μικρόβια. Τα παιδιά έχουν μικρότερη θνησιμότητα απ6 του::: ενήλικες (30-40% σε σχέση με 10-20% για ηλικίες κάτω των 20 ετών)423 Όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση, τ6σο καλύτερη και η πρ6γνωση. Η παρουσία κώματος επιδεινώνει την εξέλιξη της ν6σου. Κίρρωση δεν αναπτύσσεται σε όσους επιβιώνουν, η δε αποκατάσταση των ηπατοκυτταρικών λειτουργιών είναι πλήρης αν η διάρκεια του συνδρ6μου δεν ξεπεράσει τον 1 μήνα. Κλινικές εκδηλώσεις Οι περισσ6τερες εκδηλώσεις αφορούν διαταραχές συμπεριφοράς του τύπου διαταραχές ύπνου, εφιάλτες σε μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, εξάρσεις βίας (ερεθισμός δικτυωτού σχηματισμού), εξωπυραμιδικ6 τρόμο. σπαστικότητα με τελικ6 επακ6λουθο καρδιαναπνευστικές διαταραχές από βλάβη του στελέχους4ό Παράλληλα, συνυπάρχουν μεταβολικές διαtαραχές 6πως υπογλυκαιμία, αμινοουρία και γαλακτικ1i οξέωση, καθ(6; επίσης και διαταραχές πηκτικού μηχανισμού.

9 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πίνακας 1.4 AlτJA ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΥ ΗΠΑτJΚΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ Λοιμώξεις (π.χ. ιογενής ηπατίτις) Φάρμακα (π.χ. ισονιαζίδη, βαλτροϊκό, αναισθητικό) Μεταβολικά (π.χ. νόσος Wilson) Αγγειακά (καρδ. ανεπάρκεια, Budd-Chiari) Τοξίνες (μανιτάρια) From Pediatric Jntensive Care ed2, by Eliezer Nussbaum, 1989, Future Publishing lnc. Διαγνωστική διερεύνηση Από τον εργαστηριακό έλεγχο οι τρανσαμινάσες δεν έχουν προγνωστική αξία εκτός κι αν περνούν τις μονάδες. Παράταση χρόνου ΡΤ και ΡΠ, δείκτες ελέγχου λοιμώξεων, ΗΕΓ με αύξηση του δυναμικού και μείωση της συχνότητας των επαρμάτων, βοηθούν στη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου. Τιμές χολερυθρίνης που ξεπερνούν τα 23 mg/dl είναι κακό προγνωστικό σημείο, καθώς επίσης και παρατεταμένοι χρόνοι μερικής θρομβοπλαστίνης, που αδυνατούν να βελτιωθούν κατά 50% σε 24 ώρες παρά τη χορήγηση βιταμίνης Κ.4ι2 Η CT κοιλίας δείχνει μειωμένο ηπατικό όγκο, ενώ το σπινθηρογράφημα υπόπυκνες περιοχές που αντιστοιχούν σε νεκρώσεις. Γενικές αρχές αντιμετώπισης Απαιτείται καθημερινό ζύγισμα του αρρώστου για τον κίνδυνο υπερφόρτωσης με υγρά. Κεντρικές φλεβικές γραμμές και monitoring αερίων αίματος είναι απαραίτητα στην αντιμετώπιση. Όσον αφορά την ηπατική εγκεφαλοπάθεια, ο πίνακας 2.4 μας δίνει βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Απαγορεύεται η καταστολή. Όταν υπάρχει η δυνατότητα παρακολουθήσης της ICP, αν αυτή ξεπεράσει τα 30 mmhg για πάνω από 5 min συνίσταται χορήγηση μαννιτόλης 1gr/kg4 2Ό Η μαζική ηπατική νέκρωση σχετίζεται με αμινοζουρία. Είναι γνωστή η αύξηση των αρωματικών έναντι των διακλαδιζόμενων αμινοξέων στην παθογένεια της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (πηλίκο Fisher). Απαιτείται λοιπόν παρεντερική χορήγηση των τελευταίων. Η υπογλυκαιμία οφείλεται στην εξάντληση των αποθηκών γλυκογόνου και τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης. Αν η γλυκόζη αίματος είναι μικρότερη από 90 mg %, ml50% γλυκόζη δίνεται από το στόμα, i.v. ή μέσω ρινογαστρικού σωλήνα. 10% D/W χορηγείται, εφόσον υπάρχει κεντρική φλεβική γραμμή Απαιτείται χορήγηση Na και KCl για την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας και ειδικά για την πρόληψη της αλκάλωσης η οποία σχετίζεται με την υποκαλιαιμία και επιδεινώνει την τοξικότητα της αμμωνία. Ο υπεραερισμός που παρατηρείται οφείλεται στην αυξημένη πρόσληψη αμμωνίας και ενδοκυττάρια οξέωση που προκαλεί, διεγείροντας έτσι το αναπνευστικό κέντρο στον προμήκη. Η μεταβολική αλκάλωση αναπτύσσεται λόγω της αδυναμίας των ηπατοκυττάρων να μεταβολίσουν την αμμωνία σε ουρία (όπου καταναλώνεται 1 μόριο HCo3 - για κάθε μόριο ΝΗ3) με συνεπακόλουθη υποκαλιαιμία (είσοδο Κ στα κύτταρα) και επιπλέον επιδείνωση της τοξικότητας της αμμωνίας4'. Ο κίνδυνος αιμορραγιών του ΓΕΣ απαιτεί αλκαλοποίηση του γαστρικού ph με χρήση Η2 ανταγωνιστών, χορήγηση βιταμίνης Κ, 5-10 mg i.v. καθημερινά και αποφυγή τοπικών τραυματισμών. Το 10-20% των θανάτων από κεραυνοβόλο ηπατική νέκρωση οφείλεται σε λοιμώξεις όπως ενδοκαρδίτις, μηνιγγίτις, σχηματισμός aποστημάτων στο πλαίσιο διαταραχών της χημειοταξίας, οψωνοποίησης κ.λ.π. Απαιτείται λοιπόν ευρεία αντιμικροβιακή κάλυψη και πρόβλεψη για αποφυγή σηπτικών επιπλοκών. Τέλος, αναφέρονται στη βιβλιογραφία περιπτώσεις ορθοτοπικής μεταμόσχευσης ήπατος σε παιδιά με νόσο Wilson, σε συνδυασμό με πλασμαφαίρεση ως προσωρινό μέτρο, ειδικά αν η μεταμόσχευση αποτελεί επείγουσα λύση Πίνακας 2.4 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑτJΚΟΥ ΚΩΜΑΤΟΣ Αντιμετώπιση προδιαθετικού παράγοντα αιμορραγία, λοιμώξεις, κατασταλτικά Κ.Ν.Σ. Καθαρισμός ΓΕΣ από αζωτούχες ουσίες Αντιβίωση Λακτουλόζη Αποφυγή πρωτεϊνικών γευμάτων Ισοζύγιο Ηρ-ηλεκτρολυτών Προσοχή σε υπογλυκαιμία, αλκάλωση υποκαλιαιμία 5. ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙΟΓΚΟΛΟΓΙΚ ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤ ΡΙΚΗ Μ.Ε.Θ. Γενικά Τα παιδιά στη Μ.Ε.Θ. υφίστανται ένα σύνολο αιματολογικών προβλημάτων (πίνακας 1.5). Ο μυελός των

10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 153 οστών, όπως το ήπαρ και οι νεφροί, μπορεί να προσβληθούν από σήψη, μαζικά εγκαύματα, shock και φάρμακα που χρησιμοποιούνται κωά κόρον σε εντατικές μονάδες. Αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοπενία μπορεί ν' αποτελούν σημεία νόσου που οδηγούν τον παιδιατρικό ασθενή στη Μ.Ε.Θ., όπως συμβαίνει στους ογκολογικούς ασθενείς ή να αποτελούν δευτεροπαθείς εκδηλώσεις στο πλαίσιο θεραπείας άλλων πρωτοπαθών διαταραχών. Αναιμία Πολλές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αναιμία. Διαταραχές ερυθροκυτταρικής παραγωγής μπορεί να είναι συγγενείς (αναιμία Fanconi), ανεπάρκεια ερυθροποιητίνης ή να οφείλονται σε έλλειψη βιταμίνης Β12, φ α λλικού, Fe και σε αιμοσφαιρινοπάθειες. Τα κυριότερα αίτια που μας ενδιαφέρουν αφορούν τις επίκτητες απλαστικές αναιμίες, οι οποίες είναι ιδιοπαθείς ή οφείλονται σε φάρμακα όπως βαρβιτουρικά, χλωραμφενικόλη, σουλφοναμίδες, θειαζίδες ή σε λοιμώξεις π.χ. Epstein-Barr, ηπατίτις Α, Β, ΝΑΝΒ5'24 κ.λ.π. Τα αποτελέσματα είναι σοβαρές θρομβοπενίες και αιμορραγίες, καθώς επίσης ουδετεροπενία με επακόλουθο καταστροφικές λοιμώξεις. λλλα αίτια αναιμίας που συναντάμε είναι η αυξημένη καταστροφή ερυθροκυττάρων ( αιμόλυση), η οποία μπορεί να οφείλεται σε ενζυμικές ανωμαλίες (π.χ. έλλειψη G6PD) ή σε άλλα αίτια όπως τραυματική αιμόλυση (προσθετικές βαλβίδες), λοιμώξεις, υπερσπληνισμό, φάρμακα, ηπατοκυτταρική βλάβη κ.λ.π. Χαρακτηριστική μορφή αιμόλυσης προκαλείται από aνοσολογικά αίτια λόγω παρουσίας θερμό- ή ψυχροσυγκολλητινών (1gE και 1 gm αντίστοιχα), ως αποτέλεσμα λοιμώξεων από Mycoplasma, CMV και EBV (μεγαλοκυτταρικός ιός και Epstein Barr ιός αντίστοιχαγ-4'. Τελειώνοντας, στις αναιμίες μπορούμε να κατατάξουμε την αιμορραγική μορφή που αφορά οξείες ή λιγότερο χρόνιες απώλειες αίματος, που είναι και οι σημαντικότερες που ενδιαφέρουν χειρουργικές κυρίως μονάδες. Στον πίνακα 1.5 φαίνονται τα κυριότερα αίτια απωλειών αίματος. Πίνακας 1.5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣτΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕτJΖΟΝΤΑΙ Διαταραχή Αγγειακή Αιμοπεταλειακή Παράγοντες πήξης ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Παραδείγματα Χειρ/κό τραύμα Θρομβοπενία «Θρομβοπάθεια» Συγγενείς ανωμαλίες Ηπατική νόσος Δ.Ε.Π.-σήψη ροκολίτιδα. Στο πλαίσιο διάχυτης ενδαγγειακψ; πήξης (DIC) λόγω μαζικών μεταγγίσεων, σψj!ης, τραυμάτων κ.λ.π. μπορεί να ακολουθήσει την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και τη θρόμβωση, οξεία ελάττωσή τους. Περίπου το 1/3 των αιμοπεταλίων που παράγονται στον μυελό των οστών αποθηκεύονται στο σπλήνα. Σε καταστάσεις υπερσπληνισμού (π.χ. πυλαία υπέρταση, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο Budd-Chiari κ.λ.π) το ποσοστό αυτό αυξάνεται, ενώ η σπληνεκτομή αντιθέτως προκαλεί θρομβοκυττάρωση5 4. Η ηπατική βλάβη επίσης σχετίζεται με διαταραχές αιμοπεταλίων. Τέλος, η ακτινο- και χημειοθεραπεία νεοπλασματικών παθήσεων μπορεί να προκαλέσει σημαντική ανεπάρκεια του μυελού των οστών και εκσεσημασμένη θρομβοπενία' 7Ό Αιματολογικές κακοήθειες Αξίζει να αναφερθεί το σύνδρομο λύσης όγκου (tumor lysis syndrome) ως πιθανή επιπλοκή αντινεοπλασματικής θεραπείας με υπερουριχαιμία, υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία και Ο.Ν.Α. Επίσης, στο πλαίσιο κακοηθών νοσημάτων συχνά παρατηρείται ως επιπλοκή η υπερλευκοκυττάρωση (> /mm3) με συνακόλουθη αύξηση του ιξώδους του αίματος και βλάβη του αναπνευστικού και Κ.Ν.Σ. Τα αποτελέσματα έχουν να κάνουν με ανάπτυξη πνευμονικίiς λευκόστασης και Σ.Α.Δ., καθώς επίσης και σοβαρών αγγειακών διαταραχών με νευρολογικ1i σημειολογία5 4'Ό Θρομβοπενία Τα αιμοπετάλια κυκλοφορούν στο αίμα για 7 με 10 ημέρες. Ταχεία κατανάλωση μπορεί να λάβει χώρα σε καταστάσεις με εκσεσημασμένη ενδοθηλιακή βλάβη, όπως αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και νεκρωτική εντε- Θεραπευτική αντιμετώπιση Η αντιμετώπιση σοβαρών αναιμιών έγκειται καταρχήν στην αποκατάσταση του ενδοαγγειακού χώρου με χρήση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων αρχικά για κάλυψη σε αναλογία 3:1. Οι μεταγγίσεις ερυθροκυττάρων συνίστανται όταν υπάρχει πλημμελ1iς παρο-

11 154 χή 02 στους ιστούς (D02). Μαζική θεωρείται η μετάγγιση όταν χορηγείται ποσότητα ίση με το συνολικό όγκο αίματος σε λιγότερο από 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια μαζικών μεταγγίσεων αναπτύσσεται συχνά θρομβοπενία από αραίωση. Ο όγκος αίματος σε ml που απαιτείται συνήθως να μεταγγιστεί δίνεται από τον τύπο5.45: [βάρος (kg) Χ όγκος αίματος ( ml/kg) Χ επιθυμ. Hb- νυν Hb)] 22g/dl (μέσος όρος αιμοσφαιρίνης) Η χορήγηση 6 ml ολικού αίματος /kg αυξάνει την Hb κατά lg/dl, ενώ 3 ml RBC (συμπυκνωμένα ερυθρά)/kg αυξάνουν επίσης την Hb κατά 1 g/dl. Όσον αφορά τα αιμοπετάλια, μεταγγίζονται μόνο όταν η τιμή τους στο αίμα πέσει κάτω από /mm3. Πάνω από αυτό το επίπεδο δεν παρατηρούνται αυτόματες αιμορραγίεξ". Μία μονάδα αιμοπεταλίων (30cc) θα ανεβάσει την τιμή τους κατά /mm3 Συνήθως χορηγούνται 10cc/kg σε 1 με 11/2 ώρα με μέγιστο όγκο 400cc σε μια μετάγγιση επί 11/2 ώρα5 " χ. Η DDA VP ( ακετοξική δεσμοπρεσίνη) είναι αποτελεσματική σε πληθώρα αιμορραγικών καταστάσεων και χορηγείται i.v. σε δόσεις των 3μgr/kg σε 30 με 50cc N/S για 15-30min. Η χορήγησή της δεν ενέχει κίνδυνο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ λοιμώξεων και αυτό αποτελεί ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι των παραγόντων αίματος. Το κρύο καθίζημα και το FFP (φρέσκο παγωμένο πλάσμα) χρησιμοποιούνται για να καλύψουν απώλειες παραγόντων πήξης και ινωδογόνου (το πρώτο). Η δόση χορήγησης για το FFP είναι 10ml/kg, ενώ το κρυοκαθίζημα που χορηγείται κυρίως στο σύνδρομο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης και πρωτοπαθούς ινωδόλυσης, δίδεται ως ένας ασκός ανά 2 με 4kg βάρους σώματος'>4 Αντιπλασμινικά φάρμακα όπως το ε-αμινοκαπρο'ίκό και τρανεξαμικό οξύ αναστέλλουν την ινωδόλυση και αιμορραγία και μπορούν να χορηγηθούν σιc δόσεις 75mg/kg, ακολουθούμενες από το 1/5 της αρχικής δόσης ανά ώρα, 4 φορές συνήθως την ημέρα και για 5 με 7 ημέρες5 4 Τελειώνοντας, αξίζει να αναφερθούμε στην χοριiγηση υπεράνοσου γ-σφαιρίνης σε δόσεις 1gr/kg μέχρι και 3 φορές την ημέρα σε βαριές καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας, καθώς επίσης και στην ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, όπου έχουμε καταστροφή αιμοπεταλίων λόγω παραγωγής αυτοαντισωμάτων 5 Ό Παράλληλα, χορηγούνται και κορτικοειδή όπως πρεδνιζόνη 2mg/kg/ημέρα για 4 εβδομάδες περίπου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΙΙΑΡΚΕΙΑ 1. Badr KF & Ichi Kawa 1: Prerenal failure: a deleterious shift from renal compensation to decompensation. Ν. Engl J Med 319:623, Breziw Μ., Rosen S., & Epstein FH: Acute renal failure in Brenner ΒΜ & Rector FC Jv, editors: The Κidney ed 3, Philadelphia, 1986, WB Sanders Co, p Burke TJ, Arnold ΡΕ, & Schrier RW: Prevention of ischemic acute renal failure with impermeant solutes, Am J. Physiol 244: F646, Epstein FH & Brown RS: Απ acute renal failure: a collection of paradoxes, Hosp Pract ( off) 23(1): 157, Kon V & lschikawa 1: Acute renal failure. In Ichikawa S, editor: Pediatric textbook of fluids and electrolytes, Baltimore, 1990, Williams and Wilkins, p Meeks AGG and Sims DG: Treatment of renal failure in neonates, Arch Dis Child 63: 1372, Siegel NJ: Ask the expert, Pediatr. Nephrol 4: 358, Thurau Κ, Mason J, and Gstra unthal e r G: Experimental acute renal failure. In Seldin DW ancl Giebisch G, editors: The Κidney: physiology ancl pathophysiology, New York, 1995, Raven Press, p ΔΙΑΒΗΠΚΗ ΚΕΤΟΟΞΕΩΣΗ 1. Arieff ΑΙ: Pathogenesis of diabetic acidosis, Diabetes Metab Rev, s: 637, Harris GD, Fiordalisi J, Finberg L, et al: Safe management of diabetic Ketoacidemia, J. PecliatΓ 113 (1): 65, Menon RΚ and Sperling ΜΑ: Childhood diabetes. Mtd Clin North Am. 72: 1565, Rosenbloom AL: Intracerebral crisis during treatment of diabetic ketoacidosis: biochemical, physiologic and clinical perspectives, Diabetes Caie

12 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ :22, Sperling ΜΑ: Diabetic Ketoacidosis, Pediatr Clin North Am. 31: 591, necrosis. Castroenterology 61: , Zieve L: The mechanism of hepatic coma. Hepatology Ι: 360-5, ΟΕΕΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΙΙΑΡΚΕΙΑ 1. Beisel WK and Rapoport ΜΕ: Inter-relations between adrenocortical function and infection illness, Ν. Engl J. Med 280: 541, Bondy DK: Disorders of the adrenal cortex. In Wilson JD and Foster DW, editors: Williams textbook of endocrinology, Philadelphia, 1985, WB Sannders Co, pp Bongiovanni ΑΜ: The adrenal cortex: disorders of the adrenal cortex. In Kaplan SA, editor: Clinical pediatric and adolescent endocrinology, Philadelphia, 1982, WB Sanders Co, p ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΗΠΑτΙΚΉ ΝΕΚΡΩΣΗ 1. Gimpson AES, White YS, Eddleston ALWF, et al: Clinical and prognostic differences in fulminant hepatitis Α, Β and ΝΑΝΒ. Gut 24: , Psacharopoulos ΗΤ, Mowat ΑΡ, Davies Μ, et al: Fulminant hepatic failure in childhood. Arch Dis Child 55: 252-8, Russel GH, Fitzgerald JF, Clark JH: Fulminant hepatic failure. J Pediatric ΠΙ: , Sherlock S: Diseases of the liver and Biliary System 7th ed. Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1985, pp Ware AJ, DT Agostino Α, Combes Β: Cerebral edema: Α major complication of massive hepatic 5. ΜΕΙΖ ΟΝΑ ΑΙΜΑΤ ΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΠΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤ Α ΣΕ ΙΙΑΙΔΙΑΤ ΡΙΚΕΣ Μ. Ε. Θ. 6. Allogreta GL, Weisman SJ, and Altman Α: Metabolic and space-occupying concequences ot' cancer treatment, Pediatr Clin North Am 32: 601, Ballas S: The pathophysiology of hemolytic anemias, Tranfus Med Rev 4: 236, Consensus Conference: Fresh-Frozen plasma: indications and visk, JAMA 253: 551, Geyson SL and Lazarus ΗΜ: Hematopoietic emergencies, Semin Oncol 16: 532, Hillman RS: Acute blood loss anemia. In Williams WJ, Bentler Ε, Ersler AJ, and Lictman ΜΑ, editors: Hematology, New York, 1990, Mc Graw Hill, pp Huestis DW, Bove GR and Case J: Practical Bloocl Tranfusion, Boston, 1988, Little, Brown, pp Luban NL: Blood groups and blood component transfusion. In Miller DK and Baehner RL, editors: Blood diseases of infancy and childhoocι St Louis, 1989, CV Mosby Co, pp Simpson ΜΒ: Prospective concurrent audits ancl medical consultation for platelet transfusion, Transfusion 27:192, 1987.

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ Ε.

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ Ε. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ (ΔΚΟ) Μεταβολική οξέωση που παρατηρείται λόγω απορρύθμισης της έκκρισης ινσουλίνης Η ΔΚΟ χαρακτηρίζεται από: Σάκχαρο πλάσματος >200mg/dl(>11 mmol/l) Οξέωση: ph

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι. gr

Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι.  gr Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια υποσιτισµού ή βαριάς µη θυρεοειδικής νόσου, παρατηρούνται µεταβολές των επιπέδων των θυρεοειδικών ορµονών στο αίµα, που

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Ευγενία Γκαλιαγκούση MD, PhD Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διαγνωστική και Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών. Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών. Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος Αλκοολισμός Διαταραχή από χρήση αλκοόλ (αιθανόλη C 2 H 6 O) 208.000.000 αλκοολικοί σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Θ. ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Θ. ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Θ. ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Επείγουσα, απειλητική για τη ζωή επιπλοκή του ΣΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ (2) Οξεία έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl και η αναπνοή της μύριζε κετόνη. Την είχε βρει ο άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά και νεφροπάθειες

Διουρητικά και νεφροπάθειες Διουρητικά και νεφροπάθειες Μελεξοπούλου Χριστίνα Νεφρολόγος Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μαθήματα Φυσιολογίας 2017 Διουρητικά: ουσίες που προκαλούν αύξηση του ρυθμού παραγωγής των ούρων Δρουν με ελάττωση του ρυθμού της

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Διαμερίσματα σωματικών υγρών 28,0 L Νεφρικοί μηχανισμοί ρύθμισης εξωκυτταρίου υγρού Ο όγκος του εξωκυτταρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Κάλιο Το 98% του ολικού Κ + του σώματος βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων Το 2% στο εξωκυττάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας Χρησιμότητα των αερίων αίματος στο ΤΕΠ Εκτίμηση οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΜΙΚΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Απλή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια ορίζεται ως μια οξεία αύξηση της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρεντερική χορήγηση υγρών Ποιο διάλυµα σε ποιόν ασθενή; Θεοδόσιος Φιλιππάτος Παθολόγος Επικουρικός Ιατρός ΠΓΝΙ

Παρεντερική χορήγηση υγρών Ποιο διάλυµα σε ποιόν ασθενή; Θεοδόσιος Φιλιππάτος Παθολόγος Επικουρικός Ιατρός ΠΓΝΙ Παρεντερική χορήγηση υγρών Ποιο διάλυµα σε ποιόν ασθενή; Θεοδόσιος Φιλιππάτος Παθολόγος Επικουρικός Ιατρός ΠΓΝΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση. Πελαγία Κρίκη Νεφρολόγος ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Χρήση διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση. Πελαγία Κρίκη Νεφρολόγος ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης Χρήση διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση Πελαγία Κρίκη Νεφρολόγος ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης Μεταβολική οξέωση Απώλεια διττανθρακικών Γαστρεντερικό Νεφρικές Αδυναμία απομάκρυνσης οξέων

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Κάλιο Το 98% του ολικού Κ + του σώματος βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων Το 2% στο εξωκυττάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ποια είναι η απάντηση του νεφρού σε ένα φορτίο οξέος ή βάσης; Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΟΞΙΝΟ ΦΟΡΤΙΟ Δίαιτα πλούσια σε ζωικό λεύκωμα Φωσφορικό οξύ - Οργανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Διαπίστωση της νεφρικής βλάβης/ νεφροτοξική δράση φαρμάκων Εντόπιση της βλάβης Πρόγνωση Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Κύριες λειτουργίες των νεφρών Ρύθμιση του όγκου των υγρών του

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Τι πρέπει να γνωρίζω; Διαβητική Κετοξέωση & παιδί Τι πρέπει να γνωρίζω; Με την ευγενική χορηγία Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΚΟ; Τι είναι η Διαβητική Κετοξέωση; Η Διαβητική Κετοξέωση (ΔΚΟ) αποτελεί μια σοβαρή μεταβολική διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή.

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα από έτους(λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Σημασία των νεφρών στη ζωή Βιβλιογραφία Δομή και λειτουργία των νεφρών...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Σημασία των νεφρών στη ζωή Βιβλιογραφία Δομή και λειτουργία των νεφρών... Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1. Εισαγωγή... 1 2. Σημασία των νεφρών στη ζωή... 4 3. Βιβλιογραφία... 6 2. Δομή και λειτουργία των νεφρών... 7 1. Εισαγωγή... 8 2. Νεφρικά αγγεία... 9 3. Νεφρικό σπείραμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ Η ακριβής ρύθμιση των ιόντων υδρογόνου (Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Τ Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Δ Ι Α Β Η Τ Η

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Τ Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Δ Ι Α Β Η Τ Η Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Τ Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Ο κ. Χ είναι 45 ετών διευθυντής πολυεθνικής και από την ηλικία των 20 ετών διαγνώστηκε με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία αφορά τη διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτάκτως ανήσυχα πόδια

Εκτάκτως ανήσυχα πόδια Εκτάκτως ανήσυχα πόδια Σκουτέλλας Βάσος Ρευματολόγος Ρευματολογικό τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Σύγκρουση συμφερόντων εν υπάρχει 2 Ιστορικό (1/5) Θήλυ, 55χρ. Γνωστό αυτοάνοσο νόσημα συνδετικού ιστού

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης. Ντουνούση Ευαγγελία Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης. Ντουνούση Ευαγγελία Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Ντουνούση Ευαγγελία Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συχνότερα αίτια μεταβολικής αλκάλωσης Έμετοι Χορήγηση διουρητικών Υπερέκκριση αλατοκορτικοειδών Σ. Bartter-Gitelman

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές της ομοιοστασίας του Καλίου σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες (αλκοολισμός, ηπατική νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, φάρμακα, λευχαιμίες)

Διαταραχές της ομοιοστασίας του Καλίου σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες (αλκοολισμός, ηπατική νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, φάρμακα, λευχαιμίες) Διαταραχές της ομοιοστασίας του Καλίου σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες (αλκοολισμός, ηπατική νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, φάρμακα, λευχαιμίες) Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Προσέγγιση Είδη µικτών διαταραχών της ΟΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Καμία σύγκρουση συμφερόντων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση αντιμετώπιση οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διάγνωση αντιμετώπιση οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών Διάγνωση αντιμετώπιση οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ευροενδοκρινική ρύθμιση της επινεφριδιακής έκκρισης στεροειδών - - - + CRH/AVP + ACTH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ασθενής 68 ετών Προσέρχεται στα Ε.Ι. λόγω αρρύθμιστου σακχάρου Ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νάτριο Ανθρακικό Όξινο/DEMO (Sodium Bicarbonate/DEMO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΜΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΜΙΑ Πετίδης Κωνσταντίνος Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΚΑΛΙΟ Κύριο ενδοκυττάριο κατιόν 40mEq/kg Φυσιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση διατροφής δεν ΠΡΕΠΕΙ να ξεπερνά την ικανότητα χρησιμοποίησης/οξείδωσης τους απο τον οργανισμό ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες

Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες Σχηματισμος ουρων: 1. Σπειραματικη διηθηση (GFR) = 180L/day 2. Σωληναριακη επαναρροφηση(περιπου 98%) 3. Σωληναριακη απεκκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ STRESS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Η ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ Η ακριβής ρύθμιση των ιόντων υδρογόνου (Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σε σχέση με την παρούσα παρουσίαση, δηλώνω ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολύτες. Ν. Ζάβρας Παιδοχειρουργός

Ηλεκτρολύτες. Ν. Ζάβρας Παιδοχειρουργός Ηλεκτρολύτες Ν. Ζάβρας Παιδοχειρουργός Οι ηλεκτρολύτες είναι στοιχεία που βρίσκονται στο σώµα και στα υγρά του και φέρουν ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρολύτες ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η θεραπεία παιδιατρικών ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ;

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ; Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 9 ο Σεμινάριο Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2015, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας»

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» 2. Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης «Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» Π. Τολίκα¹,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο Ως ΓΕΣ χαρακτηρίζεται κάθε επικοινωνία: μεταξύ ενός οργάνου του πεπτικού συστήματος και οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 25% - 40% των ασθενών με ΧΑΠ υποσιτίζονται. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική προσέγγιση ασθενών με ασκίτη

Πρακτική προσέγγιση ασθενών με ασκίτη Πρακτική προσέγγιση ασθενών με ασκίτη Δρ. Βασίλειος Α. Σεβαστιανός Δ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: Σύγχρονη Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ηπατικών Νοσημάτων και Συνδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με υποκαλιαιμία

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με υποκαλιαιμία Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με υποκαλιαιμία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Υποκαλιαιμία Φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής: Καθηγητής Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

gr aiavramidis.gr

gr aiavramidis.gr ΕΠΙΠΕ Α ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ Φυσιολογικά ενήλικες 2,4-4,5 4,5 mg/dl ή 0,8-1,44 mmol/l παιδιά και έφηβοι 4-66 mg/dl ή 1,3-1,92 1,92 mmol/l αυξηµένη εγγύς επαναρρόφηση στα παιδιά (δράση IGF-I) I) τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ACTH

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ACTH ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ACTH Ενδείξεις: Διάγνωση επινεφριδιακής ανεπάρκειας, διαταραχή της σύνθεσης στεροειδών ή έλλειψη απάντησης στην ACTH. Διαδικασία: Η δοκιμασία αρχίζει στις 09:00π.μ. Cotrosyn (1-24

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Μεταβολική Αλκάλωση ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης [ΗCO 3- ] = ποσό ΗCO 3- στον εξωκυττάριο όγκο εξωκυττάριο όγκο Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης: Εξωγενής προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια του καλίου μειώνει την διεγερσιμότητα των μυϊκών κυττάρων (μυϊκή κόπωση

Η απώλεια του καλίου μειώνει την διεγερσιμότητα των μυϊκών κυττάρων (μυϊκή κόπωση Ηλεκτρολύτες Η απώλεια του καλίου μειώνει την διεγερσιμότητα των μυϊκών κυττάρων (μυϊκή κόπωση Αυξάνεται με την οξεία, έντονη σωματική άσκηση (προσωρινή αύξηση), από υπερβολική χρήση νατρίου, ανεπαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση { Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Το νοσηλευτικό έργο στις ΜΤΝ Σκοπός της η παροχή εξειδικευµένης φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Β. Βλασοπούλου Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολογικό Τμήμα Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ«Ο Ευαγγελισμός»

Β. Βλασοπούλου Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολογικό Τμήμα Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ«Ο Ευαγγελισμός» Β. Βλασοπούλου Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολογικό Τμήμα Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ«Ο Ευαγγελισμός» Γυναίκα58 ετώνδιακομίστηκεστατεπμεβυθιότητα& εμπύρετοαπό3ημέρου. Κοιλιακήπαχυσαρκία, τραχύαναπνευστικόψιθύρισμα,αραιοί

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλινοθεραπεία σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και ηπατοπάθεια ή νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης

Ινσουλινοθεραπεία σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και ηπατοπάθεια ή νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης Ινσουλινοθεραπεία σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και ηπατοπάθεια ή νεφροπάθεια Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. Μάριος Παπασωτηρίου.

Μεταβολική Αλκάλωση. Μάριος Παπασωτηρίου. Μεταβολική Αλκάλωση Μάριος Παπασωτηρίου mpapasotiriou@yahoo.com Μεταβολική Αλκάλωση Βασικές αρχές Μετ. Αλκάλωσης Κλινική εικόνα Επαναρρόφηση αναγέννηση HCO 3 / Λειτουργίες μεταφορέων νεφρικών σωληναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: HIV Ο HIV έχει συνδεθεί με κακή θρέψη και με το σύνδρομο απώλειας καθαρής σωματικής μάζας και λιπώδους ιστού (AIDS wasting syndrome). Η απώλεια σωματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πρόδρομος Μποσταντζής, ειδικευόμενος Παθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο.

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο. Ο νεφρός είναι ένα όργανο που διαμορφώνει τον όγκο και τη σύσταση των σωματικών υγρών με τη διήθηση του αίματος και τις λειτουργίες της εκλεκτικής επαναρρόφησης ή απέκκρισης. Οι νεφροί εκκρίνουν νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ + ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ + : 3.000-4.000mEq (50-55mEq/Kg),

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά με διαβήτη. Παρά την καλή θρέψη γινόταν προοδευτικά πιο αδύναμα και καχεκτικά Ήταν ευπαθή στις λοιμώξεις Πέθαιναν από κατακλυσμιαία οξέωση

Παιδιά με διαβήτη. Παρά την καλή θρέψη γινόταν προοδευτικά πιο αδύναμα και καχεκτικά Ήταν ευπαθή στις λοιμώξεις Πέθαιναν από κατακλυσμιαία οξέωση ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (20 %) (60-75 %)% Παιδιά με διαβήτη Παρά την καλή θρέψη γινόταν προοδευτικά πιο αδύναμα και καχεκτικά Ήταν ευπαθή στις λοιμώξεις Πέθαιναν από κατακλυσμιαία οξέωση Η μείωση των επιπέδων της γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΡ VLDL Ανασκόπηση μεταβολισμού λιπιδίων & λιποπρωτεϊνών ΤΡΟΦΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΗΠΑΡ Κυκλοφορία Χυλομικρά Λιπαρά οξέα HDL LDL VLDL ΗΠΑΡ Τριγλυκερίδια Φωσφολίπιδια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα