ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό βιβλίο, σελ : Τα κύρια ένζυµα που συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA ονοµάζονται DNA πολυµεράσες. Επειδή τα ένζυµα αυτά δεν έχουν την ικανότητα να αρχίσουν την αντιγραφή, το κύτταρο έχει ένα ειδικό σύµπλοκο που αποτελείται από πολλά ένζυµα, το πριµόσωµα, το οποίο συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής µικρά τµήµατα RNA, συµπληρωµατικά προς τις µητρικές αλυσίδες, τα οποία ονοµάζονται πρωταρχικά τµήµατα. DNA πολυµεράσες επιµηκύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα, τοποθετώντας συµπληρωµατικά δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις µητρικές αλυσίδες του DNA. Τα νέα µόρια DNA αρχίζουν να σχηµατίζονται, καθώς δηµιουργούνται δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των συµπληρωµατικών αζωτούχων βάσεων των δεοξυριβονουκλεοτιδίων. DNA πολυµεράσες επιδιορθώνουν επίσης λάθη που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Μπορούν, δηλαδή, να «βλέπουν» και να αποµακρύνουν νουκλεοτίδιο που οι ίδιες τοποθετούν, κατά παράβαση του κανόνα της συµπληρωµατικότητας, και να τοποθετούν τα σωστά. Ταυτόχρονα DNA πολυµεράσες αποµακρύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα RNA και τα αντικαθιστούν µε τµήµατα DNA. Οι DNA πολυµεράσες λειτουργούν µόνο προς καθορισµένη κατεύθυνση και τοποθετούν τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3' άκρο της δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόµενης αλυσίδας. Έτσι, λέµε ότι αντιγραφή γίνεται µε προσανατολισµό 5' προς 3'. Κάθε νεοσυντιθέµενη αλυσίδα θα έχει προσανατολισµό 5' 3'.

2 2 2. Σχολικό βιβλίο, σελ. 21: Τα µιτοχόνδρια έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των µιτοχονδρίων περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τη λειτουργία τους, δηλαδή σχετικά µε την οξειδωτική φωσφορυλίωση και κωδικοποιεί µικρό αριθµό πρωτεϊνών. Οι περισσότερες όµως πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των µιτοχονδρίων κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τον πυρήνα του κυττάρου και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα. 3. Σχολικό βιβλίο, σελ. 109, 111: Με τον όρο ζύµωση εννοούµε τη διαδικασία ανάπτυξης µικροοργανισµών σε υγρό θρεπτικό υλικό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος ζύµωση παλαιότερα χρησιµοποιείτο µόνο για αναερόβιες διεργασίες αλλά σήµερα χρησιµοποιείται µε την ευρεία έννοια και περιλαµβάνει όλες τις διεργασίες, αερόβιες και αναερόβιες. Τα προϊόντα της ζύµωσης είναι είτε τα ίδια τα κύτταρα που ονοµάζονται βιοµάζα είτε προϊόντα των κυττάρων όπως πρωτεΐνες και αντιβιοτικά. Τα προϊόντα της ζύµωσης µπορούν να αξιοποιηθούν µόνο όταν είναι απόλυτα καθαρά, δηλαδή όταν δεν έχουν προσµείξεις (τελική κατεργασία). 4. Σχολικό βιβλίο, σελ. 119: Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται από µια οµάδα όµοιων Β-λεµφοκυττάρων, που αποτελούν έναν κλώνο. Τα αντισώµατα που παράγονται από έναν κλώνο Β-λεµφοκυπάρων ονοµάζονται µονοκλωνικά. Όµως τα Β-λεµφοκύτταρα δεν επιβιώνουν για πολύ έξω από το σώµα και δεν µπορούν να διατηρηθούν σε κυτταροκαλλιέργειες. Την ιδιότητα αυτή την αποκτούν ύστερα από σύντηξη µε καρκινικά κύτταρα. Τα υβριδικά κύτταρα που παράγονται ονοµάζονται υβριδώµατα και µπορούν να παράγουν µεγάλες ποσότητες ενός µονοκλωνικού αντισώµατος. Ένα επιλεγµένο αντιγόνο χορηγείται µε ένεση σε ποντίκι και προκαλεί ανοσολογική αντίδραση µε αποτέλεσµα να αρχίσει η παραγωγή αντισωµάτων από εξειδικευµένα Β-λεµφοκύτταρα. Ύστερα από δύο εβδοµάδες αφαιρείται ο σπλήνας και αποµονώνονται τα Β-λεµφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά συντήκονται µε καρκινικά κύτταρα και παράγονται τα υβριδώµατα που παράγουν µονοκλωνικά αντισώµατα. Τα υβριδώµατα µπορούν να φυλάσσονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην κατάψυξη (-80 C) και να παράγουν οποιαδήποτε στιγµή το συγκεκριµένο µονοκλωνικά αντίσωµα σε µεγάλες ποσότητες.

3 3 ΘΕΜΑ 3ο 1. Σχολικό βιβλίο, σελ. 98: Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών µας βοηθά: Στον όσο το δυνατόν πιο έγκαιρο εντοπισµό γενετικών ανωµαλιών στα άτοµα που εξετάζονται. Στον εντοπισµό των φορέων γενετικών ασθενειών. Στον προσδιορισµό της πιθανότητας εµφάνισης µιας γενετικής ασθένειας στους απογόνους µιας οικογένειας στην οποία έχει παρουσιαστεί η ασθένεια. 2. Σχολικό βιβλίο, σελ. 99: Η δρεπανοκυτταρική αναιµία είναι µία από τις λίγες γενετικές ασθένειες της οποίας ο µηχανισµός δηµιουργίας έχει µελετηθεί διεξοδικά. Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης της ασθένειας µε τη χρησιµοποίηση πολλών διαφορετικών τεχνικών. Μία από αυτές είναι η παρατήρηση της µορφολογίας των ερυθρών κυττάρων σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Στην περίπτωση όπου το άτοµο πάσχει, τα ερυθροκύπαρά του παίρνουν δρεπανοειδές σχήµα (δοκιµασία δρεπάνωσης). Για τη διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας χρησιµοποιούνται επίσης τεχνικές που επιτρέπουν τον προσδιορισµό της αιµοσφαιρίνης HbS στα ερυθροκύτταρα όπως και τον εντοπισµό του µεταλλαγµένου γονιδίου β S. 3. Σχολικό βιβλίο, σελ. 93: Η β-θαλασσαιµία χαρακτηρίζεται από µεγάλη ετερογένεια, δηλαδή προκαλείται από πολλά διαφορετικά είδη γονιδιακών µεταλλάξεων όπως αντικαταστάσεις, ελλείψεις και προσθήκες βάσεων. Τα συµπτώµατα της ασθένειας διαφέρουν ως προς τη βαρύτητα µεταξύ διαφόρων ατόµων και σχετίζονται µε το είδος της µετάλλαξης που τα προκαλεί. Τα συµπτώµατα µπορεί να κυµαίνονται από σοβαρή αναιµία (παντελής έλλειψη πολυπεπτιδικής αλυσίδας β, συνεπώς και HbA) έως λιγότερο σοβαρή αναιµία (ελάττωση σύνθεσης πολυπεπτιδικής αλυσίδας β, συνεπώς σύνθεση HbΑ σε πολύ µικρή ποσότητα). Στο γονίδιο της πολυπεπτιδικής αλυσίδας β έχουν βρεθεί περισσότερες από 300 διαφορετικές µεταλλάξεις. Εάν µια µετάλλαξη επηρεάζει αµινοξέα σηµαντικά για τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης, όπως αυτά που βρίσκονται κοντά στην περιοχή πρόσδεσης της αίµης, τότε δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα για τον οργανισµό. Υπάρχουν όµως και µεταλλάξεις που περνούν σχεδόν απαρατήρητες ή που δηµιουργούν µόνον ήπια αναιµία. Τέτοιες είναι οι µεταλλάξεις που αφορούν περιοχή της αλυσίδας που δεν είναι σηµαντική για τη λειτουργία του µορίου.

4 4 4. Σχολικό βιβλίο, σελ. 94: Η φαινυλκετονουρία είναι µία ασθένεια η οποία προκαλείται από την έλλειψη του ενζύµου που στα φυσιολογικά άτοµα µετατρέπει το αµινοξύ φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση φαινυλαλανίνης. Στα άτοµα που είναι οµόζυγα για το υπολειπόµενο µεταλλαγµένο γονίδιο παρεµποδίζεται η φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων του εγκέφαλου, µε συνέπεια τη διανοητική καθυστέρηση. ΘΕΜΑ 4ο 1. Από το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Α προκύπτει ότι η ασθένεια δεν είναι φυλοσύνδετη, άρα κληρονοµείται µε αυτοσωµικό τρόπο. Αποκλείεται η φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα είτε επειδή η θυγατέρα ΙΙ2 πάσχει ενώ δεν πάσχει ο πατέρας της Ι1 είτε επειδή η θυγατέρα ΙΙΙ2 πάσχει ενώ δεν πάσχει ο πατέρας της ΙΙ3. Στη φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα για να πάσχει το θηλυκό άτοµο Χ α Χ α πρέπει να κληρονοµήσει από κάθε γονέα ένα Χ α, γεγονός που σηµαίνει ότι ο πατέρας του ατόµου αυτού πρέπει να έχει γονότυπο Χ α Υ και φαινότυπο να πάσχει. Από το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Β προκύπτει ότι η ασθένεια κληρονοµείται µε υπολειπόµενο τρόπο επειδή τα άτοµα Ι1 και Ι2 είναι φυσιολογικά ενώ τα παιδιά τους ΙΙ2 και ΙΙ3 πάσχουν. 2. Γονότυποι ατόµων γενεαλογικού δέντρου οικογένειας Α: Ι1: Αα (λόγω ατόµου ΙΙ2: αα που πάσχει) Ι2: αα ΙΙ1: Αα ΙΙ2: αα ΙΙ3: ΑΑ ή Αα ΙΙΙ1: Αα ΙΙΙ2: αα Γονότυποι ατόµων γενεαλογικού δέντρου οικογένειας Β: Ι1: Αα λόγω των ατόµων ΙΙ2 και ΙΙ3 που πάσχουν (αα) Ι2: Αα ΙΙ1: ΑΑ ή Αα ΙΙ2: αα ΙΙ3: αα ΙΙ4: ΑΑ ή Αα ΙΙΙ1: Αα

5 3. Ρ: αα x Αα Γαµέτες: α Α,α Απόγονοι: Αα αα 5 Πιθανότητα να γεννηθεί παιδί ανεξαρτήτως φύλου 1/2 που να πάσχει από την ασθένεια. 1/4 Πιθανότητα ένα παιδί να είναι αγόρι (ή κορίτσι) 1/2 ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ