Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015"

Transcript

1 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το πρωτογενές πλεόνασμα ( 1,24 δισ.) είναι μικρότερο σε σχέση με εκείνο που επετεύχθη το αντίστοιχο διάστημα του 2014 ( 2,1 δισ.) και του στόχου για εφέτος ( 1,4 δισ.). Η υστέρηση προήλθε από την πλευρά των εσόδων. Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε αυτήν την εβδομάδα πιο αναλυτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα, οι κύριες κατηγορίες των άμεσων φόρων εμφανίζουν υστέρηση έναντι του τεθέντος στόχου του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Ωστόσο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, παρατηρείται αύξηση των εσόδων του φόρου εισοδήματος, η οποία προέρχεται κυρίως από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (αύξηση κατά 11%). Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εσόδων από το φόρο στην περιουσία κατά 23,6%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι, ενώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί υπολείπεται ποσό ύψους μόλις 78 εκατ. Συνεχίζεται, ωστόσο, η μεγάλη πτώση της εισπράξεως άμεσων φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) κατά 41,8% σε ετήσια βάση το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2015, έναντι επίσης μεγάλης πτώσης κατά 19% που σημειώθηκε το αντίστοιχο δίμηνο Γράφημα. Άμεσοι Φόροι, δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου σε δισ. 0,4 0,3 0,7 0,4 0,6 0,7 1,3 1,4 1,6 Όσον αφορά στους έμμεσους φόρους, όπως φαίνεται στο Γράφημα, τα έσοδα αυτής της κατηγορίας διαμορφώνονται στα 3,78 δισ. το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, και υστερούν έναντι του στόχου κατά 329 εκατ. ενώ εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ειδικότερα, στις επιμέρους κατηγορίες των έμμεσων φόρων σημειώνεται η πτώση των εσόδων από τον ΦΠΑ κατά 6,2% σε ετήσια βάση το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, και κατά 253 εκατ. έναντι του στόχου που 0,3 0,7 0, Στόχος 2015 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Λοιποί Άμεσοι Φόροι Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ Φόρος στην Περιουσία Φόρος Εισοδήματος είχε τεθεί για το διάστημα αυτό. Συγκεκριμένα, η υστέρηση έναντι του στόχου οφείλεται κυρίως στην μεγάλη υστέρηση στην κατηγορία ΦΠΑ επί των λοιπών προϊόντων (εκτός καυσίμων και καπνού) κατά 220 εκατ. Σχετικά με το φόρο στην κατανάλωση, σημειώθηκε ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και μικρή υστέρηση σε σχέση με το στόχο. Κορυφαίας σημασίας στο σχεδιαζόμενο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα αναμένεται να είναι η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων για την περιουσιακή κατάσταση των φυσικών προσώπων και κυρίως η αναβάθμιση του φοροελεγκτικού μηχανισμού αναμένεται να είναι βασικές προτεραιότητες. Η πιο ουσιαστική παρέμβαση θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της φορολογικής συνειδήσεως. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, είναι καθοριστικής σημασίας η διασφάλιση μιας ισχυρής διασύνδεσης μεταξύ της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας και της τελικής επιβαρύνσεως του φορολογούμενου. Τέλος, η ποιότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών οφείλουν να διαμορφώνονται σε ένα επίπεδο που να «δικαιολογεί» το φορολογικό βάρος. Κατά συνέπεια, η αναβάθμιση της κρατικής μηχανής, η απλούστευση των διαδικασιών και η καταπολέμηση της διαφθοράς συνιστούν βασικά συστατικά μιας αποτελεσματικής παρέμβασης στο πεδίο της ενίσχυσης της φορολογικής συνειδήσεως. 0,1 1,2 Γράφημα. Έμμεσοι Φόροι, δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου σε δισ. 0,2 0,0 1,1 2,6 2,4 0,2 0,1 Τέλος, η αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι συνάρτηση του ύψους της οικονομικής δραστηριότητας. Η εμπέδωση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος και η οριστική απομάκρυνση της αβεβαιότητας αποτελεί τη μόνη ασφαλιστική δικλείδα ότι ο όγκος των κερδών, των εισοδημάτων και των συναλλαγών θα ανέλθει σε τέτοιο βαθμό που θα ενισχύσει ουσιαστικά τα φορολογικά έσοδα. 1,2 2, Στόχος 2015 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Λοιποί Έμμεσοι Φόροι Έμμεσοι Φόροι ΠΟΕ Φόροι Κατανάλωσης ΦΠΑ και λοιποί φόροι συναλλαγών

2 Εξελίξεις στην εμπορική ναυτιλία: Σημαντική είναι η άνοδος της μεταφορικής ικανότητας του ελληνόκτητου στόλου που ανήλθε στους 303,6 εκατ. τόνους το 2014, από 281,5 εκατ. το 2013, 263,6 εκατ. το 2012, και μόλις 176,4 εκατ. τόνους το Σημειώθηκε επομένως σωρευτική αύξηση κατά 127,2 εκατ. τόνους, ή αύξηση κατά 72,1%, τα τελευταία 10 έτη. Παράλληλα, ο αριθμός των πλοίων αυξήθηκε σημαντικά κατά 134 μονάδες το 2014, με αποτέλεσμα ο ελληνόκτητος στόλος να αριθμεί πλοία το 2014 από το 2013, έναντι σκάφη το Αυξήθηκε επομένως σημαντικά η μέση χωρητικότητα των πλοίων σε τόνους το 2014 από το 2013, έναντι τόνων το Ωστόσο, ο υπό ελληνική σημαία στόλος κατέγραψε μικρότερη αύξηση την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα μόνο το 22% του ελληνόκτητου στόλου να βρίσκεται το 2014 υπό ελληνική σημαία, ποσοστό μειωμένο κατά 10 περίπου εκατοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία (βλ. Γράφημα). Γράφημα. Σύνθεση Ελληνόκτητου Στόλου σε εκατ. τόννους Μεταφορική Ικανότητα, αριστερή κλίμακα Ποσοστό Στόλου υπό ελληνική σημαία, δεξιά κλίμακα Πηγή: Petrofin Research & Ένωση Ελληνων Εφοπλιστών 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Η αύξηση του αριθμού των πλοίων και της μεταφορικής ικανότητας υποδηλώνει ότι προστίθενται στον ελληνόκτητο στόλο μεγαλύτερα και νεώτερα πλοία και αποσύρονται τα μικρότερα. Επισημαίνεται ότι τόσο η αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών πλοίων, όσο και η μεταφορική τους ικανότητα παραμένει αμείωτη από το Είναι ενδεικτικό ότι τα μεγαλύτερα πλοία (άνω των τόνων) αυξήθηκαν σημαντικά σε το 2014 από το 2013, έναντι το 2005, παρουσιάζοντας μάλιστα διαρκή άνοδο στην ανωτέρω χρονική περίοδο. Εμφαντική είναι και η μείωση της μέσης ηλικίας των ελληνικών πλοίων υπό ελληνική και ξένη σημαία (άνω των 20 χιλ. τόνων) στα 9,1 έτη το 2014, από 9,8 έτη το 2013, 10,7 έτη το 2012, έναντι 19,3 έτη το 2003 (βλ. Γράφημα). Η μέση ηλικία των ελληνικών πλοίων, στην κατηγορία αυτή είναι πολύ χαμηλότερη, τόσο της αντίστοιχης του παγκόσμιου στόλου (2014: 15 έτη), όσο και των πλοίων της ΕΕ-28 (2014: 13 έτη). 19,3 19,0 19,0 Πηγή: Petrofin Research Γράφημα. Μέση Ηλικία Πλοίων (άνω των τόνων) 15,2 14,5 14,2 13,6 12,4 11,6 10,7 Ο υπό ελληνική διαχείριση στόλος βρίσκεται συνεχώς στην 1 η θέση παγκοσμίως σε μεταφορική ικανότητα και στην 3 η θέση της παγκόσμιας κατάταξης από πλευράς αριθμού πλοίων. Σύμφωνα με την Review of Maritime Transport (2014), οι έλληνες εφοπλιστές ήλεγχαν το 2014 το 15,5% της παγκοσμίου μεταφορικής ικανότητας (με πλοία μεγαλύτερα των τόνων), με δεύτερη την Ιαπωνία (13,6%) και την Κίνα (11,9%) και διακινούν το 45% των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ-28. Έχουν επίσης στην ιδιοκτησία τους το 27% περίπου του παγκόσμιου στόλου στα δεξαμενόπλοια και δεν υπολείπονται στα φορτηγά ξηρού φορτίου με ποσοστό 22,0% στη διεθνή κατάταξη, μετά την Ιαπωνία (23,0%). Αντίθετα, υστερεί η συμμετοχή στα πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (9,0%) και εμπορευματοκιβωτίων (8,0%). Επιχειρηματικές ευκαιρίες αναμένεται να προκύψουν από την άνοδο του διεθνούς και κυρίως του δια θαλάσσης εμπορίου στα προσεχή έτη. Σύμφωνα με το ΔΝΤ το διεθνές εμπόριο αυξήθηκε κατά 3,1% 2014 (θαλάσσιο: +4,2%) και εκτιμάται επιτάχυνσή του κατά 3,8% το Σημειώνεται εδώ ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης της παγκόσμιας ναυτιλίας, που καταρτίζεται από τον Οίκο Moore Stephens, διαμορφώθηκε στις 5,7 μονάδες (από 1 το χαμηλό ως 10 το υψηλό) κατά το τελευταίο 3μηνο του Πάρα ταύτα, έχουν πλέον διαμορφωθεί προσδοκίες για υψηλότερους ναύλους σε όλους τους κλάδους της εμπορικής ναυτιλίας στο προσεχές χρονικό διάστημα, που προχέεται από προσδοκία της ανάκαμψης της διεθνούς οικονομίας, και τη συγκράτηση της ανοδικού ρυθμού του παγκόσμιου (πλην Ελληνικού) στόλου. Δείκτης Εμπιστοσύνης Παγκόσμιας Ναυτιλίας 9,8 9,1 Πηγή: Moore Stephens 2

3 Οι ναύλοι ξηρού φορτίου, παρουσίασαν το 2014 μεταπτώσεις. Εντούτοις, από τις αρχές του 2015 ο δείκτης εμφανίζει ανοδική τάση, όπως προκύπτει από την εξέλιξη του δείκτη της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου (Baltic Dry Index, βλ. Γράφημα) Φεβ-13 Ιουλ-13 Δεκ-13 Μαϊ-14 Οκτ-14 Μαρ-15 Πηγή: Bloomberg Γράφημα. Baltic Dry Index Η αύξηση του θαλασσίου εμπορίου επέφερε αύξηση των εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 7,3% το 2014, ( 11,4 δισ. ή 6,4% του ΑΕΠ), έναντι πτώσης κατά 9,3% το ,7 δισ. ή 5,8% του ΑΕΠ. Επισημαίνεται ότι οι εισροές εισοδημάτων από τις ελληνικές θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν σημαντικά στην πενταετία στο 5,9% του ΑΕΠ, από 6,9% του ΑΕΠ που ανήρχοντο κατά την προηγούμενη πενταετία. Από πλευράς προστιθέμενης αξίας, μολονότι ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 45% του ευρωπαϊκού, η Ελλάδα αναλογεί μόνο στο 13% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του ναυτιλιακού κλάδου της οικονομίας της ΕΕ-29, ενώ ο γερμανικών συμφερόντων στόλος αν και αντιστοιχεί στο 19% του ευρωπαϊκού, αντιπροσωπεύει το 20% της προστιθέμενης αξίας του ευρωπαϊκού ναυτικού κλάδου (πηγή: Oxford Economics 2014). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η προστιθέμενη αξία του ναυτιλιακού κλάδου αναλογούσε το 2013 το 4,0% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, έναντι 3,1% το Το 2015 εκτιμάται ότι θα συμβάλει περί το 4,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει ότι η οικονομική συμβολή της εμπορικής ναυτιλίας είναι μεν σημαντική αλλά μικρότερη της αναμενόμενης με βάση το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου, γεγονός που συνδέεται με το γεγονός ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται σε ναυτιλιακά κέντρα έτος της Ελλάδος. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: Τον Ιανουάριο 2015, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε στα 847 εκατ., από 336 εκατ. τον Ιανουάριο Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων κατά 18,2% τον Ιανουάριο Η σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου Brent κατά 49,4% τον Ιανουάριο 2015 δεν αποτυπώθηκε στο ισοζύγιο καυσίμων, επειδή η συνεχής υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό το όποιο όφελος από την πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι εισαγωγές καυσίμων τιμολογούνται σε δολάρια. Ανάλογη πορεία με το ισοζύγιο καυσίμων τον Ιανουάριο 2015 είχε και το ισοζύγιο των αγαθών (χωρίς τα καύσιμα), καθώς σημείωσε αύξηση κατά 13%. Συνεπώς, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, διευρύνθηκε σε 2,0 δισ. τον Ιανουάριο 2015, από 1,7 δισ. τον Ιανουάριο Η παρατηρούμενη υποχώρηση των εξαγωγών αγαθών (χωρίς καύσιμα) κατά 7,5% τον Ιανουάριο 2015 συμβαδίζει με την προσωρινή αναμενόμενη αναχαίτιση της δυναμικής αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο 2015 (όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω Γράφημα) Γράφημα. Εμπορικό Ισοζύγιο, Ιανουάριος ( εκατ.) Εξαγωγές Καυσίμων Εξαγωγές Αγαθών (εκτός καυσίμων) Ισοζύγιο Καυσίμων Πηγή: ΤτΕ Εισαγωγές Καυσίμων Εισαγωγές Αγαθών (εκτός Καυσίμων) Εμπορικό Ισοζύγιο (εκτός Καυσίμων) Στο ισοζύγιο υπηρεσιών, που περιλαμβάνει κυρίως το τουριστικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο μεταφορών δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη μεταβολή τον Ιανουάριο 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του Η νέα σημαντική μεγάλη αύξηση κατά 25,6% που παρατηρήθηκε στις τουριστικές αφίξεις το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 σηματοδοτεί νέα βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και το Απορρόφηση ΕΣΠΑ: Σύμφωνα με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) οι σωρευτικές εισροές των διαρθρωτικών ταμείων του ΕΣΠΑ ανήλθαν το 2014 στα 20,0 δισ. με αποτέλεσμα το ποσοστό απορρόφησης να ανέλθει στο 83,5% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης της προγραμματικής περιόδου ( 24,0 δισ.), η οποία με βάση τον κανόνα ν+2 επεκτείνεται μέχρι το 2015, έναντι ποσοστών απορρόφησης 74,0% το 2013, 48,6% το 2012 και 34,5% το Σημειωτέον ότι, ο ετήσιος στόχος απορρόφησης για το 2014 ύψους 3 δισ. επιτεύχθηκε κατά 91%. Το ποσοστό απορρόφησης του 2014 κατέταξε την Ελλάδα στην τέταρτη θέση σε όρους απορρόφησης των πόρων σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Τα μη ολοκληρωθέντα το 2014 έργα του ΕΣΠΑ ύψους 4,0 δισ. θα προστεθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο αυτή, οι μεταβιβάσεις κοινοτικών πόρων για διαρθρωτικές δράσεις προς την Ελλάδα θα διαμορφωθούν στα 20,8 δισ. τα οποία θα αυξηθούν κατά 2 δισ. μετά την αναθεώρηση των εθνικών κατανομών το

4 Απορρόφηση ΕΣΠΑ (ποσά κοινοτικής συνδρομής, σε εκατ.) Στόχος Απορρόφησης Απορρόφηση Πηγή: Υπουργείο ΟΙκονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Επισημαίνεται ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα η απορρόφηση των διαρθρωτικών κονδυλίων θα εξαρτηθεί από την ομαλή μετάβαση στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου , την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την απορρόφηση των κονδυλίων που απομένουν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η Κατανομή του ΕΣΠΑ ανα Κατηγορία, Σήμερα (πληρωμές σε εκατ. ευρώ) Μεταφορές (20,8%)* Επιχειρηματικότητα 16,1%) Ανάπτυξη ανθρώπ. δυναμ. (14,0%) Εκπαίδευση (10,7%) Δράσεις περιβάλλοντος (9,7%) Ενέργεια (6,0%) Αστικές μεταφορές (4,3%) Ψηφιακή σύγκλιση (3,5%) Αστική αναγέννηση (3,2%) Τεχνική υποστήριξη (3,0%) Πολιτισμός (2,6%) Υγεία &ι κοινωνική μέριμνα (2,3%) Έρευνα & τεχνολογία (2,1%) Ναυτιλία (0,9%) Τουρισμός (0,5%) Διοικητική μεταρρύθμιση (0,2%) 33,5 Από το ανωτέρω Γράφημα προκύπτει ότι τα υψηλότερα κονδύλια του ΕΣΠΑ έχουν διατεθεί σε έργα για μεταφορές, που αναφέρονται πρωτίστως στην ολοκλήρωση έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, καθώς και σε έργα μικρότερης, περιφερειακής ή τοπικής, εμβέλειας ιδιαίτερα σε περιφέρειες που συνδέονται αμεσότερα με τους κύριους εμπορικούς μας εταίρους. Σημειώνεται ότι τα έργα που σχετίζονται με οδικές μεταφορές καλύπτουν κατά μέσο όρο το 78% των επενδυτικών δαπανών του ΕΣΠΑ και ακολουθούν οι σιδηροδρομικές (9,5%), οι αστικές συγκοινωνίες (7,5%) και τα λιμενικά έργα (5,0%) * ποσοστό κλάδου στο σύνολο των πληρωμών Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Η συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed στις Μαρτίου αποκάλυψε ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόφαση αύξησης των επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2006, καθώς εγκατέλειψε την φράση ότι θα παραμείνει «υπομονετική» στην αύξηση των επιτοκίων. Η επικεφαλής της Fed στο παρελθόν είχε τονίσει, ότι η λέξη «υπομονετική» σημαίνει πως η ομοσπονδιακή τράπεζα θα περιμένει τουλάχιστον δύο συναντήσεις προτού προβεί σε άνοδο των επιτοκίων. Υπενθυμίζεται, ότι οι επόμενες συναντήσεις της Fed είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο (28-29/4) και τον Ιούνιο (16-17/6). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αύξηση των επιτοκίων, θα μπορούσε να συμβεί από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι τιμές των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) για τα αμερικανικά 10-ετή ομόλογα υποδηλώνουν ότι δεν θα υπάρξει αύξηση επιτοκίων πριν από τον Σεπτ Εκτιμάται ότι η απόφαση θα ληφθεί, αφού εξετασθούν η πορεία του πληθωρισμού, οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η συμπεριφορά του δολαρίου και η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η Fed αναμένεται να προβεί σε άνοδο των επιτοκίων της, εφόσον υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στην αγορά εργασίας και αφού πεισθεί ότι ο πληθωρισμός κινείται μεσοπρόθεσμα προς τον στόχο του 2%, κάτι που στην παρούσα συγκυρία δεν συμβαίνει. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Fed, το βασικό επιτόκιο παρέμεινε πρακτικά στο επίπεδο του 0% για περισσότερο από έξι έτη και αναμένεται όμως να αυξηθεί πριν το τέλος του Αυτό θα συμβεί διότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου για μέγιστη απασχόληση σε συνδυασμό με σταθερότητα στις τιμές. Καθώς το ποσοστό ανεργίας, σήμερα στο 5,5%, προσεγγίζει το φυσικό του επίπεδο και ο πληθωρισμός μπορεί να κινηθεί βαθμιαία προς το 2%, πλησιάζει δε και ο χρόνος για αύξηση του βασικού επιτοκίου. H πλήρης ομαλότητα στην νομισματική πολιτική θα καθυστερήσει, λόγω του μεγάλου ύψους του ενεργητικού της Fed, το οποίο στις , ανερχόταν στα $4,5 τρισ. από $4,0 τρισ. στις Ο ίδιος αξιωματούχος προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων, δεν θα κινηθούν σταθερά ανοδικά, όπως σε παλαιότερες περιόδους. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας, που υπολογίζεται από την ομοσπονδιακή τράπεζα του Σικάγο, διαμορφώθηκε στο -0,11 τον Φεβρ.2015 από -0,10 τον Ιαν.2015 ενώ ο μέσος 3 μηνών μειώθηκε σε -0,08 τον Φεβρ.2015 από 0,26 τον Ιαν.2015, υποδηλώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα είναι ελαφρώς κάτω του ιστορικού μέσου και οι πληθωριστικές πιέσεις είναι χαμηλές. Η μείωση του δείκτη προήλθε από τη μειωμένη ιδιωτική κατανάλωση και την αγορά κατοικίας, όπως και από την μεταποίηση, ενώ θετική συμβολή είχε η αγορά εργασίας, η βιομηχανική παραγωγή και οι πωλήσεις. Σημειώνεται ότι ο δείκτης αυτός έχει ιδιαίτερη 4

5 βαρύτητα καθώς είναι σταθμικός μέσος 85 δεικτών που αφορούν όλο το φάσμα της οικονομίας όπως: α) την παραγωγή και το εισόδημα, β) την αγορά εργασίας, γ) την ιδιωτική κατανάλωση και τις κατοικίες και δ) πωλήσεις, παραγγελίες και αποθέματα. Επιπλέον, ο δείκτης βιομηχανίας που δημοσιεύει η ομοσπονδιακή τράπεζα της Φιλαδέλφειας μειώθηκε από 5,2 τον Φεβρ.2015 σε 5,0 τον Μάρτ.2015 εξ αιτίας της ανησυχίας για την υποτονική οικονομική δραστηριότητα, κυρίως από την ενίσχυση του δολαρίου, ενώ ο υποδείκτης σχετικά με τις οικονομικές προσδοκίες για τους επόμενους 6 μήνες βελτιώθηκε ελαφρώς, από 29,7 τον Φεβρ.2015 σε 32,0 τον Μάρτ Αυξημένες ήταν οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών κατά 1,2% σε μηνιαία βάση τον Φεβρ.2015, έπειτα από μείωση κατά 4,9% τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκαν σε 4,88 εκατ., χαμηλότερα δηλαδή του αναμενομένου των 4,90 εκατ. Αν και οι χαμηλές πωλήσεις εν μέρει αποδίδονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Φεβρουάριο, το γεγονός ότι επί δύο συνεχόμενους μήνες οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών ήταν λιγότερες από 5 εκατ., φανερώνει την αδυναμία του κλάδου να αποκτήσει δυναμική εν μέσω υψηλών τιμών που αυξάνονται γρηγορότερα από το προσωπικό εισόδημα, στενών περιθωρίων για λήψη στεγαστικού δανείου και μη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών αποτελούν σημαντικό δείκτη της αγοράς κατοικιών, καθώς αντιπροσωπεύουν άνω του 90% των συνολικών συναλλαγών. Όσον αφορά τον εξωτερικό τομέα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά $14,5 δισ. το 4ο 3μηνο 2014 σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε στο 2,6% του ΑΕΠ από 2,2% του ΑΕΠ το 3ο 3μηνο Η αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα, κυρίως της μείωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά $4,1 δισ. μετά από μείωσή του κατά $7,2 δισ. το 3ο 3μηνο 2014, λόγω μείωσης των εξαγωγών κατά $4,9 δισ. και των εισαγωγών κατά $0,8 δισ. Τέλος, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για εγγραφή στα ταμεία ανεργίας αυξήθηκαν κατά την εβδομάδα έως στις με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στις , έναντι (αναθεωρημένη μέτρηση) που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Πορεία εβδομαδιαίων αιτήσεων ανεργίας ( ) Εν τω μεταξύ, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, που θεωρείται ως πιο αξιόπιστο μέτρο αξιολόγησης της αγοράς εργασίας δεδομένου ότι απομακρύνει την εβδομαδιαία μεταβλητότητα, αυξήθηκε κατά στις Σε μέσα επίπεδα για την περίοδο , οι αιτήσεις των επιδομάτων ανεργίας διαμορφώνονται στις , με ιστορικά υψηλό τις (Οκτ.1982) και ιστορικά χαμηλό τις (Νοεμ.1968). Σημειώνεται ότι η μείωση των εγγραφών στα ταμεία ανεργίας ήταν πέρα των προσδοκιών της αγοράς, η οποία προέβλεπε πως θα διατηρείτο αμετάβλητη. Στην Ευρώπη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, εξέφρασε την άποψη ότι οι προοπτικές για την οικονομία της Ευρωζώνης έχουν βελτιωθεί, λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου, την τόνωση της εξωτερικής ζήτησης, της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής και της αδυναμίας του ευρώ. Παράλληλα εμφανίσθηκε πεπεισμένος ότι ο φόβος του αποπληθωρισμού έχει αρχίσει να περιορίζεται, καθώς ο πληθωρισμός μπορεί να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά θα αρχίσει να αυξάνεται περί το τέλος του έτους. Στην Ζώνη του Ευρώ, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στο -3,7 τον Μάρτ.2015 από -6,7 τον Φεβρ.2015 και -8,5 τον Ιαν Ο δείκτης, αν και κινούμενος σε αρνητική ζώνη, εμφανίζει σημάδια αισθητής βελτίωσης στους πέντε τελευταίους μήνες και βρίσκεται πλέον στα προ κρίσης επίπεδα, του Η τιμή του δείκτη αντανακλά κυρίως την αισιοδοξία των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση κατά τους επόμενους 12 μήνες. Αυτή τη στιγμή οι προσδοκίες των καταναλωτών τροφοδοτούνται από τον αποπληθωρισμό, την πτώση της τιμής του πετρελαίου, τα χαμηλά επιτόκια και την άνοδο των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τα οποία ενισχύουν το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Δεδομένου ότι η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει σχετικά χαμηλή, όπως και τα επιτόκια δανεισμού, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ικανοποιητικό επίπεδο ενισχύοντας την ιδιωτική κατανάλωση στο 1ο και το 2ο 3μηνο του Αυτό με τη σειρά του θα στηρίξει την ισχνή πλην ενισχυόμενη ανάκαμψη που παρατηρείται από το 2ο 3μηνο του 2014 στη ΖτΕ. Ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit βελτιώθηκε τον Μάρτ.2015 στις 54,1 μονάδες από 53,5 τον Φεβρ.2015 καταγράφοντας άνοδο για τέσσερεις συνεχόμενους μήνες. Πρόκειται για υψηλό 46 μηνών με την άνοδο του δείκτη να στηρίζεται σε όλα τα επιμέρους στοιχεία του, όπως η άνοδος του PMI στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, η αύξηση της απασχόλησης, οι όροι εμπορίου και η εξασθένιση των αποπληθωριστικών πιέσεων, γεγονός που υποδεικνύει ότι η τάση ανάκαμψης εδραιώνεται, καθώς πλέον διαχέεται σε όλους τους κλάδους της 5

6 οικονομίας. Σε επίπεδο χωρών, σημαντική ήταν η άνοδος του ενοποιημένου δείκτη PMI Markit της Γερμανίας (πρώτη εκτίμηση), από 54,3 τον Φεβρ.2015 σε 55,3 τον Μάρτ.2015, ο οποίος βρίσκεται σε υψηλό 8 μηνών. Η αύξηση προήλθε τόσο από την άνοδο του υποδείκτη για την μεταποίηση όσο και για τις υπηρεσίες. Στη Γαλλία, ο δείκτης μειώθηκε στις 51,7 μονάδες τον Μάρτ.2015 από 52,2 τον Φεβρ Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ο ρυθμός ανόδου του ονομαστικού κόστους εργασίας ανά ώρα στη βιομηχανία, στις κατασκευές και τις υπηρεσίες περιορίσθηκε σε 1,1% σε ετήσια βάση το 4ο 3μηνο 2014, από 1,4% το 3ο 3μηνο 2014, 1,5% το 2ο 3μηνο 2014 και 1,3% το 4ο 3μηνο Εντούτοις, αναμένεται να ανακάμψει, ενισχύοντας τα εισοδήματα των νοικοκυριών, καθώς το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 1,8% το 4ο 3μηνο 2014 σε ετήσια βάση όσο και το 4ο 3μηνο 2010 και περισσότερο σε σχέση με το 3ο 3μηνο 2014 (1,6%) και το 2ο 3μηνο 2014 (1,7%). Αναφορικά με τους κλάδους της οικονομίας, το κόστος εργασίας στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 1,1%, στις κατασκευές κατά 0,7% και στις υπηρεσίες κατά 0,8%. Στις επιμέρους οικονομίες της ΖτΕ, στο ωριαίο κόστος εργασίας σε ονομαστικούς όρους, εξακολουθεί να σημειώνει μεγάλες διαφορές (από - 8,8% στην Πορτογαλία ως 2,0% στη Γερμανία) υπογραμμίζοντας τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας στη ΖτΕ και τις αποκλίσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας ανά χώρα-μέλος. Επίσης, έντονες διαφορές παρατηρούνται στην αιτία της μεταβολής του ωριαίου κόστους εργασίας καθώς αυτή μπορεί να οφείλεται σε μεταβολή στο μισθολογικό ή στο μη-μισθολογικό κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα όπου, μετά από αύξηση του κόστους εργασίας κατά 5,2% το 3ο 3μηνο 2014, σε ετήσια βάση, παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση κατά 2,7% το 4ο 3μηνο 2014, οφειλόμενη σε αύξηση του μη μισθολογικού κόστους κατά 4,5%. Αντίθετα, στην Ισπανία που δοκιμάζεται επίσης από υψηλό ποσοστό ανεργίας, το μη μισθολογικό κόστος μειώθηκε κατά 0,8% σε ετήσια βάση το 4ο 3μηνο Στον εξωτερικό τομέα, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat (πρώτη εκτίμηση), τον Ιαν.2015 το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου της ΖτΕ εκτιμάται σε 25,2 δισ. έναντι 25,7 δισ. τον Δεκ.2014 και 16,1 δισ. τον Ιαν Συνολικά, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε αύξηση, από 22,5 δισ. τον Δεκ.2014 σε 29,4 δισ. τον Ιαν.2015 καθώς εκτινάχθηκαν οι εισροές από πρωτογενή εισοδήματα (Ιαν.2015: 11,5 δισ., Δεκ.2014: 4,8 δισ., Νοέμ.2014: 5,0 δισ.). Η αυξημένη εκροή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εισοδημάτων από επενδύσεις (τόκοι, μερίσματα, κέρδη) που κατευθύνονται στην αλλοδαπή υποδηλώνοντας αυξημένες επενδύσεις σε ευρωπαϊκούς τίτλους από την αλλοδαπή μετά την διολίσθηση του ευρώ και την ανακοίνωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. H ΤτΣουηδίας, μείωσε την περασμένη εβδομάδα για δεύτερη φορά από την αρχή του έτους, το βασικό της επιτόκιο (repos 7-ημερών) στο -0,25% από -0,10%. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων διάρκειας μέχρι και 25 έτη ύψους 30 δισ. κορωνών ( 3,2 δισ.) επιπλέον των 10 δισ. κορωνών ( 1,1 δισ.), που ήδη έχει ανακοινώσει από τον περασμένο μήνα. Η ΤτΣουηδίας, ανακοίνωσε επίσης ότι το βασικό της επιτόκιο θα παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το 2ο εξάμηνο Ο λόγος που η ΤτΣουηδίας μείωσε το βασικό επιτόκιο, είναι μείωση της πιθανότητας εμφάνισης αποπληθωρισμού. Σημειώνεται ότι το μέσο επίπεδο πληθωρισμού από το 2013 έως και σήμερα ανέρχεται στο -0,1%, ήτοι πολύ χαμηλότερα του στόχου του 2% που έχει η ΤτΣουηδίας. Η κίνηση της ΤτΣουηδίας έρχεται να ακολουθήσει εκείνη των Κεντρικών Τραπεζών της Ελβετίας και Δανίας που επίσης μείωσαν τα βασικά τους επιτόκια σε αρνητικά επίπεδα, προκειμένου να αποφύγουν κερδοσκοπικές κινήσεις στα εθνικά τους νομίσματα. Σημειώνεται, ότι η σουηδική κορώνα έχει ανατιμηθεί κατά 4% περίπου έναντι του ευρώ από τον Φεβ.2015 μετά την ανακοίνωση από την ΕΚΤ του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, ανατίμηση η οποία σύμφωνα με την ΤτΣουηδίας, δρα ανασταλτικά στην άνοδο του πληθωρισμού. Η ακολουθούμενη επεκτατική νομισματική πολιτική βέβαια έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της Σουηδίας, το ΑΕΠ της οποίας το 2014 αυξήθηκε κατά 2,3% από 1,3% το 2013 και 0% το 2012, ενώ η αγορά εκτιμά την άνοδο του ΑΕΠ της Σουηδίας κατά 2,4% το 2015 και 2,7% το Ωστόσο, η ΤτΣουηδίας δεν απέκλεισε την λήψη επιπλέον μέτρων, όπως περισσότερες αγορές κρατικών ομολόγων και άλλων στοιχείων ενεργητικού, ειδικά προγράμματα τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις και παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος. Ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του (Interim Economic Assessment) για την παγκόσμια οικονομία και τις προοπτικές της, προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 4,0% το 2015 και 4,3% το Εντούτοις, επισημαίνεται ότι η υπερβολική εξάρτηση της ανάπτυξης από την νομισματική πολιτική πολλαπλασιάζει τους κινδύνους στον 6

7 χρηματοοικονομικό τομέα (εξ αιτίας των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων) χωρίς να αναθερμαίνει τις ιδιωτικές επενδύσεις (λόγω αποπληθωρισμού), Συνεπώς, απαιτείται μία πιο ισορροπημένη προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής η οποία θα αξιοποιεί τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η χρηματοδότηση των δημοσίων οικονομικών μακροπρόθεσμα. Ο ΟΟΣΑ άφησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για τις ΗΠΑ εκτιμώντας ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 3,1% το 2015 και 3,0% το Στην ΖτΕ ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε τις προβλέψεις του προς τα πάνω σε σχέση με αυτές του Νοεμ.2014 και προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% το 2015 και 2,0% το Πιο συγκεκριμένα, για το 2015 οι προβλέψεις για αύξηση του ΑΕΠ είναι 1,7% για τη Γερμανία, 1,1% για τη Γαλλία και 0,6% για την Ιταλία. Το 2016 τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 2,2%, 1,7% και 1,3%. Στην έκθεση επίσης επισημαίνεται ότι: α) η ΖτΕ θα πρέπει να επωφεληθεί από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, την ποσοτική χαλάρωση και την διολίσθηση του ευρώ προκειμένου να αποφύγει τον στασιμοπληθωρισμό και, β) η επιλεκτική εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων της ΖτΕ τα τελευταία χρόνια δημιουργεί αβεβαιότητα η οποία μειώνει την επίδραση της επεκτατικής πολιτικής στη συνολική ζήτηση οπότε και ο ΟΟΣΑ ζητά από την ΖτΕ να καταστήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες πιο αποτελεσματικούς και πιο αξιόπιστους. Αναφορικά με την Κίνα, οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω για το 2015, στο 7,0% από 6,9%, ενώ για το 2016 η πρόβλεψη για ανάπτυξη παρέμεινε αμετάβλητη στο 6,9%. Υπήρξε επίσης σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω για την Ινδία και πλέον προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,7% το 2015, από 6,4% που προεβλέπετο τον Νοέμ.2014, ενώ για το 2016 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,0%. Για την Ιαπωνία αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω η πρόβλεψη και αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,0% το 2015 και 1,4% το Στην Ιαπωνία, το εμπορικό ισοζύγιο συνέχισε να παρουσιάζει έλλειμμα τον Φεβ.2015 (για 32 ο κατά σειρά μήνα), το οποίο με βάση μη εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, υποχώρησε σημαντικά κατά 47,3% σε ετήσια βάση στα -424,6 δισ., έναντι -806,1 δισ. τον Φεβ.2014 και έναντι ,5 δισ. τον Ιαν Η υποχώρηση ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν, για έκτο κατά σειρά μήνα, κατά 2,4% τον Φεβ.2015, έναντι αύξησης κατά 17,0% τον Ιαν.2015 (υψηλός ρυθμός 14 μηνών), λόγω του αδύναμου γιεν και της αύξησης των εξαγωγών οχημάτων και ηλεκτρονικών αγαθών. Οι εξαγωγές προς την Ασία (52% συνολικών εξαγωγών) μειώθηκαν κατά 1,1%, με τις εξαγωγές προς την Κίνα (15% συνολικών εξαγωγών) να έχουν μειωθεί κατά 17,3%, ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ (21% συνολικών εξαγωγών) αυξήθηκαν κατά 14,3%. Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν, για δεύτερο κατά σειρά μήνα, κατά 3,6% τον Φεβ.2015, έναντι μείωσης κατά 9,0% τον Ιαν.2015, κυρίως λόγω της υποχώρησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων ως αποτέλεσμα της υποχώρησης της αξίας των εισαγωγών πετρελαίου κατά 54,8% τον Φεβ.2015 λόγω της μείωσης της τιμής του. Οι εισαγωγές από την Ασία (51% συνολικών εισαγωγών) αυξήθηκαν κατά 16,8%, με τις εισαγωγές από την Κίνα (26% συνολικών εισαγωγών) να έχουν αυξηθεί κατά 39,4%. Σύμφωνα με την αγορά, στους επόμενους μήνες το εμπορικό ισοζύγιο αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα, καθώς θα συνεχισθεί τόσο η αύξηση των εξαγωγών κυρίως, λόγω της έντονης ζήτησης από τις ΗΠΑ, όσο και η μείωση των εισαγωγών, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Ο δείκτης PMI στη μεταποίηση που καταρτίζεται από την Markit (σύμφωνα με την αρχική μέτρηση) σημείωσε υποχώρηση στο 50,4 τον Μάρτ.2015 από 51,6 τον Φεβ Τον Μάρτ.2015, υποχώρησαν έναντι του Φεβ.2015 τόσο ο υποδείκτης νέων παραγγελιών στο 49,5 από 51,0 όσο και ο υποδείκτης νέων παραγγελιών εξωτερικού στο 52,2 από 53,7, καθώς και ο υποδείκτης παραγωγής στο 52,0 από 53,5. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, η υποχώρηση του δείκτη PMI στη μεταποίηση και ιδιαίτερα του υποδείκτη νέων παραγγελιών υποδηλώνει, ότι η εσωτερική ζήτηση παρουσιάζει ενδείξεις αδυναμίας και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη. Στην Κίνα, ο δείκτης PMI στη μεταποίηση, που καταρτίζεται από την HSBC/Markit (σύμφωνα με την αρχική μέτρηση) σημείωσε υποχώρηση στο 49,2 τον Μάρτ.2015 (χαμηλό 11 μηνών) από 50,7 τον Φεβ Τον Μάρτ.2015, όλοι οι υποδείκτες (παραγωγής, νέων παραγγελιών, νέων παραγγελιών εξωτερικού, απασχόλησης) διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο. Η υποχώρηση του δείκτη ΡΜΙ στη μεταποίηση αποδίδεται στην αδύναμη εσωτερική ζήτηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 1ο 3μηνο 2015 εκτιμάται ο ρυθμός ανάπτυξης θα επηρεασθεί αρνητικά από την εσωτερική ζήτηση με αποτέλεσμα η συνολική ανάπτυξη για το 2015 να διαμορφωθεί κάτω του 7% που προσδοκά η κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται η τελευταία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης, εντός του επομένου μήνα να λάβει περαιτέρω μέτρα όπως η μείωση των επιτοκίων και του ποσοστού των υποχρεωτικών δεσμεύσεων των εμπορικών τραπεζών στην ΤτΚίνας. 7

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ρούβλι, απάνες ενίσχυση Η.Π.Α. Εκ νέου στο 5%, την είσοδο µού για ΕΛΛΑ ΑΑ εκλογής Προέδρου συνεχεία εκτιµήσεις Ελλάδος για την και των NIKKEI 225 SMI

ρούβλι, απάνες ενίσχυση Η.Π.Α. Εκ νέου στο 5%, την είσοδο µού για ΕΛΛΑ ΑΑ εκλογής Προέδρου συνεχεία εκτιµήσεις Ελλάδος για την και των NIKKEI 225 SMI Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονοµία της Ρωσίας αναµένεται να ολισθήσει σε ύφεση το 2015, υφιστάµενη τις συνέπειες των οικονοµ ικών κυρώσεων που επέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ISSN:2241 4878 Tεύχος 86 31 Ιουλίου 214 Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταματίου Οικονομολόγος tstamatiou@eurobank.gr Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης www.pwc.gr Εισαγωγικό Σημείωμα Βιώνουμε ακόμα τη μακροβιότερη ύφεση στη σύγχρονη δυτική ιστορία. Η ελληνική οικονομία υποφέρει από ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα