Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών"

Transcript

1 Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1

2 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές. Οι ανάγκες σήµερα έχουν αλλάξει απαιτείται υποστήριξη για χρήστες που µετακινούνται. Αρχές δεκαετίας 90: Πρώτες ερευνητικές προσπάθειες για υποστήριξη κινητικότητας στους υπολογιστές (σε IP περιβάλλον). 1996: RFC 2002 IP Mobility Support, IETF. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2

3 Mobile IP Υπόβαθρο Κάθε υπολογιστής αναγνωρίζεται µοναδικά από την IP διεύθυνση του, η οποία ανήκει στο υποδίκτυο όπου βρίσκεται ο υπολογιστής. Προκειµένου να αλλάξει σηµείο πρόσβασης, θα πρέπει: Είτε να αλλάξει IP διεύθυνση. Είτε να εγκατασταθούν ιδιαίτερες εγγραφές δροµολόγησης σε όλους τους δροµολογητές για τον συγκεκριµένο υπολογιστή. Συνήθως καµµία από τις δύο λύσεις δεν είναι εφαρµόσιµη. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 3

4 Mobile IP IP επικεφαλίδα ver. TOS total length IP ID offset TTL protocol checksum 32 bit Source IP address 32 bit Destination IP address Options IP Source Port Destination Port TCP/UDP Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 4

5 Mobile IP IP ροµολόγηση Πίνακας ροµολόγησης x.x x default ppp1 ppp2 ppp3 Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 5

6 Mobile IP Απαιτήσεις Ο κινητός κόµβος πρέπει να µπορεί να συνεχίσει την επικοινωνία του αφού έχει αλλάξει το σηµείο πρόσβασης του επιπέδου σύνδεσης (Link Layer), χωρίς να αλλάξει την IP διεύθυνση του. Ο κινητός κόµβος πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µε άλλους κόµβους που δεν υλοποιούν µηχανισµούς υποστήριξης κινητικότητας. Τα µηνύµατα Mobile IP πρέπει να πιστοποιούνται ως προς τη γνησιότητα τους. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 6

7 Mobile IP Λειτουργία Κάθε κινητός κόµβος είναι πάντα αναγνωρίσιµος από την οικεία διεύθυνση (home address), ανεξάρτητα από το σηµείο πρόσβασης στο Internet. Όταν βρίσκεται µακριά από το οικείο του δίκτυο, συσχετίζεται και µε µία διεύθυνση µέριµνας (Care-of address, CoA), που δηλώνει την τρέχουσα πρόσβαση στο Internet. Η CoA και η αντιστοιχία της µε την οικεία διεύθυνση εγγράφεται στον οικείο πράκτορα. Ο οικείος πράκτορας αναχαιτίζει τα πακέτα που προορίζονται για την οικεία διεύθυνση. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 7

8 Mobile IP Λειτουργία Ο οικείος πράκτορας στέλνει τα πακέτα που προορίζονται για την οικεία διεύθυνση µέσω ενός τούνελ στην care-of διεύθυνση. Στην άλλη άκρη του τούνελ, τα πακέτα προωθούνται στον κινητό κόµβο. H άκρη του τούνελ βρίσκεται συνήθως στον ξένο πράκτορα (Foreign Agent), τον δροµολογητή στο αποµακρυσµένο δίκτυο. Εναλλακτικά η CoA αντιστοιχεί στον ίδιο τον κινητό κόµβο και είναι συντοποθετηµένη (colocated). Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 8

9 Mobile IP ιαφηµίσεις Πρακτόρων ιαφηµίσεις Πράκτορα (Agent Advertisements) Ξένος Πράκτορας Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 9

10 Mobile IP Εγγραφή Οικείος Πράκτορας Αίτηση Εγγραφής (Registration Request) Αίτηση Εγγραφής (Registration Request) Ξένος Πράκτορας Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 10

11 Mobile IP Εγγραφή Οικείος Πράκτορας Απάντηση Εγγραφής (Registration Response) Απάντηση Εγγραφής (Registration Response) Ξένος Πράκτορας Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 11

12 Mobile IP Λειτουργία προς οικεία διεύθυνση Οικείος Πράκτορας Ανταποκριτής Κόµβος Tunnel Αναχαίτιση, έλεγχος συσχέτισης διευθύνσεων (οικεία µέριµνας) Ξένος Πράκτορας Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 12

13 Mobile IP - Λειτουργία Προβλήµατα: Υποβέλτιστη δροµολόγηση (triangular routing) Λύση: Βελτιστοποίηση δροµολόγησης (route optimization). Χρήση της οικείας διεύθυνσης στο ξένο δίκτυο προβλήµατα µε firewalls Λύση: Υλοποίηση αντίστροφου tunnel από το ξένο δίκτυο προς τον οικείο πράκτορα. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 13

14 Βελτιστοποίηση ροµολόγησης Οικείος Πράκτορας Ανταποκριτής Κόµβος Tunnel Ξένος Πράκτορας Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 14

15 Βελτιστοποίηση ροµολόγησης Οικείος Πράκτορας Ανταποκριτής Κόµβος Binding Update Ξένος Πράκτορας Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 15

16 Αντίστροφο τούνελ Οικείος Πράκτορας Ανταποκριτής Κόµβος Tunnel Ξένος Πράκτορας Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 16

17 Αντίστροφο τούνελ Οικείος Πράκτορας Ανταποκριτής Κόµβος Tunnel Ξένος Πράκτορας Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 17

18 Mobile IPv6 Υποστήριξη κινητικότητας για IPv6 Η υποστήριξη του πρωτοκόλλου Internet IPv6 είναι στο στάδιο της προτυποποίησης (RFC 3775) Tα πρωτόκολλα µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλα και να υποστηρίζουν εγγενώς λειτουργίες κινητικότητας. Αναµένεται ότι η πλειοψηφία των δικτυωµένων συσκευών µε Internet δυνατότητες θα είναι ασύρµατες και κινητές. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 18

19 Mobile IPv6 Βελτιώσεις σε σχέση µε Mobile IPv4: Ενσωµατωµένη βελτιστοποίηση δροµολόγησης (route optimization). Απαλοιφή του προβλήµατος µε τους firewalls (η πηγαία διεύθυνση στο πακέτο είναι η care-of). Απλοποίηση δροµολόγησης multicast πακέτων. εν υπάρχει ανάγκη για ξένους πράκτορες (Foreign Agents). Οι care-of διευθύνσεις αντιστοιχούν σε πραγµατικούς κινητούς κόµβους (colocated). Χρησιµοποιείται IPsec (εγγενές στο IPv6) αντί για ανεξάρτητο πρωτόκολλο για κρυπτογράφηση. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 19

20 Mobile IPv6 Εγγραφή Οικείος Πράκτορας Αίτηση Εγγραφής (Registration Request) Απάντηση Εγγραφής (Registration Response) Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 20

21 Mobile IPv6 Λειτουργία Οικείος Πράκτορας Binding Update Ανταποκριτής Κόµβος Tunnel Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 21

22 Mobile IPv6 Λειτουργία Ανταποκριτής Κόµβος Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 22

23 Mobile IPv6 Λειτουργία Ανταποκριτής Κόµβος Binding Update Κινητός Κόµβος (µετά από handoff) Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23

24 Μικρο-κινητικότητα Το Mobile IP σχεδιάστηκε για την κάλυψη αναγκών περιαγωγής (roaming) και λιγότερο βελτιστοποίησης µεταποµπών (handoffs). Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των µεταποµπών σχεδιάστηκαν νέοι µηχανισµοί, οι µηχανισµοί µικροκινητικότητας (micro-mobility). Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 24

25 Προβλήµατα Κινητικότητας Σηµατοδοσία Κάθε φορά που ένας κινητός κόµβος αλλάζει CoA, ενηµερώνει τον οικείο πράκτορα. Περιβάλλον µεγάλης κινητικότητας. Ο κινητός κόµβος βρίσκεται µακριά από το οικείο δίκτυο. Είναι απαραίτητη ακόµη και αν δεν υπάρχει ενεργή ανταλλαγή δεδοµένων. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 25

26 Μικρο-κινητικότητα Αποτελεσµατική διαχείριση κινητικότητας µεταξύ γειτονικών υποδικτύων, δηλαδή σε περιορισµένη γεωγραφική περιοχή µικροκινητικότητα. Στόχος: Επιτάχυνση διαδικασίας µεταποµπής Ελαχιστοποίηση από-άκρη-σε-άκρη σηµατοδοσίας Συµπληρωµατική λειτουργία µε Mobile IP. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 26

27 Μικρο-κινητικότητα Internet Οικείος Πράκτορας Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 27

28 Οµάδες µικρο-κινητικότητας Μικρο-κινητικότητα µε χρήση κλασικής IP δροµολόγησης Μικρο-κινητικότητα µε χρήση εξειδικευµένων µηχανισµών δροµολόγησης Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 28

29 Μικρο-κινητικότητα µε κλασική IP δροµολόγηση ροµολόγηση µε βάση το πρόθεµα (prefixbased). Συνήθως ιεραρχική τοπολογία υποδικτύων και CoA για δίκτυα πρόσβασης. Χρήση διαδοχικών tunnel ως τον τελικό προορισµό. Σκοπός: η αλλαγή διεύθυνσης στα κατώτερα επίπεδα να µην επηρεάζει τα ανώτερα. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 29

30 Μικρο-κινητικότητα µε κλασική IP δροµολόγηση Πράκτορες Κινητικότητας ιαδοχική Ενθυλάκωση Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 30

31 Μικρο-κινητικότητα µε κλασική IP δροµολόγηση Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα: Τοπικές εγγραφές (Regional Registrations) για Mobile IPv4. Ιεραρχικό Mobile IPv6 (Hierarchical Mobile IPv6 για Mobile IPv6. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 31

32 Μικρο-κινητικότητα µε χρήση εξειδικευµένων µηχανισµών δροµολόγησης ροµολόγηση µε βάση την πλήρη διεύθυνση του κινητού κόµβου (hostbased routing). Υποστηρίζουν λειτουργίες paging. Λόγω της συµπληρωµατικής λειτουργίας τους µε Mobile IP, ο κόµβος εξόδου προς το Internet (gateway) υλοποιεί λειτουργικότητα και των δύο µηχανισµών. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 32

33 Μικρο-κινητικότητα µε χρήση εξειδικευµένων µηχανισµών δροµολόγησης Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα Cellular IP HAWAII (Handoff Aware Wireless Internet Infrastructure) EMA (Edge Mobility Architecture) Υβριδική λύση που χρησιµοποιεί δροµολόγηση και µε βάση το πρόθεµα και για κάθε κινητό κόµβο. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 33

34 Cellular IP Ανταποκριτής Κόµβος (mobile) IP σηµατοδοσία Internet Οικείος Πράκτορας Gateway Cellular IP Network Cellular IP σηµατοδοσία Κινητός κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 34

35 Cellular IP Base Station Base Station To Gateway Route Cache Paging Cache (optional) To other s Local coverage area Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 35

36 Cellular IP Εγγραφή Ανταποκριτής Κόµβος (mobile) IP σηµατοδοσία Internet Οικείος Πράκτορας Gateway Cellular IP Network Cellular IP σηµατοδοσία Mobile IP σηµατοδοσία Cellular IP σηµατοδοσία Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 36

37 Cellular IP Paging Ανταποκριτής Κόµβος Οικείος Πράκτορας Internet Gateway Cellular IP Network Cellular IP paging Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 37

38 Cellular IP Απάντηση paging Ανταποκριτής Κόµβος Internet Οικείος Πράκτορας Gateway Cellular IP Network Routing update Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 38

39 Cellular IP Μεταφορά δεδοµένων Ανταποκριτής Κόµβος Internet Οικείος Πράκτορας Gateway Cellular IP Network Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 39

40 Cellular IP Μεταποµπή Ανταποκριτής Κόµβος Οικείος Πράκτορας Internet Gateway Cellular IP Network Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 40

41 Cellular IP Μεταποµπή Ανταποκριτής Κόµβος Οικείος Πράκτορας Internet Gateway Cellular IP Network Κινητός Κόµβος Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 41

42 Εναλλακτική ιαχείριση Κινητικότητας ιαχείριση κινητικότητας σε ανώτερα επίπεδα TCP (TCP-migrate) SCTP (Mobile SCTP) SIP (SIP mobility) Άλλες λύσεις Χρήση multicast Χρήση ΝΑΤ Ενισχυµένη διαχείριση θέσης (HLR, VLR) Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 42

43 Τέλος Ερωτήσεις ; Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 43

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κινητικότητα στο Διαδίκτυο Περίληψη Κατανόηση των προβλημάτων που υπεισέρχονται για την υποστήριξη της κινητικότητας (αλλαγή του σημείου πρόσβασης) των υπολογιστών στο Διαδίκτυο. Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOBILE IPV6 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ιπλωµατική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOBILE IPV6 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOBILE IPV6 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ Υπεύθυνος Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Μπούρας

Διαβάστε περισσότερα

ebusiness Forum Το Αλφαβητάρι της Τεχνολογίας IPv6

ebusiness Forum Το Αλφαβητάρι της Τεχνολογίας IPv6 ebusiness Forum Το Αλφαβητάρι της Τεχνολογίας IPv6 Εισαγωγικό σηµείωµα Το Αλφαβητάρι της Τεχνολογίας IPv6 Φίλε Αναγνώστη, το ιαδίκτυο έχει µπει για τα καλά στη ζωή του πολίτη. Η εφαρµογή νέων και συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ιπλωµατική Εργασία Βασίλειος Αλ. Mπαούσης

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση δικτύων WLAN και κινητής τηλεφωνίας. Wireless LAN to Cellular Network Internetworking

Διασύνδεση δικτύων WLAN και κινητής τηλεφωνίας. Wireless LAN to Cellular Network Internetworking Διασύνδεση δικτύων WLAN και κινητής τηλεφωνίας Wireless LAN to Cellular Network Internetworking Κοντόπουλος Γεώργιος Εργασία στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Μεταπτυχιακό MIS, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από IPv4 σε IPv6

Μετάβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από IPv4 σε IPv6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μετάβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από IPv4 σε IPv6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαϊωάννου Δημήτριος ΑΜ: Τ02372 Μαζιώτης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πάτρα, Ιούλιος 2006 Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων Μεταπτυχιακή Εργασία Θέµα Υλοποίηση Της Υπηρεσίας ιαλειτουργικότητας µεταξύ τεχνικών Circuit Cross Connect & Any Transport over

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Location Management and Addressing in Mobile Networks Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Τo Location Management (Διαχείριση Θέσης) σε ένα Κινητό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Δικτύωση και Επικοινωνία Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Κατανεμημένα Συστήματα Διεργασίες που τρέχουν σε ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 5: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Ζεύξης Δεδομένων (Layer 2 VPNs)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 5: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Ζεύξης Δεδομένων (Layer 2 VPNs) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 5: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Ζεύξης Δεδομένων (Layer 2 VPNs) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ. 6LoWPAN ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ. 6LoWPAN ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 6LoWPAN ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτή η Διατριβή Μάστερ ασχολείται με τη μελέτη της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βενιέρη Ιωάννη 323Μ/2006015

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση επικοινωνίας Περίληψη Εισαγωγή Λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνίας ρομολόγηση κλήσης Εγκατάσταση κλήσης Απόλυση κλήσης Συμπληρωματικές υπηρεσίες Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαχείριση Δικτύων: Πρωτόκολλα και Εφαρμογές ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσόλκας Φώτης (ΑΜ: T854) Επιβλέπων: Τσουκάτος Κων/νος ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Απομακρυσμένοι εργαζόμενοι Συνεταιρικά γραφεία Internet Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενηµέρωση: 09/09/2004. ngia. www.awmn.gr

Τελευταία ενηµέρωση: 09/09/2004. ngia. www.awmn.gr Τελευταία ενηµέρωση: 09/09/2004 ngia Στοιχεία ροµολόγησης Εισαγωγή στο BGP Λειτουργία Μηνύµατα Ιδιότητες ιαδροµών (Attributes) Επιλογή ιαδροµής Τακτική (Policy) υνατότητες (Capabilities) Ευστάθεια- υναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Σ..Ο. )

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Σ..Ο. ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Σ..Ο. ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : A D H O C Ι Κ Τ Υ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και τη σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό. Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet Δίκτυα Υπολογιστών Ονόματα, Διευθύνσεις, Διαδρομές Όνομα (ποιος) Διεύθυνση (πού) Διαδρομή (πώς) Θέση (location) Ταυτότητα (identifier)

Διαβάστε περισσότερα