ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2 Στούντιο επεξεργασίας ήχου Κύριο Data Center Άποψη ΚΕΠ Λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην υπηρεσία του πολίτη Άποψη χώρου call center Χώρος υποδοχής Κτηριακές εγκαταστάσεις NEWSPHONE Θέση εργασίας

3

4

5 Από την ίδρυσή της έως και σήµερα, τα κύρια σηµεία αναφοράς της NEWSPHONE αποτελούν η διορατικότητα και η ευελιξία απέναντι στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της αγοράς. Σταθερά προσανατολισµένη στη συνεχή έρευνα, το σχεδιασµό και την προσφορά πρωτοποριακών υπηρεσιών και προϊόντων, η εταιρεία µας διαβλέπει τις µελλοντικές ανάγκες των πελατών της και εξερευνά νέους τοµείς και ορίζοντες δράσης. Έτσι η NEWSPHONE αναπτύσσεται παραµένοντας στο επίκεντρο των εξελίξεων και δραστηριοποιείται πέρα από τα όρια της χώρας µας. Πρωτοπόρος στην παροχή καινοτόµων υπηρεσιών περιεχοµένου και εφαρµογών, η NEWSPHONE ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις προκλήσεις που παρουσιάζει το διαρκώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η NEWSPHONE είναι σε διαρκή ετοιµότητα για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δηµιουργεί ο δυναµικά εξελισσόµενος επιχειρηµατικός κόσµος. Για να το πετύχει αυτό, διαθέτει µία πλούσια παρακαταθήκη εµπειρίας, τεχνογνωσίας και στρατηγικής για να διατηρήσει και να βελτιώσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και να επεκταθεί σε νέες αγορές, τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά. Äçµéïõñãåß åðéêïéíùíßá Εκµεταλλευόµενη τις προοπτικές ανάπτυξης των αναδυόµενων αγορών της Nοτιοανατολικής Ευρώπης, η εταιρεία σχεδιάζει µε συνέπεια και ευθύνη το επενδυτικό της πρόγραµµα, θέτοντας ως πάγιο στόχο την άµεση ανταπόκριση και την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, είτε πρόκειται για επαγγελµατίες χρήστες, είτε για ιδιώτες. Επενδύοντας συνεχώς στο πολυτιµότερο κεφάλαιό της, δηλαδή στο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της, που µε αφοσίωση και µεθοδικότητα µετουσιώνει τις νέες ιδέες σε καθηµερινή πράξη, η NEWSPHONE θα συνεχίσει να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις και να διαµορφώνει νέα πλεονεκτήµατα που θα της επιτρέπουν να αξιοποιεί τις ευκαιρίες του µέλλοντος στο διηνεκές. Γεώργιος Θεοδόσης Πρόεδρος ΔΣ NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 05

6 NEWSPHONE HELLAS Η µητρική εταιρεία του Οµίλου, η NEWSPHONE HELLAS, είναι πρωτοπόρος στην εγχώρια αγορά στον τοµέα παροχής καινοτόµων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχοµένου και εφαρµογών µέσω εναλλακτικών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Internet. CALL CENTER HELLAS Η CALL CENTER HELLAS, θυγατρική εταιρεία του Οµίλου NEWSPHONE, αποτελεί σήµερα µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα. Έχει στο ενεργητικό της την επιτυχή υλοποίηση των πλέον σύνθετων και απαιτητικών NOETRON Η NOETRON, θυγατρική εταιρεία του Οµίλου NEWSPHONE, δραστηριοποιείται στην υλοποίηση και λειτουργική υποστήριξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. έργων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στη χώρα µας. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 07

7 Από την ίδρυσή της το Μάρτιο του 1995, η NEWSPHONE έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξή της ως η κορυφαία εταιρεία στην αγορά της παροχής καινοτόµων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχοµένου και εφαρµογών µέσω εναλλακτικών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Internet. Με τη διαρκή ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών, η εταιρεία διεισδύει διαρκώς σε νέους τοµείς της αγοράς, επενδύοντας σε υποδοµές, τεχνολογίες αιχµής και άρτια εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό Ιδρύεται η NEWSPHONE HELLAS. Η εταιρεία προβαίνει στην εξαγορά του 50% της εταιρείας CALL CENTER HELLAS, µε στόχο την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Χρονιά-σταθµός, καθώς η εταιρεία ξεκινά τη συνεργασία της µε το Ελληνικό Δηµόσιο, για την υλοποίηση σηµαντικών έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government) στην Ελλάδα, όπως είναι το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ΟΣΕ κ.ά. Äéåéóäýïõµå äéáñêþò óå íýïõò ôïµåßò ôçò áãïñüò, åðåíäýïíôáò óå õðïäïµýò, ôå íïëïãßåò áé µþò êáé Üñôéá åêðáéäåõµýíï áíèñþðéíï äõíáµéêü Τον Ιανουάριο του 2003, η εταιρεία εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, η εταιρεία προχωρά στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία NOETRON, µε αντικείµενο τη δηµιουργία ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η εταιρεία συνάπτει σηµαντική συνεργασία µε την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυµπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» για την παροχή γενικών και ειδικών πληροφοριών σχετικά µε τον Εθελοντισµό και τη Λαµπαδηδροµία και µε την Ticketmaster για τα εισιτήρια των Αγώνων Η εταιρεία ξεκινά τη δραστηριότητά της στον τοµέα παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου µέσω του σύντοµου αριθµού κλήσης NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 09

8 ÓÔÏ ÏÉ Να δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις που θα µας επιτρέψουν να αξιοποιούµε τις ευκαιρίες στο παρόν και στο µέλλον. Να εξερευνούµε και να αναπτύσσουµε διαρκώς πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα µέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχµής και εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, τα οποία θα καταστήσουν τη NEWSPHONE ακόµα πιο ανταγωνιστική στην αγορά. ÏÑÁÌÁ Áíáäåéêíýïõµå ôï áíôáãùíéóôéêü µáò ðëåïíýêôçµá, ó åäéüæïíôáò êáé ðáñý ïíôáò µå åõåëéîßá êáéíïôüµåò õðçñåóßåò êáé ðñïúüíôá. Να αποτελούµε το σηµείο αναφοράς (center of excellence) τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως η πιο αξιόπιστη και σύγχρονη εταιρεία παροχής καινοτόµων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχοµένου και εφαρµογών µέσω εναλλακτικών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Internet. Όραµά µας είναι να διατηρούµε και να ενισχύουµε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εταιρείας µας που είναι ο σχεδιασµός και η παροχή καινοτόµων υπηρεσιών και προϊόντων, βασιζόµενοι στην τεχνογνωσία, την επινοητικότητα και τη δηµιουργικότητα του ανθρώπινου δυναµικού µας. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 11

9 Οι δραστηριότητες της NEWSPHONE διακρίνονται σε τρεις βασικές επιχειρηµατικές µονάδες: την παροχή Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας (Value Added Services), Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Θεµατικών Πυλών. ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÐÑÏÓÔÉÈÅÌÅÍÇÓ ÁÎÉÁÓ Από την ίδρυσή της, η NEWSPHONE αναπτύσσει και παρέχει διαρκώς πρωτοποριακές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που απευθύνονται είτε στον τελικό χρήστη (B2C) είτε για λογαριασµό εταιρειών-συνεργατών της (B2B). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µέσω όλων των διαθέσιµων τύπων επικοινωνίας όπως: φωνή, SMS, MMS, e-commerce, WAP κ.ά. ÐáñÝ ïõµå õðçñåóßåò ðñïóôéèýµåíçò áîßáò, äéáäñáóôéêïý, åíçµåñùôéêïý êáé øõ áãùãéêïý áñáêôþñá, áíôáðïêñéíüµåíïé óôéò óýã ñïíåò áðáéôþóåéò. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται σε Διαδραστικές (interactive media), Ενηµερωτικές και Ψυχαγωγικές. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 13

10 INTERACTIVE MEDIA Η κατηγορία Interactive Media περιλαµβάνει εφαρµογές που διαρκώς αναπτύσσει η NEWSPHONE, προκειµένου να προσφέρει διαδραστικές και σύγχρονες υπηρεσίες σε ειδικές κατηγορίες πελατών της όπως ΜΜΕ (τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς), εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κ.ά. Σηµαντική θέση στην κατηγορία αυτή κατέχουν οι υπηρεσίες Mobile Marketing. Η NEWSPHONE διαθέτοντας µοναδική τεχνογνωσία σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος προγραµµάτων Mobile Marketing για λογαριασµό µεγάλων εταιρειών διαφόρων κλάδων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τηλεψηφοφορίες Παιχνίδια Quiz ASP Marketing ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ Η NEWSPHONE έχει αναπτύξει ολοκληρωµένες υπηρεσίες ψυχαγωγικού χαρακτήρα τόσο εσωτερικά (in-house), όσο και σε συνεργασία µε αναγνωρισµένους οίκους του εξωτερικού. Διαθέτει και παρέχει µία ευρεία γκάµα περιεχοµένου για κινητά τηλέφωνα όπως Ringtones, Logos, Realtones, Java games κ.ά. που παρέχονται στους χρήστες µέσω των συνεργαζοµένων δικτύων τηλεφωνίας. Επιπλέον, η NEWSPHONE έχει δηµιουργήσει πλήθος WAP Portals και i-mode sites (meteonews, ringtones, wallpapers κ.ά.) σε συνεργασία µε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριµένα, έχει αναπτύξει το WAP site της Madonna, µε περιεχόµενο από τη διάσηµη τραγουδίστρια µέσα από το µενού των υπηρεσιών MyCosmos. Επίσης, αρκετά sites για το Mobile Internet όπως Meteonews.vivo.gr, Ringtones.gr, Mobile. music.vivo.gr, Wallpapers.vivo.gr, καθώς και το WAP site KINO για το µενού Vodafone live. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Οι χρηστικές ενηµερωτικές υπηρεσίες που παρέχει η NEWSPHONE έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών των χρηστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα διαρκούς (σε πραγµατικό χρόνο) πρόσβασης σε πληροφορίες της προτίµησής τους, µέσα από ζωντανή επικοινωνία, ηχογραφηµένα µηνύµατα, Internet ή teletext. Οι εξειδικευµένες οµάδες διαχείρισης περιεχοµένου επικαιροποιούν τα δεδοµένα σε 24ωρη βάση, ώστε ο χρήστης να είναι πάντοτε έγκυρα και έγκαιρα ενηµερωµένος. Επιγραµµατικά, οι υπηρεσίες ψυχαγωγικού χαρακτήρα (Infotainment) της NEWSPHONE είναι οι ακόλουθες: Ringtones Realtones Full Track Downloads Java παιχνίδια SMS / MMS εφαρµογές Community Services Mobile WAP portals / i-mode sites Αθλητικά αποτελέσµατα Πρόβλεψη καιρού Προγράµµατα θεαµάτων Πληροφορίες δροµολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 15

11 E-GOVERNMENT Η NEWSPHONE ανταποκρινόµενη µε ευελιξία στις απαιτήσεις των καιρών απολαµβάνει το προνόµιο να θέτει τα πρότυπα στην αγορά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, υλοποιώντας σύνθετα έργα για το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο αποκτά έτσι τη δυνατότητα να παρέχει one-stop, on-line πληροφορίες και υπηρεσίες στους πολίτες. Η NEWSPHONE µελετά τις διαδικασίες λειτουργίας Δηµοσίων Φορέων και Οργανισµών, συλλέγει τις πληροφορίες που αφορούν στα Διοικητικά «προϊόντα», τις επεξεργάζεται, οργανώνει το περιεχόµενό Õëïðïéïýµå óýíèåôá Ýñãá ãéá ôï Åëëçíéêü Äçµüóéï, þóôå íá ðáñý ïíôáé one stop, on-line ðëçñïöïñßåò êáé õðçñåóßåò óôïõò ðïëßôåò. τους, τις τυποποιεί και αυτοµατοποιεί την ψηφιακή παραγωγή τους και τη διάθεσή τους στους πολίτες. Αυτή ακριβώς η κατανόηση της αλληλουχίας των ενεργειών και των συνεργιών σε αρµονία µε τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί τον πυρήνα της υπεροχής της NEWSPHONE στον τοµέα αυτό. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 17

12 Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ», την υλοποίηση του οποίου ανέλαβε η NEWSPHONE µετά από διεθνή διαγωνισµό, αποτελεί το πρώτο βήµα στην κατεύθυνση της υιοθέτησης του µοντέλου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η επιτυχής υλοποίηση και λειτουργία του «ΑΡΙΑΔΝΗ» σε συνδυασµό µε τη µεγάλη απήχησή του σε όλη τη χώρα, ανέδειξε τη NEWSPHONE σε στρατηγικό εταίρο της Πολιτείας. Επιπλέον, και το δεύτερο σκέλος του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» που έχει χρονική διάρκεια µέχρι και το 2008 επίσης ανατέθηκε στην NEWSPHONE, µετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Στο πλαίσιο του πρώτου µέρους του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ», η NEWSPHONE ανέλαβε τη συλλογή, επεξεργασία και ταξινόµηση της Δηµόσιας Διοικητικής πληροφορίας, διασύνδεσε τα ΚΕΠ σε ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο και δηµιούργησε ένα Helpdesk για την τηλεφωνική υποστήριξη της λειτουργίας τους. Επίσης, δηµιούργησε την πολυγλωσσική δικτυακή πύλη η οποία δέχεται µηνιαίως περισσότερες από επισκέψεις ενώ το Τηλεφωνικό Κέντρο 1564 εξυπηρετεί περισσότερες από κλήσεις το µήνα. Τέλος, η NEWSPHONE έχει αναπτύξει την εφαρµογή διαχείρισης αιτηµάτων των ΚΕΠ µέσω της οποίας διεκπεραιώνονται περισσότερα από αιτήµατα πολιτών το µήνα. Η συνεργασία µεταξύ της NEWSPHONE και του Ελληνικού Δηµοσίου δεν σταµατά στο έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ», αλλά διανθίζεται διαρκώς µε νέα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αποβλέπουν στην πληρέστερη κάλυψη των αυξηµένων αναγκών των πολιτών. Με τις δυνατότητες που της παρέχουν οι υποδοµές της και το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της, η NEWSPHONE δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για διασύνδεση ετερογενών συστηµάτων Δηµόσιων Φορέων και Οργανισµών, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν µεταξύ τους µε σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 19

13 Σήµερα, η NEWSPHONE έχει διασυνδέσει µεταξύ άλλων τα συστήµατα της Στρατολογίας, του Ποινικού Μητρώου, του Ειδικού Ληξιαρχείου, του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, των Επιµελητηρίων και του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων µε την εφαρµογή διαχείρισης αιτηµάτων των ΚΕΠ, επεκτείνοντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες µέσω των ΚΕΠ. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ E-GOVERNMENT Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πολιτών, η NEWSPHONE, παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ M-GOVERNMENT Η NEWSPHONE έχει επίσης αναπτύξει εφαρµογές m-government. Η εταιρεία µας έδωσε τη δυνατότητα στους εγγεγραµµένους ψηφοφόρους της Β Περιφέρειας Αθηνών να στείλουν SMS µε το όνοµα, το επώνυµο και τον τόπο γέννησής τους σε ένα 4ψήφιο νούµερο για να ενηµερωθούν άµεσα µέσω SMS για το εκλογικό τµήµα στο οποίο ψηφίζουν. E-LEARNING Στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ», η NEWSPHONE έχει αναπτύξει πλατφόρµα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού των ΚΕΠ. Η πλατφόρµα αυτή εξασφαλίζει την πρακτική εξάσκηση (hands-on training) των χρηστών σε διάφορες εφαρµογές και επιτρέπει τη διαδραστική επικοινωνία των εκπαιδευτών µε τους χρήστες. Έως σήµερα, έχουν εκπαιδευτεί εξ αποστάσεως περισσότεροι από χρήστες. Παρέχει γενικές και εξατοµικευµένες πληροφορίες στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων µέσω 4ψήφιου αριθµού κλήσης. Εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση κλήσεις του επιβατικού κοινού του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος µέσω του 4ψήφιου 1110 σχετικά µε τα δροµολόγια, τη διαθεσιµότητα, τις τιµές και τις κρατήσεις εισιτηρίων ενώ σε ετήσια βάση εξυπηρετεί περίπου κλήσεις του επιβατικού κοινού. Έχει αναπτύξει και θέσει σε εφαρµογή το νέο Σύστηµα Αυτοµατοποίησης της Σύνθεσης της Δηµοσιευτέας Ύλης των ΦΕΚ. Το σύστηµα αυτό έχει ως αντικείµενο την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήµατος που αυτοµατοποιεί τη συλλογή της ύλης, τη διαδικασία παραγωγής των ΦΕΚ, τη διαχείριση και τη διάθεση των ΦΕΚ στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δηµόσια Διοίκηση. Η εταιρεία σε συνεργασία µε την ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004» παρείχε γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τη Λαµπαδηδροµία και τον Εθελοντισµό. Επίσης, σε συνεργασία µε την εταιρεία Ticketmaster, παρείχε στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε τα εισιτήρια των Αγώνων και στελέχωσε κατά τόπους εκδοτήρια. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 21

14 ÈÅÌÁÔÉÊÅÓ ÐÕËÅÓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Η NEWSPHONE, προσανατολισµένη στην άµεση και ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καιρών, δηµιούργησε τη νέα Υπηρεσία Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδος µέσω του αριθµού Η Υπηρεσία είναι διαθέσιµη 24 ώρες το 24ωρο, επικαιροποιείται και εµπλουτίζεται διαρκώς µε νέες πληροφορίες και είναι πάντα σε ετοιµότητα να παρέχει άµεσα και έγκυρα απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτηµα τηλεφωνικού καταλόγου. Η Υπηρεσία παρέχει πολλές πρόσθετες πρωτοποριακές δυνατότητες στους χρήστες της, όπως δυνατότητα δωρεάν επαναπάντησης προς τον καλούντα σε ερωτήµατα καταλόγου που χρήζουν διερεύνησης, απευθείας σύνδεση µε τον επιθυµητό τηλεφωνικό αριθµό (call completion), δυνατότητα αποστολής των στοιχείων του επιθυµητού αριθµού µέσω SMS, απεριόριστο αριθµό ερωτήσεων ανά τηλεφώνηµα καθώς και δυνατότητα αποστολής φωνητικής και γραπτής (µέσω SMS) ενηµέρωσης στον αριθµό του παραλήπτη κατόπιν αιτήµατος του καλούντα. Παράλληλα, διαθέτει και πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν σε χρηστικά ερωτήµατα γενικού ενδιαφέροντος όπως - µεταξύ άλλων - εφηµερεύοντα νοσοκοµεία, φαρµακεία, βενζινάδικα, κινηµατογράφους, θέατρα και δροµολόγια πλοίων, αεροπλάνων και λεωφορείων. Áíôáðïêñéíüµåíïé óôéò áðáéôþóåéò ôùí êáéñþí, äçµéïõñãþóáµå ôç íýá Õðçñåóßá Ðëçñïöïñéþí Ôçëåöùíéêïý Êáôáëüãïõ ÅëëÜäïò, µýóù ôïõ áñéèµïý ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΥΛΕΣ Εναρµονιζόµενη µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής που χαρακτηρίζεται από την θεαµατική αύξηση του όγκου και της ποικιλίας των δεδοµένων, η NEWSPHONE αναπτύσσει κάθετες πύλες που στόχο έχουν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της ανάκτησης πληροφοριών. Στις κάθετες πύλες, η περιγραφή, η ταξινόµηση και η διατήρηση των πόρων οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληροφορίες να µπορούν να ανακτηθούν µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες του χρήστη. Ο ερωτών, παραπέµπεται µέσω ενός αριθµού, ενός ενιαία κωδικοποιηµένου ονόµατος ή σήµατος, σε «αποθετήρια» κατηγοριοποιηµένων πληροφοριών, τα οποία είναι προσβάσιµα µε όλα τα εναλλακτικά µέσα (µέσω κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και Internet) και τα οποία καλύπτουν συγκεκριµένους τοµείς σε όλο το εύρος τους (π.χ. διασκέδαση, υγεία, αυτoκίνητο, γυναίκα κ.ά.). NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 23

15 Προκειµένου να σχεδιάζει και να παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της, η NEWSPHONE διαρκώς επενδύει στις υποδοµές της που, σε συνδυασµό µε το άρτια εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό της, αποτελούν το δίπτυχο της δυναµικά ανοδικής πορείας της. Η καρδιά της NEWSPHONE στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο κτήριο, στην Καλλιθέα, η συνολική έκταση του οποίου ξεπερνά τα τ.µ.. Αυτές οι εγκαταστάσεις στεγάζουν επίσης την CALL CENTER HELLAS και τη NOETRON και συνιστούν τον πυρήνα που φιλοξενεί τα νευραλγικά κέντρα σχεδιασµού και εφαρµογής των στρατηγικών αποφάσεων του Οµίλου. Ενδεικτικά, οι υποδοµές της περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Τεχνική υποδοµή Συµβατικοί και blade servers τεχνολογίας Intel και κατασκευής IBM / HP Clustered Application, Database και Web Servers Αποθηκευτικά µέσα disk arrays και Storage Area Network (SAN) / Network Accessible Storage (NAS) Περισσότεροι από 400 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και WYSE terminals UPS και ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 200KVA Περισσότεροι από 350 σταθµοί εργασίας Τηλεπικοινωνιακή υποδοµή Τηλεφωνικό κέντρο TELES TELECOM GRADE SWITCH 2 τηλεφωνικά κέντρα PABX Ïé õðïäïµýò êáé ôá Üñôéá åêðáéäåõµýíá óôåëý ç µáò áðïôåëïýí ôï äßðôõ ï ôçò äõíáµéêü áíïäéêþò ðïñåßáò µáò. Πλατφόρµες & εφαρµογές call center 2 συστήµατα CTI «Φάρµες» IVR Ειδικές εφαρµογές υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου Πλατφόρµα αναγνώρισης φωνής Εφαρµογή παρακολούθησης call center Σύστηµα ηχογράφησης συνοµιλίας Πλατφόρµα CRM, SMS, MMS Διασυνδέσεις SS7 διασύνδεση µε ΟΤΕ, Vodafone, TIM, COSMOTE, Q-TELECOM, Tellas, Lannet και άλλα δίκτυα µέσω οπτικών ινών και µικροκυµατικών / ασύρµατων ζεύξεων. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 25

16 Áðüäåéîç ðïëéôéóµïý Η NEWSPHONE διαθέτει τακτικά τις υποδοµές και τα στελέχη της, για να συµµετέχει ενεργά στον σχεδιασµό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που συµβάλλουν στην καλλιέργεια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την οποία αντιλαµβάνεται ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε σύγχρονης και υγιούς επιχείρησης. Áíôéëáµâáíüµáóôå ôçí åôáéñéêþ êïéíùíéêþ åõèýíç ùò âáóéêþ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíüðôõîç êüèå óýã ñïíçò êáé õãéïýò åðé åßñçóçò. Στην προσπάθειά της να στηρίξει σηµαντικές ενέργειες ενίσχυσης κοινωφελών σκοπών για την υποστήριξη των λιγότερο ευνοηµένων κοινωνικών οµάδων, η NEWSPHONE σε συνεργασία µε διάφορες οργανώσεις και φορείς µεσολαβεί στις εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα συλλογής χρηµάτων µέσω αποστολής SMS ή κλήσεων σε τηλεφωνικούς αριθµούς. Παράλληλα, αναλαµβάνει την ευθύνη του γενικού συντονισµού, διαθέτοντας το ανθρώπινο δυναµικό της και προσφέροντας τηλεφωνικές υπηρεσίες για να διευκολύνει τη διασπορά πληροφοριών και τη συλλογή των δωρεών. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 27

17 Ïé êýñéåò åíýñãåéåò óôéò ïðïßåò ç åôáéñåßá µáò äéáäñáµüôéóå åíåñãü ñüëï åßíáé ïé áêüëïõèåò: Τηλεµαραθώνιος για τα παιδιά του ΙΡΑΚ Τον Μάρτιο του 2003 σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ALPHA διοργανώθηκε τηλεµαραθώνιος για τα παιδιά του Ιράκ. Η NEWSPHONE παρείχε τηλεφωνικές υπηρεσίες, εξυπηρετώντας µέσα σε 14 ώρες περισσότερες από κλήσεις, από τις οποίες συνοδεύονταν από χρηµατικές προσφορές και χορηγίες, ένα ρεκόρ που δεν έχει ξεπεραστεί µέχρι και σήµερα. Συλλογή Χρηµάτων για τους Νεφροπαθείς Τον Νοέµβριο του 2004, για µία εβδοµάδα η NEWSPHONE συνέδραµε τη συλλογή χρηµάτων για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νεφροπαθών µέσω της αποστολής περίπου SMS. Ραδιοµαραθώνιοι Αγάπης 2004 και 2005 Η NEWSPHONE συνεργάστηκε µε τη Λαϊκή Τράπεζα για τη διοργάνωση των Ραδιοµαραθωνίων Αγάπης για τις χρονιές 2004 και Οι ενέργειες αυτές καλούσαν τον απλό πολίτη να στείλει SMS από το κινητό του, προκειµένου να συνεισφέρει στην προσπάθεια της Λαϊκής Τράπεζας να συγκεντρώσει χρήµατα για παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε θερµή και τις δύο χρονιές, καθώς τα γραπτά µηνύµατα ξεπέρασαν τα Τηλεµαραθώνιος «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 2002, 2003 και 2004 Η NEWSPHONE σε συνεργασία µε «Τo Χαµόγελο του Παιδιού» και µε επιλεγµένα τηλεοπτικά προγράµµατα της πρωινής και της βραδινής ζώνης παρείχε υποστήριξη για τη συγκέντρωση χρηµάτων µέσω του τετραψήφιου αριθµού Για µία ακόµη φορά χρησιµοποιήθηκαν οι πλατφόρµες και οι διασυνδέσεις µε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, προκειµένου να υπάρχουν κοινά on-line στατιστικά και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας. Χάρη στην υποδοµή της εταιρείας NEWSPHONE κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθεί ένας σηµαντικός αριθµός ταυτόχρονων γραπτών µηνυµάτων. Στους τρεις Τηλεµαραθωνίους για «Το Χαµόγελο του Παιδιού», εξυπηρετήθηκαν συνολικά περισσότερες από κλήσεις. Χορηγία Αιµίλιου Παπαθανασίου Υποστηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια και αναγνωρίζοντας τον αγώνα των Ελλήνων πρωταθλητών, η NEWSPHONE χορήγησε την προετοιµασία του πολυνίκη ιστιοπλόου και βραβευµένου από τη ΔΟΕ µε τον τίτλο του «ευ αγωνίζεσθαι» Αιµίλιου Παπαθανασίου, 3 φορές Παγκόσµιου πρωταθλητή, 4 φορές πρωταθλητή Ευρώπης, 5ου ολυµπιονίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και 1ου και 2ου στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια κατάταξη στην κατηγορία FINN. Τηλεµαραθώνιος της UNICEF για τα παιδιά του Πακιστάν Τον Δεκέµβριο του 2005, σε συνεργασία µε τη UNICEF, τη ΝΕΤ και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Vodafone, Cosmote, ΤΙΜ και Q-Telecom, η NEWSPHONE χορήγησε την πρώτη επιτυχηµένη χρήση τετραψήφιου αριθµού SMS για φιλανθρωπικούς σκοπούς. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 29

18 Η NEWSPHONE από την ίδρυσή της, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό της, αναγνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί την εικόνα και τον κινητήριο µοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, η συλλογική προσπάθεια, το φιλικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την καινοτοµία, συνιστούν καίριο παράγοντα επιτυχίας. Αυτή είναι η βάση της φιλοσοφίας της NEWSPHONE και ο πυρήνας της καθηµερινής της πρακτικής. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολεί, προκειµένου να ανταποκριθεί µε ευελιξία και αποτελεσµατικότητα στα διαρκώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα της αγοράς. Κατά συνέπεια, η επένδυση στην εκπαίδευση, η σωστή αξιοποίηση κάθε εργαζόµενου καθώς και η αναγνώριση και η επιβράβευση της απόδοσής του αποτελούν προτεραιότητες για τη NEWSPHONE, που θεωρεί καθήκον της να µοιράζεται τις επιτυχίες της µε όλους τους εργαζόµενους, σε όλα τα επίπεδα και να δίνει κάθε ευκαιρία στους ανθρώπους της να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Σήµερα, η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 620 εξειδικευµένα στελέχη, τα οποία δίνουν καθηµερινά τον καλύτερό τους εαυτό αναδεικνύοντας τη NEWSPHONE ως εργοδότη-πρότυπο που αποτελεί πόλο έλξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. Ïé Üíèñùðïß µáò áðïôåëïýí ôçí åéêüíá êáé ôïí êéíçôþñéï µï ëü áíüðôõîçò ôçò åôáéñåßáò µáò. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 31

19 ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕIO EFFIE AWARD 2006 ΓΙΑ ΤΟ Τον Ιούνιο του 2006, η NEWSPHONE πρωταγωνίστησε στα EFFIE AWARDS αποσπώντας το αργυρό EFFIE για την αποτελεσµατική και στοχευµένη διαφηµιστική καµπάνια της Υπηρεσίας Τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδος Η τιµητική διάκριση της εκστρατείας µε τίτλο «Τηλεφωνικός κατάλογος και Γιαγιά ετών 80», αποτελεί επιστέγασµα τόσο του εξαιρετικού δηµιουργικού όσο και του επιτυχηµένου συνδυασµού ενεργειών µάρκετινγκ και επικοινωνίας. EUROPE S 500 JOB CREATING COMPANIES AWARD ( ) Με βάση τα στοιχεία σχετικής έκθεσης, από το 2003 η NEWSPHONE συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 500 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη στην δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Τον Νοέµβριο του 2003, οι δηµοσιογράφοι και οι αναγνώστες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ απένειµαν στη NEWSPHONE βραβείο επιχειρηµατικής καινοτοµίας. ïõµå ôçí ôéµþ íá óõãêáôáëåãüµáóôå óôéò 500 êïñõöáßåò åôáéñåßåò óôçí Åõñþðç óôçí äçµéïõñãßá åõêáéñéþí áðáó üëçóçò. ISO 9001:2000 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στη NEWSPHONE είναι στο σύνολό τους πιστοποιηµένες κατά ISO 9001:2000, από τον παγκόσµιου φήµης οργανισµό πιστοποίησης RWTUV Anlagentechnik GmbH. NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06

20 Ãåþñãéïò Èåïäüóçò Πρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό µέλος ÃåííÞèçêå ôï Áðüöïéôïò ôçò ÖéëïóïöéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçµßïõ ôïõ Bari (Éôáëßá) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ÔåñÝæá Èåïäüóç Αντιπρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό µέλος ÃåííÞèçêå ôï åé óðïõäüóåé Éóôïñßá êáé Öéëïóïößá óôï ÐáíåðéóôÞµéï Áèçíþí ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ÅõóôñÜôéïò ÁðÝñãçò Δ/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος ÃåííÞèçêå ôï Óðïýäáóå Ìç áíéêüò Çëåêôñïíéêþí Õðïëïãéóôþí êáé ÐëçñïöïñéêÞò óôï ÐáíåðéóôÞµéï ôùí Ðáôñþí ÁèáíÜóéïò Áñãõñüðïõëïò Μη Εκτελεστικό ÃåííÞèçêå ôï Áðüöïéôïò ôçò ÍïµéêÞò Ó ïëþò Áèçíþí Óðõñßäùí ÐõñïµÜëëçò Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος ÃåííÞèçêå ôï Áðüöïéôïò ôçò ÁíùôÜôçò Âéïµç áíéêþò Ðåéñáéþò ÄçµÞôñéïò ÔñÜíáêáò Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος ÃåííÞèçêå ôï åé óðïõäýò µå êáôåýèõíóç Marketing êáé ÄéáöÞµéóç óôï BCA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06

21 [Åîåéäßêåõóç] [Ðñüèåóç] [Åõêáéñßá] [Óôü ïò] [ÄéÜêñéóç] [Áîßá] NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 37

22 ÅíïðïéçµÝíá ÏéêïíïµéêÜ ÁðïôåëÝóµáôá Ðåñéèþñéá ÊÝñäïõò ,7% Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων ,2% 14,0% 34,0% 18,8% 22,2% Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων & τόκων ,7% 17,2% Κέρδη προ φόρων & τόκων Κέρδη προ φόρων ,7% 11,3% Κέρδη µετά φόρων & δικαιωµάτων µειοψηφίας Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά φόρων & δικαιωµάτων µειοψηφίας NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 39

23 ÐùëÞóåéò áíü äñáóôçñéüôçôá (M EUR) Óôïé åßá Éóïëïãéóµïý 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,5 14,4 14, Θεµατικές Πύλες e-government Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας ÅíïðïéçµÝíåò ÔáµåéáêÝò ÑïÝò (000 EUR) Λειτουργικές Ταµειακές Ροές Επενδυτικές Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικές Ταµειακές Ροές Συνολικές Ταµειακές Ροές Ταµειακά Διαθέσιµα στην αρχή του έτους Ταµειακά Διαθέσιµα στο τέλος του έτους Συνολική αξία παγίων Μακροπρόθεσµες λοιπές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Απαιτήσεις, Αποθέµατα & Βραχ. Επενδύσεις Ταµειακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Γενικό Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµα Δάνεια Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Γενικό Σύνολο Παθητικού Ïéêïíïµéêïß Äåßêôåò ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (x) 2,10 1,44 ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (x) 2,08 1,44 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (x) 1,01 0,89 ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (x) 0,75 1,66 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (x) 18,23 12,07 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ R.O.E. % 8,51 26,91 R.O.A. % 4,74 10,02 NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 41

24 ÅîÝëéîç Ìåôï Þò ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ NEWSPHONE vs FTSE ASE SMALL CAP 80 (base=100) ΝEWSPHONE vs ATHEX (base=100) Åðåíäõôéêïß Áñéèµïäåßêôåò ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,10 0,10 EBITDA/SHARE 0,14 0,27 DIVIDEND YIELD % 3,47% 2,97% P/E (x) 61,13 24,37 PRICE/BV (x) 5,20 6,56 NEWSPHONE vs FTSE ASE MID 40 (base=100) P/SALES (x) 2,86 2,75 P/EBITDA (x) 20,46 12,40 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 2,88 3,37 Ο υπολογισµός των δεικτών πραγµατοποιήθηκε µε την µέση τιµή µετοχής κάθε χρήσης. Τιµή Μετοχής: 3,46 (30/12/2005) Αριθµός Μετοχών: Σύµβολα ΝΙΟΥΣ (ATHEX) Μετοχής: ΝPHr.AT (Reuters) NEWS GA (Bloomberg) NEWSPHONE COMPANY PROFILE 06 43

25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: NEWSPHONE Ëåùö. ÈçóÝùò ÊáëëéèÝá Ôçë.: Fax:

Εταιρική Παρουσίαση. Μάρτιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Μάρτιος 2007 Εταιρική Παρουσίαση Μάρτιος 2007 Περιεχόµενα Βασικά Στοιχεία Ποιοι είµαστε Τι κάνουµε Επιχειρηµατικό Μοντέλο Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Στρατηγικά Πλεονεκτήµατα Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Στοιχεία Μετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΚΕΠ II. Συνοπτική Παρουσίαση

Έργο ΚΕΠ II. Συνοπτική Παρουσίαση Έργο ΚΕΠ II Συνοπτική Παρουσίαση Περιεχόµενα (1) Σύνοψη Έργου ΑΡΙΑ ΝΗ Γενικά Υποέργα Έργο E-KEP Σύνοψη Έργου ΚΕΠ II Γενικές Πληροφορίες Υποέργα Οµάδα Έργου Υποέργα Υποέργο 1: ιαχείριση Περιεχοµένου Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοπραξία ΟΤΕ-COSMOTE- OTENET. Στηρίζουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε έργα που θα µείνουν για πάντα

Κοινοπραξία ΟΤΕ-COSMOTE- OTENET. Στηρίζουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε έργα που θα µείνουν για πάντα Κοινοπραξία ΟΤΕ-COSMOTE- OTENET Στηρίζουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε έργα που θα µείνουν για πάντα Ολυµπιακοί Αγώνες Εθνικό στοίχηµα και ιστορική πρόκληση Στόχος της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004: η διοργάνωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση Οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΒΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ . ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...- 1 - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 2 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... - 3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 4 - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... - 5 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... - 6 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE 3 Μαΐου 2006 Ευρυζωνικότητα στην κινητή τηλεφωνία Ευρυζωνικότητα σηµαίνει υψηλές ταχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ OTE-COSMOTE-OTEnet

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ OTE-COSMOTE-OTEnet ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ OTE-COSMOTE-OTEnet ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Η Κοινοπραξία Ολυµπιακών Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ-COSMOTE-ΟΤΕnet συστάθηκε τον Ιούνιο του 2001 προκειµένου ο Όµιλος,

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Η ECO ENERGIA ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ από το πρώτο βήμα και αναλαμβάνει: ECOENERGIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Η ECO ENERGIA ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ από το πρώτο βήμα και αναλαμβάνει: ECOENERGIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ECOENERGIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Aνθρώπινο Δυναμικό Ποιότητα Υπηρεσιών Αποτελεσματικότητα ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ... ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ECOENERGIA είναι μια εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές. Αποτελέσματα. Η Εταιρεία. Ταυτότητα Δραστηριότητες Συνεργασίες

Εφαρμογές. Αποτελέσματα. Η Εταιρεία. Ταυτότητα Δραστηριότητες Συνεργασίες Διάλογος Α.Ε. Η Εταιρεία Ταυτότητα Δραστηριότητες Συνεργασίες Εφαρμογές Auto Attendant Auto Assistant Stocks Πρωτοπόρες Υπηρεσίες Εξυπηρέτηση Πελατών Αποτελέσματα 24/7/265 Ουρές Αναμονής Ποιότητα Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Σπύρος Ράπτης Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" www@ilsp.gr http://www.ilsp.gr Τεχνολογίες Νόησης & Πολύτροπης Αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VODAFONE -HELLAS Η Vodafone Ελλάδος είναι μέλος του ομίλου Vodafone ηγέτη στο χώρο της κινητής επικοινωνίας.διαθέτει ένα πρωτοπόρο τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Υπηρεσίας Αριθµός παροχής υπηρεσίας Σύντοµη περιγραφή της υπηρεσίας Χρεώσεις

Τίτλος Υπηρεσίας Αριθµός παροχής υπηρεσίας Σύντοµη περιγραφή της υπηρεσίας Χρεώσεις Τίτλος ς Αριθµός παροχής υπηρεσίας Σύντοµη περιγραφή της υπηρεσίας Χρεώσεις MUSIC Μουσική Φωνητική Πύλη 1432 Μουσική φωνητική πύλη που παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες: - My Tone 1,24 /λεπτό OXI

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι Ready Business Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι µια εξαγωγική εταιρία όπου η πλειοψηφία των εργαζοµένων µας είναι συνέχεια εν κινήσει. Μας ήταν λοιπόν απαραίτητο ένα αξιόπιστο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Κωνσταντίνος Δούκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγωτό -14 είναι Ready Business

Το Παγωτό -14 είναι Ready Business Το Παγωτό -14 είναι Ready Business Xρειαζόµαστε δίπλα µας συνεργάτες που θα µας στηρίζουν σε κάθε µας ανάγκη Μάριος Απέργης Συνιδιοκτήτης Παγωτό -14 Ο Μάριος, ο Γιάννης, η Κατερίνα και η Πασχαλιά Απέργη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Όμιλος Epsilon Net Δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς: Πληροφορικής (Epsilon Software) Δημιουργίας και δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ LIVE SPORTS CENTER ΕΠΙΜΕΛΙΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Sports.comm - 1 - Live sports center 3/28/2014 SPORTS.COMM / ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η Sports.comm με τη τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα