Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 4 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 6 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 7 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου: Πρόσληψη 2 ατόμων... 9 Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών... 9 ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: Πρόσληψη διδασκόντων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σύμβαση Μίσθωση Έργου για 1 άτομο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 14 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 συνεργατών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων T.E.I Κρήτης: Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 2 θέσεων καθηγητών Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 1 θέσης καθηγητή Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 1 θέσης καθηγητή Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

2 Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 717/ τ.γ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, (ΤΗΛ ) Αριθμός Προκήρυξης: / (ΑΔΑ: 6ΒΧ546ΨΖ2Ν-Ι12) Τομέας: Παιδαγωγικής -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας» Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, (ΤΗΛ ) Αριθμός Προκήρυξης: / (ΑΔΑ: 71ΕΔ46ΨΖ2Ν-Ψ40) -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία 19ου και 20ου αιώνα Συγκριτική Φιλολογία» Τμήμα Μουσικών Σπουδών Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου (ΤΗΛ ) Αριθμός Προκήρυξης: / (ΑΔΑ: 7ΣΩΟ46ΨΖ2Ν-Δ2Φ) Τομέας: Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας -Μία (1) θέση καθηγητή στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εθνομουσικολογία Μουσικές της Μεσογείου» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ζωγράφου, (ΤΗΛ ) Αριθμός Προκήρυξης: / (ΑΔΑ: ΩΗΖΣ46ΨΖ2Ν-6ΛΦ) Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Κοινωνιολογία» Αριθμός Προκήρυξης: / (ΑΔΑ: ΒΖΦΠ46ΨΖ2Ν-7ΤΒ) Τομέας: Αθλοπαιδιών -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία της Χειροσφαίρισης» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των Προκηρύξεων, στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. 2

3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ : /07-14 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων Έως τέσσερα (04) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α τάξης Ε.Ν., για τα Ναυτικά μαθήματα. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας για το μάθημα των Ναυτικών Αγγλικών. β) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού για το μάθημα των Μαθηματικών (για το χειμερινό εξάμηνο) γ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηματικού με ειδίκευση στη μετεωρολογία και ελλείψει ένας (01) Φυσικός ή Μαθηματικός με διδακτική εμπειρία στη μετεωρολογία, για το μάθημα Ναυτικής Μετεωρολογίας. δ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π) και έλλειψη αυτών κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001, για το μάθημα της Πληροφορικής (για το εαρινό εξάμηνο ). ε) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικού για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυτ. Δικαίου και Ελλην. Ναυτ. Ιστορία (για το χειμερινό εξάμηνο) και Ανθρωπ. Σχέσεις (για το εαρινό εξάμηνο ). στ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Ναυπηγού Μηχ/γου Μηχ/κου για το μάθημα Ναυπηγία - Σχέδιο (για το χειμερινό εξάμηνο). 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α ή Β τάξης Ε.Ν., για τα Ναυτικά μαθήματα. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π) και έλλειψη αυτών κάτοχοι των 3

4 λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 για το μάθημα της Πληροφορικής. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου στα τηλέφωνα και εσωτερικό 115 Αρμόδιοι : Επικ/στης Λ.Σ. ΤΣΟΥΜΑ Ιφιγένεια και Επικ/στης Λ.Σ. ΜΠΡΙΚΟΥ Κατερίνα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: : Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητκού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 18 / 08 / 2014, ημέρα Δευτέρα. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ ταχυδρομική διεύθυνση : ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Κώδικας : (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71φνοπ-ι5η/document Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ /07-14 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α Τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα: ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ε - ΜΕΤ. ΦΟΡΤΙΩΝ Ε - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ε - Ν. ΤΕΧΝΗ-Δ.Κ.Α.Σ. Α (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤ - ΜΕΤ. ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤ - ΤΗΡ. ΦΥΛΑΚΗΣ/ΑRPA ΣΤ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ Δ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙΙ Γ - ECDIS Γ - ΑΣΦ. ΦΥΛΑΚΗΣ I.S.M Δ - (για το εαρινό εξάμηνο). ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας για τα μαθήματα: 4

5 N.ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Α - N.ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Β - ΑΓΓΛΙΚΑ Ε - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ε - (για το χειμερινό εξάμηνο) και N. ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ Γ - Ν. ΑΓΓΛΙΚΑ Δ - Ν. ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ - (για το εαρινό εξάμηνο). β) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού για το μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Α - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Β (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Γ - (για το εαρινό εξάμηνο). γ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Φυσικού για τα μαθήματα: ΦΥΣΙΚΗ Ι Α ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Β Ν. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι Β - (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Γ Ν. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Γ - (για το εαρινό εξάμηνο). δ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικός και ελλείψει υποψηφίων, Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών για τα μαθήματα: Σ.Σ. &. Ν. ΔΙΚΑΙΟΥ Α - (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΑΝΘΡ. ΣΧΕΣΕΙΣ Δ - (για το εαρινό εξάμηνο). ε) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.) και ελλείψη αυτών κάτοχοι λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001, για το μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Η/Υ Α - (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Δ - (για το εαρινό εξάμηνο). 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α ή Β Τάξης Ε.Ν για τα μαθήματα: Ν. ΤΕΧΝΗ, Δ.Κ.Α.Σ. Α - ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι Α - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Α - Ν. ΤΕΧΝΗ ΙΙ Β - ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ε - ΝΑΥΠΗΓΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ Β - Μ.ΦΟΡΤΙΩΝ Ε - (για το χειμερινό εξάμηνο) και ΝΗΟ Γ - ΡΑΝΤΑΡ Γ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ - Τ. ΦΥΛΑΚΗΣ/ARPA ΣΤ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ Δ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤ - ΜΕΤ. ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤ - (για το εαρινό εξάμηνο). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης στο τηλέφωνο Αρμόδιος Μ.Π.Υ Μαρίνου Μαρία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητκού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 19/08/2014, ημέρα Τρίτη. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Κύμης, Ταχ. Κώδικας (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η 5

6 ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6098οπ-81μ/document Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ :231251/07-14 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα: Ναυτική Τέχνη Α, Ναυτική Τέχνη ΙΙ Β, ΔΚΑΣ, Ναυτιλία Α - Β - Γ - Ε, Ναυπηγία - Σχέδιο, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι ΙΙ, Μεταφορά Φορτίων, Radar, Ναυτικές Μηχανές, I.S.M. / Marpol, Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου, Ναυτική Γεωγραφία, Ναυτική Μετεωρολογία Β-Γ, Ανθρώπινες Σχέσεις, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Ναυτική Τέχνη Φανοί και Σχήματα, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία, Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας, ΝΗΟ. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Ένας (01) ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) και ελλείψει αυτών κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, για το μάθημα Πληροφορική Η/Υ Α -Δ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών στο τηλέφωνο και Αρμόδιος Θεοδωράκης Κυριάκος Διευθυντής Σχολής. 6

7 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: : Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 20/08/2014, ημέρα Τετάρτη. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών ταχυδρομική διεύθυνση Οινούσσες Χίου Ταχ. Κώδικας (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ξλ1οπ-ψψλ/document Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ /07-14 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων α) Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας Α Τάξεως Μηχανικός Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυτικές Μηχανές, Ναυτική Μηχανολογία, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, ΜΕΚ, Ατμοστρόβιλοι, Ατμοπαράγωγοι και Ψυκτικές & Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Πλοίων. β) Έως ένα (01 )άτομο ειδικότητας Α Τάξεως Μηχανικός Ε.Ν. με πιστοποίηση και εμπειρία σε προσομοιωτή μηχανοστασίου, στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος Προσομοιωτής Μηχ. για το μάθημα Ασκήσεις Τεχνουργείου Μηχανοστασίου. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων α) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας για το μάθημα Ναυτικά Αγγλικά. β) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Φυσικός για το μάθημα Φυσική. γ) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικός για το μάθημα Μαθηματικά. δ) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικός για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυτικού 7

8 Δικαίου Ασφάλεια, Ανθρώπινες Σχέσεις και Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου. ε) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Μηχανολόγος Μηχανικός (για το χειμερινό εξάμηνο) για τα μαθήματα Αντοχή Υλικών και Τεχνολογία Υλικών. ζ) Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ( ο ένας μόνο για το χειμερινό εξάμηνο) για τα μαθήματα ΣΑΕ, Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρικές Μηχανές Πλοίων και Ηλεκτρονικά. η) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεποικινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π) και ελλείψει αυτών κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001(για το εαρινό εξάμηνο) για το μάθημα Πληροφορικής. 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας Α ή Β Τάξεως Ε.Ν και ελλείψει αυτών Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τα μαθήματα Τεχνουργεία Εργαστήρια, Ασκήσεις Τεχνουργείου Μηχανοστασίου. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων α) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕΙ για τα μαθήματα: Τεχνουργεία Εργαστήρια, Εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Ασκήσεις Τεχνουργείου Μηχανοστασίου. β) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π) και ελλείψει αυτών κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 για το μάθημα εργαστηριακό μάθημα Πληροφορικής-Η/Υ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής :Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΧΙΟΥ στο τηλέφωνο και Αρμόδια η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Σχολής κ. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ Βιργινία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: : Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητκού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 20/08/2014, ημέρα Τετάρτη. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 26 Ταχ. Κώδικας 8

9 82100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωβδ4οπ-α05/document Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου: Πρόσληψη 2 ατόμων Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» που εδρεύει στη Ζάκυνθο. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ψυχολόγων 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ψυχολόγων 1 Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, T.K ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας. Πέττα-Μπίκα Βενεράντας (τηλ. επικοινωνίας: ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 29/7/2014 έως και 8/8/2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ω9ναοκξε-β1ψ/document Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθενται να προσλάβουν για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, σύμφωνα με, τις διατάξεις του π.δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 9

10 2026/1992 (ΦΕΚ Α 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και το εγκριτικό σήμα με Ω.Π: /07-14 Ι) ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α τάξης Ε.Ν Έναν (01) Πλοίαρχο Α τάξης Ε.Ν με διετή εμπειρία σε ποντοπόρα πλοία και ελλείψει Πτυχιούχο Ναυτιλιακών Σπουδών για το μάθημα Οικονομική Εκμετάλευση Πλοίου (ΟΕΠ). Έναν (01) Μαθηματικό ή φυσικό ΑΕΙ με ειδίκευση στην Μετεωρολογία. Εναν (01) Ιατρό. Εναν (01) Κοινωνιολόγο πτυχιούχο ΑΕΙ για μέρος του ΔΟΕ (18 ώρες) στους Πλοιάρχους Α τάξης και για τη Διαχείριση Πλήθους Κρίσης. Εναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Τεχνολογίας Η/Υ (για τα ειδικά σχολεία BRMBMS- ECDIS). Εναν (01) Πτυχιούχο ΤΕΙ Πληροφορικής (για τα ειδικά σχολεία BRM-BMS-ECDIS- ARPA). ΙΙ) ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Μέχρι δύο (02) Μηχανικοί Α τάξης Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα εγκρίνεται η κάλυψη των θέσεων απο Μηχ/γους - Μηχ/κους ή Ναυπηγούς Μηχ/γους - Μηχ/κους. Εναν (01) Μηχανικό Α τάξης Ε.Ν. για τον προσομοιωτή μηχανοστασίου, με πρακτική εμπειρία σε προσομοιωτή. Εναν (01) Πληροφορικής Ειδικότητας Πληροφορικής και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχοι κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική. Mέχρι τέσσερις (04) Μηχ/γοι Μηχ-κοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. ΙΙΙ) ΚΟΙΝΟΙ ΓΙΑ ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Εναν (01) Νομικό Εναν (01) Αγγλικής Φιλογογίας Εναν (01) Μηχανικό Α τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, εγκρίνεται η κάλυψη της θέσης απο Μηχ/γο Μηχ/κό ή Ναυπηγό Μηχ/γο Μηχ/κό Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τα ΚΕΣΕΝ/Π -Μ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: & 10

11 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ " του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ήτοι από Τρίτη 29/07/2014 μέχρι και την Δευτέρα 18/08/2014, να υποβάλλουν ή αποστείλουν " ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS (κατά περίπτωση) στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ Πλοιάρχων-Μηχανικών (Φλέμιγκ 43, Αγ. I. Ρέντη), αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ,π. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS). Σημειώνεται ότι για τις ειδικότητες που αφορούν και το ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων και το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ΚΕΣΕΝ/Μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ω8ρυοπ-δημ/document ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών Το ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 10/1986,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, και με το ΩΠ:231445/ εγκριτικό σήμα ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2Ο ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής : Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α τάξης Ε.Ν., με πτυχίο REO B. Αντικείμενα διδασκαλίας: Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας Επίγειες Επικοινωνίες Δορυφορικές Επικοινωνίες Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις Εισαγωγή στις Ραδιοεπικοινωνίες Πυξίδες Αυτόματα Πηδάλια 11

12 Δρομόμετρα Βυθόμετρα Ραντάρ Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τo ΚΕΣΕΝ/ΡΗ -ΡΕ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210/ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ " του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ήτοι μέχρι και την 18/08/2014, να υποβάλλουν ή αποστείλουν "ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS" στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ ΡΗ-ΡΕ (Παραλία Ασπροπύργου Ταχ. Κώδικας 19300) αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ,π. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS). Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία του Πειραιά. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωχτηοπ-πθη/document Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: Πρόσληψη διδασκόντων Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, προκειμένου να διδάξουν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά τα παρακάτω μαθήματα: 1. Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (εαρινό εξάμηνο) 2. Σχολική Παιδαγωγική (εαρινό εξάμηνο) 3. Αγγλική Γλώσσα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) 12

13 Οι διδάσκοντες θα προσληφθούν, εφόσον υπάρχουν πιστώσεις, με σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη διδάσκοντα με σύμβαση σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η σχετική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο. Για τη διδασκαλία της αγγλικής αρκεί μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτική εμπειρία. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο , καθώς και στο fax Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας το αργότερο ως την Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/βνζγ46ψζυ1-25θ/document Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σύμβαση Μίσθωση Έργου για 1 άτομο Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Ανάδειξη και ενεργοποίηση του ρόλου των κέντρων υγείας στις τοπικές κοινωνίες», της πράξης ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Συντ. Καθηγητή Επαμεινώνδα Πανά, που υλοποιείται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα έως 12 μηνών, άμεσης έναρξης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή συστήματος Προϋπολογισμός: έως ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα: 1. Πτυχίο Φαρμακευτικής. 2. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας 3. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα. 4. Πρωτοβουλίες, ανάληψη ευθυνών και αποτελεσματικότητα. Επιθυμητά προσόντα: 13

14 1. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών στην αγορά φαρμάκων σε φαρμακείο ή και σε φαρμακευτική εταιρεία. 2. Σχετικές δημοσιεύσεις Ευρεσιτεχνίες. Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, έως την Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16.00, είτε στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 1ος όροφος, 11251, Αθήνα, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Διευκρινίζεται ότι το διάστημα 01/08/ /08/2014 ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνα Καγιάρα, Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/694α469β4μ-χ5χ/document Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΣΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΝ ΗΠΕΙΡΤΙΚΝ ΠΡΟΪΟΝΤΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λέκτορας Μπαδέκα Αναστασία), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ », το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/ για το παρακάτω έργο: «ΠΡΟΣΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΑΡΝ ΟΞΕΝ ΜΕ GC-MS ΚΑΙ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΙΝ ΜΕ HPLC» Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης1 στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει 14

15 τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο της Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ , το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 συνεργατών Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:«cogita: Corporate Social and Environmental Responsibility through Public Policy» που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, 2 (δύο) συνεργατών στην κατηγορία Junior Technician. Το φυσικό αντικείμενο συνίσταται στα εξής: Στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων Διοργάνωση και επικοινωνία εκδήλωσης για την ΕΚΕ Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 2.5 μήνες Προϋπολογισμός (και για τους δύο συνεργάτες): έως ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Μάρκετινγκ ή στην Επικοινωνία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας που να πιστοποιείται από την απόκτηση διπλώματος Proficiency ή από την αποφοίτηση από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου Επιθυμητά προσόντα: Γνώση λογισμικού ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων Ερευνητική εμπειρία σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α ) συνοδευόμενες από 15

16 βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι την Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 16:00. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα 01/08/ /08/2014 ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:«cogita: Corporate Social and Environmental Responsibility through Public Policy» Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνα Καγιάρα, Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωγ8σ469β4μ-ρν2/document Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πλήρωση θέσης Καθηγητή. Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσεων Καθηγητών: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας ) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία :Διευρεύνηση της συμπεριφοράς γεωλογικών σχηματισμών με πειραματικές μεθόδους και αριθμητική προσομοίωση» Η προκηρύξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 815/ τ. Γ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου Το πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 28 Ιουλίου έως και 14 Αυγούστου σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στην συνεδρίαση της αριθμ. 2888/ Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του παραπάνω Τμημάτος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. 16

17 Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, μετά τις με αριθ. 5/ & 6/ αποφάσεις της Συγκλήτου, προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού έργου (διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων), ερευνητικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου στα Τμήματα των Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) & Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τε.Γ.) για το ακαδημαϊκό έτος , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα 1.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.10/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : Τεχνολογία Υλικού (Hardware) και επικοινωνιών. Ηλεκτρονική και Αυτοματισμοί. Ηλεκτρικά Κυκλώματα και εγκαταστάσεις. Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και εφαρμογές. 2.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.12/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : Χημικές διεργασίες και διαχείριση αποβλήτων Ρευστοθερμικές διεργασίες και εφαρμογές Προγραμματισμός Η/Υ σε Εφαρμογές Μηχανικών Τεχνολογία Υλικών, ποιοτικός έλεγχος και μηχανική συμπεριφορά υλικών Μηχανουργικές διεργασίες Στοιχεία Μηχανών και Τριβολογία Μηχανολογικό Σχέδιο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Φωτοβολταικά Συστήματα 3.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.17/

18 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : Υδραυλική &Υδραυλικά έργα. Γεωτεχνική Μηχανική. Τοπογραφία, Οδοποιία &Μεταφορές Οργάνωση Εργοταξίου Αντοχή Υλικών Οπλισμένο Σκυρόδεμα-Γεφυροποιία. Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Προγραμματισμός Η/Υ& Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού. Αρχιτεκτονική Σύνθεση Σχεδίαση με Η/Υ Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων. 4.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. με έδρα την ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εθνική Οδός Αντιρρίου Ιωαννίνων Αντίρριο. Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.16/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : Τεχνολογίες Υλικού ΚΩΔ: ΤΥ01 Τεχνολογίες Δικτύων ΚΩΔ:ΤΔ01, ΤΔ02, ΤΔ03 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΚΩΔ: ΤΣ01, ΤΣ02 Ασύρματες Επικοινωνίες ΚΩΔ: AE01 Τεχνολογίες Λογισμικού ΚΩΔ: ΤΛ01, ΤΛ02. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα 1.ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Κοσμητείας Σ.Ε.Υ.Π.με αρ. 26/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Νοσηλευτική Παθολογική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Χειρουργική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Κοινοτική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Βασική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Παιδιατρική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 2.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Κοσμητείας Σ.Ε.Υ.Π με αρ. 26/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Λογοπαθολογία: Αναπτυξιακές Διαταραχές Προφορικού και Γραπτού Λόγου Ψυχολογία:Γνωστική Νευροψυχολογία Ειδικότητα Λογοπαθολόγου:Κλινική Αποκατάσταση Ειδικότητα Λογοθεραπευτή :Διαταραχές Ομιλίας Ειδικότητα Λογοθεραπευτή :Νευροεπιστήμες Διαταραχών Επικοινωνίας 18

19 Ειδικότητα Λογοθεραπευτή :Κλινική Λογοθεραπεία Ειδικότητα Λογοθεραπευτή :Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας. 3.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Κοσμητείας Σ.Ε.Υ.Π με αρ. 26/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Κοινωνικού Λειτουργού Νηπιαγωγού εξειδικευμένου με την εμπειρία στην προσχολική αγωγή. Η σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο αντικαθιστά ΜΔΕ. Κοινωνικού Λειτουργού εξειδικευμένου και με εμπειρία στην προσχολική αγωγή. Η σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο αντικαθιστά ΜΔΕ. Κλινική Ψυχολογία. 4.ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με έδρα το ΑΙΓΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ψαρών 6, 25100, Αίγιο Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Κοσμητείας Σ.Ε.Υ.Π με αρ. 26/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του πόνου. Φυσικοθεραπεία σε μεταβολικά νοσήματα και ειδικές κατηγορίες ασθενών Φυσικοθεραπέια με φυσικά μέσα και αποκατάσταση ιδιοδεκτικότητας. Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Παθήσεων Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση Καρδιοαναπνευστικών Παθήσεων Φυσικοθεραπεία με κλινική και διδακτική εμπειρία 5.ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ με έδρα το ΑΙΓΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ψαρών 6,25100,Αίγιο Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Κοσμητείας Σ.Ε.Υ.Π με αρ. 26/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Οπτική και Οπτομετρία Με ΜΔΕ στην Πληροφορική Επιστημών Υγείας Οπτική και Οπτομετρία με κλινική και διδακτική εμπειρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με έδρα το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Κτίρια Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανία 1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Κτίρια Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανία Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ.12/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : 19

20 Κοινωνική Οικονομία και Συνεταιρισμοί Οικονομικά Μαθηματικά. Προγραμματισμός Η/Υ Πληροφοριακά Συστήματα /Ανάλυση και Σχεδίαση. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πολυμέσα /Ασφάλεια ΠΣ Έμπειρα Συστήματα Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Μαθηματικά /Στατιστική Μαθηματικά/Στατιστική. 2.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ με έδρα το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Κτίρια Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανία Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Κοσμητείας Σ.Δ.Ο. με αρ.24/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : Αγγλική Φιλολογία Διοίκηση Διοίκηση ή Οικονομία Λογιστική Λογιστική ή Χρηματοοικονομική Μαθηματικά Μάρκετινγκ Νομική Νομική ή Διοίκηση Οικονομία Οικονομία ή Διοίκηση ή Νομική Πληροφορική Πληροφορική ή Λογιστική Στατιστική Χρηματοοικονομική Χρηματοοικονομική ή Οικονομία Χρηματοοικονομική ή Στατιστική 3.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα την ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρα Γραμματεία Τμήματος: Τηλ Απόφαση Κοσμητείας Σ.Δ.Ο. με αρ.24/ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : Διοίκηση Διαχείριση Λειτουργιών & Διαδικασιών. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Στατιστική Χρηματοοικονομική Επιστήμη Προγραμματισμός Η/Υ 20

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.0.204 Αριθμ. Πρωτ. : 70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα