ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4/2011 Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2) τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 104 & 102 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7 6 10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3) Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλο Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 γικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, απ τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 4) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 5) Τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Προγράμμα Καλλι κράτης». 6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Τρικ καίων σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κα τηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: 1 Πλεξίδας Αλέξανδρος Αχιλλεύς ΠΕ1/Διοικητικών 2 Σκρέκα Πολυτίμη Βασίλειος ΠΕ1/Διοικητικών 3 Τσιούτσια Μαρία Μιχαήλ ΠΕ1/Διοικητικών 4 Χαρίσης Γεώργιος Αθανάσιος ΠΕ1/Διοικητικών 5 Καλούσιος Απόστολος Χρήστος ΠΕ1/Διοικητικών (Κοινωνιολόγος) 6 Οικονόμου Αγγελική Στέργιος ΠΕ1/Διοικητικών (Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) 7 Παπακώστα Καλλιόπη Ευάγγελος ΠΕ1/Διοικητικών/ Νομικής 8 Γκουγκουρά Αικατερίνη Σωτήριος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 9 Μπάτζιου Γραμματή Αργύριος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 10 Σταμούλης Κωνσταντίνος Νικόλαος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 11 Τσιορλίδα Βασιλική Μενέλαος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 12 Χολιάρα Αναστασίου Μαρία Νικόλαος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 13 Βαϊοπούλου Γεωργία Ευάγγελος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 14 Βλάχου Μαρία Κωνσταντίνος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 15 Ρούση Κωνσταντινιά Γρηγόριος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 16 Χαρχαντή Μαρία Ευθύμιος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 17 Ψύχου Ελένη Χρήστος ΠΕ1/Διοικητικών (Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σπουδών) 18 Παπαευθυμίου Βασίλειος Ιωάννης ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 19 Οικονόμου Περικλής Γεώργιος ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 20 Τουρτούνη Χειράκη Άννα Ευάγγελος ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 21 Τσέλιου Ελένη Ιωάννης ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 22 Μπάκος Αθανάσιος Ευθύμιος ΠΕ/Οικονομολόγων

2 3556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23 Καλογράνας Νικόλαος Βασίλειος ΠΕ/Διοικητικών/Οικονονικών Ειδικότητας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 24 Ντάκου Βαρβάρα Απόστολος ΠΕ/Διοικητικού Οικονομικού (Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης) 25 Ευθυμίου Παναγιώτα Κωνσταντίνος ΠΕ11/Πληροφορικής 26 Μίχος Χρήστος Ευθύμιος ΠΕ11/Πληροφορικής 27 Τόλη Αλεξάνδρα Κωνσταντίνος ΠΕ/ Κοινωνικών Λειτουργών 28 Τσιουβάς Νικόλαος Σωτήριος ΠΕ/ Κοινωνικών Λειτουργών 29 Μαυροματίδου Μαρία Γεώργιος ΠΕ/ Ψυχολόγων 30 Κοντογιάννη Ευαγγελία Αθανάσιος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 31 Κωφού Γεωργία Νικόλαος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 32 Λιάκα Ευθυμία Γεώργιος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 33 Τσιτσιμπίκου Αικατερίνη Χρήστος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 34 Μπαλαμίτσα Μαρία Ηλίας ΠΕ/ (Ένστολο Προσωπικό) 35 Βασιλικός Χαρίλαος Βασίλειος ΠΕ9/Γεωπόνων 36 Καμπίτση Μαριάνθη Νικόλαος ΠΕ9/Γεωπόνων 37 Μοσχοπούλου Μαρία Χρυσόστομος ΠΕ9/Γεωπόνων 38 Ντότα Μαρία Κωνσταντίνος ΠΕ9/Γεωπόνων 39 Παπαδόπουλος Γεώργιος Βασίλειος ΠΕ9/Γεωπόνων 40 Ράπτη Μαγδαληνή Βασίλειος ΠΕ9/Γεωπόνων 41 Τσαλκιζόγκλου Μαρία Ιωάννης ΠΕ9/Γεωπόνων 42 Παπαδούλη Αικατερίνη Φώτιος ΠΕ14/Δασολόγων 43 Μπότας Ευάγγελος Στέφανος ΠΕ/Γεωτεχνικών Γεωλόγων 44 Γεωργούλας Ηλίας Νικόλαος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 45 Γιαννούλα Ευαγγελία Αχιλλεύς ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 46 Κωστόπουλος Αθανάσιος Χρήστος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 47 Κωτή Αφροδίτη Γεώργιος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 48 Ντέρη Δήμητρα Σωτήριος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 49 Παπαευθυμίου Αναστασία Πελοπίδας ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 50 Ρίτσα Όλγα Σωτήριος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 51 Σαργιώτη Θεοδώρα Κωνσταντίνος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 52 Σιούγας Γεώργιος Σωτήριος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 53 Σπανός Θωμάς Λάμπρος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 54 Χύτας Γεώργιος Αχιλλέας ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 55 Σαβουλίδης Ηλίας Χριστόφορος ΠΕ/ Πολιτκών Μηχανικών 56 Καλαμποκίνης Αδάμ Γεώργιος ΠΕ/ Πολιτκών Μηχανικών 57 Παρασκενιώτη Γεωργία Λάζαρος ΠΕ/Μηχανικών 58 Μιχαλίτση Βασιλική Γεώργιος ΠΕ/Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 59 Μπελετσιώτη Βάϊα Ευάγγελος ΠΕ/Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 60 Γιαννούσης Γεώργιος Βασίλειος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 61 Καρανάσιου Ασπασία Αθανάσιος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 62 Μπουζούρας Χαρίλαος Αντώνιος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 63 Παπαδογιάννη Ιωάννα Μιχαήλ ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 64 Σιώμος Κωνσταντίνος Θωμάς ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 65 Ταταέτης Αθανάσιος Κωνσταντίνος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 66 Τσαπάλα Φανή Βασίλειος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 67 Παιδής Στέφανος Κωνσταντίνος ΠΕ/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 68 Αλευράς Απόστολος Αθανάσιος ΠΕ5/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 69 Μουστακίδης Αντώνιος Μόσχος ΠΕ5/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 70 Βόκα Βασιλική Δημήτριος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 71 Μπαλαμίτσας Βασίλειος Στέφανος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πισκόια Ζωή Κωνσταντίνος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 73 Πλιάτσικα Ξένια Μαρία Νικόλαος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 74 Πουλιανίτης Βασίλειος Δημήτριος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 75 Τζάνη Αναστασία Δημήτριος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 76 Τζέλη Ευαγγελία Αχιλλέας ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 77 Μάντζαρη Παναγιώτα Αριστοτέλης ΠΕ6/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 78 Τάσιος Αναστάσιος Κωνσταντίνος ΠΕ/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 79 Μπαρούτας Ηλίας Κωνσταντίνος ΠΕ/Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών 80 Αρσένη Σπυριδούλα Χρήστος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 81 Ζιώγα Ιωάννα Περικλή ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 82 Κατσάρου Ελένη Στέφανος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 83 Κολοβού Χριστίνα Ηλίας ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 84 Μπέλλου Ελένη Αθανάσιος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 85 Μπίλα Φωτεινή Δημήτριος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 86 Νάκος Κωνσταντίνος Ιωάννης ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 87 Παλιούρα Χριστίνα Απόστολος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 88 Πούλιου Παρασκευή Χαράλαμπος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 89 Σακκά Ειρήνη Αχιλλεύς ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 90 Σέρμπη Λαμπρινή Θεόδωρος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 91 Τριανταφύλλου Αργυρή Ηλίας ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 92 Τσιάτσιου Άννα Ευάγγελος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 93 Τσιγάρα Αικατερίνη Ευάγγελος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 94 Χούτου Ελισάβετ Ηλίας ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 95 Ευστρατιάδης Γεώργιος Ελευθέριος ΤΕ22/Διεύθυνσης Μονάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 96 Τζιμόπουλος Παναγιώτης Παύλος ΤΕ22/Διεύθυνσης Μονάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 97 Γκούμπλια Βασιλική Απόστολος ΤΕ17/Διοικητικού Λογιστικού 98 Κυριακούλη Περσεφόνη Γεώργιος ΤΕ17/Διοικητικού Λογιστικού 99 Μαντά Ευαγγελή Περικλής ΤΕ17/Διοικητικού Λογιστικού 100 Σίμου Παπαστεργίου Ελένη Δημήτριος ΤΕ/Διοικητικού Λογιστικού 101 Χριστοφοράκη Μαρία Μιχαήλ ΤΕ/Κοινωνικών Λειτουργών 102 Ζαλαβρά Βασιλική Στέφανος ΤΕ/Μαιών 103 Βασιλείου Ιωάννης Θεμιστοκλής ΤΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 104 Καλαντζή Χριστίνα Σωτήριος ΤΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 105 Κοντονάσιου Καλογρηά Παρασκευή Δημήτριος ΤΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 106 Δημητρίου Στέφανος Δημήτριος ΤΕ/Μηχανικών 107 Κατσίμπας Στέργιος Θεόδωρος ΤΕ/Μηχανικών 108 Μπουροκώστα Βίτσα Βάϊα ΤΕ/Μηχανικών 109 Πουλιανίτου Ελισάβετ Δημήτριος ΤΕ/Μηχανικών 110 Τσιάρας Αθανάσιος Ιωάννης ΤΕ/Μηχανικών 111 Αλμπάνη Μαρία Ελένη Εμμανουήλ ΤΕ/Μηχανικών Οικονομικού 112 Σιακαβάρας Θεόδωρος Κωνσταντίνου ΤΕ/Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών 113 Γαρδίκα Ευαγγελία Θεόδωρος ΤΕ3/Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής 114 Τσουρλή Κωνσταντινιά Κωνσταντίνος ΤΕ3/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 115 Αρτοπούλου Μαργαρίτα Κυριάκος ΤΕ3/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (Έργων Υποδομής) 116 Τσιγαρίδα Ανδριανή Βασίλειος ΤΕ3/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (Έργων Υποδομής) 117 Κόρδας Βασίλειος Νικόλαος ΤΕ4/Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 118 Κούτρα Ιωάννα Δημήτριος ΤΕ/Τεχνολόγων Μηχανικων Δομικών Έργων 119 Χελιδώνης Σωτήριος Χρήστος ΤΕ13/Τεχνολόγων Γεωπόνων 120 Μαχιά Κουτσονικόλα Ευαγγελία Κωνσταντίνου ΤΕ/Τεχνολόγων Γεωπονίας 121 Αζναουρίδης Σωτήριος Γεώργιος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 122 Γρηγορίου Σπύρος Σωτήριος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ)

4 3558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 123 Καρανίκας Σπυρίδων Ιωάννης ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 124 Κωνσταντέλος Ηλίας Θεοφάνης ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 125 Παλλαντζάς Απόστολος Δημήτριος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 126 Παρλαπάνης Νικόλαος Λάζαρος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 127 Τρίγκας Απόστολος Απόστολος ΤΕ/Μηχανοστασιαρχών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 128 Βίτσας Ιωάννης Δημήτριος ΤΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 129 Μόσχοβου Αικατερίνη Γεώργιος ΤΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 130 Οικονόμου Μαρία Αθανάσιος ΤΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 131 Αλεξίου Ευθυμία Γρηγόριος ΔΕ1/Διοικητικών 132 Αλεστάς Αριστοτέλης Απόστολος ΔΕ1/Διοικητικών 133 Αναστασίου Λιακατή Ελισσάβετ Απόστολος ΔΕ1/Διοικητικών 134 Αντωνοπούλου Ζωή Ευάγγελος ΔΕ1/Διοικητικών 135 Βαβίτσας Ιωάννης Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 136 Βάγια Ψωφάκη Παρασκευή Ιωάννης ΔΕ1/Διοικητικών 137 Βλάχος Ευθύμιος Βάϊος ΔΕ1/Διοικητικών 138 Γιαννακού Σπυριδούλα Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 139 Γεωργίου Σταυρούλα Αθανάσιος ΔΕ1/Διοικητικών 140 Γκέκα Ελισάβετ Ιωάννης ΔΕ1/Διοικητικών 141 Γκοβίνα Ελένη Αλκιβιάδης ΔΕ1/Διοικητικών 142 Δανιήλ Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 143 Δελλαπόρτα Πατήλα Γεωργία Φίλλιπος ΔΕ1/Διοικητικών 144 Εξάρχου Μαρίκα Χρυσόστομος ΔΕ1/Διοικητικών 145 Ζάχος Ευάγγελος Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 146 Καραβασίλης Νικόλαος Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 147 Καραφέρη Ελένη Στέφανος ΔΕ1/Διοικητικών 148 Κόκκαλης Νικόλαος Θωμάς ΔΕ1/Διοικητικών 149 Κράλλη Ευαγγελία Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 150 Κώτσιος Αχιλλέας Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 151 Λάμπρος Νικήτας Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 152 Λώλη Παρασκευή Ευθύμιος ΔΕ1/Διοικητικών 153 Μαϊμανάκου Μαρία Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών Παπαδημητρίου 154 Μητσιάδη Σαργιώτη Θεοδώρα Νικόλαος ΔΕ1/Διοικητικών 155 Μουτσικόπουλος Απόστολος Σπυρίδων ΔΕ1/Διοικητικών 156 Μπακάλης Αθανάσιος Βάϊος ΔΕ1/Διοικητικών 157 Μπαταγέγας Νικόλαος Σωτήριος ΔΕ1/Διοικητικών 158 Μπριάζης Ευρυπίδης Ευρυπίδης ΔΕ1/Διοικητικών 159 Ντόκα Ευθαλία Βησσαρίων ΔΕ1/Διοικητικών 160 Ντόκα Παπαχρήστου Σοφία Πέτρος ΔΕ1/Διοικητικών 161 Πάνου Τσέλιου Ελένη Ευάγγελος ΔΕ1/Διοικητικών 162 Παπαδημητρίου Παναγιώτης Αντώνιος ΔΕ1/Διοικητικών 163 Παπαστεργίου Λεμονή Φεβρωνία Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 164 Πλατής Παπαντάλιας Γρηγόριος Θωμάς ΔΕ1/Διοικητικών 165 Σακελλαρίου Χρήστος Ευάγγελος ΔΕ1/Διοικητικών 166 Σαλταγιάννη Ελένη Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 167 Σίττας Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 168 Σπυρόπουλος Βάϊος Νικόλαος ΔΕ1/Διοικητικών 169 Σπυρόπουλος Χρήστος Αθανάσιος ΔΕ1/Διοικητικών 170 Τζίκας Χρήστος Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 171 Τσιβίκης Αχιλλεύς Αντώνιος ΔΕ1/Διοικητικών 172 Τσίμπα Λεμονή Παρασκευή Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 173 Φαφούλιας Ιωάννης Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 174 Φώτη Μπουρνάζου Ευαγγελία Αθανάσιος ΔΕ1/Διοικητικών 175 Χαχάμης Γεώργιος Βασίλειος ΔΕ/Διοικητικών 176 Δρόσου Ευαγγελία Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων 177 Βλάχος Σωτήριος Βάϊος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ιακωβάκης Χρήστος Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 179 Ιωάννου Αναστασία Σπυρίδων ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 180 Καραγεώργος Σωτήριος Ευθύμιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 181 Κωστούλα Αργυρώ Χρήστος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 182 Μάκκα Παππά Ελένη Δημήτριος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 183 Μαντζαβέλας Χρήστος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 184 Μπάτζιου Ιωάννα Ευθύμιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 185 Μπουλογεώργου Κοθρά Ελένη Δημήριος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 186 Παντένα Αγγέλη Ευαγγελία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 187 Παπαϊωάννου Χριστίνα Ευθύμιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 188 Στραγάλης Δημήτριος Πέτρος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 189 Στέργιου Δήμητρα Ευάγγελος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 190 Τσαούσης Σωτήριος Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 191 Φάλιας Κωνσταντίνος Αλέξανδρος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 192 Χαλιμούρδα Βασιλική Χήστος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 193 Χρηστάκου Στάθη Ευρυδίκη Λεωνίδας ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 194 Δεληλίγκας Χαράλαμπος Δημήτριος ΔΕ/Βοηθητικού Προσωπικού 195 Τσιάκαλου Ελένη Αθανάσιος ΔΕ/Νοσηλευτική 196 Κόγιου Μαρία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 197 Μόκκα Μαρία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 198 Παπαευθυμίου Ευθύμιος Μιχαήλ ΔΕ5/Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) 199 Τζιουβάρας Ηλίας Ιωάννης ΔΕ5/Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) 200 Αλεστά Ελένη Βασίλειος ΔΕ14/Ελεκτών Εσόδων Εξόδων ΟΤΑ 201 Γκιζλή Γιαννούλα Αριστείδης ΔΕ15/Εισπρακτότων ΟΤΑ 202 Γκούμας Αχιλλέας Φίλλιπος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 203 Λέφα Δήμητρα Βασίλειος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 204 Μπούρα Άννα Νικόλαος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 205 Παπαβασιλείου Ευαγγελία Αντώνιος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 206 Τσίνα Αικατερίνη Ιωάννης ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 207 Ματιάκη Παναγιώτα Ιωάννης ΔΕ/Προσωπικού Η/Υ 208 Αναστασίου Γεράσιμος Αθανάσιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 209 Γούλας Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 210 Γραββάνη Αχλαΐα Δημήτριος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 211 Γώγουλος Κωνσταντίνος Σωκράτης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 212 Δούκας Βασίλειος Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 213 Καλμποκίνης Στυλιανός Νικόλαος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 214 Καραγεώργος Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 215 Καρανάνας Παναγιώτης Θωμάς ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 216 Κατσόγιαννος Κλεομένης Νεκτάριος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 217 Κοντονάσιος Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 218 Κωστούλας Γεώργιος Νικόλαος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 219 Λάλος Σωτήριος Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 220 Λεμπεντσιώτου Γεωργία Κωνσταντίνος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της

6 3560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 221 Λέφας Γεώργιος Παναγιώτης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 222 Λουκάς Παύλος Βασίλειος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 223 Μπρέντας Νικόλαος Σεραφείμ ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 224 Ναχμίας Μανώλης Μεναχέμ ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 225 Παρασκευαΐδου Ανδρονίκη Ευστράτιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 226 Ρακοβίτης Βασίλειος Χρήστος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 227 Ράτζας Ιωάννης Αριστείδης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 228 Ρόμπας Κωνσταντίνος Απόστολος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 229 Σιούλας Ιωάννης Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 230 Στράτος Κωνσταντίνος Αχιλλέας ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 231 Φασούλας Σωτήριος Κωνσταντίνος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 232 Αναστασόπουλος Οδυσσέας Βασίλειος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 233 Γκάμας Δημήτριος Κυριάκος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 234 Κοτούμπας Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 235 Κουτσιανάς Γεώργιος Χριστόφορος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 236 Μπέκας Βασίλειος Κωνσταντίνος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 237 Παππάς Ευθύμιος Γεώργιος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 238 Τζιάννης Αθανάσιος Λεωνίδας ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 239 Καλόγηρος Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 240 Καραγεώργος Απόστολος Χριστόφορος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 241 Κατσαντώνης Ευάγγελος Δημήτριος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 242 Μπέης Νικόλαος Μιχαήλ ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 243 Παπαθανασίου Σπυρίδων Σωτήριος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 244 Σουλιώτης Νικόλαος Αναστάσιος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 245 Τσίκας Σωτήριος Απόστολος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 246 Χήρας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 247 Μιχαήλ Κωνσταντίνος Ευστάθιος ΔΕ27/Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 248 Ζησόπουλος Δημήτριος Κωνσταντίνος ΔΕ28/Χειριστών 249 Καφφές Αθανάσιος Νικόλαος ΔΕ28/Χειριστών 250 Σαπουνάς Αχιλλέας Απόστολος ΔΕ28/Χειριστών 251 Τσιρέπας Στέφανος Σόλων ΔΕ28/Χειριστών 252 Χιώτης Κωνστατίνος Στέφανος ΔΕ28/Χειριστών Μηχανημάτων 253 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Ηλίας ΔΕ29/Οδηγών 254 Αντωνιάδης Αθανάσιος Δημήτριος ΔΕ29/Οδηγών 255 Βασιλείου Ευάγγελος Ιωάννης ΔΕ29/Οδηγών 256 Γκαγκαστάθης Ιωάννης Αθανάσιος ΔΕ29/Οδηγών 257 Γκούμας Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ29/Οδηγών 258 Δουλόπουλος Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ29/Οδηγών 259 Καρατζάς Σωτήριος Γεώργιος ΔΕ29/Οδηγών 260 Λίτσιος Γεώργιος Θεόδωρος ΔΕ29/Οδηγών 261 Μεγαρχιώτης Δημήτριος Στέργιος ΔΕ29/Οδηγών 262 Μεσιακάρης Ευάγγελος Κωνσταντίνος ΔΕ29/Οδηγών 263 Μεσιακάρης Παναγιώτης Βασίλειος ΔΕ29/Οδηγών 264 Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος Νικόλαος ΔΕ29/Οδηγών 265 Τζουρτζιώτης Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ29/Οδηγών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τίγκας Κωνσταντίνος Αλέξανδρος ΔΕ29/Οδηγών 267 Τσιαφίτσας Αχιλλέας Βάϊος ΔΕ29/Οδηγών 268 Τσιούνης Βασίλειος Ευάγγελος ΔΕ29/Οδηγών 269 Τύμπας Γεώργιος Βασίλειος ΔΕ29/Οδηγών 270 Φαφούλιας Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ29/Οδηγών 271 Φαφούλιας Μιχαήλ Γεώργιος ΔΕ29/Οδηγών 272 Γιαννάκος Κωνσταντίνος Χρήστος ΔΕ30/Τεχνιτών 273 Γκατζής Τέλιος Κωνσταντίνος ΔΕ30/Τεχνιτών 274 Γκουτζιαμάνης Νικόλαος Βησσαρίων ΔΕ30/Τεχνιτών 275 Γκατζιώνας Δημήτριος Χαράλαμπος ΔΕ30/Τεχνιτών 276 Γκουγκουστάμος Ζήσης Νικόλαος ΔΕ30/Τεχνιτών 277 Γρηγοριάδης Δημήτριος Ηλίας ΔΕ30/Τεχνιτών 278 Καλιακούδας Χαράλαμπος Γεώργιος ΔΕ30/Τεχνιτών 279 Καλόγηρος Ελευθέριος Βασίλειος ΔΕ30/Τεχνιτών 280 Κανάτας Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 281 Καραγιώργος Νικόλαος Ιωάννης ΔΕ30/Τεχνιτών 282 Καραΐσκος Σωτήριος Παναγιώτης ΔΕ30/Τεχνιτών 283 Κουνάβας Σπυρίδων Νικόλαος ΔΕ30/Τεχνιτών 284 Κριμπογιάννης Βασίλειος Γαβριήλ ΔΕ30/Τεχνιτών 285 Μητρούσιας Βασίλειος Αριστείδης ΔΕ30/Τεχνιτών 286 Μίχος Παναγιώτης Ελευθέριος ΔΕ30/Τεχνιτών 287 Μπέφας Χρήστος Γεώργιος ΔΕ30/Τεχνιτών 288 Μπούρλιας Απόστολος Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 289 Νάστας Αθανάσιος Ευάγγελος ΔΕ30/Τεχνιτών 290 Παπαγεωργίου Γεώργιος Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 291 Παρδάλης Δημοσθένης Ευθύμιος ΔΕ30/Τεχνιτών 292 Σακελλάρης Σωκράτης Ηλίας ΔΕ30/Τεχνιτών 293 Στασαρέκος Κωνσταντίνος Χριστόδουλος ΔΕ30/Τεχνιτών 294 Στεφανάτος Νικόλαος Φραγκίσκος ΔΕ30/Τεχνιτών 295 Τραγανίτης Κυριάκος Απόστολος ΔΕ30/Τεχνιτών 296 Τσαντήλας Αριστείδης Απόστολος ΔΕ30/Τεχνιτών 297 Τσιακμάκης Γεώργιος Κωνσταντίνος ΔΕ30/Τεχνιτών 298 Χονδροκώστας Γεώργιος Απόστολος ΔΕ30/Τεχνιτών 299 Ψαρράς Αντώνιος Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 300 Δερβέναγας Γρηγόριος Σωτήριος ΔΕ/Τεχνιτών 301 Ζαχαράκης Βασίλειος Ηλίας ΔΕ/Τεχνιτών 302 Μουστάκας Σωτήριος Δημήτριος ΔΕ/Τεχνιτών 303 Πώχος Ηλίας Γεώργιος ΔΕ/Τεχνιτών 304 Βαϊου Βασίλειος Σωτήριος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 305 Βασταρούχας Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 306 Δήμος Γεώργιος Βασίλειος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 307 Καραγιώργος Ευθύμιος Χρήστος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 308 Κρομμύδας Σταύρος Φώτιος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 309 Μπραχάλας Σωτήριος Νικόλαος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 310 Πάντος Αθανάσιος Νικόλαος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 311 Πεταλάς Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 312 Τσέργας Σωτήριος Ηλίας ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 313 Χασιώτη Θεοφανία Αχιλλέας ΥΕ1/Κλητήρων Θυρωρών 314 Νικολάου Κωνσταντίνος Στέφανος ΥΕ2/Επιστατών Καθαριότητας 315 Αντωνίου Αντώνιος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 316 Βασταρούχας Γεώργιος Κωνσταντίνος ΥΕ16/Εργατών 317 Γιαννάκας Χρήστος Πέτρος ΥΕ16/Εργατών 318 Γκούτσιας Δημήτριος Ιωάννης ΥΕ16/Εργατών 319 Ζήκος Τρύφων Ιωάννης ΥΕ16/Εργατών 320 Ζήρα Τζιότζιου Ελένη Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 321 Θωμάς Αργύριος Νικόλαος ΥΕ16/Εργατών

8 3562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 322 Καλόγηρος Βασίλειος Αθανάσιος ΥΕ16/Εργατών 323 Καλογιάννης Κωνσταντίνος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 324 Καραβασίλης Νικόλαος Απόστολος ΥΕ16/Εργατών 325 Καρράς Δημήτριος Θωμάς ΥΕ16/Εργατών 326 Κερασοβίτη Κωνσταντινιά Στέφανος ΥΕ16/Εργατών 327 Κουφoγάζος Αθανάσιος Βησσαρίων ΥΕ16/Εργατών 328 Λώλης Απόστολος Χρήστος ΥΕ16/Εργατών 329 Μανίκας Απόστολος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 330 Μόσχος Ευάγγελος Στέφανος ΥΕ16/Εργατών 331 Μπαλαμώτης Βασίλειος Κωνσταντίνος ΥΕ16/Εργατών 332 Μπαλατσούκας Αναστάσιος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 333 Μπαλλάς Γρηγόριος Ανδρέας ΥΕ16/Εργατών 334 Νικολάου Χρήστος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 335 Παζαράς Δημήτριος Σωκράτης ΥΕ16/Εργατών 336 Παπακωσταντίνου Κωνσταντίνος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 337 Παππής Βάϊος Πέτρος ΥΕ16/Εργατών 338 Πολυγένης Γρηγόριος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 339 Σακαρίκος Κωνσταντίνος Αθανάσιος ΥΕ16/Εργατών 340 Σμιξιώτης Νικόλαος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 341 Στάμος Φώτιος Νικόλαος ΥΕ16/Εργατών 342 Στούμπης Βασίλειος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 343 Τζιαμαλής Θωμάς Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 344 Τίγκα Ελένη Χρυσόστομος ΥΕ16/Εργατών 345 Τσιγαρίδας Φώτιος Κωνσταντίνος ΥΕ16/Εργατών 346 Τσιουρής Ευθύμιος Δημήτριος ΥΕ16/Εργατών 347 Φιλλίπου Αχιλλέας Επαμεινώνδας ΥΕ16/Εργατών 348 Φουστανέλλας Νικόλαος Χρήστος ΥΕ16/Εργατών 349 Μπάμπας Λάμπρος Απόστολος ΥΕ16/Εργατών Καθαριότητας 350 Ραμιώτης Νικόλαος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών Καθαριότητας 351 Ανυφαντή Δήμητρα Θωμάς ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 352 Βασιλείου Ιωάννα Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 353 Γιαπαλής Ελευθέριος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 354 Γιώτα Αικατερίνη Ευάγγελος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 355 Γκέκας Παναγιώτης Σωτήριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 356 Ζουμπορλή Αργυρή Θεοφάνης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 357 Καλυβιώτης Δημήτριος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 358 Καραμέτα Βιντσέντζα Χρήστος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) Ραφαέλα 359 Κατσιακιώρη Παναγιώτα Στέργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 360 Κλάρας Κωνσταντίνος Δημοσθένης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 361 Κωτούλα Στυλιανή Αργύριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 362 Μπακατσής Δημήτριος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 363 Μπανάσιος Ευάγγελος Ευριπίδης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 364 Ντάφος Δημήτριος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 365 Ντόβα Ευαγγελή Χρήστος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 366 Οικονόμου Χαράλαμπος Ευάγγελος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 367 Πατσιαντού Αρετή Αντώνιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 368 Ρομοσιός Δημήτριος Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 369 Σέμπρος Νικόλαος Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 370 Σκόνδρας Γεώργιος Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 371 Σκυλογιάννης Χρήστος Ηλίας ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 372 Τεντολούρης Βασίλειος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 373 Τριανταφύλλου Θεόδωρος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 374 Τσιλιβίτης Παναγιώτης Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 375 Χαλιμούρδα Ιουλία Χρήστος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 376 Χασιώτης Ευάγγελος Αγαθοκλής ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δαραμάρας Χαράλαμπος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 378 Κοντογιάννη Γιαννούλα Ευθύμιος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 379 Μακρής Χρήστος Σωτήριος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 380 Μέμτσα Ιωάννα Στέφανος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 381 Νταλιάνη Βασιλική Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 382 Πελεκάνη Σιδηρούλα Θεοχάρης ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 383 Ρίζου Ευθυμία Ηλίας ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 384 Σακελλάρη Αργυρώ Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 385 Τζήμας Νικόλαος Χρήστος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 386 Σκανδάλης Πέτρος Ηλίας ΥΕ/ Επιμελητών 387 Χριστοπούλου Ευανθία Θρασύβουλος ΥΕ/ Επιμελητών 388 Παπαθανασίου Μαρία Κωνσταντίνος ΥΕ/ Προσωπικού Καθαριότητας Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Α.Χ.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 Ψωμά Αθηνά Μαρία Αστέριος ΠΕ/Διοικητικών 2 Παπαδημητρίου Μαρία Γεώργιος ΠΕ/Διοικητικών Κοινωνιολόγων 3 Κρέσσου Αρετή Κωνσταντίνος ΠΕ/Διοικητικών Κοινων. Ανθρωπ. 4 Βολόγκας Στέργιος Γεώργιος ΠΕ/Οικονομολόγων 5 Μαντάς Βασίλειος Περικλής ΠΕ/Οικονομολόγων 6 Ντάκος Σωτήριος Ιωάννης ΠΕ/Βοηθός Λογιστή 7 Παπανικολάου Φειδίας Γεώργιος ΠΕ/Πληροφορικής 8 Νταλάσης Στέφανος Πολυχρόνης ΠΕ/Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διοικητικό Προσωπικό 9 Καλογρηά Φωτεινή Αργύριος ΠΕ/Φυσικής Αγωγής 10 Αντωνιάδου Βάϊα Σταύρος ΠΕ/Φυσικός Περιβαντολλόγος 11 Γκαΐλας Πέτρος Χρήστος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 12 Ζδρένιας Χρήστος Αθανάσιος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 13 Κάλφα Σοφία Σωτήριος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 14 Λαναρά Ελένη Δημήτριος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 15 Μπράκη Ευφροσύνη Νικόλαος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών Συγκοινωνιολόγων 16 Αμπράζη Μαρία Αθανάσιος ΠΕ/Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 17 Φορτούνης Σωτήριος Χρήστος ΠΕ/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 18 Κάλφα Παρασκευή Σωτήριος ΠΕ/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 19 Κωστοπούλου Δήμητρα Κωνσταντίνος ΠΕ/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 20 Ιαταγάν Τσιάρα Γαβριέλα Νικόλαος ΠΕ/Μηχανολόγων Μηχανικών 21 Γεωργομάνος Σωτήριος Δημήτριος ΠΕ/Ε.Ε.Π. Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών 22 Μισιάκας Αθανάσιος Στέργιος ΠΕ/ Μηχανολόγων Μηχανικών 23 Μέρκατα Βασιλική Παναγιώτης ΤΕ/Διοικητικού Λογιστικού 24 Τζίκας Ευάγγελος Στέφανος ΤΕ/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 25 Γάκη Κωνσταντινιά Ιωάννης ΤΕ/Τεχνολόγων Μηχανικών Δομικών Έργων 26 Μπερσίμη Μαρία Μιχαήλ ΤΕ/Τεχνολόγων Μηχανικών Δομικών Έργων 27 Κίτσιου Ευφροσύνη Κωνσταντίνος ΤΕ/Τεχνολόγων Γεωπόνων 28 Φλιούκας Απόστολος Κωνσταντίνος ΤΕ/Τεχνολόγων Γεωπόνων 29 Βούλγαρης Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικών 30 Γάτσιου Βασιλική Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 31 Γετερίδης Στέργιος Χαράλαμπος ΔΕ/Διοικητικών (υπάλληλος Πάρκιγκ ΑμΕΑ) 32 Γιαννούλα Βικτωρία Αναθάσιος ΔΕ/Διοικητικών Στεργιανή 33 Γκούμα Ευδοκία Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 34 Γούναρης Απόστολος Αθανάσιος ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 35 Ζουμπίλη Αικατερίνη Βασίλειος ΔΕ/Διοικητικών 36 Καρακίτσιος Χρήστος Βύρωνας ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 37 Κλούφης Βασίλειος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης)

10 3564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 38 Κόγιας Γεώργιος Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 39 Κόκκια Γεωργία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικών 40 Κουκουρλή Ιωάννα Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 41 Κουτσάγιας Γεώργιος Απόστολος ΔΕ/Διοικητικών 42 Λέφας Νικόλαος Αχιλλέας ΔΕ/Διοικητικών 43 Μαγγουρίτσα Χριστίνα Σωτήριος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 44 Μακροστέργιου Ευφροσύνη Αναστάσιος ΔΕ/Διοικητικών 45 Μαραγκός Παναγιώτης Αθανάσιος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 46 Μπίζιος Ιωάννης Χρήστος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 47 Νιανόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών 48 Νταούλας Βασίλειος Αθανάσιος ΔΕ/Διοικητικών 49 Ντότα Βαΐτσα Αθανάσιος ΔΕ/Γραμματέων 50 Παπαβασιλείου Παρασκευή Χρήστος ΔΕ/Διοικητικών 51 Πλευρά Βάϊα Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικών 52 Σιμίτας Κωνσταντίνος Δημήτριος ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 53 Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος Σωκράτης ΔΕ/Διοικητικών 54 Τζιατζιάς Αθανάσιος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 55 Τσέκλημα Αθηνά Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 56 Τσέλιου Έλενα Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 57 Φαγκρίδα Ειρήνη Απόστολος ΔΕ/Διοικητικών Παρασκευή 58 Χαχάμης Παναγιώτης Στέφανος ΔΕ/Διοικητικών 59 Μπάλτου Μαρία Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων 60 Ψύχου Κλεοπάτρα Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων 61 Μαστοροδήμου Αναστασία Βασίλειος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 62 Μπούρας Νικόλαος Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 63 Καραγιώργος Στυλιανός Χρήστος ΔΕ/Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος Μουσικών Εκδηλώσεων 64 Κουνάβας Νικόλαος Θεόδωρος ΔΕ/Τεχνικός Χειριστής Κινηματογραφικών Μηχανών Προβολής 65 Αγγελάκης Γεώργιος Απόστολος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 66 Αδάμος Στέφανος Γρηγόριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 67 Αναστασίου Ελισάβετ Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 68 Θεοχάρης Ηλίας Βασίλειος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 69 Καλέτση Ζωή Νικόλαος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 70 Κόκκια Ευαγγελή Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 71 Κράλλης Γεώργιος Χαράλαμπος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 72 Κυπρίδης Αναστάσιος Χρήστος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 73 Κωνσταντίνου Παρασκευή Ιωάννης ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 74 Κωστίκας Ευάγγελος Δημήτριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 75 Λιούλιος Ευάγγελος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 76 Μαυρίκου Ευγενία Νικόλαος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 77 Μπελετσιώτη Σοφία Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 78 Ντούνα Παρασκευή Θεόδωρος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 79 Παπαγεωργίου Παύλος Δημήτριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 80 Παππά Ζωή Ευάγγελος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 81 Παταβούκας Απόστολος Ευάγγελος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 82 Πλιάτσικας Αθανάσιος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 83 Ρόγκα Γεωργία Ιωάννης ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 84 Σεφέρη Γεωργία Αθανάσιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 85 Σκανδάλης Κωνσταντίνος Σωτήριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 86 Τζαλέρας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 87 Τσάτσας Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3565 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 88 Φαλτάκα Ευεργενεία Θωμάς ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 89 Χήτα Μαρία Δημήτριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 90 Αλαφοστέργιος Κωνσταντίνος Σωτήριος ΔΕ/Οδηγών 91 Γάτσιος Νικόλαος Κωνσταντίνος ΔΕ/Οδηγών (ΑμΕΑ) 92 Γιαννάκας Γρηγόριος Στέφανος ΔΕ/Οδηγών 93 Γούκος Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ/Οδηγών 94 Ζουλιανίτης Σπυρίδων Δημήτριος ΔΕ/Οδηγών 95 Θώμος Νικόλαος Χρήστος ΔΕ/Οδηγών 96 Καμπαγιάννης Χρήστος Κωνσταντίνος ΔΕ/Οδηγών 97 Κωσταρέλλος Δημήτριος Νικόλαος ΔΕ/Οδηγών 98 Οικονόμου Γεώργιος Στέργιος ΔΕ/Οδηγών Καθαριότητας 99 Οικονόμου Παναγιώτης Γεώργιος ΔΕ/Οδηγών Καθαριότητας 100 Παπαποστόλου Δημήτριος Απόστολος ΔΕ/Οδηγών 101 Ντάσκας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 102 Παναγιωτόπουλος Θωμάς Κωνσταντίνος ΔΕ/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 103 Ζήσης Θωμάς Απόστολος ΔΕ/Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων 104 Βουτσελάς Χρήστος Νικόλαος ΔΕ/Τεχνιτών 105 Δήμος Βασίλειος Νικόλαος ΔΕ/Τεχνιτών 106 Κελεπούρης Βάϊος Βασίλειος ΔΕ/Τεχνίτης (ΑμΕΑ) 107 Μορέλας Πασχάλης Βάϊος ΔΕ/Τεχνιτων 108 Μπαρσούκης Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ/Τεχνιτων (Ηλεκτροσυγκολλητών) 109 Μπουλογεώργος Δημήτριος Χρήστος ΔΕ/Τεχνιτων (Σιδηρουργών) 110 Ράπτης Γεώργιος Αθανάσιος ΔΕ/Τεχνιτων (Μηχανικών Αυτοκινήτων) 111 Τοπαλίδης Αναστάσιος Ιωάννης ΔΕ/Τεχνιτων (Ξυλουργών) 112 Κερασοβίτης Παναγιώτης Σωκράτης ΔΕ/Κλητήρων (ΑμΕΑ) 113 Μπαμπούρης Χρήστος Θεόδωρος ΔΕ/Κλητήρων 114 Γκούμπλιας Δημήτριος Φώτιος ΔΕ/Συντηρητών 115 Σιώντος Νικόλαος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών 116 Αλεξίου Ιωάννης Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 117 Βούκιας Ιωάννης Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 118 Γκανάσης Χρήστος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 119 Δήμος Ηλίας Ελευθέριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 120 Ζηκόπουλος Βασίλειος Γρηγόριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 121 Ζυγολίκας Δημήτριος Ευάγγελος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 122 Θάνος Ευάγγελος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 123 Κόγιας Σωτήριος Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 124 Κόκκας Ιωάννης Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 125 Κουφωδημοπούλου Ελένη Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων) 126 Κυργιακούλης Σοφοκλής Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 127 Ματούλας Νικόλαος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 128 Νταούλας Αχιλλέας Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 129 Ντόνας Δημήτριος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 130 Ντούτσιας Παναγιώτης Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 131 Οικονόμου Νικόλαος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 132 Παναγιώτου Ευάγγελος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 133 Πανάγος Ευάγγελος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 134 Ποντίκας Κωνσταντίνος Απόστολος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 135 Σκέντζας Κωνσταντίνος Σπυρίδων ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 136 Χύμας Χρήστος Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 137 Αλεξόπουλος Ιωάννης Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 138 Αντωνίου Ευθύμιος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 139 Βόμπρας Αναστάσιος Απόστολος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ)

12 3566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 140 Γεωργάρας Δημήτριος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 141 Διαμαντής Γρηγόριος Λάμπρος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 142 Ζαμπραΐλας Νικόλαος Χρήστος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 143 Ζήρας Αριστείδης Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 144 Ζιώγας Ιωάννης Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 145 Καψάλης Μιχαήλ Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 146 Κλεισιάρη Ευθαλία Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 147 Κολοβός Δήμος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 148 Κοπάδης Αθανάσιος Ναπολέων ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 149 Κωστίκας Γεώργιος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 150 Μακρής Ιωάννης Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 151 Μάνδρα Παρασκευή Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 152 Μεσιακάρης Χρήστος Σπύρος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 153 Μιχαλάκης Σωτήριος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 154 Ντιρογιάννης Αθανάσιος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 155 Παπαευθυμίου Στέργιος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 156 Περιστέρης Κωνσταντίνος Απόστολος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 157 Πεταλάς Κωνσταντίνος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 158 Σαπουνάς Νικόλαος Βησσαρίων ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 159 Σδρένιας Ευάγγελος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 160 Στάμος Κωνσταντίνος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 161 Τσαραπατσάνης Αλέξανδρος Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 162 Τσιρογιάννης Γεώργιος Σωτήριος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 163 Τσιώλης Λάμπρος Αναστάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 164 Χατζηφωτίου Σπυρίδων Ανδρέας ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 165 Χήρας Ιωάννης Σωτήριος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 166 Χριστάνας Γεώργιος Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 167 Χριστόπουλος Απόστολος Ηλίας ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 168 Βαΐου Σωτήριος Χρήστος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 169 Γκόγκος Ιωάννης Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 170 Γραβάνης Γρηγόριος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 171 Μαγουλιώτης Βασίλειος Αχιλλέας ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 172 Παπαδημητρίου Χρήστος Αχιλλέας ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 173 Τσιτσούλας Ευθύμιος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 174 Τσιώλης Κωνσταντίνος Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 175 Παπαδημητρίου Νέστωρας Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Βοηθητικού Προσωπικού (ΑμΕΑ) 176 Σαμαράς Αθανάσιος Ευάγγελος ΥΕ/Κλητήρων Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Γελαδάρη Παρασκευή Γεώργιος ΥΕ 2 Γιαννούχου Ευαγγελή Παναγιώτης ΥΕ 3 Καραμπέρη Ευθυμία Σωτήριος ΥΕ 4 Κοκκώνη Θεοδώρα Γεώργιος ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 15 ο Δ.Σ Τρικά λων & Νηπ. Φλαμουλίου Δημ. Σχ.& Νηπ. Μεγάρχης 17ο 27 ο Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3567 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Κουβελέτσου Βασιλική Δημήτριος ΥΕ 6 Κουτσιούμπα Αικατερίνη Γεώργιος ΥΕ 7 Κύργια Γεωργία Αθανάσιος ΥΕ 8 Μαγκούτη Ελένη Ιωάννης ΥΕ 9 Μπακογιάννη Βασιλική Κων/νος ΥΕ 10 Μπάκου Γιαννούλα Αλέξανδρος ΥΕ 11 Μπαμπούρη Δημητρούλα Λάμπρος ΥΕ 12 Μπλάνα Ανδριάνα Ευάγγελος ΥΕ 13 Ντούμα Παναγιώτα Δημήτριος ΥΕ 14 Πανάγου Φωτεινή Αθανάσιος ΥΕ 15 Παπά Ελένη Νικόλαος ΥΕ 16 Παπαβασιλείου Ευθυμία Δημήτριος ΥΕ 17 Παπαναστασίου Μαρία Ευάγγελος ΥΕ 18 Ράκου Ελένη Γεώργιος ΥΕ 19 Σίττα Μαρία Γεώργιος ΥΕ 20 Ταρατόρα Γεωργία Ευάγγελος ΥΕ 21 Τσιώγκα Βασίλω Σταύρος ΥΕ 22 Χονδρού Αναστασία Ηλίας ΥΕ 23 Σκράπαρη Ελένη Βασίλειος ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ.Σ. Μεγ. Καλυβίων 9 ο Δ.Σ. 33 ο Δ.Σ. 6 ο Δ.Σ. 1 ο Ειδ. Δ.Σ. 2 ο Δ.Σ. 28 ο Δ.Σ. 12 ο Δ.Σ. 31 ο Δ.Σ. 32 ο Δ.Σ. 10 ο Δ.Σ. Δ.Σ.& Νηπ. Κεφαλοβρύσου 3 ο Δ.Σ. 2 ο Δ.Σ. 30 ο Δ.Σ. 20 ο Δ.Σ. Τρικά λων & Νηπ. Λε πτοκαρυάς 13 ο 35 ο Δ.Σ.& 24 ο Νηπ. 7 ο Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

14 3568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 Αναγνωστοπούλου Ελένη Απόστολος ΥΕ 25 Γεωργομάνου Γραμματω Μιχαήλ ΥΕ 26 Γιακίμη Ελένη Νικόλαος ΥΕ 27 Θάνου Ασπασία Ιωάννης ΥΕ 28 Ιακωβάκη Δήμητρα Χρήστος ΥΕ 29 Κατσιάβα Βασιλική Αθανάσιος ΥΕ 30 Κατσιάβα Χριστίνα Κωνσταντίνος ΥΕ 31 Κοτρώτσιου Χρυσάνθη Κωνσταντίνος ΥΕ 32 Κωστούλα Αλεξάνδρα Λεωνίδας ΥΕ 33 Παπαθανασίου Μαρία Κωνσταντίνος ΥΕ 34 Πρεβέντα Γκαγκαστάθη Λαμπρινή Νικόλαος ΥΕ 35 Σαμαρά Βασιλική Παντελής ΥΕ 36 Σκούφια Ελένη Θεοφάνης ΥΕ 37 Τάτσιου Βασιλική Αχιλλέας ΥΕ 38 Τσίνα Κωνσταντινιά Βασίλειος ΥΕ 39 Τσιούμα Ιουλία Νικόλαος ΥΕ 40 Φασούλα Θωμαή Ιωάννης ΥΕ 41 Φασούλα Γερομίχου Παρασκευή Κωνσταντίνος ΥΕ 42 Χλέκου Ευαγγελία Κωνσταντίνος ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ο ΕΠΑΛ Γυμνάσιο Πρίνου 6 ο ΓΕΛ. 4 ο ΓΕΛ. 5 ο ΓΕΛ. ΕΠΑΣ 1 ο ΕΠΑΛ. Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου 6 ο Γυμνάσιο 1 ο Γυμνάσιο 1 ο ΓΕΛ. Μουσικό Σχολείο Εσπερινό ΕΠΑΛ Γυμνάσιο Μεγ. Καλυβίων 5 ο Γυμν. 1 ο ΕΠΑΛ 1 ο ΕΠΑΛ 8 ο Γυμνάσιο 2 ο ΓΕΛ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3569 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 43 Αγγέλη Μαρία Σωτήριος ΥΕ 44 Βούλγαρη Λαμπρινή Δημήτριος ΥΕ 45 Γάτα Γεωργία Χρήστος ΥΕ 46 Γεωργαλή Αικατερίνη Νικόλαος ΥΕ 47 Γκότζια Νούσια Στεργιανή Χρήστος ΥΕ 48 Γκουζιώτη Ιωάννα Ευθύμιος ΥΕ 49 Γκούθας Αναστάσιος Ιωάννης ΥΕ 50 Γκουντεβένου Χρυσαυγή Ιωάννης ΥΕ 51 Ευθυμίου Μαρία Αθανάσιος ΥΕ 52 Ζώϊκα Βασιλική Χρήστος ΥΕ 53 Κάκια Κλιάκου Μαρίνα Γρηγόριος ΥΕ 54 Καραφάνταλου Φρειδερίκη Γεώργιος ΥΕ 55 Κλίτσιου Αναστασία Παναγιώτης ΥΕ 56 Κομκαϊτέ Κατσαρού Ζίτα Αντάνας ΥΕ 57 Κουτσιμπύρη Ευανθία Δημήτριος ΥΕ 58 Κρικέλη Βασιλική Αθανάσιος ΥΕ 59 Κυριάκου Μαριάνθη Λάμπρος ΥΕ 60 Κωσταρέλλου Αλίκη Δημήτριος ΥΕ 61 Λασπά Σούρλη Ευαγγελία Αθανάσιος ΥΕ 2 ώρες 1 ώρα 0,5 ώρα 1 ώρα 4 ώρες 1,5 ώρες 1 ώρα 3 ώρες 2,5 ώρες 2,5 ώρες 3 ώρες 1 ώρα 2 ώρες 0,5 ώρα 0,5 ώρα ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 18 ο Δ.Σ. 22 ο Δ.Σ. 26 ο Νηπ. Δ.Σ.& Νηπ. Αγίας Κυριακής Δ.Σ. Σπαθάδων 25 ο, 12 ο, 8 ο Νηπ. 5 ο, 28 ο Νηπ. Νηπ.Αγίου Νεκταρίου & Μπάρας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ Νηπ. Ζηλευτής ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 23 ο Νηπ. Βαλτινού Νηπ. Μεγ. Καλυβίων Δ.Σ.Γλίνου Νηπ. Αγίου Κων/νου Πλατάνου Νηπ. Μεγ. Κεφαλοβρύσου Φωτάδας Δ.Σ. Δενδροχωρίου 1 ο Νηπ. ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ

16 3570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62 Μπανάσιου Βασιλική Χρήστος ΥΕ 63 Μπατζογιάννη Μαρία Βασίλειος ΥΕ 64 Μπίλα Λαρίση Αναστασία Χρήστος ΥΕ 65 Μπλατζώνη Βράντζα Θωμαϊτσα Αθανάσιος ΥΕ 66 Μπουρλή Ιωάννα Ευάγγελος ΥΕ 67 Μπρέλλα Ελένη Δημήτριος ΥΕ 68 Μπρίκα Κων/νιά Αιμίλιος ΥΕ 69 Παγώνη Μερόπη Κων/νος ΥΕ 70 Πολύζου Σταυρούλα Παναγιώτης ΥΕ 71 Πολύμερου Μαρία Σταύρος ΥΕ 72 Πρεμέτης Κων/νος Χρήστος ΥΕ 73 Σαρακατσιάνου Βασιλική Βασίλειος ΥΕ 74 Σταμούλη Ελένη Θωμάς ΥΕ 75 Στέφου Ευαγγελή Φαίδρος ΥΕ 76 Τσιανάκα Ασήμω Ευάγγελος ΥΕ 77 Ψαρρά Ευφροσύνη Γεώργιος ΥΕ Δ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1 ώρα 3 ώρες 1 ώρα 2 ώρες 4 ώρες 2 ώρες 1 ώρα 4 ώρες 1 ώρα 2 ώρες ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Λόγγου Καλονερίου Ριζώματος 29 ο Νηπ. 3 ο Νηπ. Δ.Σ. Χρυσαυγής 31 ο Νηπ. 26 ο Δ.Σ. Γενεσίου Δενδροχωρίου 27 ο Νηπ. Δ.Σ. Μεγ. Κεφαλοβρύσου Δ.Σ. Ράξας 25 ο Δ.Σ. 7 ο Νηπ. Διαλεκτού ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα Αντώνιος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. * * Τρίκαλα, 3 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΚΟΖΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΒΡΕΦΗ A (8 MΗΝΩΝ ΕΩΣ 1,5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΒΑΝΑΣ ΑΡΕΝ-ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 95 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 60 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 59952/30-08-2017 1961/Β'/30-06-2016 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 Φ.Ε.Κ.: 1961/Β'/30-06-2016 ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τρίκαλα 20.06.2008 Αρ. Πρωτ.:2033 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 Φ.Ε.Κ.: 1961/Β'/30-06-2016 ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση εκπαιδευτών εαρινού εξαµήνου 2015Α ανά κλάδο και σειρά µοριοδότησης

Κατάσταση εκπαιδευτών εαρινού εξαµήνου 2015Α ανά κλάδο και σειρά µοριοδότησης Κατάσταση εκπαιδευτών εαρινού εξαµήνου 2015Α ανά κλάδο και σειρά µοριοδότησης ΠΕ1401 - ΙΑΤΡΟΙ ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 38.00 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25.00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23.00 ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Σελίδα 3 από 5

ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Σελίδα 3 από 5 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 70 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 70 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΒΡΕΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :129 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2012 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Παρακαλούνται οι μεταφορείς του μαθήματος που χρωστούν το Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή της εξέτασης στο κτίριο Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Επιτυχόντων στις Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εξεταστική Περίοδος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Φεβρουάριος 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατάσταση Επιτυχόντων στις Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εξεταστική Περίοδος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Φεβρουάριος 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κατάσταση Επιτυχόντων στις Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εξεταστική Περίοδος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Φεβρουάριος 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 64 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ444068 Οχι Οχι 1 12 17,25 60 80 800 0 0 0 0 0 0 345,00 420 0 160 Οχι 1 Οχι 1.725,00 1 51 ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ826064 Οχι Οχι

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 42 ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ860298 Οχι Οχι 1 12 0 5 0 0 0 0 9,00 40 0 0 800 0 250 0 0 0 0 360,00 280 0 0 Οχι 1 Οχι 1.690,00 1 46 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ034819

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ 3 ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/30-06-2016 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2015. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19-20 Δεκ 2015. 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 19/12/2015 Πρωί # 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2015. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19-20 Δεκ 2015. 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 19/12/2015 Πρωί # 27 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) 19/12/2015 Πρωί # 27 356 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 03:15.54 168832 ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ9 168173 ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ 2007 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ9 168844

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΙΟ 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (0,5 ) ) 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΡΙΟ 2,5 ΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ Ταχ.Δ/νση: ΟΘΩΝΟΣ 3 - ΛΑΜΙΑ 35100 Τηλ.2231022112, 2231021395 Φαξ 2231030985 http://www.fthiotidoscc.gr e-mail: info@fthiotidoscc.gr ΛΑΜΙΑ 28-11-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΕ01 1 ΓΚΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε A ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3o Γ.Λ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 3 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων 2011»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 - Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 526 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Α.Π.: 526 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Α.Π.: 526 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. δ/νση : Καλλιθέας

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Έδρα (Γ.Γ.Ι.Φ.) Υπηρεσίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :137 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 24/ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΘΗΝΑ 7 151/ ΣΦΕΤΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ

6 24/ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΘΗΝΑ 7 151/ ΣΦΕΤΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 24 ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-06-2010 Α/Α Α.Π ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛ. ΠΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1 18/10-9-10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 08-12-2016 Αριθμ. πρωτ. 17203 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Επιμορφούμενων ανά Τμήμα

Κατάσταση Επιμορφούμενων ανά Τμήμα ΚΖ-03 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 ΓΕΩΡΓΟΥΒΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 6 ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Σχολείου Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Ονομασία Σχολείου Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΠΟΣΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 1 Καλαϊτζή Μαρίνα 9430 2 Κατσιάβαλου Αναστασία 11067 3 Καυκοπούλου Καλλιόπη 10553 4 Κόκκαλης Θωμάς 6255 5 Κορκακάκης Παναγιώτης 9099 6 Κορομηλά Μαρία-Ελευθερία 11476 Πέμπτη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 4 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 5 ΒΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 22-02-2017 Αριθμ. πρωτ. 1485 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 110μ ΕΜΠ - ΑΝΔΡΩΝ - Τελικός 1 ΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 263 2000 1706 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15''.82 Ορ.Προκ. 2 ΤΣΑΓΓΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 299 2000 1906 ΛΑΡΙΣΑΣ 15''.86 Ορ.Προκ. 3 ΡΕΒΕΛΙ ΡΑΠΟ 169 2000 2429 ΛΑΡΙΣΑΣ 16''.99 100μ - ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 7 8 9 0 7 8 9 0 ΑΛΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΩΠΑΙΣ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία,22-02-2017 Αριθμ. πρωτ. 1485 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------------- Αλεξάνδρεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΝΑΙ 6,64 730, ,25 71,75 982,15

30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΝΑΙ 6,64 730, ,25 71,75 982,15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υπηρεσία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έργο: "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) Αρ. Διαγ/σμού: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 987/21.2.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλεστά Σοφία (Μέλος)

1. Αλεστά Σοφία (Μέλος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της αριθμ. 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα