ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4/2011 Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2) τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 104 & 102 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7 6 10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3) Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλο Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 γικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, απ τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 4) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 5) Τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Προγράμμα Καλλι κράτης». 6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Τρικ καίων σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κα τηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: 1 Πλεξίδας Αλέξανδρος Αχιλλεύς ΠΕ1/Διοικητικών 2 Σκρέκα Πολυτίμη Βασίλειος ΠΕ1/Διοικητικών 3 Τσιούτσια Μαρία Μιχαήλ ΠΕ1/Διοικητικών 4 Χαρίσης Γεώργιος Αθανάσιος ΠΕ1/Διοικητικών 5 Καλούσιος Απόστολος Χρήστος ΠΕ1/Διοικητικών (Κοινωνιολόγος) 6 Οικονόμου Αγγελική Στέργιος ΠΕ1/Διοικητικών (Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) 7 Παπακώστα Καλλιόπη Ευάγγελος ΠΕ1/Διοικητικών/ Νομικής 8 Γκουγκουρά Αικατερίνη Σωτήριος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 9 Μπάτζιου Γραμματή Αργύριος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 10 Σταμούλης Κωνσταντίνος Νικόλαος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 11 Τσιορλίδα Βασιλική Μενέλαος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 12 Χολιάρα Αναστασίου Μαρία Νικόλαος ΠΕ1/Διοικητικού/Οικονομικού 13 Βαϊοπούλου Γεωργία Ευάγγελος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 14 Βλάχου Μαρία Κωνσταντίνος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 15 Ρούση Κωνσταντινιά Γρηγόριος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 16 Χαρχαντή Μαρία Ευθύμιος ΠΕ1/Διοικητικών (Οικονομολόγος) 17 Ψύχου Ελένη Χρήστος ΠΕ1/Διοικητικών (Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σπουδών) 18 Παπαευθυμίου Βασίλειος Ιωάννης ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 19 Οικονόμου Περικλής Γεώργιος ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 20 Τουρτούνη Χειράκη Άννα Ευάγγελος ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 21 Τσέλιου Ελένη Ιωάννης ΠΕ/Διοικητικού /Οικονομικού 22 Μπάκος Αθανάσιος Ευθύμιος ΠΕ/Οικονομολόγων

2 3556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23 Καλογράνας Νικόλαος Βασίλειος ΠΕ/Διοικητικών/Οικονονικών Ειδικότητας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 24 Ντάκου Βαρβάρα Απόστολος ΠΕ/Διοικητικού Οικονομικού (Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης) 25 Ευθυμίου Παναγιώτα Κωνσταντίνος ΠΕ11/Πληροφορικής 26 Μίχος Χρήστος Ευθύμιος ΠΕ11/Πληροφορικής 27 Τόλη Αλεξάνδρα Κωνσταντίνος ΠΕ/ Κοινωνικών Λειτουργών 28 Τσιουβάς Νικόλαος Σωτήριος ΠΕ/ Κοινωνικών Λειτουργών 29 Μαυροματίδου Μαρία Γεώργιος ΠΕ/ Ψυχολόγων 30 Κοντογιάννη Ευαγγελία Αθανάσιος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 31 Κωφού Γεωργία Νικόλαος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 32 Λιάκα Ευθυμία Γεώργιος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 33 Τσιτσιμπίκου Αικατερίνη Χρήστος ΠΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 34 Μπαλαμίτσα Μαρία Ηλίας ΠΕ/ (Ένστολο Προσωπικό) 35 Βασιλικός Χαρίλαος Βασίλειος ΠΕ9/Γεωπόνων 36 Καμπίτση Μαριάνθη Νικόλαος ΠΕ9/Γεωπόνων 37 Μοσχοπούλου Μαρία Χρυσόστομος ΠΕ9/Γεωπόνων 38 Ντότα Μαρία Κωνσταντίνος ΠΕ9/Γεωπόνων 39 Παπαδόπουλος Γεώργιος Βασίλειος ΠΕ9/Γεωπόνων 40 Ράπτη Μαγδαληνή Βασίλειος ΠΕ9/Γεωπόνων 41 Τσαλκιζόγκλου Μαρία Ιωάννης ΠΕ9/Γεωπόνων 42 Παπαδούλη Αικατερίνη Φώτιος ΠΕ14/Δασολόγων 43 Μπότας Ευάγγελος Στέφανος ΠΕ/Γεωτεχνικών Γεωλόγων 44 Γεωργούλας Ηλίας Νικόλαος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 45 Γιαννούλα Ευαγγελία Αχιλλεύς ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 46 Κωστόπουλος Αθανάσιος Χρήστος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 47 Κωτή Αφροδίτη Γεώργιος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 48 Ντέρη Δήμητρα Σωτήριος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 49 Παπαευθυμίου Αναστασία Πελοπίδας ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 50 Ρίτσα Όλγα Σωτήριος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 51 Σαργιώτη Θεοδώρα Κωνσταντίνος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 52 Σιούγας Γεώργιος Σωτήριος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 53 Σπανός Θωμάς Λάμπρος ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 54 Χύτας Γεώργιος Αχιλλέας ΠΕ3/Πολιτικών Μηχανικών 55 Σαβουλίδης Ηλίας Χριστόφορος ΠΕ/ Πολιτκών Μηχανικών 56 Καλαμποκίνης Αδάμ Γεώργιος ΠΕ/ Πολιτκών Μηχανικών 57 Παρασκενιώτη Γεωργία Λάζαρος ΠΕ/Μηχανικών 58 Μιχαλίτση Βασιλική Γεώργιος ΠΕ/Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 59 Μπελετσιώτη Βάϊα Ευάγγελος ΠΕ/Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 60 Γιαννούσης Γεώργιος Βασίλειος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 61 Καρανάσιου Ασπασία Αθανάσιος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 62 Μπουζούρας Χαρίλαος Αντώνιος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 63 Παπαδογιάννη Ιωάννα Μιχαήλ ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 64 Σιώμος Κωνσταντίνος Θωμάς ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 65 Ταταέτης Αθανάσιος Κωνσταντίνος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 66 Τσαπάλα Φανή Βασίλειος ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 67 Παιδής Στέφανος Κωνσταντίνος ΠΕ/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 68 Αλευράς Απόστολος Αθανάσιος ΠΕ5/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 69 Μουστακίδης Αντώνιος Μόσχος ΠΕ5/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 70 Βόκα Βασιλική Δημήτριος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 71 Μπαλαμίτσας Βασίλειος Στέφανος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πισκόια Ζωή Κωνσταντίνος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 73 Πλιάτσικα Ξένια Μαρία Νικόλαος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 74 Πουλιανίτης Βασίλειος Δημήτριος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 75 Τζάνη Αναστασία Δημήτριος ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 76 Τζέλη Ευαγγελία Αχιλλέας ΠΕ6/Τοπογράφων Μηχανικών 77 Μάντζαρη Παναγιώτα Αριστοτέλης ΠΕ6/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 78 Τάσιος Αναστάσιος Κωνσταντίνος ΠΕ/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 79 Μπαρούτας Ηλίας Κωνσταντίνος ΠΕ/Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών 80 Αρσένη Σπυριδούλα Χρήστος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 81 Ζιώγα Ιωάννα Περικλή ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 82 Κατσάρου Ελένη Στέφανος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 83 Κολοβού Χριστίνα Ηλίας ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 84 Μπέλλου Ελένη Αθανάσιος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 85 Μπίλα Φωτεινή Δημήτριος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 86 Νάκος Κωνσταντίνος Ιωάννης ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 87 Παλιούρα Χριστίνα Απόστολος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 88 Πούλιου Παρασκευή Χαράλαμπος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 89 Σακκά Ειρήνη Αχιλλεύς ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 90 Σέρμπη Λαμπρινή Θεόδωρος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 91 Τριανταφύλλου Αργυρή Ηλίας ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 92 Τσιάτσιου Άννα Ευάγγελος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 93 Τσιγάρα Αικατερίνη Ευάγγελος ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 94 Χούτου Ελισάβετ Ηλίας ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 95 Ευστρατιάδης Γεώργιος Ελευθέριος ΤΕ22/Διεύθυνσης Μονάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 96 Τζιμόπουλος Παναγιώτης Παύλος ΤΕ22/Διεύθυνσης Μονάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 97 Γκούμπλια Βασιλική Απόστολος ΤΕ17/Διοικητικού Λογιστικού 98 Κυριακούλη Περσεφόνη Γεώργιος ΤΕ17/Διοικητικού Λογιστικού 99 Μαντά Ευαγγελή Περικλής ΤΕ17/Διοικητικού Λογιστικού 100 Σίμου Παπαστεργίου Ελένη Δημήτριος ΤΕ/Διοικητικού Λογιστικού 101 Χριστοφοράκη Μαρία Μιχαήλ ΤΕ/Κοινωνικών Λειτουργών 102 Ζαλαβρά Βασιλική Στέφανος ΤΕ/Μαιών 103 Βασιλείου Ιωάννης Θεμιστοκλής ΤΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 104 Καλαντζή Χριστίνα Σωτήριος ΤΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 105 Κοντονάσιου Καλογρηά Παρασκευή Δημήτριος ΤΕ23/Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 106 Δημητρίου Στέφανος Δημήτριος ΤΕ/Μηχανικών 107 Κατσίμπας Στέργιος Θεόδωρος ΤΕ/Μηχανικών 108 Μπουροκώστα Βίτσα Βάϊα ΤΕ/Μηχανικών 109 Πουλιανίτου Ελισάβετ Δημήτριος ΤΕ/Μηχανικών 110 Τσιάρας Αθανάσιος Ιωάννης ΤΕ/Μηχανικών 111 Αλμπάνη Μαρία Ελένη Εμμανουήλ ΤΕ/Μηχανικών Οικονομικού 112 Σιακαβάρας Θεόδωρος Κωνσταντίνου ΤΕ/Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών 113 Γαρδίκα Ευαγγελία Θεόδωρος ΤΕ3/Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής 114 Τσουρλή Κωνσταντινιά Κωνσταντίνος ΤΕ3/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 115 Αρτοπούλου Μαργαρίτα Κυριάκος ΤΕ3/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (Έργων Υποδομής) 116 Τσιγαρίδα Ανδριανή Βασίλειος ΤΕ3/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (Έργων Υποδομής) 117 Κόρδας Βασίλειος Νικόλαος ΤΕ4/Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 118 Κούτρα Ιωάννα Δημήτριος ΤΕ/Τεχνολόγων Μηχανικων Δομικών Έργων 119 Χελιδώνης Σωτήριος Χρήστος ΤΕ13/Τεχνολόγων Γεωπόνων 120 Μαχιά Κουτσονικόλα Ευαγγελία Κωνσταντίνου ΤΕ/Τεχνολόγων Γεωπονίας 121 Αζναουρίδης Σωτήριος Γεώργιος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 122 Γρηγορίου Σπύρος Σωτήριος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ)

4 3558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 123 Καρανίκας Σπυρίδων Ιωάννης ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 124 Κωνσταντέλος Ηλίας Θεοφάνης ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 125 Παλλαντζάς Απόστολος Δημήτριος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 126 Παρλαπάνης Νικόλαος Λάζαρος ΤΕ/Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 127 Τρίγκας Απόστολος Απόστολος ΤΕ/Μηχανοστασιαρχών (χωρίς Πτυχίο ΤΕΙ) 128 Βίτσας Ιωάννης Δημήτριος ΤΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 129 Μόσχοβου Αικατερίνη Γεώργιος ΤΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 130 Οικονόμου Μαρία Αθανάσιος ΤΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 131 Αλεξίου Ευθυμία Γρηγόριος ΔΕ1/Διοικητικών 132 Αλεστάς Αριστοτέλης Απόστολος ΔΕ1/Διοικητικών 133 Αναστασίου Λιακατή Ελισσάβετ Απόστολος ΔΕ1/Διοικητικών 134 Αντωνοπούλου Ζωή Ευάγγελος ΔΕ1/Διοικητικών 135 Βαβίτσας Ιωάννης Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 136 Βάγια Ψωφάκη Παρασκευή Ιωάννης ΔΕ1/Διοικητικών 137 Βλάχος Ευθύμιος Βάϊος ΔΕ1/Διοικητικών 138 Γιαννακού Σπυριδούλα Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 139 Γεωργίου Σταυρούλα Αθανάσιος ΔΕ1/Διοικητικών 140 Γκέκα Ελισάβετ Ιωάννης ΔΕ1/Διοικητικών 141 Γκοβίνα Ελένη Αλκιβιάδης ΔΕ1/Διοικητικών 142 Δανιήλ Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 143 Δελλαπόρτα Πατήλα Γεωργία Φίλλιπος ΔΕ1/Διοικητικών 144 Εξάρχου Μαρίκα Χρυσόστομος ΔΕ1/Διοικητικών 145 Ζάχος Ευάγγελος Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 146 Καραβασίλης Νικόλαος Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 147 Καραφέρη Ελένη Στέφανος ΔΕ1/Διοικητικών 148 Κόκκαλης Νικόλαος Θωμάς ΔΕ1/Διοικητικών 149 Κράλλη Ευαγγελία Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 150 Κώτσιος Αχιλλέας Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 151 Λάμπρος Νικήτας Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 152 Λώλη Παρασκευή Ευθύμιος ΔΕ1/Διοικητικών 153 Μαϊμανάκου Μαρία Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών Παπαδημητρίου 154 Μητσιάδη Σαργιώτη Θεοδώρα Νικόλαος ΔΕ1/Διοικητικών 155 Μουτσικόπουλος Απόστολος Σπυρίδων ΔΕ1/Διοικητικών 156 Μπακάλης Αθανάσιος Βάϊος ΔΕ1/Διοικητικών 157 Μπαταγέγας Νικόλαος Σωτήριος ΔΕ1/Διοικητικών 158 Μπριάζης Ευρυπίδης Ευρυπίδης ΔΕ1/Διοικητικών 159 Ντόκα Ευθαλία Βησσαρίων ΔΕ1/Διοικητικών 160 Ντόκα Παπαχρήστου Σοφία Πέτρος ΔΕ1/Διοικητικών 161 Πάνου Τσέλιου Ελένη Ευάγγελος ΔΕ1/Διοικητικών 162 Παπαδημητρίου Παναγιώτης Αντώνιος ΔΕ1/Διοικητικών 163 Παπαστεργίου Λεμονή Φεβρωνία Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 164 Πλατής Παπαντάλιας Γρηγόριος Θωμάς ΔΕ1/Διοικητικών 165 Σακελλαρίου Χρήστος Ευάγγελος ΔΕ1/Διοικητικών 166 Σαλταγιάννη Ελένη Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 167 Σίττας Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 168 Σπυρόπουλος Βάϊος Νικόλαος ΔΕ1/Διοικητικών 169 Σπυρόπουλος Χρήστος Αθανάσιος ΔΕ1/Διοικητικών 170 Τζίκας Χρήστος Δημήτριος ΔΕ1/Διοικητικών 171 Τσιβίκης Αχιλλεύς Αντώνιος ΔΕ1/Διοικητικών 172 Τσίμπα Λεμονή Παρασκευή Κωνσταντίνος ΔΕ1/Διοικητικών 173 Φαφούλιας Ιωάννης Γεώργιος ΔΕ1/Διοικητικών 174 Φώτη Μπουρνάζου Ευαγγελία Αθανάσιος ΔΕ1/Διοικητικών 175 Χαχάμης Γεώργιος Βασίλειος ΔΕ/Διοικητικών 176 Δρόσου Ευαγγελία Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων 177 Βλάχος Σωτήριος Βάϊος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ιακωβάκης Χρήστος Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 179 Ιωάννου Αναστασία Σπυρίδων ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 180 Καραγεώργος Σωτήριος Ευθύμιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 181 Κωστούλα Αργυρώ Χρήστος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 182 Μάκκα Παππά Ελένη Δημήτριος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 183 Μαντζαβέλας Χρήστος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 184 Μπάτζιου Ιωάννα Ευθύμιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 185 Μπουλογεώργου Κοθρά Ελένη Δημήριος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 186 Παντένα Αγγέλη Ευαγγελία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 187 Παπαϊωάννου Χριστίνα Ευθύμιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 188 Στραγάλης Δημήτριος Πέτρος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 189 Στέργιου Δήμητρα Ευάγγελος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 190 Τσαούσης Σωτήριος Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 191 Φάλιας Κωνσταντίνος Αλέξανδρος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 192 Χαλιμούρδα Βασιλική Χήστος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 193 Χρηστάκου Στάθη Ευρυδίκη Λεωνίδας ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 194 Δεληλίγκας Χαράλαμπος Δημήτριος ΔΕ/Βοηθητικού Προσωπικού 195 Τσιάκαλου Ελένη Αθανάσιος ΔΕ/Νοσηλευτική 196 Κόγιου Μαρία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 197 Μόκκα Μαρία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 198 Παπαευθυμίου Ευθύμιος Μιχαήλ ΔΕ5/Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) 199 Τζιουβάρας Ηλίας Ιωάννης ΔΕ5/Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) 200 Αλεστά Ελένη Βασίλειος ΔΕ14/Ελεκτών Εσόδων Εξόδων ΟΤΑ 201 Γκιζλή Γιαννούλα Αριστείδης ΔΕ15/Εισπρακτότων ΟΤΑ 202 Γκούμας Αχιλλέας Φίλλιπος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 203 Λέφα Δήμητρα Βασίλειος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 204 Μπούρα Άννα Νικόλαος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 205 Παπαβασιλείου Ευαγγελία Αντώνιος ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 206 Τσίνα Αικατερίνη Ιωάννης ΔΕ38/Προσωπικού Η/Υ 207 Ματιάκη Παναγιώτα Ιωάννης ΔΕ/Προσωπικού Η/Υ 208 Αναστασίου Γεράσιμος Αθανάσιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 209 Γούλας Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 210 Γραββάνη Αχλαΐα Δημήτριος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 211 Γώγουλος Κωνσταντίνος Σωκράτης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 212 Δούκας Βασίλειος Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 213 Καλμποκίνης Στυλιανός Νικόλαος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 214 Καραγεώργος Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 215 Καρανάνας Παναγιώτης Θωμάς ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 216 Κατσόγιαννος Κλεομένης Νεκτάριος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 217 Κοντονάσιος Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 218 Κωστούλας Γεώργιος Νικόλαος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 219 Λάλος Σωτήριος Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 220 Λεμπεντσιώτου Γεωργία Κωνσταντίνος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της

6 3560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 221 Λέφας Γεώργιος Παναγιώτης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 222 Λουκάς Παύλος Βασίλειος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 223 Μπρέντας Νικόλαος Σεραφείμ ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 224 Ναχμίας Μανώλης Μεναχέμ ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 225 Παρασκευαΐδου Ανδρονίκη Ευστράτιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 226 Ρακοβίτης Βασίλειος Χρήστος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 227 Ράτζας Ιωάννης Αριστείδης ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 228 Ρόμπας Κωνσταντίνος Απόστολος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 229 Σιούλας Ιωάννης Γεώργιος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 230 Στράτος Κωνσταντίνος Αχιλλέας ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 231 Φασούλας Σωτήριος Κωνσταντίνος ΔΕ23/ Ειδικό Ένστολο Προσωπικό της 232 Αναστασόπουλος Οδυσσέας Βασίλειος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 233 Γκάμας Δημήτριος Κυριάκος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 234 Κοτούμπας Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 235 Κουτσιανάς Γεώργιος Χριστόφορος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 236 Μπέκας Βασίλειος Κωνσταντίνος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 237 Παππάς Ευθύμιος Γεώργιος ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 238 Τζιάννης Αθανάσιος Λεωνίδας ΔΕ24/Ηλεκτρολόγων 239 Καλόγηρος Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 240 Καραγεώργος Απόστολος Χριστόφορος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 241 Κατσαντώνης Ευάγγελος Δημήτριος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 242 Μπέης Νικόλαος Μιχαήλ ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 243 Παπαθανασίου Σπυρίδων Σωτήριος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 244 Σουλιώτης Νικόλαος Αναστάσιος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 245 Τσίκας Σωτήριος Απόστολος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 246 Χήρας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ26/Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 247 Μιχαήλ Κωνσταντίνος Ευστάθιος ΔΕ27/Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 248 Ζησόπουλος Δημήτριος Κωνσταντίνος ΔΕ28/Χειριστών 249 Καφφές Αθανάσιος Νικόλαος ΔΕ28/Χειριστών 250 Σαπουνάς Αχιλλέας Απόστολος ΔΕ28/Χειριστών 251 Τσιρέπας Στέφανος Σόλων ΔΕ28/Χειριστών 252 Χιώτης Κωνστατίνος Στέφανος ΔΕ28/Χειριστών Μηχανημάτων 253 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Ηλίας ΔΕ29/Οδηγών 254 Αντωνιάδης Αθανάσιος Δημήτριος ΔΕ29/Οδηγών 255 Βασιλείου Ευάγγελος Ιωάννης ΔΕ29/Οδηγών 256 Γκαγκαστάθης Ιωάννης Αθανάσιος ΔΕ29/Οδηγών 257 Γκούμας Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ29/Οδηγών 258 Δουλόπουλος Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ29/Οδηγών 259 Καρατζάς Σωτήριος Γεώργιος ΔΕ29/Οδηγών 260 Λίτσιος Γεώργιος Θεόδωρος ΔΕ29/Οδηγών 261 Μεγαρχιώτης Δημήτριος Στέργιος ΔΕ29/Οδηγών 262 Μεσιακάρης Ευάγγελος Κωνσταντίνος ΔΕ29/Οδηγών 263 Μεσιακάρης Παναγιώτης Βασίλειος ΔΕ29/Οδηγών 264 Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος Νικόλαος ΔΕ29/Οδηγών 265 Τζουρτζιώτης Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ29/Οδηγών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τίγκας Κωνσταντίνος Αλέξανδρος ΔΕ29/Οδηγών 267 Τσιαφίτσας Αχιλλέας Βάϊος ΔΕ29/Οδηγών 268 Τσιούνης Βασίλειος Ευάγγελος ΔΕ29/Οδηγών 269 Τύμπας Γεώργιος Βασίλειος ΔΕ29/Οδηγών 270 Φαφούλιας Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ29/Οδηγών 271 Φαφούλιας Μιχαήλ Γεώργιος ΔΕ29/Οδηγών 272 Γιαννάκος Κωνσταντίνος Χρήστος ΔΕ30/Τεχνιτών 273 Γκατζής Τέλιος Κωνσταντίνος ΔΕ30/Τεχνιτών 274 Γκουτζιαμάνης Νικόλαος Βησσαρίων ΔΕ30/Τεχνιτών 275 Γκατζιώνας Δημήτριος Χαράλαμπος ΔΕ30/Τεχνιτών 276 Γκουγκουστάμος Ζήσης Νικόλαος ΔΕ30/Τεχνιτών 277 Γρηγοριάδης Δημήτριος Ηλίας ΔΕ30/Τεχνιτών 278 Καλιακούδας Χαράλαμπος Γεώργιος ΔΕ30/Τεχνιτών 279 Καλόγηρος Ελευθέριος Βασίλειος ΔΕ30/Τεχνιτών 280 Κανάτας Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 281 Καραγιώργος Νικόλαος Ιωάννης ΔΕ30/Τεχνιτών 282 Καραΐσκος Σωτήριος Παναγιώτης ΔΕ30/Τεχνιτών 283 Κουνάβας Σπυρίδων Νικόλαος ΔΕ30/Τεχνιτών 284 Κριμπογιάννης Βασίλειος Γαβριήλ ΔΕ30/Τεχνιτών 285 Μητρούσιας Βασίλειος Αριστείδης ΔΕ30/Τεχνιτών 286 Μίχος Παναγιώτης Ελευθέριος ΔΕ30/Τεχνιτών 287 Μπέφας Χρήστος Γεώργιος ΔΕ30/Τεχνιτών 288 Μπούρλιας Απόστολος Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 289 Νάστας Αθανάσιος Ευάγγελος ΔΕ30/Τεχνιτών 290 Παπαγεωργίου Γεώργιος Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 291 Παρδάλης Δημοσθένης Ευθύμιος ΔΕ30/Τεχνιτών 292 Σακελλάρης Σωκράτης Ηλίας ΔΕ30/Τεχνιτών 293 Στασαρέκος Κωνσταντίνος Χριστόδουλος ΔΕ30/Τεχνιτών 294 Στεφανάτος Νικόλαος Φραγκίσκος ΔΕ30/Τεχνιτών 295 Τραγανίτης Κυριάκος Απόστολος ΔΕ30/Τεχνιτών 296 Τσαντήλας Αριστείδης Απόστολος ΔΕ30/Τεχνιτών 297 Τσιακμάκης Γεώργιος Κωνσταντίνος ΔΕ30/Τεχνιτών 298 Χονδροκώστας Γεώργιος Απόστολος ΔΕ30/Τεχνιτών 299 Ψαρράς Αντώνιος Δημήτριος ΔΕ30/Τεχνιτών 300 Δερβέναγας Γρηγόριος Σωτήριος ΔΕ/Τεχνιτών 301 Ζαχαράκης Βασίλειος Ηλίας ΔΕ/Τεχνιτών 302 Μουστάκας Σωτήριος Δημήτριος ΔΕ/Τεχνιτών 303 Πώχος Ηλίας Γεώργιος ΔΕ/Τεχνιτών 304 Βαϊου Βασίλειος Σωτήριος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 305 Βασταρούχας Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 306 Δήμος Γεώργιος Βασίλειος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 307 Καραγιώργος Ευθύμιος Χρήστος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 308 Κρομμύδας Σταύρος Φώτιος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 309 Μπραχάλας Σωτήριος Νικόλαος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 310 Πάντος Αθανάσιος Νικόλαος ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 311 Πεταλάς Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 312 Τσέργας Σωτήριος Ηλίας ΔΕ35/Δενδροκηπουρών 313 Χασιώτη Θεοφανία Αχιλλέας ΥΕ1/Κλητήρων Θυρωρών 314 Νικολάου Κωνσταντίνος Στέφανος ΥΕ2/Επιστατών Καθαριότητας 315 Αντωνίου Αντώνιος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 316 Βασταρούχας Γεώργιος Κωνσταντίνος ΥΕ16/Εργατών 317 Γιαννάκας Χρήστος Πέτρος ΥΕ16/Εργατών 318 Γκούτσιας Δημήτριος Ιωάννης ΥΕ16/Εργατών 319 Ζήκος Τρύφων Ιωάννης ΥΕ16/Εργατών 320 Ζήρα Τζιότζιου Ελένη Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 321 Θωμάς Αργύριος Νικόλαος ΥΕ16/Εργατών

8 3562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 322 Καλόγηρος Βασίλειος Αθανάσιος ΥΕ16/Εργατών 323 Καλογιάννης Κωνσταντίνος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 324 Καραβασίλης Νικόλαος Απόστολος ΥΕ16/Εργατών 325 Καρράς Δημήτριος Θωμάς ΥΕ16/Εργατών 326 Κερασοβίτη Κωνσταντινιά Στέφανος ΥΕ16/Εργατών 327 Κουφoγάζος Αθανάσιος Βησσαρίων ΥΕ16/Εργατών 328 Λώλης Απόστολος Χρήστος ΥΕ16/Εργατών 329 Μανίκας Απόστολος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 330 Μόσχος Ευάγγελος Στέφανος ΥΕ16/Εργατών 331 Μπαλαμώτης Βασίλειος Κωνσταντίνος ΥΕ16/Εργατών 332 Μπαλατσούκας Αναστάσιος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 333 Μπαλλάς Γρηγόριος Ανδρέας ΥΕ16/Εργατών 334 Νικολάου Χρήστος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 335 Παζαράς Δημήτριος Σωκράτης ΥΕ16/Εργατών 336 Παπακωσταντίνου Κωνσταντίνος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 337 Παππής Βάϊος Πέτρος ΥΕ16/Εργατών 338 Πολυγένης Γρηγόριος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 339 Σακαρίκος Κωνσταντίνος Αθανάσιος ΥΕ16/Εργατών 340 Σμιξιώτης Νικόλαος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 341 Στάμος Φώτιος Νικόλαος ΥΕ16/Εργατών 342 Στούμπης Βασίλειος Γεώργιος ΥΕ16/Εργατών 343 Τζιαμαλής Θωμάς Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών 344 Τίγκα Ελένη Χρυσόστομος ΥΕ16/Εργατών 345 Τσιγαρίδας Φώτιος Κωνσταντίνος ΥΕ16/Εργατών 346 Τσιουρής Ευθύμιος Δημήτριος ΥΕ16/Εργατών 347 Φιλλίπου Αχιλλέας Επαμεινώνδας ΥΕ16/Εργατών 348 Φουστανέλλας Νικόλαος Χρήστος ΥΕ16/Εργατών 349 Μπάμπας Λάμπρος Απόστολος ΥΕ16/Εργατών Καθαριότητας 350 Ραμιώτης Νικόλαος Βασίλειος ΥΕ16/Εργατών Καθαριότητας 351 Ανυφαντή Δήμητρα Θωμάς ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 352 Βασιλείου Ιωάννα Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 353 Γιαπαλής Ελευθέριος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 354 Γιώτα Αικατερίνη Ευάγγελος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 355 Γκέκας Παναγιώτης Σωτήριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 356 Ζουμπορλή Αργυρή Θεοφάνης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 357 Καλυβιώτης Δημήτριος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 358 Καραμέτα Βιντσέντζα Χρήστος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) Ραφαέλα 359 Κατσιακιώρη Παναγιώτα Στέργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 360 Κλάρας Κωνσταντίνος Δημοσθένης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 361 Κωτούλα Στυλιανή Αργύριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 362 Μπακατσής Δημήτριος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 363 Μπανάσιος Ευάγγελος Ευριπίδης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 364 Ντάφος Δημήτριος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 365 Ντόβα Ευαγγελή Χρήστος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 366 Οικονόμου Χαράλαμπος Ευάγγελος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 367 Πατσιαντού Αρετή Αντώνιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 368 Ρομοσιός Δημήτριος Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 369 Σέμπρος Νικόλαος Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 370 Σκόνδρας Γεώργιος Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 371 Σκυλογιάννης Χρήστος Ηλίας ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 372 Τεντολούρης Βασίλειος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 373 Τριανταφύλλου Θεόδωρος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 374 Τσιλιβίτης Παναγιώτης Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 375 Χαλιμούρδα Ιουλία Χρήστος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) 376 Χασιώτης Ευάγγελος Αγαθοκλής ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δαραμάρας Χαράλαμπος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 378 Κοντογιάννη Γιαννούλα Ευθύμιος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 379 Μακρής Χρήστος Σωτήριος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 380 Μέμτσα Ιωάννα Στέφανος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 381 Νταλιάνη Βασιλική Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 382 Πελεκάνη Σιδηρούλα Θεοχάρης ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 383 Ρίζου Ευθυμία Ηλίας ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 384 Σακελλάρη Αργυρώ Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 385 Τζήμας Νικόλαος Χρήστος ΥΕ/Εργατών (Επιμέλεια Κήπων) 386 Σκανδάλης Πέτρος Ηλίας ΥΕ/ Επιμελητών 387 Χριστοπούλου Ευανθία Θρασύβουλος ΥΕ/ Επιμελητών 388 Παπαθανασίου Μαρία Κωνσταντίνος ΥΕ/ Προσωπικού Καθαριότητας Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Α.Χ.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 Ψωμά Αθηνά Μαρία Αστέριος ΠΕ/Διοικητικών 2 Παπαδημητρίου Μαρία Γεώργιος ΠΕ/Διοικητικών Κοινωνιολόγων 3 Κρέσσου Αρετή Κωνσταντίνος ΠΕ/Διοικητικών Κοινων. Ανθρωπ. 4 Βολόγκας Στέργιος Γεώργιος ΠΕ/Οικονομολόγων 5 Μαντάς Βασίλειος Περικλής ΠΕ/Οικονομολόγων 6 Ντάκος Σωτήριος Ιωάννης ΠΕ/Βοηθός Λογιστή 7 Παπανικολάου Φειδίας Γεώργιος ΠΕ/Πληροφορικής 8 Νταλάσης Στέφανος Πολυχρόνης ΠΕ/Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διοικητικό Προσωπικό 9 Καλογρηά Φωτεινή Αργύριος ΠΕ/Φυσικής Αγωγής 10 Αντωνιάδου Βάϊα Σταύρος ΠΕ/Φυσικός Περιβαντολλόγος 11 Γκαΐλας Πέτρος Χρήστος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 12 Ζδρένιας Χρήστος Αθανάσιος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 13 Κάλφα Σοφία Σωτήριος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 14 Λαναρά Ελένη Δημήτριος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών 15 Μπράκη Ευφροσύνη Νικόλαος ΠΕ/Πολιτικών Μηχανικών Συγκοινωνιολόγων 16 Αμπράζη Μαρία Αθανάσιος ΠΕ/Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 17 Φορτούνης Σωτήριος Χρήστος ΠΕ/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 18 Κάλφα Παρασκευή Σωτήριος ΠΕ/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 19 Κωστοπούλου Δήμητρα Κωνσταντίνος ΠΕ/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 20 Ιαταγάν Τσιάρα Γαβριέλα Νικόλαος ΠΕ/Μηχανολόγων Μηχανικών 21 Γεωργομάνος Σωτήριος Δημήτριος ΠΕ/Ε.Ε.Π. Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών 22 Μισιάκας Αθανάσιος Στέργιος ΠΕ/ Μηχανολόγων Μηχανικών 23 Μέρκατα Βασιλική Παναγιώτης ΤΕ/Διοικητικού Λογιστικού 24 Τζίκας Ευάγγελος Στέφανος ΤΕ/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 25 Γάκη Κωνσταντινιά Ιωάννης ΤΕ/Τεχνολόγων Μηχανικών Δομικών Έργων 26 Μπερσίμη Μαρία Μιχαήλ ΤΕ/Τεχνολόγων Μηχανικών Δομικών Έργων 27 Κίτσιου Ευφροσύνη Κωνσταντίνος ΤΕ/Τεχνολόγων Γεωπόνων 28 Φλιούκας Απόστολος Κωνσταντίνος ΤΕ/Τεχνολόγων Γεωπόνων 29 Βούλγαρης Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικών 30 Γάτσιου Βασιλική Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 31 Γετερίδης Στέργιος Χαράλαμπος ΔΕ/Διοικητικών (υπάλληλος Πάρκιγκ ΑμΕΑ) 32 Γιαννούλα Βικτωρία Αναθάσιος ΔΕ/Διοικητικών Στεργιανή 33 Γκούμα Ευδοκία Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 34 Γούναρης Απόστολος Αθανάσιος ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 35 Ζουμπίλη Αικατερίνη Βασίλειος ΔΕ/Διοικητικών 36 Καρακίτσιος Χρήστος Βύρωνας ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 37 Κλούφης Βασίλειος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης)

10 3564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 38 Κόγιας Γεώργιος Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 39 Κόκκια Γεωργία Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικών 40 Κουκουρλή Ιωάννα Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 41 Κουτσάγιας Γεώργιος Απόστολος ΔΕ/Διοικητικών 42 Λέφας Νικόλαος Αχιλλέας ΔΕ/Διοικητικών 43 Μαγγουρίτσα Χριστίνα Σωτήριος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 44 Μακροστέργιου Ευφροσύνη Αναστάσιος ΔΕ/Διοικητικών 45 Μαραγκός Παναγιώτης Αθανάσιος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 46 Μπίζιος Ιωάννης Χρήστος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 47 Νιανόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών 48 Νταούλας Βασίλειος Αθανάσιος ΔΕ/Διοικητικών 49 Ντότα Βαΐτσα Αθανάσιος ΔΕ/Γραμματέων 50 Παπαβασιλείου Παρασκευή Χρήστος ΔΕ/Διοικητικών 51 Πλευρά Βάϊα Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικών 52 Σιμίτας Κωνσταντίνος Δημήτριος ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 53 Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος Σωκράτης ΔΕ/Διοικητικών 54 Τζιατζιάς Αθανάσιος Γεώργιος ΔΕ/Διοικητικών (Ελεγκτής Στάθμευσης) 55 Τσέκλημα Αθηνά Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικών (ΑμΕΑ) 56 Τσέλιου Έλενα Νικόλαος ΔΕ/Διοικητικών 57 Φαγκρίδα Ειρήνη Απόστολος ΔΕ/Διοικητικών Παρασκευή 58 Χαχάμης Παναγιώτης Στέφανος ΔΕ/Διοικητικών 59 Μπάλτου Μαρία Ιωάννης ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων 60 Ψύχου Κλεοπάτρα Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων 61 Μαστοροδήμου Αναστασία Βασίλειος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 62 Μπούρας Νικόλαος Κωνσταντίνος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού 63 Καραγιώργος Στυλιανός Χρήστος ΔΕ/Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος Μουσικών Εκδηλώσεων 64 Κουνάβας Νικόλαος Θεόδωρος ΔΕ/Τεχνικός Χειριστής Κινηματογραφικών Μηχανών Προβολής 65 Αγγελάκης Γεώργιος Απόστολος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 66 Αδάμος Στέφανος Γρηγόριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 67 Αναστασίου Ελισάβετ Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 68 Θεοχάρης Ηλίας Βασίλειος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 69 Καλέτση Ζωή Νικόλαος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 70 Κόκκια Ευαγγελή Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 71 Κράλλης Γεώργιος Χαράλαμπος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 72 Κυπρίδης Αναστάσιος Χρήστος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 73 Κωνσταντίνου Παρασκευή Ιωάννης ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 74 Κωστίκας Ευάγγελος Δημήτριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 75 Λιούλιος Ευάγγελος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 76 Μαυρίκου Ευγενία Νικόλαος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 77 Μπελετσιώτη Σοφία Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 78 Ντούνα Παρασκευή Θεόδωρος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 79 Παπαγεωργίου Παύλος Δημήτριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 80 Παππά Ζωή Ευάγγελος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 81 Παταβούκας Απόστολος Ευάγγελος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 82 Πλιάτσικας Αθανάσιος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 83 Ρόγκα Γεωργία Ιωάννης ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 84 Σεφέρη Γεωργία Αθανάσιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 85 Σκανδάλης Κωνσταντίνος Σωτήριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 86 Τζαλέρας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 87 Τσάτσας Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3565 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 88 Φαλτάκα Ευεργενεία Θωμάς ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 89 Χήτα Μαρία Δημήτριος ΔΕ/Σχολικών Φυλάκων 90 Αλαφοστέργιος Κωνσταντίνος Σωτήριος ΔΕ/Οδηγών 91 Γάτσιος Νικόλαος Κωνσταντίνος ΔΕ/Οδηγών (ΑμΕΑ) 92 Γιαννάκας Γρηγόριος Στέφανος ΔΕ/Οδηγών 93 Γούκος Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ/Οδηγών 94 Ζουλιανίτης Σπυρίδων Δημήτριος ΔΕ/Οδηγών 95 Θώμος Νικόλαος Χρήστος ΔΕ/Οδηγών 96 Καμπαγιάννης Χρήστος Κωνσταντίνος ΔΕ/Οδηγών 97 Κωσταρέλλος Δημήτριος Νικόλαος ΔΕ/Οδηγών 98 Οικονόμου Γεώργιος Στέργιος ΔΕ/Οδηγών Καθαριότητας 99 Οικονόμου Παναγιώτης Γεώργιος ΔΕ/Οδηγών Καθαριότητας 100 Παπαποστόλου Δημήτριος Απόστολος ΔΕ/Οδηγών 101 Ντάσκας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΔΕ/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 102 Παναγιωτόπουλος Θωμάς Κωνσταντίνος ΔΕ/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 103 Ζήσης Θωμάς Απόστολος ΔΕ/Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων 104 Βουτσελάς Χρήστος Νικόλαος ΔΕ/Τεχνιτών 105 Δήμος Βασίλειος Νικόλαος ΔΕ/Τεχνιτών 106 Κελεπούρης Βάϊος Βασίλειος ΔΕ/Τεχνίτης (ΑμΕΑ) 107 Μορέλας Πασχάλης Βάϊος ΔΕ/Τεχνιτων 108 Μπαρσούκης Ιωάννης Δημήτριος ΔΕ/Τεχνιτων (Ηλεκτροσυγκολλητών) 109 Μπουλογεώργος Δημήτριος Χρήστος ΔΕ/Τεχνιτων (Σιδηρουργών) 110 Ράπτης Γεώργιος Αθανάσιος ΔΕ/Τεχνιτων (Μηχανικών Αυτοκινήτων) 111 Τοπαλίδης Αναστάσιος Ιωάννης ΔΕ/Τεχνιτων (Ξυλουργών) 112 Κερασοβίτης Παναγιώτης Σωκράτης ΔΕ/Κλητήρων (ΑμΕΑ) 113 Μπαμπούρης Χρήστος Θεόδωρος ΔΕ/Κλητήρων 114 Γκούμπλιας Δημήτριος Φώτιος ΔΕ/Συντηρητών 115 Σιώντος Νικόλαος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών 116 Αλεξίου Ιωάννης Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 117 Βούκιας Ιωάννης Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 118 Γκανάσης Χρήστος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 119 Δήμος Ηλίας Ελευθέριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 120 Ζηκόπουλος Βασίλειος Γρηγόριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 121 Ζυγολίκας Δημήτριος Ευάγγελος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 122 Θάνος Ευάγγελος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 123 Κόγιας Σωτήριος Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 124 Κόκκας Ιωάννης Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 125 Κουφωδημοπούλου Ελένη Παναγιώτης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων) 126 Κυργιακούλης Σοφοκλής Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 127 Ματούλας Νικόλαος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 128 Νταούλας Αχιλλέας Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 129 Ντόνας Δημήτριος Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 130 Ντούτσιας Παναγιώτης Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 131 Οικονόμου Νικόλαος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 132 Παναγιώτου Ευάγγελος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 133 Πανάγος Ευάγγελος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 134 Ποντίκας Κωνσταντίνος Απόστολος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 135 Σκέντζας Κωνσταντίνος Σπυρίδων ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 136 Χύμας Χρήστος Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Καθαριότητας 137 Αλεξόπουλος Ιωάννης Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 138 Αντωνίου Ευθύμιος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 139 Βόμπρας Αναστάσιος Απόστολος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ)

12 3566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 140 Γεωργάρας Δημήτριος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 141 Διαμαντής Γρηγόριος Λάμπρος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 142 Ζαμπραΐλας Νικόλαος Χρήστος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 143 Ζήρας Αριστείδης Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 144 Ζιώγας Ιωάννης Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 145 Καψάλης Μιχαήλ Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 146 Κλεισιάρη Ευθαλία Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 147 Κολοβός Δήμος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 148 Κοπάδης Αθανάσιος Ναπολέων ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 149 Κωστίκας Γεώργιος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 150 Μακρής Ιωάννης Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 151 Μάνδρα Παρασκευή Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 152 Μεσιακάρης Χρήστος Σπύρος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 153 Μιχαλάκης Σωτήριος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 154 Ντιρογιάννης Αθανάσιος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 155 Παπαευθυμίου Στέργιος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 156 Περιστέρης Κωνσταντίνος Απόστολος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 157 Πεταλάς Κωνσταντίνος Ιωάννης ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 158 Σαπουνάς Νικόλαος Βησσαρίων ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 159 Σδρένιας Ευάγγελος Γεώργιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 160 Στάμος Κωνσταντίνος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 161 Τσαραπατσάνης Αλέξανδρος Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 162 Τσιρογιάννης Γεώργιος Σωτήριος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 163 Τσιώλης Λάμπρος Αναστάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 164 Χατζηφωτίου Σπυρίδων Ανδρέας ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 165 Χήρας Ιωάννης Σωτήριος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 166 Χριστάνας Γεώργιος Αθανάσιος ΥΕ/Εργατών Πρασίνου (ΑμΕΑ) 167 Χριστόπουλος Απόστολος Ηλίας ΥΕ/Εργατών Πρασίνου 168 Βαΐου Σωτήριος Χρήστος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 169 Γκόγκος Ιωάννης Κωνσταντίνος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 170 Γραβάνης Γρηγόριος Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 171 Μαγουλιώτης Βασίλειος Αχιλλέας ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 172 Παπαδημητρίου Χρήστος Αχιλλέας ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 173 Τσιτσούλας Ευθύμιος Νικόλαος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 174 Τσιώλης Κωνσταντίνος Δημήτριος ΥΕ/Εργατών Τεχνικών Έργων 175 Παπαδημητρίου Νέστωρας Βασίλειος ΥΕ/Εργατών Βοηθητικού Προσωπικού (ΑμΕΑ) 176 Σαμαράς Αθανάσιος Ευάγγελος ΥΕ/Κλητήρων Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Γελαδάρη Παρασκευή Γεώργιος ΥΕ 2 Γιαννούχου Ευαγγελή Παναγιώτης ΥΕ 3 Καραμπέρη Ευθυμία Σωτήριος ΥΕ 4 Κοκκώνη Θεοδώρα Γεώργιος ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 15 ο Δ.Σ Τρικά λων & Νηπ. Φλαμουλίου Δημ. Σχ.& Νηπ. Μεγάρχης 17ο 27 ο Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3567 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Κουβελέτσου Βασιλική Δημήτριος ΥΕ 6 Κουτσιούμπα Αικατερίνη Γεώργιος ΥΕ 7 Κύργια Γεωργία Αθανάσιος ΥΕ 8 Μαγκούτη Ελένη Ιωάννης ΥΕ 9 Μπακογιάννη Βασιλική Κων/νος ΥΕ 10 Μπάκου Γιαννούλα Αλέξανδρος ΥΕ 11 Μπαμπούρη Δημητρούλα Λάμπρος ΥΕ 12 Μπλάνα Ανδριάνα Ευάγγελος ΥΕ 13 Ντούμα Παναγιώτα Δημήτριος ΥΕ 14 Πανάγου Φωτεινή Αθανάσιος ΥΕ 15 Παπά Ελένη Νικόλαος ΥΕ 16 Παπαβασιλείου Ευθυμία Δημήτριος ΥΕ 17 Παπαναστασίου Μαρία Ευάγγελος ΥΕ 18 Ράκου Ελένη Γεώργιος ΥΕ 19 Σίττα Μαρία Γεώργιος ΥΕ 20 Ταρατόρα Γεωργία Ευάγγελος ΥΕ 21 Τσιώγκα Βασίλω Σταύρος ΥΕ 22 Χονδρού Αναστασία Ηλίας ΥΕ 23 Σκράπαρη Ελένη Βασίλειος ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ.Σ. Μεγ. Καλυβίων 9 ο Δ.Σ. 33 ο Δ.Σ. 6 ο Δ.Σ. 1 ο Ειδ. Δ.Σ. 2 ο Δ.Σ. 28 ο Δ.Σ. 12 ο Δ.Σ. 31 ο Δ.Σ. 32 ο Δ.Σ. 10 ο Δ.Σ. Δ.Σ.& Νηπ. Κεφαλοβρύσου 3 ο Δ.Σ. 2 ο Δ.Σ. 30 ο Δ.Σ. 20 ο Δ.Σ. Τρικά λων & Νηπ. Λε πτοκαρυάς 13 ο 35 ο Δ.Σ.& 24 ο Νηπ. 7 ο Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

14 3568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 Αναγνωστοπούλου Ελένη Απόστολος ΥΕ 25 Γεωργομάνου Γραμματω Μιχαήλ ΥΕ 26 Γιακίμη Ελένη Νικόλαος ΥΕ 27 Θάνου Ασπασία Ιωάννης ΥΕ 28 Ιακωβάκη Δήμητρα Χρήστος ΥΕ 29 Κατσιάβα Βασιλική Αθανάσιος ΥΕ 30 Κατσιάβα Χριστίνα Κωνσταντίνος ΥΕ 31 Κοτρώτσιου Χρυσάνθη Κωνσταντίνος ΥΕ 32 Κωστούλα Αλεξάνδρα Λεωνίδας ΥΕ 33 Παπαθανασίου Μαρία Κωνσταντίνος ΥΕ 34 Πρεβέντα Γκαγκαστάθη Λαμπρινή Νικόλαος ΥΕ 35 Σαμαρά Βασιλική Παντελής ΥΕ 36 Σκούφια Ελένη Θεοφάνης ΥΕ 37 Τάτσιου Βασιλική Αχιλλέας ΥΕ 38 Τσίνα Κωνσταντινιά Βασίλειος ΥΕ 39 Τσιούμα Ιουλία Νικόλαος ΥΕ 40 Φασούλα Θωμαή Ιωάννης ΥΕ 41 Φασούλα Γερομίχου Παρασκευή Κωνσταντίνος ΥΕ 42 Χλέκου Ευαγγελία Κωνσταντίνος ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ο ΕΠΑΛ Γυμνάσιο Πρίνου 6 ο ΓΕΛ. 4 ο ΓΕΛ. 5 ο ΓΕΛ. ΕΠΑΣ 1 ο ΕΠΑΛ. Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου 6 ο Γυμνάσιο 1 ο Γυμνάσιο 1 ο ΓΕΛ. Μουσικό Σχολείο Εσπερινό ΕΠΑΛ Γυμνάσιο Μεγ. Καλυβίων 5 ο Γυμν. 1 ο ΕΠΑΛ 1 ο ΕΠΑΛ 8 ο Γυμνάσιο 2 ο ΓΕΛ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3569 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 43 Αγγέλη Μαρία Σωτήριος ΥΕ 44 Βούλγαρη Λαμπρινή Δημήτριος ΥΕ 45 Γάτα Γεωργία Χρήστος ΥΕ 46 Γεωργαλή Αικατερίνη Νικόλαος ΥΕ 47 Γκότζια Νούσια Στεργιανή Χρήστος ΥΕ 48 Γκουζιώτη Ιωάννα Ευθύμιος ΥΕ 49 Γκούθας Αναστάσιος Ιωάννης ΥΕ 50 Γκουντεβένου Χρυσαυγή Ιωάννης ΥΕ 51 Ευθυμίου Μαρία Αθανάσιος ΥΕ 52 Ζώϊκα Βασιλική Χρήστος ΥΕ 53 Κάκια Κλιάκου Μαρίνα Γρηγόριος ΥΕ 54 Καραφάνταλου Φρειδερίκη Γεώργιος ΥΕ 55 Κλίτσιου Αναστασία Παναγιώτης ΥΕ 56 Κομκαϊτέ Κατσαρού Ζίτα Αντάνας ΥΕ 57 Κουτσιμπύρη Ευανθία Δημήτριος ΥΕ 58 Κρικέλη Βασιλική Αθανάσιος ΥΕ 59 Κυριάκου Μαριάνθη Λάμπρος ΥΕ 60 Κωσταρέλλου Αλίκη Δημήτριος ΥΕ 61 Λασπά Σούρλη Ευαγγελία Αθανάσιος ΥΕ 2 ώρες 1 ώρα 0,5 ώρα 1 ώρα 4 ώρες 1,5 ώρες 1 ώρα 3 ώρες 2,5 ώρες 2,5 ώρες 3 ώρες 1 ώρα 2 ώρες 0,5 ώρα 0,5 ώρα ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 18 ο Δ.Σ. 22 ο Δ.Σ. 26 ο Νηπ. Δ.Σ.& Νηπ. Αγίας Κυριακής Δ.Σ. Σπαθάδων 25 ο, 12 ο, 8 ο Νηπ. 5 ο, 28 ο Νηπ. Νηπ.Αγίου Νεκταρίου & Μπάρας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ Νηπ. Ζηλευτής ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 23 ο Νηπ. Βαλτινού Νηπ. Μεγ. Καλυβίων Δ.Σ.Γλίνου Νηπ. Αγίου Κων/νου Πλατάνου Νηπ. Μεγ. Κεφαλοβρύσου Φωτάδας Δ.Σ. Δενδροχωρίου 1 ο Νηπ. ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ

16 3570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62 Μπανάσιου Βασιλική Χρήστος ΥΕ 63 Μπατζογιάννη Μαρία Βασίλειος ΥΕ 64 Μπίλα Λαρίση Αναστασία Χρήστος ΥΕ 65 Μπλατζώνη Βράντζα Θωμαϊτσα Αθανάσιος ΥΕ 66 Μπουρλή Ιωάννα Ευάγγελος ΥΕ 67 Μπρέλλα Ελένη Δημήτριος ΥΕ 68 Μπρίκα Κων/νιά Αιμίλιος ΥΕ 69 Παγώνη Μερόπη Κων/νος ΥΕ 70 Πολύζου Σταυρούλα Παναγιώτης ΥΕ 71 Πολύμερου Μαρία Σταύρος ΥΕ 72 Πρεμέτης Κων/νος Χρήστος ΥΕ 73 Σαρακατσιάνου Βασιλική Βασίλειος ΥΕ 74 Σταμούλη Ελένη Θωμάς ΥΕ 75 Στέφου Ευαγγελή Φαίδρος ΥΕ 76 Τσιανάκα Ασήμω Ευάγγελος ΥΕ 77 Ψαρρά Ευφροσύνη Γεώργιος ΥΕ Δ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1 ώρα 3 ώρες 1 ώρα 2 ώρες 4 ώρες 2 ώρες 1 ώρα 4 ώρες 1 ώρα 2 ώρες ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Λόγγου Καλονερίου Ριζώματος 29 ο Νηπ. 3 ο Νηπ. Δ.Σ. Χρυσαυγής 31 ο Νηπ. 26 ο Δ.Σ. Γενεσίου Δενδροχωρίου 27 ο Νηπ. Δ.Σ. Μεγ. Κεφαλοβρύσου Δ.Σ. Ράξας 25 ο Δ.Σ. 7 ο Νηπ. Διαλεκτού ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα Αντώνιος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. * * Τρίκαλα, 3 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΚΟΖΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ έτους 2014

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ έτους 2014 1 ΒΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΤΑΣ 110 20.000 2 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 20.000 3 ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105 20.000 4 ΤΟΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105 20.000 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια οικογ. κατάστ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ.

Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια οικογ. κατάστ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Έτη Αριθμός Μητρώου Ειδικότητα συνολ. Μήνες συνολ. Ημέρες συνολ. συνολ. δυσμ. συνθ. οικογ. κατάστ. Τέκνα Τέκνα μέχρι 25 μέχρι 18 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων τέκνων Σύνολο μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 Ειδική Αγωγή ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4243 1 1 2 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001263 1 1 1 3 ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 1001817 1 1 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5659 1 1 1 1 1 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3129 1 1 1 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6223 1 1 7

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272

Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272 Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272 100 Αθανασίου Ευάγγελος 254 271 100 Αθανασίου Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤ. ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ 1 2 1 2 3 4 ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ. 1 2 3 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤ. ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ 1 2 1 2 3 4 ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ. 1 2 3 4 Α.Σ.Ε.Π ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/201 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 3 ΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 4 ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 6 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) οικισμούς εντός των ορίων του Ορυχείου πεδίου». Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Ονομα Πατρός Αριθμός Αίτησης Γνώση Η/Υ (NAI/ OXI) Βαθμός Πτυχίου Πτυχίου Διδακ/κου Μεταπ/κου 2ου Μεταπ/κου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΓΚΑΝΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ Γ 672 0 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ (αριθμ. ανήλικων 106 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ703609 Οχι Οχι 1 12 0 6 3 0 0 60 211 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ643991 Οχι Οχι 1 12 0 8 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ALPH A B A N K ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ευχαρίστως ανακοινώνεται στο Προσωπικό της Τραπέζης ότι, με βάση τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Καστοριά, 26 10 2010 Αρ. Πρωτ. 3286 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ.Kώδικας : 521 00 Τηλέφωνο : 2467.350.287 288 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 23090/01.10.2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡ.ΔΙΑΤ.ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΛ ΤΗΛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 24210 59395

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14069863 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14069863 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 13070436 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 1 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185191 ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ 2 179 Α Ανατ. Αττικής (.Ε.) 2 ΤΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 188197 ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1 147,58 Θεσπρωτίας (.Ε.) 3 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 3170 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑ 5 1 30 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα