Καλούπια Είδη καλουπιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλούπια Είδη καλουπιών"

Transcript

1 1.1 Μέθοδοι κατασκευής υλικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεταλλικών κομματιών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την κατασκευή κομματιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια κομμάτια να χρησιμοποιούνται όπως ακριβώς κατασκευάζονται, ενώ άλλα κομμάτια να χρειάζεται να υποστούν περαιτέρω κατεργασία. Οι κατεργασίες που θα πρέπει να μπορεί να επικαλεστεί ένας σχεδιαστής καλουπιών είναι: έγχυση με άμμο / έγχυση σε καλούπι, σφυρηλάτηση, εξώθηση, συγκόλληση, διαμόρφωση και κατεργασία με μηχανές. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι ουσιώδης σε όλες αυτές τις κατεργασίες και μπορεί ενδεχομένως να απαιτεί το σχεδιασμό αρκετά πολύπλοκου εξοπλισμού. 1.2 Έγχυση Μια από τις πιο γνωστές κατεργασίες κατασκευής κομματιών είναι η έγχυση. Ο γενικότερος όρος έγχυση (casting) καλύπτει τις εξής διεργασίες: χύτευση με άμμο (sand), shell mold, investment, plaster mold, φυγοκεντρική χύτευση (centrifugal), permanent mold, die, continuous, electroform και powder metallurgy casting. Παρατηρώντας την μακριά λίστα με τα είδη χύτευσης που υπάρχουν, θα αναλυθούν παρακάτω όλες αυτές οι διεργασίες μία προς μία. Sand casting. Η διεργασία αυτή βασίζεται στη μήτρα, η οποία δημιουργεί μια κοιλότητα σε ένα σωρό άμμου. Η κοιλότητα αυτή θα πρέπει να έχει την επιθυμητή διαμόρφωση, ώστε, όταν το τηγμένο μέταλλο χύνεται μέσα σε αυτή και αφήνεται να στερεοποιηθεί, το στερεό μέταλλο να πάρει το επιθυμητό σχήμα και θα έχει διαστάσεις που ταιριάζουν, ή να μπορούν να κατεργαστούν ώστε να ταιριάζουν, με το αποτύπωμα ενός ολοκληρωμένου κομματιού. Η διεργασία κατασκευής ενός καλουπιού για χύτευση σε άμμο απαιτεί να κατασκευαστεί πρώτα ένα πρωτότυπο (pattern). Αυτό το πρωτότυπο μπορεί να κατασκευαστεί από στερεό ξύλο, στρωματοποιημένο ξύλο, μέταλλο, ή από μια σειρά από σχήματα (πρωτότυπο σάρωσης). Το πρωτότυπο αυτό θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από το αποτύπωμα του τελικού κομματιού λόγω συρρίκνωσης του υλικού κατά τη στερεοποίησή του, να έχει επιπλέον υλικό σε περίπτωση που θα υποστεί περαιτέρω κατεργασία. Επομένως, αυτό το πρωτότυπο χρησιμοποιείται για να φτιαχτεί η κοιλότητα μέσα στο μπλοκ της άμμου. Το καλούπι θα πρέπει να παρέχει έναν τρόπο απομάκρυνσης του πρωτοτύπου, για να μπορέσει να ελευθερωθεί η κοιλότητα και να γίνει η έγχυση του μετάλλου. Η διεργασία απαιτεί επίσης να υπάρχει και ένα άνοιγμα στο καλούπι, μέσα από το οποίο θα χύνεται το τηγμένο μέταλλο. Το καλούπι θα πρέπει να επιτρέπει και την απελευθέρωση τυχών αερίων

2 Shell molding. Αυτή η διεργασία χύτευσης χρησιμοποιεί ένα πρωτότυπο στερεού μετάλλου στο σχήμα του κομματιού που πρόκειται να χυτευτεί. Αρχικά γίνεται μια πολύ καλή ανάμιξη ενός καλού είδους βρεγμένης άμμου με ένα θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό. Το πρωτότυπο θερμαίνεται περίπου στους 400 F και μετά τη θέρμανση το μίγμα άμμου και σκόνης πλαστικού συσσωρεύεται πάνω στο πρωτότυπο. Το θερμό πρωτότυπο προκαλεί τη μερική πλαστικοποίηση του πλαστικού, σχηματίζοντας ένα λεπτό κέλυφος που προσκολλάται στο τοίχωμα του πρωτοτύπου. Αυτό το κέλυφος απομακρύνεται και τοποθετείται σε ένα φούρνο, όπου και ολοκληρώνεται το curing. Το καλούπι τοποθετείται σε ένα δοχείο και περιβάλλεται με κάποιο είδος υλικού υποστήριξης. Τώρα το καλούπι είναι έτοιμο να δεχτεί το τηγμένο μέταλλο. Investment (lost wax process) casting. Σε αυτή τη διεργασία χρησιμοποιείται ένα αρχικό προσχέδιο για να κατασκευαστεί το καλούπι. Στη συνέχεια, αυτή η κοιλότητα γεμίζεται με κερί και αφήνεται να στερεοποιηθεί. Έτσι, βάζοντας μαζί πολλά κέρινα πρωτότυπα σε σχηματίζεται ένα «δέντρο» (tree). Έτσι μπορούν να κατασκευαστούν πολύπλοκα σχήματα. Στη συνέχεια, το «δέντρο» εμβαπτίζεται επανειλημμένα σε ένα δύστηκτο μέταλλο, με σκοπό να σχηματιστεί ένα λεπτό κέλυφος. Αμέσως μετά, το «δέντρο» τοποθετείται μέσα σε ένα δύστηκτο υλικό, όπως είναι το ασβεστοκονίαμα (άμμος). Αυτό το άτεχνο υλικό (investment) ταλαντώνεται για να απομακρυνθούν όλες οι φυσσαλίδες αέρα. Στη συνέχεια, ολόκληρο το δοχείο τοποθετείται σε ένα φούρνο. Στο φούρνο το καλούπι σκληραίνει και το κερί λιώνει και απομακρύνεται για το λόγο αυτό η διεργασία αυτή ονομάζεται και μέθοδος του «χαμένου κεριού» - αφήνοντας την επιθυμητή κοιλότητα μέσα στο ασβεστοκονίαμα. Το καλούπι θερμαίνεται και το τηγμένο υλικό εγχύνεται μέσα στην κοιλότητα και αφήνεται να στερεοποιηθεί. Με αυτή τη διεργασία μπορούν να κατασκευαστούν λείες κοιλότητες και με ακρίβεια. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της παραπάνω διεργασίας, όπου χρησιμοποιούνται υλικά, όπως πλαστικά, παγωμένος υδράργυρος, ή άλλα υλικά με χαμηλό σημείο τήξης, τα οποία είτε λιώνουν και απομακρύονται είτε εξατμίζονται. Πρόσφατα, έχουν κατασκευαστεί κελύφη με εμβάπτιση του κέρινου «δέντρου» μέσα σε κεραμικό διάλυμα. Αυτό το διάλυμα δημιουργεί την κοιλότητα του καλουπιού. Καλούπια ασβεστοκονιάματος (plaster molds). Τα καλούπια που κατασκευάζονται από ασβεστοκονίαμα γύψου εγχύονται πάνω από ένα πρωτότυπο και αφήνονται να πήξουν. Τα καλούπια κατασκευάζονται σε δύο μισά. Με αυτή τη διεργασία δημιουργούνται καλούπια με πολύ καλές τελικές επιφάνειες και διαστασιολογικές ακρίβειες. Αφού η θερμική αγωγιμότητα του καλουπιού είναι χαμηλή, το υγρό μέταλλο παραμένει ρευστό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες μεθόδους. Εντούτοις, τα καλούπια ασβεστοκονιάματος είναι εύθραυστα και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μη σιδηρούχα υλικά. Η διεργασία Antioch είναι μια διεργασία με ασβεστοκονίαμα που δημιουργεί πόρους στο υλικό, οι οποίοι με τη σειρά τους επιτρέπουν στα παγιδευμένα αέρα να δραπετεύουν, όταν το τηγμένο μέταλλο εγχύεται μέσα στο καλούπι. Φυγόκεντρη χύτευση (centrifugal castings). Σε αυτή τη διεργασία ένα, ή περισσότερα, καλούπια τοποθετούνται σε ένα - 2 -

3 περιστρεφόμενο δίσκο. Αν το κέντρο μιας σειράς καλουπιών είναι το σημείο έγχυσης, τότε το τηγμένο μέταλλο ρέει μέσω του σημείου έγχυσης και διανέμεται μέχρι το πιο μακρυνό σημείο μέσα σε κάθε καλούπι. Η πυκνότητα των χυτέυσεων που γίνονται με αυτή τη μέθοδο είναι πολύ υψηλή. Επίσης, εμφανίζουν πολύ υψηλό βαθμό λεπτομέρειας. Αφού η μάζα των ακαθαρσιών είναι μικρότερη από τη μάζα του τηγμένου μετάλλου, οι ακαθαρσίες θα συλλεχθούν στα εσωτερικά τοιχώματα της κοιλότητας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι φυγόκεντρης χύτευσης, όπως η αμιγώς φυγόκεντρη και η ημι-φυγόκεντρη χύτευση, οι μέθοδοι Watertown και DeLavand και η sand-spun μέθοδος. Permanent-mold casting. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν μια κοιλότητα για να σχηματιστεί το κομμάτι. Το τηγμένο μέταλλο εγχύεται μέσα στο καλούπι ή αφήνεται να ρεύσει μέσα σε αυτό λόγω βαρύτητας. Το τελικό κομμάτι απομακρύνεται από το καλούπι μετά τη στερεοποίησή του. Η διεργασία αυτή χρησιμοποιείται για χύτευση για χάλυβα ή για χύτευση σιδήρου. Επίσης, χρησιμοποιείται για χύτευση από υλικά που περιέχουν χαλκό, αλουμίνιο ή μαγνήσιο ως βάση. Η διεργασία slush permanent weld είναι μια παραλλαγή της μεθόδου που περιγράφηκε παραπάνω. Σε αυτή τη διεργασία εγχύεται το τηγμένο μέταλλο μέσα σε μια κοιλότητα. Σε δεδομένη χρονική στιγμή το καλούπι αντιστρέφεται και το τηγμένο μέταλλο που απομένει αφήνεται να ρεύσει. Το στερεοποιημένο κάλυφος που προκύπτει είναι το τελικό κομμάτι. Η διεργασία Corthias process είναι μια άλλη παραλλαγή της διεργασίας permanent mold. Σε αυτή τη διεργασία μια προκαθορισμένη ποσότητα τηγμένου μετάλλου εγχύεται μέσα στο καλούπι. Για να οδηγηθεί το μέταλλο σε όλες τις γωνίες του καλουπιού εισάγεται ένα έμβολο. Καθώς το μέταλλο πήζει, απομακρύνεται το έμβολο και τελικά προκύπτει μια κοιλότητα χύτευσης. Die casting. Αυτή η διεργασία αποτελεί άλλη μία παραλλαγή της μόνιμης χύτευσης (permanent mold casting), όπου το μέταλλο εξαναγκάζεται μέσα στο καλούπι υπό υψηλή πίεση. Υπάρχουν δύο βασικές διεργασίες die casting. Η διεργασία hot-chamber die casting χρησιμοποιεί ένα δοχείο σε σχήμα U, το οποίο βυθίζεται στο τήγμα. Το μικρό άκρο του δοχείου προσδένεται στο καλούπι. Ένα έμβολο πιέζει και συγκρατεί το μέταλλο, μέχρι να στερεοποιηθεί. Όταν στερεοποιηθεί, τότε ανοίγει το καλούπι και το χυτό απομακρύνεται. Με αυτή τη διεργασία μπορεί να χυτευτεί μόλυβδος, κασσίτερος και ψευδάργυρος. Η διεργασία cold-chamber die casting, χρησιμοποιεί ένα όργανο σε σχήμα κουτάλας για να κάνει την έγχυση του τηγμένου μετάλλου σε μια κοιλότητα. Ένα έμβολο πιέζει το τήγμα στο θάλαμο του καλουπιού. Όταν το μέταλλο στερεοποιηθεί, τότε ο πυρήνας απομακρύνεται, το καλούπι ανοίγει και ο εξολκέας ελευθερώνει το καλούπι. Continuous casting. Σε αυτή τη διεργασία το καλούπι διατηρείται συνεχώς γεμάτο από τηγμένο μέταλλο. Το μέταλλο στο κατώτατο άκρο του καλουπιού ψύχεται, βγαίνει και κόβεται στο επιθυμητό μήκος. Με αυτή τη διεργασία μπορούν να χυτευτούν μπρούντζος, ψευδάργυρος, χαλκός και τα κράματά του, αλουμίνιο και τα κράματά του, άνθρακας και κράματα χάλυβα

4 Electroforming. Εδώ κατασκευάζεται ένα αρνητικό καλούπι του κομματιού από γύψο. Μέσα σε αυτό το αρνητικό καλούπι εγχύεται ένα εύτηκτο κράμα χαμηλού σημείου τήξης, κερί, καουτσούκ ή άλλη χημικά διαλυτή ουσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός προτύπου, το οποίο στη συνέχεια επικαλύπτεται με ένα ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό, όπως είναι ο γραφίτης ή ο άργυρος. Μετά την επικάλυψη, το πρότυπο τοποθετείται σε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα και έτσι σχηματίζεται ένα στρώμα μετάλλου πάχους ½ in. στην επιφάνειά του. Όταν το πρότυπο απομακρυνθεί (λόγω τήξης ή με χημική διάλυση), τότε το κέλυφος που απομένει αποτελεί το τελικό κομμάτι. Με αυτή τη διεργασία μπορεί να επιτευχθεί στρωματοποίηση με διαφορετικούς τύπους μετάλλων. Powder metallurgy. Οι σκόνες, για να αποκτήσουν το επιθυμητό σχήμα, συμπιέζονται υπό υψηλή πίεση. Στη συνέχεια, η συμπιεσμένη σκόνη θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες σε ελεγχόμενη περιβάλλον, προκειμένου να διαμορφωθεί το κομμάτι. Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ώστε να λιώσει το συγκολλητικό υλικό, αλλά δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη συμπιεσμένη σκόνη. Στην πραγματικότητα, αυτή η διεργασία δεν εντάσσεται στις διεργασίες χύτευσης. 1.3 Ψυχρή και Θερμή διαμόρφωση μετάλλων Όταν σε μια κατασκευή, μετά την απομάκρυνση των δυνάμεων που ασκούνται, οι ατομικές δυνάμεις προκαλούν στα άτομα του υλικού να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, τότε έχουμε ελαστική παραμόρφωση. Αντίθετα, πλαστική παραμόρφωση έχουμε όταν, μετά την απομάκρυνση των δυνάμεων, τα άτομα δεν επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις. Φυσικά, όταν πρόκειται για τηγμένο μέταλλο, τα άτομα βρίσκονται σε πλήρη αταξία. Καθώς το μέταλλο στερεοποιείται, τότε τα άτομα καταλαμβάνουν καθορισμένες θέσεις μέσα στο υλικό, σε μορφή διανύσματος, που είναι χαρακτηριστικό για το κάθε μέταλλο που χρησιμοποιείται. Από τη στιγμή που υπάρχουν πολλές διεργασίες σε αυτή την κατηγορία, εδώ θα αναλυθούν μερικές από αυτές, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια εικόνα σχετικά με αυτό το είδος της κατεργασίας. Θερμή Σφυρηλάτηση (Hot forging). Η σφυρηλάτηση Smith (Smith forging) είναι μια διεργασία κατά την οποία το μέταλλο σφυρηλατείται στο επιθυμητό σχήμα. Η βασική διεργασία χρησιμοποιεί ένα αμόνι και ένα σφυρί. Στην πιο σύγχρονη εκδοχή της, ανυψώνεται ένα μεγάλο σφυρί με ατμό, ηλεκτρική ισχύ ή με κάποιο έμβολο, και αφήνεται να πέσει πάνω στο μέταλλο. Η δύναμη της βαρύτητας είναι αυτή που παράγει την απαιτούμενη κινητική ενέργεια. Ταυτόχρονα, ο χειριστής περιστρέφει το κομμάτι, καθώς αυτό διαμορφώνεται. Η διεργασία drop forging χρησιμοποιεί δύο μισά ενός καλουπιού, όπου το ένα μεταφέρεται με το έμβολο και το άλλο είναι δεμένη στο τραπέζι. Κατά τη διεργασία αυτή, θερμαίνονται προκαθορισμένες ποσότητες μετάλλου, τοποθετούνται ανάμεσα στο καλούπι και σφυρηλατούνται στο σχήμα της κοιλότητας της μήτρας, όταν αυτή είναι κλειστή. Μια παραλλαγή - 4 -

5 αυτής της διεργασίας μπορεί να γίνει, χρησιμοποιώντας μια οριζόντια μηχανή. Αυτή η μηχανή έχει δύο οριζόντια έμβολα, τα οποία χτυπούν το κομμάτι. H διεργασία hot press forging προκαλεί την εφαρμογή μιας σταθερής πίεσης πάνω στο κομμάτι. Το ζεστό μέταλλο πιέζεται μέσα στην κοιλότητα της μήτρας με σταθερή πίεση και όχι με κρουστική πίεση. Η διεργασία upset forging πιέζει τα άκρα μιας θερμαινόμενης ράβδου στο επιθυμητό σχήμα. Η ράβδος θερμαίνεται, συσφίγγεται και εισέρχεται μέσα στο άνοιγμα της μήτρας. Η διεργασία swaging χρησιμοποιεί δύο μισά μιας περιστρεφόμενης μήτρας. Η μήτρα ανοίγει και κλείνει γρήγορα, ενώ χτυπάει το άκρο ενός θερμαινόμενου σωλήνα ή κελύφους. Αυτή η διεργασία μπορεί να μειώσει τη διάμετρο του σωλήνα ή να λεπτύνει το άκρο του. Η διεργασία roll forging είναι μια μέθοδος που ελαττώνει τη διάμετρο μιςα ράβδου και, κατά τη διεργασία αυτή αυξάνει το μήκος της ράβδου. Εδώ χρησιμοποιούνται ημικυκλικοί κύλινδροι, οι οποίοι λαμβάνουν τη θερμαινόμενη ράβδο και ελαττώνουν τη διάμετρό της. Μπορεί να απαιτούνται πολλά περάσματα της ράβδου μέσα από τον κύλινδρο, προτού επιτευχθεί η τελική διάμετρός της. Εξέλαση (Extrusion). Η εξέλαση άμεσης πίεσης (direct pressure extrusion) είναι μια διεργασία, κατά την οποία το έμβολο πιέζει το μέταλλο μέσα σε μια μήτρα. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κατασκευής. Σε όλες τις περιπτώσεις το έμβολο κινείται μπροστά και σπρώχνει το μέταλλο προς το άνοιγμα της μήτρας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άξονες για να ανοίξουν μια τρύπα στο κέντρο του μετάλλου που εξέρχεται. Στην εξέλαση έμμεσης πίεσης (indirect pressure extrusion) το έμβολο κινείται μπροστά και σπρώχνει το μέταλλο προς την αντίθετη κατέυθυνση. Η διεργασία κρουστικής εξέλασης (impact extrusion) είναι μια άλλη μέθοδος θερμής εξέλασης. Σε αυτή, το μέταλλο πιέζεται στα άκρα ενός εμβόλου, καθώς χτυπάει σε μια προκαθορισμένη ποσότητα υλικού. Hot rolling. Η διεργασία hot drawing είναι μια θερμή κατεργασία, κατά την οποία ένα θερμαινόμενο έλασμα πιέζεται μέσα σε μια μήτρα, η οποία ανοίγει με ένα έμβολο κάτω από σταθερή πίεση. Με αυτή τη διεργασία μπορούν να διαμορφωθούν κύπελλα ή κελύφη. Στη διεργασία hot spinning ασκείται πίεση σε έναν μεταλλικό δίσκο, ενώ ο δίσκος αυτός περιστρέφεται. Η πίεση εφαρμόζεται μέσω ενός αιχμηρού εργαλείου ή ενός κυλίνδρου, όπου πιέζεται το μέταλλο, ώστε να πάρει το σχήμα της περιστρεφόμενης μορφής. Στη διεργασία hot rolling μπορεί να γίνει διαμόρφωση ράβδων ή πλακών σε επιθυμητά σχήματα ή/και μεγέθη, καθώς περνούν μέσα από μια σειρά κυλίνδρων. Ψυχρή Σφυρηλάτηση (Cold forging). Η διεργασία swaging είναι μια διεργασία ψυχρής σφυρηλάτησης, η οποία χρησιμοποιεί περιστρεφόμενους κυλίνδρους, έτσι ώστε τα καλούπια να μπορέσουν να διαμορφώσουν την επιφάνεια του κομματιού μέσα σε σημεία, σε αλλαγές διαμέτρου, ή να μειώσουν τη διάμετρό του. Τα καλούπια περιστρέφονται, με αποτέλεσμα το κομμάτι να σφυρηλατείται πολλές φορές μέσα σε μικρή χρονική περίοδο. Στο εσωτερικό σύστημα ασκείται πίεση στο υλικό πάνω - 5 -

6 από ένα σχηματισμένο άξονα, έτσι ώστε το εξωτερικό του κομματιού μπορεί να είναι στρογγυλεμένο και το εσωτερικό του να είναι διαμορφωμένο. Η διεργασία cold heading απαιτεί το μέταλλο να είναι περιορισμένο σε όλες τις διευθύνσεις. Το μέταλλο που υπόκειται κρούση ρέει προς όλες τις κατευθύνσεις. Με αυτή τη διεργασία μπορούν να διαμορφωθούν βίδες, πιρτσίνια, μπουλόνια και καρφιά. Η διεργασία riveting είναι μια διεργασία cold heading, η οποία χρησιμοποιείται για να προσδέσει δύο κομμάτια μαζί. Η διεργασία staking είναι μια άλλη διεργασία που χρησιμοποιείται επίσης για να προσδέσει δύο κομμάτια μαζί. Το μέταλλο εξαναγκάζεται να ρεύσει μέσα σε αυλάκια ή κατά μήκος της επιφάνειας ενός από τα δύο κομμάτια. Η διεργασία hobbing είναι μια διεργασία πίεσης ενός προσχεδίου από την επιφάνεια του εμβόλου προς την επιφάνεια του κομματιού. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζονται οι κοιλότητες των καλουπιών για πλαστικά. Η διεργασία coining απαιτεί το κομμάτι να είναι πλήρως περιορισμένο. Και οι δύο επιφάνειες του κομματιού παίρνουν το αποτύπωμα. Αυτή η διεργασία περιλαμβάνει πλευρική ροή υλικού. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζονται νομίσματα, μετάλλια και κοσμήματα. Η διεργασία embossing χρησιμοποιεί ένα ζεύγος εμβόλου και μήτρας. Ενώ το πάχος του υλικού στη διεργασία coining είναι ακανόνιστο, το πάχος του κομματιού στη διεργασία embossing είναι ομοιόμορφο. Το υλικό ρέει προς την κατεύθυνση των εφαρμοζόμενων δυνάμεων. Η διεργασία shot peening είναι μια ψυχρή διεργασία, η οποία χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό χαλύβδινων βλημάτων. Αυτά τα βλήματα πυροδοτούνται στην επιφάνεια του κομματιού, προσφέροντας καλύτερη τελική επιφάνεια στο κομμάτι και μεγαλύτερη σκληρότητα. Η διεργασία cold extrusion περιλαμβάνει τα ίδια στάδια με τη διεργασία hot extrusion. Η διαφορά είναι ότι το υλικό που εξέρχεται δεν πρέπει να σκληραίνει και πρέπει να παραμένει ελατό, χωρίς την εφαρμογή θερμότητας. Ψυχρή ελασματοποίηση (Cold drawing). Η κατασκευή ράβδων με τη διεργασία της ψυχρής ελασματοποίησης γίνεται με θερμούς περιστεφόμενους κυλίνδρους. Η διεργασία αυτή διαμορφώνει τη διάμετρο. Παράγει μια ράβδο με ομαλή και σκληρή επιφάνεια. Η διεργασία wire drawing επιτυγχάνεται με το τράβηγμα ενός σύρματος μέσα σε μια σκληρή μήτρα, συνήθως καρβίδιο. Τα σύρματα μικρής διαμέτρου ελατώνται μέσα σε μήτρες από διαμάντι. Μπορεί να γίνει μείωση της διαμέτρου, όταν πραγματοποιούνται πολλά περάσματα από συνεχόμενες μήτρες. Η μείωση της διαμέτρου σωλήνων με ψυχρή ελασματοποίηση μπορεί να γίνει με το πέρασμα του σωλήνα μέσα από έναν άξονα και μία μήτρα. Η διεργασία stretch forming γίνεται με τράβηγμα και τύλιγμα ενός μεταλλικού ελάσματος γύρω από μια μορφή. Το μέταλλο εκτείνεται (εφελκύεται) πέρα από το όριο ελαστικότητας, καθώς τυλίγεται. Η διεργασία high-energy forming χρησιμοποιεί ένα υψηλό ηλεκτρικό φορτίο ή μια ηλεκτρική εκκένωση ενός πυκνωτή, κατά μήκος ενός κενού, με σκοπό να δημιουργηθούν κρουστικά κύματα, τα οποία εξαπλώνονται προς όλες τις διευθύνσεις και αναγκάζουν το μέταλλο να κινηθεί μέσα σε μια κοιλότητα μήτρας

7 Cold rolling. Η διεργασία form rolling είναι μια διεργασία κατά την οποία ένας αριθμός τακτικά τοποθετημένων κυλίνδρων διαμορφώνουν ένα μεταλλικό έλασμα στο επιθυμητό σχήμα. Το μεταλλικό έλασμα περνά μέσα από τους κυλίνδρους, οι οποίοι υποβάλλουν το μέταλλο σε μια σειρά κάμψεων. Η διεργασία seaming (συρραφή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός ή πολλαπλών τυλιγμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με περιστρεφόμενους κυλίνδρους και έτσι οι κόμποι τυλίγουν το υλικό πίσω στον εαυτό του για να κλείσει η μορφή. Η διεργασία thread rolling χρησιμοποιεί δύο ή τρεις κυλίνδρους με σπειρώματα. Το κυλινδρικό πρόπλασμα θα πρέπει να έχει εξωτερική διάμετρο ίση με τη διάμετρο του βήματος του αρχικού σπειρώματος. Το μέταλλο ανάμεσα στην εξωτερική διάμετρο και την εσωτερική διάμετρο εξαναγκάζεται να διαμορφώσει την προσθήκη. Η ψυχρή διεργασία spinning metal είναι η ίδια με την αντίστοιχη θερμή διεργασία, που συζητήθηκε νωρίτερα. Η διαφορά τους έγκειται στη διαφορά της ελατότητας του μετάλλου. H διεργασία shear forming είναι η ίδια με τη διεργασία direct spinning, με τη διαφορά ότι το μέταλλο πιέζεται προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την πίεση που ασκείται από τους κυλίνδρους. 1.4 Shearing, Bending, or Drawing Presswork Οι διεργασίες διάτρησης και χύτευσης είναι ίσως οι πιο ευρέως διαδεδομένες ψυχρές ή θερμές διεργασίες που χρησιμοποιούνται. Σχεδόν οποιαδήποτε ποσότητα ή ποιότητα υλικού μπορεί να κατασκευαστεί. Τα υλικά μπορούν να κόβονται σε ειδικά μεγέθη, μπορεί να περιέχουν ειδικά ποσοστά άνθρακα, ειδικά κράματα, μπορούν να κατεργαστούν εν θερμώ. Η διεργασία shearing είναι μια διεργασία που χρησιμοποιεί ένα ζουμπά και μια μήτρα για να διαχωρίσει το μέταλλο. Η διεργασία ξεκινά με το έμβολο να διεισδύει μέσα στο μέταλλο και να τανύζει το μέταλλο ως το όριο ελαστικότητάς του. Καθώς το έμβολο πιέζει όλο και περισσότερο το μέταλλο, υπερβαίνει το όριο ελαστικότητας του μετάλλου και εμφανίζεται ρήξη (σπάσιμο) στην κοπτική ακμή του εμβόλου. Αυτό θα συμβεί, εάν το διάκενο ανάμεσα στο έμβολο και τη μήτρα είναι ίσο με ένα μικρό ποσοστό ανοχής. Αν η απόσταση ανάμεσα στο έμβολο και τη μήτρα είναι ίση με το πάχος του υλικού, και οι γωνίες του εμβόλου και της μήτρας είναι στρογγυλεμένες, τότε το υλικό κάμπτεται. το υλικό που είναι στην εξωτερική καμπυλότητα εφελκύεται, ενώ το υλικό στην εσωτερική καμπυλότητα θλίβεται. Εδώ δεν γίνεται κοπή. Αφού κατά τη διεργασία ξεπερνιέται το όριο ελαστικότητας, αυτό σημαίνει ότι το υλικό θα υποστεί πλαστική παραμόρφωση, παίρνοντας μια μόνιμη μορφή. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας, το υλικό μετατοπίζεται μόνο κατά την κάμψη. Εντούτοις, κατά τη διεργασία drawing λαμβάνει χώρα και μια ακτινική μετατόπιση του υλικού σε όλη του τη δομή. Η ανοχή ανάμεσα στο έμβολο και τη μήτρα είναι ίση με το πάχος του υλικού και τόσο το έμβολο, όσο και η μήτρα έχουν στρογγυλεμένες γωνίες, για να αποφεύγεται η κοπή. Το υλικό βγαίνει μέσω αυτών των καμπυλοτήτων και έτσι το υλικό - 7 -

8 γλιστράει πάνω σε αυτές τις καμπυλότητες. Η μετατόπιση είναι ανάλογη της ροής νερού μέσα σε φράγμα. 1.5 Συγκόλληση Η συγκόλληση μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: (1) διεργασίες που απαιτούν θερμότητα και πίεση, (2) διεργασίες που απαιτούν θερμότητα, αλλά όχι πίεση, (3) διεργασίες κραμάτων χαμηλής θερμοκρασίας, και (4) διεργασίες που απαιτούν κυρίως κόλληση. Στις δύο πρώτες κατηγορίες, και ως ένα σημείο και στην τρίτη, λαμβάνει χώρα ανάμιξη ανάμεσα στο υλικό της βάσης και στο υλικό των ράβδων γεμίσματος. Οι δύο πρώτες διεργασίες απαιτούν τόσο το υλικό βάσης όσο και το υλικό γεμίσματος να βρίσκονται σε υγρή μορφή. Συγκόλληση πίεσης. Οι διεργασίες που απαιτούν θερμότητα και πίεση είναι οι hammer, spot, seam, projection, cross-wire, flash και upset butt και η percussion welding. Η συγκόλληση με σφυρηλάτηση (hammer welding) είναι η παλαιότερη διεργασία συγκόλλησης. Τα δύο κομμάτια που πρόκειται να συγκολληθούν θερμαίνονται και σφυρηλατούνται μαζί. Όταν χρησιμοποιείται μεγάλη μηχανή, τότε η ενέργεια κρούσης δίνεται από την πτώση ενός σφυριού, λόγω βαρύτητας. Η σημειακή συγκόλληση (spot welding) αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια, όπου το ένα φορτίζεται με ελατήριο και έτσι εφαρμόζει μια δύναμη στα δύο κομμάτια που πρέπει να ενωθούν. Μετά την εφαρμογή του φορτίου, περνά ρεύμα υψηλής τάσης μέσα από τα ηλεκτρόδια. Η αντίσταση ανάμεσα στα δύο κομμάτια είναι υψηλή, γεγονός που προκαλεί την εμφάνιση υψηλής τοπικής θερμότητας. Το υλικό πλαστικοποιείται στο σημείο επαφής και η δύναμη που εφαρμόζεται στα ηλεκτρόδια προκαλεί τήξη του υλικού. Η συγκόλληση συρραφής (seam welding) είναι μια συνεχής σημειακή συγκόλληση. Η πίεση εφαρμόζεται από δύο κυλίνδρους ηλεκτρόδια. Το ρεύμα διακόπτεται και ρυθμίζεται από ένα χρονοδιακόπτη. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί, έτσι ώστε να παράγει στεγανές συγκολλήσεις, ή ισαπέχουσες σημειακές συγκολλήσεις. Η συγκόλληση προβολής (projection welding) χρησιμοποιεί πολλαπλές προβολές για να εστιάσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το σημειακό ρεύμα και οι πολλαπλές προβολές δημιουργούν μια σειρά από σημειακές συγκολλήσεις. Η συγκόλληση cross-wire είναι μια παραλλαγή της συγκόλλησης προβολής. Αγγίζοντας τα καλώδια στα σημεία που διασταυρώνονται, τότε αυτά λειτουργούν σαν προβολείς και η πίεση εφαρμόζεται από ηλεκτρόδια επίπεδης διατομής. Στις συγκολλήσεις flash και upset butt τα άκρα των δύο κομματιών έρχονται σε επαφή και τοποθετούνται υπό πίεση. Το κενό αέρος ανάμεσα στα άκρα των δύο κομματιών παρέχει την αντίσταση, η οποία, μαζί με το ηλεκτρικό ρεύμα, παρέχει τη θερμότητα που πλαστικοποιεί τα υλικά. Η συγκόλληση ολοκληρώνεται υπό πίεση. Η συγκόλληση flash butt απαιτεί στην αρχή το ρεύμα να είναι ανοιχτό και, στη συνέχεια, καθώς δημιουργείται το ηλεκτρικό τόξο, εφαρμόζεται η πίεση. Η συγκόλληση upset απαιτεί πρώτα να εφαρμοστεί η πίεση και μετά να ανοίξει το ρεύμα

9 Στη διεργασία κρουστικής συγκόλλησης δένονται δύο κομμάτια σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Στη μία παραλλαγή, αποθηκεύεται ηλεκτρική ενέργεια σε έναν πυκνωτή. Σε μια άλλη παραλλαγή, η ενέργεια είναι αποτέλεσμα της απότομης κατάρρευσης του μαγνητικού πεδίου. Έτσι, τα κομμάτια εξαναγκάζονται να κινηθούν το ένα προς την κατεύθυνση του άλλου. Σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή απελευθερώνεται το ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο προκαλεί το ηλεκτρικό τόξο. Η συγκόλληση ολοκληρώνεται με κρούση. Συγκόλληση τήξης. Οι διεργασίες που δεν απαιτούν καθόλου πίεση, ως μέρος της διεργασίας συγκόλλησης είναι: τόξο άνθρακα, ηλεκτρικό, ακετυλένιο, ευγενές αέριο, ατομικό υδρογόνο, καλυμμένο τόξο, θερμίτης, electroslag, δέσμη ηλεκτρονίων, τριβή, υπερηχητική συγκόλληση και συγκόλληση τόξου αέριου μετάλλου. Η συγκόλληση τόξου άνθρακα βασίζεται σε ένα ηλεκτρόδιο με τόξο άνθρακα, το οποίο παρέχει την τροχιά για το εναλλασσόμενο ρεύμα. Ο αέρας στο κενό ανάμεσα στο άκρο της ράβδου και στο κομμάτι δημιουργεί την αντίσταση, που αναπτύσσει την απαραίτητη θερμότητα για την τήξη του μετάλλου και του υλικού της ράβδου γεμίσματος. Η συγκόλληση τόξου βασίζεται σε ένα ηλεκτρικό τόξο, το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στο υλικό γεμίσματος και το κομμάτι. Η ράβδος γεμίσματος λειτουργεί σαν πηγή υλικού γεμίσματος και σαν ηλεκτρόδιο. Μερικές φορές επιστρώνεται με κάποιο υλικό για τη διευκόλυνση της συγκόλλησης και άλλες φορές όχι. Το ρεύμα μπορεί να είναι συνεχές ή εναλλασσόμενο. Όταν η συγκόλληση γίνεται με εναλλασσόμενο ρεύμα, τότε θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν ο χειριστή που κρατά το ηλεκτρόδιο είναι συνδεδεμένος με το αρνητικό τερματικό της μηχανής, και το κομμάτι στο θετικό τερματικό, τότε η διεργασία ονομάζεται συγκόλληση ευθείας πολικότητας. Αν τα τερματικά είναι αντίθετα, τότε η διεργασία ονομάζεται συγκόλληση αντίστροφης πολικότητας. Η πολικότητα δεν παίζει ρόλο όταν χρησιμοποιείται συνεχές ρεύμα. Οι διεργασίες συγκόλλησης εν κενώ χρησιμοποιούν ακετυλένιο, υδρογόνο, και φυσικό ή τεχνητό κενό σε συνδυασμό με οξυγόνο. Η διεργασία οξυγόνου ακετυλενίου όπου χρησιμοποιούνται αέρια οξυγόνου και ακετυλενίου, είναι μακράν ο συνδυασμός που χρησιμοποιείται περισσότερο. Τα αέρια αναμιγνύονται στις επιθυμητές αναλογίες και, όταν συλλέγονται, παράγουν θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από αυτές που απαιτούνται για να λιώσουν το βασικό μέταλλο και το υλικό γεμίσματος. Στη συγκόλληση τόξου ευγενών αερίων το αέριο που χρησιμοποιείται ήλιο (τόξο ηλίου), αργό ή διοξείδιο του άνθρακα εισάγεται γύρω από ένα ηλεκτρόδιο από βολφράμιο ή άνθρακα και σχηματίζει ένα προστατευτικό νέφος γύρω από το τόξο, καθώς το αλουμίνιο ή το μαγνήσιο συγκολλάται. Το τόξο αναπτύσσεται ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και το κομμάτι. Στη συγκόλληση ατομικού υδρογόνου, αποθηκεύονται δύο ηλεκτρόδιο βολφραμίου σε έναν πολλαπλό θάλαμο, ο οποίος μεταφέρει μόρια υδρογόνου μακριά από αυτά. Η εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων σπάει τα μόρια του υδρογόνου, απορροφώντας μεγάλα ποσά θερμότητας κατά τη διεργασία αυτή. Τα άτομα αυτά απελευθερώνουν αυτή τη θερμική ενέργεια κατά την επαφή τους με το μέταλλο. Το αέριο δρα ως ασπίδα κατά τη διάρκεια αυτής της διεργασίας

10 Στη βυθισμένη συγκόλληση χρησιμοποιείται ένα ηλεκτρόδιο σε συνδυασμό με ένα σωλήνα τροφοδοσίας υλικού. Το τόξο αναπτύσσεται κάτω από τη ροή. Και οι δύο σωλήνες τροφοδοτούνται αυτόματα. Το υλικό λιώνει καθώς λιώνει το υλικό της βάσης. Έτσι, η συγκόλληση ολοκληρώνεται κάτω από τη ροή. Με αυτό τον τρόπο, προστατεύεται η συγκόλληση. Η συγκόλληση θερμίτη είναι μια διεργασία όπου χρησιμοποιείται ένα μίγμα οξειδίου του σιδήρου και κόκκων αλουμινίου. Γύρω από την περιοχή των κομματιών που πρόκειται να συγκολληθούν προετοιμάζεται ένα καλούπι, μέσα στο οποίο εγχύεται το μίγμα και αναφλέγεται με κάποια διαδικασία ανάφλεξης. Το αλουμίνιο μετατρέπεται σε οξείδιο αλουμινίου και το οξείδιο του σιδήρου σε σίδηρο, ο οποίος τελειοποιεί τη συγκόλληση. Η διεργασία electroslag χρησιμοποιείται για να ενώσει μεγάλες πλάκες. Ένα κάλυμμα νερού κινείται μαζί με ένα δοχείο τηγμένου μετάλλου κατά μήκος της συγκόλλησης που πρόκειται να γίνει. Το τηγμένο μέταλλο στερεοποιείται καθώς κινείται. Το κάλυμμα του μετάλλου ανανεώνεται με τροφοδοσία σύρματος συγκόλλησης μέσα στο δοχείο του τηγμένου μετάλλου. Η διεργασία δέσμης ηλεκτρονίων χρησιμοποιεί έναν θάλαμο υψηλής εκκένωσης, μέσα στον οποίο ξεκινά μια δέσμη ηλεκτρονίων. Η δέσμη αυτή κατευθύνεται προς την ένωση που πρόκειται να συγκολληθεί. Η συγκόλληση τριβής πραγματοποιείται με την γρήγορη περιστροφή ενός από τα δύο μέλη που πρόκειται να συγκολληθούν, φέρνοντάς το σε επαφή με το άλλο. Η τριβή δημιουργεί την απαραίτητη θερμότητα για να πραγματοποιηθεί η συγκόλληση. Η υπερηχητική συγκόλληση χρησιμοποιεί ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας, παράλληλες προς την επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί. Η συγκόλληση δύο κομματιών που είναι δεμένα μεταξύ τους θα επιτευχθεί, όταν έρθουν κοντά στην μηχανή ταλάντωσης. Η διεργασία micro-wire gas metal-arc χρησιμοποιεί μια ράβδο γεμίσματος μικρής διαμέτρου και διοξείδιο του άνθρακα, για να συγκολληθούν λεπτά υλικά. Brazing. Η συγκόλληση δύο υλικών απαιτεί η θερμοκρασία των κομματιών που πρόκειται να ενωθούν να παραμένει κάτω από σημείο τήξης τους, αλλά πάνω από τη σημείο τήξης του υλικού συγκόλλησης. Το υλικό συγκόλλησης πρέπει να υγραίνει την επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί και με τριχοειδείς κινήσεις οδηγείται το λιωμένο υλικό στα κενά ανάμεσα στα δύο κομμάτια. Η συγκόλληση μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα υλικά: άργυρο, χαλκό, Tobin μπρούτζο, αλουμίνιο, phos-copper, νικέλιοχρώμιο (ανθεκτικό στη θερμότητα) και άργυρο-μαγγάνιο (ανθεκτικό στη θερμότητα). Τα υλικά συγκόλλησης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι βορικό οξύ για τη συνένωση ορείχαλκου, χαλκού, μπρούτζου και χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας, βορικό οξύ ή φθόριο με κάποιο υλικό αδιαβροχοποίησης για τη συνένωση χυτοσίδηρου ένα φθοριούχο και χλωριούχο μίγμα σε νερό για να σχηματιστεί μια πάστα για τη συνένωση αλουμινίου και μαγνησίου

11 Τα υλικά συγκόλλησης μπορεί να είναι σε στερεά, κοκκώδη, κολλοειδή ή υγρή μορφή. Η συγκόλληση torch brazing χρησιμοποιεί μια ουδέτερη φλόγα από οξυασετυλίνη, οξυ-υδρογόνο ή φυσικό αέριο για τη θέρμανση των δύο κομματιών. Η συγκόλληση resistance brazing απαιτεί τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τα κομμάτια που πρόκειται να συγκολληθούν. Αυτή η αντίσταση στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί στο υλικό συγκόλλησης και στο κομμάτι να λιώσουν, καθώς καταναλώνουν το λιωμένο υλικό. Ο χρόνος συγκόλλησης ελέγχεται με ακρίβεια από κάποια μηχανή χρόνου. Οι επαγωγικοί φούρνοι χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας, το οποίο προκαλεί τη δημιουργία ενός μαγνητικού πεδίου που ταλαντώνεται πολύ γρήγορα. Τα κομμάτια που πρόκειται να συγκολληθούν περιβάλλονται από ένα ειδικά σχεδιασμένο ψυχρό πηνίο. Το ρεύμα ρέει για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και το υλικό συγκόλλησης καταναλώνεται. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, η θέρμανση είναι πολύ περιορισμένη. Η συγκόλληση furnace brazing χρησιμοποιεί φούρνους με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Όταν χρειάζεται ο σχηματισμός οξειδίων, τότε χρησιμοποιείται η ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Όλη η σύνθεση, μαζί με το υλικό συγκόλλησης, θερμαίνονται μέσα σε ένα φούρνο. Η συγκόλληση dip brazing επιτυγχάνεται με την εμβάπτιση των κομματιών μέσα σε ένα μπάνιο με λιωμένο υλικό συγκόλλησης. Στη συγκόλληση chemical bath brazing βυθίζουμε τα κομμάτια μαζί με το υλικό συγκόλλησης σε ένα ουδέτερο διάλυμα άλατος. 1.6 Μηχανουργικές κατεργασίες Μια αρχική κατηγοριοποίηση των κατεργασιών μπορεί να γίνει στις περιστρεφόμενες και παλινδρομικές μηχανές. Έτσι, ο τόρνος, η φρέζα και το τρυπάνι κατατάσσονται στις περιστροφικές μηχανές, ενώ οι πρέσες διαμόρφωσης και οι πλάνες κατατάσσονται στις παλινδρομικές μηχανές. Μια άλλη ταξινόμηση μπορεί να γίνει, διακρίνοντας τις μηχανές σε μηχανές συνεχούς κοπής και διακοπτόμενης κοπής. Έτσι, ο τόρνος είναι συνεχούς κίνησης, ενώ μια πρέσα διαμόρφωσης κόβει ένα κομμάτι κάθε φορά. Ένα σιδηροπρίονο έχει διακοπτόμενη κίνηση, ενώ ένα αλυσοπρίονο έχει συνεχή κίνηση κοπής. Τόρνος. Υπάρχουν πολλά είδη τόρνων: toolroom, engine, bench, jewelers, production, turret, automatic screw, και ειδικοί τόρνοι. Η διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα είδη τόρνων γίνεται βάσει της ακρίβειας, του βαθμού αυτοματισμού και της προσαρμοστικότητας στην παραγωγή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η κοπή είναι κοπή ενός σημείου. Αν και μπορούν να εκτελούν κοπή πολλά κοπτικά εργαλεία την ίδια στιγμή, ωστόσο η κοπή δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε μια φρέζα. Σε όλες τις περιπτώσεις, περιστρέφεται το κομμάτι και το κοπτικό εργαλείο προωθείται, όταν έρχεται σε επαφή με το κομμάτι

12 Φρέζα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι φρεζών: απλή και γενική κατακόρυφη, απλή και γενική οριζόντια, bed type, planar type, φρέζες σπειρωμάτων (thread), φρέζες αντιγραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις το βασικό κοπτικό εργαλείο είναι η φρεζοκεφαλή, η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, λειτουργεί κάθετα στον άξονα του κομματιού. Αυτές οι μηχανές μπορούν να προκαλέσουν την κίνηση του κομματιού δεξιά ή αριστερά, μέσα ή έξω, πάνω ή κάτω, όταν το κομμάτι είναι δεμένο στο τραπέζι. Οι γενικές μηχανές είναι εξοπλισμένες με ένα περιστρεφόμενο μηχανισμό του τραπεζιού, ο οποίος επιτρέπει στο κομμάτι να κινείται πέρα από το κοπτικό εργαλείο υπό κάποια γωνία. Η γενική κατακόρυφη φρέζα μπορεί να επιτρέπει την περιστροφή της κατακόρυφης κεφαλής σε δύο επίπεδα καθώς και την περιστροφή του τραπεζιού. Οι φρέζες τύπου bed (planer) είναι μηχανές που χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγική διαδικασία και έχουν τη δυνατότητα κίνησης του τραπεζιού μπροστά από μία κολώνα ή ανάμεσα σε δύο κολώνες. Οι φρέζες σπειρώματος και οι φρέζες αντιγραφής είναι ειδικές μηχανές, όπως υποδηλώνεται και από την ονομασία τους. Τρυπάνι. Οι μηχανές αυτές παρέχουν μια μέθοδο για τη συγκράτηση του κοπτικού εργαλείου, το οποίο σε αυτή την περίπτωση, είναι το τρυπάνι. Αυτός ο τύπος εργαλείου επιτρέπει είτε στο κομμάτι είτε στο τρυπάνι να προωθείται, ενώ το τρυπάνι κοπής περιστρέφεται. Τα είδη τρυπανιών είναι: sensitive, power-fed standard, radial, production, gang, multiple spindle, ή οριζόντια τρυπάνια. Ένα τρυπάνι με αισθητήρες (sensitive drill) μπορεί να «αισθάνεται» μέσω του τροχού πρόωσης. Ένα τροφοδοτούμενο τρυπάνι (power-fed drill) μπορεί να τροφοδοτείται είτε χειροκίνητα ή αυτόματα, μέσω ενός μηχανισμού τροφοδοσίας. Όταν χρησιμοποιείται αυτόματη τροφοδοσία, τότε δεν είναι δυνατή η «αισθητική» ικανότητα στο σημείο όπου ανοίγεται η τρύπα. Όταν πρόκειται για μεγάλα και βαριά κομμάτια που χρειάζεται να διανοιχτούν πολλές τρύπες στην επιφάνειά τους, η μετακίνηση και η τοποθέτηση του κομματιού είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα ακτινικά τρυπάνια (radial drill) δίνουν αυτή τη δυνατότητα μετακινώντας την κεφαλή στην επιθυμητή θέση. Ο βραχίονας μπορεί να μετακινείται πάνω-κάτω ή να περιστρέφεται. Η κεφαλή μετακινείται μέσα ή έξω από την κολώνα. Ο άξονας, που φέρει το τρυπάνι και περιστρέφεται, μπορεί να μετακινείται προς το κομμάτι χειροκίνητα ή αυτόματα. Τα τρυπάνια πολλών αξόνων και τα gang drill χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Οι gang drill presses διαθέτουν πολλούς άξονες, καθένας από τους οποίους τροφοδοτείται ξεχωριστά. Στα τρυπάνια πολλών αξόνων, οι άξονες καθοδηγούνται από έναν κεντρικό άξονα. Τα οριζόντια τρυπάνια χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη μακριών οπών. Shaper και planer. Αυτές οι μηχανές είναι παλινδρομικές μηχανές. Είτε ταλαντώνεται το κομμάτι και προωθείται το κοπτικό εργαλείο, ή το εργαλείο ταλαντεύεται και προωθείται το κομμάτι. Αυτές οι μηχανές είναι οι οριζόντιοι, οι κατακόρυφοι και οι ειδικοί διαμορφωτές, καθώς και οι openside ή double-housing πλάνες. Στον τυπικό διαμορφωτή το εργαλείο ταλαντώνεται. Με κάθε χτύπημα του εμβόλου, το τραπέζι μετακινείται κατά μια συγκεκριμένη απόσταση, τοποθετώντας το κομμάτι κατάλληλα για την επόμενη κοπή. Οι

13 επιφάνειες που κατεργάζονται είναι επίπεδες, αν και η διαμόρφωση περιγράμματος είναι δυνατή. Η πλάνη είναι έτσι κατασκευασμένη, ώστε μετά από κάθε κοπτικό χτύπημα, το κομμάτι ταλαντώνεται κάτω από το εργαλείο, καθώς αυτό προωθείται. Shaver και broach. Αυτές οι μηχανές λειτουργούν επίσης με ταλάντωση του κοπτικού εργαλείου. Το shaver εκτελεί πολύ μικρές κοπές και χρησιμοποιείται για να επιτύχει φινιρίσματα επιφανειών και διαστασιολογικές ακρίβειες. Οι μηχανές broach λειτουργούν, γενικά, ακολουθώντας την αρχή του ενός χτυπήματος. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται μια μακριά μπάρα με πολλά δόντια διαμορφωμένα στην επιφάνειά της, κάθε ένα σχεδιασμένο για να κόβει ένα μικρό κομμάτι, καθώς το εργαλείο πιέζεται ή απομακρύνεται από το κομμάτι. Πριόνι. Αυτές οι μηχανές χρησιμοποιούνται εκτενώς για την κοπή υλικών σε κάποιο επιθυμητό μήκος. Μερικές φορές τα πριόνια χρησιμοποιούνται για να κόψουν περιγράμματα. Τα είδη των πριονιών είναι το διακοπτόμενο σιδηροπρίονο, το συνεχές αλυσοπρίονο και το συνεχές αλυσοπρίονο για κοπή περιγράμματος. Τα σιδηροπρίονα έχουν μια επίπεδη λεπίδα, που δένεται σε ένα πλαίσιο σχήματος U. Το πλαίσιο αυτό κινείται μπρος-πίσω, μέσω ενός μηχανισμού με στρόφαλο. Συνήθως αυτές οι μηχανές κόβουν όταν τραβάμε. Τα αλυσοπρίονα μπορεί να είναι οριζόντια ή κατακόρυφα. Το οριζόντιο αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται ως διακοπτόμενη μηχανή. Το κατακόρυφο αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται κυρίως για κοπή περιγράμματος. Για το λόγο αυτό προμηθεύεται συνήθως με ένα συνδυασμό συστήματος συγκόλλησης και λείανσης. Λειαντικές μηχανές. Οι λειαντικές μηχανές είναι αυτές που χρησιμοποιούν έναν λειαντικό τροχό ως κοπτικό εργαλείο. Μπορούν να ταξινομηθούν σε κυλινδρικές, επιφανειακές και ειδικές λειαντικές μηχανές. Οι κυλινδρικές λειαντικές μηχανές μπορεί να είναι εξωτερικού, εσωτερικού ή άκεντρου τύπου. Καθώς περιστρέφεται το κομμάτι ανάμεσα στα δύο κέντρα, ο τροχός έρχεται σε επαφή με αυτό, απομακρύνοντας ταυτόχρονα υλικό. Η εσωτερική λειαντική μηχανή χρησιμοποιεί ένα τσοκ για να συγκρατήσει το κομμάτι. Καθώς περιστρέφεται ο λειαντικός τροχός, μετακινείται το τραπέζι από δεξιά προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα ο τροχός να εισχωρεί στο κομμάτι και να λειαίνει την εσωτερική του επιφάνεια. Η άκεντρη λειαντική μηχανή χρησιμοποιεί έναν κινητήριο τροχό, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα μαγνητικό τσοκ, για να συγκρατήσει το κομμάτι, καθώς αυτό λειαίνεται. Η μηχανή που φαίνεται έχει έναν οριζόντιο άξονα, σε συνδυασμό με ένα επίπεδο μαγνητικό τσοκ. Άλλες μηχανές έχουν οριζόντιους άξονες σε συνδυασμό με κυκλικά τσοκ και κατακόρυφους άξονες σε συνδυασμό με επίπεδα και κυκλικά μαγνητικά τσοκ. Επίσης, χρησιμοποιούνται και λειαντικές ζώνες για τη λείανση συγκεκριμένων υλικών. Boring machines. Οι πιο κοινοί τύποι των boring μηχανών είναι οι κατακόρυφες, οριζόντιες και jig borers. Το κομμάτι περιστρέφεται πάνω

14 στο τραπέζι, καθώς οι κεφαλές των εργαλείων, όπου δένονται τα κοπτικά εργαλεία, κατεργάζονται το κομμάτι. Η οριζόντια μηχανή διάνοιξης οπών είναι πιθανώς η πιο πολύπλευρη από όλες τις μηχανές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανή διάνοιξης οπών, φρέζα, ή ως jig borer. Απευθείας πάνω στον άξονα μπορούν να δεθούν κοπτικά εργαλεία, κεφαλές boring, τρυπάνια, εργαλεία μεγέθυνσης οπών κ.ά. Οι jig borer είναι οι μηχανές με τις οποίες κατασκευάζονται τα εργαλεία. Χρησιμοποιούνται για να τοποθετούν το κομμάτι με ακρίβεια κάτω από τον άξονα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται μέθοδοι για τη διάνοιξη οπών με διαμέτρους με πολύ μικρές ανοχές. 1.7 Αυτόματες Μηχανές Αριθμητικός έλεγχος (Numerical control NC). Αυτές οι μηχανές ελέγχονται γενικά είτε με χειροκίνητη είσοδο δεδομένων είτε με μια ταινία οκτώ καναλιών. Δεν ελέγχονται από υπολογιστή. Αν υποθέσουμε μια φρέζα 2 αξόνων, τότε το τραπέζι θα κινείται σύμφωνα με τα δεδομένα των αξόνων x και y, που έχουν προγραμματιστεί. Έτσι, αν το κοπτικό εργαλείο πρόκειται να κινηθεί προς το χειριστή, τότε η κατεύθυνση αυτή προγραμματίζεται με το πρόσημο πλην (-), ενώ αν το εργαλείο κινείται κατά την αντίθετη κατεύθυνση, τότε αυτή προγραμματίζεται με το πρόσημο συν (+). Η κίνηση του τραπεζιού από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι (+). Η αντίθετη κίνηση του τραπεζιού είναι (- ) *. Αριθμητικός έλεγχος με υπολογιστή (Computer numerical control CNC). Αυτές οι μηχανές μπορούν να προγραμματιστούν απευθείας με ένα τηλέτυπο, μέσω ταινίας, ή με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε αντίθεση με τις μηχανές NC, το σήμα τροφοδοτείται στον υπολογιστή, ο οποίος ουσιαστικά χειρίζεται τη μηχανή. * Αυτά είναι συστήματα που αντιστρέφουν τις +/- z-κινήσεις του άξονα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων»

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MACROPLASMA) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MICROPLASMA) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ PLASMA

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MACROPLASMA) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MICROPLASMA) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ PLASMA Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MACROPLASMA) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MICROPLASMA) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ PLASMA ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 Διαμόρφωση Μεταλλικών Υλικών. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΜΕ ΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 2 Διαμόρφωση Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) 1. Ποιες είναι οι μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων; Να δώσετε τον ορισμό της κάθε μηχανικής ιδιότητας. Οι μηχανικές ιδιότητες ενός μετάλλου, πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ- ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Τεχνικό Φυλλάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Altuglas, γενικές ιδιότητες, γκάμα προϊόντων, εφαρμογές 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ALTUGLAS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικές, μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 Εξαρτήματα του κινηματικού Μηχανισμού Εμβολοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 34 ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τους όρους «Μεταλλουργία»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ.

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου.

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία Σύγχρονες μη συμβατικές εργαλειομηχανές κοπής. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Σπουδαστής: Iτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

5 ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

5 ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 5 ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 5.1 Γενικά Απ' όλες τις κατεργασίες μορφοποίησης μεταλλικών φύλλων, η κάμψη είναι η ευκολότερη που μπορεί να γίνει με καλούπια σε πρέσες. Πρακτικά, η κάμψη είναι μια κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 50. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ οµικά στοιχεία εργαλειοµηχανών Στο τέλος της µελέτης του τέταρτου κεφαλαίου ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Ποιες είναι οι επιπλέον απαιτήσεις κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Μ.Ε.Κ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Μ.Ε.Κ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Μ.Ε.Κ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΙΤΤΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ. 4034 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα