ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Κερκύρας- Προδιαγραφές κατασκευών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών» ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: REGION ΤΟΠΟΣ Ε.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Κερκύρας- Προδιαγραφές κατασκευών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών» ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: REGION ΤΟΠΟΣ Ε.Π."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Κερκύρας- Προδιαγραφές κατασκευών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών» ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: REGION ΤΟΠΟΣ Ε.Π.Ε 3.1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ και θα υιοθετήσουν το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, όσον αφορά τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούν. Οι προδιαγραφές αφορούν στα καταλύματα, τα κέντρα εστίασης και τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανάλογα με το είδος των κατασκευών, τον χώρο στον οποίο γίνονται, τη χρήση κ.λπ., με βάση την κείμενη νομοθεσία ισχύουν τα εξής: Α) Νέες κατασκευές που πρόκειται να κατασκευασθούν εντός σχεδίου πόλεων ή εντός οικισμών και νέες κατασκευές εκτός σχεδίου δηλ. εντός ζώνης των πόλεων και των οικισμών ή εκτός σχεδίου (αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων - καταλύματα, κέντρα εστίασης, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού) Απαιτούνται: 1. Εγκρίσεις ή προεγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση του οικοπέδου ή και τη χρήση. Συγκεκριμένα: Δασική υπηρεσία, Αρχαιολογική υπηρεσία (έλεγχος εκσκαφών θεμελίων ή/και αρχιτεκτονικής μελέτης για τις περιοχές που απαιτείται), ΕΟΤ (έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης), Δ/νση Περιβάλλοντος (Προέγκριση χωροθέτησης - Μ.Π.Ε.), Δ/ση Υγιεινής (έγκριση μελέτης αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων ή άδεια ίδρυσης για τα καταστήματα υγειονομικού ελέγχου), αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με δημοτικό/κοινοτικό, επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο, κ.λ.π), Πυροσβεστική Υπηρεσία (έγκριση μελέτης πυρασφάλειας). 2. Έκδοση οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο. Β) Διατηρητέα ή παραδοσιακά (αφορά τη μετατροπή παραδοσιακών κτισμάτων σε καταλύματα).

2 Προκειμένου για την αποκατάσταση, τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τυχόν προσθήκες κ.λπ. απαιτούνται συνήθως οι παρακάτω διαδικασίες: 1. Νομιμότητα υπάρχοντος κτιρίου: Οικοδομική άδεια ή (εφόσον δεν υπάρχει) βεβαίωση από τον αντίστοιχο Δήμο/Κοινότητα ότι τα κτίρια προϋπάρχουν του Κήρυξη του κτιρίου ως Διατηρητέο (από το Υπουργείο Πολιτισμού με δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.) ή χαρακτηρισμός του κτιρίου ως παραδοσιακό από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της αρμόδιας Πολεοδομίας. 3. Έγκριση από των ΕΟΤ των αρχιτεκτονικών σχεδίων για τη μετατροπή του κτιρίου σε παραδοσιακό κατάλυμα σύμφωνα με την Π.Δ. 33/79 (ΦΕΚ 10/Α / ). 4. Εγκρίσεις ή προεγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση του κτιρίου. Συγκεκριμένα: Δασική υπηρεσία, Αρχαιολογική υπηρεσία (έλεγχος εκσκαφών θεμελίων ή/και αρχιτεκτονικής μελέτης μετατροπών-επισκευών- ενισχύσεων για τις περιοχές που απαιτείται), Δ/νση Περιβάλλοντος (Προέγκριση χωροθέτησης - Μ.Π.Ε.), Δ/ση Υγιεινής (έγκριση μελέτης αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων), αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με δημοτικό/κοινοτικό, επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο, κ.λ.π), Πυροσβεστική Υπηρεσία (έγκριση μελέτης πυρασφάλειας). 5. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η έγκριση από την Αρχαιολογία, έγκριση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας, των αρχιτεκτονικών σχεδίων μετατροπών-επισκευώνενισχύσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της παραδοσιακής μορφής του κτιρίου και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. 6. Έκδοση οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο. Γ) Υπάρχουσες κατασκευές που φιλοξενούν ήδη χρήσεις (εκσυγχρονισμός) είτε που πρόκειται να υποδεχτούν νέα χρήση και απαιτούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις (αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων - καταλύματα, κέντρα εστίασης, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού) 1. Νομιμότητα υπάρχοντος κτιρίου: Οικοδομική άδεια ή (εφόσον δεν υπάρχει) βεβαίωση από τον αντίστοιχο Δήμο/Κοινότητα ότι τα κτίρια προϋπάρχουν του Εγκρίσεις ή προεγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση του οικοπέδου ή και τη χρήση. Συγκεκριμένα: Δασική υπηρεσία, Αρχαιολογική υπηρεσία (έλεγχος εκσκαφών θεμελίων ή/και αρχιτεκτονικής μελέτης για τις περιοχές που απαιτείται), ΕΟΤ (έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης), Δ/νση Περιβάλλοντος (Προέγκριση χωροθέτησης - Μ.Π.Ε.), Δ/ση Υγιεινής (έγκριση μελέτης αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων ή άδεια ίδρυσης για τα καταστήματα υγ/κου ελέγχου), αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με δημοτικό/κοινοτικό, επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο, κ.λ.π), Πυροσβεστική Υπηρεσία (έγκριση μελέτης πυρασφάλειας).

3 3. Έγκριση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας, των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο Τ.Σ.Π., ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της μορφής του κτιρίου με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. 4. Έκδοση οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο, για τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες ή/και για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου (όταν η αρχική χρήση ήταν διαφορετική) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η άδεια λειτουργίας χορηγείται ανάλογα με τη χρήση που θα έχουν τα κτίρια, από τους αντίστοιχους φορείς, υπηρεσίες κ.λπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη χορηγηθεί από τους παραπάνω, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας: προεγκρίσεις, εγκρίσεις, βεβαιώσεις κ.λπ, οπότε η διαδικασία για την άδεια λειτουργίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Έτσι και σύμφωνα με τις (αναμενόμενες) χρήσεις που εντάσσονται στο LEADER ακολουθούνται συνήθως τα παρακάτω: Α) Ίδρυση (ή εκσυγχρονισμός) και λειτουργία κέντρων εστίασης (οικείος Δήμος): Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τον οικείο Δήμο, όπου μεταξύ άλλων συνήθως απαιτούνται: 1. Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης, για το κτίριο που πραγματοποιείται η επένδυση, από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. α. Για τα νέα κτίρια απαιτείται η οικοδομική άδεια (που έχει εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο). β. Για υφιστάμενες οικοδομές: βα. Εάν υπάρχει οικοδομική άδεια στην οποία προβλέπεται η χρήση αυτή, η βεβαίωση χορηγείται χωρίς να απαιτείται τίποτα επιπλέον. ββ. Εφόσον δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, απαιτείται σχετική βεβαίωση Δημάρχου ότι το κτίριο προϋφίσταται του 1955 με την ίδια χρήση. βγ. Εάν η χρήση ήταν διαφορετική ή προβλεπόταν διαφορετικά από την υπάρχουσα οικοδομική άδεια, απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης του κτιρίου (που έχει εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο). 2. Βεβαίωση πυρασφάλειας, που χορηγείται από την Πυροσβεστική υπηρεσία: Απαιτείται μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας από ιδιώτη μηχ/γο μηχανικό και επί τόπου αυτοψία της υπηρεσίας για τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων από τη μελέτη μέτρων ασφαλείας, όπως των εξόδων διαφυγής, των συστημάτων πυρόσβεσης, κλπ

4 3. Γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του χώρου, από τη Δ/νση Υγιεινής της Ν.Α.Κέρκυρας, έπειτα και από αυτοψία της υπηρεσίας για τον έλεγχο της τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, στην κατανομή των επί μέρους χώρων (ελάχιστα απαιτούμενα εμβαδά) όπως: του χώρου πελατών, της προετοιμασίας, λάντζας, των χώρων υγιεινής κλπ ανάλογα και με το μέγεθος του χώρου με τη χρήση αυτή, καθώς και στις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις ύψους, του επαρκούς αερισμού, την αρτιότητα των κατασκευών κλπ. Η δυναμικότητα (αριθμός τραπεζοκαθισμάτων) καθορίζεται με βάση κυρίως το εμβαδόν του χώρου πελατών. Θα πρέπει να προβλέπεται επίσης ο σαφής ή νοητός διαχωρισμός του χώρου πελατών, σε καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Με τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εγκρίνεται ο φάκελος από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, αποστέλλεται στη Περιφερειακή Δ/νση Τ.Α. & Δ. για την έγκριση αυτής και χορηγείται η άδεια λειτουργίας της επένδυσης. Β) Ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (οικείο Γραφείο Ε.Ο.Τ.) Πρώτη ενέργεια για την ίδρυση αγροτουριστικού καταλύματος θα πρέπει να είναι η διερεύνηση των προβλεπόμενων για την περιοχή χρήσεων δηλ. για το εάν επιτρέπεται η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων και με ποιες προϋποθέσεις (δες παρακάτω: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, καθώς και ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) Εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ακολουθεί η κατάταξη, ανάλογα και με τη λειτουργική μορφή: σε τάξεις ΑΑ, Α και Β' για τα παραδοσιακά καταλύματα, σε κατηγορίες ''αστέρων'' για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, και ''κλειδιών'' για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα κλπ. Ανάλογη διαδικασία ισχύει και για τα υφιστάμενα καταλύματα. Αφού ολοκληρωθούν και οι παραπάνω διαδικασίες, χορηγείται το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως προς τις ειδικότερες απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάλογα της χρήσης, της θέσης ή του μεγέθους των κτιρίων, για λόγους Πυρασφάλειας, εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α.: ράμπες, ανελκυστήρας, χώροι υγιεινής, κλπ. (βλέπε άρθρο 28 του ΓΟΚ από 13/6/2000 για απαιτήσεις Α.Μ.Ε.Α., αλλά και εξαιρέσεις)..

5 3.2.. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η γεωγραφική θέση της Κέρκυρας, το ιδιαίτερο κλίμα της και η θάλασσα που την περιβάλει, το ανάγλυφο και το εύφορο έδαφος της, έχουν διαμορφώσει ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερης ομορφιάς, με πλούσια χλωρίδα, όμορφες εναλλαγές μεταξύ βουνού και πεδιάδας και μια αρμονική κλιμάκωση όλων των χρωμάτων και όλων των τόνων του πράσινου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ήπιο κλίμα επιτρέπει ακόμα και σε φυτά άλλων πιο θερμών περιοχών να ευδοκιμούν στο Νησί (φοίνικες, μπανανιές, κουμ κουάτ). Παράλληλα διαμορφώθηκε μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που συνδυάζει το νησιώτικο αλλά και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του νησιού με διάφορους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. α. Η Αρχιτεκτονική του τοπίου. Το ανάγλυφο του εδάφους σε συνδυασμό με το είδος της επικρατούσας καλλιέργειας (ελιά) και με τη μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της Αρχιτεκτονικής του τοπίου στα νησιά του Νομού Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, η επιδότηση της φύτευσης ελαιοδένδρων την περίοδο της Ενετοκρατίας, έδωσε το κίνητρο στους κατοίκους των νησιών να διαμορφώσουν αλλεπάλληλα επίπεδα στις κεκλιμένες πλαγιές των λόφων και των βουνών, με κατασκευή πέτρινων τοιχίων αντιστήριξης ( λιθιές- ξερολιθιές- γρέμπες). Αυτοί οι πέτρινοι τοίχοι είναι το χαρακτηριστικό της υπαίθρου, ιδιαίτερα στα ορεινά. Παράλληλα, η πυκνή φύτευση των ελαιοδένδρων έχει δημιουργήσει ένα απέραντο ελαιοδάσος με πανύψηλα υπεραιωνόβια δένδρα, το σταχτο-πράσινο χρώμα των οποίων διακόπτεται και συνδυάζεται αρμονικότατα με το σκούρο πράσινο των κυπαρισσιών και όλους τους άλλους τόνους του πράσινου από την οργιώδη βλάστηση που οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες έχουν χαρίσει στην Κέρκυρα. Και βέβαια αυτή η ποικιλία των τόνων του πράσινου, τονίζεται ευχάριστα από όλες τις αποχρώσεις του χρωματικού φάσματος, από τα άφθονα λουλούδια (αυτοφυή ή καλλιεργημένα στις αυλές των σπιτιών), που ανθίζουν όλες τις εποχές του χρόνου. Αυτό το ονειρικό τοπίο διασχίζεται από μικρά λιθόκτιστα μονοπάτια, εκτός κεντρικού δικτύου, που ενώνουν τους διάφορους οικισμούς μεταξύ τους, τα περισσότερα από τα οποία σήμερα έχουν καταληφθεί από τη βλάστηση. β. Το οικιστικό περιβάλλον.

6 Μέσα σ αυτό το φυσικό περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με το πέρασμα του χρόνου, ένα πυκνό δίκτυο οικισμών, που πλαισιώνουν τα μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα ( πόλη της Κέρκυρας, Λευκίμμη, διάφορα κεφαλοχώρια). Οι διάφοροι Λαοί και Πολιτισμοί που πέρασαν ή και έμειναν στα νησιά στη διάρκεια του χρόνου, άφησαν το στίγμα τους στην Αρχιτεκτονική. Έτσι, εκτός από τα Αρχαϊκά ευρήματα που βρίσκονται στις διάφορες ανασκαφές, υπάρχουν ακόμη εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής από τα Βυζαντινά χρόνια που στέκονται όρθια και μερικά μάλιστα σε πολύ καλή κατάσταση. (Εξαιρετικό δείγμα αυτής της εποχής αποτελεί η εκκλησία Ιάσονος και Σωσιπάτρου στην Πόλη της Κέρκυρας). Δείγματα αρχιτεκτονικής από την περίοδο της Φραγκοκρατίας δεν έχουμε και φαίνεται πως η περίοδος αυτή δεν επέδρασε ιδιαίτερα στην μορφή των κτισμάτων των νησιών. Αντίθετα η Ενετική περίοδος ήταν εκείνη που καθόρισε ουσιαστικά την Αρχιτεκτονική (μαζί με τις άλλες μορφές τέχνης). Ξεκινώντας από την πόλη της Κέρκυρας που αποτελεί ένα μοναδικό ζωντανό μνημείο Αρχιτεκτονικής θα συναντήσουμε σε όλο το Νομό κτίσματα και ολόκληρους οικισμούς αυτής της εποχής να διατηρούνται ανέπαφα από το χρόνο και να παραμένουν ακόμη και σήμερα σε χρήση. Υπάρχουν βέβαια και αρκετά κτίρια της Γαλλικής περιόδου ( χαρακτηριστικό το ΛΙΣΤΟΝ ) καθώς και της μετέπειτα Αγγλικής περιόδου με κύριο χαρακτηριστικό την επιρροή από νεοκλασικισμό. Όμως η Ενετοκρατία είναι αυτή που έχει δώσει την ταυτότητα του οικιστικού περιβάλλοντος. Οι οικοδομές της περιόδου αυτής βασίζονται στα τοπικά στοιχεία και παράλληλα σε στοιχεία της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Βέβαια εδώ πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των Αρχοντικών, των Δημοσίων κτιρίων και των οικιών των αστών που βρίσκουμε κυρίως στην πόλη της Κέρκυρας και τα μεγάλα Κεφαλοχώρια (Κομπίτσι, Κορακιάνα, Δουκάδες, Αγ. Δούλοι κλπ) με τις απλές αγροτικές ή αστικές κατοικίες που κρατάνε το ρυθμό χωρίς όμως πολλά από τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία των πολυτελών κτισμάτων (κορνίζες, έρτες, φουρούσια, υπέρθυρα, εξώστες κλπ). Παράλληλα υπάρχουν και άφθονα βιοτεχνικά κτίρια με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα (ελαιοτριβεία, μύλοι) αλλά και μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα (εργοστάσια αλευροποιίας, χαρτοποιίας, ελαιουργίας, επεξεργασίας κάνναβης, αλυκές ). Τα παραδοσιακά αυτά κτίσματα είναι κατασκευασμένα από πέτρα στους κατώτερους ορόφους και συμπαγή τούβλα στους ανώτερους.

7 Έχουν συνήθως δίχυτες στέγες από Βυζαντινό κεραμίδι και ξύλινα πατώματα. Τα αρχοντικά και τα μεγάλα αστικά σπίτια είναι πολυώροφα ενώ τα αγροτικά ισόγεια ή και διώροφα. Φυσικά τα τελευταία χρόνια χτίζονται σύγχρονα κτίρια από μπετόν, πολύ λίγα όμως από αυτά έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να τα κάνει αξιόλογα. Αντίθετα αρκετές περιοχές ιδιαίτερα στα παράλια έχουν υποστεί μεγάλη αισθητική ζημία από την αλόγιστη χρήση του μπετόν σε μια άναρχη οικοδομική ανάπτυξη στο βωμό του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη καταστροφή σε αυτόν τον τομέα υπέστη η Κέρκυρα τη δεκαετία του 1970 με την οικοδόμηση μεγάλων άχαρων ξενοδοχείων γύρω και μέσα στην πόλη καθώς και πολυκατοικιών πολύ κακής ποιότητας μέσα στην πόλη (ευτυχώς εκτός ιστορικού κέντρου) και τη δεκαετία του 1980 με την κατασκευή απειράριθμων μικρών ή μεσαίων τουριστικών καταλυμάτων με αμφίβολη αισθητική κυρίως στις παραλιακές περιοχές (εκτός πόλης),που αλλοίωσαν το χαρακτήρα της ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Το σύνολο των δομικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, των υλικών κατασκευής και τον εξοπλισμό θα πρέπει να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις παραδοσιακές τεχνικές και χρήσεις που επικρατούσαν στην περιοχή ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Οι κτιριακές υποδομές, σε ότι αφορά παλαιά αλλά και νεο-ανεγειρόμενα κτίσματα, πρωτίστως θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τη νόμιμη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 2. Σε όλες τις κατασκευές και ανάλογα με τις χρήσεις τηρούνται τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά και αισθητικά πρότυπα της περιοχής και η ένταξή τους στο δομημένο περιβάλλον (η χρήση των προβλεπόμενων υλικών στα κτιριακά και τον περιβάλλοντα χώρο). 3. Ειδικότερα, στις κατασκευές που σχετίζονται με τον τουρισμό, στη κατασκευή του εξοπλισμού, τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού, τηρούνται, κατά το δυνατό, οι φόρμες και χρησιμοποιούνται υλικά, που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στην εγγύτερη περιοχή. 4. Τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μηχανικοί και κατασκευαστές δέχονται ανεπιφύλακτα τις επιθεωρήσεις των αρμόδιων οργάνων του Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια υπό μορφή απαγορεύσεων ή δεσμεύσεων ισχύουν κατά τον σχεδιασμό και κυρίως κατά την κατασκευή και τις γενικότερες διαμορφώσεις, τόσο για νέες όσο και για υπάρχουσες κατασκευές.

8 α) ''ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ'' υλικά (και μορφές) θεωρούνται τα παρακάτω αναφερόμενα, των οποίων η χρήση απαγορεύεται σε όλες τις κατασκευές, τις νέες και τις υπάρχουσες που εκσυγχρονίζονται, εξωτερικά και εσωτερικά, σε όλες τις χρήσεις και σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Oι επενδυτές με ενυπόγραφη δήλωσή τους (Υπεύθυνη Δήλωση) δεσμεύονται να μη χρησιμοποιήσουν τα κάτωθι υλικά: Προκατασκευές όλων των τύπων. Θα αποφεύγονται όμως και οι κατασκευές που η μορφή τους (χαρακτηριστικές λεπτομέρειες) είναι δηλωτική του τόπου προέλευσης (π.χ. Φινλανδία κλπ). Όλες οι κατασκευές μιμούμενες ξένα προς τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ακόμα και εκεί που δεν επιβάλλεται η χρήση τοπικού αρχιτεκτονικού μοντέλου. (''Πηλιορείτικης'', ''Αιγαιοπελαγίτικης'',''Μακεδονικής'', ''Ηπειρώτικης'', ''εξωτικής'' κλπ νοοτροπίας.) Τυποποιημένα ραμποτέ σανίδια διαφόρων σχεδίων σε οποιαδήποτε εξωτερική επένδυση. Πλαστικά και αλουμινένια συρόμενα ή ανοιγόμενα παντζούρια και ρολά. (για τα ρολά: πλήν όπου από τα προηγούμενα επιτρέπεται η ελεύθερη σύνθεση). Πόρτες ''πάνελ'' αλουμινίου κλπ, απλές είτε διακοσμημένες. Αλουμινοκατασκευές, (πλην ορισμένων τύπων κουφωμάτων, παρομοίως κατά τα άλλα με τις σιδηροκατασκευές και με επιπλέον τεκμηρίωση ως προς τη μορφή και χρωματισμό αυτών, καθώς και στις κατασκευές βιοτεχνικών εγκαταστάσεων). Σιδηροκατασκευές από σωλήνες οποιασδήποτε μορφής, εκτός εάν τεκμηριώνεται σχεδιαστικά η χρήση τους σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές κατασκευές, καθώς και στις κατασκευές βιοτεχνικών εγκαταστάσεων). Προϊόντα αμιάντου, σε επικαλύψεις, καμινάδες κλπ. Τα χρυσά, νίκελ και λευκά καϊτια στους υαλοπίνακες όλων των κουφωμάτων. Προϊόντα όλων των τύπων PVC και άλλα πλαστικά, σε κουφώματα και λοιπές κατασκευές (πλην αποχετεύσεων κλπ). Ορισμένα έτοιμα είδη ''κιγκαλερίας'' όπως, οι γνωστές μαύρες βάσεις ''έδρασης'' για ξύλινους ορθοστάτες (''ποτήρια''). Θα πρέπει να αναζητούνται απλούστερα και πιο ''συνεπή'' εξαρτήματα έδρασης και σύνδεσης από το εμπόριο (προτιμότερα τα γαλβανιζέ), είτε να κατασκευάζονται κατά παραγγελία, θα πρέπει δε να μη προεξέχει ο κορμός της βάσης αυτής από το οποιοδήποτε δάπεδο, για να αποφεύγεται η εντύπωση ότι οι ορθοστάτες αιωρούνται. Εξώστες από μπετόν ή άλλο, που ''τρέχουν'' στις όψεις και γενικότερα που η θέση και το μέγεθός τους δεν δικαιολογείται από την χρήση. Εξώστες από μπετόν οποιουδήποτε σχήματος και περίτεχνης διακόσμησης, πλην των καθαρών γενικά γεωμετρικών σχημάτων: ορθογωνίων κλπ.

9 Υλικά απομιμήσεις, όπως τα ''κεραμιδόφυλλα'' πεπιεσμένης λαμαρίνας κλπ. Συνθετικές πέτρες, τούβλα και όλες οι τσιμεντοειδείς απομιμήσεις υλικών σε τοιχοποιίες, πλην ίσως μόνο ορισμένων τύπων με σχεδιαστική και χρωματική τεκμηρίωση. Η κατασκευαστική απομίμηση λιθοδομών με επικολλημένες σχιστόπλακες, οπουδήποτε σε κτίρια, περιτοιχίσεις κ.λπ. Δάπεδα από ρετάλια μαρμάρων κ.λπ. Δάπεδα από βιομηχανοποιημένες πλάκες πεζοδρομίου (τσιμεντοειδή), πλην ορισμένων τύπων βοτσαλόπλακας, όταν τεκμηριώνεται η χρήση σχεδιαστικά και υπάρχει έλλειψη τοπικού φυσικού υλικού. Τσιμεντόλιθοι σε κτίρια και περιφράξεις (πλην περιτοιχίσεων, επιχρισμένων με δυο χέρια, στέψη κλπ). Ακροκέραμα και άλλα ''διακοσμητικά'' στις στέγες και τις καμινάδες. Λούστρα και βερνίκια, σε όλα τα υλικά και σε οποιαδήποτε θέση, στέγης, τοίχων και δαπέδων (κεραμίδια, τούβλα, πέτρες, ξύλα κ.λπ). Συντηρητικά ξύλου με σύνθεση πενταχλωροφαινόλης, φoσφίνης, αλάτων χρωμίου χαλκού αρσενικού (CCA), χρωμίου χαλκού βορίου (CCB). Χρωματισμοί και αποχρώσεις επιχρισμάτων και υλικών, ''ανύπαρκτες'' για τα τοπικά πρότυπα. (Υποχρεωτική και η χρωματική τεκμηρίωση όψεων, με χρησιμοποιούμενους κωδικούς χρωμάτων - είδος και εταιρία). Φωτιστικά τύπου ''μανιτάρια'' και λοιπά παράταιρα φωτιστικά, σε ελεύθερους χώρους και κτίρια, ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση και τον τόπο που πραγματοποιείται η επένδυση. Κεραίες τηλεόρασης, δορυφορικές κ.α. σε εμφανή σημεία (θα πρέπει να επιβάλλεται από τον Δήμο η εγκατάσταση συλλογικής κεραίας ανά γειτονιά, τουλάχιστον για τους διατηρητέους οικισμούς). Φωτεινές - αυτοφωτιζόμενες επιγραφές. Επιτρέπονται μη τυποποιημένες καλαίσθητες πινακίδες (χειροποίητες και μη) με ανεξάρτητο φωτισμό (προβολάκι ή άλλο). Τυποποιημένες διαφημιστικές τέντες κλπ. Πλαστικά τραπεζοκαθίσματα κλπ. Τοιχία αντιστήριξης από μπετόν, σε εκτεταμένη χρήση χωρίς αιτιολόγηση (π.χ. έντονες κλίσεις). Θα πρέπει να υπάρξει εδώ δέσμευση είτε για την λιθόκτιστη επένδυση (κατά τα τοπικά πρότυπα) ή την κάλυψη με ενδημικά αναρριχόμενα αειθαλή φυτά (π.χ. κισσός), πριν από την έναρξη λειτουργίας. Για τους εσωτερικούς χώρους, συμπληρωματικά των παραπάνω απαγορεύονται: Παρκέ στενών σανίδων σε ξύλινα πατώματα (στις παραδοσιακές κατασκευές).

10 Λούστρα και βερνίκια, σε όλα τα υλικά, (τούβλα, πέτρες, κουφώματα, έπιπλα) πλην μόνο σε ξύλινα δάπεδα (ματ - σατινέ όψη) και λοιπές ξυλοκατασκευές με προτιμότερη τη χρήση κεριού. Επικαλύψεις δαπέδων με συνθετικά υλικά (μουσαμάδες κλπ). Γυψοκατασκευές άσχετες με τα παραδοσιακά πρότυπα (στις παραδοσιακές κατασκευές). Χρωματισμοί και αποχρώσεις επιχρισμάτων και υλικών, ''ανύπαρκτες'' για τα τοπικά πρότυπα. Επιπλοκατασκευές μορφών μη εναρμονιζόμενων με τα παραδοσιακά πρότυπα (στις παραδοσιακές κατασκευές). Επιπλοκατασκευές γενικά (εμφανείς) ''μελαμίνης'', MDF κ.λπ. Φωτιστικά παράταιρα, (βλέπε παρακάτω), ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση. Επίσης κρυφός φωτισμός, σποτάκια κ.λπ. (στις παραδοσιακές κατασκευές). β) Κυρίως κτίσμα Ο μελετητής και ο ιδιοκτήτης έχουν την υποχρέωση τόσο στη φάση της μελέτης όσο και στη φάση της κατασκευής να σεβαστούν την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση εντάσσοντας δημιουργικά το κτίριο και εναρμονίζοντάς το με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της κάθε περιοχής. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο μελετητής του κτιρίου υποχρεούται να αντιγράψει τη μορφή των παραδοσιακών κτιρίων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει δημιουργικά τα υπάρχοντα επιμέρους δομικά πρότυπα των παραδοσιακών κτιρίων καθώς και τις αναλογίες των μεγεθών τους, προσαρμόζοντάς τα στις σύγχρονες δομικές μεθόδους κατασκευής και στα σύγχρονα υλικά. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως απαιτείται έγκριση, από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας, των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο Τ.Σ.Π., ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της μορφής του κτιρίου με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Ειδικά όπου έχει προηγηθεί αντίστοιχη έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Αρχαιολογία (όπου αυτό απαιτείται από τη Νομοθεσία), δεν είναι απαραίτητη η έγκριση από την ΕΠΑΕ. γ) Περιβάλλων χώρος: Για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων προβλέπονται τα εξής. Περιφράξεις εντός πόλεων και οικισμών, θα κατασκευάζονται όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο στην μελέτη του κτιρίου αρχιτεκτονικό μοντέλο. Περιφράξεις εκτός σχεδίου: Η ''συνοδευτική'' τους περίφραξη είναι προαιρετική, όμως εάν κατασκευάζεται στην άμεση περίμετρο των κτιρίων ή και σε επαφή με αυτά θα πραγματοποιείται

11 σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό μοντέλο του κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση (σε μεγαλύτερα οικόπεδα), που η περίφραξη κατασκευάζεται στα όρια του οικοπέδου θα χρησιμοποιούνται, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ξύλινοι εμποτισμένοι πάσσαλοι και στις λοιπές περιοχές, ανάλογα της θέσης τους, το ίδιο ή εναλλακτικά σιδηροπάσσαλοι, τσιμεντοπάσσαλοι με σύρμα αγκαθωτό ή πλεκτό. Στην περίμετρο, σε ρόλο περίφραξης, θα μπορούσαν να φυτευτούν και θάμνοι (π.χ. αγριοτριανταφυλλιές κλπ) ή κυπαρίσσια. Διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων (αυλών): Διευθέτηση προσπελάσεων, πρασίνου, υπαίθριων δραστηριοτήτων κλπ ανάλογα του τόπου της επένδυσης, της χρήσης των κτιρίων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου. (κλίσεις, γειτνίαση με υγρό στοιχείο κλπ) Δάπεδα λιθόστρωτα ή πλακόστρωτα από τοπικά υλικά (πέτρα) κατά τα τοπικά πρότυπα. Στις λοιπές περιπτώσεις και χρήση βοτσαλόπλακας, επεξεργασμένης επιφάνειας μπετόν. Κατασκευές ελεύθερων χώρων: Λιθοδομές διαμορφώσεων και αντιστηρίξεων από τοπική πέτρα, χρήση μπετόν μόνο όταν επιβάλλεται και οπωσδήποτε με λιθόκτιστη επένδυση (κατά τα τοπικά πρότυπα) ή την κάλυψη με ενδημικά αναρριχόμενα αειθαλή φυτά (π.χ. κισσός). ''Κληματαριές'' (ή κρεβατίνες ή πέργκολες) αυτοτελείς ή σε επαφή με κτίρια, σε εξώστες κλπ κατά τα τοπικά πρότυπα και με υλικά, ξύλο, σιδηροδοκούς κ.λπ. σε ορθοστάτες από το ίδιο υλικό ή πεσσούς από πέτρα ή τούβλο συμπαγές. Άλλες υπαίθριες κατασκευές όπως βρύσες, φούρνοι, ψησταριές, κλπ κατά τα τοπικά πρότυπα. Αυλόθυρες: όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο. Φωτιστικά εξωτερικών χώρων: Ζητούμενο είναι η προσεκτική επιλογή της συνεπέστερης λύσης, ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση και τον τόπο που πραγματοποιείται η επένδυση. Πράσινο: Τοπικά δένδρα (οπωροφόρα ή και δασικά), θάμνοι απλοί και φρούτων (βατομουριές κλπ), καλλωπιστικά φυτά (τριανταφυλλιές, τουλίπες, χρυσάνθεμα κλπ), λαχανόκηποι, χορτολίβαδο (αγριάδα κλπ) ανάλογα και με τον τόπο της επένδυσης (αποκλείονται τροπικά, εισαγωγής και από άλλες περιοχές της χώρας). Για ιδιαίτερες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. τοιχεία μεγάλου ύψους, διαμόρφωση του εδάφους όπου υπάρχουν μεγάλες κλίσεις με αναληματικούς τοίχους κ.λ.π.) και όπου απαιτείται από την πολεοδομική νομοθεσία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης η έγκριση της ΕΠΑΕ. δ) Οι εσωτερικοί χώροι Ανάλογη σημασία με την εξωτερική εμφάνιση θα πρέπει να δοθεί και στη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων, η οποία δεν χρειάζεται τη δαπανηρή και πολλές φορές αμφιβόλου αποτελέσματος μελέτη των ειδικών αρκεί να εφαρμοστούν ορισμένοι απλοί ''κανόνες'', ο κυριότερος εκ των οποίων είναι η εύρεση του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού μοντέλου.

12 Ο μελετητής θα πρέπει να ''εμβαθύνει'' και εδώ αναγνωρίζοντας και καταγράφοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και του εσωτερικού χώρου του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού μοντέλου και να αναζητήσει και αλλού ίσως, αυθεντικούς χώρους που διατηρούν σε ικανοποιητικό βαθμό και τη γενικότερη επίπλωσή τους και να συγκεντρώσει και άλλα στοιχεία, που θα αντιγράψει ή θα αφομοιώσει ώστε να αποκτήσει καλύτερο κριτήριο επιλογών. Και στους εσωτερικούς χώρους ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για μη συμβατά υλικά και μορφές ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την αξιολόγηση μιας πρότασης που περιλαμβάνει κτιριακές κατασκευές, προβλέπεται ότι: 1. Για τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τον ΕΟΤ (καταλληλότητα οικοπέδου-έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων). 2. Για τους χώρους εστίασης θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο προέλεγχος και η προέγκριση των σχεδίων από την Υγειονομική Υπηρεσία (Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κέρκυρας). Εφ όσον υπάρχουν τα ανωτέρω (1,2), το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κατατεθεί για αξιολόγηση στον αντίστοιχο φορέα. (ANION AAE OTA.). Πριν την οριστική ένταξη των επενδυτικών σχεδίων που έχουν αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει να έχουν επίσης εξασφαλίσει: 1. Η έγκριση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της μορφής του κτιρίου με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Στη μελέτη θα περιλαμβάνεται πλήρης τεχνική περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής, η οποία θα συνυποβάλλεται μαζί με τα σχέδια για έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε. Η έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε. είναι υποχρεωτική και δεσμευτική, ανεξάρτητα από τυχόν άλλες εγκρίσεις (Ε.Ο.Τ., Αρχαιολογία κ.λ.π.) 2. Η προέγκριση ή απαλλαγή από χωροθέτηση και έγκριση Μ.Π.Ε. από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος. (Ν.Α. Κέρκυρας ή Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων)

13 3.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Τα κέντρα εστίασης θα πρέπει πρωτίστως να προβάλλουν την τοπική γαστρονομία και να αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα διατροφής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγιεινή και ασφάλεια των πελατών ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Τα κέντρα εστίασης πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 2. Οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες οφείλουν να αποδέχονται τις επιθεωρήσεις των αρμόδιων οργάνων του Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3. Προαιρετικά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης τόσο στη σάλα όσο και στους χώρους υγιεινής των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την αναμονή των πελατών, στην περίπτωση που ο κύριος χώρος εστίασης είναι ιδιαίτερα φορτωμένος. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι διακοσμημένος σύμφωνα με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 1. Οι ώρες και η περίοδος λειτουργίας πρέπει να είναι αναρτημένες στην είσοδο της επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι εύκολα διακριτές. 2. Είδη που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση της αίθουσας (βάζα, κηροπήγια, κα.) ή ως δοχεία σερβιρίσματος (π.χ. κεραμικά μπωλ για σαλάτες, ελιές, κλπ. ψάθινα καλαθάκια για ψωμί, κλπ.) πρέπει να προέρχονται κυρίως από τοπικά εργαστήρια. 3. Πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα για την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, ώστε το γεύμα να είναι ευχάριστο και να προβάλλεται /αναδεικνύεται η τοπική φιλοξενία. 4. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν προϊόντα χειροτεχνίας όπως κηροπλαστικής, αγγειοπλαστικής, κλπ. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από έντυπο μεταφρασμένο και στα αγγλικά και θα δίνουν πληροφορίες για τον παραγωγό, τους τρόπους παραγωγής & διάθεσης, κλπ. 5. Στο χώρο της τραπεζαρίας, προαιρετικά μπορεί να προβλεφθεί ειδικός χώρος διαμορφωμένη προθήκη, για την έκθεση στο κοινό τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής ή προϊόντων χειροτεχνίας, με ανάλογο πληροφοριακό υλικό.

14 6. Προαιρετικά, ως χειρονομία καλής φιλοξενίας μπορεί να προσφέρεται στους πελάτες ένα τοπικό απεριτίφ, ή ένα μικρό ορεκτικό. 7. Όταν υπάρχει μουσική πρέπει να είναι διακριτική. Απαιτήσεις για την τραπεζαρία Η τραπεζαρία που διατίθεται για τα γεύματα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, άνετη και φωτεινή. Επιβάλλεται ο διαχωρισμός σε «καπνίζοντες» και «μη καπνίζοντες». 1. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών εικόνων στους τοίχους, παρά μόνον εικόνων (πινάκων ζωγραφικής, φωτογραφιών, αφισών). Επιθυμητό είναι οι εικόνες οποιασδήποτε μορφής να προβάλλουν τα αξιοθέατα της περιοχής 2. Η επίπλωση θα πρέπει να είναι καλαίσθητη και σε καλή κατάσταση. Επιπλέον να είναι σε αρμονία με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική αρχιτεκτονική. 3. Η βιτρίνα πρώτων υλών και των νωπών προϊόντων πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή των έτοιμων. Τα ευπαθή προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε βιτρίνες - ψυγεία. 4. Οι βιτρίνες όπου εκτίθενται οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα φαγητά πρέπει να είναι σε αισθητική αρμονία με τον υπόλοιπο χώρο. Απαγορεύονται οι εμπορικές διαφημίσεις επ αυτών. Επίπλωση - διακόσμηση 1. Οι καρέκλες πρέπει να είναι ξύλινες με ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τραπέζια από ξύλο ανάλογου χρώματος. 2. Τα τραπέζια πρέπει να είναι στρωμένα με σωστό και ομοιόμορφο τρόπο. 3. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει βάζο με λουλούδια της περιοχής σε κάθε τραπέζι. 4. Τα χρώματα των τοίχων θα είναι διακριτικά και συμβατά με τις παραδοσιακές αποχρώσεις. 5. Στο φωτισμό (οροφής ή επιτοίχιο) απαγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών με «νέον». 6. Απαγορεύονται οι αυτόφωτες εξωτερικές πινακίδες, και ιδιαίτερα αυτές που φέρουν διαφημίσεις. Μπορεί να είναι ξύλινες και να φωτίζονται από ανεξάρτητο προβολέα.. 7. Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχουν στην διάθεση των πελατών παιδικά καθιστά φαγητού Τραπεζομάντιλα 1. Τα τραπεζομάντιλα και οι πετσέτες να είναι καλαίσθητα καθαρά και σε καλή κατάσταση. Προτείνονται υφάσματα λινά ή βαμβακερά, ανοιχτού χρώματος. 2. Απαγορεύονται τα πλαστικά. Σερβίτσια

15 1. Απαγορεύονται πλαστικά πιάτα ή ποτήρια. 2. Τα σερβίτσια θα πρέπει να είναι καθαρά και καλής ποιότητας. Μπορεί να είναι κεραμικά ή από πορσελάνη. Τα ποτήρια μπορεί να είναι κολονάτα, ανάλογα με το ποτό που σερβίρεται. Ο κατάλογος 1. Υποχρεωτικά θα επισημαίνονται τα κατεψυγμένα. 2. Υποχρεωτικά θα είναι συνταγμένος και σε μία ξένη γλώσσα 3. Ο κατάλογος (menu) θα πρέπει να είναι αναρτημένος στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου σε προστατευτικό πλαίσιο καθώς και σε κάθε τραπέζι, μέσα σε καλαίσθητη θήκη (όχι πλαστική). 4. Στον κατάλογο πρέπει να φαίνονται χωριστά τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, τοπικά ποτά, καθώς και προτάσεις του chef. 5. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει περιγραφή των τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών. Εδέσματα 1. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των πιάτων όπως ελαιόλαδο, κρέας, τυρί, αλλαντικά, λαχανικά να προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή (ποσοστό 50% τουλάχιστον). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να προέρχονται από την περιφέρεια και κοντινές περιοχές. 2. Στο κουβέρ πρέπει να συμμετέχουν επίσης τοπικά προϊόντα ή τοπικό ορεκτικό. 3. Στα προσφερόμενα τυροκομικά προϊόντα πρέπει να υπάρχουν τοπικά τυριά, φέτα, κ.α. 4. Στα ζεστά και κρύα πιάτα πρέπει να χρησιμοποιείται καλής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο. 5. Η ελληνική σαλάτα πρέπει να είναι φρεσκοκομμένη και με άριστης ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο. Επιπλέον στον κατάλογο να περιγράφονται τα λαχανικά και τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή. 6. Δεν πρέπει να προσφέρονται πατάτες προτηγανισμένες. 7. Τα αρτοσκευάσματα που προσφέρονται πρέπει να είναι φρέσκα και καλής ποιότητας. Προτείνεται η παρασκευή ενός αρτοσκευάσματος να γίνεται από την ίδια την επιχείρηση. Ποτά 1. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην θερμοκρασία σερβιρίσματος και στο ποτήρι σερβιρίσματος. 2. Ο κατάλογος των ποτών πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και τοπικά κρασιά καθώς και άλλα τοπικά ποτά (κουμ κουάτ, τσιτσιμπύρα, ρακί, τσίπουρο, λικέρ, κ.α.),. 3. Επίσης ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον και κρασιά και ποτά της ευρύτερης περιοχής ή / και ειδικά ποτά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 2. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

16 Ειδικές προδιαγραφές για τους χώρους παρασκευής (κουζίνα) Οι χώροι παρασκευής (κουζίνα) πρέπει να έχουν άψογη καθαριότητα. Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων πρέπει: 1. Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα και το σχηματισμό υγρασίας ή ανεπιθύμητης μούχλας στις επιφάνειες. 2. Οι οροφές, ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωμένο σ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η απόπτωση σωματιδίων. 3. Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή / και απολύμανση. 4. Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να απολυμαίνονται εύκολα, πράγμα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται. Πρέπει επίσης να είναι λείες μέχρι ύψους καταλλήλου (1,80μ) ή επιστρωμένες με πλακάκια. 5. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση των τροφίμων, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 6. Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να απολυμαίνονται εύκολα, πράγμα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται. 7. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα μηχανικού ή φυσικού αερισμού. 8. Ο χώρος πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για την υγιεινή επεξεργασία των προϊόντων. 9. Οι χώροι παρασκευής πρέπει να παρέχουν άνεση χώρου για τις κινήσεις του προσωπικού καθώς και για την προσωρινή αναμονή ημιέτοιμων προϊόντων. 10. Στο χώρο προετοιμασίας πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός χώρων ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση των νωπών και ακατέργαστων προϊόντων με τα έτοιμα προϊόντα. Επιπλέον διαχωρισμός του χώρου πλύσεως σκευών από το χώρο προετοιμασίας των εδεσμάτων, όπως και διαχωρισμός των επιφανειών κοπής για κρέατα, ψαρικά, λαχανικά. 11. Τα σκεύη υποχρεωτικά θα είναι σύγχρονα, ανοξείδωτα. 3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αποθήκευση / συντήρηση πρώτων υλών και προϊόντων

17 1. Η φύλαξη των κρασιών, πρέπει να γίνεται σε χώρους με όσο το δυνατό πιο σταθερή θερμοκρασία, προφυλαγμένους από φως, οσμές, κραδασμούς. Ιδανικοί είναι οι χώροι με C και σχετική υγρασία 70-75%. 2. Δίκτυο Εξαερισμού Θέρμανσης Κλιματισμού. 3. Τα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται ανάλογα με την κατηγορία σε ψυκτικούς θαλάμους, κατάψυξη ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τρόφιμα. 4. Τα παράθυρα τα οποία ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. 5. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο θέρμανσης και κλιματισμού (χειμώνα καλοκαίρι). 6. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα μηχανικού ή φυσικού αερισμού. 7. Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει μηχανικό εξαερισμό, ώστε οι οσμές κατά το μαγείρεμα να διοχετεύονται προς τα έξω και να μην μολύνουν την τραπεζαρία. Χώροι υγιεινής. 1. Στους νιπτήρες στα κοινόχρηστα WC πρέπει να υπάρχουν ποδοκίνητοι ή δοσομετρικοί διακόπτες νερού. 2. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαρρυθμισμένο WC, για άτομα με κινητικά προβλήματα ή για περιποίηση βρεφών. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHEF Ειδικές προδιαγραφές σερβιρίσματος 1. Οι θερμοκρασίες σερβιρίσματος για τα εδέσματα είναι οι παρακάτω: 2. Θερμοκρασία κρύων πιάτων μεταξύ C 3. Θερμοκρασία ζεστών πιάτων πάνω από 63 0 C. 4. Σημειώνεται ότι δεν πρέπει να παραμένουν προϊόντα ευπαθή (τυριά, θαλασσινά, κρεατοσκευάσματα, κ.α.) σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5 0 C για χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών. 5. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χρόνο που μεσολαβεί για το σερβίρισμα, μεταξύ των γευμάτων. Συγκεκριμένα πρέπει: - να προσφέρονται πρώτα τα ορεκτικά μαζί με τα ποτά - στη συνέχεια το κύριο πιάτο να μεσολαβεί κατάλληλο χρονικό περιθώριο μεταξύ των παραπάνω, ώστε το γεύμα να είναι ευχάριστο και να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εδεσμάτων που το αποτελούν. 6. Θα πρέπει να προτείνεται ένα τοπικό γλυκό ή ποτό μετά το τέλος του γεύματος, ή / και η προσφορά ελληνικού καφέ.

18 Γενικές απαιτήσεις Προσωπικού 1. Υποχρεωτικά, όλοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση συμπεριφέρονται με συγκατάβαση και ευγένεια και κάθε στιγμή επιβεβαιώνουν τα αισθήματα φιλοξενίας που διαθέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. 2. Ένας τουλάχιστον από το προσωπικό πρέπει να είναι κάτοχος ξένης γλώσσας, στο βαθμό που επιτρέπει την εξυπηρέτηση ξένων πελατών, καθώς και την παροχή τουριστικών πληροφοριών. 3. Η υγιεινή του προσωπικού περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την κατάλληλη ενδυμασία και εμφάνιση, προστατευτικά γάντια, καπέλα για το προσωπικό της κουζίνας, καθαρά ρούχα κατά προτίμηση λευκά- για τους σερβιτόρους, καθώς και στην κατάσταση της υγείας του προσωπικού (αναφορά ασθενειών, προβλημάτων υγείας, κλπ.). Γενικές απαιτήσεις για την επιχείρηση 1. Η επιχείρηση πρέπει να δέχεται πιστωτικές κάρτες για την εξόφληση των λογαριασμών των πελατών. 2. Η επιχείρηση διαθέτει ειδική προθήκη, εφοδιασμένη με πληροφοριακά έντυπα για τον τουρισμό στην περιοχή, έντυπα για τα τοπικά προϊόντα κ.ο.κ., στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση των τουριστών. 3. Σε ειδική προθήκη επίσης και σε εμφανές μέρος έχει ανηρτημένο το σήμα του ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, καθώς και τον βαθμό επίδοσής της. 4. Κάθε επιχείρηση διαθέτει κουτί παραπόνων πελατών, του οποίου το κλειδί κατέχει ο ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ πρέπει να προσαρμοσθούν και να υιοθετήσουν σύγχρονα συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας. Όταν μία επιχείρηση υιοθετεί και εγκαθιστά ένα από τα προαναφερόμενα αναγνωρισμένα προαιρετικά συστήματα και σήματα ποιότητας, θεωρείται ότι εναρμονίζεται κατά 50% με το παρόν Πρωτόκολλο Προδιαγραφών Ποιότητας.

19 3.4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΡΕΣΕΨΙΟΝ) (Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου-τύπου Motel, ξενώνες και όπου άλλού προβλέπεται «ρεσεψιόν») Εφόσον, σύμφωνα με την άδεια η επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την υποδοχή και αναμονή των πελατών, πλέον των οριζόμενων υποχρεώσεων, η επιχείρηση θα διαθέτει: 1. Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, καταχώρησης αφίξεων και αναχωρήσεων πελατών και έκδοσης λογαριασμών. 2. Εφόσον υπάρχει χώρος υποδοχής, πρέπει να υπάρχει καθιστικό, σαλόνι ή και χώρος τηλεόρασης. Επίσης πρέπει να υπάρχουν κοινόχρηστα WC και για ΑΜΕΑ, χώρος αποθήκευσης, αποσκευών, θυρίδα φύλαξης τιμαλφών και βεστιάριο. 3. Επίσης πρέπει να υπάρχει διαμορφωμένη προθήκη, όπου θα εκτίθενται τοπικά, αυθεντικά προϊόντα, καθώς επίσης και προϊόντα χειροτεχνίας κ.α. Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο στα αγγλικά και σε μία ακόμη γλώσσα, και να δίνουν πληροφορίες για τον παραγωγό, τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης, κλπ. 4. Προαιρετικά μπορεί η επιχείρηση να παρέχει υπηρεσία μεταφοράς πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Ι.Χ., κατά την άφιξη και αναχώρηση. 5. Προαιρετικά μπορεί να προσφέρει στους πελάτες δώρα ή αναμνηστικά, δηλωτικά της περιοχής. 6. Εγκατάσταση κλιματιστικών για τους θερμούς μήνες του χρόνου. 7. Παροχή υπηρεσιών fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 8. Το προσωπικό που έχει αναλάβει την υποδοχή πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει και σε μία ξένη γλώσσα (π.χ. στην αγγλική) την καταγραφή των κρατήσεων, την υποδοχή και την τακτοποίηση των πελατών που φτάνουν. Γενικές απαιτήσεις για την επιχείρηση 1. Η επιχείρηση πρέπει να δέχεται πιστωτικές κάρτες για την εξόφληση των λογαριασμών των πελατών. 2. Σε ειδική προθήκη και σε εμφανές μέρος πρέπει να έχει ανηρτημένο το σήμα του Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, καθώς και τον βαθμό επίδοσής της. 3. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ειδική προθήκη, εφοδιασμένη με πληροφοριακά έντυπα για τον τουρισμό στην περιοχή, έντυπα για τα τοπικά προϊόντα, τους χώρους εστίασης, την παραδοσιακή κουζίνα κ.ο.κ., στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση των τουριστών. 4. Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένες καλαίσθητες αφίσες με τοπία και αξιόλογα στοιχεία της περιοχής. 5. Κάθε επιχείρηση διαθέτει κουτί παραπόνων πελατών, του οποίου το κλειδί κατέχει ο Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

20 6. Απαγορεύονται οι αυτόφωτες εξωτερικές πινακίδες, και ιδιαίτερα αυτές που φέρουν διαφημίσεις. Μπορεί να είναι ξύλινες και να φωτίζονται από ανεξάρτητο προβολέα. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ (όπου προβλέπεται) Το πρωινό μπορεί να είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό για τους πελάτες. Οι ώρες στις οποίες η τραπεζαρία είναι ανοικτή πρέπει να αναρτώνται σε εμφανές σημείο. 7. Στο πρωινό, υποχρεωτικά πρέπει να προσφέρονται διάφορες τοπικές παραδοσιακές κομπόστες, μαρμελάδες από φρούτα της περιοχής (κουμ-κουάτ, περγαμόντο, κα.), αυγά ελευθέρας βοσκής Α ποιότητας, κλπ. 8. Δεν επιτρέπεται το σερβίρισμα συντηρημένων προϊόντων (μαρμελάδες, τυριά ανακατεργασμένα, κονσέρβες, κλπ). 9. Προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται μία παραδοσιακή πίτα, διαφορετική για κάθε ημέρα. 10. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στα σκεύη, στα τραπεζομάντιλα, στις καρέκλες και στο λοιπό εξοπλισμό. 11. Στο καλάθι του ψωμιού περιλαμβάνονται διάφορα είδη, όπως λευκό, ολικής αλέσεως, κλπ. καθώς και ζυμωτό ψωμί που προτείνεται να παράγεται από την επιχείρηση. 12. Επιπλέον πρέπει να προσφέρονται φρέσκοι χυμοί, φρούτα εποχής ή και ένα τοπικό γλυκό (συκομαίδα, μάντολες, μαντολάτο κ.α.) Ειδικές υπηρεσίες 1. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ελληνικός καφές φτιαγμένος με τον παραδοσιακό τρόπο / (όχι στον ατμό). 2. Προαιρετικά ελληνικός καφές φτιαγμένος στη χόβολη, καθώς επίσης και άλλα είδη καφέ (φίλτρου, στιγμιαίος, κ.α.). 3. Πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα ενός ατόμου για το σερβίρισμα του πρωινού στο δωμάτιο (room service), εάν αυτό ζητηθεί. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 1. Η καθαριότητα των δωματίων πρέπει να γίνεται καθημερινά, σε όλους τους χώρους, όπως το κυρίως δωμάτιο, το λουτρό, και το μπαλκόνι. 2. Οι πετσέτες και τα σεντόνια πρέπει να αλλάζονται καθημερινά. 3. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη. 4. Ορίζεται ως υποχρεωτική η εγκατάσταση κλιματιστικών στα δωμάτια, για τους θερμούς μήνες του χρόνου και η χρήση τους παρέχεται δωρεάν.

21 5. Στα δωμάτια υπάρχει πάντα φρέσκο και δροσερό νερό προφυλαγμένο από σκόνες και έντομα για τους φιλοξενούμενους και ανάλογα ποτήρια. 6. Στα δωμάτια διαμονής υπάρχουν φρέσκα λουλούδια ή φρούτα. Εξοπλισμός δωματίων 1. Τα δωμάτια (σε ξενοδοχεία όλων των τύπων) πρέπει να διαθέτουν mini bar και στεγνωτήρα μαλλιών, που πρέπει να λειτουργούν σωστά και να συντηρούνται. 2. Το mini bar πρέπει να διαθέτει διάφορα είδη ποτών, νερό, χυμούς κλπ. Μεταξύ των ποτών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ένα τοπικό ποτό, π.χ. κουμ κουάτ, τσιτσιμπύρα, κρασί ή τσίπουρο. 3. Στην περίπτωση των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, πρέπει στην κουζίνα τους να υπάρχει επίσης ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου, ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα, πλήρης ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο, ηλεκτρικό σίδερο και ταχυβραστήρας νερού. 4. Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει συσκευή τηλεφώνου, και η δυνατότητα κλήσης γραμμής εξωτερικής ή εσωτερικής, καθώς και υποδοχή για σύνδεση INTERNET. Για τη λειτουργία του τηλεφώνου θα πρέπει να υπάρχει σχετικό έντυπο σε εμφανές σημείο.(όπου υπάρχει η σχετική πρόβλεψη) 5. Επίσης πρέπει να υπάρχει έντυπο που να περιλαμβάνει τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε εμφανές σημείο κοντά στο τηλέφωνο. 6. Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχουν καλαίσθητα έντυπα με πληροφορίες και οδηγίες για την καλή χρήση του εξοπλισμού, την ορθολογική χρήση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης και προτροπές, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αυτά μπορούν να επιτευχθούν. 7. Στο δωμάτιο πρέπει να υπάρχει επιπλέον τραπέζι-γραφείο, καρέκλα ή καναπές, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται στο δωμάτιο. Η ντουλάπα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις κρεμάστρες ανά άτομο. 8. Για την διευκόλυνση των οικογενειών, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει τουλάχιστον ένα παιδικό κρεβάτι και ένα παιδικό κάθισμα. 9. Σε κάθε κρεβάτι πρέπει να υπάρχουν δύο μαξιλάρια. 10. Στην περίπτωση των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων υποχρεωτική είναι η χορήγηση ειδών καθαρισμού του διαμερίσματος. 11. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει πρίζα ξυριστικής μηχανής. Επίσης προαιρετικά, μπορεί να χορηγείται αφρόλουτρο και σαμπουάν. 12. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στον εξοπλισμό και τον ιματισμό των δωματίων. Ειδικότερα, τα λευκά είδη θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερά, τα υλικά των μαξιλαριών από πούπουλο ή βαμβάκι ή φυσικό λάτεξ, οι κουβέρτες από την τοπική βιοτεχνία. Στα στρώματα πρέπει να υπάρχει αδιάβροχη επένδυση. Ειδικές υπηρεσίες

22 1. Στα δωμάτια πρέπει να υπάρχουν έντυπα με πληροφορίες για τρέχουσες ανάγκες των επισκεπτών όπως για τράπεζες, για αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), τα εμπορικά καταστήματα, τα γραφεία ενημέρωσης των τουριστών, αξιοθέατα, εστιατόρια, τα σημεία όπου παρέχεται ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, ταξιδιωτικά πρακτορεία της περιοχής κλπ. 2. Τα έντυπα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά και σε μία ακόμα γλώσσα, ανάλογα με την τουριστική κίνηση της περιοχής. 3. Προαιρετικά, μπορεί να παρέχει ο ιδιοκτήτης και με δική του ευθύνη υπηρεσία καθαρισμού και σιδερώματος ρούχων των πελατών της μονάδας του. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 1. Τα καταλύματα με μεγαλύτερη δυναμικότητα μπορεί να διαθέτουν μία αίθουσα-μπαρ το οποίο όταν οι κλιματικές συνθήκες το επιτρέπουν μπορεί να λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο. 2. Ο χώρος που βρίσκεται το μπαρ πρέπει να είναι καλαίσθητος και διακοσμημένος σύμφωνα με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 3. Στον κατάλογο πρέπει να υπάρχουν τοπικά ποτά όπως κουμ κουάτ, τσιτσιμπύρα (ginger-beer), τσίπουρο, κρασί τα οποία να σερβίρονται με ένα τοπικό κρύο ορεκτικό. 4. Το ωράριο λειτουργίας του μπαρ πρέπει να είναι αναρτημένο στην είσοδο και να μη συμπίπτει με τις ώρες κοινής ησυχίας. 5. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος στα δωμάτια αν αυτό ζητηθεί. 6. Προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται ένα κρύο πιάτο με αλλαντικά ή τυριά, ή μία ζεστή τοπική σπεσιαλιτέ. Αυτά κατά προτίμηση πρέπει να είναι τοπικά προϊόντα ή προϊόντα παραγόμενα σε κοντινές περιοχές. 7. Ως χειρονομία καλής φιλοξενίας προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται δωρεάν στους πελάτες ένα τοπικό απεριτίφ, ή ένα μικρό ορεκτικό. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΥΓΙΕΙΝΗΣ Στην κουζίνα και τραπεζαρία θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Επιπλέον: 1. Πρέπει να ονοματίζεται ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και για την συντήρηση χώρων και εξοπλισμών. 2. Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων πρέπει να είναι συγκεκριμένο (παράδειγμα πρωινές ώρες), για να μην παρεμποδίζεται η διαμονή των επισκεπτών. 3. Η υγιεινή του προσωπικού περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την κατάλληλη ενδυμασία και εμφάνιση, προστατευτικά γάντια, καπέλα για το προσωπικό της κουζίνας, καθώς και στην κατάσταση της υγείας του προσωπικού (αναφορά ασθενειών, προβλημάτων υγείας, κλπ.). 4. Πρέπει να υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τα οποία θα διατηρούνται καθαρά.

23 5. Απορρίμματα τροφών και άλλα απορρίμματα απαγορεύεται να συσσωρεύονται σε χώρους τροφίμων ή σε κοινόχρηστους χώρους. Οι περιέκτες πρέπει να κλείνουν. 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η επιχείρηση πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον: 1. Στα δωμάτια πρέπει να υπάρχουν ενημερωτικά έντυπα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή σεισμού. 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τηλεπικοινωνίες 1. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως συσκευή fax, τουλάχιστον 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση με το INTERNET, , ο οποίος να είναι στη διάθεση των πελατών εάν ζητηθεί. Αίθουσες σεμιναρίων - συνεδρίων Για τα καταλύματα που έχουν δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων κοινού θα πρέπει να προβλέπονται τα παρακάτω: 1. Άνετη αίθουσα κλιματιζόμενη. 2. Διάθεση απαραίτητου εξοπλισμού (της επιχείρησης ή ενοικιαζόμενο), όπως overhead projector, slide projector κλπ. 3. Ένα άτομο διαθέσιμο Υπηρεσίες προβολής και ανάδειξης της περιοχής 1. Δυνατότητα οργάνωσης από την επιχείρηση, σε συνεργασία με συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αθλητισμού, όπως περιπάτους στις λίμνες ή στο δάσος (οργάνωση ειδικών διαδρομών). 2. Ύπαρξη έντυπου υλικού μεταφρασμένο, με σχετικές πληροφορίες. Υπηρεσίες πρακτόρευσης 1. Η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνεργασίες με τουριστικά πρακτορεία. 2. Απαραίτητη είναι και η συμμετοχή της σε τουριστικούς οδηγούς όπου θα δίνονται οι σχετικές πληροφορίες. 3. Πρέπει να συμμετέχει σε ηλεκτρονικούς οδηγούς (Internet) που αφορούν τον αγροτουρισμό. 4. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τουριστικά γραφεία της περιοχής και έντυπο υλικό μεταφρασμένο στα αγγλικά και σε μία ακόμη γλώσσα για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές καταλυµάτων

Προδιαγραφές καταλυµάτων ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αγίου Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1 Τ.Κ. 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τηλ. : 26920 24442, 24443 Fax : 26920 24333 e-mail: achaiasa@otenet.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

Ολική ποιότητα [1] 1 Κύκλος επιχειρήσεων δηµιουργία υπεραξίας [1.2] 1 Επιχειρηµατική διορατικότητα ολοκληρωµένες προτάσεις [1.

Ολική ποιότητα [1] 1 Κύκλος επιχειρήσεων δηµιουργία υπεραξίας [1.2] 1 Επιχειρηµατική διορατικότητα ολοκληρωµένες προτάσεις [1. Συνοπτικό εγχειρίδιο προδιαγραφών ανά κατηγορία επιχειρήσεων Ολική ποιότητα [1] 1 Κύκλος επιχειρήσεων δηµιουργία υπεραξίας [1.2] 1 Επιχειρηµατική διορατικότητα ολοκληρωµένες προτάσεις [1.3] 2 Σεβασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας απαιτεί τη συμμόρφωση των μελών του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες οριοθετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0 0 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Εστίασης

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Εστίασης Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Εστίασης Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 Εισαγωγή...3 Θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Φιλοξενίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ε.Ο.Τ. & Γ,Ο.Κ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Τουριστικά καταλύματα: Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 3 1.2. Επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2007-07-10 ICS: 03.080.30; 03.120.20

2007-07-10 ICS: 03.080.30; 03.120.20 2007-07-10 ICS: 0.080.0; 0.120.20 ΕΛΟΤ 1427 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Υπηρεσίες τουρισµού - Κριτήρια αρχικής αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων Turism

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 3 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» Στο μάθημα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Πεδίο εφαρμογής Ορισμός επιχειρήσεων... 3 1.2. Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 3 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «CAFÉ BAR» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00):

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Γενικά. 5. Μέρος 2 Κανόνες υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων 11

Μέρος 1 Γενικά. 5. Μέρος 2 Κανόνες υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος 1 Γενικά. 5 1.1.Εισαγωγή... 5 1.2.Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 7 «Οδηγού Υγιεινής». 1.3. Ισχύουσα Νομοθεσία 7 1.4. Σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 11.8.93 30.6.2000 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα