ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Κερκύρας- Προδιαγραφές κατασκευών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών» ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: REGION ΤΟΠΟΣ Ε.Π.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Κερκύρας- Προδιαγραφές κατασκευών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών» ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: REGION ΤΟΠΟΣ Ε.Π."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Κερκύρας- Προδιαγραφές κατασκευών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών» ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: REGION ΤΟΠΟΣ Ε.Π.Ε 3.1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ και θα υιοθετήσουν το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, όσον αφορά τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούν. Οι προδιαγραφές αφορούν στα καταλύματα, τα κέντρα εστίασης και τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανάλογα με το είδος των κατασκευών, τον χώρο στον οποίο γίνονται, τη χρήση κ.λπ., με βάση την κείμενη νομοθεσία ισχύουν τα εξής: Α) Νέες κατασκευές που πρόκειται να κατασκευασθούν εντός σχεδίου πόλεων ή εντός οικισμών και νέες κατασκευές εκτός σχεδίου δηλ. εντός ζώνης των πόλεων και των οικισμών ή εκτός σχεδίου (αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων - καταλύματα, κέντρα εστίασης, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού) Απαιτούνται: 1. Εγκρίσεις ή προεγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση του οικοπέδου ή και τη χρήση. Συγκεκριμένα: Δασική υπηρεσία, Αρχαιολογική υπηρεσία (έλεγχος εκσκαφών θεμελίων ή/και αρχιτεκτονικής μελέτης για τις περιοχές που απαιτείται), ΕΟΤ (έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης), Δ/νση Περιβάλλοντος (Προέγκριση χωροθέτησης - Μ.Π.Ε.), Δ/ση Υγιεινής (έγκριση μελέτης αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων ή άδεια ίδρυσης για τα καταστήματα υγειονομικού ελέγχου), αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με δημοτικό/κοινοτικό, επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο, κ.λ.π), Πυροσβεστική Υπηρεσία (έγκριση μελέτης πυρασφάλειας). 2. Έκδοση οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο. Β) Διατηρητέα ή παραδοσιακά (αφορά τη μετατροπή παραδοσιακών κτισμάτων σε καταλύματα).

2 Προκειμένου για την αποκατάσταση, τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τυχόν προσθήκες κ.λπ. απαιτούνται συνήθως οι παρακάτω διαδικασίες: 1. Νομιμότητα υπάρχοντος κτιρίου: Οικοδομική άδεια ή (εφόσον δεν υπάρχει) βεβαίωση από τον αντίστοιχο Δήμο/Κοινότητα ότι τα κτίρια προϋπάρχουν του Κήρυξη του κτιρίου ως Διατηρητέο (από το Υπουργείο Πολιτισμού με δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.) ή χαρακτηρισμός του κτιρίου ως παραδοσιακό από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της αρμόδιας Πολεοδομίας. 3. Έγκριση από των ΕΟΤ των αρχιτεκτονικών σχεδίων για τη μετατροπή του κτιρίου σε παραδοσιακό κατάλυμα σύμφωνα με την Π.Δ. 33/79 (ΦΕΚ 10/Α / ). 4. Εγκρίσεις ή προεγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση του κτιρίου. Συγκεκριμένα: Δασική υπηρεσία, Αρχαιολογική υπηρεσία (έλεγχος εκσκαφών θεμελίων ή/και αρχιτεκτονικής μελέτης μετατροπών-επισκευών- ενισχύσεων για τις περιοχές που απαιτείται), Δ/νση Περιβάλλοντος (Προέγκριση χωροθέτησης - Μ.Π.Ε.), Δ/ση Υγιεινής (έγκριση μελέτης αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων), αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με δημοτικό/κοινοτικό, επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο, κ.λ.π), Πυροσβεστική Υπηρεσία (έγκριση μελέτης πυρασφάλειας). 5. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η έγκριση από την Αρχαιολογία, έγκριση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας, των αρχιτεκτονικών σχεδίων μετατροπών-επισκευώνενισχύσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της παραδοσιακής μορφής του κτιρίου και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. 6. Έκδοση οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο. Γ) Υπάρχουσες κατασκευές που φιλοξενούν ήδη χρήσεις (εκσυγχρονισμός) είτε που πρόκειται να υποδεχτούν νέα χρήση και απαιτούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις (αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων - καταλύματα, κέντρα εστίασης, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού) 1. Νομιμότητα υπάρχοντος κτιρίου: Οικοδομική άδεια ή (εφόσον δεν υπάρχει) βεβαίωση από τον αντίστοιχο Δήμο/Κοινότητα ότι τα κτίρια προϋπάρχουν του Εγκρίσεις ή προεγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση του οικοπέδου ή και τη χρήση. Συγκεκριμένα: Δασική υπηρεσία, Αρχαιολογική υπηρεσία (έλεγχος εκσκαφών θεμελίων ή/και αρχιτεκτονικής μελέτης για τις περιοχές που απαιτείται), ΕΟΤ (έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης), Δ/νση Περιβάλλοντος (Προέγκριση χωροθέτησης - Μ.Π.Ε.), Δ/ση Υγιεινής (έγκριση μελέτης αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων ή άδεια ίδρυσης για τα καταστήματα υγ/κου ελέγχου), αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με δημοτικό/κοινοτικό, επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο, κ.λ.π), Πυροσβεστική Υπηρεσία (έγκριση μελέτης πυρασφάλειας).

3 3. Έγκριση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας, των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο Τ.Σ.Π., ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της μορφής του κτιρίου με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. 4. Έκδοση οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο, για τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες ή/και για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου (όταν η αρχική χρήση ήταν διαφορετική) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η άδεια λειτουργίας χορηγείται ανάλογα με τη χρήση που θα έχουν τα κτίρια, από τους αντίστοιχους φορείς, υπηρεσίες κ.λπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη χορηγηθεί από τους παραπάνω, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας: προεγκρίσεις, εγκρίσεις, βεβαιώσεις κ.λπ, οπότε η διαδικασία για την άδεια λειτουργίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Έτσι και σύμφωνα με τις (αναμενόμενες) χρήσεις που εντάσσονται στο LEADER ακολουθούνται συνήθως τα παρακάτω: Α) Ίδρυση (ή εκσυγχρονισμός) και λειτουργία κέντρων εστίασης (οικείος Δήμος): Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τον οικείο Δήμο, όπου μεταξύ άλλων συνήθως απαιτούνται: 1. Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης, για το κτίριο που πραγματοποιείται η επένδυση, από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. α. Για τα νέα κτίρια απαιτείται η οικοδομική άδεια (που έχει εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο). β. Για υφιστάμενες οικοδομές: βα. Εάν υπάρχει οικοδομική άδεια στην οποία προβλέπεται η χρήση αυτή, η βεβαίωση χορηγείται χωρίς να απαιτείται τίποτα επιπλέον. ββ. Εφόσον δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, απαιτείται σχετική βεβαίωση Δημάρχου ότι το κτίριο προϋφίσταται του 1955 με την ίδια χρήση. βγ. Εάν η χρήση ήταν διαφορετική ή προβλεπόταν διαφορετικά από την υπάρχουσα οικοδομική άδεια, απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης του κτιρίου (που έχει εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο). 2. Βεβαίωση πυρασφάλειας, που χορηγείται από την Πυροσβεστική υπηρεσία: Απαιτείται μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας από ιδιώτη μηχ/γο μηχανικό και επί τόπου αυτοψία της υπηρεσίας για τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων από τη μελέτη μέτρων ασφαλείας, όπως των εξόδων διαφυγής, των συστημάτων πυρόσβεσης, κλπ

4 3. Γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του χώρου, από τη Δ/νση Υγιεινής της Ν.Α.Κέρκυρας, έπειτα και από αυτοψία της υπηρεσίας για τον έλεγχο της τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, στην κατανομή των επί μέρους χώρων (ελάχιστα απαιτούμενα εμβαδά) όπως: του χώρου πελατών, της προετοιμασίας, λάντζας, των χώρων υγιεινής κλπ ανάλογα και με το μέγεθος του χώρου με τη χρήση αυτή, καθώς και στις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις ύψους, του επαρκούς αερισμού, την αρτιότητα των κατασκευών κλπ. Η δυναμικότητα (αριθμός τραπεζοκαθισμάτων) καθορίζεται με βάση κυρίως το εμβαδόν του χώρου πελατών. Θα πρέπει να προβλέπεται επίσης ο σαφής ή νοητός διαχωρισμός του χώρου πελατών, σε καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Με τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εγκρίνεται ο φάκελος από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, αποστέλλεται στη Περιφερειακή Δ/νση Τ.Α. & Δ. για την έγκριση αυτής και χορηγείται η άδεια λειτουργίας της επένδυσης. Β) Ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (οικείο Γραφείο Ε.Ο.Τ.) Πρώτη ενέργεια για την ίδρυση αγροτουριστικού καταλύματος θα πρέπει να είναι η διερεύνηση των προβλεπόμενων για την περιοχή χρήσεων δηλ. για το εάν επιτρέπεται η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων και με ποιες προϋποθέσεις (δες παρακάτω: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, καθώς και ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) Εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ακολουθεί η κατάταξη, ανάλογα και με τη λειτουργική μορφή: σε τάξεις ΑΑ, Α και Β' για τα παραδοσιακά καταλύματα, σε κατηγορίες ''αστέρων'' για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, και ''κλειδιών'' για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα κλπ. Ανάλογη διαδικασία ισχύει και για τα υφιστάμενα καταλύματα. Αφού ολοκληρωθούν και οι παραπάνω διαδικασίες, χορηγείται το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως προς τις ειδικότερες απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάλογα της χρήσης, της θέσης ή του μεγέθους των κτιρίων, για λόγους Πυρασφάλειας, εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α.: ράμπες, ανελκυστήρας, χώροι υγιεινής, κλπ. (βλέπε άρθρο 28 του ΓΟΚ από 13/6/2000 για απαιτήσεις Α.Μ.Ε.Α., αλλά και εξαιρέσεις)..

5 3.2.. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η γεωγραφική θέση της Κέρκυρας, το ιδιαίτερο κλίμα της και η θάλασσα που την περιβάλει, το ανάγλυφο και το εύφορο έδαφος της, έχουν διαμορφώσει ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερης ομορφιάς, με πλούσια χλωρίδα, όμορφες εναλλαγές μεταξύ βουνού και πεδιάδας και μια αρμονική κλιμάκωση όλων των χρωμάτων και όλων των τόνων του πράσινου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ήπιο κλίμα επιτρέπει ακόμα και σε φυτά άλλων πιο θερμών περιοχών να ευδοκιμούν στο Νησί (φοίνικες, μπανανιές, κουμ κουάτ). Παράλληλα διαμορφώθηκε μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που συνδυάζει το νησιώτικο αλλά και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του νησιού με διάφορους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. α. Η Αρχιτεκτονική του τοπίου. Το ανάγλυφο του εδάφους σε συνδυασμό με το είδος της επικρατούσας καλλιέργειας (ελιά) και με τη μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της Αρχιτεκτονικής του τοπίου στα νησιά του Νομού Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, η επιδότηση της φύτευσης ελαιοδένδρων την περίοδο της Ενετοκρατίας, έδωσε το κίνητρο στους κατοίκους των νησιών να διαμορφώσουν αλλεπάλληλα επίπεδα στις κεκλιμένες πλαγιές των λόφων και των βουνών, με κατασκευή πέτρινων τοιχίων αντιστήριξης ( λιθιές- ξερολιθιές- γρέμπες). Αυτοί οι πέτρινοι τοίχοι είναι το χαρακτηριστικό της υπαίθρου, ιδιαίτερα στα ορεινά. Παράλληλα, η πυκνή φύτευση των ελαιοδένδρων έχει δημιουργήσει ένα απέραντο ελαιοδάσος με πανύψηλα υπεραιωνόβια δένδρα, το σταχτο-πράσινο χρώμα των οποίων διακόπτεται και συνδυάζεται αρμονικότατα με το σκούρο πράσινο των κυπαρισσιών και όλους τους άλλους τόνους του πράσινου από την οργιώδη βλάστηση που οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες έχουν χαρίσει στην Κέρκυρα. Και βέβαια αυτή η ποικιλία των τόνων του πράσινου, τονίζεται ευχάριστα από όλες τις αποχρώσεις του χρωματικού φάσματος, από τα άφθονα λουλούδια (αυτοφυή ή καλλιεργημένα στις αυλές των σπιτιών), που ανθίζουν όλες τις εποχές του χρόνου. Αυτό το ονειρικό τοπίο διασχίζεται από μικρά λιθόκτιστα μονοπάτια, εκτός κεντρικού δικτύου, που ενώνουν τους διάφορους οικισμούς μεταξύ τους, τα περισσότερα από τα οποία σήμερα έχουν καταληφθεί από τη βλάστηση. β. Το οικιστικό περιβάλλον.

6 Μέσα σ αυτό το φυσικό περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με το πέρασμα του χρόνου, ένα πυκνό δίκτυο οικισμών, που πλαισιώνουν τα μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα ( πόλη της Κέρκυρας, Λευκίμμη, διάφορα κεφαλοχώρια). Οι διάφοροι Λαοί και Πολιτισμοί που πέρασαν ή και έμειναν στα νησιά στη διάρκεια του χρόνου, άφησαν το στίγμα τους στην Αρχιτεκτονική. Έτσι, εκτός από τα Αρχαϊκά ευρήματα που βρίσκονται στις διάφορες ανασκαφές, υπάρχουν ακόμη εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής από τα Βυζαντινά χρόνια που στέκονται όρθια και μερικά μάλιστα σε πολύ καλή κατάσταση. (Εξαιρετικό δείγμα αυτής της εποχής αποτελεί η εκκλησία Ιάσονος και Σωσιπάτρου στην Πόλη της Κέρκυρας). Δείγματα αρχιτεκτονικής από την περίοδο της Φραγκοκρατίας δεν έχουμε και φαίνεται πως η περίοδος αυτή δεν επέδρασε ιδιαίτερα στην μορφή των κτισμάτων των νησιών. Αντίθετα η Ενετική περίοδος ήταν εκείνη που καθόρισε ουσιαστικά την Αρχιτεκτονική (μαζί με τις άλλες μορφές τέχνης). Ξεκινώντας από την πόλη της Κέρκυρας που αποτελεί ένα μοναδικό ζωντανό μνημείο Αρχιτεκτονικής θα συναντήσουμε σε όλο το Νομό κτίσματα και ολόκληρους οικισμούς αυτής της εποχής να διατηρούνται ανέπαφα από το χρόνο και να παραμένουν ακόμη και σήμερα σε χρήση. Υπάρχουν βέβαια και αρκετά κτίρια της Γαλλικής περιόδου ( χαρακτηριστικό το ΛΙΣΤΟΝ ) καθώς και της μετέπειτα Αγγλικής περιόδου με κύριο χαρακτηριστικό την επιρροή από νεοκλασικισμό. Όμως η Ενετοκρατία είναι αυτή που έχει δώσει την ταυτότητα του οικιστικού περιβάλλοντος. Οι οικοδομές της περιόδου αυτής βασίζονται στα τοπικά στοιχεία και παράλληλα σε στοιχεία της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Βέβαια εδώ πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των Αρχοντικών, των Δημοσίων κτιρίων και των οικιών των αστών που βρίσκουμε κυρίως στην πόλη της Κέρκυρας και τα μεγάλα Κεφαλοχώρια (Κομπίτσι, Κορακιάνα, Δουκάδες, Αγ. Δούλοι κλπ) με τις απλές αγροτικές ή αστικές κατοικίες που κρατάνε το ρυθμό χωρίς όμως πολλά από τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία των πολυτελών κτισμάτων (κορνίζες, έρτες, φουρούσια, υπέρθυρα, εξώστες κλπ). Παράλληλα υπάρχουν και άφθονα βιοτεχνικά κτίρια με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα (ελαιοτριβεία, μύλοι) αλλά και μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα (εργοστάσια αλευροποιίας, χαρτοποιίας, ελαιουργίας, επεξεργασίας κάνναβης, αλυκές ). Τα παραδοσιακά αυτά κτίσματα είναι κατασκευασμένα από πέτρα στους κατώτερους ορόφους και συμπαγή τούβλα στους ανώτερους.

7 Έχουν συνήθως δίχυτες στέγες από Βυζαντινό κεραμίδι και ξύλινα πατώματα. Τα αρχοντικά και τα μεγάλα αστικά σπίτια είναι πολυώροφα ενώ τα αγροτικά ισόγεια ή και διώροφα. Φυσικά τα τελευταία χρόνια χτίζονται σύγχρονα κτίρια από μπετόν, πολύ λίγα όμως από αυτά έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να τα κάνει αξιόλογα. Αντίθετα αρκετές περιοχές ιδιαίτερα στα παράλια έχουν υποστεί μεγάλη αισθητική ζημία από την αλόγιστη χρήση του μπετόν σε μια άναρχη οικοδομική ανάπτυξη στο βωμό του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη καταστροφή σε αυτόν τον τομέα υπέστη η Κέρκυρα τη δεκαετία του 1970 με την οικοδόμηση μεγάλων άχαρων ξενοδοχείων γύρω και μέσα στην πόλη καθώς και πολυκατοικιών πολύ κακής ποιότητας μέσα στην πόλη (ευτυχώς εκτός ιστορικού κέντρου) και τη δεκαετία του 1980 με την κατασκευή απειράριθμων μικρών ή μεσαίων τουριστικών καταλυμάτων με αμφίβολη αισθητική κυρίως στις παραλιακές περιοχές (εκτός πόλης),που αλλοίωσαν το χαρακτήρα της ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Το σύνολο των δομικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, των υλικών κατασκευής και τον εξοπλισμό θα πρέπει να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις παραδοσιακές τεχνικές και χρήσεις που επικρατούσαν στην περιοχή ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Οι κτιριακές υποδομές, σε ότι αφορά παλαιά αλλά και νεο-ανεγειρόμενα κτίσματα, πρωτίστως θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τη νόμιμη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 2. Σε όλες τις κατασκευές και ανάλογα με τις χρήσεις τηρούνται τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά και αισθητικά πρότυπα της περιοχής και η ένταξή τους στο δομημένο περιβάλλον (η χρήση των προβλεπόμενων υλικών στα κτιριακά και τον περιβάλλοντα χώρο). 3. Ειδικότερα, στις κατασκευές που σχετίζονται με τον τουρισμό, στη κατασκευή του εξοπλισμού, τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού, τηρούνται, κατά το δυνατό, οι φόρμες και χρησιμοποιούνται υλικά, που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στην εγγύτερη περιοχή. 4. Τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μηχανικοί και κατασκευαστές δέχονται ανεπιφύλακτα τις επιθεωρήσεις των αρμόδιων οργάνων του Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια υπό μορφή απαγορεύσεων ή δεσμεύσεων ισχύουν κατά τον σχεδιασμό και κυρίως κατά την κατασκευή και τις γενικότερες διαμορφώσεις, τόσο για νέες όσο και για υπάρχουσες κατασκευές.

8 α) ''ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ'' υλικά (και μορφές) θεωρούνται τα παρακάτω αναφερόμενα, των οποίων η χρήση απαγορεύεται σε όλες τις κατασκευές, τις νέες και τις υπάρχουσες που εκσυγχρονίζονται, εξωτερικά και εσωτερικά, σε όλες τις χρήσεις και σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Oι επενδυτές με ενυπόγραφη δήλωσή τους (Υπεύθυνη Δήλωση) δεσμεύονται να μη χρησιμοποιήσουν τα κάτωθι υλικά: Προκατασκευές όλων των τύπων. Θα αποφεύγονται όμως και οι κατασκευές που η μορφή τους (χαρακτηριστικές λεπτομέρειες) είναι δηλωτική του τόπου προέλευσης (π.χ. Φινλανδία κλπ). Όλες οι κατασκευές μιμούμενες ξένα προς τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ακόμα και εκεί που δεν επιβάλλεται η χρήση τοπικού αρχιτεκτονικού μοντέλου. (''Πηλιορείτικης'', ''Αιγαιοπελαγίτικης'',''Μακεδονικής'', ''Ηπειρώτικης'', ''εξωτικής'' κλπ νοοτροπίας.) Τυποποιημένα ραμποτέ σανίδια διαφόρων σχεδίων σε οποιαδήποτε εξωτερική επένδυση. Πλαστικά και αλουμινένια συρόμενα ή ανοιγόμενα παντζούρια και ρολά. (για τα ρολά: πλήν όπου από τα προηγούμενα επιτρέπεται η ελεύθερη σύνθεση). Πόρτες ''πάνελ'' αλουμινίου κλπ, απλές είτε διακοσμημένες. Αλουμινοκατασκευές, (πλην ορισμένων τύπων κουφωμάτων, παρομοίως κατά τα άλλα με τις σιδηροκατασκευές και με επιπλέον τεκμηρίωση ως προς τη μορφή και χρωματισμό αυτών, καθώς και στις κατασκευές βιοτεχνικών εγκαταστάσεων). Σιδηροκατασκευές από σωλήνες οποιασδήποτε μορφής, εκτός εάν τεκμηριώνεται σχεδιαστικά η χρήση τους σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές κατασκευές, καθώς και στις κατασκευές βιοτεχνικών εγκαταστάσεων). Προϊόντα αμιάντου, σε επικαλύψεις, καμινάδες κλπ. Τα χρυσά, νίκελ και λευκά καϊτια στους υαλοπίνακες όλων των κουφωμάτων. Προϊόντα όλων των τύπων PVC και άλλα πλαστικά, σε κουφώματα και λοιπές κατασκευές (πλην αποχετεύσεων κλπ). Ορισμένα έτοιμα είδη ''κιγκαλερίας'' όπως, οι γνωστές μαύρες βάσεις ''έδρασης'' για ξύλινους ορθοστάτες (''ποτήρια''). Θα πρέπει να αναζητούνται απλούστερα και πιο ''συνεπή'' εξαρτήματα έδρασης και σύνδεσης από το εμπόριο (προτιμότερα τα γαλβανιζέ), είτε να κατασκευάζονται κατά παραγγελία, θα πρέπει δε να μη προεξέχει ο κορμός της βάσης αυτής από το οποιοδήποτε δάπεδο, για να αποφεύγεται η εντύπωση ότι οι ορθοστάτες αιωρούνται. Εξώστες από μπετόν ή άλλο, που ''τρέχουν'' στις όψεις και γενικότερα που η θέση και το μέγεθός τους δεν δικαιολογείται από την χρήση. Εξώστες από μπετόν οποιουδήποτε σχήματος και περίτεχνης διακόσμησης, πλην των καθαρών γενικά γεωμετρικών σχημάτων: ορθογωνίων κλπ.

9 Υλικά απομιμήσεις, όπως τα ''κεραμιδόφυλλα'' πεπιεσμένης λαμαρίνας κλπ. Συνθετικές πέτρες, τούβλα και όλες οι τσιμεντοειδείς απομιμήσεις υλικών σε τοιχοποιίες, πλην ίσως μόνο ορισμένων τύπων με σχεδιαστική και χρωματική τεκμηρίωση. Η κατασκευαστική απομίμηση λιθοδομών με επικολλημένες σχιστόπλακες, οπουδήποτε σε κτίρια, περιτοιχίσεις κ.λπ. Δάπεδα από ρετάλια μαρμάρων κ.λπ. Δάπεδα από βιομηχανοποιημένες πλάκες πεζοδρομίου (τσιμεντοειδή), πλην ορισμένων τύπων βοτσαλόπλακας, όταν τεκμηριώνεται η χρήση σχεδιαστικά και υπάρχει έλλειψη τοπικού φυσικού υλικού. Τσιμεντόλιθοι σε κτίρια και περιφράξεις (πλην περιτοιχίσεων, επιχρισμένων με δυο χέρια, στέψη κλπ). Ακροκέραμα και άλλα ''διακοσμητικά'' στις στέγες και τις καμινάδες. Λούστρα και βερνίκια, σε όλα τα υλικά και σε οποιαδήποτε θέση, στέγης, τοίχων και δαπέδων (κεραμίδια, τούβλα, πέτρες, ξύλα κ.λπ). Συντηρητικά ξύλου με σύνθεση πενταχλωροφαινόλης, φoσφίνης, αλάτων χρωμίου χαλκού αρσενικού (CCA), χρωμίου χαλκού βορίου (CCB). Χρωματισμοί και αποχρώσεις επιχρισμάτων και υλικών, ''ανύπαρκτες'' για τα τοπικά πρότυπα. (Υποχρεωτική και η χρωματική τεκμηρίωση όψεων, με χρησιμοποιούμενους κωδικούς χρωμάτων - είδος και εταιρία). Φωτιστικά τύπου ''μανιτάρια'' και λοιπά παράταιρα φωτιστικά, σε ελεύθερους χώρους και κτίρια, ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση και τον τόπο που πραγματοποιείται η επένδυση. Κεραίες τηλεόρασης, δορυφορικές κ.α. σε εμφανή σημεία (θα πρέπει να επιβάλλεται από τον Δήμο η εγκατάσταση συλλογικής κεραίας ανά γειτονιά, τουλάχιστον για τους διατηρητέους οικισμούς). Φωτεινές - αυτοφωτιζόμενες επιγραφές. Επιτρέπονται μη τυποποιημένες καλαίσθητες πινακίδες (χειροποίητες και μη) με ανεξάρτητο φωτισμό (προβολάκι ή άλλο). Τυποποιημένες διαφημιστικές τέντες κλπ. Πλαστικά τραπεζοκαθίσματα κλπ. Τοιχία αντιστήριξης από μπετόν, σε εκτεταμένη χρήση χωρίς αιτιολόγηση (π.χ. έντονες κλίσεις). Θα πρέπει να υπάρξει εδώ δέσμευση είτε για την λιθόκτιστη επένδυση (κατά τα τοπικά πρότυπα) ή την κάλυψη με ενδημικά αναρριχόμενα αειθαλή φυτά (π.χ. κισσός), πριν από την έναρξη λειτουργίας. Για τους εσωτερικούς χώρους, συμπληρωματικά των παραπάνω απαγορεύονται: Παρκέ στενών σανίδων σε ξύλινα πατώματα (στις παραδοσιακές κατασκευές).

10 Λούστρα και βερνίκια, σε όλα τα υλικά, (τούβλα, πέτρες, κουφώματα, έπιπλα) πλην μόνο σε ξύλινα δάπεδα (ματ - σατινέ όψη) και λοιπές ξυλοκατασκευές με προτιμότερη τη χρήση κεριού. Επικαλύψεις δαπέδων με συνθετικά υλικά (μουσαμάδες κλπ). Γυψοκατασκευές άσχετες με τα παραδοσιακά πρότυπα (στις παραδοσιακές κατασκευές). Χρωματισμοί και αποχρώσεις επιχρισμάτων και υλικών, ''ανύπαρκτες'' για τα τοπικά πρότυπα. Επιπλοκατασκευές μορφών μη εναρμονιζόμενων με τα παραδοσιακά πρότυπα (στις παραδοσιακές κατασκευές). Επιπλοκατασκευές γενικά (εμφανείς) ''μελαμίνης'', MDF κ.λπ. Φωτιστικά παράταιρα, (βλέπε παρακάτω), ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση. Επίσης κρυφός φωτισμός, σποτάκια κ.λπ. (στις παραδοσιακές κατασκευές). β) Κυρίως κτίσμα Ο μελετητής και ο ιδιοκτήτης έχουν την υποχρέωση τόσο στη φάση της μελέτης όσο και στη φάση της κατασκευής να σεβαστούν την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση εντάσσοντας δημιουργικά το κτίριο και εναρμονίζοντάς το με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της κάθε περιοχής. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο μελετητής του κτιρίου υποχρεούται να αντιγράψει τη μορφή των παραδοσιακών κτιρίων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει δημιουργικά τα υπάρχοντα επιμέρους δομικά πρότυπα των παραδοσιακών κτιρίων καθώς και τις αναλογίες των μεγεθών τους, προσαρμόζοντάς τα στις σύγχρονες δομικές μεθόδους κατασκευής και στα σύγχρονα υλικά. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως απαιτείται έγκριση, από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας, των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο Τ.Σ.Π., ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της μορφής του κτιρίου με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Ειδικά όπου έχει προηγηθεί αντίστοιχη έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Αρχαιολογία (όπου αυτό απαιτείται από τη Νομοθεσία), δεν είναι απαραίτητη η έγκριση από την ΕΠΑΕ. γ) Περιβάλλων χώρος: Για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων προβλέπονται τα εξής. Περιφράξεις εντός πόλεων και οικισμών, θα κατασκευάζονται όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο στην μελέτη του κτιρίου αρχιτεκτονικό μοντέλο. Περιφράξεις εκτός σχεδίου: Η ''συνοδευτική'' τους περίφραξη είναι προαιρετική, όμως εάν κατασκευάζεται στην άμεση περίμετρο των κτιρίων ή και σε επαφή με αυτά θα πραγματοποιείται

11 σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό μοντέλο του κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση (σε μεγαλύτερα οικόπεδα), που η περίφραξη κατασκευάζεται στα όρια του οικοπέδου θα χρησιμοποιούνται, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ξύλινοι εμποτισμένοι πάσσαλοι και στις λοιπές περιοχές, ανάλογα της θέσης τους, το ίδιο ή εναλλακτικά σιδηροπάσσαλοι, τσιμεντοπάσσαλοι με σύρμα αγκαθωτό ή πλεκτό. Στην περίμετρο, σε ρόλο περίφραξης, θα μπορούσαν να φυτευτούν και θάμνοι (π.χ. αγριοτριανταφυλλιές κλπ) ή κυπαρίσσια. Διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων (αυλών): Διευθέτηση προσπελάσεων, πρασίνου, υπαίθριων δραστηριοτήτων κλπ ανάλογα του τόπου της επένδυσης, της χρήσης των κτιρίων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου. (κλίσεις, γειτνίαση με υγρό στοιχείο κλπ) Δάπεδα λιθόστρωτα ή πλακόστρωτα από τοπικά υλικά (πέτρα) κατά τα τοπικά πρότυπα. Στις λοιπές περιπτώσεις και χρήση βοτσαλόπλακας, επεξεργασμένης επιφάνειας μπετόν. Κατασκευές ελεύθερων χώρων: Λιθοδομές διαμορφώσεων και αντιστηρίξεων από τοπική πέτρα, χρήση μπετόν μόνο όταν επιβάλλεται και οπωσδήποτε με λιθόκτιστη επένδυση (κατά τα τοπικά πρότυπα) ή την κάλυψη με ενδημικά αναρριχόμενα αειθαλή φυτά (π.χ. κισσός). ''Κληματαριές'' (ή κρεβατίνες ή πέργκολες) αυτοτελείς ή σε επαφή με κτίρια, σε εξώστες κλπ κατά τα τοπικά πρότυπα και με υλικά, ξύλο, σιδηροδοκούς κ.λπ. σε ορθοστάτες από το ίδιο υλικό ή πεσσούς από πέτρα ή τούβλο συμπαγές. Άλλες υπαίθριες κατασκευές όπως βρύσες, φούρνοι, ψησταριές, κλπ κατά τα τοπικά πρότυπα. Αυλόθυρες: όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο. Φωτιστικά εξωτερικών χώρων: Ζητούμενο είναι η προσεκτική επιλογή της συνεπέστερης λύσης, ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση και τον τόπο που πραγματοποιείται η επένδυση. Πράσινο: Τοπικά δένδρα (οπωροφόρα ή και δασικά), θάμνοι απλοί και φρούτων (βατομουριές κλπ), καλλωπιστικά φυτά (τριανταφυλλιές, τουλίπες, χρυσάνθεμα κλπ), λαχανόκηποι, χορτολίβαδο (αγριάδα κλπ) ανάλογα και με τον τόπο της επένδυσης (αποκλείονται τροπικά, εισαγωγής και από άλλες περιοχές της χώρας). Για ιδιαίτερες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. τοιχεία μεγάλου ύψους, διαμόρφωση του εδάφους όπου υπάρχουν μεγάλες κλίσεις με αναληματικούς τοίχους κ.λ.π.) και όπου απαιτείται από την πολεοδομική νομοθεσία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης η έγκριση της ΕΠΑΕ. δ) Οι εσωτερικοί χώροι Ανάλογη σημασία με την εξωτερική εμφάνιση θα πρέπει να δοθεί και στη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων, η οποία δεν χρειάζεται τη δαπανηρή και πολλές φορές αμφιβόλου αποτελέσματος μελέτη των ειδικών αρκεί να εφαρμοστούν ορισμένοι απλοί ''κανόνες'', ο κυριότερος εκ των οποίων είναι η εύρεση του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού μοντέλου.

12 Ο μελετητής θα πρέπει να ''εμβαθύνει'' και εδώ αναγνωρίζοντας και καταγράφοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και του εσωτερικού χώρου του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού μοντέλου και να αναζητήσει και αλλού ίσως, αυθεντικούς χώρους που διατηρούν σε ικανοποιητικό βαθμό και τη γενικότερη επίπλωσή τους και να συγκεντρώσει και άλλα στοιχεία, που θα αντιγράψει ή θα αφομοιώσει ώστε να αποκτήσει καλύτερο κριτήριο επιλογών. Και στους εσωτερικούς χώρους ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για μη συμβατά υλικά και μορφές ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την αξιολόγηση μιας πρότασης που περιλαμβάνει κτιριακές κατασκευές, προβλέπεται ότι: 1. Για τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τον ΕΟΤ (καταλληλότητα οικοπέδου-έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων). 2. Για τους χώρους εστίασης θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο προέλεγχος και η προέγκριση των σχεδίων από την Υγειονομική Υπηρεσία (Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κέρκυρας). Εφ όσον υπάρχουν τα ανωτέρω (1,2), το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κατατεθεί για αξιολόγηση στον αντίστοιχο φορέα. (ANION AAE OTA.). Πριν την οριστική ένταξη των επενδυτικών σχεδίων που έχουν αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει να έχουν επίσης εξασφαλίσει: 1. Η έγκριση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της Πολεοδομίας των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της μορφής του κτιρίου με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ο σεβασμός της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Στη μελέτη θα περιλαμβάνεται πλήρης τεχνική περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής, η οποία θα συνυποβάλλεται μαζί με τα σχέδια για έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε. Η έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε. είναι υποχρεωτική και δεσμευτική, ανεξάρτητα από τυχόν άλλες εγκρίσεις (Ε.Ο.Τ., Αρχαιολογία κ.λ.π.) 2. Η προέγκριση ή απαλλαγή από χωροθέτηση και έγκριση Μ.Π.Ε. από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος. (Ν.Α. Κέρκυρας ή Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων)

13 3.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Τα κέντρα εστίασης θα πρέπει πρωτίστως να προβάλλουν την τοπική γαστρονομία και να αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα διατροφής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγιεινή και ασφάλεια των πελατών ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Τα κέντρα εστίασης πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 2. Οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες οφείλουν να αποδέχονται τις επιθεωρήσεις των αρμόδιων οργάνων του Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3. Προαιρετικά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης τόσο στη σάλα όσο και στους χώρους υγιεινής των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την αναμονή των πελατών, στην περίπτωση που ο κύριος χώρος εστίασης είναι ιδιαίτερα φορτωμένος. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι διακοσμημένος σύμφωνα με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 1. Οι ώρες και η περίοδος λειτουργίας πρέπει να είναι αναρτημένες στην είσοδο της επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι εύκολα διακριτές. 2. Είδη που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση της αίθουσας (βάζα, κηροπήγια, κα.) ή ως δοχεία σερβιρίσματος (π.χ. κεραμικά μπωλ για σαλάτες, ελιές, κλπ. ψάθινα καλαθάκια για ψωμί, κλπ.) πρέπει να προέρχονται κυρίως από τοπικά εργαστήρια. 3. Πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα για την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, ώστε το γεύμα να είναι ευχάριστο και να προβάλλεται /αναδεικνύεται η τοπική φιλοξενία. 4. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν προϊόντα χειροτεχνίας όπως κηροπλαστικής, αγγειοπλαστικής, κλπ. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από έντυπο μεταφρασμένο και στα αγγλικά και θα δίνουν πληροφορίες για τον παραγωγό, τους τρόπους παραγωγής & διάθεσης, κλπ. 5. Στο χώρο της τραπεζαρίας, προαιρετικά μπορεί να προβλεφθεί ειδικός χώρος διαμορφωμένη προθήκη, για την έκθεση στο κοινό τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής ή προϊόντων χειροτεχνίας, με ανάλογο πληροφοριακό υλικό.

14 6. Προαιρετικά, ως χειρονομία καλής φιλοξενίας μπορεί να προσφέρεται στους πελάτες ένα τοπικό απεριτίφ, ή ένα μικρό ορεκτικό. 7. Όταν υπάρχει μουσική πρέπει να είναι διακριτική. Απαιτήσεις για την τραπεζαρία Η τραπεζαρία που διατίθεται για τα γεύματα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, άνετη και φωτεινή. Επιβάλλεται ο διαχωρισμός σε «καπνίζοντες» και «μη καπνίζοντες». 1. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών εικόνων στους τοίχους, παρά μόνον εικόνων (πινάκων ζωγραφικής, φωτογραφιών, αφισών). Επιθυμητό είναι οι εικόνες οποιασδήποτε μορφής να προβάλλουν τα αξιοθέατα της περιοχής 2. Η επίπλωση θα πρέπει να είναι καλαίσθητη και σε καλή κατάσταση. Επιπλέον να είναι σε αρμονία με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική αρχιτεκτονική. 3. Η βιτρίνα πρώτων υλών και των νωπών προϊόντων πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή των έτοιμων. Τα ευπαθή προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε βιτρίνες - ψυγεία. 4. Οι βιτρίνες όπου εκτίθενται οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα φαγητά πρέπει να είναι σε αισθητική αρμονία με τον υπόλοιπο χώρο. Απαγορεύονται οι εμπορικές διαφημίσεις επ αυτών. Επίπλωση - διακόσμηση 1. Οι καρέκλες πρέπει να είναι ξύλινες με ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τραπέζια από ξύλο ανάλογου χρώματος. 2. Τα τραπέζια πρέπει να είναι στρωμένα με σωστό και ομοιόμορφο τρόπο. 3. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει βάζο με λουλούδια της περιοχής σε κάθε τραπέζι. 4. Τα χρώματα των τοίχων θα είναι διακριτικά και συμβατά με τις παραδοσιακές αποχρώσεις. 5. Στο φωτισμό (οροφής ή επιτοίχιο) απαγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών με «νέον». 6. Απαγορεύονται οι αυτόφωτες εξωτερικές πινακίδες, και ιδιαίτερα αυτές που φέρουν διαφημίσεις. Μπορεί να είναι ξύλινες και να φωτίζονται από ανεξάρτητο προβολέα.. 7. Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχουν στην διάθεση των πελατών παιδικά καθιστά φαγητού Τραπεζομάντιλα 1. Τα τραπεζομάντιλα και οι πετσέτες να είναι καλαίσθητα καθαρά και σε καλή κατάσταση. Προτείνονται υφάσματα λινά ή βαμβακερά, ανοιχτού χρώματος. 2. Απαγορεύονται τα πλαστικά. Σερβίτσια

15 1. Απαγορεύονται πλαστικά πιάτα ή ποτήρια. 2. Τα σερβίτσια θα πρέπει να είναι καθαρά και καλής ποιότητας. Μπορεί να είναι κεραμικά ή από πορσελάνη. Τα ποτήρια μπορεί να είναι κολονάτα, ανάλογα με το ποτό που σερβίρεται. Ο κατάλογος 1. Υποχρεωτικά θα επισημαίνονται τα κατεψυγμένα. 2. Υποχρεωτικά θα είναι συνταγμένος και σε μία ξένη γλώσσα 3. Ο κατάλογος (menu) θα πρέπει να είναι αναρτημένος στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου σε προστατευτικό πλαίσιο καθώς και σε κάθε τραπέζι, μέσα σε καλαίσθητη θήκη (όχι πλαστική). 4. Στον κατάλογο πρέπει να φαίνονται χωριστά τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, τοπικά ποτά, καθώς και προτάσεις του chef. 5. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει περιγραφή των τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών. Εδέσματα 1. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των πιάτων όπως ελαιόλαδο, κρέας, τυρί, αλλαντικά, λαχανικά να προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή (ποσοστό 50% τουλάχιστον). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να προέρχονται από την περιφέρεια και κοντινές περιοχές. 2. Στο κουβέρ πρέπει να συμμετέχουν επίσης τοπικά προϊόντα ή τοπικό ορεκτικό. 3. Στα προσφερόμενα τυροκομικά προϊόντα πρέπει να υπάρχουν τοπικά τυριά, φέτα, κ.α. 4. Στα ζεστά και κρύα πιάτα πρέπει να χρησιμοποιείται καλής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο. 5. Η ελληνική σαλάτα πρέπει να είναι φρεσκοκομμένη και με άριστης ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο. Επιπλέον στον κατάλογο να περιγράφονται τα λαχανικά και τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή. 6. Δεν πρέπει να προσφέρονται πατάτες προτηγανισμένες. 7. Τα αρτοσκευάσματα που προσφέρονται πρέπει να είναι φρέσκα και καλής ποιότητας. Προτείνεται η παρασκευή ενός αρτοσκευάσματος να γίνεται από την ίδια την επιχείρηση. Ποτά 1. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην θερμοκρασία σερβιρίσματος και στο ποτήρι σερβιρίσματος. 2. Ο κατάλογος των ποτών πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και τοπικά κρασιά καθώς και άλλα τοπικά ποτά (κουμ κουάτ, τσιτσιμπύρα, ρακί, τσίπουρο, λικέρ, κ.α.),. 3. Επίσης ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον και κρασιά και ποτά της ευρύτερης περιοχής ή / και ειδικά ποτά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 2. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

16 Ειδικές προδιαγραφές για τους χώρους παρασκευής (κουζίνα) Οι χώροι παρασκευής (κουζίνα) πρέπει να έχουν άψογη καθαριότητα. Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων πρέπει: 1. Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα και το σχηματισμό υγρασίας ή ανεπιθύμητης μούχλας στις επιφάνειες. 2. Οι οροφές, ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωμένο σ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η απόπτωση σωματιδίων. 3. Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή / και απολύμανση. 4. Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να απολυμαίνονται εύκολα, πράγμα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται. Πρέπει επίσης να είναι λείες μέχρι ύψους καταλλήλου (1,80μ) ή επιστρωμένες με πλακάκια. 5. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση των τροφίμων, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 6. Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να απολυμαίνονται εύκολα, πράγμα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται. 7. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα μηχανικού ή φυσικού αερισμού. 8. Ο χώρος πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για την υγιεινή επεξεργασία των προϊόντων. 9. Οι χώροι παρασκευής πρέπει να παρέχουν άνεση χώρου για τις κινήσεις του προσωπικού καθώς και για την προσωρινή αναμονή ημιέτοιμων προϊόντων. 10. Στο χώρο προετοιμασίας πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός χώρων ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση των νωπών και ακατέργαστων προϊόντων με τα έτοιμα προϊόντα. Επιπλέον διαχωρισμός του χώρου πλύσεως σκευών από το χώρο προετοιμασίας των εδεσμάτων, όπως και διαχωρισμός των επιφανειών κοπής για κρέατα, ψαρικά, λαχανικά. 11. Τα σκεύη υποχρεωτικά θα είναι σύγχρονα, ανοξείδωτα. 3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αποθήκευση / συντήρηση πρώτων υλών και προϊόντων

17 1. Η φύλαξη των κρασιών, πρέπει να γίνεται σε χώρους με όσο το δυνατό πιο σταθερή θερμοκρασία, προφυλαγμένους από φως, οσμές, κραδασμούς. Ιδανικοί είναι οι χώροι με C και σχετική υγρασία 70-75%. 2. Δίκτυο Εξαερισμού Θέρμανσης Κλιματισμού. 3. Τα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται ανάλογα με την κατηγορία σε ψυκτικούς θαλάμους, κατάψυξη ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τρόφιμα. 4. Τα παράθυρα τα οποία ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. 5. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο θέρμανσης και κλιματισμού (χειμώνα καλοκαίρι). 6. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα μηχανικού ή φυσικού αερισμού. 7. Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει μηχανικό εξαερισμό, ώστε οι οσμές κατά το μαγείρεμα να διοχετεύονται προς τα έξω και να μην μολύνουν την τραπεζαρία. Χώροι υγιεινής. 1. Στους νιπτήρες στα κοινόχρηστα WC πρέπει να υπάρχουν ποδοκίνητοι ή δοσομετρικοί διακόπτες νερού. 2. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαρρυθμισμένο WC, για άτομα με κινητικά προβλήματα ή για περιποίηση βρεφών. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHEF Ειδικές προδιαγραφές σερβιρίσματος 1. Οι θερμοκρασίες σερβιρίσματος για τα εδέσματα είναι οι παρακάτω: 2. Θερμοκρασία κρύων πιάτων μεταξύ C 3. Θερμοκρασία ζεστών πιάτων πάνω από 63 0 C. 4. Σημειώνεται ότι δεν πρέπει να παραμένουν προϊόντα ευπαθή (τυριά, θαλασσινά, κρεατοσκευάσματα, κ.α.) σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5 0 C για χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών. 5. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χρόνο που μεσολαβεί για το σερβίρισμα, μεταξύ των γευμάτων. Συγκεκριμένα πρέπει: - να προσφέρονται πρώτα τα ορεκτικά μαζί με τα ποτά - στη συνέχεια το κύριο πιάτο να μεσολαβεί κατάλληλο χρονικό περιθώριο μεταξύ των παραπάνω, ώστε το γεύμα να είναι ευχάριστο και να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εδεσμάτων που το αποτελούν. 6. Θα πρέπει να προτείνεται ένα τοπικό γλυκό ή ποτό μετά το τέλος του γεύματος, ή / και η προσφορά ελληνικού καφέ.

18 Γενικές απαιτήσεις Προσωπικού 1. Υποχρεωτικά, όλοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση συμπεριφέρονται με συγκατάβαση και ευγένεια και κάθε στιγμή επιβεβαιώνουν τα αισθήματα φιλοξενίας που διαθέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. 2. Ένας τουλάχιστον από το προσωπικό πρέπει να είναι κάτοχος ξένης γλώσσας, στο βαθμό που επιτρέπει την εξυπηρέτηση ξένων πελατών, καθώς και την παροχή τουριστικών πληροφοριών. 3. Η υγιεινή του προσωπικού περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την κατάλληλη ενδυμασία και εμφάνιση, προστατευτικά γάντια, καπέλα για το προσωπικό της κουζίνας, καθαρά ρούχα κατά προτίμηση λευκά- για τους σερβιτόρους, καθώς και στην κατάσταση της υγείας του προσωπικού (αναφορά ασθενειών, προβλημάτων υγείας, κλπ.). Γενικές απαιτήσεις για την επιχείρηση 1. Η επιχείρηση πρέπει να δέχεται πιστωτικές κάρτες για την εξόφληση των λογαριασμών των πελατών. 2. Η επιχείρηση διαθέτει ειδική προθήκη, εφοδιασμένη με πληροφοριακά έντυπα για τον τουρισμό στην περιοχή, έντυπα για τα τοπικά προϊόντα κ.ο.κ., στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση των τουριστών. 3. Σε ειδική προθήκη επίσης και σε εμφανές μέρος έχει ανηρτημένο το σήμα του ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, καθώς και τον βαθμό επίδοσής της. 4. Κάθε επιχείρηση διαθέτει κουτί παραπόνων πελατών, του οποίου το κλειδί κατέχει ο ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ΤΣΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ πρέπει να προσαρμοσθούν και να υιοθετήσουν σύγχρονα συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας. Όταν μία επιχείρηση υιοθετεί και εγκαθιστά ένα από τα προαναφερόμενα αναγνωρισμένα προαιρετικά συστήματα και σήματα ποιότητας, θεωρείται ότι εναρμονίζεται κατά 50% με το παρόν Πρωτόκολλο Προδιαγραφών Ποιότητας.

19 3.4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΡΕΣΕΨΙΟΝ) (Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου-τύπου Motel, ξενώνες και όπου άλλού προβλέπεται «ρεσεψιόν») Εφόσον, σύμφωνα με την άδεια η επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την υποδοχή και αναμονή των πελατών, πλέον των οριζόμενων υποχρεώσεων, η επιχείρηση θα διαθέτει: 1. Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, καταχώρησης αφίξεων και αναχωρήσεων πελατών και έκδοσης λογαριασμών. 2. Εφόσον υπάρχει χώρος υποδοχής, πρέπει να υπάρχει καθιστικό, σαλόνι ή και χώρος τηλεόρασης. Επίσης πρέπει να υπάρχουν κοινόχρηστα WC και για ΑΜΕΑ, χώρος αποθήκευσης, αποσκευών, θυρίδα φύλαξης τιμαλφών και βεστιάριο. 3. Επίσης πρέπει να υπάρχει διαμορφωμένη προθήκη, όπου θα εκτίθενται τοπικά, αυθεντικά προϊόντα, καθώς επίσης και προϊόντα χειροτεχνίας κ.α. Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο στα αγγλικά και σε μία ακόμη γλώσσα, και να δίνουν πληροφορίες για τον παραγωγό, τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης, κλπ. 4. Προαιρετικά μπορεί η επιχείρηση να παρέχει υπηρεσία μεταφοράς πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Ι.Χ., κατά την άφιξη και αναχώρηση. 5. Προαιρετικά μπορεί να προσφέρει στους πελάτες δώρα ή αναμνηστικά, δηλωτικά της περιοχής. 6. Εγκατάσταση κλιματιστικών για τους θερμούς μήνες του χρόνου. 7. Παροχή υπηρεσιών fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 8. Το προσωπικό που έχει αναλάβει την υποδοχή πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει και σε μία ξένη γλώσσα (π.χ. στην αγγλική) την καταγραφή των κρατήσεων, την υποδοχή και την τακτοποίηση των πελατών που φτάνουν. Γενικές απαιτήσεις για την επιχείρηση 1. Η επιχείρηση πρέπει να δέχεται πιστωτικές κάρτες για την εξόφληση των λογαριασμών των πελατών. 2. Σε ειδική προθήκη και σε εμφανές μέρος πρέπει να έχει ανηρτημένο το σήμα του Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, καθώς και τον βαθμό επίδοσής της. 3. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ειδική προθήκη, εφοδιασμένη με πληροφοριακά έντυπα για τον τουρισμό στην περιοχή, έντυπα για τα τοπικά προϊόντα, τους χώρους εστίασης, την παραδοσιακή κουζίνα κ.ο.κ., στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση των τουριστών. 4. Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένες καλαίσθητες αφίσες με τοπία και αξιόλογα στοιχεία της περιοχής. 5. Κάθε επιχείρηση διαθέτει κουτί παραπόνων πελατών, του οποίου το κλειδί κατέχει ο Τ.Σ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

20 6. Απαγορεύονται οι αυτόφωτες εξωτερικές πινακίδες, και ιδιαίτερα αυτές που φέρουν διαφημίσεις. Μπορεί να είναι ξύλινες και να φωτίζονται από ανεξάρτητο προβολέα. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ (όπου προβλέπεται) Το πρωινό μπορεί να είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό για τους πελάτες. Οι ώρες στις οποίες η τραπεζαρία είναι ανοικτή πρέπει να αναρτώνται σε εμφανές σημείο. 7. Στο πρωινό, υποχρεωτικά πρέπει να προσφέρονται διάφορες τοπικές παραδοσιακές κομπόστες, μαρμελάδες από φρούτα της περιοχής (κουμ-κουάτ, περγαμόντο, κα.), αυγά ελευθέρας βοσκής Α ποιότητας, κλπ. 8. Δεν επιτρέπεται το σερβίρισμα συντηρημένων προϊόντων (μαρμελάδες, τυριά ανακατεργασμένα, κονσέρβες, κλπ). 9. Προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται μία παραδοσιακή πίτα, διαφορετική για κάθε ημέρα. 10. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στα σκεύη, στα τραπεζομάντιλα, στις καρέκλες και στο λοιπό εξοπλισμό. 11. Στο καλάθι του ψωμιού περιλαμβάνονται διάφορα είδη, όπως λευκό, ολικής αλέσεως, κλπ. καθώς και ζυμωτό ψωμί που προτείνεται να παράγεται από την επιχείρηση. 12. Επιπλέον πρέπει να προσφέρονται φρέσκοι χυμοί, φρούτα εποχής ή και ένα τοπικό γλυκό (συκομαίδα, μάντολες, μαντολάτο κ.α.) Ειδικές υπηρεσίες 1. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ελληνικός καφές φτιαγμένος με τον παραδοσιακό τρόπο / (όχι στον ατμό). 2. Προαιρετικά ελληνικός καφές φτιαγμένος στη χόβολη, καθώς επίσης και άλλα είδη καφέ (φίλτρου, στιγμιαίος, κ.α.). 3. Πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα ενός ατόμου για το σερβίρισμα του πρωινού στο δωμάτιο (room service), εάν αυτό ζητηθεί. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 1. Η καθαριότητα των δωματίων πρέπει να γίνεται καθημερινά, σε όλους τους χώρους, όπως το κυρίως δωμάτιο, το λουτρό, και το μπαλκόνι. 2. Οι πετσέτες και τα σεντόνια πρέπει να αλλάζονται καθημερινά. 3. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη. 4. Ορίζεται ως υποχρεωτική η εγκατάσταση κλιματιστικών στα δωμάτια, για τους θερμούς μήνες του χρόνου και η χρήση τους παρέχεται δωρεάν.

21 5. Στα δωμάτια υπάρχει πάντα φρέσκο και δροσερό νερό προφυλαγμένο από σκόνες και έντομα για τους φιλοξενούμενους και ανάλογα ποτήρια. 6. Στα δωμάτια διαμονής υπάρχουν φρέσκα λουλούδια ή φρούτα. Εξοπλισμός δωματίων 1. Τα δωμάτια (σε ξενοδοχεία όλων των τύπων) πρέπει να διαθέτουν mini bar και στεγνωτήρα μαλλιών, που πρέπει να λειτουργούν σωστά και να συντηρούνται. 2. Το mini bar πρέπει να διαθέτει διάφορα είδη ποτών, νερό, χυμούς κλπ. Μεταξύ των ποτών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ένα τοπικό ποτό, π.χ. κουμ κουάτ, τσιτσιμπύρα, κρασί ή τσίπουρο. 3. Στην περίπτωση των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, πρέπει στην κουζίνα τους να υπάρχει επίσης ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου, ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα, πλήρης ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο, ηλεκτρικό σίδερο και ταχυβραστήρας νερού. 4. Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει συσκευή τηλεφώνου, και η δυνατότητα κλήσης γραμμής εξωτερικής ή εσωτερικής, καθώς και υποδοχή για σύνδεση INTERNET. Για τη λειτουργία του τηλεφώνου θα πρέπει να υπάρχει σχετικό έντυπο σε εμφανές σημείο.(όπου υπάρχει η σχετική πρόβλεψη) 5. Επίσης πρέπει να υπάρχει έντυπο που να περιλαμβάνει τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε εμφανές σημείο κοντά στο τηλέφωνο. 6. Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχουν καλαίσθητα έντυπα με πληροφορίες και οδηγίες για την καλή χρήση του εξοπλισμού, την ορθολογική χρήση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης και προτροπές, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αυτά μπορούν να επιτευχθούν. 7. Στο δωμάτιο πρέπει να υπάρχει επιπλέον τραπέζι-γραφείο, καρέκλα ή καναπές, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται στο δωμάτιο. Η ντουλάπα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις κρεμάστρες ανά άτομο. 8. Για την διευκόλυνση των οικογενειών, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει τουλάχιστον ένα παιδικό κρεβάτι και ένα παιδικό κάθισμα. 9. Σε κάθε κρεβάτι πρέπει να υπάρχουν δύο μαξιλάρια. 10. Στην περίπτωση των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων υποχρεωτική είναι η χορήγηση ειδών καθαρισμού του διαμερίσματος. 11. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει πρίζα ξυριστικής μηχανής. Επίσης προαιρετικά, μπορεί να χορηγείται αφρόλουτρο και σαμπουάν. 12. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στον εξοπλισμό και τον ιματισμό των δωματίων. Ειδικότερα, τα λευκά είδη θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερά, τα υλικά των μαξιλαριών από πούπουλο ή βαμβάκι ή φυσικό λάτεξ, οι κουβέρτες από την τοπική βιοτεχνία. Στα στρώματα πρέπει να υπάρχει αδιάβροχη επένδυση. Ειδικές υπηρεσίες

22 1. Στα δωμάτια πρέπει να υπάρχουν έντυπα με πληροφορίες για τρέχουσες ανάγκες των επισκεπτών όπως για τράπεζες, για αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), τα εμπορικά καταστήματα, τα γραφεία ενημέρωσης των τουριστών, αξιοθέατα, εστιατόρια, τα σημεία όπου παρέχεται ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, ταξιδιωτικά πρακτορεία της περιοχής κλπ. 2. Τα έντυπα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά και σε μία ακόμα γλώσσα, ανάλογα με την τουριστική κίνηση της περιοχής. 3. Προαιρετικά, μπορεί να παρέχει ο ιδιοκτήτης και με δική του ευθύνη υπηρεσία καθαρισμού και σιδερώματος ρούχων των πελατών της μονάδας του. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 1. Τα καταλύματα με μεγαλύτερη δυναμικότητα μπορεί να διαθέτουν μία αίθουσα-μπαρ το οποίο όταν οι κλιματικές συνθήκες το επιτρέπουν μπορεί να λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο. 2. Ο χώρος που βρίσκεται το μπαρ πρέπει να είναι καλαίσθητος και διακοσμημένος σύμφωνα με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 3. Στον κατάλογο πρέπει να υπάρχουν τοπικά ποτά όπως κουμ κουάτ, τσιτσιμπύρα (ginger-beer), τσίπουρο, κρασί τα οποία να σερβίρονται με ένα τοπικό κρύο ορεκτικό. 4. Το ωράριο λειτουργίας του μπαρ πρέπει να είναι αναρτημένο στην είσοδο και να μη συμπίπτει με τις ώρες κοινής ησυχίας. 5. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος στα δωμάτια αν αυτό ζητηθεί. 6. Προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται ένα κρύο πιάτο με αλλαντικά ή τυριά, ή μία ζεστή τοπική σπεσιαλιτέ. Αυτά κατά προτίμηση πρέπει να είναι τοπικά προϊόντα ή προϊόντα παραγόμενα σε κοντινές περιοχές. 7. Ως χειρονομία καλής φιλοξενίας προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται δωρεάν στους πελάτες ένα τοπικό απεριτίφ, ή ένα μικρό ορεκτικό. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΥΓΙΕΙΝΗΣ Στην κουζίνα και τραπεζαρία θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Επιπλέον: 1. Πρέπει να ονοματίζεται ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και για την συντήρηση χώρων και εξοπλισμών. 2. Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων πρέπει να είναι συγκεκριμένο (παράδειγμα πρωινές ώρες), για να μην παρεμποδίζεται η διαμονή των επισκεπτών. 3. Η υγιεινή του προσωπικού περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την κατάλληλη ενδυμασία και εμφάνιση, προστατευτικά γάντια, καπέλα για το προσωπικό της κουζίνας, καθώς και στην κατάσταση της υγείας του προσωπικού (αναφορά ασθενειών, προβλημάτων υγείας, κλπ.). 4. Πρέπει να υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τα οποία θα διατηρούνται καθαρά.

23 5. Απορρίμματα τροφών και άλλα απορρίμματα απαγορεύεται να συσσωρεύονται σε χώρους τροφίμων ή σε κοινόχρηστους χώρους. Οι περιέκτες πρέπει να κλείνουν. 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η επιχείρηση πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον: 1. Στα δωμάτια πρέπει να υπάρχουν ενημερωτικά έντυπα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή σεισμού. 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τηλεπικοινωνίες 1. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως συσκευή fax, τουλάχιστον 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση με το INTERNET, , ο οποίος να είναι στη διάθεση των πελατών εάν ζητηθεί. Αίθουσες σεμιναρίων - συνεδρίων Για τα καταλύματα που έχουν δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων κοινού θα πρέπει να προβλέπονται τα παρακάτω: 1. Άνετη αίθουσα κλιματιζόμενη. 2. Διάθεση απαραίτητου εξοπλισμού (της επιχείρησης ή ενοικιαζόμενο), όπως overhead projector, slide projector κλπ. 3. Ένα άτομο διαθέσιμο Υπηρεσίες προβολής και ανάδειξης της περιοχής 1. Δυνατότητα οργάνωσης από την επιχείρηση, σε συνεργασία με συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αθλητισμού, όπως περιπάτους στις λίμνες ή στο δάσος (οργάνωση ειδικών διαδρομών). 2. Ύπαρξη έντυπου υλικού μεταφρασμένο, με σχετικές πληροφορίες. Υπηρεσίες πρακτόρευσης 1. Η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνεργασίες με τουριστικά πρακτορεία. 2. Απαραίτητη είναι και η συμμετοχή της σε τουριστικούς οδηγούς όπου θα δίνονται οι σχετικές πληροφορίες. 3. Πρέπει να συμμετέχει σε ηλεκτρονικούς οδηγούς (Internet) που αφορούν τον αγροτουρισμό. 4. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τουριστικά γραφεία της περιοχής και έντυπο υλικό μεταφρασμένο στα αγγλικά και σε μία ακόμη γλώσσα για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας απαιτεί τη συμμόρφωση των μελών του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες οριοθετούν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας απαιτεί τη συμμόρφωση των μελών του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 2108707818, 2108707725 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας Κριτοβουλίδου 15-17 Ρέθυμνο Τ.Κ 74100 Τ. 28310 51401 F. 2831030401 symfono_gram@nar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Nα ονομάζει τους παράγοντες που καθορίζουν τη σωστή θέση της τραπεζαρίας σε σχέση με άλλους χώρους του εστιατορίου Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση» 0 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ Στόχος του συγκεκριμένου Σήματος είναι η ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η προστασία, διάσωση και διάδοση του τοπικού αμπελώνα και της αμπελοοινικής

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει 47422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων»

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων» Αθήνα, 30-7-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11699 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Π. Α. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής προϊόντων εδεσμάτων ή απλά το παρασκευαστήριο στο απλό κλασικό εστιατόριο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Επωνυμία επιχείρησης Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη Ημερομηνία και ώρα επιθεώρησης Ονοματεπώνυμο επιθεωρητή Αριθμός Μητρώου Επιθεωρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00):

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτό των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967/12 (ΦΕΚ Β 2718/8-10-2012) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΖΙΝΑ Επωνυμία επιχείρησης Κατηγορία επιχείρησης (εστιατόριο, ξενοδοχείο κλπ) Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Σε κάθε εστιατόριο συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Εστιατόρια. Διεύθυνση εστιατορίου. Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική. Διεύθυνση εστιατορίου 18/6/2014

Εστιατόρια. Διεύθυνση εστιατορίου. Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική. Διεύθυνση εστιατορίου 18/6/2014 Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική Τι είναι η εστιατορική; Είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των πελατών σε φαγητό και ποτό. Έχει σκοπό να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες ΕΦΕΤ Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Ιούνιος 2006 Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις του Σήματος Ποιότητας, ώστε η επιχείρηση που συμμετέχει εθελοντικά να δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Υπάρχουν δυο είδη βασικών γευμάτων που σερβίρονται σε ένα εστιατόριο. Α) Τα κύρια γεύματα: Είναι τα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΜΑΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Κατηγορία καταλύματος (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα, αγροτουριστικό, τουρισμού υπαίθρου κλπ) Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές καταλυµάτων

Προδιαγραφές καταλυµάτων ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αγίου Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1 Τ.Κ. 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τηλ. : 26920 24442, 24443 Fax : 26920 24333 e-mail: achaiasa@otenet.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ.

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Ταχ. /νση: Κλεψύδρας 2 105 55 Αθήνα Πληροφορίες:. Κορµανιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv

Γλυφάδα Γκόλφ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Εξαιρετική ποιότητα υλικώv Γλυφάδα Γκόλφ Πολυτελές Διαμέρισμα 1ου ορόφου 90 τ.μ. Μοντέρνα αρχιτεκτονική Εξαιρετική ποιότητα υλικώv 7 leonida drosi street psychiko 15452, greece t +30 210 6723400 f +30 210 6723444 majestic@schema3.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. alto court II Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Αποτελείται απο 4 διαμερίσματα 2-υπνοδωματίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή.

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή. ΑΘΗΝΑ 24-07-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2218 Προς: Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη Όλγα. Θέμα: Οι θέσεις της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών Το σπίτι μου Το παρόν μου Το μέλλον μου Λεμεσσός - Κύπρος Η Περιοχή Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η επιχείρηση «εστιατόριο»... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης φαγητών - ποτών. Εννοιολογική - νομοθετική προσέγγιση... 17 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα