ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10678

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10678"

Transcript

1 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας παραθέτουμε τα υπομνήματα που καταθέσαμε στο ΥΥΚΑ τόσο για το θέμα των αδειοδοτήσεων από τους Ιατρικούς Συλλόγους, όσο κα για τα κτιριοδομικά που αφορούν την αναγκαιότητα της αλλαγής από χρήση «υγεία και πρόνοια» σε χρήση «γραφεία», αλλά και για την επέκταση της ΥΑ 24948/12 περί της μη αλλαγής των κτιριοδομικών προδιαγραφών και στα προ του 2001 μεμονωμένα εργαστήρια. Σπύρος Κραμποβίτης, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ τηλ. & fax Αριθ. Πρωτ. 66 Αθήνα Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Ιατρικούς Συλλόγους ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 4025/11 σε όλα τα ΙΔΕ Το άρθρο 35 του Ν. 4025/11 ορίζει την αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων για την αδειοδότηση των ιατρείων, πολυιατρειων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων και η Υπουργική Απόφαση Υ3β/ΓΠ/οικ ΦΕΚ713/12 αναφέρεται αντίστοιχα στις προϋποθέσεις λειτουργίας ιατρείων, πολυιατρειων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων. Όμως οι άλλοι δύο φορείς των παραγράφων 2γ και 2δ του άρθρου 1 του ΠΔ 84/2001 δηλαδή τα Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης για άγνωστο λόγο ΔΕΝ περιελήφθησαν στον ανωτέρω Ν. 4025/11. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται αδικία από την άνιση μεταχείριση διότι ένα εργαστήριο (διαγνωστικό ή φυσικής αποκατάστασης) που λειτουργεί στα πλαίσια πολυϊατρείου, αδειοδοτείται από τους φυσικούς του φορείς, τους Ιατρικούς Συλλόγους, σε αντίθεση με ένα αντίστοιχο καθ όλα όμοιο εργαστήριο που λειτουργεί αυτόνομα και υποχρεώνεται να αδειοδοτηθεί από άλλες κρατικές υπηρεσίες δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της διαφοροποίησης αυτής που επεκτείνεται και στην πολεοδομική ανοχή για τα πολυϊατρεία να μην απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας και μεταβολής των μετρικών στοιχείων εφ όσον διέθεταν άδεια λειτουργίας προ του Π.Δ. 84 /20012 Για λόγους λοιπόν ισονομίας και ισοπολιτείας παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση των απαιτουμένων αλλαγών, ώστε η παραπάνω διάταξη του Ν. 4025/11 να έχει εφαρμογή για ΟΛΑ τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και Εργαστήρια Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης.

2 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ τηλ. & fax Αριθ. Πρωτ. 67 Αθήνα Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Ιατρικούς Συλλόγους ΘΕΜΑ: Αλλαγή χρήσης και πυροπροστασίας των Διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Στο ΠΔ 84/2001 στο παράρτημα Α : Τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρεται: 1. Kανονισμοί : Tα Διαγνωστικά Eργαστήρια υπάγονται : α. Στον Kτιριοδομικό Kανονισμό στην κατηγορία χρήσης «Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια» β. Στον Kανονισμό Πυροπροστασίας Nέων Kτιρίων στην κατηγορία χρήσης «H1 Nοσηλευτικές Eγκαταστάσεις» Στον Πολεοδομικό κανονισμό (επισυνάπτεται) η αντίστοιχη διάταξη αναφέρει ότι «κατ εξαίρεση τα ιατρεία και οδοντιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικά εργαστήριο ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας ανήκουν στην κατηγορία Θ Γραφείων». Επίσης εις τον Α.Ν. 1565/39 στο άρθρο 17 παρ. 3, και 4. που δεν έχουν καταργηθεί αναφέρονται «3 Ιατρείο υπό την έννοια του παρόντος άρθρου είναι ο χώρος εν τω οποίω γίνονται δεκτοί άρρωστοι προς εξέταση ή περιπατητική θεραπεία και 4 Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα μικροβιολογικά βιοχημικά και λοιπά επιστημονικά εργαστήρια.» Κατόπιν των ανωτέρω επειδή τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών ΔΕΝ διαθέτουν κλίνες νοσηλείας ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικά εργαστήριο ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας, και επειδή πιστεύουμε ότι κακή ερμηνεία των διατάξεων για τις ανωτέρω κατηγορίες, εργαστηριών επεξεργασίας βιολογικών υλικών παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση των απαιτουμένων αλλαγών, ώστε τα ως άνω εργαστήρια να υπαχθούν από άποψη κτιριοδομικού κανονισμού και πυροπροστασίας στην κατηγορία «Χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ» Για το ΔΣ Ο Πρόεδρος Σπύρος Κραμποβιτης

3 ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝ1ΣΜΟΣ ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1./ (ΦΕΚ 59 Δ') Κτιριοδομικός Κανονισμός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α71985). 2. Την αρυθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων "Εργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β'/1987). 3. Την αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωβυπο-,ίογού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων "Εργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β'/1987), ο,-κοφασίζουμε: Άρ«ρβ Εγκρίνεται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκρπός: Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολο τους και στα πί μέρους στοιχεία τους, έτσο ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται και σε κανονικές συνθήκες συντήρησης του έργου, για μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: Βελτίωση της άνεσης, της υγείας και της ασφάλειας των ενοίκων και των περιοίκων. Τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλϊ.κ?.ς, της αντοχής, της αισθητικής και της λειτουργικότητας των κτιρίων. Την προστασία του περιβάλλοντος. Τη. διευκόλυνση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των κατασκευών. «Την εξοικονόμηση ενέργειας»^1). Την αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέο; της κατασκευής των κτιρίων. Άρβρβ 2. Ορισμοί για την εφαρμογή τ «παρόντος. 1. Δομικό έργο: Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται νσ χρησιμοποιείται σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος, ως ακίνητο εδράζεται απευθείας ή δια μέσου άλλων στοιχείων ο" αυτό, δεν έχει δυνατότητα αυτοκίνησης, καί,-δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί με απλό και άμεσο τρόπο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δομικά έργα είναι -ΓΙ,χ. τα κτίρια οα/εξάρτητα α- πό τα υλική και τον τρόπο κατασϊ;. υής_ τους, οι γέφυρΐς, οι τοίχοι αντιοτήριξ,ης, οι: περιφράξεις, οι πέργκολες, οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ^υλικών ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους κοι το σκοπό ποο εξυπηρετούν, οι οικίσκοι που εδράζονται στο έδαφος απευθείας ή σ< τροχούς κ.λτ:, 2. Πληθυσμός κτιρίου, ορόφου ή χώρου ή δομικού,ργου είναι: Ο μέγιστος αριθμ_ός ατόμων που εκιτρίπεται αϊ 3 τον παρόντα κανονισμό να βρεθούν μέσα στο κτίριο ή δομι,κό έργο η/χώρο. 3. Χώροι κύριας κα. βοηθητικής χρι',σης ;>ν κτιρκ. : Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είν^ όσοι πρ. ορίζονται για _την παοαμονή, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ατόμφν (έστω κ. χι ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το εικοσιτετράωρο. Οι υπόλοιηκπ χώροι των κτιρίων είν«;ν βοηθητική*:, χρήσης. Για παράδειγμα στα κτίρια με χρήση κατοικίας χώροι κύριο,< *5;ρήσης είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι

4 Κτιριοδομικός Κανονισμός ' Τόμος Α'. Οι αίθουσες αναμονής επιβατών. Οι τράπεζες μικτού εμβαδού τουλάχιστο 70 τετραγωνικών μέτρων. 1.Δ. Εκπαίδευση: Σ την κατηγορία αυτή περιλαμβάνοται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για τη συνάθρηση. έξι μέχρι 49 ατόμων για διδασκαλία. Τα κτίρια της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα φροντιστήρια. Τα νηπιαγωγεία, Ι.Ε. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια: για ιατρική πρόληψη, διάγνωση, ή και θεραπεία, για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών ή μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας, για ύπνο και σωματική υγιεινή βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι ε- τών. Τα νοσοκομεία. ; Οι κλινικές. Τα αγροτικά ιατρεία. Οι υγειονομικοί σταθμοί. Τα κέντρα υγείας. Τα ψυχιατρεία. Τα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων. Οι οίκοι ευγηρίας. Τα βρεφοκομεία, βρεφικοιί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί. ί Τα οικοτροφεία παιδιών ηλικίας.μικρότερης των έξι ετών. V Τα ιατρεία. Κατ' εξαίρεση, τα οδοντιατρεία και τα ιατρεία που δε διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ούτε ακτινολογικό εργαστήριο ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας ανήκουν στην καταηγορία θ Γραφείων. 1.Ζ. Σωφρονισμός: για κράτηση, σωφρονισμό ή έκτιση ποινών. Τα κρατητήρια. Τα αναμορφωτήρια. Οι φυλακές. Ι.Η. Εμττόριο: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή δομικά έργα χρησιμοποιούνται για την έκθεση ή και πώληση "εμπορευμάτων, την περί- ^ ποίηση Λ καλλωπισμό ατόμων, την επιδιόρθωση ή άλλη επεξεργασία αγαθών, που -1 δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία της βιομηχανίας - βιοτεχνίας. Τα εμπορικά κέντρα. ΟΙ αγορές και υπεραγορές. Τα καταστήματα. Τα φαρμακεία. Τα κουρεία και κομμωτήρια. Τα ινστιτούτα γυμναστικής. Τα μικρά καταστήματα επιδιόρθωσης ρούχων και υποδημάτων. 1.Θ. Γραφεία: για πνευματικές ή διοικητικές δραστηριότητες, δημόσιες ή ιδιωτικές ί; για επιχειρηματικές δραστηροτητες, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία εμπορίου. Τα γραφεία δημόσιων υιπτρεσιών. Τα γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης.

5 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ. 65 Αθήνα ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρμογής της ΥΑ Υ3β/ΓΠ/οικ ΦΕΚ713/12 σε όλα τα ΙΔΕ Στην ΥΑ Υ3β/ΓΠ/οικ ΦΕΚ713/12 που αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας ιατρείων, πολυιατρειων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων στο άρθρο 7 ορίζεται μεταξύ άλλων: «Φορείς ΠΦΥ που αποδεδειγμένα προϋπήρχαν της ημερομηνίας έκδοσης του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 Α ) εξαιρούνται της υποχρέωσης προσαρμογής στις διατάξεις του τεχνικού παραρτήματος, που αφορά τα μετρικά στοιχεία και την έκδοση αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας και αντι στοίχου με αυτήν βεβαίωσης πυρασφάλειας τηρουμέ νων των προϋποθέσεων του άρθρου 34 του Ν.4025/2011, διατηρώντας την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης παύει να ισχύει η εξαίρεση». Με αυτό τον τρόπο όμως δημιουργείται αδικία από την άνιση μεταχείριση διότι ένα διαγνωστικό εργαστήριο που λειτουργεί προ του 2001 στα πλαίσια πολυϊατρείου, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσαρμογής του ως προς τις πολεοδομικές διατάξεις, σε αντίθεση με ένα αντίστοιχο προ του 2001 διαγνωστικό εργαστήριο που λειτουργεί αυτόνομα και υποχρεώνεται να προσαρμοστεί προς αυτές. Για λόγους λοιπόν ισονομίας και ισοπολιτείας παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση των απαιτουμένων αλλαγών, ώστε η παραπάνω διάταξη να έχει ισχύ για ΟΛΑ τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια. Για το ΔΣ Ο Πρόεδρος Σπύρος Κραμποβιτης

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1./3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ') Κτιριοδομικός Κανονισμός

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1./3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ') Κτιριοδομικός Κανονισμός ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝ1ΣΜΟΣ ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1./3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ') Κτιριοδομικός Κανονισμός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α71985).

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριοδομικός Κανονισμός

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. 3046/304 της 30 Ιαν./3 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Δ`59) Κτιριοδομικός Κανονισμός ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης.

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 210/Α'/1985). 2. Την αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β 96/1989) (ΦΕΚ 535/ Β/30-06-89)

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β 96/1989) (ΦΕΚ 535/ Β/30-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 49977/3068/89 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β 96/1989) (ΦΕΚ 535/ Β/30-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 81813/5428/93 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» /Σχέδιο Χρήσεων Γης 2011 19.12.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων 1. Οι χρήσεις γης (ή χώρων) που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: οικ.1192 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β )

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Σελίδα 1 από 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννη τικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας. Tµήµα 1ο Πυρ/κών κανονισµών κ /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα Αρ.Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα