ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 201

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ σαράντα οκτώ (8) Θετικής Θεωρητικής Απόφοιτοι Ξένων Λυκείων 1ο Πρόγραμμα Α 2ο Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά ο Φυσική Ιστορία 2 ο Βιολογία Λατινικά Πρόγραμμα Β ο Χημεία Λογοτεχνία 2 22 ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 2 Ιουνίου ΛΗΞΗ: Σάββατο 0 Σεπτεμβρίου Εβδομάδα διαγωνισμάτων: Από Δευτέρα 27 Ιουλίου έως Παρασκευή 1 Ιουλίου ή Για εγγραφές μέχρι 1 Μαΐου 201 Έκπτωση 1% στα δίδακτρα (αφορά τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 & 2) Εδώ και 8 χρόνια γράφουμε επιτυχίες Πάμε ψηλά, εκεί που θέλεις γιατί ξέρουμε τον τρόπο Επιπρόσθετα Επιπρόσθετα Επιπρόσθετα Έκπτωση 7% στα δίδακτρα (αφορά τους υποψηφίους της κατηγορίας, & ) Είμαστε μαζί σου από την πρώτη μέρα για να: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εξατομικευμένη μέθοδος διδασκαλίας Έμπειροι καθηγητές Ομοιογενή & ολιγομελή τμήματα Άνετες συνθήκες Οργανωμένες σημειώσεις Ευέλικτα προγράμματα σπουδών Εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία (coaching) όταν αυτή απαιτείται. Μαθήματα για τα ειδικά τεστ (ψυχομετρικές εξετάσεις) των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών (χωρίς χρέωση) Eβδομαδιαία τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελλήνιων Εξετάσεων Θετικής Θεωρητικής 1ο 2ο Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά ο Φυσική Ιστορία ο Βιολογία Λατινικά ο Χημεία Λογοτεχνία ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 2 Ιουνίου (νέες ενάρξεις καθ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού) Βοηθήσουμε στην εξασφάλιση στέγης Αξιολογήσουμε τις ανάγκες σου Προσαρμόσουμε το πρόγραμμα σπουδών στα μέτρα σου Παρακολουθήσουμε την πρόοδό σου Βοηθήσουμε στην σωστή και έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου

3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Εξεταζόμενα Μαθήματα & Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Κατηγορία 1 & 2 Κατηγορία, & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ 1. Αρχαία Ελληνικά x1 1. Μαθηματικά x0,7 1ο 2. Ιστορία x1 2. Φυσική x0,7 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ. Νεοελληνική Λογοτεχνία x1. Χημεία x0,7 ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Λατινικά x1. Βιολογία x0,7 2ο. Νεοελληνική Λογοτεχνία x0,7. Χημεία x1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Λατινικά x0,7. Βιολογία x1 ο. Νεοελληνική Λογοτεχνία x0,7. Χημεία x1 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Λατινικά x0,7. Βιολογία x1 ο. Νεοελληνική Λογοτεχνία x0,7. Χημεία x1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Λατινικά x0,7. Βιολογία x1 ο 2. Ιστορία x1 2. Φυσική x1 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Νεοελληνική Λογοτεχνία x1. Χημεία x1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Λατινικά x0,7. Βιολογία x1 Επιτυχίες μαθητών μας που πέτυχαν το στόχο τους ΑΠΟ ΤΟ 17 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 7.81 μαθητές μας γράφουν με επιτυχία στις εξετάσεις! Απολυτηρίου (σε εικοσάβαθμη κλίμακα) γραπτής εξέτασης Ν. Ελληνικών (σε εικοσάβαθμη κλίμακα) } x2, Πρόσθεση των γινομένων = Τελικός } x2, Μηχανογραφικό Δελτίο Το μηχανογραφικό δελτίο συμπληρώνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα Φροντιστήρια Βακάλη με εξειδικευμένο προσωπικό είναι κοντά στους μαθητές για παροχή βοήθειας, συμβουλών και επίλυση αποριών κατά τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών δελτίων. 100% επιτυχία στις εξετάσεις 1% των μαθητών μας εισάγονται στη σχολή 1ης ή 2ης επιλογής τους 7% των μαθητών μας εισάγονται σε ΑΕΙ & 2% σε ΑΤΕΙ 2% σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου δευτεροβάθμιας εκπ/σης. 2) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τέσσερις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη. ) Σε περίπτωση που η πλήρης φοίτηση των δύο (2) τελευταίων ετών έγινε στην Ελλάδα, απαιτείται απαραίτητα και βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ο αρχικός τρόπος εγγραφής του υποψηφίου στο Λύκειο αυτό και το σχολείο προέλευσής του. ) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. ) Υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς του υποψηφίου δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του Εξωτερικού και των Ομογενών Υποτρόφων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕ- ΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπ/σης. 2) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη. ) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του Εξωτερικού και των Ομογενών Υποτρόφων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,,. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προσοχή: Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφονται αριθμητικά ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης. 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από τον οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. ) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. ) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία () πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. ) Βεβαίωση από τη Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας ή από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα. 7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1/18 ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό. 8) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του Εξωτερικού και των Ομογενών Υποτρόφων.

4 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Αβραμίδου Όλγα Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης // Λύκειο Π. Νταγκεστανσκιε Ογνί Δημοκρατίας Ναγκεσταν Αγγελίδου Σιλένα Φαρμακευτικής Πάτρας // 1ο Λύκειο Μονάχου Αθανασιάδης Μιλτιάδης Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης // Λύκειο Λουξεμβούργου Αϊδινίδης Κυριάκος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) // Λύκειο Ρωσίας Αμανατίδου Κατερίνα Ιατρικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελών Αμπατζή Χρυσάνθη Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) // Λύκειο Μπίλεφελτ Αναστασιάδης Σάββας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νίκης // A.I.High School, Delaware, Wilmington Ανουά Ανδρέας Πληροφορικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Ρωσίας Αποστολίδης Εμμανουήλ Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά // Λύκειο Ντύσελντορφ Αποστολίδης Χρήστος Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά // Λύκειο Αμβούργου Αποστολίδου Παναγιώτα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) // Λύκειο Ντύσελντορφ Αρβανίτη Δέσποινα Ψυχολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Σβαινφούρτ Ασλανίδου Φωτεινή Οδοντιατρικής Αθήνας // Λύκειο Ντύσελντορφ Βαλτζίδου Αλεξάνδρα Εκπαιδ/κής & Κοιν/κής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) // Λύκειο Αυστραλίας Βαρβαρούση Ίλια Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Βαρελά Δέσποινα Ιατρικής (Αλεξανδρούπολης) // Ηνωμένες Πολιτείες Βασιλάκη Αλεξάνδρα Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Βασιλάκης Θεόδωρος Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Βασματζίδου Χριστίνα Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Αιγύπτου Βιδουρά Αγγελική Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης Βιδουράς Χρήστος Ιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Καναδά Βοσκοπούλου Χριστίνα Μαθηματικών Αθήνας // Αμερικάνικο Λύκειο Βαλένθιας Γαβριηλίδης Αλέξανδρος Διεθνών & Ευρωπαικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) // Αμερικάνικο Λύκειο Λισαβώνας Γαρδάνης Κωνσταντίνος Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά // Λύκειο Ντυσελντορφ Γεωργάκη Ευαγγελία Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης // Λύκειο Στουτγκάρδης Γεωργάκη Βασιλική Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Στουτγκάρδης Γεωργίου Αναστασία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) // Λύκειο Κύπρου Γεωργίου Ελευθέριος Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) // Λύκειο Ισραήλ Γιαμουρίδης Βασίλης Βιολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντορτμουντ Γιαννακού Ευθυμία Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Ιωαννίνων // Λύκειο Αιθιοπίας Γιαννέλη Κυριακή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Θεσ/νίκης // 1ο Λύκειο Μονάχου Γιαννούλα Αθηνά Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας // Λύκειο Βούπερταλ Γιαννούλας Αριστείδης Πολιτικών Μηχανικών (Θεσ/νίκης) // Λύκειο Βούπερταλ Γκένιος Θωμάς Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) // 1ο Λύκειο Μονάχου Γκιούρης Θωμάς Πολύκαρπος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης// Λύκειο Αρχαγγέλων Απόστολος Μάρκος Λευκωσία Γρέδης Αθανάσιος Χημικών Μηχανικών Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Γρέδης Απόστολος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Βρυξελλών Δαλαμήτρου Βαϊά Παιδ/κο Δημοτ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) // Λύκειο Ντορτμουντ Δελίδου Ταμάρα Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) // Λύκειο Ρωσίας Δέρας Δημήτρης Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά // 1ο Λύκειο Μονάχου Δίγγας Μάριος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης // Λύκειο Λεμεσού Αγ. Νικολάου Δουγαλή Στέλλα Βιολογικών Εφαρμογων και Τεχνολογιών Ιωαννίνων // Ευρωπαϊκό Βρυξελλών Δουλγέρη Νικολέτα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων // Λύκειο Βερολίνου Ελευθεριάδου Αθανασία Επιστ. Φυσικ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης // Λύκειο Ολλανδίας Ελευθεριάδου Αναστασία Φυσικοθεραπείας Θεσ/νίκης // Λύκειο Σουηδίας Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος Γεωπονίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Απόστολου Βαρνάβα Ευθυμιάδου Ευρώπη Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Ιωαννίνων // Λύκειο Κύπρου Ζάκα Γεωργία Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) Λύκειο Στουτγκάρδης Ζανετούλη Αναστασία Ιατρικής (Ηράκλειο) // Καναδάς Ζαπρούδη Σοφία Εκπαιδ/κης & Κοιν/κης Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) // Λύκειο Βελγίου Ζαπρούδης Στέργιος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Βρυξελλών Ζαχαριάδης Βαλέριος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Λάρνακας Κύπρου Ζαχρός Ευάγγελος Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντορτμουντ Ζυγολάνη Φωτεινή Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Μπίλεφελτ Θασίτης Πάρις Νομικής Θεσ/νίκης // Αβερώφειο Λύκειο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου Θωμαϊδου Αγάπη Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας // Λύκειο Αμβούργου Ιντζές Νικόλαος Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης // Αμερικάνικο Λύκειο Αρζεμπαϊτζαν Ιοσήφη Θεμιστοκλής Νομικής (Θεσσαλονίκης) // Αλβανία Ιωαννίδη Γεωργία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων // Λύκειο Κολωνίας Καλλίνη Αναστασία Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Μαδρίτης Καλμουκίδου Ελισάβετ Ιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Στουτγκάρδης Καλογερίδης Νίκος Στρατολογικό-Στρατ/κων Νομ. Συμ. (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη // Αβερώφειο Λύκειο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου Καλτσίδου Νίκη Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (Θεσ/νίκης) // Κίκκος Α Λευκωσία Κάλφα Βασιλική Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης // 2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας Καμενίδης Θεοχάρης Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά // Λύκειο Αμβούργου Κανταράς Αναστάσιος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεσ/νίκης) // Λ. Δασούπολης Κανταράς Ορέστης Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκης) // Λ. Δασούπολης Καντζέλη Ηλιάνα Ιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Μπίλεφελτ Καραθανάση Χρύσα Παιδ/κό Δημ/κής Εκπ/σης Θεσ/νίκης // Λύκειο Λουξεμβούργου Καρακώστα Βασιλεία Χημικών Μηχανικών (Θεσ/νίκης) // Αγ. Γεωργίου Λάρνακα Καρακώστα Κλεοπάτρα Χημικών Μηχανικών (Θεσ/νίκης) // Αγ. Γεωργίου Λάρνακα Καραμανίδου Ιωάννα Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) // Λ. Δασούπολης Καραμπατζάκης Σοφοκλής Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) // Λύκειο Ρωσίας Καραμπατζάκης Χρήστος Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Σητεία) // Λύκειο Ρωσίας Καραπέδης Χρήστος Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης // Λύκειο Ελληνόπετρας Κύπρου Καρατζά Μαρία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης // Λύκειο Ρωσίας Καρυπίδου Ανατολή Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Λάρνακας Κύπρου Κατσάρας Κυριάκος Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι // Λύκειο Σμύρνης, Τουρκία Κατσιρμά Δήμητρα Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Μπίλεφελτ Κεσίδου Κατερίνα Ψυχολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Ρουσσελσχάϊμ Κεχαγιά Πασχαλίνα Φυσικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Κιαμελίδου Σοφία Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Κιλικίδου Βάνια Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Μπίλεφελτ Κίνης Γιώργος Οδοντιατρικής Θεσ/νίκης // Emmbrook School Κιτρινάκης Αργύρης Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) // Ελληνικό Λύκειο Βρυξελλών Κοέν Κάρολος Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) // Λύκειο Βερολίνου Κοκκίνου Ελένη Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Βρυξελλών Κολιάς Γιάννης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) / /Λ. Βούπερταλ Κοπάσκας Μάρκος Αστυφυλάκων // Λύκειο Αμβούργου Κοσμάς Νίκος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης // Λύκειο Κολωνίας Κοτανίδου Μαρία Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) // Λύκειο Ανόβερου Κοτσιμπός Χρήστος Ψυχολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Πανάγιου Τάφου Κούκκου Μαρίνα Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης Κουλούρη Μαρία Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Κουνούπη Αναστασία Εφαρ/νων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ // Λύκειο Μπίλεφελτ Κούπενος Δημήτρης Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) // International Ιταλίας Κούπενου Μαρία Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) // Αμερικάνικο Λύκειο Νάπολης Κρυσταλίδης Νέστορας Παιδ/κο Δημοτ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) // Λύκειο Η.Π.Α. Λάμπρου Γιώργος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου (Ρόδος) // Λύκειο Αιγύπτου Λατρόβαλη Βασιλική Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντυσελντορφ Λαφτσίδης Χρήστος Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) // Λύκειο Στουτγκάρδης Λεοντάρης Αθανάσιος Νομικής Θεσ/νίκης // Wootton High School Rockville, MD Λευτερίδη Βαλέρια Φαρμακευτικής Πάτρας // Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού Λεωνίδα Παρασκευή Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Αμβούργου Λεωνίδα Δέσποινα Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Θεσ/νίκης // Λύκειο Αμβούργου Λεωνίδα Χριστίνα Γεωπονίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Αμβούργου Λεωνίδου Σοφία Χρηματοοικονομ. & Τραπεζ. Διοικητικ. Πειραιά // Λύκειο Φρανκφούρτης Λεωνίδου Κυριακή Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) // Λύκειο Ρωσίας Λιάλου Ιωάννα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Λουντενσάϊτ Μαμάτσιου Αναστασία Παιδ/κό Δημοτ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) // Λύκειο Νυρεμβέργης Μαμάτσιος Κοσμάς Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας // Λύκειο Νυρεμβέργης Μανώλας Δημήτρης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης // Λύκειο Μαδρίτης Μαργαρίτη Στέλλα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Σβαινφούρτ Μασλίας Δημήτρης Νομικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Λουξεμβούργου Μασλίας Ερρίκος Ιατρικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Λουξεμβούργου Μέγας Ιωάννης-Φοίβος Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) // Λύκειο Βερολίνου Μέκρας Αθανάσιος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης // Λύκειο Λάρνακας Κύπρου Μελικίδου Μαρία Θεάτρου Θεσ/νίκης // Λύκειο Ρωσίας Μεταλλινός Αντώνιος Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρθξελλών Μεταλλινού Ασπασία Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ. Οικονομικού Παν. Αθήνας // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Μήττας Ιωάννης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης // Λύκειο Βρυξελλών Μήττας Αναστάσιος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Βρυξελλών Μισιρλόγλου Χριστίνα Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Βρυξελλών Μιχαηλίδης Σπυρίδων Γεοπωνίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Νυρεμβέργης Μιχαλακόπουλος Αναστάσιος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Η.Π.Α. Μοσχογιάννη Σταθούλα Μαθηματικών Θεσ/νίκης // Λύκειο Κύπρου Μουλαζίμη Αναστασία Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισας) // Λύκειο Παραλίμνης Κύπρου Μουρατίδης Γιάννης Νομικής Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Βρυξελλών Μουρουζίδης Χρήστος Ψυχολογίας Θεσ/νίκης Μπεσίνας Αργύρης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντορτμουντ Μποκ Βασιλική Παιδ/κο Δημοτ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) // Λύκειο Χάινμπεργκ Μπόσκου Ιωάννα Νομικής Θράκης // Παγκύπριο Λύκειο Μωυσίδου Δέσποινα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης // Λύκειο Σουηδίας Μωυσίδου Ταμάρα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Θεσ/νίκης // Λυκειο Λεμεσσού - Αγ. Ιωάννη Ναζλίδου Έλενα Ψυχολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Αιθιοπίας Ναζλίδου Ναταλία Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) // Λύκειο Αιθιοπίας Ναλμπάντογλου Μαρία Φαρμακευτικής Πάτρας // Λύκειο Στουτγκάρδης Νικολούδης Μιχαήλ Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νίκης // Λύκειο Πανάγιου Τάφου Νταμουτσίδου Χριστίνα Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) // Λύκειο Παραλίμνης Κύπρου Ντινούδης Αθανάσιος Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Σβάϊνφουρτ Οικονόμου Αικατερίνη Νομικής (Αθήνας) // Λύκειο Νυρεμβέργης Ορφανίδης Γιάννης Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών Θεσ/νίκης // Λύκειο Νυρεμβέργης Παλαιολόγου Στράτος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πάτρας // Λύκειο Η.Π.Α. Παντελίδου Ιλόνα Νομικής Αθήνας // Λύκειο Κύπρου Παπαδημητρίου Νίκος Φαρμακευτικής Πάτρας // Λύκειο Σβάϊνφουρτ Παπαδημητρίου Χρήστος Ιατρικής (Αθήνας) // Λύκειο Σβάινφουρτ Παπαδήμου Σπύρος Κοινωνιολογίας Παντείου // Λύκειο Αιθιοπίας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γεωπονίας Θεσ/νίκης // Παπαδοπούλου Στέλλα Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Αυστρίας Παπαδοπούλου Ξένια Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Λάρνακας Κύπρου Παπαδοπούλου Αθηνά Ψυχολογίας Παντείου // Ευρωπαϊκό Λύκειο Λουξεμβούργου Παπαδοπούλου Μύριαμ Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Σόφιας, Βουλγαρία Παπαϊωάννου Κατερίνα Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) // Λύκειο Φρανκφούρτης Παπαμάλαμα Ήρα Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) // Seraficum Ρώμη Παπαπολυβίου Δημήτρης Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Κύπρου Παρασκευόπουλος Δημήτρης Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) // Λύκειο Γεωργίας Παράσχογλου Πολυξένη Ψυχολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Σβαινφούρτ Παρρή Αλεξάνδρα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Αιθιοπίας Πασκάλ Κύριλλος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) // Λύκειο Ουκρανίας Πασχαλίδης Αλέξανδρος Βιολογίας Θεσ/νίκης // Ostendorf Gymnasium Lippstadt Πελιβανίδης Χριστόφορος Επιστ. Φυσικ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης // Λύκειο Λάρνακας Κύπρου Πεχλιβάνου Δάφνη Νομικής Θεσ/νίκης // 2o Ε.Λ. Πυλαίας Πλιούκα Πηνελόπη Θεάτρου Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντυσελντορφ Πρίφτη Ιωάννα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης // Preca Colleggee Σαράγκ Ελ Ντιν Στέλλα Χημείας Θεσ/νίκης // Λύκειο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου Σαραντίδης Ιωάννης Ψυχολογίας Θεσ/νίκης // Ευρωπαϊκό Λύκειο Βρυξελλών Σερέτη Νικολέτα Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Στουτγκάρδης Σιδηροπούλου Νίκη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) // Αμερικάνικο Λύκειο Ισραήλ Σιντόρη Μαρία Ψυχολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Βούπερταλ Σιντόρης Αναστάσιος Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης // Λύκειο Βούπερταλ Σκεύης Βαγγέλης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) // Λύκειο Αλβανίας Σογκογιάν Οβάννες Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νίκης // Λύκειο Αρμενίας Στάγκα Χρυσοβαλάντω Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσ/νίκης) // Λιβαδιό - Λάρνακα Ταβουλάρη Ευστρατία Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντορτμουντ Ταγανίδης Γιώργος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντόρτμουντ Ταγκαλίδης Γιώργος Βιολογίας Θεσ/νίκης // 2ο Λύκειο Μονάχου Τατσίδου Αναστασία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) // Αμερικάνικο Λύκειο Σκοπίων Τζανάκης Ιωάννης Ιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Λάρνακας Κύπρου Τζαφέρη Χριστίνα Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Πάτρας // Λύκειο Αλβανίας Τζητηρίδου Χριστίνα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών Θεσ/νίκης // Λύκειο Μπίλεφελτ Τζουνίδου Λαμπρινή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης Θεσ/νίκης // 2ο Λύκειο Μονάχου Τολιόπουλος Νίκος Βιολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Νυρεμβέργης Τοπαλίδου Χριστίνα Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) // Λύκειο Φρανκφούρτης Τορουνίδου Αναστασία Ιατρικής Ιωαννίνων // Λύκειο Σβαινφούρτ Τοσουνίδου Μαρία Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνας //Λύκειο Λάρνακας Τουπλικιώτη Δέσποινα Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Θεσ/νίκης // Λύκειο Κολωνίας Τριανταφυλλίδου Μαρία Διοίκησης Επιχειρήσεων Θράκης (Κομοτηνή) // 1ο Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου, Πάφος Τσαμαντουρίδου Έλενα Νομικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Μπίλεφελτ Τσαουσίδου Αναστασία Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νίκης // Λύκειο Σουηδίας Τσεβρενίδου Χριστίνα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) // Λύκειο Σβαινφούρτ Τσέγκου Χριστίνα Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) // 2ο Λύκειο Μονάχου Τσίκνα Ελένη Φιλολογίας Θεσ/νίκης // Λύκειο Ντυσελντορφ Τσουκνάκης Γιώργος Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας // 1ο Λύκειο Μονάχου Φανούλη Αναστασία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) // Λύκειο Ντορτμουντ Φιλιππίδης Γιώργος Ιατρικής Πάτρας // Λύκειο Ρωσίας Φωτιάδου Ελένη Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσ/νίκης // Λύκειο Αρχαγγέλων Απόστολος Παύλος Λευκωσία Χαιροπούλου Σοφία Παιδ/κό Δημ. Εκπ/σης Θεσ/νίκης // Λύκειο Βερολίνου Χατζηδέλλης Ηλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης // Λύκειο Βερολίνου Χατζηπαναγιώτου Δημήτρης Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά // Λύκειο Κολωνίας Χατζησάββα Κατερίνα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων // Λύκειο Χαρτούμ Χατζίκος Δημήτρης Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά // Λύκειο Βούπερταλ Χιόνος Γιώργος Ιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Φρανκφούρτης Χρίστου Γεωργία Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης // Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού

5 Έχεις όνειρα: Να φτάσεις ψηλά Έχουμε ένα στόχο: Nα σε πάμε εκεί που θέλεις 7.81 απόφοιτοί μας πέτυχαν από το 17 μέχρι σήμερα επειδή εμπιστεύθηκαν τα φροντιστήρια ΒΑΚΑΛΗ Σας υποδεχόμαστε Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μητροπόλεως 17 & Βενιζέλου Έναντι Πλατ. Ελευθερίας Γραμμές Ο.Α.Σ.Θ:,,,12,2,2,78 Τ: vakalis.frontistiria Κάντε κλικ στο Σπουδές 201 και ενημερωθείτε για όλες τις σχολές ΑΕΙ & ΑΤΕΙ το Πρόγραμμα Σπουδών και τις Κατευθύνσεις. Δείτε ακόμη τις βάσεις του προηγούμενου έτους,τον αριθμό των εισακτέων και τους βαθμούς εισαγωγής. Αναζητήστε πληροφορίες για τα ΑΕΙ - ΑΤΕΙ με κριτήριο τη σχολή ή την πόλη που σας ενδιαφέρει. Προετοιμαστείτε με θέματα & απαντήσεις εξετάσεων προηγούμενων ετών που επιμελήθηκαν οι καθηγητές μας.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2013 σαράντα έξι (46) Εδώ και 46 χρόνια γράφουμε επιτυχίες Πάμε ψηλά, εκεί που θέλεις γιατί ξέρουμε τον τρόπο Εξατομικευμένη μέθοδος διδασκαλίας Έμπειροι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Σελίδα 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ TMHMA Α' ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

μαθητική εμπειρία... Η καλύτερη ΒΑΣΕΙΣ 2013 www.synchrono.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΘΕΩΡΗΤIΚΗ - ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

μαθητική εμπειρία... Η καλύτερη ΒΑΣΕΙΣ 2013 www.synchrono.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΘΕΩΡΗΤIΚΗ - ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 04 ΠΡΩΤΕΥΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΡΙΣΒΑΣ ΧΑΡΗΣ 9.594 Η καλύτερη μαθητική εμπειρία... ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕO ΛYKEIO ΒΑΣΕΙΣ 0 ΘΕΩΡΗΤIΚΗ - ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 391 30 Μαρτίου 2006 Όπως τροποποιήθηκε με τις : α) ΥΑ Φ253/24823/Β6/1-3-07 (ΦΕΚ 344/Β/13-3-2007) β) ΥΑ Φ253/31328/Β6/11-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τα φροντιστήρια δυαδικό βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο παρόν έντυπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τα φροντιστήρια δυαδικό βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο παρόν έντυπο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Διεύθυνση Καθηγητές 4 Εισαγωγή 5 Οργάνωση 6 Αριστεύσαντες 8 Οι εκδόσεις μας 10 Η Tεχνολογία στην Eκπαίδευση 14 Το δυαδικό στο διαδίκτυο 15 Προγράμματα Σπουδών 18 Προγράμματα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: (Αρχαία Ελληνικά x 1,3) + (Ιστορία Κατεύθυνσης x 0,7) ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: (Νεοελληνική Γλώσσα x 0,9) + ( Ιστορία Γεν.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: (Αρχαία Ελληνικά x 1,3) + (Ιστορία Κατεύθυνσης x 0,7) ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: (Νεοελληνική Γλώσσα x 0,9) + ( Ιστορία Γεν. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σελίδα 1 από 7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: (Αρχαία Ελληνικά x 1,3) + (Ιστορία Κατεύθυνσης x 0,7) ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: (Νεοελληνική Γλώσσα x 0,9) +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 16 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυ κείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σελίδα 1 από 7

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σελίδα 1 από 7 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σελίδα 1 από 7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: (Αρχαία Ελληνικά x 1,3) + (Ιστορία Κατεύθυνσης x 0,7) ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: (Νεοελλ ηνική Γλώσσα x 0,9) +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ...... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 259 1 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ. Στο Μ.Δ. του 2014, εμφανίζονται είτε τμήματα είτε εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ODHGOS 01-56 4/17/15 2:54 PM Page 1. Οδηγός Σπουδών 2015-2016 ΣΠΟΥΔΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ODHGOS 01-56 4/17/15 2:54 PM Page 1. Οδηγός Σπουδών 2015-2016 ΣΠΟΥΔΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ODHGOS 01-56 4/17/15 2:54 PM Page 1 Οδηγός Σπουδών 2015-2016 ΣΠΟΥΔΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ODHGOS 01-56 4/17/15 2:54 PM Page 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τα Φροντιστήρια ΣΠΟΥΔΗ...4 2. Η Φιλοσοφία των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Σελίδα 1/24 ΟΜΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ : 210.34.42.651. 688-101 FAX : 210.34.42.077 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2013

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2013 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2013 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ. Στο Μ.Δ. του 2013 αποτυπώνεται πλέον ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Αρμένη Σ. Αρμένη Η. Χαμπερ

Σ. Αρμένη Σ. Αρμένη Η. Χαμπερ Π. Σταυροπούλου Σ. Αρμένη Σ. Αρμένη Η. Χαμπερ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ανθρωπιστικές Σπουδές Β και Γ Λυκείου ΜΟΝΟ με 200 το μήνα για όλα τα μαθήματα. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 150 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 20% έκπτωση Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Οι μαθητές δηλώνουν: 1. Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν πανελλαδικά. 2. Αν θα εξετασθούν πανελλαδικά τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 3. Αν θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Όλγα Ζούζουλα Φιλόλογος-Ψυχολόγος- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Ν. Ιωνίας Τηλ. 2102723275 Email: 2kesypva.sch.gr Βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 3:19 μμ 1 Καλοδήμος Δ.

3/12/2014 3:19 μμ 1 Καλοδήμος Δ. Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2014 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2014 ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

25% 25% 19.178 18.326 18.202 17.973 17.612 17.400 17.183

25% 25% 19.178 18.326 18.202 17.973 17.612 17.400 17.183 150 150 150 25% 25% 19.178 18.326 18.202 17.973 17.612 17.400 17.183 Π. Σταυροπούλου Σ. Αρμένη Σ. Αρμένη Η. Χαμπερ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΑ 2 ΩΡΕΣ 2 ΩΡΕΣ 1 ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΩΡΕΣ (την εβδομάδα) Β

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16

Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16 Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Περιεχόμενα Νέο Εξεταστικό Σύστημα - Ομάδες Προσανατολισμού Σελ. 3 1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών Σελ. 7 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ : 210.34.42.651. 688-101 FAX : 210.34.42.077 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα